İŞLETME İZİNLERİ / DENETİMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞLETME İZİNLERİ / DENETİMLER"

Transkript

1 İŞLETME İZİNLERİ / DENETİMLER 1-KIYI TESİSLERİ İşletme İzni Yönetmeliği değişikliği İşletme İzni taleplerinin gecikmeksizin yapılmasının sağlanması Liman tesisi Program Dışı denetim sonuçları Liman tesisi Denetimcileri Eğitimi (LIMD/STEP) Liman tesislerinde uygulanmaya başlanan İş Sağlığı ve Güvenliği denetimleri 2- ACENTELİK FAALİYETLERİ Mevzuat çalışmaları Denetimler 1

2 Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılması Bu değişiklik ile; 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen Teşkilat yapımıza uygun olarak mevcut mevzuatımızın düzenlemesi, Fiili durumlar göz önüne alınarak uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümü ile uygulamada birlikteliğin sağlanması, Amaçlanmıştır. 2

3 Kıyı tesisleri işletme izni taleplerinin gecikmeksizin yapılması Yönetmeliğin 7. Maddesinin 3. Fıkrasına göre, işletme izni veya geçici işletme izni süresinin uzatılmasına yönelik başvuruların, en geç 1-3 ay öncesinden idareye yapılması gerektiği belirtilmiştir. Uygulamada bu hususa uyulmamasından kaynaklanan işletme izin taleplerinin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasında zaman zaman gecikmeler yaşanmaktadır. Bu durum göz önünde bulundurularak, kıyı tesisinde tespit edilen eksikliğin giderilmesine yönelik işletmeci tarafından çalışmalara bir an önce başlanılmasının sağlanması açısından Genel Müdürlüğümüze resmi yazı ile bildirim yapılmadan önce incelemenin yapıldığı Liman Başkanlığınca eksiklikler konusunda kıyı tesisi işletmecilerinin bilgilendirilmesi önem arz etmektedir. 3

4 Liman tesisi program dışı denetim sonuçlarının değerlendirilmesi Liman Başkanlıklarımızca yürütülen liman tesislerine yönelik program dışı denetimler sonucunda tespit edilen bu eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak liman tesisleri işletmecileri talimatlandırılmış olup, liman başkanlıklarınca konunun takibi önem arz etmektedir. Tespit edilen eksikliklerin değerlendirilmesi neticesinde yoğun olarak görülen eksiklikler ortaya çıkarılmıştır. 4

5 ARAÇ/YAYALARIN AYNI ÇIKIŞI KULLANIMINA GÖRE İSKELELERİN DURUMU ARAÇ/YAYALARIN AYNI ÇIKIŞ YOLUNU KULLANIM DURUMU 5

6 YANGIN DONANIMINA GÖRE TESİSLERİN DURUMU 6

7 USTURMAÇA, BABA VE ANALE DONANIMLARI DURUMU 7

8 AYDINLATMA 8

9 UYARI İŞARETLERİ 9

10 İLK YARDIM 10

11 Liman Tesisi Denetimleri Eğitimi [Sertifikalı Teknik Eğitim Programı (STEP)] Bakanlığımızca denizcilik idaresi merkez ve liman başkanlıkları teknik personeline yönelik sertifikalı teknik eğitim programı (STEP) uygulamaya konulmuş olup, bu çerçevede eğitim verecek eğitimciler belirlenmiştir. Liman Tesisleri işletme izni denetimlerine ilişkin olarak düzenlenecek STEP kapsamındaki Eğitim Programına 2011/5 sayılı Genelgeye göre; ITDK da görev alması uygun görülen Liman Başkanı, Şube Müdürü, Denizcilik Uzmanı, Denizcilik Uzman Yardımcısı, GS Uzmanı, Uzman, Araştırmacı ve Mühendis ünvanlarındaki personel katılacaktır. 11

12 Liman Tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri Liman tesislerinde istihdam edilecek personelin eğitimi ile ilgili olarak; tesiste operatör istihdamı var ise ilgili personele ilişkin yetkili kurum/kuruluşlarca verilmiş operatör sertifikası, LPG tesislerinde personelin LPG Yetkili Personel Belgesi, İş Güvenliği Uzmanı tarafından düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sertifikası/kaydı veya bünyelerinde teknik emniyet birimi barındıran kuruluşların kendi personeline verdiği eğitim belgesi/kayıtları kabul edilecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca yetkilendirilmiş olan İş Güvenliği Uzmanlarınca, Limanlarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği denetimleri 01 Ocak 2013 tarihi itibariyle başlamış bulunmaktadır. 12

13 Liman Başkanlıkları tarafından İdaremize iletilen talepler 1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uhdesinde bulunan Balıkçı Barınaklarının Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamından çıkarılması, Söz konusu kıyı tesisleri İdaremiz tarafından asgari emniyet gerekleri çerçevesinde denetlenmekte olup, bunun yapılmaması halinde balıkçı barınaklarında otorite boşluğu oluşacaktır. 13

14 2-Kıyı yapılarının denetleme süresi 15 gün olarak istenmiş, ancak faaliyet sıklığı ve iş yoğunluğuna göre ihtiyaç duyulması halinde ve diğer durumlarda sürenin uzatılması, Bu talimat TKYGM tarafından verilmiş olup, anılan genel müdürlükçe cevaplandırılması uygun olacaktır. 3- Diğer kurumların deniz ve kıyı alanlarındaki yetkileri incelenerek kurumumuz bu konularda görüş veren değil yetkili olan, yönlendiren, düzenleyen ve denetleyen bir yapıya kavuşturulmalı, Limancılık faaliyetlerine yönelik kıyı tesislerinin planlanması ve imar planlarının onaylanması işleminin Bakanlığımızın yetki ve görevleri arasına alınması uygun olacaktır. 14

15 4- Marinalarda bulunan çekek yerlerinin, Tersane, Tekne, İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliği ve Kıyı Tesislerine İşletme İzni verilmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamına alınması, Çekek yerleri limancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü tesisler kapsamında olmadığından Kıyı Tesislerine İşletme İzni verilmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamına alınması uygun görülmemektedir. 5- Kıyı yapılarına işletme izni verilmesi ile ilgili kontrol listeleri yapılması, İşletme izni verilmesi ile kontrol listeleri 2011/5 sayılı Genelgemizde bulunmaktadır. 15

16 6-Ahşap iskelelerin boyu kıyıdan denize doğru 20 metre ile sınırlandırılmış olup, bazı sığ denizlerde belirtilen uzunluk yeterli gelmemektedir. Konunun ele alınması, Bu konu mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yürürlüğe konulan 2011/1 sayılı Genelge çerçevesinde yürütülmekte olup, ihtiyaç görülüyorsa ilgili mevzuatta düzenleme yapılması uygun olacaktır. 7- Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Hakkında Yönetmelik gereği kurulacak İTDK larda Liman Başkanı dahil 3 personelin imzasının yeterli olacağı hususunun tartışılması, Yönetmelik gereği ilgili Liman Başkanı ile birlikte 3 personelin bulunması uygun görülmektedir. 16

17 ACENTELİK İŞLEMLERİ Uygulamaya konulan Gemi Acenteliği Yönetmeliği kapsamında; 01/02/2013 tarihi itibari ile; 938 acente ve 271 acente şubesi yetkilendirilmiştir, 3146 acente personeli adına personel tanıtım kartı düzenlenmiştir. Mevzuat çalışmaları 05/03/2012 tarihinde yürürlüğe konulan Gemi Acenteliği yönetmeliği doğrultusunda Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesinde gerekli düzenlemeler yapılarak yayımlanmak üzere onaya sunulmuştur. Gemi Acenteleri Yönetmeliğine göre Acentelere Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ hazırlanarak ilgili kuruluşların görüşüne açılmıştır. Acentelere yönelik denetimlerde uygulamada birlikteliği sağlamak amacıyla, Denetim Uygulamaları Talimatı hazırlanmış olup onayı müteakip Liman Başkanlıklarına duyurulacaktır. 17

18 ACENTELERİN DENETİMLERİ Liman Başkanlılarımızca, gemi acentelerine yapılan denetimler sonunda düzenlenen Denetim Çizelgelerinin incelenmesi neticesinde; Transitlog Belgelerine gerekli bilgilerin girilmesinde kullanılması kaydıyla, Acente Yetki Belgesi olmadan adlarına kullanıcı kodu ve şifre tahsis edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Yat ve Marina işletmecilerinin, kullanıcı kodu ve şifre tahsis edilmesini acentelik hizmeti verme izni olarak da değerlendirdikleri, Beyan edilmeyen adres ve iletişim bilgilerinde veya ortaklık yapısında değişikliklerin olduğu, Görevden ayrılan personele ait gönderilmeyen veya süresi dolan ve yenilenmeyen Personel Tanıtım Kartlarının olduğu, tespit edilmiştir. 18

19 ACENTELERİN DENETİMLERİ Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Yat ve Marina işletmecilerine sisteme bilgi girişi yapabilmeleri için kullanıcı kodu ve şifre verilmiştir. Acente Yetki Belgesi olmayan marinalar Liman Başkanlıklarımızda acente işlemi yaptıramazlar. Acente atamadan veya Acente Yetki Belgesi olmadan, bayrak ayrımı gözetmeksizin tüm yatların ve Türk Bayraklı gemilerin sahibi olan kişiler ile kaptanları veya gemi personel listesinde ismi bulunan güverte zabitleri marifetiyle gemi acenteliği faaliyetine giren işlemleri yaptırabilirler. Süresi dolup yenilenmeyen ve görevden ayrılan kişilere ait Personel tanıtım kartlarının iade edilmesi gerekmektedir. Yetki belgesi üzerindeki, unvan ve Adres bilgileri ile kullanılan antetli kağıttaki ve firma kaşesindeki bilgilerinin aynı olması gerekmektedir. Üzerinde tarih olmayan Acente ve Şube Yetki Belgelerinin 01/04/2013 tarihine kadar vize yaptırılması gerekmektedir. 19

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla olabilecek güvenlik tehditlerinin

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. XXX/2872E.445 R.Gazete No. 27757 R.G. Tarihi: 12.11.2010 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

YÖNETMELİK HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (SHY-HUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (SHY-HUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28734 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (SHY-HUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Yayın No: 10 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ Editör Dr. Fazıl AYDIN Yayına Hazırlayam Muharrem GÖZÜKÜÇÜK Çalışma Uzman Yardımcısı Ankara, 2014 T.C.

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce,

Detaylı

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI MEVCUT YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre görevlilerinin

Detaylı

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03. İlk yardım Yönetmeliği RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762 İlk yardım Yönetmeliği İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.2004

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK 21 Kasım 13 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28828 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK (06.05.14 TARİH VE

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı... VALİLİĞİNE (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) GENELGE 2014/2

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı... VALİLİĞİNE (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) GENELGE 2014/2 T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sayı : 34202324-010.06.02- Konu : Uygulama Genelgesi hk... VALİLİĞİNE (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) GENELGE 2014/2 29/05/2009 tarihli ve 5902

Detaylı

Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180

Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180 Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm VII Kısım A, paketli tehlikeli yüklerin taşınmasını

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ UYGULAMASINDA YENİ DÜZENLEMELER NELER GETİRİYOR?

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ UYGULAMASINDA YENİ DÜZENLEMELER NELER GETİRİYOR? YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ UYGULAMASINDA YENİ DÜZENLEMELER NELER GETİRİYOR? Tevfik BAYHAN* I- GİRİŞ Yabancıların çalıştırılması ve çalışma izni alınmasına ilişkin genel düzenlemeler, 4817 sayılı Yabancıların

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Şubat 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29271 YASAMA BÖLÜMÜ KANUN MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukukî Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukukî Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev

Detaylı

DÖKME YÜK GEMİLERİNİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YÜKLENMESİ VE BOŞALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Dökme yük gemileri ile bunların

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

KAYNAK YÖNETİMİ VE BALIKÇILIK YAPILARI DAİRE BAŞKANLIĞI

KAYNAK YÖNETİMİ VE BALIKÇILIK YAPILARI DAİRE BAŞKANLIĞI BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK YÖNETİMİ VE BALIKÇILIK YAPILARI DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: KAYNAK YÖNETİMİ VE BALIKÇILIK YAPILARI

Detaylı

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ

GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge; gemiadamları eğitimleri ve sınavlarının asgari gerekleri ile eğitim kurumlarının

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı