TMSF Faaliyet Raporu 2004

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMSF Faaliyet Raporu 2004"

Transkript

1 Nisan-Haziran 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu

2 II TMSF Faaliyet Raporu 2004

3 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ MEVDUAT SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ BANKA ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ FON ALACAKLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN FAALİYETLER Devir Alınan Alacaklar Tahsilat Bilgileri Borç Yeniden Yapılandırma Çalışmaları Banka Hakim Ortakları Hakkında Gelişmeler Hakim Ortaklar Dışında 6183 Sayılı Kanun Kapsamında İşlem Yapılan Kredi Dosyaları Alacak Satış Projesi ile İlgili Faaliyetler ELDEN ÇIKARILACAK GAYRİMENKUL, MENKUL VE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN FAALİYETLER Gayrimenkuller Menkuller İştirakler HAKLARINDA İFLAS KARARI VERİLEN VE TASFİYESİ DEVAM EDEN BANKALAR Mülga 3182 Sayılı Bankalar Kanununa Göre 1994 Yılında Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinleri Kaldırılan ve İflaslarına Karar Verilen Bankalar Mülga 4389 Sayılı Bankalar Kanununa Göre Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinleri Kaldırılan ve İflaslarına Karar Verilen Bankalar TAKİP VE DAVA BİLGİLERİ ULUSLARARASI FAALİYETLER DİĞER FAALİYETLER BÜTÇE FONUN PERFORMANS HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ

4 KISALTMALAR Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Egebank A.Ş. Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş. Türkiye Tütüncüler Bankası Yaşarbank A.Ş. Bank Kapital T.A.Ş. Ulusalbank T.A.Ş. Interbank A.Ş. Eskişehir Bankası T.A.Ş. İktisat Bankası T.A.Ş. Kentbank A.Ş. Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş. Etibank A.Ş. Toprakbank A.Ş. Bank Ekspres A.Ş. Demirbank T.A.Ş. Sümerbank A.Ş. Sitebank A.Ş. Milli Aydın Bankası T.A.Ş. Türk Ticaret Bankası A.Ş. Kıbrıs Kredi Bankası Ltd. Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Bayındırbank A.Ş. Pamukbank T.A.Ş. Bileşik Fon Bankası A.Ş. Müflis Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş. Müflis Marmara Bankası A.Ş. Müflis Türkiye İthalat ve İhracat Bankası A.Ş. TMSF - Fon BDDK TCMB Egebank Yurtbank Yaşarbank Bank Kapital Ulusalbank Interbank Esbank İktisat Bankası Kentbank EGS Bank Etibank Toprakbank Bank Ekspres Demirbank Sümerbank Sitebank Tarişbank Türkbank Kıbrıs Kredi Bankası İmar Bankası Bayındırbank Pamukbank Birleşik Fon Bankası TYT Bank Marmara Bank Impexbank Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi 2 FYYS

5 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu Mevduat sigortacılığı ve risk izleme fonksiyonlarını yürütmek üzere Fon bünyesinde kurulan Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliğinde belirtilen görev ve yetkileri kapsamında faaliyetlerine başlamıştır. Kurumsal Gelişim Planının bir unsuru olarak hazırlanan Daire Gelişim Planında, risk esaslı mevduat ve katılım fonu sigortacılığı sisteminin geliştirilmesine yönelik faaliyetler ve adımlar belirlenmiştir TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ 2006 yılı Nisan-Haziran dönemi içerisinde Mart 2006 dönemine ilişkin olarak toplam ,78 YTL, ,96 USD ve ,11 EUR tutarında YTL ve döviz sigorta prim geliri tahsil edilmiştir. Söz konusu primlerin bankalara göre dağılımı ve prim matrahlarını oluşturan sigorta kapsamındaki tasarruf mevduatı tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Kamu Bankaları Özel Bankalar Banka Yabancı Bankalar Katılım Bankaları Toplam Döviz Cinsi Prim Matrahı (Sigorta Kapsamındaki Tasarruf Mevduatı ve Katılım Fonları) Sigorta Primi Tutarı YTL USD EUR YTL USD EUR YTL USD EUR YTL USD EUR YTL USD EUR Genel Toplam(YTL karşılığı) YTL * YTL karşılıkların hesaplanmasında tarihli TCMB döviz alış kuru kullanılmıştır yılı içerisinde bankalardan tahsil edilen toplam sigorta prim tutarları tarihi itibarıyla YTL, USD ve EUR a ulaşmıştır MEVDUAT SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER İmar Bankası Hakkında iflas kararı verilen İmar Bankası ile ilgili olarak; sigorta kapsamında hak sahiplerine ödenmek üzere, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ye, 2006 yılı ikinci üç aylık döneminde aşağıda belirtilen aktarımlar yapılmış olup; toplam mudi sayısı, aktarım tutarı, stopaj ve Fondan yapılan kaynak çıkışı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 3

6 Etaplar Mudi Sayısı Tas.Mev. Öd. Tutar (YTL) Stopaj Toplamı (YTL) Kaynak Toplamı (YTL) 15 Etap Toplamı Etap ( ) 17. Etap ( ) Genel Toplam tarihi itibarıyla sigorta kapsamında ödemeye konu, hesap ve ,40 YTL mevduat kalmış olup, hesap sahiplerinin başvuruları beklemektedir. Ayrıca, 5021 sayılı Kanun ve 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ilgili maddelerine istinaden TMSF ce sigorta kapsamında ödeme yapılmayan off-shore havalesi karşılığında İmar Bankası nezdinde tarihleri arasında açılan hesaplara ilişkin olarak, 5021 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 4969 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin değiştirilen (1) numaralı fıkrasının ilgili bölümü, Anayasa Mahkemesinin tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarihli ve 2005/25 sayılı Kararı uyarınca iptal edilmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının ilgili maddesi ise Danıştay 13. Dairesi nin tarih ve 2005/3760 E -2005/3421 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Bu kapsamda, off-shore havalesi karşılığında İmar Bankası nezdinde tarihleri arasında açılan hesaplara ilişkin ödemeler 2006/10727 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri doğrultusunda en geç tarihine kadar yapılacaktır. Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi Kapsamında TMSF Tarafından Yapılan Ödemeler Marmara Bank, TYT Bank ve Impexbank ın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinleri Mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununa göre 1994 yılında kaldırılmış ve iflaslarına karar verilmiştir. Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 3 üncü maddesi kapsamında TMSF tarafından söz konusu banka mudilerine yapılan ödemelerin büyük bir kısmı tamamlanmış olmakla beraber mudi başvuruları üzerine ödeme yapılmaktadır yılı Nisan - Haziran dönemi içerisinde ve tarihine kadar yapılan ödemelere ilişkin tablo aşağıdadır. Ödenen Tutar Ödeme Yapılan Kişi Sayısı (YTL) Banka Adı Marmara Bank TYT Bank Impexbank Toplam

7 2- ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ 2.1. BANKA ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ Birleşik Fon Bankası Fon Yönetim Kurulu nun tarih ve 55 sayılı Kararıyla, Birleşik Fon Bankasının faaliyetlerini, mevcut varlık ve yükümlülükler ile diğer Fon bankalarından kendisine devredilebilecek varlık ve yükümlülüklerinin tasfiyesine yönelik olarak sürdürmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede yürütülen faaliyetler ile döneminde Bankanın aktifi milyon YTL den milyon YTL ye, özkaynak tutarı milyon YTL den 723 milyon YTL ye, likit değerleri ise milyon YTL den 932 milyon YTL ye gerilemiştir. Banka, tarihli bilançosuna göre tespit ettiği 1 milyar YTL lik kaynak fazlasını tarihinde 540 milyon USD ve tarihinde 181 milyon YTL olmak üzere iki parti halinde Fon hesaplarına aktarmıştır. Yapılan aktarımlar sonucunda Bankanın aktifinde ve likit değerlerinde yaşanan düşüş, Bankanın küçülme stratejisi bakımından olumlu bir etki yaratmıştır. Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası Fonun Kurumsal Gelişim Planında, Bankanın tasfiyesinin tarihi itibarıyla tamamlanması hedeflendiğinden, Banka tarafından bu hedefe paralel stratejik amaçlar, hedefler ve alt faaliyetler belirlenerek bir Tasfiye Planı hazırlanmıştır. Söz konusu Tasfiye Planı, Banka Yönetim Kurulunda kabul edilmiş ve uygulamaya geçilmiştir. Bankanın enflasyon düzeltmesi yapılmış mali tabloları dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, döneminde Bankanın aktifi 316 milyon YTL den 333 milyon YTL ye, özkaynakları 82 milyon YTL den 90 milyon YTL ye, Nakit Değerler, Bankalar ve Menkul Değerler Cüzdanı kalemlerinin toplamından oluşan likit değerleri 198 milyon YTL den 219 milyon YTL ye, likit değerlerin aktif içerisindeki payı %63 ten %66 ya yükselmiştir FON ALACAKLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN FAALİYETLER Devir Alınan Alacaklar döneminde yapılan temlik alımları ve/veya iadeleri sonucunda yönetimi ve denetimi Fona devredilen bankalardan devir ve temlik alınan kredi dosya tutarı bin YTL ve dosya sayısı 18 adet artmıştır. tarihi itibarıyla devir ve temlik alınan alacakların muhasebe bakiyesi (banka bilançolarında kayıtlı rakam) toplamı bin YTL ye ve adete ulaşmıştır Tahsilat Bilgileri tarihleri arasında gerçekleştirilen tahsilat rakamları aşağıdaki gibidir: Tahsilatlar (milyon USD) Tahsilat Türü Hakim Ortaklar Kurumsal Bireysel Toplam Nakdi Tahsilat 4.859,0 11,7 3, ,4 Ayni Tahsilat 15, ,8 -Menkul ve gayrimenkul 5, ,8 -Diğer 10, ,00 Toplam 4.874,8 11,7 3, ,2 5

8 2006 yılının ikinci çeyreğinde yapılan tahsilatlar, tarihi itibarıyla Fon bünyesinde gerçekleştirilen kümülatif tahsilatlar ile karşılaştırıldığında hakim ortak alacaklarından sağlanan tahsilatlar %115,15, diğer kurumsal alacaklardan yapılan tahsilatlar %1,37 ve bireysel alacaklardan sağlanan tahsilatlar ise %3,83 oranında artmıştır. tarihi itibarıyla gerçekleştirilen kümülatif tahsilat tutarları ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tarihi İtibarıyla Kümülatif Tahsilatlar (milyon USD) Fon Bankasında* Fon Bünyesinde Toplam 1-Hakim Ortaklardan 175, , ,2 - Geri Ödeme Sözleşmesi İmzalanan Hakim Ortaklardan 167, , ,3 - Geri Ödeme Sözleşmesi İmzalamamış Hakim Ortaklardan 8, , ,9 2-Kurumsal Borçlulardan - 867,4 867,4 3-Bireysel Borçlulardan - 100,2 100,2 Toplam 175, , ,8 (*)Bankalara Fon tarafından el konulmasından, dosyaların Tahsilat Dairelerince devir ve temlik alınmasına kadar geçen sürede, banka eski hakim ortaklarından yapılan tahsilat tutarını göstermektedir. Tarihi İtibarıyla Toplam Tahsilat (milyon USD- %) 5.361,6 52% Nisan-Haziran Dönemi Tahsilatı 4.890,2 48% Önceki Dönemler Toplam Tahsilat Borç Yeniden Yapılandırma Çalışmaları döneminde imzalanan yeni borç geri ödeme sözleşmesi adedi ve tutarları aşağıda belirtilmiştir. İmzalanan Geri Ödeme Sözleşmeleri Adet milyon USD Hakim Ortaklar ve bağlantılı firmalar ,82 Diğer Kurumsal Borçlular 10 12,23 Toplam ,05 6

9 2006 yılının ikinci üç aylık döneminde hakim ortak ve bağlantılı firmalar ile ilgili olarak; Erol Aksoy Grubu ile tarihinde USD tutarında, Balkaner Grubu ile tarihinde USD tutarında, Korkmaz Yiğit Grubu ile tarihinde USD tutarında, Grupların Fona olan borçlarının tasfiyesine ilişkin olarak geri ödeme sözleşmeleri imzalanmıştır. Korkmaz Yiğit Grubu ile imzalanan protokol belli edimlerin yerine getirilmesi koşulu ve Fon Başkanlık Makamının onayı ile yürürlüğe girecektir. Ayrıca, Mustafa Süzer Grubu ile imzalanmış bir protokol bulunmamakla birlikte, Mustafa Süzer in kız kardeşi Cennet Teker Grubu ile 3 firmanın borçlarının tasfiyesine yönelik olarak tarihinde peşin ödemeli bir protokol imzalanmıştır. Söz konusu protokol tutarı USD olup, ve tarihlerinde tahsilatın tamamı yapılmıştır Banka Hakim Ortakları Hakkında Gelişmeler Fon Bankalarına Olan Borçlarının Tasfiyesine Yönelik Geri Ödeme Sözleşmesi İmzalamış Banka Hakim Ortakları Hakkındaki Gelişmeler Bank Kapital Ceylan Grubu ile TMSF ve Alacaklı Kuruluşlar arasında tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere tarihinde imzalanan FYYS nin yürürlüğü devam etmektedir. Ancak, protokol hükümlerinin yerine getirilmesi ile ilgili bazı sorunların çözümü için çalışmalar sürdürülmektedir yılının ikinci üç aylık döneminde Gruptan USD tutarında tahsilat sağlanmıştır. tarihi itibarıyla Gruptan tahsil edilen kümülatif tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. İktisat Bankası Fon ile İktisat Bankası hakim ortağı Erol Aksoy Grubu arasında, Grubun Fona olan borçlarının ödenmesine yönelik olarak tarihinde 12 yıl vadeli, Libor+1 faiz oranlı protokol imzalanmıştır tarihi itibarıyla belirlenen protokol borç tutarı toplamı USD olup, söz konusu borcun detayları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir; Nakit anapara Üçüncü şahıs nakit anapara Toplam Gayrinakit borç Toplam borç USD USD USD USD USD tarihleri arasında Gruptan USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarı itibarıyla USD ye ulaşmıştır yılı ikinci 3 aylık döneminde gerçekleşen gayrinakdi kredi tazmin toplamı ise USD dir. Yaşarbank Banka eski hakim ortağı Yaşar Grubu firmalarıyla tarihinde imzalanan protokole, tarihinde imzalanan protokolde yer almayan Fon alacakları dahil edilmiş, eski protokoldeki bakiye borç toplamı ile birlikte toplam USD EUR olmak üzere USD karşılığı USD borç tutarı üzerinden ek protokol imzalanmıştır. Ek 7

10 protokole Hedef Ziraat Ticaret ve Sanayi A.Ş. firmasının müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzası alınmış olup, ayrıca Fon lehine EUR tutarında ilave ipotek tesis edilecektir yılının ikinci üç aylık döneminde Grup firmalarından USD tutarında nakit tahsilat, USD tutarında gayrinakit risk iadesi sağlanmıştır. Böylece banka risklerinin Fona devir ve temlik edildiği tarihinden tarihine kadar olan süre zarfında, protokol öncesi ve protokol kapsamında Gruptan sağlanan toplam nakit tahsilat tutarı, düzeltmeler sonucunda USD ye ulaşmıştır. Fon Bankasında yapılan USD tutarındaki tahsilat da ilave edildiğinde Gruptan sağlanan toplam tahsilat USD ye ulaşmaktadır. Gruptan sağlanan toplam gayrinakit geri dönüşüm tutarı ise tarihi itibarıyla USD dir. Etibank Medya Grubu firmalarının Fona olan borçlarının tahsiline yönelik olarak nihai borç tasfiye protokolü mahiyetini taşımayan ve tarihinde imzalanan anlaşmanın yürürlük şartlarının ve bazı edimlerinin gecikmeli olarak yerine getirilmesi ve bazı edimlerinin ise hiç yerine getirilmemesi üzerine Medya Grubu şirketlerinden Satel Sabah Televizyon Prodüksiyon A.Ş. ve Bilgin Yayıncılık A.Ş. ile Merkez Grubu şirketleri ve TMSF arasında, daha önce bir kısım Merkez Grubu şirketlerine lisans sözleşmeleri kapsamında kullandırılan mal, hak ve varlıkların Merkez Grubu tarafından protokolde mutabık kalınan şekil ve şartlarda edinilebilmesine yönelik olarak tarihi itibarıyla yeni bir protokol imza altına alınmıştır tarihli protokolün bazı edimleri gecikmeli olarak yerine getirilmiş ve bazı edimleri hiç yerine getirilmemiş olmakla birlikte, tarihli protokolün imzalanması ile tarihli protokolün bazı maddelerinin tadil edilerek yürürlüğe gireceği Merkez ve Medya Grubu firmaları tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. Etibank hakim ortakları ile bağlantılı üçüncü şahıs borçlularının Fona olan borçlarının tasfiyesine yönelik olarak imzalanan protokollerin edim ve ödemelerinin izlenmesine devam edilmiştir. Medya Grubunun Fona doğrudan sorumlu olduğu borçları ile ilgili olarak toplam USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, Medya Grubunun tarihli protokolde dolaylı olarak sorumlu tutulduğu borç kalemlerine ilişkin olarak da, ilgili üçüncü şahıs borçlularından toplam USD tutarında tahsilat sağlanmıştır. Toplam USD tutarındaki tahsilatın USD lik kısmı 2006 yılının ikinci üç aylık döneminde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Tesco Kipa A.Ş. iştirakinin satışı ile Gruptan USD tutarında risk düşümü sağlanmıştır. Sümerbank Garipoğlu Grubu ile tarihinde protokol imzalanmış olup, ödemeler 2004 yılında başlamıştır. Söz konusu protokole taraf olup imzalamayan şirket ve kefillerin 6183 sayılı Kanun kapsamında takiplerine devam edilmektedir. Garipoğlu Grubu şirketlerinden, Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15/7-a maddesi kapsamında yönetim ve denetimi Fona devredilmiş olan Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. nin hisseleri tarihi itibarıyla Fon tarafından devralınmıştır. Protokol kapsamında Ortadoğu Antalya Liman İşletmelerinin satış hazırlıkları tamamlanmış ve satış ihalesi tarihinde yapılmıştır. Satışa ilişkin olarak Rekabet Kurulu nun uygun görüşü beklenmektedir. Gruptan döneminde USD tutarında tahsilat sağlanmıştır. Fona devir tarihinden tarihine kadar Gruptan sağlanan nakit tahsilat tutarı 8

11 USD ye, ayni tahsilatlar dahil edildiğinde ise toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmaktadır. İnterbank Cavit Çağlar ve Nergis Grubu yetkilileri ile tarihli protokolün yerine getirilmeyen hususları ile ilgili olarak yapılan görüşmeler ve bu konudaki çalışmalar sürdürülmüştür yılının ikinci üç aylık döneminde Nergis Grubundan, Yasemin Turizm ve Ticaret A.Ş. hisse satışından sağlanan ,79 USD tutarındaki tahsilat da dahil olmak üzere, toplam USD tutarında tahsilat sağlanmıştır. Toprakbank Toprak Grubunun TMSF ye olan borçlarının tasfiyesine ilişkin olarak tarihinde imzalanan protokol kapsamında, Grup tarafından borca mahsuben Fona devredilecek ve teminat olarak Fon lehine ipotek tesisi gerçekleştirilecek gayrimenkullerle ilgili işlemlere devam edilmektedir. Bankanın Fona devir tarihinden tarihine kadar Gruptan sağlanan tahsilat tutarı USD dir. Söz konusu tahsilatın, USD lik kısmı, 2006 yılının ikinci üç aylık döneminde gerçekleştirilmiştir. Esbank TMSF ile Esbank hakim ortağı Zeytinoğlu Grubu arasında; Grubun Fona olan borçlarının ödenmesine yönelik olarak imzalanan protokol kapsamında teminat tesisine ilişkin işlemlere devam edilmektedir. Zeytinoğlu Grubu ve Fon iştiraklerinden döneminde tahsil edilen USD tutarı dahil, tarihi itibarıyla sağlanan tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. Bank Ekspres Borçlu grup ve firmalardan olan alacaklar ile ilgili olarak 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun kapsamında açılan takiplere devam edilmektedir. Diğer taraftan, Korkmaz Yiğit Grubu borçlarının tasfiyesine yönelik olarak USD üzerinden tarihinde protokol imzalanmıştır. Protokol hükümlerinin gerektirdiği teminatlandırma ve proje çalışmaları devam etmektedir. Korkmaz Yiğit Grubundan döneminde USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, itibarıyla Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. Yurtbank Balkaner Grubu riskleri ile ilgili olarak 2004 ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre hukuksal takip devam etmektedir. Grubun borçlarının tasfiyesine yönelik olarak, USD üzerinden tarihinde protokol imzalanmıştır. Protokol hükümlerinin gerektirdiği edimlerin takibine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 9

12 Balkaner Grubundan döneminde USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, itibarıyla Gruptan sağlanan toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. Bayındırbank FYYS gereği , , , ve tarihlerinde ödenmesi gereken anapara taksitleri ödenmediğinden temerrüt hali oluşmuş olup, temerrüt hükümlerinin uygulanabilmesi için FYYS gereğince Alacaklı Bankalar Konsorsiyumunun %75 nisabı gerekmektedir. Antalya Havalimanının satışı gerçekleşmiş, garame üzerinden USD tahsilat sağlanmıştır. Borcun tasfiyesi ile ilgili Nema Global Group un vermiş olduğu teklif Fon Kurulu nun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. FYYS alacaklılarından Lider Banka T. Vakıflar Bankası T.A.O. nın kararı kesinleşmemiş olup kararı beklenmektedir. Adnan Menderes Hava Limanı nın devri ile ilgili olarak USD tutarında tahsilat sağlanmış olup halen Bayındır İnşaat A.Ş. nin hesaplarına şimdilik intikal ettirilmemiştir. Nema Global Grubun teklifinin sonucu beklenmektedir. Demirbank Dila Filmcilik Tanıtım San. ve Tic. A.Ş. ile Fon arasında imzalanan tarihli protokol konusu bakiye alacağımız; söz konusu protokolde belirtilen faiz oranı baz alınarak USD olarak hesaplanmış ve tarihinde Fon hesaplarına yatırılmıştır USD'lik teminat mektubu ise aynı tarihte iade edilmiştir. Cıngıllı Grubundan tarihinde, vadeli USD anapara taksiti ve USD faiz olmak üzere toplam USD tahsil edilmiştir. Geri Ödeme Sözleşmesi İmzalanmamış Banka Hakim Ortakları Hakkında Gelişmeler Egebank Banka hakim ortakları ve toplam 105 adet gerçek ve tüzel kişi ile bu kişilere ait kredilerle bağlantılı kefiller hakkında kredi borcundan dolayı 6183 sayılı Kanuna göre başlatılan takipler devam etmektedir. M. Sami Erdem ile Demirel Grubu arasında imzalanan pay devir sözleşmesi ile ilgili olarak; Murat Demirel Grubu ile bağlantılı şirketlere tahsis edilen kredilerin bankanın alımında M. Sami Erdem e yapılan ödeme olarak kullanılması işleminden kaynaklanan Fon alacağının tasfiyesini teminen M. Sami Erdem ile toplam USD üzerinden 10 yıllık protokol imzalanmıştır. Bahse konu protokol kapsamında tarihinde USD tutarında peşinat tahsil edilmiştir. Era Turizm ve Tic. A.Ş. adına kayıtlı iken Fon adına devir ve tescil edilen Bellona Otel in tahliyesi için hazırlık çalışmaları yapılmış, otelde fuzuli işgal durumunda bulunan şahısa tahliye için ihtarname gönderilmiştir. Otelin tahliye edilmemesi üzerine ecrimisil borcundan dolayı işgal durumunda bulunan şahsa 6183 sayılı Kanun uyarınca ödemeye çağrı mektubu gönderilmiş ve otelde bulunan menkul mallar üzerinde ihtiyati haciz uygulanmıştır. Era Finans Factoring A.Ş. ye ait 1 adet araç fiilen haczedilmiş ve satışa çıkarılmıştır. Hakim ortak ve kredi borçlularına ait gayrimenkullerin satılması için gerekli çalışmalar sürmektedir. Söz konusu borçlulara ait toplam 13 adet gayrimenkul satışa çıkarılmıştır. 10

13 Murat Demirel Grubundan döneminde USD nakdi tahsilat sağlanmış olup, itibarıyla Gruptan yapılan toplam tahsilat USD tutara ulaşmıştır. Kentbank 2004 sayılı Kanun uyarınca yapılan takipler ile banka hakim ortakları ve Grup firmaları aleyhine 6183 sayılı Kanun uyarınca başlatılan takipler ve İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi nde Süzer Grubu hakkında nitelikli zimmet suçundan açılmış dava devam etmektedir. Borcun tasfiyesine yönelik olarak Mustafa Süzer Grubu ile görüşmeler sürdürülmektedir. Mustafa Süzer in kız kardeşi Cennet Teker Grubu ile tarihinde peşin ödemeyi içerir bir protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında Temmuz ayında USD tutarında tahsilat sağlanmış, böylece Gruba bağlı 3 firmanın borcu tasfiye edilmiştir. Süzer Grubundan döneminde USD tahsilat sağlanmış olup, itibarıyla toplam tahsilat USD ye ulaşmıştır. Egsbank Alacaklarımızın tahsilini teminen 6183 ve 2004 sayılı Kanunlar kapsamında açılmış takip ve davalar devam etmektedir. İzmir İli Kahramanlar Mevkiindeki çok katlı otopark, Güç Yapı İnşaat Turizm Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş. ile EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ortaklığı tarafından tarihli sözleşmeyle Gazi Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş ye kiralanmış olup, 5 yıllık kira bedeli olan YTL ( USD), 6183 sayılı Kanun kapsamında haczedilerek tahsil edilmiştir. İzmir TV ve Radyosu (ÖZRT TV ve Yayıncılık A.Ş. firması), ticari ve iktisadi bütünlük çerçevesinde tarihinde yapılan satışta USD tutara ihale edilmiştir. EGS Egeser Giyim San. İç ve Dış Tic. A.Ş. nin maliki olduğu ve üzerinde Fon lehine 1. derecede ipotek bulunan İzmir İli, Bornova İlçesindeki imalathane ve idari bina tarihinde yapılan 1. satışta YTL tutara ihale edilmiştir. EGS Bank A.Ş. ve EGS Finansal Kiralama A.Ş.nin eski Yönetim Kurulu Başkanı olan Hasan Turhan ın eski eşine banka ve şirket kaynaklarını kullandırarak edindirdiği Etiler de bulunan taşınmaz YTL değer üzerinden tarihinde Fon adına tescil edilmiştir yılının ikinci üç aylık döneminde USD tutarında tahsilat sağlanmış, böylece tarihi itibarıyla Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. İmar Bankası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun tarih ve 1085 sayılı Kararıyla bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan ve yönetim ve denetimi Fona geçen İmar Bankası nezdinde Fon tarafından yapılan incelemeler neticesinde, banka tarafından yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tabi tasarruf mevduatı tutarı ile gerçek tasarruf mevduatı tutarı arasında tespit edilen farkın 4969 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi hükümleri çerçevesinde sorumlularından tahsilini teminen gerçek ve tüzel kişiler hakkında ihtiyati tedbir kararları alınarak uygulanmış, suç duyurularında bulunulmuş ve akabinde Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 ve 15 inci maddeleri ile 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca söz konusu alacağın takip ve tahsili işlemleri başlatılmıştır. Hazine alacağının ödenmesinden müteselsil sorumlu bulunan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Türkiye çapında mal varlığı araştırması yapılarak 11

14 tespit edilen tüm mal, hak ve alacakları haczedilmiş ve 6183 sayılı Kanunun 77 ve 78 inci maddeleri gereğince haczedilen menkullerin yine aynı Kanunun 85 ve devamı maddeleri gereğince satışları yapılmıştır yılı ikinci üç aylık döneminde yapılan ihaleler ve ihaleler sonucunda sağlanan tahsilatlara ilişkin bilgiler ve diğer çalışmalar aşağıda belirtilmektedir. a) Ticari ve İktisadi Bütünlük Satışları Uzan Grubuna ait Telsim Mobil Telekominikasyon Hizmetleri A.Ş. nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Telsim Varlıkları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi tarihinde Fon Kurulu tarafından onaylanmış, aynı gün USD ihale bedeli tahsil edilmiştir. Uzan Grubuna ait Star Televizyon Hizmetleri A.Ş. nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Süper Fm Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi tarihinde Fon Kurulu tarafından onaylanmış, aynı gün USD ihale bedeli tahsil edilmiştir. Uzan Grubuna ait Prime Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş. nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Metro Fm Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi tarihinde Fon Kurulu tarafından onaylanmış, aynı gün USD ihale bedeli tahsil edilmiştir. Uzan Grubuna ait Star Haber Ajansı A.Ş. nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Joy Fm Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi tarihinde Fon Kurulu tarafından onaylanmış, aynı gün USD ihale bedeli tahsil edilmiştir. Uzan Grubuna ait Ultra Filmcilik ve Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş. nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Joy Türk Fm Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi tarihinde Fon Kurulu tarafından onaylanmış, aynı gün USD ihale bedeli tahsil edilmiştir. Uzan Grubuna ait Gaziantep Çimento San. T.A.Ş. nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Gaziantep Çimento Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi tarihinde Fon Kurulu tarafından onaylanmış, aynı gün USD ihale bedeli tahsil edilmiştir. Uzan Grubuna ait Metaş İzmir Metalurji Fabrikası T.A.Ş. nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Metaş İzmir Ticari ve İktisadi Bütünlüğü tarihinde USD bedelle satılmış, satışın ihale tarihinde Fon Kurulu tarafından onaylanması üzerine aynı gün satış bedeli tahsil edilmiştir. Uzan Grubuna ait Tank İnternet Hiz. ve Pazarlama Tic. A.Ş., Filpark İnternet Hiz. ve Paz. Tic. A.Ş., Rumeli Telekom A.Ş. nin mal ve varlıklarından oluşturulan Bidolu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi tarihinde yapılmış, ancak teklif edilen bedelin muhammen bedelden çok düşük olması sebebiyle ihale Fon Kurulu tarafından onaylanmamıştır. Uzan Grubuna ait Limaş Liman Hizmetleri A.Ş. nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Limaş Liman Hizmetleri A.Ş. Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, tarihinde gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklif olan USD ye satılmıştır. Uzan Grubuna ait İstanbulspor Spor Faaliyetleri A.Ş. nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan İstanbulspor Spor Faaliyetleri A.Ş. Ticari ve İktisadi Bütünlüğü tarihinde USD bedelle ihale edilmiş olup, satışa ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu nun uygun görüşü beklenmektedir. 12

15 Uzan Grubuna ait O2 Oksijen Teknoloji Geliştirme ve Bilişim Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan O2 Oksijen Teknoloji ve Geliştirme ve Bilişim Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Ticari ve İktisadi Bütünlüğü nün tarihinde USD bedelle ihalesi gerçekleşmiş olup, Fon Kurulu onay süreci devam etmektedir. Uzan Grubuna ait Demaş Demir Mamülleri Sanayii A.Ş. Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için Özseçen Uluslararası Nakliyat Turizm İnşaat San.Tic.Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru muhammen bedelin altında olduğundan, söz konusu Ticari ve İktisadi Bütünlüğün Fon Kurulunun tarihli kararıyla tarihine pazarlık usulü ile satışına karar verilmiş, tarihinde USD bedelle satılmıştır. Uzan Grubuna ait Aysan Anadolu Yay Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ticari ve İktisadi Bütünlüğü tarihinde USD bedelle satışa çıkarılmış satışa katılımcı olmadığından satış iptal edilmiş olup, tarihli Fon Kurulu kararı ile günü USD muhammen bedelle açık arttırma usulü ile satışa çıkarılmıştır. Satış sonrası Rekabet Kurulu nun uygun görüşü beklenmektedir. b) Yayın Lisansı, Marka, Hak, Menkul ve Gayrimenkul Satışları 2006 yılının ikinci üç aylık döneminde, muhtelif tarihlerde düzenlenen ihaleler ile Uzan Grubu bağlantılı şirketlerine ait menkuller ile ilgili olarak toplam ,50 YTL ve gayrimenkuller ile ilgili olarak toplam YTL satış bedeli tahsil edilmiştir. Ayrıca, söz konusu dönem içerisinde düzenlenen ihalelerden satış bedeli Temmuz 2006 da tahsil edilen satışlar toplamı menkuller için YTL, gayrimenkuller için YTL dir. Yukarıda detayları verilen ticari ve iktisadi bütünlük, gayrimenkul ve menkul ihalelerinden sağlanan tahsilat tutarları da dikkate alındığında Gruptan tarihi itibarıyla sağlanan tahsilatların USD karşılığı toplamı USD ye ulaşmıştır Hakim Ortaklar Dışında 6183 Sayılı Kanun Kapsamında İşlem Yapılan Kredi Dosyaları Haklarında borçlarını süresinde ödememeleri nedeni ile, 6183 sayılı Kanun gereğince takip başlatılan borçluların her türlü mal, hak ve alacaklarına, 6183 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre ihtiyati haciz onayı alınarak, aynı Kanunun 62, 64 ve 79 uncu maddeleri gereğince haciz konulmak suretiyle takip işlemlerine devam edilmektedir. Yapılan bu uygulama ile Fon alacaklarının tahsilinde artış sağlanmıştır. Son üç aylık dönem içinde yapılan hacizler ve protokoller vasıtasıyla EUR, ,21 YTL ve USD tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 2006 yılı ikinci üç aylık dönemi içerisinde toplam 344 kişiye yurtdışı çıkış yasağı uygulanmış olup, kişinin yurtdışı çıkış yasağı kaldırılmıştır Alacak Satış Projesi ile İlgili Faaliyetler İkinci Alacak Satış İhalesi kapsamında satış portföyünün RCT Varlık Yönetim A.Ş. ye fiziki devir teslim ve alacak temlik işlemleri tarihinde başlamış ve tarihinde tamamlanmıştır. Hasılat Paylaşımlı Alacak Satış Vaadi Sözleşmesi hükümleri gereği satış portföyünün hesap kesim tarihinden fiziki dosya devir teslim tamamlanma tarihine kadar olan dönemdeki takip ve tahsil işlemleri TMSF tarafından yürütülmüş ve bu dönemdeki 13

16 faaliyetleri için TMSF, RCT Varlık Yönetim A.Ş. den günlük USD olmak üzere toplam USD tutarında bir yönetim ücreti almıştır. Bu dönemde TMSF yaklaşık olarak 53 milyon USD tutarında tahsilat yapmış olup, bunun yaklaşık 27,3 milyon USD lik kısmı tarihinde tamamlanan ilk hasılat paylaşım işlemleri neticesinde Fon hesaplarına intikal etmiş, kalan bakiye RCT Varlık Yönetim A.Ş. hesaplarına transfer edilmiştir. Kredi Dosyalarının fiziki devir teslim ve temlikinden itibaren, RCT Varlık Yönetim A.Ş. ve bağlı hizmet şirketleri tarafından bazı borçlu firma ve gruplarıyla yapılan anlaşmalar neticesinde de tarihi itibarıyla 16,4 milyon USD tutarında tahsilat gerçekleştirildiği sözleşme kapsamında RCT Varlık Yönetim A.Ş. bünyesinde TMSF adına görevlendirilmiş olan işlem ekibi tarafından tespit edilmiştir. Halen RCT Varlık Yönetim A.Ş. ve bağlı hizmet şirketleri tarafından portföydeki dosyalara ilişkin takip ve tahsil süreci devam etmekte olup, bu süreçte Kurumumuz tarafından portföyün sözleşmede belirtilen esaslara uygun olarak çözümlenmesi kapsamında RCT Varlık Yönetim A.Ş. faaliyetleri yakından takip edilmekte ve bu çerçevede resmi kurum/kuruluşlardan gelen bilgi ve belge taleplerinin süresinde yanıtlanması amacıyla gereken destek sağlanmaktadır ELDEN ÇIKARILACAK GAYRİMENKUL, MENKUL VE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN FAALİYETLER Gayrimenkuller tarihi itibarıyla Fon adına kayıtlı gayrimenkul portföyünde yer alan adet gayrimenkule ilave olarak Nisan-Haziran dönemi içerisinde alacaklardan dolayı edinilen 3 adet gayrimenkulün kayıtlara alınması ile gayrimenkul sayısı a yükselmiştir. tarihi itibarıyla gayrimenkul portföyünde bulunan gayrimenkullere ait devir alınan birim, bağımsız bölüm sayıları ve kayıtlı değerlerini gösterir tablo aşağıda verilmiştir. Bankalar Adet Kayıtlı Değer (YTL ) Sümerbank ,76 Demirbank ,87 İktisat Bankası ,89 Etibank ,48 Kentbank ,95 EGS Bank ,26 Bank Ekspres ,32 Sitebank ,65 Toprakbank ,77 Tarişbank ,22 Pamukbank ,98 Tahsilat* ,88 Diğer ,07 Toplam ,11 * Alacağa mahsuben Fon tarafından edinilen gayrimenkulleri içermektedir. 14

17 Nisan-Haziran dönemi içinde satışına karar verilen 83 adet taşınmaza ait bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Nisan-Haziran Döneminde Satışına Karar Verilen Taşınmazlar İhale Şekli Adet Kayıtlı Değer (YTL) Satış Bedeli (YTL) Müzayede , ,00 Teklif , ,00 Vefa Hakkı , ,00 Toplam , ,00 Satış kararı alınarak Nisan-Haziran dönemi içerisinde gerçekleştirilen satışlara ait genel bilgiler ile gayrimenkul satışlarına ilişkin tahsilat bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır itibarıyla devir Nisan-Haziran Satış-Tahsilatları Adet Gayrimenkul Satış ve Tahsilatları Peşin Satış Vadeli Satış* Toplam Satış** Tutar (bin YTL) Adet Tutar (bin YTL) Adet Tutar (bin YTL) Tahsilat Tutarı (bin YTL) Vadeye Bağlanan Tutar (bin YTL) Önceki Vadeler Toplam * Söz konusu vadeli satışların 56 adedi ,57 YTL bedelle satış vaadi sözleşmesi kapsamında satılmış olup, henüz aktif çıkışları gerçekleştirilmemiştir. ** Tahsilat Daire Başkanlığınca alacaklardan dolayı edinilen 647 adet gayrimenkule ilişkin ,38 YTL ve ,09 YTL faiz ile birlikte toplam ,47 YTL lik satış bedeli gayrimenkul satışları içinde yer almaktadır. Söz konusu satışların 8 adedi YTL bedelle satış vaadi sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilmiş olup, henüz aktif çıkışları yapılmamıştır. Ayrıca döneminde ,44 YTL ve USD tutarında kira geliri elde edilmiştir Menkuller dönemi içerisinde toplam kayıtlı değeri ,51 YTL olan 14 adet kara taşıtı satışa sunulmuş, söz konusu taşıtlara ilişkin tahsilatlar Temmuz ayı içerisinde yapılmıştır İştirakler Satışı Tamamlanan İştirakler tarihleri arasında peşin satışı tamamlanan iştiraklere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 15

18 Devralınan Banka/ Grup Nergis Grubu Şirket Unvanı Yasemin Turizm ve Tic. A.Ş.* Bilgin Grubu Tesco-Kipa A.Ş.* Kentbank Ceylan Grubu Banka Kombetare Tregtare-NCB Çamlıca Turizm Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Nisan Haziran Döneminde Satışı Tamamlanan İştirakler Şirket Ödenmiş Sermayesi TMSF Hisse Oranı Devir Alınma Tarihi YTL %25, Alıcı Leon Nihat BARHA Aktif Çıkış Tarihi Defter Değeri (YTL) Satış Bedeli (YTL) Satış Bedeli (USD) YTL %0, Tesco Plc USD %60, Çalık Holding, Şekarbank A.Ş.,Çalık Yat. Bankası Konsorsiyumu YTL %51, Mahmut Karabıyık ** * Tesco Kipa A.Ş. ve Yasemin Turizm ve Tic. A.Ş. satışları ile ilgili olarak defter değeri ile satış bedeli arasındaki fark grubun riskinden mahsup edilmiştir. ** dönemi özkaynak farkı ayrıca tahsil edilecektir. Müflis ve Tasfiye Halinde İştirakler 10 u tasfiye halinde 8 i müflis durumda olan toplam 18 adet iştirakin tasfiye ve iflasa ilişkin faaliyetlerinin takip ve denetimi devam etmektedir HAKLARINDA İFLAS KARARI VERİLEN VE TASFİYESİ DEVAM EDEN BANKALAR Mülga 3182 Sayılı Bankalar Kanununa Göre 1994 Yılında Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinleri Kaldırılan ve İflaslarına Karar Verilen Bankalar 4389 sayılı Bankalar Kanunu nun geçici 3 üncü maddesi kapsamında TMSF tarafından tarihi itibarıyla yapılan ödemeler ile müflis bankalarca TMSF ye ödenen tutarlara ilişkin ta blo aşağıdadır. Banka Adı Ödeme Yapılan Kişi Sayısı Ödenen Tutar (YTL) Müflis Masalar Tarafından Fona Ödenen (YTL) Kalan Fon Alacağı (YTL) Marmara Bank TYT Bank Impexbank Toplam Alacak kayıtlarından yapılan ödemeler Banka Adı TMSF ( YTL) TMSF (Faiz) ( YTL) Sıra ( YTL) Sıra ( YTL) Toplam Marmara Bank TYT Bank Impexbank Toplam

19 2006 yılı ikinci üç aylık dönem içinde yapılan tahsilat ve reddiyatlara ilişkin tablo aşağıdadır; Tahsilatlar Marmara Bank TYT Bank Impexbank Mevduattan Elde Edilen Faiz Gelirleri YTL , , ,82 USD , ,04 EUR , ,28 111,04 Kira Gelirleri (YTL) ,39 Kredi Anapara ve Faizleri YTL , , ,69 USD , ,00 EUR , Teminat Mektubu Koms. Tah. (YTL) 1.519, ,90 İştirak Geliri (YTL) , Diğer Tahsilatlar (YTL) ,84 225,00 792,52 TOPLAM YTL , , ,32 USD , ,04 EUR , ,28 111,04 Ödeme (Reddiyat) Tutarlar ı Marmara Bank TYT Bank Impexbank Personel ve Avukat Giderleri (YTL) , , ,48 Kira Ödemeleri (YTL) 4.197, ,00 Sigorta Primleri, Vergiler, KKDF, SSDF YTL , , ,04 USD 4.623, ,57 EUR 7.069, ,68 16,64 Mahkeme, Avans, Bilirkişi, vs , , ,80 Diğer Muhtelif Ödemeler 2.492, ,44 İflas Alacaklılarına Yapılan Ödemeler , ,63 0 TOPLAM YTL , , ,56 USD 4.623, ,57 EUR 7.069, ,68 16, Mülga 4389 Sayılı Bankalar Kanununa Göre Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinleri Kaldırılan ve İflaslarına Karar Verilen Bankalar Müflis Kıbrıs Kredi Bankası Ltd yılı ikinci üç aylık döneminde YTL si kredilerden olmak üzere toplam YTL tahsilat yapılmıştır. tarihi itibarıyla 7 adet dava dosyası, 16 adet icra takibi dosyası ve 15 adet Banka aleyhine başlatılan takip olmak üzere toplam 38 adet derdest dosya mevcuttur 17

20 Müflis T. İmar Bankası T.A.Ş. T. İmar Bankası T.A.Ş nin tarihinde iflasına karar verilmesi üzerine, tarihinde alacak kayıt taleplerinin kabulüne başlanmış olup, talep kabulünün bir yıl sonrasında itibarıyla talep sayısı ye ve talep tutarı YTL ye ulaşmıştır. (TMSF nin alacak kayıt talebi yaklaşık 4 milyar YTL si faiz olmak üzere toplam YTL olup, Vergi Dairelerinin alacak kayıt talebi faiz dahil YTL dir.) Başvuruların incelenmesini müteakip, sıra cetveli oluşturulacaktır. 18

21 2.5. TAKİP VE DAVA BİLGİLERİ TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu-2006 KREDİ DIŞI DAVALAR İlgili Bankalar Alacak Tazminat İş Davaları Sair Davalar Toplam Dava Sayısı Davaları Son Durumu Toplam Dava Tutarları (*) Takip Dosyaları Takip Miktarları (**) Demirbank 27 Yaşarbank 10 Sümerbank 85 Ulusalbank 1 Davacı Davalı Davacı Davalı Davacı Davalı Davacı Davalı Davacı Davalı Derdest Karar Davacı Davalı Lehe Aleyhe Lehe Aleyhe YTL USD/DEM/EUR YTL USD DEM EUR YTL Diğer YTL Diğer USD EUR USD DEM USD DEM USD Bank Kapital 2 Yurt Bank 68 Bank Ekspres 1 Egebank 20 Türkbank USD DEM USD USD İmar Bankası Sitebank 7 Bayındırbank USD Park Yatırım Bankası Tarişbank Interbank 1 Etibank 10 Marmarabank Esbank 5 Kentbank 1 Toprakbank 1 Impexbank 13 Egsbank 1 Iktisat Bankasi Pamukbank USD USD EUR USD Diğer 11 TOPLAM DEM * Dava dilekçesinde belirtilen "dava miktarı" olup fazlaya ilişkin tutulan haklar ile faiz ve masraflar dahil edilmemiştir. ** İcra takibine konu miktar olup faiz ve masraflar dahil edilmemiştir USD DEM EUR USD

22 TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu-2006 Şahsi İflas Sorumluluk/ İade-i Tazmin Alacak İtirazın İptali/ Kaldırılması (***) Sair Davalar Ceza Davaları 4969 S.K. Kapsamında Alınan Tedbirler Davalar Banka Eski Hakim Ortakları / Yöneticileri İle İlgili Davalar ve İcra Takipleri Toplam Dava Tutarları (*) Davaların Son Durumu 6183 S.K. Göre Aleyhe Açılan Davalar İcra Takipleri 2004 Sayılı Kanuna Göre İcra Takipleri Müşteki/ Lehe Aleyhe Lehe Aleyhe Lehe Aleyhe Lehe Aleyhe Derdest Karar Dava Sayısı Lehe Aleyhe Müdahil YTL USD Diğer USD/DEM/YTL YTL USD DEM EUR Diğer USD / YTL Bank Ekspres CHF (K.Yiğit) Bank Kapital (Ceylan) Bayındırbank JPY (Bayındır) Demirbank (Cıngıllıoğlu) DEM EGS Bank EUR JPY (EGS) JPY Egebank DEM YTL YTL (M. Demirel) CHF USD USD Esbank FRF (Zeytinoğlu) Etibank EUR (Medya) DEM İktisat Bankası DEM YTL (E.Aksoy) DEM Interbank USD EUR GBP (Nergis) YTL GBP Kentbank DEM YTL JPY (Süzer) EUR USD Tarişbank Pamukbank YTL (Çukurova) Sitebank (Sürmeli) Sümerbank DEM USD USD (Garipoğlu) Toprakbank (Toprak) Türkbank YTL Ulusalbank (Cıngıllıoğlu) USD 1 Yaşarbank (Yaşar) Yurtbank (A.Balkaner) DEM YTL İmar Bankası YTL USD Diğer YTL 2 Toplam DEM EUR CHF JPY GBP * İtirazın iptali davaları dışındaki dava dilekçesinde belirtilen "dava miktarı" olup fazlaya ilişkin tutulan haklar ve faiz oranlarındaki değişkenlikler dahil edilmemiştir. ** İcra takibine giriş miktarı olup faiz oranlarındaki değişiklikler dahil edilmemiştir. *** İtirazın iptali/kaldırılması dava tutarları, davaya konu icra takip tutarında belirtildiğinden sadece dava sayısı verilmiştir YTL USD CHF JPY FRF GBP YTL USD 20

23 3- ULUSLARARASI FAALİYETLER TMSF nin uluslararası kuruluşlarla etkin iletişim ve işbirliği hedefine ulaşma çabalarına yönelik çalışmalara 2006 yılının ikinci üç aylık döneminde de devam edilmiştir. IADI ve EFDI Çalışmaları Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği (IADI) nin İcra Kurulu ve Komiteler Toplantıları, Mayıs 2006 tarihlerinde Basel/İsviçre de yapılmıştır. Toplantılarda geçmiş dönemleri kapsayan raporlar sunulmuş ve görüşler bildirilmiştir. Avrupa Birliği Mevduat Sigortacıları Forumu (EFDI) nin Mevduat Sigortacılığı Konulu Direktif 94/19/EC nin Gözden Geçirilmesi konulu AB Alt Grup Toplantısı ise 13 Haziran 2006 tarihinde Berlin/Almanya da yapılmıştır. Toplantıda AB Komisyon temsilcisi söz konusu direktifte yasal değişiklik gerektirmeyen çözümler, yasal değişikliklerle kısa vadede ve uzun vadede çözümlenebilecek konuları anlatmıştır. Kurumumuzu temsilen söz konusu toplantılara katılım sağlanmıştır. AB Çalışmaları 2-3 Mayıs 2006 tarihlerinde Brüksel de gerçekleştirilen Mali Hizmetler konulu 9. Fasıl Ayrıntılı Tarama Toplantısı na Kurumumuz adına katılım sağlanmıştır. Söz konusu toplantıda AB Komisyonu yetkililerine Kredi kuruluşlarının yeniden yapılandırması ve tasfiyesi ve Mevduat sigorta programları konularında iki sunum yapılmış ve yetkililer tarafından bu konular ile ilgili olarak yöneltilen sorular cevaplandırılmıştır Mayıs 2006 ve 15 Mayıs 2006 tarihlerinde ise Taraması Biten Fasıllarla İlgili Değerlendirme ve Bundan Sonra Yapılacakların Tespiti, Ayrıntılı Tarama Sonrası Değerlendirme ve Ayrıntılı Tarama Sonrası Yapılması Gereken Mevzuat Değişiklikleri konulu toplantılarda Kurumuz temsilcileri yer almışlardır Ulusal Planı Hazırlıkları ile ilgili olarak 17 Nisan 2006 ve 22 Mayıs 2006 tarihlerinde yapılan toplantılara Kurumumuzca katılım sağlanmıştır. 8 Mayıs 2006; Türkiye Büyük Millet Meclisi nde Türk Parlamenterler Birliği ve Avrupa Birliği Çalışmaları Merkezi Derneği tarafından organize edilen AB Günü ile ilgili sempozyuma katılım sağlanmıştır. AB hakkında genel bilgileri, Türkiye-AB ilişkileri hakkında kısa bilgileri ve TMSF nin AB ile ilgili olarak yürüttüğü çalışmalar ile ilgili bilgileri içeren AB Sürecinde TMSF başlıklı bir sunum hazırlanarak tüm TMSF mensuplarına sunulmuştur. AB Komisyonu Mevduat Sigortası Uzmanı ile iletişime geçilmiş ve TMSF yi ilgilendiren 94/19/EC ve 200/24/EC sayılı direktifler hakkında Kurumumuzda konferans vermeleri konusunda çalışmalara başlanmıştır. Diğer Uluslararası Çalışmalar Rusya Federasyonu Mevduat Sigortası Kurumu (DIA) ndan gelen temsilciler Haziran 2006 haftası içerisinde; ikili ilişkileri geliştirmek, kurumumuzun mevduat sigortacılığı ve özellikle çözümleme konusundaki tecrübelerini paylaşmak üzere Kurumumuza bir ziyarette bulunmuşlardır. İlgili birimlerin katkıları ile hazırlanan 21

TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006

TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 Ekim-Aralık 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 1.1. SİGORTA PRİM GELİRLERİ...4 1.2. MEVDUAT SİGORTACILIĞINA İLİŞKİN DİĞER GELİRLER...5 1.3.

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Yapılan İkrazlar İzleme Raporu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Yapılan İkrazlar İzleme Raporu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Yapılan İkrazlar İzleme Raporu 2003 YILI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ EKİDİR Ekim 2004 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA YAPILAN İKRAZLAR İZLEME RAPORU

Detaylı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Ocak 2007 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26396 YÖNETMELİK Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 07/01/2007 Tarihli ve 26396 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. 06/11/2008 tarih ve 2008/357

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 YILI RAPORU

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 YILI RAPORU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulu nun 18.9.2013 tarih ve 71 sayılı

Detaylı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 Ağustos 2012 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Özel Ara Hesap Dönemine Ait Özet Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolar ve

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu

2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2011-2012 Dönemi Bütçe Tasarısı Mayıs 2011 Türkiye Bankalar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Türkiye de ve yabancı ülkelerde, kanunların yasaklamadığı

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR, MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TÜRKİYE HALK

Detaylı

C- Net Satışlar 267.666.402 100.738.362. D- Satışların Maliyeti (-) 1, 2, 5 ve 8 (125.403.643) (45.509.728)

C- Net Satışlar 267.666.402 100.738.362. D- Satışların Maliyeti (-) 1, 2, 5 ve 8 (125.403.643) (45.509.728) 1 OCAK - 31 MART 2000 VE 1999 ÜÇ AYLIK DÖNEMLERİNE AİT KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI GELİR TABLOLARI (Birim - Milyon TL) Cari Dönem Önceki Dönem Not A- Brüt Satışlar 5 ve 11 271.592.091 101.688.481 1- Yurtiçi

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 ve 4046 sayılı Kanunlar uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulunun 26.09.2013 tarih, 75 karar sayılı

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2011 YILI RAPORU

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2011 YILI RAPORU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. Şirketin adı Merkezi İlgili olduğu kuruluş : Emlak Konut

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.12.2012 Şirketin Unvanı : Denge Yatırım Holding Anonim

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇABALAR VE İMAR BANKASI OLAYI. Ekim 2003. Güçlü Bankacılık, Güçlü Ekonomi

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇABALAR VE İMAR BANKASI OLAYI. Ekim 2003. Güçlü Bankacılık, Güçlü Ekonomi TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇABALAR VE İMAR BANKASI OLAYI Ekim 2003 Güçlü Bankacılık, Güçlü Ekonomi Sunuş Planı Giriş I. Bölüm: BDDK ve Bankacılık Krizleri II. Bölüm: Türk Bankacılık

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 www.halkgyo.com.tr www.halkgyo.com.tr 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER UYGUNLUK RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI GENEL MÜDÜR MESAJI I II III IV V

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi

Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi 1 Ocak- 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Hakkında İnceleme Raporu Mod Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. EMEK ELEKTRİK

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ŞİRKET PROFİLİ 2 ŞİRKET AMACI VE FAALİYET KONUSU 2 ŞİRKET KÜNYESİ 3 ŞİRKET MİSYONU 3 ŞİRKET

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL den 3.800.000.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.300.000.000 TL nominal

Detaylı