Byte (Tamsayı) 1 0 ile 255 arasında 10 sayısı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Byte (Tamsayı) 1 0 ile 255 arasında 10 sayısı"

Transkript

1 Temel Veri Tipleri Aşağıda VBEE de temel olarak kullanılan veri tipleri listelenmiştir. VBEE de, burada verilen veri tiplerinden çok daha fazlası kullanılmaktadır, sözkonusu veri tiplerine, ilgili kitaplardan ve yardım dosyalarından ulaşılabilir. İsim Bellekte kapladığı alan (byte) Alt ve Üst Sınır Örnek Boolean Kullanıldığı platforma göre değişir True veya False True Byte (Tamsayı) 1 0 ile 255 arasında 10 sayısı Char (Tek String karakter) 2 0 ile arasında R harfi veya 5 sayısı Date (Tarih) 8 1 Ocak 0001 ile 31 Aralık 9999 arasında Double (Ondalıklı Sayı) 8-1.7E+308 ile 1.7E+308 arasında Integer (Tamsayı) 4-2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında Herhangi bir tarih 3.45 veya -24 sayısı 234 veya -78 sayısı String Kullanıldığı platforma göre değişir 0 2 Milyar arası Deneme ifadesi veya 345 sayısı İpucu: Byte veri tipi ile, hafızada kaplanan alan anlamındaki byte ifadesini karıştırmayın. Örneğin 32 sayısı hafızada bir değişkene karşılık tutulmak istenirse, bu değer sayı sınırları arasında olduğu için byte veri tipinde tanımlanabilir, ama 32 sayısını byte tipinde tutan değişken, hafızada sadece 1 byte lik yer işgal eder. İpucu: Yukarıdaki tanımlamalarda string ve char tipindeki değerlerin, değişkenlere çift tırnak işareti içinde eşitlendiğine, aynı durumun, byte, integer, double gibi sayı tipindeki değerlerin tırnak işareti olmadan yazıldığına (eşitlendiğine) dikkat edin. İpucu: Yukarıdaki tabloda string tanımlama tipinin örneği için hem sayı hem de isim türü değerlerin verildiğine dikkat edin. Sayılar hem sayı olarak (integer, byte, double vbg.) hem de string veri tipinde tanımlanabilir. String veri tipinde tanımlanan sayılara, dört işleme girmeyen; telefon, kapı, öğrenci, emekli sicil numarası gibi örnekler verilebilir. İpucu: Yukarıdaki durum, string tanımlama türünün alt tipi olan char tanımlama şeklinde de geçerlidir. İpucu: Double tipi, ondalıklı sayıların tanımlanmasında kullanılır. Ondalıklı sayılar yapıları gereği tamsayıları da kapsar. Örneğin 2 sayısının karşılığı olacak bir değişken, hem byte, hem integer hem de double olarak tanımlanabilir. Fakat 2 sayısının alacağı bir değerin tanımlanacağı değişkeni byte tipi olarak tanımlamak daha uygundur. Çünkü 2 sayısı double olarak tanımlanırsa hafızada 8, integer olarak tanımlanırsa 4, byte olarak tanımlanırsa 1 byte lik yer tutar. Bundan dolayı 2 değerinin karşılığı olabilecek bir Gültekin Çağıl, Bilgisayar Programlama ders notları, Sakarya Üniv. Endüstri Mühendisliği/Hafta 3/Sayfa 1

2 değişkenin byte olarak tanımlanması gerekir. Örnek: 70 öğrencisi olan bir sınıftaki öğrencilerin sayısını hafızada tutacak değişkenin, hangi veri tipinde tanımlanması en uygundur? Örnek: 8200 öğrencisi olan bir fakültedeki öğrencilerin sayısını hafızada tutacak değişkenin, hangi veri tipinde tanımlanması en uygundur? Örnek: Dünya nüfusunu hafızada tutacak değişkenin, hangi veri tipinde tanımlanması en uygundur? Değişkenler ve Tanımlanmaları Değişkenler, program içinde değeri değişebilen/değiştirilebilen ifadelerdir. Visual Basic te değişken tanımlanırken; Dim komutundan faydalanılır. Genel kullanılışı Dim değişken adı [ as değişken tipi ] Değişkenin tanımlanması, ayrılacak hafıza miktarının belirli olmasını sağlar. Yukarıdaki yazılışta köşeli parantez içindeki kısma dikkat edin. Bu kısmı yazmak zorunlu değildir. Yazılırsa değişken tipi mutlaka belirtilmelidir, yazılmazsa sözkonusu değişkenin Variant tipinde olduğu kabul edilir, bu durum hafızada gereksiz yer kaybına sebep olur. Çünkü variant veri tipi, değişken tipinin belirtilmediği durumlarda VB tarafından değişkene atanan bir tiptir ve değişkenin aldığı değere göre doğrudan ilgili değişken tipine benzetilir (örneği aşağıdadır). Dolayısıyla Variant tanımlama (yani dim satırındaki değişken tipi kısmına hiçbirşey yazmama) iyi bir programcılık tekniği değildir. İpucu: Değişkenlerin büyük veya küçük harf ile yazılmaları önemli değildir ve aynı şekilde işleme girer. Örneğin abc değişkeni aşağıdaki yazılışların hepsinde aynı şekilde işleme girecektir. Abc (baştaki harf büyük), abc (ikinci harf büyük) abc (son harf büyük) abc (son iki harf büyük).. Örnekler Dim A as char Dim A as integer Dim A as double A değişkeni char veri tipinde işlem görecektir. A değişkeni sadece tek harf veri kabul edecektir, birden fazla karakteri olan bir değer girildiğinde soldaki ilk karakter bu değişkenin hafızadaki karşılığı olur. A= K hafızadaki karşılığı K A= SAU hafızadaki karşılığı ilk karakter olan S karakteridir A değişkeni integer veri tipinde işleme girecektir. Bu değişkene atanabilecek değer sınırları, yukarıdaki tabloda da belirtildiği gibi -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasındadır. Bu sınırlar dışında bu değişkene atanacak bir değer programın hata vermesine neden olur. Ayrıca integer olarak tanımlanmış bir değişkene ondalıklı bir değer girilirse, bu değer tamsayıya dönüştürülür. A değişkeni double veri tipinde işleme girecektir. Double sayı tanımlamaları arasında en geniş tanımlama aralığıdır, çünkü ondalıklı sayılar tamsayıları kapsar. Dolayısıyla hafızada hangi değişken ne Gültekin Çağıl, Bilgisayar Programlama ders notları, Sakarya Üniv. Endüstri Mühendisliği/Hafta 3/Sayfa 2

3 kadar yer işgal etmektedir? diye bir düşünce olmadan program yapılacaksa, bütün sayılar double olarak tanımlanabilir. Dim A A değişkeni variant veri tipinde işleme girecektir. Bunun anlamı şudur; programın çalışması sırasında A değişkenine hangi değer atanırsa, VB bu değişkene, hafızada, atandığı tipin en yüksek aralığını tahsis eder. Örneğin A değişkenin aldığı değer 5 ise integer olarak işleme sokar, halbuki kullanıcı 5 değerinin atandığı değişkeni byte olarak belirtilebilirdi. Dim A as string, B as string, C as integer Bu satırda 3 farklı değişken sadece bir Dim satırında tanımlanmak istenmiştir. Aynı amaç, aşağıdaki gibi 3 farklı Dim satırı yazılarak da gerçekleştirilebilirdi. Dim A as string Dim B as string Dim C as integer Veri Tiplerine (değişkenlere) başlangıç değeri atama İstenirse değişkenlere, Dim komutu ile tanımlama sırasında, aşağıdaki şekilde başlangıç değerleri atanabilir. Genel kullanılışı Dim değişken adı [ as değişken tipi ]=Başlangıç değeri Örnekler Dim A as double=3.5 Dim A=5 Dim A as string= deneme A değişkeni double veri tipinde ve 3.5 başlangıç değeri ile işleme girecektir. A değişkeni variant veri tipinde ve 5 (integer-neden integer olduğu yukarıdaki örneklerde anlatıldı) işleme girecektir. A değişkeni string veri tipinde ve deneme başlangıç değeri ile işleme girecektir. Veri Tiplerine (değişkenlere) başlangıç değeri atanmamışsa!!! Sayı değişken tipleri için (byte, integer, double vbg.) sıfır (O sayısı). String değişken tipleri için (char, string vbg.) "" değeridir, bu değerin yazı olarak ifadesi şudur: çift tırnak işareti açılır ve arada boşluk olmadan kapatılır. Boolean mantıksal değişken tanımlama tipinde False değeridir. Date değişken tanımlama tipinde "00:00:00" değeridir. Option Explicit Komutu Option Explicit komutu, değişkenlerin tanımlanmasını zorunlu hale getirmek veya değişkenleri tanımlama zorunluluğunu ortadan kaldırmak için kullanılır. Bu komutun kullanılma mecburiyeti yoktur, kullanılmazsa, değişkenleri mutlaka tanımlamak zorundasınız demektir (option explicit on), aksi durumda, yani değişkenlerin kullanılma zorunluluğu ortadan kaldırılmak istenirse kullanılması mecburidir. Gültekin Çağıl, Bilgisayar Programlama ders notları, Sakarya Üniv. Endüstri Mühendisliği/Hafta 3/Sayfa 3

4 Kullanılış şekli; Option Explicit On (Kullandığınız değişkenleri tanımlamak zorundasınız). Option Explicit Off (Kullandığınız değişkenleri tanımlamak zorunda değilsiniz) General Declerations Bölümü Option Explicit komutu kullanılmak istenirse, VB editörünün sadece General Declerations bölümüne yazılması gerekir, aksi halde VB hata mesajı verir. General Declerations bölümü; bütün yordamların ve program satırlarının en üstündeki satırdır, aşağıdaki örnekte bu bölümün yeri gösterilmektedir. Option Explicit komutunun yazıldığı yere dikkat edin, bu komutun bu programda yazıldığı yer General Declerations yeridir, ayrıca bu örnekte (option explicit komutu) on durumunda olduğundan kullanılmasa da olurdu. İpucu: VB program satırları genel olarak yordamların arasına yazılır. Bu durumun istisnalarından birisi General Declerations kısmına yazılan satırlardır. Giriş Çıkış Komutları inputbox Komutu Bilgisayar programlamada problemi çözen bilgisayardır, dolayısıyla çözenin bilmediklerini öğrenmesi gerekir. inputbox komutu problemin çözülmesi için bilinmeyenlerin kullanıcıya sordurulması ve bu bilinmeyenleri problemi çözen olarak bilgisayarın öğrenmesi için kullanılır. Basit gösterimiyle inputbox komutunun kullanımı aşağıdaki gibidir (bu komutun daha ayrıntılı kullanım şekli vardır, ayrıntı için daha geniş açıklamaların gösterildiği kaynaklara bakabilirsiniz) Değişken ismi=inputbox(. ) Yukarıdaki gösterimde. olarak gösterilen yere değişkenin ekranda görülmesi istenen açıklaması yazılmalıdır. Örnek: İsim=inputbox ( İsminizi veriniz ) Msgbox Komutu Programın çalışması sırasında veya sonunda, elde edilen sonuçların veya ifadelerin ekranda gösterilmesi için kullanılır. Gültekin Çağıl, Bilgisayar Programlama ders notları, Sakarya Üniv. Endüstri Mühendisliği/Hafta 3/Sayfa 4

5 Basit gösterimiyle msgbox komutunun kullanımı aşağıdaki gibidir (bu komutun daha ayrıntılı kullanım şekli vardır, ayrıntı için daha geniş açıklamaların gösterildiği kaynaklara bakabilirsiniz) Msgbox(. ) veya Msgbox (değişken ismi) Yukarıdaki gösterimde. olarak gösterilen yere, ekrana üzerinde işlem yapılmadan gösterilecek şey (sayı veya ifadeler) yazılmalıdır. İkinci gösterimdeki değişken ismi ifadesi, program içinde bir değer alan değişkene karşılık gelir ve bu değer ekranda gösterilir. İkinci gösterimdeki değişken ismi ifadesinin çift tırnak içinde yazılmamış olmasına dikkat edin. Örnek: Msgbox ( Endüstri Mühendisliği ) Msgbox isim Birinci örnekte ekrana Endüstri Mühendisliği yazılır, ikinci örnekte ekrana, isim değişkeninin hafızadaki karşılığı yazılır (isim yazılmaz, karşılığı ne ise o yazılır, dikkat!!!). Değişkenlerin tanımlandıklara yere göre durumları Değişkenler iki yere göre tanımlanırlar: Genel tanımlamalar: Yordamların üzerinde yapılan tanımlamadır. Bu şekilde yapılan tanımlar yordamlar üstü olduğu için, Class içindeki bir veya birden fazla yordam içinde bu tanımlar geçerli olacaktır. Özel tanımlar: Yordamların içinde yapılan tanımlardır. Bu şekilde yapılan tanımlar yordam içinde olduğundan, sadece tanımlandığı yordamlarda geçerli olacaktır, program akışı ilgili yordamın dışına çıktığında, yordam içinde yapılan tanımlar geçersiz olacaktır. Aşağıdaki örnek, iki tür tanımlamayı da içermektedir. Öncelikle bu programın Option Explicit On satırından dolayı çalışmayacağını belirtmek gerekir. Bu programın hatasız çalışması için Option Explicit On satırının Option Explicit Off haline getirilmesi gerekir. Çünkü bu örnek tanımlamaları göstermek için özellikle bu şekilde düşünülmüştür. Gültekin Çağıl, Bilgisayar Programlama ders notları, Sakarya Üniv. Endüstri Mühendisliği/Hafta 3/Sayfa 5

6 Bu satır, program içinde kullanılan bütün değişkenlerin tanımlanmasını zorunlu hale getiriyor Bu satırda a değişkeni genel olarak ve 12 başlangıç değeri ile tanımlanmıştır. Genel tanımlaması, CLASS satırından sonra ve 2 SUB yordamın üzerinde olmasından anlaşılmaktadır. Bu tanıma göre a değişken değerine Sub Form1_Load ve Sub Button1_Click yordamlarından ulaşılabilir. Bu yordamdaki b değişken tanımlaması sadece bu yordam içinde geçerlidir. Bu yordamın içinde a ve b değişken değerleri tanımlıdır, c değişken değeri tanımsız olarak işlem görür. Bu yordamdaki c değişken tanımlaması sadece bu yordam içinde geçerlidir ve deneme başlangıç değeri ile tanımlanmıştır. Bu yordamın içinde a ve c değişken değerleri tanımlıdır, b değişken değeri tanımsız olarak işlem görür. Aşağıdaki örnekte a değişkeni önce genel olarak integer sayı tipinde ve 12 başlangıç değeri ile tanımlanmış, ancak daha sonra Form1_Load yordamının içinde aynı değişken özel tanımlamaya, string değişken tipine ve Ali başlangıç değerine döndürülmüştür. Buna göre Form1_Load yordamının içinde a değişken değeri, tipi string e ve başlangıç değeri de Ali ifadesine döndürülür, bu kullanımda Form1_Load yordamının içinde a değişken değeri Ali olarak işleme girer. Ama buna karşın deneme yordamının içinde a değişkeni ile ilgili bir değişiklik yapılmadığı için bu yordamın içinde a değişken değeri integer ve 12 olarak işleme girer. Gültekin Çağıl, Bilgisayar Programlama ders notları, Sakarya Üniv. Endüstri Mühendisliği/Hafta 3/Sayfa 6

7 Değişkenlere İsim Verme Kuralları Değişkenleri isimlendirirken daha sonra baktığınızda akılda kalabilecek ve anlamlı bir isim veriniz. Örneğin kalem sayısı ile bir değer için, kalem değişkenini kullanmanız programı daha sonra incelediğinizde anlamanız için daha mantıklı olacaktır. Tanımlanacak değişkenlerin ilk karakteri mutlaka bir harf (büyük veya küçük harf olması önemli değildir) ile başlamalıdır ( a... veya h... gibi). Geri kalan karakterler; harflerden, rakamlardan, alt çizgi karakterinden ( _ ) oluşabilir. Değişken isimlerinde noktalama işaretlerini (., ; :? vbg.), matematiksel (+ - * / \ vbg.) ve mantıksal ve karşılaştırma operatörleri (< > = vbg.) kullanmayız. Değişken isimleri 40 karaktere kadar olabilir. Değişken ismi Visual Basic deyimlerinden birisi olamaz (inputbox, msgbox, vbg.). Değişken isimlendirirken Türkçe karakterler (ğüşiöçı, ĞÜŞİÖÇİ) kullanmayınız. Geçerli değişken isimleri için örnekler: Adi, yasi, Maas98a, SANAT_DALI Geçersiz değişken isimleri için örnekler: 2ADI, ad soyad, Mal+Bildirimi 2ADI : İlk karakter bir sayı ile başlamış. Ad soyad : Değişken isminde boşluk kullanılmış. Mal+Bildirimi : Değişken isminde geçersiz bir karakter kullanılmış. Yanlış değişken tanımlama sırasında Visual Basic kullanıcıyı bir uyarır. hata mesajı ile Yordamlar (Prosedür ler) Programlama işlemlerini küçük mantıksal parçalara bölerek kolaylaştırabilirsiniz. Yordamlar, yoğun olarak yinelenen ve ortak kullanılan; hesaplamalar, metin ve veri girişleri gibi görevler için kullanışlıdır. Yordam kullanarak program yazmanın iki önemli özelliği vardır: Yordamlar program kodunu daha küçük parçalara böler, böylece hata ayıklama daha kolay olur. Bir program için yazılan yordam, farklı programlar için de kullanılabilir. Visual Basic de kullanılan Yordam türlerinden bazıları: SUB Yordamlar: Değer üretmezler. FUNCTION Yordamlar: Değer üretirler. SUB Yordamlar Genel yazılışı Sub YordamAdı ([argüman listesi])... (Yordam içindeki satırlar) Gültekin Çağıl, Bilgisayar Programlama ders notları, Sakarya Üniv. Endüstri Mühendisliği/Hafta 3/Sayfa 7

8 YordamAdı Sub yordamın adıdır, argüman listesi yordamın aldığı, yani çağrıldığında yordama geçirilebilen argümanlar listesidir. Argüman listesi seçimliktir, çünkü bazı yordamlar hiç argüman almazlar. Ancak yordam adını izleyen parantezler ( ) seçimlik değildir; yordam argüman alsa da almasada parantezlerin kullanılması zorunludur. Argüman listesindeki argümanların herbiri için yazım kuralı şöyledir: Örnek: Değişken ismi [as değişken tipi] Private Sub Form1_Load() Yenioyun (2, 3) Sub Yenioyun(oyuncu_sayisi as integer, seviye) MsgBox ( Bu oyunda & oyuncu_sayisi & oyuncu var ) MsgBox ( Oyunun seviyesi: & seviye) Yenioyun yordamı iki argüman alır; oyuncu_sayisi (integer) ve seviye (variant). Bir Sub Yordamın Çağırılması Genel yazılışı YordamAdı [Argümanlar] YordamAdı Sub yordamın adıdır, Argümanlar yordama yolladığınız argümanlardır ve kullanılması zorunlu değildir. Eğer yordam argüman almadan çalışacak şekilde tasarlanmışsa bu durumda sadece Yordamadı yazılmalıdır. Birden fazla argüman varsa, bu argümanlar birbirinden virgül ile ayrılmalıdır. Örnek: Yukarıdaki örnekte yazılmış olan yordam şu şekilde çağrılabilir. Yenioyun (2,5) Bu program satırı Yenioyun isimli yordamı çağırır (çalıştırır) ve ona iki argüman yollar; 2, oyuncu_sayisi değişkeniyle gösterilen oyuncu sayısıdır, 5 ise oyunun seviyesini temsil etmektedir. Örnek: Sonucubul() Bu program satırı Sonucubul yordamını çalıştırır ve ona argüman yollamaz. Bir Sub Yordamın Nesne ile Kullanılması (İlişkilendirilmesi) Form ekranında oluşturulmuş herhangibir nesnenin üzerine çift tıklanırsa; bu nesne ile ilgili olay ve olaya bağlı olarak yapılacakların programlanacağı satırların yazılabilmesi için VB tarafından bir alt yordam oluşturulur. Örneğin Button nesnesi form ekranında oluşturulur (Resim a) ve Button nesnesinin üzerine çift tıklanırsa (Resim b), hazırlanan Form çalıştırıldığında, Button düğmesine bir kez basıldığında yapılması istenenlerin arasına yazılabileceği bir Sub ve yordamı otomatik olarak VB tarafından açılır. Gültekin Çağıl, Bilgisayar Programlama ders notları, Sakarya Üniv. Endüstri Mühendisliği/Hafta 3/Sayfa 8

9 Resim a Resim b Nesne ile ilişkilendirilmiş bir Sub yordamın genel yazılışı aşağıdaki gibidir. [Private] Sub Nesne İsmi_Olay İsmi(Nesne ile ilgili argümanlar) Nesne ile ilgili olay gerçekleştiğinde yapılması istenenler (VB program satırları) Yukarıdaki genel yazılışda Private (Özel) ifadesi seçimliktir ve sözkonusu yordamın sadece ilgili form içinde kullanılabileceğini ifade etmektedir. Örnek: Private Sub Button1_Click() A=5 Yukarıdaki Genel Yazılışa göre açıklamalar: Nesne İsmi: Button1 Olay İsmi: Click Nesne ile ilgili olay gerçekleştiğinde yapılması istenenler (VB program satırları): A değişkenine 5 sayı değerinin atanması Amaç: Button1 nesnesine bir kez tıklanırsa, A değişkenine 5 sayı değerini atanmasını sağlayan bir yordamdır. Laboratuar Uygulaması 1: Bilgisayar ile tanışma programının yazılması. Program; inputbox, msgbox komutuları ve değişken kullanımına ait bir örnektir. Bilgisayar kendisini tanıtmalı daha sonra kullanıcıya adını sormalı ve son olarak memnun oldum (kullanıcının ismi) demelidir. Laboratuar Uygulaması 2: İki sayının textbox nesnesinin içine yazılacağı, iki sayının arasında label nesnesi ile + işaretinin olacağı ve sonuç değerinin hesapla butonu ile üçüncü textbox nesnesinin içine yazılacağı programın tasarlanması ve yazılması. Bu program sayesinde kademeli olarak hesap makinesi yazma programına gidilmesi amaçlanmaktadır. Gültekin Çağıl, Bilgisayar Programlama ders notları, Sakarya Üniv. Endüstri Mühendisliği/Hafta 3/Sayfa 9

Diziler İndisli Değişkenler

Diziler İndisli Değişkenler Diziler İndisli Değişkenler Aynı tür bilgileri (öğrenci isimleri, şehir isimleri, kapı numaraları, fakülteler vbg.) bellekte tutmak için kullanabileceğimiz listelere dizi adı verilir. Dizi kullanmanın

Detaylı

TBT110 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ DERSİ

TBT110 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ DERSİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TBT110 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ DERSİ VISUAL BASIC 2005 2008 DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. M. Tamer AYVAZ Bu ders notlarının her hakkı Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Her Select Case bloğu, mutlaka End Select ile bitmek zorundadır.

Her Select Case bloğu, mutlaka End Select ile bitmek zorundadır. Select Case Komutu: VB de karar sürecinde kullanılan komutlardandır. Bu yapı ile sadece bir değişkenin durum kontrolü yapılır. Kontrolü yapılacak değişkenin genel olarak alabileceği değerler belirli ise

Detaylı

Yukardaki gibi sonsuz döngülü programlara Ctrl+Break tuş takımı ile müdahale edilmesi gerekir, aksi halde program sonsuz döngüye girer.

Yukardaki gibi sonsuz döngülü programlara Ctrl+Break tuş takımı ile müdahale edilmesi gerekir, aksi halde program sonsuz döngüye girer. Döngüsü En basit döngü yapısıdır. Hiçbir kontrol yapılmadan ve ifadeleri arasındaki satırların işlem görmesi için kullanılır. Bu yapıda programın terkedilmesi için herhangi bir kontrol olmadığından, döngü

Detaylı

Sıralı bir dosyayı açmak için FileOpen komutundan faydalanılır. Bu komutun genel kullanılış biçimi aşağıdaki gibidir:

Sıralı bir dosyayı açmak için FileOpen komutundan faydalanılır. Bu komutun genel kullanılış biçimi aşağıdaki gibidir: DOSYALAR Visual Basic de Sıralı ve Rasgele olmak üzere iki tür dosya vardır. Dosyalar en basit ifadesi ile verileri disk üzerinden (hard disk, disket vs.) işlemek amacıyla kullanılırlar ve bu yönü ile

Detaylı

Genel Kullanılış 1: [değişken ismi] = [değişken ismi] [işlem] [sayı veya string ifade veya değişken]

Genel Kullanılış 1: [değişken ismi] = [değişken ismi] [işlem] [sayı veya string ifade veya değişken] Sayaçlar Düzenli olarak artan (+) veya azalan (-) sayı veya string ifadeler elde etmek için kullanılırlar. Eşitliğin her iki tarafındaki değişken isminin aynı olmasına dikkat edin. Bu durum matematik olarak

Detaylı

Visual Basic 6.0. Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Değişkenler ve Veri tipleri. Ders Notları

Visual Basic 6.0. Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Değişkenler ve Veri tipleri. Ders Notları 1 Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Değişkenler ve Veri tipleri Visual Basic 6.0 Ders Notları Kaynak: İhsan Karagülle, Zeydin Pala, Visual Basic 6.0, Türkmen Kitabevi, 1999, Beyazıt İstanbul,

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları SABİTLER VE DEĞİŞKENLER Değişken, verilerin bellekte geçici olarak kaydedilmesini ve gerektiğinde kullanılmasını sağlayan değerdir. Nesne tabanlı programlama dilinde değişken kullanımı diğer programlama

Detaylı

C Programlama Dilininin Basit Yapıları

C Programlama Dilininin Basit Yapıları Bölüm 2 C Programlama Dilininin Basit Yapıları İçindekiler 2.1 Sabitler ve Değişkenler......................... 13 2.2 Açıklamalar (Expresions)........................ 14 2.3 İfadeler (Statements) ve İfade

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java Veri Tipleri ve Özelilkleri Değişken Tanımlama Kuralları Değişken Veri Tipi Değiştirme (Type Casting) Örnek Kodlar Java Veri Tipleri ve Özelilkleri

Detaylı

Internet Programming II

Internet Programming II Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 1 PHP Program Yapısı Php çoğunlukla HTML etiketleri arasına gömülerek kullanılır. Form işlemleri

Detaylı

Def bildiri deyimi projenin general,declarations bölümünde tanımlanmalıdır

Def bildiri deyimi projenin general,declarations bölümünde tanımlanmalıdır BÖLÜM 3 3.VİSUAL BASİC DE DEGİŞKEN TANIMLAMA Degişken tanımlarken Visual Basic te Dim bildiri deyimini kullanabiliriz. Değişkenin tanımlanması hafızada ayrılacak hafıza miktarının belirli olmasını sağlar.

Detaylı

Ders Tanıtım Sunumu. Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU 1

Ders Tanıtım Sunumu. Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU 1 Ders Tanıtım Sunumu Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU 1 PHP Program Yapısı Php çoğunlukla HTML etiketleri arasına gömülerek kullanılır.

Detaylı

Değişkenler. Geçerli değişken isimleri : baslamazamani, ad_soyad, x5 Geçersiz değişken isimleri : 3x, while

Değişkenler. Geçerli değişken isimleri : baslamazamani, ad_soyad, x5 Geçersiz değişken isimleri : 3x, while Değişkenler Değişkenler bir bilginin bellekteki konumunu temsil eden sembolik isimlerdir. Bilgisayarda hemen hemen tüm işlemler bellekte yapılır. Program çalıştırıldığında değişken ve bu değişkenin türüne

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERS 2

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERS 2 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERS 2 Program editörde oluşturulur ve diske kaydedilir Tipik Bir C Programı Geliştirme Ortamının Temelleri 1. Edit 2. Preprocess 3. Compile 4. Link 5. Load 6. Execute Önişlemci programı

Detaylı

2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI

2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI 2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI KOÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü/MKT-103-Görsel Programlama Dersi - Ara Sınav J-grubu Ad-Soyad:...No:... J GRUBU-süre:70dk 1.) Aşağıdaki

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java da Fonksiyon Tanımlamak Java da Döngüler Java da Şart İfadeleri Uygulamalar Java da Fonksiyon Tanımlamak JAVA DA FONKSİYON TANIMLAMAK 4 Fonksiyonlar;

Detaylı

GİRİ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ VE BİLGİ TÜRLERİ

GİRİ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ VE BİLGİ TÜRLERİ GİRİ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ VE BİLGİ TÜRLERİ GİRİŞ Bilgi ve veriler bilgisayarın veri girişi için kullanılan donanım birimleriyle bilgisayara aktarılabilir. Elbette veri girişinin yapılabilmesi için söz konusu

Detaylı

PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI

PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI BÖLÜM 3 PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI 3.1. Giriş Bir Pascal programı en genel anlamda üç ayrı kısımdan oluşmuştur. Bu kısımlar bulunmaları gereken sıraya göre aşağıda verilmiştir. Program Başlığı; Tanımlama

Detaylı

Matematiksel Operatörler

Matematiksel Operatörler Matematiksel Operatörler Genel olarak matematiksel işlemlerde kullanılan operatörlerdir. Operatör Anlamı Açıklama ^ Üs Alma C^3 Matematikdeki üs operatörüdür. Verilen ilk sayının ikinci sayı kadar kuvvetini

Detaylı

INPUTBOX KULLANIMI. Komut Düğmesine uygulanan algoritma örneği

INPUTBOX KULLANIMI. Komut Düğmesine uygulanan algoritma örneği INPUTBOX KULLANIMI InputBox komutu, Basic programlama dilinde program algoritması içinde ekran aracışığı ile bir sorgu yönlendirerek, kullanıcının bilgi girmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Bu komutun

Detaylı

Imports ifadesi, program satırlarının en üstüne (Public Class satırından önce) yazılmalıdır. Aksi halde hata mesajı ile karşılaşılır.

Imports ifadesi, program satırlarının en üstüne (Public Class satırından önce) yazılmalıdır. Aksi halde hata mesajı ile karşılaşılır. HAZIR FONKSİYONLAR IMPORTS ifadesi Imports, Microsoft firmasının Visual Studio ile Netframe altında tanımladığı ortak kütüphaneleri kullanabilme ifadesidir. Bu ifade sayesinde Visual Studio içindeki programlama

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 8

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 8 BTP 27 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 8 Değişkenler 2 Tamsayı Değerler (Integer) Tamsayılar, tabanlı (decimal), 8 tabanlı (octal) veya 6 tabanlı (hexadecimal) olabilir. 8 tabanındaki sayıları belirtmek

Detaylı

Fonksiyonlar. C++ ve NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA 51. /* Fonksiyon: kup Bir tamsayının küpünü hesaplar */ long int kup(int x) {

Fonksiyonlar. C++ ve NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA 51. /* Fonksiyon: kup Bir tamsayının küpünü hesaplar */ long int kup(int x) { Fonksiyonlar Kendi içinde bağımsız olarak çalışabilen ve belli bir işlevi yerine getiren program modülleridir. C programları bu modüllerden (fonksiyonlar) oluşurlar. Fonksiyonların yazılmasındaki temel

Detaylı

Nesne Tabanlı Programlama

Nesne Tabanlı Programlama Nesne Tabanlı Programlama Ders Notu - 1 (Değerler, Değişkenler, İşleçler, Tip Dönüşümleri, Mantıksal Operatörler) Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 1 Değerler

Detaylı

Öğr. Gör. Musa AYDIN Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Öğr. Gör. Musa AYDIN Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğr. Gör. Musa AYDIN Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İÇİNDEKİLER Değişken Nedir? Değişken kullanımı faydaları. Değişken türleri Değişken görünürlüğü (scope) Değişken türleri arası dönüşümler Örnek

Detaylı

Java da Program Denetimi ve Operatörler

Java da Program Denetimi ve Operatörler Java da Program Denetimi ve Operatörler 1 Atamalar int a ; a=4 ; // doğru bir atama 4=a ; // yanlış bir atama! 2 Temel (Primitive) Tiplerde Atama int a, b ; a=4 ; b=5 ; a=b ; Sonuç : a=5, b=5 3 Nesneler

Detaylı

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler C# Programlama Dili İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler 1 İlk Programımız Bu program konsol ekranına Merhaba dünya! yazıp kapanır. Programı geçen derste anlatıldığı gibi derleyin, sonra

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java da Kapsülleme (Erişim Denetleyiciler) Java da Sınıf Oluşturmak Java da Nesne Oluşturmak Java da Constructor Kavramı Java da This Kavramı Java da Constructor

Detaylı

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1 Görsel Programlama DERS 03 Görsel Programlama - Ders03/ 1 Java Dili, Veri Tipleri ve Operatörleri İlkel(primitive) Veri Tipleri İLKEL TİP boolean byte short int long float double char void BOYUTU 1 bit

Detaylı

ÜNİT E ÜNİTE KONTROL DEYİMLERİ KARAR YAPILARI. IF Deyimi GİRİŞ

ÜNİT E ÜNİTE KONTROL DEYİMLERİ KARAR YAPILARI. IF Deyimi GİRİŞ GİRİŞ KARAR YAPILARI Herhangi bir olayın gerçekleşmesinin bir veya birkaç şarta bağı olduğu durumlar vardır. Ayrıca bir şartın gerçekleşmesi durumunda meydana gelecek bir veya birden çok olay söz konusu

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 6. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 6. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 6. Hafta Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 C++ Veri Tipleri Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 2 Veri Tipleri Tam sayı ve Ondalık sayı veri tipleri Veri Tipi Alt Sınıf Üst Sınıf Duyarlı

Detaylı

Programlama Dilleri. C Dili. Programlama Dilleri-ders02/ 1

Programlama Dilleri. C Dili. Programlama Dilleri-ders02/ 1 Programlama Dilleri C Dili Programlama Dilleri-ders02/ 1 Değişkenler, Sabitler ve Operatörler Değişkenler (variables) bellekte bilginin saklandığı gözlere verilen simgesel isimlerdir. Sabitler (constants)

Detaylı

BİLGİSAYAR TEMELLERİ VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

BİLGİSAYAR TEMELLERİ VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ BİLGİSAYAR TEMELLERİ VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Yrd.Doç.Dr. Emel ARSLAN earslan@istanbul.edu.tr C DİLİNDE FONKSİYONLAR C DİLİNDE FONKSİYONLAR C programlama dili fonksiyon olarak adlandırılan alt programların

Detaylı

BASİT C PROGRAMLARI Öğr.Gör.Dr. Mahmut YALÇIN

BASİT C PROGRAMLARI Öğr.Gör.Dr. Mahmut YALÇIN BASİT C PROGRAMLARI Öğr.Gör.Dr. Mahmut YALÇIN Basit C Programları: Bir Metni Yazdırmak #include /* program çalışmaya main fonksiyonundan başlar*/ int main() { printf( "C diline hoşgeldiniz!\n"

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 3. DERS NOTU Konu: MATLAB de Temel İşlemler Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU 1 MATLAB (Matrix Laboratory) sayısal hesaplama dilidir. MathWorks firması tarafından geliştirilmiş

Detaylı

YAPILAR BİRLİKLER SAYMA SABİTLERİ/KÜMELERİ. 3. Hafta

YAPILAR BİRLİKLER SAYMA SABİTLERİ/KÜMELERİ. 3. Hafta YAPILAR BİRLİKLER SAYMA SABİTLERİ/KÜMELERİ 3. Hafta YAPILAR Farklı veri tipindeki bilgilerin bir araya gelerek oluşturdukları topluluklara yapı (structure) denir. Yani yapılar, birbiriyle ilişkili değişkenlerin

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları DİZİLER Bellekte ard arda yer alan aynı türden nesneler kümesine dizi (array) denilir. Bir dizi içerisindeki bütün elemanlara aynı isimle ulaşılır. Yani dizideki bütün elemanların isimleri ortaktır. Elemanlar

Detaylı

3/7/2011. ENF-102 Jeoloji 1. Tekrar -- Değişken Tanımlamaları (Definition) ve Veri Türleri (Data Type) Veri Tanımları ve Mantıksal Đşlemler

3/7/2011. ENF-102 Jeoloji 1. Tekrar -- Değişken Tanımlamaları (Definition) ve Veri Türleri (Data Type) Veri Tanımları ve Mantıksal Đşlemler Veri Tanımları ve Mantıksal Đşlemler Tekrar -- Değişken Tanımlamaları (Definition) ve Veri Türleri (Data Type) Kullanılacak bütün değişkenlerin kullanılmadan önce C derleyicisine bildirilmeleri gerekir.

Detaylı

10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI

10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI 10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI Sayısal Sistemler Sayısal sistem, sayıları temsil eden simgeler için bir yazma sistemi yani matematiksel bir gösterim sistemidir.

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java Kodlarına Yorum Satırı Eklemek Java Paket Kavramı Java Kütüphane Kavramı Konsoldan Veri Çıkışı ve JOPtionPane Kütüphanesi JOptionPane Kütüphanesi Kullanarak

Detaylı

BLM-111 PROGRAMLAMA DİLLERİ I. Ders-2 Değişken Kavramı ve Temel Operatörler

BLM-111 PROGRAMLAMA DİLLERİ I. Ders-2 Değişken Kavramı ve Temel Operatörler BLM-111 PROGRAMLAMA DİLLERİ I Ders-2 Değişken Kavramı ve Temel Operatörler Yrd. Doç. Dr. Ümit ATİLA umitatila@karabuk.edu.tr http://web.karabuk.edu.tr/umitatilla/ Nesne Bellekte yer kaplayan ve içeriklerine

Detaylı

Göstericiler (Pointers)

Göstericiler (Pointers) C PROGRAMLAMA Göstericiler (Pointers) C programlama dilinin en güçlü özelliklerinden biridir. Göstericiler, işaretçiler yada pointer adı da verilmektedir. Gösterici (pointer); içerisinde bellek adresi

Detaylı

Javascript. 1) Notepad++ aşağıdaki kodları yazıp deneme.html olarak kaydedelim. 2) Biraz önceki sayfa sadece html kodların içeriyordu.

Javascript. 1) Notepad++ aşağıdaki kodları yazıp deneme.html olarak kaydedelim. 2) Biraz önceki sayfa sadece html kodların içeriyordu. Javascript Html sayfalarının içine yazılarak, sayfayı daha etkileşimli hale getirir. click olayları, uyarı mesajları gibi hareketlerle sayfayı daha dinamik hale getirir. Javascript olmadan yazılan html

Detaylı

2.2- DEĞİŞKENLER VE SABİTLER ÇALIŞMA YAPRAĞI

2.2- DEĞİŞKENLER VE SABİTLER ÇALIŞMA YAPRAĞI 2.2 Değişkenler Ve Sabitler 2.2.1 Değişkenler Değişkenler bir programlama dilinde verilerin depolanma alanlarını temsil eder. Tanımlanan her değişkene bellek bölgesinden bir alan ayrılır. Bu bellek bölgesine

Detaylı

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon Dinamik Kodlama Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Fusion@6 [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama @6 Serisi ürünlerde, kullanıcı arabirimlerinin her yerine eklenen dinamik kodlama özelliği ile, programın

Detaylı

C# Yazım Kuralları ERCİYES. Ü. BİLGİSAYAR M. COMPUTER PROGRAMMING II 1 FEHİM KÖYLÜ

C# Yazım Kuralları ERCİYES. Ü. BİLGİSAYAR M. COMPUTER PROGRAMMING II 1 FEHİM KÖYLÜ C# Yazım Kuralları 1 İçindekiler C# Yazım Kuralları Veritipleri Değişkenler Operatörler Sınıflar Nesneler, Özellik, Metot ve Olay Bileşenler 2 C# yazım kuralları Deyimlerde büyük küçük harf yazıma uyulmalı

Detaylı

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik.

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. ASP.NET DERS 1 Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. Gelen ekranda Visual C# seçildikten

Detaylı

VERİ TABANI I. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

VERİ TABANI I. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu VERİ TABANI I Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Veri Tabanı Bileşenleri Tablolar : Veritabanının temel nesnesi tablolardır. Bilgilerin asıl tutulduğu yer tablodur. Diğer veritabanı

Detaylı

Programlama Dillerinde Kullanılan Veri Tipleri

Programlama Dillerinde Kullanılan Veri Tipleri Programlama Dillerinde Kullanılan Veri Tipleri Taban/Biçim Basic Paskal C/C++/C#/Java 10 (Decimal ) - - - 16 (Hexadecimal) &hsayı veya &Hsayı $sayı 0xsayı veya 0Xsayı Üstel eüs veya Eüs eüs veya Eüs eüs

Detaylı

PHP, nesne-yönelimli (object-oriented) bir dil olduğu için, nesne oluşturma imkânına ve bunların kullanılmasını sağlayan metodlara da sahiptir.

PHP, nesne-yönelimli (object-oriented) bir dil olduğu için, nesne oluşturma imkânına ve bunların kullanılmasını sağlayan metodlara da sahiptir. PHP'nin Temelleri PHP Nedir? PHP, bir programlama dili olarak, değişkenler, değişkenlerin değerleriyle bir işlem yapmayı sağlayan işlemciler (operatörler), işlemcilerle oluşturulan deyimler ve nihayet

Detaylı

Timer İle arka plan renk değişimi

Timer İle arka plan renk değişimi Microsoft Visual Studio Visual Basic Timer İle arka plan renk değişimi Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load Timer1.Enabled = True Timer1.Interval = 1000 'milisaniye

Detaylı

Kod Kavramı Sub End Sub Olay (Event) Kavramı

Kod Kavramı Sub End Sub  Olay (Event) Kavramı Kod Kavramı Kodlar, programa ne yapmasını istediğinizi belirten deyim ve fonksiyonlardır. Visual Basic in nesneye dayalı bir programlama dili olması, kodların nesnelere bağlı olarak yazılması anlamına

Detaylı

Döngü (Loop) Deyimleri / Veri Belirleyicileri / Matematiksel Fonksiyonlar

Döngü (Loop) Deyimleri / Veri Belirleyicileri / Matematiksel Fonksiyonlar Bölüm 5 Döngü (Loop) Deyimleri / Veri Belirleyicileri / Matematiksel Fonksiyonlar İçindekiler 5.1 Formatlı Yazdırma............................ 34 5.2 Döngü Deyimleri............................. 34 5.2.1

Detaylı

Değişkenler, içerisinde tek bir değer tutabilen yapılardır. Örneğin haftanın günlerini değişkenlerde tutmak istersek, her bir gün adı için bir

Değişkenler, içerisinde tek bir değer tutabilen yapılardır. Örneğin haftanın günlerini değişkenlerde tutmak istersek, her bir gün adı için bir DİZİLER (ARRAYS) Değişkenler, içerisinde tek bir değer tutabilen yapılardır. Örneğin haftanın günlerini değişkenlerde tutmak istersek, her bir gün adı için bir değişken tanımlamak gereklidir. string gun1,

Detaylı

BİLGİSAYAR TEMELLERİ VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

BİLGİSAYAR TEMELLERİ VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ BİLGİSAYAR TEMELLERİ VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Yrd.Doç.Dr. Emel ARSLAN earslan@istanbul.edu.tr C Program Akış Kontrol Yapıları Kontrol Komutları Normal şartlarda C dilinde bir programın çalışması, komutların

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB Arş. Gör. Ahmet ARDAHANLI Kafkas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bu hafta? 1. Matlab ve Programlama Ortamı 2. Matlab Komut Penceresi 3. Matlab de değişken tanımlama 4.

Detaylı

C Programlama Dilinde Değişkenler

C Programlama Dilinde Değişkenler C Programlama Dilinde Değişkenler Değişkenler bir programlama dilinin en önemli bileşenlerindendir. En basit bir aritmetik işlemin bile kullanıcının girdiği değerleri saklamak için çeşitlik bellek alanlarına

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com WEB TEKNOLOJİLERİ

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com WEB TEKNOLOJİLERİ WEB TEKNOLOJİLERİ VISUAL STUDIO DA YENİ BİR PROJE OLUŞTURMA Visual Studio (VS) programını çalıştırdığımızda karşımıza boş bir ekran gelir. Yeni bir proje oluştururken File>New>Project yolu kullanılarak

Detaylı

mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar

mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar Algoritma ve Programlamaya Giriş mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar İçerik Algoritma Akış Diyagramları Programlamada İşlemler o o o Matematiksel Karşılaştırma Mantıksal Programlama

Detaylı

Nesne Tabanlı Programlama

Nesne Tabanlı Programlama Nesne Tabanlı Programlama Ders Notu - 1 Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 1 Değerler ve Değişkenler Values & Variables 2 1 Değişkenlerin Özellikleri Tipi

Detaylı

BİL-142 Bilgisayar Programlama II

BİL-142 Bilgisayar Programlama II BİL-142 Bilgisayar Programlama II (C/C++) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş Sınıflar, Nesneler, Fonksiyon ve Veri Üyeleri Sınıf ve Fonksiyon Üyeleri

Detaylı

Bilgisayar Programlama MATLAB

Bilgisayar Programlama MATLAB What is a computer??? Bilgisayar Programlama MATLAB Prof. Dr. İrfan KAYMAZ What Konular is a computer??? MATLAB ortamının tanıtımı Matlab sistemi (ara yüzey tanıtımı) a) Geliştirme ortamı b) Komut penceresi

Detaylı

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ Netscape Navigator 2.0 ile birlikte geliştirilen JavaScript dili istemci taraflı (client-side) script dilidir. Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ya da kullanıcıyla iletişim

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA VISUAL STUDIO DA YENİ BİR PROJE OLUŞTURMA Visual Studio (VS) programını çalıştırdığımızda karşımıza boş bir ekran gelir. Yeni bir proje oluştururken File>New>Project yolu kullanılarak

Detaylı

Access e Nasıl Ulaşılır. Araç çubuklarını yeniden düzenlemek için Görünüm komutunun Araç çubukları seçeneği kullanılır.

Access e Nasıl Ulaşılır. Araç çubuklarını yeniden düzenlemek için Görünüm komutunun Araç çubukları seçeneği kullanılır. 1 Access e Nasıl Ulaşılır Araç çubuklarını yeniden düzenlemek için Görünüm komutunun Araç çubukları seçeneği kullanılır. 2 Çeşitli araç çubukları arasında seçim yapılarak pencere üzerine eklenebilir. Bunun

Detaylı

Çözüm Bilgisayar. Çözüm SIRAMATİK

Çözüm Bilgisayar. Çözüm SIRAMATİK Çözüm Bilgisayar Çözüm SIRAMATİK Çözüm Sıra Sistemi Amaç : Hastanelerde çeşitli birimlerde oluşan hasta sıralarının (poliklinik müracaat, poliklinik hasta kabul, ssk eczane vb.) bankolar önünden uzaklaştırılarak,

Detaylı

a,b başlangıç değerlerini 0 kabul et a sayısını verin b sayısını verin hayır hayır b< a? evet a=b a değerini ekrana yaz

a,b başlangıç değerlerini 0 kabul et a sayısını verin b sayısını verin hayır hayır b< a? evet a=b a değerini ekrana yaz Örnek Sorular Örnek (2006 yılı vize sorusu) Dim a,b as double a = InputBox("Bir sayı verin") Do b = InputBox("Bir sayı verin") If b = -99 Then Exit Do Select Case b Case is < a a = b End Select Loop MsgBox

Detaylı

4- Turbo Pascal Bilgisayar Programlamada Kullanılan Şart Yapıları

4- Turbo Pascal Bilgisayar Programlamada Kullanılan Şart Yapıları 4- Turbo Pascal Bilgisayar Programlamada Kullanılan Şart Yapıları Şart yapıları bir bilgisayar programının olmazsa olmazlarındandır. Şart yapıları günlük hayatımızda da çok fazla karşılaştığımız belirli

Detaylı

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ deniz.kilinc@cbu.edu.tr YZM 1101 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Genel Bakış 2 Koşul Karşılaştırma Operatörleri Mantıksal

Detaylı

Programlama. Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısına uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirmesini belirten komut dizisidir.

Programlama. Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısına uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirmesini belirten komut dizisidir. Programlama Programlama Yaklaşımları Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısına uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirmesini belirten komut dizisidir. Programda belirtilen işlem dizisi

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Programlama Ders Notları

Endüstri Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Programlama Ders Notları 2. Veri Tipleri Turbo Pascal bilgisayar programlama dili ile programlama yapabilmek için bilgisayara işlem yapacağımız verilerin tiplerini bildirmemiz gereklidir. Veri tipleri değişken olabileceği gibi

Detaylı

Veritabanı. SQL (Structured Query Language)

Veritabanı. SQL (Structured Query Language) Veritabanı SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) SQL, ilişkisel veritabanlarındaki bilgileri sorgulamak için kullanılan dildir. SQL, bütün kullanıcıların ve uygulamaların veritabanına

Detaylı

Uygulamalar 4 IsMissing Fonksiyonlar ve Alt Programlar Prosedür Parametreleri Public Function f(x,y,optional t, Optional k) End Function 1.

Uygulamalar 4 IsMissing Fonksiyonlar ve Alt Programlar Prosedür Parametreleri Public Function f(x,y,optional t, Optional k) End Function 1. Uygulamalar 4 IsMissing (Değişken) Visual Basic te fonksiyon veya alt programlara giriş parametresi olarak Optional deyimi kullanılırsa o parametre kullanılmadan da o fonksiyon çağrılabilir. IsMissing

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2 PROGRAMLAMA Bir problemin çözümü için belirli kurallar ve adımlar çerçevesinde bilgisayar ortamında hazırlanan komutlar dizisine programlama denir. Programlama Dili: Bir programın yazılabilmesi için kendine

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java da Diziler Dizi Tanımlama ve İlk Değer Atama Dizi Elemanlarının Kullanılması Dizi İşlemleri Java da Diziler JAVA DA DİZİLER 4 Dizi; tek bir veri tipinde,

Detaylı

Fortran komut satırı toplam 80 kolon ve 5 bölgeden oluģur. Komut satırının yapısı aģağıdaki gibidir:

Fortran komut satırı toplam 80 kolon ve 5 bölgeden oluģur. Komut satırının yapısı aģağıdaki gibidir: FORTRAN (FORmula TRANslation) Fortran komut satırı toplam 80 kolon ve 5 bölgeden oluģur. Komut satırının yapısı aģağıdaki gibidir: 1 2...5 6 7...72 73...80 A B C D E A Bölgesi: (1. kolon) B Bölgesi: (2-5

Detaylı

DİZİLER 5/4/2010. ENF-102 Jeoloji Giriş. Tek Boyutlu Diziler. Tek Boyutlu Diziler. Örnek. Örnek

DİZİLER 5/4/2010. ENF-102 Jeoloji Giriş. Tek Boyutlu Diziler. Tek Boyutlu Diziler. Örnek. Örnek Giriş DİZİLER Arrays Aynı isim altında, aynı türde birden fazla değer tutmak için kullanılan veri yapılarıdır (Data Structure). Dizi bir kümedir; aynı türde verilere tek bir isimle erişmek için kullanılır.

Detaylı

İÇERİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ALGORİTMA AKIŞ DİYAGRAMLARI PROGRAMLAMA DİLLERİ JAVA DİLİNİN YAPISI JAVA DA KULLANILAN VERİ TİPLERİ JAVA DA PROGRAM YAZMA

İÇERİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ALGORİTMA AKIŞ DİYAGRAMLARI PROGRAMLAMA DİLLERİ JAVA DİLİNİN YAPISI JAVA DA KULLANILAN VERİ TİPLERİ JAVA DA PROGRAM YAZMA İÇERİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ALGORİTMA AKIŞ DİYAGRAMLARI PROGRAMLAMA DİLLERİ JAVA DİLİNİN YAPISI JAVA DA KULLANILAN VERİ TİPLERİ JAVA DA PROGRAM YAZMA BÖLÜM-II ALGORİTMA I. GİRİŞ Bilgisayar dünyasında, insanın

Detaylı

C PROGRAMLAMA D İ L İ

C PROGRAMLAMA D İ L İ C PROGRAMLAMA DİLİ C Programlama Dilinin Temelleri C Programlama Dili'ni popüler kılan önemli nedenler aşağıda listelenmiştir: C, güçlü ve esnek bir dildir. C ile işletim sistemi veya derleyici yazabilir,

Detaylı

OPTION BUTTON ve ELSEIF UYGULAMALARI

OPTION BUTTON ve ELSEIF UYGULAMALARI OPTION BUTTON ve ELSEIF UYGULAMALARI OPTION düğmeleri, Muhtelif seçeneklerin olduğu ve bu alternatif seçeneklerden birisinin seçilmesi gerektiği durumlarda kullanılan nesnelerdir. Daire şeklindeki bu option

Detaylı

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma 29,30 Eylül 2011 ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma ASP.NET sitesi oluşturmak için File menüsündeki, New açılır listesindeki, Web Site komutuna tıklıyoruz Açılan pencereden C# içindeki ASP.NET Web Site

Detaylı

Giriş. ENF102 Jeoloji

Giriş. ENF102 Jeoloji DİZİLER Arrays Giriş Aynı isim altında, aynı türde birden fazla değer tutmak için kullanılan veri yapılarıdır (Data Structure). Dizi bir kümedir; aynı türde verilere tek bir isimle erişmek için kullanılır.

Detaylı

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011 Programlamaya Giriş Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş ve FONKSİYONLAR Sunum İçeriği Nesne Tabanlı Programlama Kavramı Fonksiyon tanımlama ve kullanma Formal Parametre nedir? Gerçel Parametre nedir? Fonksiyon

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Doç. Dr. M.Ümit GÜMÜŞAY YTÜ - 2012 2 PROGRAMLAMA MANTIĞI Herhangi bir amaç için hazırlanan programın mantık hataları içermesi durumunda, alınacak sonucunda yanlış olacağı aşikardır.

Detaylı

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 2 C# Programlama Dili Elemanları Bu bölümde;

Detaylı

Veri Tipleri Aşağıdaki programdaki 5 hatayı bulunuz.

Veri Tipleri Aşağıdaki programdaki 5 hatayı bulunuz. Aşağıdaki programdaki 5 hatayı bulunuz. class hata public static void main() int x; int y; Console.WriteLine("X in degeri = "x); y = x / 2 Console.Write("y nin değeri = x / 2 = "); Console.WriteLine(y);

Detaylı

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA 6. HAFTA EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu ALGORİTMA ÖRNEK1: İki sayının toplamı

Detaylı

Algoritma ve Akış Diyagramları

Algoritma ve Akış Diyagramları Algoritma ve Akış Diyagramları Bir problemin çözümüne ulaşabilmek için izlenecek ardışık mantık ve işlem dizisine ALGORİTMA, algoritmanın çizimsel gösterimine ise AKIŞ DİYAGRAMI adı verilir 1 Akış diyagramları

Detaylı

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş math Kütüphane Fonksiyonları Çok Parametreyle Fonksiyon

Detaylı

Özyineleme (Recursion)

Özyineleme (Recursion) C PROGRAMLAMA Özyineleme (Recursion) Bir fonksiyonun kendisini çağırarak çözüme gitmesine özyineleme (recursion), böyle çalışan fonksiyonlara da özyinelemeli (recursive) fonksiyonlar denilir. Özyineleme,

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları Konsol Uygulaması Oluşturma Konsol uygulaması oluşturmak için program açıldıktan sonra Create: Project ya da New Project seçeneği tıklanabilir. New Project penceresini açmak için farklı yollar da vardır.

Detaylı

UYGULAMALAR -2 Select case Yapısı: Select Case case case case case case is case Else End Select Örnek:

UYGULAMALAR -2 Select case Yapısı: Select Case case case case case case is case Else End Select Örnek: UYGULAMALAR -2 Select case Yapısı: Bir değişkenin aldığı birçok değere göre ayrı komutların çalıştırılması gereken durumlar için If yapısını kullanmak yerine Case yapısını kullanmak daha avantajlıdır.

Detaylı

C# Form Uygulamaları. Nesne Tabanlı Programlama I (C#) Ders Notu. S.Ü.Akören A.R.E. Meslek Yüksekokulu C.ÖZCAN- F.SARAY

C# Form Uygulamaları. Nesne Tabanlı Programlama I (C#) Ders Notu. S.Ü.Akören A.R.E. Meslek Yüksekokulu C.ÖZCAN- F.SARAY Nesne Tabanlı Programlama I (C#) Ders Notu S.Ü.Akören A.R.E. Meslek Yüksekokulu C.ÖZCAN- F.SARAY C# Form Uygulamaları C# da yeni bir uygulama açmak için File>New>Project seçilir. Daha sonra açılan pencerede

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları ComboBox Bir Windows açılan kutu sunu temsil eder. ComboBox kontrolü, kullanıcıların bazı değerleri açılan bir listeden seçmesini sağlar. Listeye tasarım anında veya çalışma anında öğe eklenebilir. Listeye

Detaylı

MatLab. Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar

MatLab. Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar MatLab Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar Sunum Planı MatLab Hakkında Ekran Yapısı Programlama Yapısı Matlab da Programlamaya Giriş Sorular MatLab Hakkında MatLab;

Detaylı

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN NESNE TABANLI PROGRAMLAMA Java Değişkenler ve Veri Tipleri Operatörler JAVA Java Java SUN bilgisayar şirketince

Detaylı

-A Grubu- MKT103 Görsel Programlama 2015/2016 Güz Dönemi Final Sınavı

-A Grubu- MKT103 Görsel Programlama 2015/2016 Güz Dönemi Final Sınavı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 14.10.2016 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ MKT103 Görsel Programlama 2015/2016 Güz Dönemi Final Sınavı Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Hasan OCAK Sınav Süresi: 80 dakika. Her

Detaylı

C Konsol Giriş Çıkış Fonksiyonları

C Konsol Giriş Çıkış Fonksiyonları C Konsol Giriş Çıkış Fonksiyonları Öğr. Gör. M. Ozan AKI Rev 1.0 Stringlerde Özel Karakterler \n : Bir sonraki satırın ilk sütununa git \b : Backspace (önceki karakteri sil) \a : Bip sesi \\ : Ters bölü

Detaylı

BLM-111 PROGRAMLAMA DİLLERİ I. Ders-12 Fonksiyonlar. Yrd. Doç. Dr. Ümit ATİLA

BLM-111 PROGRAMLAMA DİLLERİ I. Ders-12 Fonksiyonlar. Yrd. Doç. Dr. Ümit ATİLA BLM-111 PROGRAMLAMA DİLLERİ I Ders-12 Fonksiyonlar Yrd. Doç. Dr. Ümit ATİLA umitatila@karabuk.edu.tr http://web.karabuk.edu.tr/umitatilla/ Fonksiyonlar Fonksiyonlar C de modüller Programlar kullanıcı tanımlı

Detaylı