uncııuuuuı ffl tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "uncııuuuuı ffl tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır"

Transkript

1 E 2ı ÇT9IYI9TİY YE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU 1. ÖZEL SAYISI CILT:, MAYI ıııırnnırıırı uncııuuuuı ffl tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır 2. 2nd II VE İD ALLIEDINDDSIRES M OC MAYIS to"töm AY HOTEL ALMIRA BURSA-TURKEY tmmob makina mühendisleri odası

2 koltuk: emniyet... ergonomi... estetik... Koltuk, aracın sürücü ile bütünleştiği, güvenliğin estetiğin bir simgesidir. Komple Oto Koltuğu Teknik Malzeme'de gelişen teknolojiye uygun olarak ve her kademede uygulanan kalite kontrol ile üretilir. Teknik Malzeme kendi bünyesinde sünger, karkas ve kılıf üreten entegre bir kuruluştur. Teknik Malzeme Fıransız Bertrand Faure ile Komple Oto koltuğu, sünger, kılıf ve karkası; İngiliz Hymann ileblok Sünger üretimi konusunda Lisans Anlaşması, Amerikan General Motors ile ihraç edilmek amacı ile Oto Koltuk Kılıfı konusunda ortaklık yaparak kendini yurt dışına taşıyabilen tek firmadır. Döşemelik kumaş gruba dahil SÜNPA'da üretilmekte ve Teknik Malzeme her geçen gün otomotiv sektörü ile bütünleşmektedir. Amaç, en iyiye hergün biraz daha yaklaşmaktır. uluslararası kalite ve standartlarda ileri bir teknolojiyle üretim... TEKNİK MALZEME Geçit Köyü Girişi, Tel: ( 24) (4 Hat) Telex : snup - tr Fax : ( 24 ) BURSA / TURKEY 3 O

3 E-nnü-mıi l iiun«ninin Eııuuaını IIIUııCııUıJLıUı CİLT:1 MAYIS 1989 II. OTOMOTİV VE YAN SANAYİ SEMPOZYUMU 1.ÖZEL SAYISI tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır. 2 BİLDİRİLER DİZİNİ 14 SUNUŞ 15 DÜZENLEME KURULU HAZIRLIK KURULU 16 SEMPOZYUM ÇAĞRISI 18 SEMPOZYUM PROGRAMI 20 SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ BlOİf""' ı ıımlllllll Hlİftlt 1**^ JHI^H^H 2 PAPER INDEX 1 4 FOREVVORD 15 ORGANIZING COMMITTEE PLANING COMMITTEE 16 CALL FOR PAPERS 18 SYMPOSIUM PROGRAMME 20 SYMPOSIUM PAPERS Mayıs/Afay '89 Cilt/ Vb/ume:1 Makina Mühendisleri Odası Adına Sahibi (Publisher) : İsmet Rıza CEBİ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü (Uanaging Editör) : Yusuf CINLER Teknik Yayın Sekreteri (Technical Sacratary) Fatma KÜÇÜKSARI Yönetim Yeri (Haad Office) : TMMOB Makina Mühendisleri Odası Sümer Sokak. Demirtepe No:36/1-A Yenişehir-ANKARA Tel: (9-4) Yayın Kurulu (Publishing Board) : Hayrettin AKBAŞ Müfit AKYOS SaitATINÇ Behçet ELBİSTANLIOĞLU Nesim ERKİP Işık TEKİN Hakan YILMAZ Baskı (Printad by) : MAYA Ltd.Şti. Tel: ANKARA Kapak (Covar) : Erkan ATEŞOĞLU Dizgi ( Typa Satting) : REPTA A.Ş. Tel: BURSA Baskı Sayısı (Circulation) : 4000 Abone ve Reklam Yazışma Adresi: (Adrass for Subscrlption and Advertisement) TMMOB Makina Mühendisleri Odası BURSA ŞUBESİ Hacılar Mah.Eceler Sok.Beysel Işhanı P.K.: BURSA Tel:(9-24) Fax: (90-24) İn miramı CnrınrrBinr mumımı» Wııu mecmuu VOLUME1 MAY nd AUTOMOTIVE AND ALLIED INDUSTRIES SYMPOSIUM FIRST SPECIAL ISSUE journal of chamber of mechanical engineers (union of chambers of turkish engineers and architects)

4 AVRUPA TOPLULUĞU 2 0 YÖNETMELİKLERİNE UYGUN TİCARİ TAŞIT FREN SİSTEMİ Alpay LÖK Bu çalışmada Avrupa Topluluğu'nun 1971'den beri ticari taşıt fren sistemleri ile ilgili koymuş olduğu yönetmelikler, bunların pratikteki anlamları, bir fren sisteminde mevcut olması gerekenler, hesapların ve testlerin nasıl yapılabileceği ele alınmıştır. Çalışmanın sonunda konuyla ilgili Türkiye'deki yönetmeliklerle de karşılaştırma yapılmıştır. COMMERCİAL VEHICLE BRAKE SYSTEMS ACCORDING TO THE EC REGULATIONS İn these research, is considered the regulations about the brake systems of commercial vehicles that EC has stated since 1971, the explanations of these regulations, the components that should be present in a brake system and how the calculations and tests of these brake systems should be done. At the and of this research, a comparision with the Turkish regulations also takes place. BÜYÜK KENTLERDE TRAFİK SORUNU VE BELEDİYELERİN GÖREVLERİ Mustafa GEDİKTAŞ Yurdumuzda nüfus artışının fazla olması, ekonomik sebeplere bağlı olarak kentleşmenin hızla artması birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Gerek ekonomik yetersizlik ve gerekse eksik ve hatalı planlamalar, kentlerde konut ve alt yapı problemleri kadar önemli olan ulaştırma sorununu da ön plana çıkarmıştır. Taşıt sayılarının artması kadar Toplu Taşıma Sistemlerinin geliştirilememesi problemlerin çözümünü zorlaştırmaktadır. Ulaştırma sorunu büyük ölçüde yasal düzenlemelere bağlı olduğundan son yıllarda çıkarılan Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerle probleme yeni bir anlayışla yaklaşılmaktadır. Özellikle yeni yasa değişiklikleri ile bazı yetkilerin yerel yönetimlere devredilme imkanının getirilmesi çözüm vadeden yollardır. Bu nedenle, bu tebliğde yerel yönetimlerin ulaştırma sorununa katkısı, kanunlardaki son değişikliklerin ışığında incelenecektir. 25 THE TRAFFIC PROBLEM İN GREAT CITIES AND THE RESPONSIBILITIES OF THE MUNICIPALITIES The excess in grovvth of population and the rapid urbanisation arising from economical situations bring many problems vvithin. The economical insufficiency and the insufficient planning resulted in transport problem which is as important as housing and infrastructure problem. The rapid increase in the number of vehicles as well as the unorganised mass transit systems make the solution of the problem more difficult. Since the transport problem is mostly related to legal arrangements, in the last years, this problem gets more easier to be solved with the help of new lavvs and specific governmental decress. The possibility of transfering of the responsibilities to local governments resulted from new changes in lavvs brings us new solutions. İn this report, the influence of the local governments of transport problem together vvith the last changes in lavvs will be examinated. Hilmi K.ATİLLA TRAFİK KAZALARI VE 2 7 OTOMOTİV YAN SANAYİİMİZ Son yıllarda trafik kazaları süratle artmakta ve bu olaylarda kaybedilen can ve mal varlığı, savaş ve doğal afetlerde kaybedilenlerden çok daha fazla olmaktadır. Ülkemizde her 6,5 dakikada bir trafik kazası olmakta ve her 72 dakikada bir kişi yaşamını yitirmektedir yılında trafik kazalarındaki ölü sayısı 7.250'dir. Gene aynı yıl, yani 1986'da Lübnan'da iç savaş nedeniyle kişi ölmüştür. Trafik kazalarının %95'i insan hatasından kaynaklanmaktadır. Kazayı yapan sürücü kendi özrünü unutup çok defa "Frenim Patladı" diye ifade vermektedir. Bu ve benzeri ifadeler basında yer alıp yan sanayiciler itham edilmektedir. Bu tebliğ yan sanayinin savunması için değil, kazaların gerçek oluş nedenlerinin araştırılması gayesiyle hazırlanmıştır. TRAFFIC ACCIDENTS AND AUTOMOTIVE PARTS INDUSTRY Traffic accidents have been increasing rapidly during the last years. Loss of human life and property surpassing by far the bsses due to vvar and natural disasters.ln our country a traffic accident happens every 6,5 minu-tes and a human life is kast every 72 minutes. The death toll in 1986 due to traffic accidents amounted to During the same year people were killed in the civil vvar in Lebanon. 95% of ali traffic accidents are due to human errors. Most of the time, the drivers, forgetting their own errors, state that the "brake system failure" is the cause of the accident.such statements are often see in the press and the manufacturers, unjustly accused. This communique is not intended to defend the industry. Hs aim is to investigate the real reasons of the traffic accidents. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ İKİNCİ OTOMOTİV VE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU 1. ÖZEL SAYISI

5 OTOMOTİV SANAYİİ'NDE "YIĞIMLI TOPLAM KONTROL"UN KULLANILMASI Demir ARSLAN Yığımlı Toplam Kontrol Grafiklerinin yapısını ve kullanımını tanıtmak amacıyla hazırlanan bu bildiride otomotiv ve yan sanayii'ndeki imalatlardan iki uygulama örneği verilmiştir. OTOMOTİV YAN SANAYİNİN TÜRK SAVUNMA SANAYİİNDEKİ YERİ VE KALİTE ANLAYIŞI Ender ÖNÖZ Nükleer silahların sınırlandırılması ile güncelleşen konvansiyonel savunma sistemlerinin üretimini son derece önem kazanmıştır. Türk savunma sanayiini geliştirme projesi çerçevesinde ana üreticiler kadar yan sanayide ayrı bir önem taşımaktadır, aslında esas üretim yan sanayide yapılmakta ve ana üreticiler bir montaj karakteri taşımaktadır. Aralarında ülkemizin önde gelen kuruluşlarınında bulunduğu firmalardan bir kısmı yabancı ortaklarla işbirliği yaparken büyük bir kısmıda çeşitli yan sanayilerde üretimlerine devam etmekteler. Kurulu bulunan tesis ve fabrikaların da yaptıkları düzenlemelerle savunma sanayiine yönelik üretime öncelik vermektedirler. Burada titizlikle ürezinde durulması gereken konu modern bir kalite anlayışı içinde oryantal üretim mantalitesinden uzaklaşıp hele yabancılarla işbirliği yapan ana üreticilere NATO standartlarına uygun parça ve komponent sevk etmektir. Savunma sanayiine üretim yapmak haki renge boyamanın ötesinde kaliteli mal üretmektir. Kalite bir mamulün veya hizmetin özellikleri ve karakteristikleri çerçevesinde' tüketiciyi veya son kullanıcıyı tatmin etmek ölçüsüdür. Bu nedenle kaliteli ürün kontrolla değil önlem almakla yapılır. OTOMOTİV SANAYİİNDE İŞ ÖRGÜTLENMESİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNDE YENİ GELİŞMELER Edip TEKER Bu bildiri kapsamında otomotiv sanayiinde iş örgütlenmesinden kaynaklanan temel sorunlar üzerinde durularak, bu sorunların çözümünde rol oynayan çalışma ortamına ve iş yapılandırmasına ilişkin önlemler üzerinde durulmuştur. Otomotiv sanayiinde insan-makina sistemlerinin tasarım ve geliştirme sürecindeki dikkate alınması gereken kriterler arasında teknik ve ekonomik kriterlerin yanı sıra örgütsel ve insana yönelik amaçlar büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Türk otomotiv firmalannında gelişmiş ülkelerde başarı ile uygulanan yeni teknoloji ve i; örgütleme yöntemlerini izlemeleri yerinde olacaktır. 3 3 THE USE OF "CUSUM CHART" İN AUTOMOTIVE INDUSTRY The aim this paper is to introduce the structure and the use of Cumulative Sum Control Charts (CUSUM). Two applications are given from automative industry. 3 7 THE POSITION OF AUTOMOTIVE ALLIED INDUSTRIES İN TURKİSH DEFENSE İNDUSTRY AND ÛUALITY APPROAGH Conventional defense systems and their production have gained great importance with the limitation of nuclear arms. VVithin the framevvork of the project for further devetopment of the Turkish Defense İndustry, the vendor industries have a significant task as well as the main manufacturers. Actual production is made in allied industries and main manufacturers carry an assembly character. The particularly important point here is to give up production with an oriental mentality and instead to produce components compatible to NATO Standards. Manufacturing goals in defense industry should be to produce goods with quality aims beyond painting in "khaki brovvn" or "military green". Since export to NATO and to third vvorld countries together with meeting the demands of the Turkish Armed Forces is also planned as one of the main targets, the Turkish Allied İndustry adopting a long term and healthy quality policy will be effective and helpful not only for defense industry but also for automotive industry. Aim of this article is to illuminate the starting points for a modern quality assurance system. Before hectic activity s t art s, the basic concepts must be established. Continuous development of the quality of work processes and products will decrease the cost vvhile increasing productivity. This program must be adopted as a company strategy with full support from top management. 41 NEW DEVELOPMENTS İN THE VVORK ORGANIZATION AND THE IMPROVEMENT OF VVORKING CONDITIONS İN THE AUTOMOTİVE İNDUSTRY This paper is concerned with the fundamental problems that arise from work structuring in automotive industry. İn the automotive industry and in its vvork organization, the criterias that have to be taken into account in the process of design and development of man-machine systems are the technical and economic criteria; as well as the aims that are directed tovvards organization and the human being himsetf, vvhich are quite important. Because of this reason, Turkish firms should in fact, observe the methods of new techology and vvork organization vvhich are being employed successfully in the devebped countries. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ İKİNCİ OTOMOTİV VE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU 1. ÖZEL SAYISI

6 OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ KÜÇÜK 4 6 İŞLETMELERİN SOSYAL SORUNLARI VE TALEPLERİ Mustafa BAKIRCI KÜSGET, küçük ve orta ölçekli sanayicinin, tüm işletme fonksiyonlarının gerçekleştirilmesinde karşılaştığı idari, mali, teknik ve teknolojik problemlerinde danışmanlık yapmakta, yönlendirici ve destekçi olmaktadır. Türkiye ve Avrupa büyük sanayisinin arayışı içinde olduğu yan sanayiyi oluşturmak teşkilatımızın esas görevidir. Ülkemizin gelişmesinde çok önemli rol oynayan küçük işletmelerin eğitim, yönetim becerisi ve teknolojik yetersizlikleri, maliyetlerinin yüksek olması, karşılaştıkları finans darboğazlarını aşamamaları kalite kontrol imkansızlıkları, tespit edilen sorunları içinde en önemli olanlarıdır. Otomotiv sektöründe de yan sanayi olan küçük işletmelerin, bilgilendirilerek gelişmelerinin sağlanması, kaliteli, standart, ucuz mamul üretmelerinin teşvik edilmesi gereklidir. Oto yan sanayisi olan küçük işletmeler, Devletin ve oto ana sanayii'nin ilgisizliğinden, teknoloji ve kalite eksikliğinden yakınmaktadır. İlk olarak yapılması gereken de mevcut teknoloji kavramı kargaşasının çözümlenmesidir. Bölge Müdürlüğümüz'ün danışmanlığını yaptığı işletmeler içinde, Avrupa Kalite ve Görünüm Ödülü, Afrika Ödülü ve Verimlilik Ödülü alanların bulunması; yol gösterilip desteklendiğinde, küçük sanayicinin neler yapabileceğini göstermektedir. OTOMOBİLİN BUGÜNÜ VE 'Lİ YILLARIN OTOMOBİLİ Lütfullah ULUKAN Otomobilin toplumsal yaşamımıza girişi 100 yılını doldurmuştur. Her ne kadar otomobili meydana getiren elemanlar ve alt sistemlerde zaman içinde çok büyük gelişmeler olmuşsada, temel prensiplerde, diğer bir deyimle temel konsept'te önemli bir değişiklik olmamıştır. Bu nedenle önümüzdeki 10 yıl içinde de bu bakımdan büyük bir değişiklik beklenmemektedir. Tahrik sisteminde ağırlık yeni içten yanmalı pisonlu motorlarda özellikle benzin motorunda olacaktır. Motorların büyük bir bölümünün litre hacmi arasında olacak, ön akstan tahrik yaygınlaşacaktır, emisyonda, yakıt sarfiyatında ve gürültüde kayda değer düzeltmeler yapılacaktır. Passif emniyet, frenlerde antiblokaj sistemi uygulaması, kontrol, ikaz ve seyir sistemlerinde elektronik elemanların kullanılması yaygınlaşacaktır. Karoseride yüksek kalite çelik saç kullanımına gidilecek, konstrüksiyonun tümünde plastik ve hafif metal alaşımı kullanımı bu günkünün 2-3 katına çıkacaktır. Otomatik vites daha yaygın olarak kullanılacak, karoseri konstrüksiyonunda minimum hava direnci kadar, ergonomik faktörlere de ağırlık verilecektir. Genel olarak taşıt ağırlığında bir azalma, ömründe de bir artış beklenmektedir. SOCIAL PROBLEMS AND DEMANDS OF SMALL PLANTS İN AUTOMOTIVE INDUSTRY SIDO, directs, consutts and coaches small and medium s- cale industrialists in administrative, financial, technical and technological problems they face, in their ali administrating functions. Our aim is to constitute the allied industry vvhich Turkish and European main industry is looking for. Small enterprises vvhich play a very important role in development of our country, have many problems, some of vvhich are; high costs, quality control impossibilities and insufficient management, training and technology. İt is a necessity to provide development of small scale industrialists in automotive allied industry by training and encourage them to manufacture quality, Standard and cheap products. Automotive allied industrialists are complaining especially about the insufficient technology and quality possibilities and lack of interest of government and automotive main industry. First thing to deal vvith must be to conclude the confusion in present "technology" concept. Europe Ouality and Image Avvard, African Award and Productivity Avvard given to the enterprises, that SIDO Bursa Regional Managership is consulting, proves that the small industrialists vvhen coached and supported can do a lot. AUTOMOBILE OF TODAY AND AUTOMOBILE OF 2000 A century has elapsed since the introduction of the Automobile into our social life, during vvhich period very important changes have been made in its parts and details, but nevertheless its fundemental principles have remained unchanged. Therefore no great redical variations in its design is expected for the next decade. We may forsee that cars with SI or Cl engines of 1.3 to 2.0 liters in size, mostly with front drive vvill be in majority. Against this slovv development vve may expect important reductions in the field of emission, Petrol Consumption and Noise Level and Safety vvill be of prime importance in design. Electronics shall be vvidely used in controls, vvarning and cruising equipment.the use of special steels in body construction vvill be more accepted and the percentages of plastics and light materials in the body vveight may be two or three fold. Automatic trsnsmissions and anti skid systems vvill become standart equipment and accepted as such troughout the industry. İn body design ergonomic factors vvill play a more decisive role than aerodynamic drag coefficients. Generally speaking the cars vvill be lighter but vvill last longer than their predecessors. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ İKİNCİ OTOMOTİV VE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU 1. ÖZEL SAYISI

7 DÜNYA ENERJİ VE HAMMADDE 5 6 PROBLEMLERİ VE BUNA BAĞLI TAŞIT GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ Bu bildiride enerji veren ham malzemelerden ham petrol (nüfus artışı ile bağımlı olarak) ve tanımlanmış kaynaklara dünyadaki talep anlatılmaktadır. Daha sonra bağıntılı olarak taşımacılıkta yakıt tüketiminin ve binek oto üretim gelişim yönünün ne olduğu Batı Almanya örneğiyle verilecektir. Aynı zamanda yeni yakıtların gelişimleri ve binek otolarında kullanımın nasıl planlandığı anlatılacaktır. HAFİF HİZMET DİZEL MOTORLARDA 6 6 SON GELİŞMELER "Çok spreyli doğrudan püskürtme" hafif hizmet dizel motorlarda en iyi yakıt ekonomisini sağlayan yanma prensibidir. Yüksek hızlı, hafif hizmet dizel motor uygulamalarındaki ihtiyaçları karşılamakta, uygun çok spreyli doğrudan püskürtmeli dizel yanma sistemi için yüksek basınç oranı, hazne hacmi minimuma indirilmiş meme, basınç odası tasarım değişimi gibi çeşitli tasarım değişiklikleri yapmak gereklidir. iyi bir performansa ulaşmak ve gelecekteki emisyon standartlarına uyabilmek için modern hesaplama ve deneysel yöntemler yanma sistemi optimizasyonuna yardım edebilecektir. Çok spreyli HSDI dizeller, geliştirilmiş dağıtım pompaları ve küçük enjektör pompalarını içerirler. Yüksek hızlı çok spreyli-yüksek yanma sesli-di dizellerin en önemli dezavantajı püskürtme hızı kontrolü ile ortadan kaldırılabilir. İKİNCİ EL PİYASASININ OTOMOBİL TÜKETİMİNE ETKİSİ İlker PARASIZ İkinci el piyasasının varlığı nedeniyle Otomobil piyasasında fiyatlar en düşüğünden en yükseğine kadar geniş bir yelpaze içinde yer alır. İkinci el piyasaları bir otomobile sahip olmada karşılaşılan birim maliyet ve likidite engelini kısmen çözmektedir, ikinci el piyasaları moda ve yeni araba meraklılarına bu arzularını mümkün olduğunca gidermelerine olanak vermektedir. Bunda ikinci elden satış diğerlerinin ikinci el tüketicilerini daha düşük maliyet içermesinin önemi büyüktür. Dolayısıyla ikinci el piyasası bir nevi ana geçit rolü üstlenmektedir. Bu geçit yeni arabaya sahip olmak isteyenlere büyük bir olanak sağlamaktadır. Öte yandan ikinci el piyasaları otomobil talebinin genişlemesine olanak vermektedir. Böylece yeni araba satın almak için gelirleri yeterli olmayanlar bunları diğerleri gibi satın alabilmek olanağına kavuşmaktadır. 78 THE WORLD ENERGY AND RAW MATERIALS PROBLEMS AND RELATED VEHICLES DEVELOPMENT TRENDS Boleslavv STOLARSKI Pawel PYTKO Stanlslavv PYTKO Demand of energetic raw materials in the vvorld including crude oil- (vvhat is connected with population grovvth)- and recognized resources vvould be presented in the paper. Subsequently there vvould be given vvhat is fuel consumption in transportation on the example of West Germany and vvhat are direction of car vehicles production. There vvould be also given vvhat are new fuels introduced and vvhat are planned for car engines. RECENT PROGRESS İN LIGHT DUTY DIESEL ENGİNES Klaus NOVVOTNY Klaus P.MAYER The multi-spray direct injection principle gives the best fuel economy of ali combustion systems currently under development for light duty diesel engines. İn order to meet the requirements of high speed light duty application it was necessary to make a number of design changes to the conventional multi-spray diesel combustion system such as high compression, ratio, re-entrant combustion bowl, VCO or minimized sac volume nozzles. Modern computational and experimental methods can help to optimize the combustion system in order to achieve good performance and to comply vvith future stringent emission standards. Fuel injection systems which meet the requirements of multi-spray HSDI diesels include both, modified distribütör pumps and small pump injectors. One of the majör disadvantages of the multi-spray high speed Dİ diesels - its high combustion noise - can be eliminated by application of injection rate control. EFFECTS OF SECOND HAND MARKET İN AUTOMOBILE CONSUMPTION İn the Automobile market the prices have tended to valatile from the lovvest to the highest, because of the availibility of secodhand market. Overcoming the unit cost and liquidity barriers to ovvnership, the holding problem of divisibility and flexibility earlier getting by the fashion and the new car follovvers. This is possible because of a considerable resale value vvhich represents a lovver holding cost for the second hand consumer. İt is lojical that the second hand market vvill become the main passage. This gatevvay recruites to the ovvnership a new car possibility. This become capable for the transmission of demand extention; so the person vvhose revenue is not enough for getting a new car obtain them like the others. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ İKİNCİ OTOMOTİV VE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU 1. ÖZEL SAYISI

8 GELİŞEN OTOMOTİV SANAYİİNDE GÜNCEL SORUNLAR Ercan TEZER Bu çalışmada, otomotiv sanayiinin güncel sorunları üzerinde durularak, karayollarının durumu, ticari araçların makro ve mikro düzeydeki fonksiyonları, ticari araçlarla ilgili olarak park, trafik kuralları ve otomotiv sanayiindeki gelişmeler, ekonomik politikaların ve pazar değişiminin yarattığı sorunlar, Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'na giriş hazırlıklarının doğurduğu güçlükler birlikte ele alınmıştır. DÜNYA'DA GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE VE TÜRKİYE'DE OTOMOTİV SANAYİNDEKİ SON GELİŞMELER Necla UNSAL MPM'de yapılan ancak henüz yayınlanmamış olan araştırma sonuçlarına göre; işletmelerde tam kapasiteyi kullanmama ile ilgili yapılan ankette verilen yanıtlar değerlendirildiğinde; İç ve dış talep yetersizliği işletmeler için birinci derecede önem taşımaktadır. İşletme sermaye maliyetinin yüksekliği, işletme sermayesinin yetersizliği, pazarlamadaki güçlükler işletmelerin çoğu için ikinci derecede önemli sorunlardır. Türkiye'nin yedek parça ihracatında Avrupa pazarlarında rekabet edebilme şansı vardır. Kamyonet, küçük otomobil, hafif kamyon ve büyük otobüste AT ülkelerinde halen aşırı kapasite mevcuttur. Diğer taraftan da OECD otomobil piyasasının doyma noktasında olması ayrıca üçüncü dünya ülkelerinin denizaşırı piyasalara girerek kazançlarını artırmaya uğraşmaları ile Türkiye'nin uluslararası piyasada şansı güçleşmektedir. AVRUPA TOPLULUĞU VE OTOMOTİV SANAYİİMİZ Ahmet ARKAN Özellikle son iki yıldır hemen hemen hergün A.T. içinde sanayimiz ne yapabilir ya da yapamaz tartışılmaktadır. Yaptığımız araştırmalardan çeşitli zamanlardaki söyleşilerden ve genel ekonomik yapımız içinde otomotiv sanayimizin yapısal durumundan çıkarabildiğimiz neticeler şöyle ;bu sektörün önümüzdeki yıllarda izleyeceği politika topluluk içinde varolma ve rekabet şansını tayin edecektir. Türkiye'nin Topluluk dışında kalması mümkün değildir. Bu topluluk üyelerinin de çıkarları gereği böyledir. Ancak bugüne kadar yapılan çalışmalar eksiktir. Ankara Antlaşmasının getirdiği uyum mecburiyetleri yeteri kadar anlatılmamıştır. A.T. ile bütünleşmenin en az ekonomik yanı kadar önemli birde siyasi yönü vardır. Bugün ülkemizde Otomotiv Ana ve Yan Sanayimiz montaj kelimesini tarihe gömerek ekonomik yapımızda güçlü sayılabilecek bir sektör olan Taşıt Araçları imalat Sanayii haline gelmiştir. Belli bir süre sonra, kesinlikle bu topluluğun içinde olacağımız inancı ile Devlet - Sanayici işbirliğini artırmalı tedbirlerini almalıdır. 7 8 PRESENT DAY PROBLEMS OF DEVELOPING AUTOMOTİVE İNDUSTRY İn this study by examining the daily problems of automotive industry; the situation of highvvays, the micro level and macro level functions and parking problem of commercial vehicles, rules of traffic, the developments at the automotive industry changing bazaars and economic policies via the difficurties of entering the European Committee are discussed. 8 6 THE RECENT DEVELOPMENTS İN THE AUTOMOTİVE İNDUSTRY OF THE DEVELOPING COUNTRİES AND TURKEY According to the research made but vvhose results vvhich have not been published yet; When the ansvvers given to the survey made concerning the under use of capacity in plants, are evoluated; the lack of demand in domestic and foreign markets is of primary importance for businesses. Turkey has a chance to compete in European markets concerning the export of spare parts. However Turkey's main bottle-necks in export are as follovvs. Since the OECD countries are just about to reach the level of satisfaction in the car market and since the 3rd vvorld countries are trying to augment their profit making abroad, Turkey's chance of competing in the international market is getting to be more difficult. EUROPEAN COMMITTEE AND THE TURKISH AUTOMOTİVE İNDUSTRY Since last two years, we discuss what our. İndustry can do or not do in EEC. From our researches on the structure of Turkish automotive industry we have made a decision. Such as the future polley of automotive industry will show us our capacity to compete. The acceptance of Turkey to EEC is useful for other members of EEC. But for the present our effor is not enough for example the obligation of Ankara agreement couldnt explained clearly. However, the acceptance of Turkey to EEC has a political importance as much as economical importance. Today our automotive industry can be produced ali of the required parts and has an economic povver in İndustry. İn these conditions goverment and Industrialist take a necessary steps to increase their cooparation. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ İKİNCİ OTOMOTİV VE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU 1. ÖZEL SAYISI

9 ALÜMİNYUM-SİLİSYUM ALAŞIMLARININ 9 7 OTOMOTİV SANAYİNDEKİ YERİ VE MODİFİYE EDİLMİŞ ETİAL 140 ÖRNEĞİ Baha GÜNEY Mahmut Ahsan SAVAŞ Sabrl ALTİNTAŞ Kuvvet/ağırlık oranları oldukça yüksek ve kolay dökülebilir ötektik civarı Al-Si alaşımlarından çeşitli otomobil parçaları da üretilmektedir. Örneğin, otomobil motor blokları gün geçtikçe gri demir yerine ötektik üstü alaşımlarından (Al- %17 Si gibi) dökülmektedir. Bu malzemenin genel mekanik özelliklere ek olarak aşınma dayanımının da yüksek olması istenilmektedir. Bu çalışmada ülkemizde üretilen ticari ETİAL 140 alaşımının yukarıda belirtilen özellikleri incelenmektedir. Çeşitli soğuma hızlarında, çok düşük yüzdelerde stronsiyum ve lityum eklentileri yapılarak mikroyapı kontrollü bir biçimde değiştirilmiştir. Silisyum fazı kadar intermetalik fazdaki morfolojik değişmeler de izlenmiştir. Yapılan mekanik deneyler sonunda genellikle çekme dayanımı artarken aşınma dayanımının azaldığı veya tam tersi Bîrtiavranış gözlenmiştir. OTOMOTİVDE KULLANILAN 100 POLÜRETANLAR İLE İLGİLİ ICI'DAKİ SON GELİŞMELER Bu bildiride, MDI izosiyanatları ağırlıklı olmak üzere başlıca polüretan bileşenlerinin otomotiv sanayiinde kullanımı incelenmiştir. Otomobil koltukları ve başlıkları için MDI esaslı esnek köpükler, direksiyon ve kolçaklar için entegral, kontrol panelleri için yarı rijit köpük, tampon ve işlenmiş parçalar için RIM ve RRIM uygulamaları, ses yalıtımı için polüretan köpükler ve endüstride hava filtreleri konusunda yapılan araştırmalar bildiride yer almaktadır. HİDROJENİN METALLERDE KOROZYON 133 ÇATLAMA GERİLMESİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI SCC ye neden olan mekanizma hakkında çok sayıda araştırma bulunmasına rağmen, bu hata tipi henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Araştırmalar, SCC'ye duyarlı bazı malzemelerin mikroyapı ve mekanik özelliklerine, katodik olarak oluşan hidrojenin etkisi hakkındaki farklı deneyleri içermektedir. SCC için şimdiye kadar kesin bir teori geliştirilmemiştir. Bunun açık nedeni, metal-fiziksel, fiziksel-kimyasal ve SCC esnasındaki kırılma mekaniği parametrelerinin etkileşiminin, farklı mekanizmalarca kompleks bulunmasıdır. THE USE OF ALUMINIUM-SILISIUM ALLOYS İN AUTOMOTIVE INDUSTRY AND ON EXAMPLE OF MODIFIED ETİAL 140 İt is known that the near eutectic Al-Si alloys possess a relatively high strength/vveight ration and they are commonly used in the automobile industry. The engine blocks, for example, are often cast from Al-17% Si hypereutectic alloy rather than from the more conventional grey cast iron. İn the present study, commercially püre near eutectic ETİAL 140 alloy is examined. Its microstructure is controlled by varying the cooling rate of the casting and also by small additions of strontium and lithium. İt is observed that w h i İst the tensile strength is increased the wear resistance of the alloy is reduced or, vice versa. POLYURETHANES İN AUTOMOTIVE LATEST ICI DEVELOPMENTS Enrico Vittorio LUCCHETTI İn this paper, the use of the main polyurethane components, with special emphasis on MDI isocyanates, is being evaluated. This paper comprises the researches on MDI based flexible foams for automobile seats and head rests, integral skin for steering vvheels and armrests, semirigid for dashboards, RIM and RRIM applications forbumpers and structural parts, polyurethane fooms for sound insulation and expanded polyurethane elastomers for industrial air filters. INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF HYDROGEN ON STRESS CORROSION CRACKING (SCC) OF METALS Friedrich Erdmann-JESNITZER A.VVESSEL Although there is a great number of investigations exist ing about the mechanism leading to SCC there is not yet a complete understanding of this type of failure. The investigations included different experiments about the influence of hydrogen produced cathodically on the mechanical properties and the microstructure of some SCC sensitive materials. A uniform theory of SCC does not exist until now. The obvious reason for this is to be found in the complex interplay of metal-physical-chemical and fracture mechanical parameters vvhich permk the course of SCC by different mechanicms. ENDÜSTRİ IUNJHENDİSL)ĞI DERGlSl İKİNCİ OTOMOTİV VE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU 1. ÖZEL SAYISI

10 TÜRKİYE'DE AKÜMÜLATÖR 148 SANAYİİNDEKİ GELİŞMELER Oktay GÜVEMLİ Yaklaşık kırk yıllık geçmişe sahip olan Akümülatör Sanayisi, otomotiv yan sanayisinin öncülerindendir. Komple akümülatör üretimi 1950'den sonra başlamış, gelişimini hızla sürdürmüştür. Akümülatör imalatı yılları arasında yaşanan ekonomik bunalım döneminde teknolojik yapısını yenileyen ender yan sanayi kollarından biridir. Üretiminin büyük bir bölümünü dış satıma yönelten bu sanayi kolu, bugünkü liberasyon politikasında dış alımla rekabet edebilecek durumdadır. 12 SİLİNDİRLİ BİR MOTORUN 151 KULLANILMIŞ PİSTONUNUN İÇYAPI İNCELEMESİ Erdoğan TEKİN Bu bildiride, 12 silindirli bir dizel motorun kullanılmış pistonlarından birinin elektron metalografi yöntemleriyle belirlenen içyapı bulguları sunulmaktadır. Ötektiküstü bir AI-Sİ alaşımından üretilmiş olan pistonun içyapısı, olağan Si çökeltileri yanında metallerarası bileşikler de içermektedir. LASTİK TEKERLEK GÜRÜLTÜSÜ VE 155 OLUŞUM NEDENLERİ Sefa KURALAY Bu yazıda araç lastik tekerleklerinin yol ile olan değişken etkileşiminin bir sonucu olarak aracın hareketi esnasında oluşan lastik-yol gürültülerinin ortaya çıkış sebepleri ve burada etken olan faktörler (yol kaplaması ve lastik tipi, lastik yuvarlanma sathı profilli, hava şartları, aracın seyir hızı, aracın dış aerodinamik yapısı-özellikle çamurluk yapısı ve sürücü anlayışı) incelenerek, gürültü azaltıcı tedbirlerden kısaca söz edilmektedir. OTOMOTİV SANAYİİNDE 159 METAL YAPIŞTIRMA VE KOMBİNE BAĞLANTILAR Selahattin ANIK Günümüzdeki konstrüksiyonlar iş verimi ve emniyetini arttırmaya, boyutları ve ağırlığı küçültmeye, aynı zamada malzeme ve imalat masraflarını azaltmaya yönelik bulunmaktadır. Buna paralel olarak birleştirme tekniği de, sürekli bir şekilde yeni problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Sacların birleştirilmesinde konstrüktörler, çoğu kere yapıştırma işlemi ile elektrik direnç nokta kaynağı arasında bir tercih yapmak zorundadır. Bu iki seçeneğin özellikleri kısmen birbiriyle çelişebilir. Halbuki bu iki tekniğin avantajlarından aynı anda yararlanmak arzu edilir. Bu da, yapıştırma ve nokta kaynağının kombinasyonu ile mümkün olabilmektedir. Metallerin yapıştırılması ve yapıştırma ile nokta kaynağının kobine edilmesi, özellikle otomobil endüstrisinde, son yıllarda oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. DEVELOPMENTS OF BATTERY INDUSTRY İN TURKEY Accumulator Battery industry vvhich has approximately 40 years past, is one of the pioneers of the Automation industry. After 1950's, the complete battery production has been started and continually increased its improvement. During the economical crisis time period of betvveen , it is one of the rare branch of the sub-industry renovated its technological structure. Today's liberalization policy, the industry, directed to exportation of the most part of its production has gained a greai ability to compete with the imports. STUDY OF INNER CONSTRUCTION OF THE USED PISTONS OF A MOTOR WITH 12 CYLINDERS İn this paper, the results are presented of an electron metallographic study on the microstructure of one used piston of a 12- cylinder diesel engine. The microstructure of the hypereutectic Al-Si alloy contains intermetallic compounds as vvell as the expected Si-precipitales. VVHEEL NOISE AND THE REASONS İn this article, the varying interaction betvveen the tire and road surface has been investigated. The factors, type of road surface and tire, contact patch of a tire, vveather conditions, vehicle speed, aerodynamic structure of mudquards, driver behaviours, creating the noise during the travel of a vehicle have been looked into. Measures to avoid the noise are briefly discussed. COMBINATION OF SPOT VVELDING AND METAL BONDING İN THE AUTOMOTIVE İNDUSTRY Todays designers try to achieve high production yields and safety factors together with low vveights, dimentions and production costs. İn doing this new problems arise in applying different joining techniques. İn many cases vvhere sheet metals have to be joined, designers have to make a choice betvveen bonding and spot vvelding. İt is also possible to benefit from the advanteges of both techniques by using combination of bonding and spot vvelding. İn todays joints this kind of combinations is used very vvidely. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ İKİNCİ OTOMOTİV VE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU I.ÖZa SAYISI

11 MEKANİK ARAÇLARIN HASSASİYET TEŞHİSLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu tebliğde, bir vasıtanın teşhise duyarlılığını değerlendirmek ve iyileştirmek için bazı kurallar verilmektedir. En iyi test değerlendirmesi, mümkün olan test stratejileri arasında, ortalam test süresinin en iyi olması esasına göre yapılmıştır. Üç elemanlı basit bir sistem için bir örnek gösterilmiştir. TÜRKİYEDE ÜRETİLEN TRAKTÖRLERİN TEKNİK SORUNLARI Tülay HARZADIN Ülkemizde ortalama rakamlarla ifade edilecek olursa 0,1-10 Ha arasında işletme büyüklüğüne sahip 2,5 milyon tarım işletmesi bulunmaktadır. Bu 2,5 milyon işletmenin elindeki 25 BG den daha küçük güce sahip traktör sayısı ise dir. Bu işletmeler ise toplam işlenen alanın yarısını teşkil etmektedirler. Halen traktör parkında bulunan 25 BG nin üzerindeki traktörle ise, toplam işlenen alanın diğer yarısı işlenmektedir.eğer ülkemizdeki traktör fabrikalarının üretiği traktörlerin güç kategorilerini inceleyecek olursak, 1987 yılında traktör parkına ilave edilen 40 bin traktörün ancak %4 ü bu grupta iken %50 si BG arasında güce sahiptir. %22 si ise 65 BG den daha büyüktür. Bu analiz küçük işletmelerin traktöre sahip olma imkanının olmadığını gösterirken bunun yanında orta işletmelerde, gereğinden daha büyük güçlü traktörleri kullanmaya zorlandığını göstermektedir. Traktör güç dağılımındaki böyle bir yaklaşım, ülkemiz tarımına çok pahalıya mal olacak, hem teknik, hem de ekonomik yönden büyük sorunların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bugün gelişen teknolojinin imkanlarından da yararlanarak, traktör motor gücünün daha fazlasından yararlanmak mümkündür. Bunun için toprak şartlarına ve traktör özelliklerine uygun ekipmanların geliştirilmesi gerekmektedir. OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE KAYNAK ROBOTLARININ ÖNEMİ Kutsal Erdinç TÜLBENTÇİ KALUÇ Endüstride insanlar için yapması zor, gayrı sıhhi ve yüksek riskli işler için dizayn edilen robotlar, günümüzde pek çok işte insanların yerini alarak üretimin artmasına, kalitenin yükselmesine ve maliyetin düşmesine katkıda bulunmaktadırlar. Endüstri robotları, günümüzde en yoğun biçimde otomotiv endüstirisinde uygulama alanı bulmaktadır. Otomobil karoseri üretiminde, karoserinin türüne göre 5000 ila arasında değişen elektrik direnç nokta kaynağı kullanılmaktadır. Nokta kaynağı uygun cihaz SELECTED ISSUES İN EVALUATION AND IMPROVING DIAGNOSTIC SUSCEPTIBILITY OF MECHANICAL VEHICLES Zbignievv SMALKO This paper, presents certain vievvs on the evaluation and improvement of diagnostic susceptibility of a vehicle. The evaluation of the best result of testing is made on the basis of average duration of testing for ali possible testing strategies. An example is given for a simple three component system. 172 TECHNICAL PROBLEMS OF TRACTORS PRODUCED İN TURKEY If it is expressed in terms of average values, there are 2.5 million agricultural establishments betvveen the size of Ha. in Turkey. The number of tradors having a motor less than 25 HP. are in that 2.5 million establishments and these manipulate harf of the total agricultural area. Remaining half is manipulated by tractors having motors more than 25 HP. If we examine the povver catagories of tractors produced in Turkey in % of tractors have less than 25 HP 50% of them have them have HP and 22 % of tractors have greater than 65 BG! Above mentioned analyze shovvs that the small size sectors are hot able to use tractors, medium size sectors are forced to use high povver tractors. This approach cause high energy consumption and a lot of technical and economical problems Today, according to new technological developments we car use motor power of tractors efficiently. With such tractors it is necessary to use appropriate equipment and this equipment should be driven by p.to. 179 IMPORTANCE OF VVELDING ROBOTS İN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY İn industry, robots are generally designed for vvorks which are difficult, unhealty, and have a lot of risks. İn our age, robots have taken the place of human beings in many fields. Thus, the production and quality increase and the production cost decreases. Industrial robots are intensively used in the automotive industry. İn the manufacturing of automobile bodies 5000 or electric resistance spot vvelding are used depending on the kind of the body. Spot vvelding is a method vvhich has the quality of ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ İKİNCİ OTOMOTİV VE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU 1. ÖZEL SAYISI

12 larla otomatikleşme özeliğine yatkın olduğundan robotlar bu sistemde çok kaliteli kaynak bağlantıları elde edilmesine yardımcı olmaktadır, özellikle otomotiv endüstrisinde çok sık değişen dizaynlarda robotlar büyük bir esneklik göstermekte ve çok az değişimler ile yeniden programlanarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, otomobil karoseri üretiminde çok yaygın biçimde uygulanan nokta kaynağı bağlantılarını gerçekleştiren robotların tanıtımı, seçim kriterleri ile ürünün kalite ve maliyeti üzerine etkileri incelenmiştir. ENDÜSTRİYEL ROBOTLARIN ÜLKEMİZ AÇISINDAN EKONOMİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR BİLGİSAYAR PROGRAMI Melih Cemal KUŞHAN Yavuz GÖKTAŞ Bu bildiride, günümüzde uygulama alanları giderek artmakta olan endüstriyel robotların, Türk endüstrisi açısından ekonomik analizi yapılmak istenmektedir. Bu amaçla öncelikle endüstriyel robot kavramı, endüstriyel robot kullanımını zorunlu kılan sebepler, endüstriyel robotların kullanım alanları kısaca açıklanarak, endüstriyel robotların ekonomik analizine geçilmiştir. Sonuçta geliştirilen E RE KAN (Endüstriyel Robotların Ekonomik Analizi) paket programı tanıtılmıştır. Bilgisayar programlama konusunda yeterli bilgi gerektirmeksizin kullanıcıya etkin bir kullanım olanağı sağlayan EREKAN ile, kurulu bulunan ve kurulacak olan Robot tesisleri hakkında son derece tutarlı sonuçlar alınabilecektir. Ayrıca EREKAN, üzerinde yapılabilecek küçük değişikliklerle diğer otomasyon yatırımlarının ekonomik analizinde de kullanılabilmeye olanak sağlamaktadır. DAİMLER-BENZ SÜRÜŞ SİMÜLATÖRÜ- DİJİTAL SİNYAL İŞLEM TEKNOLOJİSİNİN GERÇEK GÜRÜLTÜNÜN ÇIKMASINDA KULLANILMASI Daimler-Benz sürüş simülatörü araba geliştirme amacı ve sürücü davranışının incelenmesi için yapılmıştır ve bir kamyon yada yolcu vasıtası kullanılması esnasındaki çevresel etkileri aynen meydana getirir. Görsel ve hareket etkilerinin yanısıra, mevcut gürültünün de çıkarılması, sürüş duyumunun oluşmasında önemli bir öğedir. Sürücünün, sürücü-araba-çevre geri besleme devresinin parçası olması ve araba hakkında karar vermesi için bu duyumları alması gereklidir. Sürücünün, sürücü-araba-çevre geri besleme devresinin parçası olması ve araba hakkında karar vermesi için bu becoming automatic. Robots help us obtain high-quality welding joints. Especially in automotive industry designs are often changed, in this situation they have a great flexibility and can be used by re-programming İn this study, we have examined the spot vvelding robots vvhich are vvidely used in automobile-body manufacturing. İn addition to this, principles of robot selection and their effects to the quality and cost of the product are examined. 186 ECONOMICAL UTILISATION OF INDUSTRIAL ROBOTS FOR TURKEY AND A COMPUTER PROGRAMME İn this study (Evolation of Industrial Robots With Respect to Turkish İndustry and a Related Computer Program), and economic analysis of industrial robot applications are made for Turkish İndustry. For this reason, first of ali, concept of the industrial robot, reasons of the industrial robot applications, application areas of the industrial robot are explained briefly. Then, economic analysis of the industrial robot is explained and a detailed systematic procedure vvhich vvill be used in the comparison of alternatives is discussed. Finally, a developed EREKAN (Economic Analysis of the İndustrial Robots) package program is introduced, it can be used vvithout requiring more computer programming knovvledge and it can be run by operatör interactively. Morever, EREKAN can be used for making economic analysis of other automation investments with small modifications on the program. 194 THE DAİMLER-BENZ DRIVING SIMULATOR-USING DIGITAL SIGNAL PROCESSOR TECHNOLOGY TO GENERATE REALISTIC NOISE Mehmet MERT VVİlfried KADING Stefan HAHN The Daimler-Benz driving simulator is built to reproduce the drivers' environment while he is steering a truck or a passenger car. Besides the visual and motion simulation, the generation of the appropriate noise is a key element of the driving sensations. These the driver needs to judge the car behavior and feel integrated into the feedback loop drivervehicle-environment. Daimler-Benz has developed a digital noise system, vvhich generates the noise for engine, vvind and tires for both passenger cars and trucks in realtime. The kernel of this 10 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ İKİNCİ OTOMOTİVVE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU 1. ÖZEL SAYISI

13 duyumları alması gereklidir. Daimler-Benz, hem yolcu arabaları hem de kamyonlar için motor, rüzgar ve lastik gürültüsünü gerçekte olduğu gibi çıkaran bir dijital gürültü sistemi geliştirmiş bulunmaktadır. Bu sistemin çekirdeği bir dijital sinyali işlemcisidir (DSP). Sürüş esnasında duyulan sesler özel bir test yerinde ölçüldükten sonra DSP ile incelenmekte ve bir manyetik disk üzerinde depolanmaktadır. Simülasyon esnasında da bu veriler, arabanın o andaki gerçek ses durumunun oluşturulmasında kullanılmaktadır. Bu gürültü sistemi ve bu sistemin simülatöre entegrasyonu bu tebliğde açıklanacaktır. MOTORLU TAŞIT ARAÇLARININ ÇEVRESEL ETKİLERİ Orhan USLU 20. yüzyılın çehresini belirleyen en önemli unsurlardan birinin otomobil olduğu tereddütsüz olarak söylenebilir. Özellikle sanayi toplumlarında otomobil bireyselliğin, bağımsızlığın ve ekonomik refahın bir göstergesi olmuştur. Öte yandan otomobil ve diğer motorlu taşıt araçları en önemli çevre kirliliği sorunlarından birini oluşturmaktadır. Hava kirliliğinin yaklaşık %50'si motorlu taşıtlardan kaynaklanmaktadır. Motorlu taşıt araçlarının yarattığı hava kirliliğinin yanı sıra, gürültü, araç hurdalarının ve lastikleri ve ekolojik sistemlere yaptıkları etkilerde önemli çevre sorunlarıdır. system is a digital signal processor (DSP). The original sounds are measured directly f rom the car in a special test facility. They are then analysed by the DSP and stored avvay on a magnetic disc. Then, during simulation, this data is used to resynhesize the noise for the current vehicle status. The high performance of the DSP allows an extremely small and compact buildup and a high noise quality. The sample rate is 20kHz where the noise for the engine, wind and four tires is generated by a single processor. The design of the noise system as well as its integration into the vvhole simulator will be described ENVORIMENTAL IMPACTS OF MOTOR VEHICLES İts said to be the automobile is one of the main factor that resolutely determines the countenance of the 20th century. Espacially at the industrilized societies automobile it şelf signifies being individual, independent and wealth. On the other hand automobiles and the other motor vehicles cause one of the most significant pollution problem, 50 % percent of the air pollution is said to be made by the motor vehicles. Not only the air pollution, noise elimination problems of scraps of vehicles and wheels, vvater pollution caused by the abondened oils and the highvvays negative effects to the ecological systems are important environment problems. OTOMOTİV EMİSYON KONTROLÜ 2 08 NEDEN VE NASIL Erdoğan ERKAN Büyük kentlerimizde yapılan araştırma ve ölçümler sonucu, motorlu taşıt kaynaklı hava kirliliğinin toplam kirlilikteki payının, bugünden %70 leri aştığı, bu emisyonlara ait tüm kirlilik konsantrasyonlarının da, sağlık için öngörülen standartların çok üstünde olduğu saptanmış bulunmaktadır. Otomotiv emisyonlarının, ani ve doğrudan etkili toksik niteliğinin bulunması, atmosferdeki ömrünün daha uzun süreli olması, ancak özel aygıtlarla saptanıp ölçülebilmesi, SMOG ve ASİT YAĞMURU olaylarında temel faktör oluşu da, bu emisyonu, diğer emisyon kaynaklarına göre daha önemli ve ciddi kılmaktadır. Bu gerçeklerin, otomotiv emisyonlarının kaynağında önlenmesi veya azaltılabilmesine yönelik tüm önlemlerin, ülkemizde de daha fazla gecikmeden ve aynı sorunu yaşamış ve yaşamakta olan ülkelerdeki uygulamaların örnek alınarak uygulamaya sokulması gerekliliğini vurguladığı kuşkusuzdur. Söz konusu bu önlemlerin ise; öncelikle, egzoz emisyonlarının kontrolü için gerek ekonomiklik ve gerekse kirlilik WHY AND WHICH WAY AUTOMOTIVE EMISSION CONTROL MADE Research carried out in large metropolitan areas indicates that the respective proportion of motor vehicle origined air pollutants has already exceeded 70% of ali combined emissions and that the overall resultant concentrations of pollutants are way above the maximum permissible limits set for health and safety considerations. The immediate and directly toxic nature of these emissions, their relatively longer retention in atmosphere, the requirement for special instruments for their detection and measurement and their fundementaly factoral role in the formation of SMOG and ACID RAİN impart a relatively more important and significant pos'ıtion to automotive origined emissions among ah air pollutants. Ali the above facts indeed reemphasize the utmost imperativeness of the implementation of ali necessary measures and precautions directed tovvards the prevention or abatement of these emissions at their sources of origination vvithout any further delay, and under the examplary light of the similar implementation programs succesfuly activated in other countries who have or are stili living ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ İKİNCİ OTOMOTİV VE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU 1. ÖZEL SAYISI 11

14 eliminasyon oranlarının çok daha yüksek olması nede- through this problem. j niyle, tüm ülkelerin otomotiv sanayiilerinde alternatifsiz bir _. js a so a wide y k n o w n a n d a c c e p t e d fact that the intro / uygulama olan Katalrtik Konvertörler, LPG-CNG gibi daha ductjon of Cataiytic Converters which, to date, has no temiz yakıtlann kullanım, ve Trafik Fenni Muayene Sistem competitive alternative in terms of economy and the effive Teknolojilerinden oluştuğu bilinmektedir.. po cjency of utant elimination. the introductbn of such ' cleanner fuels as LPG and CNG and the implementation of Motor vehicle ınspection programs are such available technologies and systems tovvards this aim., CELKAT KATALİZÖRÜ 216 CELKAT ÇATALYSATOR ' Milton MARKOU Son birkaç yıldan beri hava kirliliği sorunu daha büyük İn the last few years, the problem of air pollution has beboyutlara ulaşmıştır. Dünyadaki birçok araştırmacı, dur- come more and more alarming. Many researches throught ( durmak olmasa bile kontrol altına alabilmek için çalışmalar out the vvorld are making an ali out attempt, if not the stop / yapmaktadır. Kirliliğin birçok nedeni arasında, içten yan- this pollution to at least brink it under control. Amoung the '/ malı motorlardan gelen ekzos gazı en başta gelmektedir. many causes of pollution the exhaust gas from vehicles Bu yazımızda Celkat Katalizörünün ne olduğunu size izah internal combustion engines a is the greatest. We are go- f etmeye çalışacağız. <ng to try, in the follovving pages to explain to you what Celkat Catalysator is. MOTORLARDA ETİL ALKOL 2 22 THE USE OF ETHYL ALCOHOL BLENDS KARIŞIMLARININ KULLANILMASI İN THE ENGİNES Orhan DURGUN Engin KIZILTAN Bu çalışmada benzin ve diesel motorlarında etil alkol- İn this experimental vvork the effects of the use of ethyl alpetrol yakıtları karışımlarının kullanılmasının motor karak- cohol -gasoline, ethyl alcohol-diesel fuel blends on the en- ; teristiklerine etkisi deneysel olarak incelendi. Önce motor gine characteristics was studied. Engine fuels, alterna- f yakıtlarına ve alternatif yakıtlara ilişkin kısaca bilgi verildi. tive fuels and alcohols were examined briefly. ', Daha sonra benzin ve diesel motorlarında değişik etil alkol Experiments vvhich performed on a spark ignition engine oranlarında ve sıkıştırma oranlarında yapılan deneyler, and a diesel engine with different compression ratios for j deney sonuçları ve yorumlar verildi, en uygun karışım various ethyl alcohol blends were explained. The experioranları belirlendi. Ayrıca, Türkiye'deki güncel yakıt ve etil mental results were evaluated and the most reliable blend alkol fiyatlarına bağlı olarak maliyet analizi yapıldı. Son o- ratios vvere determined. A simple cost analysis was carlarak deneysel veriler, literatürdeki bilgiler değerlendirile- ried out for the current fuel prices in Turkey. The results rek sonuçlar ve öneriler sunuldu. obtained from this experimental vvork vvere presented and some practical comments vvere given. HİDROJENİN BİNEK OTOMOBİLLERİNDE 231 THE USAGE OF HYDROGEN İN YAKIT OLARAK KULLANILMASI VE PASSENGER CARS AND STROGE, DEPOLAMA YÖNTEMLERİ TECHNIO.UE Ertuğrul ARSLAN Cem SORUŞBAY ' Mevcut enerji kaynaklarının 2000 li yıllardan sonra arta- Continuing increase in the vvorlds demand for energy, to- ' cak olan enerji ihtiyacına cevap veremeyeceği gether with the rapid deplation of present energy sources gerçeğinden hareketle bir çok gelişmiş ülkede alternatif has led to an intensive search for alternative fuels to be enerji arayışları sürerken sudan elde edilmesi durumunda used in internal combustion engines. Hydrogen, vvith its sınırsız kaynaklara sahip olan hidrojenin içten yanmalı mo- high flame speed, wide ignition limits and low ignition enertorlarda kullanımı ile ilgili birçok araştırma yapılmış ve gy requirement, provides better thermal efficiency, attracyapılmaktadır. Alternatif yakıt olarak hidrojenin içten yan- tive pollution characteristics and renevvable natures as a malı motorlarda yakıt olarak kullanılması durumunda fuel. yüksek alev hızı ve termik verim ile karbon türevi olmayan İn this study, the methods of on board stroga of hydrogen düşük kirletici emisyon oranları gibi bazı avantajları in passenger cars have been examined and the vehicle < yanında kaynağı su olan hidrojenin hava ile yanması sonu- range, fuel storage systems and fuel comsumption rates f cu tekrar suya dönüşerek kaynağını yenilemesi önemli bir have been compared. * özelliğidir. 12 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ İKİNCİ OTOMOTİV VE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU 1. ÖZEL SAYISI

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report 2011 üretim ve satışta rekor bir yıl olmakla kalmayıp çevre koruma için yaptığımız çalışmalar açısından da başarılı bir yıl oldu. Aksaray

Detaylı

TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YILYEAR: 17 SAYIISSUE: 80 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2014 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME İNSAN KAYNAKLARI ARAŞTIRMA

TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YILYEAR: 17 SAYIISSUE: 80 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2014 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME İNSAN KAYNAKLARI ARAŞTIRMA TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ MARKA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ PROBLEM ÇÖZME EĞİTİM PLANLAMA TEŞVİK ANALİZ İNSAN KAYNAKLARI

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

1 10 11 Editör Editor Küresel ticarette başarı ve otomasyon Değerli okurlar, Günümüzde dünya, ticaret açısından sınırların her geçen gün ortadan kalktığı bir arenaya dönüşüyor. Dünyanın farklı

Detaylı

1 2 12 13 Editör Editor Küresel ticarette başarı ve otomasyon Değerli okurlar, Günümüzde dünya, ticaret açısından sınırların her geçen gün ortadan kalktığı bir arenaya dönüşüyor. Dünyanın farklı

Detaylı

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880 INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880 Volume (1) İssue I (1) _April 2014 İÇİNDEKİLER GÜNÜMÜZ YAPILARININ FİZİKSEL AÇIDAN KORUNMALARINDA ISI, NEM VE SESLE İLGİLİ YALITIM

Detaylı

FP7 2012 çağrıları 1

FP7 2012 çağrıları 1 FP7 2012 çağrıları 1 Sayın İlgili, İlgilendiğiniz proje çağrısı ve/veya başka ortaklık arayışlarınız için Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM ) personeli ile iletişime

Detaylı

MANİSA MAKİNE - KALIPÇILIK ve TEÇHİZAT SEKTÖRÜ KÜMELENME YOL HARİTASI

MANİSA MAKİNE - KALIPÇILIK ve TEÇHİZAT SEKTÖRÜ KÜMELENME YOL HARİTASI MANİSA BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA MAKİNE - KALIPÇILIK ve TEÇHİZAT SEKTÖRÜ KÜMELENME YOL HARİTASI MART 2015 Bu Proje T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından, finanse edilmiştir. 1 Basım

Detaylı

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets HİDROMAS IN YAYIN ORGANIDIR. KASIM / NOVEMBER 2009 Sayı / Issue: 3 2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative

Detaylı

Kocaeli Valisi Sn. Ercan Topaca nın katılımıyla TOSB alt geçitli kavşağı hizmete açıldı

Kocaeli Valisi Sn. Ercan Topaca nın katılımıyla TOSB alt geçitli kavşağı hizmete açıldı EKİM-KASIM-ARALIK 2010 Alkan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Beldesan Otomotiv Yan. San. ve Tic. A.Ş. TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAYIN ORGANI YIL: 2 SAYI: 9 Çavuşoğlu Makine Otomotiv Yan. San. ve Tic. Ltd.

Detaylı

Problems of Defining and Reforming Auditor Liability. Timothy Bush. Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K.

Problems of Defining and Reforming Auditor Liability. Timothy Bush. Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K. Problems of Defining and Reforming Auditor Liability Timothy Bush Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K. Shyam Sunder, Yale University, U.S. Abstract Recent decades have seen many changes in U.K.

Detaylı

DÖNÜŞÜM SAYI 3/2012 www.havakargoturkıye.com

DÖNÜŞÜM SAYI 3/2012 www.havakargoturkıye.com TNER KSOY DÖNÜŞÜM SYI 3/2012 www.havakargoturkıye.com KÜNYE IDENTITY DISC Y TTÜRK HVLİMNIN KRGO TESİSİ akın zaman önce tatürk Havalimanına yeni pist için sorulan sorulara taköy ü yıkın yeni pisti yapalım

Detaylı

İMMİB 2009 ENDÜSTR YEL TASARIM YARIfiMALARI KATALO U İMMİB 2009 CATALOG OF INDUSTRIAL DESIGN COMPETITIONS

İMMİB 2009 ENDÜSTR YEL TASARIM YARIfiMALARI KATALO U İMMİB 2009 CATALOG OF INDUSTRIAL DESIGN COMPETITIONS İMMİB 2009 ENDÜSTR YEL TASARIM YARIfiMALARI KATALO U İMMİB 2009 CATALOG OF INDUSTRIAL DESIGN COMPETITIONS Tasarım ve Üretim Süreci Birbirini Tamamlamalı Bizler için gurur kaynağı olan İMMİB Endüstriyel

Detaylı

E Ninınnı ıur ir ı. uncııuuuuı HOTEL ALMIRA BURSA-TURKEY. tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır MAYIS M AY CIUT ; , MAYIS 1989

E Ninınnı ıur ir ı. uncııuuuuı HOTEL ALMIRA BURSA-TURKEY. tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır MAYIS M AY CIUT ; , MAYIS 1989 2ı ÇT9IYIÇTİY YE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU. ÖZEL SAYISI CIUT ;, MAYIS 989 E Ninınnı ıur ir ı uncııuuuuı tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır MAYIS M AY HOTEL ALMIRA BURSA-TURKEY tmmob makina mühendisleri

Detaylı

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. "Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede?" "Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız"

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede? Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız YILY KJANUARY YILYEAR: 16 SAYIISSUE: 75 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2014 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS "Satıcılar organize oldu, alıcılar

Detaylı

www.meka.com.tr www.mekaconcreteplants.com sales@meka.com.tr

www.meka.com.tr www.mekaconcreteplants.com sales@meka.com.tr 2011 04 MEKA BETON SANTRALLERİ HABER BÜLTENİ MEKA CONCRETE PLANTS BULLETIN Basım Tarihi / Issue Date Mart 2011 / March 2011 Ücretsizdir / Complimentary Genel Yayın Yönetmeni / Executive Editor Mustafa

Detaylı

ULUSLARARASI NÜKLEER TEKNOLOJİ KURULTAYI 12-15 EKİM 1993, ANKARA. ' f ' :(U INTERNATIONAL NUCLEAR TECHNOLOGY FORUM OCTOBER 12-15, 1993 ANKARA

ULUSLARARASI NÜKLEER TEKNOLOJİ KURULTAYI 12-15 EKİM 1993, ANKARA. ' f ' :(U INTERNATIONAL NUCLEAR TECHNOLOGY FORUM OCTOBER 12-15, 1993 ANKARA I %:- ULUSLARARASI NÜKLEER TEKNOLOJİ KURULTAYI 12-15 EKİM 1993, ANKARA ııııı ııı m TR98A0030 "1. \ \ ' f ' :(U INTERNATIONAL NUCLEAR TECHNOLOGY FORUM OCTOBER 12-15, 1993 ANKARA TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

TR33. Bölgesi / 278.273 KAYNAKLARI VE STRATEJİLER. Bölgesi 1.172.686 42,1 486.068 385.720 1.172.686. Göstergelerle 4,6 88.209 21 385.720 4.206.

TR33. Bölgesi / 278.273 KAYNAKLARI VE STRATEJİLER. Bölgesi 1.172.686 42,1 486.068 385.720 1.172.686. Göstergelerle 4,6 88.209 21 385.720 4.206. 4,6.068 % + 4.206.189 x T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI 1.172.686 4,9 TR33 BÖLGESİ 20,1 MEVCUT MADEN rgelerle / 278.273 KAYNAKLARI VE STRATEJİLER Bölgesi 21 385.720 88.209 _ 486.068 42,1 4,6 % Göstergelerle

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

TÜRKİYE TOHUM SEKTÖRÜ TURKISH SEED SECTOR

TÜRKİYE TOHUM SEKTÖRÜ TURKISH SEED SECTOR TÜRKİYE TOHUM SEKTÖRÜ TURKISH SEED SECTOR SUNUŞ Türkiye tohum sektörüne bakış... Her coğrafya kendi ruhunda hayat bulur. Toprağın her parçası yaratılan değerler üzerinde anlam kazanır. Doğunun ve batının

Detaylı

92 CARÎ AÇIĞA KARŞI KOBİ LER VE TARIM 2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ RAPORU MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212

Detaylı

Hurda indirimi. Dünya uyguluyor Türkiye erteliyor. için teşvik Incentives for vehicle renewals. > BMC 45. yılını kutluyor

Hurda indirimi. Dünya uyguluyor Türkiye erteliyor. için teşvik Incentives for vehicle renewals. > BMC 45. yılını kutluyor YILYEAR: 11 SAYIISSUE: 49 EYLÜLSEPTEMBER - EKİMOCTOBER 2009 > Araçların yenilenmesi için teşvik Incentives for vehicle renewals İbrahim Aybar ODD Başkanı Association of Automotive Distributors Chairman

Detaylı

Yaygın ve süreli yayın / ISSN NO: 1308-089X ARAMEDYA Uluslararası Yayıncılık Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Responsible in Chief Nurten Berberoğlu

Detaylı

Doktora Tezi Doctor of Philosophy

Doktora Tezi Doctor of Philosophy 930 Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Turizme Dayalı Bölgesel Kalkınma: Zeugma ve Çevresi için Bir Örnek Çalışma Tourism Based Regional Development in Southeastern Anatolia: A Case Study in Zeugma Ece ATEŞ

Detaylı

Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi. The Voice of Experience in Project Management. www.siemens.com/answers

Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi. The Voice of Experience in Project Management. www.siemens.com/answers Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi The Voice of Experience in Project Management www.siemens.com/answers Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi The Voice of Experience in Project Management 1 KÜNYE Yayına Hazırlayanlar

Detaylı

İÇ MİMARLIK ANASANAT DALI SANATTA YETERLİK TEZ ÖZETLERİ [1983-2009]

İÇ MİMARLIK ANASANAT DALI SANATTA YETERLİK TEZ ÖZETLERİ [1983-2009] İÇ MİMARLIK ANASANAT DALI SANATTA YETERLİK TEZ LERİ [1983-2009] Tez Adı : Gelişim Süreci İçinde Malzeme, Yapım Yönetimi, Biçim İlişkisi Yazar Adı: Nuran Yener Anabilim Dalı: İç Mimarlık Anabilim / Anasanat

Detaylı

Keşfedilmeyi Bekleyen Pazar: Aftermarket Aftermarket: Market that is waiting to be discovered. IV th AFTERMARKET CONFERENCE. Josef FRANK.

Keşfedilmeyi Bekleyen Pazar: Aftermarket Aftermarket: Market that is waiting to be discovered. IV th AFTERMARKET CONFERENCE. Josef FRANK. YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 71 MAYISMAY- HAZİRANJUNE 2013 Josef FRANK CLEPA Geçmiş Dönem Aftermarket Birimi Danışmanı Former Senior Adviser Aftermarket Department, CLEPA Hayri KAYA TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

TÜRKİYE NİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BEYAZ SERTİFİKALAR SİSTEMİNİN TÜRKİYE YE UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

TÜRKİYE NİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BEYAZ SERTİFİKALAR SİSTEMİNİN TÜRKİYE YE UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE NİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BEYAZ SERTİFİKALAR SİSTEMİNİN TÜRKİYE YE UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilal

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı