ve Yönetimi Büyük Otellerde Su Kullanımı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ve Yönetimi Büyük Otellerde Su Kullanımı"

Transkript

1 Büyük Otellerde Su Kullanımı ve Yönetimi Nejat Demircioğlu, Mak.Müh. TTMD Üyesi_ ÖZET: Günümüzde, ekolojiye duyarlı su yönetim sistemleri büyük oteller ve otel zincirleri tarafından tartışılmaktadır. Bu olgu çok kapsamlı olduğundan bu yana, ekolojik ve mali sonuçlarının göz önüne alınması yararlı olmuştur. Otellerin tümü, su tüketiminde verimli kullanım çalışması ile su maliyetlerinde önemli kazançlara sahip oldular. Diğer bir ifadeyle, su sistemlerinin çevresel kontrolü suyun daha az elden çıkarılmasını ve doğal kaynaklar üzerinde daha az ekolojik zarar verilmesini sağladı. Bu olay, 5 yılda kullanımında % 5 artış gözlenen nitrat temelli gübreler nedeniyle çok daha önemli hale gelmiştir. Fazla nitrat göllere, nehir ve yer altı suyuna bırakılır. Nitratların kaynak ya da kuyu sularından temizlenebilmesi için on yıllık bir süre geçmesi gerekmektedir. Bu maddelerin bebekleri etkilediği bilindiğinden içme suyundaki nitrat düzeyi konusunda bir çok standart getirilmiştir. Sözü edilen zararlı etkilerine ek olarak nitrat ve fosfatlar su yataklarında zehirli su yosunlarının üremesine de neden olmaktadır. Management of Water Consumption In Large Otel ABSTRACT: Today, ecological sensitive water management systems are under discussion in large hotels and hotel chains. Since this too-fold phenomenon is profitablefrom the considerations of costs and ecological issues. First of all the hotels, working with a controlled efficiency in water consumption has a substantial gain in water costs. At the other hand because of the less water disposal to the environment controlled water systems can because less ecological damage on the nature!sources. l.giriş Bütün oteller, giderek daha da azalan ve pahalılaşan bir kaynak olan suya değişik işlevlerin yerine getirilmesi için gerek duyarlar. Su açısından sorunsuz görünen ülkelerde bile (örneğin İngiltere) yılın bazı dönemlerinde kentsel şebeke suyunun kesilmesi sık rastlanan olaylardandır. Özellikle yaz aylarında su kullanımı ve yönetimi bir çok otel işletmesi için aşağıdaki nedenlerle önemli bir işletme etkinliği halini almaktadır: Atık sular, temiz su kaynaklarına karışarak bu kaynakları azaltmaktadır. Bedeli karşılığında elde edilen bir yarar olmadan atılan su, otelin parasal kaynak israfına neden olmaktadır. Sıcak atık sularla birlikte enerji de kullanıl maksızın atıldığından ek bir kaynak israfına yol açmaktadır. Kötü kaliteli sular hem konuklar hem de işgörenler için sağlık riski taşımak tadırlar. Atık suyun artması kentsel su tasfiye sistem lerinin yükünü artırmaktadır. Doğal çevrimi içerisinde buharlaşan su saf durumda olup yağış ve çevrim sırasında niteliği üzerinde olumsuz etkilere neden olan bir çok istenmeyen parçacığı tutarak kirlenir. Örneğin yer altından madeni parçacıklar alır. Yüksek oranda sülfür içerikli fosil yakıt kullanan otomobillerden çıkan sülfürün karıştığı havadan geçen yağmur suyu, bunu sülfirik asite çevirerek asit yağmurlarına neden olur. Bu ağır asit göl, nehir gibi yüzeyli sular yoluyla diğer su kaynaklarına geçerken normal su çevrimi yoluyla ortaya çıkan bu kirlenmenin yanı sıra nehirler, çiftlik ve endüstriyel fabrikaların atıklarıyla da kirletilmektedir. Bu konuda alınan güçlü önlemlere rağmen kazara ortaya çıkan kirlenmeler her zaman olası bulunduğundan, içme ve yemek pişirme için kullanılacak olan suyun kullanılmadan önce tasfiye işleminden geçirilmesi gerekmektedir. 2.teldeki Su Kaynakları Uzak kırsal bölgelerdeki oteller sularını artezyen kuyularından temin ederlerken, çoğu içme suyunu bu alanda çalışan satıcılardan sağlamaktadır. Suyun kısıtlı olduğu yerlerde yağmur sırasında çatılardan akan su bir depoda toplanarak arazi sulama vb işlerde kullanılabilir. Otel bünyesi içerisinde değişik amaçlara hizmet etmek üzere dizayn edilen tesisatlar şunlardır: Soğuk içme suyu Banyolardaki kullanım için sıcak ve soğuk su WC ler için soğuk su Mahal ısıtma işlerinde kullanılacak olan soğuk su Air-conditioning amaçlı sirküle eden soğuk su Mutfak ve çamaşırhane için sıcak su Yangın tesisatında kullanılan soğuk su. Genellikle içme ve yemek pişirme işlerinde kullanılan su (evsel kullanım suyu) doğrudan doğruya şebeke ana hattından çekilir ve her hangi bir ara tank kullanılmaz. Çamaşırhane. bahçe ve yüzme havuzu gibi diğer işlerde kullanılan su bir depolama tankından, sıcak su, bir ya da daha fazla sıcak su tankından çekilir (sıcak su depoları). Basit sistemlerde bir termostatla kontrol edilen tek depo kullanılır ve buradan alman su bütün sıcak su noktalarına ulaştırılırken,

2 kullanım ya da ısınma amaçlı sıcak su hazırlamak için aynı(tek) kazan kullanılır. Odalarda tüketilmek üzere sıcak su, sirkülasyon hattına sahip bir sıcak su devresine pompalanır. Büyük otellerde çift kazan kullanılarak mutfak, çamaşırhane, müşteri odaları gibi yerlerin sıcak su tesisatı ile, ısınma amaçlı sıcak su birbirinden ayrı kazanlar tarafından sağlanır. Ayrı su tesisatının olanaklı olmadığı yerlerde, bulaşık makinası odaları... gibi özel amaçlarda kullanılacak çok-sıcak suyun temini için normal sıcak su devresinden alınan suyun sıcaklığını artıran booster-ısıtıcılar kullanılır. İdeal su sıcaklıkları aşağıdaki gibidir: Müşteri 5 nc Mutfaklar(genel)...,6 C Slerilizasyon, 8 UC Çamaşırhane 8 "C Sıcak suyun her bir kullanım noktasına sağlanış biçimi enerji girdileri üzerinde de önemli bir etki yapmaktadır. Normal uygulama olarak çatılardan ve mahal yağmur tesisatından gelen yağmur suyu ile atık su tesisatından gelen suyun birbirinden ayrı kanal tesisatlarıyla atılması istenen bir uygulamadır. Bir çok durumda pis sular kanalizasyona verilmeden önce yağ filtrelerinden geçirilir. 3,Su Kalitesinin İyileştirilmesi 3.1.Sudaki kirliliklerin doğası Bir çok durumda temiz suyun otelde kullanılmasından önce tasfiye edilmesi gerekmektedir. Bu işlem genellikle su sağlayan şirket tarafından yapılsa da, bazı uzak bölgelerde oteller kendi su kuyularına ya da diğer su kaynaklarına sahip olup bunların mahalde tasfiye edilmesi zorunluluğu doğar. Suyun kalitesi, kimyasal, bakteriye! ve organoleptik biçimde tanımlanabilir. İstenen su kalitesi, suyun kullanıldığı yerin gerekleri tarafından belirlenir. Eğer ekonomik düşüncelerle ya da kullanılan kimyasal madde sayısını azaltarak bahçe, tuvalet ve benzeri kaba işlerde düşük kaliteli su kullanılırsa, içme suyunun bu düşük kaliteli su tarafından kirletilmesi çoğu zaman önlenememektedir. İki sistem fiziksel olarak birbirinden ayrılmalı, çıkış ağızlarında acı suyun bulunduğu her zaman kullanım ekipmanına konulan etiketler ile belirtilmelidir. Kimyasal anlamda suyu kirleten bir çok madde arasında kurşun, alüminyum artıkları ile pesıisit atıklarıdır. Öteden beri, içme suyundaki kurşun, kullanılan kurşun borulardan kaynaklanmakla ise de, bu metalin doğal olarak içerisinde bulunmadığı çok az su kaynağı söz konusudur. Kurşun su içerisinde yavaş yavaş çözüldüğünden, yavaş akan ya da tankların içerisinde hareketsiz kalan suyun kurşun borularla temas etmesi bu açıdan önemli sakıncalar yaratır. Asidik sınırlara yakın ph derecesine sahip sular, kurşunun su tarafından içerilmesini hızlandırmaktadır. Sudaki kurşun miktarı temelde petrol ürünü olan ve kurşun içeren katık maddeler yoluyla da artmaktadır. Bu tür kurşun kirlenmesi hava için çok daha büyük bir önem arzeder. Alüminyum; asitli topraklardan geçen suda doğal bir bileşen olarak ya da turba yağından arındırılmak için kullanılan alüminyum sülfat biçiminde bulunur. Alüminyum ile Aizaymer hastalığı arasında henüz kesinleşmemiş bir ilişki olduğu bilinmektedir. Nitratlar genellikle zirai alanlardan geçme nedeniyle kazanılırsa da, pis su arıtma tesislerinin su boşaltması nedeniyle de ortaya çıkar. Bazı sular kendilerine sertlik veren Kalsiyum veya Magnezyum tuzları gibi kimyasal maddeler içerirler. Özellikle kazanlara, mutfak tesisatına ve su ısıtıcılara verilen suyun, yumuşatma adı verilen bir işlemden geçirilmesi bazen kaçınılmaz olmaktadır. Sertlik ayrıca kazanlarda ve su ısıtıcılarında taş-bağlama olayına da neden olur. Sudaki kimyasal maddelerle sabunlar kimyasal reaksiyona girerek, lavabolarda ve banyo küvetlerinde cüruf ve taş birikimi yaratırlar. Bu durumda evself domestic) suyun da olurken suyun ve bu sudan elde edilen buzun organoleptik görüntüsünü değiştirir. Örneğin doğal yollarla içerilen demir ve manganez suya san kahverengi bir renk verir. Bu durum suyun içme suyu ya da çamaşırhanelerde yıkama suyu olarak kullanılabilirliğini etkilerken, banyo küveti, WC ve lavabolarda beneklenmelere de yol açar. Sudaki bulanıklık genellikle asılı halde bulunan maddelerden kaynaklanırken, aşın bulanıklık; uygunsuz filtrelenıe ve tasfiye işlemlerinden de kaynaklanabilir. Suyun tadındaki değişmelere çürük bitkiler gibi doğal oluşumlar ya da içerdiği kimyasal maddeler neden olmaktadır. Bu maddelerin suda küçük bir miktar bulunması bile kokunun istenmeyecek düzeyde etkilenmesi olanaklıdır. Sudaki renk ve koku değişimi çoğu zaman zararlı etkiler yapmasa da, müşteri şikayetleri, sağlık tehlikeleri açısından araştırılmalı ve tehlikeli olmadığından emin olunmalıdır. İçme suyu ile ilgili standartlar Çizelge 1 de verilmektedir. Çizelge I Dünya Sağlık Örgülü ve Avrupa Topluluğu tarafından saptanan içme suyu kalitesinde izin verilebilir oranlar I ppın olarak uygun ve izin verilebilen maksimum miktarlar) Parametre WHO staıulardları Uygun düzey EC Stanıardları Maksimum düzey Sıcaklık (C> 1-15 C 25 6.Ş-9.2 RH llctkcnlikf-s/m-') 4 4 Kloriılcr 25 <25 25 Sülfatlar 2 <25 25 Sertlik (kalsiyum) <1 1 Magnezyum <3 5 Sodyum <2 15 ısyum 25 <1 12 Alüminyum <.5.2 TDS(Tonlam cüzünmüş katı ) I <5 1 5 Nitratlar 45 5 Nitritler.1 Amonyum <.5 *5 Aromatik hidro karbon!vakit).1.2 Fenoller.1.5 Organik klor bileşikleri.25 Pesıisit.1 Demir.3 <.5.2 Manganez.2 <.5.5 Bakır.5 <.5.1 Kurşun 5. <.1.1 Kadmiyum.1.5 Kaim.5 ı. ıva.1.1 Arsenik.1.5 Siyanid.1.5 Nikel.5 Gümüş Kaynak: Environmental Management, Kirk.1 yumuşatılması gerekebilir. Magnezyum ve kalsiyum tuzlarını almak için mahalde yerleştirilmiş bir yumuşatma cihazı kullanılabilir. Bu yumuşatıcılar ince tabakalar halinde iyon değiştirici reçineler(zeo/(7) içerirler. Tabakalardan su geçişi sırasında zeolitten gelen sodyum iyonları magnezyum ve kalsiyum iyonlarıyla yer değiştirir. Bir süre sonra reçine doymuş hale geleceğinden kalsiyum ve magnezyumla sodyumun yer değiştirmesi yoluyla rejenere edilmesi gerekir. Bu amaçla reçine içerisinden tuzlu su geçirilir. Suda bulunan küçük miktardaki kimyasal madde suyun renginde bir değişmeye neden Su kaynakları zararlı bakterilerden arınmış olmalıdır. Suyun bakteriyolojik açıdan kalitesinin belirlenmesinde coliform bakterileri kullanılır. Bu bakteriler patojenik olmasalar da, patojenik organizmaları barındırırlar ve genellikle suya karışan pis sular tarafından oluştururlar. Eğer suda coliform bakterisi bulunuyorsa, bir çok mide hastalığının nedeni olan, yüzeyde kirlenme söz konusudur. Bu organizmalar Salmonella ve Shigella. Vibrio Chlorea (kolera nedenidir) Viral Hepaliı A, Camplibluobacter Jejuni, Camblyobacler Coli, Yersinia Enterocolitica ve bir miktar da Eschericinia Coli içerir.

3 Bu bakteriler ısı ve klor temelli dezenfekte edicilerle yok edilebilirlerse de içme suyunda, mutfaklarda sebze yıkamakta kullanılan suda tehlike devam edebilmektedir. Legionella pneumapholia su tanklarında, duş kafalarında ya da air-conditioning sistem lerinde üremekte ve Lejyoner Hastalığına neden olmaktadır. Bunun otel su tesisatında bulunması olasılığı azdır ve ısıyla birlikte klor esaslı dezenfekte edicilerle yok edilebilirler. Ham su tasfiyesinde kullanılan üç temel yöntem bulunmaktadır: Katı maddelerin, koku ve tad bozan bileşiklerin alınması için filtrasyon Bakteriler de dahil olmak üzere organik bileşiklerin atılmasını sağlayan biyolojik oksidasyon Demir, manganez, asit, koku ve tad veren maddelerin alınması Biyolojik olarak yok edilemeyen organik bileşikler, ağır metaller fosfat ve amonyağın sudan alınması oldukça pahalı işlemleri gerektirir. Klorlama, domestik suyun ve yüzme havuzlan suiannın dezenfekte edilmesinde kullanılan temel yöntem olarak bilinir Su kalitesi üzerinde bir hareket planı Hareket planının amacı hiç bir çevresel kirlenmeye neden olmayarak ya da en azından bu riski minimize ederek suyun kalitelerinde iyileştirme sağlamaktır. Bu uygulamayla konfor artırılabilirken, müşteri ve konuklarla işgörenlerin sağlıkları korunmuş olacaktır. Diğer amaçlar taşbağlanta, madeni yüzeylerde benek oluşumu, korozyon gibi etkileri azaltarak otel boru tesisatı ve ekipmanlarının yaşam süresinin artırılmasıdır. Böyle bir plan otel ve yöresinde uygulanacak standartları belirlemekle başlamalıdır. Bu standartlar (Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği ninkiler gibi) uluslararası, ulusal ya da yerel standardlar olabilir. Otele su sağlayan kaynaklar, bu standardlar ve otele ekipman veren malzeme satıcılarını gerekleri açısından kontrol edilmelidir. Eğer otel kendi su kuyusuna sahip ise, bu suyu kabul edilebilir standatlara getirmek için bir su tasfiye ekipmanına gerek duyulabilir. İkinci aşama, mevcut su sisteminin işlevsel açıdan kontrolünü yapmaktır. Sorunlar doğru bir bakım-onarım uygulan mamasından işletmenin güncel standartlara uygun olmamasından kaynaklandığında sistemde ciddi değişiklikler yapılması ve ekipmanın yenilenmesi gereği doğabilir. Kaliteyi düşüren bazı olumsuzluklar ile gide rilme işlemi aşağıdaki gibidir: Asılı halde katilar: Filtrasyon Yüksek tuz içeriği: Damıtma Demir : Potasyum permanganat tasfiyesi Asitlik : ph ın artırılması Korozyon olasılığı ve ekipmanda benek leme: kimyasal işlemler Sertlik: su yumuşatma işlemi Yüksek sıcaklık: soğutma Bakteri kirliliği: klorlama ve flokülasyon Koku ve tad: Aktif carbon filtreden geçirme Dikkat Edilmesi Gereken Temel Noktalar Su kaynaklan üzerinde zararlı etkileri ola bilen bütün kimyasal ilaçlar ve maddeler belirlenmeli, temiz ve pis su sistemlerinin bu maddelerle kirlenmesini önleyecek önlemler yürürlüğe konulmalıdır. İşletmenin fiziksel yapısı üzerinde bir değerlendirme yapılmalı, bu çerçeveden olmak üzere özellikle belirli bir çalışma sıklığına sahip olmayan su tanklarının önemli bir kirlilik kaynağı olduğu unutul mamalıdır. Tankların dizaynı, çıkış ağızlarının tankta hareketsiz kalacak su oluşmasına yol açmaması yönünden kontrol edilmelidir. Tankların üzeri kapalı olmalı kuş, böcek ve toz girmesine elverişli hiçbir delik ve açıklık bulunmamalıdır. Sıcak kullanım suyu tankları da, olası bir hareketsiz su miktarına karşı kontrol edilmelidir. Yine sıcak kullanım suyu depolan, Legonella pnemophila gibi bakterilerin yerleşip ürememesi için su sıcaklığı yönünden kontrol edilmelidir. Boru tesisatı pisliklerin toplanıp bakteri memesine böylece suyun kirlenmesine yol açılmayacağından emin olmak üzere kontrol edilmelidir. Örneğin domestik sıcak su sistemi, aynı kalitedeki suyla çalışmayan diğer herhangi amaçlı su sisteminde çok etkili bir biçimde ayrılmış olmalıdır. Diğer sistemlerden geri-sifonlama olasılığı bulunmamalıdır. Böyle bir olasılık bulunan yerlerde vakum-kırıcılar yerleştirilmelidir. Pisliklerin toplanmasına neden olacak gereksiz boru tesisatı sökülerek sistemden ayrılmalıdır. Bütün mutfak pis su çıkışlarına bir yağ tutucu sifon yerleştirilmelidir. İşgörenler ya da konuklar tarafından ulaşı labilir olduğunda, bahçe sulama vb. işlerde kullanılan acı-su tesisatı kilit altına alınmalı (ya da diğer yollarla sistemden ayrılmalıdır). 4. Su Tüketiminin Kontrol Edilmesi 4.1. Mevcut performansı değerlendirilmesi Oteldeki iş düzeyine ve bulunulan mevsime göre tüketim değerlerinin ölçülmesine yönelik birsu-tüketim bilançosu yapılmalıdır. Verimin ayrıntılı değerlendirilmesinin yanı sıra, otelin eski performans değerleri ya da diğer otellerin performansı ile karşılaştırma olmaksızın enerji bilançosu çok fazla anlam taşımaz. Eğer tüketim bilançosu bir dizi yıl boyunca yapılıyorsa, yıllık tüketim baz alınabi lirken diğer otellerle yapılan karşılaş tırma da önemli bir kıstas olabilir. Bu karşılaştırmayı yapmak için yıllık tüketim miktarını(c) yıllık temelde ortalama günlük müşteri miktarını (G) bilmek gerekir. Müşteri başına yıllık su tüketira= C/G olacaktır.bu sayılar ele alınırken tüketim miktarım etkileyen bazı faktörler dikkate alınmalıdır. Örneğin, odadaki bir çamaşırhane su tüketimini % 25 artırır. Diğer faktörler, yüzme havuzu ve

4 benzeri eğlence etkinliklerinin varlığına bağlı olarak ele alınır. Müşteri sayısı tüketim miktarını önemli ölçüde etkiler. Müşteri sayısı arttıkça daha fazla su ve enerji gerektiğinden ikisi arasında doğrusal bir ilişki olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra otelde hiç müşteri yokken de ortaya çıkan bir temel su tüketimi bulunur. Su tüketiminin ölçülme olanağı bulunan yerlerde, yıllar içerisinde veri toplayarak bu miktarın belirlenmesi önemlidir. Eğer tüketim yüksekse, otelde birkaç müşteri varken tüketimin neden bu kadar yüksek olduğu araştırılmalıdır. Çizelge 2 Tipik su tüketimi değerleri (m*/ kişi/ yıl) Otel türü İyi Uygun Performans Kötü Çok kötü Büyük otel( 15 odadan büyük) < >32 Orta büyüklükte otel(5-15 oda) < >22 Küçük otel(5 odadan az) IHEl nın (1993) Çizelge 3.1 ve 3.2 sine dayandırılmıştır < > Kullanılmayan atık su miktarının azaltılması Otellerin kullandığı çok miktardaki su. satın almalara ödenen paranın önemli bir kısmını oluşturur. Otelde kullanılan suyun büyük bölümünün sıcak su olması nedeniyle su kullanım miktarı ile enerji kullanımı arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre oteldeki atık su miktarının fazlalığı. kullanılmadan atılan enerji miktarının yüksekliği demek olacaktır. Atık su miktarının azaltılması konusunda yapılacaklar saptanırken anahtar kavram. kendilerinin açık onayları olmaksızın konukların konfor koşullarından önemli düşüşler yaratılmaması gerektiğidir. Bu konuda yapılabilecekler özetle şunlardır: 1. Otelde çalışan personelin gereksiz enerji kullanımına ve atık su miktarının fazlalığına karşı bilgili olmasını sağlamak, bu personeli enerjinin verimli kullanımını anlamak, uygulamak ve korumak yönünde eğiterek bu çabalara hareket kazandırmak. Oteldeki ekipman yatırımlarını verimli enerji kullanımına göre belirlemek. 2. Verim ölçümlerini en çok su kullanan kazanlar, merkezi su soğutucular (ehiller), hava yıkama üniteleri temelinde ve standart bir prosedüre göre yapmak. 3. Her departman için belirli hedefler koymak ve bunları sonuçları açısından sergilemek. 4. Otele uygun gelişkin teknoloji belirleyip kullanmak 5. İç dekorasyon, yapısal değişiklikler ve eklemelerde hazırlandığı gibi, su kullanımında da tasarruf projeleri hazırlayıp uygulamak. 6. Bütün çalışanları iyi bir eğitimden geçirmek ve bu eğitimi sürekli kılmak. Yeni bir otelin dizayn aşamasında suyun verimli kullanımı ilkelerini uygulamaktan elde edilebilecek olan bir çok yarar bulunmaktadır. Örneğin kullanılacak su sıcaklıkları farklı amaçlar için değişik olacaktır. Konukların kullanımına sunulan musluk suyunun diğer amaçlar için hazırlanan su kadar sıcak olması gerekmezken, çok sıcak musluk suyunun, kullananı yakması gibi bir sağlık riski de bulunmaktadır. Her tür sıcak su sisteminde her biri kendi termostatik kontrol olanağına sahip bir dizayn biçimi ile enerji tüketimi azaltılabilir. Diğer önemli bir faktör de banyo ve duş kafalarında yapılacak olan seçimdir. Banyolarda, duşlara oranla çok daha fazla su (böylece daha fazla enerji) tüketilmektedir. Bütün odalara hem banyo hem de duş konulması gerekli midir yoksa bazı odalarda sadece duş yeterli olacak mıdır? Bu, müşteri isteklerine önemli derecede bağlı olan bir husustur. Su basıncının kontrol edilmesi yoluyla, sadece duş bulunan odalar da bile önemli bir enerji tasarrufu sağlamak olanaklıdır. Yüksek basınçlı su akımlarının bir masaj etkisi bulunduğundan, yüksek basınçlı duş kafalarının kullanımı yönünde bir eğilim bulunmaktadır. Müşterinin buna gerçekten gereksinimi olup olmadığı, makul bir basınçla akan ve böylece bir enerji tasarrufu da sağlayan suyun yeterli olup olmadığı araştırmalıdır. Hazırlık çalışmaları sırasında, binadaki bütün su sistemlerinin tasarım özelliklerine uygun olarak çalışıp çalışmadıkları kontrol edilmelidir. Aynı zamanda, bir bina otel şirketinin eline geçtiğinde, gelirlerin artırılması için olanak oranında hızlı işletmeye alınması yönünde güçlü baskılar bulunur. Deneyimler, bazı temel sorunları çözümlemeksizin hiçbir işletmenin çalışmaya başlatılamayacağını göstermektedir. Hazırlık aşamalarında sorunların yeri saptanmadan işletmeye alınması durumunda sıcak su ve bağlı olarak yüksek enerji giderleri kaçınılmaz olacaktır. Otelin çalıştığı süre içerisinde su tüketimini kontrol etmek için yapılabilecek bir çok şey bulunmaktadır: 1. Bir su tüketim bilançosu yapılarak otelde suyun en fazla nerelerde kullanıldığı ve tasarrufun ne gibi alanlarda sağlanabileceği belirlenmelidir. 2. Domcstik sıcak su kullanımı, müşterilerin sıcak su tüketimi, soğuk su kullanımı, içme suyu ve acı su kullanımı birbirinden ayrılmalıdır. 3. Toplam ve tek tek kullanım miktarları ile endüstrinin bu konudaki standardları karşılaştırılarak tasarruf edilebilecek miktar belirlenir. 4. Olanakların bir özeti çıkartılmalıdır. 5. Analiz, öneri ve değerlendirmelerde bağımsız bir uzmandan yardım alınmalıdır. 6. Su kullanım bilanço sonuçlan yoluyla, oteldeki her departman için gerçekçi hedefler belirlenmelidir. 7. Oteldeki iş görenlerle görüşerek, su tasarrufunun amaçları, maliyetlere etkisi çevre üzerindeki sonuçlar anlatılarak elde edilen sonuçlar gösterilmeli ve kendilerinden atık su azaltım programına katılımları istenmelidir. 8. Çalışanların bilgilerini, deneyimlerini ve bina bilgilerini artırarak katılımları sağlanmalıdır. 9. Su tasarrufu konusunda işgörenleıin düşünceleri ve önerileri değerlendirilmelidir. 1-Bir hedef belirleme ve sonuçlan sergileme sistemi benimsenmelidir. 11.Ekipmanm verimli çalıştırılması ve suyun tasarruflu kullanımı yolu ile sağlanacak yararları anlayabilmeleri için işgören eğitimi uygulanmalıdır. 5.Uygulamadan Örnekler 5.1. Ratnada International Ramada International, yüzme havuzlannda zehirli olmayan bir iyoıılama yolu ile klorlu su temizleme yöntemini kullanmaya başlamıştır. Hong-Kong ta bu otel tuvalet rezervuarlarında tuzlu suyu, bahçe sulama sında çamaşırhane ve pis suları arıtarak kullanmaktadır. 5.2.Regency Inter-Continental Bahreyn 1992 den bu yana Bahreyn deki Regency International Hotel çamaşırhane işlemlerinde çevre korumacılığa uygun hareket etmektedir. Yaşam çevrimi analizi" hatırdan uzak tutulmayarak -ürünlerin içerdikleri yabancı maddeler, üretim yöntemi ve paketlenmeleri ve nihai atık durumu açısından değerlen dirilmesi- aşağıdakiler yapılmaktadır: Klorla beyazlatma yerine, çevre açısından zararlı etkisi bulunmayan oksijenle beyazlaştırma kullanılmaya başlanmıştır. Toz fosfat temelli deterjanlar yerine. doğada tamamen yok olabilen fosfatsız deterjanlar kullanılmaktadır. Daha önce kullanılan bulaşık makinası yerine, daha az su. deterjan tüketen bilgisayar kontrollü makinaya geçilmiştir.

5 5.3. Royal Orchid Sheraton Hotel and Towers, Bangkog The Royal Sheraton Hotel and Towers, Chao Phya nehri kıyısında kurulmuş dünyanın en lüks otellerinden birisidir. Çevrede birden gelişen endüstriden kaynaklanan atıklar nedeniyle nehir kirlenmektedir. Bu nedenle otel, nehre atılan her damla suyun tasfiye edilmesine yönelik olarak su tasfiye tesisine önemli yatırımlar yapmıştır. Otel ayrıca çevredeki toplumda pozitif bir bakış geliştirmeyi amaçlamıştır. Atılan suyun sürekli değerlendirmesi, iki vardiya olarak çalışan bir mühendisler grubu taralından yapılmaktadır. Şu anda maliyetleri artırıp fiyatları yüksekse de, otel yönetimi bunun imajlarını geliştireceğine ve gelecekte iş potansiyelini artıracağına inanmaktadır. Otel çevre loplumunda, çevre ödülünü kazanmak suretiyle belirli bir fınans temin etmiş, medya, Dünyayı kendi ellerimizle güzelleştirelim"! Lok Suzy Duzy Mue Rao) adlı televizyon programında kullanılan anlına sistemlerini ve çevreye duyarlı çalışan oteli geniş biçimde halka tanıtmıştır Rayman Island Great Barrier Reef Resort Rayman Island Great Barrier Reef Resort, doğal güzelliği olan Barrier Resort unda lüks bir otel yaratmak üzere yeniden örgütlendi. Resort görsel etkileri minimuma indirmek ve resort u adanın doğal topog rafyasına uydurmak için geniş bir araziyi kullandı. Deniz suyu ile ada kaynaklarında toplanan yağmur suyunu karıştırarak tuz gideren bir tesis kuruldu. Bu tuz giderme tesisi otelde elde edilen atık enerjiyle çalışmaktadır. Bahçelerin sulanmasında, pis su arıtma tesisinden alman su kullanılmaktadır. Anıma tesisinden alınan kuru atıklar, mutfak ve bahçe atıklarıyla kanştınlarak (gübre) olarak değerlendirilmektedir Londra Hilton Londra Hilton aldığı önlemlerle her bir tuvalet yıkamasında 1.34 L su tasarrufu sağlamıştır. 6. SONUÇ İşletme harcamalarında tasarruf sağla dığından ve verimli çalışan bir binada daha az eleman çalışacağından sonuçla işletmeci ve mal sahipleriyle yöneticiler yarar sağlar. Kontrol edilen verimle çalışan otelde müşterinin yararı ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması yani müşteri memnuniyetidir. Olaydan işgörenin yaran; güçlenmeleri, moral kazanmaları ve olaya katılım sağlamalarıdır. Bütün bunlar işletmeyi daha yüksek bir prodüktiviteye, büyük bir iş memnuniyetine, daha az iş kaytarmalarına, daha düşük bir işçi çıkartma oranına götürür. Su kaynaklarının azaltılması ve kontrollü kullanımında çevrenin sağlayacağı yararlar, daha az su ve enerji kullanımı nedeniyle atıkların azalması ve nehirlerde kirlenmelerin düşürülmesidir. Bütün su kaynaklarının kontrollü kullanılması ile, ekonomik yararların yamsıra ekolojik gerekler de karşılanabilmektedir. Su giderlerinde azalma, atık suyla ilgili bedellerde sağlanan tasarruflar, hem otelin mali kaynaklarını hem de su kaynaklarını korumuş olur. Özellikle çevresel açıdan duyarlı yerlerde kurulan oteller. Otelin dizayn ve yönetiminde dikkate alınması gereken şeyler aşağıdaki gibidir: Yer altı sularının mutlak biçimde korunması İçme suyu kalitesinin korunması Suyun doğal çevrimini tehlikeli maddelerden korunması Bütün işletmeciler suyun çıkartılması, kullanımı ve pis su tasfiyesi konusunda uyuşma göstermelidir. Göl, nehir ve denizlerin korunması için etkili yasal ve yönetsel düzenlemelere gerek olsa da, otel işletmelerinin çoğu genellikle minimal yasal çerçeveden daha yüksek standartlara gerek duyarlar. Referanslar: Handbook of Air-Conditioning System Designe. Carriere Corp. McGraw-Hill 198 Environmental Management for Hotels, David Kirk.Butterworth-Hememann, 1996 Nejat Demireioğlu 1968 de Yıldız Teknik Üniversitesinden Makina Mühendisi olarak mezun oldu. Çeşitli tesisat bürolarında tasarım mühendisi olarak. Tekel ve Karnuısan AŞ.'de soğutucu üretim departman şefi olarak çalıştı. ABD de 9 aylık soğutma makinaları kursunu tamamlayarak halen bulunduğu DEÜ İzmir Meslek Yüksek Okulu İklimlendirme-Soğutma Bölümünde çalışmaya başladı. Soğutmanın İlkeleri adlı bir yayımı bulunmaktadır.

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

3. SU TASARRUFU SAĞLAMANIN YOLLARI

3. SU TASARRUFU SAĞLAMANIN YOLLARI 3. SU TASARRUFU SAĞLAMANIN YOLLARI Su tasarrufu sağlamanın yolları üç grup içerisinde değerlendirilir. Birincisi; musluk suyunun yerine yağmur suyu ve arıtılmış su gibi suların kullanımın sağlanması, ikincisi;

Detaylı

I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra

I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra fiziksel ve ekonomik ömrünü tamamlar ve artık kullanılamaz

Detaylı

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Bu Çalışma Çevre Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Orijinal

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

Silifoz Filtre Sistemi

Silifoz Filtre Sistemi Silifoz Filtre Sistemi RMF BSFT ATK 11 SA - Enerji ve bakım masraflarında tasarruf sağlar. - Su sistemlerinizin ömrünü uzatır. RMF BSFT ATK 11 SA Silifoz - Oteller, kamu binaları, konutlar gibi ortak yaşam

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2016

Sürdürülebilirlik Raporu 2016 Sürdürülebilirlik Raporu 2016 1 KALİTE POLİTİKAMIZ Turizm sektöründe yabancı misafirlerin dinlenme ve eğlence amaçlı konaklama ihtiyaçlarına hizmet eden Palmiye Hotels yönetimi olarak; Turizm sektöründeki

Detaylı

FINEAMIN 06 kullanılan kazan sistemlerinin blöfleri yalnızca ph ayarlaması yapılarak sorunsuzca kanalizasyona dreyn edilebilir.

FINEAMIN 06 kullanılan kazan sistemlerinin blöfleri yalnızca ph ayarlaması yapılarak sorunsuzca kanalizasyona dreyn edilebilir. Kazan Kimyasalları FINEAMIN 06 Demineralize su kullanlan, yüksek basınçlı buhar sistemleri için korozyon ve kireçlenmeyi önleyici kimyasal Kullanıcı ve Çevre Dostu: FINEAMIN 06, doğada hemen hemen tümüyle

Detaylı

Su arıtma Teknolojisi

Su arıtma Teknolojisi www.arieco.com Su arıtma Teknolojisi Katodik koruma ekipmanları Arieco co. Ltd. Şirket Profili Arieco, dünya çapında korozyona karşı boru tesisatı korumada kullanılan galvanik anotlu katodik korunma ekipmanları

Detaylı

PROFESYONEL ARITMA ÇÖZÜMLERİ AREN SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİYEL ARITIM

PROFESYONEL ARITMA ÇÖZÜMLERİ AREN SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİYEL ARITIM PROFESYONEL ARITMA ÇÖZÜMLERİ AREN SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİYEL ARITIM SU TÜM CANLILAR İÇİN HAYATTIR AREN AREN ENDÜSTRİYEL ARITIM Endüstriyel işletmelerin prosesleri için gerekli kalitede su ih yaçları

Detaylı

4. YAPILARDA SU TASSARUFU SAĞLAYAN TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

4. YAPILARDA SU TASSARUFU SAĞLAYAN TEKNOLOJİK ÜRÜNLER 4. YAPILARDA SU TASSARUFU SAĞLAYAN TEKNOLOJİK ÜRÜNLER Evinizde hergün ne kadar su tükettiğinizi biliyor musunuz? Evinizde su israfına son vermek için öncelikle nerede ne kadar su tükettiğinizi bilmelisiniz.

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ Hijyenmax Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225375 Hijyenmax Antibakteriyel Köpük Sabun SIVI 5,00 5,27 4 117,02 TL 22,23 TL 468,08

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI: B100TSH0100004 Konu: Kaplıca Suyu Analizleri ANKARA 17.06.2004/10102. VALİLİĞİNE ( İl Sağlık Müdürlüğü) Çevre ve toplum sağlığının korunması

Detaylı

YÜZME HAVUZU SAUNA SPA

YÜZME HAVUZU SAUNA SPA YÜZME HAVUZU SAUNA SPA GRANDER SU YAŞATMA TEKNOLOJİSİ GRANDER CİHAZLARI NASIL ÜRETİLİR? Avusturya da Tirol bölgesindeki Alp Dağlarında bir maden sahasından çıkan özel kaynak suyu, Johann Grander in doğayı

Detaylı

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Hastanelerde Su Kullanımı M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Bir Çin atasözü der ki; Suyu içmeden önce, kaynağını öğren Hastanelerde infeksiyon kaynaklarını

Detaylı

NEDEN GRİ SU? GRİ SU NEDİR?

NEDEN GRİ SU? GRİ SU NEDİR? NEDEN GRİ SU? GRİ SU NEDİR? Evlerde tuvaletlerden gelen atık sular dışında üretilen tüm atık suya Gri su denir. Gri su kaynakları çamaşır makineleri, çamaşırhaneler, duşlar, bulaşık makineleri, lavabolar

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

BAHÇE HAVUZLARININ VEGÖLETLERİN EKOLOJİK DENGELERİNİ NASIL KORUYABİLİRİZ?

BAHÇE HAVUZLARININ VEGÖLETLERİN EKOLOJİK DENGELERİNİ NASIL KORUYABİLİRİZ? BAHÇE HAVUZLARININ VEGÖLETLERİN EKOLOJİK DENGELERİNİ NASIL KORUYABİLİRİZ? KRİSTAL BERRAKLIĞINDA GÖLETLER İÇİN: BERRAKLAŞTIRICI POND CLEAR Bulanık ve yeşil su bir bahçe havuzunun bir numaralı problemidir.

Detaylı

Çevremizdeki Kimyasal Maddeler

Çevremizdeki Kimyasal Maddeler Çevremizdeki Kimyasal Maddeler Ana Tema Önerilen Süre Kazanımlar Öğrenciye Kazandırılacak Beceriler Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Kimyasal maddeler, çevreyi ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Detaylı

NUMUNE ALMA MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

NUMUNE ALMA MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Askıda Katı Madde (AKM) BOD 5 500 1 ºC ile 5 ºC arasına soğutulmalıdır. 2 gün 1000 ml kap hava almayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır 1 ºC ile 5 ºC arasına soğutulmalıdır. 24 saat P 1000-20ºC a

Detaylı

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar.

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar. VIIPOL CKS MEMBRAN TEMİİZLEME PROSEDÜRÜ 1.Giriş : Ne kadar iyi bir ön arıtma yapılırsa yapılsın, çalışan bir ters ozmoz ( RO ) sisteminde zaman içinde hamsu içinde bulunan ve ön arıtmadan geçebilen kolloidler,

Detaylı

Pool Fresh!up. Sphere. VitroSphere nano. Yüzme havuzu filtresi için DIN normlarına uygun eşsiz cam bilyalar. NSF DIN. Certified to NSF/ANSI 61

Pool Fresh!up. Sphere. VitroSphere nano. Yüzme havuzu filtresi için DIN normlarına uygun eşsiz cam bilyalar. NSF DIN. Certified to NSF/ANSI 61 Pool Fresh!up Vitro Sphere VitroSphere nano Yüzme havuzu filtresi için DIN normlarına uygun eşsiz cam bilyalar. Geprüft nach DIN 19603 & KSW-Richtlinie DIN 19603 NSF Certified to NSF/ANSI 61 Genel sorun

Detaylı

YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA

YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA NASIL ÇALIŞIR? YAĞMUR SUYU NASIL TOPLANIR? Başta çatılar olmak üzere, açık alanlar otoparklar, yollar ve drenaj borularından toplanabilir. NERELERDE KULLANILIR?

Detaylı

Kişisel Temizlik ve Hijyen

Kişisel Temizlik ve Hijyen Kişisel Temizlik ve Hijyen KATEGORİ ÜRÜN AİLESİ ÜRÜN TANIMI ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI CİNSİ L KG Kişisel Temizlik ve Hijyen Hijyenmax Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225375 Hijyenmax Antibakteriyel Köpük

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ

TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ MART 2017 SUNUM PLANI 1. Toprak Kirliliği İle İlgili Yapılmış Örnek Çalışmalara Ait Görseller 2. Sanayi Tesislerinde Risk Analizi ve

Detaylı

TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ

TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ Tekrar dolaşımlı (resirkülasyonlu) su ürünleri yetiştiricilik sistemleri, günümüzde özellikle doğal su kaynaklarının tükenmeye başlamasıyla

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3151 D SUNKROM dekoratif krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı

Detaylı

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir:

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir: Araçlar: Deney Hücresi Deney Çözeltileri o Soğutma Kulesinden Alınan Numuneler o Laboratuvarda Hazırlanan Çözeltiler Deney Numunesi (Numune Çıkarma sı, 30mm * 50mm * 2mm) Su devirdaim Havuzu (40 C) GRANDER

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

Elektroflokülasyon Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir.

Elektroflokülasyon Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir. ENVİ-CLEAN Sistemi Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen kriterlere göre tesis atık sularının en iyi şartlara getirildikten sonra alıcı ortama verilmesi gerekmektedir. Bu konuda ülkemiz de Avrupa

Detaylı

Su, Çapraz-bağlantı, Geri-emilim. Prof.Dr.Çağatay Güler Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Kasım 2015

Su, Çapraz-bağlantı, Geri-emilim. Prof.Dr.Çağatay Güler Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Kasım 2015 Su, Çapraz-bağlantı, Geri-emilim Prof.Dr.Çağatay Güler Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Kasım 2015 Kaynak suyu Artezyen Yeraltı suyu Kuyu Arıtma Keson kuyu Göl Hamsu İsale hattı İçme

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

Soğutma ve Isıtma Birlikte / Geçiş Mevsimi

Soğutma ve Isıtma Birlikte / Geçiş Mevsimi Soğutma Modu Soğutma kulesi devrede, kazan kapalıdır. Tüm zonlar soğutma ihtiyacında ve soğutma esnasında açığa çıkan enerji kule, yer altı veya toprak altı borulaması ile atılır. Bu esnada çevrim suyu

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne göre atık su; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE NEDİR? İçinde bulunduğumuz canlı, cansız tüm varlıkların birbirleri ile ilişkilerini içine alan ortam. Çevrenin doğal yapısını ve bileşiminin bozulmasını,

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ ÇÖP DEPONİ ALANLARINDA VE ÇÖP SIZINTI SUYUNDA KOKU KONTROLÜ, ÇÖP SIZINTI SUYUNUN ARITMA ÖNCESİ BOİ, KOİ, AKM DEĞERLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Bütün dünyada olduğu gibi,

Detaylı

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ Meteorolojik şartlar, hava kirliliğinin sadece can sıkıcı bir durum veya insan sağlığı için ciddi bir tehdit olduğunu belirler. Fotokimyasal dumanın negatif etkileri

Detaylı

Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi.

Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi. Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi. 1) Daha yüksek ısı verimliliği: Isı borusunun ileri ısı iletme tarzı, mükemmel seçici, emici kaplama ve yüksek vakumlu ısı korunması ile eksiksiz

Detaylı

MANYETİK KİREÇ ÖNLEYİCİ ANTİKALKER 8.2

MANYETİK KİREÇ ÖNLEYİCİ ANTİKALKER 8.2 ÜRÜN YELPAZESİ Ürün Boyut Kod. Manyetik Kireç Önleyici ANTİKALKER ½ 304.04.00 ¾ 304.05.00 1 304.06.00 1 1/4 304.07.00 1 1/2 304.08.00 2 304.09.00 2 1/2 304.10.00 3 304.11.00 4 304.13.00 YAPIM RBM manyetik

Detaylı

Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus

Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus Temiz kullanım sıcak suyu için doğru seçim 1 Neden Modul-plus? Modul Plus, tüm dünyada otel renovasyonları için temiz sıcak su üretiminde ilk tercihtir. Spor tesislerinde,

Detaylı

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İzmir Bölgesi Enerji Formu 7-8 Nisan 2017// İzmir Mimarlık Merkezi

Detaylı

Ankara da İçme ve Kullanma Suyu Kalitesi Ülkü Yetiş ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ODTÜ

Ankara da İçme ve Kullanma Suyu Kalitesi Ülkü Yetiş ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ODTÜ Ankara da İçme ve Kullanma Suyu Kalitesi Ülkü Yetiş Çevre Mühendisliği Bölümü KAPSAM Ham Su Kalitesi? Nasıl arıtılıyor? Nasıl bir su içiyoruz? Sorunlar Çevre Mühendisliği Bölümü 2 KAPSAM Ham Su Kalitesi?

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Potasyum:

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Göl 482 km² yüzölçümü ile Türkiye nin 4. büyük gölü aynı zamanda 2.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile Kirletilmiş Suları Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su Teknolojisi www.ayhandoyuk.com.tr Nisan 2015 www.ayhandoyuk.name www.aydowater.com.tr www.aydosu.com

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

Hach Lange Berlin de üretim yapar & Avrupa merkezi Düsseldorf tadır

Hach Lange Berlin de üretim yapar & Avrupa merkezi Düsseldorf tadır 11.04.2012 Proses Analizörlü Arıtma Tesislerinde Enerji Optimizasyonu Olanakları ve Sınırları HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ Aytunç PINAR Satış Müdürü Hach Lange Berlin de üretim yapar & Avrupa merkezi Düsseldorf

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

1. Kanalizasyondan gelen kötü kokuların çözümü (boruların iç çeperlerin temizliği)

1. Kanalizasyondan gelen kötü kokuların çözümü (boruların iç çeperlerin temizliği) miler Benz İstasy in a onl rı uran a t s r tla Re Ca nkala Ba ullar M'l AV er denc esi e R Ok KÖTÜ KOKULARA SON! ast anel er H r Evler Doğanın Çözümü! Referans edinmiş olduğumuz ilke doğanın kendini temizlemesi

Detaylı

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sosyoekonomik Etkiler Sağlık Etkileri 1. DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ

Detaylı

REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION. REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için

REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION. REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için 1 REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için Mod.CS5000-3E Peyniraltısuyu Konsantrasyonu için REDA Evaporatör ( 5.000l/h su uçurma

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

D U M A N K A Y A İ N Ş A A T. Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI

D U M A N K A Y A İ N Ş A A T. Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI Dumankaya Kurtköy Flex Konsept; Bölgede farklılık oluşturacak bir proje, Büyük lobi alanı, Toplantı odaları, Terasta yüzme havuzu, Fitness Center Kafe-Restoran Dumankaya

Detaylı

İyi kalitedeki yem seçimi ve yönetimi, Yoğun yetiştiricilik yapılan karides havuzlarında mekanik havalandırma yapılması, Mümkün olabildiğince su

İyi kalitedeki yem seçimi ve yönetimi, Yoğun yetiştiricilik yapılan karides havuzlarında mekanik havalandırma yapılması, Mümkün olabildiğince su SU KALİTESİ YÖNETİMİ Su ürünleri yetiştiriciliğinde su kalitesi yönetimi; su kalite özelliklerinin yetiştiricilik açısından uygun sınır değerlerde tutulmasını ve temel su kalite değerlerinden olan sapmalarda

Detaylı

RMF BSFT ATK 11 - Aktif Karbon Filtreleri

RMF BSFT ATK 11 - Aktif Karbon Filtreleri RMF BSFT ATK 11 - Aktif Karbon Filtreleri Aktif karbon filtreleri; sularda bulunan renk, koku, tad, eriyik halde bulunan gazları ve organik maddeleri arıtmakta ve özellikle klor gideriminde kullanılan

Detaylı

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar Konya Sanayi Odası Ocak 2013 Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar FORM TEMİZ ENERJİ FORM ŞİRKETLER GRUBU 6 farklı şirketten oluşmaktadır; İklimlendirme Cihazları Satışı

Detaylı

Kaybettiğiniz suyu GERİ KAZANIN!..

Kaybettiğiniz suyu GERİ KAZANIN!.. Kaybettiğiniz suyu GERİ KAZANIN!.. Gri Su Geri Kazanım Sistemi İle %40-%80 oranında tassarruf edin. Çevre ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Ltd. Şti. Gri Su Nedir? Foseptik atığı içermeyen, duştan

Detaylı

Sizin için yapabileceklerimiz

Sizin için yapabileceklerimiz Türkiye de henüz gelişme aşamasında olan Biyolojik gölet/havuz sistemlerinin en yetkin ve deneyimli uzmanları tarafından kurulan Bioart, kısa sürede hayata geçirdiği dev projelerle sektörünün öncü kuruluşu

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/6 AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3252 H SUNKROM sert krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı sistemlere

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü V-HAFTA 17.12.2015 1 SULARIN ARITILMASI

Detaylı

BUHAR KAZANLARININ KĐMYASAL OLARAK TEMĐZLENME ĐHTĐYAÇLARININ KRĐTERLERĐ

BUHAR KAZANLARININ KĐMYASAL OLARAK TEMĐZLENME ĐHTĐYAÇLARININ KRĐTERLERĐ KORT-06/rev 2(Kasım.1995) 1 BUHAR KAZANLARININ KĐMYASAL OLARAK TEMĐZLENME ĐHTĐYAÇLARININ KRĐTERLERĐ Bir buhar kazanının kirli olup,olmadığının,dolayısıyla temizlenmesinin gerekip,gerekmediğinin kriterleri

Detaylı

AZUD HELİX DİSKLİ FİLTRE

AZUD HELİX DİSKLİ FİLTRE Tam Otomatik Ters Yıkamalı AZUD HELİX DİSKLİ FİLTRE AZUD HELİX OTOMATİK DİSKLİ FİLTRE SİSTEMLERİ AZUD HELĠX OTOMATĠK DĠSKLĠ FĠLTRE ÇALIġMA PRENSĠBĠ Kirli su, filtre kabı içerisine girer ve helix içerisinden

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

İçindekiler VII. Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI. I. Kısım Su teminine giriş

İçindekiler VII. Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI. I. Kısım Su teminine giriş Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI I. Kısım Su teminine giriş 1 Su sektörü 3 1.1 Giriş 3 1.2 Su tüketimi 3 1.3 Kabul edilebilir su kalitesi 7 1.4 Su sektörü hizmetleri 10 1.5 Su koruma

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. BİYOGAZ NEDİR? Anaerobik şartlarda, organik atıkların çeşitli mikroorganizmalarca çürütülmesi sonucu

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

Best Water Su Arıtma Sistemleri

Best Water Su Arıtma Sistemleri 2011 Best Water Su Arıtma Cihazı Kurulum [ Best Water ] [ ] [ ] [ TEL: 0212 474 2212 0212 441 6349 ] [ FAX: 0212 474 2242 ] Best Water Su Arıtma Sistemini seçtiğiniz için teşekkür ederiz bu kullanım kılavuzu

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri GBK 4 Genel Bağlayıcı Kurallar Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri Bu Genel Bağlayıcı Kurallarda (GBK) öngörülen çevresel koşullar, hastane ve kliniklerde insan ve hayvanların tedavileri

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir.

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. AKTİF KARBON NEDİR? TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. Bu nitelikler aktif karbona çok güçlü adsorpsiyon özellikleri

Detaylı

Çeşitli Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması

Çeşitli Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması Çeşitli Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması Dünya Nüfusu sürekli arttığından ve ülkelerin şu anki Batı Avrupa,Japonya,Kuzey Amerika yaşam standartlarına ulaşma çabasından dolayı daha fazla elektrik

Detaylı

ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU

ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Adresi Şehir Posta Kodu : Sistem Sorumlusu ve Görevi Tel. Faks : GSM e-mail : HİKAYESİ Müşteri şimdiki sonuçlardan memnun mu? Evet Hayır Sorunların derecesi

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ MAKİNA-İNŞAAT-ÇEVRE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ Gaziteknik-Waterline Atıksu Arıtma sistemleri evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasında kullanılmak üzere prosese göre projelendirilmektedir.

Detaylı

Toplam alkalinite (CaCO3)

Toplam alkalinite (CaCO3) Kimyasal özellikler Ek-1 ph Parametre Analiz Aralığı Birim Sınır Değerler En az En çok 6,5 7,8 Amonyum 0,5 Nitrit 0,5 Nitrat 50 Siyanürik asit 1 100 Bakır 1 Alüminyum 0,2 Toplam alkalinite (CaCO3) Ayda

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SUYUN ÖNEMİ, KONTROLÜ VE SU VERİMLİLİĞİ

GIDA SEKTÖRÜNDE SUYUN ÖNEMİ, KONTROLÜ VE SU VERİMLİLİĞİ GIDA SEKTÖRÜNDE SUYUN ÖNEMİ, KONTROLÜ VE SU VERİMLİLİĞİ PINAR SÜT AÇILIYOR Pınar Süt İzmir Fabrikası Temel Atma Töreni - 1973 Pınar Süt İzmir Fabrikası açılıyor - 1975 1973 TEN 2015 E İZMİR ESKİŞEHİR ŞANLIURFA

Detaylı

Home Comfort Serisi. Nem Alma Hava Temizleme Su Arıtma Merkezi Süpürge

Home Comfort Serisi. Nem Alma Hava Temizleme Su Arıtma Merkezi Süpürge Home Comfort Serisi Nem Alma Hava Temizleme Su Arıtma Merkezi Süpürge Home Comfort Serisi Home Co mfort Yeni Electrolux Home Comfort Serisi ile profesyonel standartlarda, hava kalitesi, ev temizliği, temizlenmiş

Detaylı

CIP Sisteminin Avantajları

CIP Sisteminin Avantajları Gıda işletmelerinde spesifik hijyen sorunlarının çözümünde CIP temizleme yöntemi büyük bir öneme sahiptir. Uzun zamandan beri başarı ile uygulanmaktadır. Gıda işletmelerinin otomatik olarak temizlenmesini

Detaylı

Su; yaşam kaynağımız...

Su; yaşam kaynağımız... Su; yaşam kaynağımız... ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ Su alanında tecrübeli ve uzman kadromuz ile Antalya Merkezli olarak hizmet veren bir kuruluşuz. Uygulama yeri keşfi, su analizi, sistem projelendirmesi, satış

Detaylı

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi Atık üreticisinin yükümlülükleri Atığın niteliklerini belirlemek Yönetmeliklere uygun olarak atık yönetimini

Detaylı

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİRSEN BAKIR ELEKTRİK MÜH. ENERJİ YÖNETİCİSİ EVD ENERJİ YÖNETİMİ -1- Kazanlar Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı

Detaylı

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK Kömür Madenciliğinin Çevresel Etkileri Kömür, organik maddelerin milyonlarca yıl boyunca basınç ve ısıya

Detaylı

Dezenfeksiyon Amaçlı Yerinde Üretim

Dezenfeksiyon Amaçlı Yerinde Üretim Dezenfeksiyon Amaçlı Yerinde Üretim Yerinde Üretilen Aktif Maddelerin Avantaj & Dezavantajları 22.11.2016 / BİOSİDAL KONGRESİ - ANTALYA Paketli Satın Almak 1 yada birden çok hazır kimyasalı paketlenmiş

Detaylı

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASKİ Yönetim Kurulu nda kabul edilen 2017 yılı Su ve Kanal Hizmet Tarifeleri, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedelleri, Kimyasal, Bakteriyolojik

Detaylı

Gıda Güvenliğinin Gerekliliği ve Sağlanması. Gıda Güvenliğinin Gerekliliği ve Sağlanması

Gıda Güvenliğinin Gerekliliği ve Sağlanması. Gıda Güvenliğinin Gerekliliği ve Sağlanması Murat Özdemir (2.2.2001) İçindekiler Gıda Üretiminin Ahlaki ve Yasal Sorumlulukları... 1 Gıda Güvenliği Yönetimi... 2 Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında Kalite Güvencenin Görevleri... 2 Temel Gıda Tehlikeleri...

Detaylı

Lehimli Eşanjör Kullanma Kılavuzu

Lehimli Eşanjör Kullanma Kılavuzu Lehimli Eşanjör Kullanma Kılavuzu Faaliyet Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Akümülasyon Tankları

Detaylı