^'ı. y, V; // > KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "^'ı. y, V; // > KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR"

Transkript

1 ^'ı y, V; // > KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : Mart, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 229 Şirketler Yasası Fasıl 113, Limited Şirketin Sicilden kaydının silineceğine ilişkin Ön Duyuru. Mukayyitliğimiz nezdinde kayıtlı, aşağıda belirtilen Mahalli Şirketin, Fasıl 113 (Limited) Şirketler Yasası'nın 327'inci maddesinin (3.) fıkrası hükümleri gereğince, bu hususta aksine bir neden gösterilmediği takdirde, işbu ilan tarihinden itibaren 3 aylık bir sürenin tamamlanmasıyle, Mukayyitliğimiz sicilindeki kaydının silineceği ve feshedileceği ilan olunur. ARITECH CYPRUS LTD. M.Ş Fehmi Ercan cad. No.18 Girne Şirketler Mukayyidi. (619)

2 620 Sayı :230 TELEKOMÜNİKASYON SERVİSİ YASASI (Fasıl 302, 20/1960, 34/1962 ve 25/1963 Sayılı Yasalar) 43'üocü Madde altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fasıl 302 sayılı Telekomünikasyon Servisi Yasası'nm 43'öncü maddesinirti verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: Kısa İsim R.G A.E 104 R.G A.E 247 R.G A.E 561 R.G A.E 592 R.G A.E 740 R.G A.E 787 R.G A.E 847 R.G A.E 33 R.G A.E Bu Tüzük, 'Telekomünikasyon Hizmetleri Ücretleri ve Uygulama (Değişiklik) Tüzüğü" olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Tüzük" olarak anılan Telekomünikasyon Hizmetleri Ücretleri ve Uygulama Tüzüğü ile birlikte okunur.

3 621 Esas Tüzüğe 2. Esas Tüzüğe ekli Cetvel'de Kısım î "Tanımlar, Kısaltmalar ve Ek'li Cetvel Açıklamalar" Bölümü'nün 3'üncü maddesinin (3)'üncü fıkrası Kısım I'ifi kaldırılmak ve 3.4'üncü, 3.5'inci, 3.6'ncı, 3.7'nci ve 3.8'inci Değiştirilmesi fıkralar sırasıyla 3.3'üncü, 3.4'üncü, 3.5'inci, 3.6'ncı ve 3.7'inci fıkra olarak yeniden sayılandırılmak suretiyle değiştirilir. Esas Tüzüğe 3. Esas Tüzük, EK I "Uluslararası Ücret Tarifesi" kaldırılmak ve yerine Ek'li EK I'in aşağıdaki yeni EK I ''uluslararası Ücret Tarifesi" konmak suretiyle Değiştirilme değiştirilir: si ULUSLAR ARASI ÜCRET TARİFESİ KONTOR ATIŞ SURESİ GÖRÜŞME ÜCRETLERİ ARANILAN YÖN NORM. (sn) NORM. (TL/dk) TÜRKİYE 18,95 0, TÜRKİYE GSM 8,35 0, KADEME 1 14,90 0, KADEME 1 GSM 3,45 0, KADEME 1EK 4,20 0, GSM KADEME 2 4,65 0, KADEME 2 GSM 2,65 0, KADEME 3 PSTN 2,65 0, GSM KADEME 4 PSTN 1,60 1, GSM ,65 0, Tüm görüşme ücretlerine %16 KDV uygulanır. " Yürürlüğe 4. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak Giriş yürürlüğe girer.

4 622 Sayı : 231 ZORLA MAL İKTİSABI YASASI (15/1962 Sayılı Yasa Madde 4) Madde 4 Gereğince Kamulaştırma İhbarı Bu ihbardaki, cetvelde tarif edilen taşınmaz malların kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi amacıyla yol inşaatı için gerekli olduğundan kamulaştırılması ihbar edilir. Sözkonusu taşınmaz mal üzerinde herhangi bir hak veya yarar talep eden ve teklif edilen kamulaştırmaya itiraz eden herhangi bir kişinin, bu ihbarın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihinden başlayarak onbeş gün içinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na hak veya yararının tafsilatını ve bunun delillerim ve itirazını destekleyen tam nedenlerini bildirmesi istenir. CETVEL 1 Lefkoşa kazasına bağlı Mammari köyünde kain olup özel mülkiyette bulunan Pafta/Harita No: XX/24, parsel:477/2 ve 482/1, sayılı parsellerin tününden oluşan ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı tarafından imzalanan tarihli plan üzerindeki kırmızı boya ile boyanmış saha içinde kalan ve tafsilatlı şekilde görülen taşınmaz malların kapsadığı sahanın hepsi. 2. Planın bir sureti, ilgili kişiler tarafından Lefkoşa'da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nda tetkik edilebilir. (L'şa D506/07)

5 623 Sayı : 23: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YASASI (67/1999 VE 40/2004 Sayılı Yasalar) Madde 39(1) Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 67/1999 sayılı Beden Eğitimi ve Spor Yasası'nm 39(l)'inci maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: Kısa İsim 1. Bu Tüzük, "Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu (Değişiklik) Tüzüğü" olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Tüzük" olarak anılan R.G. 194 "Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu Tüzüğü" ile birlikte okunur. A.E. 748 Esas Tüzüğün 2. Esas Tüzük, 15'inci maddesinin (l)'inci fıkrası kaldırılmak ve yerine 15'inci aşağıdaki yeni (l)'inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: Maddesinin Değiştirilmesi _ LC (1) Federasyondun Olağan Genel Kurul toplantıları her yıl Ocak ayı içerisinde yapılır. (A) Geçmiş yıl faaliyet programını aklamak, yeni yıl mali bütçesini incelemek, (B) Geçmiş mali yıl tablosunu aklamak, yeni yıl mali bütçesini incelemek, (C) Federasyon'un ihtiyaç ve gelişimiyle ilgili tedbirleri görüşmek, (D) 3 (üç) yılın sonunda yapılacak Olağan toplantılarda Federasyon Başkanı'm seçmek ve Başkan'ın listesinde bulunan Yönetim Kurulu üyelerini onaylamak, (E) Denetleme Kurulu ve Ceza Kurulu üyelerini onaylmak. (F) Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Tüzük ve Yönetmelik değişikliklerini yapmak, (G) Gündemde yer alan konulan görüşmek ve karara bağlamak, (H) Federasyon Başkanı'na ve Yönetim Kurulu'na özel yetkiler ve görevler vermek, (I) Federasyon Bütçesine göre borçlanmak veya bu iş için Yönetim Kurulu'na yetki vermek. W Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

6 Sayı : ECZACILIK VE FASIL 254 ZEHİRLER YASASI (Fasıl 254, 59/1962, 21/1976, 69/1991, 36/1995 ve 23/2004 Sayılı Yasalar) Madde 45 (1) Tahtında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fasıl 254 sayılı Eczacılık ve Zehirler Yasası 45(1) maddesinin verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: Kısa İsim 1. Bu Tüzük "İlaç Üretimi, Ruhsatı ve Tescili ile ilgili (Değişiklik) Tüzüğü" olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Tüzük" olarak anılan "İlaç Üretimi, RG.93 Ruhsatı ve Tescili ile ilgili Tüzük" ile birlikte okunur. Ek III A.E RG.l Ek III A.E RG.35 Ek III A.E RG.31 Ek. III A.E RG.186 EK. III A.E 759 Esas 2. Tüzüğe Geçici 2'nci Madde Eklenmesi Esas Tüzük, Geçici linçi maddesinden hemen sonra aşağıdaki yeni Geçici 2'nci madde eklenmek suretiyle değiştirilir: "Geçici Madde 2. Bu Tüzüğün Yürürlüğe Girdiği Tarihten Tarihine Kadar Yapılacak İlaç Tescillerime İlişkin Geçici ve Özel Kurallar Dış ülkelerde üretilen ve 31 Mart 2010 tarihine kadar KKTC'ye ithal edilecek ilaçların bu Tüzüğün 9'uncu maddesi uyarınca yapılması gereken tescil işlemlerinde 9'uncu maddenin diğer kuralları saklı kalmak koşuluyla adı geçen maddede öngörülen harç miktarı yerine her ilaç için 10 TL tutarında harç alınır. 31 Mart 2010 tarihine kadar tescil işlemi tamamlanmayan ilaç için hiçbir surette ithal ön izni düzenlenemez." Yürürlüğe 3. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe Giriş girer.

7 Sayı : Poliçeler (Değişildik) Yasasının 74/C Maddesi Tahtında Çek Kullanmaktan Men Edilenler Hakkında Liste Mehmet Köse Market Çalıştırıcısı Mağusa Selimoğlu Apt. D. Blok Daire 12 Selva Özytldız Ev Hanımı Mağusa Şimşek Sok. Zafer Mahallesi Zeliş Eıi'ueten İşletmeci İskele No: B 20 Boğaztepe Şht. Raınadan Sok. No: 3Özlsk Hasan Hüseyin Erdem Serbest Lefkoşa Apt. I 8/8 Turgay Birkaya î 5779 Süt Ürünleri Üreticisi Lefkoşa Düekkaya Hayati vv Sadi Pamuk Hayati Pamuk Dekoratör Mağusa Plastik Yanı Pamuk Kardeşler Dekor Aylar Şadi Pamuk Dekoratör Mağusa Büyük Sanayi Sevgi Dirajı Konfeksiyon Sahibi Mağusa Yeniboğaziçi Nihal Nurçin Güneş Makarna Ticaret Güvenlik Görevlisi İskele Gelincik Ltd. 5 Ziya Gökalp Sokak Ratib Ratib Serbest Lefkoşa Köşklüçiftlik Mutlu iletişim Canbolat Sok. No: Hüsamettin Soğukbulat Teknisyen Girne 10 A Hüseyin Dağlı Çiftçi Gilzelyurt No: 5 Bahçeler Sok. Serhatköy Öğretmenler Sitesi 2, Sok. No: Tandogan Yalkııt ekonomist Lefkoşa Kermiya Bekir Besen İnşaat Ve Müteahhit Mağusa Akdoğan Şevki Altunsoy Serbest Lefkoşa No: 56 Mevlevi Tekke Sokak Karakol Cad. Halı Saha 19, Canan ozanı] Serbest Ticaret Mağusa Sok.Apt.8 D. 6 Karakol Gürsan Sanayi Ltd. Tuncay Yıldırım Serbest Meslek Girne Mete Adanır Cad. No: 11 Hüsniye Satkun Pazarlamacı Lefkoşa 46. Kuru Çeşme Sokak Şükrü Alp Kalaycı Serbest Girne Ecevit Cad. istanbul Sok. No: 4 No: 13 Hamitköy Yolu Sok. Hüseyin Orbay Pub İşletmecisi Lefkoşa Dıımkıpınar Orçun Kara Elektrikçi Magusa Avtepe Sok. 11. Maraş Serdar Pektaş Kasap Mağusa Güiseren Yolu No: 22 Karakol Köşem Merket Şht. Arif Ruso. Hilmi Seçici Market İşletmecisi Mağusa Sok. Canbulat Mah. Özay Erlant 2445 I Kasap Girne Eski Türk Mah. Doğay Kasap Hamza Karel Yapıcı Mağusa Yeniboğaziçi Harun Çakır Oto Galerici Lefkoşa 13. Hatay Sok. Yenicanıı

8 626 Poliçeler (Değişiklik) Yasasının 74/C Maddesi Tahtında Çek Kullanmaktan Men Edilenler Hakkında Liste 26 Mannara Möble Ltd. Yavuz Erginel Serbest Lefkoşa 51. Atatürk Caddesi 2? Sami Güdenoğiu Turizmci Lefkoşa 64. Yediler Sok. iş Bankası Y'anı 28 Deniz Altundağ Uzman Asker Mağusa Aşmalı Sok. No: 8 Maraş 29 Must'KüçUkyörük Kuaför Girne özen 3 Apt. D. 2 Fèrro Plus No: 16 Org. San. 30 Cemil Kurt Demirci.Lefkoşa Bölgesi No: 206 /2 Karaoglanoglu Cad 31 Oya Kuşadalı İnş. Yap. Mal. Satıcısı Girne Alsancak 32 Ayla Şonya 3103 Sigorta Emeklisi Girne Özdemir Özocak Sok. No: 5 Halii Nur Apt. Şahin Konağı 33 Ercan Yıldırım 20 i 565 Serbest Lefkoşa Sok, Gönyeli 34 Bülent Özkan Konfeksiyoncu Lefkoşa idal Giyim Arasta Sok. No: 37 19, Ayla Özkan Konfeksiyoncu Lefkoşa Idal Giyim Arasta Sok. No: Minnet Güvenli Serbest Lefkoşa Ful Sokak No: 20 Taşkınköy 37 Biray Sefa Öğretmen Lefkoşa Cihangir 38 1 evtik Kürşat Çolak Mimar Girne Esentepe F 1 39 Green Garden Ltd. Tahsin Özkan Mühendis Girne Naci Talat Cad. No: 32 / 1 40 Beste Sagıroğlu Sekreter Lefkoşa Haspolat Gümrük 4 A Park Tower Apt. Kat.3 No: 7 4İ Mustafa Eroglu Komisyoncusu Mağusa Çınar Sok. 42 Yılmaz Tas Müteahhit Mağusa 151 LarnakaYolu ',3 Zalihe Tatlıcı Pasta İmalatçısı Mağusa 29. Ali Paşa Yolu Ziya Rızkı Cad. Müftüzade Oteli 44 Yıldız Bakırbaş Cafe İşletmecisi Girne Altı 45 Akpetrol Şirketi Ltd. Girne Yeşiltepe Yolu Petrolina Benzin Erol Usluean İsketmcci Girne ist Alsancak Salih Macit Sok. Kertaç Apt.A/ 45 Zafer Gülmüş Market Sahibi Lelkoşa Blok 47 Ahmet Kadir Dinç Reslauraıtl işletmecisi Lefkoşa 48 Müftü Ziyai Çağlayan 19, Eyyüp Karal Şoför Girne Esenlepe Ecevit Cad. Candemir Apt.2 C / 49 Halii İbrahim Özcan Restaurant işletmecisi Girne 2 50 Mustafa Hamit Saçar Tüccar Güzelyurt Tanpa Ticaret Ecevit Cad. 1102

9 627 Poliçeler (Değişiklik) Yasasının 74/C Maddesi Tahtında Çek Kullanmaktan Men Edilenler Hakkında Liste Marmara Böl. 12. Sok. No: 1 51 Zahide Koruk Hemşire Lefkoşa Özatay Apt. 52 Olcay Ocak Serbest Magusa Dipkarpaz 53 Rıza Açıkgöz Ticaret Ltd. Lemar Yolu Sülkem Simit Evi RızaAçıkgöz Muhabir Lefkoşa Karşısı Yeşilışık Ltd. S< Mehmel Telmi Makinist Mağusa 5. Kerem Sok. Çanakkale 55 Ayçan Construction Ltd. Sayım Özer İnşaat Ve Müteahhit Mağusa Vadili 56 Hüseyin Geçit 57S93 Emekli Güzelyurt Yeşilyurt 57 Ziver Şansalan Dozer Operatörü Lefke Bağlıköy Burcu Apt. D Nıırullah Ataç 58 3urak R, Zeki Laü' De Memur Lefkoşa Sok. 59 Pembe Kılıçkaya Estetisyen Mağusa Geçitkale 60 Halil Caıısır Restaurant işletmecisi Mağusa Çankaya Sok.No: 9 Geçitkale Batık Saray Sok. Yenikent 61 Zilha Derebey Serbest Lefkoşa Gönyeli Levent Sitesi 6/3 Yenikent 62 Hasan Hayat Butik Sahibi Letkoşa Gönyeli No; 9 Doğan Sok. Aşağı 63 Gülsün Bas Emekli Güzelyurt Bostancı 64 Yılmaz Yurday 7569 Kontraktör Güzelyurt 6.Dikmen Sok. Bostancı 65 Osman Akbaş 1829S2 Mobilyacı G ime Çatalköy 66 Aysel Dönmez Serbest Lefkoşa Ergene Sok. No: 3 K. Kaymakiı Sevilay Karakuş vv Mete 67 Apaydınlı Üiker Apt. No: 3 Ert.Kumcuoğlu Sevilay Karakuş I6938S Restoran İşletmecisi Girne Sok. Zeytinlik Üiker Apt. No: 3 Ert.Kumcuoğiu Mete Apaydınlı Depo Sorumlusu Girne Sok. Zeytinlik 68 Erüreten Trading Ltd. Şaziye Maltızlar Sok. No:2 6 / Mehmet Erüreten Toptancı Lefkoşa 7 Ortaköy Saııtaş Sok. No: 38 Hayvancılık 69 Mustafa ErgDven : Serbest Meslek Lefkoşa Böl. Alayköy 70 Necati Dahadi Dönerci Girne Karşıyaka 71 Bahar Bengisu İşletmeci Girne ŞehitÖzdemirSok.No:6 Zeliş lyigün Ve Ercan 72 lyigün Harmanburnu Sok. No: 4 Zeliş lyiglln Sekreter Gime Arapköy Ercan lyigün Müteahhit Girne

10 628 Poliçeler (Değişiklik) Yasasının 74/C Maddesi Tahtında Çek Kullanmaktan Men Edilenler Hakkında Liste 73 Fahrettin Ergöç 74 Şevket Tacel Enıg Windows System 75 Maıket Fatih Ertugrul Tesisatçı Serbesı Ticaret Girne Golden Tree Apt. No: 1 Şht. Sıtkı Hasan Sok.Tacel Apt. Letkoşa Kızılbaş Mete Adanır Cad. Lido iş. Girne "Merkezi No: 2 76 Ersin Gözen 77 Fuat Stıiçmez 78 Ergiin Mintas Şoför L.T.B. Çalışanı Kaportacı Guzelyurt Al I Serhatköy Sivri Alan Sok.No:3 Başpınar Leikoşa Malı. Değirmenlik Levent Apt Blok 3D 4 Kaliland Mağusa Arkası Yukarıda İsimlen yazılı 78 kişiye karşılarında belirtilen tarihten itibaren bir yıl süre ile çek karnesi verilemez ve hesap açılamaz.

11 Sayı : 235 K.K.T.C. MALİYE BAKANLIĞI GÜMRÜK VE RÜSUMAT DAİRELERİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK MAL SATIŞ İLANI Gem ikonağı... Gümrüğünde bulunan ve aşağıda dökümü verilen mallar, satış tarihi ve saati tesbit olunıınan 06 Nisan 2009 ö.e kadar Gümrük Yasalarına uygun olarak vergisi ödenmiyerek Gümrükten kurtarılmadığı takdirde açık artırma İle satılacağı halkın bilgisine getirilir. Gümrük idaresi en yüksek veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunluluğunda değildir. Ambar Tesellüm Sıra No Gemi/Uçağın İsmi Tarih G71 A/Buluntu/ Müsadere Koli Sayısı Malın açıklaması (Manifestoya Göre) Malın Gönderildiği Ülke Manifestoya Göre ismine Mal Gönderilen Kayıt Durumu 1. 42/08 EHB /11/2008 Müsadere 7 Torba Kükürt ( 1 x 25 kg) Güney Kıbrıs Georgios Onoufriou İthal İzni ibraz edilmesi koşulu ile 2. 27/08 JL897 18/08/2008 Müsadere 4 Adet Bahçe Salıncağı Güney Kıbrıs Zalihe Rüstemoğlu ithal izni ibraz edilmesi koşulu ile to Daha geniş bilgi için ilgililer başvurularını Gemikonağı Gümrük Şube Amirliğine yapabilirler. TARİH ; 10/03/2009 Jbramm İLGİNÇ Gümrük Müdürü

12 630 Sayı : 236 K.KJ C. MERKEZ BANKASİ İDARE MERKEZİNDEN DUYURU DUYURU NO : 2009 / /97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası 'mn 10. Maddesinin (1) fıkrası gereğince Resmi İşlemlerde esas a'macak İS MART 2009 tarihli günlük Resmi kurlar aşağıdaki şekilde tesbit ve ilan olunur. DÖVİZ EFEKTİF R E S M İ KUR (T.. darak) (TL. Olarak) DÖVİZİN CİNSİ ALİŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 1 AMERİKAN D0.AR , AVUSTURAL YA DCLARİ 1, DANİMARKA KRONU D EURO 2,2174 2,2281 2, İNGİLİZ STERLİNİ 2,3651 2,3775 2, İSVİÇRE FRANGİ 1, , , İSVEÇ KRONU C111 0, KANADA DOLARI 1, , KUVEYT DİNARI , NORVEÇ KRONU , SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0, JAPON YENİ , I SURİYE LİRASI 0, ÜRDÜN DİNARI 2, YENİ İSRAİL ŞEKELÎ 0, , C İRAN RİYALİ ,02094 Ç A P R A Z K U R L A R 1,5128 AVUSTURALYA DOLARİ 5,7111 DANİMARKA KRONU = 8.39/3 İSVEÇ KRONU = İSVİÇRE FRANGI JAPON YENİ 1,2684 KANADA DOLARI NORVEÇ KRONU SUUDİ ARABİSTAN RİYAL: 1 KUVEYT DİNARI 3,4165 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1,392^ AMERİKAN DOLARI 1 EURO 1,3049 AMERİKAN DOLARI EURO DÖNÜŞÜM KURLARİ 1 EURO = ALMAN MARKİ 1 EURO = BELÇİKA FRANGI 1 EURO LÜKSEMBURG FRANGI 1 EURO İSPANYOL PEZETASI 1 EURO FRANSIZ FRANGI 1 EURO 0, İRLANDA LİRASI 1 EURO = İTALYAN LİRETİ 1 EURO = 2,20371 HOLLANDA FLORİNİ 1 EURO 13,7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ 1 EURO = 200,482 PORTEKİZ ESKÜDOSU 1 EURO = 5,94573 FİN MARKASI 1 EURO 340,750 YUNAN DRAHMİSİ 1 EURO 0, KIBRIS LİRASI ALTİN SATİŞ FİYATI 1 Gran 29,92090 ABD Doları

13 631 Sayı : 237 K.K.T.C. MERKEZ BANKASÌ IDARE MERKEZINDEN DUYURU DUYURU NO : 2009 / /97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Haddesinin 1) fıkrası gereğince Resmi İşlemlerde esas alınacak 20 HART 2009 tarihli günlük Resmi kurlar aşağıdaki seki İde tesbit ve ilan olunur. DÖVİZ EFEKTİF R E S M i KUR (TL. Olarak) (TL. Olarak) DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALİŞ SATIŞ AMERİKAN OOLARI 1.68C , AVUSTURALYA DOLARI DANİMARKA KRONU ,30523 C EURD , İNGİLİZ STERLİNİ /261 2, İSVİÇRE FRAN3I , , İSVEÇ KRONU , KANADA DOLARI ,3702 ı KUVEYT DİNARI , NORVEÇ KRONU , SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ , , JAPON YENİ , SURİYE LİRASI 0, , ÖRDÜN DİNARI ,5110 i YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0,40305 C İRAN RİYAJ G,02071 Ç A P R A Z KURLAR 1/643 AVUSTURALYA DOLARI 5,5021 DANİMARKA KRONU İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARİ 1,1360 İSVİÇRE FRANGI = 95,3700 JAPON YENİ 1,2372 KANADA DOLARI 6,4262 NORVEÇ KRONU 3,7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ AMERİKAN DOLARI 1 EÜRO 1,3543 AMERİKAN DOLARI EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 1 EURO 1,95583 ALMAN MARKI 1 EURO BELÇİKA FRANGİ 1 EURO 40,3399 LÜKSEMBURG FRANGI 1 EURO 165,386 İSPANYOL PEZETASI 1 EURO FRANSIZ FRANGI 1 EURO 0, İRLANDA LİRASI 1 EURO İTALYAN LİRETİ 1 EURO HOLLANDA FLORİNİ 1 EURO AVUSTURYA ŞİLİNİ 1 EURO PORTEKİZ ESKÜDOSU 1 EURO 5,94573 FİN MARKASI 1 EURO YUNAN DRAHMİSİ 1 EURO KIBRIS LİRASI ALTIN SATIŞ FİYATI 1 Gram 32,05380 ABD Dolan

14 Sayı : K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİNDEN DUYURU DUYURU NO : 2009 / /97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'mn 10. Maddesinin (1) fıkrası gereğince Resmi işlemlerde esas alınacak 21,22.23 MART 2009 tarihli günlük Resrai kurlar aşağıdaki şekilde tesbit ve ilan olunur. RESMİ KUR DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ DÖVİZ (TL. Olarak) SATİŞ ALİŞ EFEK'İF (TL. Olarak) SATIŞ 1,6872 1, , AVUSTURALYA DOLARİ , , , DANİMARKA KRONU 0,30863 C, , EURO 2, , İNGİLİZ STERLİNİ , İSVİÇRE FRANGI , , İSVEÇ KRONU , KANADA DOLARI ,3601 1, KUVEYT DİNARI , NORVEÇ KRONU , , , SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ / JAPON YENİ , SURİYE LİRASI 0, , URDUN DİNARI 2,2350 2, YENİ İSRAİL ŞEKELİ , İRAN' RİYALİ ,02030 Ç A P R A Z KURLAR AVUSTURALYA DOLARI 5,4651 DANİMARKA KRONU İSVEÇ KRONU 1,1221 İSVİÇRE FRANGI 95,0800 JAPON YENİ = KANADA DOLARI 1 AMERİKAN COLARl NORVEÇ KRONU 3,7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ AMERİKAN DOLARI 1 EURO 1,3632 AMERİKAN DOLARI EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 1 EURO 1,95583 ALMAN MARKI 1 EURO 40,3399 BELÇİKA FRANGI 1 EURO LÜKSEMBURG FRANGI 1 EURO 165,336 İSPANYOL PEZETASI 1 EURO FRANSIZ FRANGI 1 EURO 0, İRLANDA LİRASI 1 EURO 1936,27 İTALYAN LİRETİ 1 EURO 2,20371 HO.LANDA FLORİNİ 1 EURO 13,7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ 1 EURO 200,482 PORTEKİZ ESKÜOOSU 1 EURO 5,94573 FİN MARKASI 1 EURO YUNAN DRAHMİSİ 1 EURO 0, KIBRIS LİRASI ALTİN SATIŞ FİYATI 1 Gran = 31,89600 ABD Dolan

15 Sayı : 239 K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİNDEN DUYURU DUYURU NO : 2009 / /97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesinin (1) fıkrası gereğince Resmi İşlemlerde esas alınacak 24 MART 2009 tarihli günlük Resmi kurlar aşağıdaki şekilde tesbit ve ilan olunur. DÖVİZ EFEKTİ RESMİ KUR (TL. Olarak) (TL. O'arak) DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SA~IŞ ALIŞ SATIŞ ,6603 1, AVUSTURALYA DOLARI , , DANİMARKA KRCNU , , EURO 2,2656 2, ^0 2, İNGİLİZ STERLİNİ 2.42C İSVİÇRE FRANGI , C 1, İSVEÇ KRONU KANADA DOLARI , KUVEYT DİNARI , NORVEÇ KRONU C , SUJDİ ARABİSTAN RİYALİ , JAPON YENİ , SURİYE LİRASI ÜRDÜN DİNARI YENİ İSRAİL ŞEKELİ İRAN RİYALİ 0, Ç A P R A Z KURLAR 1,4330 AVUSTURALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARİ DANİMARKA KRONU _ 8,0871 İSVEÇ KRONU 1,1254 İSVİÇRE FRANG: vapon YENİ 1,2341 KANADA DOLARİ NORVEÇ KRONU SUUDİ ARABİSTAN R YALİ 1 KUVE V T DİNARI AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,4572 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1,3636 AMERİKAN DOLARI EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 1 EURO ALMAN MARKI 1 EURO 40,3399 BELÇİKA FRANGI 1 EURO 40,3399 LÜKSEMBURG FRANGI 1 EURO İSPANYOL PEZETASI 1 EURO FRANSIZ C RANGI 1 EURO İRLANDA LİRASI 1 EURO 1936,27 İTALYAN JRETİ 1 EURO 2,20371 HOLLANDA FLORİNİ 1 EURO 13,7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ 1 EURO 200/82 PORTEKİZ ESKÜDOSU 1 EURO 5,94573 FİN MARKASI 1 EURO 340,750 YUNAN DRAHMİSİ 1 EURO KI3RIS LİRASI Aull! SATIŞ FİYATI 1 Gratr ABD Doları

16 634 Sayı : 240 K.K.T.C. MERKEZ BANKASÌ IOARE MERKEZINDEN 1 DDYÜRU DUYURU NC : 2009 / /97 Say 1 11 Para ve Katrbiyo YasasVnın 10. Maddesinin (1) fıkrası gereğince Resmi İşlemlerde esas alınacak 25 MART 2009 tarihli günlük Resmi kurlar aşağıdaki şekilde tesbit ve ilan olunur. DÖVİZ EFEKTİF R E S M İ KUR (TL Olarak) (TL. Olarak) DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATİŞ 1 AMERİKANI DOLARI ,5552 1,6461 1, AVUSTJRALYA DOLARI 1, , , DANİMARKA KRONU , , EURO 2,2348 2,2456 2,2332 2, İNGİLİZ STERLİNİ , , İSVİÇRE FRANGI 1, , ü 1, İSVEÇ KRONU , KANADA ODLARI 1,3457 1, , KUVEYT DİNARI , NORVEÇ KRONU , , SUUDİ ARABİSTAN RîYALİ , , JAPON YENİ 1,6752 1, , SURİYE LİRASI 0, ÜRDÜN DİNARI YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0, İRAN RİYALİ Ç A P R A Z KURLAR 1,4244 AVUSTURALYA DOLAR I DANİMARKA KRONU 8,0198 İSVEÇ KRONU İSVİÇRE FRANGİ JAPON YENİ = KANADA DDLAR: NORVEÇ KRONU SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI 3.45C6 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ AMERİKAN DOLARI 1 EURO AMERİKAN DOLARI EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 1 EURO ALMAN MARKI 1 EURO BELÇİKA FRANGI 1 EURO LÜKSEMBURG FRANGI 1 EURO 166,386 İSPANYOL PEZETASI 1 EURO 6,55957 FRANSIZ FRANGİ ı EURO 0, İRLANDA LİRASI ı EURO 1936,27 İTALYAN LİRETİ 1 EURO HOLLANDA FLORİNİ 1 EURO 13,7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ 1 EURO 200,482 PORTEKİZ ESKÜDOSU 1 EURO 5,94573 FİN MARKASI 1 EURC 340,750 YUNAN DRAHMİSİ ı EURO 0, KIBRIS LİRASI ALTIN SATIŞ FİYATI 1 Gram ABD Dolan

RESMÎ GAZETE. KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992,8/1998,36/2006,17/2007,70/2007,45/2008) Madde 28(1) Altında Yapılan Tüzük

RESMÎ GAZETE. KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992,8/1998,36/2006,17/2007,70/2007,45/2008) Madde 28(1) Altında Yapılan Tüzük KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 43 24 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 164 KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992,8/1998,36/2006,17/2007,70/2007,45/2008) Madde 28(1) Altında Yapılan

Detaylı

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 48 TEBLİĞ VE İLANLAR 6 Mart, 2009 Sayı : 194 BELEDİYELER YASASI (51/1995, 33/2001, 2/2003, 9/2006, 40/2007 ve 14/2008 Sayılı Yasalar) 85'incı ve 133'üncü

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE. 1962 ZORLA "MAL İKTİSABI YASASI (15/1962 Sayılı Yasa) Madde 6 Gereğince Kamulaştırma Emri

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE. 1962 ZORLA MAL İKTİSABI YASASI (15/1962 Sayılı Yasa) Madde 6 Gereğince Kamulaştırma Emri KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 19 EK III 26 Ocak, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı: 62 1962 ZORLA "MAL İKTİSABI YASASI (15/1962 Sayılı Yasa) Madde 6 Gereğince Kamulaştırma Emri 16 Aralık 2008

Detaylı

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Savı :66 EK 111 TEBLİĞ VE İLANLAR 13 Nisan, 2009 Sayı : 294 TELEKOMÜNİKASYON SERVİSİ YASASI (Fası! 302, 20/1960, 34/1962 ve 25/1963 Sayılı Yasalar) 43'üncii Madde

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 47 EK III 4 Mart, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 189 KKTC MERKEZBANKASINDARTEBLİĞ BANKALARDA İÇ DENETİM, RİSK YÖNETİMİ, İÇ KONTROL VE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. Sayı: 64. EK III 8 Nisan, 2009 TEBLİĞ VE İLÂNLAR. Sayı : 279

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. Sayı: 64. EK III 8 Nisan, 2009 TEBLİĞ VE İLÂNLAR. Sayı : 279 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 64. EK III 8 Nisan, 2009 Sayı : 279 TEBLİĞ VE İLÂNLAR DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MÜSTEŞARLIĞINCA HAZIRLANAN 19981999=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR YÜKSEK SEÇİM KURULUNDAN DUYURU NO. 2

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR YÜKSEK SEÇİM KURULUNDAN DUYURU NO. 2 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı :34 EK III 16 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 133 YÜKSEK SEÇİM KURULUNDAN DUYURU NO. 2 Gazimağusa İlçesine bağlı Vadili'de boşalan 1 Belediye Meclis

Detaylı

FFSJVJÎ v! A TA E T E

FFSJVJÎ v! A TA E T E KUZEY fötrpts TUHK CUMHURİYETİ FFSJVJÎ v! A TA E T E Sayı : 50 EK 111 11 Mart, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 204 ZORLA MAL İKTİSABI YASASİ (15/1962 Sayılı Yasa) Madde 6 Gereğince Kamulaştırma Emri 26 Ocak

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 35 EK III 17 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı :144 LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KKTC Bakanlar Kurulu, 23/1976 sayılı

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 11 EK III 19 Ocak. 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 42 Şirketler Yasası Fasıl 113, Limited Şirketin Sicilden kaydının silineceğine İlişkin Ön Duyuru. Mukayyitliğimiz

Detaylı

RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 21 EK III 28 Ocak, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 70 Şirketler Yasası Fasıl 113, Limited Şirketin Sicilden kaydının silineceğine ilişkin Ön Duyuru. Mukayyitliğimiz

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 59 EK III 30 Mart, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 250 Şirketler Yasası Fasıl 113, Limited Şirketin Sicilden kaydının silineceğine ilişkin Ön Duyuru, Mukayyitiiğimiz

Detaylı

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE EK III TEBLİĞ VE İLANLAR

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE EK III TEBLİĞ VE İLANLAR KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 49 EK III TEBLİĞ VE İLANLAR 10 Mart, 2009 Sayı : 201 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MÜSTEŞARLIĞINCA HAZIRLANAN 1998-1999=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ

Detaylı

RESMÎ GAZETE EK III TEBLİĞ VE İLANLAR KKTC TAŞINMAZ ESKİ ESERLER VE ANITLAR YÜKSEK KURULU. KARAgFORMU. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi

RESMÎ GAZETE EK III TEBLİĞ VE İLANLAR KKTC TAŞINMAZ ESKİ ESERLER VE ANITLAR YÜKSEK KURULU. KARAgFORMU. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi KUZEY KİBRİS TfJBff ^JM^TT^İ YETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 72 EK III TEBLİĞ VE İLANLAR 20 Nisan, 2009 Sayı: 319 KKTC KARAgFORMU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI NO KARAR NO 14.04.2009 433 Eski Eserler ve Müzeler Dairesi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR. CEZAEVİ DİSİPLİN YASASİ (Fasıl 286 ve 48/1995 sayılı Yasalar) Madde 4 Altında Tüzük

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR. CEZAEVİ DİSİPLİN YASASİ (Fasıl 286 ve 48/1995 sayılı Yasalar) Madde 4 Altında Tüzük KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 27 EK III 5 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı: 114 CEZAEVİ DİSİPLİN YASASİ (Fasıl 286 ve 48/1995 sayılı Yasalar) Madde 4 Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 6 EK III 12 Ocak, 2009 Sayı : 17 TEBLİĞ VE İLÂNLAR DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MÜSTEŞARLIĞINCA HAZIRLANAN 1998-1999=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ

Detaylı

KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012

KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012 KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012 2012 FİYAT İSTİKRAR FONU (AKARYAKIT, TARIMSAL ÜRÜN VE TÜKETİM MADDELERİ) (FONA YATIRILACAK MİKTARLAR) (DEĞİŞİKLİK) EMİRNAMESİ (Önerge No:943/2012; (M.B.Î Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TEBLİĞ VE İLÂNLAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TEBLİĞ VE İLÂNLAR KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 30 EK III 10 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLÂNLAR Sayı: 121 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MÜSTEŞARLIĞINCA HAZIRLANAN 1998-1999=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 60 EK ııı 31 Mart, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 257 Şirketler Yasası Fasıî 113, Limited Şirketin Sicilden kaydının silineceğine ilişkin Ön Duyuru. Mukayyitliğimiz

Detaylı

GAZüüTE TEBLİĞ VG İLANLAR. ZORLA MAL İKTİSABI YASASİ (15/1962 Sayılı Yasa Madde 4) Madde 4 Gereğince Kamulaştırma ihbarı

GAZüüTE TEBLİĞ VG İLANLAR. ZORLA MAL İKTİSABI YASASİ (15/1962 Sayılı Yasa Madde 4) Madde 4 Gereğince Kamulaştırma ihbarı KUZEY Muris Tum: CUMHURIYETI RESMİ! GAZüüTE Sayı : 24 2 Şubat. 2009 TEBLİĞ VG İLANLAR Sayı : 87 ZORLA MAL İKTİSABI YASASİ (15/1962 Sayılı Yasa Madde 4) Madde 4 Gereğince Kamulaştırma ihbarı Bu ihbardaki,

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, 02. 02. 2009 ÖZET: Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi. VERGİDEN MÜSTESNA YURT DIŞI GÜNDELİKLERİ YENİDEN BELİRLENDİ Harcırah Kanunu nun; 33. maddesinde,

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090130-1.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090130-1.htm Page 1 of 5 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/38 İstanbul, 10 Nisan 2007 KONU : Yurt Dışı Gündeliklerine

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 23 İst. 30 Ocak 2004 KONU : Yurt Dışı Gündeliklerine ve

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2014 / 06

SİRKÜLER NO: 2014 / 06 SİRKÜLER NO: 2014 / 06 23.01.2014 Konu: 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli gelir vergisinden istisna edilen yurt içi, yurt dışı ve KKTC gündelik tutarları hk. Bilindiği üzere, gelir

Detaylı

Bakanlığın Adı: ATLETİZM FEDERASYONU Yarışmanın Adı: HASAN RUSO FİNALLERİ Müsabaka Cinsi: İLKOKULLAR ARASI ATLETİZM YARIŞMASI Kategori: KÜÇÜK ERKEK

Bakanlığın Adı: ATLETİZM FEDERASYONU Yarışmanın Adı: HASAN RUSO FİNALLERİ Müsabaka Cinsi: İLKOKULLAR ARASI ATLETİZM YARIŞMASI Kategori: KÜÇÜK ERKEK Bakanlığın Adı: ATLETİZM FEDERASYONU Yarışmanın Adı: HASAN RUSO FİNALLERİ Müsabaka Cinsi: İLKOKULLAR ARASI ATLETİZM YARIŞMASI Kategori: KÜÇÜK ERKEK Yer: ATATÜRK STADYUMU Gün: 02-03 MART 2016 TÜM OKULLARIN

Detaylı

01.07.2010-31.12.2010 arası 0,059445 0,7931

01.07.2010-31.12.2010 arası 0,059445 0,7931 Sayı: YMM.03.2010-54 Konu: Vergi Mevzuatında 2010 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar ( Rakamlar) II İZMİR. 19.7.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 1.) Asgari Ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu nun 2009/1 sayılı

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar 5 Nisan 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26484 BAKANLAR KURULU KARARI

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012, 21/2014 ve 39/2016 sayılı yasalar) Madde 86, 87 ve 89 Tahtında Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012, 21/2014 ve 39/2016 sayılı yasalar) Madde 86, 87 ve 89 Tahtında Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012, 21/2014 ve 39/2016 sayılı yasalar) Madde 86, 87 ve 89 Tahtında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası nın 86 ncı, 87 nci

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ [(27.7.2015 R.G. 118 EK III A.E. 497 Tüzüğün), (4.8.2015 R.G. 120 EK III Düzeltme) ve (7.11.2015 R.G. 161 EK III A.E. 721) Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] BAKANLIKLARIN

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 30.01.2009 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Yurtdışı Gündelik Tutarları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Tutarlarının Belirlendiği

Detaylı

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 42/1997 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 42/1997 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI 42/1997 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim Fasıl 113 1. Bu Yasa, Şirketler (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir

Detaylı

K.K.T.C. POSTA DAİRESİ

K.K.T.C. POSTA DAİRESİ KKTC ÜLKE KODU = 99000 LEFKOŞA İLÇESİ KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA ABDİ ÇAVUŞ MAH 99010 KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA AKKAVUK MAH 99010 KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA ARABAHMET MAH 99010 KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA AYDEMET MAH 99010 KKTC

Detaylı

Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk

Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk Sirküler No: 2017-4 Sirküler Tarihi: 03.01.2017 Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk 1. Vergiden Müstesna Yurt İçi Harcırah Gündelikleri Bilindiği

Detaylı

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 27 Ocak 2014 tarihli Otuzsekizinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 05 Mart 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27512 Karar Sayısı : 2010/114 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR MADDE 1 (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 28. Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu (Harcırah) Miktarlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER 2009 / 28. Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu (Harcırah) Miktarlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı SİRKÜLER 2009 / 28 KONU Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu (Harcırah) Miktarlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 1- Bakanlar Kurulu Kararı ve Pratik Sonuçları Sirkülere ekli 2009/15244 Sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Sayı: YMM.03.2009-013 Konu: 2009/14579 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar İZMİR.

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/17 TARİH: 05.03.2010. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/17 TARİH: 05.03.2010. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/17 TARİH: 05.03.2010 KONU Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar 05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2010/114

Detaylı

Sayı: 26/2013. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 26/2013. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 4 Kasım 2013 tarihli Dokuzuncu Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 65/1989 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 65/1989 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI 65/1989 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim fasıl 113 28/1974 7/1977 30/1983 28/1987 14. Maddesinin 347.Maddesini

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar. Kısa İsim 41/1989 18/1991 27/1993 22/1998

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Haziran 2014 tarihli Yetmişüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale

Detaylı

Harcırah Tutarları. 12.01.2015 Sirküler, 2015/05. Sayın Meslekdaşımız,

Harcırah Tutarları. 12.01.2015 Sirküler, 2015/05. Sayın Meslekdaşımız, Sayın Meslekdaşımız, 12.01.2015 Sirküler, 2015/05 KONU : 01.01.2015-30.06.2015 Tarihleri Arasında Geçerli Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 24/2 nci maddesinde, 6245

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/79 İstanbul, 05 Ağustos 2008 KONU : 01.07.2008 31.12.2008

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/21 İstanbul, 2 Şubat 2009 KONU : Yurt Dışı Gündeliklerine

Detaylı

RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR. Şirketler Yasası Fasıl 113, Limited Şirketin Sicilden kaydının silineceğine ilişkin Ön Duyuru.

RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR. Şirketler Yasası Fasıl 113, Limited Şirketin Sicilden kaydının silineceğine ilişkin Ön Duyuru. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 62 2 Nisan, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 261 Şirketler Yasası Fasıl 113, Limited Şirketin Sicilden kaydının silineceğine ilişkin Ön Duyuru. Mukayyitliğimiz

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2014/12 23/1/2014 İçindekiler: * 2013 Yıl sonu döviz değerleme kurları. 2013 YIL SONU DÖVİZ DEĞERLEME KURLARI : Gelir İdaresi Başkanlığı nca 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Cyprus Turkish Football Association 1955

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Cyprus Turkish Football Association 1955 Genelge No: YK-35/2013-2014 Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU K-PET SÜPER LİG, K-PET 1.LİG, K-PET 2.LİG VE YÜKSELME LİGLERİ KULÜPLERİ YÖNETİM KURULLARI BAŞKANLARINA 02 Mayıs

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 31.08.2015 Sayı: 2015/018 Konu: 01.07.2015 31.12.2015 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI 01.07.2015 31.12.2015 döneminde, ticari

Detaylı

Konu: TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI

Konu: TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI DUYURU Sayı: 2017/013 BURSA, 10.01.2017 Konu: 01.01.2017 30.06.2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali

Detaylı

NO BRANŞ SIRA KKTC ŞAMPİYON TAKIMLARI 1 YAKIN DOĞU İLKOKULU

NO BRANŞ SIRA KKTC ŞAMPİYON TAKIMLARI 1 YAKIN DOĞU İLKOKULU NO BRANŞ SIRA KKTC ŞAMPİYON TAKIMLARI 1 YAKIN DOĞU İLKOKULU 1 ATLETİZM KÜÇÜK KIZ 2 ATLETİZM KÜÇÜK ERKEK 3 ATLETİZM YILDIZ KIZ 4 ATLETİZM YILDIZ ERKEK 5 ATLETİZM GENÇ KIZ 6 ATLETİZM GENÇ ERKEK 7 8 9 10

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/ 17 İstanbul, 7 Ocak 2009 KONU :2009 Yılında Uygulanacak

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

İşletmeler bu kapsamda yaptıkları harcamaları Gerçek Gider Yöntemi ve Harcırah Yöntemi olmak üzere iki yöntemden birini seçerek giderleştirebilirler.

İşletmeler bu kapsamda yaptıkları harcamaları Gerçek Gider Yöntemi ve Harcırah Yöntemi olmak üzere iki yöntemden birini seçerek giderleştirebilirler. İŞLE İLGİLİ SEYAHAT GİDERLERİNİN VE HARCIRAHLARIN VERGİSEL BOYUTU AYSEL ARSLAN S. M. MALİ MÜŞAVİR I. GENEL BİLGİ İşletmelerde çeşitli nedenlerle seyahat ve konaklama harcamaları ortaya çıkabilmektedir.

Detaylı

GÜZELYURT ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI KONGRE MERKEZİ SPECTRUM HALL

GÜZELYURT ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI KONGRE MERKEZİ SPECTRUM HALL GÜZELYURT ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 31.10.2012 ÇARŞAMBA GÜZELYURT AKM SALONU DEKOR KURULUMU saat 08:00 31.10.2012 ÇARŞAMBA GÜZELYURT AKM 11:30 GÜZELYURT BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT GÜZELYURT BELEDİYESİ 1 01.11.2012

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 08.01.2015/21-1 01.01.2015-30.06.2015 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI ÖZET : 1 Ocak 2015-30 Haziran 2015 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/63 İstanbul, 16 Temmuz 2007 KONU : 2007 Yılında Uygulanacak

Detaylı

31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları Açıklandı

31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları Açıklandı 31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları A 31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No: 380)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No: 380) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 25.01.2008 Sirküler No: 2008/16 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 380) 22.01.2008 tarih ve 26764 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 380 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME ESAS VE KISTASLARI TÜZÜĞÜ

GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME ESAS VE KISTASLARI TÜZÜĞÜ GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME ESAS VE KISTASLARI TÜZÜĞÜ [(25.2.1983 R.G. 14 EK III A.E. 87 Sayılı Tüzüğün), (29.4.1983 R.G. 29 EK III A.E. 173), ( 15.3.1985 R.G. 22 EK III A.E. 133), ( 7.4.1985 R.G. 30 EK

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No :404)

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No :404) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 20.01.2011 Sirküler No : 2011 / 10 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No :404) 20.01.2011 tarih ve 27821 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 404 Sıra No.lu Vergi Usul

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 06.01.2015 Sayı: 2015/012 Ref: 4/012

SİRKÜLER İstanbul, 06.01.2015 Sayı: 2015/012 Ref: 4/012 SİRKÜLER İstanbul, 06.01.2015 Sayı: 2015/012 Ref: 4/012 Konu: 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI Maliye Bakanlığı Bütçe ve

Detaylı

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAHLAR. İçindekiler Tablosu

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAHLAR. İçindekiler Tablosu GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAHLAR İçindekiler Tablosu IGelir Vergisinden İstisna Yurt Dışı Harcırahlar... 2 II Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler

Detaylı

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI. İçindekiler Tablosu

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI. İçindekiler Tablosu GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI İçindekiler Tablosu I-Gelir Vergisinden İstisna Yurt Dışı Harcırahlar... 2 II- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler

Detaylı

KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI

KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası

Detaylı

31/12/2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları

31/12/2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları 13.2.2017 31/12/2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9/206 Çankaya Konak İzmir T (0232) 4836222 F (0232) 4831618 info@muratkoseoglu.com.tr

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/ 15 İstanbul, 15 Ocak 2008 KONU :2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2011-008 Tarih : 20.01.2011 Konu : 2010 Yılı Değerlemelerine Esas Alınacak Dönem Sonu Kurlarına İlişkin Yayımlanan 404 Seri Numaralı VUK Genel Tebliği Bilindiği ve 130 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/4 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/4 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/4 TARİH: 21.01.2011 KONU Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2010 yılı sonu itibariyle uygulanacak

Detaylı

İstanbul, 14.07.2015. Sirküler No : 2015 / 70 Konu : Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

İstanbul, 14.07.2015. Sirküler No : 2015 / 70 Konu : Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. 17 D 12 13 15 Ikbal Ticaret Merkezi 34365 Teşvikiye-Istanbul Telefon: + 90 (212) 310 14 00 Telefax: + 90 (212) 327 32 14 E-Mail : istanbul@roedl.pro

Detaylı

ŞEHİT AİLELERİ VE MALÜLLERE YARDIM (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI GENEL GEREKÇE

ŞEHİT AİLELERİ VE MALÜLLERE YARDIM (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI GENEL GEREKÇE GENEL GEREKÇE 7/1974 sayılı Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım Yasası na göre 06/03/1990 yılına dek kaybolduğu Sosyal Hizmetler Dairesi ne bildirilmeyen kişiler şehit sayılmıyor. Bu bağlamda ilgili tarihte

Detaylı

1 TEMMUZ ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

1 TEMMUZ ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI 10.07.2017/91-1 1 TEMMUZ 2017-31 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI ÖZET : 1 Temmuz 2017 31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli olan

Detaylı

KONU: 31.12.2012 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurlarının Yer Aldığı VUK Tebliği Yayımlandı.

KONU: 31.12.2012 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurlarının Yer Aldığı VUK Tebliği Yayımlandı. Tarih : 05.02.2013 Sayı : İST.YMM.2013/255 Sirküler No : İST.YMM.2013/15 Konu : 423 no lu VUK Genel Tebliği. KONU: 31.12.2012 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak

Detaylı

Sayı: 21/2008 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM (DEĞİŞİKLİK) YASASI

Sayı: 21/2008 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM (DEĞİŞİKLİK) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 7 Nisan 2008 tarihli Ellibirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94

Detaylı

KONU : 2012 DÖNEMİNDE DEĞERLEMEYE ESAS ALINACAK KURLAR

KONU : 2012 DÖNEMİNDE DEĞERLEMEYE ESAS ALINACAK KURLAR KONU : 2012 DÖNEMİNDE DEĞERLEMEYE ESAS ALINACAK KURLAR tarih ve 28540 sayılı resmi gazetede 2012 yılı için yapılacak değerlemelerde esas alınacak kurlar 423 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yayımlanmıştır.

Detaylı

EESMÎ ( J A 7, KTE KUZEY KIBRIS TÜRK. VVmYHIRV'/ETÎ TEBLİĞ VE İLANLA P. Sayı: 40 EK III 19 Şubat, 2009

EESMÎ ( J A 7, KTE KUZEY KIBRIS TÜRK. VVmYHIRV'/ETÎ TEBLİĞ VE İLANLA P. Sayı: 40 EK III 19 Şubat, 2009 KUZEY KIBRIS TÜRK VVmYHIRV'/ETÎ EESMÎ ( J A 7, KTE Sayı: 40 EK III 19 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLA P Sayı :157 1962 ZORLA MAL İKTİSABI YASASI (15/1962 Sayılı Yasa) Madde 6 Kamulaştırma Emri 2 Şubat 2009

Detaylı

Sayı: 64/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 64/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 1 Aralık 2014 tarihli Ondokuzuncu Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Askerlik (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERE ESAS OLMAK ÜZERE UYGULANACAK KURLAR HAKKINDA DUYURU Duyuru No : 2006/03

TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERE ESAS OLMAK ÜZERE UYGULANACAK KURLAR HAKKINDA DUYURU Duyuru No : 2006/03 1 İstanbul, 06.02.2006 31.12.2005 tarihli döviz mevcudu (kasa, banka) ve dövizli alacak ve borç tutarlarının değerlenmesinde dikkate alınacak olan kurlara ilişkin 355 seri no.lu VUK Genel Tebliği ekte

Detaylı

TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARINI BELİRLEYEN BKK YAYIMLANDI

TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARINI BELİRLEYEN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 16.08.2011/ 103-1 01.07.2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARINI BELİRLEYEN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 01 Temmuz 2011 tarihinden geçerli olmak

Detaylı

380 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 380 Sayılı Tebliğ, 22 Ocak Ocak 2008 SALI. Sayı : TEBLİĞ

380 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 380 Sayılı Tebliğ, 22 Ocak Ocak 2008 SALI. Sayı : TEBLİĞ 380 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 380 Sayılı Tebliğ, 22 Ocak 2008 22 Ocak 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26764 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL

Detaylı

SİRKÜLER. 1. 1. Yemeğin İşverenin İşyerinde Veya Müştemilatında Verilmesi: 1.2. Yemeğin İşyeri Veya Müştemilatı Dışında Verilmesi:

SİRKÜLER. 1. 1. Yemeğin İşverenin İşyerinde Veya Müştemilatında Verilmesi: 1.2. Yemeğin İşyeri Veya Müştemilatı Dışında Verilmesi: MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2013/17 KONU: 2013 Yılında Vergiden İstisna Tutulacak Yemek Bedeli ve Gündelik (Harcırah Tutarları) Ankara,11/01/2013 SİRKÜLER 1. Vergiden

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 18 23 Ocak, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 53 Şirketler Yasası Fasıl 113, Limited Şirketin Sicilden kaydının silineceğine ilişkin Ön Duyuru. Mukayyitliğimiz

Detaylı

Sirküler No: 2017/14 Tarih:

Sirküler No: 2017/14 Tarih: Sirküler No: 2017/14 Tarih: 10.02.2017 Konu: 31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERDE ESAS ALINACAK DÖVİZ KURLARI HAKKINDA 2 8 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 477 sıra numaralı

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2014 / 05. Konu: tarihli döviz ve efektif kurları hk.

SİRKÜLER NO: 2014 / 05. Konu: tarihli döviz ve efektif kurları hk. SİRKÜLER NO: 2014 / 05 Konu:31.12.2013 tarihli döviz ve efektif kurları hk. 23.01.2014 Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2013 yılı için

Detaylı

Sayı:104 12 Haziran 2007

Sayı:104 12 Haziran 2007 Sayı:104 12 Haziran 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Mayıs 2007 tarihli Altmışyedinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan, Faktoring Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

1986 AKARYAKIT SATIŞI VE İŞTİGALİ (DENETİM VE DÜZENLEME) TÜZÜĞÜ

1986 AKARYAKIT SATIŞI VE İŞTİGALİ (DENETİM VE DÜZENLEME) TÜZÜĞÜ 1986 AKARYAKIT SATIŞI VE İŞTİGALİ (DENETİM VE DÜZENLEME) TÜZÜĞÜ [(30.12.1986 R.G. 119 EK III A.E. 778 Sayılı Tüzüğün), (16.10.1989 R.G. 102 EK III A.E. 457), (26.08.1994 R.G. 99 EK III A.E. 427), (29.01.1997

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 20.01.2014 Sayı: 2014/027 Ref: 4/027

SİRKÜLER İstanbul, 20.01.2014 Sayı: 2014/027 Ref: 4/027 SİRKÜLER İstanbul, 20.01.2014 Sayı: 2014/027 Ref: 4/027 Konu: 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI 19.12.2013 tarih ve 2013/227 sayılı sirkülerimizde,

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

2013 YILINDA TC. YARDIM HEYETİ FİNANSMANIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELERİN FAALİYET RAPORU. Hazırlayan : Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Şube Müdürlüğü

2013 YILINDA TC. YARDIM HEYETİ FİNANSMANIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELERİN FAALİYET RAPORU. Hazırlayan : Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Şube Müdürlüğü 2013 YILINDA TC. YARDIM HEYETİ FİNANSMANIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELERİN FAALİYET RAPORU Hazırlayan : Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Şube Müdürlüğü TC. YARDIM HEYETİ FİNANSMANI İLE YÜRÜTÜLEN ESKİ ESER

Detaylı

BELEDİYELER YASASI. (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar)

BELEDİYELER YASASI. (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar) BELEDİYELER YASASI (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar) Madde 88 ve 133 AltındaYapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/7 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/7 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/7 TARİH: 21.01.2009 KONU 2008 Yılı Dönem Sonu Değerleme Kurları Maliye Bakanlığı 17.01.2009 tarih, 27113 sayılı Resmi Gazete de Vergi Usul Kanunu 390 Sıra Numaralı Genel Tebliğini

Detaylı

Sayı : 2015 / 6 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 2 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2015 / 6 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 2 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2015 / 6 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 2 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/36

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/36 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 06.07.2017 Sayı : 2017/36 Değerli Müşterimiz; Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1. 1.7.2017 Tarihinden Geçerli Yeni Kıdem

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKALAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı