ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. (Ekli Nüsha)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. (Ekli Nüsha)"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (Ekli Nüsha) (Başvuru sistemine göre düzenlendi) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kemal KAYIKÇI Doğum Tarihi: 01/01/1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Önlisans Eğitim Yüksek Çukurova Üniversitesi 1984 Okulu-Sınıf Öğretmenliği Lisans Eğitim Yönetimi, İnönü Üniversitesi 1994 Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Y. Lisans SBE. Eğitim Dokuzeylül Üniversitesi 1997 Yönetimi Denetimi Planlaması ve Ekonomisi Eğ. Bil. Enst. Doktora/S.Yeterlik/ Eğitim Yönetimi Tıpta Uzmanlık Denetimi Planlaması ve Ekonomisi Dokuzeylül Üniversitesi 2004 Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı : Genel Liselerde Yönetici-Öğretmen İletişimi Engellerine İlişkin Yöneticilerle Öğretmenlerin Algı ve Beklentileri (İstanbul İli Örneği). Yrd. Doç Dr Mustafa Metin. Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı : Milli Eğitim Bakanlığı Denetmenlerinin Denetim Alt Sisteminin Yapısal Sorunlarına İlişkin Algıları ve iş Doyum Düzeyleri. Yrd. Doç Dr Ali Aksu. 1

2 Görevler: Görev Unvanı Müdür yetkili Öğretmen Sınıf öğretmeni Müdür vekili Sınıf öğretmeni Sınıf öğretmeni Sınıf öğretmeni Rehber Öğretmen İlköğretim Müfettiş Yardımcısı İlköğretim Müfettişi İlköğretim Müfettişi İlköğretim Müfettişi İlköğretim Müfettişi Öğretim Üyesi (Yrd. Doç Dr.) Görev Yeri Yıl MEB Mardin-Kızıltepe Yayıklı ilkokulu MEB Malatya Y. Öncan ilköğretim okulu MEB Malatya Merkez 23 Nisan İlkokulu 1991 MEB Malatya Arapgir Eğmir ilkokulu MEB Malatya Kampus ilkokulu 1994 MEB İzmir Konak Esentepe ilköğretim okulu 1995 MEB İzmir Buca Hoca A. Yesevi Lisesi MEB- İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü 1996 MEB- İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü 1997 MEB-İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü (Geçici görev) MEB-Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü MEB-Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü Antalya Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fak

3 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : 1. Şarlak, Ş. (2009). Ortaöğretim kurumu öğretmen ve yöneticilerinin ortaöğretim kurumlarındaki denetimin fonksiyonlarını gerçekleştirmesine ilişkin algı ve beklentileri. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2. Parladır, S. (2009). Okullarda şiddetin kaynaklarına ilişkin öğretmen, yönetici ve öğrenci görüşleri. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 3. Karaca, D. (2009) İlköğretim Okullarında yöneticilerin insan kaynakları yönetimi işlevlerini yerine getirebilme yeterlilikleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 4. Altınok, F. (2013). İlkokul ve Ortaokullarda Yapılan Sınıf içi Denetim Etkinliklerinin Klinik Denetim Modeli Açısından İncelenmesi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 5. Karadaş, F. (2014).Okul Müdürlerinin Etik Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Güdülenmeleri Arasındaki İlişki. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Başvuru sonrası eklendi) 6. Gövercin, S. (2014). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarına ilişkin Görüşleri. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Başvuru sonrası eklendi) 7. Kavak, F. (2014). Birleştirilmiş Sınıflardaki Eğitimin Temel Eğitimi Hakkının Kullanılması Açısından Değerlendirilmesi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez bitme aşamasında olup Başvuru sonrası eklendi) 3

4 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Alanında Yönetilen Tezsiz Yüksek Lisans Projeleri: 1. Sayın, Ö. (2008) Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin memnuniyet düzeyleri. Tezsiz yüksek lisans projesi. Antalya,Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2. Orun, B.(2008) ortaöğretim kurumları yöneticilerinin öğretimsel liderlik becerileri ve öğretmen motivasyonu. Tezsiz yüksek lisans projesi. Antalya, Akdeniz Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü 3. İnceoğlu. E. (2009). İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarındaki eğitim çalışanlarının sendikaların işleyişine ilişkin algı ve beklentileri. Tezsiz yüksek lisans projesi. Antalya, Akdeniz Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü 4. Aker. C.(2009). İlk ve ortaöğretim okulu İngilizce dersi denetiminin Çağdaş Eğitim denetimi açısından değerlendirilmesi. Tezsiz yüksek lisans projesi. Antalya, Akdeniz Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 5. Zanco. B. (2009). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetiminde Öngörülen Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeyi. Tezsiz yüksek lisans projesi. Antalya, Akdeniz Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 6. Uygur, Ö. (2009). İlköğretim okullarının denetiminde mesleki etik. Tezsiz yüksek lisans projesi. Antalya, Akdeniz Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 7. Metli, E. (2009). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan okul yöneticilerinin bilgi yönetimi beceri düzeyleri. Tezsiz yüksek lisans projesi. Antalya, Akdeniz Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 8. Karaşahin, F. (2010) İlköğretim kurumlarında İngilizce öğretiminde karşılaşılan güçlükler. Tezsiz yüksek lisans projesi. Antalya, Akdeniz Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 9. Zanco, S. (2010) Türkiye de eğitim yöneticisi yetiştirme uygulamaları. Tezsiz yüksek lisans projesi. Antalya, Akdeniz Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 10. Yılmaz, M. (2011). İlköğretim okulu müdürlerinin denetim ve rehberlik uygulamalarının öğretmenler ve müdürler tarafından değerlendirilmesi. Tezsiz yüksek lisans projesi. Antalya, Akdeniz Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 11. Kuralay, M. E. (2011). Eğitim Müfettişlerinin İlköğretim Okullarında Rehberlik ve İşbaşında Yetiştirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi. (Bir Durum Çalışması) Tezsiz yüksek lisans projesi. Antalya, Akdeniz Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.(Yazılması unutulmuştu yeni eklendi) 12. Emiroğlu, E. S.(2012). Denetmen rollerine göre oluşturulmuş denetim gruplarının uygulamalarının incelenmesi (İstanbul İli Örneği). Tezsiz yüksek lisans projesi. Antalya, Akdeniz Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 4

5 Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : Halen biri (Ozan Yılmaz) Tez, biri (İzzet Özdemir) de ders aşamasında olmak üzere iki Doktora öğrencisinin danışmanlığını yürütmekteyim Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uyg. Öğrenci Sayısı Güz İlkbahar Türk Eğitim Sisteminin 3 0 Yönetim ve Denetim Sorunları Eğitim Denetiminde 3 0 Çağdaş Yaklaşımlar Uzmanlık Alan Dersi 4 0 (Yük. Lis.) Uzmanlık Alan Dersi- 4 0 Doktora Danışmanlık(yüksek 0 1 lisans) Danışmanlık (Doktora) 0 1 Sınıf Yönetimi 2 0 Okul Öncesi Eğitim 3 0 Kurumlarında Yönetim ve Denetim Eğitimde İnsan 3 0 Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Alan Dersi 4 0 Türk Eğitim Sistemi'nde 3 0 Denetimin İşleyişi ve Sorunları Eğitim Yönetimi ve 0 2 Denetimi Semineri Uzmanlık Alan Dersi 4 0 Dönem Projesi 0 2 Türk Eğ. Sisteminin Yön 3 0 ve Den. Sorunları Türk Eğitim Sistemi ve 2 0 Okul Yönetimi Danışmanlık (Doktora) 0 1 Danışmanlık Yüksek 0 1 lisans 5

6 Güz İlkbahar Güz Türk Eğitim Sistemi'nin yönetim ve denetim Sorunları Uzmanlık alan dersi 4 0 (yüksek lisans) Sınıf yönetimi 2 0 Türk Eğitim Sisteminde İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 Danışmanlık 0 1 Doktora Danışmanlık 0 1 Uzmanlık Alan Dersi (Doktora) 4 0 Doktora Semineri I 2 0 Eğitimde insan 3 0 Kaynakları Yönetimi Okul öncesi Eğitim 3 0 Kurumlarında Yönetim ve Denetim. Türk Eğitim Sistemi Ve 2 0 Okul Yönetimi Yönetim Hukuku ve 3 0 Soruşturma Eğitim Kurumlarında Denetim ve Soruşturma 3 0 Danışmanlık 0 5 Doktora Danışmanlık 0 1 Uzmanlık Alan Dersi (Doktora) 4 0 Doktora Semineri II 2 0 Eğitim Kurumlarında 3 0 Denetim Ve Soruşturma. Son iki yılda Verilen Pedagojik Formasyon dersleri Verilen Dersin Adı Yılı -Dönemi Grup Sınıf Yönetimi Güz Fen Edebiyat Fak. Mezunları Sınıf Yönetimi Güz Fen Edebiyat Fak. Mezunları 6

7 Projelerde Yaptığı Görevler : 1. Milli Eğitimi Geliştirme Projesi (MEGP) Kapsamında Müfredat Laboratuvar Okulları(MLO-proje okulları)müfettişliği: Türkiye ile Dünya Bankası arasında yapılan ve 10/07/1990tarih ve sayılı RG de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Milli Eğitimi Geliştirme Projesi (MEGP) kapsamında, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Müfredat Laboratuvar Okulları(MLO-proje okulları) nda yılları arasında İstanbul ve İzmir illerinde proje okulları Müfettişi (bu alanda özel eğitim alındıktan sonra görevlendirme yapılmıştır, bu özel görevler de MLO kılavuzunda yer almaktadır) olarak görev yaptım. Proje okullarında,proje adına EARGED tarafından belirlenmiş özel denetim, rehberlik işbaşında yetiştirme,araştırma ve diğer proje çalışmalarını gerçekleştirmek üzere MLO müfettişi olarak görev yaptım Ek: 2. ACEP: Fakültemizin ortağı olduğu Avrupa Birliği projelerinden- EU- İntensive Program ACEP (Analysis of Comperative Education Policies) staff member olarak görev aldım ve Ağustos 2008 tarihleri arasında Pedagogische hochschule University of Education Upper Austria koodrinatörlüğünde üye ülkelerin katılımıyla Avusturyanın Linz kentinde düzenlenen proje çalışmalarına ve uluslar arası toplantılara hem öğrenci (Şenol şarlak, Seda Parladır, Saime Koç) götürüp sunu yaptırdım ve faaliyetlere katılımını sağladım hem de kendim Personnel Management in the National Education System in Türkey konulu sunuyu yaptım. Ayrıca çeşitli toplantı ve sunumların oturumlarını başkan olarak yönettim Ek: 3. Milli Eğitimi Geliştirme Projesi (MEGEP) Fakülte Okul işbirliği Bölüm Uygulama Koordinatör (Ek: idari görevler ek:3) 4. Milli Eğitimi Geliştirme Projesi (MEGEP) Fakülte Okul işbirliği Fakülte Uygulama Koordinatör yardımcılığı (Ek: idari görevler ek:4) 7

8 İdari Görevler : A. Görev yaptığı kuruluşta üstlendiği idari görevler: Görev Kurum Yıl 1. Fakülte Kurulu Akdeniz Üniversitesi Eğitim üyeliği (Yardımcı Doçentler Temsilcisi) Fakültesi 2. Eğitim Bil. Böl. Akdeniz Üniversitesi Eğitim 2007 Bşk. Vekilliği Fakültesi 3. Milli Eğitimi Geliştirme Projesi (MEGEP) Fakülte Okul işbirliği Bölüm Uygulama Koordinatör Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fak 08/11/ Milli Eğitimi Geliştirme Projesi (MEGEP) Fakülte Okul işbirliği Fakülte Uygulama Koordinatör yardımcılığı 5. Akdeniz üniversitesi Bologna süreci Kalite Güvencesi Alt Kurul Üyesi 6. Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü 7. Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Toplam Kalite Yönetimi Formatörü 8. Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplam Kalite Geliştirme Ekibi üyesi Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fak 31 Ekim 2006 Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü 12 Ocak Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fak 08/07/2008 Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2003 Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü

9 B. Ulusal/Uluslararası Bilimsel Kuruluşlarca Düzenlenen Bilimsel Faaliyetlerde Aldığı İdari Görevler: 1 I. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi 2. I. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi 3 II. Uluslar arası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi Milli Eğitim Şurası Antalya Eğitimde Nitelik Geliştirme Komisyon Başkanı Milli Eğitim Şurası Muğla Bölge Çalışmalarına katılan Antalya İl Komisyon başkanı 6 17 Milli Eğitim Şurası Muğla Bölge Toplantılarında Eğitimde Nitelik Geliştirme Komisyon Başkanı 7 Eğitim Araştırmaları Birliği Eğitim Yönetimi Program kurulu üyesi 8. VI Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Kongresi Eğitim Yönetimi Program kurulu üyesi 9 Antalya İli Bölge eğitim komisyonu üyesi 10. Eğitim Denetiminde Yapısal Arayışlar Çalıştayı, Denetim sisteminin yeniden yapılandırılması komisyonu başkanı. 10 Ocak Ankara Başkent Öğretmenevi. Tem-Sen ve MEB. C. Uluslararası Kuruluşlarca Düzenlenen Bilimsel Faaliyetlerde Alınan İdari Görevler: 1.Intensive Programme ACEP 21 August 2008 İn Linz-Austria. Subject: Work in Special interest groups (Oturum Başkanlığı) 2.Intensive Programme ACEP 25 August 2008 İn Linz-Austria. Subject:Workshop 12-Leadership issue in educational organizationsworkshop 13. (Oturum Başkanlığı) 3.Intensive Programme ACEP 26 August 2008 İn Linz-Austria. Subject:Workshop 20 (Oturum Başkanlığı) 4.Intensive Programme ACEP 27 August 2008 İn Linz-Austria. Subject:Workshop 22 (Oturum Başkanlığı) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: 1. Eğitim Yöneticileri ve Deneticileri derneği (EYEDDER) Üyesi 2. Eğitim Araştırmaları Birliği eğitim yönetimi program kurulu üyesi Çeşitli Kuruluşlara Ait Ulusal ve Uluslararası Faaliyet ve Dergilerde Hakemlikler: 1. e- İjer uluslar arası eğitim araştırmaları dergisi(electronic- international Journal of Educational Research. Hakemi Uluslar arası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi hakemi 3. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi hakemi 4. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi bazı sayılarında hakemlik 5. Milli Eğitim Dergisi bazı sayılarında hakemlik 9

10 Ödüller : 2011 Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) En iyi Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser alanında birincilik ödülü. Kayıkçı K. ve Diğerleri(2010). Sınıf Yönetimi. (Editör : Ruhi Sarpkaya) Ankara: İhtiyaç yayıncılık Diğer Ödüller (Ödül ve Taltif Yönetmeliğine göre aldığım Teşekkür Belgeleri) Ödülü veren Makam Ödül Türü Ödül Gerekçesi Ödül Tarihi 1. İstanbul Valiliği Milli Teşekkür Müfredat Laboratuvar 14/7/1997 Eğitim Müdürü Okullarında(MLO) Kaliteyi Geliştirme çalışmalarım 2. İstanbul Valiliği Milli Teşekkür Öğretmenlere 30 Haziran- 25/08/1997 Eğitim Müdürlüğü 22 Ağustos tarihlerinde verdiğim Pedagojik Formasyon Kursu 3. Kilis Valiliği Milli Teşekkür Öğretmenlere verdiğim 02/10/2002 Eğitim Müd. Eğitim Yönetimi Kursu 4. Antalya Valiliği Milli Teşekkür Yönetici ve öğretmenlere 26/08/2009 Eğitim Müd. Sınıf Yönetimi seminerleri 5. Antalya Valiliği Milli Teşekkür Öğretmen ve Yöneticilere 01/03/2007 Eğitim Müd. verdiğim Eğitimde Yeni Yaklaşımlar seminerleri 6. Hatay Valiliği Milli Teşekkür Okul yöneticileri ve 26/07/2004 Eğitim Müd. öğretmenlerin Denetim, Rehberlik ve işbaşında yetiştirme faaliyetleri 7. Kilis Valiliği Milli Teşekkür İl çapındaki başarı 14/03/2002 Eğitim Müd değerlendirme sınavını düzenleme 8. Malatya Valiliği Teşekkür İl bayram kutlaması 28/05/ Akdeniz Üniversitesi Teşekkür Öğretmenler Günü 2010 Eğitim Fak Dekanlığı Kutlama düzenlemesi 10. Akdeniz Teşekkür Geçmişten Günümüze 24/10/2008 Üniversitesi Eğitim Fak Öğretmen Yetiştirme Dekanlığı Sistemimizdeki Gelişmeler konulu Sunu 11. Antalya Valiliği İl Teşekkür Sınıfiçi-Klinik Denetim 2012 Milli Eğitim Müdürlüğü konferansları 12. Üçüncü piyade Plaket Subay ve yönetim 2010 Eğitim Tugay personeline Liderlik Komutanlığı konferansı 10

11 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1.Kayıkçı, K. (2013) Türkiye de Kamu ve Eğitim Alanında Sendikalaşma ve Öğretmen ile Okul Yöneticilerinin Sendikalardan Beklentileri. Amme İdaresi Dergisi. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü.46 (1) A2. Kayıkçı, K. (2009). The Effect of Classroom Management Skills of Elementary School Teachers on Undesirable Discipline Behaviour of Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2009, p A3.Kayıkçı, K. ve Ercan, B. (2013). The Evaluation of Educational Administration and Supervision Graduate Programs in Turkey: A Case Study", E-International Journal of Educational Research, 4 (3), B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Kayıkçı, K. (2011) Personnel Management In The National Education System In Turkey In Dainuvite,BLUMA., Tony BONFİELD., Siegfried KIEFER end Ali SABANCI (Eds.), The Very Best Of ACEP and SINEX ACEP. Erasmus Intensive Programmes 2009 İn LINZ, Pedagogische hochschule. 20 th August,2008 Linz/ Austria B2. Kayikci, K. and Ercan, B. (2012). Students Views Concerning The Educational Administration And Supervision Program: Akdeniz Universtiy Sample. ENIRDELM 2012 Conference. from September 23 rd to October 2 nd 2012 Portobello hotel. Antalya Turkey C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar 1. Kayıkçı K. (2005) "Milli Eğitim Bakanlığı Denetmenlerinin Denetim Alt Sisteminin Yapısal Sorunlarına İlişkin Algıları ve İş Doyum Düzeyleri" Ankara, Tem-Sen Yayınları, No.6, Minpa Matbaacılık. 11

12 C2.Yazılan ulusal/uluslararası kitaplarda bölümler : Uluslararası C2.1. Kayikci, K. (2011). Classroom Discipline: Discipline Strategies, Preventing Student Misbehaviors, and a Research on Student Misbehaviors in the Classroom. İn Rebecca J. Newley (Eds.), Classrooms: Management, Effectiveness and Challenges. Ny: Nova Publishers Ulusal C2.2. Kayıkçı K. (2007). Bir Sistem Olarak Okul ve Türk Eğitim Sistemi. (Editör : Zuhal Cafoğlu) Eğitim Bilimine Giriş, Temel Kavramlar, Öğretmen El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayıncılık C2.3. Kayıkçı K. (2010). Sınıf İçi Öğretim Etkinliklerinin Yönetimi. (Editör : Ruhi Sarpkaya) Sınıf Yönetimi. Ankara: İhtiyaç yayıncılık(tuba ÖDÜLLÜ KİTAP). C2.4. Kayıkçı K. (2008). Personel Hizmetlerinin Yönetimi. (Editör: Ruhi Sarpkaya). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık C2.5.Kayıkçı K. (2008). Eğitimin Hukuksal Temelleri.(Editör: Erdal Toprakçı) Eğitbilimine Giriş. Ankara: ÜtopyaYayıncılık D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Kayıkçı, K. ve Şarlak, Ş. (2013). İlköğretim Okullarında Denetimin Etkili İşleyişini Zorlaştıran Örgütsel Engeller. İlköğretim Online.[Elementary Education Online, EEO] 12(2), , D2. Kayıkçı, K. ve Uygur, Ö. (2012). İlköğretim okullarının denetiminde mesleki etik (Bir durum çalışması) Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. [Educational Administration: Theory and Practice],18(1), D3. Kayıkçı. K. (2005) "Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerinin Denetim Sisteminin Yapısal Sorunlarına İlişkin Algıları ve İşdoyum Düzeyleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Ankara, Yıl. 11, Sayı

13 D4. Kayıkçı, K. ve Sayın, Ö. (2010). Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Okuldan Memnuniyet Düzeyleri. Mİlli Eğitim. (187) D5. Kayıkçı. K. ve Sabancı. A. (2009). Yeni İlköğretim Programının Değerlendirilmesi Milli Eğitim Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi. Ankara. Güz, (180) D6. Kayıkçı, K. ve Şarlak, Ş. (2013). İlköğretim Okullarında Performans Değerlendirme: Öğretmenlerin Sicil Uygulamasına İlişkin Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi.12 ( 43) D7. Kayıkçı. K. (2008). İlköğretim Müfettişleri ve Öğretmenlerin Ses Temelli Cümle Öğretim Yönteminin Uygulanmasına İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Ankara. Pegem A Yayımcılık. Yıl:14, Sayı:55. D.8. Kayıkçı. K. (1999) "Toplam Kalite Yönetiminde Liderlik" Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Ankara. Pegem A Yayımcılık Yıl 5, Sayı.20. D9. Kayıkçı. K. (2001) "Yönetici Yetiştirme Sorunu" Milli Eğitim, Eğitim-Sanat-Kültür, Ankara. Nisan, Mayıs, Haziran, Sayı. 150, D10. Kayıkçı, K. ve İnceoğlu, E. (2010). İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğretmenlerin sendikaların işleyişine ilişkin algıları Çağdaş Eğitim Dergisi. Contemporary Education Journal. Ankara:35(372) D11. Kayıkçı, K. ve Emiroğlu, S. E. (2014). Görevsel Örgüt Yapısına Göre Düzenlenmiş Eğitim Denetimi Guruplarının Çalışmalarının Değerlendirilmesi: İstanbul Örnek Uygulaması. Milli Eğitim Dergisi. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları. 43 (201) (Başvuru sonrası eklendi ve Beyanname ye puan olarak yazılmadı) E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve Ulusal hakemli dergilerde makale formatında basılan bildiriler E1. Kayıkçı, K. (2008) Denetmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı Denetim Alt sisteminin yapısal sorunlarına ilişkin Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişkiler. 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 2008, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi., Özel Sayı:17/2 (Mayıs, 2009),

14 E2. Kayıkçı, K. ve Sayın Ö. (2008) Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Memnuniyet Düzeyleri. 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 2008, Sakarya : Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Özel Sayı:17/4 (Mayıs, 2009), Uluslar arası Katılımlı bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler E3. Kayıkçı, K. ve Şarlak, Ş. (2009) İlköğretimde Denetimin Etkili İşleyişini Zorlaştıran ve Zayıflatan Örgütsel Engeller 1. Uluslararası katılımlı ulusal eğitim denetimi sempozyomu. Ankara: Başkent Öğretmenevi Haziran Bildiriler Kitabı: E4.Kayıkçı, K. ve Şarlak, Ş. (2009) Öğretmen ve yöneticilerin ortaöğretim kurumlarındaki denetimin fonksiyonlarını gerçekleştirme düzeyine ilişkin görüş ve beklentileri 1. Uluslararası katılımlı ulusal eğitim denetimi sempozyumu. Ankara: Başkent Öğretmenevi Haziran Bildiriler Kitabı: E5. Kayıkçı, K. (2010) Bakanlık ve İlköğretim Müfettişlerinin İşdoyumu açısından karşılaştırılması.ii. Uluslararası katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi Haziran 2010 Kütahya Dumlupınar Üniv. Bildiriler Kitabı: E6. Kayıkçı, K. ve Ö. Uygur (2010) İlköğretim Okullarının Denetiminde Mesleki Etik..II. Uluslararası katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi Haziran 2010 Kütahya Dumlupınar Üniv. Bildiriler Kitabı: E7. Kayıkçı, K ve Kuralay, M.E. (2011) Eğitim Müfettişlerinin İlköğretim Okullarinda Rehberlik ve İşbaşında Yetiştirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi (Bir Durum Çalışması) III. Uluslararası katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Mersin Haziran Tem-Sen ve Mersin Üniversitesi Bildiri Kitapçığı, E8. Kayıkçı, K (2011) Eğitim Müfettişlerinin Bakanlık ve Taşra Örgütünce Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Çalışmalarına İlişkin Görüşleri. uluslararası katılımlı III. Uluslar arası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. Mersin Haziran Tem-Sen ve Mersin Üniversitesi. Bildiri Kitapçığı,

15 E9. Kayıkçı, K. ve Emiroğlu, S. (2012). Denetmen Rollerine Göre Oluşturulmuş Denetim Guruplarının Uygulamalarının İncelenmesi (İstanbul İli Örneği). IV. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. 31 Mayıs-2 Haziran 2012, Muğla. Bildiri Kitapçığı Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan diğer bildiriler: E10. Kayıkçı, K. ve İnceoğlu E. (2009) İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğretmenlerin sendikaların işleyişine ilişkin algıları IV Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Pamukkale, Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli: Mayıs E11. Kayıkçı K. (2008) İlköğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Sonuçlarının Ortaöğretim ile Paylaşılması Çalıştayı Hayat Bilgisi (1.2.3.sınıf ) Kitaplarının Değerlendirilmesi Mayıs 2008 Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, Çalıştay Kitapçığı F. Diğer yayınlar : 1.Uluslar arası endekslerde taranan yurt dışı uluslar arası bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler 1. Kayikci, K. (2011). A Conceptual Framework on Managing Student Misbehaviors and a Research in Primary Schools in Turkey. Journal of Education Research. Nova Science Publishers. Inc. 5 (2) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler 1. Kayıkçı. K. (2009). The Effect of Classroom Management Skills of Elementary School Teachers on Undesirable Discipline Behaviour of Students WCES2009 World Conference on Educational Sciences New Trends in Educational Sciences February, North Cyprus. 2. Kayıkçı, K. & Yılmaz, O. (2013). Information Management Competencies of School Directors. The 8th Eco Media Europe Network Topical Conference. e-competence:needs and Demands of Innovative Education May 27-29th, 2013 Porto Bello Hotel Antalya Turkey. 3. Kayıkçı, K. & Engür, A. (2013).Differentiatons Between The Level of Technological Leadership Skills of Quality Schools Administrators and Non Quality Schools Administrators The 8th Eco Media Europe Network Topical Conference. e-competence:needs and Demands of 15

16 Innovative Education May 27-29th, 2013 Porto Bello Hotel Antalya - Turkey 3. Uluslar arası katılımlı ulusal bilimsel toplantılarda sunulan diğer bildiriler 1.Kayıkçı, K., Yılmaz, O. ve Şahin, A. (2013) İl Eğitim Denetmenlerinin Kliniksel Denetime İlişkin Genel Tutum ve Değerlendirmeleri. 5. Uluslar Arası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Eğitim ve Eğitim Denetiminde Yeni Paradigmalar, Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Haziran Kayıkçı, K., Şahin, A. ve Cantürk, G. (2013). Okul Müdürlerinin İl Eğitim Denetmenleri Tarafından Yapılan Sınıf İçi Denetim Çalışmaları Hakkındaki Görüşleri. 5. Uluslar Arası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Eğitim ve Eğitim Denetiminde Yeni Paradigmalar, Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Haziran Kayıkçı, K., Kılıç İ. ve Özdemir, İ. (2013) Millî Eğitim Bakanlığının İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarına Yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Antalya İli Örneği), 5. Uluslar Arası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Eğitim ve Eğitim Denetiminde Yeni Paradigmalar, Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Haziran Ulusal düzeydeki bilimsel toplantılara(milli Eğitim Şuraları, çalıştaylar, komisyonlar vb.) yapılan katılımlar Milli Eğitim Şurası Antalya İl komisyonu (26-30 Haziran 2006) Milli Eğitim Şurası Antalya İl Komisyonu Başkanı olarak 3-5 Temmuz 2006 tarihinde Muğla Öğretmenevi nde yapılan Muğla Bölge komisyon toplantıları 3. Eğitim Denetiminde Yapısal Arayışlar Çalıştayı. 10 Ocak Ankara Başkent Öğretmenevi. Tem-Sen ve Milli Eğitim Bakanlığı. 4. İlköğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Sonuçlarının Ortaöğretim İle Paylaşılması Çalıştayı.Ankara Başkent Öğretmenevi Mayıs

17 5. Katılınan seminerler ve alınan eğitimler 1. VI Araştırma yöntemleri semineri. 30 Ocak -03 Şubat 2008 Meryan Otel Antalya. 2. VII Araştırma yöntemleri semineri: NVivo ile Nitel Veri Analizi Semineri. 28 Ocak -01 Şubat 2009 IC Santai Otel Belek Antalya 3. Akdeniz Üniversitesince verilen Eğitim öğretim etkinliklerinde ölçme ve değerlendirme seminerine katılım 23/11/ İlköğretim müfettişlerinin eğitimi kursu-24/08/ /09/1998- İzmir 5. Müfredat Laboratuar Okullarında Teftiş kursu-11/10/ /10/1999-izmir 6. Toplam kalite Yönetimi Semineri-13/10/ /10/2002- Yalova 7. Toplam Kalite Yönetimi Formatörlük Kursu-21/03/ /03/2005- Yalova 8. Eğitim Teknolojisi ve Rehberlik Semineri-17/02/ /02/1997- Mersin 9. Eğitim Teknolojisi Kursu-04/05/ /05/1998-İzmir 10. Bilgisayar Kursu-05/05/ /06/1999 İzmir 11. İlköğretim Programlarını Tanıtma Semineri-11/04/ /04/2005-Yalova 6. Çalışılan kurumlarda, öğretmen, yönetici ve müfettişlere, Eğitim, Yönetim ve Denetim Alanında verilen Konferans, Seminer ve Kurslar: (Belgeli olanlar Tablo halinde verilmiştir) 17

18 İ. Eğitim, Yönetim ve Denetim Alanında verilen Konferans, Seminer ve Kurslar: 6 Devlet Teşkilatı, anayasa, kamu hizmeti ve insan hakları 7 Stratejik Plan Hazırlama ve Proje Üretimi semineri Temel Kursu Eğ. Aday memur ve öğretmenler Seminer Kilis ili Merkez Okul Müdürleri (40) İskenderun İnönü ilköğ ok. Kilis Anadolu Kız M L No Etkinliğin Adı Türü Kime verildiği Yeri Tarih-Süresi 1 Eğitim Yönetimi Kursu(Dokuzeylül 120 saatlik İzmir ili Tüm İlköğretim Dokuzeylül Üniversitesi 24 ocak-11 Üniv. İzmir valiliği işbirliği ile) Kurs okulu müdürleri Şubat Eğitim Yönetimi Kursu 120 saatlik Yönetici Seçme Sınavını Kilis Anadolu End. Mes /09/2002 Kurs Kazanan Eğitim Lisesi kurumları Yönetici 26 gün-26 saat Adayları 3 Toplam Kalite Yönetimi Seminer Kilis ili okul yöneticileri Kilis Anadolu Kız Mesl. Lis Nisan saat 4 Eğitim Yönetimi, Kuram ve Liderlik seminer Kilis ili okul müdürleri(43 Kilis S. Demirel İlköğ. Ok Yaklaşımları kişi) Aralık saat 5 Toplam Kalite Yönetimi seminer Kilis okul müdürleri Kilis Milli Eğitim 5-6/11/ Müdürlüğu saat /06/ saat 21-25Ekim gün 10 saat 8 Çatışma ve Stres yönetimi Seminer Kilis ili yönetici ve öğt. Kilis öğretmenevi Mayıs saat 9 Sınıf Yönetimi ve öğrenme ilkeleri seminer Kilis ili yönetici ve öğt. Kilis öğretmenevi Eylül saat 10 Hazırlayıcı Eğitim Kurs Kilis ili Aday Kilis End Mes. Lis 16 Haz-15 öğretmenleri Temmuz Temel Eğitim Kursu Kurs Kilis İli Aday Öğt Kilis Anadolu Kız Mesl. Lis 20/10/ /11/ Öğrenme ve öğretme stratejileri Seminer Kilis ili branş öğt. Hürriyet Bekir ilköğretim 02-04/09/2002 ok. 13 Denetlemede insan ilişkileri Seminer Antalya İlköğretim Antalya Milli Eğitim Şubat müfettişleri Müdürlüğü

19 No Etkinliğin Adı Türü Kime verildiği Yeri Tarih-Süresi 14 Liderlik Konferans KKK. 3.Piyade Eğitim 3.Piyade Eğitim Tugay 23/11/ 2007 Tugay Komutanlığı Komutanlığı-Antalya Subay ve Personeli 15 Sınıf Yönetimi Konferans Manavgat ilçesi Manavgat Başarı koleji 20/02/2008 Öğretmenleri 250 konferans salonu katılımcı 16 Sınıf Yönetimi Konferans Antalya Merkezde görevli İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2009 öğretmenler 17 Sınıf Yönetimi Konferans Kumluca Merkezde İlçe Milli Eğitim 2009 görevli öğretmenler Müdürlüğü 18 Sınıf Yönetimi Konferans Alanya Merkezde görevli İlçe Milli Eğitim 2009 öğretmenler Müdürlüğü 19 Sınıf içi (klinik) denetim Konferans Antalya Merkezdeki Okul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2012 Müdürlerine 20 Denetimde Gözlem Teknikleri ve Konferans Antalya İl Eğitim İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2012 Kliniksel Denetim Yaklaşımı Denetmenleri 21 Genel öğretim yöntemleri Kurs Hatay Aday Hatay İl milli Eğ Müd 2005 öğretmenlerin yetiştirilmesi

20 7. Tezli Tezsiz yüksek lisans ile doktora ve eleman alımı konusunda oluşturulan 40 a yakın jüri üyeliyim vardır. 20

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Felsefe Grubu Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2000 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali TEMEL 2.Doğum Tarihi : 01.01.1954 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Ankara Üniversitesi 1975 Yüksek Lisans -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

Prof.Dr. RUHİ SARPKAYA

Prof.Dr. RUHİ SARPKAYA Prof.Dr. RUHİ SARPKAYA Eğitim Yönetimi Eğitim Bilgileri Fatih Türk Dili Ve 1981-1985 Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyatı Eğitimi Bölümü 1994-1996 Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi 1996-2001

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ali SABANCI Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ E-posta alisabanci@akdeniz.edu.tr/ali_sabanci@yahoo.co.uk Telefon +902423102077 Faks +902422261953 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB )

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB ) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aybala ÇAYIR Doğum Tarihi: 05.11.1984 İletişim: Tel: e-posta: aybalacayir@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Birimi Bölümü Anabilim Dalı : Süleyman Erkam SULAK : Yrd. Doç. Dr. : Eğitim Fakültesi : Temel Eğitim : Sınıf Eğitimi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nihan Demirkasımoğlu Unvan : Araştırma Görevlisi Dr. Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Telefon : +903123633350 / 3017 E-posta : demirkasimoglu@ankara.edu.tr nihansal@yahoo.com

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) ESRA NUR TİRYAKİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi etiryaki@mku.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 326245600-5322 5 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜ HATAY-SERİNYOL Öğrenim

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ

Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı: Aygil TAKIR Doğum Tarihi: 07.10.1978 Doğum Yeri: Magosa-KKTC Medeni Durumu: Evli Uyruğu: TC-KKTC KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM 2005-2011, Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı E-posta : Metin BAŞ : metin.bas@dpu.edu.tr Telefon : 2207 Doğum Tarihi : 30 Eylül 1971 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İSTATİSTİK

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ebru Erek Kazan Doğum Tarihi: 15 Kasım 1978 Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1995-1999

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :

ÖZGEÇMİŞ. : 1. Adı Soyadı : Onur Zahal İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :16.09.1985 ÖZGEÇMİŞ : Paşaköşkü Mahallesi, Kalamış Sokak, Garip Dayı Apartmanı, Kat:2, No:5, Battalgazi/Malatya :0555 513

Detaylı

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:05454142181 Telefon:02742652031/4615

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA Yrd. Doç. Dr. Hale KOÇER Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA E-posta Telefon +90 0242 310 66 69 Faks +90 242 226

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : 30.03.1974 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Albena Gayef 2. Doğum Tarihi: 15.05.1977 3. Unvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Derece Alan Üniversite Yıl. Çalışılan Kurum Atanılan Görev Çalışma Tarihleri

ÖZGEÇMİŞ. :  Derece Alan Üniversite Yıl. Çalışılan Kurum Atanılan Görev Çalışma Tarihleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sinem DAĞ İletişim Bilgileri Adres : Mağusa, Telefon : 03926303002 Mail : sinem.dag@emu.edu.tr dag_sinem@hotmail.com 2. Doğum Tarihi : 16.02.1989 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU :

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zekeriya GÖKTAŞ Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doçent ( 2013 ) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Gazi

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Handan KILIÇ ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:02742652031/4590

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Felsefe Grubu Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2000 Yüksek

Detaylı

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-posta:aaydin@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1621

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-posta:aaydin@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1621 1. Adı Soyadı : Ayhan AYDIN 2. Doğum Tarihi : 22.03.1955 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-posta:aaydin@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1621 Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : / :

ÖZGEÇMİŞ. : / : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Serdal IŞIKTAŞ Adres Telefon Mail : Yakın Doğu Üniversitesi / Kıbrıs Sağlık Toplum Bilimleri Üniversitesi : 0533 860 74 69 / 0541 206 91 93 : serdallisiktas@gmail.com, serdal.isiktas@neu.edu.tr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Seyfettin ASLAN Doğum Tarihi: 16.03.1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İİBF, Kamu Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Cezmi SAVAŞ 2. Doğum Tarihi : 10.07.1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 Y. Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4614

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adnan Menderes Üniversitesi Yardımcı Doçentlik Tarihi : 17.09.2009 Ufuk Üniversitesi Yadımcı Doçentlik Tarihi : 06.10.

ÖZGEÇMİŞ. Adnan Menderes Üniversitesi Yardımcı Doçentlik Tarihi : 17.09.2009 Ufuk Üniversitesi Yadımcı Doçentlik Tarihi : 06.10. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ömer Cem KARACAOĞLU 2. Doğum Tarih : 12.03.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

Nidan Oyman Arş. Gör. Dr.

Nidan Oyman Arş. Gör. Dr. Özgeçmiş Nidan Oyman Arş. Gör. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği İstanbul 2006 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi 2010 Kişisel Bilgiler

Detaylı

1. Adı Soyadı : Rüştü Şahin 2. Doğum Tarihi : 25.09.1954 3. Unvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı : Rüştü Şahin 2. Doğum Tarihi : 25.09.1954 3. Unvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 15.02.2015 1. Adı Soyadı : Rüştü Şahin 2. Doğum Tarihi : 25.09.1954 3. Unvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi Spor Ankara 19 Mayıs Gençlik ve

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 2003-2009 Lisans Boğaziçi Üniversitesi 2009-2011 Yüksek Lisans

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖĞR.GÖR. ELİF SUNGUR Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İletişim Bilgileri: elifsungur@maltepe.edu.tr +90216 626 10 50 2744 İletişim Fakültesi B 505 Eğitim Bilgileri: Lisans Yüksek Lisans Doktora Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü e-mail: ilkorucu@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği) (2007) Yüksek Lisans, /Uludağ Üniversitesi Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahir Kalfa 2. Doğum Tarihi : 08.04.1966 3. Unvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tülay AYYILDIZ Doğum Tarihi: 16-12-1975 Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Öğrenim Dönemi Devam ediyor 2005 2001 1996 1994 Diploma Türü Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ PR. (AÇIKÖĞRETİM) ERDEM DİRİMEŞE YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi erdemdirimese@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3722574010-2353 5325081108 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

1. Adı Soyadı : MEHMET ÖZET 2. Doğum tarihi : 01.03.1939 3. Unvanı : Prof.Dr 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı : MEHMET ÖZET 2. Doğum tarihi : 01.03.1939 3. Unvanı : Prof.Dr 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MEHMET ÖZET 2. Doğum tarihi : 01.03.1939 3. Unvanı : Prof.Dr 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim ASD - Seçmeli Ek Branş Grafik İngilizce Bölümü

Detaylı