^'ı. y, V; // > KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "^'ı. y, V; // > KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR"

Transkript

1 ^'ı y, V; // > KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : Mart, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 229 Şirketler Yasası Fasıl 113, Limited Şirketin Sicilden kaydının silineceğine ilişkin Ön Duyuru. Mukayyitliğimiz nezdinde kayıtlı, aşağıda belirtilen Mahalli Şirketin, Fasıl 113 (Limited) Şirketler Yasası'nın 327'inci maddesinin (3.) fıkrası hükümleri gereğince, bu hususta aksine bir neden gösterilmediği takdirde, işbu ilan tarihinden itibaren 3 aylık bir sürenin tamamlanmasıyle, Mukayyitliğimiz sicilindeki kaydının silineceği ve feshedileceği ilan olunur. ARITECH CYPRUS LTD. M.Ş Fehmi Ercan cad. No.18 Girne Şirketler Mukayyidi. (619)

2 620 Sayı :230 TELEKOMÜNİKASYON SERVİSİ YASASI (Fasıl 302, 20/1960, 34/1962 ve 25/1963 Sayılı Yasalar) 43'üocü Madde altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fasıl 302 sayılı Telekomünikasyon Servisi Yasası'nm 43'öncü maddesinirti verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: Kısa İsim R.G A.E 104 R.G A.E 247 R.G A.E 561 R.G A.E 592 R.G A.E 740 R.G A.E 787 R.G A.E 847 R.G A.E 33 R.G A.E Bu Tüzük, 'Telekomünikasyon Hizmetleri Ücretleri ve Uygulama (Değişiklik) Tüzüğü" olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Tüzük" olarak anılan Telekomünikasyon Hizmetleri Ücretleri ve Uygulama Tüzüğü ile birlikte okunur.

3 621 Esas Tüzüğe 2. Esas Tüzüğe ekli Cetvel'de Kısım î "Tanımlar, Kısaltmalar ve Ek'li Cetvel Açıklamalar" Bölümü'nün 3'üncü maddesinin (3)'üncü fıkrası Kısım I'ifi kaldırılmak ve 3.4'üncü, 3.5'inci, 3.6'ncı, 3.7'nci ve 3.8'inci Değiştirilmesi fıkralar sırasıyla 3.3'üncü, 3.4'üncü, 3.5'inci, 3.6'ncı ve 3.7'inci fıkra olarak yeniden sayılandırılmak suretiyle değiştirilir. Esas Tüzüğe 3. Esas Tüzük, EK I "Uluslararası Ücret Tarifesi" kaldırılmak ve yerine Ek'li EK I'in aşağıdaki yeni EK I ''uluslararası Ücret Tarifesi" konmak suretiyle Değiştirilme değiştirilir: si ULUSLAR ARASI ÜCRET TARİFESİ KONTOR ATIŞ SURESİ GÖRÜŞME ÜCRETLERİ ARANILAN YÖN NORM. (sn) NORM. (TL/dk) TÜRKİYE 18,95 0, TÜRKİYE GSM 8,35 0, KADEME 1 14,90 0, KADEME 1 GSM 3,45 0, KADEME 1EK 4,20 0, GSM KADEME 2 4,65 0, KADEME 2 GSM 2,65 0, KADEME 3 PSTN 2,65 0, GSM KADEME 4 PSTN 1,60 1, GSM ,65 0, Tüm görüşme ücretlerine %16 KDV uygulanır. " Yürürlüğe 4. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak Giriş yürürlüğe girer.

4 622 Sayı : 231 ZORLA MAL İKTİSABI YASASI (15/1962 Sayılı Yasa Madde 4) Madde 4 Gereğince Kamulaştırma İhbarı Bu ihbardaki, cetvelde tarif edilen taşınmaz malların kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi amacıyla yol inşaatı için gerekli olduğundan kamulaştırılması ihbar edilir. Sözkonusu taşınmaz mal üzerinde herhangi bir hak veya yarar talep eden ve teklif edilen kamulaştırmaya itiraz eden herhangi bir kişinin, bu ihbarın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihinden başlayarak onbeş gün içinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na hak veya yararının tafsilatını ve bunun delillerim ve itirazını destekleyen tam nedenlerini bildirmesi istenir. CETVEL 1 Lefkoşa kazasına bağlı Mammari köyünde kain olup özel mülkiyette bulunan Pafta/Harita No: XX/24, parsel:477/2 ve 482/1, sayılı parsellerin tününden oluşan ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı tarafından imzalanan tarihli plan üzerindeki kırmızı boya ile boyanmış saha içinde kalan ve tafsilatlı şekilde görülen taşınmaz malların kapsadığı sahanın hepsi. 2. Planın bir sureti, ilgili kişiler tarafından Lefkoşa'da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nda tetkik edilebilir. (L'şa D506/07)

5 623 Sayı : 23: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YASASI (67/1999 VE 40/2004 Sayılı Yasalar) Madde 39(1) Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 67/1999 sayılı Beden Eğitimi ve Spor Yasası'nm 39(l)'inci maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: Kısa İsim 1. Bu Tüzük, "Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu (Değişiklik) Tüzüğü" olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Tüzük" olarak anılan R.G. 194 "Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu Tüzüğü" ile birlikte okunur. A.E. 748 Esas Tüzüğün 2. Esas Tüzük, 15'inci maddesinin (l)'inci fıkrası kaldırılmak ve yerine 15'inci aşağıdaki yeni (l)'inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: Maddesinin Değiştirilmesi _ LC (1) Federasyondun Olağan Genel Kurul toplantıları her yıl Ocak ayı içerisinde yapılır. (A) Geçmiş yıl faaliyet programını aklamak, yeni yıl mali bütçesini incelemek, (B) Geçmiş mali yıl tablosunu aklamak, yeni yıl mali bütçesini incelemek, (C) Federasyon'un ihtiyaç ve gelişimiyle ilgili tedbirleri görüşmek, (D) 3 (üç) yılın sonunda yapılacak Olağan toplantılarda Federasyon Başkanı'm seçmek ve Başkan'ın listesinde bulunan Yönetim Kurulu üyelerini onaylamak, (E) Denetleme Kurulu ve Ceza Kurulu üyelerini onaylmak. (F) Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Tüzük ve Yönetmelik değişikliklerini yapmak, (G) Gündemde yer alan konulan görüşmek ve karara bağlamak, (H) Federasyon Başkanı'na ve Yönetim Kurulu'na özel yetkiler ve görevler vermek, (I) Federasyon Bütçesine göre borçlanmak veya bu iş için Yönetim Kurulu'na yetki vermek. W Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

6 Sayı : ECZACILIK VE FASIL 254 ZEHİRLER YASASI (Fasıl 254, 59/1962, 21/1976, 69/1991, 36/1995 ve 23/2004 Sayılı Yasalar) Madde 45 (1) Tahtında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fasıl 254 sayılı Eczacılık ve Zehirler Yasası 45(1) maddesinin verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: Kısa İsim 1. Bu Tüzük "İlaç Üretimi, Ruhsatı ve Tescili ile ilgili (Değişiklik) Tüzüğü" olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Tüzük" olarak anılan "İlaç Üretimi, RG.93 Ruhsatı ve Tescili ile ilgili Tüzük" ile birlikte okunur. Ek III A.E RG.l Ek III A.E RG.35 Ek III A.E RG.31 Ek. III A.E RG.186 EK. III A.E 759 Esas 2. Tüzüğe Geçici 2'nci Madde Eklenmesi Esas Tüzük, Geçici linçi maddesinden hemen sonra aşağıdaki yeni Geçici 2'nci madde eklenmek suretiyle değiştirilir: "Geçici Madde 2. Bu Tüzüğün Yürürlüğe Girdiği Tarihten Tarihine Kadar Yapılacak İlaç Tescillerime İlişkin Geçici ve Özel Kurallar Dış ülkelerde üretilen ve 31 Mart 2010 tarihine kadar KKTC'ye ithal edilecek ilaçların bu Tüzüğün 9'uncu maddesi uyarınca yapılması gereken tescil işlemlerinde 9'uncu maddenin diğer kuralları saklı kalmak koşuluyla adı geçen maddede öngörülen harç miktarı yerine her ilaç için 10 TL tutarında harç alınır. 31 Mart 2010 tarihine kadar tescil işlemi tamamlanmayan ilaç için hiçbir surette ithal ön izni düzenlenemez." Yürürlüğe 3. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe Giriş girer.

7 Sayı : Poliçeler (Değişildik) Yasasının 74/C Maddesi Tahtında Çek Kullanmaktan Men Edilenler Hakkında Liste Mehmet Köse Market Çalıştırıcısı Mağusa Selimoğlu Apt. D. Blok Daire 12 Selva Özytldız Ev Hanımı Mağusa Şimşek Sok. Zafer Mahallesi Zeliş Eıi'ueten İşletmeci İskele No: B 20 Boğaztepe Şht. Raınadan Sok. No: 3Özlsk Hasan Hüseyin Erdem Serbest Lefkoşa Apt. I 8/8 Turgay Birkaya î 5779 Süt Ürünleri Üreticisi Lefkoşa Düekkaya Hayati vv Sadi Pamuk Hayati Pamuk Dekoratör Mağusa Plastik Yanı Pamuk Kardeşler Dekor Aylar Şadi Pamuk Dekoratör Mağusa Büyük Sanayi Sevgi Dirajı Konfeksiyon Sahibi Mağusa Yeniboğaziçi Nihal Nurçin Güneş Makarna Ticaret Güvenlik Görevlisi İskele Gelincik Ltd. 5 Ziya Gökalp Sokak Ratib Ratib Serbest Lefkoşa Köşklüçiftlik Mutlu iletişim Canbolat Sok. No: Hüsamettin Soğukbulat Teknisyen Girne 10 A Hüseyin Dağlı Çiftçi Gilzelyurt No: 5 Bahçeler Sok. Serhatköy Öğretmenler Sitesi 2, Sok. No: Tandogan Yalkııt ekonomist Lefkoşa Kermiya Bekir Besen İnşaat Ve Müteahhit Mağusa Akdoğan Şevki Altunsoy Serbest Lefkoşa No: 56 Mevlevi Tekke Sokak Karakol Cad. Halı Saha 19, Canan ozanı] Serbest Ticaret Mağusa Sok.Apt.8 D. 6 Karakol Gürsan Sanayi Ltd. Tuncay Yıldırım Serbest Meslek Girne Mete Adanır Cad. No: 11 Hüsniye Satkun Pazarlamacı Lefkoşa 46. Kuru Çeşme Sokak Şükrü Alp Kalaycı Serbest Girne Ecevit Cad. istanbul Sok. No: 4 No: 13 Hamitköy Yolu Sok. Hüseyin Orbay Pub İşletmecisi Lefkoşa Dıımkıpınar Orçun Kara Elektrikçi Magusa Avtepe Sok. 11. Maraş Serdar Pektaş Kasap Mağusa Güiseren Yolu No: 22 Karakol Köşem Merket Şht. Arif Ruso. Hilmi Seçici Market İşletmecisi Mağusa Sok. Canbulat Mah. Özay Erlant 2445 I Kasap Girne Eski Türk Mah. Doğay Kasap Hamza Karel Yapıcı Mağusa Yeniboğaziçi Harun Çakır Oto Galerici Lefkoşa 13. Hatay Sok. Yenicanıı

8 626 Poliçeler (Değişiklik) Yasasının 74/C Maddesi Tahtında Çek Kullanmaktan Men Edilenler Hakkında Liste 26 Mannara Möble Ltd. Yavuz Erginel Serbest Lefkoşa 51. Atatürk Caddesi 2? Sami Güdenoğiu Turizmci Lefkoşa 64. Yediler Sok. iş Bankası Y'anı 28 Deniz Altundağ Uzman Asker Mağusa Aşmalı Sok. No: 8 Maraş 29 Must'KüçUkyörük Kuaför Girne özen 3 Apt. D. 2 Fèrro Plus No: 16 Org. San. 30 Cemil Kurt Demirci.Lefkoşa Bölgesi No: 206 /2 Karaoglanoglu Cad 31 Oya Kuşadalı İnş. Yap. Mal. Satıcısı Girne Alsancak 32 Ayla Şonya 3103 Sigorta Emeklisi Girne Özdemir Özocak Sok. No: 5 Halii Nur Apt. Şahin Konağı 33 Ercan Yıldırım 20 i 565 Serbest Lefkoşa Sok, Gönyeli 34 Bülent Özkan Konfeksiyoncu Lefkoşa idal Giyim Arasta Sok. No: 37 19, Ayla Özkan Konfeksiyoncu Lefkoşa Idal Giyim Arasta Sok. No: Minnet Güvenli Serbest Lefkoşa Ful Sokak No: 20 Taşkınköy 37 Biray Sefa Öğretmen Lefkoşa Cihangir 38 1 evtik Kürşat Çolak Mimar Girne Esentepe F 1 39 Green Garden Ltd. Tahsin Özkan Mühendis Girne Naci Talat Cad. No: 32 / 1 40 Beste Sagıroğlu Sekreter Lefkoşa Haspolat Gümrük 4 A Park Tower Apt. Kat.3 No: 7 4İ Mustafa Eroglu Komisyoncusu Mağusa Çınar Sok. 42 Yılmaz Tas Müteahhit Mağusa 151 LarnakaYolu ',3 Zalihe Tatlıcı Pasta İmalatçısı Mağusa 29. Ali Paşa Yolu Ziya Rızkı Cad. Müftüzade Oteli 44 Yıldız Bakırbaş Cafe İşletmecisi Girne Altı 45 Akpetrol Şirketi Ltd. Girne Yeşiltepe Yolu Petrolina Benzin Erol Usluean İsketmcci Girne ist Alsancak Salih Macit Sok. Kertaç Apt.A/ 45 Zafer Gülmüş Market Sahibi Lelkoşa Blok 47 Ahmet Kadir Dinç Reslauraıtl işletmecisi Lefkoşa 48 Müftü Ziyai Çağlayan 19, Eyyüp Karal Şoför Girne Esenlepe Ecevit Cad. Candemir Apt.2 C / 49 Halii İbrahim Özcan Restaurant işletmecisi Girne 2 50 Mustafa Hamit Saçar Tüccar Güzelyurt Tanpa Ticaret Ecevit Cad. 1102

9 627 Poliçeler (Değişiklik) Yasasının 74/C Maddesi Tahtında Çek Kullanmaktan Men Edilenler Hakkında Liste Marmara Böl. 12. Sok. No: 1 51 Zahide Koruk Hemşire Lefkoşa Özatay Apt. 52 Olcay Ocak Serbest Magusa Dipkarpaz 53 Rıza Açıkgöz Ticaret Ltd. Lemar Yolu Sülkem Simit Evi RızaAçıkgöz Muhabir Lefkoşa Karşısı Yeşilışık Ltd. S< Mehmel Telmi Makinist Mağusa 5. Kerem Sok. Çanakkale 55 Ayçan Construction Ltd. Sayım Özer İnşaat Ve Müteahhit Mağusa Vadili 56 Hüseyin Geçit 57S93 Emekli Güzelyurt Yeşilyurt 57 Ziver Şansalan Dozer Operatörü Lefke Bağlıköy Burcu Apt. D Nıırullah Ataç 58 3urak R, Zeki Laü' De Memur Lefkoşa Sok. 59 Pembe Kılıçkaya Estetisyen Mağusa Geçitkale 60 Halil Caıısır Restaurant işletmecisi Mağusa Çankaya Sok.No: 9 Geçitkale Batık Saray Sok. Yenikent 61 Zilha Derebey Serbest Lefkoşa Gönyeli Levent Sitesi 6/3 Yenikent 62 Hasan Hayat Butik Sahibi Letkoşa Gönyeli No; 9 Doğan Sok. Aşağı 63 Gülsün Bas Emekli Güzelyurt Bostancı 64 Yılmaz Yurday 7569 Kontraktör Güzelyurt 6.Dikmen Sok. Bostancı 65 Osman Akbaş 1829S2 Mobilyacı G ime Çatalköy 66 Aysel Dönmez Serbest Lefkoşa Ergene Sok. No: 3 K. Kaymakiı Sevilay Karakuş vv Mete 67 Apaydınlı Üiker Apt. No: 3 Ert.Kumcuoğlu Sevilay Karakuş I6938S Restoran İşletmecisi Girne Sok. Zeytinlik Üiker Apt. No: 3 Ert.Kumcuoğiu Mete Apaydınlı Depo Sorumlusu Girne Sok. Zeytinlik 68 Erüreten Trading Ltd. Şaziye Maltızlar Sok. No:2 6 / Mehmet Erüreten Toptancı Lefkoşa 7 Ortaköy Saııtaş Sok. No: 38 Hayvancılık 69 Mustafa ErgDven : Serbest Meslek Lefkoşa Böl. Alayköy 70 Necati Dahadi Dönerci Girne Karşıyaka 71 Bahar Bengisu İşletmeci Girne ŞehitÖzdemirSok.No:6 Zeliş lyigün Ve Ercan 72 lyigün Harmanburnu Sok. No: 4 Zeliş lyiglln Sekreter Gime Arapköy Ercan lyigün Müteahhit Girne

10 628 Poliçeler (Değişiklik) Yasasının 74/C Maddesi Tahtında Çek Kullanmaktan Men Edilenler Hakkında Liste 73 Fahrettin Ergöç 74 Şevket Tacel Enıg Windows System 75 Maıket Fatih Ertugrul Tesisatçı Serbesı Ticaret Girne Golden Tree Apt. No: 1 Şht. Sıtkı Hasan Sok.Tacel Apt. Letkoşa Kızılbaş Mete Adanır Cad. Lido iş. Girne "Merkezi No: 2 76 Ersin Gözen 77 Fuat Stıiçmez 78 Ergiin Mintas Şoför L.T.B. Çalışanı Kaportacı Guzelyurt Al I Serhatköy Sivri Alan Sok.No:3 Başpınar Leikoşa Malı. Değirmenlik Levent Apt Blok 3D 4 Kaliland Mağusa Arkası Yukarıda İsimlen yazılı 78 kişiye karşılarında belirtilen tarihten itibaren bir yıl süre ile çek karnesi verilemez ve hesap açılamaz.

11 Sayı : 235 K.K.T.C. MALİYE BAKANLIĞI GÜMRÜK VE RÜSUMAT DAİRELERİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK MAL SATIŞ İLANI Gem ikonağı... Gümrüğünde bulunan ve aşağıda dökümü verilen mallar, satış tarihi ve saati tesbit olunıınan 06 Nisan 2009 ö.e kadar Gümrük Yasalarına uygun olarak vergisi ödenmiyerek Gümrükten kurtarılmadığı takdirde açık artırma İle satılacağı halkın bilgisine getirilir. Gümrük idaresi en yüksek veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunluluğunda değildir. Ambar Tesellüm Sıra No Gemi/Uçağın İsmi Tarih G71 A/Buluntu/ Müsadere Koli Sayısı Malın açıklaması (Manifestoya Göre) Malın Gönderildiği Ülke Manifestoya Göre ismine Mal Gönderilen Kayıt Durumu 1. 42/08 EHB /11/2008 Müsadere 7 Torba Kükürt ( 1 x 25 kg) Güney Kıbrıs Georgios Onoufriou İthal İzni ibraz edilmesi koşulu ile 2. 27/08 JL897 18/08/2008 Müsadere 4 Adet Bahçe Salıncağı Güney Kıbrıs Zalihe Rüstemoğlu ithal izni ibraz edilmesi koşulu ile to Daha geniş bilgi için ilgililer başvurularını Gemikonağı Gümrük Şube Amirliğine yapabilirler. TARİH ; 10/03/2009 Jbramm İLGİNÇ Gümrük Müdürü

12 630 Sayı : 236 K.KJ C. MERKEZ BANKASİ İDARE MERKEZİNDEN DUYURU DUYURU NO : 2009 / /97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası 'mn 10. Maddesinin (1) fıkrası gereğince Resmi İşlemlerde esas a'macak İS MART 2009 tarihli günlük Resmi kurlar aşağıdaki şekilde tesbit ve ilan olunur. DÖVİZ EFEKTİF R E S M İ KUR (T.. darak) (TL. Olarak) DÖVİZİN CİNSİ ALİŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 1 AMERİKAN D0.AR , AVUSTURAL YA DCLARİ 1, DANİMARKA KRONU D EURO 2,2174 2,2281 2, İNGİLİZ STERLİNİ 2,3651 2,3775 2, İSVİÇRE FRANGİ 1, , , İSVEÇ KRONU C111 0, KANADA DOLARI 1, , KUVEYT DİNARI , NORVEÇ KRONU , SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0, JAPON YENİ , I SURİYE LİRASI 0, ÜRDÜN DİNARI 2, YENİ İSRAİL ŞEKELÎ 0, , C İRAN RİYALİ ,02094 Ç A P R A Z K U R L A R 1,5128 AVUSTURALYA DOLARİ 5,7111 DANİMARKA KRONU = 8.39/3 İSVEÇ KRONU = İSVİÇRE FRANGI JAPON YENİ 1,2684 KANADA DOLARI NORVEÇ KRONU SUUDİ ARABİSTAN RİYAL: 1 KUVEYT DİNARI 3,4165 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1,392^ AMERİKAN DOLARI 1 EURO 1,3049 AMERİKAN DOLARI EURO DÖNÜŞÜM KURLARİ 1 EURO = ALMAN MARKİ 1 EURO = BELÇİKA FRANGI 1 EURO LÜKSEMBURG FRANGI 1 EURO İSPANYOL PEZETASI 1 EURO FRANSIZ FRANGI 1 EURO 0, İRLANDA LİRASI 1 EURO = İTALYAN LİRETİ 1 EURO = 2,20371 HOLLANDA FLORİNİ 1 EURO 13,7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ 1 EURO = 200,482 PORTEKİZ ESKÜDOSU 1 EURO = 5,94573 FİN MARKASI 1 EURO 340,750 YUNAN DRAHMİSİ 1 EURO 0, KIBRIS LİRASI ALTİN SATİŞ FİYATI 1 Gran 29,92090 ABD Doları

13 631 Sayı : 237 K.K.T.C. MERKEZ BANKASÌ IDARE MERKEZINDEN DUYURU DUYURU NO : 2009 / /97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Haddesinin 1) fıkrası gereğince Resmi İşlemlerde esas alınacak 20 HART 2009 tarihli günlük Resmi kurlar aşağıdaki seki İde tesbit ve ilan olunur. DÖVİZ EFEKTİF R E S M i KUR (TL. Olarak) (TL. Olarak) DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALİŞ SATIŞ AMERİKAN OOLARI 1.68C , AVUSTURALYA DOLARI DANİMARKA KRONU ,30523 C EURD , İNGİLİZ STERLİNİ /261 2, İSVİÇRE FRAN3I , , İSVEÇ KRONU , KANADA DOLARI ,3702 ı KUVEYT DİNARI , NORVEÇ KRONU , SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ , , JAPON YENİ , SURİYE LİRASI 0, , ÖRDÜN DİNARI ,5110 i YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0,40305 C İRAN RİYAJ G,02071 Ç A P R A Z KURLAR 1/643 AVUSTURALYA DOLARI 5,5021 DANİMARKA KRONU İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARİ 1,1360 İSVİÇRE FRANGI = 95,3700 JAPON YENİ 1,2372 KANADA DOLARI 6,4262 NORVEÇ KRONU 3,7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ AMERİKAN DOLARI 1 EÜRO 1,3543 AMERİKAN DOLARI EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 1 EURO 1,95583 ALMAN MARKI 1 EURO BELÇİKA FRANGİ 1 EURO 40,3399 LÜKSEMBURG FRANGI 1 EURO 165,386 İSPANYOL PEZETASI 1 EURO FRANSIZ FRANGI 1 EURO 0, İRLANDA LİRASI 1 EURO İTALYAN LİRETİ 1 EURO HOLLANDA FLORİNİ 1 EURO AVUSTURYA ŞİLİNİ 1 EURO PORTEKİZ ESKÜDOSU 1 EURO 5,94573 FİN MARKASI 1 EURO YUNAN DRAHMİSİ 1 EURO KIBRIS LİRASI ALTIN SATIŞ FİYATI 1 Gram 32,05380 ABD Dolan

14 Sayı : K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİNDEN DUYURU DUYURU NO : 2009 / /97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'mn 10. Maddesinin (1) fıkrası gereğince Resmi işlemlerde esas alınacak 21,22.23 MART 2009 tarihli günlük Resrai kurlar aşağıdaki şekilde tesbit ve ilan olunur. RESMİ KUR DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ DÖVİZ (TL. Olarak) SATİŞ ALİŞ EFEK'İF (TL. Olarak) SATIŞ 1,6872 1, , AVUSTURALYA DOLARİ , , , DANİMARKA KRONU 0,30863 C, , EURO 2, , İNGİLİZ STERLİNİ , İSVİÇRE FRANGI , , İSVEÇ KRONU , KANADA DOLARI ,3601 1, KUVEYT DİNARI , NORVEÇ KRONU , , , SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ / JAPON YENİ , SURİYE LİRASI 0, , URDUN DİNARI 2,2350 2, YENİ İSRAİL ŞEKELİ , İRAN' RİYALİ ,02030 Ç A P R A Z KURLAR AVUSTURALYA DOLARI 5,4651 DANİMARKA KRONU İSVEÇ KRONU 1,1221 İSVİÇRE FRANGI 95,0800 JAPON YENİ = KANADA DOLARI 1 AMERİKAN COLARl NORVEÇ KRONU 3,7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ AMERİKAN DOLARI 1 EURO 1,3632 AMERİKAN DOLARI EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 1 EURO 1,95583 ALMAN MARKI 1 EURO 40,3399 BELÇİKA FRANGI 1 EURO LÜKSEMBURG FRANGI 1 EURO 165,336 İSPANYOL PEZETASI 1 EURO FRANSIZ FRANGI 1 EURO 0, İRLANDA LİRASI 1 EURO 1936,27 İTALYAN LİRETİ 1 EURO 2,20371 HO.LANDA FLORİNİ 1 EURO 13,7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ 1 EURO 200,482 PORTEKİZ ESKÜOOSU 1 EURO 5,94573 FİN MARKASI 1 EURO YUNAN DRAHMİSİ 1 EURO 0, KIBRIS LİRASI ALTİN SATIŞ FİYATI 1 Gran = 31,89600 ABD Dolan

15 Sayı : 239 K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİNDEN DUYURU DUYURU NO : 2009 / /97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesinin (1) fıkrası gereğince Resmi İşlemlerde esas alınacak 24 MART 2009 tarihli günlük Resmi kurlar aşağıdaki şekilde tesbit ve ilan olunur. DÖVİZ EFEKTİ RESMİ KUR (TL. Olarak) (TL. O'arak) DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SA~IŞ ALIŞ SATIŞ ,6603 1, AVUSTURALYA DOLARI , , DANİMARKA KRCNU , , EURO 2,2656 2, ^0 2, İNGİLİZ STERLİNİ 2.42C İSVİÇRE FRANGI , C 1, İSVEÇ KRONU KANADA DOLARI , KUVEYT DİNARI , NORVEÇ KRONU C , SUJDİ ARABİSTAN RİYALİ , JAPON YENİ , SURİYE LİRASI ÜRDÜN DİNARI YENİ İSRAİL ŞEKELİ İRAN RİYALİ 0, Ç A P R A Z KURLAR 1,4330 AVUSTURALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARİ DANİMARKA KRONU _ 8,0871 İSVEÇ KRONU 1,1254 İSVİÇRE FRANG: vapon YENİ 1,2341 KANADA DOLARİ NORVEÇ KRONU SUUDİ ARABİSTAN R YALİ 1 KUVE V T DİNARI AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,4572 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1,3636 AMERİKAN DOLARI EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 1 EURO ALMAN MARKI 1 EURO 40,3399 BELÇİKA FRANGI 1 EURO 40,3399 LÜKSEMBURG FRANGI 1 EURO İSPANYOL PEZETASI 1 EURO FRANSIZ C RANGI 1 EURO İRLANDA LİRASI 1 EURO 1936,27 İTALYAN JRETİ 1 EURO 2,20371 HOLLANDA FLORİNİ 1 EURO 13,7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ 1 EURO 200/82 PORTEKİZ ESKÜDOSU 1 EURO 5,94573 FİN MARKASI 1 EURO 340,750 YUNAN DRAHMİSİ 1 EURO KI3RIS LİRASI Aull! SATIŞ FİYATI 1 Gratr ABD Doları

16 634 Sayı : 240 K.K.T.C. MERKEZ BANKASÌ IOARE MERKEZINDEN 1 DDYÜRU DUYURU NC : 2009 / /97 Say 1 11 Para ve Katrbiyo YasasVnın 10. Maddesinin (1) fıkrası gereğince Resmi İşlemlerde esas alınacak 25 MART 2009 tarihli günlük Resmi kurlar aşağıdaki şekilde tesbit ve ilan olunur. DÖVİZ EFEKTİF R E S M İ KUR (TL Olarak) (TL. Olarak) DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATİŞ 1 AMERİKANI DOLARI ,5552 1,6461 1, AVUSTJRALYA DOLARI 1, , , DANİMARKA KRONU , , EURO 2,2348 2,2456 2,2332 2, İNGİLİZ STERLİNİ , , İSVİÇRE FRANGI 1, , ü 1, İSVEÇ KRONU , KANADA ODLARI 1,3457 1, , KUVEYT DİNARI , NORVEÇ KRONU , , SUUDİ ARABİSTAN RîYALİ , , JAPON YENİ 1,6752 1, , SURİYE LİRASI 0, ÜRDÜN DİNARI YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0, İRAN RİYALİ Ç A P R A Z KURLAR 1,4244 AVUSTURALYA DOLAR I DANİMARKA KRONU 8,0198 İSVEÇ KRONU İSVİÇRE FRANGİ JAPON YENİ = KANADA DDLAR: NORVEÇ KRONU SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI 3.45C6 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ AMERİKAN DOLARI 1 EURO AMERİKAN DOLARI EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 1 EURO ALMAN MARKI 1 EURO BELÇİKA FRANGI 1 EURO LÜKSEMBURG FRANGI 1 EURO 166,386 İSPANYOL PEZETASI 1 EURO 6,55957 FRANSIZ FRANGİ ı EURO 0, İRLANDA LİRASI ı EURO 1936,27 İTALYAN LİRETİ 1 EURO HOLLANDA FLORİNİ 1 EURO 13,7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ 1 EURO 200,482 PORTEKİZ ESKÜDOSU 1 EURO 5,94573 FİN MARKASI 1 EURC 340,750 YUNAN DRAHMİSİ ı EURO 0, KIBRIS LİRASI ALTIN SATIŞ FİYATI 1 Gram ABD Dolan

FFSJVJÎ v! A TA E T E

FFSJVJÎ v! A TA E T E KUZEY fötrpts TUHK CUMHURİYETİ FFSJVJÎ v! A TA E T E Sayı : 50 EK 111 11 Mart, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 204 ZORLA MAL İKTİSABI YASASİ (15/1962 Sayılı Yasa) Madde 6 Gereğince Kamulaştırma Emri 26 Ocak

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR 2009 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VİZE TÜZÜĞÜ. (21/2005 Sayılı Yasa)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR 2009 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VİZE TÜZÜĞÜ. (21/2005 Sayılı Yasa) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 44 EK III 27 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 173 2009 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VİZE TÜZÜĞÜ (21/2005 Sayılı Yasa) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 1 Temmuz 1989 CUMARTESİ Sayı :

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 ERCAN DEVLET HAVALİMANI NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN İLAVE PARSELLERE AİT KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:49/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Ercan Devlet Havalimanı

Detaylı

BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve

BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' 21.12.2012 Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve 7.12:2012 tarihinde almış olduğu Bakanlığınızı ilgilendiren: kararlar bilgi ve/veya

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNES SAMPİYONASI'NA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HALTER VE VÜCUT GELİŞTİRME FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:822/2012) (M.E.G.S.B)

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 58 EK III 27 Mart, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 241 Şirketler Yasası Fasıl 113, Limited Şirketin Sicilden kaydının silineceğine ilişkin ön Duyuru. Mukayyitliğimiz

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(ll)961-2012 YABANCI HİSSEDARLARIN PAYININ %99.97'SİNİN ÇIKARILMASI

KARAR NUMARASI: K(ll)961-2012 YABANCI HİSSEDARLARIN PAYININ %99.97'SİNİN ÇIKARILMASI KARAR NUMARASI: K(ll)961-2012 YABANCI HİSSEDARLARIN PAYININ %99.97'SİNİN ÇIKARILMASI (Önerge No:800/2012) (E.E.B.) Bakanlar Kurulu, Hissedarları KKTC ve TC vatandaşlarından oluşan ve adına kayıtlı taşınmaz

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Eylül 1981 SALİ Sayı: 17459 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:2621/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014 2008 İSKELELER (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1589/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, İskeleler Yasası nın 13 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan,

Detaylı

POLİÇELER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 21/2013 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

POLİÇELER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 21/2013 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: R.G. 97 03 Haziran 2013 POLİÇELER (DEĞİŞİKLİK) YASASI 21/2013 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim Fasıl 262 29/1989 34/2006 20/2010 46/2011 1.

Detaylı

(2015 YILI İÇİN) YURTİÇİ GÜNDELİK TUTARLARINA İLİŞKİN H CETVELİ

(2015 YILI İÇİN) YURTİÇİ GÜNDELİK TUTARLARINA İLİŞKİN H CETVELİ (2015 YILI İÇİN) YURTİÇİ GÜNDELİK TUTARLARINA İLİŞKİN H CETVELİ H CETVELİ 10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI I- Yurt İçinde Verilecek

Detaylı

Resmi Gazete No: 20918 R.G. Tarihi : 3.7.1991. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden:

Resmi Gazete No: 20918 R.G. Tarihi : 3.7.1991. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI I-M SAYILI GENELGESİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: Resmi Gazete No: 20918 R.G. Tarihi : 3.7.1991 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 20 Nisan 1989 PERŞEMBE KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 20 Nisan 1989 PERŞEMBE KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 20 Nisan 1989 PERŞEMBE Sayı : 20145

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1763/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlarla Yolcu

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM (Önerge No:959/2012) (T.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı'nın turizm sektörü ile birlikte

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 GÜZELYURT-LEFKE DUBLE YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE YEŞİLYURT TA AĞILI ZARAR GÖREN ERTAY PAŞA YA ZARAR-ZİYAN ÖDEMESİ YAPILMASI (Önerge No:559/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Güzelyurt-Lefke

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:268/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa da bulunan cesetten alınan organ ve diğer emarelerin TC Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)818-2014 KAMU YOLU (TURUNÇLU KÖYÜ-KURUDERE KÖY SINIRI)

KARAR NUMARASI: Y(K-I)818-2014 KAMU YOLU (TURUNÇLU KÖYÜ-KURUDERE KÖY SINIRI) KARAR NUMARASI: Y(K-I)818-2014 KAMU YOLU (TURUNÇLU KÖYÜ-KURUDERE KÖY SINIRI) (Önerge No:724/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, orman sahalarına ulaşımın sağlanması için

Detaylı

KAPIDAN SATIŞLAR TÜZÜĞÜ

KAPIDAN SATIŞLAR TÜZÜĞÜ KAPIDAN SATIŞLAR TÜZÜĞÜ (12.10.2011 R.G. 172 EK III A.E.552 Sayılı Tüzük) TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 ve 55/2010 Sayılı Yasalar) Madde 15 Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE Sayı : 16154! t

Detaylı

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 3 Haziran 1986 SALI KANUNLAR

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 3 Haziran 1986 SALI KANUNLAR T.C.. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 3 Haziran 1986 SALI Sayı : 19126

Detaylı

(3.7.1991 tarih ve 20918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) TÜRK PARASI, DÖVİZ İLE KIYMETLİ MADEN, TAŞ VE EŞYALARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

(3.7.1991 tarih ve 20918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) TÜRK PARASI, DÖVİZ İLE KIYMETLİ MADEN, TAŞ VE EŞYALARA İLİŞKİN HÜKÜMLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR İLE BAŞBAKANLIK HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI'NIN 91-32/5 SAYILI TEBLİĞİNE İLİŞKİN I-M SAYILI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Sayı : 28477 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR A- 2012 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ B- GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA ÇOCUK YARDIMI C- 01.01.2012 30.06.2012 TARİHLERİ ARASINDA GELİR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 11 Ekim 1990 PERŞEMBE Sayı : 20662. Atama Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 11 Ekim 1990 PERŞEMBE Sayı : 20662. Atama Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 Ekim 1990 PERŞEMBE Sayı : 20662

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 21 Ağustos 1987 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 21 Ağustos 1987 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 21 Ağustos 1987 CUMA Sayı : 19551

Detaylı