DÖNER SERMAYEDE VERİMLİLİK ve PERFORMANS UYGULAMALARI. Prof. Dr. Yavuz ÇOŞKUN Gaziantep Üniversitesi Rektörü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖNER SERMAYEDE VERİMLİLİK ve PERFORMANS UYGULAMALARI. Prof. Dr. Yavuz ÇOŞKUN Gaziantep Üniversitesi Rektörü"

Transkript

1 DÖNER SERMAYEDE VERİMLİLİK ve PERFORMANS UYGULAMALARI Prof. Dr. Yavuz ÇOŞKUN Gaziantep Üniversitesi Rektörü

2 Üniversite Hastaneleri En ileri düzeyde Üçüncü Basamak sağlık hizmeti veren, Tıp fakültesi öğrencilerine ve araştırma görevlisi uzman hekim adaylarına uygulama imkanı sağlayan, Sağlık alanında araştırmalar yapan, Yeni tedavi yöntemleri geliştiren ve tıp alanında alet ve cihazların geliştirilmesi sektöre kazandırılması, gibi yenilikleri insanlığa kazandırma gayreti içerisindeki sağlık kuruluşlarıdır.

3 Hazine Katkısı

4

5 DÖNER SERMAYE BÜTÇELERİ BORÇ-ALACAK DURUMU (Bin TL)

6 Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Gelir Gider

7 Genel giderleri etkileyen parametreler: özellikle malzeme fiyatları, diğer tüketim kalemleri TÜFE Değerleri (%) TÜFE arası Enflasyonun-TÜFEbasit toplamı % 50 i aşkın

8 Genel giderleri etkileyen parametreler: özellikle malzeme fiyatları, diğer tüketim kalemleri 3 2,5 2 1,5 1 USD EU sepet 0, Sepet kurdaki artış % 25 i aşkın

9 Genel giderleri etkileyen parametreler: çalışan giderleri 1000 ASGARİ ÜCRET TL Asgari ücret artışı % 74

10 0,1 Genel giderleri etkileyen parametreler: özellikle malzeme fiyatları, diğer tüketim kalemleri DOĞAL GAZ BİRİM FİYATI (TL/m3) 0,08 0,06 0,04 BİRİM FİYATI (TL/m3) 0, ELEKTRİK BİRİM FİYATI (TL/KWH) 0,25 0,2 0,15 BİRİM FİYATI (TL/KWH) 0,1 0, Bu süre içinde; Doğal gaz % 61, Elektrik % 100 ü aşan pahalılaştı.

11 Gaziantep Üniversitesi Hastanesi 2008 yılından beri SUT fiyatlarında kısmi kalemler hariç değişiklik olmamıştır. TL fatura sayısı fatura başına TL ,538, , ,100, , ,011, , ,858, , ,629, , Artış oranı (%) ,461, , Yatak sayısı % 72 Fatura-gelir üretimi % 105 Elk,su, tel % 116 Sabit giderler % 108 Ortalama fatura geliri % 5,34 Enflasyon ve üretim maliyetindeki artış işlem ücret artışı

12 Ekonomik Gerçeklik Üretim > (Üretim maliyeti + Sabit maliyet) KAR Eğer (üretim > üretim maliyeti) ise ciroyu artırarak zararı azaltabilir veya kar elde edebilirsiniz. Eğer ( üretim < üretim maliyeti) ise ciroyu artırmak daha çok zarar etmektir. Önce verimlilik sonra ciroyu artırmak gerekir

13 Verimlilik Artırıcı Önlemler Sağlık hizmetlerinin mali kayıtlarını doğru ve zamanında kaydettik Sağlık hizmetinin tıbbi kayıtlarını geliştirdik. E-dosya kullanmaya başladık. Bütün hizmet üretim sürecinde daha çok elektronik ortam kullanıyoruz, Tüm laboratuvar kayıtlarını ve görüntülerini daha hızlı ve elektronik ortamda (PACS, LİS vb) yaydık

14 Verimlilik Artırıcı Önlemler Hastanemizde 1500 üzerinde otomasyon bilgisayarı kullanıyoruz, Mobil cihazlarla yerinde ve hemen kayıt daha çok olacak! Sağlık hizmetlerini SGK nın belirlediği kurallara göre daha az kayıpla faturalandırıyoruz. SGK kesintilerini en aza çekmeye çalışıyoruz. İlaç ve tıbbi malzeme, barkot, lot, parti nosu, son kullanma tarihi vb. özellikleri elektronik takip ediliyor. Depolama maliyeti minimuma indirilmeye çalışıldı. İlaç alımları geliştirdiğimiz bir programla en fazla 2 aylık ihtiyaç şekilde depolanıyor.

15 Verimlilik Artırıcı Önlemler Tıbbi alet ve cihazlar kayıt altına alındı Demirbaşların, bakım onarım giderinden verimliliğine kadar her türlü özellikleri takip edildi, Yüksek verimli Oksijen üretim tesisi kurularak kendi üretimimizi yapmaktayız. 25 yılın üzerindeki alt yapımızı peyder pey yenilenerek enerji tasarrufu sağlamaya çalıştık. Rekabet şansımızın ve karlılığın yüksek olduğu alanlarda (organ nakli, erişkin ve yenidoğan yoğun bakım) faaliyetlerimizi artırdık.

16 Verimlilik Artırıcı Önlemler Yatak kapasitemizi % 70 artırarak ciromuzu artırmaya çalıştık. Personel istihdamında tasarruf sağlamaya çalıştık.

17 Verimlilik Artırıcı Önlemler Hizmet üretim sermaye gerekliliği % 50 azaltıldı Hizmet Üretim Süreci 17 AY Malz. Depolama süresi Hasta yatış süresi Faturalama süresi Tahsilat süresi 9 AY

18 Aylık cironun % 351 ort. aylık ciro alacak-borç firma borcu ,932, ,862,735 31,379, ,228, ,846,031 23,981, ,455, ,204,627 38,020, ,274, ,073,182 26,223, ,741, ,618,212 13,478,394 Yatak kapasitesi artırımı için yatırım Aylık cironun % 91

19 Performans Uygulamaları TDK, Türk Dil Kurumu isim Fransızca performance Başarım

20 Sağlık Bakanlığı Performans Uygulaması Faydası Sağlık Hizmet üretim miktarı arttı. Hastanelerin verimliliği arttı. Halkın sağlık hizmetine ulaşımı arttı. Zararları Sağlık harcamaları arttı. Endikasyonlar genişledi. Komplikasyonlar arttı. Sağlık metalaştı, hastalar gelir kaynağı, müşteri olarak görülmeye başlandı. Hekimlik saygınlığı azaldı. Sağlık çalışanına saldırılar arttı

21 Sorunların Çözümü 1. Eşit işe eşit ücret uygulamasına gidilmesi; 2. Emekliliğe yansıyan maaşların ciddi boyutlarda artırılması, 3. Performansla ödenen ücretlerin ödül boyutuna çekilmesi; 4. Eğitim veren kurumlarda hasta bakımı-eğitim- araştırma dengesinin gözetilmesi; 5. Niceliğin yanı sıra niteliğin de öne çıkarılması; 6. Tedavi edici ve koruyucu hekimlik dengesinin kurulması; 7. Uzmanlık dalları arasındaki abartılı eşitsizliğin giderilmesi; 8. Performansa esas bakış açısının hekimleri yarıştırarak kapıştırmak yerine motive etmek olmalı; 9. Puanların basit, kolay ve anlaşılabilir hesaplanması; 10. Uzmanlık alanımıza yönelik olarak göreceli olarak düşük olan puanların artırılması

22 Üniversite hastanelerinde performans değil katkı payı Öğretim üyeleri arasında dengeyi sağlayarak toplumsal huzuru artırmak Görevi gereği düşük elde edinimi olanlara imkan tanımak Çok yüksek alanlara kısıtlama getirerek gelir dağılımını düzeltmek Suiistimalleri azaltmak Döner sermaye gelirlerinin düşmesini ve giderlerinin artmasına engel olmak

23 Amaç Tatminkar minimum bir taban oluşturmak Gelir artıkça edinimler arasındaki oluşan farkın azaltılması Döner sermaye giderlerinin karşılanamayacak şekilde artmasını engellemek Mevzuata aykırı durum oluşturmamak Yapılan işlemlerin döner sermaye gelirlerine zarar vermesini engellemek

24 (Tam Gün = Performans)???? Tam gün ve Performans ın aynı süreç içinde tartışılıyor oluşu büyük bir talihsizlik Tam gün : Bir çalışma sistemi Performans : Bir ödeme sistemi

25 Vazgeçilemez Özellikler Sabit maaş sistemi Üretime göre ek katkı sistemi Tüketime göre denetim sistemi Bilimsel katkıya göre destekleme sistemi Standart prosedür ve süreçler ile şeffaf bir sistem olmalıdır Sistemin en vazgeçilmez özelliği yeterince kaynağı olmasıdır.

26 Avrupa Ülkelerinde Birinci Basamak Hizmetlerde Çalışan Hekimlerin Temel Ücretlendirme Metotları Ülkeler Almanya Avusturya Belçika Danimarka Finlandiya Fransa Hollanda İngiltere İrlanda İspanya İsveç İtalya Lüksemburg Norveç Portekiz Türkiye Yunanistan Ödeme Metodu Hizmet Başına + Maaş (eski Doğu Almanya bölümünde) Kişi Başına + Hizmet Başına Hizmet Başına Kişi Başına + Hizmet Başına Maaş Hizmet Başına + Maaş (2,000 sağlık merkezinde) Kişi Başına + Hizmet Başına (Özel sigortası olan kitiler için) Kişi Başına + Sabit Ödemeler + Bazı koruyucu hizmetler için Hizmet Başına Kişi Başına Hekimlerin % 60'ına Maaş + Kişi Başına % 40'ına sadece Kişi Başına Maaş Kişi Başına Hizmet Başına Maaş + Hizmet Başına (Özel çalışan hekimlere) Maaş Maaş + Hizmet başına Maaş

27 Hizmet Başına Ödeme Avantajları Hekimlerin moralinin yüksek olması. Hastaya daha nazik davranılması. Gerekenden daha az hizmet üretiminin olmaması. Diğer basamaklara aşırı sevkin olmaması. Hekim uygulamalarının kolayca takip edilebilmesi. Dezavantajları Hekimlerin coğrafik dağılımının dengeli olmaması. Koruyucu hizmetlere daha az önem verilmesi. Hizmetin sürekliliğinin olmaması. Daha az ekip çalışması. Gereksiz tanı ve tedavi uygulamalarının aşırı düzeylere ulaşması. Daha pahalı uygulamaların tercih edilmesi. Yönetim maliyetlerinin yüksek olması. Önceden tahmin edilemeyen maliyetler.

28 Eğer hekim hizmet başına ücret alıyorsa bu arzın (hekim) talep yaratmasına neden olmakta ve hastaya gereksiz ve yüksek maliyetli tedavi uygulamasına neden olabilmektedir. Wennberg JE, Professional uncertainty and the problem of supplier-induced demand, Soc Sci Med, Evans RG, Supplier-Induced demand: some empirical evidence and implications. In: Perlman, M. (Ed.), The Economics Of Health And Medical Care, 1974.

29 GAÜN Ek Ödeme Sistemi Bölüm bazlı (hizmet + verimlilik) (havuz sistemi) Bölüm bazlı (hizmet + verimlilik) % Bireysel bazlı hizmet %25

30 GAÜN Ek Ödeme Miktarı Kurum Adı: GAÜN Tıp Fakültesi Ünvanlar : 2011 Tüm Yıl Net Ek Ödeme Ortalaması 2012 Yılı Net Ek Ödeme Ortalaması Dahili ve Cerrahi Bilimler Temel Bilimler Profesör Doktor 6, , Doçent Doktor 5, , Yardımcı Doçent Doktor 5, , Uzman Hekim 1, , Asistan Hekim 1, , Profesör Doktor 3, , Doçent Doktor 2, , Yardımcı Doçent Doktor 2, , Uzman Hekim 1, , Asistan Hekim ,146.74

31 Prof. Dr. Yavuz ÇOŞKUN Gaziantep Üniversitesi Rektörü TEŞEKKÜRLER

Özel Sağlık Hizmetleri Sektöründe Fırsatlar ve Beklentiler OHSAD SEKTÖR SUNUMU

Özel Sağlık Hizmetleri Sektöründe Fırsatlar ve Beklentiler OHSAD SEKTÖR SUNUMU Özel Sağlık Hizmetleri Sektöründe Fırsatlar ve Beklentiler OHSAD SEKTÖR SUNUMU Yönetici Özeti Özel hastaneler son beş yılda büyümesini sürdürerek, erişilebilir, verimli ve kaliteli sağlık hizmetinin vatandaşlarımıza

Detaylı

Enfeksiyon Kontrol Programları Performansa Dahil mi?

Enfeksiyon Kontrol Programları Performansa Dahil mi? Enfeksiyon Kontrol Programları Performansa Dahil mi? Dr. Güven ÇELEBİ Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD guvencelebi@yahoo.com Performans sözcüğü,

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü N Ü N Ö N C E L İ K L İ S O R U N L A R I N A İ L İ Ş K İ N G Ö R Ü Ş V E Ö N E R İ L E R GİRİŞ

S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü N Ü N Ö N C E L İ K L İ S O R U N L A R I N A İ L İ Ş K İ N G Ö R Ü Ş V E Ö N E R İ L E R GİRİŞ S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü N Ü N Ö N C E L İ K L İ S O R U N L A R I N A İ L İ Ş K İ N G Ö R Ü Ş V E Ö N E R İ L E R İÇİNDEKİLER: GİRİŞ Giriş s. 1 1. İlaç Sektörü s. 2 2. Hizmet Sunumu s. 6 3. Tıbbi Teknoloji

Detaylı

S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü N Ü N Ö N C E L Ġ K L Ġ S O R U N L A R I N A Ġ L Ġ ġ K Ġ N G Ö R Ü ġ V E Ö N E R Ġ L E R. GĠRĠġ

S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü N Ü N Ö N C E L Ġ K L Ġ S O R U N L A R I N A Ġ L Ġ ġ K Ġ N G Ö R Ü ġ V E Ö N E R Ġ L E R. GĠRĠġ S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü N Ü N Ö N C E L Ġ K L Ġ S O R U N L A R I N A Ġ L Ġ ġ K Ġ N G Ö R Ü ġ V E Ö N E R Ġ L E R ĠÇĠNDEKĠLER: GĠRĠġ GiriĢ s. 1 1. Ġlaç Sektörü s. 2 2. Hizmet Sunumu s. 5 3. Tıbbi Teknoloji

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Kısmen, artan sağlık harcamasının bir sonucu olarak, Türkiye deki sağlık durumu son birkaç on yıl içinde hızlı iyileşme kaydetmiştir.

Detaylı

2013 Mali Yılı Bütçesi nin TBMM Genel Kurulu na Sunumu

2013 Mali Yılı Bütçesi nin TBMM Genel Kurulu na Sunumu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2013 Mali Yılı Bütçesi nin TBMM Genel Kurulu na Sunumu Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı nın 10. Yılı Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı 14 Aralık 2012 İçindekiler Açıklamalar A-

Detaylı

Türkiye sağlık sektörü raporu

Türkiye sağlık sektörü raporu Türkiye sağlık sektörü raporu Sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık sektörü için genel bakış ve potansiyel iyileştirme alanları Haziran 2012 İçindekiler Grafikler Listesi...i Şekiller Listesi...ii Tablolar

Detaylı

Sağlık Çalışanlarına Performansa Dayalı Ek Ödeme Uygulaması: Eleştiriler ve Çözüm Önerileri

Sağlık Çalışanlarına Performansa Dayalı Ek Ödeme Uygulaması: Eleştiriler ve Çözüm Önerileri Sağlık Çalışanlarına Performansa Dayalı Ek Ödeme Uygulaması: Eleştiriler ve Çözüm Önerileri Raportör: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimi, Trabzon İletişim: E-Posta:

Detaylı

SAĞLIKTA 2009 YILI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI ÖNERİLERİ

SAĞLIKTA 2009 YILI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI ÖNERİLERİ 26 SAĞLIKTA 2009 YILI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI ÖNERİLERİ Bu raporun basımına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. MÜSİAD Cep Kitapları: 26 ISBN 978-975-7215-89-9 Baskı MAVİ OFSET Tel: 0212 549 25 30

Detaylı

Son zamanlarda ülkemizde

Son zamanlarda ülkemizde DOSYA: SAĞLIK HİZMETİNE AŞIRI TALEP Hekime başvuru sayısının artış hikâyesi Prof. Dr. Sabahattin Aydın 1959 yılında Bolu-Göynük te doğdu. İlköğrenimini İstanbul da Şair Nedim İlkokulu nda, ortaöğrenimini

Detaylı

Sağlıkta Dönüşüm Programı

Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlıkta Dönüşüm Programı Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı Đzmir 22 Ocak 2010 Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlıkta Dönüşümün Özellikleri Sağlıkta Dönüşüm Programı Ülkemizin sosyoekonomik gerçeklerine

Detaylı

TÜRKİYE MOBİLYA ÜRÜNLERİ MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2012

TÜRKİYE MOBİLYA ÜRÜNLERİ MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2012 TÜRKİYE MOBİLYA ÜRÜNLERİ MECLİSİ Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 Çankaya / ANKARA w w w. t o b b. o r g. t r TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ARALIK TÜRKİYE MOBİLYA ÜRÜNLERİ

Detaylı

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dışardan Satın Alınan Hizmetlerin Ekonomik Değerlendirmesi

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dışardan Satın Alınan Hizmetlerin Ekonomik Değerlendirmesi Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dışardan Satın Alınan Hizmetlerin Ekonomik Değerlendirmesi Aslı EKİN Aygül YANIK Mithat KIYAK ÖZET Bu çalışma; İstanbul da bir eğitim ve araştırma hastanesinde dışardan

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ İpek ÖZKAL SAYAN * Yusuf ŞAHAN ** 1980 li yıllarla birlikte ortaya çıkan Yeni Kamu Yönetimi anlayışının bir parçası olarak tanımlanması

Detaylı

Performansa Dayalı Ödeme: Sağlık Bakanlığı Uygulaması

Performansa Dayalı Ödeme: Sağlık Bakanlığı Uygulaması A. ERKAN Performansa Dayalı Ödeme: Sağlık Bakanlığı Uygulaması Arslan ERKAN * Özet Çalışanlara yapılan ödeme biçimleri çok çeşitlidir. Bunlardan biri de performansa dayalı ödeme sistemidir. Son yıllarda

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2013 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 30 Ekim 2012 1 OKUNAN METİN GEÇERLİDİR 2 2 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Saygıdeğer

Detaylı

Türkiye de Sağlık Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Gereği

Türkiye de Sağlık Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Gereği Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2010 Cilt: 47 Sayı: 549 A. B. YERELİ - İ. KOBAL - A. M. KÖKTAŞ 5 Türkiye de Sağlık Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Gereği Özet Ahmet Burçin YERELİ 1 İsmail KOBAL

Detaylı

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Personelin Performansa Dayalı Döner Sermaye Ek Ödeme Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeleri *

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Personelin Performansa Dayalı Döner Sermaye Ek Ödeme Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeleri * Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Personelin Performansa Dayalı Döner Sermaye Ek Ödeme Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeleri * ÖZET Kıymet FETTAH ** Bayram ŞAHİN *** Bu çalışmanın amacı, birinci

Detaylı

TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI

TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI HAZİRAN 2005 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R BÖLÜM SAYFA I. GİRİŞ II. ARAŞTIRMA ALANLARI EKLER A. ARAŞTIRMA ALANLARI,

Detaylı

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ MART - 2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi

Detaylı

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Taner SEMERCİ Proje Danışmanı Yrd. Doç.Dr. A.

Detaylı

Türkiye de İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hekim Performansı ve Bir Uygulama

Türkiye de İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hekim Performansı ve Bir Uygulama YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:213 Cilt:2 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hekim Performansı ve Bir Uygulama Doç. Dr. Erhan DEMİRELİ Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012)

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) Tıp Fakültesi Dekanları 22-23 Aralık 2012 tarihinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi nde bir çalıştay düzenlemiştir. Çalıştaya Tıp Fakültesi

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ Prof.Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN İstanbul Üniversitesi 15.04.2015 1 Sunum İçeriği Giriş Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine

Detaylı

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU (2010-2012) 2. YIL ÇALIŞMA RAPORU

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU (2010-2012) 2. YIL ÇALIŞMA RAPORU YÖNETİM KURULU (2010-2012) YÖNETİM KURULU (2010-2012) Eylül 2012 Bu yayının her hakkı saklıdır. Tamamı ya da bir parçası, tanıtım için yapılacak alıntılar dışında, Türk Cerrahi Derneği nin yazılı izni

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri Mevcut Durum ve Öneriler 2006 Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği adına hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Uygunluk Raporu... 4 BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 5 Kurumsal Profil... 5 Sermaye

Detaylı