ÇALIŞMALARIMIZ. Büyük bir emek ürünü olan birinci kitap şu bölümlerden

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIŞMALARIMIZ. Büyük bir emek ürünü olan birinci kitap şu bölümlerden"

Transkript

1 ÇALIŞMALARIMIZ Bültenimize başlarken gerek süregelen, gerekse 2013 de ön görülen çalışmaları, Selma Durak başkanlığındaki yönetim kurulunun programlarını sizlere aktarmak istiyorum. Süregelen çalışmalar: 1 Yıldız Teknik Üniversitesinde 37 yıldır devam eden öğrencilere yapılan yardımlar öylesine yaygınlaştı ki Anadolu da gereksinimi olan ilköğretim okullarına kadar uzandı. Bu konuda özveriyle çalışan arkadaşlarımıza teşekkür borçluyuz. 2 İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarındaki ilk Türk kadın sahne sanatçısı Bedia Muvahhid in anısını yaşatmak için o yılın en başarılı, genç kadın oyuncusuna verilen ödüller 19 yıldır sürmektedir. 3 İstanbul sivil toplum örgütleriyle iletişim; İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği ve Haklı Kadın Platformu ile ortak panel, bildiri gibi etkinlikler güncel olaylar çerçevesinde devam etmektedir. 4 Alan Çalışmaları; 30 yıldır süregelen bu çalışmalar toplumdaki sosyal değişimlerle birlikte düşünce ve yaşam biçimlerine yön vermesi bakımından önem kazandı. Özellikle toplumda kadına yönelik şiddet olgusunun artması, kadın cinayetleri, çocuk gelinler ön plana çıktı. Bu sorunların yanı sıra hijyen, sağlık ve ev ekonomisi gibi konular her konunun uzmanlarınca öğretiliyor. Baş vuracakları merciler gösteriliyor. Bu konuda çalışan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. 5 Türkiye genelinde 5 Aralık, 8 Mart, Genel Merkez başkanlar toplantısı ve kuruluş yıldönümlerine katılım; İstanbul ilçeleri arasında iletişim ve uyumlu bir çalışma sağlamak başkanlara düşen asli görevlerdendir. Bu görevi içselleştirmeyi başaran Selma Durak a teşekkür ederiz yılının en büyük projesi ise şöyle gelişti yılında o günün aydın kadınlarının kurduğu Türk Kadınlar Birliğinin bugüne kadar bir tarihçesi yoktu. İstanbul Şubesi Başkanı Selma Durak ve yönetim kurulu üyelerimizden Nurşen Persentili, Türk Kadınlar Birliğinin tarihçesini gün ışığına çıkardılar. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve diğer arşivlerdeki eski çalışma raporları ve belgelerden yararlanarak belgesel niteliğinde iki kitap hazırlandı. Bu bilgileri derleyip yazan Nurşen Persentili ye teşekkürler..yazılım aşaması biten kitaplardan biri kurulduğu günden bugüne Genel Merkezi içeriyor. Bu kitap basılarak derneğimizin kuruluş günü olan 13 Nisanda tüm üyelerimize tanıtılmıştır. İkincisi ise İstanbul şubesinin bu güne dek çalışmaları.. O kitap d a k ı s a b i r s ü r e i ç i n d e ü y e l e r i m i z l e b u l u ş a c a k t ı r. Büyük bir çalışma ve emek ürünü olan bu iki kitabın hazırlanması iki arkadaşımızın özverili çalışmaları ve Genel Başkanın katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Büyük bir emek ürünü olan birinci kitap şu bölümlerden oluşuyor Kuruluş yılı. Nezihe Muhiddin ve arkadaşlarının Atatürk devrimlerinden ışık alarak yaptıkları çalışmalar. Bugün dahi zor gerçekleştirilebilen, Avrupa dan davet edilen 30 ulustan gelen delegelerle Türk kadınını tanıtmak amacıyla Yıldız Sarayında yapılan toplantı. Bu olay Atatürk ün takdirini kazanır Kadın Hakları yasası meclisten çıktıktan sonra derneğin işlevi kalmamıştır düşüncesiyle kapanış Yeni bir çalışma dönemi. Mecliste milletvekili kadınlar var. Ne yazık ki bir süre sonra derneğin Demokrat Parti Kadın Kolu gibi çalışması Devrim yasaları, derneklerin kapatılması ve bir süre sonra yeniden açılması.

2 Türk Kadınlar Birliğinin üç genel başkanla bugünlere gelmesi Günseli Özkaya, Ayseli Göksoy, Sema Kendirci Her genel başkan kendi dönemlerinde örgütün Türkiye sathına yayılması, işlevi, tanıtımı ve 89 yıllık etkin bir dernek oluşturulması için özveriyle çalışmışlardır. Başarılı çalışmaların sonucunda genel başkanlar ve üyeler derneği bugünlere taşımışlardır. Bu bir kadın savaşıdır. Bunu kitaba yansıtanlara şükran borçluyuz. Bugün hala sivil toplum örgütleri, kadın hakları, kadın erkek eşitliği, kadına şiddet uygulanması, kadının siyasetteki yeri konularıyla savaşırken 1924 ler de bu konuları ön görerek makaleler yazan ve Türk Kadınlar Birliğine başkanlık eden Nezihe Muhiddin i rahmet ve saygıyla anıyoruz. Bu yıl da 21 Şubatta İstanbul şubelerince Nezihe Muhiddin i anma günü düzenlenmiştir. Bu bir değerbilirlik örneğidir. Başta başkan olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine ve aynı özveriyle çalışan üyelerimize başarılar diliyorum. KİTAP HAKKINDA Saygılarımla Onursal Başkan Gültekin Baktır 90 yıl önce, 1923 yılında, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte, Nezihe Muhiddin ve çevresindeki aydın kadınlar, ilk defa siyasi hak talebi için örgütlenmişlerdir. Yeni kurulan Cumhuriyette erkeklerle eşit olarak yer alma taleplerini dile getirerek siyasi bir parti kurmak üzere teşebbüse geçmişler ve büyük bir heyecanla hak arama mücadelesini başlatmışlardır. Kadınların ilerleme olanağı bulması, her türlü medeni ve siyasal haklara sahip olması, Milletin ve Cumhuriyetin inşasında etkin olarak, güç alanında yer edinmesi amacıyla siyasi parti kurarak teşkilatlanmalarına, henüz siyasi haklarını almamış olmaları gerekçe gösterilerek onay çıkmadı. Kadın Halk Fırkası-KHF, Cumhuriyetten sonra kurulmak için teşebbüse geçilen ilk siyasi parti olarak tarih sayfalarında yerini almıştır. Nezihe Muhiddin ve arkadaşları aynı kadro ile 7 Şubat 1924 tarihinde Türk Kadın Birliği-TKB adı ile bir dernek kurarak yoluna devam etti yılları arasında tüm engellemelere rağmen kararlı bir tutumla, cesaretle ve gür bir sesle kadın hakları konusunda örgütlü mücadelesini sürdürdü yılında Artık varlığına gerek kalmadığı söylenerek kapatılan dernek, 14 yıl aradan sonra, Türk Kadınlar Birliği adı ile 13 Nisan 1949 tarihinde yeniden açılmıştır. Cumhuriyet döneminde başladığı hak elde etme mücadelesini günümüzde de yaygın şubeleri ve aktif çalışmalarıyla, Atatürk İlkeleri çerçevesinde elde edilen hakları geliştirme, koruma ve yayma yönünde sürdürüyor. Son senelerde ki politik ve sosyal ortamda bu mücadele daha da önem kazanmıştır. Bu zengin tarihin ve mücadelenin kuruluştan bugüne bir bütün olarak kapsamlı bir şekilde belgelenmesi amacıyla Türk Kadınlar Birliğinin tarihini ve hak mücadelesini anlatan, Türk Kadınlar Birliği Doksan Yıllık Örgütlü Mücadele isimli ilk kitap, 13 Nisan 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Önümüzdeki günlerde, 64 yıllık mazisi olan Türk Kadınlar Birliği İstanbul şubesinin tarihi ve çalışmaları, ikinci bir kitap olarak yayına hazırlanmaktadır. Her iki kitap için kaynak araştırmalarını yaparken ulaşılabilen diğer şubelerle ilgili kuruluş dönemlerine ait bilgiler de bir arada toplanarak ikinci kitapta ayrı bir bölüm olarak yer almıştır. Türk Kadınlar Birliği mücadelesini kurulduğu günden itibaren örgütlü olarak yapmıştır. Genel Merkez, Ankara da çalışmalarıyla ve şubeler arası koordinasyonu sağlayarak Birliğin beyni işlevini görmektedir. Şubeler ise Kuruluşun tüm Anadolu ya yayılan kan damarlarıdır. Biri olmazsa diğeri de olmaz. Bu çalışmaları yaparken, Sn Gültekin Baktır a özel arşivini açtığı için müteşekkirim. TKB İstanbul şube başkanı Sn. Selma Durak la, bu çalışmanın başından beri kaynakların aranmasında ve internetteki bilgilerin dökümünde işbirliği içinde olduk. TKB Genel Başkanı Av. Sema Kendirci ve kitap projesini duyan Türk Kadınlar Birliği başkan ve üyelerinin yüreklendirici destekleri ile on altı ay süren yoğun bir çalışmadan sonra tamamlanan kitapla geçmişin geleceğimize rehber olmasını amaçlıyorum ve bu uzun yürüyüşün sınırlıda olsa bir dönemindeki adımlar ve kazanımların içinde yer almış olmaktan gururluyum. Biz Türk Kadınları, olağanüstü bir dönem olan 1920 li yılların Türkiye sinde, içinde yaşanılan toplumun henüz olgunlaşmamış şartlarına rağmen, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk e; Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Türk kadınına verdiği değer, onun Cumhuriyet İlkelerini taşıyıp geliştireceğine olan inancı ve yasal haklarını elde etmesinde ki kararlılığı için minnettarız. Nurşen Persentili

3 TKB NİN 34. GENEL KURULU 10 KASIM ETKİNLİĞİ 10 Kasımda Taksim Atatürk Anıtında Valiliğin törenine katılan grubumuz saygı duruşu ve İstiklal Marşını takiben çelengimizi bıraktı. Ayrıca Şükran Bozdoğan başkanlığındaki komisyonumuz, Atamızı anmak için Alibeyköy Cumhuriyet İlköğretim Okulundaki törene katılarak Atatürk büstüne çelenklerini sundular. 5 ARALIK ETKİNLİĞİ Divan Kurulu Türk Kadınlar Birliği Genel Merkezinin 34. Olağan Genel Kurulu 27 Mayıs 2012 de Dedeman Otelinde yapıldı. İstanbul Şubesi olarak delegelerimizle birlikte genel kurula katıldık. Genel Başkanımız Sn. Av. Sema Kendirci oy birliği ile yeniden genel başkanlığa seçildi. Seçimlerden sonra şubelerin onursal başkan ve onursal üyelerine Genel Başkan tarafından plaketleri verildi. Dernek tüzüğünde gerekli değişiklikler yapıldı. Akşam Midas Otelde müzik eşliğinde bir kutlama yemeği düzenlendi. İstanbul şubesi olarak Genel Başkanımızı ve yönetim,denetim,disiplin kurulları üyelerini kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz. 5 Aralık Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını Elde Edişinin 78. Yıldönümü bu yıl Denizli Şubemizin düzenlediği etkinliklerle kutlandı. 4 Aralıkta Denizli de toplanan tüm şubeler Denizli Şubemizin ev sahipliğinde Pamukkale de otellere yerleştirildiler. Daha sonra çevrede kültür gezisi yapıldı. Kadın işçilerin çoğunlukta olduğu dokuma fabrikası gezilerek işçilerle birlikte öğle yemeği yendi. Akşam ise Genel Başkanın başkanlığında başkanlar kurulu toplantısı yapıldı. CUMHURİYET ETKİNLİKLERİ 29 Ekim akşamı Cumhuriyetimizin ilanının 89. yılını kutlamak üzere Valiliğin Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde verdiği resepsiyona 2. Başkanımız Nurten Bağcı katıldı. 29 Ekimde Şükran Bozdoğan başkanlığında bir grup, Alibeyköy Cumhuriyet İlköğretim Okuluna giderek Cumhuriyet Bayramı kutlamasına katıldılar ve Atatürk büstüne çelenk koydular. 31 Ekimde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde İKKB nin düzenlediği Cumhuriyet kutlamasına araba konvoyu ile katıldık. Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk ün de bulunduğu Kadıköy Meydanındaki Atatürk Büstüne çelengimizi bıraktık, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşını söyledik ve bildirimizi okuduk. Hiç birşeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Mustafa Kemal Atatürk Denizli deyiz. 5 Aralık günü Belediye Başkanlığı ziyaret edilerek Belediye ile Valilik binaları arasında yürüyüş yapıldı ve Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Pamukkale Üniversitesinde yapılan panelde Genel Başkanımız Av. Sema Kendirci ve Av. Gülizar Karaca günün önemi ile ilgili konuşmalar yaptılar. Pamukkale Üniversitesinden Doçent Türkan Erdoğan Nezihe Muhiddin in hayatı hakkında, üniversiteden Meslek Yüksek Okulu Öğr. Görevlisi Doç. Dr. Ümmühan Başarslan ise Obezite konusunda üyelere bilgiler verdiler. Akşam İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil in de konuk olarak katıldığı gala yemeğinde etkinliğe katkı sunanlara ve şube başkanlarına teşekkür plaketleri sunuldu. Bizleri özenle ağırlayan Denizli Şubesi Başkanı Berrin Şengün ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz.

4 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ve Kurtuluş Müzesini görmelerini sağladı. Saat de tüm şubeler Anıtkabir de buluşarak törene katıldık. Atamıza saygı duruşunda bulunarak mozolesine çelengimizi bıraktık. Öğle yemeğinden sonra katıldığımız Kadın konulu panelde konuşmacılar Genel Başkan Av. Sema Kendirci, sanatçı Meltem Cumbul, Ankara 8. Aile Mahkemesi emekli yargıcı Av. Eray Karınca idi. Akşam Genel Merkezin organize ettiği Midas Oteldeki yemeğe katıldık ve 89.yıldönümü pastamızı hep birlikte keserek kutlamayı tamamladık. Kuruluş Yıldönümümüzde Anıtkabir deyiz. 8 Mart Tekirdağ Etkinliği Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Tekirdağ şubemizin organizasyonunda yapılan etkinliklerle kutladık. Sabah yurdumuzun birçok ilinden gelen şubelerle toplanarak kortej yürüyüşü ile Atatürk Anıtına gidip saygı duruşunda bulunduk. İstiklal Marşını söyledikten sonra çelengimizi bıraktık. Genel Başkanımız Av. Sema Kendirci günün anlamını belirten bir konuşma yaptı. Toplu halde şehri dolaşarak Tekirdağ ilimiz hakkında bizi bilgilendirdikten sonra meşhur Tekirdağ köftesini ikram ettiler. Yemekten sonra Belediye Binasında yapılacak olan paneli izlemeye gittik. Panelde, Genel Başkanımız Av. Sema Kendirci,Tekirdağ Türk Kadınlar Birliği Başkanı Nural Ülker, Balkan Kadınlar Birliği Başkanı Sıdıka Aga. Emekli Albay Murat İşözen kadın sorunları üzerine konuştular. Daha sonra Tekirdağ Şubesi ve kardeş Makedonya Türk Kadınlar Birliği üyelerinden oluşan koroyu ve gene şube üyelerinin mankenlik yaptıkları yöresel kıyafetlerin sunulduğu defileyi büyük bir beğeniyle izledik. Akşam Ramada Otelinde verilen gala yemeğinde şube başkanlarına teşekkür plaketleri sunuldu. Bizleri büyük emekle ağırlayan Tekirdağ şubesi başkanı Nural Ülker ve yönetim kuruluna çok teşekkürler 13 NİSAN TKB KURULUŞ YILDÖNÜMÜ Derneğimizin kuruluşunun 89. yılını Genel Merkezin önderliğinde Ankara da Anıtkabir de yapılan törenle kutladık. Şubemiz bu sene de Anıtkabir i daha önce görmemiş 52 kadınımızı götürerek onların da Atamızın kabrini, Atatürk Yönetim Kurulu üyemiz Nurşen Persentili tarafından Türk Kadınlar Birliğinin tarihçesi 16 aylık titiz bir çalışma döneminden sonra derlenerek kitap haline getirilmiştir. Genel Başkanımızın da bu çalışmaya katkısıyla, kitabımız derneğimizin 89. Kuruluş yıldönümünde Dedeman Oteldeki panel sonrası, üyelerimize tanıtılarak dağıtılmıştır. Derneğimiz için çok önem taşıyan kitabı bizlere kazandıran değerli arkadaşımız Nurşen Persentili ye şükranlarımızı sunarız. Genel Başkanımız, Kitabımızın yazarı Nurşen Persentili yi kutlarken. İSTANBUL ŞUBELERİ İLE BİRLİKTE Her ayın ilk Pazartesi günü birlik ve dayanışma ile devam eden Başkanlar ve Yönetim Kurulları düzeyindeki toplantılarda, çalışmalarımızla ilgili şubeler arası bilgi alışverişi yapılmakta ve

5 bazı etkinlikler birlikte oluşturulmaktadır. Şubeler düzenledikleri eğitim ve alan çalışmalarını, açılış, panel ve çeşitli etkinlikleri, yemek, çay, tiyatro, konser, gezi gibi sosyal etkinlikleri duyurmakta, her şube koşullar elverdiğince katılmakta ve destek vermektedir. Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını kazanmasının 78. yıldönümü olan 5 Aralık 2012 tarihinde Denizli ve Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 8 Mart 2013 tarihinde Tekirdağ şubelerinin kutlama programlarına birlikte katıldık. 25 Aralık 2012 de Büyük Klüp te üyelerimizle yeni yıl yemeğini gerçekleştirdik. 12 Ocak 2013 de Müjdat Gezen in 1881 oyununa katıldık. 2 Şubat 2013 de Dünya Göz Hastanesinin düzenlediği Pediatrik Oftalmoloji uluslararası bilgilendirme toplantısına katıldık. 21 Şubat 2013 tarihinde Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezinde kurucumuz Nezihe Muhittin i anısına bir konferans düzenledik.konuk konuşmacı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Serpil Çakır, Nezihe Muhittin ve Türk Kadınlar Birliğini üyelerimize ve konuklarımıza anlattı. 20 Mart 2013 de Beyoğlu Şubesinin Genel Kuruluna katıldık. Nezihe Muhittin i anma gününde Şube Başkanları Serpil Çakır ile birlikte. amacıyla kurulan platform ayda bir kez yaptığı Yürütme Kurulu toplantıları ile çalışmalarına devam etmektedir. Platform şu anda iki önemli konu olan Eşitlikçi Bütçe ve Yerel Seçimler ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir Ekim 2012 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsünde Kamu kaynaklarının kadınların özgül ihtiyaçlarının gözetilerek dağıtılmasını öngören Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen Eşitlikçi Bütçe Çalıştayı na aralarında Berlin Belediyesi nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Danışmanı Marion Böker in de bulunduğu konunun uzmanı birçok konuşmacı katıldı. Toplantıya Haklı Kadın Platformu bileşenleri katıldı. Platformun Eşitlikçi Bütçe konusunda farkındalık yaratma çalışmaları devam etmektedir. Yerel Seçimler konusunda ise çeşitli platformlarda kadınları özendirici ve bilgilendirici konuşmalar yapmak üzere çalışmalarını sürdürürken Türkiye nin çeşitli şehirlerinde, hem parti yetkililerine daha fazla kadını aday göstermeleri için çağrıda bulunacak, hem de kadınları siyasete girmeye özendirecek ve aday olmak isteyen kadınlara yol gösterecek toplantılar düzenleyecek. Platform 13 Mayıs 2013 tarihinde Hürriyet Dünyası Çetin Emeç salonunda bileşenleriyle bir araya geldi ve bugüne dek yapılan çalışmaları, platformun öncelikli faaliyet konularını ve geleceğe dönük hedeflerini paylaşarak karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ İLE HAKLI KADIN PLATFORMU Kadınların parlamentoda erkeklerle eşit şekilde temsil edilmesi; Şiddetin her türlüsünden korunması; Toplumsal cinsiyet eşitliği için gereken adımların ivedilikle atılması; Kadınların istihdamda hak ettikleri yeri bir an önce alması; Ve kadınları ayrımcılıktan koruyacak yasaların hayata geçirilmesi İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği üye kuruluşlarının temsilcileri ile ayda iki kez toplantılarına devam etmektedir. İstanbul Kadın Kuruluşları çalışmalarını Sn. Nazan Moroğlu nun koordinatörlüğünde sürdürmektedir. 29 Eylül 2012 tarihinde Akatlar Kültür Merkezinde İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal ile Söyleşi düzenlendi. 5 Şubat 2013 tarihinde Laiklik İlkesinin Anayasa da yer almasının 76.yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Gazetesini ziyaret ettik ve Basın Bültenimizi bıraktık. 16 Şubat 2013 tarihinde Levent Kültür Merkezinde Medeni Kanunun kabulünün 87. ve İKKB nin Kuruluşunun 18.Yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte yapılan konuşmaların ar-

6 BEDİA MUVAHHİD TİYATRO ÖDÜLÜ Cumhuriyet Gazetesi ziyareti. dından kurucular hatırlanmış ve etkinlik müzik dinletisiyle son bulmuştur. İKKB Mart 2013 Kadın Haftası Etkinlikleri üye kuruluşların çeşitli toplantıları ile gerçekleşti.8 Mart 2013 tarihinde ise İstanbul Barosu Orhan A.Apaydın Konferans Salonunda İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği ve İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ortak bir basın açıklaması yaptı. Sonrasında 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 1.Yılında Uygulama ve Sorunları konulu bir panel düzenlendi. İKKB Ülke gündemini yakından takip etmekte, basın açıklamaları ve mesajlarla görüşlerini kamuoyu ile paylaşmaktadır. 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİKLERİ 23 Nisan haftası kapsamında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarının düzenlediği bu yıl 29. su kutlanan Uluslar arası Çocuk Şenliği kutlamalarına TKB İstanbul, Pendik ve Kadıköy şubeleri aşağıda listesi verilen çalıştıkları okullardan toplam 1200 öğrencinin katılımlarını sağladılar. Gaziosmanpaşa Gazi Yaşargil İ.Ö.Okulu Ümraniye Emine Koçulu İ.Ö.Okulu Ümraniye Zahide Zehra Garring İ.Ö.Okulu Kadıköy Osmangazi İ.Ö.Okulu Pendik ve Kadıköy şubelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. Bu çalışmalarımızdan dolayı Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları şubemize ve 2. Başkanımız Nurten Bağcı ya teşekkür plaketi verdi. Biz de kendisine çok teşekkür ederiz. Türk Kadınlar Birliği geleneksel olarak 19 yıldır Cumhuriyet Döneminde Atatürk ün sahneye çıkardığı ilk Türk kadın sanatçı Bedia Muvahhid in anısını yaşatmak için İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları ile birlikte yılın en başarılı genç kadın oyuncusuna Bedia Muvahhid Tiyatro Ödülü vermektedir. Bu ödül İstanbul Şehir Tiyatrolarının Gençlik Günleri kapsamında verilmektedir. Bu yıl 16 Mayısta Kadıköy Haldun Taner Sahnesinde düzenlenen törenle 19. Bedia Muvahhid Tiyatro Ödülü sanatçı Nazan Yatgın a şube Genç Sanatçı Nazan Yatgın Başkanımızdan ödülünü alırken. başkanımız Selma Durak tarafından verildi. Sunuculuğunu Aslıhan Kandemir in üstlendiği akşamda Şehir Tiyatroları Kütüphanesinin hazırladığı bir slayt gösterisiyle Bedia Muvahhid in hayatından kesitler sunuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hilmi Zafer Şahin yaptığı konuşmada bu ödülün değerine dikkat çekerek şubemize bir teşekkür plaketi sundu. Başkanımız da katkılarından dolayı kendilerine bir plaket verdi. Daha sonra sahneye gelen sanatçı Nedret Güvenç, Bedia Muvahhid le olan anılarını paylaştı. Ödül töreninin ardından Şehir Tiyatroları Müzik direktörü Selim Atakan ile genç solistler Begüm ve Bülent bizlere güzel bir dinleti sundular. Etkinliği yöneten sevgili Uğurtan Atakan a sonsuz teşekkürler. Servetini kaybeden çok zarar eder. Arkadaşını kaybeden daha da çok zarar eder. Fakat cesaretini kaybeden herşeyini kaybetmiş demektir. CERVANTES

