TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?"

Transkript

1 TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan Anlaşması ile atılmıştır. Örgüt ilk etapta Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan ın katılımı ile kurulmuştur. Bununla birlikte şu an üye olmayan Türkmenistan ve Özbekistan da potansiyel üye olarak görülmektedir. Bu rapor Türk Konseyi nin özellikle Türkiye perspektifinden ekonomik potansiyelini incelemeyi ve ortauzun vadede ulaşabileceği noktayı analiz etmeyi amaçlamaktadır. Türk Konseyi üyesi olan ülkelerin ve bu birliğe üye olmaya aday Türkmenistan ve Özbekistan ın özellikle son on yıldır göstermiş olduğu ekonomik ilerleme, bu oluşumun önemini daha da arttırmış ve bölge ülkeleri arasındaki ticari ve yatırıma dayalı ilişkilerin gelişimi adına söz konusu Birlik önemli bir başlangıç olmuştur. Konsey, ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmenin yanında dış politika konusunda ortak bir tavır belirlemek, her alanda bölgesel ve ikili işbirliği geliştirmek ve bilim, eğitim ve kültür alanlarında etkileşimi güçlendirmek gibi diğer amaçları da benimsemiştir. Konsey in ekonomik açıdan orta ve uzun vadede gelebileceği noktayı incelemeden önce, üye ülkelerin mevcut ekonomik durumu hakkında kısa bir bilgi vermek faydalı olacaktır. Azerbaycan km 2 yüzölçümüne ve yaklaşık 9 milyon nüfusa sahiptir yılı sonu itibarıyla ülkenin GSYİH sı yaklaşık 63,4 milyar dolar seviyesinde iken ülkedeki işsizlik oranı % 6 seviyesinde bulunmaktadır yılı için ülkenin toplam mal ihracatı 34,5 milyar dolar seviyesinde iken toplam mal ithalatı ise 10,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. Böylece ülke 2011 yılında yaklaşık 24,3 milyar dolar dış ticaret fazlası vermiştir. Azerbaycan ekonomisinde petrol ve doğal gaz ihracatının çok önemli bir ağırlığı vardır. Dünya Bankası nın verilerine göre 2010 yılı itibarıyla petrol elde edilen rant, GSYİH nın % 42,6 sına denk gelmektedir. Doğal gazdan elde edilen rant ise yine GSYİH nın % 3,93 üne karşılık gelmektedir. Yani toplam ekonomik büyüklüğün neredeyse yarısı petrol ve doğal gaz üretimine dayanmaktadır. Azerbaycan turizm anlamında önemli bir potansiyele sahiptir ve ülkenin bu kaynaktan elde ettiği gelir de her geçen gün artmaktadır yılı verilerine göre ülkeye yaklaşık 1,3 milyon turist gelmiş ve turizm gelirleri son on yılda on kattan fazla bir artış göstererek 792 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. Kazakistan km 2 yüzölçümüne ve yaklaşık 16,6 milyon nüfusa sahip bir ülkedir yılı sonu itibarıyla ülkenin GSYİH sı yaklaşık 186 milyar dolar seviyesinde olup kişi başına düşen milli 80

2 Türkiye Konseyi Ekonomik İlişkileri Yeterli mi? gelir yaklaşık dolar düzeyindedir yılı sonu itibarıyla Kazakistan toplam mal ihracatı 88,5 milyar dolar düzeyinde iken toplam mal ithalatı ise 41,2 milyar dolar seviyesindedir. Kazakistan da Azerbaycan gibi yüksek miktarda dış ticaret fazlası vermektedir yılı rakamlarına göre dış ticaret fazlasının GSYİH ya oranı % 25,4 gibi rekor bir seviyeye yükselmiştir. Fakat Azerbaycan ekonomisinde olduğu gibi Kazakistan ekonomisi de çok büyük oranda petrol ve doğal gaz üretimine dayanmaktadır yılı verilerine göre petrolden elde edilen rant GSYİH nın % 22,4 üne denk gelirken doğal gazdan elde edilen gelir ise milli gelirin % 2,71 i düzeyindedir. Kazakistan aynı zamanda zengin kömür madenlerine sahiptir ve buradan elde edilen gelir de yine milli gelirin % 5,5 ine karşılık gelmektedir. Kırgızistan km 2 yüzölçümüne ve 5,3 milyon nüfusa sahip bir ülkedir. Kırgızistan, Azerbaycan ve Kazakistan gibi doğal kaynak zengini bir ülke olmadığı için ekonomik anlamda bu ülkeler kadar bir ilerleme gösterememiştir yılı sonu itibarıyla ülkenin GSYİH sı 5,9 milyar dolar seviyesinde olup kişi başına düşen milli gelir dolar düzeyinde bulunmaktadır. Azerbaycan ve Kazakistan ile karşılaştırıldığında şehirlerde yaşayan nüfusun toplam nüfus içindeki payı çok daha düşük seviyededir. Konsey üyesi ülkeler arasında Türkiye nin haricinde dış ticaret açığı veren tek ülke Kırgızistan dır. Ülkenin 2011 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 2,3 milyar ihracatı ve yaklaşık 3,96 milyar ithalatı vardır. Bununla beraber GSYİH nın % 27,6 sına denk gelen bir oranda dış ticaret açığı vermektedir. Şu an itibarıyla Konsey üyesi olmasalar da Türkmenistan ve Özbekistan da bu Konsey in gelecekteki potansiyel üyeleri olarak ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla 81

3 Fatih Macit Temel ekonomik verilere bakıldığında, bağımsızlıklarını ilan etmelerini takip eden on yıl içinde Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan ın ciddi bir ekonomik ilerleme kaydedemediği görülmektedir. bu ülkelerin mevcut ekonomik durumu hakkında da bilgi vermek faydalı olacaktır. Türkmenistan da Azerbaycan ve Kazakistan gibi zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip olduğu için daha hızlı bir ekonomik ilerleme göstermiştir yılı itibarıyla ülkenin GSYİH sı 24,1 milyar dolar düzeyinde olup kişi başına düşen milli gelir dolar seviyesindedir. Azerbaycan ve Kazakistan da olduğu gibi ülkedeki toplam ekonomik aktivitede petrol ve doğal gaz üretiminin çok büyük bir yeri vardır. Petrol rantının toplam GSYİH içindeki payı % 19,7 seviyesinde iken doğal gazdan elde edilen rant ise yine GSYİH nın % 24,2 sine karşılık gelmektedir. Özbekistan da Kırgızistan gibi doğal kaynak zengini bir ülke olmadığından bölgedeki diğer ülkeler kadar ilerleme kaydedememiştir yılı sonu itibarıyla ülkenin toplam GSYİH sı 45,4 milyar dolar düzeyinde iken kişi başına düşen milli gelir dolar seviyesinde bulunmaktadır. Özbekistan ciddi bir petrol ve doğal gaz zengini ülke olmamasına rağmen bölgede dış ticaret fazlası veren bir ülkedir yılı itibarıyla toplam mal ve hizmet ihracatı 14,4 milyar dolar seviyesinde iken toplam mal ve hizmet ithalatı ise 12,5 milyar dolar düzeyindedir. Türk Konseyi Üye Ülkelerinde Ekonomik Gelişmeler ve İlişkiler Bu kısımda Türk Konseyi üye ülkeleri olan Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan için temel ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve Türkiye nin bu ülkelerle olan mevcut ekonomik ilişkileri ve bunun orta-uzun vadedeki potansiyeli incelenecektir. Temel ekonomik verilere bakıldığında, bağımsızlıklarını ilan etmelerini takip eden on yıl içinde Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan ın ciddi bir ekonomik ilerleme kaydedemediği görülmektedir. Örneğin, 1992 yılında Azerbaycan için kişi başına düşen milli gelir 712 dolar seviyesinde iken 2002 yılına gelindiğinde bu rakam ancak 730 dolar seviyesine yükselebilmiştir. Bu durumun oluşmasında bahsi geçen ülkelerin bağımsızlıklarını takip eden süre içerisinde sahip oldukları doğal kaynaklardan tam olarak faydalanamamış olmaları önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca etkin bir piyasa ekonomisinin olmaması ve ekonominin gelir üretme anlamında çeşitliliğinin olmaması da bahsi geçen ülkelerin bu dönemde yavaş 82

4 Türkiye Konseyi Ekonomik İlişkileri Yeterli mi? bir kalkınma seyri izlemelerinde etkili olmuştur. Türkiye ise yaşadığı siyasi istikrarsızlık ortamına rağmen bu ülkelere göre daha yüksek bir büyüme kaydetmiştir. Fakat ekonomide yüksek bütçe açıkları ve enflasyon gibi başka problemler kendini göstermiş ve 2001 yılında ülke, önemli bir ekonomik kriz geçirmiştir yılından sonraki süreçte ise özellikle zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan da ekonomik büyüme çok daha hızlı ilerlemiştir. Bu hızlı ekonomik büyümenin altında yatan en önemli faktör olarak, bu süreçte hızla yükselen petrol fiyatları gösterilebilir. Türk Konseyi üyesi ülkelerde hızla artan milli gelir, bu ülkelere doğrudan yabancı yatırımcı ilgisini de arttırmıştır. Türk Konseyi üyesi ülkelerde hızla artan milli gelir, bu ülkelere doğrudan yabancı yatırımcı ilgisini de arttırmıştır. Bu ülkelerde artan milli gelire paralel olarak bahsedilen ülkelere gelen doğrudan yatırım miktarı da önemli ölçüde artmıştır. Özellikle Kazakistan ve Azerbaycan gibi ülkeler GSYİH nın % 10 una varan oranlarda doğrudan yabancı yatırım çekmişlerdir. Daha önce belirttiğimiz üzere, bu durumda ülkelerin kendi içsel dinamikleri etkili olduğu gibi dünyadaki likidite koşulları da süreci desteklemiştir. Bu dönemde dünyadaki genel ekonomik konjonktürün uygun olması ve bol likidite imkânı da bu ülkelerin elde ettiği yüksek ekonomik büyüme oranlarında etkili olmuştur. Bu dönemde Konsey üyesi Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan yüksek bir ekonomik büyüme oranı kaydetmiştir. Ancak kişi başına düşen milli gelir açısından petrol ve doğal gaz zengini Azerbaycan ve Kazakistan çok daha yüksek rakamlara ulaşmıştır yılı sonu itibarıyla bu ülkelerdeki kişi başına düşen milli gelir dolar seviyesinin üstüne çıkmış iken Kırgızistan da bu rakam dolar seviyesinde bulunmaktadır. Türkiye nin Türk Konseyi üyesi Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan ile ekonomik ilişkileri özellikle 2002 den sonra sürekli gelişen bir trend izlemiştir. Burada özellikle dış ticaret anlamında Türkiye nin bu ülkelerle olan ilişkisi önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Örneğin 2002 yılında Türkiye nin toplam ihracatı içerisinde Azerbaycan ın payı % 0,64 seviyesinde iken bu oran 2011 sonu itibarıyla % 1,53 e çıkmıştır. Kazakistan ve Kırgızistan a yapılan ihracatta da benzer bir 83

5 Fatih Macit durumun oluşmasıyla birlikte, Azerbaycan bu anlamda bu üç ülke arasında Türkiye nin en büyük ihracat pazarı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dış ticarette izlenen bu seyirde aslında 2002 yılından sonraki süreçte ihracat pazarlarını çeşitlendirme çabası da yatmaktadır. Türkiye için geleneksel ihracat pazarı Avrupa Birliği olmuştur ve birliğin toplam ihracat içindeki payı % 60 seviyelerine yakınlık arz etmiştir. Fakat özellikle 2002 yılından sonra hem dış politikada takip edilen yaklaşım hem de işadamlarının yeni pazarlar keşfetme gayreti ihracatın çok daha çeşitlenmesine ve yeni pazarlar oluşmasına vesile olmuştur. Bu durum Orta Asya ülkeleri ve bu bölgenin hızlı gelişme gösteren ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan için de geçerli olmuştur. Dış ticaret açısından Türkiye nin payı Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan nezdinde de geçtiğimiz son on yılda önemli ilerlemeler göstermiştir. Örneğin 2002 yılında Azerbaycan ın yaptığı toplam ithalatta Türkiye nin payı % 7,2 seviyesinde iken 2011 sonu itibarıyla bu oran % 12,99 seviyesine yükselmiştir. Kazakistan ve Kırgızistan için de Türkiye nin yaptıkları toplam ithalattaki payı artırmakla birlikte Azerbaycan ile karşılaştırıldığında çok gerilerde kalmaktadır. Rakamlar ilerleme göstermekle birlikte oranların halen düşük seviyelerde olması önümüzdeki dönemde dış ticaret anlamında Konsey üyesi ülkeler arasında çok ciddi bir potansiyel olduğunu göstermektedir sonu itibarıyla Türkiye nin bu üç ülkeye yaptığı ihracat, ülkedeki toplam ihracatın sadece % 2,37 sine denk gelmektedir. Bu ülkelerdeki yüksek ekonomik büyüme ortamının hala devam ettiği düşünüldüğünde, bundan sonraki süreçte bu rakamların çok daha yukarılara çıkması noktasında ciddi bir potansiyelin olduğu görülmektedir.özellikle petrol ve doğal gaz zengini Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan gibi ülkelerde yüksek enerji fiyatlarına bağlı olarak satın alma gücü, önümüzdeki yıllarda da artmaya devam edecek ve bu durum bu ülkelerin ithal mal talebinin daha da artmasına sebep olacaktır. 84

6 Türkiye Konseyi Ekonomik İlişkileri Yeterli mi? Konsey üyesi ülkelerdeki bir diğer önemli ekonomik parametre de özellikle Azerbaycan ve Kazakistan ın çok yüksek miktarlarda cari işlemler fazlası veriyor olmasıdır. Örneğin; Azerbaycan ın 2011 yılında verdiği cari işlemler fazlası GSYİH nın % 27 sine denk gelmektedir. Türkiye ise tam tersine yüksek cari açık veren ve yatırımlarını finanse etmek için ciddi anlamda yabancı kaynağa ihtiyaç duyan bir ülkedir. Türkiye bu ülkelerde oluşan cari işlemler fazlasını özellikle doğrudan yabancı yatırım şeklinde çekmek adına ciddi bir potansiyele sahiptir. Örneğin; Türkiye de büyük yatırımları olan ve bunları artırmaya devam eden SOCAR grubu, bu anlamda güzel bir örnek teşkil etmektedir. Türkiye, Konsey üyesi ülkelerle bu anlamda işbirliğini artırmalı ve SOCAR benzeri grupların Türkiye de yapabileceği doğrudan yatırımları teşvik etmelidir. Türkiye de özellikle enerji, sağlık, turizm, tarım ve inşaat gibi sektörlerde kârlı yatırım fırsatları bulunmaktadır. Bölge ülkeleri ile işbirliğinin güçlendirilmesi adına, bu konu da çok büyük önem arz etmektedir. Doğrudan yatırımlar açısından bakıldığında, Konsey üyesi ülkeler arasında Azerbaycan çok daha ön plana çıkmaktadır. Türkiye pazarına Petkim i satın alarak giren Azerbaycanlı SOCAR grubu, bugün devam eden rafineri yatırımı ile birlikte Türkiye de en büyük doğrudan yabancı yatırımcı konumuna gelmiştir. Yine Azerbaycanlı işadamlarının Türkiye de özellikle turizm alanında yatırımları bulunmaktadır. Buna benzer girişimlerin, tasarruf fazlası olan bölgedeki diğer ülkeler ile de kurulması hem ilişkilerin daha fazla güçlenmesine yardımcı olacak hem de ülkeler arasında kazan-kazan prensibine dayalı ekonomik ilişkilerin gelişmesini sağlayacaktır. Bu ülkelerde her geçen yıl daha da iyi duruma gelen refah ortamının bir diğer sonucu da Türk işadamlarının bölgeye yaptıkları yatırımları arttırmak olmalıdır. Türkiye bugüne kadar özellikle inşaat sektöründe bölgede önemli projelere imza atmıştır. Fakat takip eden süreçte, bölgede fırsatlar sunan diğer sektörlerde de ekonomik ilişkilerin gelişmesi adına Türk yatırımcıları fırsatları değerlendirmelidir. Sonuç Türkiye ekonomisinin dışa açılma sürecinin başladığı 1980 lerden bu yana Avrupa, hem dış ticaret anlamında hem de doğrudan yatırımlar anlamında Türkiye nin en büyük ilişki kurduğu bölge olmuştur. Fakat Avrupa Birliği nin son yıllarda yaşamakta olduğu kriz ve bunun muhtemel etkileri göz önüne alındığında Türkiye için farklı alternatifler oluşturma ihtiyacı ön plana çıkmaktadır. Bu noktada Hazar Bölgesi, Türkiye için önemli fırsatlar oluşturmaktadır ve bu kapsamda kurulan Türk Konseyi bölgedeki önemli ülkeleri bir araya getirmesi açısından oldukça değerlidir. Şu an Konsey in üyesi olan Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan 85

7 Fatih Macit son yıllarda hızlı bir ekonomik kalkınma göstermiş ve bu ülkelerdeki satın alma gücü önemli miktarda yükselmiştir. Burada özellikle zengin petrol ve doğal gaz gelirleriyle dikkat çeken Azerbaycan ve Kazakistan ekonomik anlamda daha ön plana çıkmış ve Hazar Bölgesi nin uzun dönemde büyük potansiyel vaat eden ülkeleri konumuna gelmişlerdir. Yine önümüzdeki yıllarda Konsey in muhtemel bir üyesi olarak gündeme gelecek olan Türkmenistan, sahip olduğu doğal kaynaklar sayesinde önemli bir ekonomik güç haline gelmiştir. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan gibi ülkelerde artan refah ortamını da dikkate alarak Türkiye, bu bölgeyle yaptığı işbirliğini sadece enerji politikalarıyla sınırlamamalı; hem dış ticaret hem de doğrudan yatırımlar anlamında bölgedeki fırsatları değerlendirmelidir. Özellikle Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan gibi ülkelerde oluşan yüksek miktardaki cari işlemler fazlası bu ülkeler için önemli bir yurtdışı yatırım kaynağı oluşturmaktadır. Türkiye 75 milyon civarındaki nüfusu ve son derece olumlu demografik yapısı ile bu ülkeler açısından son derece önemli bir yatırım alanı olarak ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla Türkiye bu perspektiften de bölge ile bağlarını güçlendirmeli ve bölge ülkeleri arasında ekonomik işbirliğinin artmasına önem vermelidir. KAYNAKÇA Dünya Bankası resmi sayfası, World Bank Database (erişim tarihi ). Türkiye İstatistik Kurumu resmi sayfası, TUİK Veritabanları (erişim tarihi ). UNCTAD, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı resmi sayfası, UNCTADSTAT Database, (erişim tarihi: ). 86

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Yrd.Doç.Dr., Kafkas Üniversitesi İktisat Bölümü, karakasadem@gmail.com. 8

Yrd.Doç.Dr., Kafkas Üniversitesi İktisat Bölümü, karakasadem@gmail.com. 8 (3) BÖLGESEL EKONOMİK GÜÇ MERKEZİ OLMA YOLUNDA TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNİN KARŞILAŞTIRMALI GÖRÜNÜMÜ: YENİDÜNYA DÜZENİNDE YENİ CAZİBE MERKEZİ (mi?)* Yrd. Doç. Dr. Adem KARAKAŞ 7 Derya Nur KARAKAŞ 8 ÖZET

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu

AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu GİRİŞ İngiliz düşünür Francis Bacon un daha 17. yüzyılın başlarında dile getirdiği "Bilgi güç kaynağıdır" deyişi, bilimin insanlığın refah ve gelişmesi

Detaylı

HAZAR BÖLGESİ DÜNYANIN TİCARET KORİDORU OLMAYA YENİDEN ADAY: YENİ İPEK YOLU BİR HAYAL Mİ?

HAZAR BÖLGESİ DÜNYANIN TİCARET KORİDORU OLMAYA YENİDEN ADAY: YENİ İPEK YOLU BİR HAYAL Mİ? HAZAR BÖLGESİ DÜNYANIN TİCARET KORİDORU OLMAYA YENİDEN ADAY: YENİ İPEK YOLU BİR HAYAL Mİ? Doç. Dr. Mitat Çelikpala, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, Hazar Strateji Enstitüsü

Detaylı

TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ

TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte, Orta Asya bölgesinde bulunan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ 2013 ÖNSÖZ Otomotiv sektörü, teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, yarattığı istihdam ve gelişmesine katkı sunduğu sektörlerin çeşitliliği ile dünya ekonomisinde 20.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tacikistan Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Başkenti : Duşanbe Başlıca Kentleri : Duşanbe, Murgob, Khorugh, Tursunzade, Khojand İdari Yapı : 2 vilayet,

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi 2012 RUSYA FEDERASYONU Ülke Bülteni DEİK / Türk Rus İş Konseyi 1 Genel Bilgiler Resmi Adı: Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi: Federasyon Başkenti: Moskova Başlıca Kentleri: St.Petersburg, Nijni Novgorod,

Detaylı

www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış

www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış Mayıs 2012 Yönetici özeti Türkiye nin ekonomik görünümü 2041 yılında oldukça farklı bir konuma gelecek. Uzun vadeli ekonomik büyümeyi sağlamak için sayısı

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

Ülke Profili ÇİN HALK CUMHURİYETİ PAZAR VE ÜLKE ARAŞTIRMASI: Nüfus : 1,33 milyar (2012) Yüzölçümü : 9 561 000 km² Başkent : Pekin

Ülke Profili ÇİN HALK CUMHURİYETİ PAZAR VE ÜLKE ARAŞTIRMASI: Nüfus : 1,33 milyar (2012) Yüzölçümü : 9 561 000 km² Başkent : Pekin 1 ÇİN HALK CUMHURİYETİ PAZAR VE ÜLKE ARAŞTIRMASI: Ülke Profili Nüfus : 1,33 milyar (2012) Yüzölçümü : 9 561 000 km² Başkent : Pekin Kişi Başına : 8.625 $ (2011) (sagp) Düşen Milli Gelir Büyüme : %9,2 (2011)

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı Durum Değerlendirmesi Ozan Acar 1 Temmuz, 2009 Giriş... 2 Yönetici Özeti... 2 1. Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanının Durumu... 6 1.1

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM 1 İ Ç İ N D E K İ L E R ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ A. TÜRKİYE DE TURİZM B. İSTANBUL DA TURİZM

Detaylı

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Siyasi ve ekonomik gücün yeniden paylaşımı baskıları artarken, liberal demokrasilerden otoriter demokrasilere geçiş sinyalleri çoğalırken Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2012 Nisan 2012 ÖZETİN ÖZETİ

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR 1. Giriş... 2 2. Plan Öncesi Dönemde Türkiye de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler... 2 3. Planın Temel Amaçları ve İlkeleri... 3 4. Küresel Enerji Sisteminde

Detaylı

Orta Doğu, Petrol ve ABD

Orta Doğu, Petrol ve ABD Orta Doğu, Petrol ve ABD Mustafa ATİKER KTO Etüd-Araştırma Servisi Müdür V. Çalışma 14 Haziran 2006 tarihinde yayınlanan BP 2006 Enerji İstatistikleri Raporu temel alınarak hazırlanmıştır. Güvenilir veri

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK GELİŞMELER VE DENİZ TİCARETİNE YANSIMALARI

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK GELİŞMELER VE DENİZ TİCARETİNE YANSIMALARI T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü DÜNYADA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK GELİŞMELER VE DENİZ TİCARETİNE YANSIMALARI Hazırlayan: İbrahim Hilmi KOÇAK Denizcilik Uzman

Detaylı

Türkiye de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli

Türkiye de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli Türkiye de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İktisat Bölümü, Kaynaklar Yerleşkesi, Buca 35160, İzmir Tel: 0-232-4535042/3009

Detaylı

ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü

ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü Av.Hakan YILDIRIMOĞLU Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Endüstri Đlişkileri Müdür Yard. Giriş: Türkiye den Almanya ya 1950 li yıllardan itibaren yoğun

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI FRANSA Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 2 BÖLÜM I ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Genel Göstergeler..3 1.2. Temel Ekonomik Göstergeler 4 1.3. Siyasi ve İdari Yapı

Detaylı