TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İÇME SUYU ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İÇME SUYU ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME"

Transkript

1 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İÇME SUYU ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler: 1.1. İş Sahibi İdarenin, a) Adı : TRT GENEL MÜDÜRLÜGÜ b) Adresi : Turan Güneş Bulvarı TRT Sitesi Oran/ANKARA c) Telefon numarası : 0 (312) d) Faks numarası : 0 (312) e) Elektronik posta adresi : 1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler: a) İhale Konusu Hizmetin Adı : TRT Genel Müdürlüğü su sebilli damacana suyu alımı işidir. b) Varsa kodu: --- c) (Fiziki) miktarı ve türü : Her biri 19 litrelik damacana olmak üzere 1 yılda yaklaşık ( Yetmişbin ) adet damacana doğal kaynak suyu alımıdır. TRT Genel Müdürlüğünün Ankara'da bulunan bina ve tesislerinde, personelimizin sıcak ve soğuk su ihtiyacını karşılamak üzere damacana su satın alınması. 2- HİZMETİN ŞEKLİ Yukarıda belirtilen hizmet binalarındaki yerlerde yaklaşık 250 adet sıcak - soğuk Su Sebili yüklenici tarafından ücretsiz olarak konulacak olup sözleşme bitiminde su sebilleri firma tarafından geri götürülecektir. Su Sebillerinin bakımı ve onarımları ile ihtiyaç halinde yenilerinin konulması yüklenici tarafından karşılanacaktır. Sebillerde kullanılacak su Kurum tarafından yüklenici firmaya sipariş edilecek olup, Firma talep edilen damacana suları aynı gün mesai saatleri içerisinde belirtilen adrese imza ve makbuz karşılığı teslim edecektir. Su tüketimlerine esas alınacak Merkez bina ve diğer birimlerde çalışan personel sayısının artması, yeni birimlerin açılması veya diğer ihtiyaç hallerinde yüklenici firma su ve Sebil ihtiyacını sözleşme dahilinde karşılamakla yükümlüdür. 3- SU SEBİLİNİN ÖZELLİKLERİ - Musluk adedi 2 adet - Soğuk su tank kapasitesi en az 3 litre - Soğutma kapasitesi en az 2 litre/saat - Soğutma gücü en az 150 W - Sıcak su tank kapasitesi en az 2 litre - Isıtma kapasitesi en az 5 litre/saat - Isıtma gücü en az 450 w - Renk beyaz Madde 4 Alınacak su insani tüketim amaçlı olup; sular teknik ve hijyenik şartlara uygun, kalite 1

2 standartlarını sağlamış, kaynak suyu olacak, Suların İstihsali, Ambalajlanması, Etiketlenmesi, Satışı, Denetlenmesi İle İlgili Usul Ve Esaslarda İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olacaktır. Madde 5 Alıma konu su insani tüketim amaçlı olduğundan, bu sular orijinal haliyle, dağıtım ağı, 19 lt polikarbon malzemeden üretilmiş kaplar ile yüklenicinin temin edeceği 250 adet su sebili ile birlikte tüketime sunulacaktır. Madde 6 Alınacak su kaynak suyu olup; İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte de belirtildiği üzere; Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından yer yüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usullerle çıkartılan ve bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde izin verilenler dışında her hangi bir işleme tabi tutulmaksızın adı geçen Yönetmeliğin eki olan (Ek-1)' de belirtilen niteliklere haiz ambalajlanarak piyasaya arz edilen özellikleri taşıyacaktır. Madde 7 Alınacak kaynak suyu; Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir çıkış noktasından sürekli akan veya teknik usullerle çıkarılan ve Bakanlıkça uygun görülen dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, saflaştırma ve benzeri işlemler uygulanabilen ve Yönetmeliğe ekli bir sayılı tabloda belirtilen parametre değerlerini sağlayan, etiketlenerek satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya sürülen sulardan olacaktır. kaynak sularında suyun fiziksel ve kimyasal niteliklerini değiştirici Ters osmoz ve ozonla zenginleştirilmiş hava kullanılarak ayrışma işlemi yapılmış sulardan olmayacaktır. Madde 8 Yüklenici vereceği kaynak suyuna ilişkin tesise ait İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıktan alınmış tesis ve işletme iznine sahip olacaktır. Madde 9 Alınacak suyun kullanılacağı kapların yıkama doldurma kapaklama işlemleri el değmeden otomatik olarak makine ile yapılacaktır. Madde 10 Alınacak sular insan sağlığına uygun ve temiz olacaktır. İnsan sağlığını tehdit eden potansiyel bir tehlike oluşturmayacak miktar ve yoğunlukta maddeler, mikro-organizmalar ve parazitler içermeyecektir. Ayrıca İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğinin 7, 8, 10, 11 ve 13 üncü maddelerinde belirtilen özellikleri taşıyacaktır. Madde 11 İlgili bakanlıkça insan sağlığının korunmasının gerektirdiği hallerde İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek-1) deki parametreler dışında bakanlıkça yapılacak ilavelerdeki özellikleri taşıyacaktır. Madde 12 Alınacak suların izleme, dezenfeksiyon ve analiz özellikleri aşağıda belirtilen şekilde olacaktır. Kaynak suyu, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin (Ek-2) (Tablo B1) de belirtilen sıklıklarda denetlenmiş, izlenmiş ve kontrol edilmiş olacaktır. Ayrıca (Ek-2) (Tablo B1) de belirtilen asgari şartlara uygun izleme programları hazırlanmış olacaktır. Tetkik amacı ile Alınacak numuneler, yıl boyu tüketilen suyun kalitesini yansıtacak şekilde olacaktır. Madde 13 Verilecek suyun dolumunda kullanılacak kaplar ilgili Bakanlıktan izin alınmış kaplar olacaktır. Bu kaplar, suyun niteliğini değiştirmeyecek ve su ile etkileşmeyecek, izin alınmış bir maddeden yapılmış olacaktır. Ambalajda kullanılacak kapların sağlık açısından sakıncalı olmadığına, kullanım ve üretimine ilişkin bilgi ve belgeler ile Bakanlığa müracaat edilerek izin alınmış kaplar olacaktır. Madde 14 Alınacak suyun dolumunda kullanılan kaplar, geri dönüşümlü olacaktır. -Geri dönüşümlü kaplar: En az C sıcaklıktaki su ve uygun temizlik maddesi ile tam otomatik olarak el değmeden yıkanabilecek ve ayrıca kullanımı ve yıkama sonucu herhangi bir 2

3 deformasyona uğramayacak nitelikte olur. Bu kapların dedektör ve benzeri sistemle niteliğinde değişme olmadığı kontrol edilecektir. Geri dönüşlü polikarbonat damacanalarda suyun adı ve/veya şirket ismi ve/veya tescilli amblemi veya logosu kabartma şeklinde kap üzerine yazılı olacaktır. Bu kaplara farklı su dolumu yapılmayacaktır. Geri dönüşlü kaplarda tutma yerleri kabın iç hacmine dahil olmamalıdır. Madde 15 Su kaplarında kullanılacak kapaklar için ilgili Bakanlıktan izin alınmış olacaktır.kapaklar su ile etkileşmeyen ve insan sağlığına zarar vermeyen plastikten yapılır ve imlahanede bulunan otomatik kapaklama makinesinde, yırtılmadan veya bozulmadan açılmayacak şekilde kapatılır. Madde 16 Kapların yıkanması, doldurulması ve kapaklanması el değmeden otomatik makine veya otomatik sistemle yapılacak. Geri dönüşlü kaplar her seferinde dolumdan önce yıkanacak. Otomatik yıkama ünitelerinde yıkama işlemi, uygun teknoloji ve malzeme ile yapılacak. Temizlikte Bakanlıktan izinli ürünler kullanılır. İşlem dosyasında temizleyici ile ilgili bilgiler yer alacak, Tesisteki yıkama suyu hijyenik yıkamaya imkan vermeyecek derecede kirlendiğinde değiştirilecektir. Dolum yerinde dolum yapılan ve kapların yıkanmasında kullanılan su dışında başka su bulundurulmayacaktır. Madde 17 Damacanaların üzerinde mutlaka etiket bulunacak bu etikette; suyun adı, cinsi, imal edildiği yerin adresi, Bakanlıkça verilen iznin tarih ve sayısı, Bakanlığın uygun gördüğü uyarılar, ayırma işlemi gibi Bakanlığın izni ile suya uygulanan işlemler ve suyun sahip olduğu parametreler yer alacaktır. İmal ve son kullanma tarihi ile parti ve seri numarası etiket üzerine yazılabileceği gibi kap veya kapak üzerine görünür bir şekilde yazılabilir. Suyun cinsi, adının hemen altında okunabilecek şekilde yazılacak ve bu yazı sembollerle kapatılmayacak. Etiket üzerinde yer alması gerekli görülen bilgiler, fırınlanmış veya kabartma veya baskı şeklinde olabileceği gibi kağıt etiket şeklinde de olabilir. Kağıt etiketin, suyun tüketiciye ulaşıncaya kadar ambalaj üzerinde kalmasını sağlayıcı, bozulmasını ve düşmesini önleyici her türlü tedbir işletmeci tarafından alınacaktır. Suyun adı mutlaka kapak üzerine de yazılacaktır. Kap, kapak ve etiketlerde tüketiciyi yanıltıcı bilgi ve sembollere yer verilmeyecektir. Tüketicinin yanıltılması ve aldatılmasını önlemek, ürün güvenliğini sağlamak için; işleticilerce polikarbonat damacana gibi kaplarda, kap ve kapak üzerine gelecek ve hava ve su sızdırmayacak şekilde shiring uygulanacaktır. Shiring üzerine okunacak şekilde suyun adı ve cinsi yazılacaktır. Etiketlerin düzenlenmesinde; a) Etiket zemini (Ek-1 c) de yer alan gösterge parametrelerini kapsayacak şekilde doğal kaynak sularında mavi ve tonları; içme sularında kahverengi ve tonları olacak şekilde; tamamen tarif edilen renkte olabileceği gibi; b) Etiketin alt ve üst kenarlarına su cinsine uyan, yukarıda belirtilen renklerde bantlar konulmak sureti ile, etiketin diğer yerlerinde istenilen renkler kullanılabilir. Bu bende uyan etiketlerde şu ölçüler uygulanır: c) Alınacak Su 8 litrenin üzerinde olduğundan ambalajlarda asgari 15 cm. bant genişliği uygulanır ve bandın içine suyun cinsi en az 18 punto ile yazılır. d) Etiket zemini üzerinde, gösterge parametrelerinde yer alan kimyasal parametreler okunabilecek şekilde yer alır. 3

4 Madde 18 Su tesislerinde, devamlı olarak bir mesul müdür bulundurulacak. Mesul müdüre ait bilgi ve belgeler Sağlık Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilecektir. Mesul müdür, sağlık, gıda, biyoloji, kimya veya çevre alanında eğitim almış lisans ve ön lisans mezunlarından olacaktır. Mesul müdürün görevlendirilmesi işletmecinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Madde 19 İmalathanede çalışan personel, uygun iş elbisesi ve başlık giymek, dolum makinelerinin başında duranlar ağız ve burunlarına maske takmak zorundadırlar. İşyerinde çalışan personelin temizliğine dikkat edilir sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 126 ncı maddesi gereğince çalışanların sağlık kontrolleri ve portör muayeneleri yapılarak sağlık karnelerine işlenmiş olacaktır. Bu işlerden yüklenici sorumludur. Madde 20 Yüklenici, kaynak suyunun denetim ve kontrolünün izlenmesi için alacağı su numunelerinin analizlerini İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddede belirtilen laboratuarlarda yaptırmak, alacakları raporları her ay için ayrı dosyalarda saklayacak ve analiz sonuçlarını kuruma bildirmiş olacaktır. Ayrıca Kurum bir yılda 4 defa istediği zaman sondaj usulüyle su numunelerini Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi laboratuarında analizini yaptıracak, bu analizlerle ilgili her türlü vergi, resim, harç ve masraflar yükleniciye ait olacaktır. Madde 21 Verilecek su için Yüklenici adına İşletme izin belgesi alınmış olacak. Madde 22 Su tesisi genel hijyen kaidelerine uygun olacak, gerekli dezenfeksiyon Yüklenici tarafından Bakanlıktan izinli dezenfektanlar kullanılarak yaptırılmış olacak. Madde 23 Bu Teknik Şartnamede belirtilen işler, Yüklenici tarafından yerine getirilirken Yüklenicinin sorumlu elemanı işin başında mutlaka bulanacak ve damacanaların Kurum binaları içerisinde ilgili yerlere taşınması, su sebiline konulması işlerini yürütmek için ayrıca sorumlu eleman hariç 35 yaş altında en az 5 (beş) kişi çalıştıracaktır. İşlerin tamamı İdarenin kontrol elemanları nezdinde yapılacaktır. Su dağıtımını yapacak personel Kurum saygınlığına uyumlu olacak, davranış, ifade ve çalışma anlayışı uygun görülmeyen personel 1 iş günü içerisinde değiştirilecektir. Yüklenici Firma çalıştıracağı personele ait sigorta bilgilerini, Sağlık Kurulu Raporlarını, ikametgah kayıtlarını, savcılıktan iyi hal belgelerini sözleşme imzalama aşamasında Kuruma teslim etmek zorundadır. Madde 24 Yüklenici taahhüdünü bir başkasına devredemez. Madde 25 Yüklenici bu hizmeti hafta tatili ve Resmi Tatil Günleri de dahil olmak üzere Kurumun belirleyeceği saatlerde hizmeti getirecek, ihtiyaç olan noktalara dağıtımını yapacak ve kurumun belirleyeceği programa aynen uyacaktır. Madde 26 Yüklenici Sözleşme ve Teknik Şartnamede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirirken, İdare bu işlerin yapımı için Yükleniciye imkanlar ölçüsünde gerekli kolaylığı gösterecek ve çalışma şartlarını hazırlayacaktır. Madde 27 Yüklenici yükümlülüklerin yerine getirirken, İdarece belirlenen güvenlik kurallarına uymak şartıyla girişlerde, çıkışlarda ve gerekse çalışmalarında gerekli kolaylık sağlayacaktır. Madde 28 Yüklenicinin diğer sorumlulukları; Yüklenici bu şartname kapsamında belirtilen tüm hizmet, görev ve yükümlülüklerin ifasından, idareye karşı sorumlu olacaktır. Yüklenici; kendisi veya personelince Kurum personeline, kuruma, kurum dışından kuruma değişik nedenlerle gelen kişilere ve bunların mal varlıklarına verilecek her türlü zarar, ziyandan sorumlu olacaktır. 4

5 a) Yüklenici çalıştırdığı personellere, yapacakları görevle ilgili olarak, eğitim verecektir. b) Yüklenici yukarıda belirtilen hususlardan doğan bilumum maddi ve manevi zararları da tazmin etmekte yükümlüdür. Madde 29- Yüklenici İşletmede Bakanlıkça verilen işletme izni belgesi, mesul müdüre ait fotoğraflı ve valilikçe onaylı belge, işletmeci tarafından yaptırılmış analizlerin sonuç raporları ve diğer belgeleri bulunduracaktır. Madde 30- Kaynak sularının kontrollerinde herhangi bir karışıklığa meydan vermemek ve tüketicinin yanılmasını veya aldatılmasını önlemek için; Suyun adıyla ilgili olarak marka tescil belgesi, marka tescil belgesi yok ise Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına müracaatına dair belgenin noter onaylı suretini bulunduracaktır. Madde 31 Boşalan damacanaların Kurumumuzda depolanması yasaktır. Madde 32- Kaynak sularına ait tesisler senede bir defa Bakanlıkça, üçer aylık periyotlarla da Müdürlükçe denetlenir. Bu denetimin yapıldığına dair belgeler idarece istendiği taktirde yüklenici idareye bunu ibraz etmek zorundadır. Madde 33- Kaynak suyu tesislerinde dolumu yapılan suyun günlük analizini yapmak amacıyla, su analizi yapabilen laboratuvar teknisyeni veya laboratuvar konusunda eğitim almış ön lisans veya lisans düzeyinde bir teknik elamanın sorumluğunda total jerm, koliform, F. koliform, E. coli, nitrat, nitrit, amonyak ve ph parametreleri yönünden analizleri yapılacak bir laboratuvar bulunmalıdır. İşletmeciler kaynak suları ve içme sularına ait analiz raporlarını her parti için dosyalarda saklamakla mükelleftir. Üretilen parti miktarı işletmeciler tarafından kayıt altına alınır. İdarece gerek görüldüğünde yüklenici bu belgelerden istenilenleri idareye verecektir. Madde 34 Yüklenici Kurumca tahsis edilecek dahili telefonla su taleplerini alacak, Kurum genelinde su dağıtımı için personeli ile irtibatını kendi imkanlarıyla (Telsiz,Telefon) sağlayacaktır. Madde 35 İş bu Teknik Şartname 35 (otuzbeş) maddeden oluşmakta olup, yukarıdaki maddeler de belirtilen şekilde düzenlenmiştir. 5

İÇME SUYU VE KAYNAK SULARI ( İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik) Resmi Gazete Tarihi : 17/02/2005 -Sayısı: 25730

İÇME SUYU VE KAYNAK SULARI ( İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik) Resmi Gazete Tarihi : 17/02/2005 -Sayısı: 25730 İÇME SUYU VE KAYNAK SULARI ( İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik) Resmi Gazete Tarihi : 17/02/2005 -Sayısı: 25730 Değişiklik: 31/07/2009-27305 S.R.G BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Yönetmelik. Sağlık Bakanlığından: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Yönetmelik. Sağlık Bakanlığından: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Sayfa 1 / 23 Yönetmelik Sağlık Bakanlığından: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 17.02.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25730 İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik YÖNETMELİKLER 1 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 2 7 MART PERŞEMBE RESMİ GAZETE SAYI: 28580 İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK (17.02.2005 25730 RG) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, insani tüketim amaçlı suların teknik ve

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİLEBİLİR NİTELİKTEKİ SULARIN İSTİHSALİ, AMBALAJLANMASI, SATIŞI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI SU GÜVENLİĞİ

Detaylı

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 7 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28580 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) ndan: İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında çıkan ve tüketime sunulan doğal mineralli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

1 Aralık 2004 ÇARŞAMBA

1 Aralık 2004 ÇARŞAMBA T.C. RESMİ GAZETE 1 Aralık 2004 ÇARŞAMBA Sayı : 25657 Sağlık Bakanlığından: Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Insani Tüketim Amaçli Sular Hakkinda Yönetmelik

Insani Tüketim Amaçli Sular Hakkinda Yönetmelik Insani Tüketim Amaçli Sular Hakkinda Yönetmelik Saglik Bakanligindan: BIRINCI KISIM Genel Hükümler BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci, insani tüketim amaçli

Detaylı

Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik

Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik Tarih: 01.12.2004 Sayı: 25657 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında çıkan ve tüketime

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Mart 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 6 Mart 2013 69471265-305-2354

Detaylı

YÖNETMELİK. u) Mahalli idare: İçme-kullanma suyu temin edilmesinden sorumlu belediye veya il özel idaresini,

YÖNETMELİK. u) Mahalli idare: İçme-kullanma suyu temin edilmesinden sorumlu belediye veya il özel idaresini, 7 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28580 Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) ndan: YÖNETMELİK İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan Bakanlık ibaresi Kurum şeklinde değiştirilmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan Bakanlık ibaresi Kurum şeklinde değiştirilmiştir. YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) ndan: DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/12/2004 tarihli ve 25657 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 5 7 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28580 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) ndan: DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

f) Kurul: Doğal mineralli suları incelemek üzere her ilde sağlık müdürünün teklifi ve Valiliğin onayı ile oluģturulan inceleme kurulunu,

f) Kurul: Doğal mineralli suları incelemek üzere her ilde sağlık müdürünün teklifi ve Valiliğin onayı ile oluģturulan inceleme kurulunu, 1.2. DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ( Doğal Mineralli Sular Hakkındaki Yönetmelik) Resmi Gazete Tarihi : 01/12/2004 -Sayısı: 25657 DeğiĢiklik: 31/07/2009-27305 S.R.G, 29/11/20-27770 S.R.G. BĠRĠNCĠ BÖLÜM: Amaç,

Detaylı

AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ İLE AMBALAJLI SU NAKİL ARAÇLARININ TABİ OLACAĞI USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ İLE AMBALAJLI SU NAKİL ARAÇLARININ TABİ OLACAĞI USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM 20 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29094 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ İLE AMBALAJLI SU NAKİL ARAÇLARININ TABİ OLACAĞI USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 24 Kasım 04 Aralık 2010 Yayımlandığı Tarih 05 Aralık 2010 Sayı 464 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 29093 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler

Detaylı

18.600.000 ADET HOLOGRAM TİPİ BANDROL İHALESİ SÖZLEŞME TASLAĞI

18.600.000 ADET HOLOGRAM TİPİ BANDROL İHALESİ SÖZLEŞME TASLAĞI 18.600.000 ADET HOLOGRAM TİPİ BANDROL İHALESİ İhale Kayıt Numarası: 2010/123512 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME TASLAĞI 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü.(bundan

Detaylı

TEBLİĞ HAVUZ SUYUNDA KULLANILAN YARDIMCI KİMYASAL MADDELERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ HAVUZ SUYUNDA KULLANILAN YARDIMCI KİMYASAL MADDELERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: HAVUZ SUYUNDA KULLANILAN YARDIMCI KİMYASAL MADDELERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 19/06/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24790 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, su ürünlerinin

Detaylı

MADENĠ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PĠYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLĠĞ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADENĠ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PĠYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLĠĞ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 12.02.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27844 MADENĠ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PĠYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLĠĞ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, piyasaya

Detaylı

TEBLİĞ. b) Formül: Ürünü oluşturan kimyasal maddelerin ağırlıkça veya hacimce yüzde miktarını,

TEBLİĞ. b) Formül: Ürünü oluşturan kimyasal maddelerin ağırlıkça veya hacimce yüzde miktarını, www.zereda.com 31 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28807 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ HAVUZ SUYUNDA KULLANILAN YARDIMCI KİMYASAL MADDELERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Yüklenici yiyeceklerin siparişi, satın alınması, depolanması, hazırlanması,

Detaylı

GIDA HİJYENİ MEVZUATI

GIDA HİJYENİ MEVZUATI GIDA HİJYENİ MEVZUATI Gıda hijyeni mevzuatının oluşması ilk olarak; 1-28 Haziran1995 tarih ve 22327 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine

Detaylı