YÜKSEKÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN OTOBÜS YOLCULUKLARINDAKİ GEREKSİNİMLERİ VE ERGONOMİK BEKLENTİLERİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEKÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN OTOBÜS YOLCULUKLARINDAKİ GEREKSİNİMLERİ VE ERGONOMİK BEKLENTİLERİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ"

Transkript

1 YÜKSEKÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN OTOBÜS YOLCULUKLARINDAKİ GEREKSİNİMLERİ VE ERGONOMİK BEKLENTİLERİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Barış ÇAYIR* A. Cemil İLÇE** 1 ÖZET Bu çalışmanın amacı Türkiye de şehirlerarası yolculuk yapan yükseköğrenim öğrencilerinin otobüs koltukları ve yolculukla ilgili kullanıcı gereksinimlerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise fiziksel özrü bulunmayan, gönüllü olmayı kabul eden 50 kız ve 50 erkek olmak üzere toplam 100 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmaya ilişkin veriler Şubat - Haziran 2009 tarihleri arasında veri toplama formu ile toplanmıştır. Öğrencilere rasgele erişim yöntemiyle anket formları uygulanmış, verilerin yüzdelik değerleri ortaya konulmuştur. Araştırma sonuçlarının, koltuk ve otobüs üreticilerinin tasarımlarını yapılandırmalarına faydalı olacağı düşünülmüştür. Ayrıca bu sonuçlar ile seyahat firmalarından beklenen hizmetler belirlenerek, hizmet kalitesinin arttırılması da sağlanabilir. Anahtar Kelimeler: Ergonomi, otobüs koltuğu, yolcu konforu. HIGHER EDUCATION STUDENTS' REQUIREMENTS IN BUS TRAVELS AND THEIR ERGONOMICS EXPECTATIONS: SAMPLE OF DUZCE UNIVERSITY ABSTRACT The purpose of this study is to determine the bus seats and the user requirements about travel of higher education students who travel long-distance in Turkey. The study population consists of students studying at the University of Duzce. Research sample consists of a total of 100 students being 50 male and 50 female not having a physical disability and accepting to participate as voluntary. The data has been collected in February June period of 2009 with data collection form. Survey forms have been applied to students with random sampling procedure and percentage values of data have been determined. It is thought that research results will be useful in the design restructuring of seat and bus manufacturers. In addition, it is provided to be improved the quality of service by determining services expected from travel companies with the results. Key Words: Ergonomics, bus passenger seat, passenger comfort. Düzce Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü * Arş. Gör. ** Yrd. Doç.

2 1. GİRİŞ Ülkemizde şehirlerarası yolcu taşımacılığında önemli bir yere sahip olan otobüs ile yolcu taşımacılığı diğer Avrupa ülkelerine göre daha fazla tercih edilmektedir. Kuşkusuz bu tercihte Yükseköğrenim gören öğrencilerin de payı büyüktür. Nitekim Doğan vd. (2006), Yükseköğrenimdeki öğrencilerin %90 ının otobüs, %9 unun uçak ve %1 inin de tren yolculuğunu tercih ettiklerini belirlemiştir. Ergonomik ürün tasarımında önemli rol oynayan insan ölçülerinin dünya üzerindeki toplumlarda farklılık gösterdiği, toplumlara ait antropometrik değerlerin ise kendi aralarında zamanla değiştiği kabul edilen görüş haline gelmiştir. Ürünlerin üretilmeden önce topluma uygun verilerin elde edilmesi ve bu değerlere göre üretilen ürünlerin, toplumdaki değişmeler dikkate alınarak yeniden tasarlanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Duyar (1995) a göre Türk toplumunun boyutlarının değişeceği öngörüsü ile ülkemizde insan taşınmasında ağırlığın önemli bir kısmını yüklenen otobüslerde koltuklar arasındaki mesafenin önümüzdeki bir kaç on yıl içerisinde yeniden ele alınması gerekmektedir. Ergonomik ürün tasarımında veya yeniden ürün geliştirmede kullanıcı kitlesinin antropometrik ölçülerine dikkat edilmesi temel gereklerdendir. Ancak uzun süreli yolculuklarda sadece koltukların vücuda ölçüsel uyumlandırılmasıyla konfor sağlanamamaktadır. Bu konuya ilişkin Sabancı (1999), antropometrik verilerin genellikle çıplak yetişkinlerden alınmış ham ölçüler olduğunu ve bu ölçülerin de girintili çıkıntılı vücut yüzeyleri için uygun veri sağlamayacağını belirtmiştir. Ayrıca antropometrik veriler durağan konumdaki insanlardan alınmış ölçülerdir. Dinamik bir yapıya sahip insanın koltuk üzerinde uzun süre sabit postürde kalması beklenmeyen bir durumdur. Özellikle ülkemizde bir günü bulabilen yolculuklarda ise bu durum imkansızdır. İnsanlar zamanla oluşabilecek çeşitli rahatsızlıkların etkilerini azaltmak için hareket etme zorunluluğu hissederler. Hareket etme alanı olarak yolculara ayrılmış kullanım hacmi de koltuk yerleşim ölçüleri ile belirlenmektedir. Bu yüzden sadece koltuk ölçüleri değil koltuk yerleşim ölçüleri de rahat yolculuk sağlamada önemli görülmelidir. Ergonomi bilimi kapsamındaki bu çalışmanın amacı; otobüs ile şehirlerarası yolcuk yapan öğrencilerin görüşleri doğrultusunda ergonomik beklentileri ve tercihleri belirlemek, koltukların konfor analizini yapmak, kullanımdan kaynaklanan rahatsızlıkların asıl kaynağına ulaşarak, yeni ve yeniden ürün tasarımında öneriler sunmaktır. 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Ergonomi Ergonomi kelimesi Yunanca iş anlamına gelen ergos ve yasa anlamına gelen nomos sözcüğünden türemiştir. Birçok ülkede insan faktörleri terimi de kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu ise bu terimi İşbilim sözcüğü ile Türkçeleştirmiştir. 66

3 Ergonomi bilimi insan ve sistemin diğer öğeleri arasındaki etkileşimleri anlama çabası içerisinde olan bir bilimdir. Meslek olarak kuramsal ilke, veri ve yöntemleri insanın iyilik durumunu, sistemin genel performansını arttırma amacıyla kullanılır. Disiplinler arası bir alan olan ergonominin fiziksel ergonomi, bilişsel ergonomi ve örgütsel ergonomi olmak üzere üç ana özelleşmesi vardır (Güler, 2004). Dul ve Weerdmeester (2007) tarafından kısaca ergonominin amacı; araç-gereç, teknik sistemler ve işlerin; insan sağlığı, güvenliği, rahatlığı ve performansını artıracak şekilde tasarlanması olarak ifade edilmiştir Oturma Ergonomisi Oğur ve diğ. (2004) e göre oturma durumunda vücudun üst bölümünün bütün ağırlığı kaba etler ve uyluklara aktarılır. Deri ve kaslar yassılaşır ve kaba etlerdeki kemiğin çıkıntılı bölümü (iskiyum) yumuşak dokunun içine çekilir. Burada yağ ve bağ dokusu iskiyumla yavaş biçimde çekilerek iskiyumun yavaşça ortaya çıkmasına ve iskiyumla oturma yüzeyi arasında sadece derinin kalmasına yol açar. Bu kayma meydana geldiğinde ağırlığı taşıyan doku miktarı azalır. Bu nedenle oturma süresi ile doğru orantılı olarak doku kayması oluşur. Dik duruşta lumbar bölgenin doğal duruşu lordoz (içbükey) durumdadır. Ancak dik oturuştan kifoz (dışbükey, kambur) duruşa geçildiği zaman lumbar bölge düzleşir sonra kifoz (dışbükey) durumuna geçer. Bu durumun nedeni, yaklaşık 60 dönebilen kalça dönme merkezinin (hip point), 90 lik kalça açısına ulaşmak için pelvisin arka bölgeyi 30 lik dönmeye zorlaması olarak açıklanabilir. Lumbar bölgenin lordoz şekilden kifoza dönmesi, bu bölgedeki omurlar arasında basınç artışına sebep olmaktadır (Sanders ve McCormic, 1993). Oturma postüründe bacaklara gelen yük azaltılırken, özellikle omurgaya gelen yük artmaktadır. Oturma omurga açısından ağır bir iştir, çünkü oturma pozisyonu ile birlikte omurganın statik konumu da değişmektedir. Ayakta durmaya oranla, omurlar arası disklere gelen basınç bel (lumbar) bölgesinde % daha fazladır (Efe vd., 2004). Ecerkale (2006), ideal oturma postürünün aşağıdaki koşullarda sağlanacağını belirtmiştir. İskiyum kemikleri en büyük destek yüzeyini oluşturmalıdır, Uylukların üst kısmı diz eklemi arkasına aşırı basınç oluşturmayacak şekilde oturma yüzeyine yerleştirilmelidir, Lomber omurga mid-fleksiyonda olmalı fizyolojik eğrilikler sürdürülmelidir, Tüm omurga hafifçe arkaya doğru eğimli bir arkalıkla desteklenmelidir, Bacakların ağırlığı ayaklar ile destek yüzeyine aktarılmalıdır, Yerde otururken ellere ve kollara veya duvara dayanarak gövde desteklenmelidir. 67

4 2.3. Türkiye de Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Yaygın Kullanılan Otobüs Markaları ve Koltukları Otobüs koltuğu üreticileri kökenlerine göre yerli ve yabancı kökenli olarak ikiye ayrılabilir. Kiel ve Grammer yerli kökenli üreticilerdir ve üretim yerleri Bursa dır. Man Fortuna nın koltukları ise Kiel tarafından geliştirilmiştir. Mitsubishi-Temsa nın Safir modeline ait koltukları ise Grammer tarafından geliştirilmiştir. Bu iki üreticiye ek olarak Mercedes te yerli kökenli üretici olarak kabul edilebilir. Çünkü ürünleri için tüm koltukları İstanbul a bağlı organizasyonda geliştirilmektedir. Setra ise Mercedes grubuna aittir ve Mercedes koltuklarının ölçülerine benzer ölçüler kullansa da farklı özellikler göstermektedir. Sonuç olarak Fiansa yabancı kökenli (İspanya) koltuk üreticisidir ve Neoplan modellerinde bu koltuk markası kullanılır (Güner, 2005). Türkiye'de yaygın kullanılan otobüs koltuklarının ölçüleri Şekil 2.1 de verilmiştir. Koltuk Koltuk Parçalarına Ölçüler (mm) Parçaları Eşdeğer Ölçüler Kiel Grammer Mercedes Fainsa A Oturma yüksekliği B Oturma genişliği C Oturma derinliği D Arkalık yüksekliği E Arkalık genişliği F Kolçak yüksekliği G Kolçak genişliği H Kolçak uzunluğu Şekil Türkiye'de Yaygın Kullanılan Otobüs Koltuklarının Ölçüleri (Güner, 2005). 68

5 3. GEREÇ VE YÖNTEM Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırmanın evrenini Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören öğrenciler; örneklem grubunu ise araştırmaya gönüllü katılmak isteyen ve fiziksel özrü bulunmayan 50 kız ve 50 erkek olmak üzere toplam 100 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde seçkisiz örnekleme (basit tesadüfi örnekleme) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak veri toplama formu (anket) kullanılmıştır. Veriler Şubat-Haziran 2009 tarihleri arasında toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 programından yararlanılarak analiz edilmiştir. 4. BULGULAR VE TARTIŞMA 4.1. Sosyo Demografik Özellikler Araştırma kapsamındaki katılımcıların yaş, kg vücut ağırlığı ve cm boy uzunluğu aralığında olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların yaş ortalaması 21,5, vücut ağırlığı ortalaması 61,4 kg, boy uzunluğu ortalaması ise 171 cm dir Koltuk Yeri Tercihleri Katılımcıların otobüsteki koltuk yeri tercihlerine ilişkin dağılımı Tablo 4.1 de verilmiştir. Tablo Otobüsteki Koltuk Yeri Tercihi Geçerli Sayı (N) Yüzde (%) Ön ve cam kenarı 39 56,5% Ön ve koridor kenarı 6 8,7% Orta ve cam kenarı 16 23,2% Orta ve koridor kenarı 3 4,3% Arka ve cam kenarı 5 7,2% Arka ve koridor kenarı 0 0,0% Toplam ,0% Cevapsız* 31 Toplam 100 *31 katılımcının yatını geçersiz sayılmıştır Buna göre katılımcıların %56,5 i ön ve cam kenarı, %8,7 si ön ve koridor kenarı, %23,2 si orta ve cam kenarı, %4,3 ü orta ve koridor kenarı, %7,2 si 69

6 arka ve cam kenarı bölgelerinde yolculuk yapmayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Katılımcıların özellikle cam kenarında yolculuk yapmayı tercih ettikleri dikkat çekmektedir. Önden arkaya doğru koltuk sıralamasında tercihin azaldığı ve arkakoridor bölgesinde hiç tercihin bulunmadığı tespit edilmiştir Koltuk Yeri Tercih Nedenleri Katılımcıların koltuk yeri seçme nedenlerine göre dağılımı Tablo 4.2 de verilmiştir. Tablo Koltuk Yeri Seçme Nedenleri Sayı (N) Yüzde (%) Cam kenarı 75 36,4 Çevreyi gözlemlemek 39 18,9 Güneş etkisi 31 15,0 Uyuma isteği 22 10,7 İkili koltukta tek oturmak 16 7,8 Koridor kenarı 10 4,9 Öndeki koltuğun boş olması 8 3,9 Gürültü 5 2,4 Toplam* *Birden fazla işaretleme yapılmıştır Buna göre katılımcıların %36,4 ü cam kenarı, %18,9 u çevreyi gözlemlemek, %15 i güneş etkisi %10,7 si uyuma isteği, %7,8 i ikili koltukta tek oturma, %4,9 u koridor kenarı, %3,9 u öndeki koltuğun boş olması ve %2,4 ü de gürültü nedeniyle koltuk yeri tercihi yaptıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların ön ve cam kenarı (%56,5) bölgesini daha çok tercih ettikleri belirlenmiştir. Cam kenarında oturma (%36,4) ve çevreyi gözlemleme (%18,9) isteği de koltuk yeri tercihinde en etkili iki faktör olarak tespit edilmiştir. Bu tercih önceliklerinin nedeni; ön ve cam kenarı bölgelerinde oturan insanların çevreyi daha fazla izleme olanağı bulabilmeleri, cam bölgesinin uyuma veya dinlenme eylemini gerçekleştirmeye olanak sağlayıcı yapıda olması ve ön tarafın motor gürültüsünden daha uzak, dinlenmeye elverişli bölgeler olmasından kaynaklanabilir Genel Rahatsızlıklar Katılımcıların yolculuk sırasında yaşadıkları genel rahatsızlıkların sıklığına göre yüzdelik dağılımı Tablo 4.3 te verilmiştir. 70

7 Tablo Yolculuk Sırasında Yaşanan Genel Rahatsızlıkların Sıklık Dağılımı Önünüzdeki yolcunun koltuğunu arkaya yatırmasından dolayı rahatsızlık yaşıyor musunuz? Ortam sıcaklığından kaynaklanan rahatsızlıklar yaşıyor musunuz? Koridor tarafındayken servis elemanı veya yolcu geçişi sırasında rahatsızlık yaşıyor musunuz? Koltuğa temas eden bölgelerinizde terleme sorunuyla karşılaşıyor musunuz? Pencere kenarı sırasında otobüs içi sıcaklığından farklı ve rahatsız edici bir sıcaklık farkına maruz kalıyor musunuz? Sallantı ve titreşimden kaynaklanan rahatsızlıklar yaşıyor musunuz? Yanınızdaki yolcu gazete, dergi, kitap vb. okurken rahatsızlık yaşıyor musunuz? Havalandırmadan kaynaklanan rahatsızlıklar yaşıyor musunuz? Gazete, dergi, kitap vb. okurken rahatsız oluyor musunuz? Koltuğun sünger sertliğinden dolayı rahatsızlık yaşıyor musunuz? Televizyon izlerken koltuğunuzu yükseltme ihtiyacı duyuyor musunuz? Koltuğun fonksiyonlarını yerine getirecek olan kol ve düğmeleri bulmakta ve uygulamakta zorluk çekiyor musunuz? Güneş ışınlarından rahatsız olduğunuzda bu rahatsızlığınızı gidermekte sorun yaşıyor musunuz? Sürekli Bazen Hayır 68,0% 24,0% 8,0% 75,8% 13,1% 11,1% 56,0% 29,0% 15,0% 43,0% 33,0% 24,0% 39,0% 34,0% 27,0% 44,0% 26,0% 30,0% 41,0% 28,0% 31,0% 34,0% 34,0% 32,0% 45,5% 22,2% 32,3% 29,0% 34,0% 37,0% 42,7% 19,8% 37,5% 31,0% 23,0% 46,0% 28,0% 24,0% 48,0% Buna göre tabloda belirtilen rahatsızlıklardan en az %52, en fazla %92 oranla yaşandığı görülmektedir. Öndeki yolcunun koltuk arkalığını yatırmasından dolayı rahatsız olan katılımcıların oranı %92 olduğu belirlenmiştir. Bu rahatsızlığın sebebi, arkalık bölümü yatırıldığında, arkadaki yolcu kullanım alanını azaltması olabilir. Bu rahatsızlık, art arda koltuk yerleşim ölçüsünün yetersizliğinden kaynaklandığı düşünülmüştür. 71

8 Ortam sıcaklığından rahatsız olanların oranı %88,9 olarak belirlenmiştir. Bu yüksek rahatsızlık bildiriminin sebebi, mevsime göre sıcaklık konfor değerlerine uygun sıcaklık ayarının yapılmaması olabilir. Ayrıca sıcaklık algılamalarındaki kişisel farklılıklar bu rahatsızlığın sebebi gösterilebilir. Bu rahatsızlığın, ortam sıcaklığının belirlenen sıcaklık değerini koruyacak klima sistemlerinin otobüslerde kullanım yetersizliklerinden kaynaklandığı düşünülmüştür. Koridor tarafındayken servis elemanı veya yolcu geçişinde rahatsızlık yaşayanların oranı %76 olmuştur. Bu rahatsızlığın sebebi koridor genişliğinin yetersizliği ve servis elemanlarının geçiş yaparken dikkat etmemesi olabilir. Koridor genişliğinin yetersizliği, rekabet kaygısından dolayı otobüs üreticilerinin tek sırada 4 koltuk kullanmayı tercih etmesinden kaynaklandığı düşünülmüştür Koltuk Ölçülerinden Kaynaklanan Rahatsızlıklar Katılımcıların koltuk ölçülerinden dolayı yaşadıkları rahatsızlıkların sıklıklarına ilişkin dağılım Tablo 4.4 te verilmiştir. Tablo Koltuk Ölçülerinden Kaynaklanan Rahatsızlıkların Sıklık Dağılımı Sürekli. kaynaklanan rahatsızlık yaşıyor musunuz? Ölçü yetersiz Ölçü fazla Bazen Hayır Art arda ikili koltuk arasındaki mesafeden 70,0% 2,0% 16,0% 12,0% Arkalık eğilme açısından 31,3% 6,1% 36,4% 26,3% Yan yana iki koltuk arasındaki mesafeden 56,0% 0,0% 14,0% 30,0% Oturma derinliği ölçüsünden 24,2% 2,0% 41,4% 32,3% Oturma genişliği ölçüsünden 31,6% 1,0% 29,6% 37,8% Arkalık genişliği ölçüsünden 20,2% 6,1% 27,3% 46,5% Arkalık yüksekliği ölçüsünden 14,3% 11,2% 27,6% 46,9% Yolcu paneli erişim yüksekliğinden 15,0% 10,0% 16,0% 59,0% Kolçak yüksekliği ölçüsünden 6,1% 10,1% 19,2% 64,6% Sehpa yüksekliği ölçüsünden 9,1% 2,0% 22,2% 66,7% Buna göre çizelgede belirtilen rahatsızlıklardan en az %33,3, en fazla %88 oranla katılımcıların yaşadığı görülmektedir. Art arda koltuk yerleşim ölçüsünden dolayı rahatsızlık yaşayanların oranı %88 olarak belirlenmiştir. Ancak bu rahatsızlığı sürekli yaşayan toplam %72 lik kesimin %70 i, ölçünün yetersiz olmasından dolayı rahatsızlık yaşadığını belirtmişlerdir. Yolcu kullanım alanını belirleyen bu ölçünün yetersiz gelmesinin sebebi; araştırmaya katılan öğrencilere ait boy ortalamasının (171 cm) Güleç (2006) in Anadolu insanı üzerindeki çalışmasında belirlediği boy ortalamasının (155 cm bayanlar, 168,9 cm erkekler) üzerinde olmasından 72

9 kaynaklanabilir. Bu ortalama farkı, Duyar (1995) ın, ülkemiz insanının boy uzunluğunda pozitif yönde seküler değişme olduğu görüşünü desteklemektedir. Yazar, ülkemizde boy uzunluğunun artmasından dolayı insan taşınmasında ağırlığın önemli bir kısmını yüklenen otobüslerde koltuklar arasındaki mesafenin önümüzdeki birkaç on yıl içerisinde yeniden ele alınması gerektiğini belirtmiştir. Ancak yaş değişkeninin antropometrik değerler üzerinde etkili olduğu da unutulmamalıdır. Çalışmamızdaki yaş ortalamasının düşüklüğü (21,5) nedeniyle boy ortalaması da yüksek değerde çıkmış olabilir. Arkalık eğilme açısından dolayı rahatsızlık yaşayanların oranı %73,7 olarak belirlenmiştir. Bu ölçüden sürekli rahatsız olan toplam %37,4 lik oranın %31,3 ü ölçünün yetersiz geldiğini belirtmişlerdir. Yaşanan rahatsızlığın sebebi, uyuma sırasında uygun yatma pozisyon için açının yetersiz gelmesi olabilir. Yan yana koltuk yerleşim mesafesinden dolayı rahatsızlık yaşayanları oranı %70 olarak belirlenmiştir. Bu ölçüden sürekli rahatsızlık yaşayanların tümü ölçü yetersizliği nedeniyle yaşadığını belirtmişlerdir. Yan yana koltuk yerleşim mesafesi de yolcu kullanım alanını sınırlayan diğer ölçüdür. Bu ölçünün yetersizliği, yan yana oturan iki kullanıcı arasında fiziksel temaslara neden olabilmektedir. Kullanıcılara ayrılmış kullanım alanının yetersizliği nedeniyle rahat hareket etmelerini engellemesinden kaynaklanabilir Yolculukta Yaşanan Vücut Rahatsızlıkları Katılımcıların yolculuk sırasında vücudun değişik bölümlerinde yaşadıkları rahatsızlıklara ilişkin yüzdelik dağılımı Tablo 5.3 te verilmiştir. Tablo 5. 5 Katılımcıların yolculuk sırasında vücut bölümlerinde yaşadıkları rahatsızlık dağılımı Sayı (N) Yüzde (%) Boyun 74 32,5% Bel 62 27,2% Bacaklar 47 20,6% Kalça 33 14,5% Kollar 12 5,3% Toplam* ,0% *Birden fazla işaretleme yapılmıştır Buna göre katılımcıların yaşadıkları vücut rahatsızlıklarının %32,5 i boyun, %27,5 i bel, %20,6 sı bacaklar, %14,5 i kalça ve %5,3 ü de kollar bölgesinde olduğu belirlenmiştir. Boyun ve bel bölgelerinde en fazla rahatsızlık yaşanmasının nedeni, bu bölgeleri destekleyen koltuk arkalığının yeterli desteği sağlayamaması ya da destekleme görevindeki girinti-çıkıntıların vücut bölümlerindeki doğru noktalara isabet etmemesinden olabilir. 73

10 5. SONUÇ VE ÖNERİLER Öndeki koltuk arkalığının arkaya yatırılmasından kaynaklanan rahatsızlık yaşanma oranı %92 dir. Bu rahatsızlıkla ilgili olan art arda koltuk yerleşim mesafesinden kaynaklanan rahatsızlık oranı da %88 dir. Birbiri ile ilişkili olan ve ölçü yetersizliğinden kaynaklanan bu iki rahatsızlığın önlenmesi için art arda ikili koltuk mesafesi; kullanıcıların dinamik oturma pozisyonları da dikkate alınarak (art arda iki koltuktaki kullanıcıların aynı anda yatık oturma durumu vs.) ülkemiz insanı kalçadiz (%95 lik dilimde olan) ölçüsüne göre yeniden belirlenmelidir. Yan yana koltuk yerleşim mesafesinden kaynaklanan rahatsızlık yaşanma oranı %70 tir. Ölçü yetersizliğinden kaynaklanan rahatsızlığın giderilmesi için otobüslerde 2+2 koltuk yerleşimi yerine 2+1 yerleşiminin kullanılması gerekmektedir. Otobüs genişliğinin değiştirilememesi, değişimin bu yönde olmasını zorunlu kılmaktadır. Nitekim seyahat firmaları da son 6 yıldır ülkemizde 2+1 koltuk yerleşim sistemini tercih etmektedir. Ancak bunun yaygın hale getirilmesinin gerekliliğini, yaşanan bu yüksek derecedeki rahatsızlık oranı desteklemektedir. Koridor genişliği yetersizliğinden dolayı yaşanan %85 lik rahatsızlığın da bu yöntemle giderilmesi mümkün olacaktır. Koltukların yan yana yerleşim mesafesini, oturma yeri genişliğini ve koridor genişliğini artırmak için 2+1 yerleşim sistemine geçiş kaçınılmaz olmuştur. Ortam sıcaklığından kaynaklanan rahatsızlık yaşayanların oranı %88,9 dur. Mevsimine göre uygun sıcaklıkta olmayan ortamlar ve bu ortamlardaki sıcaklık değişimleri rahatsızlık vermektedir. Sıcaklığı yaz ve kış konfor değerlerine göre ayarlayan ve sabitesini sağlayan klima sistemleri ile bu rahatsızlık giderilebilir. Ayrıca yolcuların kontrol panelinde kişisel sıcaklık ayarlamalarına izin verecek kumandalar ile sıcaklık beklentileri karşılanabilir. Yolculuk sırasında vücudun değişik bölümlerinde meydana gelen rahatsızlıklardan boyun (%32,5) ve bel (%27,2) bölgeleri en fazla rahatsızlık yaşanan iki bölge olmuştur. Koltuğun arkalık bölümünden kaynaklanan bu rahatsızlıklar, arkalık formunun insanın doğal omurga yapısına daha uygun hale getirilmesi ile engellenebilir. Arkalık bölümünde, konumu ayarlanabilir boyun ve bel destek mekanizmasının kullanımı ile kişiye göre ayarlanabilir koltuklar üretilebilir ve yaşanan bu rahatsızlıklar azaltılabilir. 6. KAYNAKLAR Doğan, E.M., Akan, Y., Oktay, E., (2005), Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Şehirlerarası Ulaşım Talebine Etki Eden Faktörlerin Tespiti, VII Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Mayıs

11 Dul, J. ve Weerdmeedster, B., (2007), Ergonomi, Ne, Neden, Nasıl?, çev. Münir Yavuz, Nalan Kahraman, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Duyar, İ., (1995), İnsanın Fiziksel Boyutlarındaki Değişmeler ve Ergonomik Açıdan Önemi, 5. Ulusal Ergonomi Kongresi Bildiri Kitabı, 1995 İTÜ, İstanbul: Yayınevi, Ecerkale, Ö., (2006), Postür Analizinde Symmetrigraf ile Orthoröntgenogram Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Uzmanlık Tezi, T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara. Efe, H., İmirzi, H.Ö. ve Dizel, T., (2004) Oturma Mobilyası Tasarımını Etkileyen Ergonomik Kriterler, 10. Ergonomi Kongresi, Ekim 2004 Uludağ Üniversitesi Bursa. Güleç, E., (2006), Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu (Proje no: ). Güler, Ç., (2004), Sağlık Boyutuyla Ergonomi, Palme Yayıncılık, Ankara, Güner, C., (2005), Fitting Passenger Seats on Intercity Coaches to Turkish Population: An Ergonomic Study, Thesis (master), METU. Unprinted. Oğur, R., Tekbaş, F., Vaizoğlu, S. Ve Güler, Ç., 2004, Sağlık Boyutuyla Ergonomi, Oturma Ve Oturma Araçları (Bölüm 16), Palme Yayıncılık, Ankara, Sabancı, A., (1999), Ergonomi, Baki Kitabevi, Adana, Sanders, M.S. and Mccormic, E.J., (1993), Human Factors In Engineering And Design, Mc Graw-Hill, New York. 75

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Muhammed Furkan KAHRAMAN

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Muhammed Furkan KAHRAMAN T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ «DOĞRU» «YANLIŞ» Muhammed Furkan KAHRAMAN İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Endüstri Yüksek Mühendisi Mayıs, 2014 Tanım Ergonomi

Detaylı

Ergonomi Uygulamaları ile Kâr Etmenin Yolları

Ergonomi Uygulamaları ile Kâr Etmenin Yolları Ergonomi ile Verimlilik Paneli Ergonomi Uygulamaları ile Kâr Etmenin Yolları Uludağ Üniversitesi Endüstri Müh. Böl. 13.05.2010 BURSA ERGONOMİ Çalışan ile teknik sistem arasındaki ilişkiyi inceleyen; bilimsel

Detaylı

KONUT MUTFAKLARINDA ERGONOMİK VE ANTROPOMETRİK YAKLAŞIMIN BİREY YAŞAMINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

KONUT MUTFAKLARINDA ERGONOMİK VE ANTROPOMETRİK YAKLAŞIMIN BİREY YAŞAMINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE KONUT MUTFAKLARINDA ERGONOMİK VE ANTROPOMETRİK YAKLAŞIMIN BİREY YAŞAMINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI İbrahim PINARCI 1 Bilecik

Detaylı

BÜROLARIN ERGONOMĐK OLARAK DÜZENLENMESĐ. Büro Đşi

BÜROLARIN ERGONOMĐK OLARAK DÜZENLENMESĐ. Büro Đşi BÜROLARIN ERGONOMĐK OLARAK DÜZENLENMESĐ MAK4091 Ergonomi 1 Büro Đşi Büroda genellikle oturarak çalışılır. Bilindiği gibi vücut ağırlığının % 50 70 ini bağ ve destek dokular ve kaslar oluşturur. Bunların

Detaylı

BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBESİ

BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBESİ BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBESİ ERGONOMİNİN TANIMI: Ergo: İş Nomos: Bilim (Yasalar) Ergonomi: İşbilimi(Yunanca) Ergonomi, insanın davranışsal ve biyolojik özelliklerini inceleyerek

Detaylı

Diş hekimlerinde Bel Ağrısından Korunma

Diş hekimlerinde Bel Ağrısından Korunma Diş hekimlerinde Bel Ağrısından Korunma Hastalığın en güzel ilacı, o hastalıktan korunmanın çarelerini öğrenmektir. HİPOKRAT Bu sunumun amacı; bel ağrısından korunmak için doğru oturuş, doğru çalışma ve

Detaylı

Çalışma alışma Ergonomisi. Temel Ergonomi İlkeleri

Çalışma alışma Ergonomisi. Temel Ergonomi İlkeleri Çalışma alışma Ergonomisi Temel Ergonomi İlkeleri Temel Ergonomi İlkeleri İşçi sağlığı ve güvenliği açısından işyeri koşullarının izlenerek ergonomik prensiplerin uygulanması ve problemlerin çözülmesi

Detaylı

MEGAN KOLTUK KULLANIM KILAVUZU

MEGAN KOLTUK KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER: Sayfa 1. ÖN SÖZ (TAKDİM) 2. HAKKINDA 3. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILAR 4. KOLTUĞUN ÖZELLİKLERİ 5. KOLTUĞUN FONKSİYONLARI 5.1. MEGAN KOLTUĞUN ÖNDEN GÖRÜNÜŞÜ 5.2. MEGAN KOLTUĞUN YANDAN GÖRÜNÜŞÜ

Detaylı

A View Of Ergonomic Evaluation Of Primary Schools And Rearranging: Applications In Çukurova Region

A View Of Ergonomic Evaluation Of Primary Schools And Rearranging: Applications In Çukurova Region Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2013 Cilt:29-2 İLKÖĞRETİM OKULLARININ ERGONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİDEN DÜZENLENMESİ:ÇUKUROVA BÖLGESİNDEKİ UYGULAMALAR A View Of Ergonomic Evaluation

Detaylı

Postür Analizi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker. Acıbadem Maslak Hastanesi

Postür Analizi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker. Acıbadem Maslak Hastanesi Postür Analizi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Postür nedir? Postür l Vücut kısımlarının pozisyonu veya dizilimidir. l STATİK: Oturma, ayakta durma ve yatma sırasındaki postür l DİNAMİK:

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Ergonomi Türkçe anlamı ile iş bilim olarak adlandırılan ergonomi, insan çalışmasına ilişkin bilim

Detaylı

Konunun genel amacı Katılımcıların, ergonomi ve iş fizyolojisi konusunda temel kavramları bilmelerini ve işyerinde ergonomik düzenlemeler ve çalışma

Konunun genel amacı Katılımcıların, ergonomi ve iş fizyolojisi konusunda temel kavramları bilmelerini ve işyerinde ergonomik düzenlemeler ve çalışma Ergonomi Konunun genel amacı Katılımcıların, ergonomi ve iş fizyolojisi konusunda temel kavramları bilmelerini ve işyerinde ergonomik düzenlemeler ve çalışma ortamı tasarımları hakkında bilgi sahibi olmalarını

Detaylı

Sağlıklı Bilgisayar Kullanımı

Sağlıklı Bilgisayar Kullanımı BİLGİSAYAR NEDİR? Sağlıklı Bilgisayar Kullanımı ŞEYDA BETÜL KÖSE UFUK TAŞDURMAZLI 1 www.bilgisayarnedir.net 2 Sağlıklı Bilgisayar Kullanımı Sağlıklı Bilgisayar Kullanımı Klavye veya fare kullanımı ciddi

Detaylı

YOLCU OTOBÜSÜ İÇ ALAN TASARIMI VE VAR OLAN TASARIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ

YOLCU OTOBÜSÜ İÇ ALAN TASARIMI VE VAR OLAN TASARIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ YOLCU OTOBÜSÜ İÇ ALAN TASARIMI VE VAR OLAN TASARIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ MURAT KUŞÇİ Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği İsmail ÖNDEN 1 Okan Ünivesitesi, İşletme Akfırat Kampüsü Formula 1 Yanı

Detaylı

designed by Nurus D Lab teknik doküman

designed by Nurus D Lab teknik doküman designed by Nurus D Lab teknik doküman D Chair, dinamik tasarımı ve zengin renk seçenekleri ile keyifli bir çalışma ortamı sunar. Ayarlanabilir sırt eğimi, bel desteği ve kolları ile kullanım süresince

Detaylı

Antropometri Ölçümler için genel kurallar

Antropometri Ölçümler için genel kurallar Antropometri Ölçümler için genel Temel veri toplama No İsim Tarih ve Saat (Ölçüm zamanı) Yaş (Gün/Ay/Yıl) Yaş hesaplama Cins (E) (K) Yükseklik (boy cm) STATURE Ağırlık (kütle kg) Temel veri toplama İncelikli

Detaylı

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans Hidrolik pompa motoru Düşük hıza ayarlanabilen Motorlu hidrolik pompa çıkış gücü, yüksek performans ve uzun kullanım ömrü sağlar. Forkliftin operatör tarafından değiştirilebilen

Detaylı

KARAYOLU İLE ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINDA YOLCU TERCİHLERİNİN ANALİZİ: ERZURUM İÇİN BİR UYGULAMA

KARAYOLU İLE ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINDA YOLCU TERCİHLERİNİN ANALİZİ: ERZURUM İÇİN BİR UYGULAMA Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXV, Sayı 2, 2006, s. 27-40 KARAYOLU İLE ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINDA YOLCU TERCİHLERİNİN ANALİZİ: ERZURUM İÇİN BİR UYGULAMA

Detaylı

MONTAJ HATLARINDA ÇALIŞMA DURUŞLARININ REBA YÖNTEMİ İLE ANALİZİ VE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ

MONTAJ HATLARINDA ÇALIŞMA DURUŞLARININ REBA YÖNTEMİ İLE ANALİZİ VE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ MONTAJ HATLARINDA ÇALIŞMA DURUŞLARININ REBA YÖNTEMİ İLE ANALİZİ VE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Arş. Gör. Yakup ATASAGUN Prof. Dr. Ahmet PEKER (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (Endüstri

Detaylı

Re-Flex. Re-Flex. Yeni mesai arkadaşınız

Re-Flex. Re-Flex. Yeni mesai arkadaşınız Re-Flex Re-Flex Yeni mesai arkadaşınız Re-Flex Yeni mesai arkadaşınız Onunla gün boyu sürecek bir beraberliğiniz olacak... Re-Flex ; gün boyunca ergonomi, kalite, konfor ve rahatlığı bir arada isteyenler;

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

PROF. DR. ERDAL ZORBA

PROF. DR. ERDAL ZORBA PROF. DR. ERDAL ZORBA Vücut Kompozisyonu Çocukluk ve gençlik dönemi boyunca beden kompozisyonu sürekli değişkenlik göstermektedir. Bu değişimler, kemik mineral yoğunluğundaki artış, beden suyundaki değişimler,

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. BUZDOLABI İŞLETMESİ ERGONOMİK RİSK ANALİZİ VE RİSKİN HARİTALANDIRILMASI. Gizem DENİZ

ARÇELİK A.Ş. BUZDOLABI İŞLETMESİ ERGONOMİK RİSK ANALİZİ VE RİSKİN HARİTALANDIRILMASI. Gizem DENİZ ARÇELİK A.Ş. BUZDOLABI İŞLETMESİ ERGONOMİK RİSK ANALİZİ VE RİSKİN HARİTALANDIRILMASI Gizem DENİZ ARÇELİK DEMEK 1955 den bugüne yarım asırdan fazla tecrübe Ev yaşamına yönelik dayanıklı tüketim malları,

Detaylı

STATİK ANTROPOMETRİK VERİLERLE ERGONOMİK OTURMA MOBİLYASI TASARIMI

STATİK ANTROPOMETRİK VERİLERLE ERGONOMİK OTURMA MOBİLYASI TASARIMI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANTROPOLOJİ (FİZİK ANTROPOLOJİ) ANABİLİM DALI STATİK ANTROPOMETRİK VERİLERLE ERGONOMİK OTURMA MOBİLYASI TASARIMI Doktora Tezi Ertan Yesari HASTÜRK ANKARA

Detaylı

Havacılıkta İnsan Faktörleri. Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA

Havacılıkta İnsan Faktörleri. Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA Havacılıkta İnsan Faktörleri Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA BÖLÜM 1 Biyolojik Varlık Olarak İnsan Geçen Hafta GEÇEN HAFTA Duyu organları ve algı BU HAFTA Vücut, Ergonomi, Yorgunluk, Çalışma Şartları Beyin Fırtınası

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri

Taşıyıcı Sistem İlkeleri İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Taşıyıcı Sistem İlkeleri 2015 Bir yapı taşıyıcı sisteminin işlevi, kendisine uygulanan yükleri

Detaylı

ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA

ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA Vücut Kompozisyonu Çocukluk ve gençlik dönemi boyunca beden kompozisyonu sürekli değişkenlik göstermektedir. Bu değişimler; kemik

Detaylı

Yöntemleri Uygulanarak Ergonomik Risk Değerlendirilmeleri

Yöntemleri Uygulanarak Ergonomik Risk Değerlendirilmeleri Zor Meslek Gruplarına Ait İşçi Duruşlarının umedergonomi Yazılımı ile REBA ve RULA Yöntemleri Uygulanarak Ergonomik Risk Değerlendirilmeleri WWW.AKROMUHENDISLIK.COM MEHMET EROL ÇAKIR BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

Detaylı

FAVORİ YATAK KULLANIM KILAVUZU

FAVORİ YATAK KULLANIM KILAVUZU FAVORİ YATAK 1 İÇİNDEKİLER: Sayfa 1. ÖN SÖZ (TAKDİM) 3 2. HAKKINDA 3 3. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILAR 4 4. FAVORİ YATAĞIN ÖZELLİKLERİ 6 5. FAVORİ YATAĞIN EKSTRA ÖZELLİKLERİ 6 6. FAVORİ YATAĞIN FONKSİYONLARI

Detaylı

oguzhanuzun@karatekin.edu.tr, oguzhanuzun19@hotmail.com,

oguzhanuzun@karatekin.edu.tr, oguzhanuzun19@hotmail.com, A V R U P A T O P L U L U Ğ U Ö Z G E Ç M İ Ş F O R M U KİŞİSEL BİLGİLER İsim ve Soyad Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan UZUN Adres Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Taş Mescit Kampüsü Yeni Mahalle

Detaylı

Her açıdan mükemmel! Me Too Ailesi. Me Too, Fluid Motion / Fluid Motion Plus. Me Too, Fluid Motion High

Her açıdan mükemmel! Me Too Ailesi. Me Too, Fluid Motion / Fluid Motion Plus. Me Too, Fluid Motion High Her açıdan mükemmel! Me Too, bedeni mükemmel șekilde tamamlar ve çalıșma hayatındaki gereksinimlere akıllı yanıtlar verir. Her detayı teknoloji, deneyim ve özenle tasarlanan Me Too, yorgunluğu en aza indirerek

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

EKSERSİZ PROGRAMLARI

EKSERSİZ PROGRAMLARI EKSERSİZ PROGRAMLARI Satranç sporcuları için sırt, bel, omuz, göğüs, ense ve boyun kaslarının geliştirilmesi önemlidir. Bunun için değişik kas guruplarını güçlendirmek amacıyla iki ayrı eksersiz programı

Detaylı

BEL AĞRISI. Dahili Servisler

BEL AĞRISI. Dahili Servisler BEL AĞRISI Dahili Servisler İnsan omurgası vücut ağırlığını taşımak, hareketine izin vermek ve spinal kolonu korumak için dizayn edilmiştir. Omurga kolonu, birbiri üzerine dizilmiş olan 24 ayrı omur adı

Detaylı

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan

Detaylı

OYAK RENAULT ERGONOMİ UYGULAMALARI. DRH / 1740 Département Conditions et Santé de Travail 1

OYAK RENAULT ERGONOMİ UYGULAMALARI. DRH / 1740 Département Conditions et Santé de Travail 1 OYAK RENAULT ERGONOMİ UYGULAMALARI 1 ERGONOMİ ÇALIŞANLARIMIZIN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR 2 İÇERİK 01 02 03 04 ERGONOMİ GENEL KAVRAMLAR OYAK RENAULT DA ERGONOMİ ORGANİZASYONU VE KULLANILAN ÖLÇÜM

Detaylı

ERGONOMİK BÜRO DÜZENLEMESİ

ERGONOMİK BÜRO DÜZENLEMESİ Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Bölümü Ders: KONSTRÜKSİYONDA ERGONOMİ Yrd. Doç. Dr. Kadir Çavdar Prof. Dr. -Ing. Fatih C. Babalık Proje Konusu: ERGONOMİK BÜRO DÜZENLEMESİ

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Yaratıcı ruhun eşsiz ürünü FORD B-MAX...

Yaratıcı ruhun eşsiz ürünü FORD B-MAX... Yaratıcı ruhun eşsiz ürünü FORD B-MAX... Ford B-MAX 2010 yılında Cenevre fuarında konsept araç olarak ilk kez tanıtıldığında eşsiz tasarımı sayesinde büyük hayranlık uyandırmış ve tüm otomobilseverlerin

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Ekranlı Araçlarla Çalışma Ergonomisi / Sağlık ve Güvenlik Önlemleri l 1 2 3 4 5 ÇALIŞMA ORTAMI BOYUTLARI (Oates, Evans and Hedge, Computers in Schools, 14,55-63,, 1998 BOYUTLAR ÖNERİLEN GÖZLENEN KLAVYE

Detaylı

Ergonominin Amacı ve Goodyear Ergonomi Ekip Çalışmaları. Goodyear İzmit İş Güvenliği ve Çevre Bölümü

Ergonominin Amacı ve Goodyear Ergonomi Ekip Çalışmaları. Goodyear İzmit İş Güvenliği ve Çevre Bölümü Ergonominin Amacı ve Goodyear Ergonomi Ekip Çalışmaları Gönül YÜZBEY İş Güvenliği i ve Çevre MüdürüM ŞİRKET HAKKINDA 1898 de A.B.D nin Ohio eyaletinin Akron kentinde kuruldu. İsmini, vulkanizasyon işlemini

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA SICAK SU HAZIRLAMA

ISITMA HAVALANDIRMA SICAK SU HAZIRLAMA ISITMA HAVALANDIRMA SICAK SU HAZIRLAMA DURAN TÜRK 17 4 1965 tarihinde Denizli-Çemeli' de doğdu. Đlk ve orta öğrenimini Almanya' da, yüksek öğrenimini Đ.T.Ü. Makine Fakültesi, Enerji Bölümü' nde tamamladı.

Detaylı

RÜZGAR VE DOĞAL HAVALANDIRMA. Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK Yapı Fiziği Bilim Dalı

RÜZGAR VE DOĞAL HAVALANDIRMA. Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK Yapı Fiziği Bilim Dalı RÜZGAR VE DOĞAL HAVALANDIRMA Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK Yapı Fiziği Bilim Dalı RÜZGAR Bir yapıya doğru esen rüzgar, yapıyla karşılaştığında esiş düzeni değişir, yapı çevresine ve üstüne doğru yön değiştirir.

Detaylı

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU ANKARA MAMAK MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU 1.1. BİT İN GÜNLÜK YAŞAMDAKİ ÖNEMİ Ankara, 2014 Hazırlayan: Mustafa KATLANÇ 2 1.1. BİT İN GÜNLÜK YAŞAMDAKİ ÖNEMİ Mehmet Çekiç Ortaokulu Sayfa 1 / 9 Mustafa KATLANÇ,

Detaylı

Ergonomi. Ofis Çalışanları için

Ergonomi. Ofis Çalışanları için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Yayını Ofis Çalışanları için Ergonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi nin (ÇASGEM) Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı...

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı... PRESTİJ SD Rahatlığın Tanımı... Tasarruflu... Kısa ve orta mesafe taşımacılık alanında, personel taşımacılığı, transfer turları, VIP taşımacılığı ve özel turlara uygun olarak üretilen Prestij SD, konforu

Detaylı

Yavaş Kapanma / Kolay Açılma

Yavaş Kapanma / Kolay Açılma ÇEKMECE SİSTEMLERİ Stil ve Konfor Modern mobilya dünyasının dekorasyona katacağı farklılık, yaratıcı vizyonla tasarlanmış fonksiyonlardır. SAMET, sahip olduğu tecrübe ve yüksek teknoloji olanaklarını SAMET

Detaylı

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU 203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU TS EN 14988 Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz. Verilen talimatlara uymadığınız zaman çocuğunuz güvende olmayabilir. Lü en verilen

Detaylı

a) Gerinme: Sırtüstü yatar pozisyonda, eller yana açık, bacaklar düz iken bacakları aşağıya, kolları yanlara doğru iyice uzatmaya çalışın.

a) Gerinme: Sırtüstü yatar pozisyonda, eller yana açık, bacaklar düz iken bacakları aşağıya, kolları yanlara doğru iyice uzatmaya çalışın. BEL EGZERSİZLERİ 1) GERME HAREKETLERİ: a) Gerinme: Sırtüstü yatar pozisyonda, eller yana açık, bacaklar düz iken bacakları aşağıya, kolları yanlara doğru iyice uzatmaya çalışın. Aynı pozisyonda, kollan

Detaylı

60 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARIN İÇ GİYİM ÜRETİMİ AÇISINDAN BEDEN ÖLÇÜ STANDARDİZASYONU

60 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARIN İÇ GİYİM ÜRETİMİ AÇISINDAN BEDEN ÖLÇÜ STANDARDİZASYONU (REFEREED RESEARCH) 60 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARIN İÇ GİYİM ÜRETİMİ AÇISINDAN BEDEN ÖLÇÜ STANDARDİZASYONU BODY SIZE STANDARDIZATION IN TERMS OF UNDERWEAR PRODUCTION OF WOMEN OF 60 YEARS AND ABOVE Prof. Dr.

Detaylı

SD130. Volvo sıkıştırıcılar 12,8-13,3 t 119 kw

SD130. Volvo sıkıştırıcılar 12,8-13,3 t 119 kw SD130 Volvo sıkıştırıcılar 12,8-13,3 t 119 kw Santrifüj gücü Yüksek santrifüj gücü ile yüksek silindir ağırlığının birleşimi, mükemmel sıkıştırmayı kolaylaştırır ve malzeme hedef derinliğine daha az geçişte

Detaylı

Etkinliği Arttırılmış Soğutma Sistemi

Etkinliği Arttırılmış Soğutma Sistemi Dünya ekskavatör lideri itachi, yeni geliştirdiği 5 serisi mini ekskavatör modellerinde sektöre yön verecek bir çok yenilik getirmiştir.itachi, mini ekskavatör kullanıcılarının beklentilerine odaklanarak

Detaylı

.88N BORNOVA KÜÇÜK PARK K*N9

.88N BORNOVA KÜÇÜK PARK K*N9 N BORNOVA KÜÇÜK PARK K N OB A A AR 1 A AR ÜN V R ANA V A AR AKÜ N Ü R A AR B Ü Ü 3 O A A B B B BİF (Bornova İçin Fikirler) Bir kenti tasarlamak, o kent için bir yașam hayal etmek ve bu hayali gerçekleștirmeye

Detaylı

ERGONOMİK AÇIDAN PROJE-TASARIM ATÖLYELERİNİN İNCELENMESİ

ERGONOMİK AÇIDAN PROJE-TASARIM ATÖLYELERİNİN İNCELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 3(3), ÖS:Ergonomi2015, 347-354, 2015 ISSN: 1308-6693 Araştırma Makalesi 21. Ulusal Ergonomi Kongresi Özel Sayısı Suleyman Demirel

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

BUSİAD Ergonomi Paneli 13.05.2010 Ergonomi Uygulamaları Bosch San.ve Tic. AŞ

BUSİAD Ergonomi Paneli 13.05.2010 Ergonomi Uygulamaları Bosch San.ve Tic. AŞ Ergonomi Uygulamaları Bosch San.ve Tic. AŞ 1 Türkiye de Bosch 2 RBTR/COM April 2009 Robert Bosch GmbH 2008. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution,

Detaylı

MİMARİ BİÇİMLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

MİMARİ BİÇİMLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER MİMARİ BİÇİMLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER İNSAN VE KULLANICI GEREKSİNMELERİ İnsan gereksinmeleri: insanların fizyolojik, toplumsal ve psikolojik açılardan rahatsızlık duymadan yaşamlarını sürdürebilmelerine

Detaylı

Sizi en son anneniz bu kadar şımartmıştı

Sizi en son anneniz bu kadar şımartmıştı Sizi en son anneniz bu kadar şımartmıştı Konforlu Kullanım Kapak Sıcaklık Ayarı Su Sıcaklık Ayarı Yıkama Ayarları Kötü Koku Emme Kurutma Sıcaklık Ayarı Enerji Koruma Seçenekleri Hijyen Ustası El Değmeden

Detaylı

Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü

Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü AMAÇ Bebeğin/ çocuğun boyunun doğru ve uygun teknikle ölçülmesi ve sonucun çocuğun ayına/yaşına göre değerlendirilmesidir. TEMEL İLKELER Bebekte/ çocukta boy ölçümü yapılan

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

DUREL AMORTİSÖR (TAMPON) YAYLARI RAKİPSİZ ENERJİ EMİLİMİ

DUREL AMORTİSÖR (TAMPON) YAYLARI RAKİPSİZ ENERJİ EMİLİMİ DUREL AMORTİSÖR (TAMPON) YAYLARI RAKİPSİZ ENERJİ EMİLİMİ GENİŞ BİR YELPAZEDEKİ ENDÜSTRİLER İÇİN DUREL AMORTİSÖR YAYLARI DUREL polimer yaylarına sahip amortisörler (tamponlar) vagonların maruz kalacağı

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

YAKIT TÜKETİMİ. Aşağıdaki tabloda verilen yakıt tüketimi değerleri Avrupa Birliği Direktiflerince belirlenmiştir.

YAKIT TÜKETİMİ. Aşağıdaki tabloda verilen yakıt tüketimi değerleri Avrupa Birliği Direktiflerince belirlenmiştir. 603.95.789 Doblo NO START&STOP ESA F I 2-09-2011 A S t a r t & S t o p T 9:24 Pagina 1 D s i s t e m i n e O s a h i p B o l m a y a n L t i p l e r Ó 603.95.789 Doblo NO START&STOP ESA 2-09-2011 9:24

Detaylı

TETA & TEDA. Sıcak Hava Apareyleri

TETA & TEDA. Sıcak Hava Apareyleri TETA & TEDA Sıcak Hava Apareyleri İçindekiler Teknogen Kimiz? Ne iş yaparız? Genel Özellikler... 1 Teknik Özellikler... 1 Bileşenler... 2 Montaj ve Bakım... 3 Elektrik Bağlantı Şeması... 3 Ölçüler... 4

Detaylı

İSG 5003 İş ve Sağlık İlişkisinde Temel Kavramlar

İSG 5003 İş ve Sağlık İlişkisinde Temel Kavramlar İSG 5003 İş ve Sağlık İlişkisinde Temel Kavramlar Güz 2014 Prof.Dr.O.Alp ERGÖR DEÜ Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD DEÜ İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi İSAMER DEÜ Hastanesi Çalışan Sağlığı Birimi

Detaylı

Hettich'in sürmeli kapak sistemleri

Hettich'in sürmeli kapak sistemleri Sürmeyi sevmek Hettich'in sürmeli kapak sistemleri Peki, mobilyayı kullananlar sürgülü kapağı nasıl algılar ve ondan neler bekler? Bu sorulara, Hettich'in piyasa araştırması cevaplar arar. Kullanıcıların

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal Sorumluluk Projelerinin Amacı Yaşamın sürdürülebilirliği, Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin toplumlar tarafından

Detaylı

hastalıkta ve sağlıkta her zaman yanınızda... Viskoelastik Medikal Destek Sistemleri

hastalıkta ve sağlıkta her zaman yanınızda... Viskoelastik Medikal Destek Sistemleri hastalıkta ve sağlıkta her zaman yanınızda... Viskoelastik Medikal Destek Sistemleri İşbir Yatak, yaptığı AR-GE çalışmaları sonrasında sektörde bir devrim niteliğinde olan viskoelastik malzemeyi üretti.

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

Sleep well. Move better.

Sleep well. Move better. Sleep well. Move better. Sleep well. Slow Motion Yatakları Günlük hayatımız giderek yoğunlaşmakta, sorumluluklarımız artmakta, çalışma saatlerimiz eskisine oranla daha uzun olup, buna karşın daha az uyumaktayız.

Detaylı

ÖZGÜRLÜĞÜN TADINI ÇIKARIN

ÖZGÜRLÜĞÜN TADINI ÇIKARIN ÖZGÜRLÜĞÜN TADINI ÇIKARIN Performansı ve konforuyla pick-up standartlarını üst çizgiye taşıyan L200, hem iş hayatınızda hem de sevdiklerinizle çıkacağınız yolculuklarda rahatlık ve özgürlük sunuyor. Bazı

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası (35/2008 sayılı Yasa) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası (35/2008 sayılı Yasa) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası ( sayılı Yasa) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası nın 44 üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

MD9 LE. Ayrıcalıklı Ulaşım...

MD9 LE. Ayrıcalıklı Ulaşım... MD9 LE Ayrıcalıklı Ulaşım... Ayrıcalıklı ulaşım... Alçak tabanlı girişi, modern tasarımı ve ferah iç hacmiyle yolculuğun standartları değişiyor. Fark yaratıyor... Bilinen tüm standartları yükselten, teknik

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı 3.6.1. Ulaşım Tipleri Yaşam Kalitesi Grubu araştırmaları çerçevesinde şehir yönetimi açısından önem taşıyan halkın beğeni ve eğilimleri, kamu hizmetlerinin kullanım özellikleri, ulaşım ilişkileri, gibi

Detaylı

Setler. www.oztaskin.com.tr

Setler. www.oztaskin.com.tr Setler 4 Asos Set 5 6 Royal Silver Set 7 8 Royal Bamboo Set 9 10 Visco Royal Set 11 12 Cashmere Set 13 14 Cool Set 15 16 Capri Soft Set 17 18 Leon Set 19 20 Smartwool Set 21 Nilüfer King Baza 22 Yataklar

Detaylı

Haziran 2015 www.termoteknik.com

Haziran 2015 www.termoteknik.com RADYATÖR KATALOĞU Haziran 2015 www.termoteknik.com Termo Teknik Çorlu Üretim Tesisleri Termo Teknik, uluslararası ısı devi Stelrad Radiators Group un Türkiye iştiraki ve Türkiye ile Avrupa nın en büyük

Detaylı

IT ve Data Fiziksel Güvenliği ve Uygulamaları

IT ve Data Fiziksel Güvenliği ve Uygulamaları Spectro-Data Vision Spectro-Data modüler sistemleri: Kontrol ve monitörle izleme, planlama ve iletişim, idari bölüm, organizasyon ve arşivleme, yeni teknikler öğrenme olanağı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Kayar Kapılar. 90 Derece Kapılar METAXDOOR MS30/HRM. Hastane Kapıları. Hermetik Kayar Kapı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Kayar Kapılar. 90 Derece Kapılar METAXDOOR MS30/HRM. Hastane Kapıları. Hermetik Kayar Kapı Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR MS30/HRM Hermetik Kayar Kapı Hava ve su sızdırmazlık özelliği bulunan METAXDOOR MS30/HRM hermetik kayar

Detaylı

Toyota Yaris HP Terra Sporty M/M

Toyota Yaris HP Terra Sporty M/M İlan no: 185582 Toyota Yaris 1.33 99 HP Terra Sporty M/M Sahibinden 33.000 km'de 2010 model toyota yaris 31.000 TL İlan tarihi: 29 Ocak 2014 İlan detayları İlan detayları İl Hatay Model yılı Ocak 2010

Detaylı

Alparslan Serhat DEMİR, Endüstri Mühendisliğine Giriş Ders Notları, Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü TESİS PLANLAMA

Alparslan Serhat DEMİR, Endüstri Mühendisliğine Giriş Ders Notları, Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü TESİS PLANLAMA 9.1.Giriş TESİS PLANLAMA Tesis planlama bir kurum veya kuruluşun fiziksel ini geliştirmek için gerçekleştirilen sistematik bir yaklaşımdır. Bir organizasyonun en önemli varlıklarından biri olan kapladığı

Detaylı

AVENUE LF KÖRÜKLÜ. Konforlu ve Keyifli...

AVENUE LF KÖRÜKLÜ. Konforlu ve Keyifli... AVENUE LF KÖRÜKLÜ Konforlu ve Keyifli... Konforlu ve keyifli... TEMSA nın Adana daki Ar-Ge merkezinde geliştirilen, çevreci motoru, yakıt tasarrufu, düşük işletme giderleri ve üstün teknolojik özellikleriyle

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Toyota Auris 1.4 D-4D 90 HP Comfort Plus M/M Otomatik

Toyota Auris 1.4 D-4D 90 HP Comfort Plus M/M Otomatik İlan no: 236037 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 HP Comfort Plus M/M Otomatik Sahibinden Öğretmenden Temiz, Boyasız, Değişensiz F1 Direksiyonlu Auris 53.250 TL İlan tarihi: 27 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

ENETOSH Eğitmenler ve Öğretmenler için İş Güvenliği ve iş Sağlığı Uzmanlık Standartları

ENETOSH Eğitmenler ve Öğretmenler için İş Güvenliği ve iş Sağlığı Uzmanlık Standartları ENETOSH Eğitmenler ve Öğretmenler için İş Güvenliği ve iş Sağlığı Uzmanlık Standartları Uzmanlık Alanı İş Yerinde İş Güvenliği ve İş Sağlığı Seviye: 6 Credit: Beceriler Bilgi 1 İş yerinde iş güvenliği

Detaylı

Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Sağlık. Bilişim Teknolojilerini kullanırken nelere dikkat etmeliyiz. Bilişim Teknolojileri ve Sağlık Ergonomi

Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Sağlık. Bilişim Teknolojilerini kullanırken nelere dikkat etmeliyiz. Bilişim Teknolojileri ve Sağlık Ergonomi Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Sağlık Bilişim Teknolojilerini kullanırken nelere dikkat etmeliyiz. Bilişim Teknolojileri ve Sağlık Ergonomi Mehmet GALİÇ 2013 Bilişim Teknolojilerini kullanırken

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 İlan no: 189193 Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LÜX VIP ARAÇLAR İlan tarihi: 15 Mart 2014 İlan

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-214 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, yapılacak olan yeni kütüphane binası ile ilgili öğrenci, akademik,

Detaylı

10. Bir ana kütle oranının tahmininde α = 0,05 ise kullanılan Z değeri nedir? A) 1,64 B) 1,84 C) 1,96 D) 2,28 E) 3,08

10. Bir ana kütle oranının tahmininde α = 0,05 ise kullanılan Z değeri nedir? A) 1,64 B) 1,84 C) 1,96 D) 2,28 E) 3,08 1. Tanımlanan ana kütleden rassal seçilen örneklemlerden hesaplanan istatistikler yardımı ile ilgili ana kütle parametrelerinin değerini araştırma sürecine ne ad verilir? A) İstatistiksel hata B) İstatistiksel

Detaylı

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM GİDERLERİNİN ERKEK ÖĞRENCİ DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ, DÜZCE MYO ÖRNEĞİ Yrd.

Detaylı

OFİS ERGONOMİSİ. Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı

OFİS ERGONOMİSİ. Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı OFİS ERGONOMİSİ Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı SUNUM PLANI Ofiste kas iskelet sistemi problemleri gelişiminin sebepleri Sık karşılaşılan problemler Korunma

Detaylı

SANDALYENİN 4000 YILLIK ÖYKÜSÜ

SANDALYENİN 4000 YILLIK ÖYKÜSÜ SANDALYENİN 4000 YILLIK ÖYKÜSÜ Sandalye binlerce yıl önce kullanıma girdi. Sandalye tasarımı, sanılanın aksine basit değil zordur ve yanlış tasarlanan sandalyelerde oturmak rahatsız edicidir. Sümerler

Detaylı

FİZİKSEL UYGUNLUK VE ESNEKLİK

FİZİKSEL UYGUNLUK VE ESNEKLİK FİZİKSEL UYGUNLUK VE ESNEKLİK ESNEKLİK Bir hareketi eklemlerin müsaade ettiği en geniş açıda yapabilme yeteneğidir Esnekliği Etkileyen Faktörler Eklem Yapısı Merkezi sinir sistemi Kas lifi ve derinin gerilme

Detaylı

Android Telefonlarla Yol Bozukluklarının Takibi: Kitle Kaynaklı Alternatif Çözüm

Android Telefonlarla Yol Bozukluklarının Takibi: Kitle Kaynaklı Alternatif Çözüm Galatasaray Üniversitesi Android Telefonlarla Yol Bozukluklarının Takibi: Kitle Kaynaklı Alternatif Çözüm Mustafa Tekeli, Özlem Durmaz İncel İçerik Giriş Literatür Özeti Sistem Mimarisi / Metodoloji Öncül

Detaylı