TEMEL ANATOMİ SORU VE CEVAPLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL ANATOMİ SORU VE CEVAPLAR"

Transkript

1 HEDEF FİNL TEMEL NTOMİ SORU VE CEVPLR 1) Lenf Sisteminin Bölümleri nelerdir? CEVP: Lenf damarları, Lenf düğümleri, Lenfoid dokular, Büyük lenf damarları 2)Büyük lenf damarları hangileridir? CEVP: Truncus jugularis, Truncus subclavius, Truncus bronchomediastinalis, Truncus lumbalis, Truncus intestinalis, Ductus thoracicus 2) Kalbin Tabakaları nelerdir? CEVP: Pericardium (perikardiyum), Epicardium, Myocardium (miyokardiyum), Endocardium (endokardiyum), 3) Kalbin Boşlukları nelerdir? CEVP: Sağ atrium (atrium dexter), Sağ ventrikül (ventriculus dexter), Sol atrium (atrium sinister), Sol ventrikül (ventriculus sinister) 4) Kalbin Damarları hangileridir? CEVP: rteriae (cordis) coronaria, Vena (cordis) cardiaca 5) rcus orta dan Direkt Olarak Çıkan rterler nelerdir? CEVP: Truncus brachiocephalicus, rteria carotis communis sinistra, rteria subclavia sinistra 6) Göğüs Boşluğu Bölgesi rterleri nelerdir? CEVP:. İntercostalis,. Bronchialis,. phrenica superior 7) Karın Boşluğu Organlarını Besleyen rterler nelerdir? CEVP: Truncus coeliacus,. mesenterica superior,. meserterica inferior,. Renalis,. testicularis (ovarica),. Lumbales,. sacralis media,. phrenica inferior,. suprarenalis media 8) lt Ekstremitenin Önemli rterleri nelerdir? CEVP:. Femoralis,. Poplitea,. tibialis anterior,. tibialis posterior 9) Derin Venler Hangi Bölgelere Sınıflandırlımıştır? CEVP: Baş-boyun venleri, Üst extremitenin derin venleri, Toraks venleri, Karın boşluğu venleri, Vena cava inferior un uç dalları, lt extremite nin derin venleri 10) Baş ve boyun bölgesinde bulunan venler hangileridir? CEVP: Vena jugularis interna, Vena jugularis externa, Vena jugularis anterior, Vena subclavia, Vena brachiocephalica, Vena cava superior T ÖF TIBBİ DÖKÜMNTSYON 1.SINIF TEMEL NTOMİ 1-11 ÜNİTE SORU CEVPLRIDIR 1

2 HEDEF FİNL 11) Göğüs Boşluğu Venleri nelerdir? CEVP: Vena intercostalis posteriores, Vena hemiazygos (sol tarafta), Vena azygos (sağ tarafta-bu ven vena cava superior a açılır), Vena bronchialis, Vena thoracica interna 12) Karın boşluğu venleri hangileridir? CEVP: Vena testicularis (ovarica), Vena lumbales, Vena renalis, Vena suprarenalis media, Vena phrenica inferior, Vena cava inferior 13) Yüzeyel üst extremite venleri nelerdir? CEVP: Vena cephalica, Vena basilica, Vena mediana cubiti (kübiti) 14) Yüzeysel alt extremite venleri nelerdir? CEVP: V. saphena magna, V. saphena parva 15) Vena Porta Hepatis i Oluşturan Venler hangileridir? CEVP: Vena gastrica dextra ve sinistra, Vena lienalis (splenica), Vena mesenterica superior, Vena mesenterica inferior 16) Sipinal Sinir bölümleri hangileridir? CEVP: Cervical spinal sinirler (8 çift), Thoracal spinal sinir (12 çift), Lumbal spinal sinir (5 çift), Sacral spinal sinir (5 çift), Coccygeal spinal sinir (1 çift) 17) Kafa Çiftleri nelerdir? CEVP: Nervus olfactorius, Nervus opticus, Nervus oculomotorius, Nervus trochlearis, Nervus trigeminus, Nervus abducens, Nervus facialis, Nervus vestibulocochlearis, Nervus glossopharyngeus, Nervus vagus, Nervus accessorius, Nervus hypoglossus 18) Gözün tabakaları nelerdir? CEVP: Tunica eksterna, Tunica media, Tunica interna 19) Nervus Oculomotorius kasları hangileridir? CEVP: Musculus rectus superior, Musculus rectus inferior, Musculus rectus medialis, Musculus obliquus inferior 20) Otonom Sinir Sisteminin Bölümleri nelerdir? CEVP: Sempatik bölüm, Parasempatik bölüm 21) Gözün lateral kasını inerve eden kaçıncı kafa çiftidir? CEVP: Gözün lateral kasını inerve eden 6. kafa çiftidir. 22) Dördüncü kafa çifti gözün hangi kasını çalıştırır? T ÖF TIBBİ DÖKÜMNTSYON 1.SINIF TEMEL NTOMİ 1-11 ÜNİTE SORU CEVPLRIDIR 2

3 HEDEF FİNL CEVP: Musculus obliquus superior dür. 23) Otonom sinir sistemi bölümü olan sempatik bölümün kalbe olan etkisi nedir? CEVP: Kalbin çalışmasını hızlandırır. 24) İşitme siniri kaçıncı kafa çiftidir? CEVP: 8. Kafa çiftidir. 25) Medulla spinalis ten çıkan sinirlerine ne ad verilir? CEVP: Medulla spinalis ten çıkan sinirlerine sipinalis sinir denir. 26) Yüz kaslarını inerve eden kafa çifti hangisidir? CEVP: Yüz kaslarını inerve eden kafa çifti 7.Kafa çiftidir ve bunu adı Nucleus nervi facialis tir. 27) Spinal sinir kaç çifttir? CEVP: Sipinal sinir 31 çifttir. 28) Nöronun bölümleri nelerdir? CEVP: soma, axon, dendrit 29) Nöron grupları nelerdir? CEVP: Unipolar nöron, Bipolar nöron, Multipolar nöron 30) Merkezî Sinir Sisteminin Yapısal Bölümleri Nelerdir? CEVP: Substantia grisea (Gri cevher), Substantia alba (Beyaz cevher) 31) Meninx tabakaları nelerdir? CEVP: Dura mater, rachnoidea mater, Pia mater 32) Merkezi Sinir Siteminin Bölümleri nelerdir? CEVP: Medulla spinalis (Omurilik, Medulla oblongata (Bulbus), Pons, Mesencephalon, Cerebellum (Beyincik), Diencephalon, Telencephalon 33) Medulla oblongata (bulbus) nedir? CEVP: Sinir sisteminin pons ile medulla spinalis arasında kalan bölümüne denir. 34) Beyin Sapı nedir? CEVP: Merkezi sinir sisteminin medulla oblongata, pons ve mesencephalon dan meydana gelen bölümüne beyin sapı denir. 35) Diencephalon bölümleri nelerdir? T ÖF TIBBİ DÖKÜMNTSYON 1.SINIF TEMEL NTOMİ 1-11 ÜNİTE SORU CEVPLRIDIR 3

4 HEDEF FİNL CEVP: Thalamus, Hypothalamus, Subthalamus, Epithalamus 36) Beyinde Bulunan Loblar nelerdir? CEVP: Lobus frontalis, Lobus parietalis, Lobus occipitalis, Lobus temporalis, Lobus limbicus 37) Merkezî sinir sisteminde hangi nöron tipi çok bulunur? CVEP: Bipolar-multipolar nöron 38) Hangi lob telencephalonun medial ve alt yüzünde bulunur? CEVP: Lobus limbicus 39) İşitme fonksiyonu hangi loba aittir? CEVP:Temporal loba aittir. 40) Görme fonksyonu hangi loba aittir? CEVP: Occipital loba aittir. 41) Medulla spinalis ten kaç çift spinal sinir çıkar? CEVP: 31 çift sinir çıkar. 42) Pelvis iskeletini meydana getiren kemikler hangileridir? CEVP: coxae, sacrum, os coccygis 43) Perineum nedir? CEVP: Pelvis boşluğunu alt taraftan örten dokuların hepsine birden Preneum denir. 44) Preputium penis nedir? CEVP: Glans penis i örten deriye preputium penis denir. 45) Erkek İç Genital Organları nelerdir? CEVP: Testis, Epididymis, Ductus deferens, Vesicula seminalis, Prostat, Glandula Bulbourethralis, Funiculus Spermaticus 46) Kadın Dış Genital Organları nelerdir? CEVP: Clitoris, Mons pubis, Labium majus pudendi, Labium minus pudendi, Bulbus vestibuli, Vestibulum vaginae, Glandula vestibularis majör, Glandulae vestibulares minores 47) Vestibulum vaginae ye açılan oluşumlar nelerdir? CEVP: Ostium urethrae externum, Ostium vaginae, Glandula vestibularis majör, Glandula vestibularis minores ler 48) Kadın İç Genital Organları nelerdir? T ÖF TIBBİ DÖKÜMNTSYON 1.SINIF TEMEL NTOMİ 1-11 ÜNİTE SORU CEVPLRIDIR 4

5 HEDEF FİNL CEVP: Ovarium, Uterus, Tuba uterina, Vagina 49) Uterus un bölümleri nlerdir? CEVP: Corpus uteri, Isthmus uteri, Cervix uteri 50) Uterusun tabakaları nelerdir? CEVP: Perimetrium, Myometrium, Endometrium 51) Pelvis boşluğunun alt açıklığını kapatan yapıya ne ad verilir? CEVP: Perineum 52) Vestibulum vaginae nedir? CEVP: Kadın dış genital organlarından labium minus pudendi ler arasında bulunan açıklığına denir. 53) Erkek genital organlarından hangisinde spermium üretilir? CEVP: Testis 54) Erkek genital organlarından prostata nın içerisinden geçen oluşuma ne denir? CEVP: Urethra 55) Üriner Sistem Organları nelerdir? CEVP: Ren (böbrek), Ureter (idrar borusu), Vesica urinaria, Urethra (idrar kanalı) 56) Sinus renalis te bulunan yapılar nelerdir? CEVP:. renalis dalları, V. renalis i oluşturan dallar, Calix minör, Calix majör, Pelvis renalis, Yağ dokusu 57) Bir nefron hangi bölümlerden meydana gelmiştir? CEVP: Malpighi cismi, Tubulus contortus proximalis, Henle lupu, Tubulus contortus distalis 58) Malpighi cisimciği nedir? CEVP: Nefronun kanı süzerek idrarın oluşumunu sağlayan bölümüne Malpighi cisimciği denir. 59) Böbrekte oluşan idrarın dışarı atılması için takip ettiği yollar nelerdir? CEVP: Toplama kanalı, Calix minör, Calix majör, Pelvis renalis, Ureter, Mesane, Uretra 60) Mesane üzerinde bulunan oluşumlar melerdir? CEVP: Fundus vesicae, Trigonum vesicae, Cervix vesicae, Cervix vesicae, Corpus vesisae 61) Böbreğin en küçük fonksiyonel birimine ne ad verilir? CEVP: Nefron T ÖF TIBBİ DÖKÜMNTSYON 1.SINIF TEMEL NTOMİ 1-11 ÜNİTE SORU CEVPLRIDIR 5

6 HEDEF FİNL 62) Böbreklerde idrarın oluşumunu sağlayan yapılar nerede bulunur? CEVP: Cortex renalis 63) Uyku sırasında idrarı tutamamaya ne ad verilir? CEVP: Enuresis nocturna 64) Pelvis renalis'te idrar birikmesinden dolayı böbreğin şişmesine ne ad verilir? CEVP: Hidronefroz 65) Böbreklerin iltihaplanmasına ne ad verilir? CEVP: Nefrit 66) İdrar yapma olayına ne ad verilir? CEVP: Miksiyon 67) Sindirim Kanalı Organları nelerdir? CEVP: ağız boşluğu, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsaklar ve kalın bağırsaklar 68) Dilin bölümleri nelerdir? CEVP: Radiz lingua,corpus lingua,pex lingua 69) Dil papillaları nedir? Görevleri nedir? CEVP: Papilla vallatae Papilla Foliatae Papilla Fungiformes Papilla Filiformes cı tada karşı duyarlıdır. Ekşi tada karşı duyarlıdır Tuzlu veya tatlıya karşı duyarlıdılar Gıda maddelerinin mekanik sindiriminde görev alırlar. 70) Dişin Bölümleri nelerdir? CEVP: Corona dentis, Cervix dentis, Radix dentis 71) Pharynx in bölümleri nelerdir? CEVP: Nasopharynx (nazofarinks), Oropharynx (orofarinks), Laryngopharynx (laringofarinks) 72) Yemek borusunun bölümleri nelerdir? CEVP: Pars cervicalis (Boyun bölümü), Pars thoracica (Göğüs bölümü), Pars abdominalis (Karın bölümü) 73) İnce bağırsaklar bölümleri nelerdir? CEVP: dodenum, jejunum, ileum T ÖF TIBBİ DÖKÜMNTSYON 1.SINIF TEMEL NTOMİ 1-11 ÜNİTE SORU CEVPLRIDIR 6

7 HEDEF FİNL 74) Kalın bağırsaklar hangi bölümden oluşmuştur? CEVP: Caecum, Colon ascendens, Colon transversum, Colon descendens, Colon sigmoideum, Rectum, Canalis analis 75) Küçük Tükürük bezleri hangileridir? CEVP: Glandulae labiales, Glandulae buccales, Glandulae molares, Glandulae linguales, Glandulae palatinae 76) Büyük tükürük bezleri hangileridir? CEVP: Glandulae parotidea, Glandulae submandibularis, Glandulae sublingualis 77) Karaciğer Lobları hangileridir? CEVP: Lobus dexter, Lobus sinister, Lobus quadratus, Lobus caudatus 78) Porta hepatis te bulunan oluşumlar hangileridir? CEVP: Vena porta hepatis, rteria hepatica propria, Ductus hepaticus communis, Sinirler, Lenf damarları 79) Karaciğerin organizmadaki fonksyonları nelerdir? CEVP: * Safra üretimi sağlar. *Glukozu glikojene çevirerek depolar. * Yağ metabolizmasında rol alır. *Pıhtılaşma faktörlerini sentezler. *Vücut için zararlı maddelerin detoksifiye edilmesini sağlar. *Vitamin metabolizmasında rol oynar. 80) Kalıcı dişlerin sayısı (dentes permanentes) kaç tanedir? CEVP: 32 81)Safra kesesi kanalına verilen isim hangisidir? CEVP: Ductus cysticus 82) Midenin bölümleri nelerdir? CEVP: Fundus gastricus, Corpus gastricus, ntrum pyloricum, Pylorus 83) Karın iç duvarını ve karın organlarını saran zara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? CEVP: Peritoneum 84) İnsülin nedir? T ÖF TIBBİ DÖKÜMNTSYON 1.SINIF TEMEL NTOMİ 1-11 ÜNİTE SORU CEVPLRIDIR 7

8 HEDEF FİNL CEVP: Pancreasın endokrin salgılarından biridir. 85) Üst solunum yolları nelerdir? CEVP: Nasus (Burun), Pharynx (Yutak), Larynx (Gırtlak) 86) lt solunum yolları nelerdir? CEVP: Trachea (Nefes borusu), Pulmo (kciğerler), Pleura (kciğer zarı) 87) Cavitas nasi bölümleri nedir? CEVP: regio olfactoria (koku bölgesi) ve regio respiratoria (solunum bölgesi) 88) Trachea'nın ikiye ayrılan kısmına ne ad verilir? CEVP: Bifurcatio 89) Nefes almada güçlük çekme veya nefes darlığının karşılığı nedir? CEVP: Dispne 90) Tam bir inspirasyon sonrası yapılan zorlu bir ekspirasyonla çıkarılan hava miktarına ne ad verilir? CEVP: Vital kapasite 91) Rima glottidis (Mizmar aralığı) aşağıdaki solunum organlarından hangisinde yer alır? CEVP: Larynx 92) Kasları inceleyen bilim dalına ne ad verilir? CEVP:MİYOLOJİ 93) Kaslarda istem dışı kasılmaya ne ad verilir? CEVP: Tremor 94) Kas dokusunu oluşturan hücrelerin hacim olarak artış göstermesine ne ad verilir? CEVP: Hipertrofi 95) Meniscus denilen oluşumlar hangi eklemde bulunur? CEVP: rticulatio genu (diz eklemi) 96) rticulatio coxae (kalça eklemi) hangi tip bir eklemdir? CEVP: Spheroid 97) Uzun kemikleri en dıştan örten yapıya ne ad verilir? CEVP: Periosteum T ÖF TIBBİ DÖKÜMNTSYON 1.SINIF TEMEL NTOMİ 1-11 ÜNİTE SORU CEVPLRIDIR 8

9 HEDEF FİNL 98) Columna vertebralis in bölümleri nelerdir? CEVP: Vertebrae cervicalis (boyun bölgesi), Vertebrae thoracica (göğüs bölgesi), Vertebrae lumbalis, Os sacrum, Os coccygis 99) lt ekstremitenin ayak bölgesinde plantar bölgenin (taban) dışa dönmesine ne ad verilir? CEVP: Evertion 100) Mikroskobik natomi nedir? CEVP: Organizmayı meydana getiren doku ve hücrelerin mikroskop ve benzeri aletlerin yardımı ile incelenmesine mikroskobik anatomi denir T ÖF TIBBİ DÖKÜMNTSYON 1.SINIF TEMEL NTOMİ 1-11 ÜNİTE SORU CEVPLRIDIR 9

10 2016 Final Temel natomi DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel natomi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. El bileği ekleminden sonraki bölüme ne ad verilir? ) Brachium B) ntebrachium C) Manus D) Crus E) Pedis 5. şağıdaki eklemlerden hangisinde meniscus bulunur? ) r cula o humeri B) r cula o talocruralis C) r cula o genu D) r cula o cubi E) r cula o coxa 2. şağıdakilerden hangisi birinci cervical vertebraya verilen isimdir? ) xis B) tlas C) Sacrum D) Thorax E) Coccygis 6. Kaslara verilen La nce isim aşağıdakilerden hangisidir? ) Os B) r cula o C) rter D) Musculus E) Ligament 3. I. Radius II. Humerus III. Ulna Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri önkol (antebrachium) kemiklerindendir? 7. orta abdominalis, aortanın hangi bölümüne verilen isimdir? ) Göğüs B) Çıkan C) Bacak D) Karın E) Boyun I 4. şağıdakilerden hangisi omuz eklemine verilen isimdir? ) r cula o cubi B) r cula o coxa C) r cula o genu D) r cula o humeri E) r cula o talocruralis 2016CS Diğer Sayfaya Geçiniz ->

11 8. I. Trachea II. Pharynx III. Nasus Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri üst solunum yolları organları arasında yer alır? 11. I. Malpighi cismi II. Henle kulpu III. Cortex renalis Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri nefronun bölümleri arasında yer alır? 9. şağıdakilerden hangisi üriner sistemi organlarından biri değildir? ) Ren B) Ureter C) Vesica urinaria D) Urethra E) Penis 12. Pelvis boşluğunu alt tara an örten dokuların hepsine birden ne ad verilir? ) Linea terminalis B) Cavitas pelvis C) Pelvis minor D) Pelvis major E) Perineum 10. Böbreklerde bulunan en küçük fonksiyonel birime ne ad verilir? ) Calix major B) Calix minor C) Pelvis renalis D) Nefron E) Sinus renalis 13. I. Penis II. Scrotum III. Tes s Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri erkek dış genital organları arasında yer alır? 2016CS Diğer Sayfaya Geçiniz ->

12 14. I. kson II. Sinaps III. Dendrit Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri nöronun bölümleri arasında yer alır? D) I ve III 18. I. Hipofiz II. Pancreas III. Tiroid Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sadece endokrin salgı yapar? I 15. şağıdaki merkezî sinir sistemi organlarından hangisi canalis vertebralis içerisinde bulunur? ) Pons B) Bulbus C) Mesencephalon D) Medulla spinalis (omurilik) E) Telencephalon 19. şağıdaki bezlerden hangisi diğer bezleri de yöne r? ) Hipofiz B) Epifiz C) Tiroid D) Para roid E) Tes s 16. şağıdaki kafa çi lerinden hangisi görme siniri olarak bilinir? ) Nervus facialis B) Nervus op cus C) Nervus vagus D) Nervus hypoglossus E) N. trigeminus 20. I. Cornea II. İris III. Pupilla Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ışığı kıran oluşumlar arasında yer alır? 17. Medulla spinalis te kaç çi spinal sinir bulunur? ) 28 B) 29 C) 30 D) 31 E) İris in ortasındaki açıklığa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? ) Zonula B) Ora serrata C) Pupilla D) Uvea E) Macula lutea 2016CS Diğer Sayfaya Geçiniz ->

13 22. İris in arka tara nda ve corpus vitreum un ön tara nda bulunan yapı aşağıdakilerden hangisidir? ) Cornea B) Corpus ciliare C) Lens D) Re na E) Sclera 24. şağıdakilerden hangisi işitme duyusu ile ilgili bir yapıdır? ) Utriculus B) Ductus cochlearis C) Sacculus D) Ves bulum E) mpulla 23. I. Ductus cochlearis II. Utriculus III. Sacculus Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iç kulaktaki ves bulum içerisinde yer alan yapılardandır? 25. I. Modiolus II. Canalis semcircularis anterior III. Lamina spiralis ossea Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri cochlea nın bölümleri arasında yer alır? D) I ve III 2016CS Sınav bitmiştir.

14 2016 Bütünleme Temel natomi DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel natomi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Göğüs boşluğuna verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? ) Thorax B) bdomen C) Pelvis D) Cranium E) Orbita 4. şağıdakilerden hangisi kalça eklemine verilen isimdir? ) r cula o talocruralis B) r cula o cubi C) r cula o humeri D) r cula o coxa E) r cula o genu 2. şağıdakilerden hangisi ikinci cervical vertebraya (vertebrae cervicalis) verilen isimdir? ) Coccygis B) tlas C) Sacrum D) Thorax E) xis 5. I. Humerus II. Radius III. Ulna Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri r cula o Cubi nin (Dirsek eklemi) yapısına ka lan kemiklerdendir? D) I ve III 3. I. Femur 6. Kasların sonlanma yerine ne ad verilir? II. Tibia ) Endosteum III. Fibula B) Origo Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bacak (crus) bölgesi C) İnser o kemiklerindendir? D) Caput E) Periosteum 2016CS Diğer Sayfaya Geçiniz ->

15 7. I. Trachea II. Pharynx III. Nasus Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri alt solunum yolları organları arasında yer alır? 11. Mesanede toplanan idrarın dışarıya a lmasını sağlayan kanal aşağıdakilerden hangisidir? ) Urethra B) Ureter C) Pelvis renalis D) Henle kulpu E) Toplayıcı kanal 8. Vesica biliaris olarak bilinen organ aşağıdakilerden hangisidir? ) İdrar kesesi B) Safra kesesi C) Mide D) Yemek borusu E) Yutak 12. şağıdakilerden hangisi prepu um penis olarak tanımlanır? ) Tes sleri örten torba B) Böbrekleri en dıştan saran tabaka C) Penis kökü D) Sünnet derisi E) Mesane mukozası 9. I. Glandulae paro dea II. Glandulae linguales III. Glandulae buccales 13. I. Ovarium II. Uterus III. Bulbus ves buli Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri büyük tükürük Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kadın iç genital bezlerindendir? organlarındandır? 10. Böbrekte oluşan idrar, pelvis renalis i geç kten sonra ilk nereye ulaşır? ) Calix minor B) Calix major C) Ureter D) Mesane E) Urethra 2016CS Diğer Sayfaya Geçiniz ->

16 14. I. Dura mater II. rachnoidea mater III. Pia mater Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri meninx in bölümlerindendir? 17. şağıdaki bezlerden hangisi scrotum içerisinde bulunur? ) Tiroid B) Hipofiz C) Ovaryum D) Tes s E) Thymus D) I ve III 15. I. Lobus frontalis II. Lobus parietalis III. Lobus temporalis Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri telencephalon da bulunan beynin loblarındandır? 18. Humor aquosus aşağıdaki yapılardan hangisinden salgılanır? ) Lens B) Corpus vitreum C) Corpus ciliare D) İris E) Cornea 16. I. Nervus op cus 19. Göz kapaklarına ne ad verilir? II. Nervus oculomotorius ) Cilia III. Nervus trochlearis B) Supercilium Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri göz kaslarını uyaran C) Palpebrae sinirlerdendir? D) Conjunc va E) Corpus adiposum orbita 2016CS Diğer Sayfaya Geçiniz ->

17 20. şağıdaki yapılardan hangisi orta kulak ile dış kulak arasında yer alır? ) Promontorium B) Membrana tympani C) uricula D) Fenestra ves buli E) Fenestra cochlea 2016CS Sınav bitmiştir.

TEMEL ANATOMİ SORU VE CEVAPLAR

TEMEL ANATOMİ SORU VE CEVAPLAR TEMEL ANATOMİ SORU VE CEVAPLAR 1) Lenf Sisteminin Bölümleri nelerdir? CEVAP: Lenf damarları, Lenf düğümleri, Lenfoid dokular, Büyük lenf damarları 2)Büyük lenf damarları hangileridir? CEVAP: Truncus jugularis,

Detaylı

Anatomik Tanımlar ve Genel BilgilerÜNİTE1 Özet Tıp biliminde kullanılan terimler, genellikle Latince kökenlidir. Bu bölümde; anatominin tanımı,

Anatomik Tanımlar ve Genel BilgilerÜNİTE1 Özet Tıp biliminde kullanılan terimler, genellikle Latince kökenlidir. Bu bölümde; anatominin tanımı, Anatomik Tanımlar ve Genel BilgilerÜNİTE1 Özet Tıp biliminde kullanılan terimler, genellikle Latince kökenlidir. Bu bölümde; anatominin tanımı, anatomik pozisyon, anatomikplanlar ve eksenler, vücudunboşlukları

Detaylı

Prof. Dr. Sadettin TIPIRDAMAZ ÖĞRETİM

Prof. Dr. Sadettin TIPIRDAMAZ ÖĞRETİM A-GENEL BİLGİLER 1 ANABİLİM DALI ANATOMİ 2 DERSİN KODU VE ADI ANATOMİ II 3 DERSİN KREDİSİ ULUSAL AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) T U 3 4 4 DERSİN TÜRÜ Zorunlu 5 DERSİN DÖNEMİ II. Dönem 6 DERSİ VEREN

Detaylı

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Uz. Dr. Aslı KARA İÇİNDEKİLER HEDEFLER ANATOMİK TANIMLAR VE GENEL BİLGİLER

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Uz. Dr. Aslı KARA İÇİNDEKİLER HEDEFLER ANATOMİK TANIMLAR VE GENEL BİLGİLER ANATOMİK TANIMLAR VE GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Anatomi Tanımı ve Bölümleri Anatomik Pozisyon Anatomi'de Düzlem ve Eksenler Vücut Boşlukları ve Bölümleri Anatomik Kısaltmalar İnsan Vücudu ile İlgili Hareket

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ 8. HAFTA. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN

SİNDİRİM SİSTEMİ 8. HAFTA. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN SİNDİRİM SİSTEMİ 8. HAFTA Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN SİNDİRİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ Canlı organizmaların hayatlarını devam ettirebilmeleri için enerji almaları gerekmektedir.

Detaylı

TF 100 DÖNEM I KURULLARA GÖRE ANATOMİ DERS İÇERİKLERİ TEMEL TIP BİLİMLERİ DERS KURULU IV

TF 100 DÖNEM I KURULLARA GÖRE ANATOMİ DERS İÇERİKLERİ TEMEL TIP BİLİMLERİ DERS KURULU IV TF 100 DÖNEM I KURULLARA GÖRE ANATOMİ DERS İÇERİKLERİ TEMEL TIP BİLİMLERİ DERS KURULU IV Konu: Anatomiye Giriş Anatomi Terminolojisi Amaç: Anatominin Bilimsel tanımını kavramak, tıp eğitimindeki önemini

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. YARIYIL SONU SINAVI (Bahar Dönemi) 31 Mayıs 2014 Cumartesi, Saat: I. OTURUM

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. YARIYIL SONU SINAVI (Bahar Dönemi) 31 Mayıs 2014 Cumartesi, Saat: I. OTURUM TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2013CS22-3 2013CS22-3 ADI SOYADI 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza

Detaylı

CAVITAS ABDOMINALIS (KARIN BOŞLUĞU) Karın boşluğunda yer alan organların görüntülenmesi Karın boşluğunda yer alan önemli organlar

CAVITAS ABDOMINALIS (KARIN BOŞLUĞU) Karın boşluğunda yer alan organların görüntülenmesi Karın boşluğunda yer alan önemli organlar sindirim sistemi 1 CAVITAS ABDOMINALIS (KARIN BOŞLUĞU) Karın boşluğunda yer alan organların görüntülenmesi Karın boşluğunda yer alan önemli organlar 2 CAVITAS ORIS (AĞIZ BOŞLUĞU) Vestibulum oris Labia

Detaylı

2013SAK22-C1 2013SAK22-C1

2013SAK22-C1 2013SAK22-C1 2013SAK22-C1 2013SAK22-C1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI YARIYIL SONU SINAVI (Bahar Dönemi) 8 Haziran 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM

Detaylı

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Uz. Dr. Aslı KARA İÇİNDEKİLER HEDEFLER PERİFERİK VE OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Spinal Sinirler Kafa Çiftleri Otonom Sinir Sistemi

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Uz. Dr. Aslı KARA İÇİNDEKİLER HEDEFLER PERİFERİK VE OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Spinal Sinirler Kafa Çiftleri Otonom Sinir Sistemi HEDEFLER İÇİNDEKİLER PERİFERİK VE OTONOM SİNİR SİSTEMİ Spinal Sinirler Kafa Çiftleri Otonom Sinir Sistemi TEMEL ANATOMİ Uz. Dr. Aslı KARA Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Spinal sinirleri tanımlayabilecek,

Detaylı

içindekiler Bölüm 1 - AnATOMiYe GiriŞ Bölüm 2 - iskelet SiSTeMi

içindekiler Bölüm 1 - AnATOMiYe GiriŞ Bölüm 2 - iskelet SiSTeMi içindekiler Bölüm 1 - ANATOMİYE GİRİŞ 1.1. GENEL BİLGİLER...3 1.1.1. Anatominin Tanımı...3 1.1.2. Anatominin Kısımları...3 1.2. ANATOMİK TERİMLER VE AÇIKLAMALARI...4 1.2.1. Anatomik Pozisyon...4 1.2.2.

Detaylı

2013SAK23-C1 2013SAK23-C1

2013SAK23-C1 2013SAK23-C1 2013SK23-C1 2013SK23-C1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ SĞLIK KURUMLRI İŞLETMECİLİĞİ ÖNLİSNS PROGRMI BÜTÜNLEME SINVI (Bahar Dönemi) 27 Temmuz 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM DI SOYDI T.C.

Detaylı

DERS YILI 2. SINIF ANATOMİ FİNAL SINAVI 03 OCAK 2012 BİRİNCİ BÖLÜM

DERS YILI 2. SINIF ANATOMİ FİNAL SINAVI 03 OCAK 2012 BİRİNCİ BÖLÜM 2011-2012 DERS YILI 2. SINIF ANATOMİ FİNAL SINAVI 03 OCAK 2012 BİRİNCİ BÖLÜM 1. Akciğerler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cevap: D a) Apex pulmonis üst noktası, 1. kosta boynu önünde

Detaylı

SİNİR SİSTEMİNİN ANATOMİSİ. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN

SİNİR SİSTEMİNİN ANATOMİSİ. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN SİNİR SİSTEMİNİN ANATOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN SİNİR SİSTEMİ NEDİR? Sinir Sistemi; iç bünye ile dış çevreyi ve ikisini birlikte yöneten fonksiyonel kompleksliğe sahip

Detaylı

Anatomi Eğitmeni Anatomi doçentlik sınavı sorusu seviyesinde...

Anatomi Eğitmeni Anatomi doçentlik sınavı sorusu seviyesinde... Değerli Meslektaşlarım, Sınavda açıkçası farklı tarzda anatomi soruları sorulmuş. Anatomi zaten ağır bir bilim dalıdır. Ancak, sanki Eski sorulardan sormayalım bunu hemen bilirler tarzı bir yaklaşımla

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Yrd. Doç. Dr. Papatya KELEŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜREME SİSTEMİ (SYSTEMA GENITALE) (ERKEK VE KADIN GENİTAL ORGANLARI)

ÜNİTE ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Yrd. Doç. Dr. Papatya KELEŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜREME SİSTEMİ (SYSTEMA GENITALE) (ERKEK VE KADIN GENİTAL ORGANLARI) HEDEFLER İÇİNDEKİLER ÜREME SİSTEMİ (SYSTEMA GENITALE) (ERKEK VE KADIN GENİTAL ORGANLARI) Pelvis İskeleti Perineum Erkek Genital Organları İç Genital Organlar Dış Genital Organlar Kadın Genital Organları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I SIRT BÖLÜM II GÖĞÜS. ABDOMEN (Karın) BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I SIRT BÖLÜM II GÖĞÜS. ABDOMEN (Karın) BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BÖLÜM I SIRT ŞEKİL 1. Sırt Kasları- Yüzeysel tabaka 1 ŞEKİL 2. Sırt Kasları- derin tabaka 2 ŞEKİL 3. Suboksipital bölge kasları 3 ŞEKİL 4. Columna vertebralis 4 ŞEKİL 5. Meninges spinales 5

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP 221 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE ÜROGENİTAL SİSTEM

Detaylı

Truncus (arteria) pulmonalis

Truncus (arteria) pulmonalis Truncus (arteria) pulmonalis; sağ ventrikülden başlar, arter olarak ifade edilmesine karşın venöz kan taşır. Sağ ventriküldeki kanı akciğerlere taşır. Kalple ilgili damarların en önde olanıdır. Arcus aortae

Detaylı

ANATOMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLE

ANATOMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLE ANATOMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLE İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VE FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANATOMİ ANABİLİM DALI ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Program Yürütücüsü : Prof. Dr. Davut

Detaylı

SYSTEMA UROGENITALE. Doç. Dr. Ercan TANYELİ. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

SYSTEMA UROGENITALE. Doç. Dr. Ercan TANYELİ. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı SYSTEMA UROGENITALE Doç. Dr. Ercan TANYELİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı SYSTEMA UROGENITALE ORGANA URINARIA ORGANA GENITALIA ORGANA GENITALIA MASCULINA (INTERNA-EXTERNA) ORGANA GENITALIA

Detaylı

ÜROGENİTAL SİSTEM (ÜRİNER SİSTEM VE GENİTAL SİSTEM)

ÜROGENİTAL SİSTEM (ÜRİNER SİSTEM VE GENİTAL SİSTEM) ÜROGENİTAL SİSTEM (ÜRİNER SİSTEM VE GENİTAL SİSTEM) BÖBREK (REN) Metabolizmanın artık ürünlerini kan plazmasından elimine etmek Elektrolit-sıvı dengesini sağlamak Erythropoietin salgılamak Renin salgılamak

Detaylı

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM II. DERS KURULU 0 Şubat Nisan 0 Dekan : Dönem II Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ 0 (x) -

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP 221 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE ÜROGENİTAL SİSTEM

Detaylı

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Yrd. Doç. Dr. Papatya KELEŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MERKEZÎ SİNİR SİSTEMİ (SYSTEMA NERVOSUM CENTRALE)

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Yrd. Doç. Dr. Papatya KELEŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MERKEZÎ SİNİR SİSTEMİ (SYSTEMA NERVOSUM CENTRALE) HEDEFLER İÇİNDEKİLER MERKEZÎ SİNİR SİSTEMİ (SYSTEMA NERVOSUM CENTRALE) Merkezî Sinir Sistemi Merkezî Sinir Sisteminin Bölümleri Medulla Spinalis Bulbus Pons Mesencephalon cerebellum Diencephalon Telencephalon

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı Bölüm / Program Dersin Dili Dersin Türü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersle İlgili Görüşme Saatleri Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler TF20501

Detaylı

Truncus (arteria) pulmonalis

Truncus (arteria) pulmonalis 1 Truncus (arteria) pulmonalis Truncus pulmonalis; sağ ventrikülden başlar, arter olarak ifade edilmesine karşın venöz kan taşır. Sağ ventriküldeki kanı akciğerlere taşır. Arcus aortae altında sağ (a.pulmonalis

Detaylı

Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan

Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan oluşur. Bu kemik ve kıkırdak yapılar toraks kafesini

Detaylı

2013SAK22-C1 2013SAK22-C1

2013SAK22-C1 2013SAK22-C1 2013SAK22-C1 2013SAK22-C1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI YARIYIL SONU SINAVI (Bahar Dönemi) 8 Haziran 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM

Detaylı

Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan

Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan oluşur. Bu kemik ve kıkırdak yapılar toraks kafesini

Detaylı

4. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi. 15 Şubat 2016 8 Nisan 2016 8 HAFTA KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS

4. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi. 15 Şubat 2016 8 Nisan 2016 8 HAFTA KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DÖNEM II. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi Şubat 0 Nisan 0 HAFTA Prof.Dr. DEKAN DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DERS KURULU BAŞKANI Yrd.Doç.Dr. Tolgahan ACAR Yrd.Doç.Dr. Hikmet BIÇAKÇI KURUL DERSLERİ

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale N. Accessorius (XI) ÖVE lifler (brankiyal motor) içeren n. accessorius, radix cranialis ve radix spinalis olmak üzere iki kısımdan oluşur. Radix cranialis, nucleus ambiguus'un kaudal

Detaylı

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE 1 TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE GİRİŞ : Bir yaralı, hasta ya da kazazedeye ilk yardım yapabilmek ya da herhangi bir yardımda bulunabilmek için, öncelikle gerekenlerin doğru yapılabilmesi için, insan

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2015 2016 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 16 Ocak 2016, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2015 2016 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 16 Ocak 2016, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2016CS12-4 2016CS12-4 2015 2016 GÜZ DÖNEMİ YRIYIL SONU SINVI (I. OTURUM) 16 Ocak 2016, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta

Detaylı

Kalp ve Pericardium un Anatomisi

Kalp ve Pericardium un Anatomisi Kalp ve Pericardium un Anatomisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Cenk Kılıç Şekil 1. Göğüs boşluğunda kalbin yerleşimi Kalp Mediastinum medium tadır (Şekil 1).

Detaylı

Dr. Ayşin ÇETİNER KALE ANATOMİ ANABİLİM DALI

Dr. Ayşin ÇETİNER KALE ANATOMİ ANABİLİM DALI Dr. Ayşin ÇETİNER KALE ANATOMİ ANABİLİM DALI Alt Üriner Sistem Vesica urinaria Urethra Alt üriner sistemin fonksiyonu Üst üriner sistemde oluşturulan idrarın involunter olarak depo edilmesi Uygun bir zaman

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı Bölüm / Program Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersle İlgili Görüşme Saatleri Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve

Detaylı

TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE

TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE 13 ÜNİTE 13 DUYU ORGANLARI (GÖZ ve KULAK) Göz Anatomisi Göz küresi (bulbus oculi) ve gözün yardımcı oluşumları cavitas orbitalis denilen boşluk içinde yer alır. Cavitas orbita

Detaylı

Solunum yolları Solunum yolları

Solunum yolları Solunum yolları Solunum yolları Üst solunum yolları; nasus (burun), pars nasalis pharyngis (burun yutağı) ve larynx (gırtlak) şeklinde, Alt solunum yolları; trachea (soluk borusu), bronşlar (büyük hava yolları), akciğerler

Detaylı

BAŞ VE BOYUN. Cranium ve Fossa Cranii

BAŞ VE BOYUN. Cranium ve Fossa Cranii BAŞ VE BOYUN 1 Cranium ve Fossa Cranii Cranium (Kafa iskeleti): Santral sinir sistemi yapılarını içeren Neurocranium ve yüz iskeletini oluşturan Viscerocranium dan oluşur. Calvaria (Kafatası): Frontal,

Detaylı

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

b. Amaç: İnsan vücudunda hareket sistemini oluşturan kemikler ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır.

b. Amaç: İnsan vücudunda hareket sistemini oluşturan kemikler ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır. ANATOMİ I-DERS TANIMLARI 1-Tanım: Kemikler hakkında genel bilgilerin öğretilmesi. b. Amaç: İnsan vücudunda hareket sistemini oluşturan kemikler ile ilgili genel bilgi öğretilmesi c. Öğrenim Hedefleri:

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ SİNDİRİM SİSTEMİ Ünite hakkında Öğrenim hedefleri

SİNDİRİM SİSTEMİ SİNDİRİM SİSTEMİ Ünite hakkında Öğrenim hedefleri SİNDİRİM SİSTEMİ SİNDİRİM SİSTEMİ Sindirim sisteminin bölümleri Ağız boşluğu (Cavitas oris) Yutak (Pharynx) Yemek borusu (Oesophagus) Mide (Gaster) İnce bağırsaklar (Intestinum tenue) Kalın bağırsaklar

Detaylı

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Prof. Dr. Samih DİYARBAKIR İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜRİNER SİSTEM (SYSTEMA URINARIUM)

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Prof. Dr. Samih DİYARBAKIR İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜRİNER SİSTEM (SYSTEMA URINARIUM) HEDEFLER İÇİNDEKİLER ÜRİNER SİSTEM (SYSTEMA URINARIUM) Üriner Sistem Hakkında Genel Bilgiler Üriner Sistem Organları Böbrekler Ureter Vesica urinaria (mesane) Urethra Üriner Sistemle İlgili Terimler TEMEL

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 16 Ocak 2016, Saat 09:30 :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 16 Ocak 2016, Saat 09:30 :... :... 2016CS12-4 2016CS12-4 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YRIYIL SONU SINVI (I. OTURUM) 16 Ocak 2016, Saat 09:30 :... :... :... :... Bu kitapçıkta

Detaylı

8 Urogenital Sistem. Boşaltım organlarının, Erkek genital organlarının, Kadın genital organlarının yapısını ve fonksiyonlarını öğrenmiş olacaksınız.

8 Urogenital Sistem. Boşaltım organlarının, Erkek genital organlarının, Kadın genital organlarının yapısını ve fonksiyonlarını öğrenmiş olacaksınız. ÜNİTE 8 Urogenital Sistem Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Boşaltım organlarının, Erkek genital organlarının, Kadın genital organlarının yapısını ve fonksiyonlarını öğrenmiş olacaksınız. İçindekiler

Detaylı

7 Sindirim Sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

7 Sindirim Sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 7 Sindirim Sistemi Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Ağız boşluğunu, Yutak ve yemek borusunu, Mideyi, İnce ve kalın barsağı, Karaciğer ve pankreası, Karın boşluğu ve periton'u öğrenmiş olacaksınız.

Detaylı

TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE 1-14

TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE 1-14 TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE 1-14 TIBBİ TERMİNOLOJİ DERSİ ÜNİTE 1: TERMİNOLOJİYE GİRİŞ A- Anatominin Tanımı İnsan vücudunun genel yapısı ve şeklini, vücudu oluşturan organların yerini, yapısını, şeklini,

Detaylı

GASTER-VENTRİCULUS (MİDE) Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

GASTER-VENTRİCULUS (MİDE) Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT GASTER-VENTRİCULUS (MİDE) Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT ÖĞRENİM HEDEFLERİ Midenin yerini Midenin kenar,delik ve duvarlarını Midenin bölümlerini ve tabakalarını Midenin damar ve sinirlerini öğrenmek Karın

Detaylı

KADIN GENİTAL SİSTEMİ

KADIN GENİTAL SİSTEMİ KADIN GENİTAL SİSTEMİ Kadın genital sistemi, gonadlar olan ovarium lar (yumurtalıklar), ovarium larda üretilen ovum hücresini uterus a (rahim) taşıyan kanallar olan tuba uterina lar (tüpler), uterus, uterus

Detaylı

GENİTAL SİSTEM Ünitede Ele Alınan Konular Erkek genital sistemi organları Kadın genital sistemi organları Ünite hakkında

GENİTAL SİSTEM Ünitede Ele Alınan Konular Erkek genital sistemi organları Kadın genital sistemi organları Ünite hakkında GENİTAL SİSTEM Ünitede Ele Alınan Konular Erkek genital sistemi organları Testis Epididymis Ductus deferens Scrotum Penis Prostat Vesicula seminalis Gl. bulbourethralis Funiculus spermaticus Ereksiyon-

Detaylı

ÜNİTE İÇİNDEKİLER. TIBBİ TERMİNOLOJİ Doç. Dr. Samet KAPAKİN HEDEFLER SİNDİRİM SİSTEMİ

ÜNİTE İÇİNDEKİLER. TIBBİ TERMİNOLOJİ Doç. Dr. Samet KAPAKİN HEDEFLER SİNDİRİM SİSTEMİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER SİNDİRİM SİSTEMİ Giriş Sindirim Sistemi Hakkında Genel Bilgiler Sindirim Sistemi Organları Sindirim Sistemi ile İlgili Anatomik Terimler Sindirim Sistemi ile İlgili Klinik Terimler

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi)

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) Otonom sinir sitemi iki alt kısma ayrılır: 1. Sempatik sinir sistemi 2. Parasempatik sinir sistemi Sempatik ve parasempatik sistemin terminal nöronları gangliyonlarda

Detaylı

BURUN (NASUS) Prof. Dr. Mürvet Tuncel. Burun solunum ve koku organıdır. Kemik ve kıkırdaktan yapılmış olup üzeri kas ve deri ile örtülüdür.

BURUN (NASUS) Prof. Dr. Mürvet Tuncel. Burun solunum ve koku organıdır. Kemik ve kıkırdaktan yapılmış olup üzeri kas ve deri ile örtülüdür. BURUN (NASUS) Prof. Dr. Mürvet Tuncel Burun solunum ve koku organıdır. Kemik ve kıkırdaktan yapılmış olup üzeri kas ve deri ile örtülüdür. Yapısı iki kısımda incelenir: - Nasus externus (dış burun) - Cavitas

Detaylı

Systema Respiratorium

Systema Respiratorium SOLUNUM SİSTEMİ NASUS Systema Respiratorium 2005-2005 LARYNX 1 PULMO Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM İ.Ü. Cerrahpaşa TIP Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı CANLILAR ALEMİNDE SOLUNUMUN TEMEL DÜZENLENİŞİ İNSAN Ductus

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ DOLAŞIM SİSTEMİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Samet KAPAKİN

ÜNİTE ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ DOLAŞIM SİSTEMİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Samet KAPAKİN HEDEFLER İÇİNDEKİLER DOLAŞIM SİSTEMİ Giriş Dolaşım Sistemi Hakkında Genel Bilgiler Dolaşım Sistemi Organları Dolaşım Sistemi ile İlgili Anatomik Terimler Dolaşım Sistemi ile İlgili Klinik Terimler TIBBİ

Detaylı

HEPAR (KARACİĞER) Prof.Dr.E.Savaş Hatipoğlu D.Ü.TIP FAKÜLTESİ

HEPAR (KARACİĞER) Prof.Dr.E.Savaş Hatipoğlu D.Ü.TIP FAKÜLTESİ HEPAR (KARACİĞER) Prof.Dr.E.Savaş Hatipoğlu D.Ü.TIP FAKÜLTESİ KARACİĞERİN GÖREVLERİ Protein, yağ, karbonhidrat, bazı vitaminler ve demir DEPO eder. Albumin, protrombin, fibrinojen ve heparin gibi bazı

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP 232 HASTALIKLARA GİRİŞ DERS KURULU YÜRÜTME KURULU

Detaylı

OSSA CARPİ (El Bileği Kemikleri)

OSSA CARPİ (El Bileği Kemikleri) OSSA CARPİ (El Bileği Kemikleri) Distal yöndekiler, Lateralden-Mediale: 1) Os trapezium2) Os trapezoideum3) Os capitatum4) Os hamatum Proksimal yöndekiler Lateralden-Mediale: 1) Os scaphoideum2) Os lunatum3)

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DUYU VE SİNİR SİSTEMLERİ DERS KURULU DERS KURULU -VI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DUYU VE SİNİR SİSTEMLERİ DERS KURULU DERS KURULU -VI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DUYU VE SİNİR SİSTEMLERİ DERS KURULU DERS KURULU -VI 27 MART- 12 MAYIS 2017 (7 HAFTA) DERSLER TEORİK PRATİK

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 42 16 58 Fizyoloji 39 18 57 Histoloji ve Embriyoloji 12 4 16 Biyofizik

Detaylı

KEM K OLU UMU ki çe it kemik olu umu vardır. 1)Ba dokusu aracılı ıyla süngerimsi kemik olu umu 2)Kıkırdak doku aracılı ıyla sıkı kemik olu umu

KEM K OLU UMU ki çe it kemik olu umu vardır. 1)Ba dokusu aracılı ıyla süngerimsi kemik olu umu 2)Kıkırdak doku aracılı ıyla sıkı kemik olu umu Embriyonik evrede kıkırdak kökenlidir. Daha sonra kemiklesir. Ergin evrede bazı vücut kısımlarında kıkırdak olarak kalır (burun ucu, kulak kepçesi, soluk borusu) skelet sistemi kemikler, eklemler, ligamentler

Detaylı

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GENEL BİLGİLER. Dr. Mustafa KARA. İnsan vücudu bölgeleri. Karın boşluğunun anatomik.

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GENEL BİLGİLER. Dr. Mustafa KARA. İnsan vücudu bölgeleri. Karın boşluğunun anatomik. HEDEFLER İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER İnsan vücudu bölgeleri Karın boşluğunun anatomik bölgeleri Karın boşluğu kadranları ve bu kadranlarda bulunan organlar Anatomik yönler ve taraflar Vücudun ön tarafında

Detaylı

DOLAŞIM VE SİNİR SİSTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİ. Prof.Dr.Orhan TACAR 2013

DOLAŞIM VE SİNİR SİSTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİ. Prof.Dr.Orhan TACAR 2013 DOLAŞIM VE SİNİR SİSTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Prof.Dr.Orhan TACAR 2013 KARDİOVASKÜLER SİSTEM HAKKINDA GENEL BİLGİ Angiologia Kalp, arterler, venler ve lenfatiklerden oluşur. Görevi kanın damarlar aracılığıyla

Detaylı

İlgili ganglionlar. Burun mukozasının koku hücreleri (I. nöron) Bulbus olfactorius (II. nöron)

İlgili ganglionlar. Burun mukozasının koku hücreleri (I. nöron) Bulbus olfactorius (II. nöron) KRANİAL SİNİRLER Sinir adı Lif özelliği Çekirdek sahası / beyin sapında ilişkili çekirdekler Craniumdan giriş veya çıkış yeri İlgili ganglionlar inervasyon sonlanması Duyu inervasyon sonlanması Korteks

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale OTONOM SİNİR SİSTEMİ- SEMPATİK Fight or flight GİS in çalışmasını yavaşlatır Kalp atım hızını ve solunum sayısını arttırır Periferik damarlarda vazokonstrüksiyon OTONOM SİNİR SİSTEMİ-

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI

SİNDİRİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI 1-Sindirim nedir? tanımlayınız. 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI Besin maddelerinin vücuda alınması, gerekli organlara ulaştırılması, bölünerek yapı taşlarına ayrılması, tüm hücrelere ulaşması,

Detaylı

Göğüs ön duvarı, Karın ön ve yan duvarı kasları Ve Meme dokusu. Doç. Dr. Vatan KAVAK

Göğüs ön duvarı, Karın ön ve yan duvarı kasları Ve Meme dokusu. Doç. Dr. Vatan KAVAK Göğüs ön duvarı, Karın ön ve yan duvarı kasları Ve Meme dokusu Doç. Dr. Vatan KAVAK İnsan gövdesi nin Apertura thoracis inferior ile pelvis kemiklerinin üst kenarları arasındaki kısmında iskelet parçası

Detaylı

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜREME SİSTEMİ TIBBİ TERMİNOLOJİ. Doç. Dr. Samet KAPAKİN

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜREME SİSTEMİ TIBBİ TERMİNOLOJİ. Doç. Dr. Samet KAPAKİN HEDEFLER İÇİNDEKİLER ÜREME SİSTEMİ Giriş Üreme Sistemi Hakkında Genel Bilgiler Üreme Sistemi Organları Üreme Sistemi ile İlgili Anatomik Terimler Üreme Sistemi ile İlgili Klinik Terimler TIBBİ TERMİNOLOJİ

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzma nlık Ö ğrencisinin : Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık Eğitimine

Detaylı

Apertura thoracis superior (göğüs girişi) Apertura thoracis inferior (göğüs çıkışı) Toraks duvarını oluşturan tabakalar

Apertura thoracis superior (göğüs girişi) Apertura thoracis inferior (göğüs çıkışı) Toraks duvarını oluşturan tabakalar solunum sistemi 1 TORAKS (GÖĞÜS) DUVARI Toraks (göğüs) Apertura thoracis superior (göğüs girişi) Apertura thoracis inferior (göğüs çıkışı) Toraks duvarını oluşturan tabakalar Toraks duvarı kasları 2 SOLUNUM

Detaylı

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ Alt ekstremitelere, alt taraf veya alt yanlar da denir. Alt taraflar, pelvisin (leğen) her iki yanına tutunmuş sağ ve sol olmak üzere simetrik iki sütun

Detaylı

PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD

PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD Pulmones *Apex pulmonis *Basis pulmonis *Margo anterior *Margo inferior *Facies mediastinalis *Facies costalis *Facies interlobaris

Detaylı

İNSAN VÜCUDU Hücre: İnsan vücudunun en küçük yapı taşına hücre denir. Hücrenin beslenmesinde hücre zarı yardımcı olur. İnsan Yapısı: Hücreler birleşerek dokuları,dokular birleşerek organları, organlar

Detaylı

Boyun Kasları Klinik Anatomisi Dr. Nurullah YÜCEL Doç. Dr. Muzaffer ŞEKER

Boyun Kasları Klinik Anatomisi Dr. Nurullah YÜCEL Doç. Dr. Muzaffer ŞEKER Boyun Kasları Klinik Anatomisi Dr. Nurullah YÜCEL Doç. Dr. Muzaffer ŞEKER 1999 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Üst sınır; BOYUN oksipital kemiğin protuberentia occipitalis i temporal

Detaylı

DÖNEM II - 5. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM II - 5. DERS KURULU (2015-2016) KURUL BAŞLANGIÇ- BİTİŞ TARİHLERİ 11 NİSAN - 27 MAYIS DÖNEM II - 5. DERS KURULU (2015-2016) KURUL ADI Ürogenital ve Endokrin Sistemi DERS SAATİ DERS KODU TIP 205 Hafta Sayısı 7 Haftalık Ders Saati DERS

Detaylı

9 Sinir Sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

9 Sinir Sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 9 Sinir Sistemi Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Serebrospinal sinir sistemini ve bölümlerini, Otonom sinir sistemini ve bölümlerini öğrenmiş olacaksınız. İçindekiler Santral Sinir Sistemi Perifer

Detaylı

Medulla SpinalisÆin Arterleri

Medulla SpinalisÆin Arterleri Santral Sinir Sisteminin Damarlar Prof. Dr. M³rvet Tuncel Medulla SpinalisÆin Arterleri ò A. vertebralis û A. spinalis anterior û A. spinalis posterior ò Rr. radiculares ò A. vertebralis Rr. radiculares

Detaylı

AKADEMİK TAKVİM Ders Kurulu Başkanı: Doç.Dr. Alp Bayramoğlu (Anatomi) Ders Kurulu 204 Akademik Yılın 20. Haftası. 23 Ocak Çarşamba

AKADEMİK TAKVİM Ders Kurulu Başkanı: Doç.Dr. Alp Bayramoğlu (Anatomi) Ders Kurulu 204 Akademik Yılın 20. Haftası. 23 Ocak Çarşamba AKADEMİK TAKVİM Ders Kurulu Başkanı: Doç.Dr. Alp Bayramoğlu () Ders Kurulu 204 Akademik Yılın 20. Haftası 21 Ocak 22 Ocak 23 Ocak 24 Ocak 25 Ocak Merkezi Sinir ne Giriş Gelişmesi ve Potansiyeller Cerebellum:

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI. Dönem II. TIP 2010 KAS, SİNİR ve DUYU SİSTEMLERİ DERS KURULU

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI. Dönem II. TIP 2010 KAS, SİNİR ve DUYU SİSTEMLERİ DERS KURULU YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Dönem II TIP 2010 KAS, SİNİR DUYU SİSTEMLERİ DERS KURULU 19 EYLÜL 2016-11 KASIM 2016 DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM 72 10X2 82 HİSTOLOJİ

Detaylı

İNSAN VUCUDUNA GENEL YAKLAŞIM (Bir Bütün Olarak İnsan Vucudu)

İNSAN VUCUDUNA GENEL YAKLAŞIM (Bir Bütün Olarak İnsan Vucudu) İNSAN VUCUDUNA GENEL YAKLAŞIM (Bir Bütün Olarak İnsan Vucudu) İnsan anatomisinin konusu insan organizmasıdır İnsan BİYO-PSİKO-SOSYAL bir varlıktır Biyolojik açıdan insan Psikolojik açıdan insan Sosyal

Detaylı

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK DOLAŞIM SİSTEMİ 720S00024

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK DOLAŞIM SİSTEMİ 720S00024 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK DOLAŞIM SİSTEMİ 720S00024 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Santral (merkezi) sinir sistemi

Santral (merkezi) sinir sistemi Santral (merkezi) sinir sistemi 1 2 Beyin birçok dokunun kontrollerini üstlenmiştir. Çalışması hakkında hala yeterli veri edinemediğimiz beyin, hafıza ve karar verme organı olarak kabul edilir. Sadece

Detaylı

ÜRİNER SİSTEM (BOŞALTIM SİSTEMİ)

ÜRİNER SİSTEM (BOŞALTIM SİSTEMİ) ÜRİNER SİSTEM (BOŞALTIM SİSTEMİ) Ünitede Ele Alınan Konular Üriner sistemin görevleri Böbrek İdrarın oluşumu Ureter Mesane (Vesica urinaria) Urethra Gl. suprarenalis Ünite Hakkında Boşaltım sistemi (üriner

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ Öğr. Gör. Nurhan Bingöl

SİNİR SİSTEMİ Öğr. Gör. Nurhan Bingöl SİNİR SİSTEMİ Öğr. Gör. Nurhan Bingöl 1. MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi, (systema nervosum) vücudun sinir hücreleri ve sinir liflerinden oluşan en karmaşık sistemdir. Değişik duyu organlarından gelen

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale FOSSA AXILLARIS Toraks yan duvarının üst bölümü ile kolun üst bölümü arasında kalan piramidal boşluk Önden ve arkadan 2 plika ile sınırlanır; Plica axillaris anterior: M. pectoralis

Detaylı

Dr. Ayşin ÇETİNER KALE

Dr. Ayşin ÇETİNER KALE Dr. Ayşin ÇETİNER KALE 1-Clavicula 2- Incisura jugularis 3- Manubrium sterni 4- Angulus sterni 5- Linea medioclavicularis 6- Corpus sterni 7- Proc. xiphoideus 8- Areola mammae 9- Arcus costalis Angulus

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ (GİRİŞ) Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU

SİNİR SİSTEMİ (GİRİŞ) Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU SİNİR SİSTEMİ (GİRİŞ) Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU UYARILAR (Kimyasal,Fiziksel, görsel veya işitsel) ALMA (Reseptörler) İLETME DEĞERLENDİRME YANIT VERME (Effektör organlar) SİNİR SİSTEMİ ETKİLEDİĞİ ORGAN

Detaylı

ANATOMİ. 1) Makroskopik Anatomi. 2) Mikroskobik Anatomi

ANATOMİ. 1) Makroskopik Anatomi. 2) Mikroskobik Anatomi ANATOMİYE GİRİŞ ANATOMİYE GİRİŞ Anatominin Tanımı: İnsan vücudunun normal şekil ve yapısını, vücudu oluşturan yapı ve organların birbirleri ile olan ilişkilerini ve bu yapıların çalışma şeklini inceleyen

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNİR SİSTEMİ V. DERS KURULU (24 MART MAYIS 2015)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNİR SİSTEMİ V. DERS KURULU (24 MART MAYIS 2015) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNİR SİSTEMİ V. DERS KURULU (24 MART 2015-22 MAYIS 2015) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS TEORİK DERS SAATİ

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS TEORİK DERS SAATİ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II V. DERS (SİNİR SİSTEMİ) KURULU (22 NİSAN 2013-07 HAZİRAN 2013) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DÖNEM

Detaylı

MAKEDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ. Çözümler

MAKEDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ. Çözümler MAKEDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ Biyoloji dersinden 8.sınıflar için Belediye Yarışması TOPLAM PUAN 100 Çözümler 1. Verilen resimde insan vücuduna bulunan dokuz tane organik sistem gösterilmiştir. Her birinin

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ DERS PROGRAMI

SİNİR SİSTEMİ DERS PROGRAMI T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNİR SİSTEMİ V. DERS KURULU (20 MART 2017-26 MAYIS 2017) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Doç. Dr. İsmail MALKOÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER KULAK ANATOMİSİ (ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE)

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Doç. Dr. İsmail MALKOÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER KULAK ANATOMİSİ (ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE) HEDEFLER İÇİNDEKİLER KULAK ANATOMİSİ (ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE) Kulak Anatomisi Hakkında Genel Bilgiler İşitme Yolları Anatomisi Kulak ile İlgili Terimler TEMEL ANATOMİ Doç. Dr. İsmail MALKOÇ Bu üniteyi

Detaylı