İçme sularımızın değeri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçme sularımızın değeri"

Transkript

1 İçme sularımızın değeri Kaynağın saflığı Melbourne içme suyunun kalitesi toplum tarafından onaylanmıştır. Suyumuzun çoğunluğu Melbourne nın doğusunda bulunan Yarra Ranges dağlarının doruklarına yakın volkanik ve insan yerleşimi olmayan ormanlardan gelir. Bu bölgede 157,000 bin hektar alan sadece su elde etmek üzere ayrılmıştır. Bu su kaynağı havzaları 100 yıldan fazla bir süredir kamuya kapalıdır. Bazıları Ulusal park olmuştur ve Melbourne Water ve parks Viktorya tarafından idare edilmektedir. Melbourne dünyada bu şekilde su havzalarını koruma altına almış olan beş şehirden biridir. Melbourne suyunun %90 ı bu doğal ormanlardan gelmektedir. Bu ormanlar yağmur sularını dereler ve sonra da rezervler vasıtasıyla toprakta akarken yakalar, tutar ve süzer. Çeşmenizi her açışınızda kullandığınız su, kuraklık zamanlarında da su tedarikini sağlayan rezervlerden birisinden gelir. Melbourne su tedarik sistemi suyun sonradan istenilen standartlarda bir kaliteye yükseltilmesi değil de suyun kaynağından kaliteli olarak çıkması kuralına dayanan bir prensiple idare edilir. Su havzalarının korunması Melbourne Water Kurumu için öncelik, suyun kaynağından kaliteli çıkmasını sağlamak amacıyla Melbourne nın su tedarik havzalarının korunmasıdır. Orman yangınları, erozyon ve kamunun koruma altındaki alanlara izinsiz girişleri saf kaynak sularımızın korunması için idaresi gereken temel risklerdir. Orman yangınları ardında kurum ve kül bırakır ki bu da su havzalarından rezervlere akabilir. Ayrıca, yangınlar su havzalarının hemen yarısını kaplayan volkanik orman ağaçlarını da yok eder. Yaz ayları süresince itfaiye olası herhangi bir yangının dağılmasını önlemek üzere alarmdadır.

2 Melbourne Water su kaynaklarımızın güvenliği ve kalitesini korumak amacıyla yangın önlemleri ve kontrolü için yılda yaklaşık 1 milyon dolar harcamaktadır. Ayrıca, Melbourne Water uygun kanalizasyon sisteminin inşası ve bakımını sağlayarak erozyon ve suya karışan çökeltileri en aza indirgemek amacıyla, su havzalarında bulunan karayollarına da özel önem vermektedir. Ayrıca, insandan kaynaklanan hastalıkların ve su tedarik sistemimize sızan kimyasal kirleticilerin risklini en aza indirgemek amacıyla su havzalarına kamunun girişini de kısıtlıyoruz. Su havzalarını koruma altına alma sistemi, su kaynaklarımızın Cryptosporıdıum, Giardia ve diğer parazitler tarafından kirletilmesine karşı belirli bir engel oluşturur. Son yıllarda su havzalarının ve su kaynaklarımızın korumasını artırıp güvenlik ve uyarı işareti sistemini yeniledik. Güvenlik ekiplerimiz su tedarik havzalarımızı düzenli olarak kontrol ederler. Melbourne su tedarik sistemi nasıl çalışmaktadır Melbourne su tedarik sistemi su havzalarını, depolama rezervleri, büyük taşıma merkezleri, yerel hizmet rezervleri ve su arıtma tesislerini kapsar. Melbourne Water, Melbourne şehrinin ihtiyacı olan suyu karşılayan ve kapasitesi milyon litre olan dokuz adet ana rezervi idare eder. Ayrıca, yaklaşık 1300 kilometrelik su dağıtım ağı, 59 adet hizmet barajı, 18 adet su pompalama istasyonu, beş su filtre tesisi ve 67 su arıtma tesisi (klorlama, morötesi, flüorürleme ve ph düzeltme tesisleri) işletmekteyiz.

3 Suyunuzda H2O dışında neler var? Çok az şey vardır. Melbourne suyunun %90 ı koruma altındaki havzalardan geldiğinden, suyumuzun çoğunluğu insanların kullanımına sunulmadan önce çok az bir işlem gerektirir. Su şirketlerine sağlanan su hastalığa yol açabilecek mikroorganizmalardan arındırılmış olması açısından arınıktır. Mümkün olan en az işlem Arıtma işlemi dezenfektasyon, florid ve ph (su sertliği) işlemlerinden oluşur. Suya kimyasal madde katma işlemi, katkı miktarının düzenli olmasını sağlamak amacıyla, sürekli olarak gözlem ve kontrol altındadır. Klorlama işlemi Melbourne nın geniş dağıtım sistemine güvenli şekilde kullanılabilecek suyu sağlamak amacıyla tercih edilen arınık şeklidir. Su kaynaklı hastalıklara neden olabilecek mikroorganizmaların yok edilmesi için az miktarlarda klorin katılır. Katılan klorin miktarı ortalama bir ev havuzu başına yaklaşık yarım çay bardağıdır tarihli Florlama İşlemi kanununa göre Melbourne Water Kurumu diş çürümelerini önlemede yardımcı olmak üzere içme suyunu florlamak zorundadır. İçme suyunun florlanması işlemi eyalet ve federal hükümetler, Avustralya Diş Sağlığı Kuruluşu, Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Konseyi ve Dünya Sağlık Organizasyonu tarafından da desteklenmektedir. Klorin ve florid adlı kimyasallar hafif asitlidirler. Böyle olunca, suyun sertlik derecesini yeniden doğal seviyesine çıkarmak için kalsiyum eklenir. Bu da paslanmayı sadece konutlara giden boru ve çeşme sistemleri ile sınırlandırır. Tam arındırma Suyumuzun yaklaşık %10 kadarının tam arındırma işlemine ihtiyacı vardır. Sugarloaf rezervlerinden gelen su, rezervden çıktıktan sonra Yarra River ve Maroondah Su Kanalından gelen suyla beslenir ve bu nedenle de tam arındırma işlemine tabi tutulur. Rezervden çıkan su, Melbourne yerleşim alanları su sistemine verilmeden önce, Winneke Su Arındırma tesisinde Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Konseyi standartlarında arındırılır. Aynı zamanda, Yan Yean rezervinden alınan su rengi, yüksek miktarda demir içermesi ve bölgedeki toprak ve bitki örtüsü nedeniyle bulanık ve rezervin sığ olması nedeniyle tam arındırma işleminden geçer. Yan Yean Su Arındırma Tesisi sudaki bu kalite problemlerini aşabilmek amacıyla 1994 yılında tamamlanmıştır. Tam arındırma işlemine, suyun rengi ve bulanıklığına neden olan parçacıkların çökmesi, filtreleme işlemiyle geri kalan toprağın alınması, dezenfektasyon ve ph (su sertliği) değerinin düzeltilmesi, çamurun işlenmesi ve florid katkısı amacıyla, pıhtılaştırma ve berraklaştırma da dâhildir.

4 Melbourne içme suyunun güvenli olmasının sağlanması Yeni Avustralya İçme Suyu Yönetmeliği, Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Konseyi ve Doğal Kaynaklar İdaresi Bakanlık Konseyi tarafından 2003 yılında hazırlanmıştır. Bu Yönetmelik, musluklardan akan suyun güvenliğini garanti etmek amacıyla, son ürünün tahlil edilmesi yerine koruma önlemlerinin uygulanmasına daha çok önem vererek, içme suyunun yönetiminde uygulanacak yeni kuralların anahatlarını içermektedir. Melbourne Water Kurumu güvenli, sağlıklı içme suları sağlanmasını ilke edinmiş olup içme suyu kalitesinin tahlili için detaylı bir program uygulamaktayız. Her yıl 160 ayrı noktadan alınan örnekler üzerinde 50,000 kadar tahlil yapılmaktadır. Bu örnekler rezervlerimizden, su kanallarımızdan, transfer ana merkezlerinden, servis rezervlerinden ve son kullanıcıya su sunulan noktalardan alınmaktadır. Su kalitesini saptamak için bir dizi parametre uygulanmıştır. Dışkı kirlenmesine bağlı olarak sağlık riskleri oluşturacak E.coli bakterisi görülmektedir. Bu konuda hedefimiz, perakende olarak müşterilerimize ulaştırdığımız su örneklerinde %100 E.coli bakterisinin bulunmamasının sağlanmasıdır. Devamlı olarak ulaşmakta olduğumuz hedef, Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Konseyi tarafından saptanmış hedefin daha üst düzeyinde bulunmaktadır. Bu konuda elde edilen sonuçlar Yıllık Raporumuzda yayımlanmıştır. Devam etmekte olan araştırmanın önemli rolü Çalışmalarımız hedeflenen araştırma ile desteklenmekte ve su sağlama sistemimizle ilgili herhangi bir riski farkedebilmemize ve Melbourne kentinin su kaynaklarını, gelecekteki koşulları da göz önüne alarak nasıl yönetmemiz gerektiği konularında yardımcı olacak bir dizi önemli araştırma projesini uygulamaya koymuş bulunmaktayız. Günlük çalışmalarımızın bir bölümü olarak içme suyumuzun kalitesini araştırırken, içme suyumuzun güvenli olmasını ve en uygun biçimde yönetilmesini sağlamak amacıyla Su Kalitesi ve Arıtılması Konusunda Birlikte Araştırma Merkezi, üniversiteler ve diğer araştırma kuruluşları dahil, kuruluşumuz dışındaki araştırmacılarla da yakın işbirliği içinde bulunmaktayız.

5 Sürdürülebilir bir gelecek için planlama Giderek artan oranda Melbourne lı suyun değerli bir kaynak olduğunun ve Viktorya Hükümetinin hedefinin 2010 tarihi itibarıyla su tüketiminde %15 düşüş sağlamak olduğunun farkına varmaktadır. Melbourne lılar son yıl içerisinde su tüketimi konusunda daha dikkatli davranmaya başlamıştır. Bu değişiklik, 1970'li yıllar ve 1980 yılların başlarında görülen suya karşı toplam taleple karşılaştırıldığında, kullanımın artışını dramatik bir şekilde düşürmüştür. Kent için kuraklıkla başetmeye yönelik uzun süreli planlar yapılması konusunda Victoria Hükümeti ne yardımcı olmak amacıyla Melbourne Water için suyun korunması, giderek önem kazanan üst düzeyde bir öncelik oluşturmaktadır. Suyun korunması konusuna yaklaşımımız dinamiktir ve yeni yaklaşımları, teknolojileri ve araştırmaları gerektirmektedir. Su sağlama sistemimizde kaybın azaltılmasını, daha etkin kullanımla talebin düşürülmesini ve Melbourne Kenti nde suyun geri dönüşüm düzeyinin artırılmasını içeren, suyun korunmasına yönelik programlar geliştirmekte ve uygulamaktayız. Bu girişimlerimizin 2010 yılı itibarıyla ki bu da Hükümetin tespit ettiği %15'lik su tüketimi düşürme hedefinin yaklaşık olarak %7 sini karşılayacaktır, yılda 13,000 milyon litre su tasarrufuna neden olmasını bekliyoruz. Girişimlerimiz, su tüketicisi müşterilerimizle ortak olarak geliştirdiğimiz Melbourne birleşik su koruma planına dâhil edilmiştir. Sürekli eğitim programları ve Hükümet in her kademesinden destek alınması, sürdürülebilir su yönetim uygulamalarını gerçekleştirebilmemizde temel yardımı sağlayacaktır. Su tasarrufu Su tasarrufu konusunda yardımcı olabileceğiniz bir çok yol bulunmaktadır. Suyun akıllıca kullanımı konusunda daha fazla bilgi için adresli web sitemize giriniz.

6 Bağlantılar ve diğer kaynaklar Department of Sustainability and Environment (Sürdürülebilirlik ve Çevre Bakanlığı) Catchment Management (Su Havzaları Yönetimi) Consumers guide to drinking water (Tüketici için içme suyu rehberi) CSIRO EPA Victoria National Health and Medical Research Council (Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Konseyi) City West Water South East Water Yarra Valley Water

Eastern Arıtma Tesisi

Eastern Arıtma Tesisi Eastern Arıtma Tesisi Geçmiş, günümüz ve gelecek Bangholme Eastern Arıtma Tesisi 1975 yılında açıldığı zaman kanalizasyon ikinci derece arıtma işleminde dünyanın en önde gelen merkezi idi.1100 hektar üzerine

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU ORSAM Rapor No: 44 MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU THE OBLIGATION OF INTERNATIONAL COOPERATION IN MERİÇ (MARITZA-EVROS) BASIN WATER MANAGEMENT حوض نهر مريج ضرورة التعاون

Detaylı

ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012)

ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012) ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Söğütözü Cad. 14/E 06560 Ankara Telefon 0312 2075000 Faks 0312

Detaylı

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİMİN MESAJI... 3 RAPOR HAKKINDA... 4 KURUMSAL PROFİL... 5 MARKALAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLER... 6 HİZMET VERİLEN PAZARLAR... 6 OPERASYONEL

Detaylı

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Gaziantep, ülkemizin 6 inci büyük şehri olup yakın zamana kadar lahmacun ve kebapla anılan bir şehir statüsündeydi. Oysa şehrimizin tarihine baktığımız zaman dünyanın

Detaylı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı KOORDİNATÖR Çevre

Detaylı

SAPANCA GÖLÜ VE HAVZASI YOL HARİTASI ORTAK GELECEK

SAPANCA GÖLÜ VE HAVZASI YOL HARİTASI ORTAK GELECEK ORTAK GELECEK Yayın Tarihi: Ekim, 2011 MARKA Yayınları Serisi Sapanca Gölü ve Havzası Yol Haritası, 09 Temmuz 2011 tarihli Sapanca Turizm Ortak Vizyonu ve Bütünleşik Kentsel Strateji Belirleme Çalıştayı,

Detaylı

ABütünleşik değerlendirme

ABütünleşik değerlendirme ABütünleşik değerlendirme DA Bütünleşik değerlendirme Mevcut durumun belirlenmesi 1 Çevre ve yaşam kalitesi 28 2 Avrupa nın değişen yüzü 36 Atmosferik ortam 3 İklim değişikliği 62 4 Hava kirliliği ve sağlık

Detaylı

2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI Bir Başarı Öyküsü Güzel bir hayat sürmenin ön koşulu, güzel şartlarda, güzel bir çevrede yaşamaktır. Büyükşehirlerde yaşayanlar

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

SU YÖNETİMİ, SU KULLANIM STRATEJİLERİ VE SINIRAŞAN SULAR

SU YÖNETİMİ, SU KULLANIM STRATEJİLERİ VE SINIRAŞAN SULAR SU YÖNETİMİ, SU KULLANIM STRATEJİLERİ VE SINIRAŞAN SULAR Prof. Dr. A.Nejat EVSAHİBİOĞLU 1 Prof. Dr.Turhan AKÜZÜM 1 Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK 1 ÖZET Dünyada nüfusun hızlı artışı ve gelişen sanayi sektörü

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KENTLEŞME KOMİSYONU

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KENTLEŞME KOMİSYONU İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, 6 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ

Detaylı

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi PM4WAT Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1 Yazar: Türkçe Tercüme: CANaH Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Selçuk Toprak Doç. Dr. A. Cem Koç Bu projeye

Detaylı

MERSİN İN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MERSİN İN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MERSİN İN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI MERSİN İL TEMSİLCİLİĞİ MAYIS - 2007 MERSİN İÇİNDEKİLER DİZİNİ Sayfa No İçindekiler Dizini... 1 1. Sorunların Tanımlanması ve

Detaylı

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi Bu rapor Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları Erkut ALTUNTOP, Hakan BOZLU ve Esmanur KARABIYIK tarafından hazırlanmıştır. MAYIS 2014

Detaylı

5. Dünya Su Forumu Yerel ve Bölgesel Yönetimler için İstanbul Su Mutabakatı

5. Dünya Su Forumu Yerel ve Bölgesel Yönetimler için İstanbul Su Mutabakatı 5. Dünya Su 5. Dünya Su Forumu Yerel ve Bölgesel Yönetimler için İstanbul Su Mutabakatı 2009 un Mart ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE SU

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE SU TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE SU SU YÖNETİMİ VE MEVZUATI Atila TÜRKYILMAZ ANKARA - 2010 I Dünyada ve Ülkemizde Su ISBN: 978-975-6311-15-8 Baskı Sarıyıldız Ofset İvogsan Ağaç İşleri Sanayi

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ (BMÇMS)'NİN UYGULANMASINDAKİ EKONOMİK POTANSİYELLER

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ (BMÇMS)'NİN UYGULANMASINDAKİ EKONOMİK POTANSİYELLER BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ (BMÇMS)'NİN UYGULANMASINDAKİ EKONOMİK POTANSİYELLER (Dr. Emmanuel Chinyamakobvu) (BMÇMS Sekreteri) Çeviren : Toprak Coşkun DENİZ BMÇMS'NE GİRİŞ Çölleşme

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız,

Detaylı

AVRUPA, AMERİKA ve ASYA ÜLKELERİNDE SU YÖNETİMİ TÜRKİYEYE UYARLANMASI. WATER QUALITY MANAGEMENT DERS NOTLARI ve ÖDEVLERİNDEN derlenmiştir.

AVRUPA, AMERİKA ve ASYA ÜLKELERİNDE SU YÖNETİMİ TÜRKİYEYE UYARLANMASI. WATER QUALITY MANAGEMENT DERS NOTLARI ve ÖDEVLERİNDEN derlenmiştir. AVRUPA, AMERİKA ve ASYA ÜLKELERİNDE SU YÖNETİMİ Ve TÜRKİYEYE UYARLANMASI WATER QUALITY MANAGEMENT DERS NOTLARI ve ÖDEVLERİNDEN derlenmiştir 1996 İstanbul Değerli öğrencilerime teşekkürlerimle Prof.Dr.İ.Ethem

Detaylı

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği. WWF-Türkiye

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği. WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği 3 Metin: Ceren Ayas, WWF-Türkiye Editörler: Deniz Tapan ve

Detaylı

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI Prof. Dr. Engin YURTSEVEN 1, Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK 1 Dr.G. Duygu KESMEZ 1,Yrd.Doç.Dr.H. Eylem POLAT 2 ÖZET Çoğu ülkelerde, su kaynaklarına olan arzı

Detaylı

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU THE OBLIGATION OF INTERNATIONAL COOPERATION IN MERİÇ (MARITZA-EVROS) BASIN WATER MANAGEMENT حوض نهر مريج ضرورة التعاون الدولي في موضوع

Detaylı

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi Temel Eğitimi Ünite 1: Gıda Güvenilirliği Çiğ süt üretim merkezleri ve peynir endüstrisinde sürekli gıda güvenilirliği eğitimi Peynirde Gıda Güvenilirliği, Leonardo da Vinci Sürekli Eğitim Programı altında

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı