TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI"

Transkript

1 KOD DERSİN ADI T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uz.Eğ.) SHM105 Tıbbi Terminoloji SHM113 Meslek Etiği TDS107 Tıbbi Dokümantasyon I ISL103 İşletme Yönetimi SHM117 Araştırma Yöntemleri TDS103 On Parmak Yazım Teknikleri SHM119 Hasta Hakları SEM101 Seminer TOPLAM KOD DERSİN ADI T U K AKTS TUR104 Türk Dili (Uz.Eğ.) TDS102 Tıbbi Dokümantasyon II TDS104 Mesleki Yazılımlar, Yazışma ve Dosyalama Teknikleri I SHM108 Biyoistatistik TDS106 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Hizmetleri SHM102 Halkla İlişkiler TDS108 Diksiyon ve Etkili Konuşma TDS114 Tıp Kütüphaneciliği SEM102 Seminer TOPLAM KOD DERSİN ADI T U K AKTS ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Uz.Eğ.) YDL203 İngilizce I (Uz.Eğ.) TDS205 Tıbbi Dokümantasyon III SHM215 Hastalıklar Bilgisi I TDS201 Hastane Otomasyonu TDS203 Mesleki Yazılımlar, Yazışma ve Dosyalama Teknikleri II SHM207 Yaz Klinik Uygulama TOPLAM KOD DERSİN ADI T U K AKTS YDL206 İngilizce II (Uz.Eğ.) TTP212 Toplam Kalite Yönetimi TDS202 Tıbbi Dokümantasyon IV TDS210 Hastalıklar Bilgisi II SHM208 Sağlık Hizmetleri Yönetimi TDS206 Klinik Uygulama TOPLAM

2 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Türkçe /Turkish İngilizce / English TDS107 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Tıbbi Dokümantasyon I Medical Documentation I Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Öğr.Gör. Özge ÇONAK Lect. Ozge CONAK Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS Dokümantasyon ve Tıbbi Dokümantasyon tanımını bilir, Dokümantasyon ve tıbbi dokümantasyon tarihçesini bilir, Dokümantasyon görev ve fonksiyonlarını tanımlar, Doküman türlerini tanımlar, Tıbbi dokümantasyon süreçlerindeki sorumlulukları açıklar, Hasta dosyası ve tıbbi formların içeriğini bilir, Sağlık kuruluşlarında enformasyon sistemlerini açıklar Know the definition of documentation and medical documentation, Know the history of documentation and medical documentation, Define the task and function of documentation Define the types of documentation and medical documentation Explain the responsibilities of medical documentation process Know the contents of patient files and medical forms Explain the information systems in health care providers Yüzyüze Face-to-face Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

3 HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS 1 2 Dokümantasyon ve Tıbbi Dokümantasyonun Tanımı Dokümantasyon ve Tıbbi Dokümantasyon Tarihçesi The definition of documentation and medical documentation The history of documentation and medical documentation 3 Dokümantasyon Görev ve Fonksiyonları The task and function of documentation 4 5 Dokümantasyon ve Tıbbi Dokümantasyon Türleri-1 Dokümantasyon ve Tıbbi Dokümantasyon Türleri-2 The types of documentation and medical documentation-1 The types of documentation and medical documentation-2 6 Tıbbi Dokümantasyon Yönetmelikleri-1 Medical Documentation Regulations-1 7 Tıbbi Dokümantasyon Yönetmelikleri-2 Medical Documentation Regulations-2 8 Ara Sınav Midterm Examination 9 Tıbbi Dokümantasyon Süreçleri-1 The responsibilities of medical documentation process-1 10 Tıbbi Dokümantasyon Süreçleri-2 The responsibilities of medical documentation proces-2 11 Hasta Dosyası ve Tıbbi Formlar-1 The contents of patient files and medical forms-1 12 Hasta Dosyası ve Tıbbi Formlar-2 The contents of patient files and medical forms Sağlık Kuruluşlarında Enformasyon Sistemleri- 1 Sağlık Kuruluşlarında Enformasyon Sistemleri Final Sınavı Final Examination The information systems in health care providers-1 The information systems in health care providers-2

4 Ders Öğrenme Çıktıları 1)Doküman ve tıbbi doküma ile ilgili bilgileri kavramak 2)Sağlık hizmetlerinin anlaşılması 3)Tıbbi dokümanların tarihi gelişimini kavrama 4)Tıbbi dokümanların önemini anlama 5)Hastanelerde tıbbi dokümantasyon işlemlerini tanıma 6)Hasta dosyasının içeriği ve öneminin kavranması 7)Hasta dosyası arşivlerinin tanınıp, düzenlenebilmesi Program Outcomes 1)Medical documents and information about the document and understand them 2)Understanding of health care 3)Understanding the historical development of medical documents 4) Understanding the importance of medical documents 5) Recognition of medical documentation processes in hospitals 6) Contents of the file, and understand the importance of patient 7) Patient file archives recognition and arrange DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç 12 P.Ö.Ç 13 P.Ö.Ç 14 P.Ö.Ç 15

5 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English ISL 103 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) İşletme Yönetimi Business Management Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Öğr.Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU Lect. Ergul SOYLEMEZOGLU Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS Yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimi, Klasik, Neo-Klasik, Modern ve Çağdaş yönetim teorileri ile yönetim fonksiyonları konusunda teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler vererek, öğrencileri bu alanda çağın gerektirdiği bilgilerle donatmak. Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Historical development of management thought, classical, neo-classical, modern and contemporary management theory and management functions provide information about the theoretical and practical, the students equipped with the information required by the era in this field. Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

6 HAFT A Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS Yönetim düşüncesinin tarihi gelişimi, 1. 1 Yönetim ile ilgili temel kavram ve tanımlar The historical development of management thought, Basic concepts and definitions related to management 2. 2 Klasik Teori: Bilimsel Yönetim Yaklaşımı Classical Theory: The Scientific Management Approach 3. 4 Klasik Teori: Yönetim Süreci Yaklaşımı Classical Theory: Management Process Approach 4. 5 Klasik Teori: Bürokrasi Yaklaşımı Classical Theory: Bureaucracy Approach 5. 6 Modern Teori: Sistem Yaklaşımı Modern Theory: The System Approach Modern Teori: Durumsallık Yaklaşımı, 6. 7 Çevreyi ve Teknolojiyi Esas Alan Araştırmalar Modern Teori: Durumsallık Yaklaşımı, 7. 8 Çevreyi ve Teknolojiyi Esas Alan Araştırmalar 8 Arasınav Midterm Examination 9 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları(Yalın Yönetim, Personel Güçlendirme, KKÇ, Z Teorisi, Sanal Org., Sıfır Hiyerarşi, Şebeke Org., Modern Theories: Contingency Approach, Environment and Technology Research of Principles Modern Theories: Contingency Approach, Environment and Technology Research of Principles Modern Management Approaches (Lean Management, Employee Empowerment, KKÇ, Theory Z, Virtual Org., Zero Hierarchy, Network Org., 10 Yönetim Fonksiyonları: Planlama Management Functions: Planning 11 Yönetim Fonksiyonları: Örgütleme Management Functions: Organization 12 Yönetim Fonksiyonları: Yürütme Management Functions: The Executive 13 Yönetim Fonksiyonları: Koordinasyon Management functions: Coordination 14 Yönetim Fonksiyonları: Denetim Management Functions: Audit 15 Final Sınavı Final Examination

7 Ders Öğrenme Çıktıları Program Outcomes 1) Klasik, Neo-Klasik, Modern ve Çağdaş yönetim teorilerini tam anlamıyla kavrayabilir 1) Classical, Neo-Classical, Modern and contemporary management theory can fully understand 2) Dış çevre analizi yapabilme ve uzun vadeli bakış açısına sahip olur 2) Ability to analyze the external environment and have long-term perspective 3) İşletme politikaları ile değişen çevre şartları arasında uyum sağlayabilme yeteneğine sahip olur 3) Business policies and changing environmental conditions will have the ability to adapt between 4) İşletme politikaları ile değişen çevre şartları arasında uyum sağlayabilme yeteneğine sahip olur 4) Business policies and changing environmental conditions will have the ability to adapt between 5) Yönetim fonsiyonlarını(planlama, örgütleme, 5) Management of functions (planning, organizing, execution, yürütme, koordinasyon, denetim) kavrayabilir coordination, supervision) can grasp 6) İletişim, motivasyon, liderlik, gibi konularda bilgi sahibi olur 6) Communication, motivation, leadership, knowledge of such matters would be 7) Teorilerin İnsan, örgüt ve çevreye bakış açılarını anlama ve analiz edebilme yeteneğine sahip olur 7) Theory of the human, organizational, and environmental aspects have the ability to understand and analyze 8) Bütüncül bakış açısına sahip olur 8) Have a holistic perspective is 9) İnsan odaklı bakış açısına sahip olur 9) Human-centered perspective have 10) Bilimsel düşünme yeteneği kazanır 10) The ability of scientific thinking Dersin Öğrenim Çıktılarının Bölüm Program Çıktıları İle İlişkilendirilmesi DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4 DÖÇ5 DÖÇ6 DÖÇ7 DÖÇ8 DÖÇ9 DÖÇ10 PÖÇ1 PÖÇ2 PÖÇ3 PÖÇ4 PÖÇ5 PÖÇ6 PÖÇ7 PÖÇ8 PÖÇ9 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ 15

8 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English TDS105 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Sağlık Hizmetleri Yönetimi Health Servıces Management Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 2/ Öğr.Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU Lect. Ergul SOYLEMEZOGLU Türkçe Turkish Zorunlu Must Sağlık hizmetlerinin genel yapısını, konseptinin incelenmesi ve kavranması. AKTS ECTS Ülkelerarası sağlık hizmetleri yönetimi ve finansman yönetiminin öğrenilmesi. Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Learning and comprehending the general structure, concept of health service management. Learning the management and financing structure/style of health care management intercountries. Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

9 HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS 1 Sağlık, sağlık hizmetleri ve yönetim kavramları The concepts of health, health care services and management 2 Sağlık sistemi ve alt sistemleri Health care system and its sub-systems Sağlık hizmetlerinin kullanımı ve kullanımını etkileyen faktörler Sağlık hizmetleri yönetimi kavramının tarihsel süreci ve önemi Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kamu Hastaneler Birliği, Halk sağlığı kurumunun görev, sorumluluk ve organizasyon yapıları Sağlık hizmetlerinin özellikleri, sınıflandırılması (Evde bakım hizmeti, 1., 2., ve 3. basamak sağlık hizmeti), Sağlık hizmetleri sunumunda rol alan kurum ve kuruluşlar (Aile sağlığı merkezleri, Devlet hastaneleri, Üniversiteler ve Özel sğlık Hastane tanımı, hastanelerin sınıflandırılması, organizasyon yapıları 8 Ara Sınav Midterm Examination 9 Hastane hizmetlerinin sınıflandırılması: (İdari, Mali, Tıbbi ve Teknik hizmetler) The usage of health services and the factors affecting to the usage. The process and importance of concept of the management of health services. The tasks, responsibilites and organizational structures of the Ministry of Health, Social Security Institution, Association of Public Hospitals and Public Health Institution Features and classification of health services. (Home care service, 1st, 2nd ve 3rd step health service), Institutions and organizations involved in delivery of health services (Family health services, State Hospitals, Universities and Private Definition of hospital, classification of hospitals, their organizational structures. Classification of hospital services: (Administrative, Financial, Medical and Technical services) 10 Sağlık hizmetlerinde personel yönetimi Staff management in health services 11 Ara Sınav Midterm exam 12 Sağlık hizmetlerinde pazarlama Marketing in health services 13 Sağlık hizmetlerinde finansman Financing in health services 14 Sağlık hizmetleri alanında ulusal ve uluslararası kuruluşlar 15 Final Sınavı Final Examination National and international institutions involved in the field of health services

10 Ders Öğrenme Çıktıları Course Outcomes 1) Yönetim kavramının işlevlerini ve yönetimin tarihsel gelişimini anlatır 2) Sağlık hizmetleri ve yönetimi ile Türkiye'de sağlık hizmetlerinin yapısı ve yönetimini tanımlar. 3) Sağlık hizmetlerinin kullanımını ve etkileyen faktörleri açıklar 4) Sağlıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşları tanır 5) Sağlık sistemi ve alt sistemlerini açıklar 1)Describes the functions of concept of management and the historical development of management. 2)Defines health care services and management, also the management and form of health care services in Turkey. 3)Explains the usage of health care services and the factors affecting to the usage. 4)Recognizes national and international institutions about health care. 5)Explains the health care system and its sub-systems. DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15

11 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Türkçe /Turkish İngilizce / English SHM117 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Araştırma Yöntemleri Research s Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Öğr.Gör.İsa DEMİRKOL Lect. Isa DEMİRKOL Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Bilimde araştırmanın rolü ve önemini açıklar. Araştırma yöntem ve tekniklerini tanır. Veri toplama tekniklerini tanır. Veri girişi yapar ve analize hazırlar. Araştırma raporu hazırlar. Explains role and importance of research for science. Knows research methods and techniques. Knows data collection techniques. Makes data entry and prepare for analysis. Prepares research report. Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

12 HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS 1 Bilim, bilimsel tutum, bilim adamı, bilimsel yöntem Science, scientific attitude, scientist, scientific method 2 Bilimsel yöntemin aşamaları Phrases of scientific methods 3 Veri Çeşitleri Data types 4 Veri Toplama Yöntemleri Data collection methods 5 Araştırmalarda hata kaynakları Error sources in researches 6 Araştırmanın planlanması ve araştırma türleri Research planning and research types 7 Örneklem ve örnekleme yöntemleri Sampling and sampling methods 8 Ara Sınav Midterm Examination 9 Anket yöntemi Survey method 10 Verilerin analize hazırlanması Prepare datas for analysis 11 Rapor yazım yöntemi of report writing 12 Araştırma konularının tartışılması ve dağıtımı Discussion and distribution of research topics 13 Rapor sunumu Report submission 14 Rapor sunumu Report submission 15 Final Sınavı Final Examination 12

13 Ders Öğrenme Çıktıları Course Outcomes 1) Bilimde araştırmanın rolü ve önemini açıklar. 1) Explains role and importance of research for science 2) Araştırma yöntem ve tekniklerini tanır. 2) Knows research methods and techniques. 3) Veri toplama tekniklerini tanır. 3) Knows data collection techniques. 4) Veri girişi yapar ve analize hazırlar. 4) Makes data entry and prepare for analysis. 5) Araştırma raporu hazırlar. 5) Prepares research report. DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç

14 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Türkçe /Turkish İngilizce / English TDS 102 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Tıbbi Dokümantasyon II Medıcal Documentation II Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Öğr.Gör.Özge ÇONAK Lect. Ozge CONAK Türkçe Turkish Zorunlu Must Tıbbi dokümantasyon kontrol süreçlerini bilir Arşiv ve elektronik arşiv yönetmeliklerini bilir İstatistiksel verileri tıbbi formlara aktarır ICD-10 kodlama sisteminin temel kurallarını bilir Hastalıkların ICD-10 kodlamasını yapar Know the control process medical documentation Know the archive and medical records regulations Transfer the statistical data to medical forms Know the basic rules of ICD-10 coding system Code the ICD-10 coding of diseases Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

15 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Tıbbi Dokümantasyon Kontrol Süreçleri The Control Process of Medical Documentation 2 Arşiv ve Elektronik Arşiv Yönetmelikleri The Archive and Medical Records Regulations 3 İstatistiksel Veriler ve Tıbbi Formlar The Statistical Data and Medical Forms 4 ICD-10 Kodlama Sisteminin Temel Kuralları The Basic Rules of ICD-10 Coding System 5 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology 6 Hastalıkların ICD Kodlaması- Enfeksiyonlar Coding Diseases with ICD-10- Infections 7 Hastalıkların ICD Kodlaması- Kanserler Coding Diseases with ICD-10- Cancers 8 Ara Sınav Midterm Examination 9 Hastalıkların ICD Kodlaması- Endokrinoloji/Ürogenital Coding Diseases with ICD-10- Endocrinology/Urogenital 10 Hastalıkların ICD Kodlaması- Duyu/Sinir Sistemi Coding Diseases with ICD-10- Nervous Sustem 11 Hastalıkların ICD Kodlaması- Dolaşım Sistemi Coding Diseases with ICD-10-Circulation System 12 Hastalıkların ICD Kodlaması- Solunum Sistemi Coding Diseases with ICD-10-Respiratory System 13 Hastalıkların ICD Kodlaması- Sindirim Sistemi Coding Diseases with ICD-10-Digestion System 14 Hastalıkların ICD Kodlaması-Kas-İskelet Sistemi Coding Diseases with ICD-10-Muscle-Skeletal System 15 Final Sınavı Final Examination 15

16 Ders Öğrenme Çıktıları Course Outcomes 1) Tıbbi dokümantasyon kontrol süreçlerini bilir 1) Know the control process medical documentation 2) Arşiv ve elektronik arşiv yönetmeliklerini bilir 2) Know the archive and medical records regulations 3) İstatistiksel verileri tıbbi formlara aktarır 3) Transfer the statistical data to medical forms 4) ICD-10 kodlama sisteminin temel kurallarını bilir 4) Know the basic rules of ICD-10 coding system 5) Hastalıkların ICD-10 kodlamasını yapar 5) Code the ICD-10 coding of diseases DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç

17 Dersin Adı Course Title Türkçe /Turkish İngilizce / English Büro Yönetimi ve Sekreterlik Hizmetleri Office Management and Secretarial Services Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) TDS 106 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Öğr.Gör.Özge ÇONAK Lect.Ozge CONAK Türkçe Turkish Zorunlu Must Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğrenci bu dersin sonunda genel olarak büro makinelerini tanır. Bürolarda kullanılan makineleri öğrenir. Diğer büro makineleri ve iletişim sistemlerini tanır. Telsiz ve teleteks bilir ve uygulamasını yapar. Faks cihazını tanır ve uygulamasını yürütür. Çağrı cihazını tanır ve gerekli açıklamalarda bulunur. Bilgisayarın bütün ayrıntılarını tanır ve temel uygulamalarını yapar. Büro makinelerinin satın alınması, bürolara yerleştirilmesi, bakım ve onarımını kavrar. Haberleşmenin yasal boyutunu bilir. Günümüz iletişiminin gelecekteki hedeflerini açıklar, olası öngörülerde bulunur. Student knows the office machines in general in the end of the course. Learns the mechines used in offices. Knows other office machines and communication systems. Knows radio and telex and uses. Knows fax machine and uses. Knows beeper and does required explanations. Knows all details of computer and uses basic functions. Understands purchase, installation, upkeep and repair of office machines. Knows the legal dimension of communication. Explains the future goals of present day communication, and forsees in possible. Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Yüzyüze Face-to-face Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%) 2 40 Final Sınavı

18 HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR 1 Genel olarak büro tipleri Office types in general 2 Genel olarak büro makineleri Office machine in general 3 Bürolarda kullanılan makineler Machines used in offices WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS 4 Diğer büro makineleri ve iletişim sistemleri Other office meachines and communication systems 5 Telsiz ve teleteks Radio and telex 6 Faks Fax machine 7 Çağrı cihazı Beeper 8 Ara Sınav Midterm Examination 9 Bilgisayar ve çevre ürünleri Computer and environment products Büro makinelerinin satın alınması, bürolara yerleştirilmesi, bakım ve onarımı Teknoloji kavramı, bilgi kavramı, büro otomasyonu Purchase, installation, upkeep and repair of office machines Concept of technolgy and knowledge, office automation 12 Büro otomasyonu, büro makineleri. Office automation and office machines 13 Büro makineleri, bilgisayar teknolojisi, yazılım ve donanım teknolojileri 14 e-devlet, e-ticaret e-government, e-trade 15 Final Sınavı Final Examination Office machines, computer technology, software and hardware technology 18

19 Ders Öğrenme Çıktıları Course Outcomes 1) Öğrenci bilgisayar sistemini tanıyabilir. 1) The student recognizes the computer system, 2) bilgisayar ile ilgili temel problemlerin çözümüne yönelik öneriler getirebilir 2) bring proposals to solve the fundamental problems associated with the computer 3) işletim sistemlerini verimli bir şekilde kullanabilir. 3) The efficient usage of operating systems Dersin Öğrenim Çıktılarının Bölüm Program Çıktıları İle İlişkilendirilmesi DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 PÖÇ1 PÖÇ2 PÖÇ3 PÖÇ4 PÖÇ5 PÖÇ6 PÖÇ7 PÖÇ8 PÖÇ9 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 19

20 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English SHM108 Biyoistatistik Biostatistics Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Öğr.Gör.İsa DEMİRKOL Lect. Isa DEMİRKOL Türkçe Turkish Zorunlu Must Biyoistatistiğin temel kavramlarını açıklar, İstatistiğin tarihçesini özetler Biyoistatistiğin sağlık hizmetlerinde kullanımını açıklar, Veri toplama yöntemlerini, araştırma planının bölümlerini, anket hazırlama kurallarını kullanır, Değişken türlerini, değişkenlerin özetlenmesini tablo ve grafiklerle açıklar, Merkezi eğilim ölçüleri ve değişim ölçüleri konularında bilgilerini kullanır ve edindikleri bilgilerle, alanı ile ilgili verileri istatistiki olarak özetler Sağlık alanında anket yapar ve değerlendirir, Rapor yazar ve sunar Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) At the end of this course, the students;, Explain the basic concepts of biostatistics, Summarize the history of statistics, Describe the use of biostatistics in health care, Define the methods of data collection and survey, Summarize the variables with tables and graphics Use the rules of preparation data collection methods, portions of the research plan, and the survey, Survey and evaluate healthcare field repare and submit reports Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

21 HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS 1 Temel İstatistiksel Kavramlar Basic Statistical Concepts 2 Verilerin Toplanması Collection of Data, 3 Kesikli ve Sürekli Değişkenlerin Özetlenmesi Summarize the Discrete and Continuous Distributions 4 Histogram ve Poligon Grafikleri Histogram and Polygon Graphics 5 Merkezi Eğilim Ölçüleri Measures of Central Tendency 6 Değişim Ölçüleri Measures of Dispersion 7 Bilim ve Araştırma Kavramları The meaning of science and research 8 Ara Sınav Midterm Examination 9 Araştırmanın Planlanması Planning the research 10 Araştırma Tipleri ve Araştırmalarda Etik Kurallar 11 Örnekleme yöntemleri Sampling 12 Anket yöntemi ve anket değerlendirilmesi Survey design Types of research and research ethics 13 Araştırma raporunun yazımı Prepare the reports 14 Araştırma raporlarının sunumu Submit the reports 15 Final Sınavı Final Examination 21

22 Ders Öğrenme Çıktıları 1) Biyoistatistik kavramını ve teorik dağılımlarını, 2) Parametrik önemlilik testlerinin neler olduğu ve hangi durumlarda kullanılacağını, 3) Nonparametrik testlerinin neler olduğu ve hangi durumlarda kullanılacağını, Course Outcomes 1) The concept and theoretical distributions of Biostatistics, 2) Parametric tests of significance is happening, and what situations to use it, 3) Nonparametric tests and what to use in which situations 4) Korrelasyon ve regresyon analizlerini yapmayı ve yorumlamayı, 4) Correlation and regression analysis to make and interpret, 5) Örnekleme ve örnekleme yöntemlerini, 5) Sampling and sampling methods, 6) Bilimsel bir araştırmanın değerlendirilmesini ve yorumlamasını, 6) Evaluation and interpretation of scientific research, 7) Sağlık alanında kullanılan istatistiksel yöntemleri örnekler üzerinde uygulamasını öğretmek 7) Examples of application of statistical methods used to teach in the field of DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç.12 P.Ö.Ç 13 P.Ö.Ç 14 P.Ö.Ç 15 22

23 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Türkçe /Turkish İngilizce / English TDS104 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Mesleki Yazılımlar, Yazışma ve Dosyalama Teknikleri I Professional Softwares, Wrıtıng And Archıvıng Technıques I Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Öğr.Gör.Özge ÇONAK Lect.Ozge CONAK Türkçe Turkish Zorunlu Must Kurumda üretilen belgelerin bilimsel yöntemlerle dosyalanarak arşivlenmesini sağlayarak gerektiğinde belgeye en kısa sürede ulaşılabilmesi ve belgenin yasal çerçevede imhasının yapılabilmesi için gerekli olan bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. To give the knowledge and skills for archiving an institutional document by scientific methods to reach to the document as soon as possible and demolish the document legally. Yüzyüze Face-to-face Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

24 HAFT A Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS Bilgi, bilgi yönetimi, bilginin kurumsal önemi Belge yönetimi, amacı, önemi ve elektronik belge Evrakın tanımı, üretilmesi, kayıt işlemleri ve evrak yönetimi 4 Evrakın işlem süreci The process of document 5 Form ve formların kullanımı, form çeşitleri, elektronik form Information Information management Institutional importance of information Importance and purpose of document management electronic document Definition + Process of document Registration and document management Forms and usage of forms Sort of forms Electronic form 6 Dosyalama, dosyalamanın amacı ve önemi Filing - Importance + purpose of filing 7 Dosyalama sisteminin kurulması Establishment of filing system 8 Ara Sınav Midterm Examination 9 Standart dosya planı, sağlık bakanlığı standart dosya planı Standard file plan Standard file plan of the Ministry of Health 10 Dosyalama hizmetlerinin örgütlenmesi Organization of filing services 11 Dosyalama sistemleri Filing systems 12 Dosyalama sistemleri Filing systems 13 Arşivlerin fiziki özellikleri Arşivleme teknikleri ve süreci 14 Dijital arşivler Digital archives 15 Final Sınavı Final Examination Physical features of archives - The process and techniques of archiving 24

25 Ders Öğrenme Çıktıları 1) Gelen ve giden evraklar ile tıbbi dokümanların kayıt edilmesini öğrenmek, kayıt tutmanın gerekliliğini ve önemini kavramak 2) Tıbbi dökümantasyon ile ilgili kavramları ögrenmek, bunları yazarken ve söylerken doğru kullanmak 3) Gelen yazılı bilgilerin ilgililere zamanında ulaştırılmasını ve bunun önemini kavrar. 4) Gizli ve hizmete özel yazıların önemini kavramak. Gizli evrakların saklanması ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili yasal düzenlemeleri öğrenmek Course Outcomes 1) incoming and outgoing documents to be registered with the medical documents to learn and understand the importance of the need for record keeping 2) medical documentation to learn about the concepts, writing and singing the right to use them 3 the importance of timely delivery of written information from interested parties. 4)Service-specific articles, the importance of confidential and secure storage of documents. Learn about the legal arrangements 5) Türk dilini etkili kullanmayı öğrenmek 5) Effectively learn how to use the Turkish language 6) Bilgisayar düzeninde mesleki yazışma yapmayı ve istatistiki bilgi kullanmayı öğrenerek kişisel ve toplumsal verimliğe katkıda bulunmak 7) İş hayatına ilişkin kuralları, öğrendiği yazışma tekniklerini, dil becerisiyle birleştirerek uygulayabilen büro yöneticisi yardımcısı olmak 6) order to learn to do computer professional correspondence, personal and social efficiency contribute to 7) The rules relating to his business life, he learned the techniques of writing, combining the ability to apply the language to be assistant office manager DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ BÖLÜM PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4 DÖÇ5 DÖÇ6 DÖÇ7 PÖÇ1 PÖÇ2 PÖÇ3 PÖÇ4 PÖÇ5 PÖÇ6 PÖÇ7 PÖÇ8 PÖÇ9 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 25

26 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Türkçe /Turkish İngilizce / English TDS 205 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Tıbbi Dokümantasyon III Medical Documentation III Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 2/ Öğr.Gör. Özge ÇONAK Lect. Ozge CONAK Türkçe Turkish Zorunlu Must Tıbbi kayıt süreçlerini uygular. Tıbbi verileri toplar ve genel analizini yapar. Tıbbi kayıtların saklanması sürelerini tanır ve yasal mevzuatı uygular. Tıbbi kayıtları istenildiğinde hizmete sunar. Tıbbi kayıtların güvenliği, mahremiyeti ve gizliliği kurallarını titizlikle uygular. Implements medical record process Collects medical data and makes general anlysis. Knows time period of keeping medical records and implements legal regulations. Puts the medical reports in service when demanded. Implements confidentiality and secrecy rules of medical reports. Yüzyüze Face-to-face Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

27 HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS 1 Temel tıbbi kayıt süreçleri Basic medical report processes 2 Temel tıbbi kayıt süreçleri Basic medical report processes 3 Elektronik ortamda hasta kaydı Patient report in electronic form 4 Elektronik indeks sistemleri Electronic index systems 5 Tıbbi kayıtlardan veri elde yöntemleri Data collecting methods from medical records 6 Tıbbi kayıtların yasal yönü Legal aspects of medical reports 7 Tıbbi kayıtların saklanmasıyla ilgili politikalar Policies on keeping medical repots 8 Ara Sınav Midterm Examination 9 Tıbbi kayıtların saklanma süresi (devlet hastaneleri, özel hastaneler, tıp merkezleri, üniversite hastaneleri ) Time period of keeping medical records (state hospitals, pay hospitals, health centers, univercity hospitals) 10 Tıbbi kayıtların sorumluluğu Responsibility of medical reports 11 Tıbbi kayıtların sorumluluğu Responsibility of medical reports 12 Tıbbi kayıtların güvenliği Safety of medical reports Tıbbi kayıtların gizliliği, mahremiyeti ve bilgilendirme Tıbbi kayıtlardaki bilgilerin açıklanması politikaları 15 Final Sınavı Final Examination Secrecy, confidentiality of medical reports and illumination Disclosure policies on medical records 27

28 Ders Öğrenme Çıktıları Course Outcomes 1) Tıbbi kayıt süreçlerini uygular. 1) Implements medical record process 2) Tıbbi verileri toplar ve genel analizini yapar. 2) Collects medical data and makes general anlysis. 3) Tıbbi kayıtların saklanması sürelerini tanır ve yasal mevzuatı uygular. 3) Knows time period of keeping medical records and implements legal regulations. 4 Tıbbi kayıtları istenildiğinde hizmete sunar. 4) Puts the medical reports in service when demanded. 5) Tıbbi kayıtların güvenliği, mahremiyeti ve gizliliği kurallarını titizlikle uygular. 5) Implements confidentiality and secrecy rules of medical reports. DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ BÖLÜM PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4 DÖÇ5 PÖÇ1 PÖÇ2 PÖÇ3 PÖÇ4 PÖÇ5 PÖÇ6 PÖÇ7 PÖÇ8 PÖÇ9 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 28

29 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Türkçe /Turkish İngilizce / English TDS 205 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Mesleki Yazılımlar, Yazışma Ve Dosyalama Teknikleri II Professional Softwares, Writıing And Archiving Techniques II Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 2/ Öğr.Gör.Özge ÇONAK Lect.Ozge CONAK Türkçe Turkish Zorunlu Must Kamu ve özel kuruluşlarda kullanılan belge türlerini tanır Etkin bir resmi yazının özelliklerini açıklar Yazılı iletişimin kurumsal önemini açıklar Resmi yazışma kurallarını uygular Değişik resmi yazışmaları ve iş yazılarını etkin bir şekilde yapar Raporun kurumsal önemini açıklar Recognizes types of documents used in public and private establishments. Explains the features of an efficient official letter. Explains the institutional importance of written communication. Applies official correspondence rules. Makes different official correspondences and business letters efficiently. Explains the institutional importance of report Yüzyüze Face-to-face Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

30 HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS 1 İletişim ve iletişimin unsurları, yazılı iletişim Communication and elements of communication, written communication 2 Kurumsal iletişimde yazışmanın önemi The importance of correspondence in institutional communication Resmi yazıların yasal dayanağı ve yazışmada uyulacak temel kurallar Yazışmaların içerik ve şekil açısından özellikleri ve etkin bir resmi yazının özellikleri Başbakanlık resmi yazışma kuralları hakkındaki yönetmelik Resmi yazının bölümleri Başbakanlık resmi yazışma kuralları hakkındaki yönetmelik Resmi yazının bölümleri Kamu ve özel işletmelerde iş yazıları Yazışmanın işletmeler açısından önemi 8 Ara Sınav Midterm Examination Kamu ve özel işletmelerde kullanılan belge türleri ve yazışmalar Kamu ve özel işletmelerde kullanılan belge türleri ve yazışmalar Kamu ve özel işletmelerde kullanılan belge türleri ve yazışmalar Legal basis of official writings and basic rules for correspondence Features of correspondences in terms of content and form, and features of efficient official letter Regulations about the rules of official correspondence of Prime Ministry Regulations about the rules of official correspondence of Prime Ministry Business letters in public and private enterprises Document types and correspondence used in public and private enterprises Document types and correspondence used in public and private enterprises Document types and correspondence used in public and private enterprises 12 Dilekçe, bilgi edinme kanunu ve uygulamalar Petition, right to information and applications 13 İmza, imzanın hukuki yönleri, elektronik imza, özgeçmiş Signature, its legal sides, electronic signature, resume(cv) 14 Rapor, rapor çeşitleri ve kurumsal önemi Report, types of reports and its institutional importance 15 Final Sınavı Final Examination 30

31 Ders Öğrenme Çıktıları Course Outcomes 1) Kamu ve özel kuruluşlarda kullanılan belge türlerini tanır 1) Recognizes types of documents used in public and private establishments. 2) Etkin bir resmi yazının özelliklerini açıklar 2) Explains the features of an efficient official letter. 3) Yazılı iletişimin kurumsal önemini açıklar 3) Explains the institutional importance of written communication. 4) Resmi yazışma kurallarını uygular 4) Applies official correspondence rules. 5) Değişik resmi yazışmaları ve iş yazılarını etkin bir şekilde yapar 5) Makes different official correspondences and business letters efficiently. 6)Raporun kurumsal önemini açıklar 6) Explains the institutional importance of report DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DOÇ-6 DOÇ-7 P.Ö.Ç. 1 x x P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç

32 Dersin Adı Course Title Türkçe /Turkish İngilizce / English Hastalıklar Bilgisi I Diseases Knowledge I Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities TDS 209 Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 2/ Yrd.Doç.Dr. Hasan BAŞTÜRK Asst. Prof. Hasan BASTURK Türkçe Turkish Zorunlu Must Hastalık tanımını, hastalık sınıflandırmasını yapar. Hastalık isimlendirmesine ilişkin terminolojiyi kavrar. Hücre ve doku zedelenme mekanizmalarını bilir. Hastalık oluşumuna neden olan faktörleri bilir. Hastalık oluşum mekanizmalarını kavrar. Hastalıkların vücutta yaptığı değişiklikleri ve gelişim süreçlerini bilir. Make the definition of illness, disease classification Understand terminology and nomenclature of the diseases. Know the mechanisms of cell and tissue damages. Know the factors that cause to the formation of diseases. Understand the pathogenesis of the diseases. Know the changes and development processes in the body with diseases. Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

33 HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS 1 Giriş ve Temel Kavramlar Introduction, Basic Concepts 2 Enfeksiyon Hastalıkları ve İmmünoloji Infectious diseases, Immunology 3 Endokrin Sistem Hastalıkları Endocrine system diseases 4 Hematolojik Hastalıklar ve Temel Laboratuar Testleri Haematologic diseases, and basic laboratory tests 5 Kalp ve Damar Hastalıkları Diseases of the cardiovascular system 6 Solunum Sistemi Hastalıkları Diseases of the respiratory system 7 Üriner Sistem Hastalıkları Diseases of the urinary system 8 Arasınav Midterm Examination 9 Genital Sistem Hastalıkları Diseases of the genital system 10 Kas ve İskelet Sistemi Hastalık arı Diseases of the musculoskeletal system 11 Sinir Sistemi ve Ruhsal Hastalıklar Neuropsychiatric diseases 12 Göz ve KBB Hastalıkları Eye and ENT diseases 13 Göz ve KBB Hastalıkları Eye and ENT diseases 14 Cilt Hastalıkları Dermatological diseases 15 Final Sınavı Final Examination 33

34 Ders Öğrenme Çıktıları Course Outcomes 1) Hastalık tanımını, hastalık sınıflandırmasını yapar. 1) Make the definition of illness, disease classification 2) Hastalık isimlendirmesine ilişkin terminolojiyi kavrar. 2) Understand terminology and nomenclature of the diseases. 3) Hücre ve doku zedelenme mekanizmalarını bilir. 3) Know the mechanisms of cell and tissue damages. 4) Hastalık oluşumuna neden olan faktörleri bilir. 4) Know the factors that cause to the formation of diseases. 5) Hastalık oluşum mekanizmalarını kavrar. 5) Understand the pathogenesis of the diseases. 6) Hastalıkların vücutta yaptığı değişiklikleri ve gelişim süreçlerini bilir. 6) Know the changes and development processes in the body with diseases. 7) Sistem hastalıklarının klinik bulgularını ve en sık karşılaşılan örneklerini bilir. 7) Know the most common examples of system diseases and their clinical signs. 8) Hastalık tedavi yöntemlerini bilir. 8) Know the methods to treat diseases. 9) Hastane enfeksiyonlarını ve alınması gereken önlemleri bilir. 9) Know of hospital infections and the precautions to be taken. 10) Sağlık çalışanının sağlığını koruma yollarını bilir ve uygular 10) Know and applies ways to protect the health of health workers. DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DOÇ-6 DOÇ-7 DOÇ- 8 DOÇ-9 DOÇ-10 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç

35 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English SHM102 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Halkla İlişkiler Public Relations Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Öğr.Gör.Ergül SÖYLEMEZOĞLU Lect. Ergul SOYLEMEZOGLU Türkçe Turkish Zorunlu Must Kendini ve diğer insanları tanır. Protokol kurallarını tanır. Yönetici ile çalışma ve iş toplantı kurallarını tanır. Müşteri memnuniyeti ve kurumu halka tanıtma yollarını tanır İşe motive olma ve stresten uzak durma Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Recognizes the self, other people and the profession Recognize the rules of the protocol Recognize the rules of work with administrator and business meeting Recognize the customer satisfaction and ways to introduce organization to people Recognize ways to stay away from stress and be motivated to work Yüzyüze Face-to-face Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

36 HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS Sekreterlikte eğitim-öğretimin önemi, sekreter adayının yaşam felsefesi, kendini ve başkasını tanımanın önemi Sekreterlik mesleğinin özelliği, çeşitleri, çalışma koşulları Kurum kültürü ve resmi iletişimde hiyerarşi, örgüt şeması 4 Protokol kuralları Protocol rules The importance of education in the secretarial work, candidate for secretary of life philosophy, the importance of acknowledge yourself and anyone else The importance of secretarial profession, types, working conditions Hierarchy of the corporate culture and formal communication, organization chart 5 Etkili ve doğru telefon kullanımı Make a phone call with effectively and accurately 6 Beden dili Body language 7 Halkla ilişkiler ve kurumu halka tanıtma yolları 8 Ara Sınav Midterm Examination Importance of public relations and ways to introduce organization to people 9 Yönetici sekreteri, yönetici ve yönetim Managers assistant, manager and management 10 Sekreter açısında iş toplantıları The business meetings for secretary İş motivasyonu, zaman yönetimi ve müşteri memnuniyetinde etkili- verimli çalışmanın önemi İş motivasyonu, zaman yönetimi ve müşteri memnuniyetinde etkili- verimli çalışmanın önemi Sekreter açısından sağlık kurumlarının özelliği, sorunları ve politikaları Characteristic of health care institutions, problems and to the secretary Characteristic of health care institutions, problems and to the secretary Work motivation, time management and the importance of effective-efficient working in the customer satisfaction 14 Çalışma hayatında stres ve baş etme yöntemleri Stress at work and ways of coping with this stress 15 Final Sınavı Final Examination 36

37 Ders Öğrenme Çıktıları 1) Halkla İlişkiler bilim dalının doğuşunu, gerekliliğin, fonksiyonlarını anlama ve tanıyabilme 2) Halkla İlişkilere yakın kavramları ve destekleyen diğer disiplinleri yakından tanıma 3) İletişim, iç iletişim, medya yönetimi bilgelerine sahip olma 4) Halkla İlişkiler departmanlarının yönetim fonksiyonlarını üstlenebilme Course Outcomes 1) To understand the functions of PR. 2) To understand the topics connected to PR. 3) To have communications and event design. knowledge of communications 4) To be able to assume the responsibility of PR department. 5) Yazılı ve görsel iç ce dış iletişim araçlarını tasarlama ve uygulayabilme 6) Halkla İlişkiler Evrensel Etik Yasalarına inanmış ve sadık, mesleki etik değerlerin bilincinde meslek elemanları olarak temsil ettiği kurum yöneticilerini de sosyal sorumluluk anlayışına yöneltebilmek 5) To design written and visiual instruments. 6) Directed the managers of corporations that represented the personnels who reliable, has ambition, loyalty and believe in Public Relations of Global Ethic Laws. 7) Sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışabilme 7) Able to working jointly with NGOs. Dersin Öğrenim Çıktılarının Bölüm Program Çıktıları İle İlişkilendirilmesi DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4 DÖÇ5 DÖÇ6 DÖÇ7 PÖÇ1 PÖÇ2 PÖÇ3 PÖÇ4 PÖÇ5 PÖÇ6 PÖÇ7 PÖÇ8 PÖÇ9 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 37

38 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Türkçe /Turkish İngilizce / English TDS 201 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) HASTANE OTOMASYONU HOSPITAL AUTOMATION Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 2/ Öğr.Gör.Özge ÇONAK Lect.Ozge CONAK Türkçe Turkish Zorunlu Must Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Hastane bilgi yönetim sisteminin çalışma mantığını öğrenir Hastane otomasyonunda yer alan programları(modülleri) ve bunların çalışma mantığını öğrenir. Bilgi sisteminin bileşenlerini öğrenir. Veritabanı programlarının işleyişini öğrenir. learns of the HIS the business logic. Learns automation modules in the HIS Learns of the information system components. Learns the operation of the database programs.. Yüzyüze Face-to-face Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4

BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS HLK101 Halkla İlişkilere Giriş 3 0 3 6 HIT103 İletişime Giriş 2 2 3 6 MYO103 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 6 MYO101 İş Etiği 2 0 2 3 HLK103

Detaylı

LOJISTIK. 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. 2. Dönem/2.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS

LOJISTIK. 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. 2. Dönem/2.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS LOJISTIK 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4 LOJ103 Dış Ticaret İşlemleri 2 0 2 4 MYO101 İş Etiği 2 0 2 3 ISY101 İş Sağlığı ve İş Güvenliği 2

Detaylı

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl 1. Yarıyıl Kodu Ders Adı T U K AKTS SHM101 Anatomi 2 0 2 4 SHM115 Meslek Etiği 2 0 2 2 BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SHM109 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi I 3 0 3 5 SHM103 Fizyoloji 2 0 2 4

Detaylı

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS YDL206 İngilizce II English II 3 0 3 3 IYB203

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS YDL206 İngilizce II English II 3 0 3 3 IYB203 İŞLETME BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 6 ISL103

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İş Sağlığı

Detaylı

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

1. Dönem/1. Semester

1. Dönem/1. Semester 1. Dönem/1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technology 2 2 3 4 MYO105 Finansal Muhasebe I Financial Accounting I 3 0 3 6 MYO103

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ACCOUNTING AND TAX IMPLICATIONS. 1. Dönem / 1.Semester

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ACCOUNTING AND TAX IMPLICATIONS. 1. Dönem / 1.Semester MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ACCOUNTING AND TA IMPLICATIONS 1. Dönem / 1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Principles of Atatürk and History of Revolution

Detaylı

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü / The Department of Banking and Insurance 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

RADYO VE TV PROG. 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 Toplam 13 6 16

RADYO VE TV PROG. 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 Toplam 13 6 16 RADYO VE TV PROG. 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS HIT103 İletişime Giriş 2 2 3 6 RTP101 Ses ve Görüntü Teknikleri 3 0 3 6 BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4 MYO103 İşletme Bilimine Giriş

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk.

Detaylı

Toplam Total 18 0 18 30

Toplam Total 18 0 18 30 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISEMENT 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Principles of Atatürk and History of

Detaylı

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl 1. Yarıyıl Kodu Ders Adı T U K AKTS SHM101 Anatomi 2 0 2 4 SHM103 Fizyoloji 2 0 2 4 SHM115 Meslek Etiği 2 0 2 2 BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk. Eğ.) 2 2 3 4 AMH103 Temel Ameliyathane Hizmetleri

Detaylı

6. Dönem. 7. Dönem. 8. Dönem

6. Dönem. 7. Dönem. 8. Dönem Psikoloji Bölümü / Psychology 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA101 Ataturk's Prın. and the Hıst. of the Turkısh Rep. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4 FLS101 Felsefeye Giriş Introduction

Detaylı

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş Introduction to Algorithm and Programming 2 2 3 6 BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 MAT107

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 GTP105 Bilgisayar Destekli Tasarım I Computer Aided Design I 1 2 2 5 GTP109 Grafik Desen Graphic

Detaylı

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık

Detaylı

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl 1. Yarıyıl Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uz. Eğ.) 2 2 3 4 IAY105 Acil Sağlık Hizmetleri I 2 2 3 6 SHM101 Anatomi 2 0 2 4 SHM115 Meslek Etiği 2 0 2 2 SHM111 Hastalıklar

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği 1. YARIYIL DERSLERİ DERS KODU AIT181 DERS ADI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ AKTS Zorunlu 2 0 2 2 2 KIG103 Genel Kimya Zorunlu 2 0 2 2 3 Bilgisayar I Zorunlu

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 2. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ELK102 ALGORITMA VE PROGRAMLAMA II 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS FZK101

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini

Detaylı