ULUSOY UN SANAYi YE TiCARET A.S. FiYAT TESPiT RAPORU. SEKER YATIRIM MENKUL DEdERLER A.S. EKiM -2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSOY UN SANAYi YE TiCARET A.S. FiYAT TESPiT RAPORU. SEKER YATIRIM MENKUL DEdERLER A.S. EKiM -2014"

Transkript

1 1 I ULUSOY UN SANAYi YE TiCARET A.S. FiYAT TESPiT RAPORU SEKER YATIRIM MENKUL DEdERLER A.S. EKiM I

2 Seker Yatirirn icindekiler 1 Genet Bilgiler irket Hakkinda Bilgi Ortakhk Yapisi istirakler Tesister Yatirimlar Halka Arz Gelirinin Kulamm Yeni Degerleme indirgenmis Nakit Akimlari Anahz Ydntemi Varsayimlar Piyasa carpanlari Analiz Yontemi Sonuc Halka Arz bzeti... 6 Finansallar Seker Yatirim Menkul Degerler A.S. I Arastirma y e Kurumsal Finans Sayfa I 2

3 Seker Yatinm 1 Genet Bilgiler 1.1 Sirket Hakkinda Bilgi Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (Utusoy Un); hububat ve baktiyattan mamut un, irmik, makarna ve bisküvi gibi her türiü gida maddesinin imalatini, ticaretini, ithatat ve ihracatini yapmak Lizere 1989 yilinda kurulmustur. 5irketin esas faaliyet konusu, bugday unu, kepek y e diger yem hammaddeteri Liretimi, ticareti, yurtici ve yurtdisi satisi lie bugday basta otmak üzere cesitli tahillann yurtici y e yurtdisi ticaretidir yilinda insaati baslayan fabrika 1991 yilinda 180 ton/gun bugday isteme kapasitesi ite ticari faatiyetterine bastamistir. 5irket, 1995 yilinda ihracata bastamis ve bugline kadar 72 Olkeye un ihracati gerceklestirmistir. 5irket, 1/7/2013 lie 30/6/2014 arasindaki bir yillik donemde, 31 ayn ülkeye ihracat gerceklestirmistir. Pazar kosullanni takip ederek ihtiyaclan belirleyip faatiyet alanlanni genisteten 5irket 2008 yilindan itibaren komsu litkelere, Uzak Dogu ve Asya'ya tahil ihracati yapmaya baslamistir. 5irketin, 150 mn TL kayitli sermaye tavani icerisinde 2014 yili ilk ceyrekte 3.35 mn TL nakit, geri kalani ic kaynaktardan artinlarak sermayesini 50 mn TL'den 65 mn TL'ye Ulusoy Un'un Samsun (500 ton/glin) ve Corlu'da (400 ton/g6n) toplam 900 ton/gun Oretim kapasiteli (208 bin ton/yil un uretim kapasitesi) iki fabrikasi, y e ton tahil stoklama kapasitesine sahip silo ve serbest bolge depolan bulunmaktadir. Sirket, toptam 16 ürün gami lie 2013 yilinda TLirkiye'de sektor ihracatinin %5'ini gercektestirmistir yilinda aciklanan Tlirkiye Ihracatcilar Mectisi veriterine gore'; Turkiye de en cok ihracat yapan ilk firmasi arasmda 524. sirada, sektorlinde ise 5. sirada yer almistir. Toplam Liretimden satisi ite Istanbul Sanayi Odasinin 2014'de aciklanan veriterine gore Turkiye'nin en cok yapan sanayi kurulustan arasinda 410. sirada yer almistir. Ulusoy Un, 28 Mart 2013 tarihinde Sasbas Samsun Serbest BOlgesi Kurucusu ve isleticisi A.5.'nin %17 hissesini satin almitir. Bu yatinm lie sirket ozellikle transit yurt dii ticaretinin gelistirilmesi icin ihtiyac duyulan depolama ve lojistik altyaplya sahip otan Karadeniz Bolgesi'ndeki en stratejik noktalardan olan Samsun Serbest Bolgeye istirak ederek yonetiminde onemli bir etkinlige sahip olmustur. 1.2 Ortaklik 5irketin Oretimini ve satismi yaptlgi 61-Linter un, kepek, bonkatite, kink, irmik, ruseym, basak, misir ve bugdaydir. o Orun Gruplan; Finn Grubu OrLinler, Endustriyel OrLinter, Pastane Grubu OrOnter, Tuketim Grubu UrLinter. ihracat uriinleri; Batik Yemi YLiksek Glutenli, Batik Yemi, Capati Unu, Corek Unu, Ekmeklik Un, Ev Kultanimi, Noodle Unu, Yumusak Noodle Unu. 5irket yurt icinden y e yurt disindan aldii bugdayi isleyerek un ve turevleri otarak hem yurt icine hem de yurt disma satmaktadir. o 5irket yurt icinden ve yurt dismdan sagladigi bugdayi kendi kullanimi dismda diger un fabrikalanna da satmaktadir. o 5irket aynca yurt dismdan sagladigi bugdayi transit gecis lie yine yurt disinda satmaktadir. 5irketin, milyon TL kayitti sermaye tavani icerisinde cikarilmis sermayesi TL'dir. Mevcut sermayeyi temsil eden paylar A, B ve C gruplanna aynlmis olup. A ve B grubu paylar imtiyazlidir. A grubu paylarin nominal tutan TL ve B grubu paylann nominal tutan TL'dir. Ulusoy Un'un ortaklik yapisini arz ancesi ve sonrasini gosteren tabto asagidadir; Kaynak:Turkiye ihracatcilar Meclisi 2013 Ttirkiye'nin En Buytik ilk 1000 ihracatci firmasi ar. Irma kitapcigi Istanbul Sanayi Odasi Dergisi, Haziran 2014, Ozel Sayi $eker Yatirim Menkul Degerler A.5. I Arastirma ve Kurumsal Finans Sayfa I 3

4 Seker Yatinm Ortak lar Hisse Adeti Grubu Oran' (%) Mak lar Htsse Adeti Grubu Dram (%) A 7, A 5, , , , ,25 Fahrettin Ulusoy ,88 Fahrettin Ulusoy , A 1, A 0, , , , ,90 Nevin Ulusoy ,97 Nevin Ulusoy , A 1, A 0, , , , ,79 Onur Erhan Ulusoy ,42 Onur Erhan Ulusoy , A 6, A 4, , , , ,88 Eren Giinhan Ulusoy ,54 Eren Gunhan Ulusoy ,03 Kamil Adem ,04 Kamil Adem ,03 Mithat Denizcigil ,15 Mithat Denizcigil ,11 Halica Arz Halka Arz C 27,81065 Toplam istirakler Utusoy Un'un istirakleri asa iclaki tabtoda verilm4tir; I tirakler Ortagin Adi SASBA5 BayInthr Samsun Serbest BOlgesi Kur. ve ll. odenmi; Sermayedeki Sermayedeki Semaye (Ti.) Pay Tutari (TI) Pay Oran' (%) ,00 UIusoyUn -IstirakIer 1.4 Tesisler 5irketin tesisterine itiskin detay bitgiter asagidaki tabloda yer almaktadir; Samsun/Tekkekoy i i Samsun Fabrika Corlu Fabrika Depolama Tesisi Kapasitesi SOO ton/gun 400 ton/ gun ton BuyUkluk ( m2) kik Alan (m Kapali Alan (ma) Celik/Betonarme Kullanim Ama ci Oretim/Depo Oretim/Depo Depola ma Tesisi ye Isletme Bina si Mulkiyet Durumu 5i rkete ait 5i rkete a it 5i rkete alt Sigorta Var Var Var Is yen i acma ruhsati - Is yeni acma ruhsati - isletme kayit belgesi - isletme kayit belgesi - Yem kayit belgesi - Yem kayit beiges ISO ISO 9001 Ruhsat, Onay vb. - TSE - TSE - Yap kul. izin belgesi - Hela I belgesi - Helal belgesi - ISO ISO ISO ISO CED muafi yet belgesi - CED muafi yet beiges

5 Seker Vat= 1.5 Yatirtmlar Yatnm Konusu Yatinm Yen Planlanan Yatinm BUyiiklUtU (USD) Yatinm KapasItesi /Aevcut Kapasiteye Katkisi Tamamlanacat Tarih I _ Tamamlanma Derecesi YapiIan Toplam Harcama Varsa Ahnan Tesviklereiliskin Bilgiler 600 Ton/Giin Buġday isleme Kapasiteli Korn* Un Fabrikasi Samsun Gida Organize Sanayi Bolgesi USD 600 ton/giin bu day isleme kapasitesi Mevcut Fabrikalarin 900 ton/gun toplam kapasitesini, yeni bir 600 ton/gun ka sasiteli fabrika ekleyerek toplam 1500 ton /gun kapasitesine gikarmak 2016 Proje cabsmalari tamamlamp insaat ruhsati abnch, insaat sahasi alt yam hazirbklan yapilmakta USD Herhangi bir tesvik programindan yararlanilmamistir ye basvuru yapiimamistir. 2 Halka Arz Gelirinin Kulamm Yeni Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.5.'nin pay halka arzi mevcut ortaklann yeni pay haklannin kisitlanmasi suretiyle sermaye artinmi ve mevcut ortagin sahip oldugu paylannin satisi seklinde olacaktir. Pay halka arzinda, sirketin ,00 TL olan cikarilmis sermayesi mevcut ortaklann yeni pay alma haklan kisitlanarak ,00 TL'ye cikartilmasi suretiyle artinlan TL nominal paylar ile Sirketin mevcut ortagin sahip oldugu TL nominal degerli paylar olmak Lizere toplam TL nominal degerli paylar halka arz edilecektir ,00 TL nominal degerli paylann satilmasi halinde fon elde etmesi planlanmaktadir. 5irket, halka arzdan elde edecegi fonu yonetim kurulunun tarih ve 2014/015 sayili karan geregince kullanacak olup elde edilecek gelire ve kullanim yerlerine iliskin olarak yapilan planlama su sekildedir. Halka Arz Birim Fiyat Aralfgi (SPK Tarafindan Heniiz Onaylanmamistir) Mevcut Ortak Satisi (Fahrettin Ulusoy C Grubu Hisse) Halka Arzdan Elde Edilecek Tahmini Gelir Aralii 2,90 TL Alt Bant 3,45 TL ust Bant ,00 TL Nominal (*) ,00 TL - Alt Bant ,00 TL - ust Bant (*) Ortok sati inclan elde edilecek gelir irket icerisinde deg-erlendirilmeyecektir , ,02 $irketin Elde Edecegi Tahmini Net Gelir Alt Bant (TL) Ust Bant (TL) , ,98 Kullamm Yeni Alt Bant (TL) List Bant (TL) Un Fabrikasi Yatinmi , ,00 Hammadde Ahmi , ,00 Kisa Vadeli Finansman Kapatma , ,00 Kisa Vadeli Ticari Borg Kapatma , ,98 Toplam Kullanim , ,98 Ote yandan ortagin sahip oldugu paylarin satisindan elde edilecek gelir, sirkete aktanlmayacagindan Sirket icin belirtilen fon kullanimi kapsaminda Seker Yatinm Menkul Degerler A.S. Arastirma ve Kurumsal Finans

6 Seker%Yatinm 3 Degerleme De erleme calivilasinda irketin finansal durumuna ait bilgiler icin 31 Aral* 2011, 31 Aralik 2012, 31 Aralik 2013 y e 30 Haziran 2014 d6nemine ait ba imsiz denetimden gecmi mall tablolari esas Bunun diw)da Ulusoy Un'un vermi oldu u bilgi y e ongoriiler kul1anilmitir. Sirket lie ilgiti olarak herhangi bir mall y e vergisel inceleme y e kontrol gerceklewrilmemi tir. Ulusoy Un halka arzinda fiyata esas te*il edecek de erin belirlenmesi amaciyla de erleme yantemleri olarak "Indirgenrn4 Nakit AlumIan Analizi" y e "Piyasa carpanlari Analizi" 3.1 indirgenmi Nakit Akimlan Analiz Yontemi Varsayimlar ina analiz calivriasinda projeksiyon d6nemi yillari arasini kapsarm olup, irketin vermi oldu u projeksiyonlara gore ileriye dönük serbest nakit akimlar hesaplanmi y e s6z konusu serbest nakit akimlari air1ikli ortalama sermaye maliyeti lizerinden iskonto edilerek bugunku deterine indirgenmiwr sonraki donemler icin nihai deer hesaplanmi tir. Sirketin net sati ongdruleri aagidaki gibidir: Un A I I Ihracat Ihracat Ticari Yurtigi Yurigi Ticari ,547 Kepek Bonka lite Kiri k Arpa Misr Ihracat Yurtigi _ Bugday Ihracat Yurtigi Diger TOP LAM *Om& Ruseyrri Basak cuval Kereste Palet) 5irket, yurticine y e yurtdi ina Oretimden satwar eklinde gercekletirdiii gibi fason üretimi He de (ticari) ic y e di piyasalarda sati yapmaktadir. 5irketin ton bazmda toplam un satllarinin 2014 yilinda %5, 2015 yilinda %3, sonrasinda yillan arasinda %1 arti olaca i tahmin edilm4tir. Ulusoy Un, miktar bazinda satilarinin buylik bir kismini (2013 itibariyle %68) bu day satwarmdan elde etmektedir. Bu day ihracatimn y e yurt ici sati larinin ton bazinda 2014 yilinda %20, arasinda %5 y e sonrasinda ise %3 bliyuyece i ongori_ilmi4tur. Di er Orunlerde ton bazinda satwar un satwarina paralel 2014 yilinda %5, 2015 yilinda %3 y e yillari arasinda %1 arti olarak tahmin Birim Bazinda (kiln Sati Fiyatlari 5irketin Orlin bazinda sati fiyatlari aa iciaki gibidir; Turkiye'de kurakliktan dolayi 2014 hasadinda gerceklewn düük arz nedeniyle, ortalama un fiyatlari 2014 yilinin ilk alti ayinda gecen yilin ayni donemine gor or lama %7 arti gosterirken, $eker Yatirim Menkul Degerler A.$. I Aratirma y e Kurumsal Finans

7 Seker Yatirim un fiyatlannin yil basina Ore 2014 yilinin ilk yansindaki artis orani %11 olarak gerceklesmistir. Buna bagli olarak 2014 yilinda ortalama un fiyatlannin 2013 yilsonuna gore %10 artis gdsterecegi varsayilmistir. Global bugday fiyatlan ise hem artan Oretim tahminleri hem de dolann deer kazanmasi ile ikinci yansinda dustis trendine girmistir ve bu trendin yilsonuna kadar devam edecegi varsayimi altinda 2014 yilinda ortalama ihracat bugday fiyatlannin 293 dolar/ton karsiligi 639 TL/ton (2013 yilina gore USD bazinda 8% diistis) seviyesinde olacagi varsayilmistir. Dijnya bugday fiyatlanndaki dusus egilimine ragmen, Turkiye piyasasi bundan etkilenmemektedir. Turkiye piyasasi gurnriik duvarlanyla korundugundan y e serbest ithal mat girisine musaade edilmemesi nedeniyle ic piyasa fiyatlan, Turkiye toplam arz-talebine gore sekillenmektedir yilinda Turkiye'de yasanan kurakliktan dolayi gerceklesen dusiik arz nedeniyle, fiyatlarda yukselis potansiyeli korunmaktadir ilk alti ayda gecen yam ayni donemine gore bugday fiyatlan 12% artis gostermistir. Yurtici bugday fiyatlannin 2014 ilk yansi itibariyle sene basina Ore artisi ise %15 seviyesinde gerceklesmistir. Buna bagb olarak 2014 yilinda yurtici bugday fiyatlannin 2013 yilina gore %15 artisla ortalama 766 TL/ton seviyesinde olacagi varsayilmistir. Orlin fiyatlannin 2014 yili sonrasindaki yillarda muhafazakar bir yaklasim ile makro (enflasyon) ongorulerimiz onculugunde 2015 yili icin %8, 2016 yilinda %7, 2017 yilinda %6, yillan arasinda %5 ve arasinda %3 seviyesinde artis gosterecegi varsayilmistir. San* Fiyatlan (TIJ Ton) 2011G 2012G 2013G 2013/ / T 1 " 2017T Un 757 /Jb e-ye en V Ihracat Ihracat Tican Yurtici Yurici Ticari Kepek Bonkalite Kink Arpa Misr Bugday Ihracat Yurtici Makro Ongorulerimiz; Ma kro ongoroler 2012G 2013G T 2016T Reel GSYH BuyOrnesi 2 2% 4,0% 3,0% 3,0% 4,0% 5,0% Enflasyon (TUFE) 6.2% 7,4% 8,8% 8,0% 7,0% 6,0% Yil Sonu Dolar/TL ,29 2,33 2,36 Ortalama Dolar/TL , ,34 Yil sonu Euro/TL , ,02 Ortalama Euro/TL ,00 Kaynak: Sekeryatirim Miktar bazinda sans projeksiyonlan ve birim fiyat tahminleri sonrasi satis gelirlerinin Orlin bazinda kirilimi asagidaki gibidir.

8 Seker Yatinm Milyon TL 1111,011G 2012G 2013G / '6Y Un 170,2 153,2 179,2 67,9 101,3 207,2 230,5 249,1 266,6 Ihracat 107, , ,3 83,4 92,8 100,3 107,4 Ihracat Ticari ,0 0, ,8 17,6 19, Yurtigi ,3 116,0 125, Yunçi Ticari ,7 3,7 4, Kepek 28,8 23,1 19,8 9,2 13,4 22,8 25,4 27,5 29,4 Bonkalite 3,7 3,7 3,4 1,4 2,9 4,0 4,4 4,8 5,1 Kink 1,7 2,5 2,7 1,1 1,6 3,1 3,4 3,7 4,0 Arpa 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 7,3 8,1 8,7 9,3 Misir 3,1 4,7 38,8 20,4 24,8 42,7 46,1 49,3 52,3 Ihracat 2, , ,4 27, Yurtici 0, ,5 19,5 20,7 22, Bugday 250,1 300,9 437,0 168,9 281,8 583,7 661,9 743,7 827,7 Ihracat , Yurtici 206, , Di er* 4, , Toplam Sab Geli 462,0 492,0 682,2 269,4 433,4 871,1 979, , ,2 DO : 4m (%) 6% 39% 61% 28% 12% 11% 10% Satu GeliiTlri Da dimi (TL-%) 2011G 2012G 2013G 2013/ / Un 36,8% 31,1% 26,3% 25.2% 23,4% 23,8% 23,5% 22.9% 22.3% Kepek 6,2% 4,7% 2,9% 3,4% 3,1% 2,6% 2,6% 2.5% 2,5% Bonka lite 0,8% 0,8% 0,5% 0,5% 0,7% 0,5% 0.5% 0.4% 0.4% Kink 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% Arpa - - 1,6% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% Misir 0,7% 0,9% 5,7% 7,6% 5,7% 4,9% 4.7% 4,5% 4.4% Bugday 54,1% 61,2% 64,1% 62,794 65,094 67,094 67,694 68,494 69,3% Di er 0,994 0,894 0,294 0,294 0,194 0,194 0, ,0% *(Im*. Ri4eym B. ak, cuval,kereste,palet) Yukaridaki tabtotardan goriitecegi lizere sirketin net satis getirteri dagitimda en bliyiik pay bugday satistarindan getmektedir. Sirket yurt icinden ve yurt disindan aldigi bugdayin %60-70'lik yurt icine, geri katan kismini ise transit gecis lie yurt disina satisini gercektestirmektedir. Bugday ihracati lie itgiti otarak mevsimset degisimter (kuraktik vb.), bugday atinan iitketerdeki siyasi riskier (ornegin Rusya-Ukrayna krizi vb) direkt otarak bugday ihracatini etkileyeceginden sirketin net satis getirterini de direkt etkiteyebilmektedir. Gelir Tablosu Projeksiyonu Bu tahminter attinda sirketin getir tabtosu projeksiyonu asagidaki gibi olusmustur. 5irketin 2013 yilinda 27.6 mityon TL otan FAVOK rakaminin 2014 yitinda 29.4 mityon TL'ye 2015 yilinda ise 32.3 milyon TL seviyesine cikacagi varsayitmistir. 5irketin ayni zamanda yitinda %4.0 seviyesinde gercektesen FAVOK marjinin 2014 yitinda artan matiyetter nedeniyle bunun %3.4 seviyesine gerileyecegi varsayitirken yittarinda da muhafazakar bir yaktasim lie %3.3 seviyesinde gercektesecegi ongorijimustiir. $eker Yatirim Menkul Degerier A.$. I Arastirma ve Kurumsat Finans Sayfa I 8

9 Gelir Tablosu Projeksiyonu 2012G (Milyon 2041iiih2013/ T T nets Net Sat] Gelirleri 492,0 682,2 COU,LF 433,4 871,1 979, , ,2 Brut Kar 33,4 48,4 20,5 23,9 54,8 61,1 67,8 74,5 Brat Kar Mad/ 6,8% 7.1% 7 6% 5,5% 6.3% 6.2% 6.2% 6.2% Esas Faaliyet Kari 12,2 26,4 12,8 11,9 27,8 30,8 34,1 37,5 Esas Faaliyet Kar Marp 2,5% 3,9% 4,8% 2,7% 3,2% 3,1% 3,1% 3,1% FAVOK 13,3 27,6 13,3 12,7 29,4 32,3 35,7 39,1 FAVOK Mari) 2 7% 4,0% 4 9% 2.9% 3,4% 3,3% 3,3% 3.3% Net Ka r 4,1 8,0 2,9 9,5 15,2 16,8 18,8 22,3 Net Kar Marji 0,8% 1,2% 1,1% 2,2% 1,7% 1,7% 1.7% 1,9% Yatiruntar Sirketin 2014 yitinda yatirimina bastamis oldu u Samsun Organize icindeki toptam 7 mityon dotar matiyetti 600 giin/ton kapasiteti un 6 Litme yatiriminin, 2016 yiti icinde faatiyete gecmesi plantanmaktadir. Plantanan bu yatirim 12 mn TL'lik bolumu halka arz getirinden karsitanmasi hedeftenmektedir. Bununta beraber plantanan bu yatirim, muhafazakar bir yaktasim sergitemek amaciyla projeksiyontara ve de ertemeye katilmamistir. Plantanan bu yatirimin 2016 sonrasinda devreye girmesi ite gercektestiritecek ciro artistari sirket icin gizti deer teskit etmektedir. Serbest Nakit Akimlari Projeksiyonu Yukarida siratanan projeksiyontara gore Sirketin serbest nakit akimlarinin asa idaki tablodaki gibi olusmaktadir. i NA (Milyol 2015T 2016T 2017T 2018T 2019T 2620T T FAV ó K 29,4 42, ,3 35,7 45,5 51,4 39,1 54,1 57,0 Vergi 3,8 4,2 4,7 5,6 6,1 6,5 7,3 7,7 8,0 8,8 Sabit Sermaye Yatirtmlari 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 Net calisma Sermayesi Degisimi 81,7 9, ,5 9,5 8,6 9,3 7,3 7,7 8.2 Serbest Nakit Akimlan (57,1) ,4 22, ,2 30,9 35,2 37, calisma sermayesi hesaplanirken ongortiten ortatama devir sureteri asa idaki gibi atinmistir stiresince Atacak Devir stiresi : 53.4 gun (son dort yit ortatamasi 53.4 gtin) Borg Devir siiresi : 88.2 gun (son dert yit ortatamasi 88.2 gun) Stok Devir suresi : 69.6 gun (son dort yit ortatamasi 69.6 gun) AirIikIi Ortalama Sermaye Matiyeti AurIikIu Ortalama Sermaye fieti 14,3% Sermaye Agirligi 85,4 /0 Borg Agirligi 14,6% Risksiz Getiri Oran! 9, 5`)/0 Beta 1,0 Vergi 20`)/0 Pazar Risk Primi 550/0 Sermaye Maliyeti 15,0% Borglanma Maliyeti 10.0% Sirketin A irlikti Ortatama Sermaye Matiyeti kultanitirken risksiz faiz orani %9.5 (en uzun vadeli hazine tahvitinin son bir yittik ortatama faiz orani) otarak atinmistir. Sirketin borclanma faiz orani ise %12.5 (sirketin son mati donem itibariyle ortatama borclanma matiyetidir) otarak kuttanitmistir. Buna gore sirketin borckizsermaye a irlik oranina gore Agirlikti Ortatama Sermaye Matiyeti (AOSM) %14.3 otarak betirtenmistir. Ote yandan sirketin 2023 yilindan sonra nihai deer Seker Yatirim Menkul Degerler A.S. I Arastirma ve Kurumsat Finans

10 Seker Yatirim hesaplamasinda sonsuz buyiime orani %3 kullaniimistir. Sirketin Air1ikLi Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM) hesapiama yontemi asagida verilmistir. Sermaye maliyeti asagidaki sekilde hesaplanmistir: AOSM = [(E/(D+E) ) RE i + [ ( D/(D+E)) * R D * ( 1 - -ni AOSM : iskonto orani RE : Sermaye maliyeti RD : borclanma maliyeti T : Vergi orani E/(D+E) : Ozsermayenin toplam kaynakiara orani D/(D+E) : borclann toplam kaynaklara orani Indirgeme orani hesaplanirken su venter kultanilmistir Ozkaynak maliyeti (RE) : : : : 15.0% borclanma maliyeti (RD) 12.5% borclarin toplam kaynaklara orani D/(D+E) 14.6% Ozsermayenin toplam kaynaklara orani E/(D+E) 85.4% De erleme callmasinda indirgenm4 Nakit Akimlari yontemine %50 veri1m4tir. indirgenmi Nakit Akimlarina Gore ozsermaye Degeri; Sirketin donemi itibariyle 96 milyon TL net nakdi bulunmaktadir. Buna gore yukarida alinan ongoriiler altinda sirketin Indirgenmis Nakit Akimlan (INA) yontemine gore Ozsermaye Degeri milyon TL olarak hesaplanmaktadir. 2014T 2015T T Net Sat Gehrlen 871, , , , , Brut Kar/Zarar , , , Esas Faaliyet Kar/Zarar 27, ,9 47, FAVOK ,7 39, , Vergi 3,8 4,2 4, , Saba Sermaye Yatinmlan 1,1 1,1 1, , ,2 1,3 1,3 Net calisma Sermayesi Degisimi 81,7 9,6 9,4 9,5 9,5 8, ,3 7,7 8,2 Serbest Nalut Aktmlan (57,1) 17,3 20,4 22,8 25, ,7 Indrgeme rani 1,14 1, , , , INA (50.0) , , Nakit Akimlannin BugUnkU Degen ( ) n 62.3 Uzun Vadeli BUyOme Oran' 3.0% Sonsuz Deer 353,9 Sonsuz Degenn BugOnkU Degeri 93.2 Net Borc Poz syonu (96,1) Ozsermaye Degeri 251.6

11 Seker Yatirim 3.2 Piyasa carpanlan Analiz Yontemi De erleme callsmasmda Piyasa carpanlari Analizi yontemine %50 a irlik verilmistir. BIST'de, Ulusoy Un'un faaliyetlerine paralel bir sirket bulunmamasi ve gida sektorijnde faatiyet gosteren sirketlerin piyasa carpanlarinin deierlemeye baz teskil edecek yeterlilikte olusmamasi nedeniyle muhafazakar yaklasim sergilemek amaciyla BIST 100 Endeksi carpanlari ve yurt disinda faaliyet gosteren benzer sirketlerin carpanlari kullanilmistir. Piyasa carpanlari Analiz Yontemine Gore Sirket ozsermaye Degeri; Firma Degeri/ FAVOK (FD/FAVOK) ve Fiyat Kazanc orani (F/K) carpanlan kullanilarak yapilmistir. FD/FAVOK y e F/K carpanlari hesaplamasinda BIST 100 carpanlari ve benzer yurt disi sirket carpanlarina esit airhk verilmistir. FD/FAVOK carpanina %25 airhk ve F/K carpamna %25 airlik verilmistir. BIST 100 FD/FAVOK carpanmda bankalar ve sigorta sirketleri kullanilmamistir. Degerlemede kullanilan carpanlar asa ġidaki gibidir (13/10/2014 kaparns; itibariyle) Kaynak: Finnet, Seker Yatirim Ulusoy Un'un degerlemesinde kullanilmak Ozere secilen yurt disinda faaliyet gosteren benzer sirketler ve ilgili carpanlari asdgida ozetlenmistir. (13/10/2014 tarihi itibariyle) irket Ach Olke FD/FAVOK F/K AGTHA GROUP PJS Birleik Arab Emirlikleri 13,02 17,13 CARR'S MILLING Ingiltere 8, HONEYWELL FLOUR MILL PLC Nijerya 4,85 6,23 NIPPON FLOUR MILLS CO LTD Japonya 11,95 FLOUR MILLS NIGERIA PLC Nijerya 8,31 19,10 M DAS BRANCO SA Brezilya 13,95 18,14 Ortalama 8,06 14,08 Kaynak: Bloomberg Agthia Grubu Abu Dabi merkezli gida sirketidir. Sirket, un ve hayvan yemi ijrunlerinin iiretim, ddgitim ve pazarlamasini yapmaktadir. Can's Flour Mills ingiltere merkezli un ureticisidir. Sirket, firm ve gida Oreticilerine un Oretip satmaktadir. Japonya merkezli Nippon Flour Mills Co., Ltd. un Oretimi ve satisi yapmaktadir. Sirket ayrica donmu ve islenmis gida iiretimi de gerceklestirmektedir. Honeywell Flour Mills Plc. Nijeya'nin buyiik un Oretici sirketlerinden birisidir yilindan beni faaliyet gosteren Sirket 2008 yilindan beni Nijerya Menkul Kiymetler Borsasi'nda islem gormektedir. Sirketin baslica Oriinleri buiday unu, irmik, kepekli undur. M Dias Branco: Brezilya'da bulunan sirket, buiday Oretimi gerceklestirmektedir. Sirketin Orlinleri biskuvi ve makarna, un ve bdgday kepei gibi margarin ve bitkisel ydglar icerir. Flour Mills: Nijerya'ya da faaliyet gosteren 1962 yilindan bu yana sirket 600 ton/gon un Oretim kapasitesi ile faaliyet gostermektedir. Buna gore Piyasa Carpanlanni Analiz yonteminde kullanilan carpanlar

12 Seker Yatinm MI; BIST- 100 (Ortalama) 9, Yurt Disi Benzer Sirket carpanlan (Ortalama) Ortalama 8,76 12,99 Sirketin degerlemeye esas 2014/06 Net Kar ve FAVOK rakamlari yilliklandinlmi (dort denem) olarak kullanilmistir. Sirketin 2014/06 donemi itibariyle 96 milyon TL net nakdi bulunmaktadir. Net Kar FAVOK Net Borg FD/FAVbK carpanina gore bzsermaye Degeri Hesaplamasi; F/K carpanma gore bzsermaye Degeri Hesaplamasi; De er Net Kar Ortalama (F/K) 12,99 Hesaplanan Ozsermaye Degeri Sonuc Yukarida ozetlenen degerleme calismasi sonucu ve belirtilen agirliklandirma yontemine gore Ulusoy Un icin Halka Arz Oncesi Ozsermaye Degeri TL olarak hesaplanmistir. Sirketin odenmis sermayesi TL olup sirketin halka arz oncesi pay fiyati 3.95 TL olarak hesaplanmistir. De erleme calismass Ozet NA Piyasa carpanlan (FD/FAVOK) Piyasa carpanlan (F/K) klidik---tvzsermaye De eri 50% % % Halka A2 Oncesi Ozsermaye Degeri Pay adedi Halka Arz oncesi Pay Fiyan (TL) 3,95 Halka Arz Fiyat Arali i (TL) Halka Arz aralugi iskontosu %26.5-0/012.6 Halka arz oncesi Ozsermaye Degeri'ne halka arz iskontosu uygulanmak suretiyle Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.S.'nin 1.00 TL nominal degerli payin satis fiyat araligi 2.90 TL Alt Bant (%26.5 Halka Arz iskontosu) TL List Bant (%12.6 Halka Arz Iskontosu) olarak belirlenmistir.

13 Seker tyatinm 5 Halka Arz oozed ihracci Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.S. Halka Arz Sekli Filichan hakki kisitlamasiyla bedelli sermaye artirimi ve ortak satisi Halka Arz Yontemi imtiyazsiz hisselerin fiyat araligi lie halka arzi 19,500,000 yeni cikarilan paylar Halka Arz Edilecek Hisseler 4,000,000 Ana ortak Fahrettin Ulusoy'a ait paylar Toplam 23,500,000 TL nominal pay Ek Satis Yok Halka Arz Oncesi Sermaye 65,000,000 TL Halka Arz Sonrasi Sermaye 84,500,000 TL Halka Aciklik Orani 27.8% islem Gorme Yeni Borsa Istanbul A.S. Halka Arz Fiyati Halka Arz BUyijklUgU $irkete Girecek Fon (Net) Konsorsiyum Lideri 2.90 TL - Alt Bant 3.45 TL - Ust Bant TL (Alt Bant) TL (Ost Bant) TL (Alt Bant) TL (list Bant) $eker Yatirim Menkul Degerler A.S. Ortaklar sahip olduklari paylan $irket paylarmin borsada islem gormeye Satmama Tahhalii baslamasindan itibaren 1 yil sureyle satmama, $irket 1 yil slireyle bedelli sermaye artirimi yapmama taahhlickinde bulunmustur. %60 Yurtici Birseysel Tahsisat Gruplari %20 Yurtici Kurumsal %20 Yurtdisi Kurumsal Halka Arz Sekli "Fiyat Araligi" ile talep toplama Talep Toplama Tarihi: Kasim 2014 Halka Arz Takvimi Takas: 19 Kasim 2014 Tahmini BIST'te islem Gorme Tarihi: 20 Kasim 2014 $eker Yatirim Menkul Degerler A.$. I Arastirma y e Kurumsat Finans Sayfa I 13

14 Seker tyatinm 6 Finansallar Gelir Tablosu Gelir Tablosu (TL) SabsGelirleri Satislann Maliyetleri BRUT KAR/ZARAR Faaliyet Giderleri Pazarlama Sans ve Dagrtim Giderieri (-) Genel YOnetim Giderleri (-) Arastirma,e Gelistirme Giderleri (-) Diger Faaliyet Gelirleri Diger Faaliyet Giderleri (-) FAALIYET KARI/ZARARI ozk. YOn. Deg. Yatinmlann Finansal Gelider Finansal Giderler (-) SOR.FAAL. VER. ONC. KARI/ZARARI SurdUrtilen Faal. Vergi Gelir/Gideri DONEM KARI/ZARARI Bilanco VARLIKLAR (TL) /06 Dtinen Varliklar Nakit N.e Nakit Benzerleri Finansal Yatirimlar Ticari Alacaklar Diger Alacaklar TUrev Araclar Stoklar Pesin Odenmis Giderler Can DOnem Vergisiyle Ilgili Varliklar Diger DOnen Varliklar Duran Varliklar Thad Alacaklar Diger Alacaklar Finansal Yatirimlar Ozkaynak YOntemiyle Degerlenen Yatinmlar _ Maddi Duran Varliklar Maddi Olmayan Duran Varliklar Pesin Odenmis Giderler Ertelenmis Vergi Varligi Diger Duran Varliklar TOPLAM VARLIKLAR

15 Seker Yatirirn KAYNAKLAR (TL) Kisa Vadeli Finansal Borglar Uzun Vadeli Borglanmalann Kisa Vadeli Kisimlan Diger Finansal Ylikurnitilukler Ticari Borglar cali$anlara Saglanan Faydalar Kapsaminda Borglar Diger Borclar Devlet Tes\Ak e Yardimlan DOnem Kan Vergi YUkiimlUltig Kisa Vadeli KarViklar Diger Kisa Vadeli YOkOm1010kler Uzun Vadeli Finansal Borglar Ticari Borglar Diger Borglar Borg KarViklan Ertelenmi Vergi YlikOm ozkayna kla r Odenmi Sermaye Diger Yedekler Kar \Rya Zararda Yeniden Siniflandtrilmayacak Birikmi Diger Kapsamli Gelirler \Rya Giderler Kardan Aynlan Kisitlanmi$ Yedekler Gegmis Yillar Kar/Zaradan Net DOnem Kan/Zaran TOPLAM KAYNAKLAR Kaynak: B4mstz Denetim Raportan $eker Yatirim Menkul Degerler A.$. 1 Aratirma y e Kurumsal Finans Sayfa 115

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU ULUSOY UN EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 10 KASIM 2014 ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Önemli Not İşbu rapor, ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye

Detaylı

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 12.11.2014

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 12.11.2014 Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 12.11.2014 1 Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 14 Kasım 2014

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 14 Kasım 2014 Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1- Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

Ulusoy Un Analist Raporu

Ulusoy Un Analist Raporu Bin Bin Ulusoy Un Analist Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/145 sayılı ilke kararına dayanarak Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

Ulusoy Un San.ve Tic. A.Ş.

Ulusoy Un San.ve Tic. A.Ş. 1. Amaç Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/143 sayılı ilke kararına dayanılarak, TSKB A.Ş. tarafından Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin hazırladığı Ulusoy Un San.ve Tic. A.Ş.

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 00 00 4102 FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. İşbu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş. Kasım 2014

Bizim Menkul Değerler A.Ş. Kasım 2014 ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu Bizim Menkul Değerler A.Ş. Kasım 2014 Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında

Detaylı

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu 12 Kasım 2014 Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu İşbu rapor, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli

Detaylı

ARAŞTIRMA. Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar Yurtiçi Bireysel ve Kurumsal Yatırımcılar

ARAŞTIRMA. Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar Yurtiçi Bireysel ve Kurumsal Yatırımcılar 10 Kasım 2014 Ulusoy Un Fiyat Tespit Raporu Analizi Bu rapor, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Rapor, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( Şeker Yatırım ) tarafından Ulusoy

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay

Detaylı

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 28 Mart 2012 Özet: 28.03.2012 Değerleme Yöntemi Ağırlık Piyasa Değeri Hisse Başına (Mn TL) Değerler (TL) Çarpan Analizi 50% 17,32 1,95 INA Analizi

Detaylı

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 1 Değerlendirme Raporunun Amacı Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 22.06.2013

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetim Komitesi Tarafından Hazırlanan ve Değerlendirme Raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22.06.2013

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Nisan 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği

Detaylı

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1. Amaç Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/143 sayılı ilke kararına dayanılarak, TSKB A.Ş. tarafından Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin hazırladığı Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Temmuz 2017 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

Halka Arz Fiyatı. Halka Açıklık Oranı 21,43% Birincil Piyasada - Talep Toplamaksızın Borsada Satış Yöntemi

Halka Arz Fiyatı. Halka Açıklık Oranı 21,43% Birincil Piyasada - Talep Toplamaksızın Borsada Satış Yöntemi SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi

Detaylı

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu 18 Mayıs 2016 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan Seri

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 27 Mart 2012 1. Özet: Değerleme Yöntemi Ağırlık Piyasa Değeri Hisse Başına (Mn TL) Değerler (TL) Çarpan

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 17 Şubat 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1 Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2016 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 12.02.2015

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 12.02.2015 Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 12.02.2015 1 Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli Resmi

Detaylı

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 -

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 - Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Ulusoy

Detaylı

Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu

Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu 10.11.2015 Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 22 Kasım 2013

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 22 Kasım 2013 SANEL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1 Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, SANEL

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 19 Ocak 2015 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4 III. Finansal

Detaylı

Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu

Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 07.05.2015 Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Kote Olunacak Hisse Tipi B Grubu Mevcut Ortakların Rüçhan Hakkı Kısıtlanarak Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı

Kote Olunacak Hisse Tipi B Grubu Mevcut Ortakların Rüçhan Hakkı Kısıtlanarak Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında olmayıp, sadece müşterilerimizi

Detaylı

Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 21.04.2014

Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 21.04.2014 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 21.04.2014 1 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli Resmi

Detaylı

Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 9 Haziran 2014 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4

Detaylı

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SAN.

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SAN. İş bu rapor, İnfo Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka arzı öncesi uygulanacak esasların 7. maddesine dayanılarak

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 10 Şubat 2016

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 10 Şubat 2016 Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1- Amaç Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 Pay Tebliği nin 29.maddesine istinaden A1 Capital Yatırım

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 4 Eylül 2015 Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna

Detaylı

DESPC AL Hedef Fiyat: 2,70TL 14 Haziran 2013

DESPC AL Hedef Fiyat: 2,70TL 14 Haziran 2013 Düşük çarpanlar ve yüksek temettü verimliliği, piyasa üzerinde getiri beklentimizi destekliyor Bilgi Teknolojileri (BT) tüketim malzemeleri sektörünün önemli oyuncularından olan Şirket, toner-mürekkep

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 30 Ekim 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu

Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Ödenmiş sermayesi 20.073.320 milyon TL olan şirket 9.926.680 TL (nominal) sermaye artırımında bulunacaktır. Halka açıklık oranı ise %33,1 olarak gerçekleşecektir. Halka

Detaylı

Mutlucan Tuz Madencilik İnş. Tur. Otom. Petrol Nak. San.ve Tic. A.Ş

Mutlucan Tuz Madencilik İnş. Tur. Otom. Petrol Nak. San.ve Tic. A.Ş Mutlucan Tuz Madencilik İnş. Tur. Otom. Petrol Nak. San.ve Tic. A.Ş. 12.05.2014 Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/145 sayılı kararına dayanılarak Gedik Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

BANTAŞ Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORU ANALİZİ

BANTAŞ Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORU ANALİZİ BANTAŞ Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORU ANALİZİ 12 MAYIS 2015 İÇİNDEKİLER 1- HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER... 2- ŞİRKET HAKKINDA ÖZET BİLGİ... 3- FİNANSAL BİLGİLER... 4- DEĞERLEME

Detaylı

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1- Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Verusaturk

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler ULUSOY ELEKTRİK. 2. Değerlendirme Raporu

İş Yatırım Menkul Değerler ULUSOY ELEKTRİK. 2. Değerlendirme Raporu İş Yatırım Menkul Değerler ULUSOY ELEKTRİK 2. Değerlendirme Raporu 21 Eylül 2015 ULUSOY ELEKTRİK 2. DEĞERLENDİRME RAPORU EYLÜL 2015 1 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler PEGASUS. 2. Değerlendirme Raporu

İş Yatırım Menkul Değerler PEGASUS. 2. Değerlendirme Raporu İş Yatırım Menkul Değerler PEGASUS 2. Değerlendirme Raporu 14 Mart 2014 PEGASUS 2. DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2014 1 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan VII-128.1

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 5 Ağustos 2015 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

Lider Faktoring A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Lider Faktoring A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Lider Faktoring A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi çerçevesinde

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Hazırlamış ve KAP ta yayınlamış olduğu Halka Arz Fiyat Tespit Raporu na ve Belirlenen Fiyata İlişkin Değerlendirme

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Hazırlamış ve KAP ta yayınlamış olduğu Halka Arz Fiyat Tespit Raporu na ve Belirlenen Fiyata İlişkin Değerlendirme ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye San. ve Tic. A.Ş. 13 Mayıs 2014 ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Önemli Not İşbu rapor, ATIG Yatırım

Detaylı

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1- Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Global Liman İşletmeleri A.Ş. ( Global

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 30 Eylül 2013

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 30 Eylül 2013 Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1- Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU. 17 Temmuz 2012

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU. 17 Temmuz 2012 HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 17 Temmuz 2012 1 BÖLÜM Sayfa Şirket Hakkında 3-6 Şirket Değerlemesi 7-9 Ekler 10-13 2 ŞİRKET HAKKINDA: Denge Holding, yurt içinde ve yurtdışında mevcut ve hedeflediği; finansal

Detaylı

Servet GYO Analist Raporu

Servet GYO Analist Raporu Şirket Hakkında Servet GYO perakende, endüstriyel ve ofis kullanım amaçlı gayrimenkul ve gayrimenkul projelerine yatırım yapmak üzere kurulmuş bir yatırım ortaklığıdır. Sinpaş grubu 2009 yılı içerisinde

Detaylı

Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu

Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 07.08.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU İstanbul, 13 Mayıs 2010 Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na Şirketinizce tarafımızdan talep edilen değerleme raporuna ilişkin

Detaylı

Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu SAY Reklamcılık 25.06.2014

Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu SAY Reklamcılık 25.06.2014 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan Seri VII No: 128.1 Pay Tebliği nin ( Tebliğ ) 29. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca halka arz edilecek payların satış fiyatının borsa

Detaylı

FİYAT TESPİT DEĞERLENDİRME RAPORU

FİYAT TESPİT DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. fiyat tespit değerlendirme raporumuz 12/02/2013 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni nde yer alan Kurul Karar Organı nın 12/02/2013 tarih ve

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 26 Aralık 2013 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan

Detaylı

Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Fiyat Tespit Raporu Analizi

Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Fiyat Tespit Raporu Analizi 19 Haziran 2013 Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Fiyat Tespit Raporu Analizi Bu rapor, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Rapor, Ulus Menkul Değerler A.Ş. (Ulus Menkul) tarafından

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 05.05.2015 1 Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Haziran 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim

Detaylı

AK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

AK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi çerçevesinde hazırlanmış olup, yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi bir

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK 1Ç2015 Sonuçları

ASELSAN ELEKTRONİK 1Ç2015 Sonuçları Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 2 Haziran 2015 ASELSAN ELEKTRONİK 1Ç2015 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Arz Bilgisi

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Arz Bilgisi Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında olmayıp, sadece müşterilerimizi

Detaylı

Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu

Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri VII 128.1 numaralı Pay Tebliği nin 29. maddesinin 2 fıkrası kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Ocak 2015 Önemli Not İşbu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği VII-128.1 Pay Tebliği

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

GLOBAL LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

GLOBAL LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU GLOBAL LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi

Detaylı

Polisan Holding Halka Arz Bilgi Notu 14 Mayıs 2012

Polisan Holding Halka Arz Bilgi Notu 14 Mayıs 2012 igure 2: Shar Bu çalışma; şirket içi bilgilendirme amaçlı olarak, Polisan Holding in düzenlemiş olduğu analist sunumundan yararlanılarak hazırlanmıştır. Polisan Holding Kuruluş ve Gelişimi Bitlis Ailesi,

Detaylı

Lider Faktoring A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Lider Faktoring A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Lider Faktoring A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 25.04.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı İşbu rapor, Neta Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

Akyürek Pazarlama Fiyat Tespit Raporu Analizi

Akyürek Pazarlama Fiyat Tespit Raporu Analizi 29 Mayıs 2013 Akyürek Pazarlama Fiyat Tespit Raporu Analizi Bu rapor, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Rapor, Vakıf Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Vakıf Yatırım) tarafından

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 -

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 - Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Pergamon

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 31 ARALIK 2012 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den Referansları 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3.475.052 Finansal Yatırımlar 7 20.933 Ticari Alacaklar - İlişkili

Detaylı

ARAŞTIRMA. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: %10 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: %20 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar: %70

ARAŞTIRMA. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: %10 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: %20 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar: %70 30 Nisan 2015 Ak Gıda Fiyat Tespit Raporu Analizi Bu rapor, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Rapor, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( Ak Yatırım ) tarafından Ak Gıda Sanayi

Detaylı

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. 09.02.2016

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. 09.02.2016 Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. 09.02.2016 Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/145 sayılı kararına dayanılarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından, Deniz Yatırım

Detaylı

VERUSATÜK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

VERUSATÜK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU VERUSATÜK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu

Detaylı

ARAŞTIRMA 773.874 7.738.736 12,48% B 6.964.862 5.810.292 2.713.063 27.130.632 43,76% B 24.417.569 20.369.854

ARAŞTIRMA 773.874 7.738.736 12,48% B 6.964.862 5.810.292 2.713.063 27.130.632 43,76% B 24.417.569 20.369.854 10 Şubat 2016 Çuhadaroğlu Metal Fiyat Tespit Raporu Analizi Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği VII-128.1 Pay Tebliği nin 29.maddesine istinaden Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

KULE HİZMET ve İŞLETMECİLİK A.Ş. FİYAT TESPİT DEĞERLENDİRME RAPORU

KULE HİZMET ve İŞLETMECİLİK A.Ş. FİYAT TESPİT DEĞERLENDİRME RAPORU Bu rapor Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından,sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/145 sayılı kararında yer alanpayların ilk kez halka arzı öncesi uygulanacak esasların 7. Maddesine

Detaylı

Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ( Global Tower ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ( Global Tower ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu 20.10.2016 Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ( Global Tower ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Raporun Amacı İşbu rapor, Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği

Detaylı

LİDER FAKTORİNG A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

LİDER FAKTORİNG A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ LİDER FAKTORİNG A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 30 Nisan 2014 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4 III. Finansal Bilgiler... 4 IV. Değerleme...

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 02 10 4102 FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU Mutlucan Tuz Madencilik İnsaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. İşbu rapor Sermaye Piyasası

Detaylı

Karakaş Atlantis A.Ş. Halka Arz Bilgi Notu 23 Temmuz 2012

Karakaş Atlantis A.Ş. Halka Arz Bilgi Notu 23 Temmuz 2012 igure 2: Shar Bu çalışma; şirket içi bilgilendirme amaçlı olarak, Karakaş Atlantis A.Ş. nin düzenlemiş olduğu analist sunumundan yararlanılarak hazırlanmıştır. Kuruluş ve Gelişimi 1968 yılında Karakaş

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK A.Ş.

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK A.Ş. Serdar Ceylan serdarceylan@metroyatirim.com.tr 13.05.2014 Önemli Not: İşbu analist raporu, Metro Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında

Detaylı

Lider Faktoring A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu

Lider Faktoring A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu 24 Nisan 2014 Lider Faktoring A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu İşbu rapor, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 5 Mayıs 2016

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 5 Mayıs 2016 Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1 Amaç Sermaye Piyasası Kurulu nun VII128.1 Pay Tebliği nin 29.maddesine istinaden A1 Capital Yatırım

Detaylı

Emlak GYO A.Ş. Halka Arz Bilgisi

Emlak GYO A.Ş. Halka Arz Bilgisi Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında olmayıp, sadece müşterilerimizi

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. VİA GYO. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. VİA GYO. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. VİA GYO Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Mayıs 2016 İçindekiler 1 Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler... 4 2 Şirket Hakkında Özet Bilgi... 5 3 Finansal Durum... 6 4 Değerleme

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI 2Ç2016 Sonuçları Hedef Fiyat: 17,85TL

TAV HAVALİMANLARI 2Ç2016 Sonuçları Hedef Fiyat: 17,85TL Ağustos 15 Eylül 15 Ekim 15 Kasım 15 Aralık 15 Ocak 16 Şubat 16 Mart 16 Nisan 16 Mayıs 16 Haziran 16 Temmuz 16 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 1 Ağustos 2016 TAV HAVALİMANLARI 2Ç2016 Sonuçları Öneri: EKLE Hedef Fiyat:

Detaylı