İNMEDE HAREKETİN REHABİLİTASYONUNDA YENİ KAVRAMLAR. Dr. Neşe ÖZGİRGİN Ankara FTR Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara Rehabilitasyon Merkezi)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNMEDE HAREKETİN REHABİLİTASYONUNDA YENİ KAVRAMLAR. Dr. Neşe ÖZGİRGİN Ankara FTR Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara Rehabilitasyon Merkezi)"

Transkript

1 İNMEDE HAREKETİN REHABİLİTASYONUNDA YENİ KAVRAMLAR Dr. Neşe ÖZGİRGİN Ankara FTR Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara Rehabilitasyon Merkezi)

2 İnme sonrası fonksiyonel iyileşmenin ya da kalıcı hasarın altında yatan nörofizyolojik mekanizmalar hala çok net değildir Son yıllarda bu nörofizyolojik mekanizmalar üzerinde çalışmalar yoğunlaşmış ve inme sonrası klinik iyileşme ve adaptasyon için beynin sahip olduğu büyük potansiyel çok daha iyi anlaşılmaya başlamıştır Bu potansiyelin, inme sonrası kronik dönemde platoya ulaşmış hastalar için de geçerli olduğu anlaşılmıştır

3 Beyin fonksiyonunu inceleyen PET, Fonksiyonel MRG, TMS, EEG, Magnetoensefalografi gibi non invazif teknikler, beyinde bazı mekanizmaları daha net açıklayan çalışmalar yapılmasını sağlamış bunların sonucunda da hareketin rehabilitasyonda yeni yaklaşımlar geliştirilmiştir Etkin nörorehabilitasyonun inme sonrası disabilitenin azaltılmasında anahtar rol oynadığı anlaşılmıştır

4 Sunum Akışı SSS de motor hasar sonrası ortaya çıkan nöroanatomik ve nörofizyolojik değişiklikler Bu yeni kavramlar ışığında geliştirilen nörorehabilitasyon yaklaşımları Bu yaklaşımların fonksiyonel sonuçları

5 Hasarlanmış sinir dokusunun kendisini tamir etme kapasitesinin hemen hemen hiç olmadığı ve kaybolan fonksiyonların bir daha yerine konamayacağı inancı artık tarihe karıştı Günümüzde nörobilimciler modern teknolojinin de sağladığı olanakların ışığında bize bunun mümkün olabileceğini kanıtladılar Bunu mümkün kılan ise Nöronal Rejenerasyon Nöronal Plastisite

6 Nöronal Rejenerasyon: bütünlüğü bozulmuş ve hasarlanmış, sonuçta da fonksiyonlarını kaybetmiş sinir dokusunun, olay sonrası kendisini onarabilme işlevidir Nöronal Plastisite: beyin dokusunun çevresel etkilere, deneyimlere ve hasarın yol açtığı doku değişikliklerine adaptasyon ve yeniden yapılanma yeteneği; değişim potansiyelidir Fonksiyonel iyileşmeyi sağlayan nöronal plastisitedir

7 Beyinde nöronal yapıların ve nöronların fonksiyonlarının reorganizasyonu ve rejenerasyonu Lezyonun neden olduğu (Lesion-induced) Eğitimin neden olduğu ( Training-induced )

8 Beyin Plastisitesi Beyin her türlü yeni girdi, bilgi ve deneyime yanıt verebilecek dinamik bir altyapıya sahiptir

9 Duysal uyaranlar Motor aktivite Hareketin düşünsel olarak planlanması Farkındalığın artması gibi çeşitli seviyelerdeki uyarılar SSS de hücresel anatomik fizyolojik davranışsal olarak sürekli bir yeniden yapılanmaya yol açar Pascual Leone at all. 2005

10 Spontan Plastisite Komşu sistemler tarafından kayıp fonksiyonların üstlenilmesi Beyinde normalde baskılanmış devrelerin serbest bırakılması Adaptif yeni davranışların ortaya çıkarılması

11 Ancak hasar sonrası beyindeki spontan fonksiyonel düzelme çoğunlukla sınırlı kalır ve normal fonksiyonun tam restorasyonu ile sonuçlanmaz İyileşmeyi artırmak için, bu kısıtlı plastisiteyi geliştirmeye yönelik daha etkin rehabilitasyon yaklaşımları geliştirilmiştir

12 Nöroanatomik değişiklikleri yönlendirecek en etkin yöntemin aktiviteye bağlı rehabilitasyon yaklaşımları olduğu gösterilmiştir Plastisiteyi kolaylaştırmak için aktivite tekrarına dayanan ve bir aktivite üzerinde pozitif güçlendirme yaparken, diğerlerinin inhibe edilmesini sağlayan bir «yeniden öğrenme» teknikleri geliştirilmişir Duffan 2006

13 Sensorimotor Rehabilitasyon Fonksiyonel nörogörüntüleme çalışmaları Hareketin gözlemi Mental imgelem ile beyin yapılarının yeniden aktive edilebileceği gösterilmiştir

14 Yeni Kavramlar Maladaptif Plastisite Öğrenilmiş Kullanmama (non-use) «Motor Amnezi»

15 Maladaptif Plastisite Tüm bu olumlu özelliklere rağmen plastisite her koşulda yararlı olmayabilir ve aşırı artmış plastisite bazı durumlarda nöronal devrelerin maladaptif olarak yapılanmasıyla çeşitli nörolojik bozuklukların ortaya çıkmasına neden olabilir Maladaptive Plasticity formotor Recovery after Stroke: Mechanisms and Approaches Review Article Naoyuki Takeuchi Hindawi Publishing Corporation Neural Plasticity Volume 2012, Article ID doi: /2012/359728

16 Öğrenilmiş Kullanmama (MOTOR AMNEZİ) Beyin lezyonuna bağlı gelişen paralizi nöromuskuler disfonksiyona neden olur İnme sonrası, felçli tarafın kullanma davranışının baskılanması ve temel fonksiyonlar için sağlam tarafın kullanılarak kompensatuvar teknikler geliştirilmesi kullanmamayı öğrenme olarak adlandırılmıştır Nudo RJ, Wise BM, Si fuentes F. Neural substrates for the effects of rehabilitative training on motor recovery after ischemic infarct. Science 1996;272:

17 Kompansatuvar hareket İnmeden sonra kompansatuvar hareket paternleri günlük aktivite performansını arttırabilir ANCAK maladaptif plastisiteye yol açarak motor iyileşmeyi sınırlar Sağlam ekstremite ile fonksiyonel kompansasyon için uygulanan rehabilitasyon stratejileri öğrenilmiş kullanmamayı (motor amnezi) sürekli hale getirir R. P. Allredand T.A.Jones, Maladaptive effects of learning with the less-affected forelimb after focal cortical infarcts in rats, Experimental Neurology, vol. 210, no. 1, pp , 2008.

18 İpsilateral Motor Projeksiyonlar İnmeden sonra kontralateral kortikospinal projeksiyonlar kesiliyor, ipsilateral motor projeksiyonlar artıyor (latent olanlar aktive oluyor..?) İpsilateral motor projeksiyonlar motor iyileşme için maladaptif olabilir

19 İnmeden sonra maladaptif plastisiteyi önleyecek yaklaşımlar Sağlam ekstremitenin kısıtlanması (Zorunlu Kullanım Tedavisi:CIMT) Sağlıklı motor korteksin düşük frekanslı Transkranyal Manyetik Stimulasyonu (TMS) E.Taub,G.Uswatte,V.W.Mark,andD.M.Morris The learned nonuse phenomenon: implications for rehabilitation, Europa Medicophysica, vol. 42, no. 3, pp , 2006.

20 Transkranyal manyetik stimulasyon Transkaranyal doğru akım stimulasyon Hasarlı alanın aktivitesini arttıracak çesitli nörofizyolojik stratejiler öne sürülmektedir.

21 REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ Klasik Yöntemler EHA Egzersizleri, Germe ve Kuvvetlendirme ile zayıf kasların yeniden eğitilmesi Nörogelişimsel Terapi Yöntemleri

22 BU KAVRAMLAR IŞIĞINDA İNME DE HAREKETİN REHABİLİTASYONUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR VE FONKSİYONEL SONUÇLARI

23 Ayna Terapisi (Mirror Therapy) Mental İmgeleme (Mental Imagery) Zorunlu Kullanım Terapisi (Constraint-Induced Movement Therapy) Sanal Gerçeklik (Virtuel Reality) Kuvvetlendirme Eğitimi (Strenght Training) Bilateral Hareket Tedavisi (Bilateral Movement Therapy) Göreve Spesfik Eğitim (Meaningful Task Specific Training) Biofeedback (Biofeedback) Non-invazif Beyin Stimülasyon Teknikleri (r TMS; t DAS) Fonksiyonel Nöromuskuler Elektriksel Stimülasyon (FNMS) Robot Yardımlı Tedaviler (Robotic Rehabilitation) Botulinum Toksin (Botulinum Toxin) Kök Hücre Tedavisi (Stem Cell Therapy) Farmakolojik Tedaviler

24 Ayna Terapisi (Mirror Therapy) Görsel bir illüzyon oluşturarak, beyindeki nöron ağın kendini yeniden yapılandırmasını sağlayan bir nörorehabilitasyon tekniğidir. Ayna yardımı ile, azalmış/olmayan proprioseptif inputun yerine konması

25 Ayna Terapisi (Mirror Therapy) İnme de ayna terapisi, etkilenmemiş tarafın hareketlerinin, aynadaki yansımasının izlenmesi sırasında, etkilenmiş taraf üzerine süperpoze olmasını içerir Mükemmel bilateral senkronizasyon illuzyonu olusturulması

26 Ayna Terapisi (Mirror Therapy) Aktivitenin yapılması ve bir başkasının izlenmesi sırasında deşarj olan nöronlar ayna nöronlar (mirror nöron) olarak adlandırılır Ayna nöronların aktivasyonu motor iyileşmede önemli rol oynar Fonksiyonel MRI çalısmalarında bu metodun erişkin beyninde plastisiteyi sağladığı gösterilmiştir.

27 Ayna Terapisi (Mirror Therapy) 14 RKÇ (567 kisi) Motor fonksiyonda GYA performansı Ağrı İhmal için sınırlı olumlu etki Motor fonksiyondaki gelişme 6 ay sonra da devam ediyor Thieme et al. Mirror therapy for improving motor function after stroke 2012 Cochrane Database of Systematic Reviews. Issue 3:CD

28 Ayna Terapisi (Mirror Therapy) Optimal kullanım zamanı ve yoğunluğunun belirlenmesi için, gelecekte ayrıntılı çalışmalara gereksinim vardır. Michielsen ME, Selles RW, van der Geest JN, Eckhardt M,Yavuzer G, Stam HJ, et al. Motor recovery and cortical reorganization after mirror therapy in chronic stroke patients: a phase II randomised controlled trial. Neurorehabil Neural Repair 2011; 25:

29 Mental İmgeleme (Mental Imagery) Ayna nöronlar sadece motor aktivite ile değil aynı zamanda hareketlerin gözlenmesi veya imgelenmesi ile de aktive olurlar Spesifik iş veya işlerin mental olarak düşlenmesi ve mental pratik sırasında, hareket oluşturmak üzere depolanmış motor planlara ulaşılması ve bunun güçlendirilmesi

30 Mental İmgeleme (Mental Imagery) Mental imgelemenin inme sonrası motor ve GYA performansını geliştirebileceği ile ilgili çelişkili raporlar mevcut Lee at al. 2012

31 Zorunlu Kullanım Terapisi (Constraint-Induced Movement Therapy : CIMT) İnme geçirenlerde kısa sürede «öğrenilmis kullanmama» (motor amnezi) gelişir ZKT öğrenilmiş kullanmamayı gidermek üzere kortikal reorganizasyonu arttırmak amacıyla geliştirilmiştir

32 Zorunlu Kullanım Terapisi (Constraint-Induced Movement Therapy : CIMT) Bu teknik, inmeli tarafın daha etkin kullanılması için, sağlam tarafın kullanımının engellenerek, hastaların sadece egzersiz sırasında değil normal gündelik yaşamlarında da etkilenmiş tarafın kullanımına zorlanmasıdır Etkilenmemiş tarafın hareketinin kısıtlanması; etkilenmiş taraf kullanımının arttırılması esasına dayanır Dursun N, Dursun E, Sade I, Cekmece C Constraint induced movement therapy: efficacy in a Turkish stroke patient population and evaluation by a new outcome measurement tool. Eur J Phys Rehabil Med Jun;45(2): Epub 2008 Oct 23. Sirtoni V, Corbetta D, Moja L, Gatti R. Constraint-induced movement therapy for upper extremities in stroke patients. Cochrane Database Syst Rev 2009; 4:CD Nijland R, Kwakkel G, Bakers J, van Wegen E. Constraintinduced movement therapy for the upper paretic limb in acute or sub-acute stroke: a systematic review. Int J Stroke 2011; 6:

33 Zorunlu Kullanım Terapisi (Constraint-Induced Movement Therapy : CIMT) 13 RKÇ, 278 hasta FIM Motor Activite ZKT özürlülük derecesini azaltıyor, Paretik ekstremite kullanımını arttırıyor Hareketde spontanlık sağlıyor Shi YX, Tian JH, Yang KH, Zhao Y. Modified constraint-induced movement therapy versus traditional rehabilitation in patients with upper-extremity dysfunction after stroke: a systematic review and meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil Jun;92(6):972-82

34 Zorunlu Kullanım Terapisi (Constraint-Induced Movement Therapy : CIMT) Çalışmalarda mobilite ve fonksiyonlarda ilerleme sağladığı gösterilmiş, ancak bu etkinin zamanla kaybolduğu tespit edilmiş. Zorunlu kullanım terapisinin optimal zamanlamasını ve dozunu belirlenmesi için daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır. Peurala SH, Kantanen MP, Sjogren T, Paltamaa J, Karhula M, Effectiveness of constraint-induced movement therapy on activity and participation after stroke: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Clin Rehabil 2012; 26:

35 Sanal Gerçeklik (Virtuel Reality) Bilgisayar sistemleri kullanılarak gerçek zamanlı ses, ışık, dokunma uyarıları verilir Bu sistemlerde tekrarlanan aktivitelerle motor gücün arttırılması, yürümenin geliştirilmesi sağlanmaya çalışılır.

36 Sanal Gerçeklik (Virtuel Reality) Hasta sanal çevrenin içine konarak o alanın bir parçası olması sağlanır.

37 Sanal Gerçeklik (Virtuel Reality:VR) Paretik el icin sensorimotor biofeedback bir komputorize eldiven ile sağlanır.

38 Sanal Gerçeklik (Virtuel Reality:VR) Sanal gerçeklik ve interaktif video oyunları kol fonksiyonları ve GYA lerinin geliştirilmesinde Konvansiyonel yaklaşımlardan daha etkin Laver KE, George S, Thomas S, Deutsch JE, Crotty M. Virtual reality for stroke rehabilitation Cochrane Database Syst Rev Sep 7;(9):CD

39 Kuvvetlendirme Eğitimi (Strength Training ) Kuvvetlendirme eğitimi, tonus ve ağrı üzerindeki potansiyel yan etkilerine rağmen inme sonrası motor geridönüşün sağlanmasında yararlı bulunmuş.

40 Kuvvetlendirme Eğitimi (Strength Training ) Çok sayıda çalışma ile, inme sonrası ilk 6 ayda egzersize ayrılan sürenin artırılmasının, yürüme becerisi ve hızıyla beraber günlük yaşam aktivitelerinde önemli gelişmeler sağladığı gösterilmiştir Ancak optimal egzersiz yoğunluğunun belirlenebilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Galvin R, Murphy B, Cusack T, Stokes E. The impact of increased duration of exercise therapy on functional recovery Rehabil 2008; 15: Veerback JM, Koolstra M, Ket JC, van Wegen EE, Kwakkel G. Effects of augmented exercise therapy on outcome of gait and gait-related activities in the first 6 months after stroke: a meta-analysis. Stroke 2011; 42:

41 Kuvvetlendirme Eğitimi (Strength Training ) 13 çalışmanın incelendiği yeni bir meta-analizde kavrama kuvveti ve üst ekstremite fonksiyonuna pozitif etkileri olduğu gösterilmiş, ancak günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkisi saptanamamış, denge eğitimi ve mobilite üzerine olan etkileri ise daha belirsiz bulunmuş Cooke EV, Tallis RC, Clark A, Pomeroy VM. Efficacy of functional strength training on restoration of lower-limb motor function early after stroke: phase I randomized controlled trial. Neurorehabil Neural Repair 2010; 24:88 96

42 Bilateral Hareket Tedavisi (Bilateral Movement Therapy) Bilateral simetrik yapılan hareketlerin, her iki hemisferde de benzer nöral ağları aktive ettiği bilinmektedir. Kronik hastalarda senkronize bilateral üst ekstremite hareketleri ile ipsilezyonal hemisfer eksitabilitesinde, kontrlezyonel hemisferde intrakortikal inhibisyonda artıs oluştuğu saptanmıştır. Cauraugh, JH and Summers, JJ, Neural plasticity and bilateral movements: A rehabilitation approach for chronic stroke, Progress in Neurobiology, 2005; 75, (5) pp

43 Bilateral Hareket Tedavisi (Bilateral Movement Therapy) Bilateral kol eğitimi tedavisinin inmeli hastalarda güçlü etkiler olusturduğu spesifik olarak ritmik isitsel ipucu ile bilateral hareket tedavisi ve bilateral hareket ile birlikte EMG ile tetiklenmis NMES protokollerini içeren tedavilerde önemli etkiler belirlenmistir Cauraugh JH, Lodha N, Naik SK, Summers JJ. Bilateral movement training and stroke motor recovery progress: A structured review and meta-analysis. Human Movement Science 29 (2010)

44 Göreve Spesifik Eğitim (Meaningful Task Specific Training) Bu terapi programında amaçlanan aktiviteler, fonksiyonel bir yaklaşım kullanılarak gerçekleştirilir ve program diğer uygulamalarla etkin bir biçimde kombine edilebilir.

45 Göreve Spesifik Eğitim (Meaningful Task Specific Training) İnme sonrası Arya nın çalışmasında üst ekstremitelerde; Verma nın çalışmasında ise alt ekstremitelerde motor fonksiyonun restorasyonunda ve yürüme ile ilişkili aktivitelerde istatistiksel ve klinik olarak etkinliği kanıtlanmıştır. Arya KN, Verma R, Garg RK, Sharma VP, Agarwal M, Aggarwal GG. Meaningful task-specific training (MTST) for stroke rehabilitation: a randomized controlled trial. Top Stroke Rehabil 2012; 19: Verma R, Arya KN, Garg RK, Singh T. Task-oriented circuit class training program with motor imagery for gait rehabilitatio in poststroke patients: a randomized controlled trial. Top Stroke Rehabil 2011; 18(Suppl. 1):

46 Biofeedback Biofeedback, kişiye bilinç düzeyinde farkında olmadığı, bedene ait normal veya anormal fizyolojik olaylar hakkında görsel ve / veya işitsel sinyallerle bilgi vererek, kişinin bu bilgileri kullanarak vücut fonksiyonlarının farkında olmasını ve bu fonksiyonlarını istemli olarak değiştirebilmesini sağlamayı amaçlayan bilimsel bir teknikdir. Biofeedback ve EMG biofeedback yönteminin motor fonksiyonun geri kazanılmasındaki kanıta dayalı etkisi ortaya konmuştur. Woodford H, Price C. EMG biofeedback for the recovery of motor function after stroke. Cochrane Database Syst Rev 2007; 2:CD

47 Biofeedback Bu tedavi yöntemlerinin yaşlı populasyonda yürüme, denge ve transferler açısından da faydalı olduğu gösterilmiştir. Ancak uzun dönem yararları halen net değildir Zijlstra A, Mancini M, Chiari L, Zijlstra W. Biofeedback for training balance and mobility tasks in older populations: a systematic review. J Neuroeng Rehabil 2010; 7:58.

48 Nöromuskuler Elektriksel Stimulasyon (NMES) Motor fonksiyon Ağrı Spastisite Güçlendirme EHA üzerine olumlu etkileri

49 Fonksiyonel Nöromuskuler Elektriksel Stimulasyon (FES) FES NMES un fonksiyonel iş sağlanmasına yardımcı olacak şekilde uygulaması Son dönemlerde paralizili kişinin fonksiyonlarını daha kolay yapmasını sağlamak ve mobilitesini arttırmak için Fonksiyonel NMES sistemlerinin klinik uygulaması yaygınlaşmıştır.

50 Fonksiyonel Nöromuskuler Elektriksel Stimulasyon (FES) FES tedavisi inme sonrası hem akut hem de kronik dönemde üst ve alt ekstremite fonksiyonlarını geliştiriyor Özellikle inme sonrası düşük ayak sorunu olanlarda daha belirgin fonksiyonel yararlar sağlanmaktadır Electrostimulation for Promoting Recovery of Movement or Functional Ability After Stroke. Systematic Review and Meta-Analysis. Stroke Jul 27.

51 Fonksiyonel Nöromuskuler Elektriksel Stimulasyon (FES)

52 Fonksiyonel Nöromuskuler Elektriksel Stimulasyon (FES) İnplante elektrotlarla çok kanallı NMES uygulamalarını içeren nöroprotezler geliştirilmeye devam ediliyor. Gelecek yıllarda, teknolojik ilerlemeler, radyofrekans kontrollü nöroprotezlerin kullanımı artıracaktır Hausdorff JM, Ring H. Effects of a nevv radio frequency-controlled neuroprosthesis on gait symmetry and rhythmicity in patients vvith chronic hemiparesis. Am J Phys Med Rehabil. 2008;87:4-13.

53 Non-invaziv Beyin Stimülasyon Teknikleri En sık kullanılan iki teknik, repetetif Transkranial Magnetiks Stimüasyon(rTMS) transkranial Doğru Akım Stimülasyonu (tdas) hasarlı alanın aktivitesini arttıracak çeşitli norofizyolojik yaklaşımlardır

54 Non-invaziv Beyin Stimülasyon Teknikleri rtms de bir manyetik alan tarafından korteks üzerinde oluşturulan elektrik akımı sayesinde ipsilezyonel kortikal uyarılabilirlik artırılmaya ve/veya kontrlezyonel uyarılabilirlik azaltılmaya çalışılır tdas da ise cilt elektrotları tarafından iletilen zayıf akımlar sayesinde korteks üzerinde eksitatör veya inhibitör etkiler elde edilmeye çalışılır

55 Robot Yardımlı Tedaviler (Robotik Rehabilitation) Robot yardımlı yürüme sistemleri, hastanın vücut ağırlık destekleyicisi ile alt ekstremitesini koruyan bir motor yürüyüş ortezidir Hastanın bacakları önceden programlanmış fizyolojik yürüyüş paternine göre,koşu bandı üzerinde yönlendirilir.

56 Robot Yardımlı Tedaviler (Robotik Rehabilitation) Fonksiyonel skorlar açısından belirgin fark olmamakla birlikte vücut kompozisyonunda ve yürüme bozukluklarında konvansiyonel tedaviye göre avantajlı olduğu gözlenmiştir. Robotik yürüme sistemleri fizyoterapi eşliğinde bağımsız yürümeyi sağlamada daha başarılı olmuşlardır. İyilesmenin dönemine göre robotik tedavi, konvansiyonel tedaviyle birlikte daha yararlı bulunmuştur.

57 İnme sonrası robotik rehabilitasyon, sanal gerçeklik ve interaktif video oyunları gibi yeni bazı modalitelerle kombine halde de çalışılmaktadır Laver KE, George S, Thomas S, Deutsch JE, Crotty M. Virtual reality for stroke rehabilitation. Cochrane Database Syst Rev 2011; 9:CD

58 Robot Yardımlı Tedaviler (Robotik Rehabilitation) ÜE çalışmaları Cochrane Database (2012) 19 çalısma, 666 hasta GYA Kol fonksiyonu gelişiyor Kas gücü artmıyor Mehrholz J, Hädrich A, Platz T, Kugler J, Pohl M. Cochrane Database Syst Rev Jun 13;6:CD Electromechanical and robot-assisted arm training for improving generic activities of daily living, arm function, and arm muscle strength after stroke.

59 İnme sonrası robotik rehabilitasyon, sanal gerçeklik ve interaktif video oyunları gibi yeni bazı modalitelerle kombine halde de çalışılmaktadır Laver KE, George S, Thomas S, Deutsch JE, Crotty M. Virtual reality for stroke rehabilitation. Cochrane Database Syst Rev 2011; 9:CD

60

61 Robot Yardımlı Tedaviler (Robotik Rehabilitation) Rehabilitasyon sürecinin günlük pratiğinde kostefektivite önemli bir faktördür. Robotik cihazların maliyetlerinin çok yüksek olması,diğer rehabilitasyon modaliteleri ile karşılaştırıldığında etkinlik açısından yeni soruları gündeme getirmektedir. Ancak robotik yöntemlerde terapist sayısı azalmakta bu da maliyeti düşüren bir parametre olarak değerlendirilmektedir Wagner T, Lo AC, Peduzzi P, Bravata DM, Huang GD, Krebs HI, et al. An economic analysis of robot assisted therapy for long-term upper-limb impairment after stroke. Stroke 2011; 42:

62 Botulinum Toksin (Botulinum Toxin) Nörofizyolojik çalışmalarda, Santral Sinir Sisteminde (SSS) üst motor nöron kaybını izleyen maladaptif plastisitenin spastisiteye yol açtığı gösterilmiştir Gracies JM. Pathophysiology of spastic paresis. I: Paresis and soft tissue changes. Muscle Nerve 2005; 31:

63 Botulinum Toksin (Botulinum Toxin) İnme sonrası spastisitede, botulinum toksin uygulamaları çok sayıda çalışmada tonusu azaltmada etkili bulunmasına karşın, fonksiyona ölçülebilir bir katkı sağladığı bugüne kadar gösterilememiştir Shaw L, Rodgers H, Price C, van Wijck F, Shackley P, Steen N, et al. BoTULS investigators. BoTULS: a multicentre randomised controlled trial to evaluate the clinical effectiveness and cost-effectiveness of treating upper limb spasticity due to stroke with botulinum toxin type A. Health Technol Assess 2010; 14:1 113; iii iv.

64 Kök Hücre Tedavisi (Stem Cell Therapy) İnme sonrası revaskülarizasyonu artırır ve serebral inflamasyonu azaltır Yapılan faz 2 klinik çalışmalarla otolog kemik iliği kök hücrelerinin intravenöz transplantasyonunun inme rehabilitasyonunda güvenli ve tolere edilebilir olduğu gösterilmiştir. Yapılmakta olan çalışmaların sonuçlarını görmeye gereksinim vardır. Schabitz WR, Laage R, Vogt G, Koch W, Kollmar R,Schwab S, et al. AXIS: a trial of intravenous granulocyte colony-stimulating factor in acute ischaemic stroke. Stroke 2010; 41: England TJ, Abaei M, Auer DP, Lowe J, Jones DR, Sare G,et al. Granulocyte-colony stimulating factor for mobilizing bone marrow stem cells in subacute stroke: the stem cell trial of recovery enhancement after stroke 2 randomized controlled trial. Stroke 2012; 43:

65 Farmakolojik Tedaviler Motor öğrenmede çok sayıda nörotransmitterin etkili olduğunun gösterilmesiyle birlikte inme restorasyonunda farmakolojik tedavilerin kullanılabilirliği tartışılmaya başlanmıştır.

66 Farmakolojik Tedaviler İnmeli hastalarda Reboksetin kullanımının motor performansda artış sağladığı küçük bir çift kör plasebo kontrollü çalışma ile gösterilmiş. Wang LE, Fink GR, Diekhoff S. Noradrenergic enhancement improves motor network connectivity in stroke patients. Ann Neurol 2011; 69:

67 Farmakolojik Tedaviler 118 inmeli hastanın dahil edildiği bir randomize plasebo-kontrollü çalışmada inme sonrası erken dönemde (inme sonra Günler) standart fizik tedavi programlarının yanı sıra Fluoxetin kullanımının motor iyileşmeyi hızlandırdığı ve bağımsızlığı artırdığı gösterilmiş. Papadopoulos CM, Tsai SY, Guillen V, Ortega J, Kartje GL, Motor recovery and axonal plasticity with short-term amphetamine after stroke. Stroke 2009; 40:

68 Hastaların bu gelişmelerden faydalanmayı sabırsızlıkla beklemelerine karşın, bazı cihazların çok pahalı olması, kullanan personelin eğitimsizliği, daha iyi dozajlarin ve değerlerin seçiminde kesin ilkelerin eksikliği, rehabilitasyon ekiplerindeki bazı üyelerin şüpheci olması araştırma labarotuvarlarında geliştirilen teknolojilerin kliniklerde uygulanmasını sınırlayabilmektedir

69 «Gerçek ilerleme, yalnızca yeni bir teknolojinin avantajlarına herkes tarafından ulaşılabildiğinde olur» Henry Ford

70 TEŞEKKÜR EDERİM

Fizyoterapi Rehabilitasyon da Kanıta Dayalı Uygulamalar

Fizyoterapi Rehabilitasyon da Kanıta Dayalı Uygulamalar Fizyoterapi Rehabilitasyon da Kanıta Dayalı Uygulamalar Doç. Dr. Bülent ELBASAN Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü FİZYOTERAPİ REHABİLİTASYON Amaç: Duruş, hareket

Detaylı

TFD Nö rölöjik Fizyöterapi Grubu Bu lteni

TFD Nö rölöjik Fizyöterapi Grubu Bu lteni TFD Nö rölöjik Fizyöterapi Grubu Bu lteni Cilt/Vol:3 Sayı/Issue:7 Temmuz/July 2017 www.norofzt.org NÖROLOJİK REHABİLİTASYONDA GÖREV ODAKLI EĞİTİM YAKLAŞIMLARI Dr. Fzt. Kamer Ünal Eren Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

NÖROLOJİK REHABİLİTASYON YAKLAŞIMI. PROF. DR. AYŞE YALIMAN İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

NÖROLOJİK REHABİLİTASYON YAKLAŞIMI. PROF. DR. AYŞE YALIMAN İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI NÖROLOJİK REHABİLİTASYON YAKLAŞIMI PROF. DR. AYŞE YALIMAN İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI REHABİLİTASYON Özürlülüğü olanların tam veya tama yakın iyileşme imkanı

Detaylı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Çalışmaları

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Çalışmaları Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Çalışmaları Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) çalışmaları içinde bütün kas-iskelet-sinir sistemi hastalıklarının tanı ve tedavilerinin düzenlenmesi, romatizmal hastalıklar

Detaylı

İnmede Tedavisi BR.HLİ.102

İnmede Tedavisi BR.HLİ.102 BR.HLİ.102 Serebral Felç (İnme) ve Spastisitede Botoks Spastisite Nedir? Spastisite belirli kasların aşırı aktif hale gelerek, adale katılığına, sertliğine ya da spazmlarına neden olmasıyla ortaya çıkan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Rüstem MUSTAFAOĞLU 25.09.2015. Doğum Tarihi: 25 Mart 1985. Yabancı Dil: İngilizce, Rusça. e-mail: ahiska_1944@hotmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Rüstem MUSTAFAOĞLU 25.09.2015. Doğum Tarihi: 25 Mart 1985. Yabancı Dil: İngilizce, Rusça. e-mail: ahiska_1944@hotmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Rüstem MUSTAFAOĞLU 25.09.2015 Doğum Tarihi: 25 Mart 1985 Yabancı Dil: İngilizce, Rusça e-mail: ahiska_1944@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Okul Yıl Doktora Sağlık

Detaylı

Spinal Kord Yaralanmaları ve Ağrı. Dr. Ayşegül Ketenci İstanbul Tıp Fak. FTR AD

Spinal Kord Yaralanmaları ve Ağrı. Dr. Ayşegül Ketenci İstanbul Tıp Fak. FTR AD Spinal Kord Yaralanmaları ve Ağrı Dr. Ayşegül Ketenci İstanbul Tıp Fak. FTR AD SKY- Sıklık 1 275 000 Kişi 259 000 Kişi Ağrı % 48-94 Yaşamı sınırlayan şiddetli ağrı % 11-34 Yaşam kalitesini en fazla düşüren

Detaylı

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullarının veya Yüksekokul ve Fakültelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

NÖRO-REHABİLİTASYONDA HALLIWICK YAKLAŞIMI

NÖRO-REHABİLİTASYONDA HALLIWICK YAKLAŞIMI NÖRO-REHABİLİTASYONDA HALLIWICK YAKLAŞIMI Orkun Tahir ARAN, Uzm. Fzt. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü orkunaran@gmail.com Hidroterapi, Terapötik Akuatik Rehabilitasyon,

Detaylı

PROPRİOSEPTİF NÖROMÜSKÜLER FASİLİTASYON (PNF)

PROPRİOSEPTİF NÖROMÜSKÜLER FASİLİTASYON (PNF) PROPRİOSEPTİF NÖROMÜSKÜLER FASİLİTASYON (PNF) TEMEL PRENSİPLER Proprioseptörlerin uyarılması ile nöromüsküler mekanizmanın cevaplarını kolaylaştırmak Amaç: el temasları, görsel ve sözel uyarılar yoluyla

Detaylı

TFD Nö rölöjik Fizyöterapi Grubu Bu lteni

TFD Nö rölöjik Fizyöterapi Grubu Bu lteni TFD Nö rölöjik Fizyöterapi Grubu Bu lteni Cilt/Vol:2 Sayı/Issue:2 Şubat/February 2016 www.norofzt.org İNME HASTALARINDA EGZERSİZİN KOGNİTİF FONKSİYONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Gözde İyigün Doğu

Detaylı

3.YIL/ 1.yarıyıl Güz

3.YIL/ 1.yarıyıl Güz PEDİATRİK REHABİLİTASYON Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Pediatrik Rehabilitasyon FTR 305 3.YIL/ 1.yarıyıl Güz (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 4-5 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe

Detaylı

Ağrı Tedavisinde Akupunkturun Yeri

Ağrı Tedavisinde Akupunkturun Yeri Ağrı Tedavisinde Akupunkturun Yeri Zekeriya AKTÜRK Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD 22 Mart 2016 zekeriya.akturk@sifa.edu.tr, http:aile.sifa.edu.tr 1 Sunum planı Akupunktur nedir? Akupunkturun

Detaylı

Visuo-Motor Egzersiz ve Rehabilitasyon Cihazı

Visuo-Motor Egzersiz ve Rehabilitasyon Cihazı Visuo-Motor Egzersiz ve Rehabilitasyon Cihazı (Visuo-Motor Training Device) 2014 Proje Yarışması 2. lik Ödülü www.cogniboard.net CogniBoard Nedir? CogniBoard, görsel, gross motor ve nörokognitif görevlere

Detaylı

I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ NÖROFİZYOLOJİ (FTR

I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ NÖROFİZYOLOJİ (FTR T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ NÖROFİZYOLOJİ

Detaylı

Pelvik taban kaslarının 4 önemli görevi vardır:

Pelvik taban kaslarının 4 önemli görevi vardır: PELVİK TABAN REHABİLİTASYONU İnsan vücudunun gövde kısmı ; Göğüs (Toraks),Karın (Abdomen) ve Leğen (Pelvis) olmak üzere 3ana bölümden oluşur.karnın alt kısmında kasıklar olarak da bilinen pelvis; leğen

Detaylı

NÖROBİLİM ve FİZYOTERAPİ

NÖROBİLİM ve FİZYOTERAPİ TFD Nörolojik Fizyoterapi Grubu Bülteni Cilt/Vol:1 Sayı/Issue:5 Kasım/November 2015 www.norofzt.org DOÇ. DR. BİRGÜL BALCI YENİ BİR ALAN!!!! Sinir bilim veya nörobilim; günümüzün sinir sistemi bilimlerinin

Detaylı

Küçük Damar Hastalığı; Semptomatoloji. Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi 27 Mayıs 2017, İzmir

Küçük Damar Hastalığı; Semptomatoloji. Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi 27 Mayıs 2017, İzmir Küçük Damar Hastalığı; Semptomatoloji Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi 27 Mayıs 2017, İzmir KÜÇÜK DAMAR HASTALIĞINDA KLİNİK BULGULAR Yok Özel fokal nöroloik semptomlar Sinsi gelişen global nörolojik

Detaylı

İNME REHABİLİTASYON PROGRAMI İLE KOMBİNE EDİLEN AYNA TEDAVİSİNİN MOTOR VE FONKSİYONEL İYİLEŞME ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

İNME REHABİLİTASYON PROGRAMI İLE KOMBİNE EDİLEN AYNA TEDAVİSİNİN MOTOR VE FONKSİYONEL İYİLEŞME ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases 2012; 18 (3): 77-82 ARAŞTIRMA YAZISI ORIGINAL ARTICLE İNME REHABİLİTASYON PROGRAMI İLE KOMBİNE EDİLEN AYNA TEDAVİSİNİN MOTOR VE FONKSİYONEL İYİLEŞME ÜZERİNE

Detaylı

NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLARII. Uygulama. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) FTR. 3.YIL/ 1.

NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLARII. Uygulama. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) FTR. 3.YIL/ 1. NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLARII Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Nörofizyolojik YaklaşımlarII FTR 311 3.YIL/ 1.yarıyıl Güz (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 3 1-4 Önkoşullar Yok Dersin dili

Detaylı

SEREBRAL PALSİ TANILI SKOLYOZLU HASTADA SOLUNUM FİZYOTERAPİSİNİN FONKSİYONEL KAPASİTEYE ETKİSİ: OLGU SUNUMU. Candan Algun 2

SEREBRAL PALSİ TANILI SKOLYOZLU HASTADA SOLUNUM FİZYOTERAPİSİNİN FONKSİYONEL KAPASİTEYE ETKİSİ: OLGU SUNUMU. Candan Algun 2 1 P05 SEREBRAL PALSİ TANILI SKOLYOZLU HASTADA SOLUNUM FİZYOTERAPİSİNİN FONKSİYONEL KAPASİTEYE ETKİSİ: OLGU SUNUMU Cemil Arslan 1, Aysel Yıldız 2, Devrim Tarakcı 2, Esra Atılgan 2, Fatma Mutluay 2, Candan

Detaylı

TREMOR FİZYOLOJİSİNE GENEL BAKIŞ

TREMOR FİZYOLOJİSİNE GENEL BAKIŞ TREMOR FİZYOLOJİSİNE GENEL BAKIŞ Tremor kaynakları Mekanik: kütle (mass: I ) ve yay (spring)(k) den oluşan mekanik model ω(frekans)= K / I Tremor kaynakları 2 Refleks ve mekanik refleks: periferik ve sentral

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Ventilatuar Limitasyon Dispne Aktivitenin azalması Fonksiyon

Detaylı

Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme

Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme Olgu Sunumu Dr. Mustafa Akgün*, Dr. Zehra Akgün**, Dr. Christoph Garner**** Bursa Devlet Hastanesi,

Detaylı

Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar

Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar Prof. Dr. Sacit Karamürsel İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı sacit@istanbul.edu.tr Elektroansefalogram (EEG), merkezi sinir

Detaylı

REHABĠLĠTASYON KAVRAMI. Dr. Aliye Tosun Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

REHABĠLĠTASYON KAVRAMI. Dr. Aliye Tosun Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD REHABĠLĠTASYON KAVRAMI Dr. Aliye Tosun Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD 1 Amaçlar Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon nedir? Rehabilitasyon nedir? Rehabilitasyonun

Detaylı

3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar

3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar NÖROLOJİK REHABİLİTASYON Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Nörolojik Rehabilitasyon FTR 300 3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 3 2-4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe

Detaylı

MS, gen yetişkinlerin en yaygın nörolojik hastalıklarından birisidir de Sir August D Este tarafından ilk kez tanımlanmıştır.

MS, gen yetişkinlerin en yaygın nörolojik hastalıklarından birisidir de Sir August D Este tarafından ilk kez tanımlanmıştır. Fzt. Damla DUMAN MS, gen yetişkinlerin en yaygın nörolojik hastalıklarından birisidir. 1822 de Sir August D Este tarafından ilk kez tanımlanmıştır. Kuvvetsizlik, spastisite, duyusal problemler, ataksi

Detaylı

Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri

Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri Prof.Dr. M.Pamir ATAGÜNDÜZ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı 11 Nisan 2014 Ana Başlıklar

Detaylı

Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Özellikle yara bakımıyla ilgili pek çok yeni yöntem,

Detaylı

1. Adı Soyadı: Yıldız Erdoğanoğlu. 2. Doğum Tarihi: 27/07/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Yıldız Erdoğanoğlu. 2. Doğum Tarihi: 27/07/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Yıldız Erdoğanoğlu 2. Doğum Tarihi: 27/07/1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi 1998 Yüksek

Detaylı

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PROGRAMI

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PROGRAMI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PROGRAMI TS: Teorik Saat, PS: Pratik Saat, K: Kredisi, St: Statüsü, Z: Zorunlu S: Seçmeli GÜZ YARIYILI TS PS K St Dersin adı: Fizyoterapi

Detaylı

Lokomat Pro Gelişmiş Performans Geri Bildirimli Fonksiyonel Lokomasyon Terapisi

Lokomat Pro Gelişmiş Performans Geri Bildirimli Fonksiyonel Lokomasyon Terapisi Lokomat Pro Gelişmiş Performans Geri Bildirimli Fonksiyonel Lokomasyon Terapisi We move you Lokomat Çok sayıda küçük adım, büyük gelişimleri tetikleyebilir. Nöroplastisiteye dayalı göreve-özgü öğrenme

Detaylı

Özgün Problem Çözme Becerileri

Özgün Problem Çözme Becerileri Özgün Problem Çözme Becerileri Research Agenda for General Practice / Family Medicine and Primary Health Care in Europe; Specific Problem Solving Skills ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ

Detaylı

TFD NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ GRUBU BÜLTENİ. Cilt/Vol:2 Sayı/Issue:5 Mayıs/May 2016 www.norofzt.org

TFD NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ GRUBU BÜLTENİ. Cilt/Vol:2 Sayı/Issue:5 Mayıs/May 2016 www.norofzt.org TFD NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ GRUBU BÜLTENİ Cilt/Vol:2 Sayı/Issue:5 Mayıs/May 2016 www.norofzt.org 4. NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ SEMPOZYUMU TFD NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ GRUBU VE PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, FİZİK TEDAVİ

Detaylı

Santral (merkezi) sinir sistemi

Santral (merkezi) sinir sistemi Santral (merkezi) sinir sistemi 1 2 Beyin birçok dokunun kontrollerini üstlenmiştir. Çalışması hakkında hala yeterli veri edinemediğimiz beyin, hafıza ve karar verme organı olarak kabul edilir. Sadece

Detaylı

KEMOTERAPİ İLE İLİŞKİLİ KOGNİTİF BOZUKLUKLARDA

KEMOTERAPİ İLE İLİŞKİLİ KOGNİTİF BOZUKLUKLARDA TFD Nörolojik Fizyoterapi Grubu Bülteni Cilt/Vol:3 Sayı/Issue:10 Ekim/October 2017 www.norofzt.org KEMOTERAPİ İLE İLİŞKİLİ KOGNİTİF BOZUKLUKLARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Kemoterapi ile ilişkili kognitif bozukluklar

Detaylı

Prof. Dr. Erbil Gözükırmızı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Nöroloji A.D. 11. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi 6-10 Kasım 2010, Antalya

Prof. Dr. Erbil Gözükırmızı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Nöroloji A.D. 11. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi 6-10 Kasım 2010, Antalya Prof. Dr. Erbil Gözükırmızı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Nöroloji A.D. 11. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi 6-10 Kasım 2010, Antalya Modern toplumlarda uykudan alacaklı olmak artık sıradan bir olaydır. Bunun karşılığında

Detaylı

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ DR. FZT. AYSEL YILDIZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Talasemi; Kalıtsal bir hemoglobin hastalığıdır. Hemoglobin

Detaylı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Farklı ve Yenilikçi Anlayış

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Farklı ve Yenilikçi Anlayış Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Farklı ve Yenilikçi Anlayış www.meditouchturkiye.com Fonksiyonel Rehabilitasyonda İleri Teknoloji MediTouch Rehabilitasyon Sistemleri, ilgi çekici bilgisayar oyunlarını

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Pediatrik Rehabilitasyon Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

İntraoperatif Neuromonitoring (IONM) - ameliyat sırasında sinir sistemini Monitörler

İntraoperatif Neuromonitoring (IONM) - ameliyat sırasında sinir sistemini Monitörler İntraoperatif Neuromonitoring (IONM) - ameliyat sırasında sinir sistemini Monitörler ŞEKİL EMG ÖRNEĞİDİR İntraoperatif Neuromonitoring (IONM) sinir sistemi bütünlüğü hakkında cerraha bilgi vermek ameliyat

Detaylı

International Osteoporosis Foundation (IOF) Find an event near you:

International Osteoporosis Foundation (IOF) Find an event near you: International Osteoporosis Foundation (IOF) Find an event near you: Osteoporosis & Neurologic Rehabilitation Patients, Turkey Tuesday, October 20, 2015 İstanbul Rehabilitation Education and Research Hospital

Detaylı

2014

2014 2014 DİKKAT EKSİKLİĞİ BOZUKLUĞU (DEB) ve MentalUP İçerik DEB e Klinik İlgi DEB Nedir? DEB in Belirtileri DEB in Zihinsel Sürece Etkileri DEB in Psikososyal Tedavisi MentalUP tan Faydalanma MentalUP İçeriği

Detaylı

KOAH ta Hastane Dışı Pulmoner Rehabilitasyon

KOAH ta Hastane Dışı Pulmoner Rehabilitasyon K O N U I I I G E N E L Y A K L A Ş I M L A R B Ö L Ü M 12 Dicle Kaymaz KOAH ta Hastane Dışı Pulmoner Rehabilitasyon Pulmoner rehabilitasyon; kronik solunum hastalığı olan semptomatik ve günlük yaşam aktivitesi

Detaylı

YÜKSEK KORTİKAL FONKSIYONLAR. Yrd.Doç.Dr.Adalet ARIKANOĞLU D.Ü.T.F.Nöroloji A.B.D

YÜKSEK KORTİKAL FONKSIYONLAR. Yrd.Doç.Dr.Adalet ARIKANOĞLU D.Ü.T.F.Nöroloji A.B.D YÜKSEK KORTİKAL FONKSIYONLAR Yrd.Doç.Dr.Adalet ARIKANOĞLU D.Ü.T.F.Nöroloji A.B.D DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ TANIM:İnsanda yüksek serebral fonksiyonların anatomik ve fonksiyonel özellikleri ile bu fonksiyonların

Detaylı

CURRICULUM VITAE BIOGRAPHICAL INFORMATION

CURRICULUM VITAE BIOGRAPHICAL INFORMATION CURRICULUM VITAE BIOGRAPHICAL INFORMATION Name and Adress: Name and Surname Adress Nilay ÇÖMÜK BALCI Baskent University Faculty of Health Sciences Department of Physical Therapy and Rehabilitation Eskisehir

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI POST-POLİO SENDROMU. Hasta Kitapçığı PROF.

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI POST-POLİO SENDROMU. Hasta Kitapçığı PROF. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI POST-POLİO SENDROMU Hasta Kitapçığı PROF.DR ARZU YAĞIZ ON POLİOMYELİT (ÇOCUK FELCİ) NEDİR? Poliomyelit, çocukluk çağında görülen

Detaylı

ABILITY. Effective. Simple. Affordable. Şimdi ipsum Dolor sit Amet SWITZERLAND

ABILITY. Effective. Simple. Affordable. Şimdi ipsum Dolor sit Amet SWITZERLAND LYRA Effective. Simple. Affordable. Şimdi ipsum Dolor sit Amet Versiyon 1.0 / 2015 LYRA Çünkü yürüme engelli hastalar en iyi tedaviyi hak ediyor LYRA hastalara ve terapistlere en etkili yürüme terapisini

Detaylı

Dr.Özlem Parlak, Dr.İbrahim Öztura, Dr.Barış Baklan

Dr.Özlem Parlak, Dr.İbrahim Öztura, Dr.Barış Baklan Dr.Özlem Parlak, Dr.İbrahim Öztura, Dr.Barış Baklan Tanı; Dört tanı kriteri Destekleyici tanı kriterleri Eşlik eden özellikler Bu skala; 10 sorudan oluşmaktadır en fazla 40 puan verilmektedir skor sendromun

Detaylı

6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları üzerine etkisi

6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları üzerine etkisi 6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları üzerine etkisi Ebru Yüce, Deniz Ulaş, Nermin Köşüş, Serap Simavlı, Aydın Köşüş Amaç 6 dakika yürüme testindeki performansın doğum

Detaylı

Pediatrik Rehabilitasyonda Zorunlu Kullanım Hareket Terapisinin Yeri Nedir?

Pediatrik Rehabilitasyonda Zorunlu Kullanım Hareket Terapisinin Yeri Nedir? Derleme / Review DO I: 10.4274/tftr.80958 Türk Fiz T p Re hab Derg 2013;59:250-5 Turk J Phys Med Re hab 2013;59:250-5 Pediatrik Rehabilitasyonda Zorunlu Kullanım Hareket Terapisinin Yeri Nedir? What is

Detaylı

Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları

Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları Haner Direskeneli Marmara Tıp Fakültesi İmmün-tolerans Adaptif immün yanıt etkili anti-bakteryal immünite ile antiself yanıtın dengede tutulmasına bağlıdır.

Detaylı

YÜKSEK KORTİKAL FONKSIYONLAR. Dr.Adalet ARIKANOĞLU DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ

YÜKSEK KORTİKAL FONKSIYONLAR. Dr.Adalet ARIKANOĞLU DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ YÜKSEK KORTİKAL FONKSIYONLAR Dr.Adalet ARIKANOĞLU DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ TANIM:İnsanda yüksek serebral fonksiyonların anatomik ve fonksiyonel özellikleri ile bu fonksiyonların çeşitli beyin hastalıkları sonucu

Detaylı

Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD

Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD Kronik enflamatuar hastalıklar, konak doku ve immun hücreleri arasındaki karmaşık etkileşimlerinden

Detaylı

ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ. Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji

ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ. Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji NİYE KOMBİNE EDİYORUZ? ADA ve EASD basamak tedavisi öneriyor. Önce metformin, sonra diğer ilaçları ekle: OAD, GLP1 agonistleri veya

Detaylı

Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi

Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Maslak Hastanesi Cephalalgia. 2010 Jul;30(7):793-803. doi: 10.1177/0333102410364676.

Detaylı

Motor Nöron ve Kas Hastalıkları. Uzm Dr Pınar Gelener

Motor Nöron ve Kas Hastalıkları. Uzm Dr Pınar Gelener Motor Nöron ve Kas Hastalıkları Uzm Dr Pınar Gelener Genel Bilgiler Vücudun herhangi bir bölümünde kas kuvveti azalması: parezi Tam kaybı (felç) : paralizi / pleji Vücudun yarısını tutarsa (kol+bacak)

Detaylı

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur.

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur. NÖR 23 NÖROLOJİ Dr. Ali Kemal ERDEMOĞLU /1 Dr. Ersel DAĞ /2 Dr. Yakup TÜRKEL /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS NOR 7001 MAKALE SAATİ Nöroloji alanında yabancı dergilerde güncel gelişmelere yönelik yayınlanan

Detaylı

Nefes Darlığı ile Başa Çıkabilme Yöntemleri

Nefes Darlığı ile Başa Çıkabilme Yöntemleri Nefes Darlığı ile Başa Çıkabilme Yöntemleri Uzm Dr Dicle KAYMAZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH Kronik Solunum Yetmezliği Kliniği Pulmoner Rehabilitasyon ve Evde Sağlık Hizmetleri Merkezi

Detaylı

NÖROREHABİLİTASYONDA KÖK HÜCRE UYGULAMALARI

NÖROREHABİLİTASYONDA KÖK HÜCRE UYGULAMALARI TFD Nörolojik Fizyoterapi Grubu Bülteni Cilt/Vol:3 Sayı/Issue:9 Eylül/September 2017 www.norofzt.org NÖROREHABİLİTASYONDA KÖK HÜCRE UYGULAMALARI KÖK hücre nedir? Kök hücre (stem cell), kendini yineleme

Detaylı

HEMİPLEJİ SONRASI GELİŞEN SPASTİSİTEDE BOTULİNUM TOKSİN A NIN ETKİNLİĞİ

HEMİPLEJİ SONRASI GELİŞEN SPASTİSİTEDE BOTULİNUM TOKSİN A NIN ETKİNLİĞİ Anatol J Clin Investig 2012;6(2):92-96 HEMİPLEJİ SONRASI GELİŞEN SPASTİSİTEDE BOTULİNUM TOKSİN A NIN ETKİNLİĞİ THE EFFICACY OF BOTULINUM TOXIN A IN POSTSTROKE SPASTICITY Nilgün ŞİMŞİR ATALAY, Nuray AKKAYA,

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAZIRLAYAN:FZT.MELTEM ERASLAN DANIŞMAN:PROF.DR.İSMET MELEK Obezite (şişmanlık),vücutta aşırı ölçüde

Detaylı

2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar

2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar TEDAVİ HAREKETLERİ PRENSİPLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Tedavi Hareketleri Prensipleri FTR 202 2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 3 2-3 Önkoşullar Yok Dersin

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora

Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı soyadı: Saime Nilay BAYDOĞAN Doğum tarihi: 08.11.1986 Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora 2012-devam

Detaylı

Pediatrik epilepsi cerrahisinde güncel tedavi yaklaşımları. Dr. Nejat Akalan

Pediatrik epilepsi cerrahisinde güncel tedavi yaklaşımları. Dr. Nejat Akalan Pediatrik epilepsi cerrahisinde güncel tedavi yaklaşımları Dr. Nejat Akalan Nöbet Beyinde oluşan anormal, yüksek amplitüdlü ve senkron nöronal aktivite sonucu geçici belirti ve bulgularla çıkan nörolojik

Detaylı

ݤRehabilitasyon Fizyolojik yada anatomik yetersizliği ve çevreye uyumsuzluğu olan kişinin fiziksel, ruhsal, toplumsal, mesleki, özel uğraşı ve eğitsel

ݤRehabilitasyon Fizyolojik yada anatomik yetersizliği ve çevreye uyumsuzluğu olan kişinin fiziksel, ruhsal, toplumsal, mesleki, özel uğraşı ve eğitsel REHABİLİTASYONA GİRİŞ Prof.Dr.Sibel Çubukçu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD ݤRehabilitasyon Fizyolojik yada anatomik yetersizliği ve çevreye uyumsuzluğu olan kişinin

Detaylı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Doç. Dr. Betül ULUKOL AKBULUT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ateş Hipotalamik set-point in yükselmesi Çevre ısısının çok artması Ektodermal

Detaylı

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Cell growth differentiation Inflamation Cytokine production Extracellular-regulated

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

PROTEZ VE REHABİLİTASYON. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 1-3 FTR. 3.YIL/ 1.

PROTEZ VE REHABİLİTASYON. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 1-3 FTR. 3.YIL/ 1. PROTEZ VE REHABİLİTASYON Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Protez Rehabilitasyon ve FTR 309 3.YIL/ 1.yarıyıl Güz (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 1-3 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe

Detaylı

İstanbul Beyin Merkezleri

İstanbul Beyin Merkezleri İstanbul Beyin Merkezleri KAFA TRAVMALARI-YAŞLILIK-ALZHEİMER N ew Y ork Institute for M edical Research, Inc., (aff. w ith N ew Y ork U niversity) O rtho& Sport M erkezi Beyin Rehabilitasyonu ve Beyin

Detaylı

AFETLERDE ERGOTERAPİ. Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü

AFETLERDE ERGOTERAPİ. Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü AFETLERDE ERGOTERAPİ Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Ergoterapi Nedir? Anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Fizyoterapi ve. Başkent Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Fizyoterapi ve. Başkent Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilay ÇÖMÜK BALCI Doğum Tarihi: 05.01.1984 Unvanı: Öğretim Görevlisi Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Fizyoterapi ve 2006 Lisans Rehabilitasyon Bölümü Başkent Üniversitesi

Detaylı

MESLEKİ REHABİLİTASYON

MESLEKİ REHABİLİTASYON MESLEKİ REHABİLİTASYON Fizyoterapi ve ergoterapi içinde yer alan, Amerika da 1923 de Federal Mesleki Rehabilitasyon Kanunu ile resmi hale gelen, daha sonraları 1970 lerin ortalarından itibaren karşımıza

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 1-3. Pulmoner Rehabilitasyon

PULMONER REHABİLİTASYON. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 1-3. Pulmoner Rehabilitasyon PULMONER REHABİLİTASYON Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Pulmoner Rehabilitasyon FTR 307 3.YIL/ 1.yarıyıl Güz (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 1-3 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe

Detaylı

TFD Nörolojik Fizyoterapi Grubu Bülteni

TFD Nörolojik Fizyoterapi Grubu Bülteni TFD Nörolojik Fizyoterapi Grubu Bülteni Cilt/Vol:3 Sayı/Issue:2 Şubat/February 2016 www.norofzt.org VİBRASYON UYGULAMALARININ FİZYOTERAPİDE KULLANIMI Vibrasyon, salınım şeklindeki hareketlerle karakterize

Detaylı

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI Hazırlayan : Julie A. KUENZİ, RN,MSN,CDE,CPT Medical College of Wisconsin Çeviren: Doç.Dr. Nermin OLGUN Marmara Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

CANLILIK NEDİR? Fizyolojide Temel Kavramlar

CANLILIK NEDİR? Fizyolojide Temel Kavramlar Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı CANLILIK NEDİR? Fizyolojide Temel Kavramlar Doç. Dr. Turgut GÜLMEZ CALILIK (hayat) NEDİR? FİZYOLOJİ Yaşamın başlangıcı- gelişimi ve ilerlemesini

Detaylı

Armeo Terapi Kavramanın Başlatılması ve Hareketlerin Geri Kazanılması

Armeo Terapi Kavramanın Başlatılması ve Hareketlerin Geri Kazanılması Armeo Terapi Kavramanın Başlatılması ve Hareketlerin Geri Kazanılması We move you Armeo Terapi Elin ve kolun zayıflaması ile sonuçlanan travmatik beyin hasarı, felç ya da nörolojik bozukluk çeken bireyler

Detaylı

İNME. Beyin kan damarlarının oklüzyonu, Beyin kan damarlarının rüptürü

İNME. Beyin kan damarlarının oklüzyonu, Beyin kan damarlarının rüptürü İNME İNME NEDİR? Vasküler nedenler dışında görünür bir neden olmaksızın fokal serebral fonksiyon kaybına ait belirti ve bulguların hızla yerleşmesi ile karakterize bir klinik sendromdur WHO İNME Beyin

Detaylı

Osteoporoz Rehabilitasyonu

Osteoporoz Rehabilitasyonu Osteoporoz Rehabilitasyonu OSTEOPOROZ Kemik kitlesinde azalma, kemik mikroyapısında bozulma sonucu kemik kırılganlığının artması olarak tanımlanır. Kemik yaşayan, dengeli bir şekilde oluşan yıkım ve yapım

Detaylı

SİSTEMİK İNFLAMASYON VE NÖRONAL AKTİVİTE

SİSTEMİK İNFLAMASYON VE NÖRONAL AKTİVİTE SİSTEMİK İNFLAMASYON VE NÖRONAL AKTİVİTE Eyüp S. Akarsu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji ABD 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi 5 Kasım 2013, Antalya 1 Organizmanın çok çeşitli tehdit algısına

Detaylı

Gebelikte Kas Krampları: Nedenleri ve Yönetimi. Prof. Dr. Ali Çetin, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas

Gebelikte Kas Krampları: Nedenleri ve Yönetimi. Prof. Dr. Ali Çetin, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Gebelikte Kas Krampları: Nedenleri ve Yönetimi Prof. Dr. Ali Çetin, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas İçerik 2 Tanım ve Tanı Nedenler Çizgili Kas: Temel Bilim Tanım ve Tanı

Detaylı

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Yumuşak doku injurisi Kas, tendon ve bağ yaralanmalarını kapsar. Strain: Kas ve tendonların aşırı yüklenmesi veya

Detaylı

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme Prof. Dr. Işın ÜNAL ÇEVİK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Duyu Muayenesinde Lezyonun lokalizasyonu Serebrospinal

Detaylı

ELEKTRO FİZİKSEL AJANLAR I. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Elektro Fiziksel AjanlarI

ELEKTRO FİZİKSEL AJANLAR I. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Elektro Fiziksel AjanlarI ELEKTRO FİZİKSEL AJANLAR I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Elektro Fiziksel AjanlarI FTR 207 2.YIL/ 1.yarıyıl Güz (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2-3 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 26 (1) 19-24,

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 26 (1) 19-24, ARAŞTIRMALAR Soyuer, (Research Özarslan, Reports) Soyuer İSKEMİK İNME: NÖROLOJİK KAYIP VE ÖZÜRLÜLÜK Ischemic stroke: impairment and disability Ferhan SOYUER 1, Melek ÖZARSLAN 1, Ali SOYUER 3 Özet Amaç:

Detaylı

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT)

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD September 20, 2014 Kardiyoloji Semineri 2009 1 Kalp Yetersizliğinin Ciddiyeti Ölüm Nedenleri

Detaylı

HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ

HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ Doç.Dr. Cemil ÇELİK Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Sunumun Hedefleri Genel Bilgiler mtbi

Detaylı

2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar

2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar SPORCU SAĞLIĞI VE FĠZYOTERAPĠ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Sporcu Sağlığı ve Fizyoterapi FTR 232 2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 4 Önkoşullar Yok Dersin

Detaylı

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi Nurol Arık Serebrovasküler hastalık/tanım İnme (Stroke) Geçici iskemik atak (TIA) Subaraknoid kanama Vasküler demans İskemik inme Geçici iskemik

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ. ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ. ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YARIYIL (GÜZ) TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0 2 2 Zorunlu TUR

Detaylı

SUNUM PLANI. Genel değerlendirme EKT TMU tdcs

SUNUM PLANI. Genel değerlendirme EKT TMU tdcs KISSADAN HİSSE SUNUM PLANI Genel değerlendirme EKT TMU tdcs ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE PSIKOFARMAKOLOJİ DIŞI YAKLAŞIMLAR Biyopsikososyal Yaklaşım Etyoloji ve Patofizyoloji Psikolojik Faktörler B i r e y s e

Detaylı

UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ

UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ Sinirsel kontrolden yoksun kaslarda, yararlı fonksiyonel hareket oluşturmak amcıyla elektrik stimülasyonu uygulanmasıdır. Tıpta elektrik stimülasyonu son derece geniş bir kullanım

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS NEDİR? Omurga, omur adı

Detaylı