Endoplazmik Retikulum

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Endoplazmik Retikulum"

Transkript

1 Endoplazmik Retikulum Prof.Dr.Melek Öztürk Prof.Dr.Müjgan Cengiz İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD

2 Endoplazmik Retikulum Hücrede yapı ve fonksiyon olarak birbirinden farklı iki ER vardır 1. Granüllü ER (GER) 2. Düz yüzlü ER (DER)

3 Mikrozomlar Homojenizasyon ile kırılan ER a Ultrasantrifüj yöntemi uygulandığında iki farklı ER sistemi birbirinden ayrı fazlar olarak ayrılabilir nm çapında küçük kapalı kesecikler mikrozomlar elde edilir. ER nin fonksiyonlarının in vitro da incelenmesi için ideal yapılardır

4 Düz yüzlü ER (DER) Tübül veya vesiküller şeklinde GER membranlarından türevlenir Protein sentezine katılmaz Farklı hücrelerde farklı işlevleri vardır

5 Özelleşmiş hücrelerde özel işlevleri vardır Lipid Biyosentezi Lipid Taşınması Steroid Hormon Sentezi Kas Kasılması Sinaps Metabolik işlevler

6 Fonksiyonları: 1- Lipid biyosentezi Hücre membran fosfolipidleri fosfogliseridler kolestrol Tüm hücrsel lipidler (trigliseridler) bu sentezler aktif tarafları DER membranının sitozol tarafına bakan yüzünde bulunan özel enzimler tarafından katalizlenir

7 2- Lipid transportu İnce barsak epitel hücrelerinde difüzyon ile: monogliserid ve yağ asitleri hücre içine alınır, DER içine verilir, Trigliseridlere çevrilir, (Açil-CoA sentetaz, Açiltransferaz) Golgiye geçer apolipoproteinler oluşturulur Lenfe veya kan damarına verilir.

8 3- Steroid Hormon Sentezi: Kolesterolden Steroid hormonlarının biyosentezi hem mitokondriyum hem de DER de yer alan bir grup oksidatif enzim (CYP11A1) tarafından gerçekleştirilirir. Testiste Leydig hücrelerinin Testesteron, Ovaryumda corpus luteumda progesteron, Suprarenal guddede aldesteron, mineralokortikosteroid Bu hücrelerin sitoplazmasında bol miktarda DER bulunur

9 4- Kas kasılmasında işlev görür. Sarkoplazmik retikulum=der Ca +2 iyon düzenlenmesinde iş görür. Sarkoplazmik retikulum membranları Ca+2-ATPaz pompaları içerir Ca+2 DER içinde bulunur uyarı ile dışarı salınır kasılma işlemine katılır

10 5-Nöronlarda sinaps işlevi Sinir Hücrelerinde Sinaps sırasında gerekli Ca +2 iyon regülasyonunda DER iş görür Nöronların akson ucundaki sinir sonlanmalarında çok sayıda küçük DER veziküller bulunur

11 6- Metabolik işlevlere katılır. Karaciğerde; Safra ve kolesterol sentezine, Glikojenin yıkımına (glukoz -6-fosfataz) İlaç, hormon ve alkol detoksifikasyonuna (p-450 enzim (CYP enzim) ailesi) katılır. (P-450 enzim sistemi (sitokom oksidazlar) toksik ajanların suda çözünür hale getirilmesinde rol oynarlar) Sitokrom P450 enzimlerine ait örnekler; Enzimler Eski tanımı Yeni tanımı 11-β-hidroksilaz P450C11 CYP11B1 Aldosteron sentaz P450C11AS CYP11B2 21-hidroksilaz P450C21 CYP21A2 Aromataz P450aro CYP19 17-α-hidroksilaz P450C17 CYP17

12 Granüllü ER (GER) Işık mikroskopunda bazik boyalar ile boyanarak gözlenebilirler. ( Örn; perikaryon da -Nissl maddelerinin gösterilmesi) Elektron mikroskobunda; Ünit membranla kaplı, birbirine paralel ve birbiri ile bağlantılı özellikle nukleus membranı ile de devamlılık gösteren keseler ( sarnıçlar = sisternalar) den oluşur.

13 Granüllü ER (GER) Protein sentezinin fazla olduğu hücrelerde yoğun olarak bulunur. Örneğin; Ekzokrin pankreasın asinar hücrelerinde Zimojen granüllerindeki sindirim enzimlerinin sentezinde, Plazma hücrelerinin Ig sentezinde, Perikaryon sinir hücrelerinde nörotransmiter ( sinir ileti maddesi) sentezinde, Makrofajlarda lizozomal enzimlerin sentezinde iş gördüklerinden bu hücrelerde çok fazla miktarda GER gözlenir.

14 GER GER in en önemli işlevi Vektöryel protein sentezi nde rol almasıdır. Hücrenin * Salgı proteinleri * Lizozomal enzimleri * Plazma membranı glikoproteinlerinin sentezi GER e bağlı ribozomlarda gerçekleşir.

15 Bu sentez Sinyal Hipotezi ile açıklanır Sinyal Hipotezi ilk kez 1970 li yıllarda Bobel ve Sabatini tarafından ortaya konmuştur Günter Blobel bu çalışmaları ile 1999 Nobel Tıp Fizyoloji Ödülünü almıştır ((1999 Nobel Prize in Physiology or Medicine has been awarded to Günter Blobel, of the Rockefeller University, for ''the discovery that proteins have intrinsic signals that govern their transport and localisation in the cell''. ))

16 Sinyal Hipotezi Yukarıda sayılan proteinlere ait m-rna ların başlangıcında özel bir nukleotid dizisi bulunur. (sinyal dizisi) Bu diziden a.a. lik sinyal peptid sentezlenir (serbest ribozomlarda) Sinyal peptid, sinyal tanıyan partikül (STP;7 protein +7S RNA molekülü) tarafından tanınır ve bağlanırlar. STP,ribozomun A-bölgesini de tanıyarak bağlanır, protein sentezi bu aşamada duraklar. STP nin bir üçüncü bağlanma yeri vardır; ER memranında ki STP-reseptörüne.

17 Ribozom+STP+Sinyal Peptid Kompleksi bu reseptöre bağlanır. (Ribozomların ER membranlarına tutunması) STP kompleksten ayrılır ve yeni bir döngüye katılır Protein sentezi bu aşamada yeniden başlar ER memranlarında ayrıca ribozomun BAÜ ne bağlandığı riboporinler (Translokon; Sec61 protein) bulunur ve bunların oluşturduğu porlardan sinyal peptid lümene salınır

18 Translasyon sonrası lümen de çeşitli işlemler gerçekleşir 1-Sinyal peptid sinyal peptidazlar tarafından kesilir 2- Polipeptid zincirine oligosakkarit zincirleri eklenir (Glikozilasyon ; glikoproteinlerin sentezi) GER de başlar Trans- Golgi de sona erer

19 glikozilasyon Sitozolde hazırlanan oligosakkarit kompleks membrana bağlı dolikol adlı fosfolipid e eklenir, flip-flop hareketi ile GER lümeni içine alınır Polipeptid üzerindeki Asp-X-Ser/Thr aa lerinin olduğu bölgelere enzimatik bir işlem ile bağlanır

20 3- Polipeptid katlanmalara uğrar, Yanlış protein katlanmaları düzeltilir (BiP ler bağlanıcı proteinler- yardımı ile) Polipeptid katlanmalarında; Kalneksin ve Kalretikülin iş görür Katlanmalarda disülfit bağları ( disülfid izomeraz enzimi) kurulur Doğru katlanamayan bozuk proteinler parçalanmak üzere traslokonlar yolu ile GER den dışarı atılır, ubikuitin eklenir ve proteozomlara yönlenerek orada parçalanır

21 Sentezlenen proteinler daha ileri değişiklikler için Golgi kompleksine gönderilir. GER lümeninde işlev gören yerleşik proteinler kaza ile Golgiye kaçarlarsa Golgi den seçilerek tekrar GER e geri alınırlar Bu proteinlerin KDEL aa lerini içeren özel bölgeleri vardır. Özel reseptörlerce tanınırlar

22 ER Stresi Endoplazmik Retikulum (ER) ökaryotik hücrelerde sentez ve salgılanma yolağında ana organeldir. salgı proteinleri plazma membran proteinleri lizozomal proteinleri sentez glikozilasyon katlanma foldazlar (katlanmayı katalizleyen enzimler ve moleküller) şaperonlar (agregasyonu önleyerek protein katlanmasına yardımcı olan proteinler) glikozilasyon enzimleri (oligosakkarit eklenmesini katalizleyen proteinler)

23 ER Stresi yanlış katlanmış veya hiç katlanamamış proteinlerin üretilmesine neden olan faktörler; oksijen, glukoz, ph, ATP, Ca+2 hücrelerin yaşamsal fonksiyonlarını bozar bu işlem proteotoksisite veya ER stresi olarak adlandırılır. ER stresinin nedenleri protein glikolizasyonunun bozulması, disülfit bağların oluşumunda azalma, ER lümeninde Ca+2 azalması, ER dan Golgi ye protein transportunun bozulması

24 Hücre ER stresinden dört farklı cevap yolağı ile korunmaya çalışır ER stresine cevap Protein sentezinin engellenmesi Hücre ölümü Apoptoz katlanmamış protein ER ER şaperon transkripsiyonu nukleus Parçalanma proteazom 1- ER şaperonlarının transkripsiyonunu uyarmak, 2- Yeni protein sentezlenmesini engellemek, 3- Hatalı katlanmış proteinleri proteazomlara göndermek, 4- Apoptotik hücre ölümüne yol açmak.

25 ER stresine cevap proteinleri: PERK, ATF6 ve IRE KASPAZ-12 APOPTOZ (Programlı hücre ölümü) IRE-1 (Endoribonukleaz ve ser-thr kinaz), PERK (RNA-bağlı protein kinaz benzeri ER eif2α kinaz) ATF6 (Transkripsiyon faktörü-6 aktive edici protein). ER stres sinyallerini nukleusa iletip şaperon gen ekspresyonunu uyarırlar

26 GER de Protein Katlanmasına Bağlı Hastalıklar: GERdeki protein katlamalarına ve katlanmanın kalite-kontrol işlemine katılan mekanizmalarda oluşan hatalar ile çeşitli hastalıklar arasında yakın ilişkiler bulunur. Tip 2 diyabet Lizozomal depo hastalıkları Kistik fibroz Anfizem Konjenital hipertroidizim

TRANSLASYON VE PROTEİNLER

TRANSLASYON VE PROTEİNLER TRANSLASYON VE PROTEİNLER Translasyon ve proteinler Translasyon; mrna, trna, ribozomlar ve polipeptid zincir sentezinin başlaması, uzaması ve sonlanması için gerekli çeşitli translasyon faktörleri arasındaki

Detaylı

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI Eritrositler Dolaşım sisteminde belirli bir süre kalan hücrelere kan hücreleri adı verilmektedir. Eritrositler, içerdikleri hemoglobine O 2 bağlayarak taşıyan kırmızı

Detaylı

NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz) (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz),

NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz) (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz), NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi Bir hücre veya organelin bir uyarıya yanıt verebilme yeteneği uyarılabilme olarak tanımlanmaktadır. Uyarı, membranda geriye dönebilen bir değişiklik meydana

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

HORMONLAR. Hormon Biyokimyası. Hormonların yapıları. Hormonların etkileri 1/30/2012. Prof.Dr.Dildar Konukoğlu

HORMONLAR. Hormon Biyokimyası. Hormonların yapıları. Hormonların etkileri 1/30/2012. Prof.Dr.Dildar Konukoğlu HORMONLAR Hormon Biyokimyası Prof.Dr.Dildar Konukoğlu Mikromolar konsantrasyonda etkili, kimyasal, intersellüler mesenjerlerdir. İki veya daha fazla hücre arasında bilgi taşıyan kimyasal maddelerdir Endokrin

Detaylı

Doku ve Organlararası Metabolik İlişkiler Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Doku ve Organlararası Metabolik İlişkiler Prof Dr Arif ALTINTAŞ Doku ve Organlararası Metabolik İlişkiler Prof Dr Arif ALTINTAŞ Doku ve Organ oluşumu Dokular kendilerine özgü hücrelerden oluşur. Yağ doku yağ hücrelerinden, kemik doku kemik hücrelerinden, kas doku kas

Detaylı

PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI

PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI Protein ve amino asitlerin vücuda alınması 70 kg ağırlığında bir erişkin insan için günde yaklaşık 75 g kadar protein gerekmektedir. Hayvansal gıdalar ve baklagiller

Detaylı

GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON

GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON Giriş Ökaryotlardaki transkripsiyon, prokaryot ve bakteriyofajlara benzer ancak daha karmaşıktır. Transkripsiyon, bir ana polimeraz enzimine ve destekleyici proteinlere

Detaylı

BÖLÜM - 13 PROTEİN METABOLİZMASI

BÖLÜM - 13 PROTEİN METABOLİZMASI BÖLÜM - 13 PRTEİ METABLİZMASI 13.1-GEEL BAKI Protein metabolizması, karbonhidrat ve yağ metabolizmasından biraz farklılık gösterir. Çünkü proteinler vücutta kuruluşu sağlayan esas maddelerdir. Bunları

Detaylı

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER Giriş Kanser, DNA tamiri, hücre döngüsü, apoptosis, farklılaşma ve hücre-hücre teması gibi temel hücresel işlevleri etkileyen genetik hastalıklar grubudur. Kanser

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ACI KIRMIZI BİBER İN (Capsicum annuum L.) SERUM LEPTİN VE SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNE AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2012-04 - TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Foramen ovale aşağıdaki hangi iki boşluğu birbirine bağlar? A) Fossa cranii media - Fossa pterygopalatina B) Fossa

Detaylı

25.03.2015. 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur?

25.03.2015. 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur? 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur? a. Tıp II - Pompe hastalığı b. Tip III - Forbes - Cori Hastalığı c. Tip I- Von Gierke Hastalığı d.tıp V- Mc Ardle Hastalığı.

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Su, vücudun temel bileşiminde yer alan önemli bir inorganik maddedir. Suyun birçok biyolojik görevleri olduğunu biliyoruz: 1) Su, makromoleküllerin yapı taşıdır.

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

SĐNAPTĐK ĐLETĐ BĐYOFĐZĐĞĐ

SĐNAPTĐK ĐLETĐ BĐYOFĐZĐĞĐ 486 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Sinaps Oluşumları 2. Elektriksel Sinaps ve Sinaptik Đletim 3. Kimyasal Sinaps ve Sinaptik Đletim 3.1. Kimyasal sinaptik iletinin temel ögeleri 3.2. Kimyasal sinaptik iletimin genel aşamaları

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir.

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir. 1. GİRİŞ ve AMAÇ Pineal bez ve salgıladığı en önemli madde olarak bilinen melatonin son yıllarda gittikçe artan sayıda bilimsel araştırmaya konu olmuş ve olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Melatonin

Detaylı

ĠNCEBAĞIRSAK FĠZYOJOJĠSĠ VE MOTĠLĠTE BOZUKLUKLARI

ĠNCEBAĞIRSAK FĠZYOJOJĠSĠ VE MOTĠLĠTE BOZUKLUKLARI ĠNCEBAĞIRSAK FĠZYOJOJĠSĠ VE MOTĠLĠTE BOZUKLUKLARI Ġbrahim Hatemi,Ahmet Dobrucalı Ġncebağırsak duodenum jejeunum ve ileumdan oluģan, besinlerin sindiriminin ve emiliminin gerçekleģtiği hayati bir organdır.

Detaylı

Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması

Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması Doç. Dr. Atila KARAALP Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ab. D. Haydarpaşa İstanbul İçerik Farmakoloji Farmakodinamik Toksikodinamik

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı

DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU

DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU Replikasyon Watson ve Crick in DNA nın yapısını önermelerinin ardından bilim adamları DNA nın nasıl kopyalandığı üzerinde yoğunlaşmıştır. DNA nın kendini kopyalamasına

Detaylı

BÖLÜM - 11 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI

BÖLÜM - 11 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI BÖLÜM - 11 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI 8.1- GENEL BAKI. Memelilerde başlıca enerji kaynağını karbonhidratlar sağlar. Yine alınan besin maddelerinin % 60 kadarını karbonhidratlar oluşturur. Besinlerle alınan

Detaylı

ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI

ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI Metabolizma durumları Memelilerde ana hatları ile en az iki metabolizma durumu önemlidir. Bunların birincisi besin maddelerinin kana emildiği beslenme (rezorpsiyon),

Detaylı

Sayfa No GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...203

Sayfa No GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...203 3 GÜNCEL GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...............................203 Çevre Kirliliği..............................203 Erozyon...............................206 Orman Yangınları..........................206

Detaylı