TURİZM AMAÇLI KAMU EMLAKI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURİZM AMAÇLI KAMU EMLAKI"

Transkript

1 TURİZM AMAÇLI KAMU EMLAKI KİRA TÜZÜĞÜ ( Sayı Eylül 1987 ) TURİZM PLANLAMA DAİRESİ ŞUBAT 1999 LEFKOŞA

2 Sayı: 518 TURİZM ENDÜSTRİSİ TEŞVİK YASASI (16/1987 Sayılı Yasa) 11(1) ve 12(1) maddeler altında yapılan Tüzük. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 16/1987 sayılı Turizm Endüstrisi Teşvik Yasasının 11(1) ve 12(1) Maddeleri ile ilgili olarak ve 41. maddenin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar. Kısa İsim 1. Bu Tüzük, TURİZM AMAÇLI KAMU EMLAKİ KİRA TÜZÜĞÜ olarak isimlendirilir. Tefsir 16/ Bu Tüzük te kullanılan ve Yasa da tanımlanan herhangi bir sözcük, tanım veya deyim, metin başka türlü gerektirmedikçe, söz konusu Yasa da ona verilen anlamı taşır. Amaç 3. Bu Tüzüğün amacı, turistik konaklama tesisi veya turistik yan tesis kurmak, ilave etmek veya işletmek isteyen gerçek veya tüzel kişilere kiralanacak Kamu emlakinin kira takdiri, kira süresi ve kiralama esaslarını düzenlemektedir. Kapsam 4. Bu Tüzük, turizm amaçları için turistik konaklama tesisi veya turistik yan tesis kuran veya ilave eden veya kuracak veya ilave edecek olan gerçek veya tüzel kişilere kiralanmış veya kiralanacak olan Kamu emlakini ve turizm köylerini kapsar. Kira Süresi 16/1987 I. Cetvel A.E I. Cetvel 5. (1) Yasa amaçlarına uygun olarak turistik konaklama tesisi yapımı veya işletmesi için kiralanacak kamu emlakinin kira süresi aşağıda kaydedilen prensiplere göre tesbit edilir. (a) Projenin büyüklüğü, niteliği ve yatırım maliyetine göre tesbit edilen kira süresi bu Tüzüğe ek Cetvel I de belirlendiği gibidir. (b) Onaylanan projede, Oteller Tüzüğünde kaydedilen asgari özel niteliklere ilave edilen konferans salonu, havuz, çocuk bakım merkezi ve benzeri her hizmet ünitesi için Cetvel I de belirlenen süreye 5 yıl ilave edilebilir. (c) Bakanlık, onaylanan projenin işletme şekli ve genel olarak projenin ulusal ekonomiye katkısını göz önünde bulundurarak, sadece 5, 4 ve 3 yıldızlı konaklama tesislerinin bu fıkranın (a) ve (b) bentleri uyarınca tesbit edilen kira süresini 10 yıla kadar artırabilir. 16/1987 (2) Yasa amaçlarına uygun olarak turistik yan tesis yapımı veya işletmesi için kiralanacak kamu emlakinin kira süresi aşağıda kaydedilen prensiplere göre tesbit edilir. i. Yat Limanları yıla kadar ii. Golf sahası ve atlı spor tesisleri yıla kadar iii. Diğer yan tesisler yıla kadar

3 Arazi kira bedelinin saptanması esasları Bina kira bedelinin saptanması esasları Kiralanacak kamu arazisi üzerinde bina olması halinde Bir yıldan uzun vade kira takdiri II. Cetvel 6. (1) Turistik tesis yapımı veya işletmesi için kiralanacak Kamu arazisinin kira bedelinin tesbitinde: İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası uyarınca çıkarılan tüzüklerde öngörülen puantaj sistemi esas alınarak rayiç değer hesaplanır ve bunun %5 ine tekabül eden miktarı, yıllık rayiç kira bedeli olarak saptanır. (2) Onaylı proje yerinin yıllık kira takdirinde; projenin büyüklüğü, niteliği ve yatırım maliyeti göz önünde bulundurularak rayiç kiranın aşağıdaki oranları uygulanır: 5, 4 ve 3 yıldızlı tesislerde : %10 2 ve 1 : %20 I. Sınıf Otel Apartmanlarda : %15 II. Sınıf Otel Apartmanlarda : %20 Pansiyonlarda : %20 Kamping sahalarında : %18 I. Sınıf Turistik Yan Tesislerde : %18 II. Sınıf Turistik Yan Tesislerde : %20 (3) Kira Takdir Komisyonu: projenin işletme şekli, kira süresi ve genel olarak ulusal ekonomiye katkısını dikkate alarak bu maddenin (2) fıkrasında belirlenen oranları 5 puan artırabilir veya azaltabilir. 7. (1) Yasa amaçlarına yönelik olarak turistik tesis yapımı veya işletilmesi için kiralanacak yeni, yarım inşaat veya eski durumdaki binaların kira bedelinin tesbitinde; Kira Takdir Komisyonunca takdir olunan metre kare birim maliyetinden hareketle toplam bina maliyeti hesaplanır ve bunun %20 sine kadar tekabül eden miktarı yıllık rayiç kira olarak saptanır. (2) Bu madenin (1) fıkrasında belirtilen binaların yıllık kira takdirinde; işletmenin veya projenin büyüklüğü, niteliği, kira süresi ve yatırım maliyeti gözönünde bulundurularak yıllık rayiç bina kirasının %15 lik oranı uygulanır. Ancak bu oran, projenin işletme şekli ve genel olarak ekonomiye katkısı dikkate alınarak, Kira Takdir Komisyonunca 5 puan artırılabilir veya azaltılabilir. 8. Kiralanacak Kamu arazisi üzerinde bina olması halinde, kira bedeli, arazi ve binaların bu Tüzüğün 6. ve 7. maddeleri uyarınca hesaplanan kira bedellerinin toplamıdır. 9. Bir yıldan daha uzun vadeli kiralama işlemleri için kira bedeli; Cetvel II de verilen faktörler dikkate alınarak Amerikan Doları bazında tesbit edilir. Ancak ödemeler, ödeme gününün resmi Amerikan Doları kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığı ile de yapılabilir.

4 Çevre koruma ile ilgili hususlar 10. (1) Bakanlık proje bazında değerlendirme yapar ve öngörüler bina ve tesisler ile ilgili olarak yükseklik, yapıarsa oranı, çevre düzenlemesi ve yol, su, elektrik, telefon, kanalizasyon ve benzeri tesis içi ve tesis dışı hizmetlerin sağlanması ile ilgili koşulları, yapılacak kira sözleşmesine koyar. (2) Bakanlık projenin büyüklüğü, niteliği ve yerini dikkate alarak, proje değerlendirme amacı için, Çevre Etkileşim Raporu (Environmental Impact Assesment) isteyebilir ve Rapora istinaden kira sözleşmesine şartlar koyabilir. Yürürlüğe giriş 11. Bu Tüzük Resmi Gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Cetvel I (Madde 5 (1) ) Konaklama Tesisi Tiplerine Göre Kira Süreleri (Yıl olarak) 250 yatağa kadar Yatak Sayısı yatak arası 701 yataktan fazla 1. Otel Motel Bungalow ve Tatil Köyleri (i) 5 yıldızlı (ii) 4 ve 3 yıldızlı (iii) 2 ve 1 yıldızlı Otel Apartman (i) I. Sınıf Otel Apt. (ii) II. Sınıf Otel Apt Pansiyon ve Kampingler (i) I. Sınıf Pansiyon (ii) II. Sınıf Pansiyon (iii) I. ve II. Sınıf Kampingler

5 CETVEL II (Madde 9) 1 Amerikan Doları nın Gelecekteki Değeri (%3 faiz haddi ile) Yıl Sonu Faktör Yıl Sonu Faktör Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük Resmi Gazete de yayınlandığı tarihten itibaren Yürürlüğe girer ve halen devam eden kira sözleşmelerine de uygulanır. GB/GBKTuzugu