SİNİR KAS İLETİSİ - ÇİZGİLİ KASDA KASILMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİNİR KAS İLETİSİ - ÇİZGİLİ KASDA KASILMA"

Transkript

1 SİNİR KAS İLETİSİ - ÇİZGİLİ KASDA KASILMA Doç.Dr.Fadıl ÖZYENER Fizyoloji AD

2 Tartışma konuları: Sinirden kasa iletide yer alan yapılar hangileridir? İletimin sinir ucunda neler gerçekleşir? Kas zarının uyarılması nasıl olur? Çizgili kasta moleküler düzeyde kasılma nasıldır?

3 NÖROMUSKÜLER KAVŞAK Sinir ve kas hücreleri arasında iletişimin gerçekleştiği bölge

4

5

6 İskelet kası hücresi çok çekirdeklidir.

7 Kas hücresi=kas lifi Multipl nükleus Sarkolemma T-tubulleri Sarkoplasmik retikulum (SR) Sarkoplasm Mitokondri Glikojen ve ionlar Miyofibriller

8 Miyofibriller: kasılma bölgesi Her kas lifinde birkaç yüz ile birkaç bin arası miyofibril vardır. Her miyofibrilde ~ 1500 miyozin filamenti (kalın) ile 3000 aktin filamenti (ince) bulunur. Miyofibrillerde birbirini izleyen iki Z diski arası sarkomer denir.

9

10 Kalın filament (miyozin)

11 Kalın filamenti oluşturan ortalama 300 miyozin molekülün her birinin sarmal bölümü başla birlikte yana ve dışarıya doğru uzanarak çapraz köprüleri yapar.

12 Kontraksiyon için enerji gereklidir. ATP (adenozin trifosfat) ın yüksek enerjili bağlarının parçalanarak ADPa yıkılması sırasında açığa çıkan enerji kullanılır.

13 İnce filament (aktin) Üç farklı proteinden oluşan ince filament ~ 1m uzunluğundadır.

14 Aktin,tropomiyozin ve troponin alt birimleri

15 Sarkotübüler Sistem

16

17

18

19 Yapısal Proteinler Titin proteinleri çok büyük MA ile kas lifini yapısal olarak destekler. Myomezin destekleyici bir yapı olarak M çizgilerini oluşturur. Nebulin ince filamentleri destekler. Distrofin-glikoprotein karması ince filamanları transmembran proteinlere bağlar.

20

21 NÖROMUSKÜLER İLETİ İki hücre arasında iletişimin gerçekleştiği bölge = sinirkas kavşağı, sinaps, NMK

22 Nöromusküler kavşak sinaps çukuru sinaps aralığı (sinaptik yarık) subnöral kıvrımlar

23 NMK kanalları

24 Kurbağada sinir-kas kavşağı (EM), [Keynes & Aidley 2001]

25 Aksiyon potansiyeli ile zarın depolarizasyonu AP akson zarını depolarize ederek terminal membranında yer alan çok sayıda voltaj kapılı Ca +2 kanalını açar.

26 Hücre dışı sıvıdan (HDS) terminal içine geçen Ca ++ asetilkolin veziküllerinin membran ile birleşip açılmasını sağlar.

27 Asetilkolin (ACh), Nörotransmiter ACh kas lifini uyarıcıdır. Sentezi için gerekli enerjiyi terminaldeki mitokondriler sağlar. Tek bir sinaptik bölgedeki sinir uçlarında yaklaşık asetilkolin vezikülü bulunur (Her biri içersinde ~ Ach molekülü vardır).

28 Asetilkolin yapımı

29 Ach membranın Na + geçirgenliğini binlerce kat arttırır.

30 Asetilkolin ~ 1 ms kas lifi membranıyla temas eder: (lif uyarılması ve AP başlar).

31 ACh nin etkisizleştirilmesi Sinaptik aralıkta kalan serbest ACh nin küçük bir kısmı sinaps çukurundan dışarıya diffüze olur. Sinaptik aralıktaki asetilkolinesteraz geri kalan AChi, reseptörlere bağlı olanlarla birlikte parçalar ve etkisizleştirir.

32 Nöromüsküler bağlantıdaki iletiyi etkileyen ilaçlar asetilkoline benzer etki ile kas liflerini uyaran ilaçlar nöromüsküler bağlantıdaki iletiyi önleyen ilaçlar sinir-kas kavşağını uyaran ilaçlar

33 Asetilkoline benzer etki ile kas liflerini uyaran ilaçlar: Metakolin, karbakol ve nikotin Kas lifinde bu ilaçların etkileri, kolinesterazla parçalanmadıkları ya da çok yavaş parçalandıkları için, birkaç dakikadan birkaç saate kadar devam eder.

34 Nöromüsküler bağlantıdaki iletiyi önleyen ilaçlar Kürariform ilaçlar olarak bilinen bu grup terminal plaktan kasa impulsların geçişini önler. D-tübokürarin membranı (muhtemelen) reseptör için asetilkolinle yarışarak etkiler.

35 Sinir-kas kavşağını uyaran ilaçlar Neostigmin ve fizostigmin asetilkolin esterazla birleşerek bu enzimi, geri dönüşümlü olmak üzere, saatlerce inaktive ederler. Diizopropil fluorofosfat asetilkolin esterazı haftalarca inaktive ettiğinden öldürücü bir ilaçtır.

36 Myasthenia Gravis Otoimmun bir hastalık, görülme sıklığı 1/ dir. Kanda ACh duyarlı Na + iyon kapılarına karşı antikorlar saptanmıştır. Sinirden kas lifine sinyal geçişi yetersizdir. Antikolinesterazlar yararlı olabilir.

37 İSKELET KASINDA KASILMA

38 EKSİTASYON- KONTRAKSİYON BAĞINTISI Kas kasılmasını düzenleyen sürecin tümüne uyarılmakasılma bağıntısı adı verilir.

39 Kas aksiyon potansiyeli İskelet kası liflerinde membran dinlenim potansiyeli -80, - 90 mv Aksiyon potansiyelinin süresi 1-5 ms kadar (kalın miyelinli liflerden 5 kat kadar uzun) İleti hızı 3-5 m/sn dir (kalın miyelinli liflerdeki ileti hızının 1/18 i kadar)

40 İskelet kasında moleküler kasılma I- Ca +2 un lif içine girmesi ve aktinin bağlanma bölgelerini açması II- Miyozinin aktine bağlanması III- Çapraz köprülerin kürek hareketi IV- ATP nin çapraz köprüye bağlanması V- ATP nin hidrolizi VI- Ca +2 sarkoplazmik retikuluma geri taşınması

41 Dinlenimde kas Aktin filamentleri üzerindeki etkin bölgeler troponintropomiyozin karması ile kapatılmıştır.

42 Ca +2 un hücre içine girmesi (I) SR dan serbestleyen Ca +2 iyonları miyofibrillere diffüze olarak troponin C ye bağlanırlar.

43

44 Miyozinin aktine bağlanması (II)

45 Çapraz köprülerin kürek hareketi (III)

46

47 ATP nin çapraz köprüye bağlanması (IV)

48 ATP nin hidrolizi (V) ATP nin hidrolizi ile aktif bölgeden uzaklaşan miyozin başı düşey doğrultuya (dinlenime) geçerken yeniden enerjize olmuştur.

49 Ca +2 un SR a geri gönderilmesi (VI) SR çeperlerinde bulunan Ca +2 aktif transport pompası sarkoplazmadan Ca +2 u çok hızlı bir şekilde SR un vesiküler boşluklarına geri pompalar.

50 Ca +2 SR a aktif geri taşınır. SR boşluklarındaki Ca +2 bağlayan kalsikestrin proteini yardımıyla Sarkoplazmik veya Endoplamik Ca +2 ATPaz (SERCA) pompası SR içerisinde sitoplazmaya göre iyonları kat daha fazla yoğunlaştırır.

51

52

53 Ryanodine receptor

54

55 Çok birimli kasılma

56

57 Kaynaklar 1. Review of Medical Physiology, Ed. Ganong WF, 23 rd Ed, Berne & Levy Physiology, Eds: Koeppen BN and Stanton BA; 6 th Ed, Vander İnsan Fizyolojisi, Eds: Widmaier EP, Raff H ve Strang KT; Çev Ed: Demirgören S, Textbook of Medical Physiology. Eds: Guyton AC., Hall JE, Elsevier Saunders, 11 th Edition Exercise Physiology. McArdle WD, Katch FI & Katch VL., Principles of Anatomy and Physiology.Eds:Tortora G.J & Grabowski, 9 th Ed John Wiley & Sons Inc., 2000

58 Söylesem Tesiri Yok Sussam Gönül razı değil FUZULİ

skelet sistemi tek ba ına vücudu hareket ettiremez. Herhangi bir hareket için gerekli kuvvet kaslar tarafından sa lanır. Kas dokusu vücutta oldukça

skelet sistemi tek ba ına vücudu hareket ettiremez. Herhangi bir hareket için gerekli kuvvet kaslar tarafından sa lanır. Kas dokusu vücutta oldukça skelet sistemi tek ba ına vücudu hareket ettiremez. Herhangi bir hareket için gerekli kuvvet kaslar tarafından sa lanır. Kas dokusu vücutta oldukça fazla bulunur. Sadece iskelet kasları toplam a ırlı ın

Detaylı

SĐNAPTĐK ĐLETĐ BĐYOFĐZĐĞĐ

SĐNAPTĐK ĐLETĐ BĐYOFĐZĐĞĐ 486 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Sinaps Oluşumları 2. Elektriksel Sinaps ve Sinaptik Đletim 3. Kimyasal Sinaps ve Sinaptik Đletim 3.1. Kimyasal sinaptik iletinin temel ögeleri 3.2. Kimyasal sinaptik iletimin genel aşamaları

Detaylı

NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz) (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz),

NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz) (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz), NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi Bir hücre veya organelin bir uyarıya yanıt verebilme yeteneği uyarılabilme olarak tanımlanmaktadır. Uyarı, membranda geriye dönebilen bir değişiklik meydana

Detaylı

SİNAPTİK İLETİM: SON PLAK POTANSİYELİ OLUŞUMUNDA MODELLEME VE SİMÜLASYON ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

SİNAPTİK İLETİM: SON PLAK POTANSİYELİ OLUŞUMUNDA MODELLEME VE SİMÜLASYON ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA SİNAPTİK İLETİM: SON PLAK POTANSİYELİ OLUŞUMUNDA MODELLEME VE SİMÜLASYON ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Sistem Modelleme ve Simülasyon Laboratuarı Nörolojik Bilimler

Detaylı

PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Sinir sistemi; hareket etme, konuşma ve vücudumuzdaki milyonlarca hücrenin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayan iç haberleşme yoludur. Bu nedenle, sinir sistemi

Detaylı

Hücre İskeleti Hücreler Arası Bağlantılar. Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker

Hücre İskeleti Hücreler Arası Bağlantılar. Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker Hücre İskeleti Hücreler Arası Bağlantılar Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker Hücre yüzey özelleşmeleri Hücre membranında hücrenin fonksiyonuna göre bazı özel farklılaşmalar görülür. 1-Madde alışverişini gerçekleştirmek,

Detaylı

Santral sinir sisteminin diğer motor fonksiyon gören parçası da somatik sinir sistemidir ve istemli olarak çalışır. YILLAR

Santral sinir sisteminin diğer motor fonksiyon gören parçası da somatik sinir sistemidir ve istemli olarak çalışır. YILLAR Otonom sinir sistemi, adından anlaşılacağı gibi otonomik (irade dışı, otomatik) çalışan motor (efferent) bir sistemdir (kalp, damarlar, sindirim fonksiyonları vs.) Santral sinir sisteminin diğer motor

Detaylı

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Su, vücudun temel bileşiminde yer alan önemli bir inorganik maddedir. Suyun birçok biyolojik görevleri olduğunu biliyoruz: 1) Su, makromoleküllerin yapı taşıdır.

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

Göz Küresinin Tabakaları: Anatomik ve Histolojik Bir Derleme

Göz Küresinin Tabakaları: Anatomik ve Histolojik Bir Derleme Derleme Göz Küresinin Tabakaları: Anatomik ve Histolojik Bir Derleme Layers of the Bulbus Oculi: An Anatomic and Histological Review İsmail Malkoç 1 1 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması

Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması Doç. Dr. Atila KARAALP Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ab. D. Haydarpaşa İstanbul İçerik Farmakoloji Farmakodinamik Toksikodinamik

Detaylı

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ İnsanlar ve hayvanlar hareket etme özeliğine sahiptirler. Bu hareketlerin büyük bir kısmı besin bulma, düşmanda kaçma, göç etme ve yaşadığı alanı savunma gibi gereksinimlerden

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ T.C. S.B.Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz Şef: Doç. Dr. Ziya Kapran YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

Detaylı

Duyu Fizyolojisi. Dr. Mehmet İnan

Duyu Fizyolojisi. Dr. Mehmet İnan Duyu Fizyolojisi Dr. Mehmet İnan 1 Görme Duyusu Görme duyusunu gözlerimizle gerçekleştiririz. Bu nedenle öncelikle gözü oluşturan yapıları tanıyarak görme duyusunu anlamaya çalışacağız. Göz, 7 cc lik küre

Detaylı

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI Eritrositler Dolaşım sisteminde belirli bir süre kalan hücrelere kan hücreleri adı verilmektedir. Eritrositler, içerdikleri hemoglobine O 2 bağlayarak taşıyan kırmızı

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(3): 355-9 DERLEME / REVIEW. Retina Anatomisi. Retinal Anatomy Sibel İNAN

Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(3): 355-9 DERLEME / REVIEW. Retina Anatomisi. Retinal Anatomy Sibel İNAN Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(3): 355-9 DERLEME / REVIEW Sibel İNAN Afyon Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Afyonkarahisar Geliş Tarihi / Received: 17.05.2012 Kabul Tarihi

Detaylı

Mitokondrion Hareketi

Mitokondrion Hareketi Mitokondrion Hareketi Büşra Bodur, Fatma Pelin Çelik, İrem Erdem, Tuğba Kaya Danışman : Prof. Dr. F. Belgin Ataç ÖZET Hücrenin enerji santrali olarak tanımlanan; dış zar, iç zar, membranlar arası boşluk

Detaylı

ĠNCEBAĞIRSAK FĠZYOJOJĠSĠ VE MOTĠLĠTE BOZUKLUKLARI

ĠNCEBAĞIRSAK FĠZYOJOJĠSĠ VE MOTĠLĠTE BOZUKLUKLARI ĠNCEBAĞIRSAK FĠZYOJOJĠSĠ VE MOTĠLĠTE BOZUKLUKLARI Ġbrahim Hatemi,Ahmet Dobrucalı Ġncebağırsak duodenum jejeunum ve ileumdan oluģan, besinlerin sindiriminin ve emiliminin gerçekleģtiği hayati bir organdır.

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

Vurgulu Elektrik Alan (PEF) Uygulamaları

Vurgulu Elektrik Alan (PEF) Uygulamaları Vurgulu Elektrik Alan (PEF) Uygulamaları Vurgulu elektrik alan (PEF veya VEA) uygulaması, bir seri elektrot arasına yerleştirilen ürüne 1-100 μs arasında degişen sürelerde elektrik vurguları uygulanması

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı

DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU

DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU Replikasyon Watson ve Crick in DNA nın yapısını önermelerinin ardından bilim adamları DNA nın nasıl kopyalandığı üzerinde yoğunlaşmıştır. DNA nın kendini kopyalamasına

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur.

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur. KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER Canlılığın belirtisi olarak kabul edilen hareket canlıların sabit yer veya cisimlere göre yer ve durumunu değiştirmesidir. İnsanlarda hareket bir sistemin işlevidir. Bu işlevi

Detaylı

GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON

GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON Giriş Ökaryotlardaki transkripsiyon, prokaryot ve bakteriyofajlara benzer ancak daha karmaşıktır. Transkripsiyon, bir ana polimeraz enzimine ve destekleyici proteinlere

Detaylı