T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 21 Temmuz 1983 Sayı: Daire Başkanlığına PERŞEMBE başvurulur YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 83/6594 Milletlerarası Andlaşma Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında oluşturulan ve Hükümetimiz adına 5 Nisan 1983 tarihinde imzalanan TUR/62/015 numaralı ilişik «Üniversiteyi ve Bölge Sanayilerini Desteklemek İçin Bir Mikro İşlemci Geliştirme Merkezinin Kurulması» proje belgesinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 9/5/1983 tarihli ve EİGM/EİUE - IV/ /TUR/82/015/ sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 18/5/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 8. ULUSU Başbakan Kenan EVREN Cumhurbaşkanı Z. BAYKARA Prof, Dr. İ. ÖZTRAK M. ÖZGÜNEŞ Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ Devlet Bak. Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı S. R. PASİN Prof. Dr. İ. ÖZTRAK Ü. H. BAYÜLKEN S. ÇETINER Devlet Bakanı Adalet Bakanı V. Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı İ. TÜRKMEN A. B. KAFAOĞLU H. SAĞLAM Dr. T. ÖNALP Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı K. CANTÜRK Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY İ. EVLİYAOĞLU Dr. T. ÖNALP Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı V. Ulaştırma Bakanı V. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : 21018$ Resmi Gazete Fihristi 64. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 21 Temmuz 1983 Sayı : Prof. Dr. S. ÖZBEK Prof. Dr. T. ESENER M. TURGUT F. İLKEL Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakan. I. EVLİYAOĞLU M. R. GÜNEY M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve iskân Bakanı V. Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı S. ŞİDE Sosyal Güvenlik Bakanı Türk Hükümeti ile İlgili Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Projesi PROJE BELGESİ Başlık : üniversiteyi ve Bölge Sanayilerini Destekleme için Bir Mikro - işlemci Geliştirme Merkezinin Kurulması. Sayı : TUR/82/015/B/01/01 Birinci İşlev : Merkezin Kurulması Süre : 13 ay İkinci İşlev : Personel Yetiştirme Devlet Sektörü : Eğitim ACC Sınıflandırması : 1620 Fen ve Teknoloji Devlet adına katılan kuruluş : Dokuz Eylül Üniversitesi (İZMİR) Uygulayıcı Kuruluş : Birleşmiş Milletler Kalkınma için Teknik Yardım Bölümü (UN/DTCD) Tahmini Başlangıç Tarihi : Ekim 1982 Devlet Yatırımı : Türk Lirası imza : İsmet Birsel Dışişleri Bakanlığı 5/4/1983 Ekonomik İşler Genel Müdür Yd. Hükümet adına Tarih UN/DTCD'den Bn. Habachy'den 17 Şubat 1983 alınan TCD sayılı telgraf Uygulayıcı Kuruluş Adına Tarih Sarfraz Khan Malik Mukim Temsilci BMKP adına 13/4/198S Tarih KISIM I. YASAL YAPI Bu proje dökümanı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı arasında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (BMKP) özel Fon Sektöründe yardımla ilgili, her iki tarafın 21 Ekim 1965 tarihinde imzaladıkları anlaşmanın 1. maddesinin 2. paragrafında öngörülen (ve orada bir operasyon planı olarak geçen) madde olarak kabul edilecektir. KISIM II. PROJE A) Gelişme hedefleri : Proje gereğince kurulacak olan mikroişlemci merkezi, Ege bölgesi endüstrisine, ürünlerinin kalitesini ve verimliliğini arttırmak amacıyla, mikroişlemci kullanımlı projelerin geliştirilmesi, ve bu alanda personel eğitimi yönünde hizmet edecektir. B) İlk aşamadaki amaçlar : 1. Üniversiteye bağlı Elektronik ve Haberleşme Bölümü bünyesinde Mikroişlemci Geliştirme Merkezinin kurulmasına yardımcı olmak. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2 BMKP Yatırımı US $

3 21 Temmuz 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 3 2. Bu alanda teorik çalışmalarını sürdürmekte olan görevlilerin ileri aşama eğitimi. 3. Bölüme ait pratik ve deneysel eğitim amaçlı cihazların niteliklerinin geliştirilmesi C) özel Düşünceler : Tok. D) Tarihçe ve gerekçeler : Daha önce Ege Üniversitesi'nin bünyesinde olup yeni kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi, bölge endüstrisinin gereksinimleri ve bu konuda üniversiteye düşen görevleri göz önünde bulundurarak, 17 Şubat 1981 tarihinde bir Elektronik Bölümü kurulmasına oy birliği ile karar vermiştir. Bölüm çatışmalarını, kuruluşundan itibaren endüstriyel elektronik ve özellikle mikroişlemcilerin endüstride kullanımı üzerinde yoğunlaştırmıştır. Şu anda endüksiyon ısıtma, asenkron motor hız kontrolü, nümerik kontrollü takım tezgahları gibi her biri mikroişlemci kullanımı içeren doktora tezleri üzerinde teorik düzeyde çalışmalar devam etmektedir. Mikroişlemcilerin, güvenilirlikleri, hassaslıkları, çalışma hızları, ucuzlukları, kullanım esneklikleri ve küçük boyutları nedeniyle az yer kaplamaları kabul edilmiş gerçeklerdir. Kontrol sistemlerinin tasarımında ön plana çıkmaları ve endüstrinin her dalında yaygın kullanım alanı bulmaları bu nedenlere dayanmaktadır. Orta büyüklükteki sanayilerin yerleşme merkezi olan Ege Bölgesi, Türkiye'nin ikinci büyük sanayi bölgesidir. Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda sürekli zorlaşan rekabet koşullarıyla karşı karşıya olan bu tip sanayi, araştırma ve geliştirmenin önemini kavramakla birlikte, genellikle bu süreci oluşturacak kaynaklardan yoksun bulunmaktadır. Bölüm ve Ege Bölgesi Sunayı Odası, Bölümün rehberliğinde mikroişlemcilerin endüstride kullanılmasının, bölge endüstrisinin gelişmesine büyük katkı sağlayacağı konusunda fikir birliği içindedirler. Yeni kurulan Bölüme, endüstrinin kontrol, ölçüm, araştırma ve geliştirme konularında duyduğu gereksinim, temelini bu projenin oluşturacağı böyle bir merkezin önemini kanıtlamaktadır. E) Projeden beklenen sonuçlar : 1) Merkezin ilerideki gelişmeleri ile ilgili teknik hususları içeren bir uzman raporu. 2) Mikroişlemci geliştirme teknikleri konusunda yeterli eğitimi almış ve bu bilgiyi diğerlerine aktarabilecek nitelikte iki öğretim üyesi. 3) Merkezin etkinliklerine destek sağlamak amacıyla, gelişmiş bir laboratuvar ve elektronik veya diğer malzeme stoğu. F) Çalışmalar : 1) Merkezin kuruluşu, organizasyonu ve kendi kadrosuyla ilk çalışmalarını başlatması. 2) Merkez çalışmaya bağladıktan sonra, birkaç ay içerisinde bir uzmanın 15 günlük ziyareti. 3) Bölümün iki görevlisinin Avrupa'da bir geliştirme merkezinde bir ay süreli eğitimi. 4) Cihazların teknik özelliklerinin hazırlanması, tedarik edilmesi ve kurulması. G) Proje girdileri : 1. Hükümet girdileri : a) Elektronik Bölümü tarafından atanan, projeye gerekli teknik ve idari yardımı sağlamakla görevlendirilmiş, ve bu yetkileri taşıyan bir ulusal Proje Koordinatörü; Koordinatör, ayni zamanda proje çalışmalarını hükümet adına denetler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa: 4 RESMİ GAZETE 21 Temmuz 1983 Sayı : b) Elektronik Bölümü merkeze yeterli eğitime sahip akademik personel ve teknisyen sağlayacaktır. c) Yer ve lahoratuvar kolaylıkları. d) Dokuz Eylül Üniversitesi Makina ve Endüstri Mühendisliklerinin ve Bilgisayar merkezinin desteği. 2. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Girdileri a) Merkezin kurulması aşamasında 15 gün için bir uzman. b) Bölümün iki görevlisi için burs. c) Mikroişlemci Merkezi'nin kurulması için gerekli cihazlar. H) iş planının hazırlanması Ek I'e bakınız. I) Ulusal ve Uluslararası görevlilerin etkin katılımı için gerekli çalışma ortamı Belirtilen çıktıların elde edilmesi ve projenin ilk aşama amaçlarına ulaşabilmek için gerekli çalışmalar atanan ulusal ve uluslararası personelce beraberce yürütülecektir, J) Geliştirmeyi Destekleme amaçlı İletişim Merkezde yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarının sonuçları endüstri ve diğer üniversitelere duyurulacaktır. K) Kurumsal Yapı Bu projeden sorumlu kuruluş Dokuz Eylül Üniversitesi ve onun bünyesindeki Elektronik ve Haberleşme Bölümüdür, Bu Bölüm, bölgedeki elektrik ve elektronik mühendisliği etkinliklerini geliştirmek amacıyla yeni kurulmuştur. Projenin gerçekleştirilmesi görevi Birleşmiş Milletlerle işbirliği yapacak olan Bölüme ait olacaktır. L) ön şartlar Gerekli kadronun atanması ve kuruluş için gerekli idari önlemlerin alınması. M) Gelecekteki BMKP Yardımları Bu aşamada ek bir BMKP yardımı söz konusu edilmemektedir. Ancak, proje sonunda talep edilecek herhangi bir ek yardım, BMKP politikası ve yöntemleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. KISIM III. GÖZLEME USULLERİ, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAR A) üçlü Değerlendirme Görüşmeleri; teknik görüşler Proje, BMKP tarafından proje denetimi ve program gerçeklemesi konusunda tesbit edilen politika ve yöntemlere uygun olarak peryodik şekilde gözden geçirme işlemine tabi tutulacaktır. B) Değerlendirme Proje, BMKP tarafından bu amaçla geliştirilmiş kural ve yöntemlere uygun olarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Değerlendirmenin koşulları, referansı, organizasyonu ve zamanlaması Hükümet, BMKP ve uygulayıcı kuruluş arasında yapılan görüşmelerle belirlenecektir. C) Gelişme ve Sonuç raporları Ulusal Proje, koordinatörü, BMKP standart ve yöntemlerine uygun bir gelişme raporu hazırlayacaktır. Kuruluş, sonuç rapor unun zamanında hazırlanmasından sorumlu tutulacaktır. BMKP KATKISINI İÇEREN PROJE BÜTÇESİ (ABD Doları olarak) Ülke : Türkiye Sayı : TUR/ /B/ 01/01 Başlık : Üniversiteyi ve Bölge Sanayilerini Destekleme için Bir Mikro - İşlemci Geliştirme Merkezinin Kurulması Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 4

5 21 Temmuz 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 5 TOPLAM m/m $ m/m $ m/m $ 10. PROJE PERSONELİ Danışman 19. Kısmi toplam 30. EÖÎT1M 31. Burs 39. Kısmi toplam 40. MALZEME 42. Demirbaş. 49. Kısmi toplam 50. DİÖER 53. Çeşitli Giderler 59. Kısmi toplam PROJE TOPLAMI Ülke Sayı DEVLET KATKISINI İÇEREN PROJE BÜTÇESİ : Türkiye : TUR/82/015/B./01/01 Başlık : Üniversiteyi ve Bölge Sanayilerini Destekleme için Bir Mikro - işlemci Geliştirme Merkezinin Kurulması TOPLAM m/m TL m/m TL 1 9 m/m 8 3 TL Ulusal Personel Diğer TOPLAM ÇALIŞMA PLANI Ek. I. Zaman çizelgesi IV I 1983 II 1983 uı 1983 IV Aşama Cihazların teknik özelliklerinin hazırlanması Merkez için uygun bir yer bulunması Ulusal personelin atanması Cihazların tedarik edilmesi Cihazların yerleştirilmesi BM Müşavirinin Getirilmesi Ulusal Personelin Yurt Dışında Eğitilmesi Sonuç raporu X X X X X X X X Yürütme ve İdare Syfümu Ssyt*, 3

6 Sayfa : 6 RESMI GAZETE 21 Temrauz 1983 Sayi : United Nations Development Programme Project Of The Government Of Turkey PROJECT DOCUMENT Title : Establishing a Micro - Processor Development Centre for Supporting Regional Industry and the University Number : TUR/82/015/B/01/01 Primary Function : Institution Building Duration : 13 months Secondary Function : Direct Training Government Sector : Educaiton ACC Classification : 1620 Government Implementing Agency : Dokuz Eylul University (Izmir) Executing Agency : United Nations Department of Technical Coperation for Development -(UN/DTCD) Estimated Starting Date : December 1982 Science and Technology Government Inputs : (in kind) UNDP Inpute : US $ 50,300 (Turkish Liras) Signed Ismet Blrsel Ministry of Foreign Affairs D. General Director Economic Affairs 5/4/1983 on behalf of the Government Date Cable No. TCD from Ms. Habachy, UN/DTCD 17 February 1983 on behalf of the Executing Agency Date Sarfraz Khan Malik Resident Representative 13 APR 1983 on behalf of UNDP Date PART I. LEGAL CONTEXT This Project Document shall be the instrument (therein referred to as a Plan of Operation) envisaged in Article I, Paragraph 2, of the Agreement between the Government of Turkey and the United Nations Development Programme concerning assistance under the Special Fund Sector of the United Nations Development Programme, signed by both parties on 21 October 1965 PART II. THE PROJECT A) Development objectives The microprocessor centre to be established by the project will serve the Ege region industry by assisting in the development of microprocessor - based projects for improving the efficiency and the quality of their products and training personnel in this field. B) Immediate objectives 1. To assist in the establishment of Microprocessor Development Centre within the Electronics and Telecommunications Departmen of the University. VOrOtme ve idare Bdlwnu Sayfa : 8

7 21 Tcmmuz 1983 Sayi : 1S111 RES MI GAZETE gayfa. T 2. Further training of staff which is already working in this field theoretically. 3. Upgrading ot the equipment stock available to the Department for practical and experimental training. C) Sjecial Considerations None D) Background and Justification Considering the needs of the region's industry and of the University's role in this respect the Dokuz EylUl University (former EGE University) voted unanimously for the establishment of an Electronics Department on February 17, The Department, from the start, has concentrated its work on industrial electronics and especially on the application of microprocessors to industry. Ph. D. thesis on the speed control of induction machines, in induction heating and on numercial controlled (NC) machine tools, all incorporating microprocessors, are being pursued theoretically at the present. Microprocessors are known for their reliability, sensitivity, speed of operation, cheapness, small space requirement and flexibility. They have become widely popular in the desing of control systems and pervaded almost every area of industry. The EGE Region, which is mainly the seat of medium scale Industries, is the second biggest industrial region in Turkey. This type of industry is general unable to carry out its own research and development, but recognizes the value of research and development in face of stiffening competition both at home and in export markets. It is the common view of the Department and the Chamber of Industry of EGE Region that the use of microprocessors in industry under the guidance of the Department shall greatly contribute to the development of the industry. The great demand from the industry to the recently founded Department in the lields of control, measurement, research and development testifies of the importance of such a center as will be established by this project. E) Outputs 1) An expert report covering the necessary technical aspects of the further development of the Centre; 2) Two staff members adequately trained in microprocessor development techniques, and able to convey this knowledge to others; 3) An improved laboratory and, stock of electronic or other equipment to support the activities of the Centre. F) Activities 1) setting up, organization and initial activities at the Centre with national staff; 2) the visit of an expert for a period of 15 days, a few months after the Centre starts its operations; 3) training of two members of the Department for a month in a microprocessor development centre in Europe; 4) preparation of specifications, procurement and installation of the equipment. G) Project inputs a) a National Project Coordinator appointed by the Electronics Depsrtment, responsible for assuming the necessary technical and administrative support to the project and invested with the necessary authority to do so. The Coordinator will also supervise the project activities on behalf of the Government. bi The Electronics Department shall also assign fully trained academic staff and technicians for the Centre. YiirOtni' ve ittare Bolumii Sayta 7

8 Sayfa : 8 RESMI GAZETE 21 Temmuz 1983 Sayi : c) Space and laboratory facilities. d) Support of the Mechanical and Industrial Engineering Departments and the computer centre of Dokuz Eyltil University. 2. UNDP Inputs a) One expert for 15 days during the establishment period of the Centre; b) Fellowships for two staff members of the Department; c) Equipment to establish the microprocessor development centre. H) Preparation of Work Plan See Annex I. I) Framework for effective participation of National and International Staff in Project The activities necessary to produce the indicated outputs and achieve the project's immediate objectives will be carried out jointly by the assigned national and international staff. J) Development Support Communication The results of research and development work carried out at the Centre will be made available to industry and to other universities. K) Institutional Framework The Agency responsible for this project is the Dokuz Eyltil University in Izmir, and within it the Department of Electronics and Telecommunications. This Department was established recently to promote electrical and electronic engineering in the region. The implementation of the project will be undertaken by the Department in cooperation with the United Nations. L) Prerequisites Appointment of the necessary staff for the Centre and any organizational measures necessary for its proper establishment. M) Future UNDP Assistance No further UNDP assistance is envisaged at this stage. However, any marginal requirement for further assistance at the end of the project will be subject to evaluation in accordance with UNDP Policy and Procedures. PART HT. SCHEDULES OF MONITORING, EVALUATION AND REPORTS A) Tripartite Monitoring Reviews; technical reviews The project will be subject to periodic review in accordance with the polir'es and procedures established by UNDP for monitoring project and programme implementation. B) Evaluation The project will be subject to evaluation, in accordance with the policies and procedures established for this purpose by UNDP. The organization, terms of reference and timing of the evaluation will be decided by consultation between the Government, UNDP and the Executing Agency concerned. C) Progress and Terminal Reports A Progress Report will be prepared by the National Project Coordinator, according to UNDP standards, and procedures. The Executing Agency will be responsible for arranging the timely preparation of the terminal report. PROJECT BUDGET COVERING UNDP CONTIBUTION (in US Dollars) Country : TURKEY Number : TUR/82/015/B/01/01 Title : Establishing a Micro - Processor Development Centre for Supporting Regional Industry and the University YUrûtm<! ve Idare Bôhimù Savfa : 8

9 21 Temmuz 1983 Sayı : RESMİ GAZETE, Sayfa : 9 TOTAL m/m m/m $ m/m $ 10. PROJECT PERSONNEL Consultant Component Total TRAINING 31. Fellowships Component Total EQUIPMENT 42. Non - expendable equipment Component Total MISCELLANEOUS 53. Sundry Component Total 30D PROJECT TOTAL PROJECT BUDGET COVERING GOVERNMENT CONTRIBUTION IN KIND (in million Turkish Liras) Country : TURKEY Number : TUR/82/015/B/01/01 Title : Establishing a Micro - Processor Development Centre foi Supporting Regional Industry and the University TOTAL m/m TL m/m TL m/m TL National Staff Miscellaneous GRAND TOTAL, Timetable WORK PLAN Annex iv i n in iv I Activity Preparation of the specifications for equipment Finding a suitable place for the centre Assignment of the National Staff Procurement of the equipment Installation of the equipment Recruitment of UN consultant Training of national staff abroad Final report X X X X X X X Yurutme ve İdare Bölümü Sı 1a 9

10 Sayfa: 10 RESMİ GAZETE 21 Temmuz 1983 Sayı : Milli Savunma Bakanlığından : Atama Kararları Karar Sayısı : 83/ , Bu kararda kimliği yazılı (1) hakim subayın hizasında gösterilen göreve atanması uygun görülmüştür. 2. Bu karan Milli Savunma Bakam yürütür. 19/7/1983 Kenan EVREN Cumhurbaşkanı ve Millî Güv. Konseyi Başkanı Nurettin ERSİN Orgeneral Genelkurmay Başkanı ve Millî Güv. Konseyi Üyesi Tahsin ŞAHİNKAYA Orgeneral Hv. K. K ve Millî Güv. Konseyi Üyesi Nejat TÜMER Oramiral Dz. K. K. ve Millî Güv. Konseyi Üyesi Sedat CELASUN Orgeneral J. Gn. K. ve Milli Güv. Konseyi Üyesi 6. Koı. ve Synt. K. lığı 1 No. As. Mah. Hak. Dz. Hak. Ütgm. Serdar ÖZGÜL DÜR, , Asıl görev yeri ile ilişiği saklı kalmak koşulu ile 6. Kor. ve Synt. K. ligi 2 No. As. Mah. Hakimliğine ADANA. Devlet Bakanlığından : Karar Sayısı : 83/29130» 1 TRT Genel Müdürlüğünde münhal bulunan 2 nci derece kadrolu ek göstergeli İstanbul Bölge Müdürlüğü, Radyo Müdürlüğü, Teknik Müdür kadrosuna, Zuhal ÖZTOPRAK'ın, 2 3 üncü derece kadrolu ve ek göstergeli Tv. Dairesi Başkanlığı Uzmanlığına, Yüksek öğretim Kurulu, özel Kalem Müdürü Nebahat KANTARCI'nın, 2477 sayılı Kanunun 2, 3, ve 5 inci maddeleri ile 14/9/1981 tarih ve 8/3«47 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince tayini uygun görülmüştür. 3 Bu kararı Devlet Bakanı yürütür. 7/7/1983 Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI B. ULUSU Prof. Dr.İLHANÖZTRAK Başbakan Devlet Bakanı Millî Eğitim Bakanlığından : Karar Sayısı-.- 83/ Van Millî Eğitim Müdürü Necmettin ÇALDAĞ'ın bu görevinin üzerinden alınarak durumuna uygun bir göreve atanması; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 21 Temmuz 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 11 1 inci derece kadrolu Ek Göstergeli Van Milli Eğitim MüdürlüğünE İstanbul İlköğretim Müfettişi Arif ALTIN'ın 2451, 657 sayılı Kanunun 71. ve 76. maddeleri gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütül. 7, 7/1983 Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI B. ULUSU Başbakan H. SAĞLAM Millî Eğitim Bakanı Karar Sayısı : 83/ Açık bulunan 3 üncü derece kadrolu Ek göstergeli Birinci Sınıf Bakanlık Müfettişliğine, özel öğretim Kurumları Daire Başkanı Ercan KUBİLAY'ın 657 sayılı Kanunun 76. maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu karan Millî Eğitim Bakanı yürütür. 7/7/1983 Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI B. ULUSU Başbakan H. SAĞLAM Millî Eğitim Bakanı Yönetmelikler Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığından. Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Memurları Tezkiye Yönetmeliğine Ekli Çizelgenin «Teftiş Kurulu Başkanlığı» Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 1 Resmi Gazetenin 20 Ocak 1983 gün ve sayılı nüshasında yayınlanan Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Memurları Tezkiye Yönetmeliğine Ekli Çizelgenin -Teftiş Kurulu Başkanlığı» bölümünün müfettişlerle ilgili kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Birinci Derece ikinci Derece Üçüncü Derece Tezkiyesi Dolacak Personel Tezkiye Amiri Tezkiye Amiri Tezkiye Amiri TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Müşavir Müfettiş, Başmüfettiş. Teftiş Kurulu Müsteşar Bakan Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı Başkanı yürürlüğe girer. Madde 2 Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde Madde 3 Bu Yönetmeliği Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 21 Temmuz 1983 Sayı : İstanbul Teknik üniversitesinden : İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kapsam : Madde 1 Bu yönetmelik, İstanbul Teknik üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarında, Lisans ve Hazırlayıcı Birimler (Ortaokul - Lise muadili) düzeyindeki Eğitim - öğretim ve Sınav esaslarım düzenler. Tanımlar : Madde 2 İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarının kısaltılmış adı 1. T. Ü. T. M. D. K.'dır. Diploma : Madde 3 Bu yönetmeliğe göre 1. T. Ü. - T. M. D. K.'da öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara Bölüm adı açıklanmak suretiyle Lisans öğretimi yapılan bölümlerde lisans diploması, hazırlayıcı birimlerde ise ortaokul ve lise muadili (dengi) diploma verilir. Giriş Esasları ve Kesin Kayıt : Madde 4 t. T. Ü. - T. M. D. K. bölümlerine ilk defa yazılmak isteyen öğrencilere uygulanacak esaslar T. M. D. K. Yönetim Kurulunca kararlaştırılır ve İ. T. Ü. Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra ilan edilir. Yazılma esaslarına göre kayıt işlemi tamamlandıktan sonra aday öğrenci 1. T. Ü. öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanabilir. İ. T. Ü. - T. M. D. K.'na süresi içinde kaydını yaptırmayan öğrenci adayları t. T. ü. öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır. Kabul Sınavları : Madde 5 Kabul sınavları her yıl T. M. D. K. Yönetim Kurulunun tesbit ve ilân edeceği tarihlerde; a) Eleme sınavı, b) Kesin kabul sınavı, olmak üzere iki kademede yapılır. Kabul sınavlarının ve hangi bölüme veya hazırlayıcı birimlere ne şekilde öğrenci alınacağının esasları Yükseköğretim Kurulu prensipleri ve Üniversite Senatosunun kararları doğrultusunda belirlenir. Kayıt Yenileme: Madde 6 İ. T. Ü. - T. M. D. K. öğrencileri devam ettikleri bölümlerde her yıl, T. M. D. K. Yönetim Kurulunca tesbit edilen usule göre kayıtlarım yenilemek zorundadırlar. Kayıt yenileme süresi, eğitim - öğretim yılının başlama tarihinden bir hafta önce başlamak üzere iki haftadır. Kaydını iki yıl üstüste mazereti olmaksızın yenileyemeyen öğrenci, t. T. Ü. - T. M. D. K. öğrencisi olma hakkını kaybeder. öğretim Yılı : Madde 7 öğretim yılı kış ve yaz yarıyıllarına ayrılır. Bir yarıyıl «16» haftadır. öğretim yılının başlama tarihi her yıl Haziran ayı içinde Senatoca kararlaştırılır ve ilan edilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 21 Temmuz 1983 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 öğretim Süresi ve Şekli : Madde 8 i. T. Ü. - T. M. D. K.'da bu yönetmelik uyarınca yapılacak öğretimin süresi hazırlayıcı birimler dışında, 8 yarı yıldır. Hazırlayıcı birimlerin öğretim süresi t. T. ü. - T. M. D. K. Yönetim Kurulunca tesbit ve ilân edilir. öğretim, dersler, uygulamalar, stüdyo, labaratuar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, seminerler, bitirme ödevi v.b. çalışmalardan oluşur. Dersler zorunlu, seçime bağlı ve serbest olmak üzere üç türlüdür. Zorunlu dersler öğrencinin almak zorunda bulunduğu; seçime bağlı dersler veya ders grupları, öğrencinin belli ders grupları içinden seçerek almak zorunda olduğu; serbest dersler ise öğrencinin belli konularda bilgisini arttırmak için verilen ve alıp almamakta serbest olduğu dersler veya ders gruplarıdır. öğretimin her çalışma günü hangi saatler arasında yapılacağım T. M. D. K. Yönetim Kurulu kararlaştırır ve Rektör'ün onayına sunar. Her dersin, uygulama, labaratuar v.b.'nin öğretim süresi 1. T. Ü. - T. M. D. K. Yönetim Kurulu'nca tesbit edilir. öğretim Planları : Madde 9 t. T. Ü. - T. M. D. K. bölümlerinde öğretim, yüksek öğretim kurulunca belirlenen ve Senatoca kabul edilen ortak esaslar gözönünde tutulmak ve bölümlerin görüşleri alınmak suretiyle T. M. D. K. Kurulunca kararlaştırılan öğretim planına göre yapılır. öğretim, Öğretim planına uygun olarak ve bu plandaki sıra izlenmek suretiyle yürütülür, öğretim planına dahil olan kurs, staj v.b. çalışmalar her bölümün öğretim özelliğine göre T. M. D. K.'ca hazırlanan esaslara göre yapılır. Uygulaması, Üniversite dışında yapılması gereken derslerin uygulama çalışmaları yaz yarıyılının bitiminden sonra da, özel esaslarda belirtilen sürelerde, ilgili birimler tarafından yaptırılabilir. Mazeret (Engel Sınavı) : Madde 10 Yıl sonu sınavlarından önce önemli bir hastalık (tam teşekküllü resmi hastaneden alınmış rapor) veya haklı ve geçerli bir nedenin olması ve T. M. D. K. Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde öğrencinin sınav hakları saklı tutulur ve kendisine uygun görülen zamanda bir defaya mahsus olmak üzere engel sınavı düzenlenebilir. Baraj Sınavı : Madde 11 T. M. D. K.'nın lise dengi hazırlayıcı birimlerinden mezun olan öğrenciler, yüksek bölümlere devam edebilmek için T. M. D. K. Yönetim Kurulunca tesbit edilen derslerden ve. belirlenecek esaslar doğrultusunda baraj sınavına tabi tutulurlar. Bu sınav sonucunda öğrencinin hangi yüksek bölüme devam edebileceği belirlenir. T. M. D. K.'mn hazırlayıcı birim mezunlarının Temel Bilimler Bölümüne aday kaydında ü. S. Y. sınavına giriş şartı aranmaz. Baraj sınavını başaramayan öğrenci daha sonraki dönemlerde bir defa daha baraj sınavlarına katılabilir. Her iki sınavda da başarılı olamayan öğrencilerin 1. T Ü. - T. M. D. K. ile ilişkileri kesilir. Sınav Programları ve Yeri : Madde 12 Sınav programları, T. M. D. K. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve sınav dönemi başlamadan ilân edilir. Sınavlar programda gösterilen gün ve Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:13

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 21 Temmuz 1983 Sayı : saatte Üniversite binalarında veya T. M. D. K. Yönetim Kurulunca tesbit edilecek yerlerde yapılır. Sınav Şekli : Madde 13 Sınavlar, uygulamalı, sözlü veya yazılı olarak yapılır. Bölümlerden gelecek öneri üzerine T. M. D. K. Yönetim Kurulu sınavın şeklini kararlaştırır. Bu husustaki karar sınav döneminin başlamasından en az bir ay önce verilir ve öğrenciye duyurulur. Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim üyesi veya öğretim görevlisi düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim üyesi veya öğretim görevlisinin sınav günü üniversitede bulunmaması halinde, sınavı kimin yapacağı, Bölüm Başkanı tarafından belirlenir ve Müdürlüğe bildirilir. Sınavların düzenli biçimde yürütülebilmesi için T. M. D. K. daki bütün öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları görevlendirilebilir. Sınav sonuçlarının sınav döneminin son gününü izleyen en çok üç gün içinde Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur. Sınav Sonuçlarına itiraz : Madde T. Ü. - T. M. D. K. da yazılı sınav sonuçlarına, sınav listeleri Müdürlüğe bildirilip ilan edildikten itibaren bir hafta içinde, öğrenci Müdürlüğe yazılı olarak başvurup itirazda bulunabilir. IKINCI BÖLÜM Yüksek Bölümler Harçlar : Madde 15 İ. T. ü.'deki her türlü öğrenim ücretleri ve harçlar yüksek öğretim kurulu tarafından tesbit edilen esaslara göre alınır. öğrenci İşleri : Madde 16 t. T. ü. - T. M. D. K. bölümlerinde lisans öğrencilerinin yıllara veya yan yıllara yazılma, T. M. D. K.'dan çıkarılma, izin alma, işlemleri ile, başka Üniversite veya yüksek öğretim kurumlarından gelenlerin T. M. D. K.'na kabulü, derslere intibakları, eğitim - öğretim ve sınavlara ait tüm işlemleri hakkında T. M. D. K. Yönetim Kurulu karar verir. Bu kararlara karşı 15 gün içinde (Üniversite Yönetim Kurulu) na itiraz edilebilir, öğrenci disiplin işleri öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yapılır. Kimlik Kartı: Madde madde uyarınca kesin kayıtlarım yaptıran veya 6. madde uyarınca kayıtlarım yenileyen, ücret ve harçlarım yatıran öğrencilere T. M. D. K. tarafından t. T. ü. öğrencisi olduklarını belirten ve en çok bir yıl geçerli bir kimlik kartı verilir. Kimlik kartları üzerinde öğrencinin de imzası bulunur. Kaydın Geçerlilik Süresi: Madde 18 Üniversiteye kesin kaydım yaptırdıktan sonra, üstüste iki yıl bütün derslere devam etmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişkisi kesilir. Yüksek öğretim kurulunca esasları belirlenecek haklı ve geçerli nedenlere dayalı izin işlemleri T. M. D. K. Yönetim Kurulunca (19.) madde hükümlerine göre yürütülür. t. T. Ü. - T. M. D. K. bölümleri de dahil olmak üzere herhangi bir yüksek öğretim kurumundan ilişkileri kesilenlerin İ. T. ü. - T. M. D. K.'na yeniden girmeleri halinde kendilerine ayrıldıkları kurumda yapmış oldukları öğrenim nedeni ile herhangi bir muafiyet tanınmaz. Geçici İzinli Ayrılma : Madde 19 öğrenciye T. M. D. K. Yönetim Kurulu kararı İle bir defada en çok iki yarıyıl süre ile tam yarıyıl izni verilebilir. Bu şekilde izin alan öğrenci T. M. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 21 Temmuz 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 18 D. K. devam edemez ve izinli olduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki sınavlara giremez. öğrenimini uzun süre engelleyecek önemli bir hastalık veya T. M. D. K. Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir neden dolayısıyla, hastalık halinde tam teşekküllü resmi bir hastahaneden alınmış sağlık kurulu raporuna, başka hallerde benzeri resmi belgelere dayanılarak verilen izinlerde, kararda belirtilmesi şartıyla, izin süresi 26. maddedeki süreye katılmaz. Diğer hallerde verilen izinler öğretim süresinden sayılır. ön Şart : Madde 20 öğretim planındaki herhangi bir dersin alınabilmesi için, alt yarıyıllarından belirli ders veya derslerin alınmış ve başarılmış olması ön şart olarak kabul edilebilir. Herhangi bir dersin alınabilmesindeki ön şartlar ilgili bölümlerin görüşleri alınarak T. M. D. K. Kurulunca saptanır ve ilân edildikten sonraki Öğretim yılında uygulanır. Derse Yazılma: Madde 21 Her öğrenci devam edeceği yıla veya yarıyıla ait ders, uygulama, seminer, labaratuar, atölye, bitirme ödevi v.b. çalışmalara aşağıda belirtilen sınırlat içinde kalarak yazılır. önceki yıllardan ders ve ayrı ders niteliğindeki uygulama, atölye, seminer, bitirme ödevi v.b. çalışmaları tekrarlama durumunda olan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları dersleri olmak şartı ile bulundukları yıla ait derslere de yazılabilirler. Ancak yazıldıkları yıldan alacakları derslerin saatlerinin tekrarlayacakları derslerin saatleri ile çakışmaması gerekir. Ders saatlerinin çakışması halinde öğrenciler yeni yazıldıkları yılın derslerine yazılmayıp tekrarlamak zorunda oldukları derslere devam ederler. Tekrarlamak zorunda oldukları derslerin çokluğu ve yeni alınacak derslerle çakışması dolayısiyle öğrenciler, yazılacakları yıl programındaki derslerin bir kısmını veya tamamını almayabilirler. Ancak bu şekilde yazılmama 2547 sayılı Kanunun 44. maddesinde öngörülen öğretim süresinin işlemesine engel olmaz. Bitirme ödevi : Madde 22 öğrencinin öğretim planına göre istenen mesleki seviyeye ulaştığını gösteren nitelikte bir bitirme ödevi yapması zorunludur. Bitirme ödevi, ilgili bölümlerin görüşü alınarak T. M. D. K. kurulunca kararlaştırılıp ilân edilen bilim ve sanat dalları ile ilgili konularda verilir. Bitirme ödevi ders planında 7. ve 8. yarıyıl derslerinden biri olarak yer alır. Konuların öğrencilere dağıtılması 6. yarıyılda başlayabilir. Bitirme Ödevinin alınması, teslimi, değerlendirilmesi ve sınavı T. M. D. K. kurulunca hazırlanan esaslarda belirtilir. Sınava Girme Hakkı: Madde 23 öğrencinin yazıldığı bir dersin sınavına girebilmesi için : a) Yapılan derslerin en az yüzde yetmişine katılması, b) Dersin uygulaması varsa yapılan uygulamaların en az yüzde seksenine katılması, c) Bağımsız ders niteliğindeki uygulama, atölye, seminer, v.b.'nin yüzde seksenine katılması, d) Yarıyıl içinde yapılacak en az iki (yıl içinde en az dört) sınavda ortalama olarak tam notun en az yüzde kırkını sağlaması, (Ayrı ders niteliğindeki uygulama, atölye, labaratuar v.b. nin kontrollerindeki değerlendirmeler yıl İçi sınavları yerine geçebilir.) şarttır. Yürütme ye İdare Bölümü Sayfa:15

16 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 21 Temmuz Sayı : Dersin niteliğine göre aranılan bütün şartların yerine getirilmesi gereklidir. İstenen şartlardan biri dahi gerçekleşmezse sınava girme hakkı alınamaz. Yıliçi sınav sonuçları, öğrenciye açıklanır. Yazıldığı dersten sınava girme hakkı alamayan öğrenci o dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda bir kere daha tekrarlar. Yeniden sınava girme hakkı alamayan öğrencinin Üniversite ile İlişkisi kesilir. Yıl içi Başarı Notu : Madde 24 Sınava girme hakkı alan öğrencinin Yıl içi başarı notu; yıl içi sınavlarında aldığı notlarla diğer yıl içi çalışmalarında aldığı notların ortalaması tam not «10» On üzerinden değerlendirilerek sınav hazırlık cetvellerinde gösterilir. Sınav Dönemleri : Madde 25 Dersin tamamlandığı her yıl veya yarıyıl bitiminde bir sınav dönemi vardır. Bu sınavlarda başarı gösteremeyenler bütünleme sınavlarına girerler. Kış dönemi bütünleme sınavları yaz dönemi sınavlarından önce, yaz dönemi bütünleme sınavları, yeni öğretim yılının başlamasından önce yapılır. Başarı : Madde 26 Bir dersi veya ayrı ders niteliğindeki uygulama, atölye, labaratuar, seminer, v.b.'nin yıl içi çalışmalarını başararak, yarıyıl veya yıl sonu sınavlarında da tam not 10 üzerinden en az 5 alan öğrencinin başarı notu, yıl içi başarı notunun yüzde ellisi ile yarıyıl veya yıl sonu sınavında aldığı notun yüzde ellisinin toplamından oluşur. Yarıyıl sonu sınavında 3 ve 4 alan o dersin bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında en az 5 alan öğrenciler için, başarı notu yıl içi başarı notunun yüzde ellisi ile bütünleme sınav notunun yüzde ellisinin toplamından oluşur. Yarıyıl sonu sınavına girmeyenlerle, sınavda 3'ten az alanlar ve bütünleme sınavında başarısız kalanlar, o dersi bir kere daha tekrarlarlar. Ancak haklı bir mazereti nedeni ile yarıyıl sonu sınavına giremeyenler T.M.D.K. Yönetim Kurulu Kararı ile bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavlarına girmeyenler mazerete bakılmaksızın başarısız sayılırlar. Değerlendirme : Madde 27 a) Birim - Saat : Ders uygulama, labaratuar, seminer, atölye, bitirme ödevi v. b. çalışmaların öğretim bakımından değerlendirilmesi birim - saat üzerinden yapılır. Dersler, seminerler, ayrı ders niteliğindeki uygulamalar, labaratuar ve bitirme ödevi v.b. gibilerin bir yıl veya (ders yarı yıl süreli ise) yarıyıl süre ile haftada bir ders saati bir birim saattir. Bir derse bağlı uygulama, labaratuar ve atölye çalışmalarının haftada bir saati, yarım birim - saat olarak kabul edilebilir. b) Ağırlıklı Ortalama : Ağırlıklı ortalama, ders ve ayrı ders mahiyetindeki labaratuar, uygulama, atölye, seminer, bitirme ödevi, v.b.'nin her birinden elde edilen başarı puanı ile o ders ve ayrı ders mahiyetindeki labaratuar, uygulama, atölye, seminer, bitirme ödevi, v.b.'nin birim - saatlerinin çarpılması ile elde edilecek sayılar toplamının, birim - saatler toplamına bölünmesi yolu ile bulunacak değerdir. c) öğrenimi Bitirme ve Derecesi : Fakülte öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyip tümünden başarı sağlayanlara ve bu yönetmelikte belirtilen her türlü çalışmaları tamamlayanlara bu yönetmeliğin 2. maddesinde sözü edilen diploma verilir. Fakülteleri bu şekilde bitirenlere istekleri halinde ayrıca öğrenimlerindeki başarı derecesini, devam ettikleri bölüm, kol, v.b. ile aldıkları ders uygulama, labaratuar, bitirme ödevi gibi çalışmaları başarı puanlarıyla birlikte gösteren bir öğrenim belgesi verilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 21 Temmuz 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 17 öğrencinin öğrenimindeki başarı derecesi öğrenimin tümü için hesaplanan ağırlıklı ortalama ile belirtilir, bu ortalama; a) 5,00 (dahil) ile 6,25 (dahil) arasında ise başarı derecesi ORTA; b) 6,25 (hariç) ile 8.00 (dahil) arasında ise başarı derecesi İYİ: c) 8,00 (hariç) ile 10,00 (dahil) arasında ise başarı derecesi PEKİYİ'dir, İlişki Kesilmesi: Madde 28 a) öğrenimi oniki yarıyılda başarı ile tamamlamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılanların, b) İlk yılın (veya ilk iki yarıyılın) bütün derslerinden en çok iki öğretim yılı İçinde başarılı olmayanların, c) Aldıkları herhangi bir dersi tekrar etmelerine rağmen sınava girme hakkı alamayanların, İ. T. Ü. - T. M. D. K. ile ilişkileri kesilir. Üniversiteden Ayrılma: Madde 29 Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar öğrenim gördükleri T. M. D. K. Müdürlüğüne yazılı olarak başvururlar. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye, isterse T. M. D. K.'daki öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte T. M. D. K.'na teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrenci, İ. T. Ü.'ye dönmek isterse, ilk başvuran öğrencilerle aynı işleme tabi tutulur. öğrenci işleri : ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Orta Solüm Madde 30 İ. T. Ü. - T. M. D. K. hazırlayıcı birimlerine öğrencilerin kaydolma, T. M. D. K.'dan çıkarılma, İzin işlemleri, başka Konservatuardan gelenlerin T. M. D. K.'na kabulü, derslere intibakları ile eğitim, öğretim ve sınavlara ait tüm işlemleri hakkında T. M. D. K. Yönetim Kurulunca karar verilir. öğrenci Not Karnesi : Madde 31 Her kanaat dönemi sonunda öğrencilerin o döneme ait başarı, gelişme, devam ve devamsızlık ve disiplin durumları Karne İle velilerine bildirilir. Kimlik Kartı : Madde madde uyarınca T. M. D. K. hazırlayıcı birimlerine (orta öğretim) kesin kaydını yaptıran öğrencilere, öğrencilik hakları devam ettiği sürece T. M. D. K. tarafından öğrenci olduklarım belirten ve en çok bir yıl geçerli bir kimlik kartı verir. Kanaat Dönemleri ve Notlar : Madde 33 Bir öğretim yılında iki kanaat dönemi vardır. Kanaat notlarının tesbiti şu şekilde yapılır : a) Her kanaat döneminde dersin özelliğine,göre sözlü, yazılı veya uygulamalı en az iki yoklama yapılır. b) Eleme imtihanına tabi esas meslek derslerinden dönem sonu kanaat notu verilmez. c) Yardımcı meslek ve kültür derslerinden kanaat notu, öğrencinin bir dönemde aldığı notların ortalamasıdır. Denklik (Muadelet) : Madde 34 Hazırlayıcı birimlerin temel eğitim ikinci kademe (ortaokul) ve orta öğretim (lise) kısımlarından mezun olanlar, ortaokul ve lise dengi okul mezunu sayılıp, onlara tanınan tüm haklardan yararlanırlar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 17

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 21 Temmuz 1983 Sayı : Not Baremi : Madde 35 Kabul sınavları dışında kanaat ve sınav notları tam not on (10) esası üzerinden verilir, öğrenciye kesirli not verilmez. Notların ortalaması alınırken çıkan yarım ve yarımdan büyük olan kesirler tam'a yükseltilir. Yarımdan küçük olan kesirler dikkate alınmaz. Notların dereceleri aşağıda gösterilmiştir : _ o Pekiyi iyi Orta Zayıf Pek zayıf Boş Eleme Sınavı : Madde 36 T. M. D. K.'nın temel eğitim ikinci kademe (ortaokul) ve orta öğretim (lise) ilk sınıfları ile ara sınıflarına ilk defa alınan öğrenciler, yıl sonunda esas meslek derslerinden eleme sınavına tabi tutulurlar. Esas meslek derslerinden yapılan eleme sınavı tu gibiler için aynı zamanda sınıf geçme sınavı sayılır. Bu sınavlardan herhangi birinden başarı gösteremeyenlerin bütünlemeye bırakılmaksızın T. M. D. K. ile ilişkisi kesilir. ilk sınıf öğrencileriyle, elemeye tabi tutulan ara sınıflar öğrencileri, yardımcı meslek dersleri ile, genel kültür derslerinden aldıkları kanaat notlarına ve bunların ortalamasına göre başarı gösteremedikleri takdirde bütünlemeye kalırlar. Meşru mazereti, eleme sınavından önce tevsik ve idarece kabul edilen öğrenciler için bir defaya mahsus olmak üzere, Müdürlükçe tesbit edilecek zamanda eleme mazeret sınavı yapılır. Sınavlara Girme Hakkı : Madde 37 öğrencilerin yıl sonu esas meslek dersi sınavlarına girebilmesi için : a) Dersin niteliğine göre aranılan bütün şartları yerine getirmesi, b) Yıl içi sınav, uygulama, atölye ve benzerlerinden aldığı notların ortalamasının tam not üzerinden en az yüzde kırk olması şarttır. Sınıf Geçme : Madde 38 A. YARDIMCI MESLEK DERSİ İLE KÜLTÜR DERSLERİN- DE SINIF GEÇME : Hazırlayıcı Birimlerin sınıflarında öğretim yılı sonunda öğrenciler, yardımcı meslek dersleri ile kültür derslerinden aşağıda yazılı sınıf geçme işlemine tabi tutulurlar. a) Bu derslerden iki kanaat notu ortalaması en az beş (5) olanlar, (ikinci kanaat notunun en az dört (4) olması şartıyla) sınıf geçmiş sayılırlar. b) Bu derslerden iki kanaat notu ortalaması (5) beşten az olan veya birinci kanaat notu kaç olursa olsun, ikinci kanaat notu (4) dörtten daha aşağı olanlar o dersten başarısız sayılarak bütünlemeye kalırlar. B. ESAS MESLEK DERSİNDEN SINIF GEÇME : Esas meslek derslerinden öğrenciler her öğretim yılı sonunda sınıf geçme sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavlar T. M. D. K. Yönetim Kurulunun yaz dönemi içinde uygun göreceği tarihler arasında yapılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:18

19 21 Temmuz 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 19 Esas meslek derslerinden sınıf geçebilmek için : a) Sınıf geçme ve eleme sınavlarında en az beş (5) notu alınmış olması, b) Kanaat notlarının ortalaması İle sınıf geçme notunun ortalamasının en az beş (5) veya beşten (5) yukarı olması şarttır. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılırlar ve (eleme sınıfları öğrencileri hariç) bütünlemeye kalırlar. Borçlu Geçme : Madde 39 T. M. D. K. hazırlayıcı birimlerin eleme sınıflarında esas meslek derslerini başararak sınıf geçen öğrenciler, kültür ve yardımcı meslek derslerinden bütünleme sınavı sonuçlarına göre başarısız oldukları takdirde kaç ders olursa olsun bir üst sınıfa borçlu geçerler. Bütünleme Sınavları : Madde 40 Bütünleme sınavları güz dönemi içinde T. M. D. K. Yönetim Kurulunun tesbit edeceği talihler arasında yapılır. Bütünleme sınavlarında bir dersten en az (5) beş not alan öğrenciler o dersten başarılı sayılırlar ve sınıf geçerler. Bütünleme sınavları sonucunda sınıf geçenlerin kayıtlarına «Bütünleme ile sınıf geçti» yazılır. Bütünleme sınavlarının sonuçlarına göre kaç dersten olursa olsun başarısız not alan öğrenciler hakkında bölüm kurullarınca karar yerilir. Bu kurulda, konuşulan öğrenciye dersi olmayan öğretim üyeleri, öğrenciyle ilgili değerlendirme ve oylamaya katılmazlar. Bölüm Kurulları Kararı : Madde 41 A. BÜTÜNLEME SINAVLARINDA YARDIMCI MESLEK DERSLERİ İLE KÜLTÜR DERSLERİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER : Bütünleme sınavları sonuçlarına göre başarısız not alan bütün öğrencilerin (son sınıflar dahil) durumları bölüm kurullarında ayrı ayrı görüşülür. Kurulda öğrencinin diğer dersleri, geçen yıllardaki başarılı, devam ve disiplin durumları da dikkate alınarak kültür dersleri ile yardımcı meslek derslerine inhisar etmek üzere : a) Tek dersten başarısız olan veya birden fazla dersten başarısız oldukları halde, yıllık genel başarı ortalamaları en az (5) beş veya daha yukarı olan öğrenciler üzerinde özellikle durmak suretiyle bu öğrencileri ya doğrudan veya tek dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa geçirir veya durumlarında hiçbir değişiklik yapmaz. Tek dersten başarısız olup bölüm kurulu tarafından bir üst sınıfa geçmesine karar verilmeyen öğrenciler, o dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Eleme sınıfı öğrencileri durumlarında değişiklik yapılmadığı takdirde kaldıkları derslerden borçlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. b) Birden fazla dersten başarısız oldukları halde (a) fıkrası gereğince durumlarında hiçbir değişiklik yapılmamış öğrenciler ile, birden fazla dersten başarısız olup, yıllık genel başarı ortalamaları (5) beşten az tutan öğrenciler sınıfta kalmış sayılırlar ve aynı sınıfı tekrar ederler. Aynı sınıfı tekrar eden öğrencilerin başarı durumları normal öğrenciler gibi tesbit edilir. B. BÜTÜNLEME SINAVLARINDA ESAS MESLEK DERSLERİNDEN BA ŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER : Esas meslek derslerinden başarısız olan öğrenciler, yıllık genel başarı ortalamaları kaç olursa olsun, bölüm kurulu kararı İle bir üst sınıfa geçirilemezler ve bir üst Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:19

20 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 21 Temmuz 1983 Sayı : sınıfa bu derslerden borçlu olarak devam edemezler. Bu gibi öğrenciler ertesi yıl aynı sınıfa ve bütün derslere devam etmek zorundadırlar. Başarı Notu : Madde 42 Hazırlayıcı birimlerde öğrencinin başarı notu : a) Kültür ve yardımcı meslek derslerinden yıl içinde aldığı kanaat notlarının ortalamasından. b) Esas meslek derslerinde yıl sonu sınavlarında en az 5 atmak şartı ile, yıl içi notlarının ortalamasının yüzde ellisi ile yıl sonu sınavında aldığı notun yüzde ellisinin toplamından oluşur. Yetiştirme Kursları : Madde 43 Yıl içinde öğretim elemanı bulunmaması sebebiyle iki kanaat notu alınamayan dersler için, ders kesiminden itibaren T. M. D. K. Yönetim Kurulu kararı ile yetiştirme kursları düzenlenebilir. Yetiştirme kurslarının programı, kursu verecek öğretim elemanı tarafından düzenlenir. T. M. D. K. Yönetim Kurulunca tasdik edilir. Kurs sonunda, kurs öğretim elemanı tarafından okutulan konulardan yapılacak sınavda; a) Kültür dersleri ile yardımcı meslek derslerinden en az (5) beş not alan öğrenciler başarılı sayılırlar. Bu derslerden (5) beşten aşağı not alan öğrenciler başarısız sayılarak bütünlemeye kalırlar. b) Esas meslek derslerinden başarılı olabilmek için alınan not ile, girecekleri sınıf geçme sınavında alacakları notun ortalamasının (5) beşten aşağı olmaması ve sınıf geçme sınavında da en az (5) beş alınması gerekir. Aksi takdirde bu gibi öğrenciler, bu derslerden başarısız sayılarak bütünlemeye kalırlar. Devam : Madde 44 T. M. D. K. hazırlayıcı birim öğrencileri derslere devam etmek zorundadırlar. A. Bir ders yılı içerisinde en az yirmi gün devam etmeyen öğrenci sınıfta kalmış sayılırlar. Sağlık sebebi (tam teşekküllü resmi hastahane raporu) veya belgelere dayalı zorunlu sebepler halinde T. M. D. K. Yönetim Kurulu kararı ile bu müddet otuz güne çıkarılabilir. Bu müddet hiçbir şekilde otuz günü geçmez. B. Devam hesaplamasında en az bir derse gelmemek yarım gün sayılır. C. İki yarım gün devamsızlık bir tam gün olarak hesap edilir. İlişki Kesme (Kayıt Silme) : Madde 45 A. Hazırlayıcı Birimlerde : 1 Eleme sınavlarında başarısız olan, 2 Son sınav haklarım kullandıkları halde başarılı olamayan, 3 Kaydını 2 yıl üstüste mazereti olmaksızın yenilemeyen, 4 Herhangi bir dersten iki yıl üstüste başarılı olamayan, 5 Devamsızlık nedeni ile iki yıl üstüste aynı sınıfta başarılı olamayan, 6 Kendi isteği ile ayrılan, 7 Disiplin Kurulunca haklarında ilişki kesme ve temelli uzaklaştırma kararı verilen, öğrencilerin kayıtları silinir ve T. M. D. K. ile ilişkileri kesilir. B. öğrencilik hakları ve yükümlülükleri kayıt silme ile son bulur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

21 21 Temmuz 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 21 Geçici Maddeler ve Yürürlük GEÇİCİ MADDE ve daha önceki öğretim yıllarında İ.T. Ü. - T. M. D. K.'na kaydını yaptıran ve halen ilişkileri devam eden öğrenciler, ek bütünleme sınavları dahil olmak üzere sınavlarına girmedikleri veya giripte başaramadıkları dersler için 2547 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihte yürürlükte bulunan yönetmeliklerin kendilerine sağlamış olduğu haklardan yararlanırlar. Ancak öğretim süresi itibariyle 2547 sayılı Kanunun 14. maddesinde öngörülen süre sınırlaması hiçbir suretde aşılamaz. Sözü edilen öğrencilerin öğretim yılından itibaren yeni alacakları dersler için bu yönetmelik hükümleri uygulanır. GEÇİCİ MADDE 2 - Geçici 1. madde kapsamına giren öğrencilerin, öğretim planına göre izleyecekleri dersler, kural olarak 2547 sayılı Kanunun yayımlandığı talihte yürürlükte bulunan yönetmelik hükümlerine göre belirlenen öğretim planındaki derslerdir Ancak, bu öğrencilerin ilk defa alacakları dersler öğretim yılından itibaren uygulanacak öğretim planındaki eşdeğer derslere intibak ettirilmek suretiyle öğretim plânı tamamlanabiliyorsa, yeni öğretim planındaki dersler esas alınır. GEÇİCİ MADDE 3 Geçici 1. madde kapsamına giren öğrenciler daha önceki yıllara ait olup da başaramadıkları derslere veya intibak ettirildikleri eşdeğer derslere öncelikle yazılmak zorundadırlar. Daha önceki yarıyıllarda bir defa sınava girme hakkı alınan ancak başarı gösterilmeyen dersler tekrarlanırken yeniden sınava girme hakkı alabilmek için eski yönetmelik hükümleri geçerli olmakla beraber derse devam şartı aranmaz. Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik Madde 46 8 Temmuz 1976 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan (TMDK sınıf geçme ve imtihan geçici yönetmeliği) yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, Geçici Maddeler uyarınca önceki yarıyıllara ait olan ve sınavda başarısızlık nedeni ile tekrarlanması gereken dersler ve sınavları için yürürlükten kaldırılan yönetmeliklerin ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Yürürlük : Madde 47 Yönetmelik öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. DÜZELTME 9/6/1983 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19/1/1983 tarihli ve 83/6553 sayılı Kararname eki «ihracatta Vergi İadesine Dair 13 Numaralı Karar» aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. Resimi Gazete Sayfa Satır Yanlış Doğru 9 3 Tek askı Tel askı Yürütme ve İdare BÖLÜMÜ Sayfa :21

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı Bartın Üniversitesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMININ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç,

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretimine

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474 Resmi Gazete Tarihi: 13.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29474 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Yalova Üniversitesine bağlı fakülte

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 24.07.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27651 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nde yürütülen çift anadal programlarına ilişkin

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702)

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) i T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik 18 Mayıs 1983 Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Ocak 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29946 YÖNETMELİK Atılım Üniversitesinden: ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yer alan fakültelerde lisans, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim görecek

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü, 20 nci,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Temmuz 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 28711 Mükerrer ANKARA

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5) MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ Senato: 25 Ocak 2011 / 287-2-A Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi Teknoloji

Detaylı

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Ana

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BÖLÜMÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ 2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki

Detaylı

ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin KKK Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında Uygulanması

ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin KKK Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında Uygulanması ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin KKK Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında Uygulanması Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesinde yabancı dil öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İPEK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İPEK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi nde bir dalda lisans programını yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ALMANCA HAZIRLIK SINIFI İLE LİSANS PROGRAMLARINDA İNGİLİZCE DERSLERİNİN EĞİTİM ÖĞRETİMİ VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Gediz Üniversitesi nde bir lisans eğitim-öğretimine kayıtlı olan

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

08 09/07/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı.

08 09/07/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. 08 09/07/2008 2008/1 1 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin

Detaylı

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini,

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini, 30 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27596 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Çift Anadal Programının amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 11.10.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24903 UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç Madde 1. (1). Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde kayıtlı olduğu lisans programlarını üstün başarıyla

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programında yapılacak eğitim ve öğretimde

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, müzik alanında özel yetenek ve kabiliyetleri

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (17.01.2012 gün ve 28176 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atılım Üniversitesinde

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI Amaç, Dayanak ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Uzaktan Eğitim Programlarının amacı; Yükseköğretimi yeni öğrenci kitlelerine

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TED ÜNİVERSİTESİ Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, TED Üniversitesi nin İngilizce Dil Okulu nda

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ TED ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, TED Üniversitesi nin İngilizce Dil Okulu nda

Detaylı

Çift Ana Dal Programı

Çift Ana Dal Programı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı üniversitede Çift Anadal Programı açılması ve yürütülmesine ilişkin esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2-

Detaylı

YTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Sayfa 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK ve KAPSAM DAYANAK Madde 1 Bu yönerge 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü, 20 nci, 21 inci, 49 uncu maddeleri ile 04/12/2008-27074 ve 28/06/2009-27272 sayılı

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Đngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 23 Mayıs 2007 / 26530 ) ĐKĐNCĐ BÖLÜM

Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Đngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 23 Mayıs 2007 / 26530 ) ĐKĐNCĐ BÖLÜM Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Đngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 23 Mayıs 2007 / 26530 ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; İlahiyat

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28707 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT BİLİMLERİ FAKÜLTESİ %100 ARAPÇA İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI 29.09.2011 tarihli Senato toplantısından alınan 2011/240 sayılı kararın ekidir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi nde lisans düzeyindeki diploma programları arasında çift ana

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠSMAĠL BAHA SÜRELSAN KONSERVATUVARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠSMAĠL BAHA SÜRELSAN KONSERVATUVARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönetmelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı bölümlerine ait öğretim, eğitim ve sınav esaslarını düzenler. Kısaltmalar

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ I. AMAÇ VE KAPSAM 2016/2017 Madde 1. 16 Haziran 2013 tarih ve 28679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Çukurova

Detaylı

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ARÜ TÖMER)

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ARÜ TÖMER) T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ARÜ TÖMER) Amaç ve kapsam Eğitim-Öğretim Kayıt Ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1)

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü hazırlık sınıfında yürütülen

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ Senato : 03 Mart 2010 / 4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesinde yabancı dil öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28623 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

12 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28819 YÖNETMELİK

12 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28819 YÖNETMELİK 12 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28819 YÖNETMELİK İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Piri Reis Üniversitesi İngilizce

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine;

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine; Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine; Lisans Yönetmeliği nde gerçekleştirilen değişiklikler aşağıda yer almaktadır. Bu değişikliklerin mutlaka öğrenciler tarafından incelenmesi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Madde 1- Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve üniversitenin eğitim-öğretim fırsatlarının yaz aylarında

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇİFT ANADAL PROGRAMI Dayanak Madde 1 Bu Yönerge, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve üniversitenin eğitim-öğretim fırsatlarının yaz aylarında

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; müzik ve sahne sanatları

Detaylı