7 19 MAYIS ETKİNLİĞİ 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını bu yıl Erzurum Şubesinin düzenlediği etkinliğe katılarak kutladık. 17 Mayısta Erzurum da diğer illerden gelen şubelerle buluşarak Erzurum un tarihi eserlerini, tabyalarını, Nene Hatun Mezarını rehber eşliğinde gezdik. Kayak merkezlerini, 2011 Olimpiyatları için yapılan atlama kulesini gördük. Akşam yemeğinde Erzurum un yöresel yemekleri, folklörü ve kına gecesi eğlenceleri tanıtıldı. Ertesi gün Unesko tarafından 2012 de Geçici Miras Listesine alınan Afrika daki Vietorio (120m) ve Amerika daki Niagara(51 m) şelalesinden sonra 48 metre ile dünyanın 3. uzun düşme mesafesi olan Tortum Şelalesi ve Narman ilçesindeki m2 alana sahip Peri Bacalarını hayranlıkla seyrettik. 19 Mayısta ise Atatürk ün Evini ziyaret ederek yatağının üzerine çiçeklerimizi bıraktık. Daha sonra Atatürk Üniversitesine giderek Atamız için saygı duruşunda bulunduk Erzurum Başkanı Sevim Çebi ve Genel Başkanımız Av. Sema Kendirci nin konuşmalarının ardından Tarih Fakültesinden Yard. Doçent Savaş Güneysu nun Ermeni Meselesi ile ilgili Tarihsel Gerçekler konulu sunumunu dinledik. Bizleri ağırlayan Erzurum Şube Başkanı ve üyelerine çok teşekkür ederiz. Erzurum Kongresi sırasında Atatürk ün kaldığı ev. İstanbul da kalan arkadaşlarımız ise Taksim Atatürk Anıtına çelenk bıraktıktan sonra Şişli Belediyesinin düzenlediği Bayrağını Al, Bayramına Gel etkinliğine katıldılar. Etkinlik Şişli de ki Atatürk ün Evinden Cevahir Alışveriş Merkezinin önüne kadar bayraklarla yürüyüş, orada toplanarak Ekrem Ataer yönetimindeki konseri izlemeyi kapsamaktaydı. Diğer bir grup ise Beşiktaş Belediyesinin düzenlediği Bağımsızlık İçin İlk Adım yürüyüşüne katıldılar. EĞİTİM VE ALAN ÇALIŞMALARI Bu yıl en az ayda 3 defa olmak üzere kırsal alandaki okullarda velileri bilinçlendirmek amacıyla aile içi şiddet, ailede çocuk eğitimi, çocuk hastalıkları, kadın sağlığı ve hijyen konularında alan çalışması programları hazırladık. Ayrıca bu sene ilk defa erkek velilere yönelik Sağlıklı Evlilik ve Baba Olma Sanatı konulu seminer yapılması da planlandı. İlki Ümraniye Emine Koçulu İlköğretim Okulunda yapılan ve konuşmacısı Uzman Klinik Psikolog Sezer Canıvar olan seminer çok başarılı geçti. Baba olma sanatı semineri. Bu dönem gerçekleştirdiğimiz alan çalışmaları aşağıda belirtilmiştir. Ümraniye Emine Koçulu İ.Ö.Okulu 9 Aralık 2012 Konu: Sağlıklı Evlilik ve Baba Olma Sanatı Konuşmacı : Uzman Klinik Psikolog Sezer Canıvar Kadıköy Osmangazi İ.Ö.Okulu 12 Aralık 2012 Konu: Aile İçi Şiddet Konuşmacı : Klinik Psikolog Sezer Canıvar Ümraniye Emine Koçulu İ.Ö.Okulu 18 Aralık 2012 Konu : Çocuk Hastalıkları Konuşmacı : Prof. Dr. Ayşe Öner Ümraniye TEV Zahide Zehra Garring İ.Ö. Okulu 19 Aralık 2012 Konu : Ailede Çocuk Eğitimi ve Çocuğa Yakınlaşma Yolları Konuşmacı : Klinik Psikolog Sezer Canıvar Ayazağa Uğur Erkay İ.Ö.Okulu 26 Aralık 2012 Konu : Çocuk Hastalıkları Konuşmacı : Uzman Dr. Nazan Dalgıç TEV- Zahide Zehra Garring İ.Ö.Okulu 16 Ocak 2013 Konu: Aile İçi Şiddet Konuşmacı: Klinik Psikolog Sezer Canıvar

8 Cumhuriyet İ.Ö.Okulu 18 Ocak 2013 Konu: Aile İçi Şiddet Konuşmacı: Klinik Psikolog Sezer Canıvar Kadıköy Osmangazi İ.Ö.Okulu 27 Şubat 2013 Konu: Çocuk Hastalıkları, Kadın Sağlığı ve Beslenme Konuşmacı: Prof. Dr. Ayşe Öner Ayazağa Uğur Erkay İ.Ö.Okulu 13 Mart 2013 Konu: Kadın Sağlığı ve Hijyen Konuşmacı: Jinekolog Dr. Mebrure Altuğ Ümraniye Emine Koçulu İ.Ö.Okulu 15 Mart 2013 Konu: Aile İçi Şiddet ve Psikolojik Önlemler Konuşmacı: Klinik Psikolog Selin Koçkaya TEV Zahide Zehra Garring İ.Ö.Okulu 20 Mart 2013 Konu: Kadın Sağlığı ve Hijyen Konuşmacı: Jinekolog Dr. Mebrure Altuğ TEV Zahide Zehra Garring 31 Mart 2013 Konu: Sağlıklı Evlilik ve Baba Olma Sanatı Konuşmacı: Klinik Psikolog Selin Koçkaya Bizlere her zaman destek veren uzmanlarımız Klinik Psikolog Sezer Canıvar, Selin Koçkaya, Ebru Ayyıldız, Dr. Mebrure Altuğ, Prof. Dr. Ayşe Öner, Dr. Nazan Dalgıç, eğitim komisyonu üyelerimiz Nurten Bağcı ve Güner Şahin e teşekkür ederiz. Bu yıl Kadıköy Osmangazi İ.Ö.Okulunda 1. ve 2. Kademe okuma yazma kursları açtık. Ayazağa Uğur Erkay İlköğretim Okuluna ihtiyaçları üzerine üyelerimiz tarafından bir buzdolabı ve bulaşık makinesi bağışlanmıştır. Cumhuriyet İ.Ö.Okulundan gelen istek doğrultusunda bir toplantı masası ve 20 adet sekreter koltuğu yaptırıldı. Şubemiz adına bu eşyaları okula bağışlayan üyemiz Şükran Bozdoğan a teşekkür ederiz öğretim yılında 5 kız üniversite öğrencisi ve bir erkek yüksek lisans öğrencisine 9 ay süre ile burs verilmiştir. Öğrencilerimize burs veren ve katkı sağlayan bağışçılarımıza teşekkür eder, değerli katkılarının devamını dileriz. KADIKÖY OSMANGAZİ İ.Ö.OKULU Psikolog Selin Koçkaya seminer sırasında. Kadıköy Osmangazi İ.Ö.Okulu 3 Nisan 2013 Konu: Ailede Çocuk Eğitimi ve Ergenlik Konuşmacı: Klinik Psikolog Selin Koçkaya Ayazağa Uğur Erkay İ.Ö.Okulu 10 Nisan 2013 Konu: Aile İçi Şiddet Konuşmacı: Uzman Psikolog Ebru Ayyıldız Ümraniye Emine Koçulu İ.Ö.Okulu 12 Nisan 2013 Konu: Gelişimde Ailenin Rolü Konuşmacı: Klinik Psikolog Selin Koçkaya TEV Zahide Zehra Garring İ.Ö.Okulu 17 Nisan 2013 Konu: Çocuk Hastalıkları Konuşmacı: Prof. Dr. Ayşe Öner Çalıştığımız Emine Koçulu İ.Ö.Okulu, Cumhuriyet İ.Ö.Okulu, Zahide Zehra Garring İ.Ö.Okulu ve Osmangazi İ.Ö.Okulu konuşmacılara ve şubemize teşekkür plaketleri verdiler. Kadıköy Milli Eğitim Müdürü ve bağışçımız ile birimleri açarken. Kadıköy Osmangazi İ.Ö.Okuluna ihtiyaçları doğrultusunda aşağıdaki yardımlar yapılmıştır. Ana sınıfı: üyelerimiz Nevin Telgeren, Selma Durak, Nurten Bağcı, Lale Kaçel, Ferda İpek, Güner Şahin, Filiz Denizlili, Nilüfer Akaktan,- Hülya Bayülgen, Nuriye Diren, Gökhan Baktır, Nevin Aydas, Aslı Uzunlu nun desteği ile, Çok amaçlı salon, fen labaratuvarı, bilgisayar dersliği, bir dersliğin tadilatı, okulun internet erişiminin sağlanması için gerekli teknik donanım; aile büyüklerinin anısına üyemiz Nevin Telgeren tarafından Atatürk Büstü; babasının anısına üyemiz Nimet Er tarafından yaptırıldı.

9 ÇALIŞMA DÖNEMİMİZDE KATILDIĞIMIZ TOPLANTI VE ETKİNLİKLER Atatürk Büstünün Açılışı. Ayrıca ihtiyacı olan öğrencilere üyemiz Nevin Telgeren tarafından ayakkabı yardımı yapılmıştır. 26 Eylül 2012 de İstanbul Üniversitesinde Genel Başkanımız Av. Sema Kendircinin de konuşmacı olduğu Suç ve Ceza Festivali kapsamında Hukuki Eşitsizliklere Karşı Mücadele ve Kazanımlar konulu panele katıldık. 16 Ekim 2012 de Büyükçekmece Belediyesinin Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kutlamaları kapsamında Demokrasi Kapısının Açılışı etkinliğinde şubemiz Yerden Göğe Kadın Hakları konulu bir panel düzenledi. Konuşmacı Av. Aydeniz Alisbah Tuskan idi. YTÜ GİYSİ DESTEK BİRİMİ Giysi Destek Birimimiz Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün derneğimize tahsis ettiği bölümde her hafta Çarşamba günleri saat ; Davutpaşa öğrencileri için ise her ayın ilk Cuma günü saatleri arasında giysi ve eşya yardımı yapmaktadır / döneminde 350 öğrenciye hizmet verilmiştir. Pendik Enver Çelik İ.Ö.Okuluna, Çamlıca Kız Lisesine, Kadıköy Yel değirmeni Osmangazi İ.Ö.Okuluna, Ayazağa Uğur Erkay İ.Ö.Okuluna, Alibeyköy Cumhuriyet İ.Ö.Okuluna, Nurettin Topçu İ.Ö.Okuluna, Van Saray Bakıcak Köyü Mezra Okuluna, CHP Üsküdar İlçe Teşkilatına, Ağrı Eleşkirt Karşıyaka İ.Ö.Okuluna, Ümraniye Emine Koçulu İ.Ö.Okuluna, Zahide Zehra Garring İ.Ö.Okuluna, Şanlıurfa Bozova İsmail Yıldız Derinbacı İ.ö.Okuluna, Kastamonu Taşköprü Alatorla İ.Ö.Okuluna, Kadıköy Oruçgazi İ.Ö.Okuluna, toplam 5330 parça muhtelif eşya yardımı yapılmıştır. Müstahdemlere de köylerinde dağıtmak üzere 3300 parça eşya verilmiştir. Ayrıca bu yıl Mimar Sinan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ndan gelen istek üzerine Şişli Kampüsü Giysi Biriminin kurulmasına katkı sağlandı. Giysi Destek Birimimizde çalışan Hülya Bayülgen, Füsun Örnek, Nevin Aydas, Candan Köksal, Nuriye Gülver e ve birimimize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Eleştiriden korkuyorsan: birşey söyleme, birşey yapma, birşey olma! HUBBARD Belediye Başkan Yrd. Sn. Ahmet Şahin ve Belediye Başkanının Eşi Sn. Hatice Akgül. 5-6 Kasım 2012 tarihlerinde TBMM nin düzenlediği Avrupa Konseyi İstanbul Konferansı kapsamında Kadınlar hikayelerini anlatıyor: Değişen Güney Akdeniz ve Avrupa da güçlü kadınlar konulu toplantıya katıldık. 27 Aralık 2012 tarihinde Genel Merkezimizin de ödül verdiği Tarihe Adını Yazdıran Kadınlar (Nisvan Kadınları) konulu toplantıya katıldık. 22 Ocak 2013 tarihinde Beşiktaş Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Engelliler Meclisi Genel Kurullarına katılan başkanımız Selma Durak divan üyeliği ve divan başkanlığı yaptı. 12 Şubat 2013 tarihinde Dünya Göz Hastanesinin düzenlediği Uluslararası Pediatrik Oftalmoloji Kongresine katıldık. 22 Şubat 2013 tarihinde Akatlar Kültür Merkezinde Beşiktaş Kent Konseyi tarafından kadın hakları savunucusu ve Türkiye nin ilk kadın hukuk uzmanı Av. Nazan Moroğlu na Onurlu Yaşam Ödülü verildi. Geceye katılan konuklar Nazan Moroğlu nu anlatan konuşmalar yaptı. Bu konuşmacılardan biri de Sn.Moroğlu ile yıllardır

10 İstanbul Kadın Kuruluşları Birliğinde yol arkadaşlığı yapan başkanımız Selma Durak idi. Başkanımız ve Sn. Nazan Moroğlu 9 Mart 2013 tarihinde Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğinin düzenlediği geleneksel Önder Kadınlar Ödül Töreni ne katıldık. 10 Nisan 2013 tarihinde Marmara Grubu Vakfının düzenlediği Genel Başkanımız Av. Sema Kendirci nin de konuşmacı olduğu Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın 2013; Modernleşme ve Kadın konulu panele katıldık. 26 Nisan 2013 tarihinde İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezinin düzenlediği Kadın Cinayetleri konulu panele katıldık. 9 Mayıs 2013 tarihinde oyuncu, yönetmen ve coch Aliye Uzunatağan ve Pozitif İvme Yetenek Geliştirme Ekibi şubemizi ziyaret ederek drama hakkında bilgi verdiler. SOSYAL SOSYAL ETKİNLİKLER 8 Kasımda Baro Bahçe de üyelerimizle bir kaynaşma yemeği düzenledik. 17 Aralıkta Profilo Kültür Merkezinde Yılmaz Özdil in aynı adlı kitabından uyarlanan İsim, Şehir, Hayvan adlı oyununu izledik. 25 Aralıkta İstanbul şubeleri ile birlikte Büyük Kulüp te bir yeni yıl yemeği düzenlendi. Bu yemek sırasında yıllardır pilot okulumuz Alibeyköy Cumhuriyet İ.Ö.Okuluna desteğinden dolayı üyemiz Şükran Bozdoğan a, Kadıköy Osmangazi İ.Ö.Okuluna verdiği destekten dolayı üyemiz Nevin Telgeren e ve bize her zaman destek olan Dr. Mebrure Altuğ a şükran plaketlerimizi sunduk. 12 Ocakta Müjdat Gezen Tiyatrosunda Atatürk ün hayatından kesitler sunan 1881 isimli oyunu izledik. 16 Ocakta İstanbul Şehir Tiyatrosu Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde Dar Ayakkabıda Yaşamak adlı oyunu izledik. 14 Şubatta İTÜ Baltalimanı Sosyal Tesislerinde bir öğle yemeği düzenleyerek üyelerimizle bir araya geldik. 3 Martta İstanbul Şehir Tiyatrosu Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde Kabare adlı çok güzel bir oyun izledik. WEB SAYFAMIZ Haber Bültenimiz Selma Durak ve Lale Kaçel tarafından hazırlanmıştır. Sanatçı Aliye Uzunatağan ve çalışma arkadaşlarının derneğimizi ziyareti.

İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 4 Şubat 2011 Kadir Has Üniversitesinde KASEV in düzenlediği 4 Şubat 2011 Kadir Has Üniversitesinde KASEV in düzenlediği Yaşlı Hakları konulu

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ 2011-2012 YILLARI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ 2011-2012 YILLARI FAALİYET RAPORU İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ 2011-2012 YILLARI FAALİYET RAPORU 4 Şubat 2011 Kadir Has Üniversitesinde KASEV in düzenlediği 4 Şubat 2011 Kadir Has Üniversitesinde KASEV in düzenlediği Yaşlı Hakları

Detaylı

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 2011 Şubat ayında kurulan Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER Üniversitemiz Merkez Kütüphane Konferans Salonunda İnovasyon ve Liderlik Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Anılarla

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı E- BÜLTEN Sayı: 01 Ocak 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Bursa Şube Yönetim Kurulu,

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

İTÜ HBSK ÜNİVERSİTELER ARASI HALK KÜLTÜRÜ GÜNLERİ İTÜ HALK BİLİMİ VE SANATLARI KULÜBÜ

İTÜ HBSK ÜNİVERSİTELER ARASI HALK KÜLTÜRÜ GÜNLERİ İTÜ HALK BİLİMİ VE SANATLARI KULÜBÜ İTÜ HBSK ÜNİVERSİTELER ARASI HALK KÜLTÜRÜ GÜNLERİ İTÜ HALK BİLİMİ VE SANATLARI KULÜBÜ İTÜ HBSK KİMDİR? Halk Bilimi ve Sanatları Kulübü, 1999 güzünde, İTÜ bünyesinde Halk Oyunları, Müzik Birimi ve Kafkas

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus CHP İlçe Örgütünü ziyaret ederek,

Detaylı

VAKIF ÜNİVERSİTESİNİN ADI : T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

VAKIF ÜNİVERSİTESİNİN ADI : T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ VAKIF ÜNİVERSİTESİNİN ADI : T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FORM-19 A 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA YAPILAN ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILAR VE BUNLARIN SAYISAL DAĞILIMI (KONGRE, SEMPOZYUM, SEMİNER, FORUM, WORKSHOP

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 27 Nisan 2011 İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Yeri : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI Toplantı Karar Sayısı: Yürütme-2011/4 KATILAN

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 123 11 Nisan 2008 - Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü nün Kızılötesi Aydınlık isimli oyununa gidildi. 12 Nisan 2008-15 EMO-Genç üyesinin katılımıyla AutoCad semineri gerçekleştirildi.

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI AY TARİH KONU SORUMLU EKİM EYLÜL AĞUSTOS 01.07.2015 14.08.2015 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan ya da

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ MART 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ MART 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ MART 2015 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gazete msjı, sms ve anons metni hazırlandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Türk Kadınlar Birliği tarafından

Detaylı

SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı. Türkiye'de LGBT Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması Devam Ediyor

SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı. Türkiye'de LGBT Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması Devam Ediyor SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı 1-2 Mart tarihlerinde SPoD adına Deniz Şapka, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği'nin 3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü etkinliğine katıldı.

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ

OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ Yüksekokulumuzda 10 Ocak 2007 günü TEMA Vakfı nın düzenlediği Erozyon, Çevreye Verdiği Zararlar ve Alınabilecek Önlemler konulu seminer verildi. Seminer tema

Detaylı

ÖĞRENCİ BİRLİĞİ 2012-20123 FAALİYET ÖZETİ

ÖĞRENCİ BİRLİĞİ 2012-20123 FAALİYET ÖZETİ ÖĞRENCİ BİRLİĞİ -3 FAALİYET ÖZETİ Tarih Yer Açıklama Sonuç Koordinatörler Katılımcı 24-27 Eylül Bana Sor Projesi Öğrenci arkadşlarımız akıllarına taklıan her türlü soruları bizler ile paylaştı. Arkadaşlarımıza

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

Sanatın adresi Fulya!..

Sanatın adresi Fulya!.. Sanatın adresi Fulya!.. Beşiktaş Belediyesi Fulya Sanat 2012-2013 sezonunu açtı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi yine Beşiktaş'ta! Dünya kalitesinde tasarlanan Beşiktaş

Detaylı

JCI Antalya. Nisan-Mayıs-Haziran 2010 Haber Bülteni. Antalya

JCI Antalya. Nisan-Mayıs-Haziran 2010 Haber Bülteni. Antalya Etkinlik: Networking Performansınızı Geliştirin Tarih: Nisan 2010 Yer: Dedeman Otel JCI Salonu Network (iş ağı) kavramını daha iyi tanımak ve iş ağı performansımızı geliştirmek üzere üyelerimiz ve iş dünyasındaki

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

Acıbadem Sağlık Grubu. Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü 2010 Hemşirelik Haftası Etkinlikleri

Acıbadem Sağlık Grubu. Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü 2010 Hemşirelik Haftası Etkinlikleri Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü 2010 Hemşirelik Haftası Etkinlikleri ASG hemşirelik haftası etkinlikleri 12-17 Mayıs 2010 tarihleri arasında kutlandı. 12 Mayıs ta Acıbadem Kadıköy

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 14. TOPLANTI (19.10.2011) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 14. TOPLANTI (19.10.2011) KARAR TUTANAĞI İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 14. TOPLANTI (19.10.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 19 EKİM 2011 Toplantı Yeri Toplantı Karar Sayısı : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI : Yürütme-2011/8 TOPLANTI

Detaylı

2013 2014 DÖNEMİ TOPLANTILARA GELEN KONUŞMACI LİSTESİ

2013 2014 DÖNEMİ TOPLANTILARA GELEN KONUŞMACI LİSTESİ 2013 2014 DÖNEMİ TOPLANTILARA GELEN KONUŞMACI LİSTESİ 1-) 4 TEMMUZ 2013 KURUCU BAŞKANIMIZ KADİR BARAN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDE ÜYELİK VE ÜYE NİTELİKLERİ 2-) 11 TEMMUZ ROTARY BÖLGE OKUMA YAZMA EĞİTİM KOMİTE

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Ocak - Şubat 2013 22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Açılış konuşmasının devamında Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Alişan Çalcalı tarafından Şube etkinlikleri ve çalışmalarına

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin/Mezitli Gençlik Kolları ile TBMM de bir

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ 1 İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ FAALİYET RAPORU (Eylül 2014 Haziran 2015) 1.) İstanbul Barosu Yönetim Kurulu nun 15.01.2015 tarihli Kararı ile; Sağlık Hukuku Merkezi Başkanlığı görevine Av. Ümit

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET BÜLTENİ 2010-2011

DİCLE ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET BÜLTENİ 2010-2011 DİCLE ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET BÜLTENİ 2010-2011 Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dicle Üniversitesi AB Proje Ofisi tarafından

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

EKİM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Taksim International Abant Palace Otelde düzenlenen CHP Parlamento

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 33. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 33. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 33. VELİ BÜLTENİ Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Bilim, Kültür, Sanat Günleri etkinliklerimiz, anaokulu 3 yaş grubundan

Detaylı

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday EYLÜL 1. Sınıf ve Nakil Öğrenci Oryantasyon ve Veli Bilgilendirme 1 2 3 4 5 Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 1.Gün Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 2.Gün Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 3.Gün

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001)

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) Adı ve Soyadı : Gökhan TENİKLER Doğum Tarihi : 11/10/1974 Medeni Durumu : Evli Uyruğu : T.C. Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) EĞİTİM DURUMU İlk ve Ortaöğrenimini İzmir de Tamamlamıştır.

Detaylı

.~ ". EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C.

.~ . EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C. r: ~ c... ~ f ~ ~ \i it " TC Vii '1. GENeLıI( VE ~POR };tl ~AKA"LlG'LP '-?~ T.C. MANAVGAT KAYMAKAMLIGI Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü :....:~.. \J..~ ". EXPO Sayı: 190613431 146 Konu: Gençlik

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 29.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 29.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 29.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Geçtiğimiz hafta cumartesi gününden itibaren etkinlikler

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

Program taslağı İzmir 2015. ULUSLAR ARASI KADINLAR KONSEYİ (Kuruluş yılı 1888)

Program taslağı İzmir 2015. ULUSLAR ARASI KADINLAR KONSEYİ (Kuruluş yılı 1888) Program taslağı İzmir 2015 ULUSLAR ARASI KADINLAR KONSEYİ (Kuruluş yılı 1888) 34. GENEL KURUL İzmir, Türkiye 30 Mayıs 5 Haziran 2015 21. YÜZYIL DA SAĞLIKLI YAŞAMA VE KADIN Program Taslağı Uluslar arası

Detaylı

4CJ~ Küt;üphane Haft:asi ---"'- Yeniden Yapilanmave Toplumsal Bütünlesme. m TO", KÜTüPHANECi"'. ~)Z't ...-... ; 30 mart - 4 nisan 2004. n- ~... ..

4CJ~ Küt;üphane Haft:asi ---'- Yeniden Yapilanmave Toplumsal Bütünlesme. m TO, KÜTüPHANECi'. ~)Z't ...-... ; 30 mart - 4 nisan 2004. n- ~... .. ~ T.C.KULTURw TURizM BAKANUG',uru -"''''... GONH MÜDÜnUGU ~)Z't m TO", KÜTüPHANECi"'. DEINIGI 4CJ~ Küt;üphane Haft:asi 30 mart - 4 nisan 2004 Yeniden Yapilanmave Toplumsal Bütünlesme ~ p I ---"'- ~;.~.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Pedagoji. Eğitim Bilimleri

Derece Alan Üniversite Yıl. Pedagoji. Eğitim Bilimleri 1.Adı Soyadı: Funda Ayra 2.Doğum Tarihi: 20.07.1964 3.Unvanı: Pedagog 4.Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Pedagoji Eğitim Bilimleri İstanbul Üniversitesi 1985 Okan Üniversitesi

Detaylı

BİRLİKTE YAŞAMA VE KARDEŞLİK

BİRLİKTE YAŞAMA VE KARDEŞLİK ÖZEL ANAKENT İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM ve ÖĞRETİM DÖNEMİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ KASIM - ARALIK SAYFASI Birlikte Yaşama Kültürü ve Hoşgörü Gel Bize Katıl Bize! Şarkısını Söyledik Sınıf içinde, arkadaşlarımızla

Detaylı

DİYABETLE YAŞAM DERNEĞİ

DİYABETLE YAŞAM DERNEĞİ DİYABETLE YAŞAM DERNEĞİ 2010 FAALİYET RAPORU Diyabet 2020 Çalıştayı 16-17 Ocak tarihleri arasında Diyabetle Yaşam Derneği Bodrum, Şişli, Kahraman Maraş ve İskenderun şubelerinden temsilciler ile Diyabet

Detaylı

VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ

VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ (Etkinliklerin târih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında liste güncellenmektedir. Son güncelleme: 27 Mart 2013)

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ XXVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI. 30 Mart - 5 Nisan 1992 İSTANBUL

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ XXVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI. 30 Mart - 5 Nisan 1992 İSTANBUL T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ XXVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI 30 Mart - 5 Nisan 1992 İSTANBUL XXVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (30 Mart - 5 Nisan 1992) 30 Mart 1992 Pazartesi O^ÖO AÇILIŞ

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANI Ertuğrul GÜNAY

KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANI Ertuğrul GÜNAY 1 KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANI Ertuğrul GÜNAY 28 Mart - 03 Nisan 2011 tarihleri arasında kutlanacak olan 47. KÜTÜPHANE HAFTASI'nın açılış törenini onurlandırmanızı diler. Tarih: 28 Mart 2011 Saat: 14:00 : Antik

Detaylı

ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. UZUN ZAMANDIR BEKLEDİĞİMİZ TESMER ÇORUM ŞUBESİ BÜNYESİNDE; ODAMIZ 3 MART 2013 TARİHİNDE YAPILACAK

Detaylı

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.09.2015 Eylül ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 25 üyeye Kapasite Raporu, 5 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

03 Şubat 2009 tarihinde Meslek Odaları tanışma kokteyline katılınmış tanışma ve kaynaşmanın sağlanması amaçlanmıştır.

03 Şubat 2009 tarihinde Meslek Odaları tanışma kokteyline katılınmış tanışma ve kaynaşmanın sağlanması amaçlanmıştır. Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Alanya Đlçe Temsilciliği olarak 2009 yılında; 2008 yılında yapıcı eleştirilerine, yardımlarına ve desteklerine sık sık başvurduğumuz meslektaşlarımızın

Detaylı

T.C. MANAVGAT KA YMAKAMLIGI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü (İşlemler Şefliği) DOSYA

T.C. MANAVGAT KA YMAKAMLIGI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü (İşlemler Şefliği) DOSYA Sayı :70868051-880-3298 Konu :2015 yılı 39. Turizm Haftası Etkinlikleri Programı T.C. MANAVGAT KA YMAKAMLIGI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü (İşlemler Şefliği) :ew : e. E.6\\EEH s::. tıi:e". ı

Detaylı

JCI Bahçeşehir 2015 NİSAN MAYIS BÜLTENİMİZ

JCI Bahçeşehir 2015 NİSAN MAYIS BÜLTENİMİZ JCI Bahçeşehir 2015 NİSAN MAYIS BÜLTENİMİZ 01 Nisan Tarihin de www.jcibahcesehir.com Web Sitemiz Aktif hale geldi. ITS Group / JCI Kültür Genel Sekreteri Merve Akman a Çok Teşekkürler! 02 Nisan Tarihinde

Detaylı

MAMMA MIA. Lise İngilizce Drama Kulübü nden bir ilk daha

MAMMA MIA. Lise İngilizce Drama Kulübü nden bir ilk daha MAMMA MIA Lise İngilizce Drama Kulübü nden bir ilk daha Her yıl geleneksel olarak bir oyun çıkarmayı hedeflediğimiz kulübümüzde bu sene dünyanın en ünlü müzikali olma özelliği taşıyan MAMMA MIA yı sergiledik.

Detaylı

İstanbul Dişhekimleri Odası

İstanbul Dişhekimleri Odası e-bülten İstanbul Dişhekimleri Odası nisan 2012 Diş Hekimliğinde Kök Hücre Uygulamaları Temel İlk Yardım Kursu Başladı On Binlerce Sağlıkçı Alanlarda BİLİMSEL ETKİNLİKLER Diş Hekimliğinde Kök Hücre Uygulamaları

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, OKUL ETKİNLİKLERİ PLANI ÇİZELGESİ

ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, OKUL ETKİNLİKLERİ PLANI ÇİZELGESİ ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, OKUL ETKİNLİKLERİ PLANI ÇİZELGESİ 1- da yapılan programlar 40 dk., tören alanında yapılan programlar ise 20 dk. Geçemez. 2- da yapılacak törenlerde hangi

Detaylı

II. ULUSLARARASI ANTEPFISTIĞI KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ 9 11 Eylül 2007. 9 Eylül Pazar, 2007

II. ULUSLARARASI ANTEPFISTIĞI KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ 9 11 Eylül 2007. 9 Eylül Pazar, 2007 1 9 Eylül Pazar, 2007 KARDEŞ ŞEHİR PROGRAMI Saat: 08.00 Duisburg Belediye Başkanı ve ekibi ile sohbet - TV çekimi Yer: Duisburg Bulvarı YARIŞMA Saat: 10.30 En İyi Antepfıstığı Yarışması Yer: GATEM Fıstıkçılar

Detaylı

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ-28 EKİM 2015

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ-28 EKİM 2015 HAFTALIK VELİ BÜLTENİ-28 EKİM 2015 CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ 29 Ekim 2015 Perşembe günü öğrencilerimiz her gün olduğu gibi saat 08:30 da serbest kıyafetle okulda olacaklar, sınıf yoklamalarının alınmasının

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Danışma Kurulu Toplantısına

Detaylı

İSTANBUL MARMARA ROTARY KULÜBÜ Kuruluş Tarihi 11 Nisan 1978 Charter Tarihi 26 Mart 1980

İSTANBUL MARMARA ROTARY KULÜBÜ Kuruluş Tarihi 11 Nisan 1978 Charter Tarihi 26 Mart 1980 ROTARY Tarih:17.02/2014 Pazartesi Sevgili Rotaryen Dostlarımız, Dönemimizin 32 uncu, Kulübümüzün 1743 ıncı Toplantısını 17.02.2014 tarihinde Marmara Yelken Kulübü nde gerçekleştirdik. Guvernör Yardımcımız

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. ÜNĠVERSĠTELERLE ġube

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. ÜNĠVERSĠTELERLE ġube ÜNĠVERSĠTELERLE ġube GÜNCESĠ ĠLĠġKĠLER YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİ 2009-2010 Öğretim yılı Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik- Elektronik Fakültesi

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor

SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi SPoD, Bağımsız Seçim İzleme Platformu ile birlikte cumhurbaşkanlığı seçimlerinde demokratik gözetim hakkı çerçevesinde kırılgan grupların seçme ve seçilme

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

LEGOBOTİK KULÜBÜ SON SÜRAT

LEGOBOTİK KULÜBÜ SON SÜRAT LEGOBOTİK KULÜBÜ SON SÜRAT Legobotik Kulübü, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ODTÜ Ülkemli öğrencilere bilim ve teknolojiyi sevdirmek, takım çalışmasını öğretmek ve yaratıcılıklarını artırmak amacıyla

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2015 OCAK AYI E- BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2015 OCAK AYI E- BÜLTENİ 2015 OCAK AYI E- BÜLTENİ OCAK AYI PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK 14.01.2015 orsamızın 2015 yılı ocak ayı personel Btoplantısı Yönetim Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında Bölüm Sorumluları

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. Okul Öncesi Ve İlköğretim Okulları 1. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim- Öğretime Hazırlanmaları

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi nin Soma nın Evlatları Artık Hepimizin Evladı başlığı ile başlatılan Soma ya

Detaylı

JCI BURSA e-bülten Mart-Haziran 2015

JCI BURSA e-bülten Mart-Haziran 2015 6 Mart 2015 Resmi Kurum Ziyaretleri 6 Mart 2015 günü, JCI olarak, JCI Türkiye Başkanımız Ahmet Erhan Tanyeri ile birlikte Vali Vekili Sn. Vedat Müftüoğlu nu ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Sn. Atilla

Detaylı

Menopoz kitabının satışı sürdürülmektedir. Sayı :1 FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU MEZUNLARI DERNEĞİ BÜLTENİ HAZİRAN 2003-2005 DÖNEMİNDEKİ FAALİYETLER 1. Mesleki Eğitim Araçlarının Hazırlanması

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KTÜKAM)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KTÜKAM) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KTÜKAM) KTÜ Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kasım 2012 tarihinde aktif hale gelmiştir. Yönetim: Merkez

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

BASIN AÇIKLAMASI Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması Ankara da Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve BM Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında,

Detaylı

Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle Ahi felsefesinin ve Ahi Evran kurallarının topluma tanıtılması hedeflenmektedir.

Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle Ahi felsefesinin ve Ahi Evran kurallarının topluma tanıtılması hedeflenmektedir. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, her yıl coşkuyla kutladığı Ahilik Haftası'nı bu yıl 12-18 Ekim tarihleri arasında, Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi tarafından belirlenen program çerçevesinde

Detaylı

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SIRA 1 Mesleki Eğitim Merkezi çırak sözleşmelerinin imzalanması 01 Temmuz 2015-30 Eylül 2015 2 Bursluluk müracaatlarının yapılması 14 Ağustos 2015 Cuma - 30 Eylül 2015 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması

Detaylı

SAĞLIK-SEN SİVAS ŞUBESİ DENETLEME KURULU RAPORU

SAĞLIK-SEN SİVAS ŞUBESİ DENETLEME KURULU RAPORU EK-1: SAĞLIK-SEN SİVAS ŞUBESİ DENETLEME KURULU RAPORU RAPOR NO: RAPOR TARİHİ:01.10.2014 Sağlık-Sen Sivas Şubesi Denetleme Kurulu Üyeleri olarak 31.10.2010-27.08.2014 iki olağan seçim arası idari ve mali

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr MERSİN ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı

İZMİR BEYAZ NOKTA GELİŞİM DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

İZMİR BEYAZ NOKTA GELİŞİM DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ İZMİR BEYAZ NOKTA GELİŞİM DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu 2. Divan seçimi 3. Faaliyet raporunun okunması 4. Denetçi raporunun okunması 5. Hesaplarının tetkiki,

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

EĞİTİM SAATİ PROGRAMINA KONUK OLDUK

EĞİTİM SAATİ PROGRAMINA KONUK OLDUK EĞİTİM SAATİ KONUK OLDUK PROGRAMINA 13.11.2015 s aat:20.00 İle 21.30 arasında ulusal kanallarımızdan biri olan tv 1 de,kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bahamettin KARAKÖSE nin hazırlayıp sunduğu

Detaylı

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU Çardak, DENİZLİ Kasım 2013 1 1. ÇALIŞTAYIN AMACI VE YÖNTEMİ ÇADED in kuruluş amaçlarına ulaşabilmesi

Detaylı

Öğrencilerimizden Haber... Öğrencilerimizden Haber. Genel Merkezde Çay Partisi

Öğrencilerimizden Haber... Öğrencilerimizden Haber. Genel Merkezde Çay Partisi Öğrencilerimizden Haber... Öğrencilerimizden Haber Genel Merkezde Çay Partisi GGıda Mühendisleri Odası nın Ankara üniversiteleri temsilcilikleri arasında yaptıkları çay partisi Mart ayında gerçekleşti.

Detaylı