Kazakistan ın Yeraltı Kaynakları ve Çevre Sorunları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kazakistan ın Yeraltı Kaynakları ve Çevre Sorunları"

Transkript

1 Kazakistan ın Yeraltı Kaynakları ve Çevre Sorunları Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet YÜKSEL İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türkiye ÖZET Kazakistan SSCB nin dağılmasıyla birlikte 25 Ekim 1990 yılında egemenliğini, 16 Aralık 1991 yılında ise bağımsızlığını ilan etmiştir tarihinde devletin adı Kazakistan Cumhuriyeti olarak değiştirilmiştir. Bugün Bağımsız Devletler Topluluğu içerisinde yer alan Kazakistan Cumhuriyeti bazı uluslar arası kuruluşlar üyesi ve kalkınmakta olan bir Türk Devletidir. Kazakistan ın yüz ölçümü 2,724,900 kilometre kare ve nüfusu kişidir. Kazakistan yıllarını kapsayan ekonomik tedbirlerle beş yeni devlet kuruluşu oluşturularak Yenilikçi Endüstriyel Kalkınma Programı ile Ekonomi politikalarında müdahaleci stratejiler geliştirmiştir. Bu stratejilerde temel amaç Kazak Hükümetinin ana gayesi, petrolden kazanımların ekonominin enerji dışındaki sektörlerini kalkındırmak, bu sayede ekonomide çeşitlilik sağlamak ve ekonominin petrole ve dolayısıyla dünya petrol fiyatlarına olan aşırı bağımlılığını kırmaktır. Kazakistan yeraltı kaynakları bakımından çok zengin bir ülkedir. Kazakistan da 1225 çeşit mineral içeren 493 yatak mevcuttur. Petrol, doğal gaz, kömür, demir, kurşun, çinko, uranyum, wolfram, alüminyum, asbest, barit, berilyum, bizmut, fosfat, titanyum, bor, altın bakır ve krom önemli madenlerdir. Kazakistan tungstende dünya birincisi, kromda, manganezde dünya ikincisi, bor rezervleri bakımından dünya üçüncüsü, molibden ve fosfatta ise dünya dördüncüsü olan bir ülkedir. Ülke doğal gaz rezervleri ile ilk 12 ülke arasında, petrol rezervleri ile ilk on üç ülke arasındadır. Kazakistan ın ihracat (Ocak-Ağustos 2007) ürünlerinden mineral ürünleri %70 i, metal ve metalden imal edilen ürünler %19,3 ü, Endüstriyel kimyasal ve ona yakın alanda üretilenler %4 ü yeraltı kaynaklarındandır. Orta Asya (Batı Türkistan) Türk Cumhuriyetleri yeni devletler olarak kurulduktan sonra SSCB döneminden kalan çok önemli çevre sorunlarını devir aldılar. Hazar Denizi nin, Aral Gölü nün ve bölgedeki öteki su kaynaklarının kirlenmesiyle oluşan çevre sorunları, çölleşme, erozyon, nükleer denemelere bağlı özellikle Kazakistan da ortaya çıkan çevresel sorunlar ve benzeri çevre sorunları bölgedeki yaşam kalitesinin giderek düşmesine yol açmaktadır. Kazakistan da da modern olmayan maden işletmeciliğinden dolayı önemli çevre

2 EYALETLER sorunları halkın sağlığını ve ekolojiyi tehdit eder duruma geldi. Bilimsel ve çağdaş araştırma yöntemleriyle madencilikten kaynaklanan çevre sorunlarına çözümler aranmaktadır. GİRİŞ Kazakistan 2,724,900 kilometre kare yüz ölçüme sahiptir. Kazakistan, Doğu ve kuzeybatı enlemleri arasında yer almaktadır. Ülke topraklarının ancak üçte birinden biraz fazlası ovalardan oluşur. Kazakistan topraklarının kalan %20 lik kısmını dağlık bölgeler oluşturur. Arazinin hemen yarısına yakını tepelik düzlükler ile platolardan meydana gelmiştir. Kazakistan ın kara sınırlarının Toplam uzunluğu km dir. Kazakistan da yedi binden fazla büyük-küçük akarsu vardır. Bu akarsuların çoğunluğu Hazar Denizi, Aral, Balkaş ve Tengiz göllerine doğru akarlar. Kazakistan sınırlarını aşarak Arktik denizine Ertis, Esim ve Tobıl nehirleri sularını boşaltır. Yayık ve Cem nehirleri Hazar Denizine akarlar. Aral Gölünü besleyen Sirderya nehridir. Güneyden İli, Karatal, Aksu, Lepsi ve kuzeyden Ayagöz, Bakanas ve Tokırau nehirleri Balkaş gölüne akarlar (KİB, 2008). Nüfusu kişidir (Ekim 2006). Ülke nüfusunun %58.9 unu Kazak Türkleri oluşturmaktadır. Ülkede kilometrekare başına 5,6 kişi düşer (Şekil 1). KAZAKİSTAN NÜFUSUNUN EYALETLERE GÖRE YOĞUNLUĞU PAVLADOR MANGISTAU KUZEY KAZAKİSTAN KOSTANAY KIZILORDA KARAGANDI JAMBIL GÜNEY KAZAKİSTAN DOĞU KAZAKİSTAN BATI KAZAKİSTAN ATIRAU AKTÖBE AKMOLA ALMATI NÜFUS YOĞUNLUĞU (Kişi/Km2) Şekil 1. Kazakistan ın Nüfusunun Eyaletlere Göre Nüfus yoğunluğu (Kişi/Km 2 ).

3 Kazak adı, mert, yiğit ve cesur anlamına gelmektedir (Çeçen, 2006). Kazak ismi, Türklerin bir boyunun adı olarak 15. yüzyıldan sonra ortaya çıkmıştır (Gömeç, 2006). Ülkenin resmi dili Kazakça (Eylül 1989 yılına kadar ülkenin resmi dili Rusçaydı.) ve başkenti Astana dır. Kazakistan ın kuzeyinde ve batısında Rusya Federasyonu, doğusunda Doğu Türkistan, güneyinde Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Hazar Denizi yer almaktadır. Kazakistan toprakları batıdan doğuya doğru yükselme eğilimi göstermektedir. Ülkenin güneyinde Aral Gölü bulunmaktadır. Ülkenin ekonomik yaşamında devlet sektörü ağırlığını korumakta (% 90), özel sektörde ise % 10 bir pay bulunmaktadır. Bağımsızlığın kazanılmasından itibaren Kazak yönetimi özelleştirmeyi önemsemiş, mülkiyet ve serbest pazar ekonomisine girmeye başlamış ve günümüzde ileri boyutlar ulaşmıştır. Türk Cumhuriyetleri içerisinde en zengin yeraltı kaynaklarına sahip olan Kazakistan, Türk dünyasının en önemli ülkelerinden biridir (TIKA, 1998). Bağımsızlığından bu yana Kazakistan diğer Orta Asya Cumhuriyetlerinden nispeten daha başarılı bir siyasi ve ekonomik çizgi izlemiştir. Ekonomideki büyüme, 2005 te % 9,4 ve 2006 da % 10.6 olmuştur (Benli, 2007; KİB, 2008). Bu sonuca göre, ülkede ekonomide ciddi bir artış söz konusudur. Özelleştirme ve ekonominin serbest rekabet ortamının yaygınlaşmasında çok önemli bir mesafe alınmıştır. Rakamlardaki zenginlik halka ve sokaklara yansımaya başlamıştır. Elbette bu başarıda zengin enerji kaynaklarının rolünün yanı sıra ülke yönetimindeki gerçekçi ve dengeleri gözeten akılcı yaklaşımın rolü büyük gözükmektedir (Bülbül, 2008). Kazakistan devlet olarak kurulduğunda ülkedeki Kazak nüfusu yeterli seviyede değildi. Ülkede Kazak nüfusunun yeterli olmasının sebebi, yılları arasında Kolhozlaşmanın sebep olduğu göç ve ölüm ile Rusların buraya Rus göçmen iskan etmeleri ve diğer milletler için bir çeşit sürgün yeri olarak kullanmasıdır (Saray, 1993). Bu yıllarda Kazakistan nüfusunun % 58.9 u Kazak, % 25.9 u Rus, % 1.5 i Alman, % 2.9 u Ukraynalı ve geriye kalanlar ise yaklaşık yüz yirmiye yakın değişik etnik gruplardan oluşmaktadır (Kaushık, 2001). Ülke nüfusunun %64,7 sini Kazak ve Türk Halkları ve %30,3 ünü Ruslar ve diğer halklar oluşturmaktadır yılından itibaren ülkede bir Kazaklaştırma politikası güdülmeye başlanmıştır. Bunun en önemli göstergesi bazı istisnalar dışında üst düzey tüm görevlere Kazakların getirilmeye başlanmasıdır (Kırımlı, 1995). Kazakistan Cumhuriyeti nin kurulmasından önce ilk bağımsızlık sinyalleri Aralık 1986 yılında çıkan olaylarla başladı (Budak, 1999). Kazakistan SSCB nin dağılmasıyla birlikte 25 Ekim 1990 yılında egemenliğini, 16 Aralık 1991 yılında ise bağımsızlığını ilan etmiştir tarihinde devletin adı Kazakistan Cumhuriyeti olarak değiştirilmiştir (TIKA, 1995). Ülkede idari yapılandırma eyalet şeklindedir (Şekil 2). 14 eyalete sahip ve

4 bugün Bağımsız Devletler Topluluğu içerisinde yer alan Kazakistan Cumhuriyeti bazı uluslar arası kuruluşlar üyesi ve kalkınmakta olan bir Türk Devletidir (TIKA, 1998). Şekil 2. Kazakistan ın komşuları ve eyaletleri haritası (www.kaztourism.kz /eng /map_of_kazakhstan_files). Kazakistan ekonomik ve sosyal sorunlara öncelik vererek, ülke ekonomisine istikrar sağlamış, halkın refah seviyesini yükseltmiş ve bunların ötesinde demokrasiyi geliştirip sağlamlaştırma konusunda başarılı adımlar atmaya başlamıştır. Bu bağlamda hukuk sisteminin yeniden inşası ve reel olarak işleyen bir serbest ekonomi modeli kurulmaya çalışılmaktadır. Son anayasal reform paketi, Kazakistan ın geleceği için çok isabetli ve büyük bir adım olmuştur (D. Kaletayev, 2009). Topraklarının büyük bölümü alçak ovalar ve bozkırlarla kaplı olmakla birlikte, güneydoğu kesiminde Tanrı Dağlarının (Tiyen-Şen) dağlarının uzantısı olan dağlar, kuzeydoğu kesiminde Altay dağları yükselir. Topraklarının büyük bölümü taşlı çöller ve çorak bozkırlarla kaplıdır. Tarıma uygun alanlar kuzey kesimde bulunur. Ülkenin güneyinde, özellikle Alma Ata yakını ile Sırderya (Seyhan) ırmağı boyunca verimli topraklar mevcuttur.

5 Sırderya nın yanı sıra, Kazakistan ın başlıca akarsuları arasında Balaözen, Ertis, Jayık (Ural), Köşim, Ulva, Kaldıgaytı, Oyıl, Embi, Sarısu, İli, Çu, İşim Sağız, İlek, Jem, Carın, Karalat, Aksu, İle, Or, Ubagan, Şağan, Irgız, Olkeyek, Nura, Yesil, Ayat ve Tobal ırmakları da bulunur. Bu bozkırlarda birçok tuz gölü mevcuttur. Aral, Balkaş, Tuz Gölü, Zaysan gölü, Markagöl, Sasıkgöl, Alaköl, Arıs köli, Aşçıköl, Kusmurın gölü, Karakoyun kölü, Şaklar gölü, Aralsor gölü, Tengiz gölü, Seletitengiz, Sarıkopa gölü Kazakistan ın başta gelen önemli gölleridir. Bu göllere ilave olarak Sırdarya, Kapşagay (İle), Buktırma (Ertis) önemli baraj gölleridir. Aral gölünün su hacmi 1960 tan bu yana %60 azalmıştır. Bu azalmanın başlıca sebebi sulama amacıyla suyun dağıtılması ve diğer kullanımlar sonucunda olmuştur. Aral gölü K-G 435 km ve D-B 290 km. uzunluğunda olup en derin yeri 65 metredir. Kurum sürecinden önce 1060 km 3 su hacmine sahip olan gölde, en küçüğü bir hektar alana sahip, 1130 irili ufaklı ada bulunmaktaydı. Dünyanın en büyük dördüncü gölü olan Aral gölüne ( km 2 ) dökülen Sırderya ve Amuderya nehirleri, SSCB yönetimince, 1960 yılından itibaren pamuk ziraati için güney Kazakistan ın ve Özbekistan ın su gereksinimini sağlamak amacıyla nehirleri sulamaya yönlendirdi. Beslenemeyen Aral gölü günden güne küçülerek, %40 oranında su kaybederek, kurumaya başladı. Kazakistan da 1225 çeşit mineral içeren 493 yatak olduğu bilinmektedir (Şekil 3, Şekil 4). Kazakistan ın doğal kaynaklarının dünya karşılaştırması yapılacak olunursa Ülke uranyum, krom, kurşun ve çinko yataklarının zenginliği ile dünya ikincisi, mangan itibariyle dünya üçüncüsü, bakır itibariyle dünya beşincisi, kömür, demir ve altın ile dünya sıralamasında ilk on ülke arasında, alüminyum rezervleri ile ilk on yedi ülke arasında, doğal gaz rezervleri ile ilk 12 ülke arasında, petrol rezervleri ile ilk on üç ülke arasındadır, Kazakistan doğal kaynaklarının ekonomik boyutunu incelecek olursak a) Kazakistan ın keşfedilmiş maddi doğal zenginliği iki trilyon ABD Doları ndan fazladır, b) İstihracı mümkün olan doğal zenginliği 1.1 trilyon ABD Doları tutmaktadır, c) Mineral ve doğal kaynaklar kompleksinin istihraç edilmekte olan kısmı endüstriyel üretiminin % 57.6 sını oluşturur, d) Petrol ve doğal gaz % 20.2, ferro metaller % 8.6, demir dışı metaller % 11.6 dır, e) Metalik bizmut, süngersi titanyum, kil ve rafine bakır, mangan ve konsantreleri üretiminin % 90 ı, petrol, metalik çinko ve kurşun üretiminin %80 i, doğal gaz, kömür, demir cevheri ve krom üretiminin %50 den fazlası ihraç edilmektedir (Seylehanov, 2007).

6 Şekil 3. Kazakistan ın petrol ve gaz sahaları haritası (www.kaztourism.kz /eng /map_of_kazakhstan_files). Kazakistan önemli petrol ve doğal gaz rezervleriyle dünya enerji pazarları için büyük öneme sahiptir (Benli, 2007). Önümüzdeki on yıl içinde Kazakistan dünyanın en önde gelen petrol üreticisi ve ihracatçılarından biri olmaya namzettir. Petrole sahip ülkeler arasında tespit edilen petrol rezervlerine göre 12.sırada ve üretimde ise 23.sıradadır. Kazakistan da belirlenen hidrokarbon rezervleri 179 yatak arasında dağılmıştır. Bu yatakların 89 u petrol, 30 u petrolgaz ve 17 si gazdır. Kazakistan ın batı bölgesinde bulunan dört eyalette (Batı Kazakistan, Atırau, Mangıstau ve Aktöbe) petrol rezervlerinin %90 ı bulunmaktadır.

7 AKMOLA EYALETİ ALMATI EYALETİ YÜZEY KAPLAMA İNŞAAT TAŞI İNŞAAT KUMU KİREÇTAŞI KÖMÜR ANTİMON TİTANYUM URANYUM DEMİR İÇERMEYEN MADEN FİLİZİ URANYUM VOLFRAM BAKIR GÜMÜŞ KURŞUN-ÇİNKO AKTÖBE EYALETİ ATIRAU EYALETİ HİDROKARBON SERT KİL SİLİSYUM BİTÜMLÜ KATA JİPS ASBEST KÖMÜR FOSFORİT YAPI TAŞI SERAMİK KİLİ İNŞAAT KUMU TUĞLA KİLİ TUZ JİPS BİTUM BOR GAZ PETROL-GAZ GAZ-PETROL PETROL HİDROKARBON BATI KAZAKİSTAN DOĞU KAZAKİSTAN ÇAKIL YATAĞI İNŞAAT KUMU TUĞLA KİLİ KARBONAT ÇÖMLEK KİLİ SERAMİK KİLİ KİREÇ ÇİMENTO HAMMADDESİ BOR DEMİR İÇERMEYEN MADEN HİDROKARBON Seri 1 KUM VE ÇAKIL KÖMÜR KAPLAMA TAŞ FELDİSPAT TUZ BARİT TİTANYUM MOLİBDEN TANTAL VE NİYOBYUM KALAY ÇİNKO KURŞUN BAKIR POLİMETAL METAL GÜNEY KAZAKİSTAN JAMBIL PETROL VE GAZ ALÇITAŞI CAM KUMU İNŞAAT TAŞI KİREÇ TAŞI BARİT FOSFORİT DEMİR KALAY VE ÇİNKO URANYUM METAL TUĞLA KİLİ KUM VE ÇAKIL İNŞAAT TAŞI ALÇITAŞI KAPLAMA TAŞI FOSFAT TAŞI MOLİBDEN BAKIR METAL Şekil 4. Kazakistan ın yeraltı kaynakları. Eyaletlere göre dağılımları (KİB, 2008).

8 EYALETLER KİL HARÇ KUMU KİREÇTAŞI FLUORİT RHODUSİTE ASBEST KAYA KRİSTALİ KALAİT VE BARİT PİEZOOPTİK HAMMADDELER KÖMÜR TUGSTEN MOLYBDENUM ÇİNKO BAKIR MANGENEZ DEMİR METAL KARAGANDI MİNERAL BOYALAR TUZ İNŞAAT KUMU ÇİMENTO ASBEST ATEŞE DAYANIKLI KİL KÖMÜR DEMİR KOBALT NİKEL TİTAN GÜMÜŞ BOKSİT METAL KOSTANAY GAZ PETRP VE GAZ PETROL YAPI TAŞI İNŞAAT KUMU KUM VE ÇAKIL KİL VANADYUM MOLİBDEN VE DEMİR METAL KIZILORDA KUVARTZ KUMU KİL KAPLAMA TAŞI KİREÇ TAŞI İNŞAAT KUMU İNŞAAT TAŞI ELMAS DEMİR TİTAN VE ZİRKON URANYUM METAL KUZEY KAZAKİSTAN MANGISTAU KİREÇTAŞI İNŞAAT KİREÇİ ÇAKIL TAŞI TUZ, SODYUM SÜLFAT FOSFORİT, MANGANEZ, YRANYUM, DEMİR LİNYİT HİDROKARBON CAM KUMU KİREÇTAŞI FİRUZE VE MALAKİT MAGNEZYUM TUZU SERAMİK KİLİ SODYUM SÜLFAT İNŞAAT KUMU ÇİMENTO HAM MADDESİ KUM VE ÇAKIL TUZ TUĞLA KİLİ MOLİBDEN VE RENYUM İNDİYUM VE KADMİYUM SELENYUM VE TELLURYUM KALAY VE ÇİNKO BAKIR GÜMÜŞ KÖMÜR PAVLADOR KAZAKİSTAN'IN JEOTERMAL SAHALARI PAVLADOR MANGISTAU KUZEY KAZAKİSTAN KIZILORDA KOSTANAY KARAGANDI JAMBIL GÜNEY KAZAKİSTAN DOĞU KAZAKİSTAN BATI KAZAKİSTAN ATIRAU AKTÖBE ALMATI AKMOLA JEOTERMAL YATAK SAYISI Şekil 4 ün devamı

9 Bu yataklardan Tengiz (800 milyon ton), Korolevskoe (30,5 milyon ton), Kenbay (30,8 milyon ton), Özen, Jetibay, Kalamkas, Karajanbas, Janajol, Embi, Kaşagan (7 milyar ton kapasiteli) ve Karaşıganak yatakları önemli bir yere sahiptir. Tespit edilen kömür rezervlerine göre tüm dünya rezervinin %4 üne sahiptir. Karagandı, Ekibastuz ve Turgay kömür havzaları en önemli sahalarıdır (Kozıbayev ve Majıtov, 2004). Kazakistan da petrol ve gaz endüstrisinde önemli projeler geliştirilmektedir. Bu amaçla önemli yatırımları gerçekleştiren ve planlayan şirketlerin projelerini sıralayacak olursak; KazMunayGaz şirketi nin Tengiz ve Batı Hazar projesi, Kuzey-Hazar projesi, Kurmangazı projesi, Töb-Karagan projesi, Jemçujina ve Hvalınskoe, Tsentralnoe projeleridir. Kazakistan da Pavlodar Petrokimya Fabrikası (yıllık üretim kapasitesi 5 milyon ton), Şımkent petrol üretim fabrikası (yıllık üretim kapasitesi 7,5 milyon ton) ve Atırau fabrikası (yıllık üretim kapasitesi 6 milyon ton) olmak üzere üç petrol işleme tesisi bulunmaktadır. Ayrıca, Mangıstau eyaletinde Kazak gaz işletme fabrikası (kapasitesi 1,5 milyar m 3 ), Aktöbe eyaletinde Janajol fabrikası (kapasitesi 0.7 milyar m 3 ) ve Atırau eyaletinde Tengiz gaz üretim fabrikası (kapasitesi 3 milyar m 3 ) Kazakistan daki önemli gaz işletme tesisleridir. Kazakistan kömür rezervleri bakımından da oldukça zengin bir ülkedir (Şekil 4). Önemli kömür rezervlerine sahip ülkeler arasında 10. sıradadır. Kömür ülkenin elektrik enerjisinin %78 ini karşılamaktadır. Kazakistan ın ülke rezervinin %87,7 sine sahip olan büyük kömür üreticileri Pavlodar eyaletinde Bogatır Akses Kömür (ülke rezervinin %42,8 ine sahip), Vostoçnıy kesiğinde Avrasya Enerji Şirketi (ülke rezervinin %20,7 sine sahip), Maykuben-Vest şirketleri ve Karagandı eyaletinde Mitall Steel Temirtau un kömür departmanı (%12,3) ve KazakhMys şirketinin Borlı kömür departmanıdır (%8,7). Kazakistan da petrol ve doğalgaz sektöründen sonra ülkedeki ikinci en önemli sanayi kolu metalürjidir. Barit, bor, gümüş, volfram, demir, manganez, krom, nikel, kobalt, bakır, kurşun, çinko, boksit, uranyum, vanadyum, titanyum, asbest, alüminyum, bizmut ve bazı nadir topraklar ülkenin önemli madenleridir. Ülkenin başlıca ihraç ürünleri bakır, uranyum, çelik, kurşun ve çinkodur (Şekil 4). Kazakistan belirlenen bakır rezervleri bakımından dünyada üçüncü sıradadır. Kazakistan ın Doğu Kazakistan, Kuzey Kazakistan, Mangıstau ve Pavlador eyaletlerinde önemli bakır yatakları mevcuttur. Ayrıca Kanada ve Avustralya dan sonra en büyük üçüncü uranyum üreticisidir. Uranyumun tüm dünya rezervlerinin %20 si Kazakistan dadır. Güney Kazakistan, Kuzey Kazakistan ve Mangıstau eyaletlerinde önemli uranyum yatakları mevcuttur. Kazak hükümeti 2010 yılına kadar 7 uranyum yatağını hizmete sunmayı planlamaktadır. Kazakistan ın Güney Bölgesinde, Pavlador eyaletinde, gelişen kurşun ve

10 çinko sanayi Kazakistan ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. Karagandı da üretilen çelik kazak ekonomisine önemli gelir kazandırmaktadır. Kazakistan da demirin önemli bir kısmı Lisakov, Kostanay ve Temirtav dan çıkartılmaktadır. Kazakistan da Akmola Eyaletinde dünyanın en büyük altın yataklarından biri olan Vasilkovskoye altın madeni bulunmaktadır. Ayrıca Doğu Kazakistan ve Pavlador eyaletlerinde de altın çıkarılmaktadır. Krom Kazakistan ın önemli madenlerinden biridir. Aktöbe eyaletinde tespit edilen krom rezerv miktarı 400 milyon tondur. Kazakistan ekonomisine manganez (Karagandı eyaletinde), boksit, kobalt, nikel (Kostanay eyaletinde), vanadyum (Kızılorda eyaletinde), elmas, kalay (Kuzey Kazakistan eyaletinde), barit, (Mangıstau eyaletinde) madenleri de hatırı sayılır katkı sağlamaktadır. Kazakistan ın elektrik enerjisinin %78 i ve kokkimya üretiminin %100 ü kömürden sağlanmaktadır. Kazakistan ın önemli termik santralleri ise Pavlodar ve Ekibastuz da bulunmaktadır. Kazakistan da enerji üretimi MW Kurulu kapasiteye sahiptir. Kazakistan 54 termal enerji santraline (kurlu kapasitenin %85 ini oluşturur), 5 hidroelektrik ve 1 nükleer enerji santraline sahiptir. Kazakistan ın çevre sorunlarının başında su, hava ve toprak kirliliği gelmektedir. Bunu zararlı atıklar izler. Su kirliliği: Kazakistan komşularına göre en hareketsiz su kaynaklarına sahiptir. Su kaynaklarında önemli ölçüde yerleşmiş kirlilik söz konusudur. Özellikle kent yakınları ve sanayi merkezlerindeki sanayi atıkları ve atık su arıtma tesislerinin yetersiz olması nedeniyle kirlilik daha fazladır. Aral gölü aşırı su çekimi nedeniyle kurumaya yüz tutmuştur. Tarım ilaçları ve kimyasal gübrelerle göl kirletilmiştir. Hava kirliliği: çok yüksek orandadır. Enerji üretimi, demir ve demir dışı metalürji tesisleri, hava kirliliğinin başlıca nedenleridir. Toprak kirliliği: maden, petrol-gaz üretimi, radyasyon, termik santraller toprak kirlenmesine neden olmaktadır (Yüksel, 2002 ve Yüksel, 2003). Zararlı atıklar: Tehlikeli atık birikimi endişe vermektedir. Yıllık tehlikeli katı atık miktarı yaklaşık 800 milyon tondur. Semey nükleer deneme alanı; 1,8 milyon hektar alan kaplamaktadır. Yaklaşık iki milyon kişi bu riskli bölgede yaşamaktadır. YERALTI KAYNAKLARININ ARANMASI, İŞLETİLMESİ VE ÇEVRE SORUNLARI Yeraltı kaynaklarının işletilmesi a) Açık işletmeler, b) Kapalı işletmeler (galeriler) ve c) Sondajlar şeklinde olmaktadır. Yeraltı kaynaklarının aranması için jeolojik araştırmalar, jeofizik araştırmalar, araştırma sondajları, uzaktan algılama, jeokimyasal yöntemler kullanılmaktadır. Yeraltı kaynaklarının işletilmesiyle oluşan çevre sorunları endüstriyel

11 amaçlı faaliyetler sonucu oluşan çevre problemleri kadar önemlidir. Yeraltı kaynaklarının işletilmesi esnasında ve sonrasında ciddi çevre sorunları ile karşılaşılmaktadır. Yeraltı kaynaklarının modern ve çağdaş olmayan yöntemlerle işletilmesi sonucu akarsular, göller, denizler, yeraltı suları, toprak ve hava kirliliği olmaktadır. Çevre sorunlarını: a) Geçmişten gelen: rasgele ve bilinçsizce yeraltı kaynaklarının işletilmesi sonucu oluşmuş; b) Mevcut: günümüzde süre gelen ve önlem alınmadan yapılan işletme faaliyetleriyle oluşan ve c) Gelecek nüfus artışı ve ekonomik gelişmenin sonucu endüstriyel talebi karşılama amacıyla oluşacak çevre sorunları olarak sınıflandırabiliriz. Kazakistan da Hazar ve Aral gölü nün kirlenmesi ile oluşan çevre sorunları başta gelir. Rusya nın Avrupa daki topraklarının yaklaşık üçte ikisinin sularını toplayan Volga, Hazar ın kuzeyine tarım ilaçları, deterjanlar, ağır metaller, petrol ve atık su gibi endüstriyel, evsel ve tarımsal atıklar taşır. Oral deltasından Tengiz petrol yataklarına dek uzanan bölgede, zehirli fenoller ve petrol atıkları biyolojik açıdan verimli olan suları kirletir, kirlilik izin verilen değerlerin dört ila altı katına ulaşmaktadır. Aral gölü nün sularının çekilmesiyle açıkta kalan aşındırıcı tuzlar ve tarım ilacı gibi zehirli atıklar rüzgarla taşınır; bölgede yaşayan milyonlarca insan ise bu tozları soluyarak müzmin hastalıklara tutulmaktadır. XXI.y.y en önemli sorunlarından birisi küresel ekolojik tehditlere neden olan çevre sorunlarının gittikçe artması ve yaygınlaşmasıdır. Ayrıca, Kazakistan nükleer denemelerin kurbanı olmuştur (Nazarbayev, 1997). XX.yüzyıldan miras alınan nükleer kirlilik hala büyük sorun olarak Kazakistan da büyük meseledir. Çevre sorunlarının açık biçimde ortaya çıktığı bölgelerden biri de Hazar Denizi ndeki kirliliktir. Bu kirlilik Hazar a kıyısı olan ülkeleri de yakından ilgilendirmektedir. Hazar Denizi nin, Aral Gölü nün ve bölgedeki öteki su kaynaklarının kirlenmesiyle oluşan çevre sorunları, çölleşme, erozyon, nükleer denemelere bağlı özellikle Kazakistan da ortaya çıkan çevresel sorunlar ve benzeri çevre sorunları bölgedeki yaşam kalitesinin giderek düşmesine yol açmaktadır (Özcan, 2008). Kazakistan da sağlık sorunlarında önemli bir etken de çevre sorunlarıdır. Bu sorunlar sırasıyla a) Semey de ki nükleer denemeler ve nükleer endüstrinin atıkları, b) Hızla kurumakta olan Aral gölü nün ortaya çıkardığı kirlilik,

12 c) Baykonur uzay istasyonunun sebep olduğu endüstri kirliliği, d) Doğu Kazakistan da büyük çapta yapılan maden üretimi ve sanayileşmeye bağlı olarak, Sırderya nehri sularında ortaya çıkan, çinko, kurşun, bakır, kadmiyum, siyenit, radonit ve diğer toksin ve radyoaktif madde zehirlenmesi, e) Büyük çaptaki kimya endüstrisi ve tarım atıklarının sebep olduğu sağlık sorunlarıdır. Termal enerji santrallerinin %80 e yakın bölümü kömür yakıtlı olup ülkenin kuzey doğusunda sıklıkla kurulmuştur. Kazakistan ın güney bölgelerindeki hidroelektrik enerji üretimine elverişli akarsu potansiyeli yeterince değerlendirilememiştir. Kazakistan ın komşu ülkelerden enerji ithalatına bağımlılığının giderek arttığı görülmektedir. SONUÇ VE TARTIŞMA Kazakistan ın gelecekteki başlıca hedefi küresel ekonomiyle bütünleşebilmektir. Bu amaçla yüksek katma değerli ve yüksek teknolojiye sahip modern ve çok yönlü bir ekonomi oluşturulmak istenmektedir. Enerji sektörü bu hedefe ulaşmak için iyi bir alt yapı olarak görülmektedir. Ekonomi politikalarında müdahaleci stratejiler (beş yeni devlet kuruluşu oluşturularak Yenilikçi Endüstriyel Kalkınma Programı ile yıllarını kapsayan ekonomik tedbirlerle) izleyen kazak hükümetinin temel amacı, petrolden kazanımların ekonominin enerji dışındaki sektörlerini kalkındırmak, bu sayede ekonomide çeşitlilik sağlamak ve ekonominin petrole ve dolayısıyla dünya petrol fiyatlarına olan aşırı bağımlılığını kırmaktır. Yeraltı kaynakları bir ülkenin zenginliğidir. Küresellik çerçevesinde değerlendirilmelidir. Yeraltı kaynakları işletilirken modern ve çağdaş yöntemler kullanılmalıdır. Yeraltı kaynaklarının işlenmesi çevre gözetilerek yapılmalıdır. Geçmişten devir alınan su ve toprak kirliliği ile mücadele programları geliştirilmelidir. Aral gölü ilksel morfolojisine kavuşturulmalıdır. Enerji üretimi çevre ve ekoloji dikkate alınarak yeniden yapılandırılmalıdır. Atık yönetimi çevresel değerler dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. KAYNAKLAR Benli, A. O., 2007, Kazakistan Ülke Profili. T. C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME), 41s. Ankara. Budak, F., 1999, Kazakistan Dünü, Bugünü, Yarını. 370 s., Ocak yayınları, Ankara. Bülbül, M., 2008, Kazakistan Cumhuriyetinde Yürütme ve Yasama Fonksiyonu. YASAMA, Sayı: 8, Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2008.

13 Çeçen, A, 2006, Türk Devletleri, 3. baskı, Ankara, 2006, s Gömeç, S., 2006, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, 3. baskı, Ankara, 2006, s. 71. Hatipoğlu, T. 2006, Kazakistan Ülke Raporu. İthalat Genel Müdürlüğü. Kaletaev, D. A, 2009, Kazakistan, Geleceğe Yol Alan Ülke Ulusal Lider Etkeni. 145 s. İstanbul Kaushık, D., 2001, Orta Asya Cumhuriyetleri: 10 yıllık Bağımsızlık Döneminin Bilançosu, Avrasya Etüdleri 20, Özel Sayı, Yaz Kozıbaev, M. K. ve Majıtov, S. F., 2004, Kazakistan Cumhuriyeti, Genel Türk Tarihi (Edit. Hasan Celal Güzel/Ali Birinci), Yeni Türkiye Yayınları. KİB, 2008, Kazakistan Dünyadaki Yatırımın Yeni Merkezi, Türk İşadamları ve Yatırımcıları için Kazakistan Rehberi. Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu (KİB), İstanbul, 2008, 279s. Kırımlı, M., 1995, Milliyetçiliğin Ortaya Çıkışı ya da Bağımsız Kazakistan ın Yeni Stratejisi, Avrasya Etüdleri, C. 2, S. 2, 1995, s. 3. Nazarbayev, N., 1997, Yüzyılların Kavşağında. Bilig Yayınları, Ahmet Yesevi Üni. Yrd. Vak. S. 246, Ankara Özcan, A., 2008, Bölgesel ve Küresel Çevre Sorunları Karşısında Türkiye İle Türk Cumhuriyetleri İşbirliğinin Gerekliliği: Yeni Bir Ortak Çevre Stratejisi Önerisi. Saray, M., 1993, Kazak Türkleri Tarihi-Kazakların Uyanışı, İstanbul, 1993, s. 10. TIKA, 1995, Kazakistan Ülke Raporu, TIKA, Ankara, 1995, s. 15. TIKA, 1998, Kazakistan Ülke Raporu, TIKA, Ankara, 1998, s. 9. Seylehanov, Y. 2007, Kazakistan Yeni Gelişme Aşamasında (www.baremdergisi.com) Yüksel, F. A. 2002; Environmental Problems arising from operation of undergroond resources.10 Jahre Unabhangigkeit der Republik Kadsachstan, 18/19 Mai 2002, Köln. Yüksel, F. A., 2003; Kazakistan da Yer Altı Kaynaklarının Kullanılmasında Oluşan Çevre Sorunları. İstanbul üniversitesi 550. Kuruluş Yılı Etkinlikleri Çerçevesinde, İ.Ü. Coğrafya Bölümü ve İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Sırrı Erinç Sempozyumu 2003 Coğrafya, Eylül 2003, İstanbul, Genişletilmiş Bildiri Özetleri, s Yüksel, F. A., 2009, Kazakistan ın Yeraltı Kaynakları Ve Çevre Sorunları. İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, Avrasya Konferansları. 17 Aralık 2009, Beyazıt- İstanbul.

14 Internet Siteleri n_files/kazakhstan_map.jpg&imgrefurl=http://www.kaztourism.kz/tr/map_of_kazakhstan.htm &usg= MIUDxD7jAWoZIuO_vYPSQCJsGRU=&h=829&w=816&sz=135&hl=tr&start=4 &um=1&itbs=1&tbnid=yg8ectyzv6yu6m:&tbnh=144&tbnw=142&prev=/images%3fq%3 Dkazakistan%2Bmap%26um%3D1%26hl%3Dtr%26sa%3DX%26rlz%3D1W1GGLR_tr%26 tbs%3disch:1

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Tuğrul SOMUNCUOĞLU Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel

Detaylı

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Koray Ali KONCA Ankara - December, 2012 KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus Dil 16,7 milyon (2011, tahmini) Kazakça, Rusça

Detaylı

KAZAKİSTAN. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2003)

KAZAKİSTAN. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2003) KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2003) Nüfus 15,0 milyon Dil Kazakça. Ayrıca yaygın olarak Rusça. Din Müslüman ( %47), Ortodoks ( %44), Protestan ( %2), diğer ( %7) GSYİH 30,8 milyar $

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

KAZAKİSTAN ÜLKE BÜLTENİ

KAZAKİSTAN ÜLKE BÜLTENİ KAZAKİSTAN ÜLKE BÜLTENİ 2012 Resmi adı: Yönetim şekli: Başkent: Diğer şehirler: İdari yapı: Komşuları: Kazakistan Cumhuriyet Astana GENEL BİLGİLER Almatı, Karaganda, Şımkent, Kızılorda, Aktöbe, Aktau,

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN KAZAKİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN KAZAKİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Kazakistan Sağlık Sistemi 1567. KAZAKİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Öztürk ARSLAN Tayfun PAK Hakan AYGÜN Süleyman ÖZTÜRK Kadir BÜTÜN 1568 Ülkelerin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU NİSAN 2006 İÇİNDEKİLER

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU NİSAN 2006 İÇİNDEKİLER MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU NİSAN 2006 İÇİNDEKİLER MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ... i I. SEKTÖRÜN TANIMI... 2 II. SEKTÖRÜN DÜNYADAKİ DURUMU... 2 II.1- DIŞ ÜRETİMDEKİ GELİŞMELER... 3 II.1.1- Dünya

Detaylı

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tacikistan Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Başkenti : Duşanbe Başlıca Kentleri : Duşanbe, Murgob, Khorugh, Tursunzade, Khojand İdari Yapı : 2 vilayet,

Detaylı

AZERBAYCAN DA SU KİRLİLİĞİ

AZERBAYCAN DA SU KİRLİLİĞİ AZERBAYCAN DA SU KİRLİLİĞİ Eyüp ZENGİN Qafqaz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bakü / AZERBAYCAN ezengin@yahoo.com ÖZET Azerbaycan ın su kaynakları sınırlıdır. Su kaynaklarının verimsiz

Detaylı

AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Tuğrul SOMUNCUOĞLU Ankara - April, 2012 AZERBAYCAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler Nüfus 9,1 milyon (Temmuz 2011) Dil Din Başlıca Sanayi

Detaylı

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ BALIKESİR İLİ MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ 2011 1 Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2 İçindekiler TERİMLER SÖZLÜĞÜ...1 YÖNETİCİ ÖZETİ...3 1 GİRİŞ...5 1.1 DÜNYADA MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU...6 1.2

Detaylı

TÜRKİYE MADENCİLİK SEKTÖR RAPORU (2007) TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) MADENCİLİK SEKTÖR MECLİSİ

TÜRKİYE MADENCİLİK SEKTÖR RAPORU (2007) TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) MADENCİLİK SEKTÖR MECLİSİ TÜRKİYE MADENCİLİK SEKTÖR RAPORU (2007) TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) MADENCİLİK SEKTÖR MECLİSİ Ekim 2008 TOBB Yayın Sıra No: 2008/77 ISBN : 978-9944-60-384-3 TOBB yayınları için ayrıntılı

Detaylı

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley)

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley) ROMANYA ÜLKE PROFİLİ Temel Sosyal Ve Ekonomik Göstergeler Nüfus 22 355 551 (Temmuz 2004 tahmini) Dil Romence. Ayrıca yaygın olarak İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca Din Ortodoks (%87), Protestan

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

TÜRKMENİSTAN DA ÇEVRE SORUNLARI

TÜRKMENİSTAN DA ÇEVRE SORUNLARI 235 TÜRKMENİSTAN DA ÇEVRE SORUNLARI Mustafa ÖKMEN* Especially, since 1960, environment and environmental problems are on the agenda of the most countries from developed to developing ones, from western

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENCİLİK SEKTÖRÜ

TÜRKİYE DE MADENCİLİK SEKTÖRÜ TÜRKİYE DE MADENCİLİK SEKTÖRÜ Madencilik, tarım ile birlikte toplumların hammadde ihtiyaçlarını sağlayan iki temel üretim alanından biridir. Sektör, hem ekonomiye doğrudan yaptığı katkı, hem de imalat

Detaylı

ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Sistemi 175 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Öztürk ARSLAN Tayfun PAK Hakan AYGÜN Süleyman

Detaylı

TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ

TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte, Orta Asya bölgesinde bulunan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan

Detaylı

KIRGIZİSTAN EKONOMİSİNİN YAPISAL ANALİZİ

KIRGIZİSTAN EKONOMİSİNİN YAPISAL ANALİZİ 781 KIRGIZİSTAN EKONOMİSİNİN YAPISAL ANALİZİ Ferhat Pehlivanoğlu İsa Güneş I. Giriş SSCB yıkıldıktan sonra 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan ekonomisi temelde tarım, orman ve hayvancılığa

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİNDE YABANCI YATIRIMLARIN SEKTÖREL VE ÜLKELER ARASI DAĞILIMI

TÜRK CUMHURİYETLERİNDE YABANCI YATIRIMLARIN SEKTÖREL VE ÜLKELER ARASI DAĞILIMI 1 TÜRK CUMHURİYETLERİNDE YABANCI YATIRIMLARIN SEKTÖREL VE ÜLKELER ARASI DAĞILIMI Mehmet DİKKAYA Marmara Üniversitesi, Doktora Öğrencisi ÖZET 1990lı yılların başında SSCB'nin dağılmasıyla dünya ekonomisine

Detaylı

ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU

ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU AR-GE MAYIS 2014 1 ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU ÜLKE KİMLİGİ Resmi Adı: Yönetim Biçimi: Cumhurbaşkanı: Başbakan: Başkent: Özbekistan Cumhuriyeti Başkanlık Tipi Cumhuriyet İslam Kerimov

Detaylı

ISBN 978-975 19 4168-8 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4168-8 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4168-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Adıyaman Maden ve Enerji Kaynakları. Adıyaman 2013 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ADIYAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ ADIYAMAN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI RAPORU

Adıyaman Maden ve Enerji Kaynakları. Adıyaman 2013 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ADIYAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ ADIYAMAN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI RAPORU Adıyaman 2013 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ADIYAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ ADIYAMAN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI RAPORU İçindekiler İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. ADIYAMAN İLİ MADEN KAYNAKLARI... 2 1.1 Bakır ( Cu

Detaylı

Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı

Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı CCI No: 2007CB16IPO008 1 İÇİNDEKİLER Bulgaristan Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı 1. Giriş... 4 1.1 İlgili

Detaylı

KIRGIZİSTAN ÜLKE BÜLTENİ

KIRGIZİSTAN ÜLKE BÜLTENİ KIRGIZİSTAN ÜLKE BÜLTENİ 2012 Resmi adı: Yönetim şekli: Başkent: Diğer şehirler: İdari yapı: Komşuları: Kırgızistan Cumhuriyet Bişkek Yüzölçümü: 199,951 km 2 Nüfus: GENEL BİLGİLER Oş, Talas, Celalabad,

Detaylı

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-74 TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ Hazırlayan: Selçuk Tayfun OK Volkan AYDOS İSTANBUL Bu eserin tüm telif hal

Detaylı

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER STRATEJİK RAPOR NO: 14, NİSAN 2006 ENERJ ÜRET M VE FOS L H DROL K YEN LENEB L R NÜKLEER Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU Çevre Yük. Müh. Kamil B. VARINCA Ç NDEK LER ÇİZELGELER LİSTESİ...4

Detaylı

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 2004 yılında dünya çelik üretimi 1 milyar ton civarında gerçekleşmiştir. Bu üretimin yaklaşık 1/4 ü Çin tarafından yapılmıştır. Dünyadaki üretimde ikinci sırayı Japonya almıştır.

Detaylı