KALİTE STANDARTLARI VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KALİTE STANDARTLARINI ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALİTE STANDARTLARI VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KALİTE STANDARTLARINI ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA"

Transkript

1 Akadeik Araştıralar ve Çalışalar Dergisi / Journal of Acadeic Researches and Studies Yıl 6 - Sayı 11 Kası 2014 / Volue 6 - Nuber 11 Noveber 2014 Alınış Tarihi: Kabul Ediliş Tarihi: KALİTE STANDARTLARI VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KALİTE STANDARTLARINI ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A STUDY ON QUALITY STANDARDS AND THE LEVEL OF IMPORTANCE THAT CONSUMERS ATTACH TO THESE QUALITY STANDARDS IN SANLIURFA PROVINCE Öğr. Gör. Veysel ASOĞLU Harran Üniversitesi, Siverek MYO Okt. Kası KAYA Harran Üniversitesi, Suruç MYO Öğr. Gör. Mehet Reşit SEVİNÇ Harran Üniversitesi, Bozova MYO Öğr. Gör. Gönül SEVİNÇ Harran Üniversitesi, Suruç MYO Öz Her sahada olduğu gibi gıda sanayinde de artan teknoloji kullanıı ile birlikte hızlı gelişeler yaşanakta ve üreti teknolojileri devalı değişektedir. Gıda tüketicileri açısından çok öneli olan bu gelişeleri tüketicilerin birebir takip etesi ükün olaaktadır. Bu duruda tüketiciler gıda üreticilerinin tü üreti safhalarında uyaları gereken yasal evzuat ve zorunlulukları yerine getirelerini bekleekte ve de özellikle satın alak istedikleri gıdalarda alınası gerekli kalite güvence sistelerinin olasını arzu etektedir. Bu çalışaızda yasal evzuatlara da kısaca değinilerek özellikle gıda üreticilerinin sahip olası gerekli kalite güvence sisteleri üzerinde duruluştur. Bu çalışa 2 bölüden oluşaktadır. Birinci bölüde genel olarak ülkeizde ve dünyada kalite ve standart kavralarına, gıda sektöründeki kalite güvence sistelerini inceleniştir. Son bölü olan ikinci bölüde ise Şanlıurfa daki gıda tüketicilerinin kalite standartlarını ve genel olarak yasal evzuat önesee düzeylerinin ölçüü aacıyla uygulanan anket çalışasının analizleri yer alaktadır. Bu araştıranın iki öneli aacı vardır. Birinci aacı tüketicilerin gıda tüketiinde bilinç düzeylerinin arttırılası ve kaliteli ve güvenilir ürünlerin tercih edilesidir İkinci aaç ise üreticilerin kaliteli ürün üretelerinin teşvik edilesidir. Anahtar Kelieler: Gıda, Kalite, ISO Abstract As in all fields of coerce, rapid changes are observed in food industry with the advent of advanced technologies and so production technologies constantly evolve. However, it is not possible for all consuers to follow these developents which are so 87

2 Akadeik Araştıralar ve Çalışalar Dergisi / Journal of Acadeic Researches and Studies Yıl 6 - Sayı 11 Kası 2014 / Volue 6 - Nuber 11 Noveber 2014 significant for the. Therefore, consuers can only expect food producers to coply to all laws and legal regulations in every step of the production. They also require these producers to follow quality standards particularly in the food product that they want to buy. In this study, by referring to legislative regulations we focus on quality assurance systes that food producers are required to have. The study has two chapters. The first chapter will cover general quality standard concepts in our country and the world, and the quality assurance systes in food industry. In the second chapter, surveys studying the level of iportance that food consuers in Sanliurfa attach to basic legal regulations and quality standards will be analysed. This study has two ain goals. It first ais at increasing the level of consuer awareness in food consuption, and so encourages consuers to buy reliable and quality-assured products. It also prootes highly qualified production. Key Words: Food, Quality, ISO GİRİŞ Günüüz dünyasında kalite ve kalite standartları kavraları çağıızın en öneli konu başlıklarından biri haline geliştir. Kalite ve kalite standartları birçok sektörde öneli olasıyla birlikte sağlığı direkt etkilediği için gıda sektöründe daha da büyük öne arz etektedir. Bu anlada çalışada kalite ve kalite standartları kavraı genel olarak irdelenirken aynı zaanda gıda sektöründe de kalite standartları konusu detaylı olarak inceleneye çalışılıştır. Araştırada teel olarak Şanlıurfa daki tüketicilerin gıdada kalite güvence sisteleri ve gıda evzuatı ile ilgili görüşleri ile bunları önesee düzeylerinin belirlenesi aaçlanaktadır. Bu şekilde gıdada kullanılan kalite güvence sistelerinin Şanlıurfa daki tüketiciler tarafından ne derece önesendiği anket yoluyla tespit edilebilecektir. 2. KALİTE STANDART KAVRAMI Kalite, 1990 lı yıllardan bu yana, üreti ve hizet sektörlerindeki iş çevrelerinden eğitie, askeri kuruluşlardan diğer resi kurulara kadar tü alanlarda görev yapan üst yöneticilerin karşısına çıkan, öneli stratejik konuların başında gelektedir. Kalite, işletelerin varlıklarını sürdürebilelerinin, büyüyüp gelişelerinin olazsa olazı olarak görülektedir. Kalite yaşaın heen her alanında aranılan, arzulanan, beklenen ideal bir hedeftir. Bu anlayış bugünün kalitesi, yarının güvencesidir ya da Kaliteyi teşvik etek, geleceği güvenceye alaktır. gibi özdeyişlerle etkileyici bir şekilde ifade edilektedir (Aydeir, 2006: 9). Kalite kavraının kökenlerine inildiğinde Latince nasıl oluştuğu anlaına gelen qualis keliesinden geldiği görülektedir. Diliizdeki kullanıı araştırıldığında ise sözlük anlaı vasıf, nitelik kelielerine vurgu yapıldığı görülektedir (Özdaşlı, 2007: 6). Ülkeizde ilk kalite örneklerine 1502 yılında rastlanılaktadır. Zaanın padişahı 2.Beyazıt tarafından çıkarılan Kanunnae-i İhtisabı Bursa (Bursa Kontrol Kanunu) isili feranda Bursa ipekli kuaş ve kadifelerinin kalite özellikleri ve deneti esasları ile ekek, et, yağ, eyve ve sebze ile diğer tüketi addelerinin satış koşulları bildirilektedir (Paşaoğlu, 2011: 4). 88

3 Akadeik Araştıralar ve Çalışalar Dergisi / Journal of Acadeic Researches and Studies Yıl 6 - Sayı 11 Kası 2014 / Volue 6 - Nuber 11 Noveber 2014 Bir başka tanıa göre kalite; bir al, iş, hizet veya başka bir şeyi diğerinden ayıran özellik, derece, cins, ükeellik veya uygunluk standardıdır ( Seyidoğlu, 2002: 321). Standardizasyon kavraının tanıı ise; belirlenen faaliyet alanıyla ilgili bir konuda ekonoik bir fayda sağlaak aacıyla tarafların etkin katılııyla bir takı kurallar belirlee bu kuralları incelee, uygulaa ve izlee faaliyetlerinin tüüdür (Çağlar ve Kılıç, 2008: 137) Kalite Standartlarının (Kalite Güvence Sistelerinin) Tüketiciler Açısından Önei ve Yararları: Günüüzde tüketicilerin satın alış oldukları her al ve hizet konusunda uzan olası bekleneez. Bu yüzden satın alınan al ve hizetin bir belgelendire kuruluşu tarafından denetleniş ve belgelendiriliş olası aranır. Burada belgelendire, tanılanış bir ürün, işle veya hizetin belirli bir standart veya ayrı bir doküana göre yeterli uygunlukta olduğunun bağısız bir erci tarafından tasdik edilesi faaliyeti olarak tanılanaktadır (Güüş, 2013). Tüketiciler bu belgelere sahip ürünleri alayı diğerlerine tercih ederler. Kalite belgesine sahip ürünler birçok açıdan tüketiciler için önelidir. Kalite standartlarının tüketiciler için öneini ve sağladığı yararları değişik başlıklar altında belirtebiliriz. Bunlar; Tüketicinin can ve al güvenliğini korur; Standart ürün veya hizet, insan sağlığı ve güvenliği bakıından sakıncalar yaratabilecek olan duruları ortadan kaldırdığından, bozuk, çürük, tarihi geçiş veya isteneyen özellikteki ürün veya hizetin alınası gibi endişeleri ortadan kaldırarak tüketiciye güven verir. Karşılaştıra ve seçe kolaylığı sağlar; Standart ürün veya hizet seçii, alıı bazen çok zaan kaybına neden olan, eek sarf eteyi gerektiren uzun ve yorucu çalışaları ortadan kaldırarak tüketicilerin ürün veya hizet alılarında ve seçilerinde kolaylık sağlar. Sipariş-alı işlerini kolaylaştırarak, alıcıların fiyat aldanalarını önler; Mal ve/veya hizet alılarında, uzun yazışalar, al veya hizetin gidip yerinde görülesi, bilineyen al veya hizet ise nuuneler üzerinde birtakı gereksiz işleler standardizasyon sayesinde ortadan kalkaktadır. Standart uygulaaları, tarafların en kısa yoldan birbirleriyle anlaşalarına ikan verektedir. Ucuzluğa yol açar; Bir taraftan al veya hizetlerin kalitelerinde olulu gelişeler olurken diğer taraftan üretide aliyet düşesi sayesinde daha ucuza al veya hizet satın alınası ükün olacaktır (Kölük ve diğer, 2005: 6). Standardizasyon sonucunda, özellikle dayanıklı tüketi allarının parçalarının değiştirilesi, onarı, bakı kolaylığı gibi nedenlerle tüketici, satın aldığı alı daha ucuza ve verili kullana olanağı sağlar (Küçük, 2004: 28); Örneğin buzdolabı satın alan bir tüketici için bu ürün standart değerlerde ve ölçülerde üretileiş olsaydı, o ürüne ilişkin yedek parçalarını ya çok zor bulacaktı ya da hiç bulaayacaktı. Standardizasyon, tüketicinin korunasına yönelik olarak sağlıklı bir çevre oluşasına yardıcı olur; Mal ve hizet üretiinde çevreye 89

4 Akadeik Araştıralar ve Çalışalar Dergisi / Journal of Acadeic Researches and Studies Yıl 6 - Sayı 11 Kası 2014 / Volue 6 - Nuber 11 Noveber 2014 verilebilecek zararların göz önünde bulundurularak standartların hazırlanası, ürünler için kullanılan abalaj alzeelerin standardının belirlenesi sayesinde, he ürünün bozulası he de çevre kirliliği önlenecektir ( Küçük, 2004: 28). Ayrıca kalite standartlarının sadece tüketiciye değil aynı zaanda üreticiye ve illi ekonoiye de ciddi katkıları evcuttur. Milli ekonoiye katkılarını özet olarak belirtek gerekirse; Milli sanayiyi belirli hedeflere yöneltir, Milli üretiin kalite bakıından gelişesine katkı sağlar, Ekonoide arz ve talebin dengelenesine yardıcı olur, yanlış anlaaları, anlaşazlıkları ortadan kaldırır, Ekonoik barışı sağlar, Dağıtı asraflarını azaltır, İhracatta üstünlük sağlar, Milli karakterde bir sanayinin kurulasında ve gelişesinde öncülük yapar, Yan sanayinin kurulasını ve gelişesini sağlar (Kölük ve diğer, 2005: 8 9) Kalite Standartlarının Müşteri Menuniyeti ve Tatini Açısından Önei Topla kalite yönetii anlayışının en öneli hedefi üşteri enuniyetidir ve bu anlayışa göre, üşteri enuniyeti tü işlete yöneticileri ile çalışanlarının katılıını gerektiren, üşteriye odaklanayı zorunlu gören, vazgeçilez bir hedeftir. Müşteri tatini, üşteri enuniyetinde gerekli ancak yeterli değildir. Müşterilerin algıladığı ürün veya hizet kalitesi ile üşteri enuniyeti çoğu kez eş anlalı kullanılaktadır ancak algılanan kalite rasyonel bir anlayıştır, halbuki üşteri enuniyeti duygusal bir reaksiyon olarak ifade edilir ve de ölçüü üşteri tatinini ölçekten daha zordur ( Bayuk, 2004: 22). Günüüzde üretilen ürünlerin çok çeşitli ve alternatifli olası ve her ürünün heen heen her yerden istenildiği anda tein edilebilesi üreticiler açısından üşteri enuniyeti ve tatinini vazgeçilez kılıştır. Yeni çağın üşteri tipi, artık daha fazla özel ilgi ve hizet bekleekte, duygu ve düşüncelerinin anlaşılasını arzulaakta, kendisi ile bire-bir ilişkinin oluşturulasını, hatta kişiye özel ürün veya hizetleri işleteden bekleektedir (Bayuk, 2004: 2). Üreticilerin üşterilerini ellerinde tutabileleri adına bu istekleri görezlikten geleleri ükün görüneektedir. Müşteri tatini ve enuniyetinin bu kadar ön plana çıktığı bir dönede, kalite güvence sistelerinin üşterilerin alı tercihlerinde etkisi oladığını düşünek akılcı olaz. Sürekli değişen üşteri beklentileri sonucunda, kalite güvence sisteleri üşteriye sunulan hizet kalitesini garanti altına alaktadır. Müşterilerle satış dışında gerek isteklerinin belirlenesi gerekse sunulan hizetlerin beğenilirliğinin ölçülebilesi için çok yakın ve yoğun ilişki kurulalıdır ( Bağdat, 2000: 1). 90

5 Akadeik Araştıralar ve Çalışalar Dergisi / Journal of Acadeic Researches and Studies Yıl 6 - Sayı 11 Kası 2014 / Volue 6 - Nuber 11 Noveber Gıdada Kalite Ülkeizde ve dünyada gıda sektörü kaçınılaz olarak kalitenin ön planda tutulduğu sektördür. Doğrudan insan sağlığını etkileyen ürünler olduğu için gıdada kalite her geçen gün daha fazla öne kazanaktadır. Gıda sektöründe dış ticaret payının ciddi oranlarda düşesi, yüksek kalitede üreti, pazarlaa ve organizasyonel olarak değişikliklere gidilesi gerektiğini gösterektedir. Kısa vadede bu konularda sonuç alınak isteniyorsa kalite güvenlik sistelerinin yaygınlaştırılasına ihtiyaç vardır. Gıda güvenliği ve kalite sisteleri işleteler için ürün ve hizet kalitesinde düzele, dolayısıyla ihracat ikanlarında artış, standart dışı üretilerde azala, üreti ve işlelerde disiplin oluşturulası, yöneti etkinliğinin arttırılası ve tü bunların ötesinde kalite kültürüne sahip ola gibi pek çok fayda sağlayacaktır (Malatyalı, 2007: 1-2). Gıda sektöründe kalite kontrolünün esas aacı; tüketici gruplarının isteklerine uygun niteliklere sahip en ekonoik gıda üretiini sağlaaktır. Aacın gerçekleşebilesi için de günüüzün bilisel ve teknolojik yöntelerini uygulayabile ikânlarına sahip olanın yanı sıra kalite kontrol sisteinin de çok iyi organize edilesi şarttır. Aksi takdirde; öncelikle tüketici sağlığında, topluun beslenesinde, gıda kayıplarının önlenesinde, yasal şartların yerine getirilesinde ve uluslararası ticarette bazı aksaklıklar ortaya çıkaktadır (Büyükhelvacıgil, 2009: 2) ISO Gıda Güvenliği Yöneti Sistei ISO tarafından hazırlanan ve 2005 yılı Eylül ayında yayınlanan ISO standardı Gıda Güvenliği Yöneti Sistei olarak yayınlanış ilk uluslararası standarttır. Ülkeizde TS HACCP Standardı iptal edilerek uluslararası geçerliliği olan TS EN ISO Gıda Güvenliği Yöneti Standardı yayınlanıştır (Şahin, 2007: 94). TS EN ISO Gıda Güvenliği Yöneti Sisteleri Standardı, CEN tarafından kabul edilen EN ISO (2005) Standardı esas alınarak hazırlanış ve 24 Nisan 2006 tarihinde Türk Standardı olarak yayılanarak bu konudaki ilgili tarafların hizetine sunuluştur (Büyükhelvacıgil, 2009: 2). TS EN ISO şartlarını karşılandığında HACCP prensipleri de yerine getiriliş dolayısıyla istenen yasal şartlarda sağlanış olaktadır (Kahvecioğlu ve Özen, 2008: 3). Bu standart, gıda zincirinde yer alan bir kuruluşta, gıdanın tüketii sırasında güvenli olasını sağlaak ve gıda güvenliğine yönelik olan tehditleri kontrol altına ala yeteneğini gösterek için gerekli olan gıda güvenliği yöneti sisteine ait şartları kapsar. ISO 22000, Gıda zinciri içindeki kuruluşlar: taze sebze-eyve üreticileri, taze hayvansal ürün üreticileri, gıdayı isleyen kuruluşlar, taşıyan/nakliye edenler, depolayanlar, son gıda satış noktalarını (hiperarketler gibi) kapsaaktadır ISO 22000, aşağıdaki 4 teel eleanı birleştirektedir (Erfa, 2007: 19): İnteraktif iletişi: kurulusun ürün aldığı ve ürün sattığı diğer kuruluşlarla iletişii, üşteri ve tüketicilerle olabilecek tehlikeler ve kontrol faaliyetleriyle ilgili olarak iletişii, Siste Yönetii, Ön Koşul Prograları, 91

6 Akadeik Araştıralar ve Çalışalar Dergisi / Journal of Acadeic Researches and Studies Yıl 6 - Sayı 11 Kası 2014 / Volue 6 - Nuber 11 Noveber 2014 HACCP Prensipleri. 3. MATERYAL VE YÖNTEM Araştıranın kapsaına Şanlıurfa il sınırları içerisinde yer alan belirli yaş ve gruplarda hanelerinde gıda alışverişlerini gerçekleştiren tüketici dahil ediliştir. Yapılan araştırada veri toplaa yöntei olarak anket forları kullanılıştır. Araştırada kullanılan anket forlarının başında anketle ilgili bilgi yer alaktadır. Anketler Şanlıurfa ilindeki tüketici ile yüz yüze görüşeler yapılarak uygulanıştır. Bu tüketicilere anket çalışasından önce gerekli bilgiler aktarılış ve çalışanın aacı izah ediliştir. Anket foru iki bölüden oluşaktadır. Birinci bölüde, örnekle grubundaki tüketicilerin teel özelliklerini belirleeye yönelik deografik sorular soruluştur. Veri toplaa aracının değerlendirilesinde 5li Likert Ölçeği kullanılıştır. Araştırada elde edilen veriler, SPSS 11,5 İstatistik Paket Prograı nda değerlendiriliş, sonuçlar; Frekans Analizleri ve Ki Kare Testleri yardııyla açıklanaya çalışılıştır. Şanlıurfa 2012 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteine göre kişi nüfusa sahiptir (Türkiye İstatistik Kuruu, 2012). Bu değere göre anketiiz için %95 güven aralığında %5 yanıla payı ile seçiş olduğuuz örnekle Tablo 1 de belirtilen tablo değerleri ile kıyaslanınca fazlası ile yeterli görülektedir. Tablo 1: %95 Güven Aralığında Farklı Ana Kütle Büyüklükleri İçin Örnek Büyüklükleri Büyüklük ± 1 % ± 2 % ± 3 % ± 5 % ve Kaynak: Kurtuluş, 1992:

7 Akadeik Araştıralar ve Çalışalar Dergisi / Journal of Acadeic Researches and Studies Yıl 6 - Sayı 11 Kası 2014 / Volue 6 - Nuber 11 Noveber Araştıranın Hipotezleri Araştıra hipotezleri aşağıdaki gibi belirleniştir. H1: Kalite standartlarının ne anlaa geldiğinin bilinesi eğiti düzeyine göre farklılık gösterir. H2: Gıdada kaliteyi önesee düzeyi eğiti düzeyine göre farklılık gösterir. H3: Gıdada kaliteyi önesee düzeyi aylık ortalaa gelir düzeyine göre farklılık gösterir Araştıranın Güvenilirlik Analizi Soru kâğıdını oluşturan soruların araştıranın aacına hizet eder güvenirliğe sahip olası büyük öne taşıaktadır. Anketin güvenirliği için, bir başka ifadeyle araştıranın aacına ulaşabilesi için, ankette kullanılan tü soruların teel araştıra sorusunun cevabını sağlayabilecek nitelikte olası gerekir. Bu ise sorular arasında yüksek düzeyde korelasyon bulunasıyla ükündür. Cronbach Alfa Katsayısı bu aaca hizet eden bir istatistik tekniğidir (Kalaycı, 2006: 403). Cronbach Alfa Katsayısı 0 ile 1 arasında yer alır. Test sonucunda bulunan katsayı anketin güvenirlik düzeyini gösterir. Cronbach Alfa Katsayısının değerlendirilesinde uyulan değerlendire kıstasları genelde şöyledir: Alfa katsayısı 0,40 tan küçük: Ölçek güvenilir değil, Alfa katsayısı 0,41 0,60 arası: Ölçek düşük düzeyde güvenilir, Alfa katsayısı 0,61 0,80 arası: Ölçek oldukça güvenilir, Alfa katsayısı 0,81 1,00 arası: Ölçek yüksek derecede güvenilirdir. Bu aaçla veriler SPSS prograına girildikten sonra Cronbach Alfa Katsayısı hesaplanış ve bu katsayının 0,8939 (%89) olduğu belirleniştir. Bu bir araştıra için oldukça yüksek düzeyde bir güvenirlik katsayısıdır. 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 4.1. Deografik Bilgiler Araştıradan elde edilen deografik bilgiler ve bu bilgiler doğrultusunda oluşturulan yorulaalar aşağı Tablo 2 de belirtildiği gibidir; Tablo 2: Katılıcıların Deografik Bulguları Özellikler Kategoriler f % Yaş ve üzeri TOPLAM 100 Erkek Cinsiyet Bayan TOPLAM

8 Akadeik Araştıralar ve Çalışalar Dergisi / Journal of Acadeic Researches and Studies Yıl 6 - Sayı 11 Kası 2014 / Volue 6 - Nuber 11 Noveber 2014 Eğiti Duruu Herhangi Bir İşte Çalışıyor Musunuz? Çalışıyor İseniz Mesleğiniz? Aylık Ortalaa Gelir Düzeyi Kategoriler f % İlköğreti Lise Üniversite Lisansüstü TOPLAM 100 Evet Hayır TOPLAM 100 İşçi Meur Çiftçi 20 5 Serbest Meslek Öğrenci Diğer TOPLAM TL Arası TL arası TL arası TL arası ve üzeri 12 3 TOPLAM 100 Tablo 2 den görüldüğü üzere anketiize katılan katılıcıların yaklaşık %90 ı 40 yaş ve altı kişilerden oluşaktadır. Geri kalan %10 luk dilide ise 40 yaş ve üzeri katılıcılar görülektedir. Anketiiz yaklaşık %65 oranında erkeklere %35 gibi bir oranla da bayanlara uygulanıştır. Erkek oranının yüksek olasının nedenleri arasında anket çalışaızın esai saatleri içerisinde yapılasının ve erkek iş gücünün daha fazla olası yer alaktadır. Katılıcıların eğiti durularına bakıldığında bu değerler de şöyle özetlenebilir; yaklaşık olarak %45 ilköğreti, %28 lise, %21 oranında üniversite ve geri kalan %6 oranında da lisansüstü ezunları anketiize yanıt veriştir. Bu değerler ilin eğiti düzeyine de ışık tutası açısından önelidir. Katılıcıların yaklaşık %70 i bir işte çalışakta geri kalanlar da çalışaaktadır. Herhangi bir işte çalışayan %30 luk diliin çoğunluğunu öğrenciler ve ev hanıları oluşturaktadır. Anketiizi cevaplayan %50 lik bir kesi işçi ve eurlardan oluşakta geri kalan %50 yi ise çiftçiler, serbest eslek ensupları, öğrenciler ve diğer seçeneğini işaretleyenler (ki bunlarında çoğunluğu ev hanıları) oluşturaktadır. Bu kişilerin gelirleri kendilerine sorulduğunda da alınan cevaplara göre görülektedir ki yaklaşık %40 lık dilii 500 TL ve daha aşağısında bir aaşa çalışaktadır. Bu ücret iktarı asgari ücrete bile tekabül geleesi de iliizin bir diğer sorununu gözler önüne serektedir. 94

9 Akadeik Araştıralar ve Çalışalar Dergisi / Journal of Acadeic Researches and Studies Yıl 6 - Sayı 11 Kası 2014 / Volue 6 - Nuber 11 Noveber Araştıranın Frekans Analizi Bulguları Gıda tüketicilerine yöneltilen en öneli sorulardan birisi olan gıda alışverişinizi nerelerden yapıyorsunuz şeklindeki soruuza %30.5 ile Market/ Süperarket, %21.8 ile Set Pazarları, %20.5 ile Hiperarket %10.2 Bakkal/Manav ve %13 ile diğer yerler cevabını aldık. Bu da gösterektedir ki tüketiciler gıda alışverişlerinde büyük oranlarda arketlere ve set pazarlarına yönelektedir (Tablo 3). Tablo 3: Gıda Ürünleri Alırken Tercih Edilen Alışveriş Noktaları Özellikler Kategoriler f % Hiperarket Market/Süperarket Gıda ürünleri alırken tercih Bakkal/Manav ettiğiniz alışveriş noktaları Set Pazarları nerelerdir? Diğer TOPLAM 100 Tablo 4: Alınan Gıda Ürünlerin Dış Özelliklerinin İncelenesinin Frekans Analizleri Tablosu Kararsızı TOPLA M Satın alayı düşündüğü gıda ürününün özelliklerini etiketindeki bilgilerle 144 % % % % %3.3 karşılaştırırı Gıda ürünlerinde Gıda,Tarı ve Hayvancılık Bakanlığı nc a verilen üreti izin 119 % %25 75 % % %2.3 ve tarih nuarasını kontrol ederi. İthal gıda ürünlerinde Bakanlığın izin ve nuarasına 125 % %26 93 % % %8 95

10 Akadeik Araştıralar ve Çalışalar Dergisi / Journal of Acadeic Researches and Studies Yıl 6 - Sayı 11 Kası 2014 / Volue 6 - Nuber 11 Noveber 2014 dikkat ederi. Aldığı gıda ürünün abalajına, bozulup bozuladığı na dikkat ederi. Aldığı gıda ürünün çeşidine göre uygun ortada uhafaza edilip edilediğin e dikkat ederi. 203 % % % %24.3 Kararsızı 59 % %20 27 % % % %5.8 TOPLA M Gıda tüketicilerinin anket sorularına verdikleri yanıtlar çerçevesinde hazırlanan Tablo 4 de görülen değerlere göre tüketicilerin büyük bir çoğunluğu aldıkları gıda ürünlerindeki etiket bilgilerini inceleekte, ilgili Bakanlıkça verilen izin ve tarihlerin kontrolünü yapakta, abalajlardaki bozula ve değişelere dikkat ederek satın aldıkları ürünlerin uygun şartlarda uhafazasını sağlaaktadırlar. Kalite Standartları kavraının ne anlaa geldiğini biliyoru Aldığı gıda ürünlerinde kalite güvence belgesinin olasını önesiyoru İhtiyacı olan ürünün ucuzluğuna bakarı, Tablo 5: Gıdada Kalite Bilinç Düzeyi Ölçü Sonuçları Kararsızı Katılıyor Katılıyor u u 149 % % % % % % % %24 86 % % % % % %3 83 %20.8 TOPLA M

11 Akadeik Araştıralar ve Çalışalar Dergisi / Journal of Acadeic Researches and Studies Yıl 6 - Sayı 11 Kası 2014 / Volue 6 - Nuber 11 Noveber 2014 kalite belgesi öneli değil HACCP-ISO standardının içeriğinin ne anlaa geldiğini biliyoru. Aldığı ürünlerde kalite güvence sistei yerine çarpıcı reklaları baz alırı. Kalite Güvencesine sahip olası bir ürünü alak için bana göre yeterli bir sebeptir. Markalı ürünler kaliteli ve güvenilirdir Alışverişleri de ürünün kalite standardına sahip olasından daha çok alışkanlıkları a öne veriri 115 % % % % %22 62 % % % % % %25 70 %17.5 Kararsızı 44 %11 72 %18 61 % % %25 Katılıyor u 123 % % % % %27.3 Katılıyor u 99 % % %6.7 TOPLA M Katılıcıların kalite standartlarını bile ve genel olarak önesee düzeylerinin sorgulandığı soruların ve cevapların yer aldığı Tablo 5 te görüldüğü üzere katılıcıların yaklaşık %67 si kalite standardı kavraının ne anlaa geldiğini bilekte ve bu örnekle içerisinde yer alan kişilerin sadece %55.3 ü aldığı gıda ürünlerinde kalite belgesini öneseektedir. Kalite standartları içerisinde gıda da kullanılan HACCP-ISO standardının ne anlaa geldiği sorusuna ise yaklaşık %45 oranında olusuz yanıt veriştir. 97

12 Akadeik Araştıralar ve Çalışalar Dergisi / Journal of Acadeic Researches and Studies Yıl 6 - Sayı 11 Kası 2014 / Volue 6 - Nuber 11 Noveber 2014 Ankete katılan tüketicilerin %57.3 ü kalite güvence yerine çarpıcı reklalardan etkilendiklerini belirtişlerdir. Ayrıca tek başına kalite belgesini yeterli göreyenlerin sayısı da %61.6 ile azısanaayacak kadar çoktur. Yine katılıcıların %67.3 lük kısı alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçediklerini kaliteden ziyade alıştıkları ürünü satın alayı tercih ettiklerini belirtişlerdir. Markalı ürünlerin kaliteli ve güvenilir olup oladığı şeklinde yöneltilen soruya katılıcılarıızın yaklaşık %70 i arkalı ürünlere güvendiklerini ve bu ürünlerin kaliteli olduklarını belirtişlerdir. Tablo 6: Gıda Mevzuatı ve Yasalarının Bilinç Düzeyi Ölçü Sonuçları Kararsızı Ülkeizde üretilen gıdalar ithal edilenlerden daha güvenlidir. Türk Gıda Kodeksi kavraını duydu Ülkeizde yasal otoriteler gıda riskleri ile ilgili kararlar alırken en güncel bilisel kanıtları dikkate alır. Ülkeizde yasal otoriteler vatandaşın sağlığına yönelik tehlike öngördüğün de çok hızlı harekete geçer. Ülkeizde yasal otoriteler 136 %34 61 % % % % % %15 66 % % % % % %15.4 Kararsızı 52 %13 52 % %10 97 % % % % % % % % %24.5 TOPLA M TOPLA M

13 Akadeik Araştıralar ve Çalışalar Dergisi / Journal of Acadeic Researches and Studies Yıl 6 - Sayı 11 Kası 2014 / Volue 6 - Nuber 11 Noveber 2014 gıda ile ilişkili riskler hakkında kauoyunu oldukça iyi bilgilendirir Ülkeizde yasal otoriteler vatandaşları nın sağlık riskleri ile ciddi olarak ilgilenir. Ülkeizde yasal otoriteler üreticilerin karlarından ziyade tüketicilerin sağlığını ön planda tutar. Gıdanın güvenli olduğundan ein olak için ülkeizde katı yasalar vardır. Ülkeizde gıda güvenliği ile ilgili yasalar ta olarak uygulanır. Gıda tüketicisi olarak iade etek istediği ürünle ilgili olarak haklarıın bilincindeyi Gıda güvenliği konusunun 10 yıl 120 %30 51 % % % % % % % % % % % % % %32 69 % % % % % % % % % %16 78 % % % %10 48 %12 99

14 Akadeik Araştıralar ve Çalışalar Dergisi / Journal of Acadeic Researches and Studies Yıl 6 - Sayı 11 Kası 2014 / Volue 6 - Nuber 11 Noveber 2014 öncesiyle kıyaslanınca daha da geliştiğini düşünüyoru. Katılıcıların gıda evzuatı ve yasal hakları konusunda sorulan sorulara verdikleri yanıtlar Tablo 6 da belirtildiği gibidir. Elde edilen sonuçlara göre; Tüketicilerin %64,5 i ülkeizde üretilen gıda ürünlerini ithal edilenlerden daha güvenilir bulduklarını belirtişlerdir. Aynı yüksek yüzdeyi yasal otoritelerin gıda konusunda duyarlılıkları, acil üdahaleleri, riskleri azaltası, yasaları ta olarak uygulaası gibi konu başlıkları için sorulan sorularda görüleektedir. Bu sorularla ilgili alınan olulu yanıtların yüzdesi %20 ile 55 arasındadır. Bu değerlere göre vatandaşlarıızın gıda konusunda yasal otoritelere ta olarak güvenediği sonucuna ulaşılabilir. Gıda tüketicileri olarak iade etek istedikleri ürünler ile ilgili olarak %59 oranında katılıcılar haklarının bilincinde olduklarını belirtişlerdir. Ayrıca gıda güvenliği konusunun on yıl öncesine göre daha fazla geliştiğini savunanların yüzdesi ise %61 dir. Bu iki soruda değerlerin yüksek çıkasında büyük firaların 444 lü şikayet hatları kurası ve illerde valilikler bünyesinde oluşturulan Tüketici Hakları Koisyonları nın etkili olduğu söylenebilir Araştıra Hipotezlerinin Analiz Bulguları H0: Kalite standartlarının ne anlaa geldiğinin bilinesi eğiti düzeyine göre farklılık gösterez H1: Kalite standartlarının ne anlaa geldiğinin bilinesi eğiti düzeyine göre farklılık gösterir. Tablo 7: H1 Hipotezi İçin Ki Kare Test Analiz Sonuçları Value df Asyp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square (a) Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Tablo 7 de Assyp.Sig. sütunun en üstündeki anlalılık değerinin p = 0,00 olduğu görülektedir. Bu değer p < 0,05 şartını karşıladığından eğiti düzeyi ile kalite standartlarının ne anlaa geldiğinin bilinesi arasındaki ilişkinin anlalı olduğu söylenebilir. Bu bulgulardan hareketle H0 hipotezi reddediliş ve Kalite standartlarının ne anlaa geldiğinin bilinesi eğiti düzeyine göre farklılık gösterir sonucuna varılıştır. H0: Gıdada kaliteyi önesee düzeyi eğiti düzeyine göre farklılık gösterez. 100

15 Akadeik Araştıralar ve Çalışalar Dergisi / Journal of Acadeic Researches and Studies Yıl 6 - Sayı 11 Kası 2014 / Volue 6 - Nuber 11 Noveber 2014 H2: Gıdada kaliteyi önesee düzeyi eğiti düzeyine göre farklılık gösterir. Tablo 8: H2 Hipotezi İçin Ki Kare Test Analiz Sonuçları Asyp. Sig.n(2- Value df sided) Pearson Chi-Square (a) Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Tablo 8 de Assyp.Sig. sütunun en üstündeki anlalılık değerinin p = 0,00 olduğu görülektedir. Bu değer p < 0,05 şartını karşıladığından eğiti düzeyi ile gıdada kaliteyi önesee arasındaki ilişkinin anlalı olduğu söylenebilir. Bu bulgulardan hareketle H0 hipotezi reddediliş ve kalite standartlarının önesenesinin eğiti düzeyine göre farklılık gösterdiği sonucuna varılıştır. H0: Gıdada kaliteyi önesee düzeyi aylık ortalaa gelir düzeyine göre farklılık gösterez H3: Gıdada kaliteyi önesee düzeyi aylık ortalaa gelir düzeyine göre farklılık gösterir Tablo 9: H3 Hipotezi İçin Ki Kare Test Analiz Sonuçları Asyp. Sig. (2- Value df sided) Pearson Chi-Square (a) Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Tablo 9 da Assyp.Sig. sütunun en üstündeki anlalılık değerinin p = 0,00 olduğu görülektedir. Bu değer p < 0,05 şartını karşıladığından aylık ortalaa gelir düzeyi ile gıdada kaliteyi önesee arasındaki ilişkinin anlalı olduğu söylenebilir. Bu bulgulardan hareketle H0 hipotezi reddediliş ve kalite standartlarının önesenesinin aylık gelir düzeyine göre farklılık gösterdiği sonucuna varılıştır. 5. Genel Değerlendire ve Sonuç Elde edilen bulgular çerçevesinde Şanlıurfa daki tüketicilerin beklentilerin aksine gıda konusunda kaliteye öne verdiği ve gıda ile ilgili evzuat ve yasal bilgiler konusunda haberdar oldukları görülektedir. Bu veriler he tüketiciler için çok uut verici he de üreticiler için bir uyarı ışığı sayılabilir. Kalitenin hayatın her aşaasına girdiği günüüzde özellikle gıda sektöründe insanların bilinç düzeylerinin çok düşük oladığının saptanış 101

16 Akadeik Araştıralar ve Çalışalar Dergisi / Journal of Acadeic Researches and Studies Yıl 6 - Sayı 11 Kası 2014 / Volue 6 - Nuber 11 Noveber 2014 olası enuniyet vericidir. Ancak araştıra bulgularından elde edilen diğer sonuçlara göre tüketiciler addi ikanları ölçüsünde kaliteye daha fazla öne verektedirler. İndirili ve proosyonlu ürünlerin daha fazla tercih eteleri bunun öneli kanıtlarındandır. Ekonoik kriz nedeniyle tü harcaaların kısıldığı günüüzde ne yazık ki tüketicilerin beklendiği üzere kaliteyi ikinci plana atabilecekleri yoruu yapılabilir. Bu araştıra için isteneyen aa hayat şartları içerisinde görülesi noral olan bir sonuçtur. Market/Süperarketlerin gıda alışverişlerinde set pazarlarından daha fazla tercih edilesi tüketicilerin büyük oranda kredi kartları kullanalarına yorulanabilir. Gıda Güvenliği Derneği nce yapılan ve tü Türkiye yi kapsayan araştırada da çalışaızla benzer sonuçlara ulaşılıştı. Çalışaya katılan tüketicilerin büyük bir kısı gıdada kalite konusunda standart isileri gibi teknik terilere yabancı olsalar da gıda alırken abalajlarına, son kullana tarihleri gibi ürünün dışında belirtilen özelliklere dikkat ettiklerini ifade etişlerdir. Çarpıcı reklaların gıda alıında kendilerini fazla etkileediğini belirten tüketiciler arkalı ürünlerin kaliteli ve güvenilir olduğunu yüksek oranlarda kabul etişlerdir. Yasal prosedürler konusunda otoritelere güven noktasında Şanlıurfa ilindeki tüketiciler tü Türkiye ile yakın rakalarla güven duygularını belirtişlerdir. Sonuç olarak he ülkeiz ve bu kapsada Şanlıurfa daki tüketicilerin gıda ürünlerinde kalite konusunda gittikçe daha bilinçli bir satın ala davranışı sergiledikleri ve bunun topluun geneline yansıası beklenektedir. KAYNAKÇA Aydeir, F. A. (2006). Topla Kalite Yönetiinin İş Yaşaına Etkisi ve Sağlık Sektöründe Uygulanası. Yayılanaış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bililer Enstitüsü. Bağdat, M. (2000), Türkiye de Kalite Algılaası ve Müşteri Odaklılık, Polis Dergisi, Nisan Sayı No:23, Syf: Bayuk, M.N. (2004). Müşteri Sadakati ve Bankacılıkta Müşteri Sadakatinde Sosyo-Kültürel ve Psikolojik Faktörlerin Rolü. Yayılanaış Doktora Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bililer Enstitüsü. Büyükhelvacıgil, T. (2009), Gıda Sektöründe Kalite, TSE Yayınları Standard Dergisi, Şubat, Sayı: 561, 1 5. Çağlar, İ. Ve Kılıç, S. (2008), Kalite Güvence Standartları, (2. Baskı), Ankara, Nobel Yayın Dağıtı. Güüş, S. (2013). Rekabet, Kalite ve Ürün Belgeleri, (Erişi Tarihi: ) Erfa, M. A. (2007). Ha ve Ayçiçeği Yağı Üretiinde TS EN ISO Gıda Güvenliği Yöneti Sisteinin Kurulası. Yayılanaış Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ: Trakya Üniversitesi, Fen Bilileri Enstitüsü. Kahvecioğlu, B. ve Özen, M. (2008), Yeek Üretiinde TS EN ISO Gıda Güvenliği Yöneti Sisteinin Uygulanası, TSE Yayınları Standard Dergisi, Teuz, Sayı:554,

17 Akadeik Araştıralar ve Çalışalar Dergisi / Journal of Acadeic Researches and Studies Yıl 6 - Sayı 11 Kası 2014 / Volue 6 - Nuber 11 Noveber 2014 Kalaycı, Ş. (2006) Faktör Analizi. SPSS Uygulaalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, (2. Baskı), Ankara, Asil Yayın Dağıtı. Kölük, N., Dilsiz, İ., Kartal, S.C. (2005). Kalite Güvencesi ve Standartları, (5. Baskı), Ankara, Detay Yayıncılık. Kurtuluş, K. (1992). Pazarlaa Araştıraları, (1. Baskı), İstanbul, İstanbul Üniversitesi İşlete İktisadı Enstitüsü Yayınları Yayın No: 146. Küçük, O. (2004). Standardizasyon ve Kalite, (1. Baskı), Ankara, Seçkin Yayınları. Malatyalı, K. (2007), Gıda Sektöründe, Gıda Güvenliği ve Kalite Sisteleri Neden Gerekli, TSE Yayınları Standard Dergisi, Teuz, Sayı: 542, 1-7. Özdaşlı, K. (2007). Sivil Toplu Kuruluşlarında Topla Kalite Yönetiinin Uygulanabilirliği: Bir Araştıra. Yayılanaış Yüksek Lisans Tezi, Isparta: Süleyan Deirel Üniversitesi, Sosyal Bililer Enstitüsü. Paşaoğlu, P. (2011). Hizet İşletelerinde Topla Kalite Yönetii. Yayılanaış Yüksek Lisans Tezi, Isparta: Süleyan Deirel Üniversitesi, Sosyal Bililer Enstitüsü. Seyidoğlu, H. (2002). Ekonoik Teriler: Ansiklopedik Sözlük, (3. Baskı), İstanbul, Güze Can Yayınları. Şahin, H. (2007). ISO Gıda Güvenliği Yöneti Sistei, TSE Yayınları Standard Dergisi, Teuz, Sayı:541, Türkiye İstatistik Kuruu. (2012). İl ve Cinsiyete Göre İl/İlçe Merkezi, Belde/Köy Nüfusu ve Nüfus Yoğunluğu, (Erişi Tarihi: ). 103

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr 29 KMÜ Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.ku.edu.tr Karaanoğlu Mehetbey Üniversitesi (KMÜ) Öğrencilerinin Barına Sorunlarının Tespiti ve Değerlendirilesi *

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ Aralık 2010

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ Aralık 2010 EK 7: ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARI: AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET

Detaylı

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ The Journal of Acadeic Social Science Studies International Journal of Social Science Volue 6 Issue 3, p. 1217-1230, March 2013 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ THE SIGNIFICANCE

Detaylı

www.aycicekmakina.net

www.aycicekmakina.net Ayçiçek; Tarı Makinaları İalat Sanayi ; Tarı akinaları ialat sektöründe faaliyet gösterektedir. Firaız; Tarı akinaları alanında üşteri beklentilerine en iyi hizeti sunak, gelişen tarı sektöründe akineye

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI art Kau İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Duru Öngörülen veya ler veya Taala Açıklaa Uygulaa Sonucu (*),

Detaylı

EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 10 th International Conference on Knowledge, Econoy and Manageent; 11 th International Conference of the ASIA EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ / TOTAL QUALITY MANAGEMENT OF EDUCATION Bilal Çankır / Kırklareli

Detaylı

Bilimsel Süreç Becerilerinin Ortaöğretim 10., 11., 12. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programlarında Temsil Edilme Durumları

Bilimsel Süreç Becerilerinin Ortaöğretim 10., 11., 12. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programlarında Temsil Edilme Durumları Bilisel Süreç Becerilerinin Ortaöğreti 10., 11., 12. Sınıf Kiya Dersi Öğreti Progralarında Tesil Edile Duruları Yrd. Doç. Dr. Abdullah AYDIN Ahi Evran Üniversitesi, Eğiti Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretenliği

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ ( )

TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ ( ) SÜ İİBF Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi 63 TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ (992-23) Doğan UYSAL * Savaş ERDOĞAN ** Mehet MUCUK *** Özet Bu çalışa turiz gelirleri

Detaylı

BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI

BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI Süleyan Deirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bililer Fakültesi Dersi Y.05, C.0, S.3, s.39-340. Suleyan Deirel University The Journal of Faculty of Econoics and Adinistrative Sciences Y.05, Vol.0, No.3,

Detaylı

2015 YILLIK İŞ PLANI

2015 YILLIK İŞ PLANI Sayfa No: / 6 AMAÇ HEDEF. HİZMET ALANIMIZDA BULUNAN EDREMİT, AKÇAY, ALTINOLUK VE HAVRAN İLÇELERİNDE ÜYELERİMİZ VE HALKLA İLETİŞİMİMİZİ GÜÇLENDİRMEK ÜYELERİMİZİN ODAMIZA BAKIŞ AÇILARINI OLUMLU HALE GETİRMEK

Detaylı

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013 Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013 TÜNELLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ AMACI 1-Yapılacak tünellerin, projelendire kriterlerini belirleek ve teknik

Detaylı

2016 YILLIK İŞ PLANI

2016 YILLIK İŞ PLANI YILLIK İŞ PLANI Sayfa No: / 3 SU AMAÇ HEDEF. HİZMET ALANIMIZDA BULUNAN EDREMİT, AKÇAY, ALTINOLUK VE HAVRAN İLÇELERİNDE ÜYELERİMİZ VE HALKLA İLETİŞİMİMİZİ GÜÇLENDİRMEK ÜYELERİMİZİN ODAMIZA BAKIŞ AÇILARINI

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNDE KALİTE YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Karadeniz Bölgesi Örneği)

ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNDE KALİTE YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Karadeniz Bölgesi Örneği) ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNDE KALİTE YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Karadeniz Bölgesi Örneği) Hicabi CINDIK Yener TOP Selan KARAYILMAZLAR Kadri Ceil AKYÜZ Karadeniz Teknik Üniversitesi Oran Fakültesi Oran

Detaylı

11. Üretim Bölgeleri Yönünden Karşılaştırma ve Değerlendirme

11. Üretim Bölgeleri Yönünden Karşılaştırma ve Değerlendirme 11. Üreti Bölgeleri Yönünden Karşılaştıra ve Değerlendire Üreti bölgeleri yönünden tuz üreti ve tüketii ile ilgili yapacağıız kısa bir çözülee ile, gelecekteki üreti stratejisine ilişkin birtakı ipuçları

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI VE İNTERNETİ BİLME VE KULLANMA AMAÇLARI (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI VE İNTERNETİ BİLME VE KULLANMA AMAÇLARI (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI VE İNTERNETİ BİLME VE KULLANMA AMAÇLARI (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Sadettin SARI Yrd. Doç. Dr., Paukkale Üniversitesi, Eğiti Fakültesi, Güzel Sanatlar

Detaylı

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ Gündüz GÜRHAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilileri ve Teknolojisi Enstitüsü İnciraltı/İzir E-Posta:gunduz.gurhan@deu.edu.tr

Detaylı

TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ

TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ V. Ulusal Üreti Araştıraları Sepozyuu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, - Kası 0 TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ Ein Başar BAYLAN İstanbul Ticaret Üniversitesi Özet Portföy

Detaylı

SESSION 1. Ahmet Kamacı (Artvin Çoruh University, Turkey) Yener Oğan (Artvin Çoruh University, Turkey) Abstract

SESSION 1. Ahmet Kamacı (Artvin Çoruh University, Turkey) Yener Oğan (Artvin Çoruh University, Turkey) Abstract SESSION 1 Turiz Gelirlerinin Ekonoik Büyüe Üzerine Etkileri: Panel Eşbütünleşe ve Nedensellik Analizi The Affects of Touris Revenues on Econoic Growth: A Panel Cointegration and Causality Analysis Ahet

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 67

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 67 Dulupınar Üniversitesi Sosyal Bililer Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 67 TÜRKİYE DE PARA TALEBİ İSTİKRARLILIĞININ TESTİ: KAYAN PENCERELERDE SINIR TESTİ YAKLAŞIMI Veli Yılancı, Arş.Grv., İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

KAYITDIŞI EKONOMİ: ANKET ÇALIġMASI ve BULGULAR. C C Aktan & Fatih Savaşan

KAYITDIŞI EKONOMİ: ANKET ÇALIġMASI ve BULGULAR. C C Aktan & Fatih Savaşan KAYITDIŞI EKONOMİ: ANKET ÇALIġMASI ve BULGULAR C C Aktan & Fatih Savaşan ANKET : KAPSAM VE YÖNTEM ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ÇalıĢada noinal (üreti yapısı, cinsiyet,eğiti düzeyi gibi) ve sıralı (bir önerenin katılıcı

Detaylı

Finansal Varlık Fiyatlama Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin Hesaplanması: Parametrik Olmayan Yaklaşım

Finansal Varlık Fiyatlama Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin Hesaplanması: Parametrik Olmayan Yaklaşım Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 007 Finansal Varlık Fiyatlaa Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin Hesaplanası: Paraetrik Olayan Yaklaşı Yrd. Doç. Dr. Kutluk Kağan Süer Aycan Hepsağ Bu çalışada, 05/01/000

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

FIRINLAR İÇİN UYULMASI GEREKLİ TEMEL ŞARTLAR

FIRINLAR İÇİN UYULMASI GEREKLİ TEMEL ŞARTLAR ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITS STÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN RBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITS

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Ekonoetri ve İstatistik Sayı:2 2005-11-29 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Dr.

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi Paukkale University Journal of Engineering Sciences Sakarya Üniversitesi için rüzgâr enerjisi potansiyel belirlee çalışası Study to deterine wind energy

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ SINIF ÖRETMENL PROGRAMI VE PROGRAM DAHLNDE SUNULAN HZMETLER KONUSUNDAK MEMNUNYET DÜZEYLER. Salih CEYLAN ve Hilmi DEMRKAYA

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ SINIF ÖRETMENL PROGRAMI VE PROGRAM DAHLNDE SUNULAN HZMETLER KONUSUNDAK MEMNUNYET DÜZEYLER. Salih CEYLAN ve Hilmi DEMRKAYA Salih CEYLAN ve Hili DEMRKAYA Sınıf Öreteni Adaylarının Sınıf SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ SINIF ÖRETMENL PROGRAMI VE PROGRAM DAHLNDE SUNULAN HZMETLER KONUSUNDAK MEMNUNYET DÜZEYLER Salih CEYLAN * Hili DEMRKAYA**

Detaylı

V. ULUSAL \s * TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

V. ULUSAL \s * TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ tob akina ühendisleri odası V. ULUSAL \s * TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI İZMİR o yayın no : E/2001/269-1 EKİM 2001 tob akina ühendisleri odası Süer Sok. No: 36/1 -A Deirtepe,

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

YENİ MODEL ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE YENİ BİR YÜK DAĞITIMI ALGORİTMASI

YENİ MODEL ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE YENİ BİR YÜK DAĞITIMI ALGORİTMASI YENİ MODEL ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE YENİ BİR YÜK DAĞITIMI ALGORİTMASI Nurettin Çetinkaya Abdullah Ürkez 2 İset Erken 3,2 Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüü - Konya

Detaylı

1. GİRİŞ. N. Yıldırım 1 ve A. Varol 2

1. GİRİŞ. N. Yıldırım 1 ve A. Varol 2 osyal Ağlarda Güvenlik: Bitlis Eren ve Fırat osyal Ağlarda Güvenlik: Bitlis Eren ve Fırat Üniversitelerinde Üniversitelerinde Gerçekleştirilen Bir Alan Çalışası Gerçekleştirilen Bir Alan Çalışası ecurity

Detaylı

TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI

TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI Sadiye Halitoğlu, Ş. Birgül Tantekin-Ersolaz İstanbul Teknik Üniv., Kiya-Metalurji Fak.,

Detaylı

İLK DEFA ÖĞRETMEN OLARAK ATANANLAR İÇİN UYUM EĞİTİMİ PROGRAMI (06-16 EYLÜL 2011)

İLK DEFA ÖĞRETMEN OLARAK ATANANLAR İÇİN UYUM EĞİTİMİ PROGRAMI (06-16 EYLÜL 2011) İLK DEFA ÖĞRETMEN OLARAK ATANANLAR İÇİN UYUM EĞİTİMİ PROGRAMI (06-16 EYLÜL 2011) EĞİTİM KONULARI ÖĞRETİM TARİH SAAT LER SÜRE EĞİTİM YÖNTEMİ GÖREVLİSİ 1 Açılış Konuşaları Uzaktan Öer DİNÇER 09.00-09.45

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

SPORCULARIN YÖNETİCİLERE DUYDUĞU GÜVEN İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ

SPORCULARIN YÖNETİCİLERE DUYDUĞU GÜVEN İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) August 2015 : Special Issue 4 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS377 SPORCULARIN YÖNETİCİLERE DUYDUĞU GÜVEN İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ

Detaylı

REV. NO AÇIKLAMA YAYIN/REV. TARİHİ. 00 Yeni Yayınlandı. 24.12.2012

REV. NO AÇIKLAMA YAYIN/REV. TARİHİ. 00 Yeni Yayınlandı. 24.12.2012 Türkiye Kau Hastaneler Kuruu Bursa İli Kau Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Ali Osan Sönez Onkoloji Hastanesi Doküan Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Rev No Sayfa Sayısı YÖN.PL.03 24.12.2012 31.12.2013

Detaylı

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI 5.1 Sprinkler Sistei Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2 Tehlike Sınıfına Göre Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2.1 Ön Hesaplı Boru Sistelerinde Su İhtiyacı 5.2.2 Ta

Detaylı

Anakütleden rassal olarak seçilen örneklemlerden hesaplanan değerlerdir.

Anakütleden rassal olarak seçilen örneklemlerden hesaplanan değerlerdir. İSTATİSTİKTE VERİ GM-0 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Hafta sonu hava yağışlı olacak ı? Bu yıl hangi takı şapiyon olacak? Gelecek yıl döviz kuru ne olur? Bu yıl ülkeizin kişi başına illi geliri ne

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015 2016 AKADEMİK YILI (GÜZ/BAHAR) ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Öneli!!! Lütfen aşağıda yazan bilgileri dikkatle

Detaylı

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA KÜTLE VE ENERJİ ANALİZİ Endüstriyel Fırınlar Endüstriyel fırınlar ergite, ısıl işle, pişire, kuruta, teperlee ve benzeri işleleri gerçekleştirek için sanayide yaygın bir biçide kullanılaktadır

Detaylı

ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI

ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ AYNALARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI Ali eal YAUT Erkan DİMEN Aet ABUL ÖZET Yapılan bu çalışayla, örtüaltı tarısal üretiinde Türkiye'de ilk

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilileri Dergisi Siga 2005/3 THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Hüseyin BAŞLIGİL * Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi Paukkale University Journal of Engineering Sciences ÇOK KRİTERLİ ABC ANALİZİ PROBLEMİNE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI: BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ - İDEAL

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Kalite Güvencesi ve Standartlar Ders No : 0690220127 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Dr.Aslı ZULUĞ Prof. Dr. Bülent MĠRAN 7. Gıda Mühendisliği Kongresi 24-26 Kasım Ankara Coğrafi Etiketli Ürünler TUTUM

Detaylı

Ortam ve Hava Şartlarının Alınan Sinyal Gücüne Etkisinin İncelenmesi

Ortam ve Hava Şartlarının Alınan Sinyal Gücüne Etkisinin İncelenmesi Orta ve Hava Şartlarının Alınan Sinyal Gücüne Etkisinin İncelenesi Uğur Bekçibaşı 1, Kubilay Taşdelen 2 1 Süleyan Deirel Üniversitesi, ElektronikHaberleşe Mühendisliği Bölüü, Isparta 2 Süleyan Deirel Üniversitesi,

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İÇİN YENİ BİR MODEL: ARAÇ VE HİZMET ROTALAMA PROBLEMİ (AHRP) VE AMPİRİK UYGULAMASI A NEW MODEL FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Detaylı

GABOR ENTROPİ YÖNTEMİ İLE KISA SÜRELİ BEYİN SİNYALLERİNİN ANALİZİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM.

GABOR ENTROPİ YÖNTEMİ İLE KISA SÜRELİ BEYİN SİNYALLERİNİN ANALİZİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM. Özet GABOR ENTROPİ YÖNTEMİ İLE KISA SÜRELİ BEYİN SİNYALLERİNİN ANALİZİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM Hasan ÖZTÜRK *, Gülden KÖKTÜRK ** * Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Müh. Böl., Bornova, 35100 İzir hasan.ozturk@deu.edu.tr

Detaylı

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, o:, 0 7-6 Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, o:, 0 7-6 TEKOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastiralar.co e-i:04-44 Makale Article AII

Detaylı

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi*

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi* Tarısal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale 205 Sulaada Kullanılan Santrifüj Popalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenesi* Tanzer Eryılaz (1) Sedat Çalışır (1) (1) S.Ü.Ziraat

Detaylı

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Projeler kapsamında öğrencilerden derlediğiniz 'Teknoloji Kullanım Anketi' verilerini kullanarak aşağıda istenilen testleri SPSS programını kullanarak gerçekleştiriniz.

Detaylı

SİGARA BAĞIMLILIK ANKETİ

SİGARA BAĞIMLILIK ANKETİ Araştırma, Bilgi Sistemleri, Sağlığın Geliştirilmesi ve Halk Sağlığı Şubesi SİGARA BAĞIMLILIK ANKETİ Anketi Hazırlayan: Meryem TER İstatistik: Nurgül GİRGİN 1 Statistics TOPLAM CİNSİYETİ N Valid 123 123

Detaylı

Renkli Fotokopi Renkli Print Siyah Beyaz Fotokopi Siyah Beyaz Print Poster Baskı Ozalit Baskı ve Kopyalama Vinil Baskı (Branda) Roll-Up Baskı +

Renkli Fotokopi Renkli Print Siyah Beyaz Fotokopi Siyah Beyaz Print Poster Baskı Ozalit Baskı ve Kopyalama Vinil Baskı (Branda) Roll-Up Baskı + Dijital Bask Çözüleri Renkli R n Fotokopi p -R Renkli n P Print n - Siyah ah B Beyaz a Fotokopi p - Siyah ah B Beyaz a P Print n Poster Ba P Baskı - O Ozalit a Ba Baskı ve K Kopyalaa p a aa - VVinil n

Detaylı

DIŞ TİCARETİN SERBESTLEŞMESİ ve EKONOMİK BÜYÜME

DIŞ TİCARETİN SERBESTLEŞMESİ ve EKONOMİK BÜYÜME Cilt, Sayı 1, 1 ISSN: 139-8 (Online) DIŞ TİCARETİN SERBESTLEŞMESİ ve EKONOMİK BÜYÜME Aslı YENIPAZARLI Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İ.İ.B.F. İktisat Bölüü İsabeyli Yerleşkesi- Nazilli E-posta: ayenipazarli@adu.edu.tr

Detaylı

Rüzgâr Enerjisi ve Gaziantep Koşullarında (500 kw Altı) Evsel İhtiyaçları Giderecek Rüzgâr Türbin Tasarımı

Rüzgâr Enerjisi ve Gaziantep Koşullarında (500 kw Altı) Evsel İhtiyaçları Giderecek Rüzgâr Türbin Tasarımı TTMD cak Rüzgâr Enerjisi ve Gaziantep Koşullarında (500 kw ltı) Evsel İhtiyaçları Giderecek Rüzgâr Türbin Tasarıı Wind Energy, wind turbine, wind turbine to eet the household needs, Gaziantep wind 51 Serdar

Detaylı

TSE den Aldığınız Helal Gıda Uygunluk Belgesi İle Tüketicilere Güvenle Ulaşın. TSE Helal Gıda Belgeli Ürünleri Güvenle Tüketin STANDARD ÇALIŞMALARI

TSE den Aldığınız Helal Gıda Uygunluk Belgesi İle Tüketicilere Güvenle Ulaşın. TSE Helal Gıda Belgeli Ürünleri Güvenle Tüketin STANDARD ÇALIŞMALARI TSE ve HELAL GIDA Gıdaların, helal hassasiyeti taşıyan insanlara; hammaddenin üretiminden başlayarak, tüm üretim süreçleri dahil olmak üzere, ambalajlama, nakil, depolama ve sunum zincirinde sürdürülebilir

Detaylı

KIRSAL KALKINMADA COĞRAFİ İŞARETLERİN ETKİSİ: GAZİANTEP VE SİİRT İLLERİ ÖRNEĞİ

KIRSAL KALKINMADA COĞRAFİ İŞARETLERİN ETKİSİ: GAZİANTEP VE SİİRT İLLERİ ÖRNEĞİ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE KIRSAL KALKINMADA COĞRAFİ İŞARETLERİN ETKİSİ: GAZİANTEP VE SİİRT İLLERİ ÖRNEĞİ DERYA BAŞARAN PROF. DR. SELİM ÇAĞATAY Akdeniz Üniversitesi İktisat

Detaylı

BiNA ELEKTRiK,' ELEKTRONiK, MEKANiK VE KONTROL,SiSTEMLERi DERGiSi

BiNA ELEKTRiK,' ELEKTRONiK, MEKANiK VE KONTROL,SiSTEMLERi DERGiSi BiNA ELEKTRiK,' ELEKTRONiK, MEKANiK VE KONTROL,SiSTEMLERi DERGiSi ARALIK 2011/12 FiYATi: 6 TL t in w 170 ~. YANGiN GÜVENLiK ~~Türkiye'deki ekibi büyüteyi planliyoruz" Tyco, MCS Yangin ve Güvenlik SisteLeri'nin

Detaylı

DİJİTAL ORTOFOTO HARİTALARDA KONUM DOĞRULUĞU VE MALİYET KARŞILAŞTIRMASI. Ömer MUTLUOĞLU 1, Ayhan CEYLAN 2

DİJİTAL ORTOFOTO HARİTALARDA KONUM DOĞRULUĞU VE MALİYET KARŞILAŞTIRMASI. Ömer MUTLUOĞLU 1, Ayhan CEYLAN 2 S.Ü. Müh.-Mi. Fak. Derg., c.20, s.1, 2005 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.20, n.1, 2005 DİJİTAL ORTOFOTO HARİTALARDA KONUM DOĞRULUĞU VE MALİYET KARŞILAŞTIRMASI Öer MUTLUOĞLU 1, Ayhan CEYLAN 2 1 S.Ü. Teknik

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ NE İLİŞKİN YÖNTEMSEL AÇIKLAMA

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ NE İLİŞKİN YÖNTEMSEL AÇIKLAMA DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ NE İLİŞKİN YÖNTEMSEL AÇIKLAMA 1. Amaç Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile

Detaylı

Tıp Fakülteleri ve Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Uzmanlık Öğrencilerinin Dağılımı ile ilgili örnekler

Tıp Fakülteleri ve Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Uzmanlık Öğrencilerinin Dağılımı ile ilgili örnekler Tıp Faküleleri ve Eğii ve Araşıra Hasaneleri Uzanlık Öğrencilerinin Dağılıı ile ilgili örnekler Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye de 100000 Kişiye Düşen Heki Sayısı Prof Dr Mehe Ali MALAS İzir Kaip Çelebi

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2013 Yılı Merkez Kampüsleri Bakım Onarım İnşaatı İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2013 Yılı Merkez Kampüsleri Bakım Onarım İnşaatı İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2013 Yılı Merkez Kapüsleri Bakı Onarı İnşaatı İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ALANYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 yılında, Alanya nın kültürel ve sosyal altyapısını üst seviyelere çıkarak için öneli adılar

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi Planlaa Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.4084 Tarih: 28.12.2016 19:44 Dosya Nuarası: 2016-9171 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Türk Standardları Enstitüsü (TSE), tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kuruluşudur. Türk Standardları Enstitüsü nün Görevleri: Standart Hazırlama,

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

2017 YILLIK İŞ PLANI

2017 YILLIK İŞ PLANI Tarihi: 04.06.205 YILLIK İŞ PLANI Doküan No: ETO-YİP-205-03 Sayfa No: / 9 AMAÇ HEDEF. HİZMET ALANIMIZDA BULUNAN EDREMİT, AKÇAY, ALTINOLUK VE HAVRAN İLÇELERİNDE ÜYELERİMİZ VE HALKLA İLETİŞİMİMİZİ GÜÇLENDİRMEK

Detaylı

sonucu kamu harcamaları artırıldığı zaman faiz oranı ne kadar çok yükseliyorsa, her bir durumda maliye politikasının dışlama etkisi o kadar büyük

sonucu kamu harcamaları artırıldığı zaman faiz oranı ne kadar çok yükseliyorsa, her bir durumda maliye politikasının dışlama etkisi o kadar büyük Uluslararası Sosyal Araştıralar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 39 Volue: 8 Issue: 39 Ağustos 215 August 215 www.sosyalarastiralar.co Issn: 137-9581 PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ

Detaylı

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi. Lojistik Dağıtım Ağ Problemlerinde Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ve Hedef Programlama ile Depo Seçimi

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi. Lojistik Dağıtım Ağ Problemlerinde Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ve Hedef Programlama ile Depo Seçimi Harran Üniversitesi Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi Harran University Journal of Engineering HU Muh. Der. 01 (2017) p.1-13 HU J. of Eng. 01 (2017) p.1-13 Lojistik Dağıtı Ağ Problelerinde Analitik

Detaylı

Investigation of Power Quality Impact on the Textile Factories

Investigation of Power Quality Impact on the Textile Factories Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt:, No:, 009 (-) Electronic Journal of Textile Technologies ol:, No:, 009 (-) TEKNOLOJĐK ARAŞTRMALAR www.teknolojikarastiralar.co e-ssn: 09-99 (Hake Onaylı Makale)

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TARIMDA DEĞİŞİM Dünyada 1970 li yıllarda; Tüketicilerin bilinçlenmesi, 1990 lı yıllarda

Detaylı

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öğr. Gör. Can KARAOSMANOĞLU Yaşar Üniversitesi - MYO Marina ve Yat İşletmeciliği Programı Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

PEM Tipi Yakıt Hücresi Sisteminde Kullanılan Kompresör Modelinin Adaptif Denetleyici ile Kontrolü

PEM Tipi Yakıt Hücresi Sisteminde Kullanılan Kompresör Modelinin Adaptif Denetleyici ile Kontrolü PEM ipi Yakıt Hüresi Sisteinde Kullanılan Kopresör Modelinin Adaptif Denetleyii ile Kontrolü Yavuz Eren, Levent Uun, Haluk Görgün, İbrahi Beklan Küçükdeiral, Galip Cansever Elektrik Mühendisliği Bölüü

Detaylı

TOPRAK TEKNİK İNŞAAT KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ - KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİTLİK. w w w. t o p r a k t e k n i k i n s a a t. c o m

TOPRAK TEKNİK İNŞAAT KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ - KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİTLİK. w w w. t o p r a k t e k n i k i n s a a t. c o m KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ - KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİTLİK Urban Transfor ation Projects - Flat-for-Land Contracting w w w. t o p r a k t e k n i k i n s a a t. c o FAALİYET ALANLARIMIZ / Our Services Kaliteden

Detaylı

METAL SANAYİNDE ÇALIŞAN KADINLAR ARASINDA ALGILANAN BİR RİSK FAKTÖRÜ OLARAK PSİKO-SOSYAL RİSKLER

METAL SANAYİNDE ÇALIŞAN KADINLAR ARASINDA ALGILANAN BİR RİSK FAKTÖRÜ OLARAK PSİKO-SOSYAL RİSKLER Süleyan Deirel Üniversitesi Mühendislik Bilileri ve Tasarı Dergisi 3(3), ÖS:Ergonoi2015, 301-307, 2015 ISSN: 1308-6693 Araştıra Makalesi 21. Ulusal Ergonoi Kongresi Özel Sayısı SuleyanDeirel University

Detaylı

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ. AMAÇ Klia sistelerini sınıflandırarak, tipik bir klia tesisatında kullanılan eleanların incelenesi, yaz ve kış kliasına etki eden paraetrelerin deneysel ve teorik olarak gözlenesidir.

Detaylı

BETONARME KOLONLARIN NORMAL KUVVET MOMENT ETKİLEŞİM DİYAGRAMLARI

BETONARME KOLONLARIN NORMAL KUVVET MOMENT ETKİLEŞİM DİYAGRAMLARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MİM.FAK.DERGİSİ CİLT.25 SAYI.1-2 Haziran/Aralık June/Deceber 2010 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.25 NO.1-2 BETONARME KOLONLARIN NORMAL KUVVET MOMENT Cengiz DÜNDAR Ç.Ü., İnşaat Mühendisliği

Detaylı

TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ

TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ Bartın Oran Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, Özel Sayı, 1-11 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İİBF FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM ARAŞTIRMASI. Danışman: Prof. Dr. Ayşe OĞUZLAR.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İİBF FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM ARAŞTIRMASI. Danışman: Prof. Dr. Ayşe OĞUZLAR. www. www. er.com er.com er.com www.zaferteber.com ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İİBF FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM ARAŞTIRMASI www.zaferteber.com Danışman: Prof. Dr. Ayşe OĞUZLAR www.zaferteber.com

Detaylı

KAYMA MOD DENETLEYİCİ KULLANILARAK AKTİF GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTİMİ

KAYMA MOD DENETLEYİCİ KULLANILARAK AKTİF GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTİMİ P A M U K K A E Ü N İ E R İ T E İ M Ü H E N D İ İ K F A K Ü T E İ P A M U K K A E U N I E R I T Y E N G I N E E R I N G F A U T Y M Ü H E N D İ İ K B İ İ M E R İ D E R G İ İ J O U R N A O F E N G I N E

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Merkezi ısıtmada her kapasiteye verimli çözüm

Merkezi ısıtmada her kapasiteye verimli çözüm Ocak 07 Merkezi ısıtada her kapasiteye verili çözü Kaskad sistede 400 kw. 4, 65, 90, 05, 5 ve 60 kw kapasite değerleri ile erkezi ısıtada geniş siste seçeneği sunan EVOMAX kazan serisi, 60 kw kapasitesi

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞME SÜRECİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR AKTİVİTELERİNİN ROLÜNÜN CİNSİYET DEĞİŞKENİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞME SÜRECİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR AKTİVİTELERİNİN ROLÜNÜN CİNSİYET DEĞİŞKENİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞME SÜRECİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR AKTİVİTELERİNİN ROLÜNÜN CİNSİYET DEĞİŞKENİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Özgür TUNÇALP*, İ.Bülent FİŞEKÇİOĞLU**, Nazi BAYKÖSE*** ÖZET Bu çalışanın

Detaylı

MEVDUAT BANKACILIĞINDA KARLILIK VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

MEVDUAT BANKACILIĞINDA KARLILIK VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ü. İİBF Dergisi, 10. Ekonoetri ve İstatistik Sepozyuu Özel Sayısı, 2011 243 MEVDUAT BANKACILIĞINDA KARLILIK VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Fata GÜNDOĞDU 1 Hayati

Detaylı

Ekopedagojik Yaklaşım İle Uygulanmış Elektromanyetik Alan (EMA) Eğitiminin EMA Farkındalığı Üzerine Etkisi

Ekopedagojik Yaklaşım İle Uygulanmış Elektromanyetik Alan (EMA) Eğitiminin EMA Farkındalığı Üzerine Etkisi Paukkale Üniversitesi Eğiti Fakültesi Dergisi, Sayı 35 (Ocak 2014/I), ss. 143-156 Ekopedagojik Yaklaşı İle Uygulanış Elektroanyetik Alan (EMA) Eğitiinin EMA Farkındalığı Üzerine Etkisi Sevil YALÇIN *,

Detaylı

Ekonomik Büyüme İle Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşımı 1

Ekonomik Büyüme İle Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşımı 1 Ekonoik Büyüe İle Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşıı 1 Öğr.Gör. İset Göçer Adnan Menderes Üniversitesi Arş.Gör. Mehet Mercan Hakkari Üniversitesi Öğr.Gör. Şahin Bulut Adnan Menderes

Detaylı

Afet Senaryoları için Akıllı Telefon Tabanlı Altyapısız İletişim

Afet Senaryoları için Akıllı Telefon Tabanlı Altyapısız İletişim Afet Senaryoları için Akıllı Telefon Tabanlı Altyapısız İletişi Görke Karadeniz, Can Tunca, Sinan Işık*, Ce Ersoy oğaziçi Üniversitesi, ilgisayar Mühendisliği ölüü, NETLA, İstanbul *oğaziçi Üniversitesi,

Detaylı

Geometrik Düzeltme ve Gabor Filtreleriyle Araç Plaka Tespiti Localization of Licence Plate using Geometric Correction and Gabor Filter

Geometrik Düzeltme ve Gabor Filtreleriyle Araç Plaka Tespiti Localization of Licence Plate using Geometric Correction and Gabor Filter Geoetrik Düzelte ve Gabor Filtreleriyle Araç Plaka Tespiti Localization of Licence Plate using Geoetric Correction and Gabor Filter Muhaet Balcılar, A. Coşkun Sönez Bilgisayar Mühendisliği Bölüü Yıldız

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1 iv İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER i ii iii iv ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1 vii BİRİNCİ BÖLÜM MARKA KAVRAMI 1.1 GENEL OLARAK MARKA KAVRAMI 3 1.1.1. Marka Kavramının Tarihçesi 3 1.1.2. Marka Kavramının

Detaylı

HOCAKÖY BARAJI VE MALZEME OCAKLARI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU

HOCAKÖY BARAJI VE MALZEME OCAKLARI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU Cua Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi No:1 İnegöl / BURSA Tel : (224) 711 9414 Faks: (224) 715 1481 HOCAKÖY BARAJI VE MALZEME OCAKLARI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU Nihai DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ DEĞER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ DEĞER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ DEĞER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Mehmet GÜLLÜ* Mehmet Akif YÜCEKAYA**, 1 *İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,Türkiye **İnönü Üniversitesi,

Detaylı

Taşıtın hareket etmesi, üretilen tahrik kuvvetinin zemine

Taşıtın hareket etmesi, üretilen tahrik kuvvetinin zemine MAKALE TİCARİ KARAYOLU TAŞITLARINDA KULLANILAN YAVAŞLATICI (RETARDER) FRENLERİN ARACIN TAHRİK SİSTEMİNE DİNAMİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ Zafer Güler * BMC San. ve Tic. A.Ş. Pınarbaşı, İzir zafer-guler@hotail.co

Detaylı

Öğrenme Hikâyesi uygulanmasına hazırlık olarak

Öğrenme Hikâyesi uygulanmasına hazırlık olarak 1.1.1 Hazırlık Öğrene Hikâyesi uygulanasına hazırlık olarak (Ulusal koordinatör veya BİT Koordinatörü tarafından yürütülen) Kaç eğiti oturuu / atölye çalışalarına katıldınız? -den Değerlen dire Kriterler

Detaylı

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız FİRMA PROFİLİ Akademik Hijyen Ltd. Şti., İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özer Ergün ün başkanlığında bir grup akademisyen tarafından, her

Detaylı

SOLUTION TO ENVIRONMENTAL ECONOMIC POWER DISPATCH PROBLEM IN HYDROTHERMAL POWER SYSTEMS WITH LIMITED ENERGY SUPPLY

SOLUTION TO ENVIRONMENTAL ECONOMIC POWER DISPATCH PROBLEM IN HYDROTHERMAL POWER SYSTEMS WITH LIMITED ENERGY SUPPLY HAM ENERJİ KAYNAĞI KISITLI BİRİM İÇEREN HİDROTERMAL GÜÇ SİSTEMLERİNDE ÇEVRESEL EKONOMİK GÜÇ DAĞITIMI PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ Serdar ÖZYÖN 1 Celal YAŞAR 1 Hasan TEMURTAŞ 1 Dulupınar Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Küresel Harmoniklerin Tekrarlama Bağıntıları İle Hesaplanması. Recursive Relations Of The Spherical Harmonics And Their Calculations

Küresel Harmoniklerin Tekrarlama Bağıntıları İle Hesaplanması. Recursive Relations Of The Spherical Harmonics And Their Calculations S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi Sayı (00) -6, KONA Küresel Haroniklerin Tekrarlaa Bağıntıları İle Hesaplanası Erhan AKIN, Atilla GÜLEÇ, Hüseyin ÜKSEL ÖZET: Bu çalışada atoik ve oleküler hesaplaalarda

Detaylı