T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Temel Bilimler Anabilim Dalı KEMENÇE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Beril ÇAKMAKOĞLU Danışman Doç. Dr. M. Hakan CEVHER İZMİR-2003

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III KISALTMALAR... IV GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM KEMENÇE HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kemençenin Tarihçesi... 3 B. Kemençenin Bölmeleri... 5 C. Kemençenin Tutuluşu... 9 D. Kemençenin Tutuluşu Sırasında Sol Elin Konumu E. Kemençenin Tutuluşu Sırasında Sağ Elin Konumu F. Yay G. Yayın Tutuluşu H. Yayın Çekilmesi I. Çalma Sırasında Sol Elin Konumu J. Kemençenin Akordu II. BÖLÜM ETÜTLER A. Tellerin Tanıtımı B. Rast, Yegah ve Neva Tellerinde Düz Yay Etütleri C. Kemençede Pozisyonlar D. Birinci Pozisyon E. İkinci Pozisyon F. Üçüncü Pozisyon G. Dördüncü Pozisyon H. Beşinci Pozisyon

3 I. Yegah Teli Üzerindeki Rast Sesi İçin Etütler J. Yegah Teli Üzerindeki Dügah Sesi İçin Etütler K. Rast Teli Üzerindeki Hüseyni Sesi İçin Etütler L. Tiz Sesler İçin Etütler SONUÇ DİZİNLER RESİM DİZİNİ ŞEKİL DİZİNİ KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ

4 ÖNSÖZ Geleneksel Türk Müziği çalgılarından biri olan kemençenin eğitiminde, bugüne kadar işitme ve tekrar yoluyla ustadan çırağa aktarılan ve meşk olarak tanımlanan bir anlayışın olduğu bilinmektedir. Geleneksel Türk Müziği çalgılarının gelişmesi ve tanınması bakımından sistematik uygulamaların olması yararlıdır. Bu bağlamda kemençe eğitiminde de belirli bir metodun olmayışı kemençede pozisyon karmaşasına yol açmaktadır. Ayrıca bir aya hareketinde mümkün olduğunca çok nota çalınması olarak tanımlanabilecek düz yay tekniğinin kazanılmasına yönelik çalışmaların yararı olabilir. Özellikle düz yay tekniğine yönelik etütler kemençe icracısının akıcı ezgiler oluşturmasına yardımcı olur. Basitten zora doğru sıralanmış ayrıca kemençeye özgü özelliklerde dikkate alınarak oluşturulan etütlerin bir araya getirildiği metot, kemençedeki hedeflenen davranış biçimini en doğru ve kısa yoldan ortaya koymayı sağlayacaktır. Bu Yüksek Lisans Tezi, yukarıdaki bilgilerin doğrultusunda, kemençe öğretiminde sistematik çalışmaların yaygın olmayışı gerekçesinden de yola çıkarak Türk Müziği Konservatuarlarının Hazırlık ve Lisans 1 sınıflarının kemençe eğitiminde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Tezimin tüm aşamalarında değerli fikir ve katkıları ile bana destek olan danışman hocam, Temel Bilimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sayın M. Hakan CEVHER e, hocam, TRT Sanatçısı Sayın Gülten YEĞİN e, değerli fikirlerinden yararlandığım Öğr. Gör. Sayın Mehmet YALGIN a ve tezimin yazım sürecinde bana büyük destek olan kardeşim Berk ÇAKMAKOĞLU na, sabırları için de anneme ve babama yürekten teşekkür ederim. 4

5 KISALTMALAR Gebib : Geniş bilgi için bakınız. GTM : Geleneksel Türk Müziği sa. : Sayı s. : Sayfa 5

6 GİRİŞ Geleneksel Türk Sanat Müziğinde geleneksel eğitim yönteminin adı olan meşk 1, işitme ve tekrar yoluyla öğretme biçimidir.(meşk Arapça bir kelime olup günümüz nota yazısının kullanılmadığı dönemlerde uygulanan ve ustadan çırağa aktarım olarak da tanımlanan bir öğretme biçimidir). Ancak bu anlayışın yerini metotlu eğitime bırakması yararlı olacaktır. Metot, sistemli bir düzenleme işlemidir ve en önemli özelliği de amaca uygunluk olmalıdır. Geleneksel Türk Müziği eserlerine baktığımızda çalgısal eserlerin sözlü eserlere göre daha az sayıda olduğu gözlenmektedir. Ayrıca çalgı eğitimi için yazılmış eserler de az sayıdadır. Halbuki çalgıdaki eğitim düzeyinin yükselmesi, gelişmesi ve çalgının tanıtımı için söz konusu çalgı için yazılmış, öğretme amacı güden özel çalgı etütlerine ihtiyaç vardır. Çalgı eğitiminin metot kullanılarak yapılması ile sistemli bir biçimde öğrenci yetiştirebilmenin yolu açılacaktır. Çalgı için eser yazma bilincinin yerleşmesiyle çalgıya özgü repertuar oluşumu sağlandığı gibi çalma tekniğine özgü özelliklerin gelişimi de söz konusu olacaktır. Bir çalgının ne kadar gelişmiş olduğu konusunda, o çalgı için yazılmış nitelikli eserlerin sayısı belirleyici bir faktördür. Konservatuarlarda kemençe eğitiminde metot kullanılmamaktadır. (Mesud Cemil, babası Tanburi Cemil Bey in yarım kalmış bir kemençe metodundan söz etmektedir 2. Hatta bu metodun ilk cümlesinin Kemençe ka r (=yay) ile çalınan bir sazdır olduğu, ancak, yazılan bu kısmın bile nerede bulunduğu bilinmemektedir). İhsan Özgen ve Cüneyd Orhon un kemençe eğitimi ile ilgili çalışmaları bilinse de, basılı bir metodun eksikliği hissedilmektedir. Geleneksel Türk Sanat Müziği sazlarından kemençe 3 eğitimi için kullanılan bir metodun olmaması nedeniyle, bu çalgının eğitimi şarkı, peşrev, sazsemai gibi türlerin basit olanından daha zor olanına doğru defalarca çalınması ile gerçekleşir. Bu uygulamada yapılan tek şey öğrencinin öğretmenini dinleyerek, taklit etmesidir. 1 Onur Akdoğu; Türk Müziğinde Türler ve Biçimler, Meta Basım, İzmir, 2003, s Bkz; Haldun MENEMENCİOĞLU; Kemençe Hakkında Etüd, 1970, Musıki Mecmuası, sa. 260, s Tırnak Kemençe, Klasik Kemençe, Akdeniz Kemençesi, Armudi Kemençe, Fasıl Kemençesi gibi adlarla da tanımlanır. Ancak çalgı, bu çalışmada kemençe olarak belirtilecektir. 6

7 İşte bu çalışmada, yukarıda bahsedilen konular ışığında Türk Müziği konservatuarlarının Hazırlık ve Lisans 1 sınıflarında kemençe eğitimine ilişkin gözlenen yöntem problemlerine bir yaklaşım getirmek amaçlanmıştır. Dolayısıyla bu çalışmada pedagojik çalgı eğitimi konularında genel bilgiler yer almış ve son aşamada da bir kısmı eğitimde denenerek olumlu sonuçları elde edilen eğitim etütleri oluşturulmuştur. 7

8 BÖLÜM 1 KEMENÇENİN TARİHÇESİ Kemençe Farsça bir sözcük olup keman ve çe küçültme ekinin birleşmesiyle oluşur ve küçük keman anlamını taşır. Çalgılar incelendiği zaman farklı milletlerin kültürlerinden kaynaklandığı görülür. Ancak Çalgının milliyeti olamaz görüşünden yola çıktığımızda tarih boyunca kültürlerin birbirini etkilediği, toplumların farklı coğrafyalarda yaşadıkları ve yaşadıkları her coğrafi alanda kimi zaman kendi kültürlerinin baskın çıktığı kimi zaman baskın kültürlerden etkilendiği görülmüştür. Buna göre kemençe çalgısının da doğu ve batı toplumlarında farklı adlarla, farklı yapısal özelliklerle kullanıldığı bilinmektedir. Kemençenin tarihini incelerken yol gösterici olacak çalgı Iklığ dır. Iklığ Asya Türkleri nin çaldığı ilkel bir yaylı çalgıdır ve günümüz yaylı çalgılarının atası olarak gösterilir. Iklığ ın değişik şekillerinin Romanya, Bulgaristan, İran,Yunanistan, Yugoslavya, Macaristan, Türkiye ve bazı Arap ülkelerinde kullanıldığı bilinmektedir. Mahmut Ragıp Gazimihal kemençeyi, fasıl kemençesi adı altında şu şekilde tanımlar: Karadeniz Kemençesinden ayırmak için, sözü edildiğinde böyle anlaşılırsa da, meslek dilinde adı kısaca şöyle yazılır: Kemançe. (Diğerinin köylerdeki adının ince olarak kemençe kaldığını belirtelim). Fasıl Kemençesi, uzunlamasına ikiye bölünmüş bir armudun yarısı biçiminde olduğundan, tarifte armudi kemençe denildiği de olur. Şeklinden başka kirişlerine tırnak yüzeyinin dokundurularak çalınışı ile de Iklığ tipinden büsbütün ayrı, sesi ondan daha boğukçadır ve gevrek perdelidir. Geçen yüzyılda önceleri lavta eşliğinde (Kaba Saz) denen oyun koldaşı takımında yer tuttuktan sonra, (İnce Saz) takımına da Rumeli tarafından gelerek İstanbul da katılmıştır. Anadolu köylüsünün hiçbir asırda ele almadığı bu armudi kemençenin Türkeli dışındaki adları başka olup izafeleridir. 16. asır Macar kaynaklarının Magyer hegedü (Macar vielli) ve Lengyel hegedü (Leh rebeki) diye iki çeşit kemençeden söz ettiklerine işaret ediliyor. Birincisi dar uzun kemençe olduğu halde öbürü armudi biçimindeydi. Martin Agricola Musica Instrumentalis adlı kitabında polische Geige Batı Avrupa Rebekine benzediğini yazarak açıklamada bulunur. Bu Leh Kemençesinde sanatçı tırnak yüzlerini 8

9 tellere dayata dayata çalar (1528). Armudi Kemançe mizin menşeinin ise bu Leh Hegedüsü olduğu anlaşılıyor.armudi Kemançe nin Macar, Rumeli ve Ege topraklarına Polonya dan indiği ve yalnız oralarda folklor çevresinde kaldığı anlaşılıyor. 4 Yılmaz Öztuna ansiklopedisinde kemençeyi Rebab ın gelişmiş şekli olarak tanımlamaktadır. 5 Ayrıca Öztuna, Kemençenin bir Türk sazı olduğunu ve eski asırlarda bu saza Kemençe-i guz = Oğuz Kemençesi denildiğini belirtmektedir.ancak Haldun Menemencioğlu bu iddia için Oğuz Kemençesinin nasıl bir saz olduğunu görmek gerektiğini, ayrıca da Rebab ile kemençenin birbiriyle ilgisiz sazlar olduğunu belirtmektedir. 6 Menemencioğlu na göre kemençenin Türk sazı olup olmadığı konusundaki tereddütler Levni nin minyatürlerinde kemençe yerine Rebab ın bulunması, şairlerimizden hiç birinin kemençe sözcüğünü eserlerinde kullanmaması, klasik bestekarlarımızdan hiç birinin de Kemençevi olarak anılmıyor oluşlarına bağlanmaktadır. Bir başka kaynakta Ortaçağda bulunan Lyra adlı bir sazdan söz edilmektedir. Bu saz tek telli, iki yarım daire şeklinde delikleri olan, armut biçimli, yaylı bir sazdır. 7 Ancak Lyra nın çalma tekniği ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamakta, kemençenin Yunanistan da ve Yunan adalarındaki isminin Lyra olduğu bilinmektedir. Başka bir kaynakta da 1545 yılında Polonya da tırnakla çalınan bir kemençeden söz edilmekte ve bu kemençenin günümüz kemençesi ile benzerliği göze çarpmaktadır. 8 4 Mahmut Ragıp, GAZİMİHAL; Asya ve Anadolu Kaynaklarında Iklığ, Ses ve Tel Birliği Yayınları, Ankara, Yılmaz, ÖZTUNA; Türk Musıkisi Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1974, Kemençe maddesi, s Haldun, MENEMENCİOĞLU; Kemençe hakkında etüd, 1970, Musıki Mecmuası, sa.260, s Curt, SACHS; Real Lexikon der Musik Enstrument in Verlag Virr Juline, Berlin 913-Geist und Werden der Musik Enstrument, Berlin, 2.Reiner Anthony, BAINES; Musıcal Instruments Through the Ages, England,

10 KEMENÇENİN BÖLMELERİ 9 1. Ses Kutusu (Gövde) 2. Ses Tablası 3. Eşik 4. Can Direk 5. Kuyruk 6. Kuyruk Düğmesi 7. Klavye 8. Sap 9. Baş Eşik 10. Burgu 11. Burguluk 12. Filato 13. Tel 14. Ses Deliği 9 Cafer, AÇIN; Enstrüman Bilimi (Organoloji), İstanbul, 1994, s. 198,

11 Şekil 1: Kemençenin bölmeleri 11

12 Resim 1: Kemençe ve Yay 12

13 Resim 2: Kemençenin önden görünüşü Resim 3: Kemençenin yandan görünüşü Resim 4: Kemençenin arkadan görünüşü 13

14 C- Kemençenin Tutuluşu Kemençe, oturarak çalınan bir çalgıdır. İki farklı tutuş şekli vardır. Birinci tutuş şeklinde, çalgı sol diz üzerine vücutla 70 ya da 80 derece açı yapacak şekilde yerleştirilir ve çalgının orta burgusunun göğüsün soluna gelmesi sağlanır. Kemençenin diz üzerinde kaymasını önlemek için, dize denk gelen yüzeye bir kauçuk parçası yapıştırılır. Resim 5: Kemençenin sol diz üzerinde tutuluşu 14

15 İkinci tutuş şeklinde ise, kemençe, yine aynı açıyla bu kez iki bacağın arasında duracak şekilde yerleştirilir. Bu sırada da burgular göğüse dayanmalıdır. Resim 6: Kemençenin iki bacak arasındaki tutuluşu Özellikle ikinci tutuş şeklinde dikkat edilmesi gereken nokta, çalgının iki bacağın arasında kalacak kısmının fazla olmamasıdır. Sazın teknesinin çok geniş bir yüzeyle bacakların arasında olması, telden tele geçerken döndürülmesi gereken kemençenin bu hareketi yapamamasına neden olur. Bu durum da, icradaki verimi önemli ölçüde etkiler. Kemençe tutulurken burgular göğüse dayandığı için, göğüsün burgular üzerinde olabilecek fazla baskısı önlenmelidir. Baskının fazlalığı sonucu burgular çözülebilir ve çalgının akordu bozulabilir. 15

16 D- Kemençenin Tutuluşu Sırasında Sol Elin Konumu Kemençenin boyun ve burguluğunun yaptığı girintiler, sol elin baş ve işaret parmağının birinci eklemine gelecek şekilde tutulur. Çalgının sapı iki parmak arasındaki boşluğa oturmaz 10. Bu işlemler sırasında sol el klavyeyi sıkmamalıdır. Resim 7: Kemençenin tutuluşu sırasında sol el pozisyonu E- Kemençenin Tutuluşu Sırasında Sağ Elin Konumu Sağ elin görevi yayın tellere temasını sağlayarak kemençeden ses elde edilebilmesini sağlamaktır. 10 Mehmet Nazmi ÖZALP; Türk Sanat Musıkısi Sazlarından Kemençe, TRT Basılı Yayınlar Müdürlüğü, Yayın no: 154, s

17 F- Yay Kemençe yayı cm uzunluğundadır.yayda kullanılan ağacın ağır olması tellere fazla bastırmadan güçlü ses elde edilebilmesi açısından önemlidir. Yayın kılı ise, keman yayında olduğu gibi at kuyruğu kılından yapılır. Kıllar ve ağaç çubuk meşin bir kılıf ile birleştirilmiştir. Yaydan sağlıklı bir ses elde edilmesi için kıllara reçine sürülmesi ve sürülen reçinenin miktarı önemlidir. Reçinenin fazla ya da çok az sürülmesi tellerden kaliteli ses çıkarılmasını engelleyen bir unsurdur. Resim 8: Kemençe yayı 17

18 G- Yayın Tutuluşu Sağ elin orta parmağı veya orta ve yüzük parmağı çubuk ve meşin kılıf arasına sokulur ve bu parmakların kılları germesi sağlanır. Bu sırada baş ve işaret parmakları da yayı dengede tutmalıdır. Yayı çok fazla sıkmadan tutmak gereklidir. Resim 9: Yayın tutuluşu 18

19 H- Yayın Çekilmesi Yay eşiğe cm. yukarıdan ve eşiğe paralel olarak çekilir. Yayın hareketi sağ el bileğinin içe ve dışa bükülüp açılması ile sağlanmalıdır.. Yay çekilirken hareketi dirsekten yapmak sakıncalıdır. İcra sırasında sağ bileğin kıvraklığını ve sağ kolun çok fazla açılmamasını sağlamak önemlidir. Eğitimin ilk aşamalarında bir aynanın karşısında yay çekilmesi gereklidir. Böylece kemençe çalan kişi yayın eşiğe paralel çekilip çekilmediğini kendisi kontrol etmiş olur. Ayrıca yay çekerken sağ koltuk altına bir kitap konulmalı ve bu kitap düşmeden yayın tamamının teller ile teması sağlanmalıdır. Bunun için de sağ bilek özellikle yayın baş ve son taraflarında kırılmalıdır. Resim 10: Yayın çekilişi 19

20 I. Çalma Sırasında Sol Elin Konumu Kemençenin en karakteristik özelliği bilindiği gibi tırnak yüzeylerinin tellere temasıyla çalınıyor olmasıdır. İcra sırasında sol el bilekten dışarı bükülmeli ve parmakların tellere dik bir açıyla temas etmesi sağlanmalıdır. Sol elin parmaklarının aynı hizaya getirilerek tellere dokunması gereklidir. İcra sırasında gerekli olan parmak tele dokundurulduktan sonra, diğer parmaklar tellerden çok uzaklaştırılmamalıdır. Ayrıca icra sırasında parmakların birbirinden çok fazla ayrılması da doğru değildir.ancak özellikle hızlı eserlerde, yeterince hızlı çalabilmek için parmaklar birbirinden ayrılabilirler. Resim 11: Çalma sırasında sol elin konumu 20

21 Resim 12: Çalma sırasında sol elin konumu Resim 13: Çalma sırasında sol elin konumu 21

22 J- Kemençenin Akordu 3 telli kemençenin tel adları kalından inceye doğru; Re (Yegâh), Sol (Rast), Re (Nevâ) dır. Bu seslerin uluslararası müzikteki karşılıkları ise La-Re-La dır. Kemençeyi çalmaya başlamadan önce akordunu mutlaka tam olarak yapmak gereklidir. Bunun için önce burgulardan, sonra da kemençenin eşiğinin altında ve teller üzerinde yer alan fikslerden yararlanılır. Fiksler tellerin birbiri ile kaynaşmasını sağlar. Kemençede sesler tellerin tırnakla yandan teması sonucu elde edildiğinden, tırnakların telleri itmesi nedeni ile akord çok kolay bozulabilmektedir. Fiksler de kaynaşmayı sağlayarak, akordun ince ayarının pratik bir biçimde yapılabilmesine yardımcı olurlar. Resim 14: Burgular Resim 15: Fiksler 22

23 BÖLÜM 2 ETÜTLER Etütlerde yer alan özel işaret ve simgeler aşağıdaki gibidir. : Yayın çekilmesi : Yayın itilmesi 0 : Boş tel 1 : İşaret parmağı 2 : Orta parmak 3 : Yüzük parmağı 4 : Serçe parmağı I : Birinci pozisyon II : İkinci pozisyon III : Üçüncü pozisyon IV : Dördüncü pozisyon V : Beşinci pozisyon 23

24 TELLERİN TANITIMI Rast sesi: Dizeğin ikinci çizgisine konulur. Kemençenin orta teli boş olarak çekildiğinde bu ses çıkar. Yegâh Sesi: Dizeğin beş çizgisinin hemen altında yer alır. Kemençenin en kalın teli boş olarak çekildiğinde bu ses çıkar. Nevâ Sesi: Dizeğin dördüncü çizgisinde yer alır. Kemençenin en ince teli boş olarak çekildiğinde Nevâ sesi elde edilir. Şekil 2: Kemençede teller 24

25 B. Rast, Yegâh Ve Nevâ Tellerinde Düz Yay Etüdleri 11 Aşağıdaki düz yay etüdlerini Andante, Moderato ve Allegro olarak sırasıyla seslendirilmelidir. Her ölçü için bir yay hareketi yapılmalıdır. Etüdlerde her ölçü için yay işareti belirtilmemiştir. İlk iki ölçüde yer alan yay işaretleri, aynı sistem ile diğer ölçüler için de uygulanmalıdır. Bu tezde yer alan tüm etüdler tarafımdan hazırlanmıştır. 11 Etüdler yirmidörtlü ses dizgesi kullanılarak oluşturulmuştur.gebib: Onur AKDOĞU; Türk Müziğinde Türler ve Biçimler, Meta Basım, İzmir, 2003, s. 9,10. 25

26 26

27 8, 9 ve 10 uncu etüdlerde her ölçü için tek bir yay hareketi yapmaya dikkat edilmelidir. 27

28 KEMENÇEDE POZİSYONLAR Pozisyon, sol el parmaklarının klavye üzerindeki yerleşimidir 12. Kemençede, Neva telindeki Gerdaniye sesinden sonraki sesler, Rast teli üzerindeki Neva sesinden sonraki sesler ve Yegah teli üzerindeki Rast sesinden sonraki seslerin daha rahat ve sağlıklı çalınabilmesi için pozisyonların adlandırılabilmesi ve hangi sese hangi parmakların basılabileceğinin belirtilmesi gereklidir. Kemençede kullanilabilir beş pozisyonun varlığından söz edebiliriz. BİRİNCİ POZİSYON Kemençe ele alındığında parmaklarımızı birbirine bitişik pozisyonda tutup, Yegah, Rast ve Neva telleri üzerine yerleştirip aşağıdaki şekilde basarsak birinci pozisyonu oluşturmuş oluruz. Kemençe perdesiz bir çalgıdır. Bu nedenle, seslerin tahmini yerleri kemençenin şablonu üzerinde gösterilecektir. Şekil 3: Birinci pozisyon 12 Onur, AKDOĞU; Ud Metodu, Üniversiteliler Ofset, İzmir, 2000, s

29 Hüseynîaşirân (Mi) Sesi: Dizeğin birinci çizgisinde yer alır. Kemençenin en kalın teli olan Yegâh teli üzerinde yer alan Hüseynîaşirân sesine, birinci parmakla basılır. Hüseynîaşirân sesi Yegâh teline ait olan burgudan yaklaşık 3,5 cm aşağıda yer almaktadır. Bu sesi sağlıklı olarak elde edebilmek için tırnak yüzeyinin tele dik bir açıyla teması sağlanmalıdır. Şekil 4: Hüseyniaşiran sesi 29

30 Acemaşîran (Fa) Sesi: Dizekte birinci aralıkta bulunur. Kemençede Hüseyniaşirân perdesinin hemen yanında yer alır ve ikinci parmak kullanarak seslendirilir. Şekil 5: Acemaşiran sesi 30

31 Rast (Sol) Sesi: Dizeğin ikinci çizgisinde yer alır. Kemençenin orta teli boş olarak çekildiğinde bu ses çıkar. Aynı zamanda Yegâh teli üzerinde üçüncü parmakla da elde edilebilir. Şekil 6: Rast sesi 31

32 Dügâh (La) Sesi: Dizekte ikinci aralıkta yer alır. Rast teli üzerinde, Yegâh ve Nevâ tellerinin burguları arasında yer alır ve birinci parmağın basılmasıyla elde edilir. Şekil 7: Dügâh sesi 32

33 Kürdî Sesi: Dizekte üçüncü çizgide yer alır. Beş koma bemollü Si sesidir. Kemençede Dügâh sesinin hemen yanında yer alır ve ikinci parmak kullanılarak elde edilir. Şekil 8: Kürdi sesi 33

34 edilir. Bûselik (Si) Sesi: Dizeğin üçüncü çizgisinde yer alır. İkinci parmakla elde Şekil 9: Buselik sesi 34

35 Çargâh (Do) Sesi: Dizekte üçüncü boşlukta bulunur. Bûselik sesinin hemen yanında yer alır ve üçüncü parmağın basılmasıyla elde edilir. Şekil 10: Çargâh sesi 35

36 36

37 Nevâ (Re) Sesi: Dizeğin dördüncü çizgisinde yer alır. Rast teli üzerinde Nimhicâz perdesinin yanında yer alır ve dördüncü parmakla elde edilir. Aynı zamanda kemençenin en ince teli boş olarak çekildiğinde Nevâ sesi elde edilir. Şekil 11: Neva sesi 37

38 38

39 Hüseynî (Mi) Sesi: Dizeğin dördüncü aralığında yer alır. Nevâ teli üzerinde birinci parmakla elde edilebileceği gibi, Rast teli üzerinde de kapalı olarak alınabilir. Hüseynîaşirân perdesinde olduğu gibi Nevâ teli burgusundan yaklaşık 3,5 cm. aşağıda yer alır. Şekil 12: Hüseyni sesi 39

40 40

41 Acem (Fa) Sesi: Dizeğin beşinci çizgisinde yer alır. Hüseynî perdesinin yanında olup, ikinci parmağın basılmasıyla elde edilir. Acemaşirân sesi ile aynı doğrultudadır. Şekil 13: Acem sesi 41

42 42

43 Gerdâniye (Sol) Sesi: Dizeğin beş çizgisinin hemen üzerinde yer alır. Üçüncü parmakla elde edilir. Yegâh teli üzerindeki Rast sesi ile aynı doğrultudadır. Şekil 14: Gerdaniye sesi 43

44 44

45 Muhayyer (La) Sesi: Dizekte üst boşlukta, bir ek çizgi üzerinde yer alır. Birinci pozisyonda dördüncü parmakla elde edilse de, Muhayyer sesi diğer pozisyonlarda farklı parmak numaraları kullanarak da elde edilebilmektedir. 54 den 59 a kadar olan etüdlerde, Muhayyer sesi için hep dördüncü parmak kullanılmaktadır. Muhayyer sesinden daha ince seslerin nasıl çalınacağı ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci pozisyonlarda, ilerideki etüdlerde yer almaktadır. Şekil 15: Muhayyer sesi 45

46 46

47 İKİNCİ POZİSYON Kemençede ikinci pozisyon, birinci pozisyonda ikinci parmağın bastığı yere birinci parmağın gelmesi ile oluşur. Yani Nevâ telindeki Acem sesi birinci pozisyona göre ikinci parmak ile çalınıyorken, aynı ses ikinci pozisyonda birinci parmak ile elde edilir. Pozisyon sol elin kemençe üzerindeki küçük hareketleri ile gerçekleştirilir. Şekil 16: İkinci pozisyon 47

48 ÜÇÜNCÜ POZİSYON İkinci pozisyonda, ikinci parmağın bastığı yere birinci parmağın basmasıyla oluşur. Şekil 17: Üçüncü pozisyon 48

49 DÖRDÜNCÜ POZİSYON Üçüncü pozisyonda, ikinci parmağın bastığı yere birinci parmağın basılmasıyla oluşur. Kemençede en çok kullanılan pozisyondur. Özellikle, hızlı eserlerde, Gerdâniye sesinden sonra Muhayyer sesi birinci parmakla alınır ve diğer sesler sıradaki parmaklar ile seslendirilir. Şekil 18: Dördüncü pozisyon 49

50 BEŞİNCİ POZİSYON Dördüncü pozisyonda ikinci parmağın bastığı yere birinci parmağın basılmasıyla oluşur. Tiz Hüseyni sesinin dördüncü parmak ile alınması sağlanır. Şekil 19: Beşinci pozisyon 50

51 Sünbüle Sesi: Dizekte üst boşlukta yer alır. Beş komalık si bemolün adıdır. Kemençede Muhayyer perdesinin yanında yer alır. Sünbüle sesinin ezgisel gidiş içerisinde sağlıklı olarak elde edilebilmesi için pozisyon değiştirilmesi gerekir. 60. etüdten itibaren ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci pozisyonlara yönelik etüdler yer almaktadır. Kemençede Muhayyer sesinden sonraki sesler diğerlerine oranla birbirine daha yakındır. Bir başka deyişle Muhayyer ve Tiz Hüseyni sesleri arasındaki mesafe çok kısadır. Baskıda meydana gelebilecek en ufak bir kayma, o bölgedeki seslerin falso duyulmasına neden olur. Bu nedenle kemençede, özellikle tiz bölgelerdeki hakimiyet önemli bir faktördür ve bu bölgelerde sağlıklı sesler elde edebilmek için oldukça fazla alıştırma yapılmalıdır. Şekil 20: Sünbüle sesi 51

52 Bu etüdte birinci parmak önce Hüseynî sesine, sonra da hemen yanında yer alan Acem sesine basar. Burada dikkat edilmesi gereken olgu, Hüseynî sesine basan birinci parmağın bu sesten çok uzaklaşmadan, küçük bir hamle ile hemen yanındaki Acem sesine basmasını sağlamaktır. Ezginin inici bölümünde de, çıkarken yapılan parmak değişiminin tersi uygulanır. Bu ve benzeri etüdler, sesler sağlıklı elde edilinceye kadar yinelenmelidir. Bu etüdte ikinci pozisyon kullanılarak Sünbüle sesinin üçüncü parmak ile alınması gerçekleşir. Bu etüdte dördüncü pozisyon kullanılmıştır. 52

53 Tiz Bûselik (Si) Sesi: Dizekte üst boşlukta, ek çizginin hemen üzerinde yer alır. Kemençede Sünbüle sesinin yanındadır. Şekil 21: Tiz Buselik sesi 53

54 Tiz Çargâh (Do) Sesi: Dizekte üst boşlukta, ikinci ek çizgisinde yer alır. Kemençede Bûselik sesinin yanında yer alır. Şekil 22: Tiz Çargâh sesi Bu etüdte dördüncü pozisyon kullanılarak Tiz Çargâh sesi üçüncü parmakla elde edilmiştir. Bu oldukça sık uygulanan bir durumdur. 54

55 Tiz Nevâ (Re) Sesi : Dizekte üst boşlukta ve ikinci ek çizgisinin üzerinde bulunur. Kemençede Tiz Nimhicâz sesinin yanında yer alır. Şekil 23: Tiz Neva sesi 55

56 Tiz Hüseynî (Mi) Sesi: Dizekte üst boşlukta üçüncü ek çizgisinde yer alır. Kemençede Tiz Nimhisar sesinin yanındadır. Şekil 24: Tiz Hüseyni sesi 56

57 YEGÂH TELİ ÜZERİNDEKİ RAST SESİ İÇİN ETÜDLER Kemençede orta tel boş olarak çekildiğinde Rast sesi elde edilir. Aynı zamanda Yegâh teli üzerinde de Rast sesi elde edilebilir. Bunun için genellikle üçüncü parmak kullanılır. Vibrato ve çarpma yapmak, ayrıca, sesin kaydırarak duyurulması istendiğinde, Rast sesini Yegâh teli üzerinden almak gereklidir. Özellikle taksimlerde, örneğin Rast sesinin uzun süre duyurulması gibi durumlarda, bu sesin üçüncü parmak ile Yegâh teli üzerinden alınması daha etkili olur. Aşağıdaki etüdler Rast sesinin Yegâh teli üzerinde alınması ile ilgilidir. 57

58 Irak Sesi: Dizekte ikinci çizgide yer alır. Kemençede Yegâh teli üzerindedir ve genellikle ikinci parmakla elde edilir. Aşağıdaki etüdler Yegâh telinde fa diyez ve sol sesleri için yazılmıştır. Şekil 25: Irak sesi 58

59 YEGAH TELİ ÜZERİNDEKİ DÜGAH SESİ İÇİN ETÜDLER Kemençede Dügâh sesi Rast teli üzerinde elde edildiği gibi, Yegâh teli üzerinde genellikle dördüncü parmak kullanılarak da seslendirilebilir. Dügâh sesini Yegâh teli üzerinde de basabilmenin bazı avantajları vardır. Geleneksel Türk Sanat Müziği nde makamların aktarım yapılarak çalınması önemli ve yaygın bir olgudur. İşte bu aktarım uygulandığında Yegâh teli üzerindeki Dügâh sesinin yeri önem kazanır. Örneğin; Hüseynîaşirân sesi üzerinde Hicâz makamı çalınmak istenirse, Dügâh sesi aktarım gereği Nevâ sesine dönüşür ve Nevâ sesini dördüncü parmak ile Yegâh telinden almak, birinci parmak ile orta telden almaktan, sağlıklı baskı elde etmek açısından çok daha avantajlıdır. Aşağıdaki etüdler dördüncü parmak ile Dügâh sesinin çalınabilmesine yöneliktir. 59

60 60

61 61

62 RAST TELİ ÜZERİNDEKİ HÜSEYNİ SESİ İÇİN ETÜDLER Daha önce Nevâ teli üzerindeki Hüseynî sesi tanımlanmıştı. Hüseynî sesini Rast teli üzerinde de elde etmek mümkündür. Şekil 26: Rast teli üzerinde Hüseyni sesi Temposu yüksek eserler çalınırken Hüseynî sesini orta telden çalmak, falsosuz ses çıkarmak ve tempoya yetişebilmek açısından önemlidir. Aşağıdaki etüdler Rast telinde Hüseynî sesinin,farklı pozisyonlarda çalınmasına yöneliktir. 62

63 63

64 64

65 65

66 TİZ SESLER İÇİN ETÜDLER 66

67 67

68 Segâh Sesi: Dizekte üçüncü çizgide yer alır. Bir koma bemollü si sesinin Geleneksel Türk Sanat Müziği ndeki adıdır. Makamsal müziğimizin özelliğinden dolayı, kullanılan parmağın Dügâh sesine doğru hafif kaydırılması sonucu elde edilir. Şekil 27: Segah sesi 68

69 69

70 70

71 71

72 Dik Kürdi Sesi: Dizekte alttan üçüncü çizgide yer alır. Dört koma bemollü si sesinin Geleneksel Türk Sanat Müziğindeki adıdır. Şekil 28: Dik Kürdi sesi 72

73 73

74 74

75 Nimzirgüle sesi: Dizekte alttan ikinci çizgide yer alır. Geleneksel Türk Müziğinde dört koma diyezli sol sesinin adıdır. Kemençede birinci parmak ile elde edilir. Şekil 29: Nim Zirgüle sesi 75

76 76

77 Eviç Sesi: Dizekte dördüncü çizgide yer alır. Geleneksel Türk Sanat Müziği nde dört koma diyezli fa sesidir. Kemençede Gerdâniye sesinden önce yer alır. Şekil 30: Eviç sesi 77

78 78

79 Tiz Segâh Sesi: Dizekte üst ek çizgisinin üstünde yer alır. Geleneksel Türk Sanat Müziği nde bir koma bemollü si sesinin adıdır. Şekil 31: Tiz Segah sesi 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 SONUÇ Kemençe kendine özgü çalma tekniği olan bir çalgıdır. 20. yy. başlarına kadar usta-çırak yöntemi ile nesilden nesile aktarılmaya çalışılan bu çalgıya ait gerek kuramsal gerek pratik bilgiler, günümüz için çağdaş bir yöntem olarak görülmemektedir. Geçmişten günümüze kemençe eğitimine ilişkin sistemli bir eğitim metodunun kullanılmayışı, çalgısal eserlerin ve eğitim müziğinin de eksiklikleri gibi sebepler Türk Müziği Konservatuarlarının kemençe eğitimini istenilen düzeye ve kaliteye ne yazık ki ulaştırmamıştır. Özellikle kemençe çalgısına ait teknik imkanların araştırılıp geliştirilmesi yönünde çalışmalara büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Yukarıdaki bilgilerin doğrultusunda bu yüksek lisans çalışmasında şu sonuçlara ulaşılması düşünülmüştür. 1. Bu yüksek lisans çalışması başlangıç aşamasında kemençe eğitimini içermektedir ve Türk Müziği Konservatuarlarının Hazırlık ve Lisans 1 sınıfları için hazırlanmıştır. 2. Bu çalışma ile birinci maddede sözü edilen ve hedeflenen öğrenci grubuna yay tekniğini sağlıklı bir biçimde kazandırmak amaçlanmıştır. 3. Söz konusu çalışmada seslerin klavye üzerindeki yerlerinin öğretilmesi, parmakların seri çalışmasına yönelik çalışmaların yaptırılması amaçlanmıştır. 4. Yine bu çalışmada kemençede pozisyon kavramı ilk defa tanımlanmış ve kullanılabilir beş pozisyonun öğretimi amaçlanmıştır. 85

86 DİZİNLER RESİM DİZİNİ Resim Sayfa Resim 1: Kemençe ve yay Resim 2: Kemençenin önden görünüşü Resim 3: Kemençenin yandan görünüşü Resim 4: Kemençenin arkadan görünüşü Resim 5: Kemençenin sol diz üzerinde tutuluşu Resim 6: Kemençenin iki bacak arasındaki tutuluşu Resim 7: Kemençenin tutuluşu sırasında sol elin konumu Resim 8: Kemençe yayı Resim 9: Yayın tutuluşu Resim 10: Yayın çekilişi Resim 11: Çalma sırasında sol elin konumu Resim 12: Çalma sırasında sol elin konumu Resim 13: Çalma sırasında sol elin konumu Resim 14: Burgular Resim 15: Fiksler

87 ŞEKİL DİZİNİ Şekil Sayfa Şekil 1: Kemençenin bölmeleri Şekil 2: Kemençede teller Şekil 3: Birinci pozisyon Şekil 4: Hüseyniaşiran sesi Şekil 5: Acemaşiran sesi Şekil 6: Rast sesi Şekil 7: Dügah sesi Şekil 8: Kürdi sesi Şekil 9: Buselik sesi Şekil 10: Çargah sesi Şekil 11: Neva sesi Şekil 12: Hüseyni sesi Şekil 13: Acem sesi Şekil 14: Gerdaniye sesi Şekil 15: Muhayyer sesi Şekil 16: İkinci pozisyon Şekil 17: Üçüncü pozisyon Şekil 18: Dördüncü pozisyon Şekil 19: Beşinci pozisyon Şekil 20: Sünbüle sesi Şekil 21: Tiz Buselik sesi Şekil 22: Tiz Çargah sesi Şekil 23: Tiz Neva sesi Şekil 24: Tiz Hüseyni sesi Şekil 25: Irak sesi Şekil 26: Rast teli üzerinde Hüseyni sesi

88 Şekil 27: Segah sesi Şekil 28: Dik Kürdi sesi Şekil 29: Nim Zirgüle sesi Şekil 30: Eviç sesi Şekil 31: Tiz Segah sesi

89 KAYNAKÇA AÇIN, Cafer; Organoloji, Yenidoğan Basımevi, İstanbul, AKDOĞU, Onur; Ud Metodu, Üniversiteliler Ofset, İzmir, AKDOĞU, Onur; Türk Müziğinde Türler ve Biçimler, Meta Basım, İzmir, BAINES, Anthony; Musical Instruments Through the Ages, England, GAZİMİHAL, Mahmut Ragıp; Asya ve Anadolu Kaynaklarında Iklığ, Ses ve Tel Birliği Yayınları, Ankara, MENEMENCİOĞLU, Haldun; Kemençe Hakkında Etüd, Musıki Mecmuası, sa. 260, Temmuz, OKAN, Atilla; Süreli Yayınlarda Çalgılar, Lisans Bitirme Ödevi, İzmir, ÖZALP, Mehmet Nazmi; Türk Sanat Musıkisi Sazlarından Kemençe, TRT Basılı Yayınlar Müdürlüğü, Yayın no:154. ÖZTUNA, Yılmaz; Türk Musıkısi Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, SACHS, Curt; Real Lexikon der Musik Enstrument in Verlag Virr Juline, Berlin 913-Geist und Werden der Musik Enstrument, Berlin, 2.Reiner

90 ÖZGEÇMİŞ Beril Çakmakoğlu, yılında İzmir de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir de tamamladıktan sonra, 1994 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Mûsıkîsi Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü ne girdi. Meslek çalgısı olarak seçtiği kemençe ile 1997 yılında, TRT İzmir Radyosu sınavını, akitli saz sanatçısı olarak kazandı. Ortaokul yıllarında almaya başladığı piyano eğitimini Konservatuvar da da sürdürdü. Gerek kemençe, gerekse piyano ile Konservatuvar ın yurtiçi ve yurtdışındaki birçok etkinliğinde görev aldı ve halen Konservatuvar İcra Heyeti ndeki görevine devam etmektedir yılında Temel Bilimler Bölümü nü, bölüm üçüncüsü olarak tamamladı. Ardından Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler TSM Ana Sanat Dalında yüksek lisans kazandı yılından 2002 yılı sonuna kadar Konservatuvar da ders saat ücretli Öğretim Elemanı olarak kemençe, piyano ve Batı Müziği Solfej ve Nazariyatı derslerini verdi tarihinde Temel Bilimler Bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atandı. Halen Temel Bilimler Bölümünde kemençe ve piyano, Çalgı Yapım Bölümünde ise Batı Müziği Solfej ve Nazariyatı derslerini vermektedir. 90

91 ÖZET Kemençe Eğitimi konulu tez çalışması iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, kemençenin tarihçesinden, yapısal özelliklerinin tanıtımından ve çalgı eğitiminin önemli noktalarından olan, çalgının doğru tutuş pozisyonlarının fotoğraflı açıklamalarından oluşmuştur. İkinci bölüm, tellerin tanıtımının ardından, kemençe eğitimine yönelik, boş tellerden sağlıklı ses çıkarılmasına ilişkin düz yay etüdleriyle başlar. Etüdlerde yayın nasıl kullanılması gerektiği uluslararası işaretler göz önünde bulundurularak belirtilmiştir. Sesler, kemençenin şablonu olarak değerlendirilebilecek çizimler üzerinde tahmini yerler olarak belirtilmiştir. Seslerin yeri tanımlandıktan sonra, o seslerin elde edilmesine yönelik etüdler parmak numaraları belirtilerek ve yirmidörtlü ses dizgesi esas alınarak oluşturulmuştur. Çalışmada makamsal özellikteki etüdlerin yanı sıra hızlı çalma tekniğini öğretmeye uygun teknik etüdler de yer almaktadır. Ayrıca çalgı eğitiminde yeri olan pozisyon kavramı kemençe için ilk defa adlandırılmış ve pozisyonların öğretimine yönelik etüdler oluşturulmuştur. Bu çalışmanın amacı kısaca, kemençe eğitiminde mutlaka yer alması gereken kemençe metodunun oluşmasına yönelik temelin kazandırılmasıdır. 91

92 ABSTRACT This thesis subject abaut education kemençe has being made up from two parts. First parts of the subject is about the history of kemençe and the explanation about structural specialities and one of the important points of instrument education is holding the instrument in the right way which is shown by explanation with photographs. Second part is about the introduction of the strings and education of kemençe including that, starts from practising the straight bow to get healty, clear sound from the strings. Those studies show that how to use the bow the right way with international indicates. Sounds, has been marked on the constructions as a Kemences stencilling ruler. After the sounds places described then practise on how to get the sounds, that shows finger numbers and twenty-four sound arrangement. In these practise specialities of classical Turkish music in a concept of melodic creation that determines tonal relations fight along with practise about technique of to how to play fast the instrument. Apart from these, the position subject about kemençe being used initially was named and about learning the positions through those made some more details on it. The aim of this concept is basically about creation method of education the kemençe. 92

GÜZEL SANATLAR LİSESİ

GÜZEL SANATLAR LİSESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ KLASİK KEMENÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Ankara 2016 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 KLASİK KEMENÇE

Detaylı

Çalgı Müziği. Çalgı Çeşitleri

Çalgı Müziği. Çalgı Çeşitleri Çalgı Müziği Çalgı Çeşitleri Çalgı Müziği Müzik aletleri ile yapılan müziğe çalgı müziği denir. Çalgı müziği, tek veya birden fazla çalgının bir araya gelmesiyle yapılır. Bütün müzik aletleri, çeşitlerine

Detaylı

CEMİL BEY İN KEMENÇE İCRASINDA KULLANMIŞ OLDUĞU SÜSLEMELER

CEMİL BEY İN KEMENÇE İCRASINDA KULLANMIŞ OLDUĞU SÜSLEMELER CEMİL BEY İN KEMENÇE İCRASINDA KULLANMIŞ OLDUĞU SÜSLEMELER Öz Vasfi HATİPOĞLU Bu çalışmada, büyük kemençe virtüozu Cemil Bey in Traditional Crossrouads tarafından 1995 yılında yayınlanmış olan Vol. II&III

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ Ders No : 0310330206 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

AREL-EZGİ-UZDİLEK KURAMINDA ARTIK İKİLİ ARALIĞI VE ÇEŞİTLİ MAKAMLARA GÖRE UYGULAMADAKİ YANSIMALARI

AREL-EZGİ-UZDİLEK KURAMINDA ARTIK İKİLİ ARALIĞI VE ÇEŞİTLİ MAKAMLARA GÖRE UYGULAMADAKİ YANSIMALARI AREL-EZGİ-UZDİLEK KURAMINDA ARTIK İKİLİ ARALIĞI VE ÇEŞİTLİ MAKAMLARA GÖRE UYGULAMADAKİ YANSIMALARI Doç. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim

Detaylı

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE AÇILIMLARI

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE AÇILIMLARI AY 0-05 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi ÖĞRENME ALANI : Piyano Çalma Teknikleri ÜNİTE :.Basamak. Konumda Temel Davranışlar EYLÜL 5-9 EYLÜL -6 EYLÜL. Oturuş ve Duruş Kuralları. Parmak

Detaylı

NEY METODU SAYFA 066 NEY METHOD PAGE 066. Resim no:0037/a Picture no: 0037/A

NEY METODU SAYFA 066 NEY METHOD PAGE 066. Resim no:0037/a Picture no: 0037/A NEY METODU SAYFA 066 NEY METHOD PAGE 066 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİ THIRD DEGREE SOUNDS Öğreneceğimiz NEVÂ, HÜSEYNÎ, ACEM, EVC, GERDÂNİYE, NÎM ŞEHNÂZ ve MUHAYYER seslerinin tümünü üflerken, aşîrân perdesinin

Detaylı

KEMAN IN YAPIMI ASLINDA KEMAN BİR REZONANS KUTUSUDUR. BİR KOL, DÖRT TEL VE TELLERİ TUTAN PARÇALARDAN MEYDANA GELMİŞ, BASİT YAPILI BİR ÇALGIDIR. YAYLI

KEMAN IN YAPIMI ASLINDA KEMAN BİR REZONANS KUTUSUDUR. BİR KOL, DÖRT TEL VE TELLERİ TUTAN PARÇALARDAN MEYDANA GELMİŞ, BASİT YAPILI BİR ÇALGIDIR. YAYLI KEMAN 8\F KEMAN IN YAPIMI ASLINDA KEMAN BİR REZONANS KUTUSUDUR. BİR KOL, DÖRT TEL VE TELLERİ TUTAN PARÇALARDAN MEYDANA GELMİŞ, BASİT YAPILI BİR ÇALGIDIR. YAYLI SAZLARIN KRALI SAYILAN BU HARİKULADE SESLİ

Detaylı

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dersin Kodu KMG159 Güz Bahar 4-0 4 Adı Ney I Ön Koşul Dersleri Ney Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2017 Cilt: 6 Sayı: 3 Makale No: 36 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2017 Cilt: 6 Sayı: 3 Makale No: 36 ISSN: Journal o Research in Education and Teaching MAKAMLARIN KANUN İLE İCRASINDA KULLANILAN MANDAL SAYILARININ CİNUÇEN TANRIKORUR UN BESTELEDİĞİ SEYR-İ NÂTIK İLE BELİRLENMESİ Öğr. Gör. Murat Can Necmettin Erbakan

Detaylı

Müziğin Alfabesi Notalardır. =

Müziğin Alfabesi Notalardır. = TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ Müziğin Alfabesi Notalardır. = Nota: Seslerin yüksekliklerini (incelik/kalınlık) ve sürelerini göstermeye yarayan işaretlerdir. Müziğin alfabesini, yani notaları öğrenmek için çeşitli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ. ÇALGI EĞİTİMİ NEY DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ. ÇALGI EĞİTİMİ NEY DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ NEY DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Ankara 2016 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 NEY DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ II Ders No : 03103304 Teorik : 1 Pratik : Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2.SINIF III. YARIYIL MZ201A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma III (2-2-3) Akts Kredisi:

Detaylı

NECDET YAŞAR IN GEÇİŞ TAKSİMLERİNİN MAKAMSAL VE TEKNİK YAPI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

NECDET YAŞAR IN GEÇİŞ TAKSİMLERİNİN MAKAMSAL VE TEKNİK YAPI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2257 Number: 26, p. 231-245, Summer II 2014 NECDET YAŞAR IN GEÇİŞ TAKSİMLERİNİN

Detaylı

TÜRK SANAT MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI DERSİ

TÜRK SANAT MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI DERSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI DERSİ 9.SINIF İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 9.1. Perde, Aralık, Dörtlü ve Beşliler 9.1.1. Perde

Detaylı

DEVLET KONSERVATUVARI HAZIRLIK SINIFI

DEVLET KONSERVATUVARI HAZIRLIK SINIFI 2016 Yılı Girişli Öğrencilerin 5 Yıllık Müfredatı DEVLET KONSERVATUVARI HAZIRLIK SINIFI KODU DERS ADI DÖNEM T U K AÇIKLAMA KHZ101 KHZ103 KHZ105 KHZ107 TÜRK SANAT MÜZİĞİ NAZARİYAT VE SOLFEJİ TÜRK HALK MÜZİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ. ÇALGI EĞİTİMİ TAMBUR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ. ÇALGI EĞİTİMİ TAMBUR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ TAMBUR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Ankara 2016 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 TAMBUR DERSİ ÖĞRETİM

Detaylı

SANATTA YETERLİK TEZİ. Aslıhan ERUZUN ÖZEL. Ana Sanat Dalı: TEMEL BİLİMLER. Programı: TÜRK SANAT MÜZİĞİ

SANATTA YETERLİK TEZİ. Aslıhan ERUZUN ÖZEL. Ana Sanat Dalı: TEMEL BİLİMLER. Programı: TÜRK SANAT MÜZİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜÇ TELLİ KLÂSİK KEMENÇE EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR YÖNTEM SANATTA YETERLİK TEZİ Aslıhan ERUZUN ÖZEL Ana Sanat Dalı: TEMEL BİLİMLER Programı: TÜRK SANAT

Detaylı

TANBURÎ CEMİL BEY İN TAKSîM İCRALARI VE HÜSEYİN SADETTİN AREL İN NAZARİYATINDAKİ HÜSEYNî MAKAMI UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

TANBURÎ CEMİL BEY İN TAKSîM İCRALARI VE HÜSEYİN SADETTİN AREL İN NAZARİYATINDAKİ HÜSEYNî MAKAMI UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ Uluslararası Müzikoloji Dergisi www.rastmd.com Doi:10.12975/rastmd.2015.03.02.00057 TANBURÎ CEMİL BEY İN TAKSîM İCRALARI VE HÜSEYİN SADETTİN AREL İN NAZARİYATINDAKİ HÜSEYNî MAKAMI

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi 9 Müzik Sınıfı Piyano Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı

Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi 9 Müzik Sınıfı Piyano Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı 204-205 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi ÖĞRENME ALANI: Piyano çalma teknikleri. Basamak. Konumda Temel Davranışlar DİĞER DEĞERLEN EYLÜL 3. -Doğru oturuş biçimini fark eder. * Doğru

Detaylı

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ FORM 11 ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dersin Kodu KMG59 Güz Bahar 4-0 4 Adı Ney III Ön Koşul Dersleri Ney II Dersin Dili Dersin

Detaylı

Giriş Geleneksel Türk Sanat Müziğinde her makam belli bir perdede tasarlanmış, adlandırılmış ve başka perdelere göçürülmesine de

Giriş Geleneksel Türk Sanat Müziğinde her makam belli bir perdede tasarlanmış, adlandırılmış ve başka perdelere göçürülmesine de C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/2-2008, 261-267 Saz Ve Söz Dergisinde Yayınlanan İsmail Hakkı Bey in Kur a Marşı Ve Nevâ da Rast Makamı Erol BAŞARA Özet Bu çalışmada, Osmanlıca yazılmış Saz ve Söz

Detaylı

Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : 0310330201 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

MAKAMSAL VİYOLONSEL ÖĞRETİMİNDE POPÜLER MÜZİK ESERLERİNDEN YARARLANMA: (ORHAN GENCEBAY ÖRNEĞİ)

MAKAMSAL VİYOLONSEL ÖĞRETİMİNDE POPÜLER MÜZİK ESERLERİNDEN YARARLANMA: (ORHAN GENCEBAY ÖRNEĞİ) MAKAMSAL VİYOLONSEL ÖĞRETİMİNDE POPÜLER MÜZİK ESERLERİNDEN YARARLANMA: (ORHAN GENCEBAY ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Levent DEĞİRMENCİOĞLU Erciyes Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü leventd@erciyes.edu.tr

Detaylı

Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerindeki Piyano Eğitiminde Çağdaş Türk Piyano Müziği Eserlerinin Yeri

Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerindeki Piyano Eğitiminde Çağdaş Türk Piyano Müziği Eserlerinin Yeri G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 3 (2002) 59-68 Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerindeki Piyano Eğitiminde Çağdaş Türk Piyano Müziği Eserlerinin Yeri The Place of the works of the

Detaylı

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ FORM ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dersin Kodu KHZ7 Güz Bahar 4-2 5 - Adı Ney Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ TAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ TAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ TAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 1. Sınıflar Ankara 016 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 TAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu (Code) AKTS Kredisi (ECTS Credits)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu (Code) AKTS Kredisi (ECTS Credits) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Course Name 3 TELLİ KEMENÇE 3 3 STRINGS KEMENÇE 3 Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu (Code) Yarıyılı (Semester)

Detaylı

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ FORM 11 ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dersin Kodu KMG49 Güz Bahar 4-0 4 Adı Ney VII Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

Yorgo Bacanos un Ud İcrasındaki Aralıklar ve Arel Ezgi- Uzdilek Ses Sistemi ne Göre Bir Karşılaştırma

Yorgo Bacanos un Ud İcrasındaki Aralıklar ve Arel Ezgi- Uzdilek Ses Sistemi ne Göre Bir Karşılaştırma G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 2 (2002) 155-161 Yorgo Bacanos un Ud İcrasındaki Aralıklar ve Arel Ezgi- Uzdilek Ses Sistemi ne Göre Bir Karşılaştırma The Intervals in the Ud performance

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MÜZİK ALETLERİ YAPIMI II.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MÜZİK ALETLERİ YAPIMI II. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MÜZİK ALETLERİ YAPIMI II. ve IV. KONUM ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 3.SINIF VI. YARIYIL MZ302A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma VI (2-0-2) Akts Kredisi:

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ. ÇALGI EĞİTİMİ KANUN DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12.

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ. ÇALGI EĞİTİMİ KANUN DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ KANUN DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Ankara 2016 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... KANUN DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

Geleneksel Makamlar Kullanılarak Yazılan Etütlerin Piyano Eğitimi Açısından Önemi

Geleneksel Makamlar Kullanılarak Yazılan Etütlerin Piyano Eğitimi Açısından Önemi GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 65-77 Geleneksel Makamlar Kullanılarak Yazılan Etütlerin Piyano Eğitimi Açısından Önemi The Importance of the Studies Composed by Using Maqams in

Detaylı

Geleneksel Türk Sanat Müziğinde Arel-Ezgi-Uzdilek Ses Sistemi ve Uygulamada Kullanılmayan Bazı Perdeler

Geleneksel Türk Sanat Müziğinde Arel-Ezgi-Uzdilek Ses Sistemi ve Uygulamada Kullanılmayan Bazı Perdeler G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 175-181 Geleneksel Türk Sanat Müziğinde Arel-Ezgi-Uzdilek Ses Sistemi ve Uygulamada Kullanılmayan Bazı Perdeler In Practice Disused Keys of Arel-Ezgi-Uzdilek

Detaylı

Müzik Eğitimi Kurumlarında Ud Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

Müzik Eğitimi Kurumlarında Ud Eğitimi Nasıl Olmalıdır? G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 1 (2003) 69-77 Müzik Eğitimi Kurumlarında Ud Eğitimi Nasıl Olmalıdır? In music education institutions how should the ud-education be? Gülçin YAHYA KAÇAR

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI YARI ZAMANLI ÇALGI PROGRAMI BAŞVURU KILAVUZU

2013-2014 ÖĞRETİM YILI İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI YARI ZAMANLI ÇALGI PROGRAMI BAŞVURU KILAVUZU 2013-2014 ÖĞRETİM YILI İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI YARI ZAMANLI ÇALGI PROGRAMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAYFA NO PROGRAMIN AMACI.. 1 GİRİŞ SINAVI... 1 ÇALGILAR VE KONTENJAN... 2 DERSLER

Detaylı

Neyzen olabilmek için en önemli özellik; sabretmeyi bilmektir. In order to be a neyzen the most important thing is to be patient.

Neyzen olabilmek için en önemli özellik; sabretmeyi bilmektir. In order to be a neyzen the most important thing is to be patient. www.neyzen.com NEY METODU SAYFA 033 NEY METHOD PAGE 033 Yücel Müzik İKİNCİ DEVRE SESLER Öğreneceğimiz NEVÂ, NÎM HİCÂZ, ÇÂRGÂH, SEGÂH, KÜRDÎ, DÜGÂH ve RAST seslerinin tümünü üflerken, aşîrân perdesinin

Detaylı

TÜRKÜ DERLEMELERİNDE YAPILAN YANLIŞLAR ve DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN ÖNERİLER Arş. Gör. A. Serdar YENER 1

TÜRKÜ DERLEMELERİNDE YAPILAN YANLIŞLAR ve DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN ÖNERİLER Arş. Gör. A. Serdar YENER 1 TÜRKÜ DERLEMELERİNDE YAPILAN YANLIŞLAR ve DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN ÖNERİLER Arş. Gör. A. Serdar YENER 1 Türk milleti, tarihsel süreç içerisinde kültürel aktarımını büyük ölçüde sözlü kültür vasıtasıyla sağlamıştır.

Detaylı

TANBURİ CEMİL BEY İCRASININ ANALİZİ VE KURAMSAL DEĞERLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI. Öğr. Gör. Eren Özek *

TANBURİ CEMİL BEY İCRASININ ANALİZİ VE KURAMSAL DEĞERLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI. Öğr. Gör. Eren Özek * TANBURİ CEMİL BEY İCRASININ ANALİZİ VE KURAMSAL DEĞERLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI Öğr. Gör. Eren Özek * ÖZ Türk Müziği tarihinde kuramsal çalışmaların en önemlilerinin başında 13.yy da yaşamış olan Safiyüddin

Detaylı

TÜRK MUSİKİSİNDE NAZARİYATÇILARA VE BESTEKARLARA GÖRE BUSELİK MAKAMININ KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRK MUSİKİSİNDE NAZARİYATÇILARA VE BESTEKARLARA GÖRE BUSELİK MAKAMININ KARŞILAŞTIRILMASI Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 28, Sayfa 17-29, 2009 TÜRK MUSİKİSİNDE NAZARİYATÇILARA VE BESTEKARLARA GÖRE BUSELİK MAKAMININ KARŞILAŞTIRILMASI H. Serdar Çakırer¹, Sühan

Detaylı

GİRİFTZEN ASIM BEY İN HİCAZ MAKAMINDAKİ BESTELERİNİN MAKAM AÇISINDAN İNCELENMESİ Cevahir Korhan Işıldak 1 Dr. Gamze Köprülü 2

GİRİFTZEN ASIM BEY İN HİCAZ MAKAMINDAKİ BESTELERİNİN MAKAM AÇISINDAN İNCELENMESİ Cevahir Korhan Işıldak 1 Dr. Gamze Köprülü 2 RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ Uluslararası Müzikoloji Dergisi www.rastmd.com 10.12975/rastmd.2017.05.02.000107 GİRİFTZEN ASIM BEY İN HİCAZ MAKAMINDAKİ BESTELERİNİN MAKAM AÇISINDAN İNCELENMESİ Cevahir Korhan

Detaylı

RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Tasarım I (4-4-6) Sanat eserini düzenleyen elemanlar (çizgi, doku, form, şekil, mekan) ve ilkeler (ritim, hareket, denge, vurgu, kontrast,

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu DEVLET KONSERVATUVARI 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı L A TEX ile belgeyi hazırlayan: Prof. Server ACİM MALATYA - 2014 İçindekiler 1 GENEL ŞARTLAR 2 1.1 Online Kayıt İçin Web Sayfası....................................

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu (Code)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu (Code) Dersin Adı KEMENÇE V (Dört Telli) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name KEMENÇE V (Four Stringed) Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu (Code) Yarıyılı

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖZEL YETENEK KULAK SINAVI İÇERİKLERİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖZEL YETENEK KULAK SINAVI İÇERİKLERİ 1 T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖZEL YETENEK KULAK SINAVI İÇERİKLERİ İlkokul 1 1 ses, 2 ses, 2/4 lük iki ölçü ezgi ve ritim (sekizlik, onaltılık, terazi) (ikinci

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ LİSANS I Türk Müziği Nazariyatı I-II (2+0) Kredi: 2 Genel müzik bilgileri. Türk ve Batı Müziği

Detaylı

MÜZİK YAZISININ NESİLLER ARASI YOLCULUĞU: NAYÎ OSMAN DEDE VE ABDÜLBAKİ NASIR DEDE

MÜZİK YAZISININ NESİLLER ARASI YOLCULUĞU: NAYÎ OSMAN DEDE VE ABDÜLBAKİ NASIR DEDE 227 MÜZİK YAZISININ NESİLLER ARASI YOLCULUĞU: NAYÎ OSMAN DEDE VE ABDÜLBAKİ NASIR DEDE DOĞRUSÖZ, Nilgün TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Yazılı müzik malzemelerinin korunması, yaşatılıp notaya alınarak arşivde yerini

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT KABULVE NAKİL- GEÇİŞ YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT KABULVE NAKİL- GEÇİŞ YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT KABULVE NAKİL- GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde-l) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA 10

MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA 10 GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ MÜZİK ALANI MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA 10 YAZARLAR KOM İSYON DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 5685 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...:

Detaylı

SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ Eğitim ve Öğretim Yılı TEK AŞAMALI JUDO SINAV TALİMATI

SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ Eğitim ve Öğretim Yılı TEK AŞAMALI JUDO SINAV TALİMATI SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı TEK AŞAMALI JUDO SINAV TALİMATI ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER Boy (cm) Ağırlık (kğ) Doğum Tarihi Antropometrik ölçümler puanlamaya dahil değildir. 1-

Detaylı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı PROGRAMLAR Türk Din Musikisi Lisans Programı Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü kapsamında açılmış olan program genel amacıyla, ülkemiz topraklarındaki tarihsel müzik geleneklerinin inceliklerini kavramış,

Detaylı

DÜZENLEME Ders Notu - 1

DÜZENLEME Ders Notu - 1 DÜZENLEME Ders Notu - 1 Doç. Server ACİM Aralık 2011 - MALATYA İçindekiler 1 Giriş 2 2 Gerekli Temel Bilgiler 2 3 Yaylı Çalgılar Ailesi 2 3.1 Keman........................................ 2 3.1.1 Viyola.....................................

Detaylı

Keman kursu nedir ne değildir ve nasıl bir keman alınmalıdır?

Keman kursu nedir ne değildir ve nasıl bir keman alınmalıdır? Keman kursu nedir ne değildir ve nasıl bir keman alınmalıdır? Eğitim sezonun başlamasıyla beraber eğitim almak veya çocuğuna eğitim aldırmak isteyen veliler haklı olarak keman eğitimi ve keman satın alma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ FLÜT DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ FLÜT DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ FLÜT DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Ankara 2016 2015 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 FLÜT DERSİ ÖĞRETİM

Detaylı

GENEL MÜZİK EĞİTİMİNDE TÜRKÜ YA DA TÜRKÜ KAYNAKLI OKUL ŞARKILARININ ÖĞRETİLMESİNDE OKUL ÇALGISI OLARAK GİTARIN YERİ VE ÖNEMİ

GENEL MÜZİK EĞİTİMİNDE TÜRKÜ YA DA TÜRKÜ KAYNAKLI OKUL ŞARKILARININ ÖĞRETİLMESİNDE OKUL ÇALGISI OLARAK GİTARIN YERİ VE ÖNEMİ Okul Şarkılarının Öğretilmesinde Gitarın Yeri ve Önemi GENEL MÜZİK EĞİTİMİNDE TÜRKÜ YA DA TÜRKÜ KAYNAKLI OKUL ŞARKILARININ ÖĞRETİLMESİNDE OKUL ÇALGISI OLARAK GİTARIN YERİ VE ÖNEMİ Giriş Gökhan YALÇIN 1

Detaylı

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 1 (2003) 79-85 Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi The importance of voice education and ındıvıdual

Detaylı

KANUNDA SES SİSTEMİ SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KANUNDA SES SİSTEMİ SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ Uluslararası Müzikoloji Dergisi www.rastmd.com KANUNDA SES SİSTEMİ SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Serkan GÜNALÇİN 1 ÖZET Bu çalışmada, Türk Mûsikîsi nde kullanılan sabit perdeli

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UD EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UD EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UD EĞİTİMİ ER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

TÜRK MÜZİĞİNDE KANUN EĞİTİMİ VE KANUN METOTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

TÜRK MÜZİĞİNDE KANUN EĞİTİMİ VE KANUN METOTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRK MÜZİĞİNDE KANUN EĞİTİMİ VE KANUN METOTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz Dr. Barış KARAELMA * Bu çalışmada, Türk müziğinde kanun eğitiminin geçmişten günümüze gelişim süreci üzerinde durulmuş ve daha sonra

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Madde 1- Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

ipromelodi Okul Melodi Kontrol Sistemi İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

ipromelodi Okul Melodi Kontrol Sistemi İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri ipromelodi Okul Melodi Kontrol Sistemi İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri İÇİNDEKİLER Konu Sayfa No Melodi Kontrol Sistemi Nedir? 3 Nerelerde Kullanılır? 3 Programda Kullanılan Terimler ve Anlamları

Detaylı

ÇALGI EĞİTİMİ KAVAL DERSİ

ÇALGI EĞİTİMİ KAVAL DERSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ KAVAL DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Ankara 2016 2015 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 KAVAL DERSİ ÖĞRETİM

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Makam Teorisi 1 Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Kredisi (Local Credits) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Course Name Makam Theory I Ders Uygulaması,

Detaylı

EROL DERAN IN ACEMKÜRDİ MAKAMINDAKİ KANUN TAKSİMİNİN MAKAMSAL YAPI BAKIMINDAN İNCELENMESİ*

EROL DERAN IN ACEMKÜRDİ MAKAMINDAKİ KANUN TAKSİMİNİN MAKAMSAL YAPI BAKIMINDAN İNCELENMESİ* EROL DERAN IN ACEMKÜRDİ MAKAMINDAKİ KANUN TAKSİMİNİN MAKAMSAL YAPI BAKIMINDAN İNCELENMESİ* A STUDY ON EROL DERAN S ACEMKURDI KANUN IMPROVISATION IN TERMS OF KANUN MODAL STRUCTURE Emre Erdoğan Erciyes Üniversitesi,

Detaylı

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 0 Özgün Parça Mehmet Serkan UMUZDAŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL PARÇALAR ISBN 978-60-6-60-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü.A.K.E.F. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Konya h_onur_k@hotmail.com

Detaylı

Çağdaş Türk Müz ğ P yano Eserler ne Yönel k Hazırlayıcı Etüt Yazma Yöntem. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat KARAHAN

Çağdaş Türk Müz ğ P yano Eserler ne Yönel k Hazırlayıcı Etüt Yazma Yöntem. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat KARAHAN Çağdaş Türk Müz ğ P yano Eserler ne Yönel k Hazırlayıcı Etüt Yazma Yöntem Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat KARAHAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat KARAHAN ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİ PİYANO ESERLERİNE YÖNELİK HAZIRLAYICI ETÜT

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PİYANO VE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310330317 Teorik : 1 Pratik : 0 Kredi : 1 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ KEMANE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12.

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ KEMANE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ KEMANE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Ankara 2016 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 KEMANE DERSİ ÖĞRETİM

Detaylı

Selânikli Necib Dede nin Sûzinâk Âyini nin Birinci Selâmının Makam ve Geçki Bakımından Analizi

Selânikli Necib Dede nin Sûzinâk Âyini nin Birinci Selâmının Makam ve Geçki Bakımından Analizi Mukaddime, 2016, 7(2), 393-406 doi: 10.19059/mukaddime.26907 Selânikli Necib Dede nin Sûzinâk Âyini nin Birinci Selâmının Makam ve Geçki Bakımından Analizi Nihat Ozan KÖROĞLU i, Gamze Nevra KÖROĞLU ii

Detaylı

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA *

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/2-2008, 253-260 Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * Özet Bu çalışmada, Türk Müziğinin elyazması kaynaklarından, müstensihi ve yazarı belli olmayan, Yapı-Kredi

Detaylı

Ozan Yarman İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji ve Müzik Teorisi Bölümü Doktora Programı

Ozan Yarman İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji ve Müzik Teorisi Bölümü Doktora Programı Türk Makam Müziği nde, Kadim bir Çalgı Sayılan Ney Esas Alınarak, Kantemir, Ebced ve Hamparsum Notalarının, Batı Dizek Yazımında Doğru İfade Edilmesi Üzerine Ozan Yarman İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet

Detaylı

KONYA İLİ REBAB VE KLASİK KEMENÇE USTALARININ (LUTHİERLERİ) İNCELENMESİ

KONYA İLİ REBAB VE KLASİK KEMENÇE USTALARININ (LUTHİERLERİ) İNCELENMESİ DOI: 10.7816/kalemisi-04-08-06 kalemisi, 2016, Cilt 4, Sayı 8, Volume 4, Issue 8 KONYA İLİ REBAB VE KLASİK KEMENÇE USTALARININ (LUTHİERLERİ) İNCELENMESİ Nuran ACAR 1 ÖZ Türk el sanatları kapsamında Çalgı

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ

MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ

Detaylı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi 4-6 Mayıs 2005 Van

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi 4-6 Mayıs 2005 Van GENEL MÜZİK EĞİTİMİNDE TÜRKÜ YA DA TÜRKÜ KAYNAKLI OKUL ŞARKILARININ ÖĞRETİLMESİNDE OKUL ÇALGISI OLARAK GİTARIN YERİ VE ÖNEMİ Öğr. Gör. Gökhan Yalçın gyalcin@hotmail.com Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I.

Detaylı

Türk MüzIğInde. Makamlar /Usûller. ve Seyir ÖrneklerI. M. Fatih Salgar

Türk MüzIğInde. Makamlar /Usûller. ve Seyir ÖrneklerI. M. Fatih Salgar Türk MüzIğInde Makamlar /Usûller ve Seyir ÖrneklerI M. Fatih Salgar M. FATİH SALGAR (22 Şubat 1954); Adana da doğdu. 1972 yılında başladığı İstanbul Belediye Konservatuvarı ndan, Nevzad Atlığ, Süheylâ

Detaylı

Fikri Soysal Dicle Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Ses Eğitimi Bölümü Türkiye e-mail: fikrisoysall@gmail.com

Fikri Soysal Dicle Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Ses Eğitimi Bölümü Türkiye e-mail: fikrisoysall@gmail.com Fikri Soysal Dicle Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Ses Eğitimi Bölümü Türkiye e-mail: fikrisoysall@gmail.com Mustafa Saltı Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Türkiye UŞŞAK MAKÂMI İÇİNDE

Detaylı

GİRİŞ. Müzik Aletleri Yapımı Alanı Çerçeve Öğretim Programı nda;

GİRİŞ. Müzik Aletleri Yapımı Alanı Çerçeve Öğretim Programı nda; T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜZİK ALETLERİ YAPIMI ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Türkiye de geçmişte müzik aletleri yapımı alanında yeterli eğitim yapılmaması nedeniyle bu alanda öğretim

Detaylı

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve ÜNİvERSİTELERİMİzDE SANAT VE TASARıM EGİTİMİ Güner SÜMER* I-GİRİş Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve Öğretiminin genel amacı öğrencilerin yaratıcı sanat yeteneklerini geliştirerek,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL 'T7 Ç>e T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MÜZİK BALE TİYATRO RESİM EL SANATLARI GÜZEL KONUŞMA Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Meşelik Sokak Dünya Han 18 / 20 Kat: 4-5 Beyoğlu -TAKSİM / İSTANBUL TELEFON :

Detaylı

2. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz. betulkurnaz@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi

2. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz. betulkurnaz@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi 2. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz betulkurnaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Ölçmede Sıfır Noktası... Hata! Yer işareti

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI YARI ZAMANLI MİNİ KONSERVATUAR PROGRAMI BAŞVURU KILAVUZU

2013-2014 ÖĞRETİM YILI İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI YARI ZAMANLI MİNİ KONSERVATUAR PROGRAMI BAŞVURU KILAVUZU 2013-2014 ÖĞRETİM YILI İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI YARI ZAMANLI MİNİ KONSERVATUAR PROGRAMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAYFA NO MİNİK MÜZİSYENLER İÇİN BİLGİLER 1 KİMLER BİZE KATILABİLİR? 1

Detaylı

Niyazi Karasar. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, s.77 3

Niyazi Karasar. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, s.77 3 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Ağustos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 İSTANBUL YAHUDİ

Detaylı

Necdet Yaşar 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi.

Necdet Yaşar 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Necdet Yaşar Müzik Yaşamı Necdet Yaşar 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Müziğe bağlama çalarak başladı. Mesut Cemil'in tambur çalışını dinledikten sonra, 20 yaşında tanbura

Detaylı

GELENEKSEL ÇALGILARDAN UD UN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİNDE KULLANILMASI

GELENEKSEL ÇALGILARDAN UD UN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİNDE KULLANILMASI GELENEKSEL ÇALGILARDAN UD UN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİNDE KULLANILMASI Gülçin YAHYA KAÇAR Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fak., Müzik Öğretmenliği gulcin@gazi.edu.tr Özet Geleneksel çalgılardan ud, bir eşlik çalgısı

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI 1. GİRİŞ Bu kılavuzun amacı; Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü nde hazırlanan yüksek

Detaylı

TME Hafta Ders Notları

TME Hafta Ders Notları TME 110 6. Hafta Ders Notları Akorlar Şimdiye kadar müziğin yatay yapılarıyla (melodi, gam) ilgilendik. Bu bölümde müziğin dikey yapısını, yani armoniyi inceleyeceğiz. Bir eseri icra ederken, kimi zaman

Detaylı

C. Ü. İlah/yat. Fakültesi Dergisi. Saz Ve SÖz Dergisinde Yayınlanan İsmail Hakkı Bey'in Kur'a. Erol BAŞARA"

C. Ü. İlah/yat. Fakültesi Dergisi. Saz Ve SÖz Dergisinde Yayınlanan İsmail Hakkı Bey'in Kur'a. Erol BAŞARA C. Ü. İlah/yat Fakültesi Dergisi XII/2-20D_8, 261-267 Saz Ve SÖz Dergisinde Yayınlanan İsmail Hakkı Bey'in Kur'a Marşı Ve Neva'da Rast Makamı Erol BAŞARA" Özet Bu çalışmada, Osmanlıca yazılmış "Saz ve

Detaylı

Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu

Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu DEVLET KONSERVATUVARI 2016 2017 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu MALATYA 2017 GENEL ŞARTLAR Online Kayıt İçin Web Sayfası İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 2016 2017 Özel Yetenek

Detaylı

UD ĠCRA GELENEĞĠNDE CĠNUÇEN TANRIKORUR EKOLÜNÜN UZZAL TAKSĠM ÜZERĠNDEN YANSIMALARI a

UD ĠCRA GELENEĞĠNDE CĠNUÇEN TANRIKORUR EKOLÜNÜN UZZAL TAKSĠM ÜZERĠNDEN YANSIMALARI a ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT VE TASARIM DERGĠSĠ Inonu University Journal of Art and Design ISSN: 1309-9876 E-ISSN: 1309-9884 Cilt/Vol.1 Sayı/No.3 (2011): 325-337 Yıllık Özel Sayı/ Annual Special Issue UD ĠCRA

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI YARI ZAMANLI MİNİ KONSERVATUAR PROGRAMI BAŞVURU KILAVUZU

2013-2014 ÖĞRETİM YILI İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI YARI ZAMANLI MİNİ KONSERVATUAR PROGRAMI BAŞVURU KILAVUZU 2013-2014 ÖĞRETİM YILI İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI YARI ZAMANLI MİNİ KONSERVATUAR PROGRAMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAYFA NO MİNİK MÜZİSYENLER İÇİN BİLGİLER 1 KİMLER BİZE KATILABİLİR? 1

Detaylı

Makam Dağarımız ve Müfredat Programımız. Our Makam (modes in Turkish classical music) Repertoire and Curriculum Program

Makam Dağarımız ve Müfredat Programımız. Our Makam (modes in Turkish classical music) Repertoire and Curriculum Program GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 3(2006) 145-153 Makam Dağarımız ve Müfredat Programımız Our Makam (modes in Turkish classical music) Repertoire and Curriculum Program Neşe CAN G. Ü. Gazi

Detaylı

ALİ UFKÎ, KANTEMİROĞLU VE KEVSERÎ NİN MÜZİK YAZILARININ TÜRK MÜZİK GELENEĞİ BAĞLAMINDAUZZAL PEŞREVİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

ALİ UFKÎ, KANTEMİROĞLU VE KEVSERÎ NİN MÜZİK YAZILARININ TÜRK MÜZİK GELENEĞİ BAĞLAMINDAUZZAL PEŞREVİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ Uluslararası Müzikoloji Dergisi www.rastmd.com ALİ UFKÎ, KANTEMİROĞLU VE KEVSERÎ NİN MÜZİK YAZILARININ TÜRK MÜZİK GELENEĞİ BAĞLAMINDAUZZAL PEŞREVİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ Sami DURAL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2.SINIF IV. YARIYIL MZ202A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma IV (2-2-3) Akts Kredisi:

Detaylı

DEVLET KONSERVATUVARI Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu

DEVLET KONSERVATUVARI Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu DEVLET KONSERVATUVARI 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu MALATYA - 2017 GENEL ŞARTLAR Online Kayıt İçin Web Sayfası İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 2017-2018 Özel Yetenek

Detaylı

TÜRK MUSİKİSİ İCRASINDA ARMUDÎ KEMENÇE VE GEÇİRDİĞİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER *

TÜRK MUSİKİSİ İCRASINDA ARMUDÎ KEMENÇE VE GEÇİRDİĞİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER * 179 TÜRK MUSİKİSİ İCRASINDA ARMUDÎ KEMENÇE VE GEÇİRDİĞİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER * ÇOLAKOĞLU, Gözde-EKEN, Merve TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Armudî kemençe 18. yüzyıl sonlarında İstanbul da çalgılı kahvehanelerde

Detaylı