ULUSOY UN SANAYi YE TiCARET A.S. FiYAT TESPiT RAPORU. SEKER YATIRIM MENKUL DEdERLER A.S. EKiM -2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSOY UN SANAYi YE TiCARET A.S. FiYAT TESPiT RAPORU. SEKER YATIRIM MENKUL DEdERLER A.S. EKiM -2014"

Transkript

1 1 I ULUSOY UN SANAYi YE TiCARET A.S. FiYAT TESPiT RAPORU SEKER YATIRIM MENKUL DEdERLER A.S. EKiM I

2 Seker Yatirirn icindekiler 1 Genet Bilgiler irket Hakkinda Bilgi Ortakhk Yapisi istirakler Tesister Yatirimlar Halka Arz Gelirinin Kulamm Yeni Degerleme indirgenmis Nakit Akimlari Anahz Ydntemi Varsayimlar Piyasa carpanlari Analiz Yontemi Sonuc Halka Arz bzeti... 6 Finansallar Seker Yatirim Menkul Degerler A.S. I Arastirma y e Kurumsal Finans Sayfa I 2

3 Seker Yatinm 1 Genet Bilgiler 1.1 Sirket Hakkinda Bilgi Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (Utusoy Un); hububat ve baktiyattan mamut un, irmik, makarna ve bisküvi gibi her türiü gida maddesinin imalatini, ticaretini, ithatat ve ihracatini yapmak Lizere 1989 yilinda kurulmustur. 5irketin esas faaliyet konusu, bugday unu, kepek y e diger yem hammaddeteri Liretimi, ticareti, yurtici ve yurtdisi satisi lie bugday basta otmak üzere cesitli tahillann yurtici y e yurtdisi ticaretidir yilinda insaati baslayan fabrika 1991 yilinda 180 ton/gun bugday isteme kapasitesi ite ticari faatiyetterine bastamistir. 5irket, 1995 yilinda ihracata bastamis ve bugline kadar 72 Olkeye un ihracati gerceklestirmistir. 5irket, 1/7/2013 lie 30/6/2014 arasindaki bir yillik donemde, 31 ayn ülkeye ihracat gerceklestirmistir. Pazar kosullanni takip ederek ihtiyaclan belirleyip faatiyet alanlanni genisteten 5irket 2008 yilindan itibaren komsu litkelere, Uzak Dogu ve Asya'ya tahil ihracati yapmaya baslamistir. 5irketin, 150 mn TL kayitli sermaye tavani icerisinde 2014 yili ilk ceyrekte 3.35 mn TL nakit, geri kalani ic kaynaktardan artinlarak sermayesini 50 mn TL'den 65 mn TL'ye Ulusoy Un'un Samsun (500 ton/glin) ve Corlu'da (400 ton/g6n) toplam 900 ton/gun Oretim kapasiteli (208 bin ton/yil un uretim kapasitesi) iki fabrikasi, y e ton tahil stoklama kapasitesine sahip silo ve serbest bolge depolan bulunmaktadir. Sirket, toptam 16 ürün gami lie 2013 yilinda TLirkiye'de sektor ihracatinin %5'ini gercektestirmistir yilinda aciklanan Tlirkiye Ihracatcilar Mectisi veriterine gore'; Turkiye de en cok ihracat yapan ilk firmasi arasmda 524. sirada, sektorlinde ise 5. sirada yer almistir. Toplam Liretimden satisi ite Istanbul Sanayi Odasinin 2014'de aciklanan veriterine gore Turkiye'nin en cok yapan sanayi kurulustan arasinda 410. sirada yer almistir. Ulusoy Un, 28 Mart 2013 tarihinde Sasbas Samsun Serbest BOlgesi Kurucusu ve isleticisi A.5.'nin %17 hissesini satin almitir. Bu yatinm lie sirket ozellikle transit yurt dii ticaretinin gelistirilmesi icin ihtiyac duyulan depolama ve lojistik altyaplya sahip otan Karadeniz Bolgesi'ndeki en stratejik noktalardan olan Samsun Serbest Bolgeye istirak ederek yonetiminde onemli bir etkinlige sahip olmustur. 1.2 Ortaklik 5irketin Oretimini ve satismi yaptlgi 61-Linter un, kepek, bonkatite, kink, irmik, ruseym, basak, misir ve bugdaydir. o Orun Gruplan; Finn Grubu OrLinler, Endustriyel OrLinter, Pastane Grubu OrOnter, Tuketim Grubu UrLinter. ihracat uriinleri; Batik Yemi YLiksek Glutenli, Batik Yemi, Capati Unu, Corek Unu, Ekmeklik Un, Ev Kultanimi, Noodle Unu, Yumusak Noodle Unu. 5irket yurt icinden y e yurt disindan aldii bugdayi isleyerek un ve turevleri otarak hem yurt icine hem de yurt disma satmaktadir. o 5irket yurt icinden ve yurt dismdan sagladigi bugdayi kendi kullanimi dismda diger un fabrikalanna da satmaktadir. o 5irket aynca yurt dismdan sagladigi bugdayi transit gecis lie yine yurt disinda satmaktadir. 5irketin, milyon TL kayitti sermaye tavani icerisinde cikarilmis sermayesi TL'dir. Mevcut sermayeyi temsil eden paylar A, B ve C gruplanna aynlmis olup. A ve B grubu paylar imtiyazlidir. A grubu paylarin nominal tutan TL ve B grubu paylann nominal tutan TL'dir. Ulusoy Un'un ortaklik yapisini arz ancesi ve sonrasini gosteren tabto asagidadir; Kaynak:Turkiye ihracatcilar Meclisi 2013 Ttirkiye'nin En Buytik ilk 1000 ihracatci firmasi ar. Irma kitapcigi Istanbul Sanayi Odasi Dergisi, Haziran 2014, Ozel Sayi $eker Yatirim Menkul Degerler A.5. I Arastirma ve Kurumsal Finans Sayfa I 3

4 Seker Yatinm Ortak lar Hisse Adeti Grubu Oran' (%) Mak lar Htsse Adeti Grubu Dram (%) A 7, A 5, , , , ,25 Fahrettin Ulusoy ,88 Fahrettin Ulusoy , A 1, A 0, , , , ,90 Nevin Ulusoy ,97 Nevin Ulusoy , A 1, A 0, , , , ,79 Onur Erhan Ulusoy ,42 Onur Erhan Ulusoy , A 6, A 4, , , , ,88 Eren Giinhan Ulusoy ,54 Eren Gunhan Ulusoy ,03 Kamil Adem ,04 Kamil Adem ,03 Mithat Denizcigil ,15 Mithat Denizcigil ,11 Halica Arz Halka Arz C 27,81065 Toplam istirakler Utusoy Un'un istirakleri asa iclaki tabtoda verilm4tir; I tirakler Ortagin Adi SASBA5 BayInthr Samsun Serbest BOlgesi Kur. ve ll. odenmi; Sermayedeki Sermayedeki Semaye (Ti.) Pay Tutari (TI) Pay Oran' (%) ,00 UIusoyUn -IstirakIer 1.4 Tesisler 5irketin tesisterine itiskin detay bitgiter asagidaki tabloda yer almaktadir; Samsun/Tekkekoy i i Samsun Fabrika Corlu Fabrika Depolama Tesisi Kapasitesi SOO ton/gun 400 ton/ gun ton BuyUkluk ( m2) kik Alan (m Kapali Alan (ma) Celik/Betonarme Kullanim Ama ci Oretim/Depo Oretim/Depo Depola ma Tesisi ye Isletme Bina si Mulkiyet Durumu 5i rkete ait 5i rkete a it 5i rkete alt Sigorta Var Var Var Is yen i acma ruhsati - Is yeni acma ruhsati - isletme kayit belgesi - isletme kayit belgesi - Yem kayit belgesi - Yem kayit beiges ISO ISO 9001 Ruhsat, Onay vb. - TSE - TSE - Yap kul. izin belgesi - Hela I belgesi - Helal belgesi - ISO ISO ISO ISO CED muafi yet belgesi - CED muafi yet beiges

5 Seker Vat= 1.5 Yatirtmlar Yatnm Konusu Yatinm Yen Planlanan Yatinm BUyiiklUtU (USD) Yatinm KapasItesi /Aevcut Kapasiteye Katkisi Tamamlanacat Tarih I _ Tamamlanma Derecesi YapiIan Toplam Harcama Varsa Ahnan Tesviklereiliskin Bilgiler 600 Ton/Giin Buġday isleme Kapasiteli Korn* Un Fabrikasi Samsun Gida Organize Sanayi Bolgesi USD 600 ton/giin bu day isleme kapasitesi Mevcut Fabrikalarin 900 ton/gun toplam kapasitesini, yeni bir 600 ton/gun ka sasiteli fabrika ekleyerek toplam 1500 ton /gun kapasitesine gikarmak 2016 Proje cabsmalari tamamlamp insaat ruhsati abnch, insaat sahasi alt yam hazirbklan yapilmakta USD Herhangi bir tesvik programindan yararlanilmamistir ye basvuru yapiimamistir. 2 Halka Arz Gelirinin Kulamm Yeni Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.5.'nin pay halka arzi mevcut ortaklann yeni pay haklannin kisitlanmasi suretiyle sermaye artinmi ve mevcut ortagin sahip oldugu paylannin satisi seklinde olacaktir. Pay halka arzinda, sirketin ,00 TL olan cikarilmis sermayesi mevcut ortaklann yeni pay alma haklan kisitlanarak ,00 TL'ye cikartilmasi suretiyle artinlan TL nominal paylar ile Sirketin mevcut ortagin sahip oldugu TL nominal degerli paylar olmak Lizere toplam TL nominal degerli paylar halka arz edilecektir ,00 TL nominal degerli paylann satilmasi halinde fon elde etmesi planlanmaktadir. 5irket, halka arzdan elde edecegi fonu yonetim kurulunun tarih ve 2014/015 sayili karan geregince kullanacak olup elde edilecek gelire ve kullanim yerlerine iliskin olarak yapilan planlama su sekildedir. Halka Arz Birim Fiyat Aralfgi (SPK Tarafindan Heniiz Onaylanmamistir) Mevcut Ortak Satisi (Fahrettin Ulusoy C Grubu Hisse) Halka Arzdan Elde Edilecek Tahmini Gelir Aralii 2,90 TL Alt Bant 3,45 TL ust Bant ,00 TL Nominal (*) ,00 TL - Alt Bant ,00 TL - ust Bant (*) Ortok sati inclan elde edilecek gelir irket icerisinde deg-erlendirilmeyecektir , ,02 $irketin Elde Edecegi Tahmini Net Gelir Alt Bant (TL) Ust Bant (TL) , ,98 Kullamm Yeni Alt Bant (TL) List Bant (TL) Un Fabrikasi Yatinmi , ,00 Hammadde Ahmi , ,00 Kisa Vadeli Finansman Kapatma , ,00 Kisa Vadeli Ticari Borg Kapatma , ,98 Toplam Kullanim , ,98 Ote yandan ortagin sahip oldugu paylarin satisindan elde edilecek gelir, sirkete aktanlmayacagindan Sirket icin belirtilen fon kullanimi kapsaminda Seker Yatinm Menkul Degerler A.S. Arastirma ve Kurumsal Finans

6 Seker%Yatinm 3 Degerleme De erleme calivilasinda irketin finansal durumuna ait bilgiler icin 31 Aral* 2011, 31 Aralik 2012, 31 Aralik 2013 y e 30 Haziran 2014 d6nemine ait ba imsiz denetimden gecmi mall tablolari esas Bunun diw)da Ulusoy Un'un vermi oldu u bilgi y e ongoriiler kul1anilmitir. Sirket lie ilgiti olarak herhangi bir mall y e vergisel inceleme y e kontrol gerceklewrilmemi tir. Ulusoy Un halka arzinda fiyata esas te*il edecek de erin belirlenmesi amaciyla de erleme yantemleri olarak "Indirgenrn4 Nakit AlumIan Analizi" y e "Piyasa carpanlari Analizi" 3.1 indirgenmi Nakit Akimlan Analiz Yontemi Varsayimlar ina analiz calivriasinda projeksiyon d6nemi yillari arasini kapsarm olup, irketin vermi oldu u projeksiyonlara gore ileriye dönük serbest nakit akimlar hesaplanmi y e s6z konusu serbest nakit akimlari air1ikli ortalama sermaye maliyeti lizerinden iskonto edilerek bugunku deterine indirgenmiwr sonraki donemler icin nihai deer hesaplanmi tir. Sirketin net sati ongdruleri aagidaki gibidir: Un A I I Ihracat Ihracat Ticari Yurtigi Yurigi Ticari ,547 Kepek Bonka lite Kiri k Arpa Misr Ihracat Yurtigi _ Bugday Ihracat Yurtigi Diger TOP LAM *Om& Ruseyrri Basak cuval Kereste Palet) 5irket, yurticine y e yurtdi ina Oretimden satwar eklinde gercekletirdiii gibi fason üretimi He de (ticari) ic y e di piyasalarda sati yapmaktadir. 5irketin ton bazmda toplam un satllarinin 2014 yilinda %5, 2015 yilinda %3, sonrasinda yillan arasinda %1 arti olaca i tahmin edilm4tir. Ulusoy Un, miktar bazinda satilarinin buylik bir kismini (2013 itibariyle %68) bu day satwarmdan elde etmektedir. Bu day ihracatimn y e yurt ici sati larinin ton bazinda 2014 yilinda %20, arasinda %5 y e sonrasinda ise %3 bliyuyece i ongori_ilmi4tur. Di er Orunlerde ton bazinda satwar un satwarina paralel 2014 yilinda %5, 2015 yilinda %3 y e yillari arasinda %1 arti olarak tahmin Birim Bazinda (kiln Sati Fiyatlari 5irketin Orlin bazinda sati fiyatlari aa iciaki gibidir; Turkiye'de kurakliktan dolayi 2014 hasadinda gerceklewn düük arz nedeniyle, ortalama un fiyatlari 2014 yilinin ilk alti ayinda gecen yilin ayni donemine gor or lama %7 arti gosterirken, $eker Yatirim Menkul Degerler A.$. I Aratirma y e Kurumsal Finans

7 Seker Yatirim un fiyatlannin yil basina Ore 2014 yilinin ilk yansindaki artis orani %11 olarak gerceklesmistir. Buna bagli olarak 2014 yilinda ortalama un fiyatlannin 2013 yilsonuna gore %10 artis gdsterecegi varsayilmistir. Global bugday fiyatlan ise hem artan Oretim tahminleri hem de dolann deer kazanmasi ile ikinci yansinda dustis trendine girmistir ve bu trendin yilsonuna kadar devam edecegi varsayimi altinda 2014 yilinda ortalama ihracat bugday fiyatlannin 293 dolar/ton karsiligi 639 TL/ton (2013 yilina gore USD bazinda 8% diistis) seviyesinde olacagi varsayilmistir. Dijnya bugday fiyatlanndaki dusus egilimine ragmen, Turkiye piyasasi bundan etkilenmemektedir. Turkiye piyasasi gurnriik duvarlanyla korundugundan y e serbest ithal mat girisine musaade edilmemesi nedeniyle ic piyasa fiyatlan, Turkiye toplam arz-talebine gore sekillenmektedir yilinda Turkiye'de yasanan kurakliktan dolayi gerceklesen dusiik arz nedeniyle, fiyatlarda yukselis potansiyeli korunmaktadir ilk alti ayda gecen yam ayni donemine gore bugday fiyatlan 12% artis gostermistir. Yurtici bugday fiyatlannin 2014 ilk yansi itibariyle sene basina Ore artisi ise %15 seviyesinde gerceklesmistir. Buna bagb olarak 2014 yilinda yurtici bugday fiyatlannin 2013 yilina gore %15 artisla ortalama 766 TL/ton seviyesinde olacagi varsayilmistir. Orlin fiyatlannin 2014 yili sonrasindaki yillarda muhafazakar bir yaklasim ile makro (enflasyon) ongorulerimiz onculugunde 2015 yili icin %8, 2016 yilinda %7, 2017 yilinda %6, yillan arasinda %5 ve arasinda %3 seviyesinde artis gosterecegi varsayilmistir. San* Fiyatlan (TIJ Ton) 2011G 2012G 2013G 2013/ / T 1 " 2017T Un 757 /Jb e-ye en V Ihracat Ihracat Tican Yurtici Yurici Ticari Kepek Bonkalite Kink Arpa Misr Bugday Ihracat Yurtici Makro Ongorulerimiz; Ma kro ongoroler 2012G 2013G T 2016T Reel GSYH BuyOrnesi 2 2% 4,0% 3,0% 3,0% 4,0% 5,0% Enflasyon (TUFE) 6.2% 7,4% 8,8% 8,0% 7,0% 6,0% Yil Sonu Dolar/TL ,29 2,33 2,36 Ortalama Dolar/TL , ,34 Yil sonu Euro/TL , ,02 Ortalama Euro/TL ,00 Kaynak: Sekeryatirim Miktar bazinda sans projeksiyonlan ve birim fiyat tahminleri sonrasi satis gelirlerinin Orlin bazinda kirilimi asagidaki gibidir.

8 Seker Yatinm Milyon TL 1111,011G 2012G 2013G / '6Y Un 170,2 153,2 179,2 67,9 101,3 207,2 230,5 249,1 266,6 Ihracat 107, , ,3 83,4 92,8 100,3 107,4 Ihracat Ticari ,0 0, ,8 17,6 19, Yurtigi ,3 116,0 125, Yunçi Ticari ,7 3,7 4, Kepek 28,8 23,1 19,8 9,2 13,4 22,8 25,4 27,5 29,4 Bonkalite 3,7 3,7 3,4 1,4 2,9 4,0 4,4 4,8 5,1 Kink 1,7 2,5 2,7 1,1 1,6 3,1 3,4 3,7 4,0 Arpa 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 7,3 8,1 8,7 9,3 Misir 3,1 4,7 38,8 20,4 24,8 42,7 46,1 49,3 52,3 Ihracat 2, , ,4 27, Yurtici 0, ,5 19,5 20,7 22, Bugday 250,1 300,9 437,0 168,9 281,8 583,7 661,9 743,7 827,7 Ihracat , Yurtici 206, , Di er* 4, , Toplam Sab Geli 462,0 492,0 682,2 269,4 433,4 871,1 979, , ,2 DO : 4m (%) 6% 39% 61% 28% 12% 11% 10% Satu GeliiTlri Da dimi (TL-%) 2011G 2012G 2013G 2013/ / Un 36,8% 31,1% 26,3% 25.2% 23,4% 23,8% 23,5% 22.9% 22.3% Kepek 6,2% 4,7% 2,9% 3,4% 3,1% 2,6% 2,6% 2.5% 2,5% Bonka lite 0,8% 0,8% 0,5% 0,5% 0,7% 0,5% 0.5% 0.4% 0.4% Kink 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% Arpa - - 1,6% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% Misir 0,7% 0,9% 5,7% 7,6% 5,7% 4,9% 4.7% 4,5% 4.4% Bugday 54,1% 61,2% 64,1% 62,794 65,094 67,094 67,694 68,494 69,3% Di er 0,994 0,894 0,294 0,294 0,194 0,194 0, ,0% *(Im*. Ri4eym B. ak, cuval,kereste,palet) Yukaridaki tabtotardan goriitecegi lizere sirketin net satis getirteri dagitimda en bliyiik pay bugday satistarindan getmektedir. Sirket yurt icinden ve yurt disindan aldigi bugdayin %60-70'lik yurt icine, geri katan kismini ise transit gecis lie yurt disina satisini gercektestirmektedir. Bugday ihracati lie itgiti otarak mevsimset degisimter (kuraktik vb.), bugday atinan iitketerdeki siyasi riskier (ornegin Rusya-Ukrayna krizi vb) direkt otarak bugday ihracatini etkileyeceginden sirketin net satis getirterini de direkt etkiteyebilmektedir. Gelir Tablosu Projeksiyonu Bu tahminter attinda sirketin getir tabtosu projeksiyonu asagidaki gibi olusmustur. 5irketin 2013 yilinda 27.6 mityon TL otan FAVOK rakaminin 2014 yitinda 29.4 mityon TL'ye 2015 yilinda ise 32.3 milyon TL seviyesine cikacagi varsayitmistir. 5irketin ayni zamanda yitinda %4.0 seviyesinde gercektesen FAVOK marjinin 2014 yitinda artan matiyetter nedeniyle bunun %3.4 seviyesine gerileyecegi varsayitirken yittarinda da muhafazakar bir yaktasim lie %3.3 seviyesinde gercektesecegi ongorijimustiir. $eker Yatirim Menkul Degerier A.$. I Arastirma ve Kurumsat Finans Sayfa I 8

9 Gelir Tablosu Projeksiyonu 2012G (Milyon 2041iiih2013/ T T nets Net Sat] Gelirleri 492,0 682,2 COU,LF 433,4 871,1 979, , ,2 Brut Kar 33,4 48,4 20,5 23,9 54,8 61,1 67,8 74,5 Brat Kar Mad/ 6,8% 7.1% 7 6% 5,5% 6.3% 6.2% 6.2% 6.2% Esas Faaliyet Kari 12,2 26,4 12,8 11,9 27,8 30,8 34,1 37,5 Esas Faaliyet Kar Marp 2,5% 3,9% 4,8% 2,7% 3,2% 3,1% 3,1% 3,1% FAVOK 13,3 27,6 13,3 12,7 29,4 32,3 35,7 39,1 FAVOK Mari) 2 7% 4,0% 4 9% 2.9% 3,4% 3,3% 3,3% 3.3% Net Ka r 4,1 8,0 2,9 9,5 15,2 16,8 18,8 22,3 Net Kar Marji 0,8% 1,2% 1,1% 2,2% 1,7% 1,7% 1.7% 1,9% Yatiruntar Sirketin 2014 yitinda yatirimina bastamis oldu u Samsun Organize icindeki toptam 7 mityon dotar matiyetti 600 giin/ton kapasiteti un 6 Litme yatiriminin, 2016 yiti icinde faatiyete gecmesi plantanmaktadir. Plantanan bu yatirim 12 mn TL'lik bolumu halka arz getirinden karsitanmasi hedeftenmektedir. Bununta beraber plantanan bu yatirim, muhafazakar bir yaktasim sergitemek amaciyla projeksiyontara ve de ertemeye katilmamistir. Plantanan bu yatirimin 2016 sonrasinda devreye girmesi ite gercektestiritecek ciro artistari sirket icin gizti deer teskit etmektedir. Serbest Nakit Akimlari Projeksiyonu Yukarida siratanan projeksiyontara gore Sirketin serbest nakit akimlarinin asa idaki tablodaki gibi olusmaktadir. i NA (Milyol 2015T 2016T 2017T 2018T 2019T 2620T T FAV ó K 29,4 42, ,3 35,7 45,5 51,4 39,1 54,1 57,0 Vergi 3,8 4,2 4,7 5,6 6,1 6,5 7,3 7,7 8,0 8,8 Sabit Sermaye Yatirtmlari 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 Net calisma Sermayesi Degisimi 81,7 9, ,5 9,5 8,6 9,3 7,3 7,7 8.2 Serbest Nakit Akimlan (57,1) ,4 22, ,2 30,9 35,2 37, calisma sermayesi hesaplanirken ongortiten ortatama devir sureteri asa idaki gibi atinmistir stiresince Atacak Devir stiresi : 53.4 gun (son dort yit ortatamasi 53.4 gtin) Borg Devir siiresi : 88.2 gun (son dert yit ortatamasi 88.2 gun) Stok Devir suresi : 69.6 gun (son dort yit ortatamasi 69.6 gun) AirIikIi Ortalama Sermaye Matiyeti AurIikIu Ortalama Sermaye fieti 14,3% Sermaye Agirligi 85,4 /0 Borg Agirligi 14,6% Risksiz Getiri Oran! 9, 5`)/0 Beta 1,0 Vergi 20`)/0 Pazar Risk Primi 550/0 Sermaye Maliyeti 15,0% Borglanma Maliyeti 10.0% Sirketin A irlikti Ortatama Sermaye Matiyeti kultanitirken risksiz faiz orani %9.5 (en uzun vadeli hazine tahvitinin son bir yittik ortatama faiz orani) otarak atinmistir. Sirketin borclanma faiz orani ise %12.5 (sirketin son mati donem itibariyle ortatama borclanma matiyetidir) otarak kuttanitmistir. Buna gore sirketin borckizsermaye a irlik oranina gore Agirlikti Ortatama Sermaye Matiyeti (AOSM) %14.3 otarak betirtenmistir. Ote yandan sirketin 2023 yilindan sonra nihai deer Seker Yatirim Menkul Degerler A.S. I Arastirma ve Kurumsat Finans

10 Seker Yatirim hesaplamasinda sonsuz buyiime orani %3 kullaniimistir. Sirketin Air1ikLi Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM) hesapiama yontemi asagida verilmistir. Sermaye maliyeti asagidaki sekilde hesaplanmistir: AOSM = [(E/(D+E) ) RE i + [ ( D/(D+E)) * R D * ( 1 - -ni AOSM : iskonto orani RE : Sermaye maliyeti RD : borclanma maliyeti T : Vergi orani E/(D+E) : Ozsermayenin toplam kaynakiara orani D/(D+E) : borclann toplam kaynaklara orani Indirgeme orani hesaplanirken su venter kultanilmistir Ozkaynak maliyeti (RE) : : : : 15.0% borclanma maliyeti (RD) 12.5% borclarin toplam kaynaklara orani D/(D+E) 14.6% Ozsermayenin toplam kaynaklara orani E/(D+E) 85.4% De erleme callmasinda indirgenm4 Nakit Akimlari yontemine %50 veri1m4tir. indirgenmi Nakit Akimlarina Gore ozsermaye Degeri; Sirketin donemi itibariyle 96 milyon TL net nakdi bulunmaktadir. Buna gore yukarida alinan ongoriiler altinda sirketin Indirgenmis Nakit Akimlan (INA) yontemine gore Ozsermaye Degeri milyon TL olarak hesaplanmaktadir. 2014T 2015T T Net Sat Gehrlen 871, , , , , Brut Kar/Zarar , , , Esas Faaliyet Kar/Zarar 27, ,9 47, FAVOK ,7 39, , Vergi 3,8 4,2 4, , Saba Sermaye Yatinmlan 1,1 1,1 1, , ,2 1,3 1,3 Net calisma Sermayesi Degisimi 81,7 9,6 9,4 9,5 9,5 8, ,3 7,7 8,2 Serbest Nalut Aktmlan (57,1) 17,3 20,4 22,8 25, ,7 Indrgeme rani 1,14 1, , , , INA (50.0) , , Nakit Akimlannin BugUnkU Degen ( ) n 62.3 Uzun Vadeli BUyOme Oran' 3.0% Sonsuz Deer 353,9 Sonsuz Degenn BugOnkU Degeri 93.2 Net Borc Poz syonu (96,1) Ozsermaye Degeri 251.6

11 Seker Yatirim 3.2 Piyasa carpanlan Analiz Yontemi De erleme callsmasmda Piyasa carpanlari Analizi yontemine %50 a irlik verilmistir. BIST'de, Ulusoy Un'un faaliyetlerine paralel bir sirket bulunmamasi ve gida sektorijnde faatiyet gosteren sirketlerin piyasa carpanlarinin deierlemeye baz teskil edecek yeterlilikte olusmamasi nedeniyle muhafazakar yaklasim sergilemek amaciyla BIST 100 Endeksi carpanlari ve yurt disinda faaliyet gosteren benzer sirketlerin carpanlari kullanilmistir. Piyasa carpanlari Analiz Yontemine Gore Sirket ozsermaye Degeri; Firma Degeri/ FAVOK (FD/FAVOK) ve Fiyat Kazanc orani (F/K) carpanlan kullanilarak yapilmistir. FD/FAVOK y e F/K carpanlari hesaplamasinda BIST 100 carpanlari ve benzer yurt disi sirket carpanlarina esit airhk verilmistir. FD/FAVOK carpanina %25 airhk ve F/K carpamna %25 airlik verilmistir. BIST 100 FD/FAVOK carpanmda bankalar ve sigorta sirketleri kullanilmamistir. Degerlemede kullanilan carpanlar asa ġidaki gibidir (13/10/2014 kaparns; itibariyle) Kaynak: Finnet, Seker Yatirim Ulusoy Un'un degerlemesinde kullanilmak Ozere secilen yurt disinda faaliyet gosteren benzer sirketler ve ilgili carpanlari asdgida ozetlenmistir. (13/10/2014 tarihi itibariyle) irket Ach Olke FD/FAVOK F/K AGTHA GROUP PJS Birleik Arab Emirlikleri 13,02 17,13 CARR'S MILLING Ingiltere 8, HONEYWELL FLOUR MILL PLC Nijerya 4,85 6,23 NIPPON FLOUR MILLS CO LTD Japonya 11,95 FLOUR MILLS NIGERIA PLC Nijerya 8,31 19,10 M DAS BRANCO SA Brezilya 13,95 18,14 Ortalama 8,06 14,08 Kaynak: Bloomberg Agthia Grubu Abu Dabi merkezli gida sirketidir. Sirket, un ve hayvan yemi ijrunlerinin iiretim, ddgitim ve pazarlamasini yapmaktadir. Can's Flour Mills ingiltere merkezli un ureticisidir. Sirket, firm ve gida Oreticilerine un Oretip satmaktadir. Japonya merkezli Nippon Flour Mills Co., Ltd. un Oretimi ve satisi yapmaktadir. Sirket ayrica donmu ve islenmis gida iiretimi de gerceklestirmektedir. Honeywell Flour Mills Plc. Nijeya'nin buyiik un Oretici sirketlerinden birisidir yilindan beni faaliyet gosteren Sirket 2008 yilindan beni Nijerya Menkul Kiymetler Borsasi'nda islem gormektedir. Sirketin baslica Oriinleri buiday unu, irmik, kepekli undur. M Dias Branco: Brezilya'da bulunan sirket, buiday Oretimi gerceklestirmektedir. Sirketin Orlinleri biskuvi ve makarna, un ve bdgday kepei gibi margarin ve bitkisel ydglar icerir. Flour Mills: Nijerya'ya da faaliyet gosteren 1962 yilindan bu yana sirket 600 ton/gon un Oretim kapasitesi ile faaliyet gostermektedir. Buna gore Piyasa Carpanlanni Analiz yonteminde kullanilan carpanlar

12 Seker Yatinm MI; BIST- 100 (Ortalama) 9, Yurt Disi Benzer Sirket carpanlan (Ortalama) Ortalama 8,76 12,99 Sirketin degerlemeye esas 2014/06 Net Kar ve FAVOK rakamlari yilliklandinlmi (dort denem) olarak kullanilmistir. Sirketin 2014/06 donemi itibariyle 96 milyon TL net nakdi bulunmaktadir. Net Kar FAVOK Net Borg FD/FAVbK carpanina gore bzsermaye Degeri Hesaplamasi; F/K carpanma gore bzsermaye Degeri Hesaplamasi; De er Net Kar Ortalama (F/K) 12,99 Hesaplanan Ozsermaye Degeri Sonuc Yukarida ozetlenen degerleme calismasi sonucu ve belirtilen agirliklandirma yontemine gore Ulusoy Un icin Halka Arz Oncesi Ozsermaye Degeri TL olarak hesaplanmistir. Sirketin odenmis sermayesi TL olup sirketin halka arz oncesi pay fiyati 3.95 TL olarak hesaplanmistir. De erleme calismass Ozet NA Piyasa carpanlan (FD/FAVOK) Piyasa carpanlan (F/K) klidik---tvzsermaye De eri 50% % % Halka A2 Oncesi Ozsermaye Degeri Pay adedi Halka Arz oncesi Pay Fiyan (TL) 3,95 Halka Arz Fiyat Arali i (TL) Halka Arz aralugi iskontosu %26.5-0/012.6 Halka arz oncesi Ozsermaye Degeri'ne halka arz iskontosu uygulanmak suretiyle Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.S.'nin 1.00 TL nominal degerli payin satis fiyat araligi 2.90 TL Alt Bant (%26.5 Halka Arz iskontosu) TL List Bant (%12.6 Halka Arz Iskontosu) olarak belirlenmistir.

13 Seker tyatinm 5 Halka Arz oozed ihracci Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.S. Halka Arz Sekli Filichan hakki kisitlamasiyla bedelli sermaye artirimi ve ortak satisi Halka Arz Yontemi imtiyazsiz hisselerin fiyat araligi lie halka arzi 19,500,000 yeni cikarilan paylar Halka Arz Edilecek Hisseler 4,000,000 Ana ortak Fahrettin Ulusoy'a ait paylar Toplam 23,500,000 TL nominal pay Ek Satis Yok Halka Arz Oncesi Sermaye 65,000,000 TL Halka Arz Sonrasi Sermaye 84,500,000 TL Halka Aciklik Orani 27.8% islem Gorme Yeni Borsa Istanbul A.S. Halka Arz Fiyati Halka Arz BUyijklUgU $irkete Girecek Fon (Net) Konsorsiyum Lideri 2.90 TL - Alt Bant 3.45 TL - Ust Bant TL (Alt Bant) TL (Ost Bant) TL (Alt Bant) TL (list Bant) $eker Yatirim Menkul Degerler A.S. Ortaklar sahip olduklari paylan $irket paylarmin borsada islem gormeye Satmama Tahhalii baslamasindan itibaren 1 yil sureyle satmama, $irket 1 yil slireyle bedelli sermaye artirimi yapmama taahhlickinde bulunmustur. %60 Yurtici Birseysel Tahsisat Gruplari %20 Yurtici Kurumsal %20 Yurtdisi Kurumsal Halka Arz Sekli "Fiyat Araligi" ile talep toplama Talep Toplama Tarihi: Kasim 2014 Halka Arz Takvimi Takas: 19 Kasim 2014 Tahmini BIST'te islem Gorme Tarihi: 20 Kasim 2014 $eker Yatirim Menkul Degerler A.$. I Arastirma y e Kurumsat Finans Sayfa I 13

14 Seker tyatinm 6 Finansallar Gelir Tablosu Gelir Tablosu (TL) SabsGelirleri Satislann Maliyetleri BRUT KAR/ZARAR Faaliyet Giderleri Pazarlama Sans ve Dagrtim Giderieri (-) Genel YOnetim Giderleri (-) Arastirma,e Gelistirme Giderleri (-) Diger Faaliyet Gelirleri Diger Faaliyet Giderleri (-) FAALIYET KARI/ZARARI ozk. YOn. Deg. Yatinmlann Finansal Gelider Finansal Giderler (-) SOR.FAAL. VER. ONC. KARI/ZARARI SurdUrtilen Faal. Vergi Gelir/Gideri DONEM KARI/ZARARI Bilanco VARLIKLAR (TL) /06 Dtinen Varliklar Nakit N.e Nakit Benzerleri Finansal Yatirimlar Ticari Alacaklar Diger Alacaklar TUrev Araclar Stoklar Pesin Odenmis Giderler Can DOnem Vergisiyle Ilgili Varliklar Diger DOnen Varliklar Duran Varliklar Thad Alacaklar Diger Alacaklar Finansal Yatirimlar Ozkaynak YOntemiyle Degerlenen Yatinmlar _ Maddi Duran Varliklar Maddi Olmayan Duran Varliklar Pesin Odenmis Giderler Ertelenmis Vergi Varligi Diger Duran Varliklar TOPLAM VARLIKLAR

15 Seker Yatirirn KAYNAKLAR (TL) Kisa Vadeli Finansal Borglar Uzun Vadeli Borglanmalann Kisa Vadeli Kisimlan Diger Finansal Ylikurnitilukler Ticari Borglar cali$anlara Saglanan Faydalar Kapsaminda Borglar Diger Borclar Devlet Tes\Ak e Yardimlan DOnem Kan Vergi YUkiimlUltig Kisa Vadeli KarViklar Diger Kisa Vadeli YOkOm1010kler Uzun Vadeli Finansal Borglar Ticari Borglar Diger Borglar Borg KarViklan Ertelenmi Vergi YlikOm ozkayna kla r Odenmi Sermaye Diger Yedekler Kar \Rya Zararda Yeniden Siniflandtrilmayacak Birikmi Diger Kapsamli Gelirler \Rya Giderler Kardan Aynlan Kisitlanmi$ Yedekler Gegmis Yillar Kar/Zaradan Net DOnem Kan/Zaran TOPLAM KAYNAKLAR Kaynak: B4mstz Denetim Raportan $eker Yatirim Menkul Degerler A.$. 1 Aratirma y e Kurumsal Finans Sayfa 115

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 00 00 4102 FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. İşbu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013

Detaylı

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu SAN-EL Mühendislik 19.11.2013. SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SAN. ve TİC. A.Ş 19.11.2013. Halka Arz Detayları

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu SAN-EL Mühendislik 19.11.2013. SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SAN. ve TİC. A.Ş 19.11.2013. Halka Arz Detayları SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SAN. ve TİC. A.Ş 19.11.2013 Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/145 sayılı kararına dayanılarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından,

Detaylı

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU İstanbul, 13 Mayıs 2010 Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na Şirketinizce tarafımızdan talep edilen değerleme raporuna ilişkin

Detaylı

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin

Detaylı

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında

Detaylı

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 12.02.2015

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 12.02.2015 Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 12.02.2015 1 Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli Resmi

Detaylı

Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. Analist Raporu

Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. Analist Raporu Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. Analist Raporu Nisan, 2015 Önemli Beyan İşbu Değerleme Raporu ("Rapor"), halka açık olan Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. nin (Pınar Süt) piyasa sunmuş olduğu verilerden

Detaylı

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU 28 AĞUSTOS 2012 GİRİŞ a) Raporu Hazırlayan Uzmanının Kimliği ve Rapor Tarihi Polat Yaman, Araştırma Müdürü, Galata Yatırım A.Ş. Rapor Tarihi

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 22 Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Şirket Hakkında Özet Bilgi 1 2. Değerleme Özeti 6 3. Piyasa Çarpanları Yöntemi:

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye San. ve Tic. A.Ş. 13 Mayıs 2014 ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Önemli Not İşbu rapor, ATIG Yatırım

Detaylı

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. Analist Raporu Şubat, 2015 Önemli Beyan İşbu Değerleme Raporu ("Rapor"), halka açık olan Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. nin piyasa sunmuş olduğu verilerden yararlanılarak

Detaylı

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu Nisan, 2015 Önemli Beyan İşbu Değerleme Raporu ("Rapor"), halka açık olan Karabük Demir ve Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Kardemir) piyasa sunmuş

Detaylı

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu Mart, 2015 Önemli Beyan İşbu Değerleme Raporu ("Rapor"), halka açık olan Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu Haziran, 2015 Önemli Beyan İşbu Değerleme Raporu ("Rapor"), halka açık olan Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Vestel Beyaz Eşya) piyasa

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 02 10 4102 FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU Mutlucan Tuz Madencilik İnsaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. İşbu rapor Sermaye Piyasası

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Nisan 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

Aygaz A.Ş. Analist Raporu

Aygaz A.Ş. Analist Raporu Aygaz A.Ş. Analist Raporu Mayıs, 2015 Önemli Beyan İşbu Değerleme Raporu ("Rapor"), halka açık olan Aygaz A.Ş. nin (Aygaz) piyasa sunmuş olduğu verilerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu rapor, Aygaz

Detaylı

AYDIN GIDA ÜRÜNLERI İMALAT PAZARLAMA DAĞITIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. 31.12.2011 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZEL DEĞERLEME RAPORU

AYDIN GIDA ÜRÜNLERI İMALAT PAZARLAMA DAĞITIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. 31.12.2011 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZEL DEĞERLEME RAPORU AYDIN GIDA ÜRÜNLERI İMALAT PAZARLAMA DAĞITIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. 31.12.2011 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZEL DEĞERLEME RAPORU İÇİNDEKİLER No. Sayfa 1. GÖRÜŞ 2. VARSAYIM VE SINIRLAMALAR 1 3.

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1

Detaylı

Doğtaş Doğanlar Mobilya Üretim Enerji İmalat San. ve Tic. A.Ş. ile Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş. nin

Doğtaş Doğanlar Mobilya Üretim Enerji İmalat San. ve Tic. A.Ş. ile Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş. nin Değerleme Hizmetleri Doğtaş Doğanlar Mobilya Üretim Enerji İmalat San. ve Tic. A.Ş. ile Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş. nin Birleşmesine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu Özel ve Gizli Serkan Tarmur Ortak

Detaylı

Lider Faktoring A.Ş. 06.05.2014. Halka Arz Detayları

Lider Faktoring A.Ş. 06.05.2014. Halka Arz Detayları Lider Faktoring A.Ş. 06.05.2014 Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/145 sayılı kararına dayanılarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından, Tacirler Yatırım Menkul Kıymetler

Detaylı

FİYAT TESPİT DEĞERLENDİRME RAPORU MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş

FİYAT TESPİT DEĞERLENDİRME RAPORU MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş fiyat tespit değerlendirme raporumuz 12/02/2013 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni nde yer alan Kurul Karar Organı

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 27 Mart 2012 1. Özet: Değerleme Yöntemi Ağırlık Piyasa Değeri Hisse Başına (Mn TL) Değerler (TL) Çarpan

Detaylı

Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu

Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında

Detaylı

Selçuk Ecza Deposu A.Ş. Analist Raporu

Selçuk Ecza Deposu A.Ş. Analist Raporu Selçuk Ecza Deposu A.Ş. Analist Raporu Haziran, 2015 Önemli Beyan İşbu Değerleme Raporu ("Rapor"), halka açık olan Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin (Selçuk Ecza) piyasa sunmuş olduğu verilerden

Detaylı

Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU

Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU Mutlucan Tuz 12/05/2014 Mutlucan Tuz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/143 sayılı ilke kararına dayanılarak Yatırım Finansman Menkul Değerler

Detaylı