T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN"

Transkript

1 T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün aşağıda belirtilen programlarına öğretim yılı güz yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacaktır. Anabilim Dalı / Program TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Kontenjan Doktora Yatay GeçiĢ ALES Puan Türü - 21* - Tefsir 10-3 Hadis 10-3 İslam Hukuku 10-3 Kelam 8-3 İslam Mezhepleri Tarihi 6-3 Arap Dili ve Belagati 10-3 Tasavvuf 6-3 FELSEFE VE DĠN BĠLĠMLERĠ Mantık Dinler Tarihi Din Sosyolojisi Din Eğitimi ĠSLAM TARĠHĠ VE SANATLARI İslam Tarihi Açıklamalar Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış Bilgisi bölümü, Arap Dili ve Edebiyatı veya Arap Dili Eğitimi veren bölümlerin lisans İlahiyat Fakültesi lisans İlahiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesinin bütün bölümleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe Grubu, Sosyal Bilgiler, Sınıf Öğretmenliği bölümleri lisans İlahiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesinin bütün bölümleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe Grubu, Sosyal Bilgiler, Sınıf Öğretmenliği bölümleri lisans İlahiyat Fakültesi veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği lisans mezunu Bilgisi Öğretmenliği, Tarih, Sanat Tarihi,

2 Tarih Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans TARĠH Yeniçağ Tarihi 6-1 Yakınçağ Tarihi 4-1 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 3-1 FELSEFE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 6** 7*** - ARKEOLOJĠ VE SANAT TARĠHĠ Klasik Arkeoloji 5-2 DOĞU DĠLLERĠ VE EDEBĠYATLARI Arap Dili ve Edebiyatı SOSYOLOJĠ Fakültelerin Tarih, Tarih Eğitimi veya Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü lisans Fakültelerin Tarih, Tarih Eğitimi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve/veya Kamu Yönetimi bölümü Hukuk veya Güvenlik Bilimleri Fakültesi lisans Fakültelerin Tarih, Tarih Eğitimi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği veya Güvenlik Bilimleri Fakültesi lisans mezunu olmak Sosyoloji, Felsefe, İlahiyat, Psikoloji veya Kamu Yönetimi bölümü lisans mezunu Yüksek lisans programı için; Fen- Edebiyat Fakülteleri veya Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ile Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü lisans Doktora programı için; Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Dili veya Halk Edebiyatı alanlarında Yüksek Lisans yapmış Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Sanat Tarihi, Prehistorya veya Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi bölümü lisans mezunu Filoloji bölümlerinin birinden lisans Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, İletişim Fakültesi, Sosyal Hizmetler veya Kamu Yönetimi bölümü lisans mezunu **** ĠKTĠSAT İktisat Bölümü lisans ĠġLETME 6***** - 2 KAMU YÖNETĠMĠ 10***** * - 1 KAMU HUKUKU İşletme, İşletme Mühendisliği, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret, İşletme Eğitimi, İnsan Kaynakları, Uluslararası İlişkiler, Halkla İlişkiler, Endüstri Mühendisliği, Sağlık İşletmeciliği Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Bankacılık ve Finans, Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe Eğitimi, Finansal Ekonometri veya Ekonometri Bölümü lisans Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler veya Güvenlik Bilimleri Fakültesi lisans Yüksek Lisans :Hukuk Fakültesi lisans Doktora: Kamu Hukuku ve Kamu Yönetimi yüksek lisans

3 ÖZEL HUKUK Hukuk Fakültesi lisans * Bu kontenjanın bir adedi Dicle Üniversitesi Araştırma Görevlilerine ayrılmış olup, kontenjanın tümü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde yer alan bilim dalları arasında dengeli bir şekilde dağıtılacaktır. **Bu kontenjanın iki adedi Dicle Üniversitesi Araştırma Görevlilerine ayrılmıştır. *** Bu kontenjanın dört adedi Dicle Üniversitesi Araştırma Görevlilerine ayrılmıştır. Geriye kalan kısmı ise Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Dili alanlarında çalışacak adaylar arasında dengeli bir şekilde dağıtılacaktır. Dolayısıyla adaylar başvuru dilekçelerinde çalışmak istedikleri alanı belirtmek zorundadırlar. **** Bu kontenjanın bir adedi Dicle Üniversitesi personeline ayrılmıştır ***** Bu kontenjanın bir adedi UNİP kapsamında ayrılmıştır. ******Bu kontenjanın bir adedi UNİP kapsamında ayrılmıştır. BaĢvuru, Değerlendirme ve Kayıt Bilgileri Başvuru Tarihleri Ağustos 2012 Sonuçların İlan Tarihi 31 Ağustos 2012 Asıl Listeden Giren Adayların Kesin Kayıt Tarihi 3-5 Eylül 2012 Yedek Liste İlan Tarihi 6 Eylül 2012 Yedek Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihi 7 Eylül 2012 Yüksek Lisans Programlarına BaĢvuru KoĢulları 1. Adayların, yüksek lisans programlarına başvurabilmesi için, önkoşul belirtilmemişse, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. 2. Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100 lük not sistemine göre belirtilmiş olması ve dönüşümün mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir. (100 lük not sistemine göre belgesi olmayan adaylar için YÖK dönüşüm tablosu kullanılacaktır.) 3. Başvuracak adayların, ilgili ALES puan türünden en az 60 standart puana sahip olmaları gerekir. (2009 Sonbahar dönemi ve sonrasındaki ALES puanları geçerlidir.) 4. Adayların, ÜDS, KPDS veya Üniversiteler Arası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden en az 45 standart puan almaları gerekir. (Başvuru tarihi başlayıncaya kadar Resmi Gazete de yayımlanmak üzere ilana gönderdiğimiz Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği değişikliğinin Resmi Gazete de yayımlanması halinde ÜDS veya KPDS den en az 45 puan alamamış olan veya bu sınavlara girmemiş olanların da başvuruları kabul edilecektir. Bu durumdaki adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilecektir.) Doçentlik başvurularında kabul edilen bütün yabancı diller geçerlidir. 5. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dallarından başvuracak adayların, ikinci yabancı dilden aldıkları 45 puanın yanı sıra, kendi alanlarında da ÜDS veya KPDS sınavlarından en az 65 puan almaları gerekir. Bu puan baraj olup başarı notu hesaplamasına dahil değildir. 6. Adaylar, Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla müracaatta bulunabilirler. Ancak postadan kaynaklanacak gecikmelerden enstitümüz sorumlu olmayacaktır. 7. Adaylar en fazla iki programa başvurabilir. 8. Lisans öğrenimini yurtdışında yapmış adayların Yükseköğretim Kurulu nca verilen Denklik Belgesini de dilekçelerine eklemeleri gerekir. 9. Başvuru ücreti olarak 30 TL nin Türkiye Vakıflar Bankası Dicle Üniversitesi Şubesi numaralı hesaba yatırıldığına dair banka dekontun müracaat evrakları ile beraber enstitüye teslim edilmesi gerekir. Doktora Programlarına BaĢvuru KoĢulları 1. Adayların, Doktora programına başvurabilmek için, yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. 2. Başvuracak adayların yüksek lisans not ortalamasının 100 lük not sistemine göre belirtilmiş olması ve dönüşümün mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir. (100 lük not sistemine göre belgesi olmayan adaylar için YÖK dönüşüm tablosu kullanılacaktır.) 3. Başvuracak adayların, ilgili ALES puan türünden en az 60 standart puana sahip olmaları gerekir. (2009 Sonbahar dönemi ve sonrasındaki ALES puanları geçerlidir.) 4. Adayların, ÜDS, KPDS veya Üniversiteler Arası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 standart puan almaları gerekir. Doçentlik başvurularında kabul edilen bütün yabancı diller geçerlidir. 5. Adaylar, Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla müracaatta bulunabilirler. Ancak postadan kaynaklanacak gecikmelerden enstitümüz sorumlu olmayacaktır. 6. Adaylar en fazla iki programa başvurabilirler. 7. Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurtdışında yapmış adayların Yükseköğretim Kurulu nca verilen Denklik Belgesini de dilekçelerine eklemeleri gerekir.

4 8. Başvuru ücreti olarak 30 TL nin Türkiye Vakıflar Bankası Dicle Üniversitesi Şubesi numaralı hesaba yatırıldığına dair banka dekontun müracaat evrakları ile beraber enstitüye teslim edilmesi gerekir. Yüksek Lisans Programlarına BaĢvuru için Gerekli Belgeler 1. Enstitümüz web sayfasının BaĢvuru ve Kayıt başlıklı bölümünde yer alan Başvuru Formunun doldurularak çıktısı alınacaktır. Kayıt işleminin tamamlanabilmesi için başvuru formunun fotoğraf yapıştırıldıktan sonra aşağıda belirtilen diğer belgelerle birlikte enstitüye bizzat veya noterden vekalet yoluyla bir başkası tarafından da teslim edilebilir. Başvuru formunu doldurmak için tıklayınız. 2. Lisans diplomasının fotokopisi, 3. Lisans öğrenimi sırasında alınan ve 100 lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş belgenin (transkript) fotokopisi, 4. ALES sonuç belgesinin fotokopisi, 5. Yabancı dil sonuç belgesinin fotokopisi, 6. ÜNİP kapsamında başvuracak adayların öğretim elemanı olduklarına dair kurumlarından alacakları onaylı belge, 7. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz. Doktora Programlarına BaĢvuru için Gerekli Belgeler 1. Enstitümüz web sayfasının BaĢvuru ve Kayıt başlıklı bölümünde yer alan Başvuru Formunun doldurularak çıktısı alınacaktır. Kayıt işleminin tamamlanabilmesi için başvuru formunun fotoğraf yapıştırıldıktan sonra aşağıda belirtilen diğer belgelerle birlikte enstitüye bizzat veya noterden vekalet yoluyla bir başkası tarafından da teslim edilebilir. Başvuru formunu doldurmak için tıklayınız. 2. Lisans ve Yüksek Lisans diplomaları veya mezuniyet belgelerinin fotokopisi, 3. Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimi sırasında alınan ve 100 lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş belgelerin (transkript) fotokopisi, 4. ALES sonuç belgesinin fotokopisi, 5. Yabancı dil sonuç belgesinin fotokopisi, 6. ÜNİP kapsamında başvuracak adayların öğretim elemanı olduklarına dair kurumlarından alacakları onaylı belge. 7. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz. Değerlendirme Esasları Yüksek Lisans ve Doktora giriş puanı aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır. İlgili ALES puanının % 70 i Lisans (Doktora programları için Y. Lisans) mezuniyet not ortalamasının % 20 si Yabancı Dil Puanının % 10 u toplanır ve en yüksek puandan başlanarak kontenjan dâhilinde ilgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar belirlenir. Kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl sayısı kadar da yedek aday ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması durumunda ilgili ALES puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler 1. Öğrenci Kesin Kayıt Formu (Enstitü Web sayfasından çıktı alınacak), 2. Yüksek Lisans Programları için; a) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin resmi kurumdan onaylı örneği, b) Lisans transkriptinin aslı veya resmi kurumdan onaylı örneği, Doktora Programları için; a) Lisans ve Yüksek Lisans diplomaları veya mezuniyet belgelerinin resmi kurumdan onaylı örneği, b) Lisans ve Yüksek Lisans transkriptlerinin aslı veya resmi kurumdan onaylı örneği, 3. ALES belgesinin onaylı örneği, 4. Yabancı dil belgesinin onaylı örneği, 5. T.C.kimlik numaralı nüfus cüzdanının resmi kurumdan onaylı örneği, 6. 4 adet vesikalık fotoğraf, 7. Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge, Öğretim yılı için Bakanlar Kurulunca belirlenen lisansüstü öğretim katkı payının birinci taksidinin, Türkiye Vakıflar Bankası Dicle Üniversitesi Şubesi TR numaralı harçlar hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.

5 NOT: *Kesin kayıtlar sırasında, ALES ve Yabancı dil belgeleri dışında Enstitümüzce onay işlemi yapılmayacaktır. *Başvuru sırasında adaylardan alınan belgeler iade edilmeyecektir. YATAY GEÇĠġLER Güz Dönemi Bahar Dönemi Müracaat Eylül Şubat 2013 Sonuçların İlanı 21 Eylül Şubat 2013 Yatay geçiģ için baģvuracak adayların ; *Bağlı olduğu Enstitüdeki Anabilim Dalı Programlarından birinde en az bir yarıyılı tamamlamış olması, *Kayıt yaptırdığı tüm dersleri başarmış olması, tez aşamasına geçmemiş olması, doktorada yeterliğe girmemiş olması, *Not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 80 olması, *ÜDS, KPDS veya Üniversitelerarası Kurulunca kabul edilen bir sınavdan Tezli Yüksek Lisans için en az 45, Doktora için en az 55 puan almış olması, * İlgili ALES puan türünden en az 60 almış olması gerekir. BAġVURU ADRESĠ Sosyal Bilimler Enstitüsü (Ceylan Enstitüler Binası) Dicle Üniversitesi Kampüsü / DİYARBAKIR Tel: (0412) Dahili 8455

ALES Puan Türü. Yabancı Uyruklu 2 5 1 5 SÖZ 2 10 1 4 SÖZ 2 10 1 6 SÖZ 2 6 1 2 SÖZ 2 6 1 2 SÖZ

ALES Puan Türü. Yabancı Uyruklu 2 5 1 5 SÖZ 2 10 1 4 SÖZ 2 10 1 6 SÖZ 2 6 1 2 SÖZ 2 6 1 2 SÖZ DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün aşağıda belirtilen Türkçe eğitimli programlarına 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ve Doktora

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tezli Yüksek Lisans. Yük. Yabancı Dil Puan Şartı. Çevre Mühendisliği 12 1 40* -

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tezli Yüksek Lisans. Yük. Yabancı Dil Puan Şartı. Çevre Mühendisliği 12 1 40* - HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Fen ve Sosyal Bilimleri Enstitülerinin Anabilim Dallarına Yüksek ve Doktora programlarına öğrenci alınacaktır. Anabilim Dalı Tezli

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına ekli tabloda belirtilen Anabilim

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER 1) 1 adet Fotoğraf 2011 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için aşağıda belirtilen Bilim/Sanat Dallarına

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları DEĞERLENDİRME %

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları DEĞERLENDİRME % ALES PUAN TÜRÜ. Uyruklu ÜNİP * ALES PUANI MEZUNİYET NOT ORTALAMASI MÜLAKAT 015-016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları DEĞERLENDİRME % ANABİLİM DALLARI Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2014-2015 Öğretim yılı birinciyarıyılında öğrenci alınacaktır. BAŞVURULAR Adayların

Detaylı

İLAN METNİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR

İLAN METNİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR BAŞVURU YAPACAK OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE 1- Başvuru yapmadan önce ilanda belirtilen başvuru koşullarının ve kontenjanlarının yer aldığı ilan metnini mutlaka okuyunuz. Eğer başvuru koşullarını taşıyorsanız

Detaylı

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KONTENJAN VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve KONTENJANLARI 1 İnsan

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI HİTİT Sİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE PROGRAM İLANI 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LİSANS VE Sİ ALINACAKTIR 10-14 Ağustos 2015 BAŞVURU

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dallarına 2014-2015 Eğitim- Öğretim yılı Bahar döneminde Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Detaylı

T.C. AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS / DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS / DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI T.C. AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS / DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI 0 İÇİNDEKİLER 1. Başvuru Tarihi... 1 2. Başvuruda İzlenecek Yol...

Detaylı

Sonuçların İlan Tarihi 13 Ağustos 2015. Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar İçin Yerleştirme Tarihleri 14-19 Ağustos 2015

Sonuçların İlan Tarihi 13 Ağustos 2015. Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar İçin Yerleştirme Tarihleri 14-19 Ağustos 2015 T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ALINACAK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU TARİHLERİ, KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI İlgili Tarihler Başvuru Tarihi

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA KONTENJANLARI (*)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA KONTENJANLARI (*) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ VE DOKTORA KONTENJANLARI (*) PROGRAMLAR TEZLİ TEZSİZ DOKTORA TARİH (*) Yakınçağ Tarihi 10 - - Yeniçağ Tarihi 10 - - TÜRK DİLİ VE (*) Türk Dili

Detaylı

T.C İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI

T.C İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI T.C İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI ANABİLİM DALI SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ TÜRK

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2013-2014 EĞİTİM- YILI GÜZ DÖNEMİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI Açıklamalar Adayın; İlgili anabilim dalının ilan ettiği özel şartları taşıyor olması, Programa

Detaylı

Doktora - 4 - - 5 2 - 10 2

Doktora - 4 - - 5 2 - 10 2 Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü nün aşağıda yazılan anabilim dallarına 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır. Adayların 19-23 Ocak 2015

Detaylı

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Mimarlık, Restorasyon bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Mimarlık, Restorasyon bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne 015016 EğitimÖğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda Lisansüstü

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2014-2015 -ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LARI İÇİN KOŞULLARI ve LARI TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 16-27 Haziran2014 saat 16.00 ya kadar başvuru evraklarının başvuru adresine

Detaylı

İlgili Tarihler Başvuru Tarihi Başlangıcı (Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci Dahil) 10 Aralık 2014. Başvuru Tarihi Sonu (Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci Dahil)

İlgili Tarihler Başvuru Tarihi Başlangıcı (Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci Dahil) 10 Aralık 2014. Başvuru Tarihi Sonu (Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci Dahil) T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ALINACAK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU TARİHLERİ, KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI İlgili Tarihler Başvuru Tarihi

Detaylı

Tezli Yüksek Lisans ve. Doktora için ALES Puan Türü. Alan Dışı

Tezli Yüksek Lisans ve. Doktora için ALES Puan Türü. Alan Dışı Alan İçi Alan Dışı Uluslararası Öğrenciler Alan İçi Alan Dışı Uluslararası Öğrenciler Alan İçi Alan Dışı Uluslararası Öğrenciler Tezli Yüksek Lisans ve Doktora için ALES Puan Türü T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Detaylı

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılı için Anabilim Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar, kontenjanlar, adaylarda

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2014-2015 -ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA LARI İÇİN KOŞULLARI ve LARI TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 16-27 Haziran 2014 saat 16.00 ya kadar başvuru evraklarının başvuru

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 20152016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır.

Detaylı

Başvuru Tarihi Başlangıcı 20 Temmuz 2015. Başvuru Tarihi Sonu 31 Temmuz 2015. Sonuçların İlan Tarihi 10 Ağustos 2015

Başvuru Tarihi Başlangıcı 20 Temmuz 2015. Başvuru Tarihi Sonu 31 Temmuz 2015. Sonuçların İlan Tarihi 10 Ağustos 2015 İLAN AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARASINDA ORTAKLAŞA AÇILAN ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA 2015-2016

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI 2014-2015 Akademik Yılı Bahar yarıyılında, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne aşağıda belirtilen

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20142015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU HAZİRAN2014 1 2014 2015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ üstü Programları İçin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Enstitüleri Başvuru ve Kayıt Kılavuzu 2014-2015 Güz Yarıyılı (10 Temmuz 2014 tarih, 58 sayılı Senato toplantısının 2 nolu

Detaylı