Öğretide ve Uygulamada SÖZLEŞMEDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR (Haksız Sözleşme Şartı)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğretide ve Uygulamada SÖZLEŞMEDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR (Haksız Sözleşme Şartı)"

Transkript

1 Öğretide ve Uygulamada SÖZLEŞMEDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR (Haksız Sözleşme Şartı)

2

3 Nihat Yavuz Yargıtay 3. HD. Onursal Başkanı Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Öğretide ve Uygulamada SÖZLEŞMEDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR (Haksız Sözleşme Şartı) 2. Baskı Banka Sözleşmelerinde Kredi Sözleşmelerinde Tüketici Sözleşmelerinde Satım Sözleşmelerinde Kira Sözleşmelerinde Genel İşlem Şartlarında Sigorta Genel Şartlarında Gecikme Zammı Vade Farkı Sözleşmelerin Yorumu Yabancı Para Borcu Ankara 2010

4 Öğretide ve Uygulamada Sözleşmedeki Haksız Şartlar (Haksız Sözleşme Şartı) Nihat YAVUZ Hukuk Kitapları Dizisi: 925 ISBN İkinci Baskı: Ocak Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Sayfa Tasarımı: İlhan Eroğlu Ömer Candan Kapak Tasarımı: İsmail Çam Yayın ve Dağıtım: Merkez: Seçkin Yayıncılık, Sağlık Sokak No: Sıhhiye, ANKARA Tel: (0 312) (Pbx), Faks: (0 312) Şube: Ankara Adliye Sarayı K Blok Zemin Kat Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Strazburg Cd. No: 23 Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Abidei Hürriyet Caddesi 179/E (Şişli Ceza Adliyesi Altı) Şişli- İSTANBUL Tel: (0-212) Web Adresi: E posta: Baskı: Seçkin Yayıncılık, Tel: (0 312)

5 İkinci Baskıya Önszöz İlk baskısı kısa sürede biten ve okuyuculardan (özellikle uygulayıcılardan) gelen ısrarlar karşısında kitabın ikinci baskısının yapılması zorunlu hale gelmiştir. Öncelikle şu husus belirtilmelidir: Kitap tıpkı basım olmayıp çeşitli borç ilişkilerinde (gerek yabancı ve gerek yerli literatür ve mahkeme içtihatlarında) saptanan yeni sorunlar ele alınmış ve çözüm yolları gösterilmiştir. Kitabın okuyuculara yararlı olmasını diler ve bu vesileyle Seçkin Yayıncılık A.Ş. sahiplerine ve çalışanlarına teşekkür ederim Nihat YAVUZ Yargıtay 3. HD. Onursal Başkanı Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

6

7 Önsöz Yerine Geçmek Üzere Kitabın Konusu ile İlgili Açıklamalar İki veya daha çok kişiler arasında birbirine uygun irade açıklamaları karşılıklı olarak yapıldığı anda sözleşme kurulmuş olur. Taraflar, kanun hükümleri çerçevesinde sözleşmenin içeriğini diledikleri gibi belirleyebilirler. Akdin esaslı noktaları, sözleşmenin mevcut olabilmesi için tespit ve kararlaştırmaları gereken şeylerin enazıdır. Örneğin kirada kira bedeli ve kiralanan şey gibi. Bu saptamalar sözleşmenin çeşidini belirler. Kural olarak her sözleşmede, kuruluş aşamasında edimler arasında eşitlilik ve karşılıklılık ilişkisinin bulunduğu görülür. Bir sözleşmenin ikinci derecedeki noktaları sözleşmenin hukuksal sonuçlarını düzenler ve saptar. Örneğin, borçlunun sorumluluğunun azaltılması veya çoğaltılması, sözleşmenin feshini ihbar etmek hakkının verilmesi ve özellikle vade ve şartlar gibi. Bir hukuksal işlem, tarafların iradelerinin açıklanmasına gerek gösterir. Fakat tarafların irade beyanlarından başka, işlem genellikle diğer unsurları da içerir ki bunlara hukuksal işlemin şartları denilir. Teker teker tartışılmamış olan bir sözleşme koşulu iyiniyet kurallarına aykırı olarak, borçlunun zararına olacak şekilde, tarafların sözleşmeden doğan hak ve borçlarında önemli bir dengesizliğe sebep olmuşsa haksız olarak kabul edilir. Sözleşme şartı haksız ise geçersiz sayılacaktır. Bu sözleşme özgürlüğünün yeni bir sınırlamasıdır. Genel olarak bakıldığında bir şartın veya işlemin haksızlığı hukuk düzeninin ruhundan ve özellikle ceza tehdidi altında bulunan yasaklardan çıkarılır. Devlet, kamu hukuku metin ve ruhunun haklı saymadığı ve saymaya mecbur tutmadığı her koşulu (şartı, hukuki işlemi) yasaklayabilir. Kural olarak sözleşme ile kurulan çıkar dengesi tarafların özgür iradelerine dayandığından sözleşme ile alınan kararlar adildir ve bağlayıcı olmalıdır. Gelgelelim taraflar arasındaki eşitsizlik (bir tarafta holding, tekel kuruluşları vb. diğer tarafta tüketici veya sade bir alıcı) sözleşmenin içeriğinin her iki tarafın çıkarını gerçekten adil biçimde dengeleyip dengelemediği sorusunu gündeme getirmektedir. Böyle olunca da (yani fiili eşitsizlik) sözleşmeyi tarafların çatışan çıkarlarının adil biçimde dengelenmesinin hukuki aracı olmaktan çıkarıp kuvvetlinin zayıfı sömürmesi, onun üzerinde hakimiyet kurmasının aracı haline getirmesi sonucunu doğurur. Zira sözleşmenin devamı süresince doğabilecek çeşitli riskler müşteriye yüklenmektedir. Örneğin; sorumsuzluk kayıtları ile müteşebbisin edimini hiç veya gereği gibi ifa etmemesinden doğan sorumluluğu sınırlandırılmakta, kendisi veya yardımcısının kusuruyla verdiği zararlardan dolayı sorumluluk kaldırılmakta, müteşebbisin ifa yükümlülüğünü zamanında yerine getirmemesi halinde alıcının gecikme tazminatı talep etme veya alıcının sözleşmeden dönme hakkını kullanması engellenerek geç ifadan dolayı sorumluluk sınırlandırılmakta veya ortadan kaldırılmakta, satım sözleşmesinde zamanaşımı süresi kısaltılarak ya da tamir, değiştirme hakkı ağır koşullara bağlanarak sorumluluğun sınırlandırılması veya tekeffül borcunun tamamıyla ortadan kaldırılması yoluna gidilmektedir. Bundan ayrı olarak para borcunun ifasındaki gecikme riskine karşı müteşebbis yasal oranlardan fazla gecikme faizi öngörerek, taksitle ödemelerde muacceliyet koşullarına yer vererek, mülkiyeti muhafaza kayıtları koyarak müşterinin ifada gecikmesine karşı kendisini güvenceye almaya çalışmaktadır.

8 8 Öğretide ve Uygulamada Sözleşmedeki Haksız Şartlar (Haksız Sözleşme Şartı) Son olarak, uyuşmazlık halinde gerekli yetkili mahkeme ve tahkim şartı, gerek ispat yüküne ilişkin şartlar ile, müteşebbis, müşterinin dava açmasını ve hak aramasını güçleştirmekte, müşterinin dava açması ve hakkını araması sürecinde kendi lehine kayıtlar koymak suretiyle müşteriyi hak aramada elverişsiz bir konuma düşürmektedir. Yasanın sözleşmenin tarafları arasında öngördüğü risk paylaşımı sistemi, tamamen müteşebbis lehine değiştirilmektedir. Müteşebbisin izlediği risk politikası sonucu, yasanın taraf çıkarlarını adil biçimde dengeleme amacı taşıyan kuralları yürürlük dışı kaldığından, çıkar dengesi müşteri aleyhine bozulmaktadır. Oysa sözleşme, tarafların çıkarlarının adil biçimde dengelenmesinin hukuki aracıdır. O halde, müteşebbisin tek taraflı olarak doğabilecek riskleri müşteriye yüklediği şartların, haklı ve adil görülmesi mümkün değildir. Bu şartların kullanıldığı sözleşmelerde maddi anlamda sözleşme adaletinden söz etme imkanı bulunmamaktadır. Maddi anlamda sözleşme adaleti, sözleşmenin taraflarının gerçekten özgür ve bağımsız, sözleşmenin içeriğine etki edebilecek güçte olmalarıyla sağlanabilir. Sözleşmenin bir tarafında, ekonomik ve sosyal yönden güçlü, örgütlenmiş ve çıkarlarının bilincinde olan müteşebbis, diğer tarafında ise sosyal ve ekonomik bakımdan veya iş hayatı hakkında tecrübesizlik ya da bilgisizlik nedeniyle zayıf durumdaki çoğunlukla tüketici kimliğini taşıyan müşteri bulunmaktadır. Güçlü olan tarafın tek yanlı ve kendi çıkarlarını koruyan sözleşme şartlarını diğerine dikte etmesiyle kurulan bir sözleşmede ise, tarafların çıkarlarının adil biçimde dengelendiğini söylemek ve sözleşme adaletinden söz etmek mümkün değildir. Bu nedenlerle genel işlem şartları (ya da diğer sözleşmelerdeki haksız şartları) tüketicinin (ya da diğer sözleşme tarafının) sözleşme yapma, sözleşmenin içeriğini belirleme özgürlüğünü sınırlandırmakta, sözleşme özgürlüğü, güçlü olan lehine bir ayrıcalığa dönüşerek, tecrübesiz, bilgisiz, güçsüz insanların hukuk kılıfı altında sömürülmesi sonucunu doğurmaktadır (Ayşe Havutçu: Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması, Tez, İzmir, 2003, sh ). Elinizdeki kitap, yukarıda özetlenen sorunların uygulamadaki çözüm yollarını göstermek amacıyla kaleme alınmıştır. Bir kitap olarak yayın hayatına kazandıran Seçkin Yayınevi nin sahipleri Sayın Aytaç SEÇKİN ile Sayın Koray SEÇKİN e ve de bu konuda emeği geçenlere teşekkür eder, kitabın tüm hukukçulara yararlı olmasını dilerim... Nihat YAVUZ Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

9 İçindekiler İkinci Baskıya Önszöz... 5 Önsöz Yerine Geçmek Üzere Kitabın Konusu ile İlgili Açıklamalar... 7 Kısaltmalar BİRİNCİ KİTAP BİRİNCİ KESİM SÖZLEŞMEDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR BİRİNCİ ALT KESİM GENEL İŞLEM ŞARTLARININ TANIMI, YORUMU VE DENETLENMESİ I. GENEL İŞLEM ŞARTININ TANIMI VE YORUMU A. Tanım a. Yargıtay ın Yaklaşımı b. Çeşitli Tanımlar c. Genel İşlem Koşullarının (Şartlarının) Ortak Özellikleri B. Yorumda Ölçü C. Yorum Şekli a. Genel İşlem Şartlarının Lafzından Çıkan Yorum b. Birden Fazla Anlama Gelmek Suretiyle Açık Olmayan Kayıtlar Bunu Hazırlayan Müteşebbis (Girişimci) Aleyhine Yorumlanır c. Alışılmış (Mutad) Olmama Kuralı d. Olayın Özelliklerinden Soyutlanmış (Bütünsel) Yorum Kuralı e. Genel İşlem Şartları Metni İçinde Yer Alan ve Bireysel Anlaşma ile Çelişen Hükmün Yorumu II. GENEL İŞLEM ŞARTLARININ DENETLENMESİ A. Genel Olarak a. Giriş b. Konunun Tümünü Kapsayan Genel Bilgiler B. Genel İşlem Şartlarının Geçersizliğine İlişkin Ölçütlerin Bir Bölümü a. Ahlaka Aykırılık Görüşü b. Gabin Görüşü c. Sosyal Devlet Görüşü d. Doğruluk ve Güven İlişkisine Dayanan Görüş e. Edimin Tek Yönlü İrade Beyanı ile Tayin Edilmesi Halinde Bunun Adil, Objektif İyiniyet Esasına ve Hakkaniyete Uygun Olarak Yapılması Gerektiği Görüşü f. Bu Konuda Alman Hukukunda İleri Sürülen Diğer Görüşlerin Dökümü aa. Genel Açıklama bb. Özel Açıklama C. Çeşitli Ülkelerde Yorum a. Avrupa Birliği Üyesi Bazı Ülkelerdeki ve Ülkemizdeki Yasal Düzenlemeler b. Avrupa Birliğine Üye Bazı Ülkelerde Direktiften Önceki Yasal Düzenlemeler c. Avrupa Birliği Üyesi Olmayan Bazı Ülkelerdeki Yasal Düzenlemeler D. Şartların İçerikleri İtibariyle, Tarafların Menfaat Dengeleri Açısından Hakkaniyete Uygun Olup Olmadıklarını Hakim Kontrole Yetkili Değildir... 43

10 10 Öğretide ve Uygulamada Sözleşmedeki Haksız Şartlar (Haksız Sözleşme Şartı) E. Sonuç III. UYGULAMADA DURUM A. Genel İşlem Şartı Olarak Kabul Edilen (Faturaların Tebligat Anlamına Gelmek Üzere Abonelerin Bağımsız Bölümlerine Bırakılması) Hususu Geçerli midir? a. Birinci Görüş b. İkinci Görüş c. Görüşümüz B. Vakıflar Genel Müdürlüğünün Şartnameye Koydurduğu (Yetkili Mahkeme; Başmüdürlüğün, Bölge Müdürlüğünün, İl Müdürlüğünün Bulunduğu Mahkemelerdir) Şeklindeki Yetki Şartı Geçerli Sayılmamıştır a. Uygulamada Birden Fazla Mahkeme Yetkili Kılınabilmektedir b. Yetki Sözleşmesinin (Sadece) Bir Taraf İçin Hak Doğurması Mümkün Değildir c. Yetki Sözleşmesi ile Kanunen Yetkili Olan Genel ve Özel Yetkili Mahkemelerin Yetkisi Kaldırılamaz d. Kısmi Geçersizlik e. Yargıtay Uygulamasından Örnekler f. İsviçre Uygulaması IV. GENEL İŞLEM ŞARTLARI İLE İLGİLİ KİMİ SORUNLARIN DÖKÜMÜ A. Genel İşlem Şartlarının Hangi Anda Hukuksal Etki Yaratacağı Sorunu ve de Okunmadan İmzalanan Sözleşme Metinleri a. Hukuksal Geçerlilik Anı b. Okumadan İmzalama c. Tarafların İmzasını Taşımayan Küpürler B. Girişimci ile Tüketicinin Elindeki Belgelerin Değişik Olması Durumu a. Birbirine Uygun Düşmeyen (Şartları) Taşıyan Kira Sözleşmesi Hükümleri Ne Şekilde Uygulanır? C. Müşteri, İlişkilendirme Beyanı Vasıtasıyla Sözleşmeye Katılmakla Girişimciye Dolaylı Biçimde (Genel İşlem Şartlarını) Hazırlayabilmesi İçin Yetki Vermekte ve Böylece Sözleşmenin Bir Kısmına Katılmaktan Vazgeçmiş Sayılmaktadır a. Giriş b. Hukukumuzdaki Görünüm c. Dogmatik Temeller D. Genel İşlem Şartları Taraflar Arasında Ayrı Ayrı Ele Alınarak Görüşme ve Tartışma Konusu Yapılmışsa (Bireysel Sözleşme) Meydana Gelmiş Olur a. Tam Kabul- Global Kabul ve Alman Hukukunda Durum b. Bireysel Sözleşmeler Genel İşlem Şartları Karşısında Daima Öncelik Taşır E. Kredi Sözleşmelerindeki Faiz Oranları Bankalarca Tek Yanlı Olarak Değiştirilebilir mi? a. Genel Açıklamalar b Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önceki Durum c Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihinden Sonraki Durum F. Yeni Borçlar Kanunu Tasarısına Göre Genel İşlem Şartları a. Tasarıdaki Düzenleme b. Tasarıdaki Düzenlemenin Gerekçesi c. Düzenlemenin İçerik Bakımından Değerlendirilmesi d. Düzenlemenin Açıklanması e. Tasarının Eleştirisi İKİNCİ ALT KESİM I. KİMİ BATI ÜLKELERİNDE TÜKETİCİNİN ADİL OLMAYAN SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE KARŞI KORUNMASI SORUNU... 68

11 İçindekiler 11 A. İngiliz Hukuku B. Alman Hukuku a. Tehlikeli Şartlar b. Hakimin Takdir Hakkına Bağlı Olmaksızın Hükümsüz Sayılan Şartlar (16 Şart Çeşidi) c. Bazı Özel Sözleşme Türleri d. Alman Hukukunda (Borçlar Hukukunun Modernleştirilmesi Sonucunda) Ortaya Çıkan Son Durum C. Avrupa Birliği Tarafından Kabul Edilen Direktif Tasarısı a. Genel Açıklamalar b. Adil Olmayan (Gayrıadil) Sözleşme Şartının Tanımı c. Tüketici Sözleşmelerindeki Adil Olmayan Sözleşme Şartlarına İlişkin Direktif Tasarısının Kimi Hükümleri d. Direktif Tasarısının Geçersiz Olarak Saydığı Şartlar D. Avrupa Konseyinin (Tüketicilerin Yaptıkları Sözleşmelerdeki Kötüye Kullanılan Şartlara ve Uygun Denetim Yöntemlerine İlişkin Karar Tasarısı) a. Kötüye Kullanılan Şartlar b. Bir Sözleşenin Kurulması, İptali ve Feshi ile Tarafların Genel Borçları ve Haklarına İlişkin Şartlar c. Mal veya Hizmet Sağlayanın Sorumluluğunu Sınırlayan Şartlar d. Tüketicinin Başvurabileceği Hukuksal Yolları Sınırlayan Şartlar e. Mal veya Hizmetleri Sağlayan Tarafından İstenen Garantilere İlişkin Şartlar f. Dava veya Usul Sorunlarına İlişkin Şartlar g. Çeşitli Şartlar E. Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Koşullar Hakkında 05 Nisan 1993 Tarihli Konsey Yönergesi ÜÇÜNCÜ ALT KESİM I. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA GÖRE SÖZLEŞMEDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR SORUNU (4822 SAYILI KANUN MADDE 6) A. Genel Açıklamalar a. Almanyada b. İsviçrede c. Fransada d. Avrupa Birliği Konseyi Yönergesinde (1993/13) B. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 4822 Sayılı Kanunun 6. Maddesi a. Haksız Şartların Tanımı b. Yargısal İçerik Denetimi c. Tüketici, Sözleşmenin İçeriğine Etki Edememelidir d. Bir Şartın Müzakere Edilmesi, Sözleşmenin Kalan Kısmına Yasanın Uygulanmasını Engellemez e. Bir Satıcı veya Sağlayıcı, Bir Standart Şartın Münferiden Tartışıldığını İleri Sürüyorsa, Bunu İspat Yükü Ona Aittir (Mad. 6, F. 5) f. Hakimin, Sözleşme Koşulunun Haklı veya Haksız Olduğunu Değerlendirirken Araştıracağı Hususlar g. Sözleşme Koşullarının Haksız Olmasının Yaptırımı C. Yönergenin Eki (Madde 3/3) de Anılan Haksız Koşullara Örnekler a. Amacı veya Etkisi Aşağıdaki Gibi Olan Koşullar b. (g), (j), (ı) Bentlerinin Kapsamı c. (g), (j), (ı) Bentleri Şunlara Uygulanmaz DÖRDÜNCÜ ALT KESİM I. TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İÇTİHATLAR... 89

12 12 Öğretide ve Uygulamada Sözleşmedeki Haksız Şartlar (Haksız Sözleşme Şartı) İKİNCİ KESİM GARANTİ, KEFALET VE KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ BANKALAR VE YARGITAY UYGULAMASINDAN ÖRNEKLER I. GARANTİ SÖZLEŞMESİ İLE KEFALET SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ VE FARKLARI/ GERÇEK KİŞİLER TARAFINDAN VERİLEN GARANTİLERİN DAHA ZİYADE KEFALET OLARAK GÖRÜNMELERİ A. Garanti Sözleşmesinin Sorumluluk Sınırı a. Her İki Sözleşmenin Temel Amaçları b. Her İki Sözleşme Arasındaki Farklar c. Her İki Sözleşmeyi Birbirinden Ayıran Kıstaslar d. Garanti Sözleşmesinin Sorumluluk Sınırı aa. Belirsizliğin Garantisi Olmaz bb. Süresiz Garanti Sözleşmelerinde Asıl Borçlunun Kredi Limitinin Sonradan Yükseltilmesi Halinde Garanti Verenin Başlangıçtaki İradesinin Yükseltilen Limiti de Kayıtsız Şartsız Kapsamına Aldığı Anlamına Velmez cc. Garanti Edenin, Limit Artışlarından Sorumlu Tutulabilmesinin Koşulları dd. Muaccel Hale Gelen Borcun, Alacaklı Banka Tarafından Uzun Süre Takip Edilmemesi Nedeniyle Sürüncemede Kalmasından Dolayı Artması Halinde Garanti Edenin Meydana Gelen Artıştan Sorumlu Tutulamayacağı İse Açıktır ee. Limit Aşımının da Garanti Edildiği Durumlarda Limit Ne Miktara Kadar Aşıldığı Takdirde Garanti Edenin Sorumlu Tutulacağı Sorunu ff. Garanti Verenin Muvafakatı Olmadan Esas Akdi İlişkideki Koşulların Borçlu Aleyhine Ağırlaştırılması veya Borçlunun Yeni Yükümlülükler Üstlenmesi Garanti Edilen Riskin Kapsamı Dışında Kalır e. Sonuç f. Yukarıda Özeti Sunulan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı Aynen Aşağıya Alınmıştır II. KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN GENİŞLETİLMESİ YA DA KEFİLİN KENDİSİNE TANINAN HAKLARDAN BAŞTAN İTİBAREN FERAGATI A. Genel Olarak B. Kefili Korumak İçin Getirilen Düzenlemeler (Giş) Yoluyla Birer Birer Bertaraf Edilmektedir. Şöyleki C. Yargıtay Uygulamasından Örnek D. Eleştiri a. Kefalet Sözleşmesi Yönünden b. Garanti Sözleşmesi Yönünden c. Olayın Tahvil Nazariyesi (Kuramı) Açısından İrdelenmesi d. Olayın Garanti Sözleşmesine Hangi Hükümlerin Uygulanacağı Sorunu Açısından İrdelenmesi III. KELEPÇE SÖZLEŞMELERİNE ÖRNEKLER IV. HER TÜRLÜ BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞMUŞ VE DOĞACAK TÜM ALACAKLARIN GARANTİ EDİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME KAYDI GEÇERSİZDİR A. Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt B. Kefalet mi, Garanti Sözleşmesi mi? C. Para Borcu İçin Garanti Verilebilir mi? D. Belirsizliğin Garantisi Olmaz E. Yargıtay Uygulamasından Örnekler ÜÇÜNCÜ KESİM I. KREDİ BORÇLARINDA MUACCELİYET ŞARTI A. Kredi Sözleşmelerinin Hukuksal Mahiyeti a. Mahiyeti b. Uygulanacak Hükümler

13 İçindekiler 13 c. Genel İşlem Şartlarının Geçerliliği d. Bankalar Üst Düzeyde (Kredi- Güven) Kuruluşlarıdır e. TTK. Mad. 1266/F-2 nin Kıyasen Uygulanması f. Bir Bankanın Kendi Taahhüt Ettiği Normal Bankacılık İşlemlerinin, Bankacılık ve Hukuk Kurullarına Uygun Olarak, Yerine Getirilmemesi Halinde Özellikle Asli Yükümlülüklerinin İfa Edilmemesi Halinde Bu Eylemden Doğacak Müşterilerin Zararlarından Sorumlu Olmayacağını Belirten Her Sözleşme Şartı, Açıkça MK. 2/f-1, 2; MK. 23; BK. 19 ve 20; TTK. 20/f-2 ve BK. 99 ve 100 de Yer Alan Temel Hukuk İlkelerine Aykırı Olup Geçersizdir B. Bankaların Koyduğu Muacceliyet Şartı C. Taksitle Satım Sözleşmesinde Durum a. İsviçre Hukukunda b. Alman Hukukunda c. Türk Hukukunda D. Kira Hukukunda Durum E. Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Durum a. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun Değiştirilmesinden (4822 Sayılı Yasadan) Önceki Evrede b Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Sonraki Evrede DÖRDÜNCÜ KESİM I. TARAFLARIN KİRA SÖZLEŞMESİNDE KARARLAŞTIRDIKLARI ŞARTLAR VE ÖZELLİKLE KİRA PARASINI ARTTIRMA ŞARTI A. Genel Olarak B. Özel Olarak C. Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması D. Sözleşmeye Kira Bedelinin Arttırımı ile İlgili Olarak Konulan (Belli ve Muayyen) Şartlar Kiracıyı Bağlar E. Kira Parasının Her Yıl Arttırılacağına İlişkin Özel Şart Değiştirilmedikçe ya da Kira Tespit Davası Açılmadıkça (Eda Davalarına Hasren) Tarafları Bağlar F. Çeşitli Olasılıklar G. Genel Olarak Kira Sözleşmelerine Konulan Şartların Geçerliliği Sorunu/Kira Sözleşmesinin Yorumu/Cezai Şart BEŞİNCİ KESİM I. GENEL İŞLEM ŞARTLARI (GİŞ) İÇİNDE (İSPATIN MÜNHASIRAN BELİRTİLEN BELGELERLE YAPILMASI GEREKTİĞİ HUSUSUNU İÇEREN) YER ALAN DELİL SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ DAVA VE SAVUNMA HAKKININ KULLANILMASINI ESASLI OLARAK ZEDELEDİĞİ ÖLÇÜDE GEÇERSİZDİR A. Uygulama Örnekleri B. Münhasır Delil Sözleşmesi C. Tüketicinin Göstereceği Delilleri Ölçüsüz Şekilde Sınırlandıran (GİŞ) Şartı Geçerli midir a. Alman Hukukunda b. Türk Hukukunda aa. Uyuşmazlık Halinde Banka Kayıtları Esas Alınır Hükmü Delil Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemez bb. Borsa Uyuşmazlıklarında İspat Sorunu cc. Değerlendirme ve Sonuç Sınırlandırma İspat İmkanını Ortadan Kaldıracak Mahiyette Olmamalıdır Delil Sözleşmesini Geçerli Sayan Görüş aaa. Bilimselöğretide bbb. Yargıtay Uygulamasında

14 14 Öğretide ve Uygulamada Sözleşmedeki Haksız Şartlar (Haksız Sözleşme Şartı) 3. Yemin Teklifi Hakkındaki (Banka Lehine) Peşinen Feragat ve Genel İşlem Şartları İçinde Yer Alan Delil Sözleşmesi Hükümlerinin Geçerlilik ve Bağlayıcılıklarının Yorumu D. Bilgisayar Ortamındaki Kayıtlar ve Delil Sözleşmesi E. Delil Sözleşmesi Yoluyla Genel İşlem Şartlarında Yapılacak Tek Taraflı Değişikliğin Karşı Tarafa Kabul Ettirilmesi Sorunu II. İŞLETMELERE DÜŞEN İSPAT YÜKÜ, GENEL İŞLEM ŞARTLARI (GİŞ) YOLUYLA MÜŞTERİLERE AKTARILABİLİR Mİ? A. Genel Olarak B. Mukayeseli Hukukta Durum a. Avrupa Birliği Hukuku b. Alman Hukuku c. İsviçre Hukuku d. Türk Hukuku III. YETKİLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ SORUNU A. Genel Açıklamalar B. GİŞ İçinde Yeralan Yetkili Mahkeme Kaydı, İsviçre Federal Mahkemesine Göre Beklenmezlik İlkesi Açısından Değerlendirilmelidir IV. BİR BEYANIN MUHATABI, BU BEYANIN KENDİSİNE VARMADIĞINI İSPATLAMAK ZORUNDA BIRAKILABİLİR Mİ? A. Genel Açıklamalar B. Bir Beyanın Vardığını İspatlama Yükü Beyan Sahibinin midir? C. Yukarıda İfade Edilen (GİŞ) Şartının Eleştirisi ALTINCI KESİM I. TAKSİTLE SATIM SÖZLEŞMELERİNDE TÜKETİCİLERİN (ALICILARIN) (GİŞ) İÇERİSİNDE YER ALAN KAYITLARA KARŞI KORUNMALARI A. Genel Olarak B. Genel İşlem Şartlarında Yer Alan Kayıtlar, Yasanın Emredici Hükümlerine, Ahlaka, Kamu Düzenine ve Kişilik Haklarına Aykırı İse Geçersizdir C. (GİŞ), Kanunun Tamamlayıcı Kurallarını Ortadan Kaldırıyorsa Sözleşmenin Akıbeti Ne Olacaktır? D. Taksitle Satım Sözleşmelerinde, Hakkında Emredici Düzenleme Bulunmayan Konularda, Genel İşlem Şartlarının Tamamlayıcı Hukuk Kurallarını Bertaraf Etmesi Sorunu Üzerindeki Çeşitli Olasılıklar E. Taksitle Satım Sözleşmelerinde Yer Alan (GİŞ) ile Kanunun Tamamlayıcı Hükümleri Arasındaki İlişkinin Saptanması ve İçeriğinin Kontrolü Sorunu a. Olması Lazım Gelen Hukuk Bakımından b. Olan Hukuk Bakımından F. Taksitle Satım Sözleşmelerinde Gabin Sorunu a. Genel Olarak Gabin b. Taksitle Satım Sözleşmesindeki Alıcının Durumu G. Taksitle Satımlara Özel Kayıtlar Konulabilir H. Taksitle Satım sözleşmesinde Alıcının Ödenmiş Taksitlerinin Yanacağına İlişkin Şartlar 818 Sayılı Borçlar Kanunu Madde 223/3 e aykırı olup Geçersizdir I. Satım Sözleşmesinde

15 İçindekiler 15 YEDİNCİ KESİM I. HABERLEŞME ARAÇLARININ KULLANILMASINDAN VEYA İLETİŞİM YA DA TAŞIMA SIRASINDA KAYBOLMA, GECİKME, HATA, YANLIŞ ANLAMA, ANLAMI SAPTIRMA DAN İLERİ GELEN TÜM ZARARLARDAN VE BUNLARIN SONUÇLARINDAN BANKANIN SORUMLU OLMAYACAĞINA İLİŞKİN (GİŞ) ŞARTI GEÇERLİ MİDİR? A. Uygulama Örneği a. Müşterinin Beyanda Bulunması Hali b. Bankanın Beyanda Bulunması Hali B. İrade Beyanının Geç Varma veya Hiç Varmama Halinin Rizikosu Müşteriye Yükletilemez C. Yapılacak İhbarların Noter veya Postaya Tevdi Olunduğu Tarihte Kendilerine Yapılmış Sayılacağına İlişkin (GİŞ Şartını) Geçerli Sayan Yargıtay 12. HD nin Bir Kararı ve Eleştirisi a. Yargıtay 12. HD nin Kararı b. Konu ile İlgili Bilimsel Açıklamalar aa. İrade Beyanları Varma Anında Hüküm İfade Eder bb. İrade Beyanlarının Varma Anında Hüküm İfade Edeceği Görüşünün Eleştirisi cc. O Halde (Müşteriye) Geç veya Hiç Aktarılmayan İrade Beyanlarının Sonuçlarına Kim Katlanacaktır? SEKİZİNCİ KESİM I. SÖZLEŞME KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ A. Satış Sözleşmesinde Satıcıya Malın Miktarını, Adedini, Rengini, Modelini, Hammaddesini vb. Değiştirme (edimi tek taraflı değiştirme) İmkanı Verilmesi veya Tümden Bir (Aliud İfasına) İmkan Tanınması geçersizdir; Zira B. Teslim Tarihine Kadar Fiyatlarda Gerçekleşen Artışların Müşteriye Yansıtılması Sorunu C. Bankacılık Sözleşmelerinde Yeralan, Müşterinin Ödemesi Gereken Masraf, Komisyon, Kürtaj Gibi Bedellerin Tek Taraflı Olarak Arttırmaya Yetkili Olduğuna İlişkin Kararlaştırılan Hüküm Geçersizdir D. Bankanın Faiz Oranlarını Herhangi Bir İhbar ve İhtara Gerek Görmeksizin Dilediği Zaman Tek Taraflı Olarak Artırmaya Yetkili Olduğuna İlişkin Kararlaştırılan Hüküm Geçersizdir a. Tüketici Kredileri Açısından b. Kredili Mevduat Hesapları ve Kredi Kartı Sözleşmeleri Gibi Sabit Bir Faiz Oranının Olmadığı Sözleşmeler Açısından DOKUZUNCU KESİM I. BANKALARA TEK TARAFLI OLARAK SÖZLEŞMEYİ DİLEDİĞİ ZAMAN SONA ERDİRME HAKKI VEREN (GİŞ) ŞARTI GEÇERLİDİR A. Uygulama Örneği B. Yargıtay Uygulaması C. Bilimsel Öğretide Bu Konuda Tüketilen Bazı Genel İlkeler a. Belirsiz Süreli Sözleşmelerde Sözleşmenin Sona Erdirilmesi b. Sonuç: Belirsiz Süreli Sözleşmeler Başlıca Aşağıdaki Nedenlerle Sona Erdirilmektedir aa. Olağan Fesih bb. Olağanüstü Fesih c. İki Tarafın da Olağan Fesih Hakkı, Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı ile Sınırlandırılmıştır d. Belirli Süreli Sürekli Borç İlişkilerinde de Kural Olarak Sözleşme ya Sürenin Sonunda ya da Haklı Fesih Halinde Sona Erer e. Haklı Sebep Şunlardır ONUNCU KESİM I. AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞUN BERTARAF EDİLMESİ

16 16 Öğretide ve Uygulamada Sözleşmedeki Haksız Şartlar (Haksız Sözleşme Şartı) A. Genel Olarak B. Genel İşlem Şartları (GİŞ) İçindeki Olası (muhtemel) Düzenlemeler C. GİŞ İçinde Klasik Sayılabilecek Bu Sınırlamaların Hepsi de Batıldır ONBİRİNCİ KESİM I. GENEL İŞLEM ŞARTLARI (GİŞ) TARAFLAR ARASINDA AKDEDİLEN HANGİ SÖZLEŞMELERE UYGULANIR A. Bankalarla Akdedilen Çerçeve Sözleşmelerde Şöyle Hüküm Yer Almaktadır B. Çerçeve Sözleşmelerde Genel İşlem Şartlarına Atıf Yapılması ONİKİNCİ KESİM I. SÖZLEŞMENİN KURULMASINDAN SONRA MÜŞTERİNİN FİİL EHLİYETİNİ YİTİRMESİNİN SONUÇLARINDAN BANKANIN (GİŞ) YOLUYLA KURTULMASI OLANAKLI MIDIR? A. Genel Olarak B. Banka, Temyiz Kudreti Olmayan Müşteri ile İşlem Yapmanın Sonuçlarına Katlanacaktır C. Müşteri Temyiz Kudretinden Yoksunluk Dışında Bir Nedenle Kısıtlanmışsa Bu Durumda MK. mad. 360/II, C. 2 (Yeni TMK. Mad. 410) Hükmü Uygulama Alanı Bulur D. Müşterinin Temsilcisinin Temyiz Kudretinden Yoksun Olması ONÜÇÜNCÜ KESİM I. BANKADAN (SAHTE VEKÂLETNAME, SAHTE ÇEK VEYA SAHTE TALİMAT İLE) PARA ÇEKİLMESİ YA DA MÜŞTERİNİN DÜZENLEDİĞİ ÇEK ÜZERİNDE OYNAYARAK MEBLAĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ, TALİMATIN TAHRİF EDİLEREK BAŞKA BİR ALICIYA YÖNLENDİRİLMESİ VEYA VEKALETNAMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ DURUMLARINDA BANKALARIN SORUMLULUKLARINI (GİŞ) YOLUYLA ORTADAN KALDIRMALARI SORUNU A. Uygulamadan Örnekler B. Müşterinin Bankaya Yatırdığı Nedeniyle Aralarında Karz veya Usulsüz Tevdi Sözleşmesinin Oluştuğu Kabul Edilebilen Hallerde Paranın Bir Üçüncü Kişi Tarafından, Müşterinin Hiçbir Talimatı Olmaksızın Çalınması, Müşterinin Hesabına Bu Meblağı Borç Kaydetme Olanağını Bankaya Vermez C. Sahte veya Tahrif Edilmiş Bir Havale Talimatı Vesilesiyle Bankanın Yapmış Olduğu Ödeme Nedeniyle Müşteri Sorumlu Tutulamaz D. Yetkili Olmayan Üçüncü Kişilerin Banka Hesabı ile İlgili Bilgileri Edinmemeleri İçin Müşterinin Gerekli Özeni Göstermesi Gerekir E. Bankalar, Kendi Mal Varlıklarında Meydana Gelen Zararı (GİŞ) Hükmü ile Müşteriye Aktarabilirler mi? Örneğin Sadece İmza Taklidi ve Tahrifat Gibi Olguların Saptanmaması Durumlarında Ancak Ağır İhmalli Olmaları Halinde Sorumlu Tutulabilecekleri Öngörülebilir mi? a. Sahte veya Tahrif Edilmiş Çekte Rizikonun Keşideciye Ait Olacağına Dair Şartlar aa. Genel Olarak bb. Sahte veya Tahrif Edilmiş Çekin Ödenmesinde, Bankanın Bir Kusuru Bulunmadığı Durumlarda, Rizikonun Keşideciye Kaydırılması Yolundaki Anlaşmalarda Hukuka Aykırı Bir Yön Bulunmamaktadır cc. Bir Banka, Basit Bir Araştırmayla Saptayabileceği Sahteliği veya Tahrifatı, Çek Anlaşmasında Sorumluluktan Beraat Şartı Konulmuş Olmasına Dayanarak, Tespit Etmez ve Ödemede Bulunursa, Zararı Keşideciye Yükleyemez. Buna göre Şüphe Uyandıran Hallere Şunlar Örnek Verilebilir Çekin Düzenlenmesiyle (İhdas Şekliyle) İlgili Hususlar Çekin Alışılmışın Çok Üstünde Bir Meblağ İhtiva Etmesi Hususu Hamilin Şahsından Kaynaklanan Şüpheler dd. Rizikonun Keşideciye Yüklenebilmesinin Sınırlarının Yasal Dayanakları ee. Riziko Dağılımının Saptanması Sorunu

17 İçindekiler 17 ONDÖRDÜNCÜ KESİM I. KREDİ KARTININ KAYBOLMASI HALİNDE, KURUMUN BİLGİLENDİRİLMESİ ANINA KADAR MÜŞTERİNİN RİZİKOYU TAŞIMASI; AĞIR İHMALİ VE KASTI SÖZ KONUSU OLAN HALLERDE İSE BİLDİRİMDEN SONRA DAHİ MÜŞTERİNİN SORUMLU OLACAĞINA İLİŞKİN (GİŞ) GEÇERLİ MİDİR? A. Alman Federal Mahkemesinin 1991 Tarihli Bir Kararına Göre Bildirime Kadar Müşteriyi Ancak Kusuru Varsa Sorumlu Tutmak Mümkündür; Bildirimden Sonra İse Ancak Kasti Bir Davranış Söz Konusu İse Sorumluluk Cihetine Gidilmelidir ONBEŞİNCİ KESİM I. GENEL İŞLEM ŞARTLARI İÇERİSİNDE YERALAN A. Bankaların Müşterilere Ait Sırları Açıklamaları Sorunu B. Bankanın Sırlarının Açıklanmasından Dolayı Sorumlu Tutulamaması İçin a. Bankanın Yasal Olarak Bilgi Verme Zorunluluğunda Bulunması Gerekir b. Sözleşmede Bu Konuda Açık Bir Yetkilendirme Bulunması Gerekir c. Kredi İlişkilerine Dair Bilgiler Kural Olarak Müşterinin İzni Olmadan Dahi Mali Kurumlar Arasında Aktarılabilir d. Her Somut Olayda Menfaatlerin Tartılması Sonucu Bilgi Aktarımına Olanak Bulunup Bulunmadığının Saptanması Gerektiği İlkesi Açısından Başta Sunulan GİŞ Hükmünün Değerlendirilmesi ONALTINCI KESİM I. GİŞ İÇİNDE YERALAN (İFA TARİHİNİ İŞLETME LEHİNE BELİRSİZ HALE GETİREN) KAYITLAR GEÇERSİZDİR ONYEDİNCİ KESİM I. ELEKTRONİK BANKACILIK AĞINDAKİ TEKNİK ARIZALARDAN BANKANIN SORUMLU TUTULAMAYACAĞINA İLİŞKİN (GİŞ) ŞARTI GEÇERLİ MİDİR? A. Genel Açıklamalar B. Bankanın Elektronik Ağı İçinde Yer Alan (ATM nin) Hukuksal Niteliği C. Bankaların Elektronik Bankacılık Hizmetleri Sunmak İçin Faydalandıkları Ağın Sebep Olduğu Zararlar İçin BK. mad. 100 Uyarınca Sorumlu Tutulmaları Gerektiği Kabul Edildiğine Göre (GİŞ) İçinde Yer Alan Yukarıdaki Hüküm, Yasal Düzenden Saptığı İçin Batıl Sayılmak Gerekecektir ONSEKİZİNCİ KESİM I. BANKANIN (GİŞ) İÇİNDE KABUL ETTİRDİĞİ HER ZAMAN TEMİNATLARIN DEĞİŞTİRİLMESİNİ, YENİ VEYA İLAVE OLARAK TEMİNAT VERİLMESİNİ TALEP EDEBİLECEĞİNE İLİŞİN ŞART GEÇERLİ MİDİR? A. Genel Olarak B. Alman Hukukunda Durum C. Bankanın Ek Teminat İsteyebilmesinde Hukuka Aykırı Bir Yön Bulunmamaktadır. Fakat Kendisine (GİŞ) Maddesinde Olduğu Gibi İndi ve Sınırsız Bir Yetki Sağlayamaz. Zira; ONDOKUZUNCU KESİM I. BANKANIN, MÜŞTERİNİN TALİMATINI YANLIŞ YA DA EKSİK OLARAK YERİNE GETİRMESİ SORUNU A. Uygulama Örneği B. Bankanın Sorumluluğunun Dayanağı

18 18 Öğretide ve Uygulamada Sözleşmedeki Haksız Şartlar (Haksız Sözleşme Şartı) C. GİŞ Hükmünün Eleştirisi D. Sermaye Piyasası İşlemlerinde Kötü İfa YİRMİNCİ KESİM I. TEMSİL YETKİSİNE İLİŞKİN KAYITLAR A. Temsil Yetkisinin Bildirimi Hangi Yöntemce Yapılmışsa Geri Alma Bildirimi de Aynı Şekilde Gerçekleştirilmesi Gerekir B. Temsil Yetkisinin Yasa Gereği Sona Erme Durumlarına Aykırı Genel Şart Kararlaştırılamaz C. Bankaya Yazılı Bildiri Olmaksızın Ticaret Sicili Gazetesinde veya Her Hangi Bir Yayın Organında Yapılabilecek İlan Bankayı Bağlamaz Kaydı Geçerli midir? YİRMİBİRİNCİ KESİM I. SÖZLEŞMENİN DOĞASINDAN KAYNAKLANAN EN UYGUN HAK VE BORÇ DAĞILIMININ SAĞLANMASI GEREKİR. İLGİLİ SÖZLEŞME TİPİ İÇİN EN ADİL ÇÖZÜMÜ ARARKEN HAKİMİN SÜREKLİ OLARAK GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMASI GEREKEN ŞEY SÖZLEŞMENİN AMACIDIR YİRMİİKİNCİ KESİM I. GENEL İŞLEM ŞARTLARINI (GİŞ) TEK TARAFLI OLARAK KALEME ALAN KİŞİNİN, BUNLARI, KARŞI TARAF İÇİN AÇIK VE ANLAŞILIR BİR İÇERİK TAŞIYACAK ŞEKİLDE DÜZENLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VARDIR=SAYDAMLIK VEYA AÇIK VE ANLAŞILABİLİRLİK İLKESİ YİRMİÜÇÜNCÜ KESİM I. GENEL İŞLEM ŞARTLARI (GİŞ) İÇİNDEKİ KİŞİLİK HAKLARINI İHLAL EDEN HÜKÜMLER, MK. MAD. 23 E AYKIRI OLDUĞUNDAN ÖTÜRÜ GEÇERSİZDİR YİRMİDÖRDÜNCÜ KESİM I. GENEL İŞLEM METNİNDE, BİREYSEL ANLAŞMANIN HİÇ YAPILAMAYACAĞI VEYA ANCAK YAZILI ŞEKİLDE YAPILMASI HALİNDE GEÇERLİ OLACAĞI HÜKMÜNÜN YER ALMASI GEÇERLİ MİDİR? YİRMİBEŞİNCİ KESİM I. RİSK DAĞILIMINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERDE SİGORTA İMKANININ KİMİN AÇISINDAN VAR OLDUĞU HUSUSU MENFAATLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN BİR UNSURDUR A. Genel İşlem Şartları Kullanılan Sözleşmede Kısmı Hükümsüzlük YİRMİALTINCI KESİM I. BANKA İLE MÜŞTERİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE DOĞMASI BEKLENEN BORÇLAR İÇİN İLGİLİ TEMİNATLAR (GÜVENCELER) GEÇERLİDİR YİRMİYEDİNCİ KESİM I. İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİNE GÖRE KURAL OLARAK SADECE ZAYIF VE DENEYİMSİZ OLAN TARAF BEKLENMEZLİK (ŞAŞIRTICI, OLAĞAN DIŞI) KURALINA DAYANABİLİR

19 İçindekiler 19 YİRMİSEKİZİNCİ KESİM I. BAYİLİK (TEK SATICILIK) SÖZLEŞMESİ A. Tanımı B. Tek Satıcının Başlıca Görevleri C. Yapımcının Başlıca Görevleri D. Haklı Nedenle Fesih YİRMİDOKUZUNCU KESİM I. MÜNHASIR SATIŞ SÖZLEŞMESİ/GENEL İŞLEM ŞARTLARI/MUVAZAA NEDENİYLE FESİH A. Maddi Olay ve İstem B. Sözleşme Koşulları C. Sözleşme Koşullarının Değerlendirilmesi D. Sonuç OTUZUNCU KESİM I. MÜŞTERİNİN ELİNE GEÇMEMİŞ OLAN CETVELİN (BELGENİN) İÇERİĞİNİ KABUL ETMİŞ SAYILACAĞINA İLİŞKİN (GİŞ) ŞARTI GEÇERLİ OLUR MU? A. Bankanın Müşteriye Kabul Ettirdiği Formül B. Kural Olarak Kişinin Susması Herhangi Bir İrade Beyanı Olarak Nitelendirilemez C. GİŞ Şartının Eleştirisi D. Müşteri Kendisine Gönderilen Hesap Özetine (Münasip Bir İtiraz Süresi Verilmek ve Bu Sürenin Geçmesi Halinde Hesap Özetini Kabul Etmiş Sayılacağı) İhtarının Konulmasına Rağmen İtiraz Etmemiş ve Bankanın Haklı Güveninin Korunduğu İçin Sözü Edilen Özet Kesinleşmişse Ne Olacaktır? a. Cari Hesap Hakkında Genel Bilgiler b. Borcun Yenilenmesi Hakkında Genel Bilgiler c. Sonuç OTUZBİRİNCİ KESİM I. GENEL SEYAHAT ŞARTLARINI (GSŞ) SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİNE DAHİL ETME ANLAŞMASININ ŞARTLARI, GEÇERLİLİĞİ VE SONUÇLARI A. Seyahat Sözleşmesinin Tanımı ve Türleri B. Genel Seyahat Şartları (GSŞ) Hakkında Genel Bilgiler C. Seyahat Edenin, Genel Seyahat Şartlarının Varlık ve Muhtevasından (İçeriğinden) Haberdar Edilmesi Gerekir a. Telefonla Yapılan Sözleşmeler b. Seyahat Edenin Genel Seyahat Şartları (GSŞ) Karşısında Susması D. Seyahat Düzenleyen, Seyahat Edene, Genel Seyahat Şartlarının (GSŞ) İçeriğini Öğrenme Olanağını Sağlaması Gerekir a. Seyahat Edenin Şartları Okuması veya Anlaması Araştırılamaz b. Seyahat Düzenleyenin Şartları Bildirme Yükümünden Kurtarılması c. Sözlü Olarak Kurulan Sözleşmelerde d. Yazılı Olarak Kurulan Sözleşmelerde e. Genel Seyahat Şartlarının Kabulü f. Broşürlerde, Genel Şartların Bir Kısmına Yer Verilmesi Sorunu E. Genel Seyahat Şartlarının Kimi Sorunları a. Birden Fazla (GİŞ) Bulunması

20 20 Öğretide ve Uygulamada Sözleşmedeki Haksız Şartlar (Haksız Sözleşme Şartı) b. Açık Olmama Kuralı c. Alışılmış Olmama Kuralı d. GİŞ nın İçeriğinin Denetlenmesi e. Geçersizlik Yaptırımı OTUZİKİNCİ KESİM I. KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN GENİŞLETİLMESİ YA DA KEFİLİN KENDİSİNE TANINAN HAKLARDAN BAŞTAN İTİBAREN FERAGATI A. Genel Olarak B. Kefili Korumak İçin Getirilen Düzenlemeler (GİŞ) Yoluyla Birer Birer Bertaraf Edilmektedir. Şöyleki C. Yargıtay Uygulamasından Örnek D. Eleştiri a. Kefalet Sözleşmesi Yönünden b. Garanti Sözleşmesi Yönünden c. Olayın Tahvil Nazariyesi (Kuramı) Açısından İrdelenmesi d. Olayın Garanti Sözleşmesine Hangi Hükümlerin Uygulanacağı Sorunu Açısından İrdelenmesi E. İçtihatlar OTUZÜÇÜNCÜ KESİM I. İŞLEM TEMELİNİN ÇÖKMESİ VE HAKİMİN SÖZLEŞMEYE MÜDAHALESİ A. İşlem Temelinin Tanımı B. İşlem Temeliyle İlgili Borçlar Kanununda Bir Hüküm: Sözleşmenin Zorunlu Temelinde Hata (BK. mad. 24/1, b. 4) C. Mukayeseli Hukukta İşlem Temelinin Çökmesi a. Alman Hukukunda b. Hollanda Hukukunda D. Sonradan Oluşmuş Edimler Arası Dengesizliğin Uyarlama Yoluyla Düzeltilmesi a. Ekonomide İstikrar Yıkılınca, Buna Dayanan Özerklik ve Eşitlik (Mübadale Adaleti) Faraziye ve Pacta Sunt Servanda (Ahde Vefa) İlkesi de Buna Bağlı Olarak Çökmüş Demektir b. Yasa Koyucu, Konut Kiracısını (Ve Bu Arada Tüketiciyi, Acenteyi, İşçiyi, Ayni ve Şahsi Teminat Verenleri ve de Benzerlerini) Korumak Üzere Harekete Geçmezse Hakimin Devreye Girmesi Gerekir E. Sonradan Bozulan Eşitliğin Yeniden Sağlanmasında İşlem Temelinin Çökmesi Kuramından Yararlanma Çabaları F. Sözleşmenin Sürekli ve Uzun Süreli Olması (işlem temelinin çökmesi) İlkesinin Uygulanması İçin Gerekli (olmazsa olmaz) Bir Şart Değildir G. Hakimin Sözleşmeye Müdahalesi OTUZDÖRDÜNCÜ KESİM I. SİGORTA GENEL ŞARTLARININ TABİ OLACAĞI KURALLAR A. Açık Olmayan Klozlar a. Alman Hukuku b. İsviçre Hukuku B. Alışılmamış (Şaşırtıcı) Klozlar C. Sigorta Genel Şartları Aksine Anlaşmalar D. Genel Şartların Sonradan Değişmesi E. İçtihatlar

21 İçindekiler 21 OTUZBEŞİNCİ KESİM I. BİLİMSEL ÖĞRETİDE VE UYGULAMADA YORUM OTUZALTINCI KESİM I. YABANCI PARA BORCU A. Genel Olarak B. Genel İşlem Şartı Olarak Sözleşmeden Doğan Yabancı Para Borçları a. Taşınmaz Rehni, Ancak Belirli Bir Alacak Miktarı Türk Parasıyla Gösterilerek Kurulabilir b. Yabancı Para Üzerinden Kurulan Gemi İpoteği c. Yabancı Para Üzerinden Kefalet d. Gayrimenkul Mükellefiyetinin Kurulması İçin Tapu Siciline Türk Lirası Olarak Belli Bir Miktar Gösterilmek Gerekir e. İşçi Ücretinin Ödenmesi (Yabancı Para-Türk parası) aa Tarihinde Yürürlüğe Giren 4857 Sayılı Kanundan Önceki Düzenlemeye Göre bb Tarihinde Yürürlüğe Giren 4857 Sayılı Kanundan Sonraki Uygulamaya Göre f. Avukatlık Ücreti Yabancı Para Olarak Kararlaştırılabilir g. Taraflar Borcun Miktarını (Örneğin Kira Parasını) Yabancı Para Olarak Belirleyebilirler C. İfa Yardımcılarından Dolayı Sorumluluğu Ortadan Kaldıran veya Sınırlandıran Anlaşmalarda Yasal Sınırlara Uyulmasının Sonuçları a. Genel Olarak b. Genel İşlem Şartlarında Durum OTUZYEDİNCİ KESİM I. KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZIN BİR BAŞKASINA (ÜÇÜNCÜ KİŞİYE) DEVİR EDİLMESİ HALİNDE KİRACININ HAKLARI A. Muvazaalı Devir Halinde a. Genel Olarak b. İtiraz Def i c. Hukuksal Yarar d. Davanın Tarafları e. Muvazaaya İlişkin Butlanın Hukuksal Mahiyeti f. Tahliye Davalarında Kiracı Muvazaa İddiasında Bulunabilir mi? B. Muvazaasız Devir Halinde a. Kiraya Verilen Taşınmazın Bir Başkasına Devir Edilmesi Sonucunda Kiracının Uğradığı Zararın Tazmini Sorunu b. Bilimsel Dayanakların Özeti OTUZSEKİZİNCİ KESİM I. TAPULU TAŞINMAZLARIN HARİCEN SATIŞI VE BUNA HASREN VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM (ÇELİŞKİLİ DAVRANIŞ) NEMO AUDITUR (KÖTÜ OLARAK KAZANILMIŞ DURUM HUKUKSAL KORUMANIN DIŞINDA KALIR) VE CULPA IN CONTRAHENDO (SÖZLEŞME MÜZAKERELERİNDE KUSUR) KAVRAMLARI HAKKINDA KISA AÇIKLAMALAR A. Önce, Son Zamanlarda Çok Sık Uygulanan MK. Madde 2 deki Objektif İyiniyet İlkesinin İkincilliği (Taliliği)ni Vurgulayalım ve Önemine Binaen Schwarz ın Görüşünü Aynen Aktarmakla Yetinelim B. Şimdi de, Toplu ve Kısa Olarak Dört Tane İnançları Birleştirme Kararı ile Birlikte Harici Satışların Uygulamadaki Durumunu Gözden Geçirelim C. Şekil Noksanının İleri Sürülmesinin Hangi Hallerde İyiniyet Kuralları ile Bağdaşmayacağı Hakkında Kısa ve Genel Bilgiler

22 22 Öğretide ve Uygulamada Sözleşmedeki Haksız Şartlar (Haksız Sözleşme Şartı) D. İleride Yeri Geldikçe Değineceğimiz ve Yargıtayımızın da Sık Sık Uyguladığı VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM ile NEMO AUDITUR İlkelerinden Kısaca Söz Etmekte Yarar Vardır E. Açıklamaların Özeti a. Medeni Kanunun İkinci Maddesindeki İlkeler F. Şekle Aykırılık Nedeniyle Geçersiz Sayılan Sözleşmeler, Koşulları Oluştuğunda BK. Mad. 41/11 Uyarınca Sorumluluk Kaynağı Oluşturabilir G. Şekle Aykırı Sözleşmelerin Düzeltilmesi Hakkındaki Bilimsel ve Yargısal Çabaların Bir Kısmının Özeti OTUZDOKUZUNCU KESİM I. ALACAKLILARDAN MAL KAÇIRMAYA YÖNELİK İŞLEMLERİN HUKUKEN NİTELENDİRİLMESİ SORUNU VE BU AMAÇLA YAPILAN MUVAZAALI İŞLEMLER HAKKINDAKİ YARGITAY UYGULAMASINDAN ÖRNEKLER BİRİNCİ ALT KESİM I. ALACAKLILARDAN MAL KAÇIRMAK AMACI İLE YAPILAN İŞLEMLERİN HUKUKSAL NİTELİĞİ A. Bu Konuda Bilimselöğretideki Görüşler B. Yargıtay ımızın Görüşü a. Muvazaa Karinesi Lehindekiler b. İnançlı İşlem Karinesi Lehindekiler C. Üçüncü Kişilerin Muvazaa Davası ile İİK. 277 vd. Maddelerde Borçlunun Bazı Hileli Tasarruflarını İptal Ettirebilmelerini Temin İçin Bahşedilen İptal Davası Arasındaki Farklar D. Sonuç E. Görüşümüz İKİNCİ ALT KESİM II. YARGITAY UYGULAMASINDA SAPTANAN İLKELER A. Yargıtay 4. HD nin Belirlediği İlkeler ve Eleştirisi a. Muvazaalı Bir Hukuksal İşlem ile Üçüncü Kişiye Zarar Verilmesi b. Alacağın Ödenmesini Önlemek Amacı ile Yapılan Muvazaalı İşlem c. Davacının Amacı Belirlenmelidir d. Davacının Hakkı Kişisel Mahiyettedir e. Dava Şartları f. Alacağın Kesinleşmesi Gerekir g. Muvazaalı İşlem ile Üçüncü Kişiye Karşı Haksız Eylem İşlenmiştir h. Örnek Kararlar i. Değerlendirme KIRKINCI KESİM I. BANKA İŞLEMLERİ VE ORTAK HESAP A. Görüşmeler Esnasında (Bankalar Tarafından) Kusurlu Olarak Yanlış Bilgi Verilmesi Sorunu B. Bankacılıkta Bilgisayar Kayıtlarının Delil Olma Niteliği C. Tasarruf Cüzdanlarının Yetkili Olmayan Hamillerine (Taşıyıcılarına, Zilyedlerine, Sahiplerine) Yapılan Ödemeler D. Miras Hukuku, Bankadaki Müşterek Hesap, Müşterek Hesaptaki Mudilerden Birinin Ölmesi Durumu, Hayatta Kalan Mudinin Payı

23 İçindekiler 23 KIRKBİRİNCİ KESİM I. BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİNDE GEÇERSİZ KİMİ GENEL İŞLEM KOŞULLARI A. Sözleşmenin Süresinden Önce Önel Vermeden, Neden Göstermeksizin İleriye Etkili Olarak Sona Erdirilmesi Sorunu B. Bankaya Tek Taraflı Fesih Yetkisi Veren Hükümlerin Objektif İyiniyet Kurallarına Uygun Şekilde Kullanılması Halinde Geçerlidir. (TMK. Mad. 2) Zira C. Açılmış Bulunan Krediyi Tamamen veya Kısmen Kullandırmama, Kredi Limitini Azaltma veya Kredinin Tamamını Her An Kesme Kayıtları Geçersizdir D. Fesih Hakkının Kötüye Kullanılmasındaki Ölçütler E. Vadeli Kredi Sözleşmelerini Önceden Belirlenemeyen Gelişmeler Nedeniyle Banka Vadeden Önce Feshedemez F. Teminatlı ve Teminatsız Kredilerde Bankanın Serbest Fesih Hakkı G. Vadesiz ve Cari Hesap Şeklindeki Kredilerde Fesih H. Haklı Sebeplere Örnekler I. Fesih Hakkının Kötüye Kullanılmasının Sonuçları İ. Faiz Oranlarının Tek Taraflı Olarak Belirleme Yetkisi J. Banka Kayıtlarının Geçerli Olarak Kabul Edileceğine Dair Kayıtlar K. Sorumsuzluk Kayıtları L. Teminatlar (İpotek veya Kefalet) Hakkındaki Kayıtlar M. Kredi Borçlusunun Zamanaşımı Def inde Bulunamayacağına İlişkin Hükümler Geçersizdir İÇTİHATLAR KIRKİKİNCİ KESİM I. TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ ŞARTLAR SORUNU KIRKÜÇÜNCÜ KESİM VEKALET SÖZLEŞMESİNDE HAKSIZ ŞARTLAR I. MÜVEKKİL, VEKİLDEN HESAP İSTEMEKTEN ÖNCEDEN FERAGAT EDEBİLİR Mİ? YA DA VEKİLİN BÖYLE BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN OLMAYACAĞI HUSUSU GEÇERLİ OLARAK KARARLAŞTIRILABİLİR Mİ? A. Birinci Görüş B. İkinci Görüş C. Prof. Haluk Tandoğan ın Görüşü II. VEKLET SÖZLEŞMESİNDE AZİL VEYA İSTİFA HAKLARINDAN VAZGEÇİLEMEMESİ KIRKDÖRDÜNCÜ KESİM KIRKBEŞİNCİ KESİM I. SORUMSUZLUK ŞARTI II. HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK RIZA VE HEKİMLİK SÖZLEŞMESİ KIRKALTINCI KESİM ÇEŞİTLİ İÇTİHATLAR

24 24 Öğretide ve Uygulamada Sözleşmedeki Haksız Şartlar (Haksız Sözleşme Şartı) İKİNCİ KİTAP BİRİNCİ KESİM VADE FARKI- GECİKME ZAMMI- TEMERRÜT FAİZİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR, İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI VE BU KARARLARA KONU OLAN YARGITAY UYGULAMASININ KRONOLOJİSİ (İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARLARINDAN SONRAKİ VE ÖNCEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ) ELEKTRİK TÜKETİM BEDELLERİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ NEDENİYLE TAHAKKUK ETTİRİLEN GECİKME ZAMMI İLE BİRLİKTE TEMERRÜT FAİZİ DE İSTENEBİLİR Mİ? I. GENEL AÇIKLAMALAR II. İLGİLİ DAİRE BAŞKANLARININ GÖRÜŞLERİ A. Birinci Başkanvekilinin (HGK) Görüşü B. Onüçüncü Hukuk Dairesi Başkanının Görüşü C. Onikinci Hukuk Dairesi Başkanının Görüşü D. Onbirinci Hukuk Dairesi Başkanının Görüşü III. FAİZ KAVRAMI VE BENZER KAVRAMLARDAN FARKI A. Faiz Kavramı B. Gecikme Zammı (veya) Tazminatı C. Yargıtay Uygulamasından Örnekler D. Vade Farkı E. Gecikme Zammı ve Temerrüt Faizinin Genel İşlem Şartı Olarak Kabul Edilmesi Sorunu a. Faiz Hakkında Genel Bilgiler b. Gecikme Zammının Genel İşlem Şartı Olarak Kabul Edilmesi İÇTİHATLAR VADE FARKI İLE İLGİLİ DİĞER KARARLAR İKİNCİ KESİM KREDİ KARTLARI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR Kaynakça Kavramlar Dizini

BİRİNCİ KİTAP BİRİNCİ KESİM SÖZLEŞMEDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR BİRİNCİ ALT KESİM GENEL İŞLEM ŞARTLARININ TANIMI, YORUMU VE DENETLENMESİ

BİRİNCİ KİTAP BİRİNCİ KESİM SÖZLEŞMEDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR BİRİNCİ ALT KESİM GENEL İŞLEM ŞARTLARININ TANIMI, YORUMU VE DENETLENMESİ İçindekiler Önsöz Yerine Geçmek Üzere Kitabın Konusu ile İlgili Açıklamalar 5 Kısaltmalar 25 BİRİNCİ KİTAP BİRİNCİ KESİM SÖZLEŞMEDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR BİRİNCİ ALT KESİM GENEL İŞLEM ŞARTLARININ TANIMI, YORUMU

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Gülay ÖZTÜRK Kocaeli Hakimi TEORİDE VE UYGULAMADA HASILAT KİRASI Kullandırma Akitleri Kira Akdi Türleri Hasılat Kirası Hasılat Kirasının Unsurları Tarafların Hak ve

Detaylı

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN İŞ HUKUKUNDA ÜCRET ve UYGULAMASI Ankara, 2011 İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN Hukuk Kitapları Dizisi: 781 ISBN 978-975-02-1428-8 İkinci

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR CETVELİ 19 KAYNAKÇA 23 GİRİŞ 41 BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ 1.

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3.

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3. Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çek Kanunu 3. Bası Ankara, 2010 Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Hukuk Kitapları

Detaylı

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları Necati MERAN İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ve EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI Ankara, 2011 İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına

Detaylı

İÇİNDEKİLER AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR

İÇİNDEKİLER AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR İÇİNDEKİLER AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR I - YASANIN UYGULAMA ALANI - TÜKETİM SÖZLEŞMESİ 3 A. Genel Açıklamalar 3 B. İsviçre'de Tüketicinin Korunması Bağlamında Gerçekleştirilen Değişikliklerin Özeti 6 C. Tüketiciye

Detaylı

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 SUNUŞ 7 İÇİNDEKİLER 9 KİSALTMALAR 14 GİRİŞ KONUNUN TAKDİMİ, TERMİNOLOJİ, KONUT FİNANSMANI VE İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI KAVRAMLARI, İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

Detaylı

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HAKSIZ ŞARTIN TARİHSEL

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI

SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI Dr. Nilgün BAŞALP İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXIX GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMSUZLUK

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM

İÇİNDEKİLER BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR VII IX GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM 1. BORÇ KAVRAMı VE ALACAKLıNıN TEMERRÜDÜNE KONU OLABILECEK BORÇLAR 5 I. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ 5 n. BORCUN

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VII XI XVII GENEL GİRİŞ 1 1. Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 I. Giriş 5 II. Tarihi Gelişimi 7 A. Roma Hukukunda Aynen İfa Talebinin Gelişimi 7 B. İngiliz

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR KISALTMALAR VII IX XXV XXVII BİRİNCİ BÖLÜM KIDEM TAZMİNATI I. KIDEM TAZMİNATININ TANIMI VE ŞARTLARI 1 ı. ıanımı ı 2. Hak Kazanma Şartları 2 a)

Detaylı

IÇINDEKILER G İ R İŞ 1 PROBLEMİN SUNULUŞU, İNCELEMENİN AMACI VE SINIRLARI 1

IÇINDEKILER G İ R İŞ 1 PROBLEMİN SUNULUŞU, İNCELEMENİN AMACI VE SINIRLARI 1 IX IÇINDEKILER SUNUŞ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR V VII IX XIX G İ R İŞ 1 PROBLEMİN SUNULUŞU, İNCELEMENİN AMACI VE SINIRLARI 1 1. KLASİK SÖZLEŞME MODELİ VE GENEL İŞLEM ŞARTLARI KULLANIMIYLA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Hükümleri Dr. Hülya Çoştan Ankara Üniversitesi, Siyasal

Detaylı

Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII Giriş, Konunun Tespiti, Sınırlandırılması ve İnceleme Planı...1 Birinci Bölüm Bankanın

Detaylı

Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti?

Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti? Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti? Av. Mutlu Dinç YENİ BORÇLAR KANUNUNDA NELER DEĞİŞTİ? Ankara, 2011 Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti? Mutlu Dinç Hukuk Kitapları Dizisi: 1104 ISBN 978-975-02-1587-2

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri

İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri Sevil BÜYÜKTARAKÇI İŞ HUKUKUNDA MEVSİMLİK İŞLER VE KAMPANYA İŞLERİ Ankara 2010 İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri Sevil Büyüktarakçı Hukuk

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU EMSAL KARARLARI ( )

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU EMSAL KARARLARI ( ) YARGITAY HUKUK GENEL KURULU EMSAL KARARLARI (2014-2015-2016-2017) Seyit ÇAVDAR (Yargıtay Birinci Başkanvekili) (Hukuk Genel Kurulu Başkanı) Cemal Fazıl KARAKAŞ, Derya ALAYBEYOĞLU, Ertuğrul YILMAZ, Elif

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇINAR İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Borçlar Kanununa Göre Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII

Detaylı

Başak BAŞOĞLU. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Başak BAŞOĞLU. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başak BAŞOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK Yard. Doç. Dr. Asuman YILMAZ TÜRK, İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKLARINDA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ A. İncelemenin Amacı

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Seyit Halil YÜZGEÇ KOOPERATİF GENEL KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Kooperatif Genel Kurulu nun Hukuki Niteliği Genel Kurul un Yetkileri

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

BİRİNCİ BölÜM ACENTENİN BİR HUKUKİ KURUM OLARAK DÜZENLENMESİ VE ACENTE KAVRAMI İLE BENZER HUKUKİ İLİŞKİLERDEN AYRILMASI

BİRİNCİ BölÜM ACENTENİN BİR HUKUKİ KURUM OLARAK DÜZENLENMESİ VE ACENTE KAVRAMI İLE BENZER HUKUKİ İLİŞKİLERDEN AYRILMASI İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 7 Önsöz 9 Kısaltmalar 17 Giriş 19 BİRİNCİ BölÜM ACENTENİN BİR HUKUKİ KURUM OLARAK DÜZENLENMESİ VE ACENTE KAVRAMI İLE BENZER HUKUKİ İLİŞKİLERDEN AYRILMASI 1. ACENTENİN BİR

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI

İçindekiler. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI İçindekiler Önsöz...... Kısaltmalar... Giriş... 23 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI 1. KAVRAM... 27 2. AKREDİTİFİN HUKUKÎ NİTELİĞİ...29 I. Havale Görüşü... 29

Detaylı

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin SEMİZ TÜRK HUKUKU NDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VİCDANİ RET Ankara 2010 Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin Semiz

Detaylı

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 1. KAVRAM VE TANIM 3 I. KAVRAM 3 II. TANIM 6 2. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

Detaylı

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN OMBUDSMAN (KAMU DENETÇİSİ) ve TÜRKİYE DEKİ TARTIŞMALAR Ankara 2010 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa No: ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ 1. VEDİA SÖZLEŞMESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 21 I. Roma Hukukunda Vedia 21 II. Eski Hukukumuzda Vedia 23

Detaylı

Dr. İnan Deniz Dinç. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI

Dr. İnan Deniz Dinç. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI Dr. İnan Deniz Dinç ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII Birinci Bölüm GIRIŞ I. SUNUM...1 II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

ÖNSÖZ... V GİRİŞ YABANCI HUKUKLARDA TÜRK HUKUKUN'DA... 6 NOTERLİK MESLEĞİNİN TANIMI VE HUKUKİ STATÜSÜ

ÖNSÖZ... V GİRİŞ YABANCI HUKUKLARDA TÜRK HUKUKUN'DA... 6 NOTERLİK MESLEĞİNİN TANIMI VE HUKUKİ STATÜSÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V ÖZ-ABSTRACT... VII KISALTMALAR... XVII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM NOTERLİK MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1. NOTERLİK MESLEĞİNİN TARİHÇESİ... 3 1.1. YABANCI HUKUKLARDA... 3 1.2. TÜRK

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ KİTAP BİRİNCİ KESİM SÖZLEŞMEDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR BİRİNCİ ALT KESİM GENEL İŞLEM ŞARTLARININ TANIMI, YORUMU VE DENETLENMESİ

İçindekiler BİRİNCİ KİTAP BİRİNCİ KESİM SÖZLEŞMEDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR BİRİNCİ ALT KESİM GENEL İŞLEM ŞARTLARININ TANIMI, YORUMU VE DENETLENMESİ İçindekiler Üçüncü Baskıya Önsöz 5 İkinci Baskıya Önsöz 7 Önsöz Yerine Geçmek Üzere Kitabın Konusu ile İlgili Açıklamalar 9 Kısaltmalar 29 BİRİNCİ KİTAP BİRİNCİ KESİM SÖZLEŞMEDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR BİRİNCİ

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

Mirastan Mal Kaçırma

Mirastan Mal Kaçırma Mirastan Mal Kaçırma Avukat Erhan GÜNAY Yargıtay Kararları Eşliğinde Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı TAPU KAYDININ İPTAL, TESCİL DAVALARI MİRASTAN MAL KAÇIRMA (TAPULU TAŞINMAZLARDA MURİS MUVAZAASI)

Detaylı

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU Prof. Dr. SAMİM ÜNAN T.C. Galatasaray Üniversitesi (E.) Öğretim Üyesi SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU TÜKETI CI NI N KORUNMASI HAKKINDA KANUN DA YER ALAN SI GORTA I LE I LGI LI TEMEL HÜKÜMLER ŞERHI I LGI LI YÖNETMELI

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Mehmet Akif TUTUMLU Ankara Hâkimi Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları Işığında Son Değişiklikler İşlenmiş Atıflı HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU VE

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

KEFALET SÖZLEŞMESİNDE GEÇERLİLİK ŞARTLARI. Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

KEFALET SÖZLEŞMESİNDE GEÇERLİLİK ŞARTLARI. Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA KEFALET SÖZLEŞMESİNDE GEÇERLİLİK ŞARTLARI Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 Kefalet sözleşmesi; kefilin, borçlunun borcunu ödememesi, yani borcun ifa edilmemesi halinde

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/821 Karar No. 2010/30728 Tarihi: 26.10.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/32 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 MUACCELİYET TEMERRÜD İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA ALACAĞININ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri

Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri Aytaç ÖZELÇİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU NUN TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ Spor ve Hukuk Türk Spor Yönetiminin Tarihsel Gelişimi Bir Spor Dalı Olarak Futbol

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ulaşım Araçlarının İpoteği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Sözleşmenin Kurulması (CISG m.

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Sözleşmenin Kurulması (CISG m. Yard. Doç. Dr. İpek SAĞLAM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL TEMELİ, ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI VE DİĞER HUKUKİ KAVRAMLARDAN FARKI

BİRİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL TEMELİ, ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI VE DİĞER HUKUKİ KAVRAMLARDAN FARKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER 7 KISALTMALAR 15 KAYNAKÇA.. 19 GİRİŞ -..:...27 BİRİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL TEMELİ, ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI VE DİĞER HUKUKİ KAVRAMLARDAN FARKI 1 ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK (31.10.2012 - R.G. 184 - EK III - A.E. 588 Sayılı Tüzük) TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 ve 55/2010 Sayılı Yasalar) Madde 20 Altında Yapılan

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı