: Telefon : (3 hat) Fax : web :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com"

Transkript

1 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah Sokak No: 8-12 Esenyurt İSTANBUL TÜRKİYE Telefon : (3 hat) Fax : web : Acil Durum Bilgisi : Telefon : (3 hat) 2. TEHLİKELERİN TANIMLANMASI Bilinen özel tehlikeleri yoktur. Tehlike uyarı sembol yada tanımlarını gerektirmez. 3. İÇERİĞİ / BİLEŞENLERİ HAKKINDA BİLGİ Su bazlı yardımcı kimyasalların karışımı. Bileşen CAS-No. EINECS-No. Konsantrasyon Sınıflandırma Propilen Glikol % -- Su % İLK YARDIM BİLGİLERİ Solunması Halinde : Aşırı solunması halinde belirgin bir zararlı ve tahriş edici özelliği bulunmamaktadır. Cilt İle Teması Göz İle Teması : Bol su ile yıkanmalıdır. Ancak cilt de bir tahriş görülür ise doktora başvurulmalıdır. : Bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Yutulması Halinde : Ürünün yutulması halinde doktora başvurulmalıdır.

2 5. YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ Sayfa : 2/5 Uygun Söndürme Maddeleri : Su, Köpük, Karbondioksit, Kuru toz. Ürünün Kendisi ve Yanma Ürünleri veya Buharlarından Doğabilecek Tehlikeler : Yangın çıkması durumunda Karbon Oksitleri (COX), Nitrojen Oksitleri (NOX) gibi tehlikeli yanma gazları ve diğer zararlı maddeler açığa çıkabilir. Yangınla Mücadele İçin Özel Koruyucu Ekipman : Yangın durumunda solunum koruyucu kullanılmalıdır. Daha Fazla Bilgi : Ürünün patlama tehlikesi yoktur. 6. KAZA SONUCU DÖKÜLMESİ DURUMUNDA ALINACAK TEDBİRLER Kişisel Önlemler : Ürünün akması/dökülmesi durumunda üzerine basıldığında kayma tehlikesi oluşur. 8.Madde de belirtilen kişisel koruma malzemeleri kullanılmalıdır. Çevresel Önlemler : Ürünün toprağa, su yollarına ve atık sulara karışmasına izin verilmemelidir. Temizleme Yöntemi: Emici malzemeler kullanılarak temizlenip ağzı kapanabilir bir kap içerisine doldurulmalıdır ve yerel yasalara uygun olarak bertaraf edilmelidir. 7. KULLANIM VE DEPOLAMA Kullanım Depolama : Kullanım alanı havalandırmalı olmalıdır ve üretim tarihinden itibaren 12 ay içerisinde tüketilmelidir. : Ambalaj kapağı kapalı olarak (+5)-(+30) C ısıda, havalandırmalı ve kuru bir yerde depolanmalıdır.

3 8. MARUZ KALMA SINIRLARI / KİŞİSEL KORUMA Sayfa : 3/5 Genel Koruyucu Önlemler : Uzun süre direkt olarak solunmamalı, cilt, göz ve ağız temasından kaçınılmalıdır. Ellerin Korunması : Koruyucu eldivenler kullanılmalıdır. Gözlerin Korunması: Yanları kapalı iş güvenliği gözlükleri kullanılmalıdır. Vücut Koruması : Koruyucu giysi ve ayakkabı kullanılmalıdır. 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Görünüm Renk Koku Erime Noktası : Sıvı : Şeffaf : Hafif : Tespit edilemedi Kaynama Noktası : > 200 C Parlama Noktası : > 190 C Buhar Basıncı Yoğunluk Viskozite : Uygulanabilir değil : 1,05 g/cm³ (25 C) : [(25 C) sp: 1, rpm: 20 Brookfıeld ] : [mpa.s] Sudaki Çözünürlük : Karışabilir ph Patlama Tehlikesi : Uygulanabilir değil : Ürün patlayıcı değildir

4 10. STABİLİTE VE REAKTİVİTE Sayfa : 4/5 Ürün, orijinal ambalajı içerisinde doğru olarak depolanırsa herhangi bir reaksiyona girmez ve stabilitesini korur. 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİ Tecrübelere göre, ürün doğru şekilde kullanılması halinde sağlık üzerinde zararsız olarak kabul edilir. Acute Toxicity, Oral : LD50 Rat > mg/kg (OECD Guideline No.423) Ürünün bileşimi temel alınarak hiçbir akut genel toksik etki beklenmez. Solunmasında ve cilde temasında belirgin bir zararlı ve tahriş edici özelliği bulunmamaktadır. Ancak göze ve ağıza temasından kaçınılmalıdır. 12. EKOLOJİK BİLGİ Balıklarda Toxicity : LC50 (96h) > 100 mg/l (OECD Guideline No.203) Tecrübelere göre, ürünün çevre için zararlı bir etkisi yoktur. Biyoçözünürlük : > 70 % (OECD Guideline No.302 B). Ürün kolay biyoçözünürdür. Ürünün toprağa, su yollarına ve atık sulara karışmasına izin vermeyin. Kirli su, kimyasal flokülasyon yöntemi ile arıtılabilir. Ürün, zararlı ağır metalleri ve oksijen tükenmesine yol açacak serbest azotu içermez. Ürün, atık suyun AOX değerini yükseltmez. 13. ATIK GİDERME İLE İLGİLİ BİLGİ Ürünün tamamı kullanım amaçlı olduğundan atık durumu söz konusu değildir. Ancak atık durumda yerel yasalara göre davranılmalıdır.

5 14. NAKLİYE BİLGİLERİ Sayfa : 5/5 Karayolu Taşıması : ADR RID Denizyolu Taşıması : IMDG/UN Hava Nakliyesi : ICAO/IATA-DGR Posta Taşıması 15. DÜZENLEYİCİ BİLGİLER Etiket : EU'nun 67/548/EEC ve 1999/45/EC ve (EC) 1272/2008 No'lu Düzenlemelerine göre etiketlemeye gerek yoktur. 16. DİĞER BİLGİLER Yukarıda yer alan bilgiler bizim mevcut bilgilerimize bağlı olarak yazılmıştır. İşbu emniyet verileri föyünün amacı, ürünleri emniyet gereksinimleri bakımından kullanım, çalışma, depolama, serbest kalma, atık giderme ve taşımaya ilişkin bilgileri tanımlamaktır. Bu neden ile veriler, ürün nitelikleri açısından herhangi bir garanti olarak değerlendirilemez.