SİGARA GARA BIRAKMA KURUMLAR. Dr. Atilla UYSAL. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İstanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİGARA GARA BIRAKMA KURUMLAR. Dr. Atilla UYSAL. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İstanbul"

Transkript

1 SİGARA GARA BIRAKMA TEDAVİLER LERİNİN N EKONOMİSİ- MALİYET ETKİNL NLİK- ÖDEYİCİ KURUMLAR Dr. Atilla UYSAL Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İstanbul

2 Sigara bağımlılığı, hem içen kişinin doğrudan kendi sağlığına verdiği zararlar, hem de sigara ile ilişkili hastalıklar için harcamalardan dolayı ciddi maliyet getirir.

3 Tütün ve tütün ürünleri kullanımı hastalık mıdır? ICD-10 Uluslar arası Hastalık Kodlama Sistemi F17: Zihin ve davranış bozuklukları, tütün kullanımına bağlı F17.2: Tütün kullanımına bağlı bağımlılık sendromu F17.3: Tütün kullanımına bağlı yoksunluk sendromu

4 Tedavi edilmelimidir?

5 Evet Sigara bağımlılığı çok ciddi hastalık ve ölüm nedenidir. Sigara içimi doğrudan ve dolaylı olarak para kaybına yol açar. Tüketim maliyeti Yoksunluğun yol açtığı maliyet Kazalar İş gücü kaybı Nielsen K, Fiore MC.Cost-benefit analysis of sustained-release bupropion, nicotine patch, or both for smoking cessation. Prev Med. 2000;30(3):

6 Sigara Bağımlılığı Tedavi edilmelidir. Nasıl tedavi edilmeli? Tedavi yöntemleri yararlı mı? Tedavi etmek maliyet- etkin midir?

7 Hasta ve hekim en etkili, en az zaman alan tedaviyi, sağlık harcamalarını ödeyen devlet ve sigorta kuruluşları en az maliyetli tedavileri kullanma taraftarıdır. Çuhadaroğlu Ç. Sağlık ekonomisinde kavramlar. Ankem Derg. 13 (No. 4); 1999:

8 Maliyet Analizlerinde Tanımlar Maliyet (Cost) Analizleri Ekonomik analizlerin en az komplike olanı maliyet analizidir Sigara bırakmada bir yöntem veya bir tedavi rejimi maliyet açısından değerlendirilir veya eşit etkinlikte olduğu kabul edilen iki yöntem ya da tedavi rejimi maliyet açısından karşılaştırılır.

9 Maliyet Analizlerinde Tanımlar Maliyet-Yarar(MY) (Cost-benefit) Analizleri Bu analizlerde bir yöntem veya bir tedavi rejimi hem maliyet hem de yarar açısından değerlendirilir. Bir yarar (sağlık üzerinde etki) ve bir maliyet değeri bulunur. Yarar- maliyet oranı 1 i aşarsa yöntemin maliyet açısından yararlı (Cost beneficial) olduğu kabul edilir. MY= Net maliyet/ Sağlık üzerine net etki

10 Maliyet Analizlerinde Tanımlar Maliyet-Etkinlik (Cost-effectiveness) Analizleri Bu yöntemde aynı hastalığı tedavi etmek amacıyla kullanılan iki veya daha fazla yöntem maliyet ve sağlık ölçümleri açısından değerlendirilir. Maliyet-yarar analizlerinden farklı olarak yakınmasız günler, yaşam kalitesi ve fizyolojik ölçütler değerlendirilebilir. Maliyet-kullanılabilirlik (Cost-utility) analizleri, maliyet-etkinlik analizinin bir varyantıdır ve tek bir ölçek üzerinde hastalığın hasta üzerindeki etkisi hem yaşam kalitesi hem de süresi açısından değerlendirilir. Bu ölçeğin bir ucunda tam sağlıklı olmak, diğer ucunda ise ölüm bulunur. Yaşamdan kaybedilen yıl=beklenen ortalama yaşölüm yaşı

11 Maliyet Analizlerinde Tanımlar Kazanılan ek yıl başına maliyet Yapılan tedaviye bağlı olarak kazanılan yaşam yılının maliyeti 11

12 Sigaraya Bağlı Maliyetler 1996 (Almanya) Hastalıkların maliyeti sigaraya bağlanan KOAH için 5,471 milyar, sigaraya bağlı akciğer kanseri için 2,593 milyar avro harcama yapılmıştır. Sigaraya bağlı kalp hastalıkları gibi diğer hastalaıklar da göz önüne alındığında toplam 16,6 milyar avroya mal olmaktadır. Tønnesen P, Carrozzi L, Fagerstrom KO, et al. Smoking cessation in patients with respiratory diseases: a high priority, integral component of therapy. Eur Respir J 2007;29: Godfrey C. The economic and social costs of lung cancer and the economics of smoking prevention. Monaldi Arch Chest Dis 2001;56:

13 Sigaraya Bağlı Maliyetler Sigaranın sağlığa verdiği maliyetler dışında verdiği zararlar göz önüne alındığında, sigaraya bağlı yangınlar İngiltere ve İskoçya da yaklaşık olarak 224 milyon avroya mal olmaktadır. Tønnesen P, Carrozzi L, Fagerstrom KO, et al. Smoking cessation in patients with respiratory diseases: a high priority, integral component of therapy. Eur Respir J 2007;29:

14 S.Hacıevliyagil, ve ark.göğüs Hastalıkları Servisine Yatan Hastaların Hastane Yatış Maliyetlerinin Karşılaştırılması. Toraks Dergisi. 2006; 7(1):

15 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastalıklara göre Maliyet- 2006* Hastalık(Vaka) Hasta başına düşen (YTL) Akciğer CA n:2116 (% 26) 1.707,76±2.680 (33, ) KOAH N:1718 (%16) 1.867,1 ±1.705,11 (42, ,65) * Yayınlanmamış veri

16 Sigara içenler, sigara içmekten memnunlar mı?

17 Sigara içenlerin yaklaşık % 70 i sigarayı bırakmak istemektedirler. Sigara içenlerin yaklaşık % 46 sı sigarayı bırakmayı denemektedirler. Bu kişilerin % 5,7 si ilk denemede sigarayı bırakırken ancak % 2,5 u bir yıllık süre içinde sigara içmemeyi başarabilmektedir.

18 Sigara bırakma yöntemleri Tavsiye Davranış tedavisi Nikotin yerine koyma tedavisi Farmakolojik ilaçlar

19 Sigara için kullanılan maliyet- etkinlik ölçütlerinde temel bilgiler Sigara bırakmada takip süresi genellikle 1 yıldır. Hayat boyu relaps oranının % 1-45 arasında olduğu bildirilmiştir. Her bir sigarayı bırakan kişi için ortalama kurtarılan hayat (life- years saved), sigara içmeye devam edenler göre 0,28-2,8 kat daha fazla olduğu gösterilmiştir. Song F. Cost-effectiveness of pharmacological interventions for smoking cessation: a literature review and a decision analytic analysis. Med Decis Making. 2002;22(5):S26-37

20 Sigara bağımlılarının kullanılan bu yöntemlere göre sigara bırakma başarı oranları Yıllık spontan sigara bırakma %1 (%0,5-2) oranı Sağlık çalışanı tarafından tavsiye %4 (%3-5) (12 ay süresince) Doktor tarafından değerlendirme % 10 (% 8-1 (12 ay süresince) Plaseboya göre Nikotin 1,67X (1,55-1,80) yerine koyma tedavisi Plaseboya göre Bupropion SR 2,1X (1,62-2,73)

21 Sigara bağımlılarının kullanılan bu yöntemlere göre sigara bırakma başarı oranları Plaseboya göre 2,65 (1,65-4,25) NYT+Bupropion SR Yaşam boyu relaps % 40(% 30-50) Uzun süre bırakıldığında 2X (1-3) kazanılan yaşam Song F. Cost-effectiveness of pharmacological interventions for smoking cessation: a literature review and a decision analytic analysis. Med Decis Making Sep- Oct;22(5 Suppl):S Review.

22 Sigarayı bırakmanın sonucu olarak yaşamdam kazanılan yıl başına düşen maliyet Sigara bıraktırma Yaşamdan kazanılan yöntemi ek yıl başına ($) Telefonla danışma Bırak kazan Sigara karşıtı kampanyalar 950 Kısa tavsiye 282 Tavsiye ve görsel malzeme 358

23 Sigarayı bırakmanın sonucu olarak yaşamdam kazanılan yıl başına düşen maliyet Sigara bıraktırma Yaşamdan kazanılan yöntemi yöntemi ek yıl başına ($) Pratisyen hekim değerlendirmesi 949 Nikotin yerine koyma Bupropion Nikotin ve Bupropion Tomson T, Helgason AR, Gilljam H.Quitline in smoking cessation: a costeffectiveness analysis.int J Technol Assess Health Care. 2004;20(4):469-74

24 Maliyet (ABD, 2001, $) Her bir deneme için Kısa tavsiye 5,08 (2,12-8,04) Profesyonel destek 50,76 (31,58-72,19) Kısa tavsiye+nrt 108,72 (77,2-133,42) Tavsiye+ Bupropion SR 109,56 (88,49-130,75) Profesyonel destek+ NRT 148,44 (102,61-187,63) Profesyonel destek 149,27 (113,85-175,03) +Bupropion SR Tavsiye + NRT 207,23 (159,52-246,20) Profesyonel destek 246,95 (184,88-290,48) + NRT + Bupropion SR Cornuz J, Pinget C, Gilbert A.Cost-effectiveness analysis of the first-line therapies for nicotine dependence. Eur J Clin Pharmacol Jul;59(3):201-6.

25 Başarılı bir şekilde sigarayı bırakan bir kişi için MI ve inmeye bağlı öngörülebilecek maliyetler için ilk yılda $47 ve sonraki 7 yılda $853 tasarruf sağlanır. Sigara bırakma ör. Mammografi, kolon kanseri taraması, PAP testleri, hafif ve orta hipertansiyonun tedavisi ve yüksek kolesterol tedavisi gibi yaygın koruyucu hekimlik uygulamalarından daha maliyetetkindir. Cummings KM, Stiles J, Mahoney MV, Sciandra R. Health and economic impact of cigarette smoking in New York State, N Y State J Med. 1992; 92(11): Tsevat J. Impact and cost-effectiveness of smoking interventions. Am J Med. 1992; 93: 43S-47S. Review..

26 Sigara Bırakmanın Maliyeti ( ) (İngiltere) Sigara bıraktırma programına harcanan Sigara bıraktırma maliyet etkinlik her kazanılan yaşam yılı) Statinlere harcanan 245x10 6 Statinlerin maliyet etkinliği maliyet-etkinlik (her kazanılan yaşam yılı) Parrott S, Godfrey C, Raw M, et al. Guidance for commissioners on the cost effectiveness of smoking cessation interventions. Health Educational Authority. Thorax. 1998;53: S1-38. Muir J, Fuller A, Lancaster T. Applying the Sheffield tables to data from general practice. British Journal of General Practice. 1999; 49:218.

27 Sigara Bırakmanın Maliyeti (Hollanda) Sigara ile ilişkli hastalıkların hayat boyu maliyeti erkekler için 7.27 milyon dolar, kadınlar için 9.47 milyon dolar, Sigara ile ilişkili hastalıklar, sigara ile ilişkili olmayan hastalıklarla kıyaslandığında yıllık harcama farkı 6 milyar dolar olarak bulunmuştur. Barendregt JJ, Bonneux L, van der Maas J. The health care costs of smoking. N Engl J Med 1997;337: Johnson E, Dominici F, Griswold M, Zeger SL. Disease cases and their medical costs attributable to smoking: an analysis of the national medical expenditure survey. J Econometrics 2003; 112:

28 İngiltere örneği Yüksek kolesterol tedavisi için, sigara bıraktırma için harcanan paranın 12 katı para harcanmaktadır. Statinler için harcanan paranın maliyet- etkinliği, sigara bıraktırmak için harcanan paranın maliyet- etkinliğinden 17 kat daha fazladır. Muir J, Fuller A, Lancaster T. Applying the Sheffield tables to data from general practice. British Journal of General Practice. 1999; 49: 218.

29 İngiltere örneği Statin tedavisine ihtiyaç duyanların % 87 si sigara içmektedir. İngiltere de 1 haftalık ücretsiz NRT tedavisi verilmektedir. Bu tüm sigara bıraktırmak için harcanan bütçesinin % 12,5 ini oluşturmaktadır.

30 İngiltere örneği NYT nin devlet tarafından ödenmesi Ulusal Sağlık Sistemine mal olacaktır. 12 adet sakız 2.55 (Bir günlük maliyet) 19,95 bir haftalık nikotin bandı maliyeti 1 haftalık Bupropion maliyeti 10 (NRT tedavisine yakın)

31 İngiltere örneği Nikotin bandı ortalama 12 hafta kullanılmakta, bupropion genellikle 9 hafta kullanılmaktadır. Nikotin bandının bir deneme için maliyeti 240 Bupropion SR için 90 Her ikisi beraber kullanıldığında 230 Denscombe M. UK health policy and 'underage' smokers: the case for smoking cessation services. Health Policy. 2007;80(1):69-76.

32 Ülkemizde Sigara Bırakma Başarı Oranları Merkez Bir yıllık başarı % Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 37 İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 33.6 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 30 Karadeniz Teknik Üniv. Tıp Fakültesi 53.5 Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi 18.2 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesl GATA Süleyman Demirel Üniversitesi 43,3-20,3 49 Prof. Dr. Esra Uzaslan: Toraks Derneği. Tütün ve Tütün Kontrolü Sempozyumu. 3-4 Aralık 2005, İstanbul

33 Ülkemizde Sigara Bırakma Başarı Oranları Merkez Bir yıllık başarı % Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 41,2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 30 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 35 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 33 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 24 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 35 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 38 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi 28 Prof. Dr. Esra Uzaslan: Toraks Derneği. Tütün ve Tütün Kontrolü Sempozyumu. 3-4 Aralık 2005, İstanbul

34 Ülkemizde sigara bırakmada kullanılan farmakolojik tedavilerin maliyetleri (Mart 2007) (YTL) Nikotin Bandı (7 adet) Nicotinell 1 17,17 Nicotinell 2 17,17 Nicotinell 3 16,15 Nikotin Sakızı (24 adet) (Nicotinell): 4 Nikotin inhaler (Kartuşlu): 105 Bupropion SR (Zyban): 128,40 (60 adet)

35 Ülkemizde sigara bırakmada kullanılan farmakolojik tedavilerin maliyetleri (Mart 2007) (YTL) Nikotin Bandı 7 günlük maliyet 17,7 12 haftalık maliyet: 212,4 Bupropion SR (8 haftalık) maliyet: 256,8 Bupropion SR (12 haftalık) maliyet: 385,2 Haftalık (Günde 20 adet) yabancı sigara 34,3 (En pahalı sigara paketi: 4.9 YTL) 8 haftalık yabancı sigara maliyeti: 274,4 12 haftalık yabancı sigara maliyeti: 411,6

36 SSK Ödemesi yılı bütçe talimatına göre (2007 için değiştirilmemiştir) Sigara polikliniği: Para ödemiyor Muayene ücreti: 15,50 YTL CO ölçümü: Ödemiyor Solunum Fonksiyon Testi 29,70 YTL (Reversibiliteli) PA Akciğer grafisi (tek yön): 7,48 YTL PA Akciğer grafisi (çift yön): 14,08 YTL

37 Sonuçlar Sigara bıraktırmanın en maliyet etkin yolu, sigaraya başlatmamaktır Sigara bağımlılığı bir hastalıktır ve sağlık kurumlarında sağlık çalışanları tarafından tedavi edilmelidir. Sigara bıraktırmada kullanılan yöntem ve tedavilerin maliyet- etkinliği çok yüksektir.

38 Sonuçlar Günümüzde, doktorların hastalarına sigara bırakmayı önerme oranı ABD de sağlık kuruluşları için bir kalite standartıdır. The state of managed care quality, Washington, D.C.: National. Committee for Quality Assurance, 2000:28.

39 Sonuçlar En hızlı ve muhtemelen en büyük yarar sağlayan tütün kontrol yöntemi gençlere ve erişkinlere sunulan başarılı bir sigara bırakma programıdır. 50 yaşından önce bırakanlar sonraki 15 yılda sigaraya bağlı hastalıklardan ölme risklerini %50 azaltmış olurlar. Kişisel ve sağlık sistemi bazında sağlık için yapılacak en önemli işlerden birisi sigara bırakmadır. California Department of Health Services. October Pierce JP, et al. JAMA 1998;280(10): Hu T-W, et al. Am J Public Health 1995b;85(9):

40 Sonuçlar Sigara bıraktırmada kullanılan farmakolojik tedaviler şu anda ödeyici sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenmemektedir. Özel sigorta şirketleri şu anda sigara bıraktırmada kullanılan farmakolojik tedavileri karşılamamaktadır.

41 Sonuçlar Dünyanın gelişmiş ülkelerinin çoğunda farmakolojik tedaviler sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenmemektedir. İngiltere gibi halkın tamamına yakın sağlık harcamalarının Ulusal Sağlık Sisteminden finanse edildiği ülkelerde farmakolojik tedavinin reçete edilmesinin devlete getireceği mali yük tartışılmaktadır.

42 Sonuçlar Farmakolojik tedavinin devlet veya özel sigorta şirketleri tarafından finanse edilmesinin kurallara bağlı olması gerektiği yaygın düşüncedir. Sigara içenlerin, sağlık harcamalarının daha yüksek olması beklendiğinden özel sigorta şirketlerince daha yüksek pirimler alınmaktadır.

43 Sonuçlar Sigara içenlerin verdiği zararlar, öncelikle işverenlere olduğundan, işverenlerin konuya ilgisi çekilmeye çalışılmaktadır. Ülkemizde maliyet- etkinlik çalışmalarına ihtiyaç vardır.

44 Ekonomik Sonuç (1994, Z. Önder) 1 Aylık Sigara Parası 12 Lt süt 20 kg portakal 106 yumurta 1,5 çocuk paltosu 7 çocuk pantolonu 1 yıllık sigara parası: 1.1 ton linyit kömürü 3 ay bırakmakla Dostlara PARTİ verebilirsiniz.

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olgularında sigarayı bırakma başarısı

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olgularında sigarayı bırakma başarısı Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olgularında sigarayı bırakma başarısı Zeynep AYTEMUR SOLAK, Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU, Ertürk ERDİNÇ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir.

Detaylı

Düzce Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları. Sigara Bırakma Polikliniği Sonuçları

Düzce Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları. Sigara Bırakma Polikliniği Sonuçları Düzce Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öner BALBAY 1, Ali Nihat ANNAKKAYA 1, Gülşen AYTAR 2, Cahit BİLGİN 3 1 AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı; Öğretim Üyesi 2 AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi

Detaylı

Sigara Bırakmada Nikotin Bağımlılık Düzeylerinin Tedavi Sonuçlarına Etkisi

Sigara Bırakmada Nikotin Bağımlılık Düzeylerinin Tedavi Sonuçlarına Etkisi Sigara Bırakmada Nikotin Bağımlılık Düzeylerinin Tedavi Sonuçlarına Etkisi Osman ÖRSEL*, Sibel ÖRSEL**, Sibel ALPAR*, Nazire UÇAR*, Selma FIRAT GÜVEN*, Tuğrul ŞİPİT*, Bahar KURT* * Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti askeri sağlık personelinde sigara içme sıklığı, nikotin bağımlılığı ve ucuz sigara satışının etkisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti askeri sağlık personelinde sigara içme sıklığı, nikotin bağımlılığı ve ucuz sigara satışının etkisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti askeri sağlık personelinde sigara içme sıklığı, nikotin bağımlılığı ve ucuz sigara satışının etkisi Ersin GÜNAY 1, Ziya ŞİMŞEK 2, Gürkan KUTUCULAROĞLU 2, Gürkan METİNYURT

Detaylı

Kardiyopulmoner hastalığı olanlarda sigaranın bırakılması

Kardiyopulmoner hastalığı olanlarda sigaranın bırakılması 244 Özgün Araşt rma Original Investigation Kardiyopulmoner hastalığı olanlarda sigaranın bırakılması Smoking cessation in patients with cardiopulmonary diseases Zeynep Pınar Önen, Elif Şen, Banu Eriş Gülbay,

Detaylı

KOAH Tedavisinde Sigaranın Bıraktırılması

KOAH Tedavisinde Sigaranın Bıraktırılması 98 Derleme Review KOAH Tedavisinde Sigaranın Bıraktırılması Role of Smoking Cessation in COPD Treatment Dr. Mehmet KARADAĞ Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,

Detaylı

Türkiye de Çeşitli Sağlık Kurumlarında Doktor, Hemşire ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Boyutu

Türkiye de Çeşitli Sağlık Kurumlarında Doktor, Hemşire ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Boyutu Türkiye de Çeşitli Sağlık Kurumlarında Doktor, Hemşire ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Boyutu Sabahat TEZCAN*, Nazan YARDIM* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı,

Detaylı

Aile hekimlerinin sigara bağımlılığı tedavisi konusundaki bilgi, tutum ve uygulamaları

Aile hekimlerinin sigara bağımlılığı tedavisi konusundaki bilgi, tutum ve uygulamaları Research Article doi: 10.2399/tahd.14.00058 Türk Aile Hek Derg 2014; 18 (2): 58-62 TAHUD 2014 Aile hekimlerinin sigara bağımlılığı tedavisi konusundaki bilgi, tutum ve uygulamaları Knowledge, attitudes

Detaylı

SİGARAYI BIRAKMA YOLLARI (SİGARANIN ZARARLI ETKİLERİNDEN KORUNMA)

SİGARAYI BIRAKMA YOLLARI (SİGARANIN ZARARLI ETKİLERİNDEN KORUNMA) (SİGARANIN ZARARLI ETKİLERİNDEN KORUNMA) Hazırlayan Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet Sağlık

Detaylı

Bir Serbest Eczanede Eczacı Danışmanlığında Yürütülen Sigara Bırakma Programının Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Bir Serbest Eczanede Eczacı Danışmanlığında Yürütülen Sigara Bırakma Programının Sonuçlarının Değerlendirilmesi MÜSBED 2012;2(1):20-25 Araştırma / Original Paper Bir Serbest Eczanede Eczacı Danışmanlığında Yürütülen Sigara Bırakma Programının Sonuçlarının Değerlendirilmesi Leyla Atalay, Mesut Sancar, Betul Okuyan,

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER 1.1. Dünyada ve Türkiye de Sigara Kullanım Yaygınlığı 1.1.1. Ülkelere Göre Genel Sigara Tüketim Miktarları

1. GENEL BİLGİLER 1.1. Dünyada ve Türkiye de Sigara Kullanım Yaygınlığı 1.1.1. Ülkelere Göre Genel Sigara Tüketim Miktarları İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER 1 TABLO LİSTESİ 2 ŞEKİL LİSTESİ 3 1. GENEL BİLGİLER 4 1.1. Dünyada ve Türkiye de Sigara Kullanım Yaygınlığı 4 1.1.1. Ülkelere Göre Genel Sigara Tüketim Miktarları 4 1.1.2.

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelerinde Sigara İçme Durumu Ve Etkileyen Faktörler

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelerinde Sigara İçme Durumu Ve Etkileyen Faktörler Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelerinde Sigara İçme Durumu Ve Etkileyen Faktörler The Frequency and Affecting Factors of Smoking Among Nurses of Medicine

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.tr. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society

TÜRK TORAKS DERNEĞİ KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.tr. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 11 Ek 1 Mayıs 2010 Volume 11 Supplement 1 May

Detaylı

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Celal KARLIKAYA TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Sigara kullanıcılarda nikotin bağımlılık düzeyinin yaş ve cinsiyetle ilişkisi: Diyarbakır örneklemi

Sigara kullanıcılarda nikotin bağımlılık düzeyinin yaş ve cinsiyetle ilişkisi: Diyarbakır örneklemi Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 712-716 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0505 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Sigara kullanıcılarda nikotin bağımlılık düzeyinin yaş ve cinsiyetle

Detaylı

Fabrika işçilerinin sigara kullanma alışkanlıkları ve sigara bırakma konusundaki düşünceleri

Fabrika işçilerinin sigara kullanma alışkanlıkları ve sigara bırakma konusundaki düşünceleri Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 717-723 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0506 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Fabrika işçilerinin sigara kullanma alışkanlıkları ve sigara

Detaylı

T J P H / T H. Turk J Public Health TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ

T J P H / T H. Turk J Public Health TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ ISSN: 1304-1096, Electronic ISSN:1304-1088 Turk J Public Health TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ August 2012 Ağustos 2012 Published three times a year Yılda üç kez yayınlanır

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 KISALTMALAR... 2 TÜTÜN KONTROL ÇALIŞMALARI... 3 TÜTÜN KONTROL ÇALIŞMALARINDA GELİNEN NOKTA... 4

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 KISALTMALAR... 2 TÜTÜN KONTROL ÇALIŞMALARI... 3 TÜTÜN KONTROL ÇALIŞMALARINDA GELİNEN NOKTA... 4 1 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 KISALTMALAR... 2 TÜTÜN KONTROL ÇALIŞMALARI... 3 TÜTÜN KONTROL ÇALIŞMALARINDA GELİNEN NOKTA... 4 TÜTÜNSÜZ KURUMUN AMACI... 5 TÜTÜNSÜZ KURUM... 6 TÜTÜNSÜZ KURUM OLMAK İÇİN

Detaylı

SİGARAYI GARAYI BIRAKMA KLİNİĞİİĞİ NASIL OLMALI. Prof.Dr.Yasemin AÇIKA AD.

SİGARAYI GARAYI BIRAKMA KLİNİĞİİĞİ NASIL OLMALI. Prof.Dr.Yasemin AÇIKA AD. SİGARAYI GARAYI BIRAKMA POLİKL KLİNİĞİİĞİ NASIL OLMALI Prof.Dr.Yasemin AÇIKA IK-2010 F.Ü.T.Tıp p Fak. Halk Sağlığı AD. Sigarayı Bırakma Polikliniklerinin Önemi Dünyada yaklaşık 1.2 milyar kişi sigara içmektedir.

Detaylı

TÜTÜN KONTROLÜ ve HEKİMİN ROLÜ. Doç. Dr. Metin ÖZKAN GATA Göğüs Hastalıkları AD

TÜTÜN KONTROLÜ ve HEKİMİN ROLÜ. Doç. Dr. Metin ÖZKAN GATA Göğüs Hastalıkları AD TÜTÜN KONTROLÜ ve HEKİMİN ROLÜ Doç. Dr. Metin ÖZKAN GATA Göğüs Hastalıkları AD Tütün üretiyoruz Tütünü tüketiyoruz İthal ediyoruz İhraç ediyoruz Sigara içiyoruz (1/2-1/2) Sigaraya başlama yaşı düştü ESELLEŞME

Detaylı

Bir eğitim hastanesinde görev yapan hemşirelerin sigara içme profilinin belirlenmesi

Bir eğitim hastanesinde görev yapan hemşirelerin sigara içme profilinin belirlenmesi Bir eğitim hastanesinde görev yapan hemşirelerin sigara içme profilinin belirlenmesi İlknur Sayan 1, Ö. Faruk Tekbaş 2, Ercan Göçgeldi 2, Eylem Paslı 3, Mustafa Babayiğit 2 1 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

Detaylı

V.TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SEMPOZYUMU. Birinci Basamak Sağlık Örgütlenme ve Finansman Sistemleri : Farklı Yaklaşımlar.

V.TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SEMPOZYUMU. Birinci Basamak Sağlık Örgütlenme ve Finansman Sistemleri : Farklı Yaklaşımlar. V.TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SEMPOZYUMU Birinci Basamak Sağlık Örgütlenme ve Finansman Sistemleri : Farklı Yaklaşımlar 10-11 Mayıs 2007 Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi MANİSA Düzenleyen

Detaylı

Hastane çalışanlarının sigara içme düzeylerinin belirlenmesi ve dumansız hava sahası uygulamasının değerlendirilmesi

Hastane çalışanlarının sigara içme düzeylerinin belirlenmesi ve dumansız hava sahası uygulamasının değerlendirilmesi JCEI / 2015; 6 (1): 33-39 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.01.0482 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Hastane çalışanlarının sigara içme düzeylerinin belirlenmesi

Detaylı

ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI

ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Celal KARLIKAYA TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI

Detaylı

Türkiye de astım ve KOAH farkındalığının değerlendirilmesi (GARD Türkiye Projesi- Kronik Hava Yolları Hastalıkları Ulusal Kontrol Programı)

Türkiye de astım ve KOAH farkındalığının değerlendirilmesi (GARD Türkiye Projesi- Kronik Hava Yolları Hastalıkları Ulusal Kontrol Programı) KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2013; 61(3): 175-182 Geliş Tarihi/Received: 27/08/2013 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 07/10/2013 Türkiye de astım ve KOAH farkındalığının değerlendirilmesi

Detaylı

Türkiye de Tütün Ekonomisi ve Tütün Ürünlerinin Vergilendirilmesi

Türkiye de Tütün Ekonomisi ve Tütün Ürünlerinin Vergilendirilmesi Türkiye de Tütün Ekonomisi ve Tütün Ürünlerinin Vergilendirilmesi Ayda Yürekli Dünya Sağlık Örgütü, Cenevre H Murat Elibol Maliye Bakanlığı, Ankara Altan Çabuk Çukurova Üniversitesi, Adana Sinan Fikret

Detaylı

Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışanlarda Sigara İçme Prevelansı ve Sigaraya Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi

Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışanlarda Sigara İçme Prevelansı ve Sigaraya Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 5: 63-67 Mayıs 2004 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışanlarda Sigara İçme Prevelansı ve Sigaraya Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi

Detaylı

Kadınlarda Madde Kullanımı ve Hemşirenin Rolü Substance-Use Disorders in Women and the Nurse s Role ABSTRACT

Kadınlarda Madde Kullanımı ve Hemşirenin Rolü Substance-Use Disorders in Women and the Nurse s Role ABSTRACT Kadınlarda Madde Kullanımı ve Hemşirenin Rolü Substance-Use Disorders in Women and the Nurse s Role YELİZ KAYA* NEVİN ŞAHİN ** Geliş Tarihi: 04.01.2013 Kabul Tarihi: 27.03.2013 ÖZET Madde kelimesi tıbbi

Detaylı

Hepatit B Tanı ve Tedavisinde Maliyet Etkin Uygulamalar

Hepatit B Tanı ve Tedavisinde Maliyet Etkin Uygulamalar güncel gastroenteroloji 17/3 Hepatit B Tanı ve Tedavisinde Maliyet Etkin Uygulamalar Fatih Oğuz ÖNDER 1, Gökhan KABAÇAM 2, Mehlika TOY 3 1 Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği,

Detaylı