ÇALIŞMALARIMIZ. Büyük bir emek ürünü olan birinci kitap şu bölümlerden

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIŞMALARIMIZ. Büyük bir emek ürünü olan birinci kitap şu bölümlerden"

Transkript

1 ÇALIŞMALARIMIZ Bültenimize başlarken gerek süregelen, gerekse 2013 de ön görülen çalışmaları, Selma Durak başkanlığındaki yönetim kurulunun programlarını sizlere aktarmak istiyorum. Süregelen çalışmalar: 1 Yıldız Teknik Üniversitesinde 37 yıldır devam eden öğrencilere yapılan yardımlar öylesine yaygınlaştı ki Anadolu da gereksinimi olan ilköğretim okullarına kadar uzandı. Bu konuda özveriyle çalışan arkadaşlarımıza teşekkür borçluyuz. 2 İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarındaki ilk Türk kadın sahne sanatçısı Bedia Muvahhid in anısını yaşatmak için o yılın en başarılı, genç kadın oyuncusuna verilen ödüller 19 yıldır sürmektedir. 3 İstanbul sivil toplum örgütleriyle iletişim; İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği ve Haklı Kadın Platformu ile ortak panel, bildiri gibi etkinlikler güncel olaylar çerçevesinde devam etmektedir. 4 Alan Çalışmaları; 30 yıldır süregelen bu çalışmalar toplumdaki sosyal değişimlerle birlikte düşünce ve yaşam biçimlerine yön vermesi bakımından önem kazandı. Özellikle toplumda kadına yönelik şiddet olgusunun artması, kadın cinayetleri, çocuk gelinler ön plana çıktı. Bu sorunların yanı sıra hijyen, sağlık ve ev ekonomisi gibi konular her konunun uzmanlarınca öğretiliyor. Baş vuracakları merciler gösteriliyor. Bu konuda çalışan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. 5 Türkiye genelinde 5 Aralık, 8 Mart, Genel Merkez başkanlar toplantısı ve kuruluş yıldönümlerine katılım; İstanbul ilçeleri arasında iletişim ve uyumlu bir çalışma sağlamak başkanlara düşen asli görevlerdendir. Bu görevi içselleştirmeyi başaran Selma Durak a teşekkür ederiz yılının en büyük projesi ise şöyle gelişti yılında o günün aydın kadınlarının kurduğu Türk Kadınlar Birliğinin bugüne kadar bir tarihçesi yoktu. İstanbul Şubesi Başkanı Selma Durak ve yönetim kurulu üyelerimizden Nurşen Persentili, Türk Kadınlar Birliğinin tarihçesini gün ışığına çıkardılar. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve diğer arşivlerdeki eski çalışma raporları ve belgelerden yararlanarak belgesel niteliğinde iki kitap hazırlandı. Bu bilgileri derleyip yazan Nurşen Persentili ye teşekkürler..yazılım aşaması biten kitaplardan biri kurulduğu günden bugüne Genel Merkezi içeriyor. Bu kitap basılarak derneğimizin kuruluş günü olan 13 Nisanda tüm üyelerimize tanıtılmıştır. İkincisi ise İstanbul şubesinin bu güne dek çalışmaları.. O kitap d a k ı s a b i r s ü r e i ç i n d e ü y e l e r i m i z l e b u l u ş a c a k t ı r. Büyük bir çalışma ve emek ürünü olan bu iki kitabın hazırlanması iki arkadaşımızın özverili çalışmaları ve Genel Başkanın katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Büyük bir emek ürünü olan birinci kitap şu bölümlerden oluşuyor Kuruluş yılı. Nezihe Muhiddin ve arkadaşlarının Atatürk devrimlerinden ışık alarak yaptıkları çalışmalar. Bugün dahi zor gerçekleştirilebilen, Avrupa dan davet edilen 30 ulustan gelen delegelerle Türk kadınını tanıtmak amacıyla Yıldız Sarayında yapılan toplantı. Bu olay Atatürk ün takdirini kazanır Kadın Hakları yasası meclisten çıktıktan sonra derneğin işlevi kalmamıştır düşüncesiyle kapanış Yeni bir çalışma dönemi. Mecliste milletvekili kadınlar var. Ne yazık ki bir süre sonra derneğin Demokrat Parti Kadın Kolu gibi çalışması Devrim yasaları, derneklerin kapatılması ve bir süre sonra yeniden açılması.

2 Türk Kadınlar Birliğinin üç genel başkanla bugünlere gelmesi Günseli Özkaya, Ayseli Göksoy, Sema Kendirci Her genel başkan kendi dönemlerinde örgütün Türkiye sathına yayılması, işlevi, tanıtımı ve 89 yıllık etkin bir dernek oluşturulması için özveriyle çalışmışlardır. Başarılı çalışmaların sonucunda genel başkanlar ve üyeler derneği bugünlere taşımışlardır. Bu bir kadın savaşıdır. Bunu kitaba yansıtanlara şükran borçluyuz. Bugün hala sivil toplum örgütleri, kadın hakları, kadın erkek eşitliği, kadına şiddet uygulanması, kadının siyasetteki yeri konularıyla savaşırken 1924 ler de bu konuları ön görerek makaleler yazan ve Türk Kadınlar Birliğine başkanlık eden Nezihe Muhiddin i rahmet ve saygıyla anıyoruz. Bu yıl da 21 Şubatta İstanbul şubelerince Nezihe Muhiddin i anma günü düzenlenmiştir. Bu bir değerbilirlik örneğidir. Başta başkan olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine ve aynı özveriyle çalışan üyelerimize başarılar diliyorum. KİTAP HAKKINDA Saygılarımla Onursal Başkan Gültekin Baktır 90 yıl önce, 1923 yılında, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte, Nezihe Muhiddin ve çevresindeki aydın kadınlar, ilk defa siyasi hak talebi için örgütlenmişlerdir. Yeni kurulan Cumhuriyette erkeklerle eşit olarak yer alma taleplerini dile getirerek siyasi bir parti kurmak üzere teşebbüse geçmişler ve büyük bir heyecanla hak arama mücadelesini başlatmışlardır. Kadınların ilerleme olanağı bulması, her türlü medeni ve siyasal haklara sahip olması, Milletin ve Cumhuriyetin inşasında etkin olarak, güç alanında yer edinmesi amacıyla siyasi parti kurarak teşkilatlanmalarına, henüz siyasi haklarını almamış olmaları gerekçe gösterilerek onay çıkmadı. Kadın Halk Fırkası-KHF, Cumhuriyetten sonra kurulmak için teşebbüse geçilen ilk siyasi parti olarak tarih sayfalarında yerini almıştır. Nezihe Muhiddin ve arkadaşları aynı kadro ile 7 Şubat 1924 tarihinde Türk Kadın Birliği-TKB adı ile bir dernek kurarak yoluna devam etti yılları arasında tüm engellemelere rağmen kararlı bir tutumla, cesaretle ve gür bir sesle kadın hakları konusunda örgütlü mücadelesini sürdürdü yılında Artık varlığına gerek kalmadığı söylenerek kapatılan dernek, 14 yıl aradan sonra, Türk Kadınlar Birliği adı ile 13 Nisan 1949 tarihinde yeniden açılmıştır. Cumhuriyet döneminde başladığı hak elde etme mücadelesini günümüzde de yaygın şubeleri ve aktif çalışmalarıyla, Atatürk İlkeleri çerçevesinde elde edilen hakları geliştirme, koruma ve yayma yönünde sürdürüyor. Son senelerde ki politik ve sosyal ortamda bu mücadele daha da önem kazanmıştır. Bu zengin tarihin ve mücadelenin kuruluştan bugüne bir bütün olarak kapsamlı bir şekilde belgelenmesi amacıyla Türk Kadınlar Birliğinin tarihini ve hak mücadelesini anlatan, Türk Kadınlar Birliği Doksan Yıllık Örgütlü Mücadele isimli ilk kitap, 13 Nisan 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Önümüzdeki günlerde, 64 yıllık mazisi olan Türk Kadınlar Birliği İstanbul şubesinin tarihi ve çalışmaları, ikinci bir kitap olarak yayına hazırlanmaktadır. Her iki kitap için kaynak araştırmalarını yaparken ulaşılabilen diğer şubelerle ilgili kuruluş dönemlerine ait bilgiler de bir arada toplanarak ikinci kitapta ayrı bir bölüm olarak yer almıştır. Türk Kadınlar Birliği mücadelesini kurulduğu günden itibaren örgütlü olarak yapmıştır. Genel Merkez, Ankara da çalışmalarıyla ve şubeler arası koordinasyonu sağlayarak Birliğin beyni işlevini görmektedir. Şubeler ise Kuruluşun tüm Anadolu ya yayılan kan damarlarıdır. Biri olmazsa diğeri de olmaz. Bu çalışmaları yaparken, Sn Gültekin Baktır a özel arşivini açtığı için müteşekkirim. TKB İstanbul şube başkanı Sn. Selma Durak la, bu çalışmanın başından beri kaynakların aranmasında ve internetteki bilgilerin dökümünde işbirliği içinde olduk. TKB Genel Başkanı Av. Sema Kendirci ve kitap projesini duyan Türk Kadınlar Birliği başkan ve üyelerinin yüreklendirici destekleri ile on altı ay süren yoğun bir çalışmadan sonra tamamlanan kitapla geçmişin geleceğimize rehber olmasını amaçlıyorum ve bu uzun yürüyüşün sınırlıda olsa bir dönemindeki adımlar ve kazanımların içinde yer almış olmaktan gururluyum. Biz Türk Kadınları, olağanüstü bir dönem olan 1920 li yılların Türkiye sinde, içinde yaşanılan toplumun henüz olgunlaşmamış şartlarına rağmen, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk e; Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Türk kadınına verdiği değer, onun Cumhuriyet İlkelerini taşıyıp geliştireceğine olan inancı ve yasal haklarını elde etmesinde ki kararlılığı için minnettarız. Nurşen Persentili

3 TKB NİN 34. GENEL KURULU 10 KASIM ETKİNLİĞİ 10 Kasımda Taksim Atatürk Anıtında Valiliğin törenine katılan grubumuz saygı duruşu ve İstiklal Marşını takiben çelengimizi bıraktı. Ayrıca Şükran Bozdoğan başkanlığındaki komisyonumuz, Atamızı anmak için Alibeyköy Cumhuriyet İlköğretim Okulundaki törene katılarak Atatürk büstüne çelenklerini sundular. 5 ARALIK ETKİNLİĞİ Divan Kurulu Türk Kadınlar Birliği Genel Merkezinin 34. Olağan Genel Kurulu 27 Mayıs 2012 de Dedeman Otelinde yapıldı. İstanbul Şubesi olarak delegelerimizle birlikte genel kurula katıldık. Genel Başkanımız Sn. Av. Sema Kendirci oy birliği ile yeniden genel başkanlığa seçildi. Seçimlerden sonra şubelerin onursal başkan ve onursal üyelerine Genel Başkan tarafından plaketleri verildi. Dernek tüzüğünde gerekli değişiklikler yapıldı. Akşam Midas Otelde müzik eşliğinde bir kutlama yemeği düzenlendi. İstanbul şubesi olarak Genel Başkanımızı ve yönetim,denetim,disiplin kurulları üyelerini kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz. 5 Aralık Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını Elde Edişinin 78. Yıldönümü bu yıl Denizli Şubemizin düzenlediği etkinliklerle kutlandı. 4 Aralıkta Denizli de toplanan tüm şubeler Denizli Şubemizin ev sahipliğinde Pamukkale de otellere yerleştirildiler. Daha sonra çevrede kültür gezisi yapıldı. Kadın işçilerin çoğunlukta olduğu dokuma fabrikası gezilerek işçilerle birlikte öğle yemeği yendi. Akşam ise Genel Başkanın başkanlığında başkanlar kurulu toplantısı yapıldı. CUMHURİYET ETKİNLİKLERİ 29 Ekim akşamı Cumhuriyetimizin ilanının 89. yılını kutlamak üzere Valiliğin Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde verdiği resepsiyona 2. Başkanımız Nurten Bağcı katıldı. 29 Ekimde Şükran Bozdoğan başkanlığında bir grup, Alibeyköy Cumhuriyet İlköğretim Okuluna giderek Cumhuriyet Bayramı kutlamasına katıldılar ve Atatürk büstüne çelenk koydular. 31 Ekimde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde İKKB nin düzenlediği Cumhuriyet kutlamasına araba konvoyu ile katıldık. Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk ün de bulunduğu Kadıköy Meydanındaki Atatürk Büstüne çelengimizi bıraktık, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşını söyledik ve bildirimizi okuduk. Hiç birşeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Mustafa Kemal Atatürk Denizli deyiz. 5 Aralık günü Belediye Başkanlığı ziyaret edilerek Belediye ile Valilik binaları arasında yürüyüş yapıldı ve Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Pamukkale Üniversitesinde yapılan panelde Genel Başkanımız Av. Sema Kendirci ve Av. Gülizar Karaca günün önemi ile ilgili konuşmalar yaptılar. Pamukkale Üniversitesinden Doçent Türkan Erdoğan Nezihe Muhiddin in hayatı hakkında, üniversiteden Meslek Yüksek Okulu Öğr. Görevlisi Doç. Dr. Ümmühan Başarslan ise Obezite konusunda üyelere bilgiler verdiler. Akşam İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil in de konuk olarak katıldığı gala yemeğinde etkinliğe katkı sunanlara ve şube başkanlarına teşekkür plaketleri sunuldu. Bizleri özenle ağırlayan Denizli Şubesi Başkanı Berrin Şengün ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz.

4 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ve Kurtuluş Müzesini görmelerini sağladı. Saat de tüm şubeler Anıtkabir de buluşarak törene katıldık. Atamıza saygı duruşunda bulunarak mozolesine çelengimizi bıraktık. Öğle yemeğinden sonra katıldığımız Kadın konulu panelde konuşmacılar Genel Başkan Av. Sema Kendirci, sanatçı Meltem Cumbul, Ankara 8. Aile Mahkemesi emekli yargıcı Av. Eray Karınca idi. Akşam Genel Merkezin organize ettiği Midas Oteldeki yemeğe katıldık ve 89.yıldönümü pastamızı hep birlikte keserek kutlamayı tamamladık. Kuruluş Yıldönümümüzde Anıtkabir deyiz. 8 Mart Tekirdağ Etkinliği Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Tekirdağ şubemizin organizasyonunda yapılan etkinliklerle kutladık. Sabah yurdumuzun birçok ilinden gelen şubelerle toplanarak kortej yürüyüşü ile Atatürk Anıtına gidip saygı duruşunda bulunduk. İstiklal Marşını söyledikten sonra çelengimizi bıraktık. Genel Başkanımız Av. Sema Kendirci günün anlamını belirten bir konuşma yaptı. Toplu halde şehri dolaşarak Tekirdağ ilimiz hakkında bizi bilgilendirdikten sonra meşhur Tekirdağ köftesini ikram ettiler. Yemekten sonra Belediye Binasında yapılacak olan paneli izlemeye gittik. Panelde, Genel Başkanımız Av. Sema Kendirci,Tekirdağ Türk Kadınlar Birliği Başkanı Nural Ülker, Balkan Kadınlar Birliği Başkanı Sıdıka Aga. Emekli Albay Murat İşözen kadın sorunları üzerine konuştular. Daha sonra Tekirdağ Şubesi ve kardeş Makedonya Türk Kadınlar Birliği üyelerinden oluşan koroyu ve gene şube üyelerinin mankenlik yaptıkları yöresel kıyafetlerin sunulduğu defileyi büyük bir beğeniyle izledik. Akşam Ramada Otelinde verilen gala yemeğinde şube başkanlarına teşekkür plaketleri sunuldu. Bizleri büyük emekle ağırlayan Tekirdağ şubesi başkanı Nural Ülker ve yönetim kuruluna çok teşekkürler 13 NİSAN TKB KURULUŞ YILDÖNÜMÜ Derneğimizin kuruluşunun 89. yılını Genel Merkezin önderliğinde Ankara da Anıtkabir de yapılan törenle kutladık. Şubemiz bu sene de Anıtkabir i daha önce görmemiş 52 kadınımızı götürerek onların da Atamızın kabrini, Atatürk Yönetim Kurulu üyemiz Nurşen Persentili tarafından Türk Kadınlar Birliğinin tarihçesi 16 aylık titiz bir çalışma döneminden sonra derlenerek kitap haline getirilmiştir. Genel Başkanımızın da bu çalışmaya katkısıyla, kitabımız derneğimizin 89. Kuruluş yıldönümünde Dedeman Oteldeki panel sonrası, üyelerimize tanıtılarak dağıtılmıştır. Derneğimiz için çok önem taşıyan kitabı bizlere kazandıran değerli arkadaşımız Nurşen Persentili ye şükranlarımızı sunarız. Genel Başkanımız, Kitabımızın yazarı Nurşen Persentili yi kutlarken. İSTANBUL ŞUBELERİ İLE BİRLİKTE Her ayın ilk Pazartesi günü birlik ve dayanışma ile devam eden Başkanlar ve Yönetim Kurulları düzeyindeki toplantılarda, çalışmalarımızla ilgili şubeler arası bilgi alışverişi yapılmakta ve

5 bazı etkinlikler birlikte oluşturulmaktadır. Şubeler düzenledikleri eğitim ve alan çalışmalarını, açılış, panel ve çeşitli etkinlikleri, yemek, çay, tiyatro, konser, gezi gibi sosyal etkinlikleri duyurmakta, her şube koşullar elverdiğince katılmakta ve destek vermektedir. Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını kazanmasının 78. yıldönümü olan 5 Aralık 2012 tarihinde Denizli ve Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 8 Mart 2013 tarihinde Tekirdağ şubelerinin kutlama programlarına birlikte katıldık. 25 Aralık 2012 de Büyük Klüp te üyelerimizle yeni yıl yemeğini gerçekleştirdik. 12 Ocak 2013 de Müjdat Gezen in 1881 oyununa katıldık. 2 Şubat 2013 de Dünya Göz Hastanesinin düzenlediği Pediatrik Oftalmoloji uluslararası bilgilendirme toplantısına katıldık. 21 Şubat 2013 tarihinde Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezinde kurucumuz Nezihe Muhittin i anısına bir konferans düzenledik.konuk konuşmacı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Serpil Çakır, Nezihe Muhittin ve Türk Kadınlar Birliğini üyelerimize ve konuklarımıza anlattı. 20 Mart 2013 de Beyoğlu Şubesinin Genel Kuruluna katıldık. Nezihe Muhittin i anma gününde Şube Başkanları Serpil Çakır ile birlikte. amacıyla kurulan platform ayda bir kez yaptığı Yürütme Kurulu toplantıları ile çalışmalarına devam etmektedir. Platform şu anda iki önemli konu olan Eşitlikçi Bütçe ve Yerel Seçimler ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir Ekim 2012 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsünde Kamu kaynaklarının kadınların özgül ihtiyaçlarının gözetilerek dağıtılmasını öngören Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen Eşitlikçi Bütçe Çalıştayı na aralarında Berlin Belediyesi nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Danışmanı Marion Böker in de bulunduğu konunun uzmanı birçok konuşmacı katıldı. Toplantıya Haklı Kadın Platformu bileşenleri katıldı. Platformun Eşitlikçi Bütçe konusunda farkındalık yaratma çalışmaları devam etmektedir. Yerel Seçimler konusunda ise çeşitli platformlarda kadınları özendirici ve bilgilendirici konuşmalar yapmak üzere çalışmalarını sürdürürken Türkiye nin çeşitli şehirlerinde, hem parti yetkililerine daha fazla kadını aday göstermeleri için çağrıda bulunacak, hem de kadınları siyasete girmeye özendirecek ve aday olmak isteyen kadınlara yol gösterecek toplantılar düzenleyecek. Platform 13 Mayıs 2013 tarihinde Hürriyet Dünyası Çetin Emeç salonunda bileşenleriyle bir araya geldi ve bugüne dek yapılan çalışmaları, platformun öncelikli faaliyet konularını ve geleceğe dönük hedeflerini paylaşarak karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ İLE HAKLI KADIN PLATFORMU Kadınların parlamentoda erkeklerle eşit şekilde temsil edilmesi; Şiddetin her türlüsünden korunması; Toplumsal cinsiyet eşitliği için gereken adımların ivedilikle atılması; Kadınların istihdamda hak ettikleri yeri bir an önce alması; Ve kadınları ayrımcılıktan koruyacak yasaların hayata geçirilmesi İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği üye kuruluşlarının temsilcileri ile ayda iki kez toplantılarına devam etmektedir. İstanbul Kadın Kuruluşları çalışmalarını Sn. Nazan Moroğlu nun koordinatörlüğünde sürdürmektedir. 29 Eylül 2012 tarihinde Akatlar Kültür Merkezinde İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal ile Söyleşi düzenlendi. 5 Şubat 2013 tarihinde Laiklik İlkesinin Anayasa da yer almasının 76.yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Gazetesini ziyaret ettik ve Basın Bültenimizi bıraktık. 16 Şubat 2013 tarihinde Levent Kültür Merkezinde Medeni Kanunun kabulünün 87. ve İKKB nin Kuruluşunun 18.Yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte yapılan konuşmaların ar-

6 BEDİA MUVAHHİD TİYATRO ÖDÜLÜ Cumhuriyet Gazetesi ziyareti. dından kurucular hatırlanmış ve etkinlik müzik dinletisiyle son bulmuştur. İKKB Mart 2013 Kadın Haftası Etkinlikleri üye kuruluşların çeşitli toplantıları ile gerçekleşti.8 Mart 2013 tarihinde ise İstanbul Barosu Orhan A.Apaydın Konferans Salonunda İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği ve İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ortak bir basın açıklaması yaptı. Sonrasında 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 1.Yılında Uygulama ve Sorunları konulu bir panel düzenlendi. İKKB Ülke gündemini yakından takip etmekte, basın açıklamaları ve mesajlarla görüşlerini kamuoyu ile paylaşmaktadır. 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİKLERİ 23 Nisan haftası kapsamında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarının düzenlediği bu yıl 29. su kutlanan Uluslar arası Çocuk Şenliği kutlamalarına TKB İstanbul, Pendik ve Kadıköy şubeleri aşağıda listesi verilen çalıştıkları okullardan toplam 1200 öğrencinin katılımlarını sağladılar. Gaziosmanpaşa Gazi Yaşargil İ.Ö.Okulu Ümraniye Emine Koçulu İ.Ö.Okulu Ümraniye Zahide Zehra Garring İ.Ö.Okulu Kadıköy Osmangazi İ.Ö.Okulu Pendik ve Kadıköy şubelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. Bu çalışmalarımızdan dolayı Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları şubemize ve 2. Başkanımız Nurten Bağcı ya teşekkür plaketi verdi. Biz de kendisine çok teşekkür ederiz. Türk Kadınlar Birliği geleneksel olarak 19 yıldır Cumhuriyet Döneminde Atatürk ün sahneye çıkardığı ilk Türk kadın sanatçı Bedia Muvahhid in anısını yaşatmak için İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları ile birlikte yılın en başarılı genç kadın oyuncusuna Bedia Muvahhid Tiyatro Ödülü vermektedir. Bu ödül İstanbul Şehir Tiyatrolarının Gençlik Günleri kapsamında verilmektedir. Bu yıl 16 Mayısta Kadıköy Haldun Taner Sahnesinde düzenlenen törenle 19. Bedia Muvahhid Tiyatro Ödülü sanatçı Nazan Yatgın a şube Genç Sanatçı Nazan Yatgın Başkanımızdan ödülünü alırken. başkanımız Selma Durak tarafından verildi. Sunuculuğunu Aslıhan Kandemir in üstlendiği akşamda Şehir Tiyatroları Kütüphanesinin hazırladığı bir slayt gösterisiyle Bedia Muvahhid in hayatından kesitler sunuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hilmi Zafer Şahin yaptığı konuşmada bu ödülün değerine dikkat çekerek şubemize bir teşekkür plaketi sundu. Başkanımız da katkılarından dolayı kendilerine bir plaket verdi. Daha sonra sahneye gelen sanatçı Nedret Güvenç, Bedia Muvahhid le olan anılarını paylaştı. Ödül töreninin ardından Şehir Tiyatroları Müzik direktörü Selim Atakan ile genç solistler Begüm ve Bülent bizlere güzel bir dinleti sundular. Etkinliği yöneten sevgili Uğurtan Atakan a sonsuz teşekkürler. Servetini kaybeden çok zarar eder. Arkadaşını kaybeden daha da çok zarar eder. Fakat cesaretini kaybeden herşeyini kaybetmiş demektir. CERVANTES

7 19 MAYIS ETKİNLİĞİ 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını bu yıl Erzurum Şubesinin düzenlediği etkinliğe katılarak kutladık. 17 Mayısta Erzurum da diğer illerden gelen şubelerle buluşarak Erzurum un tarihi eserlerini, tabyalarını, Nene Hatun Mezarını rehber eşliğinde gezdik. Kayak merkezlerini, 2011 Olimpiyatları için yapılan atlama kulesini gördük. Akşam yemeğinde Erzurum un yöresel yemekleri, folklörü ve kına gecesi eğlenceleri tanıtıldı. Ertesi gün Unesko tarafından 2012 de Geçici Miras Listesine alınan Afrika daki Vietorio (120m) ve Amerika daki Niagara(51 m) şelalesinden sonra 48 metre ile dünyanın 3. uzun düşme mesafesi olan Tortum Şelalesi ve Narman ilçesindeki m2 alana sahip Peri Bacalarını hayranlıkla seyrettik. 19 Mayısta ise Atatürk ün Evini ziyaret ederek yatağının üzerine çiçeklerimizi bıraktık. Daha sonra Atatürk Üniversitesine giderek Atamız için saygı duruşunda bulunduk Erzurum Başkanı Sevim Çebi ve Genel Başkanımız Av. Sema Kendirci nin konuşmalarının ardından Tarih Fakültesinden Yard. Doçent Savaş Güneysu nun Ermeni Meselesi ile ilgili Tarihsel Gerçekler konulu sunumunu dinledik. Bizleri ağırlayan Erzurum Şube Başkanı ve üyelerine çok teşekkür ederiz. Erzurum Kongresi sırasında Atatürk ün kaldığı ev. İstanbul da kalan arkadaşlarımız ise Taksim Atatürk Anıtına çelenk bıraktıktan sonra Şişli Belediyesinin düzenlediği Bayrağını Al, Bayramına Gel etkinliğine katıldılar. Etkinlik Şişli de ki Atatürk ün Evinden Cevahir Alışveriş Merkezinin önüne kadar bayraklarla yürüyüş, orada toplanarak Ekrem Ataer yönetimindeki konseri izlemeyi kapsamaktaydı. Diğer bir grup ise Beşiktaş Belediyesinin düzenlediği Bağımsızlık İçin İlk Adım yürüyüşüne katıldılar. EĞİTİM VE ALAN ÇALIŞMALARI Bu yıl en az ayda 3 defa olmak üzere kırsal alandaki okullarda velileri bilinçlendirmek amacıyla aile içi şiddet, ailede çocuk eğitimi, çocuk hastalıkları, kadın sağlığı ve hijyen konularında alan çalışması programları hazırladık. Ayrıca bu sene ilk defa erkek velilere yönelik Sağlıklı Evlilik ve Baba Olma Sanatı konulu seminer yapılması da planlandı. İlki Ümraniye Emine Koçulu İlköğretim Okulunda yapılan ve konuşmacısı Uzman Klinik Psikolog Sezer Canıvar olan seminer çok başarılı geçti. Baba olma sanatı semineri. Bu dönem gerçekleştirdiğimiz alan çalışmaları aşağıda belirtilmiştir. Ümraniye Emine Koçulu İ.Ö.Okulu 9 Aralık 2012 Konu: Sağlıklı Evlilik ve Baba Olma Sanatı Konuşmacı : Uzman Klinik Psikolog Sezer Canıvar Kadıköy Osmangazi İ.Ö.Okulu 12 Aralık 2012 Konu: Aile İçi Şiddet Konuşmacı : Klinik Psikolog Sezer Canıvar Ümraniye Emine Koçulu İ.Ö.Okulu 18 Aralık 2012 Konu : Çocuk Hastalıkları Konuşmacı : Prof. Dr. Ayşe Öner Ümraniye TEV Zahide Zehra Garring İ.Ö. Okulu 19 Aralık 2012 Konu : Ailede Çocuk Eğitimi ve Çocuğa Yakınlaşma Yolları Konuşmacı : Klinik Psikolog Sezer Canıvar Ayazağa Uğur Erkay İ.Ö.Okulu 26 Aralık 2012 Konu : Çocuk Hastalıkları Konuşmacı : Uzman Dr. Nazan Dalgıç TEV- Zahide Zehra Garring İ.Ö.Okulu 16 Ocak 2013 Konu: Aile İçi Şiddet Konuşmacı: Klinik Psikolog Sezer Canıvar

8 Cumhuriyet İ.Ö.Okulu 18 Ocak 2013 Konu: Aile İçi Şiddet Konuşmacı: Klinik Psikolog Sezer Canıvar Kadıköy Osmangazi İ.Ö.Okulu 27 Şubat 2013 Konu: Çocuk Hastalıkları, Kadın Sağlığı ve Beslenme Konuşmacı: Prof. Dr. Ayşe Öner Ayazağa Uğur Erkay İ.Ö.Okulu 13 Mart 2013 Konu: Kadın Sağlığı ve Hijyen Konuşmacı: Jinekolog Dr. Mebrure Altuğ Ümraniye Emine Koçulu İ.Ö.Okulu 15 Mart 2013 Konu: Aile İçi Şiddet ve Psikolojik Önlemler Konuşmacı: Klinik Psikolog Selin Koçkaya TEV Zahide Zehra Garring İ.Ö.Okulu 20 Mart 2013 Konu: Kadın Sağlığı ve Hijyen Konuşmacı: Jinekolog Dr. Mebrure Altuğ TEV Zahide Zehra Garring 31 Mart 2013 Konu: Sağlıklı Evlilik ve Baba Olma Sanatı Konuşmacı: Klinik Psikolog Selin Koçkaya Bizlere her zaman destek veren uzmanlarımız Klinik Psikolog Sezer Canıvar, Selin Koçkaya, Ebru Ayyıldız, Dr. Mebrure Altuğ, Prof. Dr. Ayşe Öner, Dr. Nazan Dalgıç, eğitim komisyonu üyelerimiz Nurten Bağcı ve Güner Şahin e teşekkür ederiz. Bu yıl Kadıköy Osmangazi İ.Ö.Okulunda 1. ve 2. Kademe okuma yazma kursları açtık. Ayazağa Uğur Erkay İlköğretim Okuluna ihtiyaçları üzerine üyelerimiz tarafından bir buzdolabı ve bulaşık makinesi bağışlanmıştır. Cumhuriyet İ.Ö.Okulundan gelen istek doğrultusunda bir toplantı masası ve 20 adet sekreter koltuğu yaptırıldı. Şubemiz adına bu eşyaları okula bağışlayan üyemiz Şükran Bozdoğan a teşekkür ederiz öğretim yılında 5 kız üniversite öğrencisi ve bir erkek yüksek lisans öğrencisine 9 ay süre ile burs verilmiştir. Öğrencilerimize burs veren ve katkı sağlayan bağışçılarımıza teşekkür eder, değerli katkılarının devamını dileriz. KADIKÖY OSMANGAZİ İ.Ö.OKULU Psikolog Selin Koçkaya seminer sırasında. Kadıköy Osmangazi İ.Ö.Okulu 3 Nisan 2013 Konu: Ailede Çocuk Eğitimi ve Ergenlik Konuşmacı: Klinik Psikolog Selin Koçkaya Ayazağa Uğur Erkay İ.Ö.Okulu 10 Nisan 2013 Konu: Aile İçi Şiddet Konuşmacı: Uzman Psikolog Ebru Ayyıldız Ümraniye Emine Koçulu İ.Ö.Okulu 12 Nisan 2013 Konu: Gelişimde Ailenin Rolü Konuşmacı: Klinik Psikolog Selin Koçkaya TEV Zahide Zehra Garring İ.Ö.Okulu 17 Nisan 2013 Konu: Çocuk Hastalıkları Konuşmacı: Prof. Dr. Ayşe Öner Çalıştığımız Emine Koçulu İ.Ö.Okulu, Cumhuriyet İ.Ö.Okulu, Zahide Zehra Garring İ.Ö.Okulu ve Osmangazi İ.Ö.Okulu konuşmacılara ve şubemize teşekkür plaketleri verdiler. Kadıköy Milli Eğitim Müdürü ve bağışçımız ile birimleri açarken. Kadıköy Osmangazi İ.Ö.Okuluna ihtiyaçları doğrultusunda aşağıdaki yardımlar yapılmıştır. Ana sınıfı: üyelerimiz Nevin Telgeren, Selma Durak, Nurten Bağcı, Lale Kaçel, Ferda İpek, Güner Şahin, Filiz Denizlili, Nilüfer Akaktan,- Hülya Bayülgen, Nuriye Diren, Gökhan Baktır, Nevin Aydas, Aslı Uzunlu nun desteği ile, Çok amaçlı salon, fen labaratuvarı, bilgisayar dersliği, bir dersliğin tadilatı, okulun internet erişiminin sağlanması için gerekli teknik donanım; aile büyüklerinin anısına üyemiz Nevin Telgeren tarafından Atatürk Büstü; babasının anısına üyemiz Nimet Er tarafından yaptırıldı.

9 ÇALIŞMA DÖNEMİMİZDE KATILDIĞIMIZ TOPLANTI VE ETKİNLİKLER Atatürk Büstünün Açılışı. Ayrıca ihtiyacı olan öğrencilere üyemiz Nevin Telgeren tarafından ayakkabı yardımı yapılmıştır. 26 Eylül 2012 de İstanbul Üniversitesinde Genel Başkanımız Av. Sema Kendircinin de konuşmacı olduğu Suç ve Ceza Festivali kapsamında Hukuki Eşitsizliklere Karşı Mücadele ve Kazanımlar konulu panele katıldık. 16 Ekim 2012 de Büyükçekmece Belediyesinin Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kutlamaları kapsamında Demokrasi Kapısının Açılışı etkinliğinde şubemiz Yerden Göğe Kadın Hakları konulu bir panel düzenledi. Konuşmacı Av. Aydeniz Alisbah Tuskan idi. YTÜ GİYSİ DESTEK BİRİMİ Giysi Destek Birimimiz Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün derneğimize tahsis ettiği bölümde her hafta Çarşamba günleri saat ; Davutpaşa öğrencileri için ise her ayın ilk Cuma günü saatleri arasında giysi ve eşya yardımı yapmaktadır / döneminde 350 öğrenciye hizmet verilmiştir. Pendik Enver Çelik İ.Ö.Okuluna, Çamlıca Kız Lisesine, Kadıköy Yel değirmeni Osmangazi İ.Ö.Okuluna, Ayazağa Uğur Erkay İ.Ö.Okuluna, Alibeyköy Cumhuriyet İ.Ö.Okuluna, Nurettin Topçu İ.Ö.Okuluna, Van Saray Bakıcak Köyü Mezra Okuluna, CHP Üsküdar İlçe Teşkilatına, Ağrı Eleşkirt Karşıyaka İ.Ö.Okuluna, Ümraniye Emine Koçulu İ.Ö.Okuluna, Zahide Zehra Garring İ.Ö.Okuluna, Şanlıurfa Bozova İsmail Yıldız Derinbacı İ.ö.Okuluna, Kastamonu Taşköprü Alatorla İ.Ö.Okuluna, Kadıköy Oruçgazi İ.Ö.Okuluna, toplam 5330 parça muhtelif eşya yardımı yapılmıştır. Müstahdemlere de köylerinde dağıtmak üzere 3300 parça eşya verilmiştir. Ayrıca bu yıl Mimar Sinan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ndan gelen istek üzerine Şişli Kampüsü Giysi Biriminin kurulmasına katkı sağlandı. Giysi Destek Birimimizde çalışan Hülya Bayülgen, Füsun Örnek, Nevin Aydas, Candan Köksal, Nuriye Gülver e ve birimimize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Eleştiriden korkuyorsan: birşey söyleme, birşey yapma, birşey olma! HUBBARD Belediye Başkan Yrd. Sn. Ahmet Şahin ve Belediye Başkanının Eşi Sn. Hatice Akgül. 5-6 Kasım 2012 tarihlerinde TBMM nin düzenlediği Avrupa Konseyi İstanbul Konferansı kapsamında Kadınlar hikayelerini anlatıyor: Değişen Güney Akdeniz ve Avrupa da güçlü kadınlar konulu toplantıya katıldık. 27 Aralık 2012 tarihinde Genel Merkezimizin de ödül verdiği Tarihe Adını Yazdıran Kadınlar (Nisvan Kadınları) konulu toplantıya katıldık. 22 Ocak 2013 tarihinde Beşiktaş Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Engelliler Meclisi Genel Kurullarına katılan başkanımız Selma Durak divan üyeliği ve divan başkanlığı yaptı. 12 Şubat 2013 tarihinde Dünya Göz Hastanesinin düzenlediği Uluslararası Pediatrik Oftalmoloji Kongresine katıldık. 22 Şubat 2013 tarihinde Akatlar Kültür Merkezinde Beşiktaş Kent Konseyi tarafından kadın hakları savunucusu ve Türkiye nin ilk kadın hukuk uzmanı Av. Nazan Moroğlu na Onurlu Yaşam Ödülü verildi. Geceye katılan konuklar Nazan Moroğlu nu anlatan konuşmalar yaptı. Bu konuşmacılardan biri de Sn.Moroğlu ile yıllardır

10 İstanbul Kadın Kuruluşları Birliğinde yol arkadaşlığı yapan başkanımız Selma Durak idi. Başkanımız ve Sn. Nazan Moroğlu 9 Mart 2013 tarihinde Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğinin düzenlediği geleneksel Önder Kadınlar Ödül Töreni ne katıldık. 10 Nisan 2013 tarihinde Marmara Grubu Vakfının düzenlediği Genel Başkanımız Av. Sema Kendirci nin de konuşmacı olduğu Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın 2013; Modernleşme ve Kadın konulu panele katıldık. 26 Nisan 2013 tarihinde İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezinin düzenlediği Kadın Cinayetleri konulu panele katıldık. 9 Mayıs 2013 tarihinde oyuncu, yönetmen ve coch Aliye Uzunatağan ve Pozitif İvme Yetenek Geliştirme Ekibi şubemizi ziyaret ederek drama hakkında bilgi verdiler. SOSYAL SOSYAL ETKİNLİKLER 8 Kasımda Baro Bahçe de üyelerimizle bir kaynaşma yemeği düzenledik. 17 Aralıkta Profilo Kültür Merkezinde Yılmaz Özdil in aynı adlı kitabından uyarlanan İsim, Şehir, Hayvan adlı oyununu izledik. 25 Aralıkta İstanbul şubeleri ile birlikte Büyük Kulüp te bir yeni yıl yemeği düzenlendi. Bu yemek sırasında yıllardır pilot okulumuz Alibeyköy Cumhuriyet İ.Ö.Okuluna desteğinden dolayı üyemiz Şükran Bozdoğan a, Kadıköy Osmangazi İ.Ö.Okuluna verdiği destekten dolayı üyemiz Nevin Telgeren e ve bize her zaman destek olan Dr. Mebrure Altuğ a şükran plaketlerimizi sunduk. 12 Ocakta Müjdat Gezen Tiyatrosunda Atatürk ün hayatından kesitler sunan 1881 isimli oyunu izledik. 16 Ocakta İstanbul Şehir Tiyatrosu Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde Dar Ayakkabıda Yaşamak adlı oyunu izledik. 14 Şubatta İTÜ Baltalimanı Sosyal Tesislerinde bir öğle yemeği düzenleyerek üyelerimizle bir araya geldik. 3 Martta İstanbul Şehir Tiyatrosu Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde Kabare adlı çok güzel bir oyun izledik. WEB SAYFAMIZ Haber Bültenimiz Selma Durak ve Lale Kaçel tarafından hazırlanmıştır. Sanatçı Aliye Uzunatağan ve çalışma arkadaşlarının derneğimizi ziyareti.

ESKİŞEHİR BAROSU GENÇLİK MECLİSİ DERGİSİ

ESKİŞEHİR BAROSU GENÇLİK MECLİSİ DERGİSİ ESKİŞEHİR BAROSU GENÇLİK MECLİSİ DERGİSİ Yıl: 3 Sayı: 6 Yaz 2014 ISSN : 2147-6667 Sahibi Eskişehir Barosu Başkanlığı adına, Av. Rıza ÖZTEKİN Sorumlu Müdür Av. Şenol GÜNDOĞDU Eskişehir Barosu Başkan Yardımcısı

Detaylı

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 20 EKİM 2005 26 OCAK 2007 GENEL MERKEZ FAALİYETLERİ 20 Ekim 2005 26 Ocak 2007 2 I. KA-DER Kurumsal Kapasite Güçlendirme ve Eğitim Çalışmaları a. Toplumsal Cinsiyet ve Kota Eğitici

Detaylı

soroptimist dünyası Hazırlık ve Baskı:

soroptimist dünyası Hazırlık ve Baskı: OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 01 Değerli Soroptimistler, soroptimist dünyası Hazırlık ve Baskı: Sayı: Ocak 2011 Baskı Tarihi:??????? Yayın Türü: Dergi Yaygın Süreli Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Yönetim

Detaylı

ŞUBELERİMİZDEN. katıldı. Gelenek- sel Başak Balomuz 16 Şubat 2008 tarihinde Göynük Quin Elizabeth Hotel de 600 ü aşkın meslektaşımız

ŞUBELERİMİZDEN. katıldı. Gelenek- sel Başak Balomuz 16 Şubat 2008 tarihinde Göynük Quin Elizabeth Hotel de 600 ü aşkın meslektaşımız 32 ADANA Demokratik kitle örgütlerince 2 Şubat 2008 de Atatürk Parkı önünde gerçekleştiri- len türban karşıtı eyleme ZMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Selma KI- RANÇEŞME ve üyelerimiz katılarak destek

Detaylı

YIL:4 SAYI:25 ARALIK 2009. Engelliler Meclisi Gençlik Meclisi. Çanakkale Kent Konseyi. Kadın Meclisi

YIL:4 SAYI:25 ARALIK 2009. Engelliler Meclisi Gençlik Meclisi. Çanakkale Kent Konseyi. Kadın Meclisi YIL:4 SAYI:25 ARALIK 2009 Çanakkale Kent Konseyi Çanakkale Kent Konseyi Engelliler Meclisi Gençlik Meclisi Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi Çanakkale Kent Konseyi / Prof. Dr. Türkan Saylan'ın İsmi

Detaylı

AVUKAT TÜKETİCİ BULUŞMASI

AVUKAT TÜKETİCİ BULUŞMASI 6Etkinlikler AVUKAT TÜKETİCİ BULUŞMASI 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla Ankara Barosu avukatları, Ankamall, Armada, Acity, Gordion alışveriş merkezleri ile Ankara Adliye Sarayı ve Yenimahalle

Detaylı

Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Haziran 2010

Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Haziran 2010 Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Haziran 2010 1 Fotoğraf: Yüksel Yalçın Bozkurt 2 İLAN Biz inanıyoruz, 15 yıldır her gün Merhaba, TEGV olarak 15. yılımızı kutlamanın sevincini

Detaylı

mor bülten Yerel Seçimlerde Feminist Adayımız Var!

mor bülten Yerel Seçimlerde Feminist Adayımız Var! Mart 2009, Sayı 7 Kadınlarla mor bülten Kadınlarla Mor Bülten, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı nın (KİHEP) düzenli yayınıdır. 1995 yılında Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği tarafından geliştirilmiş

Detaylı

TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ

TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ BÜLTENİ TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ Kadýn ý n Yoksulu Olmaz Kadýn Bizatihi Bir Varlýktýr. 84. yıl M.K. ATATÜRK GENEL MERKEZ BÜLTENİ 84.YIL MAYIS 2012 1

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 2010 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Divan Başkanı nın konuşması sonrasında açılış konuşmalarına geçildi.

Detaylı

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk Bir milli eğitim programından söz ederken, eski devrin boş

Detaylı

2Sf. Değerli Rotary Ailem,

2Sf. Değerli Rotary Ailem, MART 13 Dönemimizin 4. Bölge RYLA semineri başarı ile tamamlanmıştır. 1-3 Mart 2013 tarihlerinde Gümüldür Palamo Pasha Otel'de Güzelyalı Rotary Kulübü tarafından düzenlenen RYLA seminerine çoğunluğu bursiyerlerden

Detaylı

ü m r a n i y e b e l e d i y e s i a y l ı k s ü r e l i y a y ı n ı

ü m r a n i y e b e l e d i y e s i a y l ı k s ü r e l i y a y ı n ı haziran 2012 sayı 27 ü m r a n i y e b e l e d i y e s i a y l ı k s ü r e l i y a y ı n ı En Başarılı Belediye Başkanı sf.22 Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu sf.18 AK Parti Ümraniye İlçe Kongresi sf.10

Detaylı

TÜRK EĞİTİM VAKFI. İlk günden beri ülkemizin köklerini eğitimle sağlamlaştırıyoruz. TEV 47 yaşında. Birlikte nice yıllara... N AN

TÜRK EĞİTİM VAKFI. İlk günden beri ülkemizin köklerini eğitimle sağlamlaştırıyoruz. TEV 47 yaşında. Birlikte nice yıllara... N AN N AN DO UM AÇILI KUTLAMA DO UM GÜNÜ YILDÖNÜMÜ MAYIS 2014 SAYI: 21 TÜRK EĞİTİM VAKFI tev.org.tr SAYI: 21 MAYIS 2014 İlk günden beri ülkemizin köklerini eğitimle sağlamlaştırıyoruz. TEV 47 yaşında. Birlikte

Detaylı

TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ

TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ BÜLTENİ En iyi kişi kendinden çok ait olduğu sosyal toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına kendini adayan insandır. www.tyardimsevenlerdernegi.org.tr

Detaylı

ÇANAKKALE BARO DERGİSİ

ÇANAKKALE BARO DERGİSİ ÇANAKKALE BARO DERGİSİ Yıl: 3 Sayı: 13 Sahibi Çanakkale Barosu Adına Baro Başkanı Av. Bülent ŞARLAN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hakan ÜZENLİ Yayın Kurulu Av. Soner AYDIN Av. Ali Serkan YURT Av. Ali

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin İlimizdeydi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin İlimizdeydi 1 2 İçindekiler 2 Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin İlimizdeydi 4 Çocuk Zirvesi 16. Kutlama Toplantısı İlimizde Gerçekleşti 6 Kargı-Kızılırmak HES Yatırım ve Tanıtım Töreni 8 Hitit Üniversitesi

Detaylı

Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Aralık 2012

Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Aralık 2012 Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Aralık 2012 Fotoğraf: Mesut Yılmaz Sevgili TEGV Dostları, Dolu dolu geçen bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2012 bizim için hızlı, benim için

Detaylı

Vali Başköy Karla Mücadeleyi Koordine Etti

Vali Başköy Karla Mücadeleyi Koordine Etti 1 2 2 Vali Başköy Karla Mücadeleyi Koordine Etti 3 İl Özel İdaresi Alo Kar Hattı 24 Saat Hizmetteydi 4 Ortaköy, İncesu ve Karahacip te Turizm İncelemeleri 6 Vali Başköy Köy Yollarındaydı Mecitözü nde İnceleme

Detaylı

yeni kliniklerine kavuştu

yeni kliniklerine kavuştu Üniversitemiz tarafından Van Üşümesin sloganıyla düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde toplanan malzemeler, Van a gönderildi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Elsevier SciVal Platformu tarafından

Detaylı

ADANA ŞUBE DE GÜNDEM. 16 Gıda Mühendisliği Dergisi 2013 38. Sayı. Şube ve Temsilciliklerimizde Gündem. Cuma Söyleşleri.

ADANA ŞUBE DE GÜNDEM. 16 Gıda Mühendisliği Dergisi 2013 38. Sayı. Şube ve Temsilciliklerimizde Gündem. Cuma Söyleşleri. Bu dönemde Şube ve Temsilciliklerimizin gerçekleştirdiği etkinlikler alfabetik sıraya göre sıralanmaktadır; ADANA ŞUBE DE GÜNDEM Cuma Söyleşleri Ş Şube Yönetim Kurulumuzun geleneksel hale geleceğini umarak

Detaylı

bülteniyıl: Mayıs /2012 Sayı:4

bülteniyıl: Mayıs /2012 Sayı:4 bülteniyıl: Mayıs /2012 Sayı:4 Merhaba Ocak 2012 den bugüne kadar geçen dönemde yaptığımız faaliyetleri paylaşmak için tekrar karşınızdayız. KA.DER, Ocak ayından beri kadını, insan haklarını ve eşitsizliği

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ ANKARA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2008 - TEMMUZ 2010 Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 1994 yılında çocuk haklarının tanıtılması ve korunması amacıyla

Detaylı

EDİTÖRDEN. Aziz YİĞİT Editör

EDİTÖRDEN. Aziz YİĞİT Editör EDİTÖRDEN Artvin Çoruh Üniversitesi olarak Nisan ayında yayınına başladığımız ve üçer aylık dönemleri kapsayacak biçimde çıkarmayı planladığımız bültenin ikinci sayısı ile bir kez daha sizlerle buluşmanın

Detaylı

Editörden. Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ

Editörden. Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ Editörden Afyon Kocatepe Üniversitesi, sürekli dinamik tutulan bir vizyonla yaz dönemini de aktif bir şekilde geçirerek, yeni bir akademik yıla (2013-2014) yine yoğun bir çalışma temposuyla girmekte. Bu

Detaylı

Baskandan YENİ YIL, YENİ UMUT, YENİ BAŞLANGIÇ

Baskandan YENİ YIL, YENİ UMUT, YENİ BAŞLANGIÇ Baskandan YENİ YIL, YENİ UMUT, YENİ BAŞLANGIÇ 2012 yılını geride bırakıp yepyeni umutlarla 2013 e giriyoruz. Her yeni yıl yeni bir ümit, yeni bir başlangıçtır. 2013 yılının başta Beyoğlulu hemşehrilerim

Detaylı

Ekvador Cumhurbaşkanı Üniversitemizdeydi

Ekvador Cumhurbaşkanı Üniversitemizdeydi 1-31 Mart 2012 Baskı Tarihi: 17 Nisan 2012 Sayı: 153 www.ankara.edu.tr Ekvador Cumhurbaşkanı Üniversitemizdeydi Cumhuriyetin Kurduğu ilk Üniversite... REKTÖRDEN Sevgili Ankara Üniversiteliler, Son aylarda

Detaylı

HASAN SİPAHİ ÇANAKKALE BARO DERGİSİ. V. Genç Avukatlar Kurultayı 2016 Yılında Çanakkale de. Bursa dan İzmir e Adalet için Yürüdük.

HASAN SİPAHİ ÇANAKKALE BARO DERGİSİ. V. Genç Avukatlar Kurultayı 2016 Yılında Çanakkale de. Bursa dan İzmir e Adalet için Yürüdük. ÇANAKKALE BARO DERGİSİ Yıl: 3 Sayı: 14 Avukatlar Haftası Etkinlikleri Sahibi Çanakkale Barosu Adına Baro Başkanı Av. Bülent ŞARLAN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hakan ÜZENLİ Yayın Kurulu BARO BAŞKANIMIZ

Detaylı

MAYIS 2008 NĐSAN 2009 ÇALIŞMA RAPORU

MAYIS 2008 NĐSAN 2009 ÇALIŞMA RAPORU ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞĐ GENEL MERKEZĐ 14. GENEL KURULU MAYIS 2008 NĐSAN 2009 ÇALIŞMA RAPORU 3 MAYIS 2009 Đstanbul ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞĐ GENEL MERKEZĐNĐN MAYIS 2008 NĐSAN 2009 ÇALIŞMA

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Ben yaşayabilmek için, kesin olarak bağımsız bir ulusun evladı kalmalıyım. Bu yüzden ulusal bağımsızlık bence bir hayat sorunudur. Mustafa Kemal Atatürk Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir

Detaylı