JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI. 2 Mayıs 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI. 2 Mayıs 2009"

Transkript

1 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI 2 Mayıs 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... G E N E L A Ç I K L A M A 1. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat). 2. Bu sınavda A ve B olmak üzere iki tür soru kitapçığı vardır. 3. Bu soru kitapçığının türü A dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir. 4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak bir silgiyle, cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Test puanlanırken her bölümdeki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o testle ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle bir soru hakkında hiçbir fikriniz yoksa o soruyu boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasından doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir. 9. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 1. Bu sorunuz üzerine, öykünün kişileriyle ilgili geniş çaplı açıklamalar yapmayı düşünmüyorum. Sizin, öykünün içinde kalmak koşuluyla bu sorunun yanıtını bulmanızı istiyorum. Sorunuzun, benimkinden başka yanıtları da olabilir, bunun farkındayım. Bu parçada geçen öykünün içerisinde kalmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Yorum yapmadan, yazarca düşünüleni yansıtmak B) Anlatılanları, değişik açılardan değerlendirmek C) Her öyküyü diğerlerinden bağımsız olarak yorumlamak D) Öykü kişilerinin kimliğini, öykünün olay örgüsüyle uyumlu hâle getirmek E) Teknik olanakları sınırlı biçimde kullanmak 2. Bir dilin zenginliğini, bir kavramla, bir durumla ilgili, eş anlamlı sayılan sözcüklerin, deyimlerin bolluğu gösterir. Aşağıdakilerin hangisinde verilen sözler, bu cümlede belirtilmek istenene anlam bakımından örnek oluşturmaz? A) Az kalsın, neredeyse B) Baştan savma, üstünkörü C) Etekleri tutuşmak, küçük dilini yutmak 4. (I) Romanlar, yaşamın çeşitli yanlarını bir bir ortaya koydular. (II) Örneğin Cervantes le Don Kişot dünyaya gerçek bir katkıda bulunması için yaşamda kahramanca bir yolculuğa çıkarıldı. (III) Samuel Richardson la insanın iç dünyasında olup bitenler irdelenmeye başlandı. (IV) Balzac la insanın tarihle olan derin bağları keşfedildi. (V) Flaubert le günlük yaşamdaki ilişkilerin o döneme değin bilinmeyen yönleri araştırıldı. (VI) Yine romanlarda Thomas Mann la uzak çağlardan gelen mitlerin yaşamımızdaki rolü gösterildi. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde insanın ruhsal yapısını incelemiş bir romancıdan söz edilmektedir? A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI. 5. (I) Püren, makiliklerde ve kalkerli toprakların güneş gören yerlerinde yetişen, 50 ile 80 cm boyunda, çalı görünümlü bir bitkidir. (II) Ucu sivri, küçük koyu yeşil, çam iğnesine benzeyen yaprakları vardır. (III) Püren, kışın yapraklarını dökmez ama mevsim sonunda bronzlaşır ve bu rengi çiçek açma zamanına kadar korur. (IV) Aykırı bir bitkidir püren, diğerleri kış uykusuna yatarken o uyanır ve kasım sonlarına doğru sanki baharı müjdeliyormuş gibi açık pembe çiçek açar. (V) Çan şeklindeki kokulu çiçeklerinin ucu dört parçalıdır ve bunların da ortasında ince, mor bir uzantı bulunur. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel bir değerlendirme söz konusudur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. D) Kırılmak, gönül koymak E) Ruhunu teslim etmek, gözlerini kapamak 3. Yapıtlarında anlattıkları okurlarda yaşanmışlık duygusu uyandırıyorsa o yazar başarıya ulaşmış sayılır. Bu cümleye göre yazarın başarısında önemli olan aşağıdakilerden hangisidir? A) Okur sayısının çok olması B) İlginç konular seçmesi C) Düş gücüne seslenmesi D) Amacın belirlenmesi E) Gerçekmiş gibi algılanması 6. (I) Ortalama sıcaklığın yükselmesiyle, biyolojik çeşitlilikte de büyük değişiklikler oluyor. (II) Hayvanların kısıtlı da olsa yer değiştirme olanağı varken bitkilerin yerlerini değiştirememesi, bu tür değişimlerin etkilerinin bitkilerde daha kolay izlenebilmesini sağlıyor. (III) Bilim insanlarının yaptığı bitki örtüsü modellemelerine göre, sıcaklıkların yükselmesiyle dünya genelinde kurakçıl bitkilerin yaygınlaşacağı düşünülüyor. (IV) Örneğin, son Buzul Çağı nda Anadolu toprakları ibreli (çam, selvi) ve geniş yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlarla kaplıydı. (V) Daha sonra iklimin yumuşamasıyla bu bitki örtüsü ortadan kalktı ve yerini subtropik bölgelerden gelen daha kurakçıl bitkilere bıraktı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde tahmin söz konusudur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 1

3 7. (I) Trenin penceresinden, geçtiğimiz yerlere dikkatle bakıyordum; bütün gün bozkırlar içinden geçmiştik, karanlık çökmüş, akşam olmuştu. (II) Ertesi sabah ortalık ağarınca pencereye doğrulduğumda gördüğüm manzara beni büyülemişti. (III) Her yer öyle güzel öyle yemyeşildi ki (IV) Sanırım Arifiye ye ya da Sapanca ya ilerliyorduk. (V) Trenimizin kıvrıla dolana ilerlediği vadi ve iki yanından yükselen sırtlar, yamaçları örten ağaçların, çalıların yeşilliği, bir gün önceki bozkırlar gibi değildi hiç. (VI) Sabahın ilk ışıkları arasında birden karşıma çıkıveren bu yeşil dünyanın bendeki şaşırtıcı izlerini hâlâ hoş bir ürperti ile hatırlarım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ikinci cümlede belirtilen durumun nedenlerinden söz edilmiştir? A) I. ve III. B) I. ve IV. C) III. ve V. D) III. ve VI. E) IV. ve V. 9. (I) Kışın Burgazada da yakınındaki kardeş adalar gibi fazla konuşmuyor. (II) Ama bu sessizlik bir boşluk, eksiklik, cansızlık yaratmıyor adada. (III) Bence nasıl olması gerekiyorsa öyle bu ada kışın. (IV) Onun bu ağırbaşlı hâlinde bir hoşluk, görmüş-geçirmişlik var. (V) Adalılar belki de en çok yılın bu zamanlarında kendini adalı hissediyordur. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede, cansız bir varlığa insana özgü nitelik yüklenmiştir. B) II. cümlede, I. cümleyle ilgili bir yorum yapılmıştır. C) III. cümlede, kişisel görüş belirtilmiştir. D) IV. cümlede, saptama yapılmıştır. E) V. cümlede, koşul dile getirilmiştir. 10. Şairlerin günün birinde şiir yazmaktan vazgeçmelerinin nedenini hep merak etmişimdir. Bir söyleşimizde bu konuyu usta şairimize açtım ve ona ( ) Yoksa siz de mi ilham perisini darılttınız ( ) dedim. Rahmetli, Ah ( ) dedi, Onu elime bir geçirsem bırakır mıyım hiç ( ) Bu parçadaki ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? 8. (I) Çocukluğumda müziğe ve resme ilgim vardı. (II) Ancak, öğrencilik yıllarımda mühendislik çok istenen bir meslekti ve ben de buna yönlendirildim. (III) Besteci olmayı istediysem de bunun için geç kalmıştım. (IV) Ne var ki çok sesli müziğin derinliği beni çok etkiliyordu. (V) İşte fotoğraflarımda müzikle bu bağlamda bir paralellik yakalamaya çalışıyorum. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede yakınlık duyulan güzel sanatlardan söz edilmiştir. B) II. cümlede yapılan seçimle ilgili bilgi verilmiştir. C) III. cümlede artık mümkün olmayan bir durumdan söz edilmiştir. D) IV. cümlede yaygın bir durum dile getirilmiştir. E) V. cümlede amaç belirtilmiştir. A) (:) (?) (!) (?) B) (,) (.) ( ) (?) C) (!) ( ) (.) (.) D) (;) (.) ( ) (.) E) (:) (!) (.) ( ) 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla ( ) belirtilen yere virgül (,) getirilmesi yanlış olur? A) Evet ( ) ben de senin gibi düşünüyorum. B) Çocuklar ( ) hadi bakalım, dinlenme zamanı bitti. C) Sınıfta tek başına oturan çocuğun ( ) başını sevgiyle okşadı. D) Nasıl olduğunu anlayamadım ( ) birdenbire gözlerim karardı, olduğum yere yığıldım. E) Bundan böyle ben bu evde hiçbir şeye karışmayacağım ( ) diye söylenmeye başladı. 2

4 12. Bozcaada nın güneydoğusunda bulunan Batıburnu I II Feneri, 1851 yılında yapılmıştır. Fenerin kule yük- sekliği yirmi metredir. Yanında, on yedi tane rüzgâr III tribünü yer almaktadır. Polente Feneri olarakta IV bilinen fenere, yaz aylarında gün batımı turları V düzenlenmektedir. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Bu toplantıyı, ülkemizde özellikle son yıllarda gündeme getirilen sağlık sorunlarını tartışmayı amaçlıyoruz. B) Bugün sizlerle bu konuyu tartışabilmek, benim için büyük bir mutluluktur. C) Kütüphanemize bağışlayacağınız kitapları aşağıdaki adrese gönderebilirsiniz. D) Bu derginin, bazı konularda bilgi eksiği olan okurlar için çok yararlı olacağını düşünüyorum. E) Kurumumuzun yeniden yapılanması konusundaki çabalarınızı dikkatle izliyorum. A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 13. Osmanlı İmparatorluğu nun yirmi sekizinci padişahı I olan III. Selim, ölümünün 200. yılı dolayısıyla Topkapı Sarayı müzesinde düzenlenen bir sergiyle anılıyor. II Sergide, 20. yüzyıl başlarına kadar süren yenileşme hareketlerinin önemli öncülerinden III. Selim e ve III dönemine ait yaklaşık 150 eser yer alıyor. Bu dönemde mimaride kullanılan resim ve süslemelerde görü- len barok ve rokoko üslupları, mimariye yeni yorum- IV lar kazandırmış, minyatürden Batılı anlamda tuval V 15. İstenen her yerde tesis kurma olanağı bulunmadığı için bu da ilçemiz için büyük şanstır. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? A) istenen her yerde yerine istediği her yerde sözü getirilerek B) tesis yerine kuruluş sözcüğü getirilerek C) olanağı yerine olasılığı sözcüğü getirilerek D) bulunmadığı için bu da yerine bulunmaması sözcüğü getirilerek E) ilçemiz için yerine ilçemiz açısından sözü getirilerek resmine geçilmiştir. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 3

5 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yerinde kullanılmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Su kaynaklarının yetersizliği, ülkeler arasında kimi zaman savaş nedeni olmuştur. B) Teknolojideki hızlı ilerleme, suyun daha akılcı, daha verimli ve planlı bir biçimde kullanılmasını sağlayacaktır. C) Teknoloji geliştikçe su sıkıntısının azalacağı düşüncesi, tartışılması gerektiğine inandığım yaklaşımlardan biridir. D) Su kaynaklarının temiz tutulması ve verimli kullanılması konusunda herkes bilinçlendirilmelidir. E) İnsanoğlu, son yarım yüzyılda, su kaynaklarının tükenmesine, doğal dengenin bozulmasına katkıda bulunmuştur. 19. Şairin şiirini, kendine özgü imgeler, duygular, gözlemlerle oluşturması, onun başarılı olmasında etkilidir. Ancak bunların dizelere dökülmesindeki başarısının asıl payı anlatımındadır: Rahat, yalın, içten, konuşulan dilden seçtiği sözlerle oluşturulmuş bir anlatım; süslemelerden, zorlamalardan uzak bir söyleyiş Şiir, eski dönemlerde büyük önem verilen ses ögelerinden yoksun olsa da bu özellikler şairin anlatımında bir eksiklik yaratmamaktadır. Yani, Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) şiiri güçlü kılan en önemli öge, anlatımdaki güzelliktir B) şiirin etkili olması birçok özelliğin bir arada olmasını gerektirmektedir C) günümüz şiirinde aranan nitelikler kesin olarak belirlenmemiştir D) şiirde en belirleyici etken kendine özgülüktür 17. Bursa yakınlarında, tarihle doğanın kaynaştığı ve bir kuş cenneti olan Ulubat Gölü, görenleri kendisine hayran bırakacak kadar güzel. Ağaçlar, ilkbaharda yağış miktarının artması nedeniyle yarısına kadar sular içinde. Gölün kıyısı, ağlarını, kerevit sepetlerini eşleriyle beraber onaran balıkçılarla dolu. Bu göle yakın Gölyazı Köyü nün Arnavut kaldırımlı dar sokakları, tarihî kent duvarları geçmişin izlerini yansıtıyor. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi ağır basmaktadır? A) Karşılaştırma B) Örnek verme C) Betimleme D) Tartışma E) Öyküleme 18. (I) Her roman biraz da otobiyografidir. (II) Yazdığınız bir roman, Orta Çağ daki gezgin ozanlar üzerine bile olsa oradaki karakterlerin hepsi siz olursunuz. (III) Bir otobiyografiyi okurken yapıtta satırlar arasına gizlenmiş yazarı, yazara ilişkin ipuçlarını bulursunuz. (IV) Pek çok karakteri içinizde yaşar, yaşatırsınız. (V) Onları ete kemiğe büründürebilmek için onlarla bütünleşirsiniz. (VI) Bütün bunları başarabilmek içinse yazar olarak titiz bir çalışmayı göze almanız gerekir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? E) eski şiir anlayışı, kimi şairlerce başarıyla sürdürülmektedir 20. İnsanoğlu bencildir, yalnız kendisiyle ilgilenir, başkalarının gerçekliğini kavrayamaz. Kendi benliğinin içine kapanıp kalır. Başkalarıyla ilişkiler içinde olmayı engelleyen bu kabuğu, ancak edebiyat, gerçekçi edebiyat kırabilir. Hani şiir okumayı, öykü okumayı boş bir iş sayıp da kendilerine yakıştıramayan kimseler vardır. Siz onların arasında başkalarını iyi anlayan, başkalarının dertlerine, kaygılarına ortak olan birini gördünüz mü hiç? Bunu ancak edebiyat sağlar. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsanın, kendini hep başkalarından üstün tutması gerektiği B) Kimilerinin edebiyat ürünlerine ön yargılı yaklaştığı C) Başkalarıyla iyi ilişkiler kurmanın önemli olduğu D) Edebiyatın insana olumlu nitelikler kazandırdığı E) Edebiyatla ilgilenmenin yetenek gerektirmediği A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI. 4

6 21. Daha önce hakkında yazı yazdığım öykülerine göre Mendil Altında onun en kısa öyküsü. Ama bu öykünün içeriği kâğıt üzerinde kapladığı alanla karşılaştırılamayacak kadar geniş. Tam olarak çözümlendiğinde sınırları nerelere kadar dayanır kestirmek zor. O kadar geniş bir alana hâkim olamayacağım için ben de yoklayabildiğim alanlarda dolaşmayı yeğledim. Bu parçada sözü edilen öykünün vurgulanan yönü aşağıdakilerden hangisidir? A) Değerinin ilk bakışta görülemeyeceği B) Okunmasını kolaylaştıran bir yapısının olduğu C) Yazarın başka öyküleriyle benzerlikler taşıdığı D) Farklı bakış açılarıyla incelenmeye uygun olduğu E) Yoğun bir anlatımla oluşturulduğu 23. Arkadaşlarımla Dünyanın en büyük kardan adamını biz yapalım. dedik. Benim görevim, evden atkı, havuç, kömür, bere getirmek ve bunları yerleştirmekti. Eser ortaya çıkmaya başladıkça, birbirimize kimi zaman emirler, kimi zaman da azarlar yağdırmaya başlamıştık. Tamamlandığından hiçbir zaman emin olamadığımız kardan adamın vücudu oluştu sonunda. Ardından, kardan adamın boynuna kaşkolunu, başına beresini takıp ince işçiliğe yani yüzünü süslemeye gelmişti sıra. Bir taraftan yüzü kendimize benzetmeyi denerken bir taraftan da kaş ve dudak olarak kulanılan kömürlerle konumlandırma biçimine göre yüze farklı ifadeler kazandırmaya çalıştık. Son parça da konduğunda kardan adam erimeye başlamıştı. Birlikte, uzun bir çalışma sonucu, doğaya hiçbir zarar vermeden yaptığımız eserle, kendi çapımızda birer sanatçı olmuştuk belki ama bunun farkına varamamıştık. Bu parçada sözü edilen kardan adamla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Yapılışı sırasında neler yaşandığına B) İşten anlayan kişilerin bilinçli çalışmalarıyla oluşturulduğuna C) Çevreye olumsuz bir etkisinin bulunmadığına D) Yapan kişilerden izler taşıdığına E) Emek isteyen bir grup çalışması gerektirdiğine 22. Marmara Denizi nde, Bostancı dan Kartal a uzanan kıyı şeridinin karşısında Kaşıkadası, Tavşanadası, Yassıada ve Sivriada bulunuyor. Bu adalar, tarih sahnesine çok çıktı ama önemli merkezler olarak sivrilmedi. Bunu değiştiren, 19. yüzyılın ortalarında Şirket-i Hayriye nin başlattığı vapur seferleri oldu. Bu seferlerle adalar kısa sürede İstanbul un gözde sayfiye yerlerine dönüştü ve nüfusları arttı. Dört bir yanı köşklerle, mimari anıtlarla donatıldı. Bugün hâlâ büyük ölçüde ayakta olan bir tarihî miras var elimizde. Bu parçada sözü edilen adalarla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? A) Büyüklükleriyle ilgili bilgiye B) Ne zaman önem kazandıklarına C) Kalabalıklaşmalarının nedenine D) Ne tür tarihî yapılar barındırdıklarına E) Günümüzde ne bakımdan önem taşıdıklarına 24. Cep telefonlarının benzin istasyonlarında kullanılması ölümle sonuçlanabilecek felaketlere yol açabilir. En büyük tehlike, telefon pillerinin petrol ürünlerini tutuşturma olasılığıdır. Başka bir tehlike de radyo frekans sinyalinin çevredeki metallerde elektrik akımı yaratmasıdır. Çünkü bir cep telefonunun ürettiği 5 wattlık sinyal, buharlaşmış yakıtı tutuşturmaya yetebilir. Şunu da ekleyelim: Benzin pompalarının üzerindeki sayaçlar, cep telefonlarından etkilenerek yavaşlayabilir, bazen de durabilir. Bu parçada cep telefonlarıyla ilgili olarak aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? A) Benzin istasyonlarında niçin kullanılmamalıdır? B) Benzin istasyonlarında kullanılması tehlikeli midir? C) Yayımladığı radyo frekans sinyali neye yol açabilir? D) Ürettiği sinyalin gücü nasıl bir tehlikeye neden olabilir? E) Benzin pompalarındaki sayaçların hangi bölümünü bozmaktadır? 5

7 25. Çocuklar için hazırlanmış çizgi filmler, büyüklerin izledikleri programlara göre daha fazla şiddet içeriyor. Üstelik bu şiddet, komik, esprili bir biçimde yansıtılıyor. Böylece şiddet, hayatın doğal bir parçası gibi gösteriliyor. Çocuklarsa artık şiddete karşı duyarsızlaşıyor. Çocukların şiddete karşı duyarsızlaştığını da şöyle anlıyoruz: Normal koşullarda bir çocuk, şiddet içeren bir sahneyi izlerken kaşlarını çatıyor, gözlerini kırpıyor, çocuğun kas geriliminde bir artış gözleniyor. Buna empati diyoruz. Bu tür sahneleri çok fazla izleyen çocuklar, bunu hayatın doğal bir parçası olarak görüyorlar. Ayrıca bu tür sahneler, çocukların acıma duygularını örseliyor. Dahası, yardıma ihtiyaç duyan insanlara yardım etme isteğini azaltıyor. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Çocuk programlarının büyüklerinkilerden farkına B) Çok karşılaşılan olumsuz bir durumun çocuklarca normal kabul edilebildiğine C) Çocukların izleyeceği programların nasıl olması gerektiğine 27. Saygı ve ilgi görmesi, çocukların ruhsal ve bedensel gelişimi açısından son derece önemlidir. Ama ne yazık ki toplumumuzda çocuğu sevmek, ona saygı duymanın önüne geçmiştir. Yalnızca büyüklere saygı gösterileceği, çocuklara saygı duymak gerekmediği, onları sevmenin yeterli olduğu düşünülür. Oysa her insan gibi çocuk da kendisine saygı duyulmasını ister. Evet, sevgi önemlidir ama saygısız sevgi yetersizdir. Çocuk, küçük, güçsüz bir varlık olarak değil, sevilip saygı duyulacak bir birey olarak görülmelidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Çocuk gelişiminde etkili olan ögelere B) Çocukların büyüklerce nasıl algılandığına C) İnsanların ortak bir yönüne D) Kimi değerlerin çocukken kazanılacağına E) Çocuklara nasıl davranılması gerektiğine D) Çocuklarda ortaya çıkabilecek kimi değişimlere E) Kimi durumlarda çocukların gösterdiği tepkilere 26. Sahte tablo ticareti yapanlar, geliştirdikleri birtakım eskitme yöntemleriyle sahte tablolara, gerçeğine yakın bir görünüm kazandırıyorlar. Ama X-ray ve infrared gibi teknolojiler sayesinde bir yapıtın, tüm katmanlarına inilebiliyor. Tuval bezi, şasi, pigment gibi özellikleri incelenerek ve ait olduğu söylenen dönemin malzemelerine uygunluğu karşılaştırılarak tablonun özgün olup olmadığı anlaşılabiliyor. Bu parçada tablolarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Gerçek olmadıklarını gizlemek için kimi yollara başvurulduğuna B) Niteliğini belirlemede teknolojiden yararlanıldığına C) Orijinal olduğunun nasıl ortaya konduğuna 28. İyi bir eleştirmen, eserle ilgili düşüncelerimizi zenginleştirebilir. Eserin ögeleri arasında daha önce görmediğimiz birtakım ilişkileri kavramamızı sağlayabilir. Bunların oluşturduğu bir dokuyu bize fark ettirebilir. Bazı toplumsal sorunlara dikkatimizi çekebilir. Böylece o, esere bakışını bize aktarabilmişse, yani biz esere o açıdan bakmakla bir şeyler kazanmışsak eleştirmen görevini yapmış demektir. Bu parçaya göre eleştirmenden beklenen, aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Öğretici olmayı ilke edinme B) Kişisel görüşlerini okurla paylaşma C) Yaşamdaki kimi olaylar üzerinde düşündürme D) Okurun ayrımına varamadığı bağlantıları gösterme E) Okurun düşünce dünyasını geliştirme D) Hangi özellikleri açısından denetimden geçirildiğine E) Giderek daha fazla araştırmaya konu olduğuna 6

8 29. Çoğu kişi televizyondaki dizilere ön yargılı yaklaşıyor. Kimileri benzer konuların işlendiğini ileri sürerek, kimileri uzatmaları bahane ederek Bu gerekçelerde haklılık payı yok değil; kullandıkları dil ve estetik bakımından, algılamaları allak bullak eden dizilerin zararı saymakla bitmez. Ama yine de kişisel yargının yerini hoşgörü alırsa sanırım dizilerin arasında iyilerinin ayırt edilmesi kolaylaşacaktır. Bu parçada, televizyonda yayımlanan dizi filmlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Genelleme yaparak konuya girme B) Beğenilerin kişiden kişiye değiştiğini vurgulama C) Eleştirilere katılarak eklemeler yapma D) Sorunun çözümü için öneride bulunma E) Eleştirilerin dayanaklarını açıklama işleminin sonucu kaçtır? A) 0,0064 B) 0,046 C) 0,064 D) 0,406 E) 0, Aşırı derecede hareketli ve atak olan, dikkat toplama güçlüğü çeken çocuklara hiperaktif deniyor. Bu durum, kızlara oranla erkek çocuklarda daha çok görülüyor ve dikkat dağınıklığı genellikle üç yaşında ortaya çıkıyor. Bu dönemde önemsenmezse çocuğun sonraki yaşamını olumsuz yönde etkileyecek sorunlar ortaya çıkıyor. Bu da çocuğun özellikle ergenliği, daha çalkantılı ve başarısız bir dönem olarak geçirmesine yol açıyor. Bu parçada hiperaktiflikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Belirtilerinin neler olduğuna B) Gelişme çağında nasıl bir etki yarattığına C) Ortaya çıkmaması için alınacak önlemlere D) Kimlerde sıklıkla ortaya çıktığına E) Önlem almamanın yarattığı sonuçlara ( 0,25) 3 ( 0,5) işleminin sonucu kaçtır? 3 A) 0,5 B) 1 C) 1,25 D) 1,5 E) 2 x 5 4 < 8 eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı kaçtır? A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 7

9 34. x y a a ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) xy a B) xy 2 a C) xy xy 1 a + D) xy x y a + E) xy 2a A 37. a, b ve c gerçel sayıları için a 2b 2c = 7 2a + b + c = 4 olduğuna göre, a kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) k= 1 ( k+ 2) = ( 1+ 2) + ( 2+ 2) + + ( 10+ 2) toplamının değeri kaçtır? A) 75 B) 80 C) 85 D) 90 E) sayısını kalansız olarak bölen en büyük asal sayı kaçtır? A) 11 B) 13 C) 19 D) 23 E) x + 1 6( mod 13) denkliğini sağlayan en küçük pozitif tam sayı kaçtır? A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 8

10 39. a < 0 < c a c < b c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? x + y = x + y = A) a < b B) b < a C) 0 < b denklem sistemi veriliyor. D) b < 0 E) c < b Buna göre, x+ y toplamı kaçtır? A) 3 2 B) 1 2 C) 4 3 D) 2 E) x ve y birer gerçel sayı olmak üzere, 1< x < 3 0< y < 2 olduğuna göre, alır? x y çarpımı hangi aralıkta değer A) ( 3, 3) B) ( 2, 3) C) ( 2, 6) D) ( 0, 2 ) E) ( 0, 6 ) 41. a, b ve c birer pozitif tam sayı olmak üzere, a = 2 b b = 3 c 7 olduğuna göre, a + b + c toplamının en küçük değeri kaçtır? A) 12 B) 16 C) 19 D) 21 E) ax bx x 1 kesrinin sadeleştirilmiş biçimi göre, a + b toplamı kaçtır? x 3 x+ 1 olduğuna A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 9

11 44. s(a) = 5 s(b) = 9 ve evrensel kümenin eleman sayısı olan s(e) = 20 olarak veriliyor. ı ı A ve B sırasıyla A ve B kümelerinin tümleyeni ı ı ı olduğuna göre, s ( A B) ( A B ) kaçtır? A) 11 B) 12 C) 14 D) 15 E) 16 A 47. Bir astsubay 6 günde bir nöbet tutuyor. Birinci nöbetini pazar günü tutan bu astsubay dördüncü nöbetini hangi gün tutar? A) Salı B) Çarşamba C) Perşembe D) Cuma E) Cumartesi 45. A = { a,b,c,d,e,f,g} kümesinin dört elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde a bulunur; fakat c bulunmaz? A) 9 B) 10 C) 12 D) 14 E) Bir üretici, maliyeti üzerinden % 14 kâr elde ederek sattığı bir malın satış fiyatını değiştirmeden maliyet fiyatını düşürerek bu malın satışından % 20 kâr elde etmek istiyor. 46. Dört basamaklı 5A68 sayısı 9 a kalansız olarak bölünebilmektedir. Bu üretici malın maliyetini % kaç düşürmelidir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 Buna göre, A rakamı kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 10

12 49. Bir aracın deposunda belirli miktarda yakıt vardır. Bu yakıtın % 60 ı harcandığında deponun doluluk oranı % 30 a düşüyor. Buna göre, başlangıçta aracın deposunun doluluk oranı % kaçtır? A) 45 B) 60 C) 70 D) 75 E) Üçü kız, dördü erkek olan yedi öğrenci yan yana olacak biçimde rastgele sıralanmıştır. Buna göre, bu sıralanışta kız öğrencilerin üçünün de yan yana olma olasılığı kaçtır? A) 5 14 B) 3 14 C) 1 14 D) 2 7 E) n C 1 n = n 1 n + biçiminde tanımlanan sayılara Catalan sayıları adı verilmektedir. Buna göre, C 5. ve 4. Catalan sayılarının bölümü 5 olan C kaçtır? 4 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) R den R ye tanımlı f ve g fonksiyonları için f( x) = 3x+ 2 gx ( ) = 2x ( 1) olduğuna göre, f( a+ b) + g( a b) değeri kaçtır? A) a + 3b B) 2a 4b C) 5a + b D) 2a + b + 1 E) 2a b 1 11

13 53. a ve b birer tam sayı olmak üzere işlemi, a b= 3a+ b+ ab Aşağıda koyu çizgilerle belirtilen artı biçimindeki şekil, beş eş kareden oluşmaktadır. biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, ( 1 ( 1) ) 0 işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 Bu şeklin çevre uzunluğu, eş karelerden birinin çevre uzunluğunun kaç katıdır? A) 2 B) 3 C) 8 3 D) 16 3 E) C ABC bir dik üçgen 54. Bir fabrikada üretilen ürünler için, maliyet fiyatı m TL ve satış fiyatı s TL olmak üzere, s ile m arasında s= 4 m+ 10 bağıntısı vardır. 3 K 3 M 4 A L B CA AB KM ML = 3 cm = 4 cm Buna göre, bu fabrikada üretilen ve maliyeti 60 TL olan bir ürünün satışından % kaç kâr elde edilmektedir? A) 25 B) 30 C) 40 D) 50 E) 75 Şekildeki M noktası, ABC dik üçgeninin iç teğet çemberinin merkezidir. Buna göre, ABC üçgeninin iç teğet çemberinin yarıçap uzunluğu kaç cm dir? A) 5 2 B) 7 2 C) 9 4 D) 7 6 E)

14 57. D 4 x C x ] m(dab) = 90 ] m(dcb) = 90 AD = 4 cm AB = 6 cm 59. A x O T B 20 P ] m(apt) = 20 ] m(tap) = x A 6 B DC = CB = x cm Şekildeki PT doğrusu, O merkezli yarım çembere T noktasında teğettir. Yukarıdaki verilere göre, x kaçtır? A) 10 B) 15 C) 26 Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 D) 32 E) F D E C ABCD bir paralelkenar DE = EC 60. x y+ 1= 0 A B AF = FD x+ y 5 = 0 ax 2y 2 = 0 2 Yukarıdaki ABEF taralı dörtgeninin alanı 25 cm olduğuna göre, ABCD paralelkenarının alanı kaç 2 cm dir? doğrularının bir tane ortak noktası olduğuna göre, a kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 A) 36 B) 38 C) 39 D) 40 E) 42 13

15 61. İslamiyetten önce Türk devletlerinde halkın, I. mülk edinebilmesi, II. kullandığı otlaklar ve yaylalar için devlete vergi ödemesi, III. genelde soy ve dil birliğine sahip boylar hâlinde yaşaması durumlarından hangileri toprağın devlete ait olduğunu gösterir? 64. Osmanlı Devleti nde yabancı okulların, I. zararlı cemiyetlerin kurulması, II. Batı eğitim sisteminin tanınması, III. sıbyan mekteplerinin kurulması durumlarından hangilerinde etkili olduğu savunulabilir? D) I ve II E) I, II ve III D) I ve II E) I, II ve III 62. I. Cami II. Darüşşifa III. Medrese Yukarıdaki yapı türlerinden hangileri külliyede yer alır? D) I ve II E) I, II ve III 65. I. Resmî yazı ve yazışmalarda Müslüman olmayanlar için aşağılayıcı sözler kullanılmaması II. İşkence, dayak ve angaryanın kaldırılması III. Müsadere Usulü nün kaldırılması Yukarıdakilerden hangileri, Islahat Fermanı nda yer alan hükümler arasındadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 63. I. Değerli madenlerden kesilmesi II. Belirli ağırlıklarda olması III. Tüm para birimlerinin aynı değerde olması Yukarıdakilerden hangileri Selçuklu paralarının özelliklerindendir? D) I ve II E) I, II ve III 66. Mondros Ateşkes Anlaşması na göre, Osmanlı Devleti nin elindeki bütün savaş esirleri serbest bırakılacak, buna karşılık Osmanlı esirleri Anlaşma Devletlerinin denetiminde kalacaktı. Bu hükmün, I. taraflar arasında eşitlik, II. farklı etnik grupları barındırma, III. Sevr Antlaşması nı imzalama durumlarından hangilerine karşı bir tutumun göstergesi olduğu savunulabilir? D) I ve II E) I, II ve III 14

16 67. İzmir in Yunanistan a verilmesini engellemek amacıyla kurulan cemiyetin adının İzmir Osmanlı Haklarını Savunma Cemiyeti olması, I. bölgesel nitelikli olma, II. bölgenin Türklere ait olduğunu kanıtlama, III. İstanbul un resmen işgalinden sonra kurulma durumlarından hangilerini gösterir? D) I ve II E) I, II ve III 70. Misakımillî nin, I. azınlıklara millî bütünlüğü bozacak ayrıcalıklar verilmemesi, II. Batı Trakya da halkoyu yapılması, III. Boğazların güvenliğinin sağlanmasından sonra ticaret gemilerine açılması kararlarından hangileri, Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarında da yer almıştır? D) I ve II E) II ve III 68. I. Amasya Genelgesi II. Sivas Kongresi III. Erzurum Kongresi Batı Cephesi Umum Kuvayımilliye Komutanlığına atama yapılmasıyla ilgili karar yukarıdakilerden hangilerinin kapsamındadır? D) I ve II E) II ve III 71. Birinci İnönü Savaşı nın kazanılması, I. Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması nın yapılması, II. TBMM ye duyulan güvenin artması, III. TBMM nin imzaladığı ilk antlaşmaya ortam hazırlaması 69. Amasya Görüşmelerinde, I. Mebuslar Meclisinin toplanacağı yer, II. azınlıklara ayrıcalıklar tanınmaması, durumlarından hangileri bakımından önemlidir? D) I ve II E) II ve III III. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti nin tanınması konularından hangileri kesinlik kazanmıştır? D) I ve II E) II ve III 15

17 72. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Antlaşması nın imzalanmasından sonraki gelişmelerden biridir? A) İstiklal Marşı nın kabul edilmesi B) Londra Konferansı nın düzenlenmesi C) İzmir İktisat Kongresi nin düzenlenmesi D) Gümrü Antlaşması nın imzalanması E) Ordunun Sakarya nın doğusuna çekilmesi Anayasası nı kabul eden TBMM, bu Anayasa ile egemenliği millete verdiği hâlde, hedeflerinden birinin saltanat ve hilafeti kurtarmak olduğunu açıklamıştır. TBMM nin bu tutumundaki amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir? A) Meclis içinde birlik ve beraberliği korumak B) Devlet başkanlığının sorun olmasını engellemek C) Padişahın yetkilerini sınırlandırmak D) Kanunuesasi yi yürürlükten kaldırmak E) Mebuslar Meclisinin açılmasını sağlamak 73. I. Kars, Iğdır, Sarıkamış ve yöresinin geri alınması II. Nahcıvan bölgesinin özerk bir yönetime sahip olması III. Boğazların ticarete açılması Yukarıdakilerden hangileri Kars Antlaşması nın kapsamındadır? D) I ve II E) II ve III 76. Aşağıdakilerden hangisi, sanayileşmeyi desteklemek amacıyla doğrudan yapılan uygulamalardan biri değildir? A) Sanayii Teşvik Kanunu nun çıkarılması B) Ziraat ve veteriner fakültelerinin açılması C) MTA nın kurulması D) Etibank ın kurulması 74. Lozan Antlaşması nda aşağıdaki konulardan hangisi, Türkiye ile İngiltere arasında daha sonra çözümlenmek üzere ertelenmiştir? E) Sümerbank ın kurulması A) Boğazlar B) Irak sınırı C) Osmanlı borçları D) Batı sınırı E) Azınlık hakları 16

18 77. I. Uygulamada birlik sağlamak II. Öğretimde laikliği esas almak III. Ulusal bilinci güçlendirmek Öğretimin Birleştirilmesi Kanunu yla (Tevhid-i Tedrisat) eğitim ve öğretimde, yukarıdakilerden hangilerinin amaçlandığı savunulabilir? D) I ve II E) I, II ve III A yılında anayasada, I. milletvekillerinin yemin etme biçimi, II. laiklik ilkesinin anayasada yer alması, III. kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkı konularından hangilerinde değişiklik yapılmıştır? D) I ve II E) I, II ve III 78. Atatürk: medeniyet yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. medeniyetlerin buluşları, fennin harikaları cihanı değişmeyen değişmeye uğrattığı bir devirde yüzyıllık köhne zihniyetlerle, maziperestlikle var olmak mümkün değildir. demiştir. Atatürk bu sözüyle, I. inkılapçılık, II. halkçılık, III. cumhuriyetçilik ilkelerinden hangilerini doğrudan vurguladığı savunulabilir? D) I ve II E) I, II ve III 79. Parti kurucularının yapılacak inkılaplara bağlı kalacaklarını belirtmelerine rağmen; Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin programında yer alan aşağıdaki konulardan hangisi, Cumhuriyet karşıtlarının partiye girmelerine neden olmuştur? A) Yerel yönetimlere ağırlık verileceği B) Serbest ekonomi politikasının izleneceği 81. Aşağıdakilerden hangisi, 21 haziranda Türkiye nin en kuzey noktası ile en güney noktasındaki gündüz uzunlukları arasında yaklaşık yarım saatlik zaman farkı olmasının nedenlerinden biridir? A) Yerin ekseni etrafındaki dönüş hızının ekvatorda fazla olması B) Yerin ekseni etrafında dönmesi C) Yerin şeklinin tam küre olmaması D) Yer yörüngesinin elips şeklinde olması E) Yer ekseni ile ekliptik arasında bir açının olması C) Cumhurbaşkanı olan kişinin milletvekilliğinin kaldırılacağı D) Dinî düşünce ve inançlara saygılı olunacağı E) Hükümete ait çiftliklerle arazilerin topraksız köylülere verileceği 17

19 82. Aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilen coğrafi bölümlerde, çok sayıda doğal gölün bir arada bulunduğu yöreler vardır? A) Güney Marmara Antalya B) Ege İç Batı Anadolu C) Dicle Güney Marmara 84. I II IV III V D) Antalya Ege E) İç Batı Anadolu Dicle Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen otlakların hangisinde, kurak dönem olmamasından dolayı otlak veriminin daha yüksek olması beklenir? A) I B) II C) III D) IV E) V 85. Aşağıdaki grafik, on beşer yıllık aralığa sahip iki farklı dönemde, Türkiye deki koyun, keçi ve sığır sayısını göstermektedir. 83. II III milyon baş Koyun Keçi Sığır I. DÖNEM II. DÖNEM I V IV Buna göre, grafikte verilen dönemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) II. dönemde hayvancılıkla uğraşan kişi sayısı, I. dönemdekinden fazladır. Yukarıdaki Doğu Anadolu Bölgesi haritasında gösterilen il merkezlerinin hangisinde kış sıcaklıkları ortalaması diğerlerinden daha düşüktür? A) I B) II C) III D) IV E) V B) I. dönemde keçi ve sığır yetiştirilen alanlarda, II. dönemde sığır yetiştiriciliği ağırlık kazanmıştır. C) II. dönemde otlakların kapladığı alan, I. dönemdekinden fazladır. D) Dönemler arasında en fazla değişim koyun sayısında olmuştur. E) I. dönemde otlak, II. dönemde ise ahır hayvancılığı daha yaygındır. 18

20 86. Türkiye deki iç göçlerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) Göç hareketi genellikle batıdan doğuya doğrudur. B) En fazla göç eden grup 45 yaş üzeri erkeklerdir. C) Doğu Anadolu Bölgesi nde göçler çoğunlukla bölge içinde olmaktadır. D) Kentten kente olan göçlerin oranı artmaktadır. E) Mevsimlik iç göç en fazla İç Anadolu Bölgesi ne olmaktadır. 89. Aşağıdakilerden hangisi aynı coğrafi bölgede yer almalarına karşın ticaretin Bursa da, Kırklareli nden daha fazla gelişmesinin nedenlerinden biri değildir? A) Üretimin fazla olması B) Ulaşım ağının çeşitli olması C) Sermaye birikiminin fazla olması D) Yer altı kaynaklarının çeşitli olması E) Nüfusun fazla olması 87. Aşağıdakilerden hangisi, Güneydoğu Anadolu Projesi nin hayata geçirilmesiyle bu bölgede meydana gelen değişikliklerden biri değildir? A) Tarımsal üretim ve verimin artması B) Kentsel nüfus oranının artması C) İş olanaklarının çeşitlenmesi D) Tarıma dayalı endüstrinin gelişmesi E) Bölge dışına göçlerin artması 90. Türkiye de Akdeniz Bölgesi nin Çukurova Yöresi dışındaki kesimiyle, Güneybatı Anadolu da ve Doğu Karadeniz Bölümü nde demir yolu ulaşımının gelişememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Engebenin fazla olması B) Yerleşim yerlerinin birbirine yakın olması C) Yıllık yağış miktarının fazla olması D) Doğal bitki örtüsünün yoğun olması E) Kara yolu ulaşımının gelişmiş olması 88. İç Anadolu Bölgesi nin dağlarla çevrili olmasının aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez? A) Toplu yerleşmelerin yaygın olması B) Kapalı havzaların oluşması 91. Aşağıdaki körfezlerden hangisinde deniz kirliliğinin diğerlerinden daha az olması beklenir? A) İzmit B) Saros C) İskenderun D) İzmir E) Gemlik C) Yıllık yağış miktarının az olması D) Gece gündüz sıcaklık farkının fazla olması E) Bozkırların geniş yer kaplaması 19

21 92. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de turizmin gelişmesi için devlet tarafından desteklenen uygulamalardan biri değildir? A) Yerli seyahat acenteleri ve tur organizasyonlarının uluslararası standartlara uygun hâle getirilmesi B) Küçük kapasiteli tesislerin ve aile işletmeciliğinin teşvik edilmesi C) Millî parklarda turistik tesis yapımına ağırlık verilmesi D) Mevcut turistik tesislerde etkinlik sürelerini uzatıcı çalışmalar yapılması 95. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkına sahiptir? A) Başbakan B) TBMM Başkanı C) Yargıtay Başkanı D) Danıştay Başkanı E) TBMM üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki milletvekili E) Yatak kapasiteleri ve nitelikleri yüksek yeni tesislere kredi sağlanması Anayasası na göre, Bakanlar Kurulu üyelerini görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla aşağıdakilerden hangisi yargılar? A) Danıştay B) Yargıtay C) Anayasa Mahkemesi D) TBMM E) Sayıştay Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi TBMM nin yetkileri arasında yer almaz? A) Savaş ilanına karar vermek B) Para basılmasına karar vermek C) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak Anayasası na göre, Başbakan veya bakanların görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılanmak üzere Yüce Divana sevkine aşağıdakilerden hangisi karar verebilir? D) Kesin hesap kanun tasarısını karara bağlamak E) Anayasa Mahkemesi Başkanını seçmek A) Adalet Bakanı B) TBMM Genel Kurulu C) Yargıtay Genel Kurulu D) TBMM Başkanlık Divanı E) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 20

22 97. TBMM nin üye sayısının belirlenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) TBMM nin üye sayısı, Anayasa da değişmez (sabit) sayı yöntemi ile 550 olarak belirlenmiştir. B) TBMM nin üye sayısı, Anayasa da değişmez (sabit) sayı yöntemi ile 450 olarak belirlenmiştir. C) Anayasa gereğince, TBMM nin üye sayısı genel seçimlerden önce genel nüfus sayımı sonuçlarına göre her Türk vatandaşı için bir milletvekili esas alınarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenmektedir. D) Anayasa gereğince, TBMM nin üye sayısı genel seçimlerden önce genel nüfus sayımı sonuçlarına göre her Türk vatandaşı için bir milletvekili esas alınarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenmektedir. E) Anayasa gereğince, TBMM nin üye sayısı genel seçimlerden önce genel nüfus sayımı sonuçlarına göre TBMM Başkanlığınca belirlenmektedir. 99. I. Seçimler ve halk oylaması genel oy esasına göre yapılır. II. Seçimler ve halk oylaması açık sayım ve döküm esasına göre yapılır. III. Seçimler ve halk oylaması tek turlu seçim esasına göre yapılır. IV. Seçimler ve halk oylaması tek dereceli seçim esasına göre yapılır. V. Seçimler ve halk oylaması İçişleri Bakanlığının gözetim ve denetimi altında yapılır. Yukarıdaki ifadelerden hangileri 1982 Anayasası nın seçimler ve halk oylaması hakkında öngördüğü ilkeler arasında yer alır? A) I, II ve III B) I, II ve IV C) I, III ve V D) II, IV ve V E) III, IV ve V 100. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa da yargı organlarının bağımsız ve serbestçe çalışabilmeleri için alınmış önlemlerden biri değildir? A) Hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar. B) Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yetkileri arasında yer almaz? A) Kanun teklif etmek B) Kanunları yayımlamak C) Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM ye geri göndermek D) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek C) Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili görüşme yapılamaz. D) Asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar, Askerî Yüksek İdare Mahkemesince karara bağlanır. E) Hâkimler ve savcılar azlolunamaz ve aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun bırakılamaz. E) Millî Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 21

23 SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu olan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat). Sınavın ilk 60 ve son 15 dakikası içinde hiçbir aday dışarı çıkarılmayacaktır. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan edilip cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde kalınız. 3. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır. 4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. 5. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlikleri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir. Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya girişiminde bulunulduğunu gösterirse, kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kısmı veya tamamı geçersiz sayılacaktır. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece önemlidir. ÖSYM Temsilcisi bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir. 6. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları eksiksiz doldurunuz. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. 8. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz. Soru kitapçığında her sayfanın tepesinde basılı bulunan soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçığı türüyle aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Farklı olması durumunda Salon Başkanından yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın türünün değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz, size o zamana kadar cevaplama yaptığınız türden, hatasız bir soru kitapçığı verilmesi için Salon Başkanına başvurunuz. Cevap kâğıdınızda, size verilen soru kitapçığının türünü Soru Kitapçığı Türü alanında ilgili yuvarlağı doldurarak belirtiniz. Cevap kâğıdınızda işaretlediğiniz Soru Kitapçığı Türü salon görevlileri tarafından sınav öncesi kontrol edilerek paraflanacaktır. Sizin işaretlediğiniz ve salon görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü arasında fark olması hâlinde salon görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü dikkate alınacaktır. 9. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığı üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve bu salonun salon numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığınızın bir tek sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır. 10. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. 11. Sınav süresince, görevliler dahil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir. 12. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır. 13. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı cevap kâğıdınızı ve Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız. 14. Sınav sonuçları 30 gün içinde Jandarma Okullar Komutanlığına gönderilecek, ayrıca adresinize de postalanacaktır.

24 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI 2 MAYIS 2009 A KİTAPÇIĞI 1. A 26. E 51. E 76. B 2. C 27. D 52. C 77. E 3. E 28. A 53. E 78. A 4. B 29. B 54. D 79. D 5. D 30. C 55. B 80. A 6. C 31. D 56. E 81. E 7. C 32. E 57. C 82. A 8. D 33. B 58. D 83. B 9. E 34. D 59. C 84. C 10. A 35. A 60. A 85. D 11. C 36. D 61. B 86. D 12. D 37. B 62. E 87. E 13. B 38. B 63. D 88. A 14. A 39. A 64. D 89. D 15. D 40. C 65. C 90. A 16. E 41. B 66. A 91. B 17. C 42. B 67. D 92. C 18. B 43. A 68. B 93. C 19. A 44. D 69. E 94. B 20. D 45. B 70. A 95. E 21. E 46. E 71. D 96. E 22. A 47. C 72. C 97. A 23. B 48. C 73. E 98. A 24. E 49. D 74. B 99. B 25. C 50. A 75. A 100. D

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 015 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 17 Mayıs 015 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ 1. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 BU SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 LYS MATEMATİK

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) Haziran 009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

ÖSYM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

ÖSYM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) 4 TEMMUZ 2010 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) 4 TEMMUZ 2010 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) TEMMUZ 00 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.. YÜKSKÖĞRTİM KURULU ÖĞRNİ SÇM V YRLŞTİRM MRKZİ LİSNS YRLŞTİRM SINVI MTMTİK SINVI GOMTRİ TSTİ SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 U SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 LYS GOMTRİ TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. u testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 30 Nisan 2016 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 30 Nisan 2016 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 06 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 0 Nisan 06 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin her hakkı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

2013 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A

2013 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 8 Mayıs DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... GENEL. u soru kitapçığı Türkiye deki belirli

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

2014 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A

2014 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 01 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI Mayıs 01 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Geometri Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İKİ ALANDA PERSONEL ALIM SINAVI

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 22 ARALIK 2013

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 22 ARALIK 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 22 ARALIK 2013 Bu testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 13 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 13 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 13 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PÖS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ- EKONOMETRİ-İSTATİSTİK-KAMU YÖNETİMİ- ULUSLARARASI İLİŞKİLER)

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI 1) GENEL

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav -1 Matematik Testi bulunmaktad r. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu kitapç ktaki testlerde

Detaylı

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖN LİSANS 18 EKİM 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR)

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı