CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:..."

Transkript

1 TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 19 KSIM Cumartesi TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, TC kimlik numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Testin dı Soru Sayısı GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 20 Türkçe, Matematik, tatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi LN İLGİSİ 100 MUHSEE Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar nalizi, Denetim, Muhasebe Standartları EKONOMİ VE MLİYE HUKUK Meslek Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, orçlar Hukuku 2. u soru kitapçığında yer alan testlerin toplam sınav süresi 150 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 TÜRMO-TESMER şağıdakilerin hangisinde "direnmekten vazgeçmek" anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır? 1. Önüne yeni bir ufuk koymayan yazar, konacağı dalı seçemeyen kuş gibidir. Kuş bir yerlere konmak, yazar bir yerlere varmak, kendini aşmak zorundadır. Kalıcı olmak, eski ürünlerin etkisini yenileriyle unutturmakla mümkündür. u parçada "eski ürünlerin etkisini yenileriyle unutturmak" sözüyle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? ) Sevgilisini karşısında görünce yelkenleri suya indirdi. ) urnu sürtüldü bir kere, uzak durur bu işlerden artık. C) O olaydan sonra etliye sütlüye karışmamaya karar verdi. D) Siz de gidince, kasaba suyu kesilmiş değirmene döndü. E) Sıkıyı görünce tası tarağı toplayıp gitti. ) Diğer yazarlardan daha çok okunmak ) Eserlerinde değişik temalarişlemek C) Çok sayıda eser yazmak D) Önceki ürünleri aşan eserler yaratmak E) Sözcük seçimine özen göstermek 6. Eleştirmen kendini okurlara kabul ettirmişse, yapıtlara çekebilir onları kolaylıkla. ncak; görevinin sorumluluk bilincinitaşımak koşuluyla... öylece yapıtla okur arasında bir köprü görevini üstlenmiş olur. 2. "Daha" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? ) Daha rahat bir ayakkabı arıyorum. ) Daha güzel bir yerde kalabilirdik. C) Daha basit konular üzerinde durmalıyız. D) Daha iyi bir yarışma bekliyorduk. E) Daha gelmedi, tekrar arayalım onu. u parçaya göre eleştirmene düşen görev daha çok aşağıdakilerden hangisidir? ) Yapıtın kalıcı olmasını sağlamak ) Sanatçının bütün yapıtlarını okuyucuya tanıtmak C) Sanatı geliştirmeye çalışmak D) Yapıta ilişkin okuyucuyu olumsuz etkilemek E) Eleştirdiği yapıtlara ilgi uyandırmak 3. şağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, karşıt anlamlı sözcüklerle kurulmuştur? ) İş görüşmesine giderken kılık kıyafetine her zamankinden daha çok özen göstermişti. ) Güzelim eteği eğri büğrü kesmişler. C) Öğretmenin hiçbir sorusuna yalan yanlış yanıt verme. D) Ekonomiyi az çok biliyorsan bu dükkânı işletirsin. E) Gece yarısı apar topar kalkıp gitmek zorundaydık. 7. şağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışıyoktur? ) Kızcağız sabahdan beri tir tir titriyormuş. ) Kitabı başdan sona tekrar okudu. C) Kışın ortasında yazdan kalma bir gün yaşadık. D) Küçükken eşşekden düştüğü için biraz saf! E) blanın nişanlandığını Sedef'den duydum. 4. şağıdakilerin hangisinde tamlananı topluluk adı olan bir ad tamlaması vardır? ) Üreticiler meclis kararını bekliyor. ) u işi sanırımli'nin sınıfı yaptı. C) Yeni okulönlüğünü heyecanla giydi. D) Çocukluğumdan beri pirinç pilavını çok severim. E) Kitabın sayfaları çokkötü dağılmış. 8. a, b, ctamsayılar olmak üzere, -4<a<b<0 ve 0 < c < 5 ise, a - 2b + c ifadesinin en küçük değeri kaçtır? ) -2 ) -1 C) 0 D) 1 E) 2 2

3 TÜRMO-TESMER x x x =5 ise, x kaçtır? x x ) 5 ) 3 C) 2 D) 1 E) şağıdakilerden hangisi 3x +5xy-8y ifadesinin çarpanlarından biridir? ) 3x + 8y ) 8x - y C) 3x - 8y D) 6x + 8y E) 8x + y 11. a, b, c gerçel sayılar olmak üzere, a - b < 0 ve (b-a) (a-c)>0 ise, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 12. ) c < b < a ) b < c < a C) a < b < c D) a < c < b E) c < a < b 2 f(x)=-x +4x+n-1 fonksiyonunun maksimum değeri -3 ise, n sayısı kaçtır? ) -6 ) -4 C) 2 D) 4 E) ir bankadan aylık % 5 faiz oranıyla 24 ayda eşit taksitlerle geri ödenmek üzere TL ev kredisi alınmıştır una göre, aylık taksit miktarı yaklaşık kaç TL dir?( (1,05) -24 0,3 alınız.) ) ) C) D) E) Yıllık %50 bileşik faiz oranıyla bir bankaya yatırılan TL kaç yıl sonra TL ye ulaşır? ) 6 ) 5 C) 4 D) 3 E) 2 şağıdakilerden hangisi, Müdafaa-i Hukuk örgütlerinin kuruluş gerekçelerinden biri değildir? ) Osmanlı Devleti'nden ayrılıp bağımsız devlet kurma istekleri ) zınlıkların toprak istekleri C) Yurdun çeşitli yerlerinin işgal edilmesi D) Hükümetin, halkın çıkarlarını koruyamaması E) Ulusal hakların savunulmak istenmesi 13. Ozan parasının %40 ıile altın, kalan parasının %50 si ile fon ve geriye kalan parasının %60 ı ile döviz alıyor. Ozan TL lik altın aldığına göre, kaç TL lik döviz almıştır? ) ) C) D) E) şağıdakilerdenhangisi Tanzimat döneminde eğitim alanındaki çabaların yetersiz olmasının nedenlerinden biri değildir? ) İlköğretimzorunluluğunun uygulanamaması ) Parasal olanakların akılcı yatırımlara dönüştürülememesi C) Kadınların eğitiminin geniş anlamda mümkün olmaması D) Çağdaş eğitim yanında geleneksel eğitimin de sürüyor olması E) Temel eğitimi verecek okulların açılamamış olması

4 TÜRMO-TESMER I. Şapka Yasasının kabulü II. Uluslararası saat, takvim ve rakamların kabul edilmesi III. Ölçülerin değiştirilmesi IV. Soyadı Yasasının kabulü u gelişmeler daha çok hangi amaca yönelik olarak gerçekleştirilmiştir? 22. şağıdakihesaplardan hangisi hazır değerler arasında yer almaz? ) Diğer Hazır Değerler ) ankalar C) lınan Çekler D) Hisse Senetleri E) Kasa ) Eğitim sisteminin kurulması ) Ulusal devletin kurulması C) Ekonomik kalkınmanın sağlanması D) Toplumsal yaşayışın yeniden düzenlenmesi E) Hukuk sisteminin kurulması 19. Egemenliğin padişahın değil de milletin elinde olmasına yönelik atılan en önemli adım aşağıdakilerden hangisidir? ) Laikliğin anayasaya girmesi ) nayasa Mahkemesi'nin kurulması C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması D) Milliyetçilik ilkesinin kabul edilmesi E) TMM'nin açılması 23. Vadeli çeklerin "lınan Çekler" hesabında izlenmesi aşağıdaki muhasebe kavramlarındanhangisine aykırıdır? ) Tutarlılık ) Tam açıklama C) İhtiyatlılık D) Dönemsellik E) Özün önceliği 20. şağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesinin yaşama geçirilmesine yönelik örnek bir uygulamadır? ) Köy Enstitülerinin kurulması ) Sümerbank'ın kurulması C) Halkevlerinin açılması D) TMM'nin kurulması E) Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurulması 21. şağıdakilerden hangisi Öz Kaynaklar grubunda yer almaz? ) Ödenmiş Sermaye ) Yasal Yedekler C) Menkul Kıymetİhraç Farkları D) Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme rtışları E) Geçmiş Yıl Kârları Mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemi ile izleyen işletmenin dönem sonunda cinsi maldan 60 adet stoku bulunmaktadır. İşletme bu malların değerlemesinde Son Giren İlk Çıkar yöntemini kullanacaktır. malının dönem içi alışları aşağıdaki gibidir. Tarih Miktar irim maliyet (TL) Toplam maliyet(tl) adet adet adet u bilgilere göre işletmenin dönem sonu stoklarının değeri kaç TL dir? ) ) C) D) E) 1.600

5 TÜRMO-TESMER Vadesi gelen TL lik bononun borçlusu, nakit durumunun elverişsizliği nedeniyle ileri tarihli bir bono ile değiştirme talebinde bulunmuştur. orçlunun 750 TL gecikme faizi karşılığında vermiş olduğu yeni bono alacaklı tarafından kabul edilmiştir. u bilgilere göre alacaklının yapacağı yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) LCK SENETLERİ HS LCK SENETLERİ HS FİZ GELİRLERİ HS İşletme tarihinde, binasını TL bedelle dört aylığına kiraya vermiştir. Kira bedelini kira süresi sonunda tahsil edecektir. u bilgilere göre birinci ayın sonunda yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardanhangisi borçlandırılır? ) Diğer Çeşitli lacaklar ) Gelecek Yıllara it Gelirler C) Gelecek ylara it Gelirler D) Gelir Tahakkukları E) Kasa ) DİĞER TİCRİ LCKLR HS LCK SENETLERİ HS FİZ GELİRLERİ HS. 750 C) DİĞER TİCRİ LCKLR HS LCK SENETLERİ HS GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 750 D) LCK SENETLERİ HS GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 750 LCK SENETLERİ HS E) 28. İşletme ileride iştirak seviyesine yükseltmek amacıyla N Ş hisse senetlerinin % 4 ünü TL bedelle satın almıştır. u bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) ĞLI MENKUL KIYMETLER HS KS HS ) ĞLI ORTKLIKLR HS KS HS DİĞER TİCRİ LCKLR HS FİNNSMN GİDERLERİ HS. 750 LCK SENETLERİ HS C) İŞTİRKLER HS KS HS ir malın piyasa fiyatının maliyetinin altına düşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? D) DİĞER MLİ DURN VRLIKLR HS KS HS ) Değerdüşüklüğü bir giderdir. ) Dönemsellik ilkesi gereği ait olduğu döneme gider yazılmalıdır. C) u gider mal hareketleri sonucu doğmuştur. D) Giderkarşılık kaydı yoluyla kaydedilir. E) Karşılık Giderleri hesabının borcuna kaydedilir. 5 E) HİSSE SENETLERİ HS KS HS

6 TÜRMO-TESMER İşletmesi, elinde bulunan bir demirbaşı yenilemek amacıyla satmış ve satış işleminden TL elde etmiştir. İşletme satış işlemini takip eden 3 mali yıl boyunca yeni demirbaş almamıştır. u bilgilere göre yenileme amacıyla satılan varlıktan elde edilen kârın 3. mali yıl sonundaki muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 31. Duran varlıkları genişletmek veya ekonomik değerini artırmak amacıyla yapılan giderlere ne ad verilir? ) Genel yönetimgiderleri ) Sermaye harcamaları C) Özel maliyetler D) Finansman giderleri E) Hasılat harcamaları ) ÖZEL FONLR HS ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLRI HS ) DİĞER OLĞNDIŞI GELİR VE KRLR HS ÖZEL FONLR HS C) ÖZEL FONLR HS DÖNEM KÂR VEY ZRRI HS İşletme, bankadan aldığı dekonttan cari hesabı lehine TL lik faiz tahakkuk ettirildiğini ve bu tutara ilişkin % 10 oranındaki verginin de kesilerek cari hesabından tahsil edildiğini öğrenmiştir. u bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) NKLR HS İNDİRİLECEK KDV HS FİZ GELİRLERİ HS D) PZRLM STIŞ VE DĞITIM GİDERLERİ HS ÖZEL FONLR HS E) ÖZEL FONLR HS İRİKMİŞ MORTİSMNLR HS ) NKLR HS FİZ GELİRLERİ HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLR HS C) NKLR HS PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLR HS FİZ GELİRLERİ HS D) 30. İşletme, kredili olarak TL ye binek araç satın almıştır. u bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır? KS HS FİZ GELİRLERİ HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLR HS E) ) anka Kredileri ) orç Senetleri C) lıcılar D) Satıcılar E) Diğer Ticari orçlar 6 NKLR HS KOMİSYON GİDERLERİ HS FİZ GELİRLERİ HS

7 TÜRMO-TESMER İşletme fabrika binası olarak kullanmak üzere arsasıyla birlikte bir binayı satın almıştır. rsanın bedeli TL, binanın bedeli TL dir. İşletme arsa ve binanın bedeli için TL lik bir senet ciro etmiş, geriye kalan tutar ve KDV si için de borçlanmıştır. 34. İşletme, yönetim binasının TL tutarındaki Ekim ayı kirasını % 20 stopajı mahsup ettikten sonra peşin olarak ödemiştir. u bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? u bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) RZİ VE RSLR HS İNDİRİLECEK KDV HS ORÇ SENETLERİ HS DİĞER TİCRİ ORÇLR HS ) İNLR HS İNDİRİLECEK KDV HS LCK SENETLERİ HS DİĞER TİCRİ ORÇLR HS C) RZİ VE RSLR HS İNLR HS İNDİRİLECEK KDV HS ORÇ SENETLERİ HS DİĞER TİCRİ ORÇLR HS D) ) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLR HS KS HS ) GELECEK YLR İT GİDERLER HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLR HS KS HS C) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS İNDİRİLECEK KDV HS KS HS D) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLR HS KS HS İNLR HS İNDİRİLECEK KDV HS LCK SENETLERİ HS DİĞER ÇEŞİTLİ ORÇLR HS E) E) GELECEK YLR İT GİDERLER HS PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLR HS KS HS RZİ VE RSLR HS İNLR HS İNDİRİLECEK KDV HS LCK SENETLERİ HS DİĞER TİCRİ ORÇLR HS Nominal değerinin altında satılan tahvil, senet ve benzeri menkul kıymetlerin nominal değerleri ile satış fiyatları arasındaki farkın izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir? ) Hisse Senetleri İhraç Primleri ) Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler C) Hisse Senediİptal Kârları D) Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı E) Menkul Kıymetler İhraç Farkı

8 TÜRMO-TESMER D Üretim İşletmesi'nin, üretmekte olduğu makine için gerekli olan hammaddeye ilişkin Şubat ayı stok hareketleri aşağıdaki gibidir: Satın lınan Kullanılan Dönem aşı Stoku kg x 90 TL/kg 2 Şubat kg 19 Şubat kg x 100 TL/m 27 Şubat kg İşletme, stok hareketlerini ilk giren ilk çıkar (FİFO) yöntemine göre değerlemektedir. u bilgilere göre, işletmenin Şubat ayı sonundaki hammadde stoklarının maliyeti kaç TL dir? ) ) C) D) E) Safha (evre) maliyet sistemini İlk Giren İlk Çıkar (FİFO) yöntemiyle birlikte uygulayan bir üretim işletmesinde, miktar hareketlerine ve yarı mamul stoklarının tamamlanma derecelerine ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Tamamlanma Derecesi Miktar Hareketleri Hammadde Şekillendirme Dönembaşı yarı mamul stokları irim %100 %60 Üretimine yeni başlanan irim Üretimi tamamlanan irim Dönem sonu yarı mamul stokları irim %100 %40 u bilgilere göre, işletmenin şekillendirme açısından toplam eşdeğer ürün miktarı kaç birimdir? ) ) C) D) E) R Üretim İşletmesinin yıllık satış tutarı ve maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir: 38. Satışlar Toplam Sabit Maliyetler irim Satış Fiyatı irim Değişken Maliyet TL TL 15 TL 6 TL u bilgilere göre, işletmenin güvenlik marjı tutarı kaç TL dir? ) ) C) D) E) L Üretim İşletmesinin yıllık birim satış hacmindeki satış ve maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir: 40. Üretim kapasitesi birim olan bir işletme dönemde birim üretim yapmış ve çeşitli maliyet sistemlerine göre maliyetler aşağıdaki gibi hesaplanmıştır: Tam maliyet sistemine göre Değişken maliyet sistemine göre Normal maliyet sistemine göre sal maliyet sistemine göre TL TL TL TL u bilgilere göre işletmede sabit genel üretim maliyeti kaç TL dir? ) ) C) D) E) irim satış fiyatı irim değişken maliyet Toplam sabit maliyetler 25 TL 17,5 TL TL u bilgilere göre, satış fiyatının %10 azaltılması durumunda, işletmenin mevcut fiyatta sağladığı toplam kârı elde etmesi için satış miktarı kaç birim olmalıdır? ) ) C) D) E) şağıdakilerden hangisi gömlek üreten bir işletmede genel üretim maliyetlerinden biri değildir? ) Ustabaşı ücreti ) akımonarımişçilikleri C) Pazarlama elemanı ücreti D) Makara ipliği E) Dikiş makinesi amortismanı

9 TÜRMO-TESMER ir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Mamuller Miktar (kg) Satış Tutarları (TL) C kg u bilgilere ve satış değeri yöntemine göre TL birleşik maliyetten mamulüne kg başına düşen pay kaç TL dir? ) 192 ) 200 C) 212 D) 246 E) Sipariş maliyet sisteminde kullanılan sipariş maliyet kartının temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? ) Sorumluluk merkezlerini belirlemek ) Mamul miktarını belirlemek C) Mamullerin üretilmesinde izlenen adımları belirlemek D) Giderleri mamul partileri itibariyle izlemek E) Üst yönetimi bilgilendirmek İşletmenin nakit ve nakit benzerleri varlıklardan oluşan hazır değerleri ile geçici yatırım amacıyla aldığı her an satılabilir durumdaki menkul kıymetlerinin kısa vadeli borçları karşılama gücünü gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir? ) Cari oran ) Kaldıraç oranı C) Likidite oranı D) sit test oranı E) Nakit oranı 43. Eksik ya da fazla yüklenen genel üretim maliyeti, özellikle bu tutarın yüksek tutarları içermediği ya da üretilen ürünlerin hemen hemen hepsinin satılmış olduğu durumlarda aşağıdakilerden hangi hesap kullanılarak düzeltilir? ) Yarı Mamul ÜretimHesabı ) Genel Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı C) Genel Üretim Maliyeti Hesabı D) MamullerHesabı E) Satılan Mamul Maliyeti Hesabı 47. ir işletmenin "Faizleri Karşılama Oranı 275" olarak hesaplanmıştır. u bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) İşletme uygun olmayan koşullarda borçlanmıştır. ) İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücü iyi değildir. C) İşletme kısa vadeli borç yerine uzun vadeli borç kullanmıştır. D) İşletme varlıklarının finansmanında ağırlıklı olarak özkaynak kullanmıştır. E) İşletme borçlarını yılda 275 kez ödeyebilmektedir. 44. FİFO yöntemine göre, birim eşdeğer maliyetler hammadde açısından 3,19 TL ve şekillendirme açısından 2,12 TL olan bir işletmede, dönembaşı ve dönemiçi olmak üzere toplam üretim maliyetleri TL dir. u işletmede dönemsonu yarı mamullerinin eşdeğer birimleri hammadde açısından eşdeğer birim ve şekillendirme açısından eşdeğer ise içinde bulunulan dönemde tamamlanan mamullerin maliyeti kaç TL dir? ) ) C) D) E) ir üretim işletmesinde bilanço kalemlerine ilişkin dikey yüzdeler hesaplandığında "dönem net kârı" kaleminin dikey yüzdesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? ) Dönem net kârının rakip işletmelerin bilançolarına göre nispi önemini ) Dönem net kârının bilanço toplamı ve net satışlar karşısındaki nispiönemini C) Dönem net kârının toplam kaynaklar içindeki nispi önemini D) Dönem net kârının net satışlar karşısındaki nispi önemini E) İşletmenin satışlara göre kârlılığının yeterli olup olmadığını

10 TÜRMO-TESMER ir ticaret işletmesinde ticari alacak devir hızı 12 ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) İşletme alacaklarını ortalama 30 günde bir tahsil edebilmektedir. ) İşletme 12 günde bir satış yapabilmektedir. C) İşletmenin satışlarının kârlılığıdüşüktür. D) İşletme alacaklarını ortalama 12 günde tahsil edebilmektedir. E) İşletmede atıl stok vardır. 53. Olağan dışı gelir ve giderleri olmayan bir işletmenin net satışları TL, finansman giderlerine ilişkin dikey yüzde %3 ve dönem kârı veya zararına ilişkin dikey yüzde %2 ise vergi ve faiz öncesikâr kaç TL dir? ) ) C) D) E) şağıdakilerden hangisi işletmenin likidite yapısındaki zayıflığın bir göstergesidir? ) Kısa vadeli yabancı kaynakların özkaynaklardan fazla olması ) Net çalışma sermayesinin negatif olması C) Dönen varlıklarda azalış olması D) Özkaynakların yabancı kaynaklardan az olması E) Duran varlıkların dönen varlıklardan fazla olması 54. Hisse senedinin piyasa fiyatının, hisse başına özsermaye değerinin kaç katı olduğunu ifade eden oran aşağıdakilerden hangisidir? ) Temettü (Kar payı) oranı ) Kâr dağıtımoranı C) Piyasa değeri/defter değeri oranı D) Fiyat/Kazanç oranı E) Nakit akış oranı 55. Cari oranın 3 olması aşağıdakilerden hangisini ifade etmez? 51. Satışları TL, sürekli sermayesi TL, aktif devir hızı 2ve cari oranı 2,5 olan bir işletmenin net çalışma sermayesi kaç TL dir? ) ) C) D) E) ) İşletme kriz döneminde elindeki dönen varlıkları likide dönüştürerek kısa vadeli borçlarını kolayca ödeyebildiğini ) İşletmenin net çalışma sermayesi noksanı olduğunu C) İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünün yüksek olduğunu D) İşletmenin dönen varlıkları kısa vadeli yabancı kaynaklarından fazla olduğunu E) Her bir liralık kısa vadeli borca karşılık üç liralık dönen varlık mevcudu olduğunu 52. ir işletmenin dönem net kârı TL, aktif kârlılığı %10, sürekli sermayesi TL ve cari oranı2dir. u bilgilere göre işletmenin duran varlıkları kaç TL dir? ) ) C) D) E) İşletme yönetimi tarafından sunulan bilgi ve belgelerde bulunabilecek önemli bir yanlışlığın, işletmenin iç kontrol sistemi tarafından zamanında engellenememe veya tespit edilip düzeltilememe olasılığına ne ad verilir? ) Denetimriski ) Maddi doğruluk riski C) Yapısal risk D) İş riski E) Kontrol riski

11 TÜRMO-TESMER şağıdakilerden hangisi denetim kanıtlarının güvenilirliği ile ilgili olarak genel kabul görmüş esastır? ) Dolaylı olarak elde edilen bağımsız denetim kanıtları, doğrudan elde edilen bağımsız denetim kanıtlarından daha güvenilirdir. ) Denetçinin çıkarımları yoluyla elde ettiği bağımsız denetim kanıtları, doğrudan elde edilen bağımsız denetim kanıtlarından daha güvenilirdir. C) Sözel denetim kanıtları yazılı bağımsız denetim kanıtlarından daha güvenilirdir. D) Dış kaynaklardan elde edilen kanıtlar, işletme dahilinde oluşturulmuş kanıtlardan daha güvenilirdir. E) Fotokopi ve faks yoluyla elde edilmiş belgeler, asıl belgelerden daha güvenilir kabul edilir ağımsız denetçi, ana kütle içerisinde örneklenebilecek tüm örnekleme birimlerine ilişkin kalemleri seçerken mesleki kanaatini kullandığında ne tür bir örnekleme yapmış olur? ) Sistematik seçim ) Tesadüfî örnekleme C) Sistematik olmayan örnekleme D) İstatistiki olmayan örnekleme E) İstatistiki örnekleme Çalışma kağıtlarının mülkiyeti aşağıdakilerden hangisine aittir? ) Maliye akanlığı'na ) Denetçiye C) Denetlenen firmaya D) SPK'ya E) Vergi Dairesine 58. Denetçi, denetlediği işletmenin ticari alacaklarının bakiyelerinin doğruluğunu incelerken iki önemli müşteriden teyit istemiştir. Müşterilerden kendilerine gönderilen bilgi ile ilgili olarak, mutabık olsunlar olmasınlar mutlaka cevap vermeleri istenmiştir. u bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Denetçi dış kaynaklardan olumsuz bir doğrulama talebinde bulunmuştur. ) Denetçi dış kaynaklardan olumlu bir doğrulama talebinde bulunmuştur. C) Denetçi iç kaynaklarda analitik inceleme yapmıştır. D) Denetçi dış kaynaklardan bilgi toplama tekniğini kullanmıştır. E) Denetçi etkinlik denetimi yapmıştır şağıdakilerden hangisi "Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları"ndan biridir? ) Çalışma alanı standartları ) İç kontrol standartları C) hlaki standartlar D) Planlama standartları E) Faaliyet standartları İşletmenin aktif varlıkların incelenmesi yoluyla elde edilen ve güvenirlik dereceleri yüksek olan kanıt türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Gözlem ) Doğrulamalar C) nalitik kanıtlar D) Fiziki kanıtlar E) Soruşturma 59. ağımsız denetçinin bir örneğe dayanarak ulaştığı sonucun, ana kütleye aynı bağımsız denetim tekniklerinin uygulanması durumunda elde edilecek sonuçtan farklı olması ihtimalinden kaynaklanan riske ne ad verilir? ) Toplam hata ) İstisnai risk C) Örnekleme riski D) Kontrol riski E) İstisnai hata Denetçinin işletme belge ve kayıtlarında yapılan çeşitli matematik işlemleri tekrar hesaplamasıyla elde edilen kanıtlara ne ad verilir? ) nalitik kanıtlar ) Mekanik doğruluk kanıtları C) Fiziki kanıtlar D) Soruşturma E) Doğrulamalar

12 TÜRMO-TESMER şağıdakilerden hangisi denetim tekniklerinden biri değildir? ) Yeniden hesaplama tekniği ) Soruşturma tekniği C) Doğrulama tekniği D) ilanço incelemesi tekniği E) Gözlem tekniği İşlemlerin yapılması veya tamamlanması aşamasında denetçi tarafından izlenmesi gereken denetim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? ) Yeniden hesaplama tekniği ) Soruşturma tekniği C) nalitik inceleme tekniği D) Doğrulama tekniği E) Gözlem tekniği Denetçinin yeni bir müşteri işletme kabulü konusunda ve hali hazırda çalışmakta oldukları müşteri işletme konusunda uygulaması gereken politika aşağıdakilerden hangisidir? ) Kalite kontrol standartlarıyla müşteriyi değerleme ) Müşterinin kredidurumunu belirleme C) Müşteri işletmenin alıcıları ile görüşme D) Müşteri işletmenin firma değerlemesini yapma E) Müşteri işletmenin mali tablolarını inceleme "ilanço tarihine yakın işlemler doğru muhasebe dönemine kaydedilmeli ve bilanço tarihinden önce gerçekleşmemiş gelir ve giderler gerçekleşmiş gibi kaydedilmemelidir" ifadesi genel denetim amaçlarından hangisini ifade etmektedir? ) Kayıtsal doğruluk ) Gerçeklik C) ütünlük D) Zamanlılık E) Sınıflandırma Elde tutulan para ile sabit veya belirlenebilir bir tutarda para olarak alınacak veya ödenecek varlık ve borçlar aşağıdakilerden hangisidir? ) Parasal olmayan kalemler ) Parasal olmayan varlıklar C) Parasal kalemler D) Parasal varlıklar E) Parasal yükümlülükler şağıdakilerden hangisi işletmenin hasadı yapılmış canlı varlıkları olan tarımsal ürünlerine sadece hasat sırasında uygulanır? ) TMS 41 Tarımsal Faaliyetler ) TMS 2Stoklar C) TMS 18 Hasılat D) TFRS 8Faaliyet ölümleri E) TFRS 5Satış maçlı Elde Tutulan Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler 68. "Mali tablolarda önemli yanlışlıklar olduğu halde, denetçinin mali tabloların doğru olarak sunulduğu sonucuna varması ve mali tablolar hakkında olumlu görüş bildirmesi olasılığı" riskine ne ad verilir? 69. ) İşletme riski ) Denetim riski C) Mali tablolar riski D) Muhasebe riski E) Denetçi riski şağıdakilerden hangisi genel denetim amaçlarından biri değildir? ) Kayıtsal doğruluk ) Sınıflandırma C) ütünlük D) Zamanlılık E) Kaydetme şağıdakilerden hangisi bir işletmenin, raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra ortaya çıkan olaylar nedeniyle finansal tablolarında hangi durumlarda düzeltme gerekeceğini ve finansal tabloların yayımı için onayın verildiği tarih hakkında ve raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonraki olaylarla ilgili finansal tablolarda açıklanması gereken bilgileri belirlerken başvurulacak olan standarttır? ) TMS 37 Karşılıklar, Koşullu orçlar ve Koşullu Varlıklar ) TMS 34 ra Dönem Finansal Raporlama C) TMS 10 Raporlama Döneminden (ilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar D) TMS 1: Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı E) TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar

13 TÜRMO-TESMER Kur değişim etkileri standardına göre, bir para birimindeki belirli bir tutarın diğer bir para birimine farklı kurlardan çevrilmesinden kaynaklanan farka ne ad verilir? ) ilanço tarihindeki kur ) Kur farkı C) Kur D) Kapanış kuru E) Geçerli kur 78. ir vergi yansımasında, vurgu süreci sonucunda vergi aktarılabiliyorsa ve bu olay çok sayıda tekrarlanabiliyorsa bu tür yansımaya ne adverilir? ) İleriye doğru yansıma ) Sınırlı yansıma C) İktisadi yansıma D) Sınırsız yansıma E) Kanuni yansıma 79. Monopolcü bir firma için talep eğrisi aynı zamanda aşağıdakilerden hangisidir? 75. İşletme bir aktifini belgelere göre başka bir işletmeye satmış ve yasal sahipliğini devretmiştir. ncak bu aktifin ekonomik getirilerinden faydalanmaya devam etmek için de diğer tarafla anlaşmış olması durumunda, bu işlemin satış olarak raporlanması aşağıdaki ilkelerden hangisiile doğrudançelişir? ) nlaşılabilirlik ) Önemlilik C) Özün önceliği D) İhtiyaca uygunluk E) Karşılaştırılabilirlik 80. ) Marjinal tasarruf eğrisi ) Marjinal gelir eğrisi C) Marjinal maliyet eğrisi D) Ortalama ürün eğrisi E) Ortalama hasılat eğrisi Emek, doğal kaynaklar ve sermayeyi organize ederek mal ve hizmet üretimini gerçekleştiren kişilere ne ad verilir? ) Ekonomist ) İşçi C) Mühendis D) Girişimci E) Komisyoncu 76. şağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının gerçek artış nedenlerinden biridir? ) Paranınsatınalmagücündeki azalma ) Siyasal nedenlere bağlı olarak ülkelerin nüfusununveyüzölçümününbüyümesi C) ütçe yöntem ve tekniğinde meydana gelen değişmeler D) Kamuhizmetlerininparailegörülmesi E) Devletanlayışındameydanagelendeğişmeler 81. Emeğin marjinal ürünü ne demektir? ) Emekte 1 birimlik artış sonucunda çıktıda gerçekleşen değişimdir. ) Emeğin tek değişken faktör olması durumunda sabit faktörle elde edilebilecek maksimumçıktıdır. C) Toplam ürün eğrisinin eğiminin azalmaya başladığı çıktı düzeyidir. D) İşçi başına toplam üretimin azalmaya başladığı çıktı düzeyidir. E) Emeğin sermaye ile ikame edildiği çıktı düzeyidir. 77. Karşılandıkları zaman insanlara mutluluk, karşılanmadıkları zaman acı veren duygulara ekonomi bilimindenead verilir? ) Doygunluk ) İhtiyaç C) Rasyonellik D) İrrasyonellik E) Seçicilik Cari fiyatlarla bulunmuş olan milli gelir rakamlarının fiyat değişmelerine göre düzeltilmesi sonrasında elde edilen milli gelire ne ad verilir? ) Nominal milli gelir ) Faktör fiyatlarıyla milli gelir C) Reel milli gelir D) Marjinal milli gelir E) Safi milli gelir

14 TÜRMO-TESMER Üretim sürecinin tesislerin aşınmasına ve buna bağlı olarak tesis sermayesinin değer yitirmesine yol açması nedeniyle üretim hacminin düşmesi istenmiyorsa, en azından negatif yatırım tutarı kadar yapılan yatırıma ne adverilir? ) Gelir yatırımı ) Negatif yatırım C) Fiziksel yatırım D) Pozitif yatırım E) Yenileme yatırımı 88. şağıdakilerden hangisi fayda-maliyet analizinde kullanılan karar verme yöntemlerinden biridir? ) Öncelik yöntemi ) İç verimoranı yöntemi C) Maliyet yöntemi D) Gölge yöntemi E) Fayda yöntemi 84. Türkiye 2012 yılında 1 milyon adet otomobil ithal etmeyi planlamaktadır. u durumda Türkiye nin uyguladığı kota türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Global kota ) Tarife kotası C) Tercihli kota D) yırımcı kota E) Seçici kota 89. Kamu Ekonomisi + Özel Ekonomi = Genel Ekonomi Yukarıdaki eşitlikle kamu ekonomisinin küçülmesi, bir ülkenin aşağıdaki ekonomik düzenlerden hangisine yaklaştığını gösterir? ) Liberalizm ) Kolektivizm C) Sosyalizm D) Devletçilik E) Karma ekonomik düzen 85. şağıdakilerden hangisi para politikası araçlarındanbiridir? ) Nötr para ) Zorunlu devir oranları C) Likidite tuzağı D) Paranın dolaşım hızı E) İşlem güdüsüyle para talebi İhracat endüstrisindeki büyük bir firmanın malını dış piyasada iç piyasadan daha düşük bir fiyattan satmasına ne adverilir? ) Sübvansiyon ) İskonto C) Swap D) Damping E) Muafiyet elirli bir zaman diliminde bireyin diğer mal ve hizmetlerden tüketimi sabit iken, bir malın çeşitli miktarlarının tüketilmesi sonucunda ulaşılan tatmin düzeyine ne adverilir? ) Marjinal fayda ) Toplam tasarruf C) Marjinal tüketim D) Toplam tüketim E) Toplam fayda Klasik maliyeciler devletin yalnız hangi hizmeti sunması gerektiğini savunmuşlardır? ) Ekonomik hizmetler ) Eğitimhizmetleri C) Çevre hizmetleri D) Sağlık hizmetleri E) Güvenlik hizmetleri tarihli Disiplin Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi uyarma cezası uygulanacakdurumlardanbiridir? ) Meslek mensuplarınca asgari ücret tarifesinde yer alanücretlerinaltındaiş kabul edilmesi ) Yasaldüzenlemelereuyguntabelaasılmaması C) Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan kullanarakmesleki faaliyettebulunulması D) Meslek mensuplarınca sahip olunmayan unvanlarınkullanılması E) Meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması

15 TÜRMO-TESMER Serbest muhasebeci mali müşavirler odasının organlarıaşağıdakilerin hangisindebirlikte ve tam olarak verilmiştir? ) Genel Kurul-Yönetim Kurulu-Disiplin Kurulu-DenetlemeKurulu ) Yönetim Kurulu-Denetleme Kurulu-Disiplin Kurulu C) Genel Kurul-Yönetim Kurulu-DisiplinKurulu D) Genel Kurul-Yönetim Kurulu-raştırmaKurulu E) Disiplin Kurulu-raştırma Kurulu-Denetleme Kurulu şağıdakilerden hangisi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğine göre meslekle ve meslek onuruyla bağdaşmayan hallerden biri değildir? ) Kanunlara göre yapılması yasak olan işlerden herhangi biriniyapmak ) Müşterilerden, ücret tarifesinde yazılı olan asgari ücretin üzerinde bir ücret talep etmek C) Yanında çalıştırdığı kişilere uygunsuz davranışlarda bulunmak D) Meslektaşlarına, müşterilerine ve kanunlara göre bilgi vermek zorunda olduğu kişi ve kuruluşlara bilgi vermemek E) şırı içki ve kumardüşkünlüğü ile tanınmak 3568 Sayılı Kanun'a göre, yeminli mali müşavirlerin yapabilecekleri işler hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? ) Müşavirlik -Tasdik ) Tasdik -Müşavirlik -Defter tutma C) Müşavirlik -Defter tutma -Denetim D) Tasdik -Deftertutma -Denetim E) Müşavirlik -Denetim-Tasdik şağıdakilerden hangisi muhasebe meslek mensubu olmanın genel şartlarından biri değildir? ) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak ) Medeni haklardan yararlanma ehliyetine (hak ehliyeti) sahip olmak C) Kamu haklarından mahrumbulunmamak D) Ceza ve disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak E) Yabancı serbest muhasebeci mali müşavirler hakkındaki hüküm saklı kalmak kaydıyla TC vatandaşı olmak Gazetecilerin (asın İş Kanunu kapsamında) kıdem tazminatına hak kazanabilmeleri için meslekte kaç yıl kıdeme sahip olmaları gerekir? ) 5 ) 4 C) 3 D) 2 E) İş kazası halinde, sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği hangi tarihten itibaren bağlanır? ) Kazanın meydana gelmesinden sonraki ikinci günden ) Kazanın meydana gelmesinden sonraki dördüncü günden C) Kazanın meydana geldiği günden D) Kazanın meydana gelmesinden sonraki beşinci günden E) Kazanın meydana gelmesinden sonraki üçüncü günden İşçiler, işverenin işçilerine yönelik eşit işlem borcunu ihlal ettiği iddiası ile en çok kaç aylık ücretleri tutarında tazminat talep edebilir? ) 5 ) 4 C) 3 D) 2 E) Sayılı SSGSSK'ya göre, aşağıdakilerden hangisi hastalık ve analık sigortasından sigortalıya sağlanan yardımlardan biridir? ) Sürekli iş göremezlik geliri bağlanması ) Çocuk bakımmasraflarının karşılanması C) Evlenme ödeneği verilmesi D) Geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi E) Hak sahiplerine gelir bağlanması şağıdakilerden hangisi 5510 Sayılı SSGSSK'da düzenlenmiş sigorta kollarından biri değildir? ) İş kazası ve meslekhastalığı sigortası ) Yaşlılık sigortası C) Ölüm sigortası D) Malullük sigortası E) İşsizlik sigortası

16 TÜRMO-TESMER X Ltd. Şirketinin aktifine kayıtlı amortismana tabi bulunan iktisadi kıymetinin en son kayıtlı değeri TL dir. ynı zamanda bu iktisadi kıymete ilişkin olarak birikmiş olan amortisman tutarı TL dir. Şirketin fabrikasında çıkan yangında söz konusu iktisadi kıymet tamamen ziyana uğramıştır. Sigorta şirketi bu ziyana ilişkin olarak X Ltd. Şirketine TL sigorta karşılığı ödeme yapmıştır. u durumda X Ltd. Şirketinin elde ettiği toplam kâr/zarar tutarı kaçtır? ) TL zarar ) TL kâr C) 5 TL kâr D) TL zarar E) TL zarar 105 Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, gayrimenkul sermaye iradı istisnasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) İstisna, binaların hem mesken hem de işyeri olarak kiraya verilmesi durumunda geçerlidir. ) İstisna haddi içinde kalan mesken kirası beyan edilmez. C) İstisna tutarı üzerinde hasılat elde edip beyan edilmemesi ya da eksik beyan edilmesi durumunda istisnadan yararlanılamaz. D) Ticari gelirini yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar istisnadan yararlanamaz. E) İstisna, konut olarak kiraya verilen binalar için geçerlidir. 102 ir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenler tarafından, alıcıya ya da adına hareket edenlere devredilmesine katma değer uygulamasında ne adverilir? 103 ) Konsinye satış ) Teslim C) Ödünç D) Kiralama E) Hizmet ifası Tebliğ işlemleriile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) İlgilinin kabul etmesi şartıyla dairede tebliğ yapılabilir. ) lıcının adresi hiç bilinmezse tebliğ, ilan yolu ile yapılır. C) İlgilinin kabul etmesi şartıyla komisyonda tebliğ yapılabilir. D) Yabancı ülkelerde bulunanların bilinen adreslerine vergi dairesi tarafından doğrudan tebliğ yapılır. E) Esasa müessir olmayan şekil hatalarından dolayı tebliğ evrakı hukuki kıymetini kaybetmez. 106 şağıdakilerden hangisi 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre kurumlar vergisi muafiyetine tabi değildir? ) Özelleştirme İdaresi aşkanlığı ) Yalnız idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler C) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü D) Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları E) Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri 104 Sermaye piyasası araçlarının getirileri, Gelir Vergisi Kanunu'nda aşağıdaki gelir türlerinden hangisinin içinde irdelenir? ) Ticari kazanç ) Gayrimenkul sermaye iradı C) Menkul sermaye iradı D) Ücretler E) Zirai kazanç Y nonim Şirketi'nin aktifine kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün kiraya verilmesinde elde edilen gelir aşağıdaki gelir türlerinden hangisinin kapsamında yer alır? ) Gayrimenkul sermaye iradı ) Diğer kazanç ve irat C) Ticari kazanç D) Zirai kazanç E) Menkul sermaye iradı

17 TÜRMO-TESMER Türkiye'deki yerel yönetimlerin vergilendirme yetkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Gerek il özel idareleri gerekse belediyeler finansman açıklarını yeni vergiler koymak suretiyle giderebilirler. ) İl özel idarelerinin kendi sınırları içinde vergi koyma yetkisi bulunmadığı halde, belediyeler meclisleri aracılığıyla yeni vergiler koyabilirler. C) elediyeler, belli vergilerin oranlarında değişiklik yapabilirler. D) Yerel yönetimler yasalarla kendilerine bırakılmış belli vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yapabilirler. E) elediyeler, yeni vergi koyamazlar ancak vergi konularını, mükelleflerini ve vergi matrahlarını diledikleri şekilde belirleyebilirler. Vergi yükümlülüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Yükümlülüğe ilişkin özel sözleşmeler kural olarak vergi idaresini bağlamaz. ) Kamu kurumları ve yabancı gerçek ya da tüzel kişiler yükümlü olamazlar. C) Verginin yasal yükümlüsü ile parasal yükünü çeken kişinin her zaman aynı kişi olması gerekmez. D) Vergiyi doğuran olayın yasalarla yasaklanmış olması, yükümlülüğün doğumuna engel değildir. E) Vergilendirmeye ilişkin ödevlerin her zaman asıl vergi yükümlüsü tarafından yerine getirilmesi gerekmez. 111 şağıdakilerden hangisi adi şirket ortağının şirket alacaklılarına karşı sorumluluğunun niteliklerini belirtir? ) irinci derecede, sınırsız ve müteselsil sorumluluk ) İkinci derecede, sınırsız ve müteselsil sorumluluk C) İkinci derecede, sınırlı ve müteselsil sorumluluk D) irinci derecede, sınırlı ve müteselsil sorumluluk E) irinci derecede, sınırsız ve müteselsil olmayan (adi nitelikte)sorumluluk 112 İki kişinin para, mal vb. hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarını ayrı ayrı istemekten vazgeçip, bunları kalem kalem borç ve alacak şekline çevirerek, hesabın kapatılması sonucunda ortaya çıkacak bakiyeyi isteyebileceklerine dair yaptıkları anlaşmaya ne adverilir? 113 ) Trampa ) Karz C) Cari hesap D) Mahsup E) Takas ir limited şirkette, ortak sayısı kaçı aştığında en az bir denetçinin bulunması gerekir? ) 10 ) 12 C) 18 D) 20 E) İkmalen ve resen tarh edilen vergilerin tahakkuk anını tespit etmek için aşağıdakilerden hangisinin esas alınması gerekir? ) Vergiihbarnamesinin düzenlenme tarihinin ) Vergiincelemesinin bitiş tarihinin C) Zamanaşımı süresinin D) Vergiincelemesinin başlama tarihinin E) Vergimahkemesinde dava açma süresinin Poliçenin asli borçlusu aşağıdakilerden hangisidir? ) Lehdar ) Keşideci C) Cirantalar D) Son hamil E) Kabul etmiş olan muhatap

18 TÜRMO-TESMER hmet Yıldırım, Yapıtaş İnşaat nonim Şirketi nde, adet paydan inin sahibidir. una göre, hmet Yıldırım ın aşağıdaki haklardan hangisini kullanmasında sahip olduğu payın şirket sermayesine oranı esas alınır? ) Yeni pay alma hakkı ) Genel kurul kararları aleyhine iptal davası açma hakkı C) Genel kurula katılma hakkı D) Genel kurulda önerilerde bulunma hakkı E) Denetçilere şikayette bulunma hakkı 120 Gerçekte bir bağışlama sözleşmesi yapan tarafların, dış görünüşle bir satım sözleşmesi yapmaları halinde aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusu olur? ) Muvazaa ) Tasarruf işlemi C) Gabin D) Hata E) Kanuna karşı hile 116 Haksız fiil nedeniyle maddi tazminat talebi, fiilin meydana geldiği tarihten itibaren kaç yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar? ) 1 ) 5 C) 10 D) 15 E) Gerçek kişilerden, kısıtlanmaları için yeterli sebep bulunmamakla birlikte, fiil ehliyetlerinin kısmen sınırlanması için kendilerine yasal danışman atanan erginlere ne adverilir? ) Tamehliyetli ) Sınırlı ehliyetli C) Sınırlı ehliyetsiz D) Sınırsız ehliyetli E) Tamehliyetsiz 118 şağıdaki hata türlerinden hangisi sözleşmeyi iptal kabiliyetine sahip değildir? ) Satışta hata ) Sözleşmenin konusunda hata C) Sözleşmenin niteliğinde hata D) Saik hatası E) Miktarda hata 119 Temsilcinin yetki veren hesabına fakat kendi adına hareket ettiği temsil türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Mümessil ) Doğrudan temsil C) Dolaylı temsil D) Tek taraflı hukuki işlem E) Vekalet 18 TEST İTTİ.

19 SINVD UYGULNCK KURLLR 1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Sınav salonunda konuyla ilgili kitap, not ve benzeri şeyler bulundurmak sınavın iptaline yol açar. 2. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden ve kopya verenlerin kimlikleri sınav tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 3. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra hiç bir öğrenci sınava alınamaz. 4. Size verilen cevap kâğıdının üzerinde yazan numara ve ismin size ait olduğunu kontrol ediniz. Cevap kâğıdı size ait değilse, görevlileri uyarıp size ait olan cevap kâğıdını alınız. Daha sonra cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere TC kimlik numaranızı kodlayınız, test grubunuzu işaretleyiniz, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız. 5. Soru kitapçığınızın sayfalarının eksik olup olmadığını, basım hatasının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Varsa özürlü soru kitapçığını değiştirmesi için salon başkanına başvurunuz. Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı ve bu salonun numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası bile eksik çıksa sınavınız geçersiz sayılacaktır. 6. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. aşka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 7. dayların sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. u kurala uymayanların sınavları geçersiz sayılır. 8. Sınav sırasında sigara içilmesi, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi yasaktır. 9. Sınav sırasında hesap makinesi, databank vb. özel elektronik donanımların kullanılması yasaktır. u tür davranışlarda bulunanların sınavları geçersiz sayılır. 10. Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri konusunda sınava giriş belgelerinde uyarılmışlardır. una rağmen yanlarında bu tür cihazları getirenlerin, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. u cihazları sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları kapalı bile olsa, o oturumdaki sınavı geçersiz sayılacaktır. u cihazların kaybolmasından Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. 11. iraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. u açıklamaları okumadan ve size SINV ŞLMIŞTIR denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız. SINVLRINIZD ŞRILR DİLERİZ.

20 TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 19 KSIM Cumartesi TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, TC kimlik numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Testin dı Soru Sayısı GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 20 Türkçe, Matematik, tatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi LN İLGİSİ 100 MUHSEE Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar nalizi, Denetim, Muhasebe Standartları EKONOMİ VE MLİYE HUKUK Meslek Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, orçlar Hukuku 2. u soru kitapçığında yer alan testlerin toplam sınav süresi 150 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

21 TÜRMO-TESMER Önüne yeni bir ufuk koymayan yazar, konacağı dalı seçemeyen kuş gibidir. Kuş bir yerlere konmak, yazar bir yerlere varmak, kendiniaşmak zorundadır. Kalıcı olmak, eski ürünlerin etkisini yenileriyle unutturmakla mümkündür. 1. şağıdakilerin hangisinde "direnmekten vazgeçmek" anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır? ) Siz de gidince, kasaba suyu kesilmiş değirmene döndü. ) O olaydan sonra etliye sütlüye karışmamaya karar verdi. C) Sevgilisini karşısında görünce yelkenleri suya indirdi. D) urnu sürtüldü bir kere, uzak durur bu işlerden artık. E) Sıkıyı görünce tası tarağı toplayıp gitti. 5. u parçada "eski ürünlerin etkisini yenileriyle unutturmak" sözüyle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? ) Diğer yazarlardan daha çok okunmak ) Eserlerinde değişik temalar işlemek C) Sözcük seçimine özen göstermek D) Çok sayıda eser yazmak E) Önceki ürünleri aşan eserleryaratmak şağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, karşıt anlamlı sözcüklerle kurulmuştur? 2. şağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? ) Kitabı başdan sona tekrar okudu. ) Kışın ortasında yazdan kalma bir gün yaşadık. C) Kızcağız sabahdan beri tir tir titriyormuş. D) Küçükken eşşekden düştüğü için birazsaf! E) blanın nişanlandığınısedef'den duydum. 6. ) Ekonomiyi az çok biliyorsan bu dükkânı işletirsin. ) Öğretmenin hiçbir sorusuna yalan yanlış yanıt verme. C) İş görüşmesine giderken kılık kıyafetine her zamankinden daha çok özen göstermişti. D) Güzelim eteği eğri büğrü kesmişler. E) Gece yarısı apar topar kalkıp gitmek zorundaydık. "Daha" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? 3. Eleştirmen kendini okurlara kabul ettirmişse, yapıtlara çekebilir onları kolaylıkla. ncak; görevinin sorumluluk bilincini taşımak koşuluyla... öylece yapıtla okur arasında bir köprü görevini üstlenmiş olur. ) Daha güzel bir yerde kalabilirdik. ) Daha basit konular üzerinde durmalıyız. C) Daha iyi bir yarışma bekliyorduk. D) Daha gelmedi, tekrar arayalım onu. E) Daha rahat bir ayakkabı arıyorum. u parçaya göre eleştirmene düşen görev daha çok aşağıdakilerden hangisidir? 7. şağıdakilerin hangisinde tamlananı topluluk adı olan bir ad tamlaması vardır? ) Sanatı geliştirmeye çalışmak ) Yapıtın kalıcı olmasını sağlamak C) Sanatçının bütün yapıtlarını okuyucuya tanıtmak D) Eleştirdiği yapıtlara ilgi uyandırmak E) Yapıta ilişkin okuyucuyu olumsuzetkilemek 2 ) Üreticiler meclis kararını bekliyor. ) u işi sanırım li'nin sınıfı yaptı. C) Yeni okul önlüğünü heyecanla giydi. D) Çocukluğumdan beri pirinç pilavını çok severim. E) Kitabın sayfaları çok kötü dağılmış.

22 TÜRMO-TESMER a, b, c gerçel sayılar olmak üzere, a - b < 0 ve (b-a) (a-c)>0 ise, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? ) c < b < a ) b < c < a C) a < b < c D) a < c < b E) c < a < b f(x)=-x +4x+n-1 fonksiyonunun maksimum değeri -3 ise, n sayısı kaçtır? ) -6 ) -4 C) 2 D) 4 E) 6 9. a, b, ctamsayılar olmak üzere, -4<a<b<0 ve 0 < c < 5 ise, a - 2b + c ifadesinin en küçük değeri kaçtır? ) -2 ) -1 C) 0 D) 1 E) Ozan parasının %40 ıile altın, kalan parasının %50 si ile fon ve geriye kalan parasının %60 ı ile döviz alıyor. Ozan TL lik altın aldığına göre, kaç TL lik döviz almıştır? ) ) C) D) E) x x x x x ) 5 ) 3 C) 2 D) 1 E) -1 =5 ise, x kaçtır? 15. ir bankadan aylık % 5 faiz oranıyla 24 ayda eşit taksitlerle geri ödenmek üzere TL ev kredisi alınmıştır. una göre, aylık taksit miktarı yaklaşık kaç TL dir?( (1,05) -24 0,3 alınız.) ) ) C) D) E) Yıllık %50 bileşik faiz oranıyla bir bankaya yatırılan TL kaç yıl sonra TL ye ulaşır? ) 6 ) 5 C) 4 D) 3 E) şağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesinin yaşama geçirilmesine yönelik örnek bir uygulamadır? ) Sümerbank'ın kurulması ) TMM'nin kurulması C) Halkevlerinin açılması D) Köy Enstitülerinin kurulması E) Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurulması şağıdakilerden hangisi 3x +5xy-8y ifadesinin çarpanlarından biridir? ) 3x + 8y ) 8x - y C) 3x - 8y D) 6x + 8y E) 8x + y Egemenliğin padişahın değil de milletin elinde olmasına yönelik atılan en önemli adım aşağıdakilerden hangisidir? ) Laikliğin anayasaya girmesi ) nayasa Mahkemesi'nin kurulması C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması D) Milliyetçilik ilkesinin kabul edilmesi E) TMM'nin açılması

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 19 KSIM 2011 - Cumartesi 14.00 TÜRMOB-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ BŞLM SINVI TEST GRUBUNUZ

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

2011 BS 3204- GENEL MUHSEBE 1. Çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması ne ad verilir? ) Yorumlama Sınıflandırma C) Özetleme

Detaylı

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000 1) İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını, ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir? a) Tutarlılık kavramı b) Özün önceliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

2011 VS 1100-1. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplanması ve daha sonra sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillerde ve kurallara göre yazılması işlemine

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013 1. İşletme 11.000 Türk Lirası nakit teminat ödeyerek katıldığı bir ihaleyi kaybetmiş ve parasını geri almıştır. 11.000 Türk lirasının alınışı ile ilgili yapılacak

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

2011 YS 3204-1. insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile para, araç, gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve bir takım faaliyetlerde

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. SORU 1 (A) İşletmesi mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izlemektedir. İşletmenin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. (Soruları sırasıyla cevaplandırınız)

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

2011 BS 3200-1. Vergi Usul Kanunu'na göre "ticari mallar" hangi değerleme ölçüsü i le değerlenir? MUHSEBE UYGULMLRI 4. işletmenin "C" malı ile ilgili dönemiçi ve dönemsonu bilgileri aşağıdaki gibidir:

Detaylı

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir?

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir? - MESLEK HUKUKU- 1.Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı Kanuna göre muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konularından biri (2004/3) A) Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek B) Genel kabul görmüş

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

PRATĐK EĞĐTĐM TEST SINAVI SORU VE CEVAPLARI. Aşağıdakilerinden hangisi VUK göre değerleme ölçüsü değildir. VUK göre Süre olarak yer almaz

PRATĐK EĞĐTĐM TEST SINAVI SORU VE CEVAPLARI. Aşağıdakilerinden hangisi VUK göre değerleme ölçüsü değildir. VUK göre Süre olarak yer almaz PRATĐK EĞĐTĐM TEST SINAVI SORU VE CEVAPLARI Soru-1 Soru-2 VUK göre değerleme ölçüsü değildir. VUK göre Süre olarak yer almaz Borsa Rayici Emsal Bedeli Mukayyet değeri Yazılı Değeri Soru-3 VUK göre Usulsüzluk

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

2 Temmuz 2011 Staja baþlama sorularý ve cevaplarý Gönderen : guliz - 05/07/2011 16:30

2 Temmuz 2011 Staja baþlama sorularý ve cevaplarý Gönderen : guliz - 05/07/2011 16:30 2 Temmuz 2011 Staja baþlama sorularý ve cevaplarý Gönderen : guliz - 05/07/2011 16:30 2 TEMMUZ 2011 SMMM STAJA BAÞLAMA SINAVININ SORU VE CEVAPLARI 1) / 129 ÞÜPH. TÝC ALACAK KARÞ. 128 ÞÜPH.TÝC.ALAC. Cevap:

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00

2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00 2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00 SORULAR SORU-1 : TMS 7 Nakit Akış Tabloları Standardına göre; nakit akış tablosunun sunumu çerçevesinde,

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 015 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 17 Mayıs 015 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ 1. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.696.632 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 149.747.512 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.788.362 171.907.736 1- Kasa 14-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 148.584.889 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.)

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 307.075.700 172.765.991

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar 2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar - 09.00-12.00 Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki

Detaylı

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Sirküler No : 2016-67 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Resmi Gazete'de henüz yayınlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı