5.3.DOĞU KENTSEL GELİŞME ALT YÖRESİ(DKGAY) PLANLAMA ALANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5.3.DOĞU KENTSEL GELİŞME ALT YÖRESİ(DKGAY) 5.3.1. PLANLAMA ALANI"

Transkript

1 5.3.DOĞU KENTSEL GELİŞME ALT YÖRESİ(DKGAY) PLANLAMA ALANI İzmir in doğu aksı olarak bilinen ve Kemalpaşa, Ulucak, Ören, Armutlu, Bağyurdu, Yukarı Kızılca belediyelerinin oluşturduğu doğu alt yöresinin sınırını kuzeyde İzmir Manisa İl sınırı, güneyde Kemalpaşa ilçe sınırı, batıda Tahtalı Barajı Uzun Mesafe Koruma Alanı sınırı oluşturmaktadır. Doğu Kentsel Gelişme Alt Yöresinde 1 ilçe belediyesi, 5 ilk kademe belediyesi ve 27 orman köyü bulunmaktadır. Bu köyler, Akalan, Ansızca, Aşağı Kızılca, Bayramlı, Beşpınar, Cumalı, Çambel, Çınarköy, Damlacık, Dereköy, Gökyaka, Gökçeyurt, Kamberler, Kızılüzüm, Kurudere, Kuyucak, Ovacık, Sarıcalı, Sarılar, Sinancılar, Vişneli, Yenmiş, Yeşilyurt, Yeşilköy, Yeni Kurudere, Yiğitler, Zeamet tir. Toplam ha olan Doğu Kentsel Gelişme Alt Yöresi, İzmir Kentsel Bölgenin % 13 ünü oluşturmaktadır. Bölge içindeki yerleşmelerin alan değerleri ve DKGAY içindeki oranı aşağıdaki tablo-1 de verilmiştir. Tablo-1 :DKGAY İlçe ve Belediye Alanları İlçe İlçeAlanı( ha) % Belediye Belediye % Alanı(ha) Toplam Kemalpaşa Ulucak Armutlu Kemalpaşa Ören Bağyurdu Yukarı Kızılca TOPLAM TOPLAM

2 Doğu Kentsel Gelişme Alt Yöresindeki tek ilçe olan Kemalpaşa, aynı isimli ova ile Nif Çayı nın güney batısında ve Nif Dağı nın kuzey yamaçlarında kurulmuştur. İzmir e uzaklığı 29 km. olan Kemalpaşa ya İzmir-Ankara devlet karayolundan ayrılan 8 km.lik bir karayolu ile ulaşılmaktadır MEKANSAL OLUŞUM Doğu Kentsel Gelişme Alt yöresi nde Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ve Nif Dağı mekanı şekillendiren iki önemli faktördür. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi: Kemalpaşa ve Ulucak belediye sınırları içinde kalmaktadır. Mekansal oluşum aşağıda ifade edildiği gibidir: - Ulucak Belediyesi tarih ve 88/34893 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. - Belediye Mart 1989 yerel seçimleri ile fiilen faaliyete başlamıştır. - Ege Bölgesi Sanayi Odası nın talebi ile 260 hektarlık alana ilave 150 hektar daha eklenmiş olup toplam 410 hektarlık OSB Alanı DPT Müsteşarlığı nın 30 Temmuz 1993 tarih, 3789 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. - Ulucak Belediyesi nin imar planları 1994 yılında İller Bankası Genel Müdürlüğü ne hazırlatılarak İmar Kanunu nun 8. maddesi kapsamında Belediye Meclisi nce onaylanmıştır hektar büyüklüğündeki Kemalpaşa (I) tevsii OSB Alanı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın tarih, 6910 sayılı yazısı ile bildirilmiş, Jeolojik Etüt raporunun Afet İşleri Genel Müdürlüğü nce onaylanması ile 680 hektarlık alan kesinlik kazanmıştır. 296

3 - 620 hektarlık alan tevsii alanına ilave edilerek, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın tarih, 6841 sayılı yazısı ile uygun görülmüş ve Jeolojik Etüt raporunun Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü nce onaylanması üzerine 1200 hektarlık alan kesinlik kazanmıştır. ŞEKİL-1: Kemalpaşa Sanayi Alanı Alanın büyük bir kısmını kaplayan Nif Dağı ise, Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından (WWF) Türkiye nin önemli bitki alanları arasında gösterilmektedir. Ancak dağ koruma altında olmadığı için yapılaşma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Yapılan araştırmalarla Nif Dağı nın %20 kadarının koruma altında bulunduğu görülmüştür. 297

4 Doğal Yapı Analizi Doğu Kentsel Gelişme Alt Yöresi, makro klima tipleri bakımından Akdeniz iklim tipine benzemektedir. Bu da tarım ürünleri üretimi açısından elverişli bir ortam yaratmaktadır. Yöre bütününde bitki örtüsüne baktığımız zaman alan bakımından en fazla yeri orman alanlarının kapladığı görülmüştür. Bölgenin en büyük akarsuyu olan Nif Çayı, Uluçay ve Kızılçay dereleri ile beslenmekte olup, yöre halkının geçim kaynağını çayın etrafında bulunan kum ocakları oluşturmaktadır. Ayrıca, Çiçekli ve Yiğitler çayları da ovayı kat ederek Gediz Nehrine ulaşmaktadır. Kemalpaşa ovasının denizden ortalama yüksekliği metredir. Genel topografik duruma bakıldığında, Doğu Kentsel Gelişme Alt Yöresi nin büyük bir kısmının Nif Dağı nedeniyle eğimi %40 ın üzerinde olan alanlardan oluştuğu görülmektedir MEKANSAL ANALİZ Kentsel Alan Kullanım Analizi 2005 yılı Hava Fotoğraflarından Hesaplanan DKGAY Arazi Kullanış Tablosu Tablo-2: Doğu Kentsel Gelişme Alt Yöresi Arazi Kullanış Tablosu Arazi Kullanışı Ha % Tarım ,22 Orman ,47 Askeri Alan ,89 Mezarlık ,02 Baraj ve Göller - - Turizm 68,3 9,52 Sanayi 1102,7 1,53 Konut 559 0,77 Diğer Alanlar 14184,1 19,77 TOPLAM

5 Toplam hektar olan Doğu Kentsel Gelişme Alt Yöresi nin hektar olan %52.47 ini orman alanları, hektar olan %25.22 sini tarım alanları, 14184,1 hektar olan %19,77 sini de makilik, fundalık, taşlık, kayalık vb. alanların içinde bulunduğu diğer alanlar oluşturmaktadır. Bu alanlar, içerisinde Gediz, Emiralem, Nif ve Tahtalı havzalarını içeren ve batıdan doğuya uzanan Küçük Menderes havzası ile birleşen İKBNİP temel prensiplerinden olan yeşil kuşağı oluşturmaktadır. Sonuç olarak, DKGAY de korunması gerekli yeşil kuşak alanları toplam alanın % 98 ini oluşturmaktadır. DKGAY ın toplam ha.ın ha. alanı yapılaşmış olup, tüm alanın doluluk oranı % 1.8 dir sayılı yasa öncesi planlı alanların % 34.9 u yapılaşmış durumdadır. Konut DKGAY ndeki mevcut konut alanları (yapılaşmış alanlar) aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo-3: Doğu Kentsel Gelişme Alt Yöresi Konut Alanları Dağılımı Tablosu Konut Alanları Yapılaşmış alan % Seyrek Yoğunluk Orta Yoğunluk Mevcut Konut Sık Yoğunluk Toplam Turizm Konut - Toplam Kentsel Konut Tarımsal Konut - Köy Mevcut Konut Toplam Kırsal Konut Genel Toplam

6 DKGAY ne genel olarak bakıldığında,mevcut (yapılaşmış) alan içinde toplam ha konut alanı bulunduğu, bunun % 66.3 ha ının kentsel alanda, % 33.7 ha ının kırsal alanda yer aldığı görülmüştür. Kentsel konut alanının % 62 lik kısmını seyrek yoğunluklu konut alanları oluşturmaktadır. Turizm Doğu Kentsel Gelişme Alt yöresindeki Belkahve-Nif Havzasını içine alan Güney Yeşil Kuşak Program Alanları ile, Güney Kentsel Program Alanı, doğal yapısı nedeniyle turizm açısından önemli alanlardır. Belkahve-Nif Havzası (GYKPA) yeşil kuşağın içerisinde Karabel orman içi dinlenme yeri, Belkahve orman içi dinlenme yeri, Yiğitler orman içi dinlenme yerleri bulunmaktadır. Kemalpaşa nın güneyindeki Nif Dağı 1446 m.lik zirvesi, çam ormanları ve orman köyleri ile Kemalpaşa ovası ile tezat oluşturmaktadır. Karabel orman içi dinlenme yerinde günübirlik turizme yönelik piknik alanları bulunmaktadır. Bölgedeki Alabalık Üretim ve Yetiştirme Çiftliği de turizm açısından değerlendirilmesi gereken bir kaynaktır. Güney Kentsel Program Alanı içerisinde ise, Yukarı Kızılca belediyesi sınırları içinde, doğal güzellikleri ile yürürlükteki imar planlarından gelen spor turizmine yönelik potansiyel alanlar bulunmaktadır. Kemalpaşa nın daha ziyade doğa turizmi için bir odak olarak planlanması öngörülmüştür. Bu amaçla yörede var olan ve Yiğitler Köyünde tesis edilmiş olan orman içi dinlenme alanı, doğal açıdan cazip bir alandır. İçinden geçen derenin meydana getirdiği mikro klima ve peyzajı ile bir dinlenme ortamıdır. Daha ziyade çevre yerleşmelerden gelenlerin kullandığı alan 10 hektar olup WC, kır kahvesi, büfesi, piknik üniteleri, içme ve kullanma suyuna sahiptir. Kapasite olarak da günde 750 kişiyi barındırabilmektedir. Alanda, ayrıca Kemalpaşa merkezinde bulunan ve Roma dönemine kadar uzandığı sanılan Kız Kulesi, halk tarafından Hamamlı Kale olarak anılan Nif Dağı ndaki tarihi Bizans Kalesi, Nif Çayı nın Çambel Köyü yakınlarında Yeni Ankara Yolu na yakın 300

7 yerde Nif Çayı üzerinde büyük taşlarla yapılmış bir kemeri ayakta kalabilen, İyon ve Lidyalılar zamanından kaldığı sanılan tarihi Nemrut Köprüsü, Ulucak Höyüğu, Sanatçı Ümran Baradan ın 1989 yılında eski Türk Evlerinden esinlenerek yaptırdığı Çinili Köy, 1954 yılında Kazakistan dan Türkiye ye göç eden ve Kemalpaşa ya yerleşen 200 dönümlük bir arazi üzerine kurulan Alaş Kımız Çiftliği de turizm açısından önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Doğu Kentsel Gelişme Alt Yöresi; İzmir e olan yakınlığı nedeni ile kolay ulaşılabilmesi, doğal mekanları ve kırsal yerleşmelerde geliştirilebilecek pansiyonculuk ve tarımsal aile işletmeciliği gibi projeler ile turizmde gelecek vaat eden bir alan olarak görülmektedir Nüfus Yapısı Kemalpaşa İlçesi nin 1990 yılı nüfusu kişi, 2000 yılı nüfusu kişidir. Yıllık nüfus artış hızı binde olup, nüfus yoğunluğu 112 kişi/km 2 dir. Kemalpaşa İlçesi Dahilinde; 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarına Göre TOPLAM NÜFUS: Tablo-4: DKGAY de Kemalpaşa İlçesi 2000 DİE Nüfus Sayım Sonuçları İlçe İlk Kademe Köy Mahalle/ NÜFUS NÜFUS Belediyes i Belediyesi bağlı olduğu belediye Kemalpaşa X Armutlu X 7046 Bağyurdu X 5716 Ören X Ulucak X 4646 Yukarıkızılca X Akalan X Ansızca X Aşağı Kızılca X Bayramlı X

8 5 Beşpınar X Cumalı X Çambel X Çınarköy X Damlacık X Dereköy X Gökyaka X Gökçeyurt X Kamberler X Kızılüzüm X Kurudere X Kuyucak X Ovacık X Sarılar X Sinancılar X Sarıçalı X Vişneli X Yenmiş X Yeşilyurt X Yeşilköy X Yenikurudere X Yiğitler X Zeamet X 138 Çiniliköy X Kemalpaşa 111 Halilbeyli X Bağyurdu 2022 Örnekköy X Kemalpaşa Sütçüler X Kemalpaşa 2187 Doğu Kentsel Gelişme Alt Yöresi nin toplam nüfusu kişi olup, İzmir Kentsel Bölge nin % 2 si bu alanda yaşamaktadır. DKGAY sinin kişi olan % 76 sı kentsel alanda, kişi olan % 24 ü kırsal alanda yaşamaktadır. 302

9 Tablo-5 : 2000 Yılı Nüfus Sayımı Sonuçlarına Göre Büyüme Hızları Baz Alınarak Hesaplanan DKGAY 2005 Yılı Nüfus Kestirim Tablosu DKGAY Kentsel Nüfus % Kırsal Nüfus 2005 % Genel 2005 Toplam Kemalpaşa Ulucak Armutlu Ören Bağyurdu Y. Kızılca Toplam Genel Toplam Doğu Kentsel Gelişme Alt Yöresi için; 2000 yılı DİE verileri kullanılarak 2005 yılına projeksiyon yapılmıştır. Projeksiyon nüfusuna göre Doğu Kentsel Gelişme Alt Yöresi nin toplam nüfusu kişi olup, bunun kişisi kentsel yerleşmelerde yaşamaktadır. Bu, toplam yörenin %68.5 ini oluşturmaktadır. Kırsal yerleşmelerdeki nüfus kişi olup, Doğu Kentsel Gelişme Alt Yöresi nin %31.5 ini oluşturmaktadır.2005 yılı nüfusu kişi olan İKBNİP içerisinde DKGAY si % 27 lik bir paya sahiptir Ekonomik Yapı Analizi Sosyo Ekonomik Göstergeler Nüfusu olup, şehirleşme oranı % 34.81, nüfus artış hızı yüzde 26,53 tür. Nüfus artış hızında Türkiye de 109 ncu sıradadır. Nüfus yoğunluğu 112 kişi/km 2, nüfus bağımlılık oranı % tür. Tarım sektöründe çalışanların oranı % 59.43, sanayi sektöründe çalışanların oranı 18.74, hizmetler sektöründe çalışanların oranı ise % tür. Ortalama hane büyüklüğü 3,87 dir. %3,64 işsizlik oranı vardır. Nüfusun % 89,89 u okuryazardır. Binde 41,01 bebek ölüm oranı ile 387 nci sırada yer almaktadır. Fert başına bütçe geliri TL dir. Vergi gelirlerinin ülke içindeki payı % 0,21945 tir. Bu kategoride ise 29 ncu sıradadır. 303

10 Kemalpaşa ilçesinin 858 ilçe içindeki gelişmişlik sırası 115, il içindeki gelişmişlik sırası ise 10 dur. (İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, DPT, 1996) Tarım Toplam arazinin %49,2 si orman ve fundalık alanı, %35,8 i tarım alanıdır hektar toplam tarım alanının hektarı bağ alanı, hektarı tarla alanı, hektarı meyve, hektarı ise zeytin alanıdır. Silajlık mısır, hasıl mısır, durum buğdayı, fiğ, diğer buğday, nohut, kütlü pamuk en çok üretilen tarla ürünleridir. Domates, patlıcan, hıyar, taze fasulye, sivri biber en çok üretilen sebzelerdir. İlçede en çok üretilen meyveler, çekirdekli ve çekirdeksiz üzüm, zeytinyağı, kiraz, şeftali, cevizdir. Kemalpaşa ekonomisinde hayvancılık önemli bir yer tutmaktadır. Sığır, koyun, keçi, kümes hayvanı yetiştirilmektedir. Arıcılık yapılmaktadır. Tarım sektöründe çalışanların oranı %59,43 tür. Bu bakımdan tarımın ilçe ekonomisindeki yeri oldukça büyüktür. Kemalpaşa ilçesi bulunduğu coğrafi koşullar, iklim, yeraltı suları gibi etmenlerden dolayı verimli tarım topraklarına sahiptir. Bölgenin tarıma tahsis edilmiş arazilerinin daha ziyade alüvyon karakterli olduğu ifade edilebilir. Gediz Havzası ile güneydeki Küçük Menderes havzası, anılan nehirlerin bıraktığı alüvyonlar sebebiyle oluşmuş geniş tarım arazileridir. Yeraltı sularının kalite bakımından en kaliteli olduğu Kemalpaşa, Manisa ve Akhisar ovasıdır. Bitkisel ve hayvansal üretim olarak başlıca iki alt sektöre ayrılan tarımda uygulanan üretim sistemleri, ihtiyaç gösterdiği girdi kompozisyonu, üretimin niceliksel ve niteliksel özellikleri, tarımsal mekanizasyona olan uygunlukları ve dolayısıyla üretilen bitki gruplarına bağlığı olarak Kemalpaşa da tarla bitkileri, sebzeler, meyveler, meyve dışında kalan ağaçlar,süs bitkileri gibi gruplara ayrılan bitkisel üretim türlerinden meyve üretimi ağırlıklı olarak dikkat çekmektedir. 304

11 Buna göre, ha. olan toplam tarım alanının, 4393 ha olan % ı tarla alanı, 588 ha. olan % ı sebze alanı, 6 ha. olan % ı süs bitki alanı, ha. olan %..74. meyve alanı, 110 ha. olan % ı kavaklık alanı, 200 ha. olan % 0.8 ı Nadas alanı ve 700 ha. olan % ı Tarıma uygun boş arazi olarak tespit edilmiştir. (Kaynak: Taryap-2004/2004 yılı İlçeler itibariyle kullanım şekline göre Tarım Arazisi Dağılımı) (Not: Hava fotoğraflarından elde edilen arazi kullanış tablosundan elde edilen veriler ile ekonomik yapı analizleri sonucu elde edilen veriler arasında oluşan farklılıklar, fonksiyonların gelişme eğilimleri doğrultusunda nitelik değiştirmiş olmasından kaynaklanmaktadır.) Toplam ha olan tarım arazisinin ha ı olan % 54 ü sulanmakta geri kalan ha ı olan % 46 sı ise sulanmamaktadır. Kemalpaşa da tarım arazilerinin % 50 den fazlası sulanmaktadır. İlçede gölet, baraj sistemi bulunmamaktadır. DSİ tarafından kanal veya kanalet sistemiyle sulama yeterli değildir. Genelde sulama artezyen ve derin kuyularda salma sulama şeklindedir. Armutlu gibi yerleşmelerde damlama sistemine geçilmektedir. Kemalpaşa nın tarımsal arazi kullanımını; Kemalpaşa yı çevreleyen coğrafi yapı ve bu yapının jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri etkilemektedir. Toprak kabiliyeti göz önünde bulundurularak yapılacak bir sınıflamada 1.sınıf arazilerin yaygın olduğu ve bu araziler üzerinde daha çok bağcılık, zeytincilik ve kiraz yetiştiriciliği yapıldığı tespit edilmiştir. II.sınıf araziler Nif Çayı kenarında yer almakta ve tarım alanları bu araziler üzerinde bulunmaktadır. Bu araziler üzerinde bağcılık, zeytincilik, meyvecilik ve hububat tarımı yapılmaktadır. Bunun yanısıra yerleşik alanlarına yakın yerlerde ise sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. III.sınıf araziler ise, Kemalpaşa ovasını kuzeyden çevreleyen Manisa dağının tabanına yakın olan etek düzlüklerinde bulunmaktadır. Bu arazilerde bağcılık, zeytincilik, hububat ve kiraz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kemalpaşa, ayrıca İzmir il geneli itibariyle kümes hayvanları varlığında öne çıkan ilçelerdendir. Toplam adet olan toplam hayvan sayısının adeti sığır, 6993 adeti koyun, 8125 adeti keçi, adeti tavuktan oluşmaktadır. 305

12 Sanayi Sanayi kuruluşlarının bu bölgede yer seçmelerinin nedenlerinden biri, ulaşım açısından olumlu bir konum sergilemesidir. Kara ve demiryolu ulaşımı iç bölgeleri İzmir e bağlamakta ve bu ulaşım yapısı nedeniyle önemli bir rol üstlenmektedir. Gerek kara ve gerekse demiryolu ulaşımı ile İzmir e taşınan ürünler İzmir Limanı aracılığı ile dış dünyaya açılmaktadır. İzmir in diğer ilçelerine göre sanayi alanında önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. İlçe, yapı malzemeleri, kimya ve kağıt ürünleri, otomotiv, özel makine ve aygıtları üreten tesislere sahiptir. Bunların yanı sıra ilçede bir çok tarım kooperatifi bulunmaktadır. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) 1991 yılında hizmete açılmıştır. KOSBİ de gıda, tekstil, kimya plastik, kağıt+ambalaj, makine + oto yan sektörlerinde faaliyet gösteren fabrikalar yer almaktadır. Sanayi sektöründe çalışanların oranı %18,74 tür li yıllardan itibaren İzmir de sanayi alanı bulamayan sanayi tesislerinin İzmir- Ankara karayolu çevresine yerleşmeye başlaması ile ilçe tarım merkezi olmaktan çıkmış, bir sanayi merkezi haline gelmiştir. İzmir Limanına en yakın noktalardan biri olması ve İzmir-Ankara karayolu üzerinde bulunması nedeniyle ulaşım açısından avantajlı konumu, İzmir metropol alanında sıkışmış bulunan sanayi açısından çok cazip olmuştur. Kemalpaşa nın sanayileşmesi bir plan dahilinde olmamıştır. Sanayi tesisleri kişisel kararlar sonucunda kurulmuştur. İzmir-Ankara karayolu boyunca lineer biçimde sıralanmış olan bu tesislerin bir bölümü Kemalpaşa Belediyesi, diğer bir bölümü de Ulucak Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır Hizmet Turizm ilçede yeteri kadar gelişmemiştir. Hizmetler sektöründe çalışanların oranı %21.84 tür. 306

13 Ulaşım ve Altyapı Doğu Alt Yöresinde İzmir-Turgutlu çevre yolu, Ankara yolu (İzmir-Ankara), Kemalpaşa-Turgutlu-Kemalpaşa-Torbalı güzergahları ve demiryolu için mevcudun geliştirilmesine ilişkin bir proje bulunmakta olup; bu anlamda, İzmir İl Merkezine ve tüm Anadolu ya ulaşım yönünden çok elverişli bir konumdadır. Karayolu İlçe 29 km. asfalt yolla İzmir e bağlanmıştır. Turgutlu yolu doğuda Ankara asfaltı ile birleşmektedir. Kemalpaşa-Torbalı asfaltı ilçeyi İzmir-Aydın yoluna bağlamaktadır. İlçenin ve köylerin ulaşım sorunu yoktur. İlçeye bağlı bütün köylerin yolları asfalt kaplamalıdır. Ancak uzun yıllar boyunca onarım görmediği için bazı yollar bozulmuştur. Köylerin ulaşım konusundaki en büyük talepleri ova yolu olarak tabir edilen arazi yollarının onarım ve bakımıdır. İzmir e en yakın ilçe olduğu için, ilçede görevli memurların bir kısmı İzmir de oturmaktadır. İzmir ile Kemalpaşa arasında rahat bir ulaşım bağlantısı mevcuttur İlçenin ve kasabaların 150 kadar yolcu minibüsü her gün sabah saatlerinden akşam geç saatlere kadar Kemalpaşa ve kasabaları ile İzmir arasında yolcu taşımaktadır. Demiryolu Manisa merkezden (aşağı Çobanisa beldesi) başlayarak Ankara-Afyon-Manisa hattına bağlanacak olan demiryolu güzergahı projesi 27 km.dir Bunun 14.3 km.si Manisa il hudutları içerisinde olup, başlangıç noktası olan A.Çobanisa-Karaoğlanlı- Sancaklı-Bozköy-Sancaklı-İğdecik belde hudutları içerisinden geçmektedir. Geri kalan 12.7 km ise Kemalpaşa ilçesi, Çambel, Akalan, Sütçüler, Yenmiş, Ansızca köyleri hudutlarından geçerek Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Ege Seramik arazisinde son bulmaktadır. 307

14 Bu demiryolu güzergahı ilk etapta taşıma amaçlı gözüküyor ise de, ileriki dönemlerde Ankara-İzmir hızlı tren demiryolu yolcu taşımasına yönelik projelendirilmiş ve bu proje çerçevesinde kamulaştırma çalışmalarında üç hat olarak devam etmektedir. Kemalpaşa demiryolu güzergahı tamamlandığında ana güzergah olan Afyon-Manisa- İzmir hattı ile irtibatlı olduğundan sanayi ürünlerinin bu yolla bir kısmının Aliağa limanına, bir kısmının da İzmir limanına ulaşımı sağlanacaktır. Doğu-Batı istikametinden üç ana koldan gelip kente güneyden İzmir-Torbalı hattıyla, kuzeyden gelen iki hat halindeki İzmir-Manisa hattı ile bağlanmıştır. Bölgenin bu hatlar arasında yer seçmesi ve demiryollarının karayoluna paralel uzanması da sıkı bir demiryolu karayolu ilişkisini gündeme getirmektedir. Değerlendirme : Sonuç olarak; Kemalpaşa da 2000 yılı itibariyle istihdam edilen nüfusun ana faaliyet kollarına göre dağılımına baktığımızda; toplam kişi olan çalışan nüfusun, %59.u olan kişi tarımda, %19.u olan 7374 kişi sanayide % 4.ü olan 1641 kişi inşaat sektöründe, % 18.i olan 6954 kişi de hizmetler sektöründe çalışmaktadır Yılı Projeksiyon Nüfusuna Göre İstihdam Edilen Nüfusun Ana faaliyet kollarına göre dağılımına bakıldığında; 2030 yılı itibariyle toplam kişi olarak çalışan nüfusun, % olan kişi tarımda, %..35 olan kişi sanayide, %.6.olan 4515.inin inşaat sektöründe, %20 olan kişisinin de hizmetler sektöründe çalışacağı öngörülmüştür. Tablo-6 : İzmir İlinde İstihdam Edilen Nüfusun Yerleşim Yerleri ve Ana Faaliyet Kollarına göre (2000 yılı) dağılımı Tarım Sanayi İnşaat Hizmet Toplam Büyükşehir Kemalpaşa

15 2000 yılı nüfusuna göre İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı dahilinde kalan toplam istihdam edilen nüfusun % 4.ünün DKGAY den karşılandığı görülmüştür. Tablo-7: İzmir İlinde istihdam edilen Nüfusun Yerleri ve Ana Faaliyet Kollarına Göre 2030 Projeksiyonu Tarım Sanayi İnşaat Hizmet Toplam Büyükşehir Kemalpaşa yılı projeksiyonuna göre İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı dahilinde kalan toplam istihdam edilen nüfusun %4.ünün DKGAY den karşılanacağı öngörülmüştür. Kaynak: 2005 den 2030 a İzmir ili:sosyo-ekonomik Profil ve Temel Gelişme Eğilimleri SORUNLAR VE POTANSİYELLER SORUNLAR YAPILAŞMA SÜREÇLERİ Düzensiz ve mevzi olarak yer seçmiş olan sanayi alanları ile tarım alanlarını bölerek geçen ana ulaşım arterlerinin (İzmir-Ankara, İzmir-Torbalı, Kemalpaşa- Turgutlu yolu) tarım havzasında yarattığı baskılar Doğu Alt Yöresi ndeki Kentsel Gelişmenin Belkahve eşiği nedeni ile,izmir kentine doğru olmayıp,nif Havzası yönünde olmasının tarım alanları üzerinde yarattığı baskı Tarım alanlarındaki mevzii ve parçacı yaklaşımlı ikinci konut talepleri ile bu doğrultudaki yapılaşma eğilimlerinin havzada oluşturduğu baskı İzmir kentine olan yakın mesafenin ve kente servis imkanlarına ulaşılabilirliğin,kemalpaşa hizmet sektörünün gelişimine oluşturduğu kısıtlar Havzada konumlanan plan dışı yerleşimler 309

16 Yukarı Kızılca Beldesinde turizm yatırımlarına yönelik doğal kaynaklardan yeterince faydalanılamaması Tarımsal ürünlerin depolanacağı ve pazarlanacağı alan eksikliği Mevzii planlarla gelişen yapılaşmaların,korunacak doğal ve kültürel alanların denetim altına alınmasını engellemesi ÇEVRESEL ETKİLER Hızla gelişen sanayi sektörünün,çevre koruma önlemleri alınmadan doğal kaynakların bilinçsizce kullanılmasına yol açması Sanayinin yoğun su kullanımı nedeniyle yer altı su seviyesinin çekilmesi,tarım alanlarının verimli kullanımının kısıtlanması Nif Çayı nın alt yörede yer seçmiş bulunan endüstriyel atık sularını Gediz e ve Menemen Ovası na kadar taşıyan kirletici bir kaynağa dönüşmüş olması Yenilenebilir enerji kaynaklarının (rüzgar enerjisi vb.) verimli kullanılamaması YÖNETSEL SORUNLAR Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi nin tüzel kişiliğine ilişkin yasal süreç ÜRETİM VE İSTİHDAM İLİŞKİLERİ Sanayi sektörüne olan eğilimin, tarıma olan talebi azaltması; bu bağlamda yöredeki tarım ve hayvancılığın önemini yitirmesi İklimin etken olduğu zengin tarımsal ürün deseninin yeterince değerlendirilememesi Hayvancılık sektörüne gerekli yatırımın yapılmaması FİZİKİ (MEKANSAL) KISITLAR Küçük ve orta ölçekteki arazi büyüklüklerinin alan bütününde yaygınlık göstermesi 310

17 İzmir-Ankara karayolu geçişinin standardının düşük olması Alan genelinde sosyal donatı ve teknik altyapı yetersizliği POTANSİYELLER YAPILAŞMA SÜREÇLERİ Alanın Nif Havzası gibi güçlü bir tarımsal havzanın içinde yer alması Alanın içerisinde ve yakın çevresinde turizm-rekreasyona elverişli alanlar bulunması İzmir kentine yakınlığı nedeniyle ilçenin doğal ve fiziki potansiyelinin turizme elverişli olması Yukarı Kızılca Belediyesi sınırları içerisinde iç turizme hizmet veren tesislerin ve yatırımların yapılabileceği ortamların mevcut olması Yiğitler Barajı projesinin alan içerisinde yer alması ÇEVRESEL ETKİLER Bölgenin tarımsal üretim açısından ülke çapında öneme sahip olması, Nif havzası içinde bulunması, toprak kabiliyetinin yüksekliği ve tarımda sulama imkanlarının sağlanması ve geliştirilmesi ile tarımsal üretimde ve verimde artış sağlanması Sanayi gelişimini etkileyen faktörlerden biri olarak alanın yer altı ve yerüstü su kaynakları gibi önemli bir potansiyele sahip olması Nif Dağı nda bulunan Orman Bakanlığı na ait alabalık üretim tesislerinin ekonomik anlamdaki potansiyeli Doğalgazın bulunması ve sanayinin bundan faydalanabilmesi 311

18 Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar enerjisini üretilebilecek fiziki alanların bulunması ÜRETİM-İSTİHDAM İLİŞKİLERİ İklim ve toprak kabiliyetinin hemen hemen tüm tarım ürünlerinin yetiştirilmesi açısından uygunluğu ve ürünlerin sanayide işlenmelerinin olabilirliği Tarımsal üretime dayalı sanayiler için elverişli koşulların bulunması FİZİKİ POTANSİYELLER Bölgenin İzmir il merkezine ve tüm Anadolu ya ulaşım yönünden çok elverişli bir konumda olması Gelişme Eşikleri Doğu Kentsel Gelişme Alt Yöresi sınırları içerisinde alanı kuzey ve güneyden çevreleyen bir yeşil kuşak zonu bulunmaktadır. İzmir in giderek artan yoğun kentleşme ve bu durumun yarattığı kirlilik karşısında önemi artan bu alanlar kentin gelişimini sınırlayıcı orman alanlarından oluşmaktadır. Bu anlamda, bu alanlar gelecek nesillere daha sağlıklı ve bol oksijenli kentler bırakabilmek adına, korunması gerekli alanlar olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda, bu alanlar, İzmir ve çevresindeki yerleşmelerin rekreasyon ihtiyacını karşılamaktadır. Bu iki kuşak arasında geniş bir alana yayılan ve 1. sınıf tarım toprağı (mutlak tarım alanı) niteliği taşıyan Nif havzası da gelişmenin sınırlarını oluşturacak önemli bir doğal eşiktir. Nif havzası ile güney yeşil kuşak arasında kalan ve ormanla bütünleşen bölgenin büyük bir kısmı % eğime sahip olup, bu bölgelerde yeni gelişme alanlarının yerleşimi öngörülmemiştir. 312

19 Kemalpaşa ilçesi tarım alanları üzerinde bulunan Armutlu, Ören, Bağyurdu belediye sınırları içerisindeki taşkın alanları, yerleşim alanları için önemli bir sınırlayıcı olmaktadır. Sonuç olarak; - 1.sınıf tarım topraklarına, - Eğimi % 25 in üzerindeki alanlara, - Taşkın alanlarına, - DSİ sulama alanlarına, - Yaban Hayatı Koruma Alanı üzerinde, plan kararları ve plan notlarında belirtilen koşullar dışında hiçbir kullanıma izin verilmeyecektir AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ Yaşanabilir ve standartları yükseltilmiş sağlıklı bir çevre yaratmak, Bölge içindeki tarih, turizm ve tarıma yönelik potansiyellerin en rasyonel şeklinde kullanımını sağlamak, Sektörler arasındaki fonksiyonları dengeli dağıtmak ve bölgede farklı sektörler yaratarak aralarındaki hiyerarşik kademelenmeyi sağlamak, DKGAY nin sektörel gelişme hedeflerini, planlama ilkelerini belirlemek ve bu doğrultuda sağlıklı gelişmeyi ve büyümeyi sağlamak. HEDEFLER Güçlü bir tarım potansiyeline sahip olan havzayı korumak, Alandaki Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi nin (mahkeme süreci devam eden) gelişme alanının uzun erimdeki sanayi taleplerini karşılaması amacıyla 313

20 korunması, parçacı ve mevzi sanayi taleplerinin bu alana yönlendirilerek, planlı sanayi gelişiminin sağlanması, Sektörel çeşitliliğin sağlanması kapsamında; sanayi ve tarım kimliğinin yanı sıra, altyapının doğal ve fiziki potansiyeli de göz önüne alınarak turizm yatırımlarının da öne çıkarılması KENTSEL GELİŞME STRATEJİLERİ Orman alanları, sit alanları gibi eşiklerin planlama kararları açısından veri teşkil etmek adına plana işlenmesi, Tarım havzaları ile bu havzaları çevreleyen orman alanlarının İzmir Kentsel Bölge Yeşil Kuşak Projesi kapsamında sürdürülebilir kullanımının yönlendirilmesi, Yeşil Kuşak ile havzadaki yerleşmelerin güneye doğru akmasının engellenmesi, bu sayede yeşil kuşaklarda yer alan tarımsal potansiyelin korunması, Eğimi %40 ın üzerinde olan alanların DKKA (Doğal Karakteri Korunacak Alan) ve Ağaçlandırılacak Alan olarak belirlenmesi, Çok sayıdaki yoğun su kullanan sanayi tesislerinin yakın gelecekte neden olabileceği su sorununa engel olmak için,çiçekli ve Yiğitler Barajı nın hayata geçirilmesi. Düzensiz gelişme gösteren sanayilerin havzayı korumak adına organize şekilde gelişmesinin yönlendirilmesi OSB nin tam kapasiteye ulaşması halinde bölgede yaşayacak muhtemel nüfus için gerekecek gelişme alanlarının Kemalpaşa ve Ulucak yerleşmeleri içinde bir bütün olarak ele alınması, 314

21 Ölçek ekonomileri açısından, alanda ulaşılabilirlik ve mekansal anlamda uygunluk şartı aranmak kaydıyla Ankara yolu üzerinde Organize Sanayi Bölgesini destekleyici Küçük Sanayi Alanı ayrılması, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Genel Arıtma Projesinin hayata geçirilmesi Sanayinin enerji sorununa çözüm olması ve tarım havzalarının sürdürülebilirliği kapsamında DOĞALGAZ ın bölgeye ulaştırılmasının ve yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar enerjisinin verimli kullanımının sağlanması. Yerleşime uygun olmayan alanlarda kesin denetim koşullarının oluşturulması, geliştirilmesi. İKB de desantralizasyonu önerilen büyük kullanım gerektiren alanların doğal ve fiziki eşiklere dikkat etmek kaydıyla Ulucakta yer seçiminin sağlanması, Mevcut organize sanayi bölgesi ile birlikte tevsii alanın Ankara yolunun güneyindeki gelişme ile sınırlandırılması ve organize olması adına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na OSB olarak önerilmesi, Yöredeki ihtiyaçlar doğrultusunda kullanımlara ilişkin alansal kararların üretilmesi, 315

22 ALT YÖRE ŞEMASI Şekil-2 : DKGAY Program Alanları Doğu Kentsel Bölge Alt Yöresi planlama alanı 5 adet program alanından oluşmaktadır Kuzey Yeşil Kuşak Program Alanı (KYKPA) İzmir Kentsel Bölgesi Bütününde oluşturulan Yeşil Kuşak Zonu nun kuzeydoğu kesimindeki parçasıdır. Aşağı mahalle ve Sütçüler mahallelerinin Ansızca, Yenmiş, Yenikahve, Akalan ve Çambel köylerinin de yer aldığı İzmir-Ankara yolu kuzeyindeki Tarım Havzası ile program alanının kuzeyinde konumlanan Orman Alanı ile sınırlanmıştır. 316

23 Ulucak-Kemalpaşa Sanayi Program Alanı (UKSPA) Kemalpaşa ilçesi, Ulucak İlk Kademe Belediyesi, bu alanla bütünleşen Damlacık ve Kuyucak köylerinden, Çınarköy mahallesi ve Kızılüzüm köylerinden oluşmaktadır. Doğu Alt yöresi sınırları içerisinde, yerleşimlerin yoğunlaştığı bir odak noktası olarak tasarlanmış olup; bu şekilde tarım havzasının korunması hedeflenmektedir Nif Tarım Havzası Program Alanı (NTHPA) Tarım havzasının korunması ve plan kararlarının plan notları ile desteklenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda,dkgay de tarım arazilerinin özel nitelikli tarım alanları olması sebebiyle İKBNİP plan notlarında minimum parsel ve minimum ifraz büyüklükleri, tarımsal niteliği korunacak alanlara oranla daha yüksek tutulmuştur Güney Kentsel Gelişme Program Alanı Yukarı Kızılca, Armutlu, Ören, Bağyurdu, İlk Kademe Belediyeleri; Çiniliköy, Sarılar, Sinancılar, Yeşilyurt, Gökçeyurt, Sarıcalı, Yiğitler, Aşağı Kızılca ve Örnekköy yerleşimlerinden oluşan program alanıdır. Turizm eksenli gelişmenin yoğunluk kazandığı ve doğal değerlerin öne çıktığı bir eğilim, plan kararlarına yansıtılmıştır Güney Yeşil Kuşak Program Alanı Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından (WWF) Türkiye nin en önemli bitki alanları arasında gösterilen, ancak, sadece %20 oranında bir kısmı Orman Bakanlığı tarafından Milli Park olarak ilan edilerek koruma altına alınan Nif Dağı nın varlığı ve bu alanda konumlanan Yaban Hayatı Koruma Bölgesi; bu bölgede fototracking ve doğa gezilerinin yapılabileceği potansiyel bir alan niteliğindedir. 317

24 ROL/İŞLEV/KİMLİK Kuzey Yeşil Kuşak Program Alanı Kimlik: Tarım, Orman ve Rekreasyon Zonu Rol: Merkez Kentin Kuzey Oryantasyonlu saçaklanmasını engellemek Gelişmiş Sektörleri: Tarım Orman Yatırım Sektör / Konu / Tema Alanları: Tarımsal İyileştirme-Sulama-Günübirlik Rekreasyon-Ağaçlandırma-Geçici Konaklama Ulucak Kemalpaşa Sanayi Program Alanı Kimlik: Tarım-Sanayi Kenti Rol: İKB nin Tarımsal Üretim ve Endüstriyel İşleme Merkezi Gelişmiş Sektörleri: Tarım-Endüstriyel Üretim Yatırım Sektör/Konu/Tema Alanları: Tarımsal İyileştirme-Sulama-Demiryolu Ulaşımı- Enerji-OSB-Teknik Alt Yapı-Uzmanlaşmış Eğitim Tarım Havzası Program Alanı Kimlik: Tarım Rol: Merkez Kentin doğu oryantasyonlu saçaklanmasını engellemek Gelişmiş Sektörler: Tarım-Orman Yatırım Sektör/Konu/Tema Alanları: Tarımsal iyileştirme-sulama-ağaçlandırma Güney Kentsel Gelişme Program Alanı Kimlik: Tarım Turizm Rol: İzmir Kentsel Bölgenin rekreatif ve spor turizmi yükünü üstlenmek, mevcut yerleşimlerin organize biçimde gelişimi Gelişmiş Sektörler: Turizm- Tarım- Orman- Günübirlik Rekreasyon Yatırım Sektörü / Konu / Tema Alanları: Tarımsal iyileştirme-sulama-günübirlik Rekreasyon-Ağaçlandırma-Golf turizmi 318

25 Güney Yeşil Kuşak Program Alanı Kimlik: Orman ve Rekreasyon Zonu Rol: Merkez kentin güney oryantasyonlu saçaklanmasını engellemek, günübirlik rekreatif turizm yükünü üstlenmek Gelişmiş Sektörler: Tarım-Orman-Günübirlik Rekreasyon Yatırım / Sektör/ Konu/ Tema alanları: Günübirlik-Rekreasyon-Ağaçlandırma PLANLAMA KARARLARI Doğu Kentsel Gelişme Alt Yöresi, göz ardı edilemeyecek kadar önemli olan tarım potansiyeline sahiptir. Bu doğrultuda ana ilkemiz kullanma-koruma-geliştirme ilkesi kapsamında bölgenin tek sektörde değil, birkaç sektörde öne çıkmasını sağlamaktır. Bu kapsamda temel planlama ilkelerimiz: Nif Havzasının korunması, DSİ tarafından sulama alanı olarak belirlenen alanların korunması, Özel mahsul alanlarının korunması, Eğimi %25.in üzerinde olan alanların kentsel gelişmeye açılmaması, Orman alanlarının korunması, Alandaki içme veya sulama amacıyla kullanılan veya kullanılacak olan barajlar ve koruma alanlarının korunması, Sit alanlarının korunması, 5216 sayılı kanun öncesi yürürlükteki alt ölçekli planlar dışında gelişme alanı olarak ayrılan alanların tespit edilen doğal eşikleri yok etmeyecek şekilde dengeli olarak geliştirilmesi, 319

26 İzmir Kentsel Bölge kentsel alandaki ana ilkelerden biri olan büyük alan kullanımı gerektiren kamu kuruluşlarının desantralizasyonu kapsamında, DKGAY.de bunu destekleyecek kararlar üretilmesi, Doğal eşiklere isabet eden alt ölçekli planların ilgili kurum görüşlerini almak kaydıyla, kaldırılması veya uygun bir alanda önerilmesi, Tüzel kişiliğine ve gelişme alanına ilişkin yargı süreci devam eden Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinin tarımsal havza koruma kararlarını desteklemek amacıyla sadece mevcut gelişme alanları dikkate alınmak kaydıyla OSB olarak korunması, KOSBİ kuruluş şartlarından olan Merkezi Arıtma Tesisisin yapılmasının zorunlu olması, OSB ni desteklemek amacıyla küçük sanayi bölgesi oluşturulması, Mevzii planla oluşabilecek noktasal kullanım kararlarının engellenmesi, Mevcut turizm sektörü ve tarihsel kimliğin korunması ve geliştirilmesi için strateji ve kararlar oluşturulması. Şekil-3: DKGAY Planı 320

27 Konut Alanları Meskun Konut Alanları; 5216 sayılı yasa yürürlüğe girmeden önce onaylı imar planları bulunan ve yapılaşmış olan alanlardır. Gelişe Konut Alanları, 5216 sayılı yasa yürürlüğe girmeden önce onaylı imar planları doğal eşiklere dayanmış olan ve henüz yapılaşmamış alanlar ile, yeni gelişmeye açılmış olan alanlardan oluşmaktadır. Bu alanlar sık, orta ve seyrek yoğunluk değerleri ile belirlenmiştir. Doğu Kentsel Gelişme Alt Yöresinde kalan yerleşmelerde konut gelişmeleri doğal eşiklere dayanmıştır. Yörenin gelişme konut alanları, Kemalpaşa, Ulucak, Yukarı Kızılca ve Bağyurdu nda gelişeceklerdir. Kentsel Konut Alanları Doğu Alt yöresi bütününde toplam ha kentsel konut alanında, kişilik plan nüfusu öngörülmektedir. Bu alanın toplam alan içerisindeki oranı % 1.9 dur. Kentsel konut alanında toplam ha. meskun konut alanı bulunmakta olup; bu miktarın alandaki toplam konut alanları içerisindeki oranı % 29.4, toplam alan içerisindeki oranı % 0.5 tir. Gelişme Konut Alanları ise toplam ha olup, bu miktarın alandaki toplam kentsel konut alanı içerisindeki oranı % 62.1, toplam alan içerisindeki oranı % 1.2 dir. Turizm Konut Alanları toplam ha. olup toplam kentsel konut alan içerisindeki oranın % 8.5, toplam alan içerisindeki oranı % 0.2 dir. Kentsel konut alanlarını beldelere göre dağılımı irdelendiğinde; Kemalpaşa İlçesinde toplam 564 ha. kentsel konut alanı bulunmakta olup; bu alanın toplam alan içerisindeki oranı % 1 dir. Toplam ha. meskun konut alanı bulunmakta olup, toplam kentsel konut kullanımı içerisindeki oranı % 26; toplam alan içerisindeki oranı % 0.3 tür. 321

28 Meskun konut alanlarının 35.4 ha.ı sık yoğunlukta, 72.7 ha.ı orta yoğunlukta, 383 ha.ı seyrek yoğunluklu olarak öngörülmüştür. Toplam ha. gelişme konut alanı bulunmakta olup; toplam kentsel konut kullanımı içerisindeki oranı % 74, toplam alan içerisindeki oranı % 0.8 dir. Gelişme Konut Alanlarının ise 52.4 ha. ı sık yoğunluklu, ha.ı orta yoğunluklu, ha.ı ise seyrek yoğunluklu önerilmiştir. Ulucak ilk kademe belediyesinde toplam 42.9 ha. seyrek yoğunlukta meskun konut alanı, toplam ha. seyrek yoğunlukta gelişme konut alanı, toplam ha. kentsel konut alanı öngörülmektedir. Meskun konut alanlarının toplam kentsel konut kullanımı içerisindeki oranın % 17.2, toplam alan içerisindeki oranı % 1.7 dir. Gelişme konut alanlarının toplam kentsel konut kullanımı içerisindeki oranı % 82.8, toplam alan içerisindeki oranı % 8.1 dir. Ulucak ta toplam kentsel konut alanlarının toplama alan içerisindeki oranı % 9.8 dir. Organize Sanayi Bölgesi nin kapasitesinin dolması halinde getireceği nüfus belirlendiğinde, yeni gelişme alanlarının tespit edilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, Kemalpaşa ve Ulucak yerleşmeleri bir bütün olarak ele alınmıştır. Kemalpaşa da 5216 sayılı yasa öncesi onaylı planlar veri olarak kabul edilmiş, ancak mahalleye dönüşen Çınarköy ile bütünleşecek şekilde yeni alan ilave edilmiştir.torbalı çıkışındaki düşük yoğunluklu konut alanının değeri orta yoğunluk olarak değiştirilerek 3510 kişiyi barındıracak 13 ha.lık yeni bir alan yaratılmıştır. Merkezdeki gecekondu alanları alt ölçekli planlarda yenileme ve sağlıklaştırma projeleri kapsamında ele alınacaktır. Bu alan plan sınırı içine alınarak Orta Yoğunluklu Konut Alanı olarak belirlenmiştir. Ulucak ta 5216 sayılı yasa öncesi yürürlükte olan plan kararlarının eşiklerle çakıştığı noktada eşikler plan kararı olarak korunmuştur. Yerleşme kuzeyindeki Damlacık ve Kuyucak Köyleri ile bütünleştirilerek alt yörenin 2.derece merkezi olması öngörüsü ile yeni alanlar ilave edilmiştir. 322

29 Akalan ve Çambel köyleri arasında Toplu Konut İdaresi tarafından projelendirilme aşamasında olan bir alan Yüksek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı olarak ayrılmıştır. Yukarı Kızılca da toplam 162 ha. kentsel konut alanı bulunup; toplam alan içerisindeki oranı % 4 tür. Toplam 19.7 ha. seyrek yoğunluklu meskun konut alanı bulunmakta olup; toplam kentsel konut kullanımı içerisindeki oranı % 12.2, toplam alan içerisindeki oranı % 0.5 tir. Toplam 29.1 seyrek yoğunluklu gelişme alanı bulunmakta olup; toplam kentsel konut kullanımı içerisindeki oranı % 18, toplam alan içerisindeki oranı % 0.7 dir. Toplam ha. turizm konut alanı bulunmakta olup; toplam kentsel konut kullanımı içerisindeki oranı % 69.9, toplam alan içerisindeki oranı % 0.7 dir. Yukarı Kızılca da mevzi olarak gelişen düşük yoğunluklu yüksek nitelikli konut alanları, bölgenin üst gelir grubuna hitap edecek şekilde düşük yoğunluklu turizm + konut ihtiyacına yönelik olarak bütünleştirilmiştir. Yukarı Kızılca daki geleneksel dokunun olduğu merkezde yenileme ve sağlıklaştırmaya gidilecektir. Ören de toplam 92.5 ha. kentsel konut alanı bulunmakta olup, toplam alan içerisindeki oranı % 3.2 dir. Toplam 36.8 ha. meskun konut alanı bulunmakta olup; toplam kentsel konut kullanımı içerisindeki oranı % 39.8, toplam alan içerisindeki oranı % 1.3 tür. Meskun Konut Alanlarının 30.7 ha.ı orta yoğunluklu, 6.9 ha.ı seyrek yoğunlukludur. Toplam 55.7 ha. orta yoğunluklu gelişme konut alanı bulunmakta olup; toplam kentsel konut kullanımı içerisindeki oranın % 60.2, toplam alan içerisindeki oranı % 1.9 dur. Bağyurdu nda toplam ha. kentsel konut alanı bulunmakta olup; toplam alan içerisindeki oranı % 3.5 tir. Toplam 92.2 ha. meskun konut alanı bulunmakta olup; 323

30 toplam kentsel konut alan kullanımı içerisindeki oranı % 50, toplam alan içerisindeki oranı % 1.7 dir. Toplam meskun alanın 0.4 ha.ı sık yoğunluklu, 2.9 ha.ı orta yoğunluklu, 88.9 ha.ı seyrek yoğunluklu olarak öngörülmüştür. Toplam 92.2 ha. gelişme konut alanı bulunmakta olup; toplam kentsel konut alanı kullanımı içerisindeki oranı % 50, toplam alan içerisindeki oranı % 1.7 dir. Toplam gelişme konut alanının 10.7 ha.ı orta yoğunluklu, 81.5 ha.ı seyrek yoğunluklu olarak önerilmiştir. Bağyurdu nda eski Ankara yolu üzerinde Sarılar ve Sinancılar köyleri ile bütünleşen Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı belirlenmiştir. Armutlu da toplam 87.2 ha kentsel konut alanı bulunmakta olup, toplam alan içerisindeki oranı %4 tür. Toplam meskun konut alanı 56.2 ha olup; toplam kentsel konut kullanımı içerisindeki oranı%64.4, toplam alan içerisindeki oranı %2.6 dır. Toplam meskun alanın 10.6 ha., sık yoğunluklu,41.2 ha., orta yoğunluk, 4.4 ha., seyrek yoğunluk olarak öngörülmüştür. Toplam 31 ha. gelişme konut alanı bulunmakta olup; toplam kentsel konut alanı kullanımı içerisindeki oranı %35.6, toplam alan içerisindeki oranı %1.4 tür. Toplam gelişme konut alanının 4.3 ha., sık yoğunluklu, 14.4 ha., orta yoğunluklu, 9.7 ha.,seyrek yoğunluklu,2.6 ha.,çok seyrek olarak önerilmiştir. Konut alanları, 71723,8 ha. Doğu Kentsel Gelişme Alt Yöresi toplamı içinde ha. büyüklüğü ile %3 ünü kapsamaktadır. Net yoğunluk 118 kişi/ha olmaktadır. Toplam %.64. ını oluşturan ha ı kentsel konut; %.36. ını oluşturan ha ı kırsal konut alanı olarak belirlenmiştir. 324

31 2005 nüfüsu kişi olan DKGAY plan kararları ile nüfusu kişiye ulaşmaktadır. Bunun %87 si olan kişinin kentsel konut alanlarında, %13 ü olan kişisinin kırsal konut alanlarında yaşayacağı öngörülmektedir. Gelişme konut alanlarında ve yenileme-sağlıklaştırma alanlarında alt ölçekli planlarda yerleşecek nüfusun ihtiyacı olan teknik ve sosyal altyapı alanlarının yeterli standartlarda ayrılması zorunludur. Tablo-8 : DKGAY Kentsel Konut Alan Dağılımı KENTSEL KONUT ALANLARI ARAZİ KULLANIM TÜRÜ ALAN (ha) ARAZİ KULLANIM TOPLAM ALAN TÜRÜ İÇERİSİNDEKİ İÇERİSİNDEKİ % % MESKUN KONUT SIK YOĞ. 46,4 3,5 0,1 MESKUN KONUT ORTA YOĞ. 147,5 11,0 0,2 MESKUN KONUT SEYREK YOĞ. 200,3 15,0 0,3 MESKUN KONUT ÇOK SEYREK YOĞ. TOPLAM MESKUN KONUT 394,2 29,4 0,6 GELİŞME KONUT SIK YOĞ. 56,7 4,2 0,1 GELİŞME KONUT ORTA YOĞ. 192,9 14,4 0,3 GELİŞME KONUT SEYREK YOĞ. 580,0 43,3 0,8 GELİŞME KONUT ÇOK SEYREK YOĞ. 2,6 0,2 0,0 TOPLAM GELİŞME KONUT 832,2 62,1 1,2 TURİZM KONUT 113,2 8,5 0,2 TOPLAM KENTSEL KONUT 1339,6 100,0 2,0 Kırsal Konut Alanları Doğu Altyöresi sınırları içinde toplam ha kırsal konut alanı bulunmakta olup ha, köy yerleşik alanı; 413.3ha, köy gelişme alanı olarak belirlenmiştir. Toplam kırsal konut alanının toplam alan içerisindeki oranı %1.9 dur. Ulucak, Yukarı Kızılca ve Armutlu Belediyelerinde kırsal konut alanı bulunmamaktadır. Kemalpaşa ilçesinde toplam ha kırsal konut alanı bulunmakta olup; ha, köy yerleşik alanı 340.9ha, köy gelişme alanı olarak belirlenmiştir.kemalpaşa ilçesinde toplam kırsal konut alanının toplam alan içerisindeki oranı %1.1 dir. 325

32 Ören ilçesinde toplam 29.2 ha kırsal konut alanı bulunmakta olup; 16.8 ha, köy yerleşik alanı, 12.4 ha köy gelişme alanı olarak belirlenmiştir. Bu bölgedeki kırsal konut alanının toplam alan içerisindeki oranı %1 dir. Bağyurdu nda toplam ha kırsal konut alanı bulunmakta olup; 64.3 ha köy yerleşik alanı,60 ha köy gelişme alanı olarak belirlenmiştir. Bu bölgedeki kırsal konut alanının toplam alan içerisindeki oranı % 2.3 tür. Doğu alt yöresi bütünü ha toplam konut alanının, ha ı kentsel konut, ha ı kırsal konut alanı olarak belirlenmiştir nüfusu olan kişi, plan nüfusu ile kişiye ulaşmaktadır. Bu önerilen nüfusun (%87) kişisinin kentsel konut alanlarında, kişisinin (%13) kırsal konut alanlarında yaşayacağı öngörülmektedir. Sonuç olarak, Doğu Alt Yöresindeki konut alanları, yoğunluk kararları ve nüfus ile ilişkilendirildiğinde; Kemalpaşa ilçesinde toplam ha konut alanı bulunmakta olup; 564 ha.ı kentsel konut, ha.ı kırsal konut alanları olarak belirlenmiştir nüfusu kişi olup; plan nüfusu ile kişi önerilmekte; kişinin (%8.3) kentsel konut alanlarında; kişinin (%17) kırsal konut alanlarında yaşayacağı öngörülmektedir. Ulucak ta toplam ha konut alanı bulunmakta olup; tamamı kentsel konut alanı olarak öngörülmüştür nüfusu 5085 kişi olup; plan nüfusu ile bu alanda kişi yaşayacağı öngörülmektedir. 326

33 Yukarı Kızılca da toplam 162 ha konut alanı bulunmakta olup; tamamı kentsel konut alanı olarak öngörülmektedir nüfusu 2435 kişi olup; plan nüfusu ile bu alanda kişi yaşayacağı öngörülmektedir. Armutlu da toplam 87.2 ha konut alanı bulunmakta olup; tamamı kentsel konut alanı olarak öngörülmektedir nüfusu 7712 kişi olup; plan nüfusu ile bu alanda kişi yaşayacağı öngörülmektedir. Ören de toplam ha. konut alanı bulunmakta olup; 92.5 ha.ı kentsel konut, 29.2 ha.ı kırsal konut alanı olarak belirlenmiştir nüfusu 4187 kişi olup; plan nüfusu ile kişi önerilmekte; kişinin (% 92) kentsel konut alanlarında, 1314 kişinin (%0.08) kırsal konut alanlarında yaşayacağı öngörülmektedir. Bağyurdu nda toplam ha. konut alan bulunmakta olup; ha. kentsel konut; ha.ı kırsal konut alanı olarak belirlenmiştir nüfusu 6256 olan Bağyurdu nda; plan nüfusu ile kişi önerilmekte; kişinin (%7.6) kentsel konut alanlarında; 5594 kişinin (% 24) kırsal konut alanlarında yaşayacağı öngörülmektedir. Tablo-9 : DKGAY Kırsal Konut Alan Dağılımı KIRSAL KONUT ALANLARI ARAZİ KULLANIM TOPLAM ALAN ARAZİ KULLANIM TÜRÜ ALAN (ha) TÜRÜ İÇERİSİNDEKİ İÇERİSİNDEKİ % % KÖY YERLEŞİK ALANI 327,5 44,2 0,5 KÖY GELİŞME ALANI 413,3 55,8 0,6 TOPLAM KIRSAL KONUT 740,8 100,0 1,0 327

34 Tablo-10 : DKGAY Konut Alan ve Nüfus Dağılımı DOĞU ALT YÖRESİ BÜTÜNÜ ULUCAK - KEMALPAŞA - YUKARIKIZILCA - ARMUTLU - ÖREN - BAĞYURDU ARAZİ KULLANIM TÜRÜ PLANLI ALANI (ha) 2005 NÜFUSU MESKUN KONUTSIK YOĞ. 46, MESKUN KONUT ORTA YOĞ. 147, MESKUN KONUT SEYREK YOĞ. 200, MESKUN KONUT ÇOK SEYREK YOĞ. 0,0 0 TOPLAM MESKUN KONUT 394, GELİŞME KONUT SIK YOĞ. 56, GELİŞME KONUT ORTA YOĞ. 192, GELİŞME KONUT SEYREK YOĞ. 580, GELİŞME KONUT ÇOK SEYREK YOĞ. 2,6 117 PLAN NÜFUSU TOPLAM GELİŞME KONUT 832, TURİZM KONUT ALANI 113, TOPLAM KENTSEL KONUT 1339, KÖY YERLEŞİK ALANI 327, KÖY GELİŞME ALANI 413, TOPLAM KIRSAL KONUT 740, TOPLAM KONUT ALANI 2080, Ticaret ve Yönetim Merkezleri Doğu Alt Yöresi sınırları içerisinde toplam 97 ha lık 2. ve 3. derece merkez, 92.4 ha lık Büyük Alan Kullanımı(B.H.Z.+ Kamu Kuruluşları) gerektiren alan bulunmakta olup;toplam ha olarak plan kararlarına yansıtılmıştır. Yerleşmelere göre dağılım irdelendiğinde; Ulucak 103.ha, Kemalpaşa 39.8 ha,yukarı Kızılca 22.7 ha,ören 22.2 ha, Bağyurdu14.8 ha,armutlu 9.1 ha olarak mekanda yer seçmiştir. Ulucak ilk kademe Belediyesindeki alansal büyüklük, yürürlükteki imar planı kararlarından yansıtılan Zeytincilik Enstitüsü ile halen Bornova İlçesinde konumlanan TEİAŞ ve Karayollarına ait kamu kurumlarının uzun erimde yer seçmesi öngörüldüğünden,planlara bu kullanımların plana işlenmesinden kaynaklanmaktadır. 328

35 Kurudere köyünün Golf Alanı ile arasında tampon oluşturacak şekilde tarımsal ürünlerin pazarlanacağı bir Tarımsal Ürün Pazarlama Alanı tanımlanmıştır. Bu kullanım kararının, tüm alt yöre dahilindeki tarımsal ürünlerin organize bir şekilde pazarlanarak,satışının yapılacağı bir Ticaret Zonu olması hedeflenmiştir.ayrıca, Kurudere köyü boncuk işletmeleri, köylünün % 70 inin gelirini bu sektörden kazanmasını sağlamaktadır. Ören Belediyesinde mevcut plan kararları korunmuş olup, Yiğitler köyü nde 22.2 ha.lık bir Tarımsal Pazarlama Alanı belirlenmiştir.bu kullanımın ayrılmasındaki hedef,güney Yeşil Kuşak Program Alanında Kamberler köyü civarında belirlenen Kamping alanına erişilecek yol güzergahında olması ve bu anlamda bölge bütününde yetiştirilen tarımsal ürünlerin pazarlanması için potansiyel bir alan olma özelliği taşımasıdır.aynı zamanda, DSİ nin yakın gelecek projesi olan Yiğitler Barajı ve bu bölgede yer alan mesire alanına yakınlığı da yer seçiminde etkili olmuştur. Tablo-11 : DKGAY Ticaret ve Yönetim Merkezleri Alan Dağılımı TİCARET VE YÖNETİM MERKEZLERİ ARAZİ KULLANIM TÜRÜ ALAN (ha) ARAZİ KULLANIM TOPLAM ALAN TÜRÜ İÇERİSİNDEKİ İÇERİSİNDEKİ % % MİA 2-3 MERKEZLER 119,3 56,4 0,2 BÜYÜK ALAN KUL.GER.KAMU K. ALANLARI 92,3 43,6 0,1 TOPLAM 211,6 100,0 0, Sanayi Bölgeleri Doğu Kentsel Gelişme Alt Yöresi içinde 1103 ha. sanayi alanı, 72.8 ha küçük sanayi alanı, 10.3 ha. depolama alanı, 5.7 ha. konut dışı kentsel çalışma alanı olmak üzere toplam 91.5 ha. sanayi bölgesi ayrılmıştır. Yerleşmelere göre dağılıma bakıldığında, Ulucak ta ha. sanayi alanı, Kemalpaşa da ha. sanayi alanı, 3.5 ha. küçük sanayi alanı, Yukarı Kızılca da 0.7 ha. küçük sanayi alanı, Ören de 35.6 ha. sanayi alanı, 1.5 ha. küçük sanayi alanı, Bağyurdu nda 59.1 ha. sanayi alanı 67.1 ha. küçük sanayi, 10.3 ha. depolama alanı, 5.7 ha. konut dışı kentsel çalışma alanı, Armutlu da 68.5 ha. sanayi alanı ayrılmıştır. 329

36 DKGAY de mevcut onaylı planlar 2030 yılı için düşünülen projeksiyonu karşıladığından ve doğal, fiziki eşikler nedeniyle yeni alan planlaması gerekli görülmediğinden, taleplerin mevcut planlı sanayi alanlarından karşılanabileceği bir plan kararıdır. Yüksek teknoloji kullanan sanayilere izin verilebilecektir. Yer seçimi yapılan, ancak yargı süreci devam eden mevcut organize sanayi bölgesi plan verisi olarak kabul edilmiş olup Ankara yolunun altındaki yapılaşmış alanlar ile sınırlandırılarak, sanayi alanı olarak önerilmiştir. Merkezde sıkışan sanayinin bu alana yönlendirilebileceği planlanmış, ancak tarımsal niteliği yüksek tarım topraklarına sahip olması nedeniyle Kemalpaşa sanayi bölgesinde kirletici sanayinin yer almaması öngörülmüştür. Kemalpaşa organize sanayi bölgesinin kuruluş şartlarından olan Merkezi Arıtma Tesisi nin faaliyete geçirilmesi planlama kararıdır. Bağyurdu nda organize sanayinin ihtiyacı olan küçük sanayi alanı ayrılmıştır. Tablo-12 : DKGAY Sanayi Bölgeleri Alan Dağılımı SANAYİ BÖLGELERİ ARAZİ KULLANIM TÜRÜ ALAN (ha) ARAZİ KULLANIM TOPLAM ALAN TÜRÜ İÇERİSİNDEKİ İÇERİSİNDEKİ % % OSB SANAYİ BÖLGESİ 1133,0 92,5 1,5 KÜÇÜK SANAYİ 72,8 6,1 0,1 MADEN ÇIKARIM ALANLARI (TUZLA) DEPOLAMA 10,3 0,9 0,0 KDKÇA 5,7 0,5 0,0 SERBEST BÖLGE TERSANE TEKNE - YAT İMALAT ALANI TOPLAM 1191,8 100,0 1,6 330

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

4. BÖLÜM İKBNİP NIN STRATEJİLERİ 4.A. Genel Stratejiler

4. BÖLÜM İKBNİP NIN STRATEJİLERİ 4.A. Genel Stratejiler 4. BÖLÜM İKBNİP NIN STRATEJİLERİ 4.A. Genel Stratejiler Raporun bu bölümünde yukarıda tartışılan ilkelerin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin olarak belirlenen tutumlar ve stratejiler ele alınacaktır.

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, 13438 ADA 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22 PARSELLERDE YAPILAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ KONUMU Antalya

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELE İLŞİKİN MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25 1 ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN RAPORU 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 Đçerik 1 1-Planlama Alanının Tanımı 2 1-1 Alanın Coğrafi Konumu 2 1-2 Alanın Fiziki Yapısı 3 1-3 Alanın Uydu Görüntüsü 3 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 2-1-Üst Ölçekli Plan Durumu 3 2-2-Mevcut

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Nüfus Yapısı Kınık ın toplam nüfusu 2009 Adrese Dayalı Nüfus

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA İLİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA İLİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA İLİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 İÇİNDEKİLER: 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI..3 2. PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MEVCUT DURUM TESPİTİ VE KAPSAM Tarsus (Mersin) Nazım İmar Planı Revizyonu 02.10.2012 tarihinde Tarsus

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, 20442 20443, 20447 ADALAR İLE 20434 ADA 14-15 PARSELLERE İLİŞKİN 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 1. PLANLAMA ALANI

Detaylı

İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ ULUCAK YERLEŞİMİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ ULUCAK YERLEŞİMİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ ULUCAK YERLEŞİMİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU VE PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI UYGULAMA İMAR PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

MANİSA İLİ KULA İLÇESİ ZAFERİYE MAHALLESİ

MANİSA İLİ KULA İLÇESİ ZAFERİYE MAHALLESİ MANİSA İLİ KULA İLÇESİ ZAFERİYE MAHALLESİ 247 ADA 104(KISMEN)- 105-106-107 (KISMEN) PARSELLER ZAİRE PAZARI (TOPTAN TİCARET) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANILARI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1 İçindekiler

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Mersin ili 321 km sahil şeridi ile Türkiye'nin önemli bir sahil kentleri arasında

Detaylı

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER EK-1ç NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER SINIR SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR KÖY SINIRI PLANLAMA SINIRLARI MEVCUT PLANDAKI DURUMU KORUNACAK ALAN SINIRI K YENİDEN DÜZENLENECEK ALAN

Detaylı

Şekil 2: /496 Antalya Büyükşehir BMK ile kabul edilen /35 sayılı BMK ile kesinleşen 1/ NIP

Şekil 2: /496 Antalya Büyükşehir BMK ile kabul edilen /35 sayılı BMK ile kesinleşen 1/ NIP ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Plan revizyonuna konu alan; Antalya Merkez, Kepez İlçesi,

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Alanın Tanımı: Planlama Alanı Bursa, Nilüfer İlçesi nin güneyinde yer alan İnegazi Köyü, h21c13a4 pafta 101 ada 22,23,25 ve 26 numaralı parsellerde yer alan

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

AKHİSAR ( MANİSA ) NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

AKHİSAR ( MANİSA ) NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU AKHİSAR ( MANİSA ) HÜRRİYET MAHALLESİ, 540 ADA, 26 PARSEL NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN: KÜÇÜK PLANLAMA TASARIM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. OYA KÜÇÜK NALBANT ADRES : PAŞA MAH. 12 SOKAK NO:11 /

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18

AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18 AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN PARSELLER İLE İMAR PLANI UYUMSUZLUĞUNU GİDERME AMAÇLI 1/2000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ve 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİPLAN

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1.

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İ Ü ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ %m İm ar v e b a y in d ir lik kom îsyo nu r a p o r u BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU 1 KOMİSYON RAPORU: Tarih: 27.10.2014

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Kasım 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Seferihisar

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEHİTLİK KÖYÜ MUHTELİF PARSELLERDE REKREASYON, İBADET VE RESMİ KURUM ALANLARI AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan: Mesut YÜKSEL Haziran

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

YALOVA BELEDİYESİ MERKEZ (YALOVA) 2. ETAP 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI İLAVE VE REVİZYONU

YALOVA BELEDİYESİ MERKEZ (YALOVA) 2. ETAP 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI İLAVE VE REVİZYONU YALOVA BELEDİYESİ MERKEZ (YALOVA) 2. ETAP 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI İLAVE VE REVİZYONU PLAN AÇIKLAMA RAPORU EKİM 2016 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1 PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 3 2 GENEL TANITIM... 4 3 PLAN

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, BANDIRMA BELEDİYESİ YENİMAHALLE 19K-19L Nazım İmar Planı Paftası 1038 ada 52-125-139-140-141 prs.,1042 ada 5-6-16-17 prs., 1043 ada 1-10 prs., 1045 ada 53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ K A R A R Yeni Çimşit Mahallesi ve Çimşit Mezarlığı arasında yaklaşık 39 hektarlık alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 21.06.2017 tarih

Detaylı

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 98 PAFTA,1705 ADA,1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 98 PAFTA,1705 ADA,1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 98 PAFTA,1705 ADA,1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aralık,2016 1 1-KONUM: Ayvalık

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 2304 ADA 1 PARSEL VE 2305 ADA 1 PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 30 METRELİK YOLA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL: /1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL: /1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SINIR PLANLAMA LTD.ŞTİ MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL:2677-2678 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Nisan-2017 Milli Kütüphane Caddesi No:31

Detaylı

10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları

10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları 10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları Kayabaşı bölgesi İstanbul un Avrupa yakasında, biyolojik çeşitlilik ve kentin yaşam destek sisteminin en önemli parçalarından biri olup kentin doğal ve ekolojik dengeleri

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı

2010-2013 İzmir Bölge Planı 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Tire Özet Raporu Aralık 2010 2 Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 2009 ADNKS verilerine göre Tire nin nüfusu 78.176 olarak belirlenmiştir. Aynı yıl

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

GÖRDES ( MANİSA ) NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

GÖRDES ( MANİSA ) NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU GÖRDES ( MANİSA ) KURTULUŞ MAHALLESİ, 64 ADA 37 PARSEL, NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN: KÜÇÜK PLANLAMA TASARIM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. OYA KÜÇÜK NALBANT ADRES : PAŞA MAH. 12 SOKAK

Detaylı

BORNOVA (İZMİR) 3720 ADA, 5 (2,3,4) PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BORNOVA (İZMİR) 3720 ADA, 5 (2,3,4) PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1-ALANIN TANIMI Planlama alanı; İmar Planı değişikliği yapılan alan, İzmir İli, Bornova İlçesi sınırları içerisindedir. Bornova İlçesi İzmir İlinin merkezinde yer alan bir ilçe konumundadır.(şekil 1,2).

Detaylı

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ ŞAİREŞREF MAHALLESİ ADA NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ ŞAİREŞREF MAHALLESİ ADA NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1-) PLANLAMA ALANININ TANIMI a.) COĞRAFİ KONUM, NÜFUS ve İDARİ YAPI Kırkağaç, Manisa nın kuzey batısında, İzmir-Bandırma demiryolu üzerindedir. Manisa ya uzaklığı 79 km. dir. Denizden yüksekliği 100 m

Detaylı

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, BAŞKÖY MEVKİİ, HURDACILAR SİTESİ KAVŞAK, YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. SALİHLİ (MANİSA) CAFERBEY MAHALLESİ, 4242 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKL AMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, Özvatan ilçesi,

Detaylı

İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU Aşağıda 30.12.2014 tarihinde Yozgat Ticaret Ve Sanayi Odası ve Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan Boğazlıyan Ve Çevresindeki İşgücü İhtiyaç Analizi

Detaylı

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu Ekim-2015 Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu (Lojistik Tesis Alanı) 1 İçindekiler PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 3 MEVCUT

Detaylı

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, BAŞKÖY MEVKİİ, HURDACILAR SİTESİ KAVŞAK, YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- a dil, / Konu: Kepez Varsak Eğitim Kampüsü UIP. V EXP02016 0 3 /07/2015

Detaylı

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Dğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, KAYALIOĞLU MAHALLESİ MANİSA AKHİSAR YOLU KAYALIOĞLU KAVŞAĞINA YÖNELİK 1/2000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA ŞUBAT, 2017 İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

MUĞLA-MİLAS ÇÖKERTME TURİZM MERKEZİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-MİLAS ÇÖKERTME TURİZM MERKEZİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER... 1 3. ÖNCEKİ İMAR PLANLARI... 3 4. PLANLAMA GEREKÇESİ, AMAÇ VE HEDEFLER... 4 4.1. PLANLAMA GEREKÇESİ... 4 4.2.

Detaylı

TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ

TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ 5.6. TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ (THAY) İzmir kentinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirilen Tahtalı Barajı nın evsel, endüstriyel,

Detaylı