TENDE Elektronik Yazılım Ltd. Şti yılından beri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TENDE Elektronik Yazılım Ltd. Şti. 1997 yılından beri"

Transkript

1

2

3

4 Hakk m zda About Us TENDE Elektronik Yazılım Ltd. Şti yılından beri elektronik ve yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir. Teknolojik gelişmeleri çok yakından takip etmeyi, geliştirmeyi ve uygulamayı ilke edinen TENDE, hassas tıbbi cihazların elektronik parçalarının tasarımlarını gerçekleştirmekte ve üretimlerini yapmaktadır. Bugün yüzlerce hastanede, yüksek hassasiyet ve güvenlik gerektiren birçok fototerapi cihazı, bebek kuvözü elektronik kontrol ünitesi, sterilizasyon cihazı elektronik kontrol üniteleri TENDE tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir. TENDE geliştirdiği ve ürettiği ürünlerde daima dünya pazarını hedeflemektedir. Bu nedenle tüm ürünler, gerekli en yüksek kalite standartlarını karşılayacak düzeyde tasarlanmakta ve üretilmektedir. TENDE, inovasyona verdiği önemle oluşturduğu Ar-Ge departmanı ile birçok projeyi yürütmektedir. Bu projelerden bir tanesi de tamamen TENDE Ar-Ge departmanı tarafından geliştirilen LED Teknolojili Fototerapi Ünitesidir. Türkiye deki ilk LED teknolojisine sahip Fototerapi Cihazı TENDE tarafından üretilmiştir. Tende electronic software company has been operating in the sector since Tende is designing and producing of electronic parts of sensitive medical devices and commited to follow technological developments very closely, to improve and implementation. Today, many electronic control unit of baby incubators, electronic control units of sterilization equipment and many phototeraphy device which is needed high sensitivity and security are being used at hundreds of hospitals. Tende is always targeting world markets by developing and producing its own products. For this reason, all products are designed and produced to meet the high quality standards. Tende is managing a lot of projects by Ar-Ge Departments which was developed to give importance to the innovation. One of the projects is "LED Technology Fhototherapy Unit" that managed by the Tende R&D. Department. The first Phototherapy device with LED technology in Turkey has produced by TENDE.

5 Ferhat YILDIZ Kurucu / Yönetici Founder / Director ÜRÜNLER Yoğun Bakım Bebek Kuvözleri, Led Fototerapi Cihazları, Transport Bebek Kuvözleri, Ameliyat Tavan Lambası, Elektronik Sistemleri, Medikal Gaz Elektronik Sistemleri, Yüksek Frekans Cpap Elek. Sistemleri : Adet PERFORMANS İhracat gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı : % Önceki ihracatlar ve deneyimler Hedef pazar Sertifika/Kalite/Standartlar: : : Yıllık Üretim Kapasitesi Malezya, Endonezya, Pakistan, Mısır, Fransa Türki Cumhuriyetleri Asya-Afrika Ülkeleri Marka Tescil Belgesi, TSE, İSO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi) CE (İşaretleme Belgesi) İSO (Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi) PRODUCTS PERFORMANCE The share of export revenues İn total incomes : % Previous exports and Experiences Target markets Annual Production Capacity Intensive Care Baby Incubator, LED Phototherapy Device, Transport Baby Incubator, Operation Ceiling Lamp, Electronic Systems, Medical Gas Electronic Systems, High Frequency CPAP Electronic Systems : Unit : Malaysia, Indonesia, Pakistan, Eygpt, France : Turkic Republics, Asia-Africa Countries Certificate/Quality/Standards : Trademark Registration Certificate, TSE, ISO 9001 (Quality Management System) CE (Marking Certificate) ISO (Medical Devices Quality Mngt. System) B RL N N AMACI VE PLANLAR THE AIM OF COOPERATION AND PLANS Yurt Dışı Temsilciliği Lisans ve Franchise Verme/Alma İhracat İş Birliği Ortak Girişimler Pazarlama / Tutundurma Ticari Ortaklık (Distribütör Temsilci Acenta) Karşılıklı Üretim Anlaşması Araştırma & Geliştirme Yurt Dışında Satış Şirketi Lojistik İş Birliği İthalatçı İhracatçı Doğrudan Satış Teknik Bilgi ve Teknoloji Aktarımı Sunuyoruz Talep Ediyoruz Foreign Represantative License and Franchise Giving/Receiving Export Cooperation Joint Ventures Marketing / Promotion Commercial partnership Mutual Production Agreement Research & Development Sales Company in Abroad Logistic Cooperation Importer Exporter Direct Sales Technical Info and Technology Transfer We Offer We Request

6 Ürünler / Products YO UN BAKIM BEBEK KUVÖZLER INTENSIVE CARE BABY INCUBATORS 12" TFT Renkli dokunmatik yardımcı ekran (tüm fonksiyonlar izlenip kontrol edilebilir) 12" Color TFT touch slave screen (full control capability) AMEL YAT TAVAN LAMBASI SURGICAL CEILING LAMP LED Teknolojisi ile gelişmiş Elektronik ve yazılım çözümleri Advanced LED technology hardware and softwaresolutions

7 Ürünler / Products LED FOTOTERAP / LED PHOTOTHERAPY Yenidoğanlar için özel tasarlanmış LED Fototerapi Custom-designed LED Phototherapy for Newborns TRANSPORT BEBEK KUVÖZLER TRANSPORT BABY INCUBATORS Hava ve Cilt Modu / Doğal nem sirkülasyonu Weather and Skin Mode / Natural moisture circulation

8 Uluslararas Ürün Matrisi ve Kullan m Alanlar International Product Matrix and the Areas of Use ÜRÜN ADI Yoğun Bakım Bebek Kuvözleri, Led Fototerapi Cihazları, Transport Bebek Kuvözleri, Ameliyat Tavan Lambası, Elektronik Sistemleri, Medikal Gaz Elektronik Sistemleri, Yüksek Frekans Cpap Elek. Sistemleri KULLANIM ALANLARI Hastaneler, Yoğun Bakım Üniteleri, Yeni Doğan Üniteleri KULLANICILAR Sağlık Sektörü PRODUCT NAME AREAS OF USE THE USERS Intensive Care Baby Incubator, LED Phototherapy Device, Transport Baby Incubator, Operation Ceiling Lamp, Electronic Systems, Medical Gas Electronic Systems, High Frequency CPAP Electronic Hospitals, Intensive Care Units, New Born Units Health Sector Systems

9 Yetenekler Matrisi Skills Matrix Rekabetçi Fiyat Competitive Price Uluslararas Rekabetçilik Teknik ve Yönetim Yetenekleri Matrisi International Competitive Technical and Administrative Skills Matrix Kalite Kontrol Quality Control Maliyet Minimizasyon Cost Minimization Esnek Üretim Flexible Production Fason Üretim Contract Production Ar&Ge R&D Yenilikçilik Innovation Yeni Ürün Geli tirme New Product Development Ürün Çe itlendirme Product Diversification Tasar m Design H zl Teslimat Delivery on time Pazarlama Marketing Da t m Distribution Tutundurma Promotion Uluslararas Rekabetçi Üretim Yetenekleri Matrisi International Competitive Production Skills Matrix Yo un Bak m Bebek Kuvözleri Intensive Care Baby Incubators Led Fototerapi Cihazlar LED Phototherapy Transport Bebek Kuvözleri Transport Baby Incubators Ameliyat Tavan Lambas Operation Ceiling Lamp Medikal Gaz Elektronik Sistemleri, Medical Gas Electronic Systems Yüksek Frekans Cpap Elek. Sistemleri High Frequency CPAP Electronic Systems Elektronik Sistemleri Electronic Systems Kalite Belgeleri Quality Documents

10 Anahtar Kelimeler Key Words irketin Uluslararas Stratejik Ortakl klar na Sa lad klar na ve Talep Ettiklerine Dair Anahtar Kelimeler The Keywords of the Company That They Provide to International Strategic Partnerships and the Demands of the Company Kuvöz Yenidoğan Fototerapi Bebek Kuvözü LED Fototerapi Açık Yatak Incubator New Born Phototheraphy Baby Incubator LED Phototheraphy Open Bed llk Be Özellik The First Five Feature Proje Grubu irketlerinde Tercih Nedeni Olarak Öne Ç kan irkete Özgü lk Be Özellik Outstanding Company - Specific Feature For Preference Reason n the Firms of Project Group Uzmanlaşma Deneyim Esnek ve Zamanında Üretim Kalite Belgeleri ve Güvence Sistemi Fiyat Ödeme Esnekliği Specialization Experience Flexible and Production In-Time Quality Certificates and Quality Assuranca Systems Flexibility on Price/Payment

11

12 Teknokent Cadde No: 61/21 İvedik OSB / ANKARA - TURKEY T: