ORGANİK TARIM KONTROL VE SERTİFİKASYON SÖZLEŞMESİ GENEL ŞARTLARI. 1. Müteşebbisin Hak Ve Yükümlülükleri ORTAR ın Hak Ve Yükümlülükleri...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORGANİK TARIM KONTROL VE SERTİFİKASYON SÖZLEŞMESİ GENEL ŞARTLARI. 1. Müteşebbisin Hak Ve Yükümlülükleri... 2. 2. ORTAR ın Hak Ve Yükümlülükleri..."

Transkript

1 Sayfa No 1/12 1. Müteşebbisin Hak Ve Yükümlülükleri ORTAR ın Hak Ve Yükümlülükleri Genel Şartlar Sözleşmenin Feshedileceği Ve Sertifikanın Geri Çekileceği Durumlar Sertifikanın Yanıltıcı Kullanımı Ve Prosedür Sertifikanın Haksız Kullanımı Ve Prosedür... 11

2 Sayfa No 2/12 1. Müteşebbisin Hak ve Yükümlülükleri 1) Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kurallarına uygun olarak sertifikalandırıldığı ürün(ler)de organik tarım faaliyetini sürdürmek 2) Müteşebbis talep ettiği faaliyetlerle ilgili olarak ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve ORTAR kıstaslarına uymak. Kuralların ihlal edilmesi durumunda müteşebbisin tüm hakları geçersizdir. 3) Bünyesinden bir kişiyi ORTAR ın muhatabı olarak atamak 4) ORTAR a organik tarımsal faaliyeti ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri vermek, her türlü değişikliği bildirmek, üretimin her aşamasında gerekli kontrolün yapılabilmesi için işletmenin organik üretimle ilgili her birimini ORTAR a açmak (ORTAR organik tarım faaliyetinin her aşamasını istediği anda kontrol eder). 5) Kontrol personelinin üretim yerlerine, zorunlu kayıtlara ve destekleyici dokümanlara (faturalar, vergi kayıtları, sevk irsaliyesi gibi) erişilmesini sağlamak. Kontrol esnasında; ürün miktarı, depo dokümanları, ürünü kime sattığı, satış faturaları ve nakliye ile ilgili irsaliye makbuzları gibi belgeleri her ürün partisi için ORTAR a vermek 6) Şüpheli durumlarda kontrol işlemi çerçevesinde bir numune alınarak ORTAR ın anlaşmalı olduğu laboratuvarlara analize gönderilir. Numunenin alınması başvuran tarafından imzalanarak onaylanacak ve sonuçlar başvurana bildirilecektir. Bunun için Kontrol personeline kontrol ve sertifikasyon amaçlı analiz için gereken tarımsal ve tarımsal orijinli olmayan tüm bileşenleri (katkılar, tatlandırıcılar vs) ve bitkisel/hayvansal orijinli tüm ürünler ve materyalleri sağlamak 7) Faaliyet alanını tam olarak tanımlamak ve aldığı önlemleri yetkilendirilmiş kuruluşa bildirmek 8) İlgili yönetmelik hükümlerine uyacağına ve her türlü kontrole izin vereceğine dair bir taahhütnameyi yetkilendirilmiş kuruluşa vermek 9) Faaliyet alanı ile ilgili bilgileri kapsayan organik tarıma geçiş ve üretim planları hazırlamak 10) Bütün organik tarım faaliyetlerinin izlenebilirliği ile ilgili her türlü kaydı tutmak ve kontrol esnasında ORTAR a ibraz etmek 11) Organik tarım faaliyetleriyle ilgili tüm verileri ve üretimin her aşaması ile pazarlama sırasında yapmış olduğu uygulamaların kayıtlarını tutmak. Bu bilgiler yıllık kontroller sırasında veya gerek duyulduğunda ORTAR a verilmesi gerekmektedir. 12) ORTAR tarafından organik üretim metodundan çıkarılması halinde veya kendi isteğiyle organik üretim metodunu uygulamaması durumunda, yeni durumunu ürünün alıcısına yazılı olarak bildirmek 13) Ürettiği, işlediği, ithal ettiği yada başka bir müteşebbisten satın aldığı ürünün Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine uygun olmadığından kuşkulanıyorsa bu durumu yetkilendirilmiş kuruluşa bildirmek 14) Kontrol / Sertifikasyon öncesi ve sonrası yapılacak kontrollerde organik tarımla ilgili faaliyetlerini Kontrolör e bildirmek, onların isteyeceği bilgileri doğru ve zamanında vermek, çalışmalarında her türlü kolaylığı sağlamak 15) Ürün modifikasyonları, üretim prosesindeki, eğer ilgiliyse ürünün uygunluğunu etkileyen kalite sistemindeki değişiklikleri, unvan değişikliklerini, adres değişikliklerini, tüzel kişilik değişikliklerini en geç takip eden bir ay içinde ORTAR a yazılı olarak bildirmek, bu değişiklikler sonucu sertifikalı ürünün serbest bırakılmasına ORTAR tarafından bildirilene kadar izin verilmemek. 16) Sertifikasyon kapsamındaki ürünlerle ilgili gelen tüm şikayetleri kaydetmek, şikayetleri ve buna karşın gerçekleştireceği düzeltme ve düzeltici faaliyetleri ORTAR a ibraz etmek

3 17) Varsa üretici grubu adına ORTAR ile sözleşme yapmak Sayfa No 3/12 18) Aracı tüccar, depolama, işleme ve benzeri fason hizmetleri yaptırdığı gerçek ve tüzel kişi ile sözleşme yapmak 19) Orman ve doğal alanlardan ürün toplayacaksa, ürün toplamadan önce, bu alanların mülkiyetinin veya kullanma hakkının ait olduğu makamdan yazılı izin alarak ORTAR a başvurmak 20) Su ürünleri üretimi yapacaksa, kamuya ait alanda üretim yapacaksa, ilgili kurumdan alınacak yazılı izin ile ORTAR a başvurmak 21) Gerçekleştirilen kontroller sırasında Kontrolörler tarafından bir uygunsuzluk ya da uygunsuzluk kaynağı belirlendiğinde durumdan derhal müteşebbis haberdar edilir. Durumla ilgili aşağıdaki hususlar gözden geçirilir ve alınan tedbirin yeterli olmadığı durumlarda uygunsuzluk olarak değerlendirilir: - Müteşebbisin durumdan haberdar olup olmadığı, - Müteşebbisin bu durumu uygunsuzluk olarak tanımlayıp tanımlanmadığı, - Durumla ilgili uygun bir düzeltici faaliyet kararı alınıp alınmadığı, - Eğer gerekiyorsa, durumun yasal açıdan bildiriminin yapılıp yapılmadığı. 22) Organik tarım kapsamında almış olduğu danışmanlık faaliyetleri hakkında ORTAR a bilgi vermek 23) Gerekli olduğunda, akreditasyonun tetkiki kapsamında, bir gözlem tetkikinin (akreditasyon Kurumunun sertifikasyon/gözlem kontrolüne gözlemci göndermesi) yapılmasına izin vermek 24) Sahip olduğu ürün sertifikasının askıya alınması veya sertifikasyon sözleşmesinin feshinden sonra sertifikasını kullanmayı ve ona atıf yapmayı durdurmak, sertifikalı olduğunu belirten her türlü dokümanı, tanıtım malzemesini, reklam faaliyetlerini ve logoyu taşıyanların kullanımını durdurmak 25) Kontrol / Sertifikasyon hizmeti ile ilgili faturaları karşılıklı mutabık kalınan sürede ödemek 26) Sertifika kullanım hakkına sahip olduğu sürece müteşebbis, ORTAR ürün sertifikası ve logosunu ORTAR tarafından yayınlanan ve sertifika ve logo kullanımını düzenleyen prosedürlere uygun olarak kullanabilir 27) Uygunluk belgesinin askıya veya geriye alınması durumlarında müteşebbis ORTAR tarafından verilen uygunluk belgesini geri vermek ve belgeli ürünün organik adı altında satışını ve reklâmını durdurmak zorundadır 28) Müteşebbis, Sertifiker kararlarına itiraz edebilir. İtiraz Komitesi, ORTAR dan kaynaklanan bir hatanın itiraza sebep olduğuna karar verirse, yapılacak çalışmaların masrafları müteşebbisten talep edilmez. 29) Müteşebbis sözleşme süresince faaliyetlerini ve ORTAR ile ilgili kendine yapılan şikayetleri kayıt altına alarak, kontroller sırasında göstermek ve ORTAR a iletmek zorundadır. 30) Daha önce çalışılmış yetkili kontrol ve sertifikasyon kurumu adı ve bu kurum tarafından müteşebbise uygulanmış ceza varsa bunlar ORTAR a bildirilmelidir. 31) Ekolojik tarım sistemine giren ve bu sözleşmeyi imzalayan üretici/firma kontrol ve sertifika ücretini fiyat teklifinde belirlenen zaman dilimi içerisinde öder. Ödemenin aksaması veya yerine getirilmemesi halinde lisans ve/veya uygunluk beyanının kaldırılması hakkı saklıdır. 32) Bu sözleşmenin hakları ve sorumlulukları müteşebbisin kendisine aittir, başka kişi ve kuruluşlara herhangi bir iş için kullandırılamaz. 33) Üretici gruplarıyla çalışıldığında grup lideri diğer üreticilerle olan sözleşmelerin imzalatılmasından sorumludur.

4 Sayfa No 4/12 34) ORTAR tarafından müteşebbise bildirilen belgelendirme metot ve prosedürlerindeki değişikliklerin uygulanma sorumluluğu, müteşebbise aittir. 35) Takip kontrolü Uygunsuzlukların giderildiğinin doğrulanmasının ancak yerinde etkin bir şekilde yapılabileceği durumlarda takip kontrolüne karar verilir. Takip kontrolü, tetkiki takip eden birinci ayın sonuna kadar tamamlanmalıdır Eğer uygunsuzluk 1 ay içerisinde kapatılmaz ise Sertifiker, Kontrolörün bu yöndeki tavsiyesini onaylaması şartı ile sertifikasyon prosesi Şirket Müdürü tarafından sonlandırılır. Bu aşamadan sonra müteşebbisten tekrar sertifikasyon talebi gelirse, ilk sertifikasyon kontrolü uygulaması yapılır 2. ORTAR ın Hak ve Yükümlülükleri 36) Müteşebbis tarafından sağlanan bilgileri yalnız kararlaştırılan amaç çerçevesinde kullanmak ve bütün bilgileri gizli tutmak; kendisine emanet edilen dokümanları müteşebbisin yazılı izni olmadan üçüncü taraflara iletmemek, personel ve kontrolörlere gizliliğe uyacaklarına dair taahhütname imzalatmak 37) Kontrol / Sertifikasyon hizmetini müteşebbisin talep ettiği ilgili yönetmelik ve ORTAR prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirmek 38) Kontrol sonuçlarını kapsayan ve ilgili yönetmeliğe uygun bir kontrol raporu hazırlamak 39) Kendisini etkileyen ORTAR dokümantasyonundaki değişikliklerden müteşebbisi haberdar etmek 40) Kontrolün / Sertifikasyonun esas alındığı yönetmelik şartlarındaki değişikliklerden müteşebbisleri yazılı olarak haberdar etmek 41) Şüpheli durumlarda kontrol işlemi çerçevesinde bir numune alınarak ORTAR Kontrol ve Sertifikasyon kuruluşunun anlaşmalı olduğu laboratuvarlara analize göndermek, numunenin alınması ve gönderileceği laboratuvarın başvuran tarafından imzalanarak onaylanmasını sağlamak ve sonuçları başvurana bildirmek. 42) Orman ve doğal alanlardan toplanan ürünler için müteşebbisten uygun belgeleri temin ederek, geçiş süreci uygulamamak, 43) Su ürünleri ve deniz yosunu yetiştiriciliği için geçiş sürecini, tür özelliğine göre belirlemek, Doğal toplamada toplama alanındaki doğal tür sürdürülebilirliğini ve ortamın devamlılığını dikkate almak, 44) Müteşebbisin ürün modifikasyonları, üretim prosesindeki, eğer ilgiliyse ürünün uygunluğunu etkileyen kalite sistemindeki değişikliklerin sertifikalı ürünün serbest bırakılmasına engel teşkil edip etmediğini belirlemek ve durumu müteşebbise iletmek 45) Müteşebbis hakkında bir şikayet olduğunda ORTAR, hakkında şikayet olan müteşebbisten yapılan düzenlemelerle ilgili bilgi talep edebilir. Şikâyetin önemi esas alınarak müteşebbiste kontrol yapılabilir. Müşteri şikâyetinin çözümü konusunda taraflar arasında mutabık kalınamama durumunda ORTAR, konuyu İtiraz Komitesi ne götürebilir. İtiraz Komitesi nin kararının ORTAR aleyhinde olması durumunda ORTAR, gereken faaliyeti hiçbir bedel talep etmeden gerçekleştirir. 46) Yılda en az bir kez işletme ziyaret edilir, habersiz kontroller de programın bir parçasıdır. Söz konusu yönetmeliklerde belirlenen kontrol sistemine göre organik tarım faaliyetleri, kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun kontrolörleri tarafından (ilgili işletmenin kontrol edilmesi için gerekli nedenlerin olduğu düşünülüyorsa) üretici olmadan da denetlenebilecektir. 47) ORTAR; kontrol ile ilgili edindiği tüm bilgileri gizli tutmak zorundadır ve bu sözleşme bitiminden sonrası için de geçerlidir. Bu aynı zamanda ORTAR ın tüm elemanları için geçerlidir.

5 Sayfa No 5/12 48) ORTAR tarafından elde edilen başvuru sahibine ait tüm bilgiler üçüncü şahıslara müteşebbisin yazılı izni ile verilir. Yasal gereklilik durumunda başvuranın bilgileri ilgili mercilere ORTAR tarafından başvuranın izni olmaksızın verilebilir. ORTAR tarafından gerekli hallerde başvurana bilgilerin ilgili mercilere ne zaman ve hangi nedenle verildiğini açıklayan bir yazı gönderilir. 49) Müteşebbis tarafından sözleşme süresince organik tarım mevzuatlarına uygun olmayan faaliyetlerin tespit edilmesi durumunda ORTAR bu faaliyetlerin önlenmesi için gerekli ikazlarda bulunmaya ve gerektiği durumda bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etmeye yetkilidir. Anlaşmanın fesh edilmesinden sonra müteşebbisin bütün hakları geçersiz sayılır. 50) ORTAR, sadece kontrol raporunun doğruluğu hakkında yükümlüdür, verilmeyen bilgiler nedeniyle ortaya çıkan zararlardan mesul değildir. 51) ORTAR Kontrolörü, organik sertifikanın verileceği kontrolde veya ilgili yönetmelik hükümlerine uymayan üretim teknikleri ve girdilerin kullanıldığından şüphe duyduğu durumlarda; analiz amaçlı ürün örnekleri alabilir. Ürün örneği; tüm ürünü temsil edecek şekilde arazide veya işletmede çapraz olarak ve kontrol sırasında kontrolör tarafından alınır. Ürün ve kalıntı analizleri, Bakanlıkça yetkilendirilen laboratuvarlarda yaptırılır. Bu laboratuvarlar, TS EN ISO / IEC te TÜRKAK veya yurt dışı laboratuvar ise karşılıklı tanınma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından akredite laboratuvarlardır. Numunelerin gönderileceği laboratuvarlar yukarıda belirtilmiş olup sözleşmenin imzalanmasıyla teyit edildiği kabul edilir. 52) Verilen sertifikanın devamı için piyasadan alınması istenen numuneler; müteşebbisin / işletmenin kendi satış noktalarından veya kendi mağazalarından sertifikası ile satılan ürününden alınır, üçüncü şahıslara satışlarda veya ticarete konu olması halinde numune almaya yetkili birimlerin numune alması halinde bildirilen sonuçlar değerlendirilir. 53) Kontrol ve sertifikasyon metot ve programında herhangibir değişiklik olduğu durumlarda; müteşebbis ORTAR tarafından haberdar edilecektir. 54) ORTAR, verilen sertifikanın askıya alınması, geri çekilmesi, iptali durumlarında müteşebbise yazılı olarak bilgi verir. 55) Sertifikasyon; askıya alınırsa, geri çekilirse, iptal edilirse veya kapsam daraltılırsa; ORTAR tarafından ürün belgesinin devam ettiği yönünde hiçbir emare olmamasını sağlamak amacıyla resmi belgelendirme dokümanlarında, kamuya açık bilgilerde, işaretlerin kullanımı için verilen izinler vb. de gerekli tüm değişiklikleri yapılır. 3. Genel Şartlar 56) Organik tarım, ORTAR kontrolünde yapılır. 57) ORTAR, başvuruda bulunan müteşebbisin organik tarım metoduyla üretime başlayıp başlayamayacağına karar verir. 58) Çevre kirliliğinden şüphe duyulan alanlarda organik tarım yapılıp yapılmayacağına, ORTAR tarafından karar verilir. 59) Organik tarımda topraksız tarıma izin verilmez. 60) ORTAR sözleşme yaptığı; organik bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi, arıcılık yapan müteşebbisi OTBİS e kaydeder, geçiş sürecine alır. "Organik tarım geçiş süreci ürünüdür" etiketiyle pazarlanır. Ürün toplamada geçiş süreci uygulanmaz. 61) Geçiş sürecinin uzamasına ya da kısaltılmasına Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik e göre ORTAR karar verir. 62) Bir işletmede, organik tarım metodu ile üretilen ürün ile aynı tür ve çeşitten olan yada bu ürünlerden kolaylıkla ayırt edilemeyen konvansiyonel ürünler bir arada üretilemez. Ancak, çok yıllık bitkisel ürünlerin üretiminde, o Müteşebbisin, işletmenin tamamını engeç beş yıllık plan dahilinde organik üretime geçireceğini taahhütte bulunması halinde,

6 Sayfa No 6/12 o Her birimden hasat edilen ürünlerin ayrı ayrı yerlerde tutulmasını sağlayacak önlemlerin alınması halinde, o ORTAR in, ürünlerden her birinin hasadından en az 48 saat önce haberdar edilmesi halinde, o Müteşebbisin, hasadın tamamlanmasından hemen sonra, elde edilen ürünlerin kesin miktarı ile ayırt edici özellikleri konusunda ORTAR I bilgilendirmesi ve bu ürünlerin diğerlerinden ayrı tutulması için gerekli önlemlerin alındığını teyit etmesi halinde, aynı ürünün organik ve konvansiyonel üretiminin aynı işletmede yapılmasına ORTAR tarafından izin verilir. 63) Organik ürün ticareti yapan müteşebbis, her bir parti satışını "Ürün Sertifikası" ile belgelendirmek zorundadır 64) Organik ürünler, organik ürün olduğu açıkça belirtilerek satılır. Organik ürünlerin, konvansiyonel ürün ile karışmaması ve organik niteliğinin korunması organik ürün satışı yapan müteşebbisin yükümlülüğündedir. 65) Müteşebbis, organik ürünleri toptancı ve perakendeciler de dahil olmak üzere diğer birimlere taşıma sırasında içeriğinde herhangi bir karışmaya neden olmayacak biçimde uygun paket, konteynır veya kapalı araçlarda, ihtiyaç duyulan bilgilerle izlenebilirliğini sağlayacak şekilde taşınmasını sağlamakla yükümlüdür. 66) Kontrol sistemine dahil olan iki müteşebbis arasında, kapalı olmayan araç, konteynır yada paketlerin bir veya birden fazla sayıda nakliye işlemi, ürün hakkında müteşebbisin adı, adresi, ürünün adı, etiket bilgileri, ORTAR in adı, kod numarası gibi gerekli bilgileri içeren evraklarla birlikte, gönderici ve alıcı tarafların yetkilisi yada ORTAR in bilgisi ve onayı ile olmalıdır. 67) Müteşebbis tarafından depolama koşulları ile depolanan organik ürünün giriş ve çıkış miktarları ve tarihine ilişkin kayıtlar düzenli olarak tutulur. Yetkilendirilmiş kuruluşa onaylatılır ve çizelgenin bir nüshası müteşebbis tarafından, diğer nüshası yetkilendirilmiş kuruluş tarafından saklanır. 68) Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre üretilmeyen ürün etiketinde, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik e uygun üretildiği, hazırlandığı, işlendiği, ambalajlandığı, depolandığı ima ve beyan edilemez. 69) Organik olmayan ürünler etiket ve ambalaj dizaynıyla, organik ürün etiket ve ambalaj dizaynını çağrıştıracak nitelikte ve benzerlikte olamaz. Böyle ürünler için organik tarımsal ürün olarak marka, patent ve tescil alınamaz. 70) Organik olmayan ürünler için, tüketicide organik ürün izlenimi oluşturacak, haksız rekabete neden olacak, bio, biyo, eco, eko, org ön ekleri kullanılamaz. 71) Müteşebbis, faaliyetleriyle ilgili ORTAR tarafından istenilen kayıtları düzenli olarak tutmak zorundadır. 72) Üretim aşamasında Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamaların saptanması halinde; müteşebbis organik üretime geçiş sürecinde ise, süre ORTAR tarafından uzatılır, bu süreyi tamamlamışsa tekrar geçiş sürecine geçirilir ve müteşebbise yazılı olarak bildirilir. Uzatılan geçiş süresi sonunda Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamaları tekrarladığı tespit edilen üretici müteşebbislerin sözleşmesi feshedilerek Komiteye bildirilir. 73) ORTAR tarafından yapılan kontrollerde arazide toprak koruma tedbirleri alınıp alınmayacağına karar verilir. 74) Toprak koşulları ile topraktaki veya bitkideki besin maddelerinin yararlılığının artırılması için Ülkemiz tarımsal üretiminde genel olarak kullanımına izin verilmiş olan mikroorganizma preparatları ORTAR onayı ile kullanılabilir

7 Sayfa No 7/12 75) Organik gübre ve toprak iyileştiricilerin üretimi, ithalatı ve ihracatı için Bakanlıktan izin alınır. Bu izinlerden sonra, organik tarımda kullanılacak organik gübre ve toprak iyileştiricileri için ORTAR tarafından uygunluk belgesi veya sertifika verilir. 76) Organik tarımda hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesinde kullanılacak girdilerin üretimi ve ithalatı için Bakanlıktan izin alındıktan sonra bu girdilere, ORTAR tarafından organik tarımda kullanılacağına dair uygunluk belgesi veya sertifika verilir. 77) Sanayi ve şehir atık suları ile drenaj sisteminden elde edilen drenaj suları organik tarımda kullanılamaz, gerekli hallerde suyun uygunluğuna ORTAR tarafından yapılacak kontrollerde karar verilir. 78) Organik gübre stoklama kapasitesi ya da yayılan nitrojen miktarı, kullanılan tarımsal alanda tek ürün için 170 Kg/N/Ha/Yıl ı aşamaz. Bu miktar aşıldığında, müteşebbisin aynı bölgede başka bir alan edinmesi veya ORTAR in onayı ile komşu işletmelerde bu olanağı sağlaması gereklidir. ORTAR çevre koruma maksadıyla stoklama kapasitesini azaltabilir. 79) Organik hayvansal üretimde Geçiş süresi, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik esaslarına göre ORTAR tarafından belirlenir. Sürünün büyütülmesi ve/veya sürünün yenilenmesi için organik olarak üretilen hayvanların bulunamaması halinde her yıl yetişkin büyük baş hayvanların maksimum % 10 u, domuz ve küçük baş hayvanların maksimum % 20 si dişi olarak, yetkilendirilmiş kuruluşun onayı ile organik olmayan üretim yerlerinden getirilebilir. Bu oranlar Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen durumlarda ORTAR onayı ile sürünün % 40 ı oranında artırılabilir Organik hayvan yetiştiriciliğinde pet ve süs hayvanı dışında organik olarak üretilmiş kaba ve kesif yemler kullanılır. Zorlama besleme yapılmaz, Yem öncelikle işletmeden temin edilir, mümkün olmaması halinde yönetmelik ekleri dikkate alınırak diğer işletmelerden sağlanır.. Ortalama rasyon kuru maddesinin % 30 u geçiş süreci maddeleri içerebilir,işletmeden temini halinde bu oran % 60 a çıkaryavru beslemede ana sütü esastır, yönetmelik süreleri dikkate alınır Yıl içerisinde değişik dönemlerde otlatmaya imkan sağlanır.kaba yemler rasyonda % 60 tır. ORTAR, süt üretimine yönelik hayvanlarda laktasyonun başlarında azami 3 aylık bir süre için bu oranın % 50 ye indirilmesine izin verebilir Yemlerin yalnızca organik üretimden sağlanamaması halinde sınırlı oranda konvansiyonel yeme izin verilir. Doğal afetler nedeniyle yem üretiminin azalması halinde, afet bölgesinde kısa bir süre için Komitenin belirleyeceği oranda konvansiyonel yem maddelerinin hayvan beslenmesinde kullanımına izin verilebilir Yem fabrikalarında organik olarak üretilecek yemler öncelikle yetkilendirilmiş kuruluşca organik olduğuna dair uygunluk belgesi verildikten sonra rasyon formülleri Bakanlıkça tescil edilir. Ancak bu işlemden sonra ORTAR kontrolünde yem fabrikalarında organik yem üretimine geçilir. Hayvan sağlığı ve veteriner müdahalesi ve yetiştiricilik şartları : Aşı uygulamaları, parazit tedavisi veya ülkemizce zorunlu olarak belirlenen hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programları haricinde, bir hayvanın veya hayvan grubunun bir yıl içerisinde üçten, bir yıldan az ömürlüler birden fazla kimyasal sentezlenmiş veteriner tıbbi müstahzarlar veya antibiyotiklerin uygulanması halinde, söz konusu hayvanlar veya bu hayvanlardan elde edilen ürünler organik ürün olarak satılamaz ve ORTAR izni ile yeniden geçiş sürecine alınır. Veteriner ilaçlarının uygulandığı zamanlar; aktif farmakolojik madde de dahil ürünün tipi, konulan teşhis, dozu, uygulama şekli, tedavi süresi ve ilacın yarılanma süresi açıkca kaydedilmeli ve ürünler organik ürün olarak pazarlanmadan önce ORTAR e bilgi verilmelidir. Koyunlarda kuyruk kesme amacı ile elastik bant takılması, kuyruk kesme, diş kesme, gaga kesme ve boynuz köreltme uygulamaları organik yetiştiricilikte sistematik olarak uygulanamaz.

8 Sayfa No 8/12 Yolma gibi yöntemler uygulanmaz. Bu uygulamaların bir kısmına genç hayvanlarda boynuz köreltme uygulamasında olduğu gibi güvenlik, hayvan sağlığı, rahatlığı ve hijyen için ORTAR tarafından izin verilebilir ORTAR tarafından hayvanların güvenliği ve refahı için, müteşebbisçe zorunluluğunun ortaya konulması koşulu ile hayvanların sınırlı bir süre için bağlanmasına izin verilebilir 10 baş veya daha az sayıdaki büyükbaş hayvan gruplarında, davranış ihtiyaçlarına uygun olarak grup içerisinde tutmak mümkün değilse, haftada en az iki kez otlatma alanlarına ve açık barınak alanlarına veya egzersiz alanlarına ulaşmalarını sağlamak koşulu ve ORTAR onayı ile bağlanabilirler. Hayvanların gruplar halinde yetiştirilmeleri durumunda grubun büyüklüğü; hayvan türünün gelişim evrelerine ve davranış biçimlerine bağlı olup, bir uzman görüşü ışığında ORTAR tarafından belirlenir. Besinin son döneminde büyükbaşlar, domuzlar ve küçükbaşlar, yaşam sürelerinin 1/5 ini geçmemesi kaydıyla ve her durumda ORTAR in belirleyeceği süre kadar kapalı alanlarda kalabilirler. ORTAR, barınakların boş bırakılması gereken dönemleri belirlerler. Bu gereklilik barınaklarda tutulmayan ve gün boyunca serbestçe gezinen küçük miktarlardaki kanatlılara uygulanmaz. Hayvan nakli ve kesim stressiz gerçekleştirilir, yatıştırıcı ilaç kullanılmaz Müteşebbisin, ORTAR ile yapacağı sözleşmede, hayvan gübresinin depolanması için yapılan tesislerin yeri ve tarifi, hayvan gübresinin yayılmasına ilişkin plan, hayvan gübresinin yayılmasına ilişkin diğer işletmelerle yapılan yazışmalar yer almalıdır 80) Organik Mantar Üretimi ORTAR ile sözleşme yapılarak organik mantar üretimi yapılabilir. Kompost organik işletmelerden gelen çiftlik gübresi ve hayvan dışkısından, olmaması halinde su hariç içeriği % 25 ini geçmeyen çiftlik gübresi ve hayvan dışkısından, organik saman, kimyasal işlem görmemiş torf ve odun,doğal yapılı toprak ve sulama suyu ile izin verilen katkılardan oluşur. 81) Organik Maya Üretimi Yönetmelik ve ekleri çerçevesinde ORTAR denetiminde üretilir. 82) Arıcılıkta ORTAR dan önceden izin alınması kaydıyla, işletmenin sahip olduğu konvansiyonel arı kolonileri, organik arıcılığa geçiş amacı ile kullanılabilir. Organik arıcılıkta geçiş süreci bir yıldır. Geçiş sürecinde balmumu organiğe dönüştürülür. Arıcılığa yeni başlandığında veya geçiş sürecinde organik olarak üretilen balmumunun pazarda mevcut olmaması durumunda, organik üretim biriminden alınmayan balmumunun kullanılmasına, analizlere dayanarak ORTAR tarafından izin verilir. Kovanların yerleştirildikleri alanlar kovan bilgileri ile birlikte kaydedilmelidir. 3 km lik yarıçap organik besin yeterliliği esastır. Kovanlar bulundukları yerden başka yere ORTAR bilgisi dahilinde taşınabilir. Tedavi edici etkilerinin öngörülen tedaviye uygun olması kaydıyla kimyasal bileşimli ilaçlar yerine fitoterapik ve homeopatik tedavi yöntemleri kullanılmalıdır. Bahsedilen ürünlerin kullanımı, kolonileri tehdit eden hastalık veya istilacıların yok edilmesinde etkili olmaması durumunda, ORTAR in sorumluluğunda, koruyucu olmayan kimyasal bileşimli ilaçlar kullanılabilir Sağlık veya felaket nedenleriyle yüksek hayvan ölümlerinin olması durumunda ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun kovanların mevcut olmaması halinde, geçiş sürecine tabi olmaları kaydıyla, ORTAR tarafından kovanların yeniden oluşturulmasına izin verilebilir.

9 Sayfa No 9/12 83) Organik deniz yosunu ve su ürünleri üretiminde Deniz yosunu yetiştiriciliği organik üretim için izin verilmeyen ürünler yada yapıyı etkileyecek kirleticilerin bulaşmadığı yerlerde yapılır. Doğal toplamada toplama alanındaki doğal tür sürdürülebilirliği ve ortamın devamlılığı dikkate alınır. Deniz yosunu hasat alanı için geçiş süreci altı ay,yetiştirme birimi için ise altı aydan fazla yada tam üretim sürecidir. Bakanlıktan aldığı izinle ORTAR ile sözleşme yapan müteşebbis geçiş sürecine alınır. Su ürünleri üretiminde geçiş süreci organizmanın türüne, dikkate alınan hayat döngüsüne veya üreme süresine, yetiştiricilik tekniği, su özellikleri ve tesisin yapıldığı yerin geçmişte kullanımına göre ORTAR tarafından kararlaştırılır. Yetiştiriciliğin gerçekleştirileceği suyun özellikleri veya müteşebbisin denizde yapacağı yetiştirme ünitelerinin uygunluğu, ORTAR tarafından onaylanır. Suyun yapay ısıtma ve soğutulmasına yalnızca kuluçka ve yavru yetiştirmede izin verilir. Yetiştiricilik tesislerinde, üretim faaliyetlerinin tümü ORTAR kontrolünde gerçekleştirilir Üreticinin yem maddelerinin tamamını organik tarımdan sağlayamaması halinde, organik olmayan yetiştiricilikten sağlanan yada insan tüketimi için yakalanan ürünlerden elde edilen balık unu ve balık yağının oranı % 30 yi geçmemek üzere ve belirli sürede ORTAR kontrolünde kullanımına izin verilir. Rasyon azami % 60 organik bitki ürünlerinden oluşur. Su ürünlerinin beslenme gereksinimlerini temin etmek için, bazı besin ilaveleri kullanılması gerektiğinde, vitamin ve mineraller ORTAR tarafından verilecek izne göre kullanılabilir. Stok yoğunluğu yetiştiriciliği yapılacak türlere göre ORTAR tarafından belirlenir. Coğrafi koşullar, tür sağlığı ve davranışı göz önünde bulundurularak yapay ışık kullanılır. Üreme dönemi hariç 16 saati geçemez. 4. Sertifikanın Askıya Alınacağı Durumlar ve Prosedür 84) Yıllık gözetim kontrollerinin öngörülen süreler içerisinde yerine getirilmemesi 85) Gözetim kontrollerinde, müteşebbisin sertifikalandırılan ürünün garanti altına alınamaz durumda olduğunun Kontrolörler tarafından tespit edilmesi ve Sertifikerlerin de bu yönde karar alması 86) ORTAR, eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesi için müteşebbise bir ay süre tanır. Bu süre sonunda tekrar kontrol eder. Eksiklik giderilmiş ise sözleşme aynen devam eder. Aksi halde bu prosedürde belirtilen yaptırımlar uygulanır. 87) Eğer sunulması taahhüt edilen dokümanlar, mutabık kalınan zaman içinde sunulmaz veya içerikleri yeterli olmazsa takip kontrolüne karar verilir. Minör / majör uygunsuzluk durumlarında (örn. müteşebbisin birçok yerinde uygulama bozuklukları veya tekrar uygulanan bir uygunsuzluk düzeltme işleminin yetersizliği) Şirket Müdürü ne sertifikanın geri çekilmesi tavsiye edilir. 88) Üretim aşamasında Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamaların saptanması halinde; müteşebbis organik üretime geçiş sürecinde ise, süre ORTAR tarafından uzatılır, bu süreyi tamamlamışsa tekrar geçiş sürecine geçirilir ve müteşebbise yazılı olarak bildirilir. Uzatılan geçiş süresi sonunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamaları tekrarladığı tespit edilen üretici müteşebbislerin sözleşmesi feshedilerek Komiteye bildirilir. a) Küçük Uygunsuzluk (örnekler) Uygun kaydın tutulmasında yükümlülüklerin eksik olması ya da yerine getirilmemiş olması Net bir kayıt sisteminin devam ettirilmesi için yükümlülüklerin eksik olması ya da yerine getirilmemiş olması Organik girdi sağlayıcılarının kayıp ya da zamanı geçmiş sertifikaları

10 Sayfa No 10/12 b) Tekrarlayan Küçük Uygunsuzluk (=daha büyük uygunsuzluk) (bkz a) c) Büyük Uygunsuzluk (örnekler) Sertifikalandırılmış ürünlerin organik bütünlüğünü riske atacak durumlar Sertifikalı ve sertifikalı olmayan ürünler arasındaki ayrımda eksiklik Organik olarak kullanılan alanlara aynı ürünün konvansiyonel ekimi (sadece yıllık ürünler) Yasak girdilerin istenmeyerek ya da farkında olmayarak kullanımı Ürün / hammadde akışındaki temele dönük sapma ya da şeffaf olmama Dokümanlara, alanlara, üretim ve depolamaya erişimdeki kolaylığın engellenmesi Örneklemenin reddedilmesi Sertifikasyon ücretinin ödenmemesi d) Büyük İhlal (örnekler) Tekrar eden büyük uygunsuzluklar (bkz c) Yasal olmayan girdilerin kasıtlı kullanımı Kasıtlı yanlış etiketleme Ayırma ve organik bütünlükle ilgili kasıtlı sahtekarlık 89) Kuruluşun, bünyesinde meydana gelen ve kontrol / sertifikasyon şartlarını değiştireceğinden dolayı ORTAR a bildirmesi gereken değişiklikleri bildirmemesi (adres değişikliği vb) 90) Müteşebbisin talebi 91) Müteşebbisin sertifika ve logo kullanım kurallarına uymaması 92) Müteşebbisin mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi 93) Müteşebbise, sertifikanın askıya alınma kararı Şirket Müdürü tarafından yazılı olarak tebliğ edilir. Kararın tebliğ tarihinden itibaren müteşebbis, sertifika/logo kullanımını durdurmak ve sertifika ile eklerini 15 gün içinde ORTAR e iade etmek zorundadır. İade etmediği takdirde öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmaz ise ORTAR yasal yollara başvurur. 94) Askıya alma süresince müteşebbis, sertifikaya ait haklardan faydalanamaz. 95) Sertifikanın askıya alınma nedeninin giderildiği kanıtlandığında, Sertifiker kararı ile sertifika askıdan kaldırılır. 96) Sertifikanın askıda kalma süresi en fazla 6 aydır. Ancak bu süre, özel durumlar için Sertifiker kararı ile en fazla 6 ay daha uzatılabilir. 4. Sözleşmenin Feshedileceği ve Sertifikanın Geri Çekileceği Durumlar 97) Sözleşmenin feshedilmesi ve sertifikanın geri çekilmesi Sertifiker yetkisindedir. 98) Verilen askı süresi sonuna kadar müteşebbisin kontrolün gerçekleştirilmesine müsaade etmemesi, 99) Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen faaliyetlerde (kontrol, doküman inceleme vb) müteşebbisin uygunsuzluklarını öngörülen sürelerde kapatmaması, 100) Müteşebbisin sertifikayı, kapsamında belirtilen ürünlerden farklı alanlarda kullanması, 101) Müteşebbisin kontroller sırasında eksik ve yanıltıcı bilgi vermesi,

11 102) Sertifikanın yanıltıcı ve haksız kullanımı, Sayfa No 11/12 103) ORTAR tarafından tahakkuk ettirilen ücretlerin fatura edilmesini takip eden 30 gün içerisinde ödenmemesi, 104) Müteşebbisin sertifikada belirtilen adreste bulunmaması, 105) Müteşebbise ait tüzel kişiliğin değişmesi, 106) Müteşebbisin bu talimat hükümlerine aykırı hareket etmesi, 107) Müteşebbisin sertifika ve ekleri üzerinde tahrifat yapması, 108) Herhangi bir sebepten dolayı müteşebbisin, ORTAR tarafından bildirilen gözetim kontrolü tarihini süre belirtilmeksizin erteleme talebinde bulunması veya gözetim kontrolünün iptali talebinde bulunması, 109) Müteşebbisin yazılı talebi 110) Sertifika geri alındığında bu müteşebbisin adı sertifikalı müteşebbisler listesinden çıkarılır. 111) Müteşebbis, sertifikanın geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logonun kullanımını derhal durdurmak ve sertifikayı 15 gün içerisinde ORTAR a iade etmek zorundadır. 112) Sözleşmesi fesih edilen müteşebbisin yeniden müracaatında; işlemler ilk müracaatta olduğu gibi uygulanır. Fesih tarihinden itibaren 30 gün dolmadan, yeni müracaat işleme konulmaz. 5. Sertifikanın Yanıltıcı Kullanımı ve Prosedür 113) ORTAR ile sözleşme yapılarak sertifika kullanma hakkı kazanan müteşebbislerin; tanıtım dokümanları/malzemelerinde ; - Sertifikayı tüketiciyi yanıltıcı şekilde kullanmak, - Müteşebbisin sertifikayı, kapsamında olmayan farklı adres / ürün için kullanması, durumları tespit edildiğinde müteşebbis yazılı olarak uyarılır ve herhangi bir ihtilaf durumunda sertifikalı müteşebbis, sertifikayı referans gösteren tüm tanıtıcı yayınlarını ORTAR e sunmak zorundadır. 114) ORTAR, gerektiğinde yasal uzmanların işbirliği ile veya görüşlerini alarak bu referanslarda sertifikanın yanıltıcı şekilde kullanılıp kullanılmadığını değerlendirir. Kullanılmışsa müteşebbisten söz konusu yayındaki uygunsuzluğu düzelterek yenisini sunmasını ister. 115) Müteşebbis gerekli değişiklikleri yapmayı reddederse, sorunla ilgili olarak sertifikanın askıya alınması, sözleşmenin feshedilmesi ve sertifikanın geri alınması, yasal girişim vb. işlemler Madde 3 ve Madde 4 de belirtildiği şekilde yapılır. 6. Sertifikanın Haksız Kullanımı ve Prosedür 116) ORTAR ile Kontrol / Sertifikasyon sözleşmesi akdetmeksizin sertifikanın kazandırdığı menfaatleri kullanarak ORTAR i maddi zarara sokması sebebiyle dava tarihindeki; - Müteşebbisin büyüklüğü göz önüne alınarak, - Sertifikasyon Günlük Kontrol Ücreti taban miktarından az olmamak üzere yıllık sertifika kullanım ücreti toplamı kadar maddi tazminat davası açılır. 117) ORTAR ile Kontrol / Sertifikasyon sözleşmesi yaparak sertifika kullanma hakkı kazanan müteşebbislerin, sertifikasını haksız kullandığı tespit edildiğinde; müteşebbisin çalışan sayısı

12 Sayfa No 12/12 göz önüne alınarak dava tarihindeki Yıllık Sertifika Kullanım Ücreti taban miktarından az olmamak üzere tavan miktarının on katına kadar manevi tazminat davası açılır. 118) Sertifika ve eklerini sertifika askıda iken kullanan ve üzerinde tahrifat yapan müteşebbislerin sözleşmeleri fesih edilir. TAAHHÜTNAME ORTAR KONTROL HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ile yaptığım sözleşme çerçevesinde; gönüllü olarak yürüteceğim organik tarım faaliyeti süresince yürürlükteki Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik e / 834/2007 ile 889/2008 sayılı Avrupa Birliği Yönetmelikleri ne uygun olarak faaliyetimi sürdüreceğimi ve bu kapsamda gerek kontrol kuruluşu gerekse mevzuatlar çerçevesinde yetkili makamlarca yapılacak kontrol ve denetimlere izin vereceğimi ve açık olacağımı taahhüt ederim..../.../... Müteşebbis/İşletmeci/ Proje Sorumlusu Ad Soyad

1. KURULUŞUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ... 2 2. SERTİFİKANIN ASKIYA ALINACAĞI DURUMLAR VE PROSEDÜR... 3

1. KURULUŞUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ... 2 2. SERTİFİKANIN ASKIYA ALINACAĞI DURUMLAR VE PROSEDÜR... 3 1. KURULUŞUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ... 2 2. SERTİFİKANIN ASKIYA ALINACAĞI DURUMLAR VE PROSEDÜR... 3 3. SÖZLEŞMENİN FESHEDİLECEĞİ VE SERTİFİKANIN GERİ ÇEKİLECEĞİ DURUMLAR VE PROSEDÜR... 4 4. SERTİFİKANIN

Detaylı

KONTROL VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ

KONTROL VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1. Amaç TS EN ISO / IEC 17065, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve talep edildiğinde AB- Konsey Yönetmeliği Organic Production and Labelling of Organic Products

Detaylı

MAGENTA Control and certification COMPANY

MAGENTA Control and certification COMPANY SAYFA NO : 1 / 9 Magenta Müteşebbis Bilgilendirme Kılavuzu, tüm müteşebbislerimizi başvuru aşamasından sertifikalandırmaya kadar geçen süreç hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup aynı zamanda

Detaylı

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU. (Customer Instructions)

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU. (Customer Instructions) SAYFA NO/ Page Number 1/12 MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME ICCS Müşteri Bilgilendirme Kılavuzu, tüm müşterilerimizi başvuru aşamasından sertifikalandırmaya kadarki süreç hakkında bilgi sunmak amacıyla hazırlanmış

Detaylı

KAYOS BELGELENDİRME KILAVUZU

KAYOS BELGELENDİRME KILAVUZU Belgelendirme kılavuzu başvuru aşamasından sertifikalandırmaya kadar tüm aşamalarda müşterilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 1. Belgelendirme Süreci Belgeyi kazanmak ve sahip olmak için

Detaylı

TITRE. ECOCERT Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. Organik Tarım (TR) Sertifikasyon Programı

TITRE. ECOCERT Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. Organik Tarım (TR) Sertifikasyon Programı TR-TD01(ORG) v03tr TITRE ECOCERT Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. Organik Tarım (TR) Sertifikasyon Programı TR-TD01 v03tr ORGANİK TARIM KANUNU ve YÖNETMELİĞİ Organik üretimle ilgili kurallar T.C. 5262

Detaylı

SERTIFIKA VE LOGOLARIN KULLANIM PROSEDÜRÜ

SERTIFIKA VE LOGOLARIN KULLANIM PROSEDÜRÜ 1. Amaç ve Kapsam 1.1 Amaç Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamalarıyla ilgili yönetmelik e uygun üretilen ürünlerde LİKYA ORGANİK sertifika ve logosunun kurallara uygun şekilde

Detaylı

EGETAR ORGANĐK TARIM SERTĐFĐKASYON ŞARTLARI REHBER DÖKÜMAN

EGETAR ORGANĐK TARIM SERTĐFĐKASYON ŞARTLARI REHBER DÖKÜMAN 1. Başvuru; Yapılan Đşlemin Tanımlanması 2 Fiyat Teklifi ve Sözleşmenin Đmzalanması 3. Ödeme ve Faturalandırma 4. Kontrol Hizmeti ve Raporlandırma 5. Karar Verme ve Sertifikasyon 6.Sertifikasyon Kapsamında

Detaylı

ORGANİK ÜRÜNLERİN AMBALAJLANMASI,ETİKETLENMESİ, DEPOLANMASI. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü OTK üyesi. 22 Ekim 2007 MERSİN

ORGANİK ÜRÜNLERİN AMBALAJLANMASI,ETİKETLENMESİ, DEPOLANMASI. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü OTK üyesi. 22 Ekim 2007 MERSİN ORGANİK ÜRÜNLERİN AMBALAJLANMASI,ETİKETLENMESİ, DEPOLANMASI Dr. Sabiha ÜNAL Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü OTK üyesi 22 Ekim 2007 MERSİN 10 Haziran 2005 tarihinde yayınlanan organik tarımın esasları

Detaylı

TITRE. ECOCERT Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. Organik Tarım (TR) Sertifikasyon Programı

TITRE. ECOCERT Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. Organik Tarım (TR) Sertifikasyon Programı TR-TD01(ORG) v06tr TITRE ECOCERT Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. Organik Tarım (TR) Sertifikasyon Programı ECOCERT 184 Sok. No:60/3 Bornova-İZMİR www.ecocert.com.tr Tel: +90 232 343 43 60 - Fax: +90

Detaylı

LOGO ve BELGE KULLANIM TALİMATI

LOGO ve BELGE KULLANIM TALİMATI AMAÇ Standart BM Trada Belgelendirme A.Ş. tarafından belgelendirilen kuruluşların Standart BM Trada logosu ile TÜRKAK akreditasyon markasını uygun kullanmalarını sağlamaktır. SORUMLU Belgelendirme Müdürü

Detaylı

GAPCERT Sertifika Ve Logo Kullanım Talimatı PR.01 - T.03

GAPCERT Sertifika Ve Logo Kullanım Talimatı PR.01 - T.03 Sayfa No 1/5 1 Amaç Bu talimat, kontrol ve sertifikasyon hizmeti alanların ( üretici / üretici grubu / müteşebbis) GAPCERT Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinine ait belge ( Sertifika )

Detaylı

TITRE. ECOCERT Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. Organik Tarım (TR) Sertifikasyon Programı

TITRE. ECOCERT Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. Organik Tarım (TR) Sertifikasyon Programı TR-TD01(ORG) v05tr TITRE ECOCERT Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. Organik Tarım (TR) Sertifikasyon Programı ECOCERT 184 Sok. No:60/3 Bornova-İZMİR www.ecocert.com.tr Tel: +90 232 343 43 60 - Fax: +90

Detaylı

BAŞVURU VE SÖZLEŞME YAPILMASI PROSEDÜRÜ

BAŞVURU VE SÖZLEŞME YAPILMASI PROSEDÜRÜ 1. Amaç Kontrol ve sertifikasyon hizmeti için, müteşebbislerin başvurularının alınması ve kendileri ile sözleşme yapılması aşamasına kadar olan kısımdaki yapılacakları kayıt altına almak 2. Kapsam LİKYA

Detaylı

Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Sözleşmesi

Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Sözleşmesi Tarih:.. Sözleşme No: TR.OT.014.. Taraflar: - Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu: NİSSERT Uluslararası Sertifikasyon ve Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. GİMAT 3. Blok No:29 Macunköy- Ankara Tel:0312-397 60

Detaylı

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan.

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan. BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO : PR.09 YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi 01 01 03.04.2017 Değişikliği Yapan Yıldırım ERTÜRKAN Onaylayan Arda SÜRMELİ

Detaylı

Ziraat. Müh. Fatma MAMAK

Ziraat. Müh. Fatma MAMAK IV.ULUSLARARASI ORTA/DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYAORGANİK SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER KONFERANSI AB VE TÜRKİYE ORGANİK TARIM MEVZUATININ UYUMLAŞTIRILMASI Ziraat. Müh. Fatma MAMAK 13-14 14 NİSAN 2012 AB VE TÜRKİYE

Detaylı

ORGANİK TARIM SERTİFİKASYON PROGRAMI

ORGANİK TARIM SERTİFİKASYON PROGRAMI 1 NAVIGA ULUSLARASI BELGELENDIRME VE EGITIM HIZMETLERI LTD. STI SERTİFİKASYON PROGRAMLARI NAVİGA ULUSLARARASI BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ORGANİK TARIM SERTİFİKASYON PROGRAMI 2 AMAÇ :

Detaylı

LOGO VE BELGE KULLANMA TALİMATI

LOGO VE BELGE KULLANMA TALİMATI 1. AMAÇ Bu talimatın amacı, QSI tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi logolarını ve onaylanmış belgelerini kullanma esaslarını

Detaylı

ÜCRET TARİFESİ TALİMATI

ÜCRET TARİFESİ TALİMATI ÜCRET TARİFESİ TALİMATI ÜBPR 03 TL01, Revizyon 01, 30.03.2016 De Control Denetim ve Belgelendirme Limited Şirketi Camikebir Mah. 48. Sk. No:4 İç Kapı No:8 35460 Seferihisar - İzmir, Türkiye Tel : +90-232

Detaylı

Organik Meyve Yetiştiriciliğinin Temel Esasları

Organik Meyve Yetiştiriciliğinin Temel Esasları Yayın No: 42 Yayın Tarihi: 15.11.2011 Organik Meyve Yetiştiriciliğinin Temel Esasları Adem ATASAY Organik Tarım, doğadaki dengeyi koruyan, toprak verimliliğinde devamlılığı sağlayan, hastalık ve zararlıları

Detaylı

Organik Tarım Uygulama Prosedürü

Organik Tarım Uygulama Prosedürü Organik Tarım Uygulama Prosedürü P-60, Revizyon 00, 04.06.2014 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Zorlu Center, Teras Evler, Daire:11, BBN:309 Levazım-Beşiktaş/İSTANBUL www.kalitest.com.tr

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 4 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 4 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

LOGO VE MARKA KULLANMA TALİMATI

LOGO VE MARKA KULLANMA TALİMATI 1.0. AMAÇ Bu talimatın amacı, Sealcert tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi logolarını kullanma esaslarını açıklamaktır

Detaylı

Logo ve Sertifika Kullanım Talimatı

Logo ve Sertifika Kullanım Talimatı Sayfa 1/5 S/N 1 Revizyon İçeriği Rev. No 2 Tarih 1 İlk yayın 00 05.02.2015 Sayfa 2/5 1. AMAÇ Bu doküman ile Organik tarım belgelendirme faaliyetlerinde sertifikalandırılan ürünün etiketlenmesi ve pazarlanmasında;

Detaylı

TITRE. ECOCERT Denetim ve Belgelendirme Ltd. ġti. Organik Tarım (TR) Sertifikasyon Programı

TITRE. ECOCERT Denetim ve Belgelendirme Ltd. ġti. Organik Tarım (TR) Sertifikasyon Programı TR-TS01(ORG) v01tr TITRE ECOCERT Denetim ve Belgelendirme Ltd. ġti. Organik Tarım (TR) Sertifikasyon Programı TR-TS01 v01tr ORGANĠK TARIM KANUNU ve YÖNETMELĠĞĠ Organik üretimle ilgili kurallar T.C. 5262

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

İTU SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE İPTALİ PROSEDÜRÜ

İTU SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE İPTALİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ İTU Yönetmeliği ve kriterleri kapsamında bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri kapsamında ve ilgili alt kapsamlarda belgeli firmaların belgesinin askıya alınması, geri çekilmesi, kapsamının

Detaylı

EKOLOJİK TARIM Ekolojik Tarım; Ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmayı hedefleyen. İnsana ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren Sentetik ilaçlar ve gübrelerin

Detaylı

MAGENTA Control and certification COMPANY

MAGENTA Control and certification COMPANY SAYFA NO : 1 / 10 Müteşebbis / Firma Adı : T.C.Kimlik No : Vergi Dairesi ve No su : Adresi (İletişim Adresi) : Organik Tarım Faaliyetinin yapılacağı İl / İlçe (ler) : Tel Faks GSM GERÇEK KİŞİ E-posta TÜZEL

Detaylı

TALİMAT. 00 İlk yayındır Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların düzeltilmesi yapılmıştır.

TALİMAT. 00 İlk yayındır Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların düzeltilmesi yapılmıştır. Sayfa No : 1/4 REVİZYON İZLEME TABLOSU NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların düzeltilmesi yapılmıştır. 02 Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların

Detaylı

LOGO VE BELGE KULLANMA TALİMATI

LOGO VE BELGE KULLANMA TALİMATI 1 / 5 1. AMAÇ: İNTEGRA96 tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemine uygun İNTEGRA96 logolarının kullanma esaslarını açıklamaktır.

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 5 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. Sayfa No 1 /6 1) AMAÇ : FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve Tarımsal Üretim Hizmetleri Limited Şirketi tarafından yayınlanan ITU sertifikalarının; Belgelendirilen müşterinin İTU sertifikasının,

Detaylı

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Logo Procedure

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Logo Procedure SAYFA NO/ Page Number 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürle ICCS logosu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Organik Tarım logosunun ICCS den hizmet alan müşteriler tarafından nasıl kullanılması gerektiğinin ifade

Detaylı

İTİRAZ, ŞİKAYET ve ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ

İTİRAZ, ŞİKAYET ve ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ SAYFA 1/5 1. AMAÇ Bu prosedür müşteriden gelen itiraz, şikayet ve anlaşmazlıkların değerlendirilmesi ve karar verilmesiyle ilgili yöntemi ve sorumlulukları tanımlar. 7.13.1. İlgili taraflardan herhangi

Detaylı

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK NEDİR? Organik tarımın temel stratejisi, kendine yeterli bir ekosistem oluşturarak, bu ekosistemdeki canlıların optimum

Detaylı

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ SAYFA 1/5 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih Talep Eden Kişi/Birim Bölüm/ Sayfa DAĞITIM LİSTESİ: GENEL MÜDÜR KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ BELGELENDİRME KOMİTESİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TEKNOLOJİK HİZMETLER

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 16.04.2013 Madde 2.6 CPC LOGOSUNUN, İŞARETİNİN, RAPORUNUN, BELGESİNİN VE KİMLİK NUMARASININ KULLANIMI olarak isminin, 2.6.4 Müşteri, CPC raporunu,

Detaylı

ECOCERT. İYİ TARIM UYGULAMALARI (İTU TR) Sertifikasyon Programı. Ecocert Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti.

ECOCERT. İYİ TARIM UYGULAMALARI (İTU TR) Sertifikasyon Programı. Ecocert Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. ECOCERT İYİ TARIM UYGULAMALARI (İTU TR) Sertifikasyon Programı Ecocert Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. 184 Sokak No:60 Daire:3 Bornova İZMİR Tel : (232).343 43 60-343 55 50 Fax : (232).343 39 59 office.turkey@ecocert.com

Detaylı

ECOCERT ORGANİK SERTİFİKASYON BAŞVURU FORMU

ECOCERT ORGANİK SERTİFİKASYON BAŞVURU FORMU ECOCERT ORGANİK SERTİFİKASYON BAŞVURU FORMU Lütfen bu formu mümkün olduğunca detaylı doldurunuz: Ürünlerinizin sertifikasyonu için hazırlanacak olan fiyat teklifinde burada verdiğiniz bilgiler kullanılacaktır.

Detaylı

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 7 ORSER KONTROL VE SERTİFİKASYON LTD.ŞTİ ANKARA/TÜRKİYE Revizyon Takip Cetveli Rev.No: Revizyon Gerekcesi Tarih 00 Yayın 30/01/2007 01 Kapsam Değişikliği 15/11/2007 02 AB Mevzuat değişikliği

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI SAYFA : Sayfa 1 / 4 1.AMAÇ Bu talimatın amacı TRB nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. Bu kurallar, markaların, belgelendirilmiş firmalardan ürün veya hizmet alan birey veya kuruluşlar

Detaylı

6 SİGMA YEŞİL KUŞAK PERSONEL BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ

6 SİGMA YEŞİL KUŞAK PERSONEL BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ PERSONEL BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ. 2007 Sistem Denetim Belgelendirme Ltd. Şti. Tel: 0 232 348 78 83 Fax: 0 232 348 78 93 1 TARAFLAR ALICI : Adres : Tel Fax : Tel : Fax : YÜKLENİCİ Adres : Sistem Denetim

Detaylı

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM 1.1.Bu talimatının amacı; Müşterilerin deney veya performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetlerin birey veya kuruluşlar tarafından

Detaylı

ECOCERT. İYİ TARIM UYGULAMALARI (İTU TR) Sertifikasyon Programı

ECOCERT. İYİ TARIM UYGULAMALARI (İTU TR) Sertifikasyon Programı ECOCERT İYİ TARIM UYGULAMALARI (İTU TR) Sertifikasyon Programı ECOCERT Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. 184 Sokak No:60 Daire:3 Bornova İZMİR Tel : (232).343 43 60-343 55 50 Fax : (232).343 39 59 office.turkey@ecocert.com

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

TALİMAT. Medikal Logo Kullanım Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.06.2011 Sistem Belgelendirme Md.

TALİMAT. Medikal Logo Kullanım Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.06.2011 Sistem Belgelendirme Md. TALİMAT Medikal Logo Kullanım Talimatı Doküman No MD-T-080/02 Yayın Tarihi 01.06.2011 Revizyon No 0 Son Rev.Tarihi - Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN

Detaylı

ORGANİK TARIM KANUNU

ORGANİK TARIM KANUNU 9085 ORGANİK TARIM KANUNU Kanun Numarası : 5262 Kabul Tarihi : 1/12/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/12/2004 Sayı :25659 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

İTU BELGE VE USB LOGO KULLANIM KURALLARI PROSEDÜRÜ

İTU BELGE VE USB LOGO KULLANIM KURALLARI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ İyi Tarım Uygulamaları belgelendirme sertifikalarının, USB logolarının ve reklam dilinin kullanım prosedürünü tanımlamaktır. Bu prosedürün amacı için marka ve logo kelimeleri birbirlerinin yerine

Detaylı

ANKA GLOBAL A.Ş. FORM

ANKA GLOBAL A.Ş. FORM : 1 / 5 Bilgilendirme kılavuzu başvuru aşamasından sertifikalandırmaya kadar tüm aşamalarda müşterilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 1. Belgelendirme Süreci Belgeyi kazanmak ve sahip olmak

Detaylı

ORGANİK TARIM KANUNU

ORGANİK TARIM KANUNU ORGANİK TARIM KANUNU Kanun No: 5262 Kabul Tarihi : 1.12.2004 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; tüketiciye güvenilir, kaliteli ürünler sunmak üzere organik ürün ve girdilerin

Detaylı

OSEM logosu, OSEM tarafından yapılan ürün belgelendirme test ve denetimlerinden başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

OSEM logosu, OSEM tarafından yapılan ürün belgelendirme test ve denetimlerinden başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 1. AMAÇ Bu talimat, OSEM tarafından gerçekleştirilen ürün belgelendirme denetim ve testlerinden başarılı olmuş kuruluşların ürünlerinin nasıl etiketleneceğini ve sertifika almaya hak kazanan kuruluşların

Detaylı

03.12.2004 / 25659 ORGANİK TARIM KANUNU. Kanun Numarası : 5262. Kabul Tarihi : 1/12/2004. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/12/2004 Sayı :25659

03.12.2004 / 25659 ORGANİK TARIM KANUNU. Kanun Numarası : 5262. Kabul Tarihi : 1/12/2004. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/12/2004 Sayı :25659 03.12.2004 / 25659 ORGANİK TARIM KANUNU Kanun Numarası : 5262 Kabul Tarihi : 1/12/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/12/2004 Sayı :25659 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler.

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler. 1 / 5 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü müşterileri veya müşteri temsilcileri ile taleplerine açıklık kazandırmaları ve yapılan işle ilgili laboratuvar performansını izlemeleri için diğer

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI Sayfa No 1 / 6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı NETSERT in logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. Bu kurallar, markaların, belgelendirilmiş firmalardan ürün veya hizmet alan birey veya kuruluşlar

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ UBS-01 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU

ÜRÜN BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ UBS-01 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU SAYFA 1/7 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih 1 Belgelendirme süreçleriyle ilgili süreler ve bazı şartlar eklendi. Uygunsuzlukarın bildirim süresi, uygunsuzlukların giderme süresi, askı süresi, hangi

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ REVİZYON Takip Tablosu No Tarih Açıklama 01 17.04.2017 Kuruluşun değişen logosu dokümanda revize edildi. 02 03 04 05 06 Yönetim Temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı 1 / 6 1-AMAÇ Bu prosedürün amacı; belge,

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI SERTİFİKA VE LOGO KULLANIM TALİMATI

İYİ TARIM UYGULAMALARI SERTİFİKA VE LOGO KULLANIM TALİMATI SAYFA 1 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu Prosedür, TS EN ISO/IEC 17065:2012 ve İyi Tarım Uygulamalarına Hakkında Yönetmelik şartlarına göre kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerinde GENSA logosunun Akteditasyon

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu Prosedür, TS EN ISO/IEC 17065:2012 Standardı ve İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik ile Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik şartları kapsamında

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ USB nin İTU ile ilgili yapmakta olduğu belgelendirme faaliyetlerine ilişkin olarak kuruluşlardan veya ilgili taraflardan gelen yazılı veya sözlü gelen şikayet, anlaşmazlık veya itirazların değerlendirme

Detaylı

LOGO KULLANIM TALİMATI

LOGO KULLANIM TALİMATI 1. KAPSAM Bu talimat, logo kullanımına ilişkin kuralları belirleyerek, logo kullanımını ve TÜRKAK ve T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının logo kullanım kurallarını kapsar. R10 06 TÜRKAK Akreditasyon

Detaylı

17.10.2006 / 26322. 17 Ekim 2006 SALI. Sayı : 26322 YÖNETMELİK. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN

17.10.2006 / 26322. 17 Ekim 2006 SALI. Sayı : 26322 YÖNETMELİK. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN 17.10.2006 / 26322 17 Ekim 2006 SALI Resmî Gazete Sayı : 26322 YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi R10.02 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 18.08. 2014 Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: Turgay ÖZTÜRK Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil İbrahim ÇETİN 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1.

Detaylı

Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (*b) Açıklama olmaksızın Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılabilir (*d)

Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (*b) Açıklama olmaksızın Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılabilir (*d) 1. ROYALCERT logosu, ROYALCERT tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 2. ROYALCERT tarafından belge almaya hak kazanan firmalar, ROYALCERT logosu,

Detaylı

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org AMAÇ: Bu prosedürün amacı; DHBTS.OIC/SMIIC1 Helal Sertifikasyon belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar standardı kapsamında, DHB ye Helal Sertifikasyon belgesi almak üzere başvuruların alınması,

Detaylı

25.10.2008 / 27035. 25 Ekim 2008 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 27035 YÖNETMELİK YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK.

25.10.2008 / 27035. 25 Ekim 2008 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 27035 YÖNETMELİK YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. 25.10.2008 / 27035 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 27.12.2011-28155 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yem hijyeni ile ilgili genel kuralları,

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı

SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26759 SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, ticari amaçla üretilen,

Detaylı

TALİMAT BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM REVİZYON İZLEME TABLOSU. NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 15.10.2011 HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ

TALİMAT BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM REVİZYON İZLEME TABLOSU. NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 15.10.2011 HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ REVİZYON İZLEME TABLOSU Sayfa No : 1/6 NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Genel bir düzenleme yapılmıştır. 25.07.2012 HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR Sayfa No : 2/6 1.

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYONUN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PROSEDÜR Doküman No.: P702 Revizyon No: 05 Yürürlük Tarihi: 02.01.2012

Detaylı

GLOBALG.A.P. Logo ve Sertifika Kullanımı Talimatı

GLOBALG.A.P. Logo ve Sertifika Kullanımı Talimatı 1.0 Amaç SAYFA NO 1/1 AGFOCERT logosunun kullanım kurallarının, kurallara uyumun takibinin ve aykırı davranılması durumunda yapılacak işlemlerin dokümante edilmesidir. 2.0 Sorumlular Prosedürün uygulamasından

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları.. VALİLİĞİNE (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) Yem kontrolleri ile ilgili olarak İl Müdürlükleri arasında uygulamada birliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Kontrol ve Sertifikasyon Şartları

İyi Tarım Uygulamaları Kontrol ve Sertifikasyon Şartları 1. Şartların Amacı ve Kapsamı 1) NİSSERT ile iyi tarım uygulamaları (İTU) sertifikasyonu için başvuran üretici, üretici örgütü ve müteşebbisler arasındaki ilişkiler, yasal geçerliliği olan sözleşme ile

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI

İYİ TARIM UYGULAMALARI ECOCERT IMO İYİ TARIM UYGULAMALARI (İTU TR) Sertifikasyon Programı ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. office.turkey@ecocert.com 1- İTU sertifikasyonunun amaçları: Güvenli ve sürdürülebilir

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME

PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa : 1 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, başvuru sahibi, aday, belgelendirilmiş veya belge hakkı verilmeyen kişi ve onların işverenlerinden veya diğer bir kesimden belgelendirme faaliyetlerine yönelik

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ R 10.02 AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ Rev.03 12-2011 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1. Akreditasyon Bedeli Bileşenleri AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ Akreditasyon bedeli, temel olarak aşağıda belirtilen kalemlerden

Detaylı

ECOCERT TARAFINDAN ORGANİK TARIM STANDARTLARINA GÖRE SERTİFİKALANMIŞ ÜRÜNLERDE ECOCERT MARKA VE LOGOSUNU KULLANIM KURALLARI

ECOCERT TARAFINDAN ORGANİK TARIM STANDARTLARINA GÖRE SERTİFİKALANMIŞ ÜRÜNLERDE ECOCERT MARKA VE LOGOSUNU KULLANIM KURALLARI ECOCERT TARAFINDAN ORGANİK TARIM STANDARTLARINA GÖRE SERTİFİKALANMIŞ ÜRÜNLERDE ECOCERT MARKA VE LOGOSUNU KULLANIM KURALLARI ECOCERT, sertifikasyon birimi ve tescillenmiş bir marka olarak aşağıdaki işlemleri

Detaylı

YÖNETMELİK TIBBİ OLMAYAN VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TIBBİ OLMAYAN VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ 17 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28145 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Amaç TIBBİ OLMAYAN VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi

Detaylı

Form. Eşdeğer Parça Sertifikasyonu Teklif Formu. Teklif No.: Tarih : Konu : Şirket Adı. Adresi. Yetkili. . Telefon / Fax.

Form. Eşdeğer Parça Sertifikasyonu Teklif Formu. Teklif No.: Tarih : Konu : Şirket Adı. Adresi. Yetkili.  . Telefon / Fax. Teklif No.: Tarih : Konu : Şirket Adı Adresi Yetkili e-mail Telefon / Fax Vergi Dairesi/ Vergi No Sayın..., Üretimini yapmakta olduğunuz ve firmamızdan belgelendirme talebinde bulunduğunuz... ürün(ler)

Detaylı

LOGO KULLANMA TALİMATI

LOGO KULLANMA TALİMATI 1.0. AMAÇ Bu talimatın amacı, QA Technic tarafından yürütülen sistem belgelendirme, ürün belgelendirme ve muayene belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

17 Aralık 2011 CUMARTESİ

17 Aralık 2011 CUMARTESİ 17 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28145 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

PROSEDÜR. İTİRAZLAR ve ŞİKAYETLER

PROSEDÜR. İTİRAZLAR ve ŞİKAYETLER . KAPSAM Bu prosedür; gerçekleştirilen Organik Tarım / ITU / GlobalG.A.P. kontrol ve sertifikasyon hizmetlerinde müşterilerden gelebilecek itirazlar ve şikâyetlerin çözüm yöntemlerini ve sorumlulukları

Detaylı

Revizyon Tarihi :

Revizyon Tarihi : 1.0 AMAÇ: AVRASYA MYM bünyesinde belgelendirilmiş personelin ve personelin tabi olduğu tüzel kişiliğin AVRASYA MYM logo/marka ve belgelerinin kullanımı ile ilgili konuların tanımlanması açıklamaktır. 2.0

Detaylı

TALİMAT. Personel Belgelendirme Ve Mesleki Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi (İAÜMSM)

TALİMAT. Personel Belgelendirme Ve Mesleki Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi (İAÜMSM) KAPSAM İAÜMSM Koordinatörlüğünün yönetimi dâhilindeki tüm faaliyetleri kapsamaktadır. İLGİLİ DOKÜMANLAR Belgelendirme Prosedürü Şikâyet ve İtiraz Prosedürü Personel Sözleşmesi Formu Öneri, Şikâyet ve İtiraz

Detaylı

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1.0 Amaç: Bu prosedürün amacı, müşterilerden, belgelendirme faaliyetleri veya muayene faaliyetleri konusunda diğer kesimlerden alınan şikayetler ve itirazlara yapılacak işlemlerin belirlenmesi,

Detaylı

YÖNETMELİK. aa) Alt kapsam: Bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri yetiştiriciliği kapsamlarında yer alan ürün gruplarını,

YÖNETMELİK. aa) Alt kapsam: Bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri yetiştiriciliği kapsamlarında yer alan ürün gruplarını, 28 Mayıs 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29013 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK İYİ TARIM UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/12/2010

Detaylı

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi Dr. Füsun Zehra ÖZKAN, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Başkent Üniversitesi

Detaylı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı İÇERİK İmalat Tesisi, Birimleri ve Genel Özellikleri Dokümantasyon, Personel Eğitimi ve Sağlık Kontrolü İmalat

Detaylı

KÇK LOGO ve İŞARET KULLANMA TALİMATI

KÇK LOGO ve İŞARET KULLANMA TALİMATI 1/9 YAYIN REV. NO REV. İ AÇIKLAMA İ 2 11.10.2006 İşaret olarak renk tanımlaması yapıldı. 3 05.02.2007 Kapsama TS EN 45012 ve Guide 66 sistemleri kapsamında belgelendirilen kuruluşların logo kullanma kriterleri

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar. TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Eco new farmers. Modül 8 - Belgelendirme, Standartlar ve Prosedürler. Bölüm 2 - Çiftlik Düzeyinde İşlemler

Eco new farmers. Modül 8 - Belgelendirme, Standartlar ve Prosedürler. Bölüm 2 - Çiftlik Düzeyinde İşlemler Eco new farmers Modül 8 - Belgelendirme, Standartlar ve Prosedürler Bölüm 2 - Çiftlik Düzeyinde İşlemler Modül 8 - Sertifika, standartlar ve prosedürler Bölüm 2 - Çiftlik düzeyinde prosedürler www.econewfarmers.eu

Detaylı

BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ BELGE, ARA VE LOGO ULLANI PROSEDÜRÜ 1. Amaç Bu prosedür, mevzuatı ve TÜRA Akreditasyon arkasının TÜRA Tarafından Akredite Edilmiş uruluşlarca ullanılmasına İlişkin Şartlar kapsamında EFETUR Belgelendirme

Detaylı

YÖNETMELİK. b) İçme sularına katılarak kullanılan ve sulardaki istenmeyen maddeleri uzaklaştıran veya bağlayan klornötralizanları gibi ürünleri,

YÖNETMELİK. b) İçme sularına katılarak kullanılan ve sulardaki istenmeyen maddeleri uzaklaştıran veya bağlayan klornötralizanları gibi ürünleri, 17 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28145 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK TIBBİ OLMAYAN VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi

Detaylı