TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI"

Transkript

1 KOD DERSİN ADI T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uz.Eğ.) SHM105 Tıbbi Terminoloji SHM113 Meslek Etiği TDS107 Tıbbi Dokümantasyon I ISL103 İşletme Yönetimi SHM117 Araştırma Yöntemleri TDS103 On Parmak Yazım Teknikleri SHM119 Hasta Hakları SEM101 Seminer TOPLAM KOD DERSİN ADI T U K AKTS TUR104 Türk Dili (Uz.Eğ.) TDS102 Tıbbi Dokümantasyon II TDS104 Mesleki Yazılımlar, Yazışma ve Dosyalama Teknikleri I SHM108 Biyoistatistik TDS106 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Hizmetleri SHM102 Halkla İlişkiler TDS108 Diksiyon ve Etkili Konuşma TDS114 Tıp Kütüphaneciliği SEM102 Seminer TOPLAM KOD DERSİN ADI T U K AKTS ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Uz.Eğ.) YDL203 İngilizce I (Uz.Eğ.) TDS205 Tıbbi Dokümantasyon III SHM215 Hastalıklar Bilgisi I TDS201 Hastane Otomasyonu TDS203 Mesleki Yazılımlar, Yazışma ve Dosyalama Teknikleri II SHM207 Yaz Klinik Uygulama TOPLAM KOD DERSİN ADI T U K AKTS YDL206 İngilizce II (Uz.Eğ.) TTP212 Toplam Kalite Yönetimi TDS202 Tıbbi Dokümantasyon IV TDS210 Hastalıklar Bilgisi II SHM208 Sağlık Hizmetleri Yönetimi TDS206 Klinik Uygulama TOPLAM

2 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Türkçe /Turkish İngilizce / English TDS107 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Tıbbi Dokümantasyon I Medical Documentation I Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Öğr.Gör. Özge ÇONAK Lect. Ozge CONAK Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS Dokümantasyon ve Tıbbi Dokümantasyon tanımını bilir, Dokümantasyon ve tıbbi dokümantasyon tarihçesini bilir, Dokümantasyon görev ve fonksiyonlarını tanımlar, Doküman türlerini tanımlar, Tıbbi dokümantasyon süreçlerindeki sorumlulukları açıklar, Hasta dosyası ve tıbbi formların içeriğini bilir, Sağlık kuruluşlarında enformasyon sistemlerini açıklar Know the definition of documentation and medical documentation, Know the history of documentation and medical documentation, Define the task and function of documentation Define the types of documentation and medical documentation Explain the responsibilities of medical documentation process Know the contents of patient files and medical forms Explain the information systems in health care providers Yüzyüze Face-to-face Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

3 HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS 1 2 Dokümantasyon ve Tıbbi Dokümantasyonun Tanımı Dokümantasyon ve Tıbbi Dokümantasyon Tarihçesi The definition of documentation and medical documentation The history of documentation and medical documentation 3 Dokümantasyon Görev ve Fonksiyonları The task and function of documentation 4 5 Dokümantasyon ve Tıbbi Dokümantasyon Türleri-1 Dokümantasyon ve Tıbbi Dokümantasyon Türleri-2 The types of documentation and medical documentation-1 The types of documentation and medical documentation-2 6 Tıbbi Dokümantasyon Yönetmelikleri-1 Medical Documentation Regulations-1 7 Tıbbi Dokümantasyon Yönetmelikleri-2 Medical Documentation Regulations-2 8 Ara Sınav Midterm Examination 9 Tıbbi Dokümantasyon Süreçleri-1 The responsibilities of medical documentation process-1 10 Tıbbi Dokümantasyon Süreçleri-2 The responsibilities of medical documentation proces-2 11 Hasta Dosyası ve Tıbbi Formlar-1 The contents of patient files and medical forms-1 12 Hasta Dosyası ve Tıbbi Formlar-2 The contents of patient files and medical forms Sağlık Kuruluşlarında Enformasyon Sistemleri- 1 Sağlık Kuruluşlarında Enformasyon Sistemleri Final Sınavı Final Examination The information systems in health care providers-1 The information systems in health care providers-2

4 Ders Öğrenme Çıktıları 1)Doküman ve tıbbi doküma ile ilgili bilgileri kavramak 2)Sağlık hizmetlerinin anlaşılması 3)Tıbbi dokümanların tarihi gelişimini kavrama 4)Tıbbi dokümanların önemini anlama 5)Hastanelerde tıbbi dokümantasyon işlemlerini tanıma 6)Hasta dosyasının içeriği ve öneminin kavranması 7)Hasta dosyası arşivlerinin tanınıp, düzenlenebilmesi Program Outcomes 1)Medical documents and information about the document and understand them 2)Understanding of health care 3)Understanding the historical development of medical documents 4) Understanding the importance of medical documents 5) Recognition of medical documentation processes in hospitals 6) Contents of the file, and understand the importance of patient 7) Patient file archives recognition and arrange DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç 12 P.Ö.Ç 13 P.Ö.Ç 14 P.Ö.Ç 15

5 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English ISL 103 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) İşletme Yönetimi Business Management Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Öğr.Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU Lect. Ergul SOYLEMEZOGLU Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS Yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimi, Klasik, Neo-Klasik, Modern ve Çağdaş yönetim teorileri ile yönetim fonksiyonları konusunda teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler vererek, öğrencileri bu alanda çağın gerektirdiği bilgilerle donatmak. Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Historical development of management thought, classical, neo-classical, modern and contemporary management theory and management functions provide information about the theoretical and practical, the students equipped with the information required by the era in this field. Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

6 HAFT A Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS Yönetim düşüncesinin tarihi gelişimi, 1. 1 Yönetim ile ilgili temel kavram ve tanımlar The historical development of management thought, Basic concepts and definitions related to management 2. 2 Klasik Teori: Bilimsel Yönetim Yaklaşımı Classical Theory: The Scientific Management Approach 3. 4 Klasik Teori: Yönetim Süreci Yaklaşımı Classical Theory: Management Process Approach 4. 5 Klasik Teori: Bürokrasi Yaklaşımı Classical Theory: Bureaucracy Approach 5. 6 Modern Teori: Sistem Yaklaşımı Modern Theory: The System Approach Modern Teori: Durumsallık Yaklaşımı, 6. 7 Çevreyi ve Teknolojiyi Esas Alan Araştırmalar Modern Teori: Durumsallık Yaklaşımı, 7. 8 Çevreyi ve Teknolojiyi Esas Alan Araştırmalar 8 Arasınav Midterm Examination 9 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları(Yalın Yönetim, Personel Güçlendirme, KKÇ, Z Teorisi, Sanal Org., Sıfır Hiyerarşi, Şebeke Org., Modern Theories: Contingency Approach, Environment and Technology Research of Principles Modern Theories: Contingency Approach, Environment and Technology Research of Principles Modern Management Approaches (Lean Management, Employee Empowerment, KKÇ, Theory Z, Virtual Org., Zero Hierarchy, Network Org., 10 Yönetim Fonksiyonları: Planlama Management Functions: Planning 11 Yönetim Fonksiyonları: Örgütleme Management Functions: Organization 12 Yönetim Fonksiyonları: Yürütme Management Functions: The Executive 13 Yönetim Fonksiyonları: Koordinasyon Management functions: Coordination 14 Yönetim Fonksiyonları: Denetim Management Functions: Audit 15 Final Sınavı Final Examination

7 Ders Öğrenme Çıktıları Program Outcomes 1) Klasik, Neo-Klasik, Modern ve Çağdaş yönetim teorilerini tam anlamıyla kavrayabilir 1) Classical, Neo-Classical, Modern and contemporary management theory can fully understand 2) Dış çevre analizi yapabilme ve uzun vadeli bakış açısına sahip olur 2) Ability to analyze the external environment and have long-term perspective 3) İşletme politikaları ile değişen çevre şartları arasında uyum sağlayabilme yeteneğine sahip olur 3) Business policies and changing environmental conditions will have the ability to adapt between 4) İşletme politikaları ile değişen çevre şartları arasında uyum sağlayabilme yeteneğine sahip olur 4) Business policies and changing environmental conditions will have the ability to adapt between 5) Yönetim fonsiyonlarını(planlama, örgütleme, 5) Management of functions (planning, organizing, execution, yürütme, koordinasyon, denetim) kavrayabilir coordination, supervision) can grasp 6) İletişim, motivasyon, liderlik, gibi konularda bilgi sahibi olur 6) Communication, motivation, leadership, knowledge of such matters would be 7) Teorilerin İnsan, örgüt ve çevreye bakış açılarını anlama ve analiz edebilme yeteneğine sahip olur 7) Theory of the human, organizational, and environmental aspects have the ability to understand and analyze 8) Bütüncül bakış açısına sahip olur 8) Have a holistic perspective is 9) İnsan odaklı bakış açısına sahip olur 9) Human-centered perspective have 10) Bilimsel düşünme yeteneği kazanır 10) The ability of scientific thinking Dersin Öğrenim Çıktılarının Bölüm Program Çıktıları İle İlişkilendirilmesi DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4 DÖÇ5 DÖÇ6 DÖÇ7 DÖÇ8 DÖÇ9 DÖÇ10 PÖÇ1 PÖÇ2 PÖÇ3 PÖÇ4 PÖÇ5 PÖÇ6 PÖÇ7 PÖÇ8 PÖÇ9 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ 15

8 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English TDS105 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Sağlık Hizmetleri Yönetimi Health Servıces Management Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 2/ Öğr.Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU Lect. Ergul SOYLEMEZOGLU Türkçe Turkish Zorunlu Must Sağlık hizmetlerinin genel yapısını, konseptinin incelenmesi ve kavranması. AKTS ECTS Ülkelerarası sağlık hizmetleri yönetimi ve finansman yönetiminin öğrenilmesi. Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Learning and comprehending the general structure, concept of health service management. Learning the management and financing structure/style of health care management intercountries. Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

9 HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS 1 Sağlık, sağlık hizmetleri ve yönetim kavramları The concepts of health, health care services and management 2 Sağlık sistemi ve alt sistemleri Health care system and its sub-systems Sağlık hizmetlerinin kullanımı ve kullanımını etkileyen faktörler Sağlık hizmetleri yönetimi kavramının tarihsel süreci ve önemi Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kamu Hastaneler Birliği, Halk sağlığı kurumunun görev, sorumluluk ve organizasyon yapıları Sağlık hizmetlerinin özellikleri, sınıflandırılması (Evde bakım hizmeti, 1., 2., ve 3. basamak sağlık hizmeti), Sağlık hizmetleri sunumunda rol alan kurum ve kuruluşlar (Aile sağlığı merkezleri, Devlet hastaneleri, Üniversiteler ve Özel sğlık Hastane tanımı, hastanelerin sınıflandırılması, organizasyon yapıları 8 Ara Sınav Midterm Examination 9 Hastane hizmetlerinin sınıflandırılması: (İdari, Mali, Tıbbi ve Teknik hizmetler) The usage of health services and the factors affecting to the usage. The process and importance of concept of the management of health services. The tasks, responsibilites and organizational structures of the Ministry of Health, Social Security Institution, Association of Public Hospitals and Public Health Institution Features and classification of health services. (Home care service, 1st, 2nd ve 3rd step health service), Institutions and organizations involved in delivery of health services (Family health services, State Hospitals, Universities and Private Definition of hospital, classification of hospitals, their organizational structures. Classification of hospital services: (Administrative, Financial, Medical and Technical services) 10 Sağlık hizmetlerinde personel yönetimi Staff management in health services 11 Ara Sınav Midterm exam 12 Sağlık hizmetlerinde pazarlama Marketing in health services 13 Sağlık hizmetlerinde finansman Financing in health services 14 Sağlık hizmetleri alanında ulusal ve uluslararası kuruluşlar 15 Final Sınavı Final Examination National and international institutions involved in the field of health services

10 Ders Öğrenme Çıktıları Course Outcomes 1) Yönetim kavramının işlevlerini ve yönetimin tarihsel gelişimini anlatır 2) Sağlık hizmetleri ve yönetimi ile Türkiye'de sağlık hizmetlerinin yapısı ve yönetimini tanımlar. 3) Sağlık hizmetlerinin kullanımını ve etkileyen faktörleri açıklar 4) Sağlıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşları tanır 5) Sağlık sistemi ve alt sistemlerini açıklar 1)Describes the functions of concept of management and the historical development of management. 2)Defines health care services and management, also the management and form of health care services in Turkey. 3)Explains the usage of health care services and the factors affecting to the usage. 4)Recognizes national and international institutions about health care. 5)Explains the health care system and its sub-systems. DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15

11 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Türkçe /Turkish İngilizce / English SHM117 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Araştırma Yöntemleri Research s Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Öğr.Gör.İsa DEMİRKOL Lect. Isa DEMİRKOL Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Bilimde araştırmanın rolü ve önemini açıklar. Araştırma yöntem ve tekniklerini tanır. Veri toplama tekniklerini tanır. Veri girişi yapar ve analize hazırlar. Araştırma raporu hazırlar. Explains role and importance of research for science. Knows research methods and techniques. Knows data collection techniques. Makes data entry and prepare for analysis. Prepares research report. Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

12 HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS 1 Bilim, bilimsel tutum, bilim adamı, bilimsel yöntem Science, scientific attitude, scientist, scientific method 2 Bilimsel yöntemin aşamaları Phrases of scientific methods 3 Veri Çeşitleri Data types 4 Veri Toplama Yöntemleri Data collection methods 5 Araştırmalarda hata kaynakları Error sources in researches 6 Araştırmanın planlanması ve araştırma türleri Research planning and research types 7 Örneklem ve örnekleme yöntemleri Sampling and sampling methods 8 Ara Sınav Midterm Examination 9 Anket yöntemi Survey method 10 Verilerin analize hazırlanması Prepare datas for analysis 11 Rapor yazım yöntemi of report writing 12 Araştırma konularının tartışılması ve dağıtımı Discussion and distribution of research topics 13 Rapor sunumu Report submission 14 Rapor sunumu Report submission 15 Final Sınavı Final Examination 12

13 Ders Öğrenme Çıktıları Course Outcomes 1) Bilimde araştırmanın rolü ve önemini açıklar. 1) Explains role and importance of research for science 2) Araştırma yöntem ve tekniklerini tanır. 2) Knows research methods and techniques. 3) Veri toplama tekniklerini tanır. 3) Knows data collection techniques. 4) Veri girişi yapar ve analize hazırlar. 4) Makes data entry and prepare for analysis. 5) Araştırma raporu hazırlar. 5) Prepares research report. DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç

14 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Türkçe /Turkish İngilizce / English TDS 102 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Tıbbi Dokümantasyon II Medıcal Documentation II Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Öğr.Gör.Özge ÇONAK Lect. Ozge CONAK Türkçe Turkish Zorunlu Must Tıbbi dokümantasyon kontrol süreçlerini bilir Arşiv ve elektronik arşiv yönetmeliklerini bilir İstatistiksel verileri tıbbi formlara aktarır ICD-10 kodlama sisteminin temel kurallarını bilir Hastalıkların ICD-10 kodlamasını yapar Know the control process medical documentation Know the archive and medical records regulations Transfer the statistical data to medical forms Know the basic rules of ICD-10 coding system Code the ICD-10 coding of diseases Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

15 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Tıbbi Dokümantasyon Kontrol Süreçleri The Control Process of Medical Documentation 2 Arşiv ve Elektronik Arşiv Yönetmelikleri The Archive and Medical Records Regulations 3 İstatistiksel Veriler ve Tıbbi Formlar The Statistical Data and Medical Forms 4 ICD-10 Kodlama Sisteminin Temel Kuralları The Basic Rules of ICD-10 Coding System 5 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology 6 Hastalıkların ICD Kodlaması- Enfeksiyonlar Coding Diseases with ICD-10- Infections 7 Hastalıkların ICD Kodlaması- Kanserler Coding Diseases with ICD-10- Cancers 8 Ara Sınav Midterm Examination 9 Hastalıkların ICD Kodlaması- Endokrinoloji/Ürogenital Coding Diseases with ICD-10- Endocrinology/Urogenital 10 Hastalıkların ICD Kodlaması- Duyu/Sinir Sistemi Coding Diseases with ICD-10- Nervous Sustem 11 Hastalıkların ICD Kodlaması- Dolaşım Sistemi Coding Diseases with ICD-10-Circulation System 12 Hastalıkların ICD Kodlaması- Solunum Sistemi Coding Diseases with ICD-10-Respiratory System 13 Hastalıkların ICD Kodlaması- Sindirim Sistemi Coding Diseases with ICD-10-Digestion System 14 Hastalıkların ICD Kodlaması-Kas-İskelet Sistemi Coding Diseases with ICD-10-Muscle-Skeletal System 15 Final Sınavı Final Examination 15

16 Ders Öğrenme Çıktıları Course Outcomes 1) Tıbbi dokümantasyon kontrol süreçlerini bilir 1) Know the control process medical documentation 2) Arşiv ve elektronik arşiv yönetmeliklerini bilir 2) Know the archive and medical records regulations 3) İstatistiksel verileri tıbbi formlara aktarır 3) Transfer the statistical data to medical forms 4) ICD-10 kodlama sisteminin temel kurallarını bilir 4) Know the basic rules of ICD-10 coding system 5) Hastalıkların ICD-10 kodlamasını yapar 5) Code the ICD-10 coding of diseases DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç

17 Dersin Adı Course Title Türkçe /Turkish İngilizce / English Büro Yönetimi ve Sekreterlik Hizmetleri Office Management and Secretarial Services Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) TDS 106 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Öğr.Gör.Özge ÇONAK Lect.Ozge CONAK Türkçe Turkish Zorunlu Must Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğrenci bu dersin sonunda genel olarak büro makinelerini tanır. Bürolarda kullanılan makineleri öğrenir. Diğer büro makineleri ve iletişim sistemlerini tanır. Telsiz ve teleteks bilir ve uygulamasını yapar. Faks cihazını tanır ve uygulamasını yürütür. Çağrı cihazını tanır ve gerekli açıklamalarda bulunur. Bilgisayarın bütün ayrıntılarını tanır ve temel uygulamalarını yapar. Büro makinelerinin satın alınması, bürolara yerleştirilmesi, bakım ve onarımını kavrar. Haberleşmenin yasal boyutunu bilir. Günümüz iletişiminin gelecekteki hedeflerini açıklar, olası öngörülerde bulunur. Student knows the office machines in general in the end of the course. Learns the mechines used in offices. Knows other office machines and communication systems. Knows radio and telex and uses. Knows fax machine and uses. Knows beeper and does required explanations. Knows all details of computer and uses basic functions. Understands purchase, installation, upkeep and repair of office machines. Knows the legal dimension of communication. Explains the future goals of present day communication, and forsees in possible. Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Yüzyüze Face-to-face Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%) 2 40 Final Sınavı

18 HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR 1 Genel olarak büro tipleri Office types in general 2 Genel olarak büro makineleri Office machine in general 3 Bürolarda kullanılan makineler Machines used in offices WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS 4 Diğer büro makineleri ve iletişim sistemleri Other office meachines and communication systems 5 Telsiz ve teleteks Radio and telex 6 Faks Fax machine 7 Çağrı cihazı Beeper 8 Ara Sınav Midterm Examination 9 Bilgisayar ve çevre ürünleri Computer and environment products Büro makinelerinin satın alınması, bürolara yerleştirilmesi, bakım ve onarımı Teknoloji kavramı, bilgi kavramı, büro otomasyonu Purchase, installation, upkeep and repair of office machines Concept of technolgy and knowledge, office automation 12 Büro otomasyonu, büro makineleri. Office automation and office machines 13 Büro makineleri, bilgisayar teknolojisi, yazılım ve donanım teknolojileri 14 e-devlet, e-ticaret e-government, e-trade 15 Final Sınavı Final Examination Office machines, computer technology, software and hardware technology 18

19 Ders Öğrenme Çıktıları Course Outcomes 1) Öğrenci bilgisayar sistemini tanıyabilir. 1) The student recognizes the computer system, 2) bilgisayar ile ilgili temel problemlerin çözümüne yönelik öneriler getirebilir 2) bring proposals to solve the fundamental problems associated with the computer 3) işletim sistemlerini verimli bir şekilde kullanabilir. 3) The efficient usage of operating systems Dersin Öğrenim Çıktılarının Bölüm Program Çıktıları İle İlişkilendirilmesi DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 PÖÇ1 PÖÇ2 PÖÇ3 PÖÇ4 PÖÇ5 PÖÇ6 PÖÇ7 PÖÇ8 PÖÇ9 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 19

20 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English SHM108 Biyoistatistik Biostatistics Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Öğr.Gör.İsa DEMİRKOL Lect. Isa DEMİRKOL Türkçe Turkish Zorunlu Must Biyoistatistiğin temel kavramlarını açıklar, İstatistiğin tarihçesini özetler Biyoistatistiğin sağlık hizmetlerinde kullanımını açıklar, Veri toplama yöntemlerini, araştırma planının bölümlerini, anket hazırlama kurallarını kullanır, Değişken türlerini, değişkenlerin özetlenmesini tablo ve grafiklerle açıklar, Merkezi eğilim ölçüleri ve değişim ölçüleri konularında bilgilerini kullanır ve edindikleri bilgilerle, alanı ile ilgili verileri istatistiki olarak özetler Sağlık alanında anket yapar ve değerlendirir, Rapor yazar ve sunar Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) At the end of this course, the students;, Explain the basic concepts of biostatistics, Summarize the history of statistics, Describe the use of biostatistics in health care, Define the methods of data collection and survey, Summarize the variables with tables and graphics Use the rules of preparation data collection methods, portions of the research plan, and the survey, Survey and evaluate healthcare field repare and submit reports Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

21 HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS 1 Temel İstatistiksel Kavramlar Basic Statistical Concepts 2 Verilerin Toplanması Collection of Data, 3 Kesikli ve Sürekli Değişkenlerin Özetlenmesi Summarize the Discrete and Continuous Distributions 4 Histogram ve Poligon Grafikleri Histogram and Polygon Graphics 5 Merkezi Eğilim Ölçüleri Measures of Central Tendency 6 Değişim Ölçüleri Measures of Dispersion 7 Bilim ve Araştırma Kavramları The meaning of science and research 8 Ara Sınav Midterm Examination 9 Araştırmanın Planlanması Planning the research 10 Araştırma Tipleri ve Araştırmalarda Etik Kurallar 11 Örnekleme yöntemleri Sampling 12 Anket yöntemi ve anket değerlendirilmesi Survey design Types of research and research ethics 13 Araştırma raporunun yazımı Prepare the reports 14 Araştırma raporlarının sunumu Submit the reports 15 Final Sınavı Final Examination 21

22 Ders Öğrenme Çıktıları 1) Biyoistatistik kavramını ve teorik dağılımlarını, 2) Parametrik önemlilik testlerinin neler olduğu ve hangi durumlarda kullanılacağını, 3) Nonparametrik testlerinin neler olduğu ve hangi durumlarda kullanılacağını, Course Outcomes 1) The concept and theoretical distributions of Biostatistics, 2) Parametric tests of significance is happening, and what situations to use it, 3) Nonparametric tests and what to use in which situations 4) Korrelasyon ve regresyon analizlerini yapmayı ve yorumlamayı, 4) Correlation and regression analysis to make and interpret, 5) Örnekleme ve örnekleme yöntemlerini, 5) Sampling and sampling methods, 6) Bilimsel bir araştırmanın değerlendirilmesini ve yorumlamasını, 6) Evaluation and interpretation of scientific research, 7) Sağlık alanında kullanılan istatistiksel yöntemleri örnekler üzerinde uygulamasını öğretmek 7) Examples of application of statistical methods used to teach in the field of DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç.12 P.Ö.Ç 13 P.Ö.Ç 14 P.Ö.Ç 15 22

23 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Türkçe /Turkish İngilizce / English TDS104 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Mesleki Yazılımlar, Yazışma ve Dosyalama Teknikleri I Professional Softwares, Wrıtıng And Archıvıng Technıques I Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Öğr.Gör.Özge ÇONAK Lect.Ozge CONAK Türkçe Turkish Zorunlu Must Kurumda üretilen belgelerin bilimsel yöntemlerle dosyalanarak arşivlenmesini sağlayarak gerektiğinde belgeye en kısa sürede ulaşılabilmesi ve belgenin yasal çerçevede imhasının yapılabilmesi için gerekli olan bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. To give the knowledge and skills for archiving an institutional document by scientific methods to reach to the document as soon as possible and demolish the document legally. Yüzyüze Face-to-face Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

24 HAFT A Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS Bilgi, bilgi yönetimi, bilginin kurumsal önemi Belge yönetimi, amacı, önemi ve elektronik belge Evrakın tanımı, üretilmesi, kayıt işlemleri ve evrak yönetimi 4 Evrakın işlem süreci The process of document 5 Form ve formların kullanımı, form çeşitleri, elektronik form Information Information management Institutional importance of information Importance and purpose of document management electronic document Definition + Process of document Registration and document management Forms and usage of forms Sort of forms Electronic form 6 Dosyalama, dosyalamanın amacı ve önemi Filing - Importance + purpose of filing 7 Dosyalama sisteminin kurulması Establishment of filing system 8 Ara Sınav Midterm Examination 9 Standart dosya planı, sağlık bakanlığı standart dosya planı Standard file plan Standard file plan of the Ministry of Health 10 Dosyalama hizmetlerinin örgütlenmesi Organization of filing services 11 Dosyalama sistemleri Filing systems 12 Dosyalama sistemleri Filing systems 13 Arşivlerin fiziki özellikleri Arşivleme teknikleri ve süreci 14 Dijital arşivler Digital archives 15 Final Sınavı Final Examination Physical features of archives - The process and techniques of archiving 24

25 Ders Öğrenme Çıktıları 1) Gelen ve giden evraklar ile tıbbi dokümanların kayıt edilmesini öğrenmek, kayıt tutmanın gerekliliğini ve önemini kavramak 2) Tıbbi dökümantasyon ile ilgili kavramları ögrenmek, bunları yazarken ve söylerken doğru kullanmak 3) Gelen yazılı bilgilerin ilgililere zamanında ulaştırılmasını ve bunun önemini kavrar. 4) Gizli ve hizmete özel yazıların önemini kavramak. Gizli evrakların saklanması ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili yasal düzenlemeleri öğrenmek Course Outcomes 1) incoming and outgoing documents to be registered with the medical documents to learn and understand the importance of the need for record keeping 2) medical documentation to learn about the concepts, writing and singing the right to use them 3 the importance of timely delivery of written information from interested parties. 4)Service-specific articles, the importance of confidential and secure storage of documents. Learn about the legal arrangements 5) Türk dilini etkili kullanmayı öğrenmek 5) Effectively learn how to use the Turkish language 6) Bilgisayar düzeninde mesleki yazışma yapmayı ve istatistiki bilgi kullanmayı öğrenerek kişisel ve toplumsal verimliğe katkıda bulunmak 7) İş hayatına ilişkin kuralları, öğrendiği yazışma tekniklerini, dil becerisiyle birleştirerek uygulayabilen büro yöneticisi yardımcısı olmak 6) order to learn to do computer professional correspondence, personal and social efficiency contribute to 7) The rules relating to his business life, he learned the techniques of writing, combining the ability to apply the language to be assistant office manager DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ BÖLÜM PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4 DÖÇ5 DÖÇ6 DÖÇ7 PÖÇ1 PÖÇ2 PÖÇ3 PÖÇ4 PÖÇ5 PÖÇ6 PÖÇ7 PÖÇ8 PÖÇ9 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 25

26 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Türkçe /Turkish İngilizce / English TDS 205 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Tıbbi Dokümantasyon III Medical Documentation III Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 2/ Öğr.Gör. Özge ÇONAK Lect. Ozge CONAK Türkçe Turkish Zorunlu Must Tıbbi kayıt süreçlerini uygular. Tıbbi verileri toplar ve genel analizini yapar. Tıbbi kayıtların saklanması sürelerini tanır ve yasal mevzuatı uygular. Tıbbi kayıtları istenildiğinde hizmete sunar. Tıbbi kayıtların güvenliği, mahremiyeti ve gizliliği kurallarını titizlikle uygular. Implements medical record process Collects medical data and makes general anlysis. Knows time period of keeping medical records and implements legal regulations. Puts the medical reports in service when demanded. Implements confidentiality and secrecy rules of medical reports. Yüzyüze Face-to-face Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

27 HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS 1 Temel tıbbi kayıt süreçleri Basic medical report processes 2 Temel tıbbi kayıt süreçleri Basic medical report processes 3 Elektronik ortamda hasta kaydı Patient report in electronic form 4 Elektronik indeks sistemleri Electronic index systems 5 Tıbbi kayıtlardan veri elde yöntemleri Data collecting methods from medical records 6 Tıbbi kayıtların yasal yönü Legal aspects of medical reports 7 Tıbbi kayıtların saklanmasıyla ilgili politikalar Policies on keeping medical repots 8 Ara Sınav Midterm Examination 9 Tıbbi kayıtların saklanma süresi (devlet hastaneleri, özel hastaneler, tıp merkezleri, üniversite hastaneleri ) Time period of keeping medical records (state hospitals, pay hospitals, health centers, univercity hospitals) 10 Tıbbi kayıtların sorumluluğu Responsibility of medical reports 11 Tıbbi kayıtların sorumluluğu Responsibility of medical reports 12 Tıbbi kayıtların güvenliği Safety of medical reports Tıbbi kayıtların gizliliği, mahremiyeti ve bilgilendirme Tıbbi kayıtlardaki bilgilerin açıklanması politikaları 15 Final Sınavı Final Examination Secrecy, confidentiality of medical reports and illumination Disclosure policies on medical records 27

28 Ders Öğrenme Çıktıları Course Outcomes 1) Tıbbi kayıt süreçlerini uygular. 1) Implements medical record process 2) Tıbbi verileri toplar ve genel analizini yapar. 2) Collects medical data and makes general anlysis. 3) Tıbbi kayıtların saklanması sürelerini tanır ve yasal mevzuatı uygular. 3) Knows time period of keeping medical records and implements legal regulations. 4 Tıbbi kayıtları istenildiğinde hizmete sunar. 4) Puts the medical reports in service when demanded. 5) Tıbbi kayıtların güvenliği, mahremiyeti ve gizliliği kurallarını titizlikle uygular. 5) Implements confidentiality and secrecy rules of medical reports. DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ BÖLÜM PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4 DÖÇ5 PÖÇ1 PÖÇ2 PÖÇ3 PÖÇ4 PÖÇ5 PÖÇ6 PÖÇ7 PÖÇ8 PÖÇ9 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 28

29 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Türkçe /Turkish İngilizce / English TDS 205 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Mesleki Yazılımlar, Yazışma Ve Dosyalama Teknikleri II Professional Softwares, Writıing And Archiving Techniques II Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 2/ Öğr.Gör.Özge ÇONAK Lect.Ozge CONAK Türkçe Turkish Zorunlu Must Kamu ve özel kuruluşlarda kullanılan belge türlerini tanır Etkin bir resmi yazının özelliklerini açıklar Yazılı iletişimin kurumsal önemini açıklar Resmi yazışma kurallarını uygular Değişik resmi yazışmaları ve iş yazılarını etkin bir şekilde yapar Raporun kurumsal önemini açıklar Recognizes types of documents used in public and private establishments. Explains the features of an efficient official letter. Explains the institutional importance of written communication. Applies official correspondence rules. Makes different official correspondences and business letters efficiently. Explains the institutional importance of report Yüzyüze Face-to-face Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

30 HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS 1 İletişim ve iletişimin unsurları, yazılı iletişim Communication and elements of communication, written communication 2 Kurumsal iletişimde yazışmanın önemi The importance of correspondence in institutional communication Resmi yazıların yasal dayanağı ve yazışmada uyulacak temel kurallar Yazışmaların içerik ve şekil açısından özellikleri ve etkin bir resmi yazının özellikleri Başbakanlık resmi yazışma kuralları hakkındaki yönetmelik Resmi yazının bölümleri Başbakanlık resmi yazışma kuralları hakkındaki yönetmelik Resmi yazının bölümleri Kamu ve özel işletmelerde iş yazıları Yazışmanın işletmeler açısından önemi 8 Ara Sınav Midterm Examination Kamu ve özel işletmelerde kullanılan belge türleri ve yazışmalar Kamu ve özel işletmelerde kullanılan belge türleri ve yazışmalar Kamu ve özel işletmelerde kullanılan belge türleri ve yazışmalar Legal basis of official writings and basic rules for correspondence Features of correspondences in terms of content and form, and features of efficient official letter Regulations about the rules of official correspondence of Prime Ministry Regulations about the rules of official correspondence of Prime Ministry Business letters in public and private enterprises Document types and correspondence used in public and private enterprises Document types and correspondence used in public and private enterprises Document types and correspondence used in public and private enterprises 12 Dilekçe, bilgi edinme kanunu ve uygulamalar Petition, right to information and applications 13 İmza, imzanın hukuki yönleri, elektronik imza, özgeçmiş Signature, its legal sides, electronic signature, resume(cv) 14 Rapor, rapor çeşitleri ve kurumsal önemi Report, types of reports and its institutional importance 15 Final Sınavı Final Examination 30

31 Ders Öğrenme Çıktıları Course Outcomes 1) Kamu ve özel kuruluşlarda kullanılan belge türlerini tanır 1) Recognizes types of documents used in public and private establishments. 2) Etkin bir resmi yazının özelliklerini açıklar 2) Explains the features of an efficient official letter. 3) Yazılı iletişimin kurumsal önemini açıklar 3) Explains the institutional importance of written communication. 4) Resmi yazışma kurallarını uygular 4) Applies official correspondence rules. 5) Değişik resmi yazışmaları ve iş yazılarını etkin bir şekilde yapar 5) Makes different official correspondences and business letters efficiently. 6)Raporun kurumsal önemini açıklar 6) Explains the institutional importance of report DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DOÇ-6 DOÇ-7 P.Ö.Ç. 1 x x P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç

32 Dersin Adı Course Title Türkçe /Turkish İngilizce / English Hastalıklar Bilgisi I Diseases Knowledge I Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities TDS 209 Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 2/ Yrd.Doç.Dr. Hasan BAŞTÜRK Asst. Prof. Hasan BASTURK Türkçe Turkish Zorunlu Must Hastalık tanımını, hastalık sınıflandırmasını yapar. Hastalık isimlendirmesine ilişkin terminolojiyi kavrar. Hücre ve doku zedelenme mekanizmalarını bilir. Hastalık oluşumuna neden olan faktörleri bilir. Hastalık oluşum mekanizmalarını kavrar. Hastalıkların vücutta yaptığı değişiklikleri ve gelişim süreçlerini bilir. Make the definition of illness, disease classification Understand terminology and nomenclature of the diseases. Know the mechanisms of cell and tissue damages. Know the factors that cause to the formation of diseases. Understand the pathogenesis of the diseases. Know the changes and development processes in the body with diseases. Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

33 HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS 1 Giriş ve Temel Kavramlar Introduction, Basic Concepts 2 Enfeksiyon Hastalıkları ve İmmünoloji Infectious diseases, Immunology 3 Endokrin Sistem Hastalıkları Endocrine system diseases 4 Hematolojik Hastalıklar ve Temel Laboratuar Testleri Haematologic diseases, and basic laboratory tests 5 Kalp ve Damar Hastalıkları Diseases of the cardiovascular system 6 Solunum Sistemi Hastalıkları Diseases of the respiratory system 7 Üriner Sistem Hastalıkları Diseases of the urinary system 8 Arasınav Midterm Examination 9 Genital Sistem Hastalıkları Diseases of the genital system 10 Kas ve İskelet Sistemi Hastalık arı Diseases of the musculoskeletal system 11 Sinir Sistemi ve Ruhsal Hastalıklar Neuropsychiatric diseases 12 Göz ve KBB Hastalıkları Eye and ENT diseases 13 Göz ve KBB Hastalıkları Eye and ENT diseases 14 Cilt Hastalıkları Dermatological diseases 15 Final Sınavı Final Examination 33

34 Ders Öğrenme Çıktıları Course Outcomes 1) Hastalık tanımını, hastalık sınıflandırmasını yapar. 1) Make the definition of illness, disease classification 2) Hastalık isimlendirmesine ilişkin terminolojiyi kavrar. 2) Understand terminology and nomenclature of the diseases. 3) Hücre ve doku zedelenme mekanizmalarını bilir. 3) Know the mechanisms of cell and tissue damages. 4) Hastalık oluşumuna neden olan faktörleri bilir. 4) Know the factors that cause to the formation of diseases. 5) Hastalık oluşum mekanizmalarını kavrar. 5) Understand the pathogenesis of the diseases. 6) Hastalıkların vücutta yaptığı değişiklikleri ve gelişim süreçlerini bilir. 6) Know the changes and development processes in the body with diseases. 7) Sistem hastalıklarının klinik bulgularını ve en sık karşılaşılan örneklerini bilir. 7) Know the most common examples of system diseases and their clinical signs. 8) Hastalık tedavi yöntemlerini bilir. 8) Know the methods to treat diseases. 9) Hastane enfeksiyonlarını ve alınması gereken önlemleri bilir. 9) Know of hospital infections and the precautions to be taken. 10) Sağlık çalışanının sağlığını koruma yollarını bilir ve uygular 10) Know and applies ways to protect the health of health workers. DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DOÇ-6 DOÇ-7 DOÇ- 8 DOÇ-9 DOÇ-10 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç

35 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English SHM102 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Halkla İlişkiler Public Relations Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Öğr.Gör.Ergül SÖYLEMEZOĞLU Lect. Ergul SOYLEMEZOGLU Türkçe Turkish Zorunlu Must Kendini ve diğer insanları tanır. Protokol kurallarını tanır. Yönetici ile çalışma ve iş toplantı kurallarını tanır. Müşteri memnuniyeti ve kurumu halka tanıtma yollarını tanır İşe motive olma ve stresten uzak durma Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Recognizes the self, other people and the profession Recognize the rules of the protocol Recognize the rules of work with administrator and business meeting Recognize the customer satisfaction and ways to introduce organization to people Recognize ways to stay away from stress and be motivated to work Yüzyüze Face-to-face Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

36 HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS Sekreterlikte eğitim-öğretimin önemi, sekreter adayının yaşam felsefesi, kendini ve başkasını tanımanın önemi Sekreterlik mesleğinin özelliği, çeşitleri, çalışma koşulları Kurum kültürü ve resmi iletişimde hiyerarşi, örgüt şeması 4 Protokol kuralları Protocol rules The importance of education in the secretarial work, candidate for secretary of life philosophy, the importance of acknowledge yourself and anyone else The importance of secretarial profession, types, working conditions Hierarchy of the corporate culture and formal communication, organization chart 5 Etkili ve doğru telefon kullanımı Make a phone call with effectively and accurately 6 Beden dili Body language 7 Halkla ilişkiler ve kurumu halka tanıtma yolları 8 Ara Sınav Midterm Examination Importance of public relations and ways to introduce organization to people 9 Yönetici sekreteri, yönetici ve yönetim Managers assistant, manager and management 10 Sekreter açısında iş toplantıları The business meetings for secretary İş motivasyonu, zaman yönetimi ve müşteri memnuniyetinde etkili- verimli çalışmanın önemi İş motivasyonu, zaman yönetimi ve müşteri memnuniyetinde etkili- verimli çalışmanın önemi Sekreter açısından sağlık kurumlarının özelliği, sorunları ve politikaları Characteristic of health care institutions, problems and to the secretary Characteristic of health care institutions, problems and to the secretary Work motivation, time management and the importance of effective-efficient working in the customer satisfaction 14 Çalışma hayatında stres ve baş etme yöntemleri Stress at work and ways of coping with this stress 15 Final Sınavı Final Examination 36

37 Ders Öğrenme Çıktıları 1) Halkla İlişkiler bilim dalının doğuşunu, gerekliliğin, fonksiyonlarını anlama ve tanıyabilme 2) Halkla İlişkilere yakın kavramları ve destekleyen diğer disiplinleri yakından tanıma 3) İletişim, iç iletişim, medya yönetimi bilgelerine sahip olma 4) Halkla İlişkiler departmanlarının yönetim fonksiyonlarını üstlenebilme Course Outcomes 1) To understand the functions of PR. 2) To understand the topics connected to PR. 3) To have communications and event design. knowledge of communications 4) To be able to assume the responsibility of PR department. 5) Yazılı ve görsel iç ce dış iletişim araçlarını tasarlama ve uygulayabilme 6) Halkla İlişkiler Evrensel Etik Yasalarına inanmış ve sadık, mesleki etik değerlerin bilincinde meslek elemanları olarak temsil ettiği kurum yöneticilerini de sosyal sorumluluk anlayışına yöneltebilmek 5) To design written and visiual instruments. 6) Directed the managers of corporations that represented the personnels who reliable, has ambition, loyalty and believe in Public Relations of Global Ethic Laws. 7) Sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışabilme 7) Able to working jointly with NGOs. Dersin Öğrenim Çıktılarının Bölüm Program Çıktıları İle İlişkilendirilmesi DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4 DÖÇ5 DÖÇ6 DÖÇ7 PÖÇ1 PÖÇ2 PÖÇ3 PÖÇ4 PÖÇ5 PÖÇ6 PÖÇ7 PÖÇ8 PÖÇ9 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 37

38 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Türkçe /Turkish İngilizce / English TDS 201 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) HASTANE OTOMASYONU HOSPITAL AUTOMATION Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 2/ Öğr.Gör.Özge ÇONAK Lect.Ozge CONAK Türkçe Turkish Zorunlu Must Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Hastane bilgi yönetim sisteminin çalışma mantığını öğrenir Hastane otomasyonunda yer alan programları(modülleri) ve bunların çalışma mantığını öğrenir. Bilgi sisteminin bileşenlerini öğrenir. Veritabanı programlarının işleyişini öğrenir. learns of the HIS the business logic. Learns automation modules in the HIS Learns of the information system components. Learns the operation of the database programs.. Yüzyüze Face-to-face Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Course Name SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Hemşirelikte temel kavram ve ilkeler Basic concepts and principles in nursing Kodu (Code) Yarıyılı (Semester)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Mesleki Yazışmalar BYA13102 2 4 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Dosyalama ve Arşivleme BYA13201 2 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Elektronik Ticaret DTP13253 Güz 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Temel Bilgisayar Bilimleri

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a:

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 ACENTE İŞLETMESİ VE BÜRO YÖNETİMİ BSD13213 3 3+0 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: COMPUTER PROGRAMMING Course Org. Title: COMPUTER PROGRAMMING Course Level: Course Code: CME 0 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı

Anatomi ANA Önkoşullar Yok. 1. Anatomiye giriş ile ilgili temel kavramları açıklar. 2.Üst, alt ekstremite de yer alan yapıları tanımlar

Anatomi ANA Önkoşullar Yok. 1. Anatomiye giriş ile ilgili temel kavramları açıklar. 2.Üst, alt ekstremite de yer alan yapıları tanımlar BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 E-BANKACILIK BSD13206 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 MESLEK ETİĞİ UNV13003 4 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 507004602007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TESİSAT Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye Isıtma hesaplarını,

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI COURSE NAME GELENEKSEL TAKI VE AKSESUARLAR TRADITIONAL ORNAMENTS AND ACCESSORIES AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation,

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Mali Tablolar Analizi MYO13256 Bahar 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI EK1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK PROJE YÖNETİMİ Ön Koşul Dersleri Ders Sorumluları Ders Sorumlu Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ,Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi IYP13202 Bahar 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Genel işletme,

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a:

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 BANKACILIKTA KREDİLENDİRME VE KREDİ ANALİZİ BSD13209 3 3+0 3 3 4 Ön Koşul Dersleri

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Ticari Belgeler MVP13214 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: IND 3915

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: IND 3915 Offered by: Endüstri Mühendisliği Course Title: FORECASTING AND TIME SERIES ANALYSIS Course Org. Title: FORECASTING AND TIME SERIES ANALYSIS Course Level: Lisans Course Code: IND 95 Language of Instruction:

Detaylı

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ] Programın Adı (Program Name) Kodu (Course Code) CS 102 Molecüler Biyoloji ve Genetik (Molecular Biology and Genetics) Adı (Course Name) Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Detaylı

SEÇMELİ-I (SOSYAL DERSLER) DÖNEM-VII, VIII

SEÇMELİ-I (SOSYAL DERSLER) DÖNEM-VII, VIII SEÇMELİ-I (SOSYAL DERSLER) DÖNEM-VII, VIII -252- Dersin Kodu ve Adı Dersin Kredisi 2 AKTS Kredisi 3 Ders Sorumlusu ve e-postası ABD/Program GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKTS FORMU ETM-360

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM DERS TANITIM BİLGİLERİ BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Bilgi Yönetimi BYA13208 Bahar 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Kongre ve fuar organizasyonu IYP13205 GÜZ 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

HUK402 - ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK-II. Bologna Bilgi Paketi. Teori (saat/hafta) HUK Yarıyıl

HUK402 - ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK-II. Bologna Bilgi Paketi. Teori (saat/hafta) HUK Yarıyıl HUK402 - ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK-II Dersin Adı Kodu Yarıyılı ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK-II Önkoşul(lar)-var ise Dersin Dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Bologna Bilgi Paketi Teori (saat/hafta) Uygulama

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013 Yönetim Muhasebesi DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MVP13206 Bahar 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Banka Yönetimi BSD13204 Bahar 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

temel yasalar ve kurallar Manyetik malzemeler ve manyetik devreler ve frenlem

temel yasalar ve kurallar Manyetik malzemeler ve manyetik devreler ve frenlem EK- DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Elektrik Elektronik Bilgisi MM205 Türkçe Zorunlu 5 Ön Koşul

Detaylı

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I Program/Department: Chemical Engineering Type: Selective Level: Undergraduate Semester: 7 Credits: 3 ECTS credits (workload based): 5 Theoretical Credits:

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Mali Tablolar Analizi MYO13256 IV 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Genel Muhasebe I ve II

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli. İMALAT YÖNETİMİ MM437 Türkçe Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli. İMALAT YÖNETİMİ MM437 Türkçe Seçmeli DERS PLANI EK-1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS İMALAT YÖNETİMİ MM47 Türkçe Seçmeli 4 Ön Koşul Dersleri Ders

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş BSD13102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) COURSE NAME SAHNE MAKYAJI 2 STAGE MAKEUP 2 AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı (Local

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. YAPI TESİSATI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. YAPI TESİSATI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004412007 YAPI TESİSATI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Sıhhi tesisatı izah etmek, kapsadığı konuları belirtmek,

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 07 TEMMUZ 2015 TOPLANTI SAYISI : 07 KARAR 02 : Üniversitemiz Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı ile Dış Ticaret

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı 2013 Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Satış Yönetimi PZR13206 Bahar 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Pazarlama dersini almış olmak Dersin

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 PAZARLAMA İLKELERİ PZR13251 Güz 3+0 3 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Dış Ticarette Standardizasyon DTP13212 IV 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe

Detaylı

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700 4222007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİTREŞİM SİMÜLASYONU Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere bilgisayar destekli

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039 Offered by: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Course Title: STRUCTURAL CERAMICS Course Org. Title: YAPI SERAMİKLERİ Course Level: Lisans Course Code: MMM 09 Language of Instruction: Türkçe Form Submitting/Renewal

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Halkla İlişkiler ve Reklam PZR13220 4 3 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Türü (Course Type)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Türü (Course Type) Dersin Adı Futsal Temel Beceri Eğitim Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Kredisi (Local Credits) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Course Name Basic Futsal Skill Education

Detaylı

Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/Meslek/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Hidrolik ve Pnömatik MM448 Türkçe Seçmeli +0 4 Ön Koşul

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAK. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DERS BİLGİLERİ DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAK. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DERS BİLGİLERİ DERS PLANI EK- DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAK. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS DOĞALGAZ TESİSATI MM449

Detaylı

İ.T.Ü. DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) AKTS Kredisi (ECTS Credits)

İ.T.Ü. DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) AKTS Kredisi (ECTS Credits) İ.T.Ü. DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı BAĞLAMA I Kodu (Code) Yarıyılı (Semestr) Kredisi (Local Credits) Course Name BAGLAMA I AKTS Kredisi (ECTS Credits) Ders Uygulaması, Saat/Hafta

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Reading And Speaking In English BIL221 3 4+0 4 4 Prerequisite Courses None Language Level Type English First Cycle Required / Face

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 STRATEJİK YÖNETİM IYP13210 Bahar 3+0=3 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön/Yan koşul dersi yoktur Dersin

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 01-014 Finansal Ürün ve Hizmetler Pazarlaması BSD10 IV + 4 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours Credit ECTS. Human Sources Management İŞL307 5 3+0 3 5. Face to face / Required

Course Information. Course name Code Term T+P Hours Credit ECTS. Human Sources Management İŞL307 5 3+0 3 5. Face to face / Required Course Information Course name Code Term T+P Hours Credit ECTS Human Sources Management İŞL307 5 3+0 3 5 Prerequisite Courses Language Level Type Turkish First Cycle Face to face / Required Coordinator

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM BAHAR DÖNEMİ PROGRAMI

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM BAHAR DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ SINIF / II.YARIYIL in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? 3 YDİ 0 YDF 0 YDA 0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Fransızca) Temel Yabancı

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Viroloji Course Name Virology AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı (Local (ECTS Ders

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Müşteri İlişkileri Yönetimi MYO13253 III 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Bilimde Önemli Anlar Great Moments in Science Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Klavye Teknikleri BYA13205 Güz 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Kariyer Yönetimi IKY13208 4 3 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Dersin Adı. Bilimsel Araştırma Yaklaşımı ve Etik Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Dersin Seviyesi

Dersin Adı. Bilimsel Araştırma Yaklaşımı ve Etik Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Dersin Seviyesi Dersin Adı Bilimsel Araştırma Yaklaşımı ve Etik Dersin Kodu 9105035992016 Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Yüksek Lisans Dersin AKTS Kredisi 6 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) AKTS Kredisi (ECTS Credits)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) AKTS Kredisi (ECTS Credits) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Course Name FASIL 1 FASIL 1 Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Kredisi (Local Credits) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course

Detaylı

araçları, çizgi tipleri, ölçek. uygulamalar. Perspektif resmi bilinen parçanın resminin çizilmesi. İki görünüşü bilinen parçanın üçüncü

araçları, çizgi tipleri, ölçek. uygulamalar. Perspektif resmi bilinen parçanın resminin çizilmesi. İki görünüşü bilinen parçanın üçüncü EK- DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Teknik Resim Mm0 Türkçe Zorunlu Ön Koşul Dersleri - Ders Sorumluları

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM DERS TANITIM BİLGİLERİ BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 DIŞ TİCARETTE PAKET PROGRAMLAR DTP13202 IV 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 DIŞ TİCARETTE PAKET PROGRAMLAR DTP13202 IV 3+0 3 4 Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 DIŞ TİCARETTE PAKET PROGRAMLAR DTP13202 IV 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Malzeme Bilgisi Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) MAL 203 MAL 203E Bölüm/Program (Department/Program) Dersin Türü (Course Type) Dersin Önkoşulları

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Eğlence ve Tatil Yönetimi IYP13208 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Vergi Hukuku MLP13203 3 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön koşul yoktur Dersin Dili Türkçe

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli. Recognize manufacturing automation and tools. DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli. Recognize manufacturing automation and tools. DERS PLANI EK-1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS İmalatta Otomasyon MAK710 Türkçe Zorunlu - 3 3 7,5 Ön Koşul

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 GENEL İŞLETME IYP13101 Güz 4+0 4 7 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.SINIF/. YARIYIL 2 3 YDİ0 YDF0 YDA0 ATA0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language) (English) Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language) (French)

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Peyzaj Yönetimi Course Name Landscape Management AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

Introduction to Public Administration (KAM 104) Course Details

Introduction to Public Administration (KAM 104) Course Details Introduction to Public Administration (KAM 104) Course Details Course Name Course Code Term Lecture Hours Application Hours Lab Credit ECTS Hours Introduction to Public Administration KAM 104 Spring 3

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 KAMU ÖZEL KESİM YAPISI VE İLİŞKİLERİ BYA13204 Güz 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 YÖNETİM VE ORGANİZASYON IYP13203 Güz 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4027

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4027 Offered by: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Course Title: MATERIALS OF SPACE AND AVIATION Course Org. Title: UZAY VE HAVACILIK MALZEMELERİ Course Level: Lisans Course Code: MMM 027 Language of Instruction:

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 SİGORTACILIK UYGULAMALARI BSD13207 3 3+0 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İşletme Mühendisliği Tasarım Projesi Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Kredisi (Local Credits) Course Name Management Engineering Design Project

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Temel Bankacılık Hukuku BSD13201 3 2+2 3 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English))

Detaylı

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl 1. Yarıyıl KOD DERSİN ADI T U K AKTS SHM101 Anatomi 2 0 2 4 SHM103 Fizyoloji 2 0 2 4 SHM105 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 3 BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk. Eğ.) 2 2 3 4 ISL103 İşletme Yönetimi 2 0

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Üretim Yönetimi IYP13204 Bahar 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4

BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS HLK101 Halkla İlişkilere Giriş 3 0 3 6 HIT103 İletişime Giriş 2 2 3 6 MYO103 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 6 MYO101 İş Etiği 2 0 2 3 HLK103

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı