ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. (Ekli Nüsha)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. (Ekli Nüsha)"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (Ekli Nüsha) (Başvuru sistemine göre düzenlendi) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kemal KAYIKÇI Doğum Tarihi: 01/01/1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Önlisans Eğitim Yüksek Çukurova Üniversitesi 1984 Okulu-Sınıf Öğretmenliği Lisans Eğitim Yönetimi, İnönü Üniversitesi 1994 Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Y. Lisans SBE. Eğitim Dokuzeylül Üniversitesi 1997 Yönetimi Denetimi Planlaması ve Ekonomisi Eğ. Bil. Enst. Doktora/S.Yeterlik/ Eğitim Yönetimi Tıpta Uzmanlık Denetimi Planlaması ve Ekonomisi Dokuzeylül Üniversitesi 2004 Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı : Genel Liselerde Yönetici-Öğretmen İletişimi Engellerine İlişkin Yöneticilerle Öğretmenlerin Algı ve Beklentileri (İstanbul İli Örneği). Yrd. Doç Dr Mustafa Metin. Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı : Milli Eğitim Bakanlığı Denetmenlerinin Denetim Alt Sisteminin Yapısal Sorunlarına İlişkin Algıları ve iş Doyum Düzeyleri. Yrd. Doç Dr Ali Aksu. 1

2 Görevler: Görev Unvanı Müdür yetkili Öğretmen Sınıf öğretmeni Müdür vekili Sınıf öğretmeni Sınıf öğretmeni Sınıf öğretmeni Rehber Öğretmen İlköğretim Müfettiş Yardımcısı İlköğretim Müfettişi İlköğretim Müfettişi İlköğretim Müfettişi İlköğretim Müfettişi Öğretim Üyesi (Yrd. Doç Dr.) Görev Yeri Yıl MEB Mardin-Kızıltepe Yayıklı ilkokulu MEB Malatya Y. Öncan ilköğretim okulu MEB Malatya Merkez 23 Nisan İlkokulu 1991 MEB Malatya Arapgir Eğmir ilkokulu MEB Malatya Kampus ilkokulu 1994 MEB İzmir Konak Esentepe ilköğretim okulu 1995 MEB İzmir Buca Hoca A. Yesevi Lisesi MEB- İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü 1996 MEB- İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü 1997 MEB-İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü (Geçici görev) MEB-Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü MEB-Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü Antalya Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fak

3 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : 1. Şarlak, Ş. (2009). Ortaöğretim kurumu öğretmen ve yöneticilerinin ortaöğretim kurumlarındaki denetimin fonksiyonlarını gerçekleştirmesine ilişkin algı ve beklentileri. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2. Parladır, S. (2009). Okullarda şiddetin kaynaklarına ilişkin öğretmen, yönetici ve öğrenci görüşleri. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 3. Karaca, D. (2009) İlköğretim Okullarında yöneticilerin insan kaynakları yönetimi işlevlerini yerine getirebilme yeterlilikleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 4. Altınok, F. (2013). İlkokul ve Ortaokullarda Yapılan Sınıf içi Denetim Etkinliklerinin Klinik Denetim Modeli Açısından İncelenmesi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 5. Karadaş, F. (2014).Okul Müdürlerinin Etik Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Güdülenmeleri Arasındaki İlişki. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Başvuru sonrası eklendi) 6. Gövercin, S. (2014). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarına ilişkin Görüşleri. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Başvuru sonrası eklendi) 7. Kavak, F. (2014). Birleştirilmiş Sınıflardaki Eğitimin Temel Eğitimi Hakkının Kullanılması Açısından Değerlendirilmesi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez bitme aşamasında olup Başvuru sonrası eklendi) 3

4 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Alanında Yönetilen Tezsiz Yüksek Lisans Projeleri: 1. Sayın, Ö. (2008) Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin memnuniyet düzeyleri. Tezsiz yüksek lisans projesi. Antalya,Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2. Orun, B.(2008) ortaöğretim kurumları yöneticilerinin öğretimsel liderlik becerileri ve öğretmen motivasyonu. Tezsiz yüksek lisans projesi. Antalya, Akdeniz Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü 3. İnceoğlu. E. (2009). İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarındaki eğitim çalışanlarının sendikaların işleyişine ilişkin algı ve beklentileri. Tezsiz yüksek lisans projesi. Antalya, Akdeniz Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü 4. Aker. C.(2009). İlk ve ortaöğretim okulu İngilizce dersi denetiminin Çağdaş Eğitim denetimi açısından değerlendirilmesi. Tezsiz yüksek lisans projesi. Antalya, Akdeniz Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 5. Zanco. B. (2009). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetiminde Öngörülen Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeyi. Tezsiz yüksek lisans projesi. Antalya, Akdeniz Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 6. Uygur, Ö. (2009). İlköğretim okullarının denetiminde mesleki etik. Tezsiz yüksek lisans projesi. Antalya, Akdeniz Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 7. Metli, E. (2009). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan okul yöneticilerinin bilgi yönetimi beceri düzeyleri. Tezsiz yüksek lisans projesi. Antalya, Akdeniz Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 8. Karaşahin, F. (2010) İlköğretim kurumlarında İngilizce öğretiminde karşılaşılan güçlükler. Tezsiz yüksek lisans projesi. Antalya, Akdeniz Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 9. Zanco, S. (2010) Türkiye de eğitim yöneticisi yetiştirme uygulamaları. Tezsiz yüksek lisans projesi. Antalya, Akdeniz Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 10. Yılmaz, M. (2011). İlköğretim okulu müdürlerinin denetim ve rehberlik uygulamalarının öğretmenler ve müdürler tarafından değerlendirilmesi. Tezsiz yüksek lisans projesi. Antalya, Akdeniz Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 11. Kuralay, M. E. (2011). Eğitim Müfettişlerinin İlköğretim Okullarında Rehberlik ve İşbaşında Yetiştirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi. (Bir Durum Çalışması) Tezsiz yüksek lisans projesi. Antalya, Akdeniz Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.(Yazılması unutulmuştu yeni eklendi) 12. Emiroğlu, E. S.(2012). Denetmen rollerine göre oluşturulmuş denetim gruplarının uygulamalarının incelenmesi (İstanbul İli Örneği). Tezsiz yüksek lisans projesi. Antalya, Akdeniz Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 4

5 Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : Halen biri (Ozan Yılmaz) Tez, biri (İzzet Özdemir) de ders aşamasında olmak üzere iki Doktora öğrencisinin danışmanlığını yürütmekteyim Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uyg. Öğrenci Sayısı Güz İlkbahar Türk Eğitim Sisteminin 3 0 Yönetim ve Denetim Sorunları Eğitim Denetiminde 3 0 Çağdaş Yaklaşımlar Uzmanlık Alan Dersi 4 0 (Yük. Lis.) Uzmanlık Alan Dersi- 4 0 Doktora Danışmanlık(yüksek 0 1 lisans) Danışmanlık (Doktora) 0 1 Sınıf Yönetimi 2 0 Okul Öncesi Eğitim 3 0 Kurumlarında Yönetim ve Denetim Eğitimde İnsan 3 0 Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Alan Dersi 4 0 Türk Eğitim Sistemi'nde 3 0 Denetimin İşleyişi ve Sorunları Eğitim Yönetimi ve 0 2 Denetimi Semineri Uzmanlık Alan Dersi 4 0 Dönem Projesi 0 2 Türk Eğ. Sisteminin Yön 3 0 ve Den. Sorunları Türk Eğitim Sistemi ve 2 0 Okul Yönetimi Danışmanlık (Doktora) 0 1 Danışmanlık Yüksek 0 1 lisans 5

6 Güz İlkbahar Güz Türk Eğitim Sistemi'nin yönetim ve denetim Sorunları Uzmanlık alan dersi 4 0 (yüksek lisans) Sınıf yönetimi 2 0 Türk Eğitim Sisteminde İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 Danışmanlık 0 1 Doktora Danışmanlık 0 1 Uzmanlık Alan Dersi (Doktora) 4 0 Doktora Semineri I 2 0 Eğitimde insan 3 0 Kaynakları Yönetimi Okul öncesi Eğitim 3 0 Kurumlarında Yönetim ve Denetim. Türk Eğitim Sistemi Ve 2 0 Okul Yönetimi Yönetim Hukuku ve 3 0 Soruşturma Eğitim Kurumlarında Denetim ve Soruşturma 3 0 Danışmanlık 0 5 Doktora Danışmanlık 0 1 Uzmanlık Alan Dersi (Doktora) 4 0 Doktora Semineri II 2 0 Eğitim Kurumlarında 3 0 Denetim Ve Soruşturma. Son iki yılda Verilen Pedagojik Formasyon dersleri Verilen Dersin Adı Yılı -Dönemi Grup Sınıf Yönetimi Güz Fen Edebiyat Fak. Mezunları Sınıf Yönetimi Güz Fen Edebiyat Fak. Mezunları 6

7 Projelerde Yaptığı Görevler : 1. Milli Eğitimi Geliştirme Projesi (MEGP) Kapsamında Müfredat Laboratuvar Okulları(MLO-proje okulları)müfettişliği: Türkiye ile Dünya Bankası arasında yapılan ve 10/07/1990tarih ve sayılı RG de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Milli Eğitimi Geliştirme Projesi (MEGP) kapsamında, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Müfredat Laboratuvar Okulları(MLO-proje okulları) nda yılları arasında İstanbul ve İzmir illerinde proje okulları Müfettişi (bu alanda özel eğitim alındıktan sonra görevlendirme yapılmıştır, bu özel görevler de MLO kılavuzunda yer almaktadır) olarak görev yaptım. Proje okullarında,proje adına EARGED tarafından belirlenmiş özel denetim, rehberlik işbaşında yetiştirme,araştırma ve diğer proje çalışmalarını gerçekleştirmek üzere MLO müfettişi olarak görev yaptım Ek: 2. ACEP: Fakültemizin ortağı olduğu Avrupa Birliği projelerinden- EU- İntensive Program ACEP (Analysis of Comperative Education Policies) staff member olarak görev aldım ve Ağustos 2008 tarihleri arasında Pedagogische hochschule University of Education Upper Austria koodrinatörlüğünde üye ülkelerin katılımıyla Avusturyanın Linz kentinde düzenlenen proje çalışmalarına ve uluslar arası toplantılara hem öğrenci (Şenol şarlak, Seda Parladır, Saime Koç) götürüp sunu yaptırdım ve faaliyetlere katılımını sağladım hem de kendim Personnel Management in the National Education System in Türkey konulu sunuyu yaptım. Ayrıca çeşitli toplantı ve sunumların oturumlarını başkan olarak yönettim Ek: 3. Milli Eğitimi Geliştirme Projesi (MEGEP) Fakülte Okul işbirliği Bölüm Uygulama Koordinatör (Ek: idari görevler ek:3) 4. Milli Eğitimi Geliştirme Projesi (MEGEP) Fakülte Okul işbirliği Fakülte Uygulama Koordinatör yardımcılığı (Ek: idari görevler ek:4) 7

8 İdari Görevler : A. Görev yaptığı kuruluşta üstlendiği idari görevler: Görev Kurum Yıl 1. Fakülte Kurulu Akdeniz Üniversitesi Eğitim üyeliği (Yardımcı Doçentler Temsilcisi) Fakültesi 2. Eğitim Bil. Böl. Akdeniz Üniversitesi Eğitim 2007 Bşk. Vekilliği Fakültesi 3. Milli Eğitimi Geliştirme Projesi (MEGEP) Fakülte Okul işbirliği Bölüm Uygulama Koordinatör Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fak 08/11/ Milli Eğitimi Geliştirme Projesi (MEGEP) Fakülte Okul işbirliği Fakülte Uygulama Koordinatör yardımcılığı 5. Akdeniz üniversitesi Bologna süreci Kalite Güvencesi Alt Kurul Üyesi 6. Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü 7. Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Toplam Kalite Yönetimi Formatörü 8. Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplam Kalite Geliştirme Ekibi üyesi Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fak 31 Ekim 2006 Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü 12 Ocak Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fak 08/07/2008 Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2003 Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü

9 B. Ulusal/Uluslararası Bilimsel Kuruluşlarca Düzenlenen Bilimsel Faaliyetlerde Aldığı İdari Görevler: 1 I. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi 2. I. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi 3 II. Uluslar arası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi Milli Eğitim Şurası Antalya Eğitimde Nitelik Geliştirme Komisyon Başkanı Milli Eğitim Şurası Muğla Bölge Çalışmalarına katılan Antalya İl Komisyon başkanı 6 17 Milli Eğitim Şurası Muğla Bölge Toplantılarında Eğitimde Nitelik Geliştirme Komisyon Başkanı 7 Eğitim Araştırmaları Birliği Eğitim Yönetimi Program kurulu üyesi 8. VI Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Kongresi Eğitim Yönetimi Program kurulu üyesi 9 Antalya İli Bölge eğitim komisyonu üyesi 10. Eğitim Denetiminde Yapısal Arayışlar Çalıştayı, Denetim sisteminin yeniden yapılandırılması komisyonu başkanı. 10 Ocak Ankara Başkent Öğretmenevi. Tem-Sen ve MEB. C. Uluslararası Kuruluşlarca Düzenlenen Bilimsel Faaliyetlerde Alınan İdari Görevler: 1.Intensive Programme ACEP 21 August 2008 İn Linz-Austria. Subject: Work in Special interest groups (Oturum Başkanlığı) 2.Intensive Programme ACEP 25 August 2008 İn Linz-Austria. Subject:Workshop 12-Leadership issue in educational organizationsworkshop 13. (Oturum Başkanlığı) 3.Intensive Programme ACEP 26 August 2008 İn Linz-Austria. Subject:Workshop 20 (Oturum Başkanlığı) 4.Intensive Programme ACEP 27 August 2008 İn Linz-Austria. Subject:Workshop 22 (Oturum Başkanlığı) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: 1. Eğitim Yöneticileri ve Deneticileri derneği (EYEDDER) Üyesi 2. Eğitim Araştırmaları Birliği eğitim yönetimi program kurulu üyesi Çeşitli Kuruluşlara Ait Ulusal ve Uluslararası Faaliyet ve Dergilerde Hakemlikler: 1. e- İjer uluslar arası eğitim araştırmaları dergisi(electronic- international Journal of Educational Research. Hakemi Uluslar arası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi hakemi 3. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi hakemi 4. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi bazı sayılarında hakemlik 5. Milli Eğitim Dergisi bazı sayılarında hakemlik 9

10 Ödüller : 2011 Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) En iyi Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser alanında birincilik ödülü. Kayıkçı K. ve Diğerleri(2010). Sınıf Yönetimi. (Editör : Ruhi Sarpkaya) Ankara: İhtiyaç yayıncılık Diğer Ödüller (Ödül ve Taltif Yönetmeliğine göre aldığım Teşekkür Belgeleri) Ödülü veren Makam Ödül Türü Ödül Gerekçesi Ödül Tarihi 1. İstanbul Valiliği Milli Teşekkür Müfredat Laboratuvar 14/7/1997 Eğitim Müdürü Okullarında(MLO) Kaliteyi Geliştirme çalışmalarım 2. İstanbul Valiliği Milli Teşekkür Öğretmenlere 30 Haziran- 25/08/1997 Eğitim Müdürlüğü 22 Ağustos tarihlerinde verdiğim Pedagojik Formasyon Kursu 3. Kilis Valiliği Milli Teşekkür Öğretmenlere verdiğim 02/10/2002 Eğitim Müd. Eğitim Yönetimi Kursu 4. Antalya Valiliği Milli Teşekkür Yönetici ve öğretmenlere 26/08/2009 Eğitim Müd. Sınıf Yönetimi seminerleri 5. Antalya Valiliği Milli Teşekkür Öğretmen ve Yöneticilere 01/03/2007 Eğitim Müd. verdiğim Eğitimde Yeni Yaklaşımlar seminerleri 6. Hatay Valiliği Milli Teşekkür Okul yöneticileri ve 26/07/2004 Eğitim Müd. öğretmenlerin Denetim, Rehberlik ve işbaşında yetiştirme faaliyetleri 7. Kilis Valiliği Milli Teşekkür İl çapındaki başarı 14/03/2002 Eğitim Müd değerlendirme sınavını düzenleme 8. Malatya Valiliği Teşekkür İl bayram kutlaması 28/05/ Akdeniz Üniversitesi Teşekkür Öğretmenler Günü 2010 Eğitim Fak Dekanlığı Kutlama düzenlemesi 10. Akdeniz Teşekkür Geçmişten Günümüze 24/10/2008 Üniversitesi Eğitim Fak Öğretmen Yetiştirme Dekanlığı Sistemimizdeki Gelişmeler konulu Sunu 11. Antalya Valiliği İl Teşekkür Sınıfiçi-Klinik Denetim 2012 Milli Eğitim Müdürlüğü konferansları 12. Üçüncü piyade Plaket Subay ve yönetim 2010 Eğitim Tugay personeline Liderlik Komutanlığı konferansı 10

11 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1.Kayıkçı, K. (2013) Türkiye de Kamu ve Eğitim Alanında Sendikalaşma ve Öğretmen ile Okul Yöneticilerinin Sendikalardan Beklentileri. Amme İdaresi Dergisi. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü.46 (1) A2. Kayıkçı, K. (2009). The Effect of Classroom Management Skills of Elementary School Teachers on Undesirable Discipline Behaviour of Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2009, p A3.Kayıkçı, K. ve Ercan, B. (2013). The Evaluation of Educational Administration and Supervision Graduate Programs in Turkey: A Case Study", E-International Journal of Educational Research, 4 (3), B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Kayıkçı, K. (2011) Personnel Management In The National Education System In Turkey In Dainuvite,BLUMA., Tony BONFİELD., Siegfried KIEFER end Ali SABANCI (Eds.), The Very Best Of ACEP and SINEX ACEP. Erasmus Intensive Programmes 2009 İn LINZ, Pedagogische hochschule. 20 th August,2008 Linz/ Austria B2. Kayikci, K. and Ercan, B. (2012). Students Views Concerning The Educational Administration And Supervision Program: Akdeniz Universtiy Sample. ENIRDELM 2012 Conference. from September 23 rd to October 2 nd 2012 Portobello hotel. Antalya Turkey C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar 1. Kayıkçı K. (2005) "Milli Eğitim Bakanlığı Denetmenlerinin Denetim Alt Sisteminin Yapısal Sorunlarına İlişkin Algıları ve İş Doyum Düzeyleri" Ankara, Tem-Sen Yayınları, No.6, Minpa Matbaacılık. 11

12 C2.Yazılan ulusal/uluslararası kitaplarda bölümler : Uluslararası C2.1. Kayikci, K. (2011). Classroom Discipline: Discipline Strategies, Preventing Student Misbehaviors, and a Research on Student Misbehaviors in the Classroom. İn Rebecca J. Newley (Eds.), Classrooms: Management, Effectiveness and Challenges. Ny: Nova Publishers Ulusal C2.2. Kayıkçı K. (2007). Bir Sistem Olarak Okul ve Türk Eğitim Sistemi. (Editör : Zuhal Cafoğlu) Eğitim Bilimine Giriş, Temel Kavramlar, Öğretmen El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayıncılık C2.3. Kayıkçı K. (2010). Sınıf İçi Öğretim Etkinliklerinin Yönetimi. (Editör : Ruhi Sarpkaya) Sınıf Yönetimi. Ankara: İhtiyaç yayıncılık(tuba ÖDÜLLÜ KİTAP). C2.4. Kayıkçı K. (2008). Personel Hizmetlerinin Yönetimi. (Editör: Ruhi Sarpkaya). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık C2.5.Kayıkçı K. (2008). Eğitimin Hukuksal Temelleri.(Editör: Erdal Toprakçı) Eğitbilimine Giriş. Ankara: ÜtopyaYayıncılık D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Kayıkçı, K. ve Şarlak, Ş. (2013). İlköğretim Okullarında Denetimin Etkili İşleyişini Zorlaştıran Örgütsel Engeller. İlköğretim Online.[Elementary Education Online, EEO] 12(2), , D2. Kayıkçı, K. ve Uygur, Ö. (2012). İlköğretim okullarının denetiminde mesleki etik (Bir durum çalışması) Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. [Educational Administration: Theory and Practice],18(1), D3. Kayıkçı. K. (2005) "Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerinin Denetim Sisteminin Yapısal Sorunlarına İlişkin Algıları ve İşdoyum Düzeyleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Ankara, Yıl. 11, Sayı

13 D4. Kayıkçı, K. ve Sayın, Ö. (2010). Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Okuldan Memnuniyet Düzeyleri. Mİlli Eğitim. (187) D5. Kayıkçı. K. ve Sabancı. A. (2009). Yeni İlköğretim Programının Değerlendirilmesi Milli Eğitim Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi. Ankara. Güz, (180) D6. Kayıkçı, K. ve Şarlak, Ş. (2013). İlköğretim Okullarında Performans Değerlendirme: Öğretmenlerin Sicil Uygulamasına İlişkin Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi.12 ( 43) D7. Kayıkçı. K. (2008). İlköğretim Müfettişleri ve Öğretmenlerin Ses Temelli Cümle Öğretim Yönteminin Uygulanmasına İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Ankara. Pegem A Yayımcılık. Yıl:14, Sayı:55. D.8. Kayıkçı. K. (1999) "Toplam Kalite Yönetiminde Liderlik" Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Ankara. Pegem A Yayımcılık Yıl 5, Sayı.20. D9. Kayıkçı. K. (2001) "Yönetici Yetiştirme Sorunu" Milli Eğitim, Eğitim-Sanat-Kültür, Ankara. Nisan, Mayıs, Haziran, Sayı. 150, D10. Kayıkçı, K. ve İnceoğlu, E. (2010). İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğretmenlerin sendikaların işleyişine ilişkin algıları Çağdaş Eğitim Dergisi. Contemporary Education Journal. Ankara:35(372) D11. Kayıkçı, K. ve Emiroğlu, S. E. (2014). Görevsel Örgüt Yapısına Göre Düzenlenmiş Eğitim Denetimi Guruplarının Çalışmalarının Değerlendirilmesi: İstanbul Örnek Uygulaması. Milli Eğitim Dergisi. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları. 43 (201) (Başvuru sonrası eklendi ve Beyanname ye puan olarak yazılmadı) E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve Ulusal hakemli dergilerde makale formatında basılan bildiriler E1. Kayıkçı, K. (2008) Denetmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı Denetim Alt sisteminin yapısal sorunlarına ilişkin Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişkiler. 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 2008, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi., Özel Sayı:17/2 (Mayıs, 2009),

14 E2. Kayıkçı, K. ve Sayın Ö. (2008) Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Memnuniyet Düzeyleri. 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 2008, Sakarya : Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Özel Sayı:17/4 (Mayıs, 2009), Uluslar arası Katılımlı bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler E3. Kayıkçı, K. ve Şarlak, Ş. (2009) İlköğretimde Denetimin Etkili İşleyişini Zorlaştıran ve Zayıflatan Örgütsel Engeller 1. Uluslararası katılımlı ulusal eğitim denetimi sempozyomu. Ankara: Başkent Öğretmenevi Haziran Bildiriler Kitabı: E4.Kayıkçı, K. ve Şarlak, Ş. (2009) Öğretmen ve yöneticilerin ortaöğretim kurumlarındaki denetimin fonksiyonlarını gerçekleştirme düzeyine ilişkin görüş ve beklentileri 1. Uluslararası katılımlı ulusal eğitim denetimi sempozyumu. Ankara: Başkent Öğretmenevi Haziran Bildiriler Kitabı: E5. Kayıkçı, K. (2010) Bakanlık ve İlköğretim Müfettişlerinin İşdoyumu açısından karşılaştırılması.ii. Uluslararası katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi Haziran 2010 Kütahya Dumlupınar Üniv. Bildiriler Kitabı: E6. Kayıkçı, K. ve Ö. Uygur (2010) İlköğretim Okullarının Denetiminde Mesleki Etik..II. Uluslararası katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi Haziran 2010 Kütahya Dumlupınar Üniv. Bildiriler Kitabı: E7. Kayıkçı, K ve Kuralay, M.E. (2011) Eğitim Müfettişlerinin İlköğretim Okullarinda Rehberlik ve İşbaşında Yetiştirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi (Bir Durum Çalışması) III. Uluslararası katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Mersin Haziran Tem-Sen ve Mersin Üniversitesi Bildiri Kitapçığı, E8. Kayıkçı, K (2011) Eğitim Müfettişlerinin Bakanlık ve Taşra Örgütünce Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Çalışmalarına İlişkin Görüşleri. uluslararası katılımlı III. Uluslar arası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. Mersin Haziran Tem-Sen ve Mersin Üniversitesi. Bildiri Kitapçığı,

15 E9. Kayıkçı, K. ve Emiroğlu, S. (2012). Denetmen Rollerine Göre Oluşturulmuş Denetim Guruplarının Uygulamalarının İncelenmesi (İstanbul İli Örneği). IV. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. 31 Mayıs-2 Haziran 2012, Muğla. Bildiri Kitapçığı Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan diğer bildiriler: E10. Kayıkçı, K. ve İnceoğlu E. (2009) İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğretmenlerin sendikaların işleyişine ilişkin algıları IV Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Pamukkale, Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli: Mayıs E11. Kayıkçı K. (2008) İlköğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Sonuçlarının Ortaöğretim ile Paylaşılması Çalıştayı Hayat Bilgisi (1.2.3.sınıf ) Kitaplarının Değerlendirilmesi Mayıs 2008 Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, Çalıştay Kitapçığı F. Diğer yayınlar : 1.Uluslar arası endekslerde taranan yurt dışı uluslar arası bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler 1. Kayikci, K. (2011). A Conceptual Framework on Managing Student Misbehaviors and a Research in Primary Schools in Turkey. Journal of Education Research. Nova Science Publishers. Inc. 5 (2) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler 1. Kayıkçı. K. (2009). The Effect of Classroom Management Skills of Elementary School Teachers on Undesirable Discipline Behaviour of Students WCES2009 World Conference on Educational Sciences New Trends in Educational Sciences February, North Cyprus. 2. Kayıkçı, K. & Yılmaz, O. (2013). Information Management Competencies of School Directors. The 8th Eco Media Europe Network Topical Conference. e-competence:needs and Demands of Innovative Education May 27-29th, 2013 Porto Bello Hotel Antalya Turkey. 3. Kayıkçı, K. & Engür, A. (2013).Differentiatons Between The Level of Technological Leadership Skills of Quality Schools Administrators and Non Quality Schools Administrators The 8th Eco Media Europe Network Topical Conference. e-competence:needs and Demands of 15

16 Innovative Education May 27-29th, 2013 Porto Bello Hotel Antalya - Turkey 3. Uluslar arası katılımlı ulusal bilimsel toplantılarda sunulan diğer bildiriler 1.Kayıkçı, K., Yılmaz, O. ve Şahin, A. (2013) İl Eğitim Denetmenlerinin Kliniksel Denetime İlişkin Genel Tutum ve Değerlendirmeleri. 5. Uluslar Arası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Eğitim ve Eğitim Denetiminde Yeni Paradigmalar, Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Haziran Kayıkçı, K., Şahin, A. ve Cantürk, G. (2013). Okul Müdürlerinin İl Eğitim Denetmenleri Tarafından Yapılan Sınıf İçi Denetim Çalışmaları Hakkındaki Görüşleri. 5. Uluslar Arası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Eğitim ve Eğitim Denetiminde Yeni Paradigmalar, Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Haziran Kayıkçı, K., Kılıç İ. ve Özdemir, İ. (2013) Millî Eğitim Bakanlığının İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarına Yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Antalya İli Örneği), 5. Uluslar Arası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Eğitim ve Eğitim Denetiminde Yeni Paradigmalar, Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Haziran Ulusal düzeydeki bilimsel toplantılara(milli Eğitim Şuraları, çalıştaylar, komisyonlar vb.) yapılan katılımlar Milli Eğitim Şurası Antalya İl komisyonu (26-30 Haziran 2006) Milli Eğitim Şurası Antalya İl Komisyonu Başkanı olarak 3-5 Temmuz 2006 tarihinde Muğla Öğretmenevi nde yapılan Muğla Bölge komisyon toplantıları 3. Eğitim Denetiminde Yapısal Arayışlar Çalıştayı. 10 Ocak Ankara Başkent Öğretmenevi. Tem-Sen ve Milli Eğitim Bakanlığı. 4. İlköğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Sonuçlarının Ortaöğretim İle Paylaşılması Çalıştayı.Ankara Başkent Öğretmenevi Mayıs

17 5. Katılınan seminerler ve alınan eğitimler 1. VI Araştırma yöntemleri semineri. 30 Ocak -03 Şubat 2008 Meryan Otel Antalya. 2. VII Araştırma yöntemleri semineri: NVivo ile Nitel Veri Analizi Semineri. 28 Ocak -01 Şubat 2009 IC Santai Otel Belek Antalya 3. Akdeniz Üniversitesince verilen Eğitim öğretim etkinliklerinde ölçme ve değerlendirme seminerine katılım 23/11/ İlköğretim müfettişlerinin eğitimi kursu-24/08/ /09/1998- İzmir 5. Müfredat Laboratuar Okullarında Teftiş kursu-11/10/ /10/1999-izmir 6. Toplam kalite Yönetimi Semineri-13/10/ /10/2002- Yalova 7. Toplam Kalite Yönetimi Formatörlük Kursu-21/03/ /03/2005- Yalova 8. Eğitim Teknolojisi ve Rehberlik Semineri-17/02/ /02/1997- Mersin 9. Eğitim Teknolojisi Kursu-04/05/ /05/1998-İzmir 10. Bilgisayar Kursu-05/05/ /06/1999 İzmir 11. İlköğretim Programlarını Tanıtma Semineri-11/04/ /04/2005-Yalova 6. Çalışılan kurumlarda, öğretmen, yönetici ve müfettişlere, Eğitim, Yönetim ve Denetim Alanında verilen Konferans, Seminer ve Kurslar: (Belgeli olanlar Tablo halinde verilmiştir) 17

18 İ. Eğitim, Yönetim ve Denetim Alanında verilen Konferans, Seminer ve Kurslar: 6 Devlet Teşkilatı, anayasa, kamu hizmeti ve insan hakları 7 Stratejik Plan Hazırlama ve Proje Üretimi semineri Temel Kursu Eğ. Aday memur ve öğretmenler Seminer Kilis ili Merkez Okul Müdürleri (40) İskenderun İnönü ilköğ ok. Kilis Anadolu Kız M L No Etkinliğin Adı Türü Kime verildiği Yeri Tarih-Süresi 1 Eğitim Yönetimi Kursu(Dokuzeylül 120 saatlik İzmir ili Tüm İlköğretim Dokuzeylül Üniversitesi 24 ocak-11 Üniv. İzmir valiliği işbirliği ile) Kurs okulu müdürleri Şubat Eğitim Yönetimi Kursu 120 saatlik Yönetici Seçme Sınavını Kilis Anadolu End. Mes /09/2002 Kurs Kazanan Eğitim Lisesi kurumları Yönetici 26 gün-26 saat Adayları 3 Toplam Kalite Yönetimi Seminer Kilis ili okul yöneticileri Kilis Anadolu Kız Mesl. Lis Nisan saat 4 Eğitim Yönetimi, Kuram ve Liderlik seminer Kilis ili okul müdürleri(43 Kilis S. Demirel İlköğ. Ok Yaklaşımları kişi) Aralık saat 5 Toplam Kalite Yönetimi seminer Kilis okul müdürleri Kilis Milli Eğitim 5-6/11/ Müdürlüğu saat /06/ saat 21-25Ekim gün 10 saat 8 Çatışma ve Stres yönetimi Seminer Kilis ili yönetici ve öğt. Kilis öğretmenevi Mayıs saat 9 Sınıf Yönetimi ve öğrenme ilkeleri seminer Kilis ili yönetici ve öğt. Kilis öğretmenevi Eylül saat 10 Hazırlayıcı Eğitim Kurs Kilis ili Aday Kilis End Mes. Lis 16 Haz-15 öğretmenleri Temmuz Temel Eğitim Kursu Kurs Kilis İli Aday Öğt Kilis Anadolu Kız Mesl. Lis 20/10/ /11/ Öğrenme ve öğretme stratejileri Seminer Kilis ili branş öğt. Hürriyet Bekir ilköğretim 02-04/09/2002 ok. 13 Denetlemede insan ilişkileri Seminer Antalya İlköğretim Antalya Milli Eğitim Şubat müfettişleri Müdürlüğü

19 No Etkinliğin Adı Türü Kime verildiği Yeri Tarih-Süresi 14 Liderlik Konferans KKK. 3.Piyade Eğitim 3.Piyade Eğitim Tugay 23/11/ 2007 Tugay Komutanlığı Komutanlığı-Antalya Subay ve Personeli 15 Sınıf Yönetimi Konferans Manavgat ilçesi Manavgat Başarı koleji 20/02/2008 Öğretmenleri 250 konferans salonu katılımcı 16 Sınıf Yönetimi Konferans Antalya Merkezde görevli İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2009 öğretmenler 17 Sınıf Yönetimi Konferans Kumluca Merkezde İlçe Milli Eğitim 2009 görevli öğretmenler Müdürlüğü 18 Sınıf Yönetimi Konferans Alanya Merkezde görevli İlçe Milli Eğitim 2009 öğretmenler Müdürlüğü 19 Sınıf içi (klinik) denetim Konferans Antalya Merkezdeki Okul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2012 Müdürlerine 20 Denetimde Gözlem Teknikleri ve Konferans Antalya İl Eğitim İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2012 Kliniksel Denetim Yaklaşımı Denetmenleri 21 Genel öğretim yöntemleri Kurs Hatay Aday Hatay İl milli Eğ Müd 2005 öğretmenlerin yetiştirilmesi

20 7. Tezli Tezsiz yüksek lisans ile doktora ve eleman alımı konusunda oluşturulan 40 a yakın jüri üyeliyim vardır. 20

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ali SABANCI Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ E-posta alisabanci@akdeniz.edu.tr/ali_sabanci@yahoo.co.uk Telefon +902423102077 Faks +902422261953 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şengül Saime ANAGÜN Doğum Tarihi: 26.10.1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Ege Üniversitesi 1982 Y. Lisans

Detaylı

A- MAKALELER Uluslararası Diğer Endekslerde Taranan Dergilerde İngilizce Yayınlanan Makaleler:

A- MAKALELER Uluslararası Diğer Endekslerde Taranan Dergilerde İngilizce Yayınlanan Makaleler: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra KIRANLI GÜNGÖR 2. Unvanı: Y.Doç.Dr. 3. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi 1992 Yüksek Eğitim Yönetimi, Teftişi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

Doç. Dr. Turgut KARAKÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Doç. Dr. Turgut KARAKÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Turgut KARAKÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

(OCAK-HAZİRAN 2013) EĞİTİM FAKÜLTESİ 2012-2013 BAHAR DÖNEMİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ 1. ARAŞTIRMA VE YAYINLAR

(OCAK-HAZİRAN 2013) EĞİTİM FAKÜLTESİ 2012-2013 BAHAR DÖNEMİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ 1. ARAŞTIRMA VE YAYINLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ 2012-2013 BAHAR DÖNEMİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (OCAK-HAZİRAN 2013) 1. ARAŞTIRMA VE YAYINLAR 1.1. Fakülte Yayınları Fakültemiz tarafından düzenlenen Lisansüstü Eğitimde Nitelik Sempozyumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Mehmet ARSLAN Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. Görev Yeri :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: FATİH TÖREMEN 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Unvanı: PROFESÖR DOKTOR 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: FATİH TÖREMEN 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Unvanı: PROFESÖR DOKTOR 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: FATİH TÖREMEN 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Unvanı: PROFESÖR DOKTOR 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yabancı Diller Eğitimi Atatürk 1986 Y. Lisans Eğitim Yön.Teftiş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce Öğretmeni Mersin Kıbrıs İlköğretim Okulu 2003-2006

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce Öğretmeni Mersin Kıbrıs İlköğretim Okulu 2003-2006 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI : RAMAZAN YİRCİ 2. DOĞUM TARİHİ : 1981 3. UNVANI : OKUTMAN DR. 4. YABANCI DİL : İNGİLİZCE (KPDS: 91.25) 5. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİDAYET TOK Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Çukurova Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Nihal ÖREN Doğum Tarihi 21 Aralık 1946 Doğum Yeri Denizli Kurum Akdeniz Üniversitesi Fakülte Eğitim Akademik Unvan Profesör Doktor Akademik Görevi Öğretim Üyesi Statüsü (Asli

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr.

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : EV HALİT Akademik Unvanı : Prof. Dr. 96 yılında Alaşehir de doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. 976-977 yıllarında Tekirdağ İHL de okudu, 980 yılında Manisa İHL den mezun

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Erkan Turan DEMİREL Doğum Yeri Elazığ 1976 Yabancı Dil İngilizce Uzmanlık Alanı Yönetim ve Organizasyon Özel ilgi alanları: Örgütsel Davranış, Sosyal

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (Son Güncelleme: 04.06.2014) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Nihal ÖREN Doğum Tarihi 21 Aralık 1946 Doğum Yeri Denizli Kurum Akdeniz Üniversitesi Fakülte Eğitim Akademik Unvan Profesör Doktor Akademik Görevi Öğretim Üyesi Statüsü (Asli

Detaylı

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009 Rezzan Gündoğdu- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rezzan GÜNDOĞDU 2. Doğum Tarihi : 01 Kasım 1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT

ÖZGEÇMİŞ. Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT ÖZGEÇMİŞ Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Düzenlenme Tarihi: 9. 01. 2013 İletişim Bilgileri Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan

Detaylı