ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. NİN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. NİN 01.01. 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU"

Transkript

1 ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. NİN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

2 NİN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. nin ekte yer alan tarihli konsolide özet bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin özet konsolide gelir tablosu, özet konsolide kapsamlı gelir tablosu, özet konsolide özsermaye değişim tablosu ve özet konsolide nakit akım tablosu tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem özet finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır. İncelemenin kapsamı İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları hakkında Seri: X, No:22 sayılı tebliğin 34. kısmında yer alan ara dönem finansal tabloların incelenmesi ile ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır. Sonuç İncelememiz sonucunda, ekteki ara dönem özet konsolide finansal tabloların, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. nin tarihi itibariyle konsolide finansal pozisyonunu, altı aylık döneme ilişkin konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır. ENGİN Bağımsız Denetim Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. Member Firm of Grant Thornton International İstanbul, Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center No:211-C Kat: Şişli İstanbul Emre Halit Sorumlu Ortak Başdenetçi

3 ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOLARI. 3 ÖZET KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 4 ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI 5 ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI. 6 DİPNOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU DİPNOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR DİPNOT 3 OPERASYONLARIN SEZONA GÖRE DEĞİŞİMİ DİPNOT 4 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA DİPNOT 5 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ DİPNOT 6 FİNANSAL BORÇLAR DİPNOT 7 ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME VARLIKLARI DİPNOT 8 MADDİ DURAN VARLIKLAR DİPNOT 9 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR DİPNOT 10 KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DİPNOT 11 NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER DİPNOT 12 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER DİPNOT 13 FİNANSAL GELİRLER DİPNOT 14 FİNANSAL GİDERLER DİPNOT 15 HİSSE BAŞINA KAZANÇ (KAYIP) DİPNOT 16 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI DİPNOT 17 YABANCI PARA POZİSYONU DİPNOT 18 EK NAKİT AKIM BİLGİLERİ DİPNOT 19 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR... 25

4 1 ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ VE TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Bağımsız incelemeden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş Varlıklar referansları Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar - İlişkili taraflardan ticari alacaklar Diğer ticari alacaklar Diğer alacaklar - İlişkili taraflardan diğer alacaklar Diğer alacaklar Stoklar Diğer dönen varlıklar Toplam dönen varlıklar Duran varlıklar Finansal yatırımlar Araştırma ve değerlendirme varlıkları Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Ertelenen vergi varlıkları Diğer duran varlıklar Toplam duran varlıklar Toplam varlıklar İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

5 2 ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ VE TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Bağımsız incelemeden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş Kaynaklar referansları Kısa vadeli yükümlülükler Finansal borçlar - Banka kredileri Ticari borçlar - İlişkili taraflara ticari borçlar Diğer ticari borçlar Diğer borçlar Dönem karı vergi yükümlülüğü Borç karşılıkları Diğer kısa vadeli yükümlülükler Toplam kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Finansal borçlar - Banka kredileri Ticari borçlar - İlişkili taraflara ticari borçlar Diğer ticari borçlar Diğer borçlar - İlişkili taraflara diğer borçlar Kıdem tazminatı karşılığı Ertelenen vergi yükümlülüğü Toplam uzun vadeli yükümlülükler Ana ortaklığa ait özkaynaklar Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltmesi farkları Yabancı para çevrim farkları (50.045) (19.306) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar zararları ( ) ( ) Net dönem karı (zararı) (25.984) Azınlık payları Toplam özkaynaklar Toplam kaynaklar İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

6 3 ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ VE TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) Dipnot referansları Bağımsız incelemeden geçmiş Bağımsız incelemeden geçmiş Sürdürülen faaliyetler Satış gelirleri Satışların maliyeti ( ) ( ) ( ) (89.016) Brüt kar Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (4.874) (3.952) (2.550) (2.076) Genel yönetim giderleri (19.156) (15.818) (10.817) (6.167) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (109) (7.281) (8) (7.220) Faaliyet karı Finansal gelirler Finansal giderler 14 ( ) ( ) ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı) (20.731) (5.040) Sürdürülen faaliyetler vergi gelir (gideri) Dönem vergi gideri (2.184) (6.770) (1.007) (5.088) Ertelenmiş vergi geliri (gideri) (3.564) (12.239) Sürdürülen faaliyetler dönem karı (zararı) (26.479) (5.218) Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı (zararı) -- (37.296) Net dönem karı (zararı) (26.479) (5.218) Dönem kar (zararının) dağılımı Azınlık payları (495) (14.629) Ana ortaklık payları (25.984) (19.025) Hisse başına kazanç (kayıp) TL, tam 15 (0,00) 0,01 (0,00) 0,03 İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

7 4 ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ VE TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız incelemeden geçmiş Bağımsız incelemeden geçmiş Dönem karı (zararı) (26.479) (5.218) Yabancı para çevrim farkındaki değişim (31.006) (8.219) (72.955) Diğer kapsamlı gelir (gider) (31.006) (8.219) (72.955) Toplam kapsamlı gelir (gider) (57.485) (78.173) Toplam kapsamlı gelir (gider) dağılımı Azınlık payları (762) Ana ortaklık payları (56.723) (79.898) İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

8 5 ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ VE TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltmesi farkları Yabancı para çevirim farkları Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar karı (zararı) Net dönem karı (zararı) Azınlık payları Toplam özkaynaklar itibariyle bakiye (28.588) ( ) (365) Bağlı ortaklık satışı (856) (83.258) (83.258) Konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklar (3.642) (3.642) Ana ortaklık dışı paylardaki nakit sermaye artışı Ana ortaklık dışı paylardaki değişim (1.894) Yabancı para çevirim farkları (4.176) (4.043) (8.219) Geçmiş yıllar zararlarına transfer ( ) Net dönem karı itibariyle bakiye (32.764) ( ) itibariyle bakiye (19.306) ( ) Bağlı ortaklık satışı Yabancı para çevirim farkları (30.739) (267) (31.006) Ana ortaklık dışı paylardaki nakit sermaye artışı Ana ortaklık dışı paylardaki değişim (1.095) -- Geçmiş yıllar zararlarına transfer (97.891) Net dönem zararı (25.984) (495) (26.479) itibariyle bakiye (50.045) ( ) (25.984) İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

9 VE TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) Dipnot referansları Bağımsız incelemeden geçmiş Bağımsız incelemeden geçmiş Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı) (20.731) Durdurulan faaliyetler vergi öncesi zararı -- (36.216) Vergi öncesi zarar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler (98.095) Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri Ticari alacaklardaki değişim ( ) Stoklardaki değişim 190 (3.993) Diğer alacaklar (7.468) (64.863) Diğer varlıklar (8.935) (76.681) Ticari borçlardaki değişim (15.673) Diğer borçlar Diğer yükümlülükler (421) Ödenen kurumlar vergisi (973) (19.778) Ödenen kıdem tazminatları (35) (80) Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları Maddi duran varlık alımları 8 ( ) ( ) Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit girişi Maddi olmayan duran varlık alımları 9 (13) (62) Kapanan kuyu maliyetleri Araştırma ve değerlendirme varlıkları alımları 7 (4.830) (4.855) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları ( ) ( ) Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları Finansal yatırımlardaki artış (azalış) 66 (16.891) Bağlı ortaklık satışından elde edilen nakit Ana ortaklık dışı paylardaki nakit sermaye artışı Alınan banka kredileri Ödenen banka kredileri ( ) (2.317) Ödenen faiz (49.202) (87.804) Alınan faiz Finansal faaliyetlerden kaynaklanan (kullanılan) net nakit akımları (55.163) Yabancı para çevrim farkları, net (48.467) Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim (25.454) (59.831) 1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzerleri Haziran itibariyle nakit ve nakit benzerleri (52.770) İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

10 7 DİPNOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi ( Zorlu Enerji veya Şirket ), bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ( Grup ), ağırlıklı olarak elektrik ve doğal gaz üretim ve ticareti ile ilgili faaliyetleri yürütmektedir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu na ( SPK ) kayıtlıdır ve hisseleri 2000 yılından beri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda ( İMKB ) işlem görmektedir. 30 Haziran 2010 itibariyle, Şirket in hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları aşağıdaki gibidir: Pay % Zorlu Holding A.Ş. 41,2 Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 17,5 Halka açık 32,0 Diğer 9,3 Şirket in genel müdürlüğü, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi, Pembe Caddesi, No:13 Bursa, Türkiye dedir. Zorlu Enerji Grubu na dahil şirketlerin faaliyet konuları ve faaliyet gösterdikleri ülkeler aşağıda sunulmuştur: Sürdürülen faaliyetler Şirket Faaliyet konusu Ülke Elektrik, buhar üretimi ve bakım hizmetleri grubu ( Elektrik Grubu ) Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik ve buhar üretimi Türkiye Rosmiks International B.V. Finansal hizmetler Hollanda Rosmiks LLC Elektrik üretimi Rusya ICFS International LLC Finansal hizmetler ABD Rotor Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik üretimi Türkiye Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim A.Ş. Elektrik üretimi Türkiye Zorlu Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik üretimi Türkiye Zorlu Enerji Pakistan Ltd. Elektrik üretimi Pakistan Bundoran Financial Corporation Finansal hizmetler BVI Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik üretimi Türkiye Doğal gaz arama, çıkarma ve dağıtım hizmetleri ( Doğal gaz Grubu ) Amity Oil International Pty. Ltd. Doğal gaz arama ve çıkarma Türkiye Zorlu Petrogas, Petrol, Gaz, Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayii ve Ticaret A.Ş. Doğal gaz arama ve çıkarma Türkiye tarihi itibariyle Grup un bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 451 dir ( : 328). 01 Ocak 30 Haziran 2010 hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar, tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıştır. 100,0

11 ELEKTRİK GRUBU Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Zorlu Enerji 1993 yılında kurulmuş olup faaliyet konusu elektrik enerjisi ve buhar üretmektir. Şirket in dört doğal gaz kombine çevrim ve iki kojenerasyon elektrik santrallerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: Bölge Elektrik santrali tipi Lisans verilme tarihi Lisans süresi Buhar üretim kapasitesi Elektrik üretimi / Güç Yıllık üretim kapasitesi KW saat Bursa Doğal gaz yıl -- 90,0 MW Ankara Doğal gaz yıl -- 50,3 MW Kayseri Doğal gaz yıl ,5 MW Kırklareli Doğal gaz yıl 162 t/s 115,3 MW Yalova Doğal gaz yıl 30 t/s 15,9 MW Toplam 192 t/s 460 MW Şirket, üretiminin %22 sini Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. nin ( TEDAŞ ) Dengeleme ve Uzlaştırma Sistemi ne, %66 sını Zorlu grup şirketlerine ve geri kalan %12 sini grup dışına satmaktadır. Zorlu Enerji nin henüz yatırım aşamasına geçmemiş Denizli de 127,8 MW ve Muğla da 82,5 MW olmak üzere EPDK dan 20 Haziran 2007 tarihinde 49 yıllığına temin edilen iki Hidroelektrik Santrali lisansı bulunmaktadır. Rosmiks International B.V. ( Rosmiks BV ) 2006 yılında Hollanda da kurulan Rosmiks BV, Rusya da yatırım aşamasında bulunan iki adet 340 MW gücünde elektrik ve Gcal/yıl ısı üretebilen enerji santral projelerinin finansmanını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Rosmiks LLC nin %100 üne sahiptir. Rosmiks LLC Rosmiks LLC, iki adet 340 MW gücünde elektrik ve Gcal/yıl ısı üreten, Rusya da bulunan Kozukhovo ve Tereskhova bölgelerinde enerji santral projelerini gerçekleştirmek amacıyla Rusya da kurulmuştur. Rosmiks LLC, 2010 yılında projelerini tamamlayıp enerji santrallerini faaliyete başlatmayı planlamaktadır. ICFS International LLC ( ICFS ) 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri nde kurulan ICFS, Hollanda da faaliyet gösteren Rosmiks BV nin %100 üne sahiptir. Rotor Elektrik Üretim A.Ş. ( Rotor ) Rotor, rüzgar enerjisi santralleri kurmak amacıyla kurulmuş ve 2007 yılında Zorlu Enerji Grubu bünyesine dahil edilmiştir. Rotor EPDK dan 19 Aralık 2003 tarihinde 30 yıllığına temin edilen Osmaniye ilinde 135 MW gücünde Rüzgar Enerji Santrali lisansını temin etmiştir yılının Temmuz ayında inşaat işleri başlanmış olup, bilanço tarihi itibariyle projenin toplam 132,5 MW olan 53 adet türbininin geçici kabulü yapılmıştır. Geri kalan 2,5 MW kapasiteli 1 adet rüzgar türbininin de 2010 yılı Eylül ayı itibariyle üretime başlaması planlanmaktadır. Rotor ayrıca Osmaniye ilinin iki ayrı bölgesinde 50 MW ve 60 MW Kurulu güce sahip rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri kurmak ve bu tesislerde 05 Ağustos 2008 tarihinden itibaren 25 yıl süre ile elektrik üretmek için sahibi olduğu lisanslarını Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. ye tarih ve 2009/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile devretmiştir.

12 9 Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim A.Ş. ( Zorlu Hidroelektrik ) Zorlu Hidroelektrik, Hidroelektrik santralleri ve her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri kurmak ve bu tesislerde üretilen enerjiyi satmak üzere 2007 yılında kurulmuştur. Zorlu Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. ( Zorlu Jeotermal ) Zorlu Jeotermal Haziran 2008 tarihinde kurulmuş olup faaliyet konusu her türlü enerji, buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, fizibilite hazırlayarak her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri kurmak ve bu tesislerde üretilen enerjiyi satmaktır. Zorlu Jeotermal, Zorlu Petrogas ın sahip olduğu Alaşehir Jeotermal ruhsatını 30 Temmuz 2009 tarihinde devralmış olup çalışmalara devam etmektedir. Zorlu Enerji Pakistan Ltd., ( Zorlu Enerji Pakistan ) Zorlu Enerji Pakistan tarihinde, rüzgar enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri kurmak ve bu tesislerde üretilen enerjiyi satmak üzere kurulmuştur. Pakistan ın Jampir eyaletinde Gharo Keti Bandar Hyderabad rüzgar koridorunda kurulacak olan tesisin toplam kapasitesi 56,4 MW olacaktır. Projenin 1.Fazını oluşturan 5 adet 1,2 MW lık rüzgar türbininden 3 adedi halihazırda işletmeye alınmıştır. Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş., ( Zorlu Rüzgar ) Zorlu Rüzgar, rüzgar enerjisi santralleri tesisleri ve her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerini kurmak ve bu tesislerde üretilen elektrik enerjisinin satışını yapmak üzere 2009 yılında kurulmuştur DOĞAL GAZ GRUBU Amity Oil International Pty. Ltd. ( Amity Oil ) Amity Oil Trakya'da, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( TPAO ) ile ortaklaşa (%50-%50) sahibi olduğu ruhsat bölgelerinde 4 adet arama, 1 adet işletme ve %100 sahibi olduğu iki adet ruhsat bölgelerinde doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Amity Oil in TPAO ile ortaklaşa sahibi olduğu I numaralı Marmara Petrol Bölgesi arama ve işletme ruhsat bölgelerinde (Göçerler, Çayırdere, Adatepe, Doğu Adatepe, Velimeşe, Batı Velimeşe, Eskitaşlı, Reisdere, Dikilitaş) açılan 24 kuyuda ürettiği doğal gazın tamamını Trakya Doğal Gaz a ve diğer 3 kuyuda ürettiği doğal gazı da TPAO ya satmaktadır. Zorlu Petrogas, Petrol, Gaz, Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayii ve Ticaret A.Ş. ( Zorlu Petrogas ) Doğal gaz dağıtım projeleri, petrol ve petrokimya ürünleri üretim tesisleri ile petrol ve doğal gaz alım satımı faaliyetlerinde bulunmak amacıyla 2000 yılında kurulmuştur. Zorlu Petrogas ın I. numaralı Marmara Petrol Bölgesi nde 2 adedi Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Maya Petrol Gaz Sanayi Ticaret Ltd.Şti. ile sırasıyla, %25-%25-%50 şeklinde ortaklık olmak üzere toplam 7 adet doğal gaz arama ruhsatı bulunmaktadır. Ayrıca Zorlu Petrogas ın XVII numaralı İzmir Petrol Bölgesi nde 3 adet ve XVIII numaralı Muğla Petrol Bölgesi nde 2 adet olmak üzere toplam 12 adet doğal gaz arama ruhsatı bulunmaktadır.

13 10 DİPNOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1. Sunuma ilişkin temel esaslar Sermaye Piyasası Kurumu ( SPK ), Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğe istinaden, işletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ( UMS/UFRS ) na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alınacaktır. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine ( SPK Finansal Raporlama Standartları ) uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmış 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı (UMS 29) uygulanmamıştır. SPK nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği uyarınca işletmeler, ara dönem finansal tablolarını UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama standardına uygun olarak tam set veya özet olarak hazırlamakta serbesttirler. Şirket bu çerçevede, ara dönemlerde özet finansal tablo hazırlamayı tercih etmiş, söz konusu özet finansal tablolarını SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlamıştır. Rapor tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden dolayı, ilişikteki finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği çerçevesinde UMS/UFRS ye göre hazırlanmış olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 14 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. Bu kapsamda geçmiş döneme ait finansal tablolarda gerekli değişiklikler yapılmıştır. 2.2 İşletmenin sürekliliği Grup konsolide finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır İşlevsel ve raporlama para birimi Konsolide finansal tablolar ana şirketin işlevsel ve raporlama para birimi olan TL cinsinden sunulmuştur. Konsolide finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlüklülerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak hazırlanmıştır. Şirket ve Türkiye de kayıtlı olan bağlı ortaklıkları muhasebe kayıtlarını ve finansal tablolarını TL cinsinden Türk Ticaret Kanunu, vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılmış tekdüzen muhasebe planına uygun olarak hazırlamaktadır. Yabancı ülkelerde yerleşik bağlı ortaklıkların muhasebe kayıtları ve yasal finansal tabloları faaliyette bulundukları ülkenin para birimleri cinsinden, o ülkedeki kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanmış olup SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca doğru sunum yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzeltilmiştir. Yabancı ülkelerde yerleşik bağlı ortaklıkların aktif ve pasifleri bilanço tarihindeki döviz kuru, gelir ve giderleri ortalama döviz kuru kullanılarak Türk Lirası na çevrilmiştir. Kapanış ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özkaynak içerisindeki yabancı para çevrim farkları kalemi altında takip edilmektedir.

14 Konsolidasyon esasları Özet ara dönem konsolide finansal tablolar, 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarda belirtilen esaslarla tutarlı olarak hazırlanan Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları nın hesaplarını içerir. Bilanço tarihleri itibariyle konsolidasyona tabi tutulan şirketlerin ve Zorlu Enerji ye ait doğrudan ve dolaylı oy hakları ile etkinlik oranları aşağıdaki gibidir: Konsolide edilen şirket Oy hakkı Etkinlik oranı Oy hakkı Etkinlik oranı Zorlu Petrogas, Petrol, Gaz, Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayii ve Ticaret A.Ş. 73,0 73,0 73,0 73,0 Amity Oil International Pty. Ltd. 100,0 100,0 100,0 100,0 Rosmiks International B.V. 100,0 51,0 100,0 51,0 Rosmiks LLC 100,0 51,0 100,0 51,0 ICFS International LLC 51,0 51,0 51,0 51,0 Rotor Elektrik Üretim A.Ş. 85,0 85,0 85,0 83,7 Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim A.Ş. 80,0 80,0 85,0 83,7 Zorlu Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. 73,0 73,0 73,0 73,0 Bundoran Financial Corporation 100,0 100,0 100,0 100,0 Zorlu Enerji Pakistan Ltd. 100,0 100,0 100,0 100,0 Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. 85,0 85,0 85,0 83,7 2.5 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup un cari dönem özet konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem özet konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır. Grup yönetimi tarih ve 2009/15 sayılı karar ile Zorlu O/M, Zorlu Doğal Elektrik, Zorlu Endüstriyel, Zorlu Elektrik, Zorlu Doğal Gaz, Trakya Doğal Gaz ve Gaziantep Doğal Gaz ın hisselerinin satışına karar vermiş ve konsolide finansal tablolarda UFRS 5 kapsamında muhasebeleştirilmiştir. Dolayısıyla ilgili şirketler kontrolün ortadan kalktığı tarihli ve tarihinde yayımlanan finansal tablolarda durdurulan faaliyetler olarak sunulmuştur. 2.6 Önemli muhasebe politikalarının özeti 30 Haziran 2010 tarihinde sona eren döneme ilişkin ara dönem özet finansal tablolar, UFRS nin ara dönem finansal tabloların hazırlanmasına yönelik UMS 34 standardına uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca, 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle özet ara dönem finansal tablolar, 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlı olan muhasebe politikalarının uygulanması suretiyle hazırlanmıştır. Dolayısıyla, bu özet ara dönem finansal tablolar 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir.

15 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ndaki (UFRS) değişiklikler Grup cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK nın Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (UFRYK) tarafından yayınlanan ve tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır yılında geçerli olan yeni veya değişikliğe uğramış standart ve yorumlarda yapılan değişiklikler 2009 da yayınlanan UFRS deki Yıllık İyileştirmeler: UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 2 Hisse bazlı ödemeler UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme UFRS 3 İsletme birleşmeleri ve UMS 27 Konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolar UFRYK 17, Parasal Olmayan Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı tarihinde veya söz konusu tarihten sonra başlayan mali dönemler için geçerli ve Grup tarafından erken uygulanması benimsenmemiş mevcut standartlarla ilgili değişiklikler ve yorumlar: UMS 24, İlişkili Taraf Açıklamaları UFRYK Yorum 19 Özkaynağa dayalı finansal araçlar ile finansal borcun ortadan kaldırılması UFRYK Yorum 14 UMS 19 - Tanımlanmış fayda varlığının sınırı, asgari fonlama koşulları ve bu koşulların birbiri ile etkilesimi UFRYK Yorum 9 Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum UFRS 9, Finansal Araçlar: Sınıflama ve Ölçme Grup yönetimi, maddesinde yer alan standart ve yorumların operasyonlarına olan etkilerini değerlendirmektedir. Grup yönetimi söz konusu Standart ve Yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Grup un finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı görüşündedir.

16 13 DİPNOT 3 OPERASYONLARIN SEZONA GÖRE DEĞİŞİMİ Grup un satışlarını önemli derecede etkileyecek sezona göre değişim bulunmamaktadır. DİPNOT 4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Temel raporlama biçimi Endüstriyel bölümler Bölüm satışları Satış gelirleri Elektrik Grubu Doğal gaz Grubu Brüt kar Elektrik Grubu Doğal gaz Grubu Faaliyet karı (zararı) Elektrik Grubu (7.213) (4.824) Doğal gaz Grubu

17 14 Bölüm varlıkları Elektrik Grubu Doğal gaz Grubu Bölüm maddi varlık alımları Elektrik Grubu Doğal gaz Grubu Bölüm amortisman ve itfa payı giderleri Sürdürülen faaliyetler Elektrik Grubu Doğalgaz Grubu Durdurulan faaliyetler Elektrik Grubu Doğalgaz Grubu Toplam amortisman giderleri ve itfa payları

18 15 İkincil raporlama biçimi - Coğrafi bölümler döneminde Grup un sürdürülen faaliyetlerinden satış gelirlerinin %100 ü ( : %100 ü) Türkiye de gerçekleşmektedir. Bölüm varlıkları Türkiye Rusya Diğer Bölüm maddi varlık alımları Türkiye Rusya (yatırım aşamasında) Diğer Toplam maddi varlık alımları DİPNOT 5 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Kasa Bankalar - Vadesiz mevduat Vadeli mevduat Nakit ve nakit benzerleri Eksi: Bankalar nezdinde kredi şeklindeki cari hesaplar (8.861) -- Nakit akım tablolarında gösterilen nakit ve nakit benzerleri tarihi itibariyle vadeli mevduat bulunmamaktadır ( : vadeli mevduat hesaplarının vadesi ile tarihleri arasında değişmektedir).

19 16 DİPNOT 6 FİNANSAL BORÇLAR Kısa vadeli finansal borçlar Banka kredileri Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısmı Banka kredileri Uzun vadeli finansal borçlar Banka kredileri Grup un kısa ve uzun vadeli toplam banka kredilerinin ödeme planı aşağıdaki gibidir: EUR USD TL TL toplamı Bir yılı geçmeyen Bir yılı geçen ve iki yılı geçmeyen İki yılı geçen ve üç yılı geçmeyen Üç yılı geçen ve dört yılı geçmeyen Dört yılı geçen ve beş yılı geçmeyen Beş yılı geçen Toplam banka kredileri EUR USD TL TL toplamı Bir yılı geçmeyen Bir yılı geçen ve iki yılı geçmeyen İki yılı geçen ve üç yılı geçmeyen Üç yılı geçen ve dört yılı geçmeyen Dört yılı geçen ve beş yılı geçmeyen Beş yılı geçen Toplam banka kredileri Grup un bağlı ortaklığı Rotor, Osmaniye ilinde bulunan 135 MW kapasiteli elektrik üretim santrali yatırımı için çeşitli finansal kuruluşların oluşturduğu konsorsiyum ile tarihinde 130 milyon EUR tutarında uzun vadeli kredi anlaşması imzalamıştır tarihi itibariyle söz konusu anlaşmaya istinaden 130 milyon EUR kredi temin edilmiştir. Grup çeşitli finansal kuruluşlardan temin etmiş olduğu krediler için çeşitli teminatlar vermiştir (dipnot 10).

20 17 DİPNOT 7 ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME VARLIKLARI 30 Haziran 2010 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemi içinde yapılan araştırma ve değerlendirme varlıklarının alım tutarı TL dir (30 Haziran 2009: TL). DİPNOT 8 MADDİ DURAN VARLIKLAR 30 Haziran 2010 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemi içinde satın alınan maddi duran varlıkların tutarı TL dir ( : TL). 30 Haziran 2010 tarihinde sona eren altı aylık dönem içerisinde satılan maddi duran varlıkların maliyet değeri 155 TL dir ( : TL). Finansal kiralama yoluyla elde edilen makine ve teçhizatın birikmiş amortisman düşüldükten sonraki net kayıtlı değeri TL dir ( : TL) döneminde yapılmakta olan yatırımlar hesabında aktifleştirilen finansman gideri TL ( : TL ). DİPNOT 9 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 30 Haziran 2010 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemi içinde satın alınan maddi olmayan duran varlıkların tutarı 13 TL dir. ( : 62 TL). DİPNOT 10 KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 10.1 Karşılıklar Kısa vadeli borç karşılıkları TRT payı karşılığı Dava ve gider karşılıkları Türev finansal araçlar gider karşılığı Ayrılan kısa vadeli borç karşılıklarının dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir: TRT payı karşılığı Dava ve gider karşılıkları Türev finansal araçlar gider karşılığı Dönem başı, İlaveler Dönem sonu,

21 Şarta bağlı varlıklar Satıcı ve müşterilerden alınan Teminat mektupları Çek ve senetler Taahhüt ve Yükümlülükler a. Teminat, rehin ve ipotekler ( TRİ ) A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş B. Tam konsolidasyon kapsamında dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ lerin toplam tutarı C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ lerin toplam tutarı -- D. Diğer verilen TRİ lerin toplam tutarı -- i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ lerin toplam tutarı -- ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ lerin toplam tutarı iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ lerin toplam tutarı Toplam b. Grup tarafından açılmış ve tarihi itibariyle devam eden davalar toplamı TL ( : TL) dir. Aynı tarih itibariyle Grup aleyhine açılmış dava toplamı 694 TL ( : 566 TL) dir. c. Zorlu Holding A.Ş., tarihlerinde kullanılan 500 milyon USD (dipnot 6) kredi için garantör sıfatıyla kefil olmuştur. d tarihi itibariyle, Grup un kullanmış olduğu dış yatırım kredilerine ilişkin olarak maddi varlıklar üzerinde birinci dereceden USD ve ikinci dereceden USD tutarında ipotek bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu krediye ilişkin olarak Zorlu Holding A.Ş. nin kefaleti bulunmaktadır. e. Şirket in % 73 hissedarı olduğu Zorlu Petrogas ile Enerco Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan 1 yıllık m 3 ve 5 yıllık m 3 doğal gazın alımına ilişkin olarak doğal gaz satış sözleşmesi 01 Mayıs 2010 tarihinde Zorlu Doğalgaz İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. ne devrolmuştur. f. Rusya Federasyonu'nun Tereshkovo ve Kojuhovo bölgelerinde inşa edilmekte olan iki doğal gaz çevrim santraline ilişkin bir joint venture şirketi olarak kurulan ve Şirket in %51 oranında hissedarı olduğu ICFS International LLC nin %100 oranında hissedarı olduğu Hollanda kanunlarına göre kurulmuş bir şirket olan Rosmiks International B.V. ile kredi veren sıfatı ile Şirket in %100 oranında hissedarı olduğu Bundoran Financial Corporation arasında imzalanan kredi anlaşması altında Rosmiks International B.V nin temerrüde düşmesine bağlı olarak Bundoran Financial Corporation tarafından yasal süreç başlatılması nedeniyle ICFS International LLC nin %24,5 oranında hissedarı olan Invar International Inc. ve yine %24,5 oranında hissedarı olan Talex International LLC tarafından, tarihi itibari ile Şirket aleyhine İsviçre de Cenevre Ticaret ve Sanayi Odası nezdinde (İsviçre Uluslararası Tahkim Kuralları uyarınca) bir tahkim davası ile 15 Haziran 2010 tarihi itibariyle Şirket aleyhine New York Yüksek Mahkemesi nde dava açılmıştır. 22 Haziran 2010 tarihi itibariyle, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. aleyhine Invar ve Talex tarafından New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi nezdinde açılan yürütmenin durdurulması talepli adli dava "ihtiyati tedbir kararı" ile sonuçlanmıştır. Karar temyiz edilmiştir. Ayıca 12 Temmuz 2010 tarihi itibariyle, İsviçre de Cenevre Ticaret ve Sanayi Odası nezdinde açılan dava devam etmektedir.

22 19 DİPNOT 11 NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER Niteliklerine göre giderler satışların maliyeti, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ve genel yönetim giderleri toplamıdır İlk madde, malzeme ve ticari mal giderleri İşçi ve personel gideri Enerji gideri Amortisman ve tükenme payları Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler Bakım onarım giderleri Enerji nakil hatları dağıtım giderleri Türkiye Elektrik İletim A.Ş. sıfır bakiye düzeltme giderleri Diğer DİPNOT 12 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER Konusu kalmayan karşılıklar Maddi duran varlık satış karı Finansal varlık satış karı Sigorta geliri Diğer tarihi itibariyle, finansal varlık satış karı ( TL) Şirket in ve bağlı ortaklığı Zorlu Petrogas ın tarihi itibariyle sattıkları Trakya Doğalgaz, Zorlu Doğal Elektrik ve Zorlu Enerji ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Gaziantep Doğal Gaz, Zorlu Doğalgaz, Zorlu Elektrik, Zorlu Endüstriyel, Zorlu O/M de sahip olduğu hisselerin satışından kaynaklanmaktadır. DİPNOT 13 FİNANSAL GELİRLER Kambiyo karları Faiz gelirleri Ertelenmiş finansman gelirleri DİPNOT 14 FİNANSAL GİDERLER Kambiyo zararları Ertelenmiş faiz gideri (2.470) Faiz giderleri Türev finansal araçlar giderleri Banka komisyon ve diğer finansman gideri

23 20 DİPNOT 15 HİSSE BAŞINA KAZANÇ (KAYIP) Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kazanç: Sürdürülen faaliyetler dönem karı (zararı) (26.479) (5.218) Sürdürülen faaliyetlerden azınlık paylarına ait net dönem karı (zararı) 495 (2.463) (13.807) Sürdürülen faaliyetlerden ana ortaklığa düşen ait net dönem karı (zararı) (25.984) (19.025) Çıkarılmış hisselerinin ağırlıklı ortalama adedi Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kazanç (kayıp) TL, tam (0,00) 0,02 (0,00) 0,03 Durdurulan faaliyetlerden hisse başına kazanç: Durdurulan faaliyetler dönem karı (zararı) -- (37.296) Durdurulan faaliyetlerden azınlık paylarına ait net dönem karı (zararı) -- (12.199) -- (24.812) Durdurulan faaliyetlerden ana ortaklığa düşen ait net dönem karı (zararı) -- (49.495) Çıkarılmış hisselerinin ağırlıklı ortalama adedi Durdurulan faaliyetlerden hisse başına kazanç (kayıp) TL, tam -- (0,01) -- 0,00 Hisse başına kazanç (kayıp): Net dönem karı (zararı) (26.479) (5.218) Azınlık paylarına ait net dönem karı (zararı) 495 (14.662) (13.807) Ana ortaklığa ait net dönem karı (zararı) (25.984) (19.025) Çıkarılmış hisselerinin ağırlıklı ortalama adedi Hisse başına kar (zarar) TL, tam (0,00) 0,01 (0,00) 0,03

24 21 DİPNOT 16 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI a) İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım A.Ş Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım A.Ş Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş Zorlu Doğalgaz İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş Diğer ilişkili kuruluşlar Ertelenmiş finansman gideri (-) (113) (31) b) İlişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar Zorlu O/M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri A.Ş Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım A.Ş Zorlu Doğalgaz İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri İnşaat Ticaret A.Ş Diğer ilişkili kuruluşlar c) İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar Zorlu Holding A.Ş Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım A.Ş Diğer ilişkili kuruluşlar Ertelenmiş finansman geliri (-) (19) (74) d) İlişkili taraflara uzun vadeli ticari borçlar Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri İnşaat Ticaret A.Ş

25 22 e) İlişkili taraflara uzun vadeli diğer borçlar Zorlu Holding A.Ş Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri İnşaat Ticaret A.Ş Zorlu O/M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri A.Ş Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım A.Ş Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş Diğer ilişkili kuruluşlar f) İlişkili taraflarla yapılan işlemler Faaliyet Diğer Finansman Finansman Satış giderleri gelirler gideri geliri Zorlu Holding A.Ş Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım A.Ş Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri İnşaat Ticaret A.Ş Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş Diğer Zorlu Holding A.Ş Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş Diğer

26 23 Faaliyet Diğer Finansman Finansman Satış giderleri gelirler gideri geliri Zorlu Holding A.Ş Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım A.Ş Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri İnşaat Ticaret A.Ş Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş Diğer Zorlu Holding A.Ş Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş Diğer Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Şirket in sermayedarı ve ana ortaklığı olan Zorlu Holding A.Ş. nin bağlı ortaklığıdır. g) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcılarına sağlanan faydalar: tarihi itibariyle toplam ödenen maaş ve ücretler 676 TL dir ( : TL).

27 24 DİPNOT 17 YABANCI PARA POZİSYONU Bilanço tarihleri itibariyle Grup un yabancı para varlıklar ve borçların döviz tutarı ve TL karşılıkları aşağıdaki gibidir: USD EUR RUR GBP Toplam TL değeri Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar Diğer Yabancı para varlıkları Kısa vadeli finansal borçlar Uzun vadeli finansal borçlar Ticari borçlar Diğer borçlar Yabancı para yükümlülükleri Yabancı para pozisyonu, net ( ) ( ) (78.810) (248) ( ) İthalat İhracat USD EUR RUR GBP Toplam TL değeri Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar Diğer alacaklar Yabancı para varlıkları Kısa vadeli finansal borçlar Uzun vadeli finansal borçlar Ticari borçlar Diğer borçlar Yabancı para yükümlülükleri Yabancı para pozisyonu, net ( ) ( ) (136) ( ) İthalat İhracat

28 25 DİPNOT 18 EK NAKİT AKIM BİLGİLERİ Amortisman gideri İtfa payları Kıdem tazminatı karşılığı (iptali) 134 (1.274) Stok değer düşüklüğü karşılığı (iptali) 248 (164) Maddi duran varlık satış (karı) / zararı, net 20 (292) Borç karşılıkları (1.720) Bağlı ortaklık satış karı (dipnot 13) (2) ( ) Faiz geliri (dipnot 13) (9.096) (36.341) Faiz gideri (dipnot 14) (98.095) Dönem amortisman gideri ve itfa paylarının gelir tablosu hesaplarına dağılımları aşağıdaki gibidir: Satışların maliyeti Faaliyet giderleri Durdurulan faaliyetler DİPNOT 19 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun tarihli ve sırasıyla 2650/3 ve 2650/4 sayılı Kurul Kararlarıyla, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş nin %84,99'una sahip olduğu Rotor Elektrik Üretim A.Ş nin Osmaniye İli, Bahçe İlçesi ndeki 50 MW kurulu güce sahip, Sarıtepe RES ve 60 MW kurulu güce sahip, Demirciler RES projelerinin üretim lisansları iptal edilerek, tarihinden itibaren 25 yıl süreyle Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş nin %84,99'una sahip olduğu Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş ye devredilmiştir. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. nin petrol, doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinde bulunan ve %100 iştiraki olan Amity Oil International Pty Ltd. Şirketi'nin 96,3 milyon USD (146,9 milyon TL) bedel ile TransAtlantic Worldwide Ltd e satışı gerçekleşmiştir. Toplam tutarın 50 milyon USD lik kısmı 07 Temmuz 2010 tarihinde avans olarak tahsil edilmiş olup, geriye kalan 46,3 milyon USD lik kısım, 25 Ağustos 2010 tarihinde nakit olarak tahsil edilmiştir. Söz konusu satışa ilişkin tüm işlemler 25 Ağustos 2010 tarihinde tamamlanmıştır. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. nin % 73 oranında hissedarı olduğu Zorlu Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin % 99,60 hissesinin karşılıklı müzakere ve pazarlık usulüyle belirlenmiş olan 69,1 milyon TL bedel üzerinden Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. nin % 100 iştiraki olan Amity Oil International Pty.Ltd. şirketine satışı 12 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleşmiştir. Söz konusu satışa ilişkin olarak Zorlu Petrogas daki Zorlu Enerji iştirak oranı olan %73 çerçevesinde 7,3 milyon TL nominal değerli hisse satış değeri 50,7 milyon TL dir.

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. NİN 01.01. 31.03.2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. NİN 01.01. 31.03.2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. NİN 01.01. 31.03.2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU NİN 01.01.-31.03.2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Zorlu Enerji

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu na İzmir Giriş Türk Tuborg

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 01.01. 30.06.2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 01.01. 30.06.2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 01.01. 30.06.2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 01.01.-30.06.2008 ARA

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Tat Konserve

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE

Detaylı

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.)

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) 1 Ocak- 31 Mart 2013 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO ARA

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 01.01. 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 01.01. 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 01.01. 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 01.01.-31.12.2008 HESAP

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (eski unvanıyla Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. )

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (eski unvanıyla Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. ) 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE (ORANSAL KONSOLİDASYON) YÖNTEMİNE GÖRE) FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR . 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR . 1 OCAK- 30 EYLÜL 2009 VE 2008 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ARA DÖNEM

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE ÖZET

Detaylı

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Kurumsal Künye Ticaret Unvanı Merkez Adresi Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu : Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. : Teknosa

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU NĠN 01.01.-30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

SODA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR SODA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Soda Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Soda Sanayii

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.-30.06.2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.-30.06.2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 01.01.-30.06.2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İçindekiler BİLANÇOLAR GELİR TABLOLARI ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI NAKİT AKIM TABLOLARI FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR NOT

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2008 ARA DÖNEM KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2008 ARA DÖNEM KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2008 ARA DÖNEM KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU 01.01.-31.03.2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Doğan Gazetecilik A.Ş. Yönetim

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU . ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Doğan Gazetecilik A.Ş.

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 TARİHLİ ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE ÖZET BİLANÇOLAR...

Detaylı

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.)

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) 1 Ocak- 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO.

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2014 TARİHLİ ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE ÖZET BİLANÇOLAR...

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

Latek Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Latek Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Latek Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetçi inceleme raporu İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı