820 B1 YANGINA KARŞI DAYANIKLI PU KÖPÜK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "820 B1 YANGINA KARŞI DAYANIKLI PU KÖPÜK"

Transkript

1 820 B1 YANGINA KARŞI DAYANIKLI PU KÖPÜK 01 KARIŞIMIN VE FİRMANIN TANITIMI 1.1. Karışımın Tanımı: Karışımın Ticari Adı: 820 B1 YANGINA KARŞI DAYANIKLI PU KÖPÜK 1.2. Karışımın Belirlenmiş Kullanımları ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları: Karışımın Kullanımı: Poliüretan köpük 1.3. Güvenlik Bilgi Formu Tedarikçisinin Bilgileri: Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No: Hadımköy İstanbul TÜRKİYE Telefon/Faks Numarası: Tel.: /Faks: Mail/Web : 1.4. Acil Durum Telefon Numarası: haftaiçi 08:00-17:00 Ulusal Zehir Danışma Merkezi: TEHLİKELERİN TANIMLANMASI 2.1. Karışımın Sınıflandırılması Karışımın SEA Yönetmeliğine Göre Sınıflandırılması (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik) Aerosoller, Kategori 1, H222-H229. Cilt Aşınması/Tahrişi, Kategori 2, H315. Cilt Hassaslaştırıcı, Kategori 1, H317. Ciddi Göz Hasarı/Tahrişi, Kategori 2A, H319. Solunum Hassaslaştırıcı, Kategori 1, H334. Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tekli maruz kalma, Kategori 3, H335. Kanserojenite, Kategori 2, H351. Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tekrarlı maruz kalma, Kategori 2, H Etiket Unsurları Karışımın SEA Yönetmeliğine Göre Etiketlenmesi Uyarı Kelimesi: Tehlike Piktogramlar veya Tehlike Sembolleri Tehlike Cümlecikleri (H İbareleri) H222-Aşın alevlenir aerosol. H229-Basınçlı kap: ısıtıldığında patlayabilir. H315-Cilt tahrişine yol açar. H317-Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. H319-Ciddi göz tahrişine yol açar. H334-Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir. H335-Solunum yolu tahrişine yol açabilir. H351-Kansere yol açma şüphesi var. H373-Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. EUH204-İzosiyanat içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir Önlem Cümlecikleri (P İbareleri) Önleme P102-Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P210-Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez. 1 / 7

2 P211-Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin. P251-Basınçlı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın. P261-Gazını/ buharını/spreyini solumaktan kaçının. P280-Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın Müdahale P304+P312-SOLUNDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir ZEHİR MERKEZİ veya doktora / doktora başvurun. P305+P351+P338-GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. P302+P352-DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın Bertaraf P501-Yerel hükümet tarafından yetkilendirilmiş bir atık yönetim şirketi aracılığıyla içeriği / konteynerı bertaraf edin Depolama P Güneş ışığından koruyun. 50 C/122 F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın Diğer Tehlikeler Fiziksel Tehlikeler Aerosoller, Kategori Sağlık Tehlikeleri Cilt Aşınması/Tahrişi, Kategori 2. Cilt Hassaslaştırıcı, Kategori 1. Ciddi Göz Hasarı/Tahrişi, Kategori 2A. Solunum Hassaslaştırıcı, Kategori 1. Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tekli maruz kalma, Kategori 3. Kanserojenite, Kategori 2. Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tekrarlı maruz kalma, Kategori Çevresel Tehlikeler Uygulaması yok İnsan Sağlığı ve Çevreye Yönelik Özel Tehlike Bilgisi Bu ürün Avrupa Birliği, Karışımların Genel Sınıflandırma Kılavuzu nun son versiyonuna göre etiketlenmelidir İlave Bilgiler Toksikolojik bilgiler için lütfen kısım 11 e bakın. H- ve EUH- ifadelerinin tam açılımları için kısım 16 ya bakın. 03 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ Tanım: Tehlikesiz katkılar ihtiva eden ve aşağıda belirtilen maddelerden oluşan karışım. İçindekiler CAS No. EC No Konsant. REACH-Kayıt No. (% a/a) Sınıflandırma (SEA) Poliüretan prepolimer NA NA Sınıflandırma yok. Difenilmetandiizosiyanat NA H315, H317, H319,H332, H izomerleri H335, H373, H351 Tris(2-kloro-1-metiletil) fosfat H302 Bütan H220, H280 Dimetileter H220, H280 Propan H220, H280 2 / 7

3 04 İLK YARDIM ÖNLEMLERİ 4.1. İlkyardım Önlemlerinin Açıklaması: Genel Bilgi: Zehirlenme belirtileri kazanın meydana gelmesinden birkaç saat sonra ortaya çıkabilir, bu nedenle kişi, kazadan sonra en az 48 saat boyunca tıbbi gözlem altında tutulmalıdır. Solunduğunda: Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda dinlendirin. İyi hissedilmiyorsa, tıbbi yardım alın. Ciltle Temasında: Cildinizi en az 15 dakika boyunca bol su ile yıkayın. Ellerinizi su ve sabunla iyice yıkayın. Cilt üzerinde çözücü/tiner vb. KULLANMAYIN. Gözle Temasında: Gözlerinizi açık tutarak en az 15 dakika boyunca bol su ile yıkayın. Göz rahatsızlığı devam ederse, tıbbi yardım alın. Yutulduğunda: Kusmaya çalışmayın. Bilinci kapalı kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyin. Ağzı bol su ile çalkalayın. Belirtiler devam ederse, tıbbi yardım alın ve bu kabı veya etiketi gösterin. 4.2.Akut ve Sonradan Görülen Önemli Belirtiler ve Etkiler: Veri mevcut değil. 4.3.Tıbbi Müdahale ve Özel Tedavi Gereği İçin İlk İşaretler: Veri mevcut değil. 05 YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ 5.1. Yangın Söndürücüler: -Uygun Söndürücü Maddeler: Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal ya da CO 2. -Uygun Olmayan Söndürücü Maddeler: Yüksek hacimli su jeti Karışımdan Kaynaklanabilecek Özel Tehlikeler: Yangın koşulları altında zararlı bozunma ürünleri oluşabilir. Yanma ürünlerine maruz kalmak sağlık için tehlikeli olabilir. Açılmamış konteynerleri soğutmak için su spreyi kullanın. Sıcaklık artışıyla basınç yükseleceğinden basınçlı kaplarda patlama tehlikesi vardır Yangın Söndürme Ekipleri İçin Tavsiyeler: Yangının büyüklüğüne göre, yangına dayanıklı koruyucu kıyafet, kişisel solunum cihazı, eldiven, koruyucu gözlük veya yüz maskesi kullanımı gerekebilir. Elektrikli ekipmanları yüksek ısı, kıvılcım ve açık alevden uzak tutun. Gerektiği durumlarda solunum cihazı kullanın. Kişisel koruyucu ekipmanları kullanın. 06 KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER 6.1. Kişisel Önlemler, Koruyucu Donanım ve Acil Durum Prosedürleri: Tüm tutuşma kaynaklarını uzaklaştırın. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Göz ve cilt ile temasından kaçının. Ürün buharını, sisini veya gazını solumaktan kaçının. Yeterli havalandırma sağlayın. Personeli derhal güvenli bir bölgeye tahliye edin Çevresel Önlemler: Su yolları, kanalizasyon veya toprağa karışmasına izin vermeyin Muhafaza Etme ve Temizleme İçin Yöntemler ve Materyaller: Dökülen malzemeyi yanıcı olmayan bir absorban madde ile (örneğin kum, toprak, silisli toprak, vermikülit) toplayın. Kontamine olan yüzeyi iyice temizleyin. Döküntüyü bertaraf işlemine kadar yerel/ulusal düzenlemelere uygun olarak kapalı kaplarda muhafaza edin Diğer Bölümlere Atıflar: Kısım: 7, 8, 11, 12 ve 13 e bakınız. 07 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 7.1. Güvenli Elleçleme İçin Önlemler: Yalnızca yeterli havalandırma sağlanan koşullarda kullanın. Ürün buharını, sisini veya gazını solumayın. Göz ve cilt ile temasından kaçının. Isı ve tutuşma kaynaklarından uzak tutun. Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin. Sigara içmeyin. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Elektrik ekipmanı ilgili standartlara uygun olarak korunmalıdır. Havada yanıcı veya patlayıcı buhar konsantrasyonlarının oluşmasını önleyin ve buhar konsantrasyonunun mesleki maruziyet limitlerini aşmasından kaçının. Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın. Çevrenin kirlenmesini önlemek için uygun bir konteyner kullanın Uyuşmazlıkları da İçeren Güvenli Depolama İçin Koşullar: Orijinal kabında muhafaza edin. Kabı sıkıca kapatılmış olarak serin ve iyi havalandırılmış bir alanda tutun. Aerosol depolama talimatlarına uygun olarak depolayın. Ekzotermik reaksiyonların oluşmaması için ürünleri kuvvetli oksitleyicilerden, alkali ve 3 / 7

4 asitlerden uzak tutun. Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Oksitleyici ve kendi kendine tutuşabilen maddelerle birlikte depolamayın Basınçlı Kap: Basınçlı kap: Aerosol sıkıştırılmıştır. Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez. Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin. Basınçlı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın. Güneş ışığından koruyun. 50 C/122 F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın Belirli Son Kullanımlar: Bilgi mevcut değil. 08 MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA 8.1. Kontrol Parametreleri: Bileşen CAS No Tip Kontrol Parametresi Temel Diizosiyanat izomer homologları TWA ppm ACGIH Bütan TWA 1 ppm ACGIH Dimetileter OEL-8 sa 1920 mg/m³-1000 ppm ITA Propan TWA 1 ppm ACGIH 8.2. Maruz Kalma Kontrolleri: Mühendislik Kontrolleri: Proses esnasında tehlikeli bileşikler oluşabilir (bakınız kısım 10). Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlayın. Çalışma ortamındaki maruz kalma konsantrasyonlarını en aza indirin Kişisel Koruyucu Donanımlar: Göz Koruması: Kimyasal sıçramalara karşı yan siperli güvenlik gözlükleri. Cilt Koruması: Yangına dayanıklı uygun antistatik koruyucu giysiler giyin. Çalışma sahasında kullanılan tehlikeli malzemelerin miktar ve konsantrasyonuna bağlı olarak uygun koruyucu seçin. El Koruması: Butil kauçuk/nitril kauçuk eldivenler. Solunum Sistemi Koruması: Yetersiz havalandırma ortamında uygun solunum cihazı kullanın. Mesleki maruziyet limitlerinin üzerindeki konsantrasyonlarda çalışılması halinde, onaylı solunum koruyucuları kullanın Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri: Sıhhi kanalizasyon sistemlerine / yüzey suyu veya yeraltı suyuna karıştırmayın. 09 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 9.1. Genel Bilgiler: Görünüm: Aerosol sıvı Renk: Gri (köpük rengi) Koku: Karakteristik Koku Eşiği: Veri mevcut değil. Ph: Veri mevcut değil. Erime/Donma Noktası: Veri mevcut değil. Kaynama Noktası/Kaynama Aralığı: Veri mevcut değil. Parlama Noktası: 0 C (Kapalı kap) Buharlaşma Hızı: Veri mevcut değil. Alevlenirlik: Alevlenir. Patlayıcılık Alt/Üst Limitleri: Veri mevcut değil. Buhar Basıncı: 5 Bar/+20 C Spesifik Gravite: 22±3 Kg/ m³ Bağıl Yoğunluk: Veri mevcut değil. Viskozite: Veri mevcut değil. Çözünürlük: Veri mevcut değil. Dağılım Katsayısı:n-oktanol/su: Veri mevcut değil. Alev Alma Sıcaklığı: Veri mevcut değil. Bozunma Sıcaklığı: Veri mevcut değil. 4 / 7

5 Akışkanlık: Veri mevcut değil. Patlayıcı Özellikler: Basınçlı kap: ısıtıldığında patlayabilir. Oksitleyici Özellikler: Oksitleyici değil. 9.2.Diğer Bilgiler: VOC: 2.0 g/l den az. (LEED SCAQMD Rule 1168) 10 KARARLILIK VE TEPKİME Reaktivite: Veri mevcut değil Kimyasal Kararlılık: Normal kullanım şartlarında ürün kimyasal olarak kararlıdır Zararlı Tepkime Olasılığı: Bilinen zararlı tepkime yoktur Kaçınılması Gereken Durumlar: Isı, alev ve kıvılcım Kaçınılması Gereken Maddeler: Kuvvetli oksitleyici maddeler, asitler, aminler ve bazlar Zararlı Bozunma Ürünleri: Karbon ve nitrojen oksitler, duman ve diğer toksik gazlar. 11 TOKSİKOLOJİK BİLGİLER Toksik Etkiler Hakkında Bilgi: -Akut Toksisite (ağız yolu/solunum yolu/cilt yolu): Mevcut bilgilere göre sınıflandırma yapılamaz. Karışımda bulunan temel bileşenler için toksikolojik bilgiler: Difenilmetandiizosiyanat izomerleri (CAS. No: ) LD50 (oral):>10000 mg/kg-sıçan. (OECD Test Guideline 401) LD50 (dermal): >9400 mg/kg-tavşan. LC50 (soluma yoluyla): mg/l-sıçan-maruziyet süresi: 4 sa. (OECD Test Guideline 401) Tris(2-kloro-1-metiletil) fosfat (CAS. No: ) LD50 (oral):632 mg/kg-sıçan. (OECD Test Guideline 401) LD50 (dermal): >2000 mg/kg-tavşan. LC50 (soluma yoluyla): >7 mg/l-sıçan-maruziyet süresi: 4 sa. (OECD Test Guideline 401) -Cilt Aşındırıcı/Tahriş Edici: Cilt tahrişine yol açar. -Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi: Ciddi göz tahrişine yol açar. -Solunum veya Cilt Hassaslaştırıcı: Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. -Mutajenite: Mevcut bilgilere göre sınıflandırma yapılamaz. -Kanserojenite: Kansere yol açma şüphesi var. -Üreme Sistemi Toksisitesi: Mevcut bilgilere göre sınıflandırma yapılamaz. -Belirli Hedef Organ Toksisitesi-Tek Maruz Kalma: Solunum yolu tahrişine yol açabilir. -Belirli Hedef Organ Toksisitesi-Tekrarlı Maruz Kalma: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. -Aspirasyon Zararı: Mevcut bilgilere göre sınıflandırma yapılamaz. 12 EKOLOJİK BİLGİLER Toksisite: Difenilmetandiizosiyanat izomerleri (CAS. No: ) LC50: >1000 mg/l-balık (96sa) EC50: >1000 mg/l-omurgasızlar/daphnia magna (24sa) EC50: >1640 mg/l-algler (72sa) Tris(2-kloro-1-metiletil) fosfat (CAS. No: ) LC50: 84 mg/l-balık (96sa) EC50: >131 mg/l-omurgasızlar/daphnia magna (48sa) EC50: 82 mg/l-algler (72sa) 5 / 7

6 12.2. Kalıcılık ve Bozunabilirlik: Veri mevcut değil Biyobirikim Potansiyeli: Veri mevcut değil Toprakta Hareketlilik: Veri mevcut değil PBT ve vpvb Değerlendirmesinin Sonuçları: Bu karışım % 0.1 veya daha yüksek oranlarda kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT), ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vpvb) olarak kabul edilen herhangi bir bileşen içermez Diğer Olumsuz Etkiler: Veri mevcut değil. 13 BERTARAF ETME BİLGİLERİ Atık İşleme Yöntemleri: Ürün: Yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin. Atık kodları, tercihen atık bertaraf yetkililerine, kullanıcı tarafından tahsis edilmelidir. Kontamine Ambalaj: Kullanılmamış ürün olarak imha edin. Boş kaplar geri dönüşüm veya bertaraf için uygun bir atık alanına alınmalıdır. 14 TAŞIMACILIK BİLGİSİ UN Number: ADR/RID: 1950 IMDG: 1950 IATA: Uygun UN Taşımacılık Adı: ADR/RID : AEROSOLLER, ALEVLENİR IMDG : AEROSOLLER, ALEVLENİR IATA : AEROSOLLER, ALEVLENİR Taşımacılık Zararlılık Sınıfları: ADR/RID: 2.1 IMDG: 2.1 IATA: Ambalajlama Grubu: Uygulaması yok Çevresel Zararlar: Hayır Kullanıcı İçin Özel Önlemler: IMDG-EmS Number : F-D, S-U MARPOL 73/78 Ek 2 ve IBC Koduna Göre Dökme Taşımacılık: Uygulaması yok. 15 MEVZUAT BİLGİLERİ Karışıma Özgü Güvenlik, Sağlık ve Çevre Mevzuatları REACH Yönetmeliği (EC) No 1907/2006. CLP Yönetmeliği (EC) No 1272/2008. Aerosol Kaplar Yönetmeliği. Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik, SEA. Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik. (R.G.13/12/ ) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik. (R.G.24/10/ ) 16 DİĞER BİLGİLER Güvenlik Bilgi Formunun Revizyon Bilgisi Hazırlama Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: / 7

7 16.2. Kısaltmalar CLP: Sınıflandırma, Etiketleme ve Paketleme. GHS: Küresel Uyum Sistemi. ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınmasıyla ilgili Avrupa Birliği Sözleşmesi. IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği. ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü. IMDG: Tehlikeli Mallar Uluslararası Denizcilik Kodu. PBT: Kalıcı, biyobirikimli ve toksik. vpvb: Çok kalıcı ve çok biyobirikimli. OEL: Mesleki maruziyet sınırı. TWA: Zaman ağırlıklı ortalama. CAS No: Kimyasal indeks numarası. EC50: Etkili konsantrasyon. LC50: Belirli bir zaman süresince deney hayvanlarının %50 sini öldüren ölümcül konsantrasyon. LD50: Belirli bir zaman süresince deney hayvanlarının %50 sini öldüren ölümcül doz. H220: Aşın alevlenir gaz. H222: Aşın alevlenir aerosol. H229: Basınçlı kap: ısıtıldığında patlayabilir. H280: Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir. H302: Yutulması halinde zararlıdır. H315: Cilt tahrişine yol açar. H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. H332: Solunması halinde zararlıdır. H334: Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir. H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir. H351: Kansere yol açma şüphesi var. H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. EUH204: İzosiyanat içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir Karışımda Özel Etiketleme Bilgisi Difenilmetandiizosiyanat izomerleri içerir. İzosiyanat içerir. Solunması zararlıdır. Teması halinde gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş eder. Solunması ve ciltle teması halinde hassasiyete sebep olabilir. Tedarikçi tarafından sağlanan bilgileri okuyun. Uygun koruyucu eldiven kullanın. Gözle teması halinde gözü bol suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın. Ciltle temasında derhal bol suyla temas eden bölgeyi yıkayın. Yetersiz havalandırma ortamında, uygun solunum ekipmanı kullanın. Olası bir kaza sonrası kendinizi iyi hissetmezseniz, derhal tıbbi yardım alın. (mümkünse tıbbi müdahale yapacak kişiye ürün etiketini gösterin.) Çocuklardan uzak tutun. Bu malzemeyi ve ambalajını tehlikeli atık toplama noktalarında bertaraf ettirin Diğer Bilgiler Bu Güvenlik Bilgi Formu nda (GBF) sağlanan tüm bilgi ve talimatlar, Güvenlik Bilgi Formu nun belirtilen tarihte hazırlanması süresinde kullanılan mevcut bilimsel ve teknik bilginin güncelliğine dayanmaktadır. Bu Güvenlik Bilgi Formu nun hazırlanması esnasında mevcut olmayan bilimsel ve teknik bilgiden dolayı kapsamında olan ürün kusuru tespit edilemez ve firmamız bu kusurdan sorumlu tutulamaz. GBF Düzenleyen Bölüm: Ürün Güvenliği Departmanı. İletişim: MSDS Hazırlayıcısı: Nilüfer ERGİN Sertifika No: GBF / 7