820 B1 YANGINA KARŞI DAYANIKLI PU KÖPÜK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "820 B1 YANGINA KARŞI DAYANIKLI PU KÖPÜK"

Transkript

1 820 B1 YANGINA KARŞI DAYANIKLI PU KÖPÜK 01 KARIŞIMIN VE FİRMANIN TANITIMI 1.1. Karışımın Tanımı: Karışımın Ticari Adı: 820 B1 YANGINA KARŞI DAYANIKLI PU KÖPÜK 1.2. Karışımın Belirlenmiş Kullanımları ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları: Karışımın Kullanımı: Poliüretan köpük 1.3. Güvenlik Bilgi Formu Tedarikçisinin Bilgileri: Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No: Hadımköy İstanbul TÜRKİYE Telefon/Faks Numarası: Tel.: /Faks: Mail/Web : 1.4. Acil Durum Telefon Numarası: haftaiçi 08:00-17:00 Ulusal Zehir Danışma Merkezi: TEHLİKELERİN TANIMLANMASI 2.1. Karışımın Sınıflandırılması Karışımın SEA Yönetmeliğine Göre Sınıflandırılması (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik) Aerosoller, Kategori 1, H222-H229. Cilt Aşınması/Tahrişi, Kategori 2, H315. Cilt Hassaslaştırıcı, Kategori 1, H317. Ciddi Göz Hasarı/Tahrişi, Kategori 2A, H319. Solunum Hassaslaştırıcı, Kategori 1, H334. Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tekli maruz kalma, Kategori 3, H335. Kanserojenite, Kategori 2, H351. Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tekrarlı maruz kalma, Kategori 2, H Etiket Unsurları Karışımın SEA Yönetmeliğine Göre Etiketlenmesi Uyarı Kelimesi: Tehlike Piktogramlar veya Tehlike Sembolleri Tehlike Cümlecikleri (H İbareleri) H222-Aşın alevlenir aerosol. H229-Basınçlı kap: ısıtıldığında patlayabilir. H315-Cilt tahrişine yol açar. H317-Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. H319-Ciddi göz tahrişine yol açar. H334-Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir. H335-Solunum yolu tahrişine yol açabilir. H351-Kansere yol açma şüphesi var. H373-Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. EUH204-İzosiyanat içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir Önlem Cümlecikleri (P İbareleri) Önleme P102-Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P210-Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez. 1 / 7

2 P211-Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin. P251-Basınçlı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın. P261-Gazını/ buharını/spreyini solumaktan kaçının. P280-Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın Müdahale P304+P312-SOLUNDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir ZEHİR MERKEZİ veya doktora / doktora başvurun. P305+P351+P338-GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. P302+P352-DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın Bertaraf P501-Yerel hükümet tarafından yetkilendirilmiş bir atık yönetim şirketi aracılığıyla içeriği / konteynerı bertaraf edin Depolama P Güneş ışığından koruyun. 50 C/122 F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın Diğer Tehlikeler Fiziksel Tehlikeler Aerosoller, Kategori Sağlık Tehlikeleri Cilt Aşınması/Tahrişi, Kategori 2. Cilt Hassaslaştırıcı, Kategori 1. Ciddi Göz Hasarı/Tahrişi, Kategori 2A. Solunum Hassaslaştırıcı, Kategori 1. Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tekli maruz kalma, Kategori 3. Kanserojenite, Kategori 2. Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tekrarlı maruz kalma, Kategori Çevresel Tehlikeler Uygulaması yok İnsan Sağlığı ve Çevreye Yönelik Özel Tehlike Bilgisi Bu ürün Avrupa Birliği, Karışımların Genel Sınıflandırma Kılavuzu nun son versiyonuna göre etiketlenmelidir İlave Bilgiler Toksikolojik bilgiler için lütfen kısım 11 e bakın. H- ve EUH- ifadelerinin tam açılımları için kısım 16 ya bakın. 03 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ Tanım: Tehlikesiz katkılar ihtiva eden ve aşağıda belirtilen maddelerden oluşan karışım. İçindekiler CAS No. EC No Konsant. REACH-Kayıt No. (% a/a) Sınıflandırma (SEA) Poliüretan prepolimer NA NA Sınıflandırma yok. Difenilmetandiizosiyanat NA H315, H317, H319,H332, H izomerleri H335, H373, H351 Tris(2-kloro-1-metiletil) fosfat H302 Bütan H220, H280 Dimetileter H220, H280 Propan H220, H280 2 / 7

3 04 İLK YARDIM ÖNLEMLERİ 4.1. İlkyardım Önlemlerinin Açıklaması: Genel Bilgi: Zehirlenme belirtileri kazanın meydana gelmesinden birkaç saat sonra ortaya çıkabilir, bu nedenle kişi, kazadan sonra en az 48 saat boyunca tıbbi gözlem altında tutulmalıdır. Solunduğunda: Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda dinlendirin. İyi hissedilmiyorsa, tıbbi yardım alın. Ciltle Temasında: Cildinizi en az 15 dakika boyunca bol su ile yıkayın. Ellerinizi su ve sabunla iyice yıkayın. Cilt üzerinde çözücü/tiner vb. KULLANMAYIN. Gözle Temasında: Gözlerinizi açık tutarak en az 15 dakika boyunca bol su ile yıkayın. Göz rahatsızlığı devam ederse, tıbbi yardım alın. Yutulduğunda: Kusmaya çalışmayın. Bilinci kapalı kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyin. Ağzı bol su ile çalkalayın. Belirtiler devam ederse, tıbbi yardım alın ve bu kabı veya etiketi gösterin. 4.2.Akut ve Sonradan Görülen Önemli Belirtiler ve Etkiler: Veri mevcut değil. 4.3.Tıbbi Müdahale ve Özel Tedavi Gereği İçin İlk İşaretler: Veri mevcut değil. 05 YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ 5.1. Yangın Söndürücüler: -Uygun Söndürücü Maddeler: Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal ya da CO 2. -Uygun Olmayan Söndürücü Maddeler: Yüksek hacimli su jeti Karışımdan Kaynaklanabilecek Özel Tehlikeler: Yangın koşulları altında zararlı bozunma ürünleri oluşabilir. Yanma ürünlerine maruz kalmak sağlık için tehlikeli olabilir. Açılmamış konteynerleri soğutmak için su spreyi kullanın. Sıcaklık artışıyla basınç yükseleceğinden basınçlı kaplarda patlama tehlikesi vardır Yangın Söndürme Ekipleri İçin Tavsiyeler: Yangının büyüklüğüne göre, yangına dayanıklı koruyucu kıyafet, kişisel solunum cihazı, eldiven, koruyucu gözlük veya yüz maskesi kullanımı gerekebilir. Elektrikli ekipmanları yüksek ısı, kıvılcım ve açık alevden uzak tutun. Gerektiği durumlarda solunum cihazı kullanın. Kişisel koruyucu ekipmanları kullanın. 06 KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER 6.1. Kişisel Önlemler, Koruyucu Donanım ve Acil Durum Prosedürleri: Tüm tutuşma kaynaklarını uzaklaştırın. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Göz ve cilt ile temasından kaçının. Ürün buharını, sisini veya gazını solumaktan kaçının. Yeterli havalandırma sağlayın. Personeli derhal güvenli bir bölgeye tahliye edin Çevresel Önlemler: Su yolları, kanalizasyon veya toprağa karışmasına izin vermeyin Muhafaza Etme ve Temizleme İçin Yöntemler ve Materyaller: Dökülen malzemeyi yanıcı olmayan bir absorban madde ile (örneğin kum, toprak, silisli toprak, vermikülit) toplayın. Kontamine olan yüzeyi iyice temizleyin. Döküntüyü bertaraf işlemine kadar yerel/ulusal düzenlemelere uygun olarak kapalı kaplarda muhafaza edin Diğer Bölümlere Atıflar: Kısım: 7, 8, 11, 12 ve 13 e bakınız. 07 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 7.1. Güvenli Elleçleme İçin Önlemler: Yalnızca yeterli havalandırma sağlanan koşullarda kullanın. Ürün buharını, sisini veya gazını solumayın. Göz ve cilt ile temasından kaçının. Isı ve tutuşma kaynaklarından uzak tutun. Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin. Sigara içmeyin. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Elektrik ekipmanı ilgili standartlara uygun olarak korunmalıdır. Havada yanıcı veya patlayıcı buhar konsantrasyonlarının oluşmasını önleyin ve buhar konsantrasyonunun mesleki maruziyet limitlerini aşmasından kaçının. Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın. Çevrenin kirlenmesini önlemek için uygun bir konteyner kullanın Uyuşmazlıkları da İçeren Güvenli Depolama İçin Koşullar: Orijinal kabında muhafaza edin. Kabı sıkıca kapatılmış olarak serin ve iyi havalandırılmış bir alanda tutun. Aerosol depolama talimatlarına uygun olarak depolayın. Ekzotermik reaksiyonların oluşmaması için ürünleri kuvvetli oksitleyicilerden, alkali ve 3 / 7

4 asitlerden uzak tutun. Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Oksitleyici ve kendi kendine tutuşabilen maddelerle birlikte depolamayın Basınçlı Kap: Basınçlı kap: Aerosol sıkıştırılmıştır. Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez. Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin. Basınçlı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın. Güneş ışığından koruyun. 50 C/122 F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın Belirli Son Kullanımlar: Bilgi mevcut değil. 08 MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA 8.1. Kontrol Parametreleri: Bileşen CAS No Tip Kontrol Parametresi Temel Diizosiyanat izomer homologları TWA ppm ACGIH Bütan TWA 1 ppm ACGIH Dimetileter OEL-8 sa 1920 mg/m³-1000 ppm ITA Propan TWA 1 ppm ACGIH 8.2. Maruz Kalma Kontrolleri: Mühendislik Kontrolleri: Proses esnasında tehlikeli bileşikler oluşabilir (bakınız kısım 10). Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlayın. Çalışma ortamındaki maruz kalma konsantrasyonlarını en aza indirin Kişisel Koruyucu Donanımlar: Göz Koruması: Kimyasal sıçramalara karşı yan siperli güvenlik gözlükleri. Cilt Koruması: Yangına dayanıklı uygun antistatik koruyucu giysiler giyin. Çalışma sahasında kullanılan tehlikeli malzemelerin miktar ve konsantrasyonuna bağlı olarak uygun koruyucu seçin. El Koruması: Butil kauçuk/nitril kauçuk eldivenler. Solunum Sistemi Koruması: Yetersiz havalandırma ortamında uygun solunum cihazı kullanın. Mesleki maruziyet limitlerinin üzerindeki konsantrasyonlarda çalışılması halinde, onaylı solunum koruyucuları kullanın Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri: Sıhhi kanalizasyon sistemlerine / yüzey suyu veya yeraltı suyuna karıştırmayın. 09 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 9.1. Genel Bilgiler: Görünüm: Aerosol sıvı Renk: Gri (köpük rengi) Koku: Karakteristik Koku Eşiği: Veri mevcut değil. Ph: Veri mevcut değil. Erime/Donma Noktası: Veri mevcut değil. Kaynama Noktası/Kaynama Aralığı: Veri mevcut değil. Parlama Noktası: 0 C (Kapalı kap) Buharlaşma Hızı: Veri mevcut değil. Alevlenirlik: Alevlenir. Patlayıcılık Alt/Üst Limitleri: Veri mevcut değil. Buhar Basıncı: 5 Bar/+20 C Spesifik Gravite: 22±3 Kg/ m³ Bağıl Yoğunluk: Veri mevcut değil. Viskozite: Veri mevcut değil. Çözünürlük: Veri mevcut değil. Dağılım Katsayısı:n-oktanol/su: Veri mevcut değil. Alev Alma Sıcaklığı: Veri mevcut değil. Bozunma Sıcaklığı: Veri mevcut değil. 4 / 7

5 Akışkanlık: Veri mevcut değil. Patlayıcı Özellikler: Basınçlı kap: ısıtıldığında patlayabilir. Oksitleyici Özellikler: Oksitleyici değil. 9.2.Diğer Bilgiler: VOC: 2.0 g/l den az. (LEED SCAQMD Rule 1168) 10 KARARLILIK VE TEPKİME Reaktivite: Veri mevcut değil Kimyasal Kararlılık: Normal kullanım şartlarında ürün kimyasal olarak kararlıdır Zararlı Tepkime Olasılığı: Bilinen zararlı tepkime yoktur Kaçınılması Gereken Durumlar: Isı, alev ve kıvılcım Kaçınılması Gereken Maddeler: Kuvvetli oksitleyici maddeler, asitler, aminler ve bazlar Zararlı Bozunma Ürünleri: Karbon ve nitrojen oksitler, duman ve diğer toksik gazlar. 11 TOKSİKOLOJİK BİLGİLER Toksik Etkiler Hakkında Bilgi: -Akut Toksisite (ağız yolu/solunum yolu/cilt yolu): Mevcut bilgilere göre sınıflandırma yapılamaz. Karışımda bulunan temel bileşenler için toksikolojik bilgiler: Difenilmetandiizosiyanat izomerleri (CAS. No: ) LD50 (oral):>10000 mg/kg-sıçan. (OECD Test Guideline 401) LD50 (dermal): >9400 mg/kg-tavşan. LC50 (soluma yoluyla): mg/l-sıçan-maruziyet süresi: 4 sa. (OECD Test Guideline 401) Tris(2-kloro-1-metiletil) fosfat (CAS. No: ) LD50 (oral):632 mg/kg-sıçan. (OECD Test Guideline 401) LD50 (dermal): >2000 mg/kg-tavşan. LC50 (soluma yoluyla): >7 mg/l-sıçan-maruziyet süresi: 4 sa. (OECD Test Guideline 401) -Cilt Aşındırıcı/Tahriş Edici: Cilt tahrişine yol açar. -Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi: Ciddi göz tahrişine yol açar. -Solunum veya Cilt Hassaslaştırıcı: Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. -Mutajenite: Mevcut bilgilere göre sınıflandırma yapılamaz. -Kanserojenite: Kansere yol açma şüphesi var. -Üreme Sistemi Toksisitesi: Mevcut bilgilere göre sınıflandırma yapılamaz. -Belirli Hedef Organ Toksisitesi-Tek Maruz Kalma: Solunum yolu tahrişine yol açabilir. -Belirli Hedef Organ Toksisitesi-Tekrarlı Maruz Kalma: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. -Aspirasyon Zararı: Mevcut bilgilere göre sınıflandırma yapılamaz. 12 EKOLOJİK BİLGİLER Toksisite: Difenilmetandiizosiyanat izomerleri (CAS. No: ) LC50: >1000 mg/l-balık (96sa) EC50: >1000 mg/l-omurgasızlar/daphnia magna (24sa) EC50: >1640 mg/l-algler (72sa) Tris(2-kloro-1-metiletil) fosfat (CAS. No: ) LC50: 84 mg/l-balık (96sa) EC50: >131 mg/l-omurgasızlar/daphnia magna (48sa) EC50: 82 mg/l-algler (72sa) 5 / 7

6 12.2. Kalıcılık ve Bozunabilirlik: Veri mevcut değil Biyobirikim Potansiyeli: Veri mevcut değil Toprakta Hareketlilik: Veri mevcut değil PBT ve vpvb Değerlendirmesinin Sonuçları: Bu karışım % 0.1 veya daha yüksek oranlarda kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT), ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vpvb) olarak kabul edilen herhangi bir bileşen içermez Diğer Olumsuz Etkiler: Veri mevcut değil. 13 BERTARAF ETME BİLGİLERİ Atık İşleme Yöntemleri: Ürün: Yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin. Atık kodları, tercihen atık bertaraf yetkililerine, kullanıcı tarafından tahsis edilmelidir. Kontamine Ambalaj: Kullanılmamış ürün olarak imha edin. Boş kaplar geri dönüşüm veya bertaraf için uygun bir atık alanına alınmalıdır. 14 TAŞIMACILIK BİLGİSİ UN Number: ADR/RID: 1950 IMDG: 1950 IATA: Uygun UN Taşımacılık Adı: ADR/RID : AEROSOLLER, ALEVLENİR IMDG : AEROSOLLER, ALEVLENİR IATA : AEROSOLLER, ALEVLENİR Taşımacılık Zararlılık Sınıfları: ADR/RID: 2.1 IMDG: 2.1 IATA: Ambalajlama Grubu: Uygulaması yok Çevresel Zararlar: Hayır Kullanıcı İçin Özel Önlemler: IMDG-EmS Number : F-D, S-U MARPOL 73/78 Ek 2 ve IBC Koduna Göre Dökme Taşımacılık: Uygulaması yok. 15 MEVZUAT BİLGİLERİ Karışıma Özgü Güvenlik, Sağlık ve Çevre Mevzuatları REACH Yönetmeliği (EC) No 1907/2006. CLP Yönetmeliği (EC) No 1272/2008. Aerosol Kaplar Yönetmeliği. Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik, SEA. Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik. (R.G.13/12/ ) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik. (R.G.24/10/ ) 16 DİĞER BİLGİLER Güvenlik Bilgi Formunun Revizyon Bilgisi Hazırlama Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: / 7

7 16.2. Kısaltmalar CLP: Sınıflandırma, Etiketleme ve Paketleme. GHS: Küresel Uyum Sistemi. ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınmasıyla ilgili Avrupa Birliği Sözleşmesi. IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği. ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü. IMDG: Tehlikeli Mallar Uluslararası Denizcilik Kodu. PBT: Kalıcı, biyobirikimli ve toksik. vpvb: Çok kalıcı ve çok biyobirikimli. OEL: Mesleki maruziyet sınırı. TWA: Zaman ağırlıklı ortalama. CAS No: Kimyasal indeks numarası. EC50: Etkili konsantrasyon. LC50: Belirli bir zaman süresince deney hayvanlarının %50 sini öldüren ölümcül konsantrasyon. LD50: Belirli bir zaman süresince deney hayvanlarının %50 sini öldüren ölümcül doz. H220: Aşın alevlenir gaz. H222: Aşın alevlenir aerosol. H229: Basınçlı kap: ısıtıldığında patlayabilir. H280: Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir. H302: Yutulması halinde zararlıdır. H315: Cilt tahrişine yol açar. H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. H332: Solunması halinde zararlıdır. H334: Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir. H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir. H351: Kansere yol açma şüphesi var. H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. EUH204: İzosiyanat içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir Karışımda Özel Etiketleme Bilgisi Difenilmetandiizosiyanat izomerleri içerir. İzosiyanat içerir. Solunması zararlıdır. Teması halinde gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş eder. Solunması ve ciltle teması halinde hassasiyete sebep olabilir. Tedarikçi tarafından sağlanan bilgileri okuyun. Uygun koruyucu eldiven kullanın. Gözle teması halinde gözü bol suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın. Ciltle temasında derhal bol suyla temas eden bölgeyi yıkayın. Yetersiz havalandırma ortamında, uygun solunum ekipmanı kullanın. Olası bir kaza sonrası kendinizi iyi hissetmezseniz, derhal tıbbi yardım alın. (mümkünse tıbbi müdahale yapacak kişiye ürün etiketini gösterin.) Çocuklardan uzak tutun. Bu malzemeyi ve ambalajını tehlikeli atık toplama noktalarında bertaraf ettirin Diğer Bilgiler Bu Güvenlik Bilgi Formu nda (GBF) sağlanan tüm bilgi ve talimatlar, Güvenlik Bilgi Formu nun belirtilen tarihte hazırlanması süresinde kullanılan mevcut bilimsel ve teknik bilginin güncelliğine dayanmaktadır. Bu Güvenlik Bilgi Formu nun hazırlanması esnasında mevcut olmayan bilimsel ve teknik bilgiden dolayı kapsamında olan ürün kusuru tespit edilemez ve firmamız bu kusurdan sorumlu tutulamaz. GBF Düzenleyen Bölüm: Ürün Güvenliği Departmanı. İletişim: MSDS Hazırlayıcısı: Nilüfer ERGİN Sertifika No: GBF / 7

ISLAK MENDİL. 2.5. İlave Bilgiler Toksikolojik bilgiler için lütfen kısım 11 e bakın. H- ve EUH- ifadelerinin tam açılımları için kısım 16 ya bakın.

ISLAK MENDİL. 2.5. İlave Bilgiler Toksikolojik bilgiler için lütfen kısım 11 e bakın. H- ve EUH- ifadelerinin tam açılımları için kısım 16 ya bakın. ISLAK MENDİL 01 KARIŞIMIN VE FİRMANIN TANITIMI 1.1. Karışımın Tanımı: Karışımın Ticari Adı: ISLAK MENDİL 1.2. Karışımın Belirlenmiş Kullanımları ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları: Karışımın Kullanımı:

Detaylı

AC605 AKRİLİK MASTİK

AC605 AKRİLİK MASTİK AC605 AKRİLİK MASTİK 01 KARIŞIMIN VE FİRMANIN TANITIMI 1.1. Karışımın Tanımı: Karışımın Ticari Adı: AC605 AKRİLİK MASTİK 1.2. Karışımın Belirlenmiş Kullanımları ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları: Karışımın

Detaylı

MATT GOLD SPREY BOYA

MATT GOLD SPREY BOYA MATT GOLD SPREY BOYA 01 KARIŞIMIN VE FİRMANIN TANITIMI 1.1. Karışımın Tanımı: Karışımın Ticari Adı: MATT GOLD SPREY BOYA 1.2. Karışımın Belirlenmiş Kullanımları ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları: Karışımın

Detaylı

SPREY BOYA 01 KARIŞIMIN VE FİRMANIN TANITIMI 02 TEHLİKELERİN TANIMLANMASI. 1 / 7 Hazırlama Tarihi ve Revizyon No: 21/05/2015-00-GBF: 11261

SPREY BOYA 01 KARIŞIMIN VE FİRMANIN TANITIMI 02 TEHLİKELERİN TANIMLANMASI. 1 / 7 Hazırlama Tarihi ve Revizyon No: 21/05/2015-00-GBF: 11261 SPREY BOYA 01 KARIŞIMIN VE FİRMANIN TANITIMI 1.1. Karışımın Tanımı: Karışımın Ticari Adı: MATT SILVER SPREY BOYA 1.2. Karışımın Belirlenmiş Kullanımları ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları: Karışımın Kullanımı:

Detaylı

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Karışım kimliği. Ürün numarası 29304

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Karışım kimliği. Ürün numarası 29304 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı Ürün numarası 29304 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS 27 NA PT B

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS 27 NA PT B BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Belirlenmiş kullanımlar

Detaylı

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS Red Part A

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS Red Part A BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Belirlenmiş kullanımlar

Detaylı

01 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

01 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1 / 7 01 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Karışımın Tanımı: Karışımın Ticari Adı: 1.2. Karışımın Belirlenmiş Kullanımları ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları: Karışımın Kullanımı:

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1202 Ürün Adı FIXCRETE (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ, ÇİMENTO

Detaylı

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.08.2015 25.08.2015 Versiyon

Detaylı

: Tri-n-butyl phosphate

: Tri-n-butyl phosphate Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı Kimyasal adı : Madde : Tri-n-butyl phosphate : Tribütil

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 11.04.2016 11.04.2016 Versiyon

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1503 Ürün Adı INTERFLEX PRIMER (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ,

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-303 KİREÇ ÖNLEYİCİ BANYO TEMİZLİK MADDESİ

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-303 KİREÇ ÖNLEYİCİ BANYO TEMİZLİK MADDESİ 1. MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICININ TANITILMASI 1.1. Madde / Karışım Kimliği Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok. EINECS No : Yok. 1.2. Madde veya Karışımın Belirlenmiş Kullanımları

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : NATURA A1 AKRİLİK Hazırlama Tarihi : 09.08..2005 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : NATURA A1 AKRİLİK Hazırlama Tarihi : 09.08..2005 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-350 Sayfa No : 1/ 6 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : NATURA A1 AKRİLİK Su bazlı akrilik dış cephe boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı

Detaylı

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10008 Kullanım Alanı : Endüstriyel temizlik malzemesi, bulaşık makinesi deterjanı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu HUNTPOL AA

Güvenlik Bilgi Formu HUNTPOL AA 2.10.2015 /6 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1.Madde /Karışımın kimliği 1.2.Madde veya karışımın belirlenmişkullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Dispersiyon ajanı olarak

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : NATURA TRANSFER Tarihi : 12.09..2005 ASTARI Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : NATURA TRANSFER Tarihi : 12.09..2005 ASTARI Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-592 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : NATURA TRANSFER ASTARI 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Su bazlı, akrilik dönüşüm

Detaylı

: SOFTES GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: SOFTES GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10006 Kullanım Alanı : Evsel temizlik malzemesi, Çamaşır yumuşatıcısı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres : 8780/22

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıcı Bilgiler Ürün Kodu 1103 Ürün Adı HYFIX FLEXIL (A Bileşeni) İKİ BİLEŞENLİ, LİF TAKVİYELİ, ÇİMENTO BAZLI KİMYASAL VE FİZİKSEL Tanımlama/ Kullanım SU YALITIM MALZEMESİ

Detaylı

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS 27 HTC PT A

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS 27 HTC PT A BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Belirlenmiş kullanımlar

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1501 Ürün Adı INTERFLEX (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım İKİ BİLEŞENLİ, POLİSÜLFİT DERZ DOLGU MALZEMESİ MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler

Detaylı

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 06.09.2016 06.09.2016 Versiyon

Detaylı

1.2.Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Dispersiyon ajanı olarak kullanılır.

1.2.Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Dispersiyon ajanı olarak kullanılır. GBF No :001 Sayfa No: : 1/6 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1.Madde /Karışımın kimliği 1.2.Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Dispersiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı SAF SU 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Belirlenmiş kullanımlar

Detaylı

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethanol %15-30 F R 11 7173-51-5 Dideclydimethylammonıum chlorıde <%1 C R 22,R 34

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethanol %15-30 F R 11 7173-51-5 Dideclydimethylammonıum chlorıde <%1 C R 22,R 34 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR ALCOHOL 100 Ürün Tanımı

Detaylı

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU TX55

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU TX55 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı Ürün numarası 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Belirlenmiş

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.03.2016 24.03.2016 Versiyon

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Sülfür 80 WP Suda ıslanabilir toz Formülasyon Tarkim Bitki

Detaylı

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS 27 HTC PT B

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS 27 HTC PT B BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Belirlenmiş kullanımlar

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : EXELANS MACRO Hazırlama Tarihi : 09.08..2006 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : EXELANS MACRO Hazırlama Tarihi : 09.08..2006 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : EXELANS MACRO Kendi kendini yıkayan su bazlı dış cephe boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı :

Detaylı

BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı. BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi

BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı. BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi. özel kullanım için. 1.3. Şirket/İş

Detaylı

AIRTONE AP5 A4S2 MF Hazırlanma Tarihi:08.10.2015 Revizyon Tarihi: -

AIRTONE AP5 A4S2 MF Hazırlanma Tarihi:08.10.2015 Revizyon Tarihi: - Sayfa No: 1/8 1 Maddenin/Karışımın ve Şirketin/Dağıtıcının Kimliği 1.1.Madde / Karışımın Kimliği Ürün Adı 1.2.Madde veya Karışımın Belirlenmiş Kullanımları Gıda endüstrisi, çöp transfer merkezleri, çöp

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Krom 6+ Test Kiti ÜRÜN KODU: CB5125 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri

Detaylı

Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.08.2015 25.08.2015 Versiyon

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 09.04.2016 09.04.2016 Versiyon

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu CAM KÜRECİK

Güvenlik Bilgi Formu CAM KÜRECİK 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1- Maddenin kimliği Ticari Adı 1.2- Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Belirlenmiş kullanımı Kullanım

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

: CRYSTAL GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: CRYSTAL GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10002 Kullanım Alanı : Evsel temizlik malzemesi, cam temizleyici Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres : 8780/22 Sokak

Detaylı

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU Mastic

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU Mastic BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı Ürün numarası 10200 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU LD712

GÜVENLİK BİLGİ FORMU LD712 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım İzolasyon malzemesi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 950049; 950098; 950153; 1005077;

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 05.09.2016 05.09.2016 Versiyon

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 26.03.2016 26.03.2016 Versiyon

Detaylı

:TEKNOMER 400 Astar :Bitüm esaslı, su bazlı, astar. CAS No. EC No. Madde Konsantrasyon (%) Asfalt

:TEKNOMER 400 Astar :Bitüm esaslı, su bazlı, astar. CAS No. EC No. Madde Konsantrasyon (%) Asfalt 1. MALZEME VE ÜRETİCİ KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER Ürün ÜrünTanımı :TEKNOMER 400 Astar :Bitüm esaslı, su bazlı, astar 2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ CAS No. EC No. Madde Konsantrasyon (%) Semboller

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR F 10 Ürün Tanımı Konsantre

Detaylı

Endüstriyel kullanım. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

Endüstriyel kullanım. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 06.09.2016 06.09.2016 Versiyon

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 02.04.2016 02.04.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 23.03.2016 23.03.2016 Versiyon

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.03.2016 24.03.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : POLIROAD SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI Hazırlama Tarihi : 09.07..2009 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : POLIROAD SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI Hazırlama Tarihi : 09.07..2009 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-649 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : Poliroad Su Bazlı Yol Çizgi Boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Su bazlı yolçizgi

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 29.03.2016 29.03.2016 Versiyon

Detaylı

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde/Müstahzar Adı : Boydur VialidRephalt Madde/Müstahzar Türü:Asvalt Tamir Malzemesİ. Madde/Müstahzar Kullanımı:Reaktif soğuk karışım Üretici Firma :

Detaylı

: NESTA HANDY GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: NESTA HANDY GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10011 Kullanım Alanı : Evsel temizlik malzemesi, sıvı el sabunu Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres : 8780/22 Sokak

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. GIda ürünlerinin imalatı.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. GIda ürünlerinin imalatı. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 09.04.2016 09.04.2016 Versiyon

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR FİNAL-P Ürün Tanımı

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/5 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin Kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Fast-BRCA Sequencing Kit

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Fast-BRCA Sequencing Kit 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım BRCA 1/2 DNA Dizi

Detaylı

Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 02.09.2016 02.09.2016 Versiyon

Detaylı

1.2.Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Koku kalıcılığını arttırmak için kullanılır.

1.2.Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Koku kalıcılığını arttırmak için kullanılır. GBF No :001 Sayfa No: : 1/6 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1.Madde /Karışımın kimliği 1.2.Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Koku kalıcılığını

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : DECOART ANTİK Hazırlama Tarihi : 09.07.2008 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : DECOART ANTİK Hazırlama Tarihi : 09.07.2008 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-297 Sayfa No : 1/ 6 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : DECOART ANTİK 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Akrilik kopolimer bazlı, uygulandığı

Detaylı

KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. KISIM 2: Zararlılık tanımlanması. KISIM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. KISIM 2: Zararlılık tanımlanması. KISIM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik R.G. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayısına uygun olarak hazırlanmıştır Yayın tarihi: 21/09/2016 Revizyon tarihi: - Versiyon:

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ante Bulaşık Makinası Parlatıcısı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ante Bulaşık Makinası Parlatıcısı Sayfa No : 1/4 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : - 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı Bulaşık makinaları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU İllbruck ME402

GÜVENLİK BİLGİ FORMU İllbruck ME402 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ticari Adı GBF Kodu B-I-ME402 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: : 791442; 505534; 505532 1.2. Madde

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 08.09.2016 08.09.2016 Versiyon

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 29.03.2016 29.03.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Form No: MSDS0855 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: CLAX SPOTLESS BOYA VE YAĞ ÇÖZÜCÜ Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen

Detaylı

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU ULTRALİNE ANTİFRİZ

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU ULTRALİNE ANTİFRİZ BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı Kimyasal adı Kap boyutu Antifiriz 1 L,3 L,16 KG 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Hazırlama Tarihi: 08.05.2015

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Hazırlama Tarihi: 08.05.2015 BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Endosplus Ürün Özelliği Dezenfektan 1.2. Madde/Müstahzarın Kullanımı Kullanım Alanı Endoskop Alet Dezenfektanı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Kısaltma: Elektrolyt CDM 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Lopex 520

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Lopex 520 Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı Kireç kalıntılarını

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR POLISH Ürün Tanımı Paslanmaz

Detaylı

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 08.09.2016 08.09.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

Hazırlanma Tarihi : Yeni Düzenlenme ve Yayın Tarihi:

Hazırlanma Tarihi : Yeni Düzenlenme ve Yayın Tarihi: ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC ve Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (26.12.2008-27092 Mük) uyarınca hazırlanmıştır.

Detaylı

: AKPOL AVP. GÜVENLİK BİLGİ FORMU (EC) No. 1907/2006 Yönetmeliği ne göre hazırlanmıştır. Revizyon tarihi: ---/ Revizyon: ---

: AKPOL AVP. GÜVENLİK BİLGİ FORMU (EC) No. 1907/2006 Yönetmeliği ne göre hazırlanmıştır. Revizyon tarihi: ---/ Revizyon: --- 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün Tanıtımı Ürün adı : Kimyasal formulü Sinonimleri GBF numarası : 500-000 EC numarası REACH kayıt numarası 1.2. Madde veya müstahzarın kullanım

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC)

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC) Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: DESOMED EURO Kimya San. Ve Ticaret A.Ş. Yazıbaşı Beldesi Balkan Cad. No:33 Torbalı / ĐZMĐR Tel: 0.232.853 97

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 2302 Ürün Adı EPOLEVEL (A Bileşeni) ÜÇ BİLEŞENLİ, SOLVENT İÇERMEYEN, KENDİ YÜZEYİNİ DÜZELTEN Tanımlama/

Detaylı

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır.

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır. 1. MALZEME VE ÜRETİCİ KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER Malzeme Adı : Teknobond 200 P A Bileşen Malzemenin Kullanım Amacı : Su İzolasyonu 2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA GENEL BİLGİ İhtiva Ettiği Tehlikeli

Detaylı

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethyl Alcohol >%30 F R 11 67-63-0 2- Propanol <%5 F,Xi R11,R36,R67

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethyl Alcohol >%30 F R 11 67-63-0 2- Propanol <%5 F,Xi R11,R36,R67 91/155/EC ve Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR AİRFRESH FANTASTİK

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Tarih: 11.11.2010 L/C No: 941AA00085 Ürün Adı: METADEX PELLET Aktif maddenin kimyasal adı (IUPAC): r-2,c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Sayfa No: 1/ 6

Güvenlik Bilgi Formu. Sayfa No: 1/ 6 Güvenlik Bilgi Formu Sayfa No: 1/ 6 1. Madde/ Müstahzar ve Firmanın Tanıtılması Müstahzarın Adı : Sentetik Astar Kullanımı : Ahşap ve metal yüzeyler için astar Firma : Sintaş Boya ve Kimya Sanayi Ltd.

Detaylı

KISIM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

KISIM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Yayın Tarihi : 05/05/2016 Versiyon : 1.0 LBMOLL A Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik R.G. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayısına uygun olarak hazırlanmıştır

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 21.08.2015 21.08.2015 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.03.2016 24.03.2016 Versiyon

Detaylı

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU Densit Curing Compound

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU Densit Curing Compound BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları 1.3. Güvenlik bilgi

Detaylı

MADDE/MÜSTAHZAR ADI: REBOUND BIOINSECTICIDE WP HAZIRLAMA TARİHİ : YENİ DÜZENLEME TARİHİ : - REVİZYON NO : 00 Sayfa 1 / 6

MADDE/MÜSTAHZAR ADI: REBOUND BIOINSECTICIDE WP HAZIRLAMA TARİHİ : YENİ DÜZENLEME TARİHİ : - REVİZYON NO : 00 Sayfa 1 / 6 Sayfa 1 / 6 1. MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde / Karışımın Tanıtılması: Ürün Adı: REBOUND BIOINSECTICIDE WP Aktif Madde Adı: Bacillus thuringiensis var. kurstaki 1.2.

Detaylı