ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Öğretim Yılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları Başvuru ve Kesin Kayıt Koşulları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2010-2011 Öğretim Yılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları Başvuru ve Kesin Kayıt Koşulları"

Transkript

1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 000 Öğretim Yılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları Başvuru ve Kesin Kayıt Koşulları Başvuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kontenjan Kesin Kayıt Tarihi Ağustos 00 Pazartesi gününden itibaren 7 Ağustos 00 Salı günü mesai bitimine kadar 9 Ağustos 00 Salı günü mesai bitimine kadar 6 Ağustos 00 Salı günü mesai bitimine kadar BAŞVURU KOŞULLARI: ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER ) adet Fotoğraf ) Yüksek Lisans için Lisans, Doktora için Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi veya Diplomanın onaylı sureti. ) 007 Sonbahar dönemi ve sonrası Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi nin onaylı sureti (Başvurulan programın puan türünde ALES ten en az puanı olanlar, Y. Lisans ve doktora programına müracaat edebilirler). ) Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgesinin onaylı sureti ) Doktora programlarına müracaat edeceklerin ÜDS veya KPDS den en az puan veya eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL, IELTS, vb.) yukarıda belirtilen puanların karşılığı puanları almış olduklarını gösterir belge. 6) Dört yıllık lisans diploması ile doktora programına müracaat edeceklerin başvurdukları programın puan türünde ALES ten en az 8, ÜDS veya KPDS den en az puana sahip olmaları gerekmektedir. 7) Lisansüstü programlara başvururken transkripti dörtlük sisteme göre düzenlenmiş adayların dörtlük sistemdeki notlarının 00 lük sistemdeki karşılıkları, Yüksek Öğretim Kurulu nun Tarih ve 8 sayılı kararı gereğince kabul edilen Not Dönüşüm Tablosu üzerinden yapılacaktır. 8) Ön kayıt yaptıracak öğrenciler kırtasiye, fotokopi, iletişim vb giderler karşılığı olarak, Atatürk Üniversitesi Üniversite Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Derneği nin Vakıfbank Üniversite Şubesi ndeki numaralı hesabına yatırdıkları (0 (elli) TL.) bağış yaptıklarını gösterir banka dekontunun bir örneğini başvuru sırasında enstitüye teslim edeceklerdir. 9) Ön kayıt müracaatları, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ne internet üzerinden yapılacak ve müracaat evrakları şahsen enstitüye teslim edilecektir. İnternet üzerinden kayıt yapacak adaylar üniversitemiz internet adresindeki Fen Bilimleri Enstitüsü (Enstitü Bilgi Sistemi) otomasyon programını kullanarak ön kayıtlarını yapacaklardır. 0) İnternet üzerinden müracaat eden adayların, evraklarını enstitüye teslim edip müracaatlarını başvuru tarihleri içerisinde şahsen veya vekalet yoluyla onaylatmaları zorunludur. Aksi takdirde müracaatları geçersiz sayılacaktır. ) Lisansüstü eğitime başvuran adaylar, alan şartlarına uygun olarak en fazla (beş) tercih yapabileceklerdir. Birinci yerleştirmede sadece kayıt hakkı kazanan adaylar ilan edilecektir. Kayıtlar öğrenciler tarafından bizzat yaptırılacaktır. Haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, vekâlet veya kanuni temsilcileri aracılığıyla kayıt süresi içinde kayıtlarını yaptırabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tercih ettiği programlardan birine yerleştirildiği halde, belirlenen tarihlerde kazandıkları programa kayıt yaptırmayanlar kayıt yaptırma hakkını kaybetmiş sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler yedekler için yapılacak yerleştirmeye dâhil edilmeyeceklerdir.

2 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ) Tezli Yüksek Lisans programına başvuracakların ALES puanının % 60 ı, Lisans mezuniyet ortalamasının %0 ının toplamı en az puan olmalıdır. Kazananların belirlenmesinde en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar programa kabul edilirler. Kontenjan sayısı kadar asıl aday, kesin kayıtlardan sonra boş kalan kontenjanlar için yedek aday olarak ilan edilir. ) Yüksek Lisans derecesine sahip adayların doktora programına başvurularının değerlendirilmesinde, ALES puanının % 60 ı, Lisans mezuniyet ortalamasının % 0 si ve Yüksek Lisans mezuniyet ortalamasının % 0 si; hazırlık sınıfı hariç 0 yarıyıl süreli lisans diploması ile doktoraya başvuranların, ALES puanının % 60 ı, Lisans mezuniyet ortalamasının % 0 ı alınarak toplam puanı hesaplanır. Bu adayların toplam puanı 6 den az olmamalıdır. Dört yıllık lisans diploması ile doktoraya başvuranların ALES puanının % 60 ı, Lisans mezuniyet ortalamasının % 0 ı alınarak toplam puan hesaplanır. Bu puan en az 90 olmalıdır. Kazananların belirlenmesi en yüksek toplam puandan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar programa kabul edilirler. Kontenjan sayısı kadar asıl aday, kesin kayıtlardan sonra boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. ) Kayıt hakkı kazanan adaylardan ilan edilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmadıkları için boş kalan kontenjanlar için, yedek olarak ilan edilen adaylardan müracaat edenler alınacaktır. ) Yüksek Lisans programlarına kesin kayıt yaptıran öğrencilerden isteyenler, dilekçe vermek suretiyle, Yabancı Diller Yüksek Okulu nca yürütülmekte olan İngilizce Hazırlık sınıflarına devam edebilirler. KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN İLAVE BELGELER Aşağıda istenen bütün belgelerin aslı veya onaylı sureti alınacaktır., Enstitüde hiçbir evrakın tasdiki yapılmayacaktır. ) Adet Fotoğraf (Mevzuata uygun olacak) ) Nüfus Cüzdan onaylı sureti, ) Harç dekontu, ) Herhangi bir Enstitüde Yüksek Lisans ya da Doktora programına kayıtlı olmadığına dair dilekçe ) Erkek öğrenciler için Askerlik Şubesinden alınacak Durum Belgesi 6) Danışman Öneri Formu (Enstitümüz Web sayfasındaki Dilekçe ve Formlar sekmesinden indirilerek ve en fazla üç isim yazılarak bir nüsha Enstitüye bir nüsha Anabilim Dalı Başkanlığına verilecektir). ADAYLARIN DİKKATİNE ) Postayla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir. Müracaatlar şahsen veya vekâlet yoluyla yapılacaktır. ) Başvuru ve kesin kayıt süreleri uzatılmayacaktır. ) Başvuru sırasında alınan belgeler iade edilmeyecektir ÖNEMLİ DURUM: Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Bünyesindeki Anabilim Dallarının Eğitim Bilimleri Enstitüsüne aktarılması süreci nedeniyle, bu anabilim dallarında Öğrencilik Hakkı Kazanan Öğrencilerin kesin kayıtları, YÖK tarafından onay işleminin gerçekleşmesi halinde, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne yapılacaktır. ADRES: Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

3 Yabancı Diller Yüksek Okulu B Blok. Kat 0 ERZURUM / TÜRKİYE eposta: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EğitimÖğretim Yılı için aşağıda belirtilen Bilim Dallarına Yabancı Uyruklu Tezli Yüksek Lisans ile Doktora öğrencisi alınacaktır. İlk Başvuru Tarihi Son Başvuru Tarihi : Ağustos 00 Pazartesi gününden itibaren : 7 Ağustos 00 Salı günü mesai bitimine kadar Ön Kayıtta İstenen Belgeler:. Bir adet Fotoğraf (Mevzuata Uygun Olacak). Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgelerinin onaylı sureti (onay noter veya Türk Konsolosluklarından yaptırılacaktır.). Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgelerinin onaylı Türkçe çevirisi (onay noter veya Türk Konsolosluklarından yaptırılacaktır.). Adayın, (varsa) Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacağı diploma denklik belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans ve yüksek lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına ilişkin belge (bu belge Yükseköğretim Kurulu ndan alınacak).. Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalamalarının gösteren öğrenim belgelerinin (transkript) onaylı sureti, (onay noter veya Türk Konsolosluklarından yapılacaktır.) 6. Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalamalarını gösteren öğrenim belgelerinin (transkript) onaylı Türkçe çevirisi (onay noter veya Türk Konsolosluklarından yapılacaktır.) 7Doktora programlarına başvuracak adayların, kendi ana dillerinin dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça veya YÖK tarafından kabul edilen dillerin birinden en az ÜDS veya KPDS puanına eşdeğer puan aldıklarını gösterir belge. 8 Yurt dışında ikamet eden Türk Uyruklu adayların ilgili ALES puanının en az olduğunu gösterir belge. 9. Ön kayıt yaptıracak öğrencilerin kırtasiye, fotokopi,iletişim vb. giderler karşılığı olarak Atatürk Üniversitesi Üniversite Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Derneği nin Vakıfbank Üniversite Şubesi ndeki numaralı hesabına (00 (yüz ) TL.) bağış yaptıklarını gösterir banka dekontunun bir örneğini başvuru sırasında enstitüye teslim edeceklerdir. Başvuruların Değerlendirilmesi; Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programına başvuran yabancı uyruklu adaylar, lisans ve/veya lisans üstü programlarda okudukları dersler ve başarı notları (Transkript) ile diğer kişisel bilgi ve belgeleri içeren dosya ile ilgili olarak Anabilim dalının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü eğitime kabul edilirler. KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN İLAVE BELGELER. Adet Fotoğraf (Mevzuata Uygun Olacak),. Öğrenim vizesi bulunan pasaportun fotokopisi ve noterden onaylı tercümesi,. İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi,. Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre öğrenci katkı payı dekontu.

4 YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN DİKKATİNE. Başvurular Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ne yapılacaktır.. POSTAYLA BAŞVURU KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR. MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.. Adaylar mezun oldukları alanlarla ilgili yüksek lisans veya doktora programlarından birisine müracaat edebilirler.. Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulünde; a) Yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacaklarda, ilgili anabilim dalında YÖK tarafından denkliği tanınan bir lisans diplomasına sahip olmak, b) Doktora programlarına başvuracak adaylarda ilgili anabilim dalında YÖK tarafından denkliği tanınan bir yüksek lisans diplomasına sahip olmak, kendi ana dillerinin dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça veya YÖK tarafından kabul edilen dillerin birinden en az ÜDS / KPDS veya eşdeğeri bir puana sahip olmak, c) Yurtdışında ikamet eden Türk uyruklu adayların yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında en az ilgili ALES puana sahip olmak şartları aranır.. Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu nun belirlediği üç kişilik jüri tarafından yapılacak Türk Dili Sınavından 00 üzerinden en az 70 puan almak zorundadırlar. Sınavda başarısız olan öğrenciler, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılırlar. Bir yıl içinde aynı şekilde yapılacak Türk Dili sınavında da başarılı olamayan öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarıyla ilişikleri kesilir. İlgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Türkçe Başarı Belgesine sahip adaylar Türkçe Dil sınavından muaf sayılırlar. 6. Yabancı uyruklu adayların lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinde YÖK tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belirlenmesi halinde programa devam eden öğrencilerin ilişikleri kesilir, mezun olanların da diplomaları iptal edilir. 7. Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim dalının görüşü doğrultusunda Bilimsel Hazırlık Programı na tabi tutulabilirler. Bu program en çok bir takvim yılı olup, bu sürede bilimsel hazırlık programını tamamlayamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim öğretimlerine bu yönetmeliğin ilgili diğer maddelerine göre devam ederler. 8. Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin geçici kayıtları ilgili enstitüye yapılır ve öğrencilik işlemleri başlatılır. Bu öğrencilerin mezun oldukları yüksek öğretim kurumunun YÖK tarafından denkliği kabul edildikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde adayların ilgili enstitü ile ilişikleri kesilir. KAYIT TARİHLERİ Kesin Kayıtlar : 9 Ağustos 00 tarihleri arasında yapılacaktır. Yedek Öğrenci Kayıtları : 6 Ağustos 00 tarihleri arasında yapılacaktır. TÜRKÇE DİL SINAVI TARİHİ Sınav Tarihi ve Saati 7 Ağustos 00 Saat 0.00 Sınav Yeri Enstitüler Toplantı Salonu

5 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Anabilim Dalları YÜKSEK LİSANS Öğrenci Kontenjanları ve Öğrenci Kabul Edilen Programlar ANABİLİM DALI BİLİM DALI Kabul Şekli ÖĞRENCİ KABUL EDİLEN PROGRAMLAR Doğrudan Bilimsel (Aşağıda adı geçen bölümlerden mezun olmak) TU YG YU hazırlıkla BAHÇE BİTKİLERİ Tarla Bitkileri BİTKİ KORUMA Entomoloji Fitopatoloji Yok. BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR BİYOLOJİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 9 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Matematik Eğitimi İngilizce Eğitimi Kimya Eğitimi Yok Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Yok Botanik Zooloji Genel Biyoloji Moleküler Biyoloji ÇEVRE Çevre Bilimleri Çevre Teknolojisi ELEKTRİK VE ELEKTRONİK Elektronik Haberleşme Elektrik Tesisleri 0 0 Biyoloji Eğitimi Moleküler Biyoloji Yok Çevre Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Çevre Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Endüstri Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Kimya Mühendisliği Makine Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Fen Edebiyat Kimya Fen Edebiyat Fizik, Fen Kimya Fen Fizik Mühendisliği ElektrikElektronik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Elektrik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Bilim Dalı Haberleşme (Telekomünikasyon) Mühendisliği Mikro Elektronik ve Kontrol Mühendisliği Elektronik Haberleşme Mühendisliği Yok

6 ENDÜSTRİ FİZİK Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Sistem Mühendisliği Yok Atom ve Molekül Fiziği Katıhal Fiziği Nükleer Fizik Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Astrofizik 9 Fen Fizik Fen Edebiyat Fizik Fizik Eğitimi Elektrik ve Elektronik Yok GIDA 8 Yok İLKÖĞRETİM İNŞAAT KİMYA KİMYA Fen Bilgisi Öğretmenliği* Matematik Öğretmenliği** Yapı Geoteknik Ulaştırma Hidrolik Mekanik Analitik Kimya Anorganik Kimya Biyokimya Fizikokimya Organik Kimya Temel İşlemler ve Termodinamik Kimyasal Teknolojiler Proses ve Reaktör Tasarımları MAKİNA Konstrüksiyon ve İmalat *** Mekanik* Makine Teorisi ve Dinamiği** Termodinamik * Enerji* MATEMATİK Cebir ve Sayılar Teorisi Geometri Topoloji Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Uygulamalı Matematik *İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği **İlköğretim Matematik Öğretmenliği * * İnşaat Mühendisliği Yok Fen Kimya Fen Edebiyat Kimya Kimya Mühendisliği OFMA Kimya Eğitimi Moleküler Biyoloji ve Genetik Çevre Mühendisliği Eczacılık Kimya Mühendisliği Çevre Mühendisliği Makine Mühendisliği Fen Kimya Fen Edebiyat Kimya : *Makine mühendisliği **Makine Mühendisliği *Mekatronik Mühendisliği *** Makine Mühendisliği Teknik Eğitim Fakültesi Konstrüksiyon ve İmalat Tarım Makineleri : Fen Edebiyat Matematik Fen Matematik OFMA Matematik Eğitimi Matematik Mühendisliği Fen Edebiyat Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Fen Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik İstatistik PEYZAJ MİMARLIĞI Orman Mühendisliği Mimarlık Şehir ve Bölge Planlama İnşaat Mühendisliği İç Mimarlık 7

7 SU ÜRÜNLERİ TARIM EKONOMİSİ TARIMSALYAPILAR VE SULAMA Fen Kimya Fen Edebiyat Kimya Fen Fizik Fen Edebiyat Fizik Çevre Mühendisliği Veteriner OFMA Fizik OFMA Kimya OFMA Biyoloji Tarım İşletmeciliği Tarım Politikası ve Yayım Tarım Ekonomisi Zootekni Tarla Bitkileri Tarım Makinaları Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İşletme Yönetim Bilişim Sistemleri Ekonometri Kamu Yönetimi İktisat Uluslararası İlişkiler OFMA Matematik Fen Matematik Fen Edebiyat Matematik Tarımsal Yapılar ve sulama 0 Yok. TARIM MAKİNALARI Tarım Makineleri Tarım Makineleri Makine Mühendisliği TARLA BİTKİLERİ Tarla Bitkileri. Tarla Bitkileri Tarım Ekonomisi Zootekni Tarım Makinaları 8

8 TOPRAK Bilimi Bitki besleme, Bitki besleme Tarım Ekonomisi Tarla Bitkileri Zootekni Tarım Makinaları ZOOTEKNİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ Hayvan Yetiştirme Yemler ve Hayvan Besleme Biyometri ve Genetik 7 6 Zootekni Veteriner Bilimsel hazırlıkla Tarla Bitkileri Tarım Makineleri Tarım Ekonomisi Fen Edebiyat Matematik Fen Matematik Fen Kimya Fen Edebiyat Kimya Fizik OFMA Fizik Fen Edebiyat Fizik Fen Fizik yok Kimya 6 OFMA Kimya Fen Edebiyat Kimya Fen Kimya Yok Matematik OFMA Matematik Fen Edebiyat Matematik Fen Matematik Yok Biyoloji OFMA Biyoloji İlköğretim Fen Bilgisi Not: TU: Türk uyruklu doğrudan, YG: Yatay geçiş, YU: Yabancı uyruklu 9

9 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Anabilim Dalları DOKTORA Öğrenci Kontenjanları ve Öğrenci Kabul Edilen Programlar ANABİLİM DALI BİLİM DALI Kabul Şekli Öğrenci Kabul Edilen Bilim Dalları Doğrudan Bilimsel hazırlıkla (Aşağıda adı geçen anabilim veya bilim dallarında Yüksek Lisans yapmış olmak) TU YG Y U BAHÇE BİTKİLERİ Yok BİTKİ KORUMA BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ BİYOLOJİ ÇEVRE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK FİZİK Entomoloji* Fitopatoloji** Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Botanik Zooloji Genel Biyoloji Moleküler Biyoloji Çevre Bilimleri * Çevre Teknolojisi** Haberleşme* Kontrol ve Kumanda Sis.** Atom ve Molekül Fiziği Katıhal Fiziği Astrofizik* *Entomoloji **Fitopatoloji Yok. 6 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar Eğitimi Bilgisayar Mühendisliği Yok 7 Botanik Zooloji Genel Biyoloji Moleküler Biyoloji Temel Biyoteknoloji Entomoloji Fitopatoloji Yok *Çevre Bilimleri **Çevre Teknolojisi Yok *Haberleşme (Telekomünikasyon) **Kontrol Kumanda Sistemleri Yok Astrofizik Atom ve Moleküler Fiziği Genel Fizik Katıhal Fiziği Nükleer Fizik *Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilimdallarında yüksek lisans yapmış olmak veya; OFMA Fizik Fen Fak. Fizik Elektrik Elektronik mezunu olmak. Yok GIDA 7 Yok İLKÖĞRETİM Fen Bilgisi Öğretmenliği* Matematik Öğretm.** Doğrudan *İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi **İlköğretim Matematik **OFMA Matematik Bilim Dallarında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Yok 0

10 İNŞAAT KİMYA KİMYA MAKİNA MATEMATİK Yapı* Yapı Malzemeleri** Ulaştırma *** Mekanik**** Analitik Kimya Anorganik Kimya Biyokimya Fizikokimya Organik Kimya Temel İşlemler ve Termodinamik* Kimyasal Teknolojiler ** Proses ve Reaktör Tasarımları*** Konst. ve İmalat ** Mekanik* Termodinamik *** Enerji*** Cebir ve Sayılar Teorisi* Geometri Topoloji ** Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi*** Uygulamalı Matematik**** PEYZAJ MİMARLIĞI Yok *Yapı **Yapı Malzemeleri ***Ulaştırma ****Mekanik Yok Analitik Kimya Anorganik Kimya Biyokimya Fizikokimya Organik Kimya Bilim Dallarında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. OFMA Kimya OFMA Kimya Tezsiz Eczacılık Çevre Bilimleri Çevre Teknolojisi Temel İşlemler ve Termodinamik Kimyasal Teknolojiler Proses ve Reaktör Tasarımları Bilim Dallarında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak Doğrudan *Temel İşlemler ve Termodinamik **Kimyasal Teknolojiler ***Proses ve Reaktör Tasarımları yok. * Konstrüksiyon ve İmalat * Mekanik * Termodinamik *Enerji *Makine teorisi ve Dinamiği ** Konstrüksiyon ve İmalat ** Mekanik **Makine teorisi ve Dinamiği *** Termodinamik ***Enerji Bilim Dallarının birinde Yüksek Lisans yapmış olmak. Yok *Cebir ve Sayılar Teorisi Geometri **Topoloji ***Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi ****Uygulamalı Matematik ****OFMA Matematik yok

11 SU ÜRÜNLERİ TARIM EKONOMİSİ TARIMSALYAPILAR VE SULAMA 8 Doğrudan Bölümü Astrofizik Atom ve Moleküler Fiziği Genel Fizik Katıhal Fiziği Nükleer Fizik Analitik Kimya Anorganik Kimya Biyokimya Fizikokimya Organik Kimya Botanik Zooloji Genel Biyoloji Moleküler Biyoloji Çevre Bilimleri Çevre Teknolojisi Veteriner Fakültesi OFMA Fizik OFMA Kimya OFMA Biyoloji Tarım İşletmeciliği Tarım Politikası ve Yayım Tarım İşletmeciliği Tarım Politikası ve Yayım Zootekni Tarla Bitkileri Tarım Makinaları Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İşletme Yönetim Bilişim Sistemleri Ekonometri Kamu Yönetimi İktisat Uluslararası İlişkiler OFMA Matematik Fen Matematik Fen Edebiyat Matematik Tarımsal Yapılar ve sulama Tarımsal Yapılar ve sulama Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak yok TARIM MAKİNALARI Tarım Makineleri Tarım Makineleri Tezli yüksek lisans yapmış olmak yok TARLA BİTKİLERİ Tarla Bitkileri. 8 Tarla Bitkileri Tarım Ekonomisi Zootekni Tarım Makinaları Botanik Zooloji Genel Biyoloji Moleküler Biyoloji

12 TOPRAK Bilimi Bitki Besleme Bilim Dallarında Tezli Yüksek lisans yapmış olmak. yok ZOOTEKNİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ Hayvan Yetiştirme Yemler ve Hayvan Besleme Biyometri ve Genetik Not: TU: Türk uyruklu doğrudan, YG: Yatay geçiş, YU: Yabancı uyruklu Hayvan Yetiştirme Yemler ve Hayvan Besleme Biyometri ve Genetik bilim dallarında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Yok Fizik OFMA Fizik Astrofizik Atom ve Moleküler Fiziği Genel Fizik Katıhal Fiziği Nükleer Fizik Yok Kimya OFMA Kimya Analitik Kimya Anorganik Kimya Biyokimya Fizikokimya Organik Kimya Yok Matematik 6 OFMA Matematik Yok Biyoloji 6 OFMA Biyoloji Biyoloji Eğitiminde Y.Lisans yapmış olmak Fen Bilgisi Eğitimi

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER 1) 1 adet Fotoğraf 2011 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için aşağıda belirtilen Bilim/Sanat Dallarına

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İLANIDIR.

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İLANIDIR. mardin ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Dil Enstitüsü başvuru şartları ve kontenjanlar için

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları DEĞERLENDİRME %

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları DEĞERLENDİRME % ALES PUAN TÜRÜ. Uyruklu ÜNİP * ALES PUANI MEZUNİYET NOT ORTALAMASI MÜLAKAT 015-016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları DEĞERLENDİRME % ANABİLİM DALLARI Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN BİLDİRİM FORMU KONTENJAN ÖNERİLEN. AÇIKLAMA (Hangi Fakülte ve bölüm mezunlarının başvurabileceği yazılacak) 3 - -

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN BİLDİRİM FORMU KONTENJAN ÖNERİLEN. AÇIKLAMA (Hangi Fakülte ve bölüm mezunlarının başvurabileceği yazılacak) 3 - - ANABİLİM DALI Y.LİSANS DOKTORA YABANCI UYRUKLU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLDİRİM FORMU YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALAN İÇİ ALAN DIŞI ALAN İÇİ ALAN DIŞI Bilim Dalı AÇIKLAMA (Hangi Fakülte ve bölüm mezunlarının

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

Sonuçların İlan Tarihi 13 Ağustos 2015. Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar İçin Yerleştirme Tarihleri 14-19 Ağustos 2015

Sonuçların İlan Tarihi 13 Ağustos 2015. Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar İçin Yerleştirme Tarihleri 14-19 Ağustos 2015 T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ALINACAK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU TARİHLERİ, KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI İlgili Tarihler Başvuru Tarihi

Detaylı

İlgili Tarihler Başvuru Tarihi Başlangıcı (Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci Dahil) 10 Aralık 2014. Başvuru Tarihi Sonu (Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci Dahil)

İlgili Tarihler Başvuru Tarihi Başlangıcı (Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci Dahil) 10 Aralık 2014. Başvuru Tarihi Sonu (Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci Dahil) T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ALINACAK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU TARİHLERİ, KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI İlgili Tarihler Başvuru Tarihi

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

Detaylı

A- YÜKSEK LİSANS VE DOKTORAYA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI

A- YÜKSEK LİSANS VE DOKTORAYA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI NOT: Başvuru sürecinden sonra, her ne sebeple olursa olsun adayın hatasıyla, bilgi eksikliğiyle, vb. nedenlerle yapılan yanlış başvurular sonucunda başvuran adayın işlemleri iptal edilecektir. Bu nedenle

Detaylı

Başvuru Tarihi Başlangıcı 20 Temmuz 2015. Başvuru Tarihi Sonu 31 Temmuz 2015. Sonuçların İlan Tarihi 10 Ağustos 2015

Başvuru Tarihi Başlangıcı 20 Temmuz 2015. Başvuru Tarihi Sonu 31 Temmuz 2015. Sonuçların İlan Tarihi 10 Ağustos 2015 İLAN AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARASINDA ORTAKLAŞA AÇILAN ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA 2015-2016

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tezli Yüksek Lisans. Yük. Yabancı Dil Puan Şartı. Çevre Mühendisliği 12 1 40* -

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tezli Yüksek Lisans. Yük. Yabancı Dil Puan Şartı. Çevre Mühendisliği 12 1 40* - HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Fen ve Sosyal Bilimleri Enstitülerinin Anabilim Dallarına Yüksek ve Doktora programlarına öğrenci alınacaktır. Anabilim Dalı Tezli

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (EK-1 28.04.2015 tarih ve 91-2 sayılı Enstitü Kurulu Karar ekidir 21.05.2015 tarih ve 447-6 Sayılı Senato kararı ile onaylanmıştır). SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 20-205 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında, Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı Anabilim Dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır. İlgili

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 01.01.2014 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır)

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 01.01.2014 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 0.0.04 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır) Üniversitemize bağlı Sağlık, Sosyal Bilimler ve Fen Enstitülerinin çeşitli anabilim dallarına 0304 EğitimÖğretim

Detaylı

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ (16/06/2015 tarih, 64 sayılı Senato toplantısının 23 nolu karar ekidir.) EK: 17 20152016 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIM TAKVİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS Başlangıç Bitiş Yatay geçiş Başvuruları

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları Toplantı Tarihi:09.06.2015 Toplantı Sayısı : 23 Karar No: 02 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara alınacak

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI İlan T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü nün aşağıda

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20142015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU HAZİRAN2014 1 2014 2015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz lisansüstü öğretim programlarına 2013 2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. alınacak

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ üstü Programları İçin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Enstitüleri Başvuru ve Kayıt Kılavuzu 2014-2015 Güz Yarıyılı (10 Temmuz 2014 tarih, 58 sayılı Senato toplantısının 2 nolu

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, aşağıda kontenjanları belirtilen

Detaylı

Başvurular e-posta ile yapılacaktır.

Başvurular e-posta ile yapılacaktır. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI METNİ ve ABD GÖRE KONTENJAN DAĞILIMLARI Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2015-2016 Öğretim yılı birinci yarıyılında Türkiye

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI Kontenjanları, Başvuru Şartları ve Başvuruya Esas Teşkil Eden Lisans Programları Lisansüstü Programlara Başvuru

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN 2015-2016 öğretim yılı Güz Yarıyılında Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmek üzere

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları Toplantı Tarihi: 10.06.2014 Toplantı Sayısı : 26 Karar No: 19 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara

Detaylı

İlan TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI

İlan TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI İlan TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI Üniversitemiz Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinin aşağıda belirtilen anabilim/anasanat dallarının

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, A- EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, A- EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 20132014 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yükseklisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A EĞİTİM

Detaylı

YÜKSEK LİSANS DOKTORA

YÜKSEK LİSANS DOKTORA ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN 2014-2015 öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine yüksek lisans ve doktora öğrenimi

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Yüksek Lisans Doktora Yatay Geçiş (Yüksek Lisans) Tezsiz yüksek lisans T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmenliği

Detaylı