YÜKSEKÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN OTOBÜS YOLCULUKLARINDAKİ GEREKSİNİMLERİ VE ERGONOMİK BEKLENTİLERİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEKÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN OTOBÜS YOLCULUKLARINDAKİ GEREKSİNİMLERİ VE ERGONOMİK BEKLENTİLERİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ"

Transkript

1 YÜKSEKÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN OTOBÜS YOLCULUKLARINDAKİ GEREKSİNİMLERİ VE ERGONOMİK BEKLENTİLERİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Barış ÇAYIR* A. Cemil İLÇE** 1 ÖZET Bu çalışmanın amacı Türkiye de şehirlerarası yolculuk yapan yükseköğrenim öğrencilerinin otobüs koltukları ve yolculukla ilgili kullanıcı gereksinimlerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise fiziksel özrü bulunmayan, gönüllü olmayı kabul eden 50 kız ve 50 erkek olmak üzere toplam 100 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmaya ilişkin veriler Şubat - Haziran 2009 tarihleri arasında veri toplama formu ile toplanmıştır. Öğrencilere rasgele erişim yöntemiyle anket formları uygulanmış, verilerin yüzdelik değerleri ortaya konulmuştur. Araştırma sonuçlarının, koltuk ve otobüs üreticilerinin tasarımlarını yapılandırmalarına faydalı olacağı düşünülmüştür. Ayrıca bu sonuçlar ile seyahat firmalarından beklenen hizmetler belirlenerek, hizmet kalitesinin arttırılması da sağlanabilir. Anahtar Kelimeler: Ergonomi, otobüs koltuğu, yolcu konforu. HIGHER EDUCATION STUDENTS' REQUIREMENTS IN BUS TRAVELS AND THEIR ERGONOMICS EXPECTATIONS: SAMPLE OF DUZCE UNIVERSITY ABSTRACT The purpose of this study is to determine the bus seats and the user requirements about travel of higher education students who travel long-distance in Turkey. The study population consists of students studying at the University of Duzce. Research sample consists of a total of 100 students being 50 male and 50 female not having a physical disability and accepting to participate as voluntary. The data has been collected in February June period of 2009 with data collection form. Survey forms have been applied to students with random sampling procedure and percentage values of data have been determined. It is thought that research results will be useful in the design restructuring of seat and bus manufacturers. In addition, it is provided to be improved the quality of service by determining services expected from travel companies with the results. Key Words: Ergonomics, bus passenger seat, passenger comfort. Düzce Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü * Arş. Gör. ** Yrd. Doç.

2 1. GİRİŞ Ülkemizde şehirlerarası yolcu taşımacılığında önemli bir yere sahip olan otobüs ile yolcu taşımacılığı diğer Avrupa ülkelerine göre daha fazla tercih edilmektedir. Kuşkusuz bu tercihte Yükseköğrenim gören öğrencilerin de payı büyüktür. Nitekim Doğan vd. (2006), Yükseköğrenimdeki öğrencilerin %90 ının otobüs, %9 unun uçak ve %1 inin de tren yolculuğunu tercih ettiklerini belirlemiştir. Ergonomik ürün tasarımında önemli rol oynayan insan ölçülerinin dünya üzerindeki toplumlarda farklılık gösterdiği, toplumlara ait antropometrik değerlerin ise kendi aralarında zamanla değiştiği kabul edilen görüş haline gelmiştir. Ürünlerin üretilmeden önce topluma uygun verilerin elde edilmesi ve bu değerlere göre üretilen ürünlerin, toplumdaki değişmeler dikkate alınarak yeniden tasarlanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Duyar (1995) a göre Türk toplumunun boyutlarının değişeceği öngörüsü ile ülkemizde insan taşınmasında ağırlığın önemli bir kısmını yüklenen otobüslerde koltuklar arasındaki mesafenin önümüzdeki bir kaç on yıl içerisinde yeniden ele alınması gerekmektedir. Ergonomik ürün tasarımında veya yeniden ürün geliştirmede kullanıcı kitlesinin antropometrik ölçülerine dikkat edilmesi temel gereklerdendir. Ancak uzun süreli yolculuklarda sadece koltukların vücuda ölçüsel uyumlandırılmasıyla konfor sağlanamamaktadır. Bu konuya ilişkin Sabancı (1999), antropometrik verilerin genellikle çıplak yetişkinlerden alınmış ham ölçüler olduğunu ve bu ölçülerin de girintili çıkıntılı vücut yüzeyleri için uygun veri sağlamayacağını belirtmiştir. Ayrıca antropometrik veriler durağan konumdaki insanlardan alınmış ölçülerdir. Dinamik bir yapıya sahip insanın koltuk üzerinde uzun süre sabit postürde kalması beklenmeyen bir durumdur. Özellikle ülkemizde bir günü bulabilen yolculuklarda ise bu durum imkansızdır. İnsanlar zamanla oluşabilecek çeşitli rahatsızlıkların etkilerini azaltmak için hareket etme zorunluluğu hissederler. Hareket etme alanı olarak yolculara ayrılmış kullanım hacmi de koltuk yerleşim ölçüleri ile belirlenmektedir. Bu yüzden sadece koltuk ölçüleri değil koltuk yerleşim ölçüleri de rahat yolculuk sağlamada önemli görülmelidir. Ergonomi bilimi kapsamındaki bu çalışmanın amacı; otobüs ile şehirlerarası yolcuk yapan öğrencilerin görüşleri doğrultusunda ergonomik beklentileri ve tercihleri belirlemek, koltukların konfor analizini yapmak, kullanımdan kaynaklanan rahatsızlıkların asıl kaynağına ulaşarak, yeni ve yeniden ürün tasarımında öneriler sunmaktır. 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Ergonomi Ergonomi kelimesi Yunanca iş anlamına gelen ergos ve yasa anlamına gelen nomos sözcüğünden türemiştir. Birçok ülkede insan faktörleri terimi de kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu ise bu terimi İşbilim sözcüğü ile Türkçeleştirmiştir. 66

3 Ergonomi bilimi insan ve sistemin diğer öğeleri arasındaki etkileşimleri anlama çabası içerisinde olan bir bilimdir. Meslek olarak kuramsal ilke, veri ve yöntemleri insanın iyilik durumunu, sistemin genel performansını arttırma amacıyla kullanılır. Disiplinler arası bir alan olan ergonominin fiziksel ergonomi, bilişsel ergonomi ve örgütsel ergonomi olmak üzere üç ana özelleşmesi vardır (Güler, 2004). Dul ve Weerdmeester (2007) tarafından kısaca ergonominin amacı; araç-gereç, teknik sistemler ve işlerin; insan sağlığı, güvenliği, rahatlığı ve performansını artıracak şekilde tasarlanması olarak ifade edilmiştir Oturma Ergonomisi Oğur ve diğ. (2004) e göre oturma durumunda vücudun üst bölümünün bütün ağırlığı kaba etler ve uyluklara aktarılır. Deri ve kaslar yassılaşır ve kaba etlerdeki kemiğin çıkıntılı bölümü (iskiyum) yumuşak dokunun içine çekilir. Burada yağ ve bağ dokusu iskiyumla yavaş biçimde çekilerek iskiyumun yavaşça ortaya çıkmasına ve iskiyumla oturma yüzeyi arasında sadece derinin kalmasına yol açar. Bu kayma meydana geldiğinde ağırlığı taşıyan doku miktarı azalır. Bu nedenle oturma süresi ile doğru orantılı olarak doku kayması oluşur. Dik duruşta lumbar bölgenin doğal duruşu lordoz (içbükey) durumdadır. Ancak dik oturuştan kifoz (dışbükey, kambur) duruşa geçildiği zaman lumbar bölge düzleşir sonra kifoz (dışbükey) durumuna geçer. Bu durumun nedeni, yaklaşık 60 dönebilen kalça dönme merkezinin (hip point), 90 lik kalça açısına ulaşmak için pelvisin arka bölgeyi 30 lik dönmeye zorlaması olarak açıklanabilir. Lumbar bölgenin lordoz şekilden kifoza dönmesi, bu bölgedeki omurlar arasında basınç artışına sebep olmaktadır (Sanders ve McCormic, 1993). Oturma postüründe bacaklara gelen yük azaltılırken, özellikle omurgaya gelen yük artmaktadır. Oturma omurga açısından ağır bir iştir, çünkü oturma pozisyonu ile birlikte omurganın statik konumu da değişmektedir. Ayakta durmaya oranla, omurlar arası disklere gelen basınç bel (lumbar) bölgesinde % daha fazladır (Efe vd., 2004). Ecerkale (2006), ideal oturma postürünün aşağıdaki koşullarda sağlanacağını belirtmiştir. İskiyum kemikleri en büyük destek yüzeyini oluşturmalıdır, Uylukların üst kısmı diz eklemi arkasına aşırı basınç oluşturmayacak şekilde oturma yüzeyine yerleştirilmelidir, Lomber omurga mid-fleksiyonda olmalı fizyolojik eğrilikler sürdürülmelidir, Tüm omurga hafifçe arkaya doğru eğimli bir arkalıkla desteklenmelidir, Bacakların ağırlığı ayaklar ile destek yüzeyine aktarılmalıdır, Yerde otururken ellere ve kollara veya duvara dayanarak gövde desteklenmelidir. 67

4 2.3. Türkiye de Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Yaygın Kullanılan Otobüs Markaları ve Koltukları Otobüs koltuğu üreticileri kökenlerine göre yerli ve yabancı kökenli olarak ikiye ayrılabilir. Kiel ve Grammer yerli kökenli üreticilerdir ve üretim yerleri Bursa dır. Man Fortuna nın koltukları ise Kiel tarafından geliştirilmiştir. Mitsubishi-Temsa nın Safir modeline ait koltukları ise Grammer tarafından geliştirilmiştir. Bu iki üreticiye ek olarak Mercedes te yerli kökenli üretici olarak kabul edilebilir. Çünkü ürünleri için tüm koltukları İstanbul a bağlı organizasyonda geliştirilmektedir. Setra ise Mercedes grubuna aittir ve Mercedes koltuklarının ölçülerine benzer ölçüler kullansa da farklı özellikler göstermektedir. Sonuç olarak Fiansa yabancı kökenli (İspanya) koltuk üreticisidir ve Neoplan modellerinde bu koltuk markası kullanılır (Güner, 2005). Türkiye'de yaygın kullanılan otobüs koltuklarının ölçüleri Şekil 2.1 de verilmiştir. Koltuk Koltuk Parçalarına Ölçüler (mm) Parçaları Eşdeğer Ölçüler Kiel Grammer Mercedes Fainsa A Oturma yüksekliği B Oturma genişliği C Oturma derinliği D Arkalık yüksekliği E Arkalık genişliği F Kolçak yüksekliği G Kolçak genişliği H Kolçak uzunluğu Şekil Türkiye'de Yaygın Kullanılan Otobüs Koltuklarının Ölçüleri (Güner, 2005). 68

5 3. GEREÇ VE YÖNTEM Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırmanın evrenini Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören öğrenciler; örneklem grubunu ise araştırmaya gönüllü katılmak isteyen ve fiziksel özrü bulunmayan 50 kız ve 50 erkek olmak üzere toplam 100 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde seçkisiz örnekleme (basit tesadüfi örnekleme) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak veri toplama formu (anket) kullanılmıştır. Veriler Şubat-Haziran 2009 tarihleri arasında toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 programından yararlanılarak analiz edilmiştir. 4. BULGULAR VE TARTIŞMA 4.1. Sosyo Demografik Özellikler Araştırma kapsamındaki katılımcıların yaş, kg vücut ağırlığı ve cm boy uzunluğu aralığında olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların yaş ortalaması 21,5, vücut ağırlığı ortalaması 61,4 kg, boy uzunluğu ortalaması ise 171 cm dir Koltuk Yeri Tercihleri Katılımcıların otobüsteki koltuk yeri tercihlerine ilişkin dağılımı Tablo 4.1 de verilmiştir. Tablo Otobüsteki Koltuk Yeri Tercihi Geçerli Sayı (N) Yüzde (%) Ön ve cam kenarı 39 56,5% Ön ve koridor kenarı 6 8,7% Orta ve cam kenarı 16 23,2% Orta ve koridor kenarı 3 4,3% Arka ve cam kenarı 5 7,2% Arka ve koridor kenarı 0 0,0% Toplam ,0% Cevapsız* 31 Toplam 100 *31 katılımcının yatını geçersiz sayılmıştır Buna göre katılımcıların %56,5 i ön ve cam kenarı, %8,7 si ön ve koridor kenarı, %23,2 si orta ve cam kenarı, %4,3 ü orta ve koridor kenarı, %7,2 si 69

6 arka ve cam kenarı bölgelerinde yolculuk yapmayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Katılımcıların özellikle cam kenarında yolculuk yapmayı tercih ettikleri dikkat çekmektedir. Önden arkaya doğru koltuk sıralamasında tercihin azaldığı ve arkakoridor bölgesinde hiç tercihin bulunmadığı tespit edilmiştir Koltuk Yeri Tercih Nedenleri Katılımcıların koltuk yeri seçme nedenlerine göre dağılımı Tablo 4.2 de verilmiştir. Tablo Koltuk Yeri Seçme Nedenleri Sayı (N) Yüzde (%) Cam kenarı 75 36,4 Çevreyi gözlemlemek 39 18,9 Güneş etkisi 31 15,0 Uyuma isteği 22 10,7 İkili koltukta tek oturmak 16 7,8 Koridor kenarı 10 4,9 Öndeki koltuğun boş olması 8 3,9 Gürültü 5 2,4 Toplam* *Birden fazla işaretleme yapılmıştır Buna göre katılımcıların %36,4 ü cam kenarı, %18,9 u çevreyi gözlemlemek, %15 i güneş etkisi %10,7 si uyuma isteği, %7,8 i ikili koltukta tek oturma, %4,9 u koridor kenarı, %3,9 u öndeki koltuğun boş olması ve %2,4 ü de gürültü nedeniyle koltuk yeri tercihi yaptıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların ön ve cam kenarı (%56,5) bölgesini daha çok tercih ettikleri belirlenmiştir. Cam kenarında oturma (%36,4) ve çevreyi gözlemleme (%18,9) isteği de koltuk yeri tercihinde en etkili iki faktör olarak tespit edilmiştir. Bu tercih önceliklerinin nedeni; ön ve cam kenarı bölgelerinde oturan insanların çevreyi daha fazla izleme olanağı bulabilmeleri, cam bölgesinin uyuma veya dinlenme eylemini gerçekleştirmeye olanak sağlayıcı yapıda olması ve ön tarafın motor gürültüsünden daha uzak, dinlenmeye elverişli bölgeler olmasından kaynaklanabilir Genel Rahatsızlıklar Katılımcıların yolculuk sırasında yaşadıkları genel rahatsızlıkların sıklığına göre yüzdelik dağılımı Tablo 4.3 te verilmiştir. 70

7 Tablo Yolculuk Sırasında Yaşanan Genel Rahatsızlıkların Sıklık Dağılımı Önünüzdeki yolcunun koltuğunu arkaya yatırmasından dolayı rahatsızlık yaşıyor musunuz? Ortam sıcaklığından kaynaklanan rahatsızlıklar yaşıyor musunuz? Koridor tarafındayken servis elemanı veya yolcu geçişi sırasında rahatsızlık yaşıyor musunuz? Koltuğa temas eden bölgelerinizde terleme sorunuyla karşılaşıyor musunuz? Pencere kenarı sırasında otobüs içi sıcaklığından farklı ve rahatsız edici bir sıcaklık farkına maruz kalıyor musunuz? Sallantı ve titreşimden kaynaklanan rahatsızlıklar yaşıyor musunuz? Yanınızdaki yolcu gazete, dergi, kitap vb. okurken rahatsızlık yaşıyor musunuz? Havalandırmadan kaynaklanan rahatsızlıklar yaşıyor musunuz? Gazete, dergi, kitap vb. okurken rahatsız oluyor musunuz? Koltuğun sünger sertliğinden dolayı rahatsızlık yaşıyor musunuz? Televizyon izlerken koltuğunuzu yükseltme ihtiyacı duyuyor musunuz? Koltuğun fonksiyonlarını yerine getirecek olan kol ve düğmeleri bulmakta ve uygulamakta zorluk çekiyor musunuz? Güneş ışınlarından rahatsız olduğunuzda bu rahatsızlığınızı gidermekte sorun yaşıyor musunuz? Sürekli Bazen Hayır 68,0% 24,0% 8,0% 75,8% 13,1% 11,1% 56,0% 29,0% 15,0% 43,0% 33,0% 24,0% 39,0% 34,0% 27,0% 44,0% 26,0% 30,0% 41,0% 28,0% 31,0% 34,0% 34,0% 32,0% 45,5% 22,2% 32,3% 29,0% 34,0% 37,0% 42,7% 19,8% 37,5% 31,0% 23,0% 46,0% 28,0% 24,0% 48,0% Buna göre tabloda belirtilen rahatsızlıklardan en az %52, en fazla %92 oranla yaşandığı görülmektedir. Öndeki yolcunun koltuk arkalığını yatırmasından dolayı rahatsız olan katılımcıların oranı %92 olduğu belirlenmiştir. Bu rahatsızlığın sebebi, arkalık bölümü yatırıldığında, arkadaki yolcu kullanım alanını azaltması olabilir. Bu rahatsızlık, art arda koltuk yerleşim ölçüsünün yetersizliğinden kaynaklandığı düşünülmüştür. 71

8 Ortam sıcaklığından rahatsız olanların oranı %88,9 olarak belirlenmiştir. Bu yüksek rahatsızlık bildiriminin sebebi, mevsime göre sıcaklık konfor değerlerine uygun sıcaklık ayarının yapılmaması olabilir. Ayrıca sıcaklık algılamalarındaki kişisel farklılıklar bu rahatsızlığın sebebi gösterilebilir. Bu rahatsızlığın, ortam sıcaklığının belirlenen sıcaklık değerini koruyacak klima sistemlerinin otobüslerde kullanım yetersizliklerinden kaynaklandığı düşünülmüştür. Koridor tarafındayken servis elemanı veya yolcu geçişinde rahatsızlık yaşayanların oranı %76 olmuştur. Bu rahatsızlığın sebebi koridor genişliğinin yetersizliği ve servis elemanlarının geçiş yaparken dikkat etmemesi olabilir. Koridor genişliğinin yetersizliği, rekabet kaygısından dolayı otobüs üreticilerinin tek sırada 4 koltuk kullanmayı tercih etmesinden kaynaklandığı düşünülmüştür Koltuk Ölçülerinden Kaynaklanan Rahatsızlıklar Katılımcıların koltuk ölçülerinden dolayı yaşadıkları rahatsızlıkların sıklıklarına ilişkin dağılım Tablo 4.4 te verilmiştir. Tablo Koltuk Ölçülerinden Kaynaklanan Rahatsızlıkların Sıklık Dağılımı Sürekli. kaynaklanan rahatsızlık yaşıyor musunuz? Ölçü yetersiz Ölçü fazla Bazen Hayır Art arda ikili koltuk arasındaki mesafeden 70,0% 2,0% 16,0% 12,0% Arkalık eğilme açısından 31,3% 6,1% 36,4% 26,3% Yan yana iki koltuk arasındaki mesafeden 56,0% 0,0% 14,0% 30,0% Oturma derinliği ölçüsünden 24,2% 2,0% 41,4% 32,3% Oturma genişliği ölçüsünden 31,6% 1,0% 29,6% 37,8% Arkalık genişliği ölçüsünden 20,2% 6,1% 27,3% 46,5% Arkalık yüksekliği ölçüsünden 14,3% 11,2% 27,6% 46,9% Yolcu paneli erişim yüksekliğinden 15,0% 10,0% 16,0% 59,0% Kolçak yüksekliği ölçüsünden 6,1% 10,1% 19,2% 64,6% Sehpa yüksekliği ölçüsünden 9,1% 2,0% 22,2% 66,7% Buna göre çizelgede belirtilen rahatsızlıklardan en az %33,3, en fazla %88 oranla katılımcıların yaşadığı görülmektedir. Art arda koltuk yerleşim ölçüsünden dolayı rahatsızlık yaşayanların oranı %88 olarak belirlenmiştir. Ancak bu rahatsızlığı sürekli yaşayan toplam %72 lik kesimin %70 i, ölçünün yetersiz olmasından dolayı rahatsızlık yaşadığını belirtmişlerdir. Yolcu kullanım alanını belirleyen bu ölçünün yetersiz gelmesinin sebebi; araştırmaya katılan öğrencilere ait boy ortalamasının (171 cm) Güleç (2006) in Anadolu insanı üzerindeki çalışmasında belirlediği boy ortalamasının (155 cm bayanlar, 168,9 cm erkekler) üzerinde olmasından 72

9 kaynaklanabilir. Bu ortalama farkı, Duyar (1995) ın, ülkemiz insanının boy uzunluğunda pozitif yönde seküler değişme olduğu görüşünü desteklemektedir. Yazar, ülkemizde boy uzunluğunun artmasından dolayı insan taşınmasında ağırlığın önemli bir kısmını yüklenen otobüslerde koltuklar arasındaki mesafenin önümüzdeki birkaç on yıl içerisinde yeniden ele alınması gerektiğini belirtmiştir. Ancak yaş değişkeninin antropometrik değerler üzerinde etkili olduğu da unutulmamalıdır. Çalışmamızdaki yaş ortalamasının düşüklüğü (21,5) nedeniyle boy ortalaması da yüksek değerde çıkmış olabilir. Arkalık eğilme açısından dolayı rahatsızlık yaşayanların oranı %73,7 olarak belirlenmiştir. Bu ölçüden sürekli rahatsız olan toplam %37,4 lik oranın %31,3 ü ölçünün yetersiz geldiğini belirtmişlerdir. Yaşanan rahatsızlığın sebebi, uyuma sırasında uygun yatma pozisyon için açının yetersiz gelmesi olabilir. Yan yana koltuk yerleşim mesafesinden dolayı rahatsızlık yaşayanları oranı %70 olarak belirlenmiştir. Bu ölçüden sürekli rahatsızlık yaşayanların tümü ölçü yetersizliği nedeniyle yaşadığını belirtmişlerdir. Yan yana koltuk yerleşim mesafesi de yolcu kullanım alanını sınırlayan diğer ölçüdür. Bu ölçünün yetersizliği, yan yana oturan iki kullanıcı arasında fiziksel temaslara neden olabilmektedir. Kullanıcılara ayrılmış kullanım alanının yetersizliği nedeniyle rahat hareket etmelerini engellemesinden kaynaklanabilir Yolculukta Yaşanan Vücut Rahatsızlıkları Katılımcıların yolculuk sırasında vücudun değişik bölümlerinde yaşadıkları rahatsızlıklara ilişkin yüzdelik dağılımı Tablo 5.3 te verilmiştir. Tablo 5. 5 Katılımcıların yolculuk sırasında vücut bölümlerinde yaşadıkları rahatsızlık dağılımı Sayı (N) Yüzde (%) Boyun 74 32,5% Bel 62 27,2% Bacaklar 47 20,6% Kalça 33 14,5% Kollar 12 5,3% Toplam* ,0% *Birden fazla işaretleme yapılmıştır Buna göre katılımcıların yaşadıkları vücut rahatsızlıklarının %32,5 i boyun, %27,5 i bel, %20,6 sı bacaklar, %14,5 i kalça ve %5,3 ü de kollar bölgesinde olduğu belirlenmiştir. Boyun ve bel bölgelerinde en fazla rahatsızlık yaşanmasının nedeni, bu bölgeleri destekleyen koltuk arkalığının yeterli desteği sağlayamaması ya da destekleme görevindeki girinti-çıkıntıların vücut bölümlerindeki doğru noktalara isabet etmemesinden olabilir. 73

10 5. SONUÇ VE ÖNERİLER Öndeki koltuk arkalığının arkaya yatırılmasından kaynaklanan rahatsızlık yaşanma oranı %92 dir. Bu rahatsızlıkla ilgili olan art arda koltuk yerleşim mesafesinden kaynaklanan rahatsızlık oranı da %88 dir. Birbiri ile ilişkili olan ve ölçü yetersizliğinden kaynaklanan bu iki rahatsızlığın önlenmesi için art arda ikili koltuk mesafesi; kullanıcıların dinamik oturma pozisyonları da dikkate alınarak (art arda iki koltuktaki kullanıcıların aynı anda yatık oturma durumu vs.) ülkemiz insanı kalçadiz (%95 lik dilimde olan) ölçüsüne göre yeniden belirlenmelidir. Yan yana koltuk yerleşim mesafesinden kaynaklanan rahatsızlık yaşanma oranı %70 tir. Ölçü yetersizliğinden kaynaklanan rahatsızlığın giderilmesi için otobüslerde 2+2 koltuk yerleşimi yerine 2+1 yerleşiminin kullanılması gerekmektedir. Otobüs genişliğinin değiştirilememesi, değişimin bu yönde olmasını zorunlu kılmaktadır. Nitekim seyahat firmaları da son 6 yıldır ülkemizde 2+1 koltuk yerleşim sistemini tercih etmektedir. Ancak bunun yaygın hale getirilmesinin gerekliliğini, yaşanan bu yüksek derecedeki rahatsızlık oranı desteklemektedir. Koridor genişliği yetersizliğinden dolayı yaşanan %85 lik rahatsızlığın da bu yöntemle giderilmesi mümkün olacaktır. Koltukların yan yana yerleşim mesafesini, oturma yeri genişliğini ve koridor genişliğini artırmak için 2+1 yerleşim sistemine geçiş kaçınılmaz olmuştur. Ortam sıcaklığından kaynaklanan rahatsızlık yaşayanların oranı %88,9 dur. Mevsimine göre uygun sıcaklıkta olmayan ortamlar ve bu ortamlardaki sıcaklık değişimleri rahatsızlık vermektedir. Sıcaklığı yaz ve kış konfor değerlerine göre ayarlayan ve sabitesini sağlayan klima sistemleri ile bu rahatsızlık giderilebilir. Ayrıca yolcuların kontrol panelinde kişisel sıcaklık ayarlamalarına izin verecek kumandalar ile sıcaklık beklentileri karşılanabilir. Yolculuk sırasında vücudun değişik bölümlerinde meydana gelen rahatsızlıklardan boyun (%32,5) ve bel (%27,2) bölgeleri en fazla rahatsızlık yaşanan iki bölge olmuştur. Koltuğun arkalık bölümünden kaynaklanan bu rahatsızlıklar, arkalık formunun insanın doğal omurga yapısına daha uygun hale getirilmesi ile engellenebilir. Arkalık bölümünde, konumu ayarlanabilir boyun ve bel destek mekanizmasının kullanımı ile kişiye göre ayarlanabilir koltuklar üretilebilir ve yaşanan bu rahatsızlıklar azaltılabilir. 6. KAYNAKLAR Doğan, E.M., Akan, Y., Oktay, E., (2005), Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Şehirlerarası Ulaşım Talebine Etki Eden Faktörlerin Tespiti, VII Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Mayıs

11 Dul, J. ve Weerdmeedster, B., (2007), Ergonomi, Ne, Neden, Nasıl?, çev. Münir Yavuz, Nalan Kahraman, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Duyar, İ., (1995), İnsanın Fiziksel Boyutlarındaki Değişmeler ve Ergonomik Açıdan Önemi, 5. Ulusal Ergonomi Kongresi Bildiri Kitabı, 1995 İTÜ, İstanbul: Yayınevi, Ecerkale, Ö., (2006), Postür Analizinde Symmetrigraf ile Orthoröntgenogram Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Uzmanlık Tezi, T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara. Efe, H., İmirzi, H.Ö. ve Dizel, T., (2004) Oturma Mobilyası Tasarımını Etkileyen Ergonomik Kriterler, 10. Ergonomi Kongresi, Ekim 2004 Uludağ Üniversitesi Bursa. Güleç, E., (2006), Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu (Proje no: ). Güler, Ç., (2004), Sağlık Boyutuyla Ergonomi, Palme Yayıncılık, Ankara, Güner, C., (2005), Fitting Passenger Seats on Intercity Coaches to Turkish Population: An Ergonomic Study, Thesis (master), METU. Unprinted. Oğur, R., Tekbaş, F., Vaizoğlu, S. Ve Güler, Ç., 2004, Sağlık Boyutuyla Ergonomi, Oturma Ve Oturma Araçları (Bölüm 16), Palme Yayıncılık, Ankara, Sabancı, A., (1999), Ergonomi, Baki Kitabevi, Adana, Sanders, M.S. and Mccormic, E.J., (1993), Human Factors In Engineering And Design, Mc Graw-Hill, New York. 75

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Muhammed Furkan KAHRAMAN

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Muhammed Furkan KAHRAMAN T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ «DOĞRU» «YANLIŞ» Muhammed Furkan KAHRAMAN İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Endüstri Yüksek Mühendisi Mayıs, 2014 Tanım Ergonomi

Detaylı

Me Too Koleksiyonu. Tasarım Nurus D Lab

Me Too Koleksiyonu. Tasarım Nurus D Lab Me Too Koleksiyonu Tasarım Nurus D Lab Dünyanın en iyi kişisel koltuklarından biri. İnsan anatomisi uzun süre oturmaya uygun olmasa da hayatımızın en az 15 yılını oturarak geçiyoruz. Bu sürecin sağlığımız

Detaylı

Ergonomi Uygulamaları ile Kâr Etmenin Yolları

Ergonomi Uygulamaları ile Kâr Etmenin Yolları Ergonomi ile Verimlilik Paneli Ergonomi Uygulamaları ile Kâr Etmenin Yolları Uludağ Üniversitesi Endüstri Müh. Böl. 13.05.2010 BURSA ERGONOMİ Çalışan ile teknik sistem arasındaki ilişkiyi inceleyen; bilimsel

Detaylı

KONUT MUTFAKLARINDA ERGONOMİK VE ANTROPOMETRİK YAKLAŞIMIN BİREY YAŞAMINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

KONUT MUTFAKLARINDA ERGONOMİK VE ANTROPOMETRİK YAKLAŞIMIN BİREY YAŞAMINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE KONUT MUTFAKLARINDA ERGONOMİK VE ANTROPOMETRİK YAKLAŞIMIN BİREY YAŞAMINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI İbrahim PINARCI 1 Bilecik

Detaylı

Uneo Koleksiyonu. Tasarım Martin Ballendat

Uneo Koleksiyonu. Tasarım Martin Ballendat Uneo Koleksiyonu Tasarım Martin Ballendat Ağırlığınıza otomatik uyum sağlayan en iyi performans koltuklarından biri. Uneo, ağırlığınıza uyum sağlamanın yanı sıra vücut ölçülerinize göre ayarlayabileceğiniz,

Detaylı

FTR 331 Ergonomi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 331 Ergonomi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 331 Ergonomi yrd. doç. dr. emin ulaş erdem ERGONOMİDE KULLANILAN MODELLER Modelleme, farklı öğeler arasındaki ilişkilerin tanımlanmasında kullanılan bir yöntemdir. Modeller, kullanıldıkları alanlara

Detaylı

Core Koleksiyonu. Tasarım Justus Kolberg

Core Koleksiyonu. Tasarım Justus Kolberg Core Koleksiyonu Tasarım Justus Kolberg Sağlık ve konfor bir arada. Core, uzun süreli çalışmaların sebep olduğu yorgunluğu ve sağlık sorunları riskini azaltan bir performans koltuğudur. Yüksek kalite ve

Detaylı

Core. Kullanım ve Montaj Kılavuzu

Core. Kullanım ve Montaj Kılavuzu Core Kullanım ve Montaj Kılavuzu Sağlık ve konfor bir arada Core, ayarlanabilir sırt yüksekliği ile farklı vücut ölçülerine sahip bireylere sağlıklı bir șekilde uyum sağlar. Core, Pro-Support ve Dyna-Support

Detaylı

BÜROLARIN ERGONOMĐK OLARAK DÜZENLENMESĐ. Büro Đşi

BÜROLARIN ERGONOMĐK OLARAK DÜZENLENMESĐ. Büro Đşi BÜROLARIN ERGONOMĐK OLARAK DÜZENLENMESĐ MAK4091 Ergonomi 1 Büro Đşi Büroda genellikle oturarak çalışılır. Bilindiği gibi vücut ağırlığının % 50 70 ini bağ ve destek dokular ve kaslar oluşturur. Bunların

Detaylı

ERGONOMİ ERGONOMİNİN TARİHÇESİ ERGONOMİNİN KAPSAMI

ERGONOMİ ERGONOMİNİN TARİHÇESİ ERGONOMİNİN KAPSAMI ERGONOMİ Ergonomi: İnsanın işe uydurulmasından daha çok, işi insana uydurmaktır. Yani, işe göre insan değil, insana göre iş demektir. ERGONOMİ, iş ve çalışma alanı, alet / donanım ve ekipman dizayn eder.

Detaylı

galileo Mobil cihazınızdan okutunuz. TCC-The Chair Company Büro Koltuk Sanayi ve Tic. A.Ş. /TccTurkiye 2015/02 R 01

galileo Mobil cihazınızdan okutunuz. TCC-The Chair Company Büro Koltuk Sanayi ve Tic. A.Ş. /TccTurkiye  2015/02 R 01 galileo 2015/02 R 01 TCCThe Chair Company Büro Koltuk Sanayi ve Tic. A.Ş. www.tcc.com.tr Mobil cihazınızdan okutunuz. /TccTurkiye galileo galileo 1 tasarım Françoise Héléne Jourda Galileo 8 MFA Galileo

Detaylı

designed by Nurus D Lab teknik doküman

designed by Nurus D Lab teknik doküman designed by Nurus D Lab teknik doküman Me Too, bedeni mükemmel şekilde tamamlar ve çalışma hayatındaki gereksinimlere akıllı yanıtlar verir. Her detayı teknoloji, deneyim ve özenle tasarlanan Me Too, yorgunluğu

Detaylı

D Chair. Kullanım ve Montaj Kılavuzu

D Chair. Kullanım ve Montaj Kılavuzu D Chair Kullanım ve Montaj Kılavuzu Genç ve yalın D Chair, dinamik tasarımı ve zengin renk seçenekleri ile keyifli bir çalıșma ortamı sunar. Ayarlanabilir bel desteği ve kolları ile kullanım süresince

Detaylı

Breeze. Kullanım ve Montaj Kılavuzu

Breeze. Kullanım ve Montaj Kılavuzu Breeze Kullanım ve Montaj Kılavuzu Yeni çalıșma trendlerinin akıllı koltuğu Breeze, çalıșma hayatında değișken kullanıcı ihtiyaçlarına yenilikçi formu ve teknolojisi ile akılcı çözümler sunar. Breeze,

Detaylı

BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBESİ

BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBESİ BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBESİ ERGONOMİNİN TANIMI: Ergo: İş Nomos: Bilim (Yasalar) Ergonomi: İşbilimi(Yunanca) Ergonomi, insanın davranışsal ve biyolojik özelliklerini inceleyerek

Detaylı

Uneo. Kullanım ve Montaj Kılavuzu

Uneo. Kullanım ve Montaj Kılavuzu Uneo Kullanım ve Montaj Kılavuzu Sağlıklı oturma alıșkanlığı kazanın Sempatik görüntüsü ve hafifliğinin yanı sıra Uneo, zengin renk ve kumaș yelpazesi ile her ofise yakıșır. İskeleti tek parça halinde

Detaylı

Breeze Koleksiyonu. Tasarım Justus Kolberg

Breeze Koleksiyonu. Tasarım Justus Kolberg Breeze Koleksiyonu Tasarım Justus Kolberg Farklı çalışma stilleri için akıllı performans koltuğu. Oturarak çalışmanın sebep olduğu sağlık problemlerini en aza indirmek amacıyla tasarladığımız Breeze, doğru

Detaylı

Diş hekimlerinde Bel Ağrısından Korunma

Diş hekimlerinde Bel Ağrısından Korunma Diş hekimlerinde Bel Ağrısından Korunma Hastalığın en güzel ilacı, o hastalıktan korunmanın çarelerini öğrenmektir. HİPOKRAT Bu sunumun amacı; bel ağrısından korunmak için doğru oturuş, doğru çalışma ve

Detaylı

Me Too. Kullanım ve Montaj Kılavuzu

Me Too. Kullanım ve Montaj Kılavuzu Me Too Kullanım ve Montaj Kılavuzu Her açıdan mükemmel Me Too, bedeni mükemmel șekilde tamamlar ve çalıșma hayatındaki gereksinimlere akıllı yanıtlar verir. Her detayı teknoloji, deneyim ve özenle tasarlanan

Detaylı

Çalışma alışma Ergonomisi. Temel Ergonomi İlkeleri

Çalışma alışma Ergonomisi. Temel Ergonomi İlkeleri Çalışma alışma Ergonomisi Temel Ergonomi İlkeleri Temel Ergonomi İlkeleri İşçi sağlığı ve güvenliği açısından işyeri koşullarının izlenerek ergonomik prensiplerin uygulanması ve problemlerin çözülmesi

Detaylı

A View Of Ergonomic Evaluation Of Primary Schools And Rearranging: Applications In Çukurova Region

A View Of Ergonomic Evaluation Of Primary Schools And Rearranging: Applications In Çukurova Region Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2013 Cilt:29-2 İLKÖĞRETİM OKULLARININ ERGONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİDEN DÜZENLENMESİ:ÇUKUROVA BÖLGESİNDEKİ UYGULAMALAR A View Of Ergonomic Evaluation

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş Birinci Bölüm ERGONOMİYE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Giriş Birinci Bölüm ERGONOMİYE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Birinci Bölüm ERGONOMİYE GİRİŞ I. Ergonomi... 5 II. Ergonomist... 7 III. Ergonominin Tarihi Gelişimi... 7 A. Dünya da Ergonominin Gelişimi... 8 B. Türkiye de Ergonominin Durumu...

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Ergonomi Türkçe anlamı ile iş bilim olarak adlandırılan ergonomi, insan çalışmasına ilişkin bilim

Detaylı

BÜRO ERGONOMİSİ. Bursa Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

BÜRO ERGONOMİSİ. Bursa Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü BÜRO ERGONOMİSİ Bursa Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü BÜRO ERGONOMİSİ AÇISINDAN NE DURUMDAYIZ? Çalıştığınız büro YETERİNCE büyük mü? Çalıştığınız büro YETERİNCE aydınlık mı?

Detaylı

MEGAN KOLTUK KULLANIM KILAVUZU

MEGAN KOLTUK KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER: Sayfa 1. ÖN SÖZ (TAKDİM) 2. HAKKINDA 3. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILAR 4. KOLTUĞUN ÖZELLİKLERİ 5. KOLTUĞUN FONKSİYONLARI 5.1. MEGAN KOLTUĞUN ÖNDEN GÖRÜNÜŞÜ 5.2. MEGAN KOLTUĞUN YANDAN GÖRÜNÜŞÜ

Detaylı

sail Mobil cihazınızdan okutunuz. TCC-The Chair Company Büro Koltuk Sanayi ve Tic. A.Ş. /TccTurkiye 2013/08 R 01

sail Mobil cihazınızdan okutunuz. TCC-The Chair Company Büro Koltuk Sanayi ve Tic. A.Ş. /TccTurkiye  2013/08 R 01 sail 2013/08 R 01 TCCThe Chair Company Büro Koltuk Sanayi ve Tic. A.Ş. www.tcc.com.tr Mobil cihazınızdan okutunuz. /TccTurkiye sail sail 1 tasarım Ray Carter 2 Sail GT 8 MFA Sail GT 6 A Sail 7 A Sail 3

Detaylı

Sağlıklı Bilgisayar Kullanımı

Sağlıklı Bilgisayar Kullanımı BİLGİSAYAR NEDİR? Sağlıklı Bilgisayar Kullanımı ŞEYDA BETÜL KÖSE UFUK TAŞDURMAZLI 1 www.bilgisayarnedir.net 2 Sağlıklı Bilgisayar Kullanımı Sağlıklı Bilgisayar Kullanımı Klavye veya fare kullanımı ciddi

Detaylı

DOĞUMDA HAREKET VE POZİSYONLAR

DOĞUMDA HAREKET VE POZİSYONLAR DOĞUMDA HAREKET VE POZİSYONLAR DOĞUMDA HAREKET VE POZİSYONLAR Doğum eylemi esnasında hareket etmek daha rahat hissettirir, daha fazla kişisel özgürlük duygusu verir. Kadının hareket etmesi, olumlu doğum

Detaylı

Postür Analizi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker. Acıbadem Maslak Hastanesi

Postür Analizi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker. Acıbadem Maslak Hastanesi Postür Analizi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Postür nedir? Postür l Vücut kısımlarının pozisyonu veya dizilimidir. l STATİK: Oturma, ayakta durma ve yatma sırasındaki postür l DİNAMİK:

Detaylı

Konunun genel amacı Katılımcıların, ergonomi ve iş fizyolojisi konusunda temel kavramları bilmelerini ve işyerinde ergonomik düzenlemeler ve çalışma

Konunun genel amacı Katılımcıların, ergonomi ve iş fizyolojisi konusunda temel kavramları bilmelerini ve işyerinde ergonomik düzenlemeler ve çalışma Ergonomi Konunun genel amacı Katılımcıların, ergonomi ve iş fizyolojisi konusunda temel kavramları bilmelerini ve işyerinde ergonomik düzenlemeler ve çalışma ortamı tasarımları hakkında bilgi sahibi olmalarını

Detaylı

Breeze. tasarım Justus Kolberg. teknik doküman

Breeze. tasarım Justus Kolberg. teknik doküman Breeze tasarım Justus Kolberg teknik doküman Breeze, çalışma hayatında değişken kullanıcı ihtiyaçlarına yenilikçi formu ve teknolojisi ile akılcı çözümler sunar. Breeze, ayarlanabilir lumbar desteği ile

Detaylı

Ergonomi Açısından Đnsan

Ergonomi Açısından Đnsan Ergonomi Açısından Đnsan Đnsan = Karmaşık bir makine??? Đnsan termodinamik bir kuvvet makinesidir. MAK4091 Ergonomi 1 Đşin ve iş yerinin insana uyumlu olması için: Đş yeri, işgörenin beden ölçülerine göre

Detaylı

designed by Justus Kolberg teknik doküman

designed by Justus Kolberg teknik doküman designed by Justus Kolberg teknik doküman Core, dinamik çizgileri ve ergonomik özellikleri ile çalışma hayatında verimi ve konforu artırır. Core, ayarlanabilir sırt yüksekliği ile farklı vücut ölçülerine

Detaylı

designed by Justus Kolberg teknik doküman

designed by Justus Kolberg teknik doküman designed by Justus Kolberg teknik doküman Breeze, çalışma hayatında değişken kullanıcı ihtiyaçlarına yenilikçi formu ve teknolojisi ile akılcı çözümler sunar. Breeze, ayarlanabilir lumbar desteği ile Pro-Support

Detaylı

YOLCU OTOBÜSÜ İÇ ALAN TASARIMI VE VAR OLAN TASARIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ

YOLCU OTOBÜSÜ İÇ ALAN TASARIMI VE VAR OLAN TASARIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ YOLCU OTOBÜSÜ İÇ ALAN TASARIMI VE VAR OLAN TASARIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ MURAT KUŞÇİ Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği İsmail ÖNDEN 1 Okan Ünivesitesi, İşletme Akfırat Kampüsü Formula 1 Yanı

Detaylı

D Chair. tasarım Nurus D Lab. teknik doküman

D Chair. tasarım Nurus D Lab. teknik doküman D Chair tasarım Nurus D Lab teknik doküman D Chair, dinamik tasarımı ve zengin renk seçenekleri ile keyifli bir çalışma ortamı sunar. Ayarlanabilir sırt eğimi, bel desteği ve kolları ile kullanım süresince

Detaylı

tiger Mobil cihazınızdan okutunuz. TCC-The Chair Company Büro Koltuk Sanayi ve Tic.. A.Ş. /TccTurkiye 2013/08 R 01

tiger Mobil cihazınızdan okutunuz. TCC-The Chair Company Büro Koltuk Sanayi ve Tic.. A.Ş. /TccTurkiye  2013/08 R 01 tiger 2013/08 R 01 TCC-The Chair Company Büro Koltuk Sanayi ve Tic.. A.Ş. www.tcc.com.tr Mobil cihazınızdan okutunuz. /TccTurkiye tiger tiger 1 tasarım Ray Carter Tiger 6 HA Tiger 8 HA 2 Tiger 4 A Tiger

Detaylı

designed by Nurus D Lab teknik doküman

designed by Nurus D Lab teknik doküman designed by Nurus D Lab teknik doküman D Chair, dinamik tasarımı ve zengin renk seçenekleri ile keyifli bir çalışma ortamı sunar. Ayarlanabilir sırt eğimi, bel desteği ve kolları ile kullanım süresince

Detaylı

PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER Ofis, bir işletmeyi veya bir hizmeti yönetmek üzere organizasyonel faaliyetlerin yapıldığı alandır. Ergonomi, maksimum iş güvenliği ve verimlilik sağlamak amacıyla, insanların

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. BUZDOLABI İŞLETMESİ ERGONOMİK RİSK ANALİZİ VE RİSKİN HARİTALANDIRILMASI. Gizem DENİZ

ARÇELİK A.Ş. BUZDOLABI İŞLETMESİ ERGONOMİK RİSK ANALİZİ VE RİSKİN HARİTALANDIRILMASI. Gizem DENİZ ARÇELİK A.Ş. BUZDOLABI İŞLETMESİ ERGONOMİK RİSK ANALİZİ VE RİSKİN HARİTALANDIRILMASI Gizem DENİZ ARÇELİK DEMEK 1955 den bugüne yarım asırdan fazla tecrübe Ev yaşamına yönelik dayanıklı tüketim malları,

Detaylı

KARAYOLU İLE ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINDA YOLCU TERCİHLERİNİN ANALİZİ: ERZURUM İÇİN BİR UYGULAMA

KARAYOLU İLE ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINDA YOLCU TERCİHLERİNİN ANALİZİ: ERZURUM İÇİN BİR UYGULAMA Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXV, Sayı 2, 2006, s. 27-40 KARAYOLU İLE ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINDA YOLCU TERCİHLERİNİN ANALİZİ: ERZURUM İÇİN BİR UYGULAMA

Detaylı

BÖLÜM ALTI YÜK TAŞIMA. Fitting the Task to the Human. Sırt Rahatsızlıkları. İntervertebral Disk Basıncı. İntervertebral diskler üzerindeki yükler

BÖLÜM ALTI YÜK TAŞIMA. Fitting the Task to the Human. Sırt Rahatsızlıkları. İntervertebral Disk Basıncı. İntervertebral diskler üzerindeki yükler BÖLÜM ALTI YÜK TAŞIMA Fitting the Task to the Human Sırt Rahatsızlıkları İntervertebral Disk Basıncı 1 İntervertebral disk basıncının ölçülmesi. 2 Bel omurları üzerindeki sıkıştırma kuvvetlerini tahmin

Detaylı

Core. tasarım Justus Kolberg. teknik doküman

Core. tasarım Justus Kolberg. teknik doküman Core tasarım Justus Kolberg teknik doküman Core, dinamik çizgileri ve ergonomik özellikleri ile çalışma hayatında verimi ve konforu artırır. Core, ayarlanabilir sırt yüksekliği ile farklı vücut ölçülerine

Detaylı

ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elle taşıma işlerinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden, çalışanların korunmasını

Detaylı

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans Hidrolik pompa motoru Düşük hıza ayarlanabilen Motorlu hidrolik pompa çıkış gücü, yüksek performans ve uzun kullanım ömrü sağlar. Forkliftin operatör tarafından değiştirilebilen

Detaylı

Mükemmel form, kusursuz konfor!

Mükemmel form, kusursuz konfor! Mükemmel form, kusursuz konfor! Urün yelpazemizde yer alan ve en çok tercih edilen ürünlerinden biri olan FlexiForm, 14 ile 60 dansite (yoğunluk- kg/m3) arasında üretilebilen konvansiyonel sünger çeşitlerini

Detaylı

Antropometri Ölçümler için genel kurallar

Antropometri Ölçümler için genel kurallar Antropometri Ölçümler için genel Temel veri toplama No İsim Tarih ve Saat (Ölçüm zamanı) Yaş (Gün/Ay/Yıl) Yaş hesaplama Cins (E) (K) Yükseklik (boy cm) STATURE Ağırlık (kütle kg) Temel veri toplama İncelikli

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri

Taşıyıcı Sistem İlkeleri İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Taşıyıcı Sistem İlkeleri 2015 Bir yapı taşıyıcı sisteminin işlevi, kendisine uygulanan yükleri

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

MONTAJ HATLARINDA ÇALIŞMA DURUŞLARININ REBA YÖNTEMİ İLE ANALİZİ VE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ

MONTAJ HATLARINDA ÇALIŞMA DURUŞLARININ REBA YÖNTEMİ İLE ANALİZİ VE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ MONTAJ HATLARINDA ÇALIŞMA DURUŞLARININ REBA YÖNTEMİ İLE ANALİZİ VE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Arş. Gör. Yakup ATASAGUN Prof. Dr. Ahmet PEKER (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (Endüstri

Detaylı

leo Mobil cihazınızdan okutunuz. TCC-The Chair Company Büro Koltuk Sanayi ve Tic.A.Ş. /TccTurkiye 2013/08 R 01

leo Mobil cihazınızdan okutunuz. TCC-The Chair Company Büro Koltuk Sanayi ve Tic.A.Ş. /TccTurkiye  2013/08 R 01 leo 2013/08 R 01 TCC-The Chair Company Büro Koltuk Sanayi ve Tic.A.Ş. www.tcc.com.tr Mobil cihazınızdan okutunuz. /TccTurkiye leo leo 1 tasarım Ray Carter Leo 8 A Leo 88 A 2 Leo 6 A Leo 4 A Leo 3 A leo

Detaylı

Re-Flex. Re-Flex. Yeni mesai arkadaşınız

Re-Flex. Re-Flex. Yeni mesai arkadaşınız Re-Flex Re-Flex Yeni mesai arkadaşınız Re-Flex Yeni mesai arkadaşınız Onunla gün boyu sürecek bir beraberliğiniz olacak... Re-Flex ; gün boyunca ergonomi, kalite, konfor ve rahatlığı bir arada isteyenler;

Detaylı

Walkmaxx le attığınız her adımla, hafif bir şekilde öne ve arkaya doğru salındığınızı hissedeceksiniz.

Walkmaxx le attığınız her adımla, hafif bir şekilde öne ve arkaya doğru salındığınızı hissedeceksiniz. Kasları çalıştırmak ve sırt bölgesindeki ağrıları engellemek için Walkmaxx Yürüyüş ve Fitness Ayakkabıları Günümüzün büyük kısmında ayakkabı kullanırız. Peki, kullandığımız ayakkabıların kaslarımızı güçlendirmesi,

Detaylı

STATİK ANTROPOMETRİK VERİLERLE ERGONOMİK OTURMA MOBİLYASI TASARIMI

STATİK ANTROPOMETRİK VERİLERLE ERGONOMİK OTURMA MOBİLYASI TASARIMI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANTROPOLOJİ (FİZİK ANTROPOLOJİ) ANABİLİM DALI STATİK ANTROPOMETRİK VERİLERLE ERGONOMİK OTURMA MOBİLYASI TASARIMI Doktora Tezi Ertan Yesari HASTÜRK ANKARA

Detaylı

PROF. DR. ERDAL ZORBA

PROF. DR. ERDAL ZORBA PROF. DR. ERDAL ZORBA Vücut Kompozisyonu Çocukluk ve gençlik dönemi boyunca beden kompozisyonu sürekli değişkenlik göstermektedir. Bu değişimler, kemik mineral yoğunluğundaki artış, beden suyundaki değişimler,

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA SICAK SU HAZIRLAMA

ISITMA HAVALANDIRMA SICAK SU HAZIRLAMA ISITMA HAVALANDIRMA SICAK SU HAZIRLAMA DURAN TÜRK 17 4 1965 tarihinde Denizli-Çemeli' de doğdu. Đlk ve orta öğrenimini Almanya' da, yüksek öğrenimini Đ.T.Ü. Makine Fakültesi, Enerji Bölümü' nde tamamladı.

Detaylı

TARİFNAME SAĞLIKLI POZİSYONDA OTURTAN KOLTUK (AKILLI KOLTUK)

TARİFNAME SAĞLIKLI POZİSYONDA OTURTAN KOLTUK (AKILLI KOLTUK) TARİFNAME SAĞLIKLI POZİSYONDA OTURTAN KOLTUK (AKILLI KOLTUK) 5 Teknik Alan Bu buluş, masa başında çalışan ve evlerinde bilgisayar başında yanlış pozisyonda oturan kullanıcıların uyarılması ve buna bağlı

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Ergonomi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Dersin Türü Dersin

Detaylı

Ergonomi (IE 316) Ders Detayları

Ergonomi (IE 316) Ders Detayları Ergonomi (IE 316) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ergonomi IE 316 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

oguzhanuzun@karatekin.edu.tr, oguzhanuzun19@hotmail.com,

oguzhanuzun@karatekin.edu.tr, oguzhanuzun19@hotmail.com, A V R U P A T O P L U L U Ğ U Ö Z G E Ç M İ Ş F O R M U KİŞİSEL BİLGİLER İsim ve Soyad Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan UZUN Adres Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Taş Mescit Kampüsü Yeni Mahalle

Detaylı

EKSERSİZ PROGRAMLARI

EKSERSİZ PROGRAMLARI EKSERSİZ PROGRAMLARI Satranç sporcuları için sırt, bel, omuz, göğüs, ense ve boyun kaslarının geliştirilmesi önemlidir. Bunun için değişik kas guruplarını güçlendirmek amacıyla iki ayrı eksersiz programı

Detaylı

Havacılıkta İnsan Faktörleri. Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA

Havacılıkta İnsan Faktörleri. Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA Havacılıkta İnsan Faktörleri Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA BÖLÜM 1 Biyolojik Varlık Olarak İnsan Geçen Hafta GEÇEN HAFTA Duyu organları ve algı BU HAFTA Vücut, Ergonomi, Yorgunluk, Çalışma Şartları Beyin Fırtınası

Detaylı

ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA

ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA Vücut Kompozisyonu Çocukluk ve gençlik dönemi boyunca beden kompozisyonu sürekli değişkenlik göstermektedir. Bu değişimler; kemik

Detaylı

Mobil cihazınızdan okutunuz. TCC-The Chair Company Büro Koltuk Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. /TccTurkiye /02 R 01

Mobil cihazınızdan okutunuz. TCC-The Chair Company Büro Koltuk Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. /TccTurkiye /02 R 01 2015/02 R 01 TCCThe Chair Company Büro Koltuk Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. www.tcc.com.tr Mobil cihazınızdan okutunuz. /TccTurkiye trevo trevo 1 Trevo 8 MFA Trevo 7 MFA Trevo 9 MFA 2 Trevo 6 MFA Trevo 5 MFA

Detaylı

RÜZGAR VE DOĞAL HAVALANDIRMA. Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK Yapı Fiziği Bilim Dalı

RÜZGAR VE DOĞAL HAVALANDIRMA. Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK Yapı Fiziği Bilim Dalı RÜZGAR VE DOĞAL HAVALANDIRMA Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK Yapı Fiziği Bilim Dalı RÜZGAR Bir yapıya doğru esen rüzgar, yapıyla karşılaştığında esiş düzeni değişir, yapı çevresine ve üstüne doğru yön değiştirir.

Detaylı

BEL AĞRISI. Dahili Servisler

BEL AĞRISI. Dahili Servisler BEL AĞRISI Dahili Servisler İnsan omurgası vücut ağırlığını taşımak, hareketine izin vermek ve spinal kolonu korumak için dizayn edilmiştir. Omurga kolonu, birbiri üzerine dizilmiş olan 24 ayrı omur adı

Detaylı

Yöntemleri Uygulanarak Ergonomik Risk Değerlendirilmeleri

Yöntemleri Uygulanarak Ergonomik Risk Değerlendirilmeleri Zor Meslek Gruplarına Ait İşçi Duruşlarının umedergonomi Yazılımı ile REBA ve RULA Yöntemleri Uygulanarak Ergonomik Risk Değerlendirilmeleri WWW.AKROMUHENDISLIK.COM MEHMET EROL ÇAKIR BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

Detaylı

solution Mobil cihazınızdan okutunuz. TCC-The Chair Company Büro Koltuk Sanayi ve Tic. A.Ş. /TccTurkiye

solution Mobil cihazınızdan okutunuz. TCC-The Chair Company Büro Koltuk Sanayi ve Tic. A.Ş. /TccTurkiye solution 2013/08 R 01 TCC-The Chair Company Büro Koltuk Sanayi ve Tic. A.Ş. www.tcc.com.tr Mobil cihazınızdan okutunuz. /TccTurkiye solution solution 1 tasarım Design Works 2 Solution 8 GT MFA Solution

Detaylı

a) Gerinme: Sırtüstü yatar pozisyonda, eller yana açık, bacaklar düz iken bacakları aşağıya, kolları yanlara doğru iyice uzatmaya çalışın.

a) Gerinme: Sırtüstü yatar pozisyonda, eller yana açık, bacaklar düz iken bacakları aşağıya, kolları yanlara doğru iyice uzatmaya çalışın. BEL EGZERSİZLERİ 1) GERME HAREKETLERİ: a) Gerinme: Sırtüstü yatar pozisyonda, eller yana açık, bacaklar düz iken bacakları aşağıya, kolları yanlara doğru iyice uzatmaya çalışın. Aynı pozisyonda, kollan

Detaylı

Ekranlı Araçlarla Çalışma Ergonomisi / Sağlık ve Güvenlik Önlemleri l 1 2 3 4 5 ÇALIŞMA ORTAMI BOYUTLARI (Oates, Evans and Hedge, Computers in Schools, 14,55-63,, 1998 BOYUTLAR ÖNERİLEN GÖZLENEN KLAVYE

Detaylı

Serbest Durak Bölmelerinin Yatay Profil Boru üzerine Monte Edilmesi

Serbest Durak Bölmelerinin Yatay Profil Boru üzerine Monte Edilmesi AHIR DURAKLARININ PLANLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Dr. Onur ŞAHİN Ziraat Yüksek Mühendisi Serbest Durak Bölmelerinin Yatay Profil Boru üzerine Monte Edilmesi Yetiştiriciler Barınak yapımında oldukça

Detaylı

ALT EKSTREMİTE SET 1 ( germe egzersizleri)

ALT EKSTREMİTE SET 1 ( germe egzersizleri) ALT EKSTREMİTE SET 1 ( germe egzersizleri) 1. Doğru postür Ayaklar omuz genişliğinde açık, dizler hafif bükük, pelvis arkada, omurga düz, omuzlar dışarıda baş yukarıda dik olarak ayakta dur 2. Abdominal

Detaylı

ELLE KALDIRMAve TAŞIMAİŞLERİNDE İ S G.

ELLE KALDIRMAve TAŞIMAİŞLERİNDE İ S G. ELLE KALDIRMAve TAŞIMAİŞLERİNDE İ S G http://www2.worksafebc.com/publications/multimedia/videos.asp?reportid=36871 ELLE KALDIRMA VE TAŞIMA İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Ergonominin Amacı ve Goodyear Ergonomi Ekip Çalışmaları. Goodyear İzmit İş Güvenliği ve Çevre Bölümü

Ergonominin Amacı ve Goodyear Ergonomi Ekip Çalışmaları. Goodyear İzmit İş Güvenliği ve Çevre Bölümü Ergonominin Amacı ve Goodyear Ergonomi Ekip Çalışmaları Gönül YÜZBEY İş Güvenliği i ve Çevre MüdürüM ŞİRKET HAKKINDA 1898 de A.B.D nin Ohio eyaletinin Akron kentinde kuruldu. İsmini, vulkanizasyon işlemini

Detaylı

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan

Detaylı

Yaratıcı ruhun eşsiz ürünü FORD B-MAX...

Yaratıcı ruhun eşsiz ürünü FORD B-MAX... Yaratıcı ruhun eşsiz ürünü FORD B-MAX... Ford B-MAX 2010 yılında Cenevre fuarında konsept araç olarak ilk kez tanıtıldığında eşsiz tasarımı sayesinde büyük hayranlık uyandırmış ve tüm otomobilseverlerin

Detaylı

Traktörlerde Kumanda Organları Yerleşim Özelliklerinin TSE Standardına Uygunluğunun Belirlenmesi

Traktörlerde Kumanda Organları Yerleşim Özelliklerinin TSE Standardına Uygunluğunun Belirlenmesi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (4) 364-368 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Traktörlerde Kumanda Organları Yerleşim Özelliklerinin TSE Standardına Uygunluğunun Belirlenmesi Derya KOÇTÜRK 1 Ayten

Detaylı

OYAK RENAULT ERGONOMİ UYGULAMALARI. DRH / 1740 Département Conditions et Santé de Travail 1

OYAK RENAULT ERGONOMİ UYGULAMALARI. DRH / 1740 Département Conditions et Santé de Travail 1 OYAK RENAULT ERGONOMİ UYGULAMALARI 1 ERGONOMİ ÇALIŞANLARIMIZIN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR 2 İÇERİK 01 02 03 04 ERGONOMİ GENEL KAVRAMLAR OYAK RENAULT DA ERGONOMİ ORGANİZASYONU VE KULLANILAN ÖLÇÜM

Detaylı

ERGONOMİK BÜRO DÜZENLEMESİ

ERGONOMİK BÜRO DÜZENLEMESİ Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Bölümü Ders: KONSTRÜKSİYONDA ERGONOMİ Yrd. Doç. Dr. Kadir Çavdar Prof. Dr. -Ing. Fatih C. Babalık Proje Konusu: ERGONOMİK BÜRO DÜZENLEMESİ

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

İmalat. Hizmet. Ofis işleri. Ev işleri ve boş zaman aktiviteleri. Tüketici ürünleri. Ergonominin prensipleri: 1. Nötral pozisyonlarda çalış

İmalat. Hizmet. Ofis işleri. Ev işleri ve boş zaman aktiviteleri. Tüketici ürünleri. Ergonominin prensipleri: 1. Nötral pozisyonlarda çalış Ergonomi, insan ve sistemler arasındaki ilişkileri optimize etmek üzere alet, ekipman ve görev dizayn etmek alanında yapılan çalışmalardan oluşur. Ergonominin konusuna giren sektörler: İmalat Hizmet Ofis

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü

Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü AMAÇ Bebeğin/ çocuğun boyunun doğru ve uygun teknikle ölçülmesi ve sonucun çocuğun ayına/yaşına göre değerlendirilmesidir. TEMEL İLKELER Bebekte/ çocukta boy ölçümü yapılan

Detaylı

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU ANKARA MAMAK MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU 1.1. BİT İN GÜNLÜK YAŞAMDAKİ ÖNEMİ Ankara, 2014 Hazırlayan: Mustafa KATLANÇ 2 1.1. BİT İN GÜNLÜK YAŞAMDAKİ ÖNEMİ Mehmet Çekiç Ortaokulu Sayfa 1 / 9 Mustafa KATLANÇ,

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

ERGONOMİK AÇIDAN PROJE-TASARIM ATÖLYELERİNİN İNCELENMESİ

ERGONOMİK AÇIDAN PROJE-TASARIM ATÖLYELERİNİN İNCELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 3(3), ÖS:Ergonomi2015, 347-354, 2015 ISSN: 1308-6693 Araştırma Makalesi 21. Ulusal Ergonomi Kongresi Özel Sayısı Suleyman Demirel

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-214 Projesi üzerinde çalışılan yeni kütüphane binası ile ilgili öğrenci, akademik ve idari personel

Detaylı

Yavaş Kapanma / Kolay Açılma

Yavaş Kapanma / Kolay Açılma ÇEKMECE SİSTEMLERİ Stil ve Konfor Modern mobilya dünyasının dekorasyona katacağı farklılık, yaratıcı vizyonla tasarlanmış fonksiyonlardır. SAMET, sahip olduğu tecrübe ve yüksek teknoloji olanaklarını SAMET

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Statik ve dinamik işleri kan dolaşımı ve oksijen tüketimi yönünden iş örneklemeleri ile değerlendiriniz.

Statik ve dinamik işleri kan dolaşımı ve oksijen tüketimi yönünden iş örneklemeleri ile değerlendiriniz. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OREN 008 ERGONOMİ VE İŞ ETÜDÜ DERSİ ARASINAV LARI 8.04.017 15:00 Süre : 90 Dakika Öğrenci No Adı Soyadı : : İmza : Aldığı

Detaylı

Sizi en son anneniz bu kadar şımartmıştı

Sizi en son anneniz bu kadar şımartmıştı Sizi en son anneniz bu kadar şımartmıştı Konforlu Kullanım Kapak Sıcaklık Ayarı Su Sıcaklık Ayarı Yıkama Ayarları Kötü Koku Emme Kurutma Sıcaklık Ayarı Enerji Koruma Seçenekleri Hijyen Ustası El Değmeden

Detaylı

MİMARİ BİÇİMLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

MİMARİ BİÇİMLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER MİMARİ BİÇİMLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER İNSAN VE KULLANICI GEREKSİNMELERİ İnsan gereksinmeleri: insanların fizyolojik, toplumsal ve psikolojik açılardan rahatsızlık duymadan yaşamlarını sürdürebilmelerine

Detaylı

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU 203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU TS EN 14988 Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz. Verilen talimatlara uymadığınız zaman çocuğunuz güvende olmayabilir. Lü en verilen

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili ERGONOMİ Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora(x ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer Dersin Türü Dersin

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası (35/2008 sayılı Yasa) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası (35/2008 sayılı Yasa) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası ( sayılı Yasa) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası nın 44 üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

FAVORİ YATAK KULLANIM KILAVUZU

FAVORİ YATAK KULLANIM KILAVUZU FAVORİ YATAK 1 İÇİNDEKİLER: Sayfa 1. ÖN SÖZ (TAKDİM) 3 2. HAKKINDA 3 3. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILAR 4 4. FAVORİ YATAĞIN ÖZELLİKLERİ 6 5. FAVORİ YATAĞIN EKSTRA ÖZELLİKLERİ 6 6. FAVORİ YATAĞIN FONKSİYONLARI

Detaylı

SD130. Volvo sıkıştırıcılar 12,8-13,3 t 119 kw

SD130. Volvo sıkıştırıcılar 12,8-13,3 t 119 kw SD130 Volvo sıkıştırıcılar 12,8-13,3 t 119 kw Santrifüj gücü Yüksek santrifüj gücü ile yüksek silindir ağırlığının birleşimi, mükemmel sıkıştırmayı kolaylaştırır ve malzeme hedef derinliğine daha az geçişte

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı