Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 E-Bülten Ağustos- Eylül 2010 KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI İÇİN PAN PARK SERTİFİKASI ALMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR GÜRCİSTAN PAN PARKI BORJOMİ KHARAGAULİ MİLLİ PARKI NA TEKNİK GEZİ DÜZENLENDİ Çevre ve Orman Bakanlığı, UNDP ve WWF-Türkiye işbirliğinde yürütülen Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi ve WWF in Yaşayan bir Gezegen için Korunan Alanlar Programı nın desteğiyle, Avrupa da Pan Park özelliği taşıyan 11 korunan alandan biri olan Gürcistan Borjomi Kharagauli Milli Parkı na teknik bir gezi düzenlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ve Orman Genel Müdürlüğü nün merkez, Kastamonu, Bartın teşkilatları ve WWFTürkiye uzmanlarından oluşan 10 kişilik bir ekip, Pan Park sertifikası almış korunan alan yöneticileriyle deneyim paylaşımı amacıyla 4-7 Eylül 2010 tarihleri arasında Gürcistan ın Borjomi Kharagauli Milli Parkı na ziyarette bulundu. Gürcistan Korunan Alanlar Ajansı ve milli park yöneticilerinden alan yönetimi, turizm altyapıları ve yabanıl yaşamın izlenmesi konularında bilgi alınarak, Pan Park ilanı sürecinde yaşanan deneyimler, Türkiye nin korunan alanları ve Küre Dağları Milli Parkı ndaki çalışmalar karşılıklı olarak paylaşıldı. Ekip ayrıca, Yabanıl Alanların Muhafazası konulu Pan Park Konferansı na da katılım ve katkı sağladı. KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI RESMİ SİTESİ YENİ ARA YÜZÜYLE YAYINDA! Küre Dağları Milli Parkı resmi web sitesi yeni ara yüzü ve içeriğiyle yayına girdi. Web sitesini edebilirsiniz. linkinden ziyaret Gürcistan Borjomi Kharagauli Milli Parkı KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI NA MÜJDELİ HABER! Gürcistan da 4-8 Eylül 2010 tarihleri arasında Borjomi Milli Parkı nda yapılan 9. Avrupa Yabanıl Günleri Konferansı ndan beklenen müjdeli haber geldi. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla kaydedilen gelişmeler sonucunda; Çevre ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve PAN Parks yöneticileri arasında Küre Dağları Milli Parkı nın 2011 yılı sonunda PAN Parks sertifikası alma hedefine yönelik olarak mutabakata varıldı. İlgili çalışmaları kapsayan iş planı benimsendi. 1

2 KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI ORMAN AMENAJMAN PLANLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI Küre Dağları Milli Parkı orman amenajman planlama çalışmaları 27 Temmuz 2010 tarihinde OGM Amenajman Dairesi nde UNDP, DKMP, OGM Orman İdaresi ve Planlama Dairesi temsilcileriyle yapılan bir toplantıyla başladı. Ortadoğu Ormancılık (ODOPEM) A.Ş tarafından yürütülen planlama çalışmaları için izlenecek yöntemlerin ve ilkelerin belirlendiği toplantının ardından planlama ekibi Başmühendis Taner Savaşan ın başkanlığında, (mühendisler Ahmet Midilliç, Köksal Macaroğlu, Hamza Ural ve Osman Köse nin katılımıyla) 10 Ağustos 2010 tarihinde Kastamonu Azdavay da kamp kurarak arazi çalışmalarına başladı. Orman Amenajman Planlama Çalışmaları Arazi yapısı nedeniyle güç şartlarda yürütülen incelemelere paralel olarak proje 18 Ağustos 2010 da Kastamonu da, 19 Ağustos 2010 da Bartın da düzenlenen toplantılarla OGM ve DKMP yerel yöneticilerine tanıtıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında aktüel durumun saptanması için önceki kayıtlar incelenerek son plan devresinde uygulanan silvikültürel işlemlerin orman ve diğer ekosistemler üzerindeki etkilerinin dikkate alınmasına yönelik girişimlerde bulunuldu. Alanın milli park ilan edildiği tarihten önce yapılan amenajman planındaki ormanların geçmişteki verileri ve ön zonlama çalışmalarına ait aktüel durumuyla ilgili işletme müdürlükleri ve şeflikler ile görüşmeler yapıldı. PROJENİN İNGİLİZCE BROŞÜRÜ VE ÇIKARTMALARI BASILDI Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan ve Küre Dağları Milli Parkı ve Tampon Bölgesinin kapsamlı olarak tanıtılmasını amaçlayan broşür İngilizce olarak da yayımlandı. Ayrıca üç farklı çıkartma proje görsel malzemeleri kapsamında tasarlandı ve basıldı. Küre Dağları Milli Parkı Çıkartmaları 2

3 ELEKTRİKLİ ÇİT İLE TARIMSAL ÜRETİM ALANLARININ KORUNMASI PROJESİ HAZIRLAMA SÜRECİNDE KÖYLÜLERLE GÖRÜŞMELER YAPILDI Tuba Beşen yöre halkıyla yüz yüze görüştü Köylülerle Yapılan Görüşmeler Sonucunda Oluşturulan Rapora Göre Yörenin Tipik Özellikleri: Köylerde yaş ortalaması yüksektir. Ekonomik olarak aktif nüfus göç etmektedir. Alternatif geçim kaynakları sınırlıdır. Arazi yapısının eğimli olması tarımsal faaliyetlerde iş gücü ihtiyacını artırırken, maliyetleri yükseltmektedir. Hayvancılık ve arıcılık yaygın olmamakla birlikte belirli alanlarda temel geçim kaynağı olmuştur. Dizlermezeci ve Paşalılar Köyleri başta olmak üzere sınırlı sayıda köyde arıcılık yapılmaktadır. Bal kalitesi ve verim miktarı yüksektir. Yaban domuzu en fazla zarar veren yaban hayvanı olarak karşımıza çıkarken ayı ve kurt da sırasıyla zarar veren yaban hayvanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle ürün hasat dönemlerinde (Temmuz ve Ağustos ayları) yaban hayvanı zararları yüksektir. Yöre halkı yaban hayvanlarına karşı ürünlerini korumak için gece nöbetleri tutmaktadır. Bu dönemlerde sosyal yaşantı yaban hayvanları saldırılarına göre şekillenmekte, halk gece uyanık kalmakta, gündüz ise uyumaktadır. Kovanlar koruma amacıyla ev kenarlarına konulmakta; bal verim ve kalitesi düşmektedir. Her hane bir parça arazisini ya da kovan koyduğu alanı koruyabileceği için diğer üretim alanları atıl kalmaktadır. Küre Dağları Milli Parkı tampon bölgesindeki ( ha) yerel halkın güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında Elektrikli Çit ile Tarımsal Üretim Alanlarının Korunması Projesi ile yaban hayvanları ve yöre halkı arasındaki çatışmanın en aza indirilmesi ve yöre için önemli bir gelir kaynağı olan tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması amacıyla Bartın ilinde 41 köy ziyaret edilerek elektrikli çit uygulaması yapılacak 21 köy belirlendi. Proje Yerel Destek Uzmanı Tuba Beşen tarafından gerçekleştirilen saha çalışmasıyla 41 köy ile ilgili detaylı rapor oluşturuldu. Proje kapsamında çalışma alanı olarak belirlenen köyler: Dizlermezeci, Paşalılar, Sarıderesi, Şükürler, Çanakçılar, Sipahiler, Aşağıdere, Aşağıçerçi, Aşağıköy, Kadıköy, Ulukaya, Alıçlı, Aşağıçam, Yukarıdere, Başköy, Kavaklı, Aydoğmuş, İlyasgeçidi, Çöpbey, Söğütlü, Karaköyşeyhler dir. Bartın İli Arazi Çalışmaları KDMP VE ORMAN ALANLARI YÖNETİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KAMUOYUNUN VE BASININ İLGİSİNİ ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR Son iki aylık dönemde proje ortaklarının resmi web siteleri de dahil olmak üzere proje kapsamındaki faaliyetler yerel, bölgesel ve ulusal basına, Yeşil Atlas ve National Geographic Dergilerine ve AK Parti milletvekili Sayın Yılmaz Tunç un kişisel web sitesine haber oldu. Çevre ve Orman Bakanı BM Genel Kurulunda Projemizden Bahsetti Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, BM Genel Kurulu nun Biyolojik Çeşitlilik Konulu Yüksek Düzeyli Toplantısında yaptığı konuşmada Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi ni Bakanlığının yürüttüğü örnek çalışmalar arasında gösterdi. 3

4 KÜRE DAĞLARI NDA AYI-İNSAN ÇATIŞMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA ADIMLAR ATILIYOR! ELEKTRİKLİ ÇİT İLE TARIMSAL ÜRETİM ALANLARININ KORUNMASI PROJESİ KAPSAMINDA SAHA ÇALIŞMASI YAPILDI Ayı-İnsan Çatışmasını Önleme Arazi Çalışmaları Küre Dağları Milli Parkı tampon bölgesinde ayı-insan çatışmasını önlemek amacıyla belirlenen köylerde tarlaların etrafı elektroşoklu tel çitle çevrilerek örnek uygulama başlatılıyor. Bu uygulama öncesi ayı-insan çatışması ile ilgili önemli çalışmalara imza atan Doğa Derneği Memeli Araştırmaları Koordinatörü Dr. Özgün Emre Can ile birlikte bölge ziyareti gerçekleştirildi. Ziyaret sırasında 2009 yılında Dr. Can ve ekibinin tasmaladığı üç ayıdan sinyal alınarak arazi çalışması yapıldı ve projenin yerel uygulama birimi, çiftçiler ve arıcılarla görüşülerek elektro-şoklu tel çitler konusunda deneyimler paylaşıldı. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN YÖNETİM KORUNAN ALAN YÖNETİCİLERİ İÇİN STRATEJİLER GELİŞTİRİLMESİ ULUSLARARASI UZMANLAR ÇALIŞTAYINA KATILDIK Ağustos 2010 tarihlerinde Almanya da Vilm Adası nda gerçekleştirilen İklim Değişikliği için Yönetim Korunan Alan Yöneticileri için Stratejiler Geliştirilmesi çalıştayına proje yönetici yardımcısı Yıldıray Lise ve WWF-Türkiye doğa koruma uzmanı Başak Avcıoğlu Çokçalışkan katılarak Türkiye nin ve KDMP Projesi nin deneyimlerini paylaştı. Yıldıray Lise İklim Değişikliği ve Biyom Yönetimi bölümünün ana kolaylaştırıcısı olarak yaptığı giriş sunumundan sonra İklim Değişikliği: Ormanlar ve Dağlar konulu bir sunum daha yaparak projeye ilişkin bilgiler verdi. Toplantı için taslak olarak hazırlanmış olan Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği Ulusal Taslak Stratejisi tüm katılımcılardan büyük ilgi gördü ve çalışmanın tüm dünyada örnek olduğu vurgulandı. 5

5 KDMP TAMPON BÖLGESİ EKOSİSTEM TABANLI ORMAN AMENAJMAN PLANLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR KDMP tampon bölgesinde yer alan 17 orman işletme şefliğinin ekosistem tabanlı orman amenajman planlarının hazırlanma süreci devam ediyor. Bu kapsamda 2009 yılında çalışmaları başlatılan Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Sorkun, Sarnıç ve Kurtgirmez Orman İşletme Şeflikleri ile Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü ne bağlı Kirazdağı ve Kırkpınar Orman İşletme Şefliklerinin amenajman planları onaylanarak uygulanmaya başlandı yılı içerisinde ise Cide Orman İşletme Müdürlüğü ne bağlı Dağlı, Şeyhdağ, Güren ve Cide Orman İşletme Şeflikleri ile Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ne bağlı Yenihan, Arıt, Amasra ve Kurucaşile Orman İşletme Şefliklerinin ekosistem tabanlı fonksiyonel orman amenajman planlama çalışmaları başlatıldı. PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜNE NECDET DEMİRAL GETİRİLDİ Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcılığına atanan Necdet Demiral projemizin yeni koordinatörü oldu. Projemiz eski koordinatörü Osman Öztürk ise Çevre ve Orman Bakanlığı Orman-Köy İlişkileri Genel Müdür Yardımcılığına getirildi. Necdet Demiral Necdet Demiral ın Kısa Özgeçmişi 1948 Afyon, Emirdağ doğumlu Demiral; 1971 de Karadeniz Teknik Üniversitesi nden İnşaat Yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl İller Bankasında mühendis olarak işe başlayarak burada sırasıyla başmühendis ve şube müdürü olarak görev yaptı. Çevre ve Orman Bakanlığında Bakan Müşaviri olarak çalışan ve ardından DKMP Genel Müdür Yardımcılığına getirilen Demiral, tarihinde Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Koordinatörlüğüne atandı. Sayın Demiral ve Sayın Öztürk e yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Proje İletişim Bilgileri: Proje Yönetici Mustafa Yılmaz E-Posta: Proje Yönetici Yardımcısı: Yıldıray Lise E-Posta: Fotoğraflar: Aykut İnce, İsmail Menteş, Yıldıray Lise 5