ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Coşkun ÇILBANT Doğum Tarihi ve Yeri: Malatya Yabancı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 1991 Y.Lisans İktisat Celal Bayar Üniversitesi SBE 1998 Doktora İktisat Celal Bayar Üniversitesi SBE 006 Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Türk Otomotiv Sektörünün Yapısı, Sorunları ve Gümrük Birliği Sürecinde Rekabet Şansı ( ). Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hüseyin KARAKAYALI Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri ve Sektör Analizi (Otomotiv) ( ). Tez Danışman: Prof. Dr. Hüseyin KARAKAYALI Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Yönetim T.C. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İstanbul Bölge Memuru Müdürlüğü Atatürk Öğrenci Yurdu Araş. Gör. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Araş. Gör. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yrd. Doç. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 007- Yönetilen Doktora Tezleri: Savaş DURMUŞ, İktisat Anabilim Dalı, İktisat Programı, Türkiye de 000 den Sonra Yaşanan Ekonomik Krizler ve Kriz Döneminde Tüketicilerin İktisadi Davranışları, Tez Savunma Tarihi: 5/0/011 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: Seçkin YILDIRIM, İktisat Anabilim Dalı, İktisat Teorisi Yüksek Lisans Programı, Besin Etiketlerinin Tüketici Talebine Etkisi: İstanbul, Ankara ve İzmir İllerinde Bir Çalışma Tez Savunma Tarihi: 0/08/01 Öznur MERT, İktisat Anabilim Dalı, İktisat Teorisi Yüksek Lisans Programı, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Üzerinde Vergi Rekabetinin Etkisi ve Türkiye Örneği, Tez Savunma Tarihi: 7/08/014

2 Uğur BİLGEN, İktisat Anabilim Dalı, İktisat Teorisi Yüksek Lisans Programı, 1980 Sonrası Türkiye de Tarım Sektöründe Üretim-Fiyat İlişkisi ve Gördes Örneği Tez Savunma Tarihi: 18/1/014 Hakan YAZICIOĞLU, İktisat Anabilim Dalı, İktisat Teorisi Yüksek Lisans Programı, Türkiye deki Hanehalklarının Tüketim Harcamaları ve Harcama Esneklik Katsayılarının Tahminine Yönelik Problemlerin Analizi (Devam Ediyor) Şerife YALNIZ, İktisat Anabilim Dalı, İktisat Teorisi Yüksek Lisans Programı, Dünya da ve Türkiye de Mikro Kredinin Gelişimi ve Türkiye de Mikro Kredi Uygulamalarının Kadın İstihdamına Etkisi (Devam Ediyor) Ayşe AKÇAY, İktisat Anabilim Dalı, İktisat Teorisi Yüksek Lisans Programı Türkiye Ekonomisinde Döneminde Finansal Serbestleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analiz (Devam Ediyor) Meryem ASLAN, İktisat Anabilim Dalı, Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme Yüksek Lisans Programı, (Ders aşaması bitti, tez konusu belirlenecek) Nihat ONAN, İktisat Anabilim Dalı, Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme Yüksek Lisans Programı, (Ders aşaması bitti, tez konusu belirlenecek) İdari Görevler : 1.CBÜ İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi nde Yayın Kurulu Üyeliği: (devam ediyor).cbü İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi nde (Ulusal Hakemli Dergi niteliğinde) Editör Yardımcılığı: CBÜ İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi nde (Uluslararası Hakemli Dergi niteliğinde) Editör Yardımcılığı: 009-.(devam ediyor) 4.Kırkağaç Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği: Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, ERASMUS Birim Koordinatörlüğü: Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, FARABİ Kurum Koordinatörlüğü: KAYSEM-7 CBÜ İİBF, Mayıs 01 - Düzenleme Kurulu Üyeliği 8.Vth International Congress on Entrepreneurship ICE 01, 5-7 June 01, Almaty, Kazakistan Düzenleme Kurulu Üyeliği 9.Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, BOLOGNA Koordinatörlüğü: Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı: CBÜ İİBF Komisyon Üyelikleri;

3 Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Komisyonu (009 - ) Mezun Öğrenci Komisyonu (01-014) Sosyal, Sportif Faaliyetler ve Mezuniyet Komisyonu ( ) Web Sayfası Komisyonu (010 - ) 1.CBÜ İİBF Dekan Yardımcılığı ( ) VERİLEN DERSLER Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı Mikro İktisadi Analiz-I (SBE-YL) İktisat-I (İİBF) Mikro İktisadi Analiz-II (SBE-YL) 15 Seminer (SBE-Doktora) Türkiye Ekonomisi (İİBF) 170 İktisat-II (İİBF) 700 Mikro Ekonomik Analiz (SBE-YL) 11 Mikro İktisat-I (İİBF) Makro İktisat (SBE-YL) Seminer (SBE-Doktora) Mikro İktisat-II (İİBF) 504 Makro İktisat (İİBF) 08 Türkiye Ekonomisi (SBE-YL) 9 Türkiye Ekonomisi (Siyaset Okulu) Makro İktisat-II (İİBF) Makro İktisat (İİBF) Teknoloji İktisadı ve Pol. (SBE-DR) 7 Seminer (SBE-YL) 460 İktisadi Planlama (İİBF) 14 YAZ Makro İktisat (İşletme Böl.) Türkiye Ekonomisi (SBE-YL) 6 Makro İktisat (İİBF) 16 İktisada Giriş (İİBF) 8 Teknoloji İktisadı ve Pol. (SBE-DR) Seminer (SBE-YL) Türkiye Ekonomisi (İİBF) 15 YAZ Türkiye Ekonomisi (İİBF) 40 0

4 Türkiye Ekonomisi (SBE-YL) 1 İktisada Giriş Mikro İktisadi Analiz-II (SBE-YL) 7 Türkiye Ekonomisi (SBE-YL) 11 Seminer (SBE-YL) Türkiye Ekonomisi (İİBF) 1 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1.ÇILBANT, C.; HEPAKTAN, C.E., Ekonomik Büyüme mi, Ekonomik Kalkınma mı?, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yıl: 14, Sayı: 158, ss , A.YALÇINKAYA, M.H.; ÇILBANT, C.; ÖZÇALIK, M., Avrupa Birliği Sürecinde Türk İmalat Sanayi Dış Ticaretinin Rekabet Gücü: Dönemi VAR Analizi, CBÜ İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Sayı:16/1, ss , 009. A. YALÇINKAYA, M.H.; ÇILBANT, C., YALÇINKAYA, N., Küreselleşme İle Yeniden Şekillenen Ulus-Devlet Anlayışı, KTÜ, Uluslararası İktisadi İdari İncelemeler Dergisi, Yıl:4 Sayı:8, ss.1-6, 01. A4. YALÇINKAYA, M.H.; ÇILBANT, C., ERATAŞ, N.; HARTOĞLU, D., Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Ekseninde Rekabet Gücünün Analizi: Türk-Çin Dış Ticareti Üzerine Bir Uygulama, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İİBF Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Yıl:1 Sayı:4, ss.41-57, 014. B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1.YALÇINKAYA, M.H.; ÇILBANT, C., YALÇINKAYA, N., Son Küresel Kriz Küreselleşmenin Sonunu mu Hazırlıyor? Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-I: Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetişim, İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, s , Nisan 010, Malatya. B. YALÇINKAYA, M.H.; DİLBER, İ.; ÇILBANT, C., Modernleşme Kuramı ve Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımının Yenilenebilir Enerji Kaynakları Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği Uluslararası 9. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, s.66-80, -5 Haziran 011, Saray Bosna Bosna Hersek. B. ÇILBANT, C., ŞAHİN, A., ÖZER, B., Turizm Kaynaklarının Ekonomiye Kazandırılmasında Girişimciliğin Önemi: Kırgızistan Örneği Vth International Congress on Entrepreneurship ICE 01, s.7-79, 5-7 June 01, Almaty, Kazakistan.

5 B4. YALÇINKAYA, M.H.; ÇILBANT, C.; YALÇINKAYA, N.; GÜNEŞ, İ., Küreselleşmenin Ulusal Girişimcilerin Rekabet Gücü Üzerine Etkileri: Fırsatlar ve Tehditler, VI. Uluslar arası Girişimcilik Kongresi ICE 14, s.11-18, 4-6 Nisan 014, Bishkek, Kırgızistan. C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1.KARAKAYALI, H; YALÇINKAYA, M.H.; ÇILBANT, C., Modern Çağın Kavramları: Küreselleşme ve Rekabet, Uluslararası Rekabet Sürecinde Türkiye içinde, Ed. C.Y. Kesbiç, M. Faysal Gökalp, Beyaz Yayınları, İstanbul, 005. C. YALÇINKAYA, M.H.; ÇILBANT, C.; DİLBER, İ.; YALÇINKAYA, N., Soma Yapısal Profil Analizi (Sosyo-Ekonomik)- FÜTZ Analizi, s.8, Emek Matbaası, 011, Manisa. C. YALÇINKAYA, M.H.; ÇILBANT, C.; DİLBER, İ., Türkiye de Modernleşme Süreci Bağlamında Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımı: Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Ed. Ramazan GÖKBUNAR, Mustafa MİYNAT, CBÜ Rektörlük Basımevi, Manisa, 014. D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1.ÇILBANT, C., Otomotiv Sanayimizin Avrupa Birliği Karşısında Rekabet Gücü, CBÜ İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Sayı:4, ss. 11-0, D.HEPAKTAN, C.E.; ÇILBANT, C., Uluslararası Ekonomik Bütünleşmeler ve Türkiye nin Entegrasyonlarla Dış Ticareti, Marmara Üniversitesi, Yayın No: 640, Prof. Dr. Orhan OĞUZ a Armağan, ss , İstanbul, D.YALÇINKAYA, N.; YALÇINKAYA, M.H.; ÇILBANT, C., Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi, CBÜ İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:1, Sayı:, ss , 006. D4.HEPAKTAN, C.E.; CILBANT, C., Gümrük Birliği Sürecinde Serbest Bölgelerimizin Dış Ticaretimizdeki Yeri, CBÜ İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Sayı:6, ss. 01-0, 000. D5. YALÇINKAYA, M.H.; ÇILBANT, C.; DİLBER, İ., Türkiye de Modernleşme Süreci Bağlamında Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımı: Yenilebilir Enerji Kaynakları, Prof. Dr. Naci B. MUTER e Armağan Kitap, ss , 014. E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1.ÇILBANT, C.; YALÇINKAYA M.H., Dünya Ticaretinde Türkiye nin Rekabet Şansı ve Sektör Örneği (Otomotiv Sanayi), İGEME den Bakış, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dış Ticaret Gençlik Kurultayı (7-8 Ekim 1998), Hilton Oteli, Cilt:8-Ekim Aralık, ss , 1998, Ankara. E.ÇILBANT, C.; YALÇINKAYA M.H., Dünya Ticaretinde Türkiye nin Rekabet Şansı ve Sektör Örneği (Otomotiv Sanayi), İGEME den Bakış, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dış Ticaret Gençlik Kurultayı (7-8 Ekim 1998), Hilton Oteli, Cilt:7, Temmuz Eylül (Özet), ss.86, 1998, Ankara.

6 E.YALÇINKAYA, M.H.; ÇILBANT, C., İstikrar Programları: TCMB, IMF ve Dünya Bankası nın Rolleri konulu Kongre, TCMB ve Muğla Üniversitesi Kötekli Kampusü (1-1 Şubat 004). F. Diğer yayınlar : F1.YALÇINKAYA, M.H.; ÇILBANT, C., Ege nin Yükselen Yıldızı Manisa, Manisa ya Bakış, Kültür Sanat Aktüalite Dergisi, Yıl:1, Sayı:, Ekim 00. F..ÇILBANT, C., Avrupa Birliği Kursu, Konrad Adenauer Vakfı, Ankara Üniv. ve Celal Bayar Üniv., 16 Nisan-0 Mayıs 004, Süleyman Demirel Kültür Merkezi. F.ÇILBANT, C., Meslekleri Tanıtım Semineri (18-19 Nisan 007), Manisa Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve TMMOB İzmir Şubesi, Manisa Öğretmenevi. F4.ÇILBANT, C., Celal Bayar Üniversitesi ve Gördes Belediyesi nin ortaklaşa düzenlediği Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye deki Sektörlerin Rekabet Güçlerinin Değerlendirilmesi konulu panele konuşmacı olarak katılım, 7 Mayıs 010. G. Projeler: G.1.KARAKAYALI, H.; DİLBER, İ.; YALÇINKAYA, M.H.; ÇILBANT, C., Manisa İlinde Pamuk ve Pamuklu Ürünler Sanayinin Ege Bölgesi İçerisindeki Payı, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, G.YALÇINKAYA, M.H.; ÇILBANT, C.; YALÇINKAYA, N.; DİLBER, İ., Soma Yapısal Profil Analizi (Sosyo-Ekonomik)-FÜTZ Analizi, Emek Matbaacılık, Manisa, 011. BİLİMSEL DERGİLERDEKİ HAKEMLİKLER 1-Business and Economics Research Journal (ISSN ) -Ekonomik Yorumlar

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sadettin PAKSOY Unvanı: Doç. Dr. Doğum Yeri: Andırın Doğum Tarihi: 15/09/1964 Adres: Kilis 7 Aralık Üni. İİBF, Kilis eposta: spaksoy@kilis.edu.tr İş Tel.: 0348 813 93 34 / 1503 Faks: 0348 813

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Tarih. Lisans İktisat Celal Bayar Üniversitesi İİBF 16.06.2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Tarih. Lisans İktisat Celal Bayar Üniversitesi İİBF 16.06.2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serkan ÇINAR 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 02.10.1983 - İstanbul 3. Unvanı: Araş. Gör. Dr. 4. Yabancı Dil: İngilizce Derece Alan Üniversite Tarih Lisans İktisat Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fahri ERENEL Doğum Tarihi: 27.08.1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, Kara Harp Akademisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİLAL KOCAMAZ Doğum Tarihi: 01.06.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme(İng.) Hacettepe Üniversitesi 2006

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAHAN

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAHAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAHAN mehmet.karahan@dicle.edu.tr (0412) 248 8275 Dahili: 8154 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora İşletme/Üretim Yönetimi Selçuk Üniversitesi 2008-2011

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış BULUNMAZ Doğum Tarihi: 06 Mart 1980 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Marmara

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Erkan Turan DEMİREL Doğum Yeri Elazığ 1976 Yabancı Dil İngilizce Uzmanlık Alanı Yönetim ve Organizasyon Özel ilgi alanları: Örgütsel Davranış, Sosyal

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Derece Üniversite Bölüm/Program Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Derece Üniversite Bölüm/Program Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Erkan Turan DEMİREL Doğum Tarihi ve Yeri : 15 Mayıs 1976 ELAZIĞ Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Eğitim: Derece Üniversite Bölüm/Program Yıl Lisans Dokuz Eylül

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Doktora İşletme Çukurova Üniversitesi 1995-1998

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Doktora İşletme Çukurova Üniversitesi 1995-1998 KİŞİSEL BİLGİLER Prof. Dr. Murat TÜRK T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi (Temmuz 2015) Doğum Tarihi : 01. 04. 1971

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Adı Soyadı : Ersan ÖZ Doğum Tarihi : 04.09.1975 Doğum Yeri : Manisa / TÜRKİYE Medeni Durumu : Evli ve 2 çocuk babası Sürekli Adresi : Bağ başı / DENİZLİ Tel : 0258 296 2711 Faks : 0258 296 2626 E-mail

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı