HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI"

Transkript

1 HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan m s cak suyu haz rlama veya kapal devre s tma sistemine aktarmaktad r. II. Ana Teknik Özellikler 1. Kullan m artlar Çal ma Voltaj : AC220 ~240V/380~410V±10%, 50Hz~60Hz±1Hz Çal ma Ortam S cakl : -20 ~ 75 C Depolama S cakl : -30 ~ 80 C Ba l Nem : 0 ~ 95% RH 2. S cakl k Kontrol Hassasiyeti : 1 C 3. Control Paneli A a daki artnamelere Uygundur : * GB Household and similar electric equipments safety, heat pump, air conditioner and dehumidifiers special requirement * GB Steam compressor cycle cooling water heat pump machine suit for industry and commerce using and relevant using * GB Steam compress cycle cooling water heat pump machine, household and similarpurpose cooling water (heat pump) units. * Anti-jamming degree complies with GB * Printed Circuit Board comply with GB and GB4588.2s rule * GB Household and similar electric equipments safety part 1currency requirement 2

2 III. Control Paneli Ana Fonksiyonlar 1. Is tma ve / veya so utma 2. Tank s cakl, ayarlanan s cakl klar, çal ma durumu, ç k s cakl, saat vs. 3. Evaparatör hatt s cakl k, çevre s cakl, egzost havas s cakl, dönü gaz s cakl, gidi su s cakl, dönü su s cakl, devredeki kompresör, geni leme vanas konum bilgisi, hata kodlar vs. 4. Elektrik kesintisi ard ndan önceki ayarlarda otomatik olarak çal ma. 5. Cihaz kapal konumdayken saat görüntüsü saatlik zaman diliminde istenen 2 farkl zaman aras nda otomatik çal ma / kapanma. 7. Günün farkl zamanlar nda istenen s cakl kta kullanma suyu temini. 8. Ortam artlar na göre çal ma artlar n iyile tirme 9. Elektrik kontrollü genle me valfi ile devredeki k zg n ak kana göre k s lma. 10.Otomatik defrost fonksiyonu 11. H zl defrost fonksiyonu. 12.Otomatik tu kiliti 13. ifre korumal zaman ayarlama 14. Mavi arka plan üzerine beyaz yaz tipli büyük LCD ekran 15. Eksik ve / veya yanl faz korumas, kopresör koruma, yüksek bas nç korumas, dü ük bas nç korumas, su bas nc korumas. 16. Kontrol paneli üzerinde depolanm su seviyesi bilgisi ( yüksek / orta / dü ük ) 17. Otomatik su doldurma 18. Dönü suyu kontrolü 19. Don korumas 20. Kontrol paneli zarar gördü ünde ya da olmad nda s pompas otomatik olarak s cak su üretir. 3

3 IV ANAKART 1. Kontrol kart girdi verisi uçlar dü ük su seviyesi probu yüksek su seviyesi probu yüksek bas nç anahtar su bas nc duyar anahtar orta seviye su probu dü ük seviye su probu su ak anahtar trifaze AC- A,B,C 2. Kontrol kart ç k verisi uçlar sirkülasyon pompas fan motoru kompresör s tma zonlama yard mc elektrikli s t c su tamamlama vanas 4 yollu vana kullan m s cak su pompas 3. Kontrol kart simülasyon sinyalleri su tank s cakl k evaparatör hatt s cakl dönü gaz s cakl egzost havas s cakl d ortam s cakl ç k su s cakl dönü su s cakl kompresör ak m 4

4 V. KONTROL PANEL 1. Grafik 2. Çal t rma Kontrol paneli POWER tu una bas lmas yla uzun bir v z ldama ile LCD ekran üzerinde arkaplan belirir. Bu durumda tu tak m kilitlidir Tu kiliidni açma : POWER tu una 3 saniyeden daha fazla bas l tutuldu unda korna sesi duyulacakt r. Bu durumda POWER tu undan elinizi çekiniz. imdi LCD ekran üzerinde arkaplan belirecektir. E er 60 sn den daha fazla süre hiçbir tu a bas lmazsa tu kilidi otomatik devreye girecektir Açma / Kapama : POWER tu una bas ld nda cihaz kapal ysa aç l r, aç k ise kapan r Su tank s cakl k ayarlama : Yukar ok tu una bas ld nda SET TEMPERATURE imleci fas lal olarak belirecek ve 20 C 60 C aral nda ayar yap labilir Zaman ayarlar : TIMER tu una bas n z. lk çal t rma zaman ayar n yapmak için saat ayar n yap n z. TIMER tu una tekrar bas ld nda dakika ayar n yapman za imkan verir. TIMER tu una tekrar bas ld nda ilk çal t rma biti ayarlar n yapabilirsiniz. kinci çal t rma zaman program için ayn i lemleri tekrar ettikten sonra ayarlardan ç k n z. Zaman ayarlar yap ld nda ekranda saat belirteçleri belirir Zaman ayarlar n iptal etme : TIMER tu una 3 saniye bas l tutuldu unda korna sesi duyulur. Böylece zaman ayarlar iptal edilmi olur Saat ayarlar : TIMER tu una 3 saniye bas l tutulup korna sesi duyulur, daha sonra TIMER tu una 8 saniye bas l tutulur ve saat ayar konumuna geçilir, saat ayar yap ld ktan sonra TIMER tu una tekrar bas larak dakika ayarlar yap l r. Not: E er önceden çal t rma-durma zaman ayarlar yap lm sa saat ayarlar n yapmak için önce bu programlar n iptal edilmesi gerekir Zorlanm defrost : Is pompas na enerji verilmi ( POWER ) ve kompresör devreye girmi ken a a ok tu una 8 saniyeden daha fazla bas ld nda cihaz zorlanm defrost modunda çal r Is tma & So utma : Cihaz s tma çevrimindeyken yukar ok tu una 8 saniye bas l tutuldu unda korna sesi duyulur ve cihaz so utma çevrimine geçer. 7 C 30 C aral nda ç k su s cakl verir. So utma çevriminden s tma çevrimine geçmek için yukar ok tu una 8 saniye bas l tutuldu unda korna sesi ile beraber cihaz s tma çevrimine geçer. 5

5 B LG LER VE AYARLARI A : B LG LER TEK KOMPRESÖLÜ - Ç FT KOMPRESÖRLÜ - Ç FT KOMPRESÖRLÜ A1 Evaparatör s cakl Evaparatör s cakl 1 b1 Evaparatör s cakl 2 A2 Dönü gaz s cakl Dönü gaz s cakl 1 b2 Dönü gaz s cakl 2 A3 Egzost s cakl Egzost s cakl 1 b3 Egzost s cakl 2 A4 Çevre s cakl Çevre s cakl 1 b4 Çevre s cakl 2 A5 Gidi su s cakl Gidi su s cakl 1 b5 Gidi su s cakl 2 A6 Dönü su s cakl Dönü su s cakl 1 b6 Dönü su s cakl 2 A7 0 0 b7 0 A8 Kompresör ak m Kompresör ak m 1 b8 Kompresör ak m 2 A9 Geni leme valfi aç s Geni leme valfi aç s 1 b9 Geni leme valfi aç s 2 Er Hata kodlar Hata kodlar Er Hata kodlar Is pompas çal r durumdayken SETTING tu una bas l r ve tek kompresörlü sistem ise 9 adet sistem verisi görüntülenir. E er çift kompresörlü sistem ise SETTING tu una tekrar bas ld nda di er çevrimin 9 adet sistem verisi görüntülenir. B: AYARLARI AYAR Parametre ad Aral k Fabrika Ayar / / / Boyler s cakl 20 C 60 C 50 C L1 S cakl k fark ( Boyler Ekran ) 0 C 15 C 0 C L2 S cakl k fark ( Kompresör Boyler ) 3 C 18 C 5 C L3 Ç k su s cakl ( Is tma modu ) 35 C 99 C 55 C L4 Su tank maksimum s cakl k 30 C 99 C 60 C L5 Elektrikli s t c devreye girme s c. 0 C 35 C Is t c yoksa -> 0 L6 Dönü suyu s cakl 30 C 65 C 45 C L7 Su tamamlama s cakl 20 C 60 C Su kapama -> 20 C L8 Kompresör ak m 0 48 A Kompresör alg lama 0 h1 Defrost Çevrimi dk 35 dk h2 Defrost S cakl - 5 C 1 C -1 C h3 Defrost Çal ma 5 20 dk 10 dk h4 Defrost Ç k S cakl 1 C 40 C 40 C p1 Geni leme Vanas Ayar Zaman 20 s 180 s 30 s p2 A r K zd rma S cakl - 5 C 15 C 0 C p3 Kompresör koruma s cakl 70 C 135 C 90 C p4 Defrost da geni leme vanas ayar aç s p5 Geni leme vanas minumun aç s p6 A r k zd rma dengeleme s cakl 0 C 12 C 4 C 6

6 KOD TEK KOMPRESÖLÜ HATA KODLARI KOD 01 E Yanl faz 01 E Yanl faz 02 E Eksik faz 02 E Eksik faz 03 E Su ak anahtar 03 E Su ak anahtar 05 E Yüksek bas nç 05 E Yüksek bas nç 06 E Dü ük bas nç 06 E Dü ük bas nç 1 07 E - 07 E Yüksek bas nç 2 08 E - 08 E Dü ük bas nç 2 09 E Haberle me 09 E Haberle me 11 E K s tl zaman 11 E K s tl zaman Ç FT KOMPRESÖRLÜ 12 E Yüksek egzost s cakl 12 E Yüksek egzost s cakl 1 13 E - 13 E Yüksek egzost s cakl 2 15 E Boyler s cakl k duyar ar za 15 E Boyler s cakl k duyar ar za 16 E Evaparatör duyar ar za 16 E Evaparatör duyar ar za 1 17 E - 17 E Evaparatör duyar ar za 2 18 E Egzost duyar ar za 18 E Egzost duyar ar za 1 19 E - 19 E Egzost duyar ar za 2 21 E D hava duyar ar za 21 E D hava duyar ar za 22 E Dönü su s cakl duyar ar za 22 E Dönü su s cakl duyar ar za 23 E - 23 E - 25 E Su seviyesi duyar ar za 25 E Su seviyesi duyar ar za 26 E - 26 E - 27 E Ç k su s cakl duyar ar za 27 E Ç k su s cakl duyar ar za 1 28 E - 28 E Ç k su s cakl duyar ar za 2 29 E Dönü gaz s cakl duyar ar za 29 E Dönü gaz s cakl duyar ar za 1 30 E - 30 E Dönü gaz s cakl duyar ar za 2 31 E Su bas nç anahtar ar za 31 E Su bas nç anahtar ar za 32 E So uk su s cakl çok dü ük 32 E So uk su s cakl çok dü ük 33 E - 33 E - 34 E - 34 E - 35 E Kompresor a r ak m 35 E Kompresor a r ak m 1 36 E - 36 E Kompresor a r ak m 2 7