MERSİN İN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERSİN İN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"

Transkript

1 MERSİN İN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI MERSİN İL TEMSİLCİLİĞİ MAYIS 2009

2 İÇİNDEKİLER MERSİN İN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PLANSIZ KENTLEŞME MERSİN KATI ATIK ALT YAPI SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İÇME SUYU DURUMU VE SU KİRLİLİĞİ MERSİN İN YAĞMUR SUYU ALT YAPI SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MERSİN İN ATIKSU ALTYAPI SORUNLARI ve DENİZ KİRLİLİĞİ TEHLİKELİ ATIKLAR HAVA KİRLİLİĞİ GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ LİMAN FAALİYETLERİ PETROL DOLUM TESİSLERİ, LPG DOLUM TESİSLERİ VE BORU HATLARI KENTSEL DÖNÜŞÜM DİĞER SORUNLAR GÖKSU DELTASI DOĞAL AFETLER a)yangınlar b) Seller Ve Göksu Nehri Taşkınları BALIK ÇİFTLİKLERİ SORUNU NÜKLEER SANTRAL KAYNAKLAR MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 1 1

3 MERSİN İN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Akdeniz Bölgesi nin Adana Bölümü nde yer alan Mersin şehri, nüfus ve ekonomik açıdan bölgenin ve Türkiye nin en büyük şehirlerinden birisidir. Çukurova nın güneybatı ucunda, Deliçay ve Müftü derelerinin oluşturmuş olduğu dar kıyı ovası (Mersin Ovası) üzerinde kurulmuş olan Mersin, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinden gelen yolların Akdeniz kıyısında kesiştiği bir noktada bulunmaktadır. İlin coğrafi konumu, iklimsel özellikleri, tarım, sanayi, ticaret ve ihracat merkezi olarak hızlı gelişimi, serbest bölge ilan edilmesi, liman şehri olması gibi etmenlere bağlı olarak nüfus artış hızı, göç ve hızlı kentleşme artmıştır. Bunlara bağlı olarak kentsel yapıda önemli bir bozulma yaşanmıştır. Göçün yoğun yaşanmasının getirdiği yükü mevcut sistem kaldıramamakta, plansız-programsız yapılaşmadan dolayı da ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Doğal ve kültürel kaynakların kullanımında önceliklerin sağlıklı gelişmeye yönelik kamu politikaları yerine kişisel önceliklere verilmesi ile koruma-kullanma dengesi sarsılmıştır. Bunun sonucunda Mersin in kent özelinde ve çevresinde çeşitli nitelikte ve boyutta sorunlar oluşmuştur: MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 2 2

4 PLANSIZ KENTLEŞME 1975 yılından sonra Güneydoğu, Doğu ve İç Anadolu bölgelerinden Mersin e yönelen yoğun göç hareketleri 1980 yılından sonra daha da hızlanmıştır. Mersin in nüfusu yılları arasında Cumhuriyet dönemindeki en büyük artış oranına (%35.7) ulaşmıştır li yılların başında Mersin Serbest Bölgesi nin kurulması ile ilgili gelişmeler (1985 yılında kuruldu) özellikle Güneydoğu Anadolu dan Mersin e yoğun bir göç hareketinin yaşanmasına neden olmuştur. Hızlı nüfus artışı, kentsel ve teknik altyapı sunumundaki ve kamu hizmetlerindeki yetersizliklerin yanı sıra, yeterli imarlı arsa üretilemeyişi, kentsel rantların yüksek olması, imar hakları üzerindeki baskıyı arttırmış, şehri plansız büyümeye zorlamıştır yıl gibi kısa bir sürede kent, kocaman beton blokların boy gösterdiği bir yapıya bürünmüştür. Şehrin, nüfus ve mekansal açıdan göstermiş olduğu bu gelişmeler sonucu bir çok çevresel sorun oluşmuştur. İlimizin özellikle batı kesiminde var olan turistik yapılaşmanın yanında Mersin-Adana karayolu üzerinde yoğun bir sanayileşme yaşanmaktadır. 1960'lı yıllarda Ataş rafinerisi ve Çukurova Termik Santralinin kurulmasıyla başlayan sanayileşme süreci son 20 yıl içerisinde serbest bölge ve organize sanayi bölgesinin faaliyeti ile birlikte daha bir hız kazanmıştır. Ancak tüm dünyada olduğu gibi sanayi ve teknolojide yaşanan gelişmeler sadece insan hayatını kolaylaştırmakla kalmamış, insanın doğa üzerindeki gücünü artırarak bir dizi çevre problemini de beraberinde getirmiştir. 108 km. si doğal kumsaldan oluşan 321 km lik sahil bandına sahip olan Mersin İli iç turizmin yarattığı bir II. Konut problemiyle karşı karşıyadır. Düzensiz yapılaşmanın en önemli etkenlerinden biri olan II. Konutlar, özellikle yazın insanların tatillerini geçirmek için aldıkları ve yılın ayı boş kalan konutlardır. Bu konutlar 1970 lerde Mersin e çok yakın sahil alanlarında başlamış, ancak şu anda Silifke ye kadar uzanan sahil kesimini tamamen kaplamıştır. Bu da İlin batı kesiminde düzensiz ve alt yapısız bir yapılanmaya yol açmış ve on yıl öncesine kadar var olan geniş narenciye bahçeleri görüntüsü yerini büyük beton bloklara bırakmıştır. Diğer taraftan son birkaç yıldır yapılaşma şehrin kuzeyine kaymış ve burada bulunan verimli tarlalar, bahçeler yok edilmiştir. MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 3 3

5 Son yıllarda görülen bir başka gelişme ise Kentte yaz sıcaklığı çok yüksek dereceye ulaştığından yayla olarak tanımlanan yüksek kotlu alanlarda yapılaşma eğiliminin artmasıdır. Bu eğilim Gözne ve Çamlıyayla yerleşimlerinde yoğun olarak gözlenmektedir. Ancak yaylalardaki yapılaşma, doğal çevreyi bozarak çevrenin korunması kaygısı olmadan gelişmektedir. Doğru planlamanın yapılamamış olmasından kaynaklı şehir içindeki mevcut ulaşım yolları ihtiyacı karşılayamayacak duruma gelmiş, tarım arazileri hızla yok edilmiş, alt yapı sorunları, içme suyu ve atıksu sorunları, sanayiye bağlı hava kirliliği gibi birçok sorun ortaya çıkmıştır. İlk olarak tarihinde onanmış Mersin-Karaman 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planına karşı TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından Danıştay 6. Dairesi nde açılan davada tarihinde yürütülmesinin durdurulması kararı verilmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı nca birkaç küçük değişiklikle tekrar hazırlatılarak onanan Plan 19/03/2009 tarihinden itibaren bir (1) ay süreyle askıya çıkartılmıştır. T.C Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan, yaptırılan ve onaylanan nazım ve uygulama imar plânlarına esas teşkil etmek üzere bölge ve havza bazında 1/ / ölçekli çevre düzeni plânları Ülke fizikî mekânında, sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda, koruma-kullanma dengesi gözetilerek kentsel ve kırsal nüfusun barınma, çalışma, dinlenme, ulaşım gibi ihtiyaçların karşılanması sonucu oluşabilecek çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılmaktadır. Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Mersin kamuoyu tarafından Mersin İlinin gelecek 15 yılına dair kaderini belirleyecek önemli kararlar taşıyan bir belge olarak görülmektedir. Buna rağmen Plan mevcut haliyle; kirlilik önlemeye yönelik hedef, ilke, strateji ve politikalar içermemekte, alt ölçekli planları yönlendirebilecek niteliklere sahip olmamakta, korunması gereken alanlara ilişkin politika ve stratejileri belirlemek bir yana, mera alanlarında veya ekolojik olarak korunması gereken alanlarda RES ve HES planlamakta veya doğal ve arkeolojik sit alanlarının eksik veya yanlış işaretlenmiş, sınırlarının daraltılmış, konut yerleşimi veya üniversite gibi kullanımlara ayrılmış olmakta, Mersin için büyük çevre sorunları yaratan petrol depolama alanlarının oluşturduğu sorunlar görmezden gelinmiştir. Mersin de geliştirilecek yeni plan kararlarının sosyal ve ekonomik anlamda topluma ne kazandıracağının muhasebesi yapılmalı, doğal yapı ve ekosistemlerin sürdürülebilirliği risk altına alınmamalıdır. MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 4 4

6 MERSİN KATI ATIK ALT YAPI SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ülkemizde yaşanan en önemli çevre sorunlarından birisi olan katı atık Mersin içinde öncelikli çevre sorunu olma özelliği taşımaktadır. Katı atıklar artan nüfus, sanayileşme ve kentleşme nedeniyle büyük bir çevre sorunu haline gelmiştir. Katı atıklar tekniğine uygun şekilde depolanmadıklarında su, toprak ve hava kirliliğine neden olurlar. Tekniğine uygun olarak inşa edilmemiş ve düzensiz depolama yapılan çöp depolama sahaları, yer altı suyunu yıl süreyle kirletebilmektedir. Ayrıca düzensiz depolama yapılan eski depo sahalarının çevre ve insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin giderilmesi için çöp dökümüne kapatılması ve ıslah edilmesi gerekmektedir. İnsanların tüketim alışkanlıklarındaki değişmelere paralel olarak katı atıkların içindeki kağıt, karton, plastik, renkli ve renksiz camlar, metal v.b. geri kazanılabilir atıkların miktarı da gün geçtikçe artmaktadır. Dolayısıyla katı atıkların içerisinde önemli yer tutan bu maddelerin değerlendirilmesi; doğal kaynakların korunması, katı atıktan doğan sorunların çözümü, enerji tasarrufu ve ekonomik sebeplerden dolayı zorunlu hale gelmiştir. Geri kazanmanın en etkin yolu da Kaynakta Ayırma Sistemi ile geri kazanılabilir maddelerin kaynağında ayrılarak değerlendirilmesidir. Bu yöntem; ekonomik değere sahip bileşenlerin plastik torbalarda veya kaplarda kaynağında ayrı ayrı biriktirilerek yapılmasıdır. Böylece katı atıkların hacmi azalacak, doğal kaynaklar korunmuş olacak ve yeniden üretim sürecinde büyük enerji kazanımları meydana gelmiş olacaktır. Bir geri kazanım programında her şeyden önce hedeflerin çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. Bu hedefleri ortaya da koyarken gerçekçi olunmalıdır. Belediyeler tarafından yüksek maliyet ve teknik yetersizlik nedeniyle geri kazanım konusunda pilot projeler dışında kapsamlı çalışmalar yapılamamaktadır. İlimizde, Mersin Büyükşehir Belediyesine ait Toroslar Belediyesi sınırları içerisinde kalan 1985 yılında işletmeye alınan kompost tesisi ve1994 yılında düzenli katı atık depolama alanı hizmete girmiştir. Zamanla kompost tesisinin sağlıklı çalıştırılmaması nedeniyle düzenli depolama alanı vahşi depolamaya yapılan bir alan haline gelmiştir. MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 5 5

7 Sızıntı Suyu Toplama Havuzu Günümüzde bu alanın ıslah çalışmaları Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, alan üzerinde yeşillendirme çalışmaları yapılmıştır. Sahada oluşan atık gazlar toplanıp yakılmakta, deponi alanı sızıntı suları ise toplanmasına rağmen arıtılmamaktadır. Büyükşehir Belediyesi mücavir alanının genişlemesi ve nüfusunda hızla artmasıyla daha da büyüyen ve önem kazanan katı atık sorunun çözülmesi amacıyla Mersin İli, Merkez İlçe, Bağcılar Beldesi, Akkoç Tepe Mevkiinde Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Katı Atık Bertaraf (Katı Atık Düzenli Depolama) Tesisi kurulmuştur. Söz konusu saha yaklaşık 70 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Bu alanın 3 etap halinde kullanılması planlanmıştır. Buna göre 1.Etap m 2, 2.Etap ,564 m 2 ve 3.Etap ise ,38 m 2 lik alanları kapsamaktadır. MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 6 6

8 1.etap alan toplam 3 lota ayrılmış olup, toplam kapasitesinin yaklaşık 13 yıl olacağı hesaplanmıştır. Bu proje kapsamında 1. ve 2. lot inşa edilmiştir. Çimsa A.Ş. kuzeyinde bulunan katı atık düzenli depolama alanı inşaatında birinci lota depolama işlemi başlamıştır. Mersin Büyükşehir Belediyesi düzenli depolama sahasına kabul edilen aylık ortalama katı atık miktarları : (ortalama 700 ton/gün) BELEDİYE ADI ATIK MİKTARI(ton/ay) YENİŞEHİR 4420 TOROSLAR 5410 AKDENİZ 8021 MEZİTLİ 2632 MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 7 7

9 Mersin Katı Atık İçeriği; diğer yanabilen 11% Park Bahçe atığı 2% Metal 5% Cam 11% Plastik 16% karton 7% kağıt 10% mutfak atıkları 38% mutfak atıkları kağıt karton Plastik Cam Metal Park Bahçe atığı diğer yanabilen Günümüzde belediye çöplerinin en uygun uzaklaştırma şekli belediye çöpü içerisindeki ekonomik değere sahip madde bileşenlerinin ( kağıt, karton, cam vb...)geri kazanılmasıdır. Atıkların ayrı toplama, sınıflandırma, değerlendirme yöntem ve sistemlerini belirleme konusunda çalışmalar yapılmasının teşvik edilmeli, az atık üretilmesi, atıkların geri kazanılması konusunda ilgili ve yetkili kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapılarak halkın bu konuda bilgilendirilmelidir. Tıbbi Atıklar: Fiili Yatak Sayısı AtıkMik.kg/gün Tıbbi Atık Miktarı Yataklı Yataksız/Ayakta Toplam Bildirilen Atık Mik AtıkMik AtıkMik. AtıkMik. Atık Mik. AtıkMik AtıkMik.kg/yıl.kg/gün kg/yıl kg/gün kg/yıl.kg/gün.kg/yıl , ,90 619, , , , , ,00 22 Temmuz 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince tıbbi atıklar Büyükşehir Belediye Başkanlığı na ait tıbbi atık toplama aracı ile toplanmakta, gerekli sterilizasyon çalışmaları yapıldıktan sonra, depolama sahasına gömülmektedir. İl genelinde tıbbi atık taşıma lisansı olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi dışında bir tane de firma bulunmaktadır. MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 8 8

10 İÇME SUYU DURUMU VE SU KİRLİLİĞİ Alternatifi olmayan tek madde olarak tanımlanan suyun tüm dünyada kısıtlı miktarda olduğu ve temiz su miktarının her geçen gün azaldığı artık bilinmekte. Ülkemizin birçok ilinde su sıkıntısı yaşanırken Mersin gibi büyük bir kentte şimdilik su sıkıntısı konusunda büyük bir problemler yaşanmamıştır. İçme suyu durumuna bakılınca, MESKİ yetkililerince ifade edildiği üzere il merkezinde şu anda içme ve kullanma suyu problemi bulunmamaktadır. Bu durum 5-10 yıl süre ile korunabilir ancak ondan sonraki süreç de sorunlar yaşanabilir. MERSİN İLİ YERÜSTÜ (YÜS) VE YER ALTI (YAS) SUYU POTANSİYELİ Yerüstü Suyu Yer Altı Suyu Toplam rezerv hm3/yıl 87 hm3/yıl hm3/yıl İŞLETMEDEKİ TOPLAM SU KULLANIMI Yeraltı (hm3/yıl) Yerüstü (hm3/yıl) Toplam (hm3/yıl) Sulama 9,54 650,50 660,04 İçme Kul. 130,13 142,50 272,63 Endüstri 46,40 12,00 58,40 TOPLAM 186,07 805,00 991,07 POTANSİYELİN YÜZDESİ % 13,60 Mersin de İşletmedeki Berdan Barajı ve Hidroelektrik Santrali MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 9 9

11 İklim değişikliğinin bir etkisi olarak içme ve kullanma suyu sorunlarından sıklıkla bahsedildiği günümüzde iklim değişikliğinin ilimize olabilecek muhtemel etkilerini ve alınabilecek önlemleri belirlemede meteorolojik etmenlerden sıcaklık ve yağış değerleri önem taşımaktadır. SICAKLIK AYLAR YILLAR OCK ŞBT MRT NİS MYS HZR TMZ AĞS EYL EKM KSM ARL ORTALAMA ,9 12,7 17,4 19,1 22,1 26,1 28,7 29, ,8 15,5 11,7 20, ,6 13,9 15,9 17,4 21,8 26,4 29,1 28,6 26,4 22, ,6 20, ,1 9, ,7 23,9 26,1 29,3 29,5 26,3 22,8 17,1 13,2 20, ,3 11,2 15,3 17,7 21,8 25,7 28, , ,8 19, ,9 11,6 15,2 18,6 21,7 25,4 28,8 29,4 26,5 20,8 15,2 13,4 19, ,7 11,8 14, , ,5 29,5 26,8 22,2 15,1 11,9 19, ,8 15,2 17,6 23,2 26,3 29,2 29,6 27,2 24,1 17, , ,4 11,8 17,5 19,5 21,9 26,6 29,5 ORTALAMA 11,1 12,0 15,5 18,3 22,3 26,1 29,0 29,3 26,6 22,6 16,5 12,1 20, ,5 11,1 13,8 17,7 21,5 25,2 27,9 28,3 25,8 21,5 15,9 11,9 19,3 MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 10 10

12 YAĞIŞ AYLAR YILLAR OCK ŞBT MRT NİS MYS HZR TMZ AĞS EYL EKM KSM ARL TOPLAM ,6 61,6 19,3 31,9 8, ,6 1,1 30,9 117,2 677, ,3 75,3 15,9 101,7 68,5 6,1 0,3 61,2 0,5 7,6 36,9 70,2 525, ,1 115,9 94,6 46,2 2,4 15,8 9,5 0 3,6 4,8 35,5 90,3 456, ,9 71,2 5,1 40,3 3,2 0,4 0 0,2 0 28, , ,6 65,3 17,3 56,2 14 6, ,1 23,4 86,1 59,4 383, ,9 58,5 31,3 11,1 3 24,1 4,4 0,2 21,9 97, ,1 462, ,3 105,2 74,7 7,1 80,9 0,9 7,3 0,6 0 1,7 124,2 164,6 576, ,8 32 7,9 17,5 32,3 2,6 0 4,2 136,3 ORTALAMA 71,3 73,1 33,3 39,0 26,6 7,0 2,7 11,0 4,2 27,8 92,6 155,3 562, arası 109,5 78,4 52,1 40,4 21,7 9,3 6,8 4,7 7,2 43,2 84,8 133,5 591,6 Kuvvetli Yağmur 7,6 mm(saatlik) Mutedil Yağmur 2,6 mm 7,5 mm arası (saatlik) Hafif Yağmur 2,5 mm (saatlik) Mersin kenti ve Tarsus İlçesinin içme ve kullanma suyu Berdan Nehri üzerindeki Berdan Barajından sağlanmakta ve barajından 142,5 hm 3 /yıl içmesuyu temin edilmektedir. Aynı zamanda Berdan Barajından Berdan HES (Alarko-Altek) firması tarafından elektrik üretimi yapılmaktadır. Özellikle son yıllarda yazların kurak geçmesi ve baraj gölündeki su MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 11 11

13 seviyesinin düşmesi kente içme ve sulama suyu olarak kullanılması öncelikli olması gereken suyun firma tarafından elektrik üretimi için kullanılması kentte su sıkıntısı yaratacaktır. İçme suyu arıtma tesisinde çıkan, ana boruya verilen temiz suyun en az kayıpla iletilmesi ve dağıtılması önemli konulardan biridir. Kentin içme suyundaki kayıp ve kaçaklar tespit edilerek bir an önce iyileştirme projeleri hayata geçirilmelidir. Islah çalışmaları devam eden katı atık depolama alanında ve yakınında bulunan 4 ve 5 nolu su depolarının kapatılması ve bunları besleyen çöp alanının altında kalan boruların ivedi olarak devre dışı bırakılması gerekmektedir. Üzerinde hassasiyetle durulması gereken önemli konulardan biriside, sulama suyu, elektrik üretimi ve Mersin ve Tarsus un içme suyu ihtiyacını karşılayan Berdan Barajı Gölü ve havzasının korunması üzerinde durulması gereken en önemli konulardandır. Çevre Kanuna bağlı olarak çıkartılan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği nde su kaynaklarının koruma şartları verilmiştir. Berdan havzasının korunması amacıyla yapılacak kamulaştırma çalışmaları için ilgili kurumlar kaynaklarının olmadığını açıklamaktadır. Koruma çalışmaları yeterli derecede yapılamadığı gibi uzun mesafede koruma alanına çok yakın bir alanda taş ocağı yapılmak istenmesine de MESKİ tarafından karşı bir görüş bildirilmemiştir. Temsilcilik olarak itiraz ettiğimiz 1/ Çevre Düzen Planında, baraj gölü havzası mutlak koruma alanına termal turizm alanı ve günübirlik alan olarak ifade edilen yerin (yemeiçme, dinlenme, eğlence ve spor imkanlarından birkaçını günübirlik olarak sağlayan, konaklama yapılmayan tesislerin yer aldığı alanlar) işaretlenmiş olması Mersin ve Tarsus için hayati önem arz eden havzanın bu plana uyulduğu taktirde tehlikede olacağı açıktır. Su kirliliği kontrolü yönetmeliği madde 17/b (İçme ve kullanma suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerinin ıslahına ait mecburi teknik tesisler hariç olmak üzere, bu alanda hiçbir yapı yapılamaz, bu alanda kalan mevcut yapılar dondurulmuştur) ile havza alanında yapılaşma yasaklanmıştır. Yine aynı planda golf sahalarına yer verilmiştir. Akdeniz ikliminin yaşandığı ilimizde içme ve kullanma suyu miktarı yaşamsal önem arz etmektedir. Golf sahaları için yer altı sularının bolca kullanıldığı bilindiğine göre tarımsal faaliyet gösteren bölgelere yakın yerlerde işaretlenen Golf sahalarının olumsuz etkileri olacağı ortadadır. Turizm gelişme sahasında yapılacak bir golf sahası alanın özelliğine bağlı olarak yeraltı sularının kirlenmesine deniz suyu girişimine ve dolayısıyla tuzlanmadan kaynaklı çoraklaşmaya neden olabilecektir. MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 12 12

14 En çok suyun kullanıldığı sektör olan tarımsal sulamada ileri tekniklerle sulama yapılması zorunlu hale getirilmeli, fazla su kullanımı içeren proseslere sahip sanayi kuruluşları denetlenmeli, suyu verimli kullanmaları sağlanmalıdır. Yine ilimizdeki en büyük sorunlardan biride yeraltı sularının aşırı kullanımı ve kirletilmesidir. Yeraltı suyu kirlenmesinin en belirgin nedeni kentsel ve endüstriyel atıklardır. Katı, sıvı ya da gaz atıklar çevreye verildikten sonra iklim durumuna, toprağın yapısına, atığın cinsine ve zamana bağlı olarak yeraltı suyuna taşınırlar. Yeraltı suyu kirlenmesinin diğer önemli nedenlerinden biri de aşırı çekimdir. Özellikle İlin doğu kesiminde yoğunluk kazanmış sanayi kuruluşlarında ve Mersin-Silifke arasında bulunan tatil sitelerinde yoğun bir yeraltı suyu kullanımı söz konusudur. Bunun sonucu olarak da yeraltı sularına olan baskı artmakta, özellikle denize yakın yerlerde tuzlu su girişimi tehdidi yaşanmaktadır. Mersin de en önemli yeraltı suyu kirlenme nedeni evsel atıkların fosseptiklerle doğrudan toprağa verilmesi ve kanalizasyon sistemi yetersizliğidir. Evsel atık sularda bol miktarda bulunan mikroorganizmalar taşınım sırasında doğal olarak temizlenmeye uğrasa da bir miktar organik madde ve deterjan gibi parçalanmaya karşı dayanıklı bileşikler yeraltı suyuna ulaşarak içme suyu açısından sorun yaratabilmektedir. Egzoz gazındaki zararlı bileşenlerin yağmur sularıyla taşınımı, gübre kullanımı, pestisit ve hayvan atıkları gibi tarımsal faaliyetler sonucu nitrat (NO3 ) derişimin deki artış kirlilik nedenleri olarak sıralanabilir. Denetimsiz olan kuyular belirlenmeli, kent içinde ve dışında yeraltı suyu kullanıcılarının tümü kayıt altına alınmalı ve gereksiz kullanım engellenmelidir. MERSİN İN YAĞMUR SUYU ALT YAPI SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 13 13

15 Mersin şehir dahilindeki yağışlı havalarda meydana gelen yüzeysel sular Mersin Büyükşehir Belediyesince beton ve betonarme borularla yapılmış olan drenaj hatlarıyla çeşitli noktalardan Akdeniz e dökülen Efrenk ve Deliçay Deresine deşarj edilmektedir. Mersin kentinin öncelikli ve önemli sorunlarından birisi olan alt yapı eksiklikleri bugüne kadar tam olarak giderilmemiş, yapılan çalışmalar yetersiz kalmıştır. Tarım arazileri üzerine konutların yapılması plansız ve düzensiz kentleşme, orman alanlarının yok edilmesi, dere yataklarına bilinçsizce yapılan müdahaleler sonucunda yağışlar Mersin de can, mal ve toprak kayıplarına neden olan sel felaketine dönüşmüştür. Mersin merkez dahil tüm belediyelerde yağmur suyu drenaj kanalları yetersizdir. Yağmur suyu drenaj kanallarının en kısa zamanda projelendirilip inşa edilmesi gerekmektedir. Doğal drenaj yerleri olan dere, kum dere yataklarına bilinç sizce yapılan müdahaleler önlenmeli ve dere ıslahı yapılmalıdır. Aktif ve aktif olmayan dere yatakları taşkın saha sınırları DSİ tarafından haritalara işlenerek bu alanlarda yapılaşma kesinlikle yasaklanmalıdır. Taşkın sahası sınırlarında kalan konutlar kamulaştırılmalı bu kısımlar yeşil kuşak olarak planlanmalıdır. Ayrıca ağaçlandırma ve erozyonu önleme çalışmalarının yanı sıra mera ıslağı ve yeşil kuşak oluşturma çalışmalarına süreklilik kazandırılmalıdır. MERSİN İN ATIKSU ALTYAPI SORUNLARI ve DENİZ KİRLİLİĞİ Belediyelerin Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi Durumları MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 14 14

16 İLÇE MERKEZ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilciliği 2009 KANALİZASYON SİSTEMİ OLAN BELEDİYELER Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki alt kademe belediyelerinde (Akdeniz, Toroslar, Yenişehir) kanalizasyon sistemi %95 oranında yapılmıştır. Mezitli, Kazanlı, Karacailyas, Huzurkent, Yalınayak Belediyelerinde bulunmakta, Çiftlikköy ve Adanalıoğlu Beldelerinde %50 oranında mevcuttur. ARITMA TESİSİ OLAN BELEDİYELE R Yok AÇIKLAMALAR Büyükşehir Bld. nin derin deniz deşarjı var. Büyükşehir Belediyesi nce 15 civarında beldenin atıksularının arıtılacağı Karaduvar atıksu arıtma tesisi henüz işletmeye alınmamıştır. Mezitli sahilinde yaptırılması düşünülen atıksu arıtma tesisi bölgenin sit alanı içinde olması nedeniyle gerçekleşememiş, sadece terfi ve ön arıtma istasyonu ile deniz deşarjı pompa istasyonu ve deniz deşarj hattı yapılabilmiştir. Derin deniz deşarjı sistemi deneme aşamasındadır. ANAMUR İlçe merkezinde 160 km. Yok Derin deniz deşarjı var. AYDINCIK Atık su ve yağmur suları toplama kanalizasyon şebekesinin % 5 i tamamlanmıştır. Yok BOZYAZI Yok Yok ÇAMLIYAYLA Yok Yok GÜLNAR İlçe merkezi (%60) Yok MUT İlçe Merkezi (%70) Yok ERDEMLİ SİLİFKE TARSUS İlçe Merkezi (%70), Kargıpınarı (kısmen) İlçe Merkezi, Atakent (kısmen) İlçe Merkezi, Atalar (kısmen), Huzurkent (kısmen) Kargıpınarı (kısmen) Silifke Merkez, Narlıkuyu(kısmen)A takent (kısmen) Tarsus Merkez Erdemli ilçe merkezinde atıksu arıtma tesisi ile ilgili işlemler tamamlanmış olup, inşaatına 2008 yılı içinde başlanması planlanmaktadır. İlimizin en önemli çevre sorunlarından birini yerleşim yerlerinin alt yapı eksikliklerinden kaynaklanan su ve deniz kirliliği oluşturmaktadır. Mersin de belde ve belediyelerin büyük bir kısmı deniz kenarında yer almaktadır.bu belde ve belediyelere ait kanalizasyon ve arıtma tesisi yetersizliği nedeniyle evsel nitelikli atıksular doğrudan veya dolaylı bir şekilde denize ulaşmakta ve önemli derecede kirlilik oluşturmaktadır. MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 15 15

17 Mersin de ilk kanalizasyon sistemi 1940 larda yapılmıştır. Daha sonra yapılan kanalizasyon sistemleri ile kentin altyapı sorunu çözülmeye çalışılmıştır. Mersin Merkez Karaduvar Mahallesinde kişilik eşdeğer nüfusa hizmet verecek olan m 3 /gün kapasiteli karbon, azot, fosfor giderimli atık su arıtma tesisinin 2009 yılında tamamlanarak işletmeye alınması ile evsel atık suyun Mersin Körfezi ne deşarj edilmeden önce arıtılması planlanmış ancak tesis hala işletmeye alınamamıştır. Devreye girecek olan atıksu arıtma tesisi ile Mersin Körfezi nde dolayısıyla Akdeniz de evsel atık sudan kaynaklanabilecek kirliliğin önüne büyük ölçüde geçilmesi planlanmaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın koordinatörlüğü ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Deniz Bilimleri Enstitüsü (ODTÜ-DBE) ve Dokuz Eylül Üniversitesi -Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü (DEÜ-DBTE) tarafından ortaklaşa yürütülen Mersin in deniz kirliliği konusunda önemli bir çalışması olan MEDPOL ile Mersin Körfezinin ötrofikasyon değerleri izlenmiştir. MEDPOL projesinin 2007 yılı raporuna göre proje kapsamında değerlendirilen evsel atıklar içinde en kirli olanı arıtılmadığı için Mersin evsel atığıdır. Mersin evsel atıksuları ön arıtımsız denize verildiği için Mersin kıyı suları için önemli bir kirlilik kaynağıdır. 321 km lik kıyı bandına sahip olan ilimizde yoğun ve düzensiz bir yapılanma ile birlikte, alt yapı yetersizliği, liman faaliyetleri, tarımsal faaliyetler, endüstriyel faaliyetler gibi nedenlerle deniz suyu kirliliği problemleri yaşanmaktadır YILI NORMAL DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH: NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH: MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 16 16

18 KOD NO TARSUS TOPLAM KOLİFORM FEKAL KOLİFORM FEKAL STREPTOCOC TOPLAM KOLİFORM FEKAL KOLİFORM FEKAL STREPTOCOC TAR - 1 ÖZEL BAHŞİŞ BELEDİYE HALK PLAJI MERSİN MERKEZ İLÇE MER - 1 ADANALIOĞLU BELEDİYE HALK PLAJI MER - 2 KAZANLI BELEDİYE HALK PLAJI MER - 3 MEZİTLİ BELEDİYE HALK PLAJI MER - 4 DAVULTEPE BELEDİYE HALK PLAJI MER - 5 TECE BELEDİYE HALK PLAJI ERDEMLİ ERD - 1 ÇEŞMELİ BELEDİYE HALK PLAJI ERD - 2 KARGIPINARI BELEDİYE HALK PLAJI ERD - 3 TÖMÜK BELEDİYE HALK PLAJI ERD - 4 ARPAÇBAHŞİŞ BELEDİYE HALK PLAJI ERD - 5 ERDEMLİ BELEDİYE ÇAMLIK PLAJI ERD - 6 KOCAHASANLI BELEDİYE HALK PLAJI ERD - 7 LİMONLU BELEDİYE HALK PLAJI ERD - 8 KUMKUYU BELEDİYE HALK PLAJI ERD - 9 AYAŞ BELEDİYE HALK PLAJI ERD - 10 KIZKALESİ BELEDİYE HALK PLAJI SİLİFKE SİL - 1 NARLIKUYU BELEDİYE HALK PLAJI SİL - 2 SUSANOĞLU (ATAKENT) BLD.HALK PLAJI SİL - 3 TAŞUCU - BOĞSAK HALK PLAJI SİL - 4 ARKUM BELEDİYE HALK PLAJI SİL - 5 TAŞUCU BELEDİYE PLAJI SİL - 6 YEŞİLOVACIK BELEDİYE HALK PLAJI SİL - 7 ATAYURT BELEDİYE HALK PLAJI AYDINCIK AYD - 1 AYDINCIK BELEDİYE HALK PLAJI BOZYAZI BOZ - 1 BOZYAZI BELEDİYE HALK PLAJI ANAMUR ANA - 1 ÖREN BELEDİYE HALK PLAJI ANA - 2 ANAMUR BELEDİYE HALK PLAJI ANA - 3 ANAMUR PULLU BELEDİYE HALK PLAJI Standart Değerler TOPLAM KOLİFORM FEKAL KOLİFORM FEKAL STREPTOCOC 100 ml YILI NORMAL DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLAR MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 17 17

19 KOD NO İLÇE ADI TARSUS TOPLAM KOLİFORM NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH: FEKAL KOLİFORM FEKAL STREPTOCOC TAR - 1 ÖZEL BAHŞİŞ BELEDİYE HALK PLAJI AKDENİZ AKD - 1 ADANALIOĞLU BELEDİYE HALK PLAJI AKD - 2 KAZANLI BELEDİYE HALK PLAJI MEZİTLİ MEZ - 1 MEZİTLİ BELEDİYE HALK PLAJI MEZ - 2 DAVULTEPE BELEDİYE HALK PLAJI MEZ - 3 TECE BELEDİYE HALK PLAJI ERDEMLİ ERD - 1 ÇEŞMELİ BELEDİYE HALK PLAJI ERD - 2 KARGIPINARI BELEDİYE HALK PLAJI ERD - 3 TÖMÜK BELEDİYE HALK PLAJI ERD - 4 ARPAÇBAHŞİŞ BELEDİYE HALK PLAJI ERD - 5 ERDEMLİ BELEDİYE ÇAMLIK PLAJI ERD - 6 KOCAHASANLI BELEDİYE HALK PLAJI ERD - 7 LİMONLU BELEDİYE HALK PLAJI ERD - 8 KUMKUYU BELEDİYE HALK PLAJI ERD - 9 AYAŞ BELEDİYE HALK PLAJI ERD - 10 KIZKALESİ BELEDİYE HALK PLAJI SİLİFKE SİL - 1 NARLIKUYU BELEDİYE HALK PLAJI SİL - 2 SUSANOĞLU (ATAKENT) BLD.HALK PLAJI SİL - 3 TAŞUCU - BOĞSAK HALK PLAJI SİL - 4 ARKUM BELEDİYE HALK PLAJI SİL - 5 TAŞUCU BELEDİYE PLAJI SİL - 6 YEŞİLOVACIK BELEDİYE HALK PLAJI SİL - 7 ATAYURT BELEDİYE HALK PLAJI AYDINCIK AYD - 1 AYDINCIK BELEDİYE HALK PLAJI BOZYAZI BOZ - 1 BOZYAZI BELEDİYE HALK PLAJI ANAMUR ANA - 1 ÖREN BELEDİYE HALK PLAJI ANA - 2 ANAMUR BELEDİYE HALK PLAJI ANA - 3 ANAMUR PULLU BELEDİYE HALK PLAJI T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Sağlık Müdürlüğü nün verileri incelendiğinde Mersin sahillerindeki kirliliğin yaz aylarında arttığı açıkça görülmektedir. İlin batı yakasında turizm ve dinlenme amaçlı tesisler yoğunluktadır. Çoğunlukla yazlık site formunda tesis edilen yapılar alt yapı yetersizliğinden dolayı neredeyse varlık nedeni olan deniz ve çevre değerlerinin bozulmasına ve kirlenmesine neden olmaktadır. MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 18 18

20 Mevcut Tatil Sitelerinin büyük bir çoğunluğunda müstakil Atıksu Arıtma Tesisi bulunmakta ancak, müstakil atık su arıtma tesisleri projelendirme ve işletme problemlerinden dolayı soruna çözüm olamamaktadır. Özellikle bu bölgelerde yaz aylarında nüfusun hızla artmasından dolayı deniz kirliliği yaz aylarında artmaktadır. Sanayi kuruluşları yönünden incelendiğinde il merkezinin batısında Taşucu beldesindeki SEKA Kâğıt Fabrikası(şuanda faaliyette değil) dışında sanayi ilin doğusunda ve Mersin-Adana karayolu üzerinde yoğunluk kazanmıştır. Sanayi tesislerinin tamamına yakını evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerine sahiptirler. Diğer taraftan son yıllarda Ortadoğu daki gelişmelere paralel olarak Mersin de çok sayıda Petrol Dolum Tesisi kurulmuş, bu tesisler boru hatları ve denizde bulunan SPM tesisleri ile birlikte bir dizi çevre problemlerini de birlikte gündeme taşımıştır. Bu nedenle yoğun endüstri faaliyetlerin yaşandığı Mersin de izleme ve kontrol mekanizması önemli bir rol oynamaktadır. Mersin Limanı bulunduğu konum itibariyle, neredeyse bütün dünya ülkelerinin ticari faaliyette bulunduğu Doğu Akdeniz Bölgesinin en yoğun limanlarındandır. Bu yoğunluk 21 adet rıhtımı m 2 denizalanı ve m 2 kara alanına sahip olan Mersin Limanında çevre kirliliği yönünden önemli bir yükü de beraberinde getirmektedir. Petrol dolum tesislerine ait deniz içerisinde bulunan platformlardan (SPM) yapılan akaryakıt transferlerinde ve Mersin Limanına giriş çıkış yapan gemilerin yükleme/boşaltma faaliyetleri sırasında zaman zaman çevre kirliliği problemleri ile karşı karşıya kalınmaktadır. Mersin, İskenderun ve Antalya limanları yoğun deniz trafiğine maruz kalmaktadır. Denizyolu taşımacılığı, denizdeki petrol ve petrol türevleri niteliğindeki kirleticilerin önemli bir kaynağıdır. İnşa çalışmaları süren Karaduvar Atıksu ArıtmaTtesisi biran önce işletmeye alınmalı ön arıtım yapılmadan atıksuların denize deşarjı önlenmelidir. Bağımsız arıtma tesislerine sahip olan tatil sitelerinin bağlı oldukları belediyenin arıtma tesisi devreye girinceye kadar arıtma sonrası deniz vb. ortamlara deşarj ettikleri atıksuları bahçe sulamasında kullanmalarının veya sızdırmalı fosseptik çukurunda biriktirmelerinin sağlanması, Çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesine ilişkin faaliyetlerden olan arıtma tesislerinde; kullanılan elektrik enerjisi tarifesinde indirim uygulanması, MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 19 19

21 İlgili yönetmeliklerde belirtilen sorumluluklarını yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara gerekli idari yaptırımların uygulanması, Sanayi tesislerinin mümkün olduğu kadar Organize Sanayi Bölgelerine yönlendirilmesi, yer seçiminde; su sağlanması kadar, oluşacak sanayi atık sularının etkisinin de hesaplanarak gerekli önlemlerin alınması, Benzer nitelikte atıksu üreten endüstriler ve yerleşimler için ortak atıksu arıtma tesisi kurulmasının teşvik edilmesi, Sanayi tesislerinin daha az su tüketen teknolojik süreçlere yönlendirilmesi, Özellikle sanayi tesislerinde atıksu miktarını ve atık sudaki atık konsantrasyonunu en aza indirerek kirliliği kaynağında önleyecek teknoloji ile üretim yapılmasının sağlanması ve mümkün olduğu sürece kendi atık sularını tekrar kullanmaya özendirilmesi, MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 20 20

22 TEHLİKELİ ATIKLAR Hızlı sanayileşme sonucu açığa çıkan atıkların, çevre ve insan sağlığını hiçbir şekilde etkilemesine izin vermeden depolanması ve bunlar için uygun alanların oluşturulması bir zorunluluk haline gelmiştir. Mersin de atıkların ilave yakıt olarak kullanılmasına ilişkin tebliğ çerçevesinde kentte faaliyet gösteren Çimsa Çimento A.Ş. tarafından I. ve II. Kategori Atık Yağlar, Kullanılmış lastikler, Petrol rafine atıkları, Kontamine Atıklar, Boya Çamuru ve Arıtma Çamurlarını yakılmaktadır. Çukurova bölgesinde yer alan ve özellikle ağır sanayi kuruluşlarının yer aldığı Mersin de Kromsan Krom Bileşikleri Fabrikasının ürettiği eski teknoloji atıkları, petrol dolum tesisleri ve daha birçok firma, yoğun olarak kimyasal atık üreten tesislerdir. Mersin ilinde Tehlikeli Atık Ara Depolama Tesisi ve Geri Kazanım Tesisi mevcut değildir. Ancak Mersin İli-Tarsus İlçesi- Kurbanlı Köyü mevkiinde Sismik İnşaat A.Ş." tarafından "Doğu Akdeniz Endüstriyel Atık Entegre Bertaraf Tesisi" projesi hazırlanmıştır. Proje alanında faaliyet gösteren Tarsus Belediyesi özellikle çevre kirliliği yaratacağı ve insan sağlığını tehdit edeceği düşüncesiyle projeyle ilgili çekincelerini dile getirerek mahkeme sürecine taşımıştır. Proje mahkeme sürecinde olmasına rağmen hazırlanan ve temsilciliğimizin de itirazda bulunduğu 1/ lik Mersin-Karaman Çevre Düzeni Planında tesis alanı büyük alan gerektiren kamu kuruluşu alanı olarak işaretlenmiştir. Tesiste oluşacak olası sızıntıların toprak ve su kirliliğine, Kosun deresi yoluyla Berdan Nehrine oradan da Akdeniz e ulaşması nedeniyle ekosistem problemlerine neden olabileceği düşünülmektedir. Proje alanı Mersin Büyükşehir Belediyesi ve bağlı beldeler ile Tarsus Belediyesine içme ve kullanma suyu sağlayan Berdan Barajı beslenme havzasına yakınlığı nedeniyle, atıkların bertarafı sırasında açığa çıkacak uçucu bileşenlerin kirletici etki yapması mümkündür. Bölgede yapılan son çalışmalar ve yeni yeni ortaya çıkarılan tarihsel deprem kayıtları bölgenin sanılandan daha fazla deprem riski taşıdığını göstermektedir. Proje hazırlanırken sadece yürürlükte olan mevcut yönetmeliklere bağlı kalındığı gözlenmektedir. Ancak deprem riski projede göz önünde bulundurulmamıştır. Sadece Mersin in değil Doğu Akdeniz Bölgesi ndeki toplam 7 ilin bütün endüstriyel atıkları kentimizde gömülmek istenmektedir. MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 21 21

23 Tesiste bertaraf edilmesi planlanan atık oluşturacak sektörlere bakıldığında, gıdadan, tekstile, kağıt ürünlerinden medikal ürünlere ve Türkiye de şu anda oluşmayan nükleer atıklarının bulunduğu geniş bir yelpaze görülmektedir. Bu da yurtdışından da ülkemize atık getirilebileceği şüphesini ortaya çıkarmaktadır. MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 22 22

24 HAVA KİRLİLİĞİ Hava kirliliği açısından ikinci derece kirli iller sınıfında yer alan ilimiz, hava kalitesi seviyelerinin izlenebilmesi için yeterli ölçüm sistemine sahip değildir Hava Kalitesinin izlenmesi için hem ölçüm istasyonu sayısı hem de ölçüm yapılan parametre sayısı artırılmalıdır. Son yıllarda, elektrik, sıvı ve gaz yakıt maliyetlerinin artması ve meteorolojik koşulların da etkisi ile ısınma amaçlı ucuz katı ve sıvı yakıt (mazot) kullanımı artmış ve bu nedenle, İl merkezinde hava kirliliği boyutunda görünür düzeyde artış olmuştur. İlimizde yaşanan hava kirliliğinin en büyük etkenlerinden birisi plansız yapılaşma sonucu deniz dağ arasında hava sirkülâsyonunun kesilmiş olmasıdır. Kent merkezinde büyük beton bloklar ve ana arterler kıyıya paralel bir şekilde sıralanmakta, buda deniz dağ arasında hava dolaşımını engellemektedir. Meteorolojik koşulların (enverziyon, karışma yüksekliği, sıcaklık, rüzgâr, nem, vb.) özellikle enverziyon olaylarının etkisi ile belirli dönemlerde yoğun bir kirlilik hissedilmektedir. Kentte var olan bazı sanayi tesislerinin ve denetimsiz atık yakan tesislerin emisyonları, satışa sunulan standartlara uygun olmayan ve satışı yasaklanan katı ve sıvı yakıtlar, hava kirliliğine sebebiyet veren kamu kurum kuruluş (Tarsus Belediyesi nin vahşi çöp depolama alanı ) ve özel binalara ait kazan daireleri ve trafikte seyreden araçların egzoz emisyonları, çok sayıda bulunan taş, kum ocağı vb. tesislerin etkileri, evlerde kullanılan kalitesiz yakıtlar vb. birçok faktör şehirde hava kirliliğini arttıran sebeplerdir. Çevre ve Orman Bakanlığı nın yürüttüğü Hava Kalitesi İzleme Ağı Projesi kapsamında Mersin de Toros Devlet Hastanesi nin bahçesinde Hava Kalitesi İzleme İstasyonu kurulmuştur. İstasyonda Kükürtdioksit(SO 2 ), partikül madde(pm 10), sıcaklık, rüzgar hızı ve yönü, basınç ve bağıl nem gibi parametreler ölçülebilmektedir. Hava kalitesi izleme istasyonu ölçüm sonuçlarına göre 2007 yılı aylık ortalama değerler, kış sezonu (Ekim-Mart Dönemi) SO 2 ve PM 10 değerleri aşağıda verilmektedir. MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 23 23

25 Ölçüm yeri : Toros Devlet Hastanesi Bahçesi-Mersin 2007 YILI HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMLERİ AYLIK ORTALAMA DEĞERLERİ Ocak PM 10 (Partikül Madde) (µg/m 3 ) SO 2 (Kükürtdioksit) (µg/m 3 ) Şubat PM 10 (Partikül Madde) (µg/m 3 ) SO 2 (Kükürtdioksit) (µg/m 3 ) Mart PM 10 (Partikül Madde) (µg/m 3 ) SO 2 (Kükürtdioksit) (µg/m 3 ) Nisan PM 10 (Partikül Madde) (µg/m 3 ) SO 2 (Kükürtdioksit) (µg/m 3 ) Mayıs PM 10 (Partikül Madde) (µg/m 3 ) SO 2 (Kükürtdioksit) (µg/m 3 ) Haziran PM 10 (Partikül Madde) (µg/m 3 ) 73 SO 2 (Kükürtdioksit) (µg/m 3 ) 12 Temmuz PM 10 (Partikül Madde) (µg/m 3 ) 88 SO 2 (Kükürtdioksit) (µg/m 3 ) 0 Ağustos PM 10 (Partikül Madde) (µg/m 3 ) 63 SO 2 (Kükürtdioksit) (µg/m 3 ) 1 Eylül PM 10 (Partikül Madde) (µg/m 3 ) 72 SO 2 (Kükürtdioksit) (µg/m 3 ) 0 Ekim PM 10 (Partikül Madde) (µg/m 3 ) 98 SO 2 (Kükürtdioksit) (µg/m 3 ) 2 Kasım PM 10 (Partikül Madde) (µg/m 3 ) - SO 2 (Kükürtdioksit) (µg/m 3 ) 5 Aralık PM 10 (Partikül Madde) (µg/m 3 ) 158 SO 2 (Kükürtdioksit) (µg/m 3 ) 10 MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 24 24

26 SO 2 (Kükürtdioksit) Değerleri (µg/m 3 ) Ölçüm sonuçları Kış sezonu sınır değeri Ekim 2 Kasım 5 Aralık 10 Ocak µg/m 3 Şubat 14 Mart 5 PM 10 (Partikül Madde) Değerleri (µg/m 3 ) Ölçüm sonuçları Kış sezonu sınır değeri Ekim 98 Kasım - Aralık 158 Ocak µg/m 3 Şubat 134 Mart 112 Mersin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından elde edilen Mersin in hava kalitesi hakkındaki veriler ölçüm istasyonunun tek olması nedeniyle yeterli değildir. İklim değişikliğinin yarattığı çeşitli olumsuzlukların yaşandığı günümüzde artan enerji ihtiyacının ve kirlenmelerin önüne geçilebilmesinin en sağlıklı yolu temiz enerji kaynaklarından geçmektedir. İklimsel özellikleri nedeniyle özellikle güneşlenme süresi ve şiddeti konusunda büyük bir potansiyele sahip olan ilimizde bu potansiyel sadece su ısıtma amacıyla yaygın olarak kullanılabilmiş onun ötesine geçilememiştir. Mersin de hava kirliliğinin önlenebilmesi için alternatif enerji kaynaklarının kullanılabilirliği konusunda ciddi çalışmalar yapılmalı, Fosil yakıt kullanımı yerine alternatif olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi vb.) kullanımına yönelik çalışmaların teşvik edilmeli, Öncelikle ilimizin güneş enerjisi potansiyelinin iyi değerlendirilerek kullanımının yaygınlaştırılmalı, Merkezi Hükümetin sözde, enerji elde etmek için kentimizde kurmayı planladıkları Nükleer Santral ne Mersin Şehrine ne de ülkeye bir katkı sağlamayacaktır. Tam tersine MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 25 25

27 dışa bağımlılığımızı arttıracak, kentteki tarımı, turizm yatırımını yok edecek ve bu kente nükleer atıklardan başka bir şey bırakmayacaktır. Sanayi tesislerinin hava kirliliği kontrolü açısından ilgili yönetmeliklerle belirlenen şartları yerine getirerek, emisyon izinlerini almaları sağlanmalı, Kentte kullanılan kömür miktarı her yıl artmakta olup kalorisi düşük olan ve havayı daha çok kirleten kaçak kömür kullanımı engellenmeli ve daha yüksek kalorili kömürlerin kullanılması sağlanmalı, Kentte tek noktada yapılan hava kalitesi ölçümü yeterli olmayıp, en az 3 noktada daha ölçüm istasyonunun kurulmalı, Isınmada kullanılacak yakıtların yanma verimini artırmak ve buna paralel olarak yakıt tüketimini ve bacadan atılan kirletici emisyonların azaltımını sağlamak için kış gelmeden önce soba ve kalorifer kazanları ile bacaların periyodik olarak temizlenmeli, Etkili kontrol ve denetimlerin yapılması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte gerekli denetim ekipleri kurulmalı, Toplu taşımacılığın geliştirilmeli ve özendirilmeli, Belediyeler tarafından şehir merkezinde ve ana arterlerde yeşil kuşak çalışmalarına ağırlık verilmesi, yeşil alanların arttırılması, imar planlarındaki hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerin uygulamaya konulmalı, Atıkların uygun olmayan tesislerde yakılarak bertaraf edilmesi önlenmelidir. MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 26 26

28 GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Modern teknolojinin ilerlemesiyle ortaya çıkan çevre sorunlardan biri de gürültü kirliliğidir. Gürültü kirliliğinin engellenmesi için yerel yönetimlere çok önemli görevler düşmektedir. Trafikten kaynaklanan gürültü kirliliğinin engellemek için, kent planlaması içerisinde ulaşım planlaması yapılırken konunun göz önüne alınması ve gürültüye hassas alanların bulunduğu (hastane, okul, kreş, huzurevi vb.) noktalarda trafik yoğunluğunun azaltılması, yol kenarlarının bölgeye uygun yıl boyu yeşil kalan ağaçlarla ağaçlandırılması, yerleşim alanları içerisinde genellikle konut alanlarında bulunan işyerlerinin (hızar, demir doğramacı v.b.) yerleşim alanları dışında yapılacak küçük sanayi sitelerine taşınmalarının sağlanması, en önemlisi de bölge hakkının gürültü kirliliği konusunda bilinçlendirilmesi için eğitici çalışmalara öncelik verilmesi gerekmektedir. Gürültü Kirliliği Kontrol Yönetmeliği nin 13. Maddesinde Karayolu, Demiryolu, Havaalanları ve İmar Planları ile ilgili olarak; verilen bölümünün 1. bendinde Mevcut karayolları ve şehir içi ana arterler ve çevre yollardan yayılan gürültülerin seviyelerini gürültü kaynağından, en az 300 m. uzaklık içerisinde gösteren gürültü haritaları belediyelerce hazırlanıp imar planlarında gürültünün azaltılmasını sağlayacak tedbirler bu yönetmelikle belirlenen esaslar çerçevesinde alınır denilmektedir. Ancak, Mersin ilinin gürültü haritası bugüne kadar çıkartılamamıştır. Belediye, yapacağı çalışmalarda Gürültü Kontrol Yönetmeliği ni titizlikle uygulamalı, kısa vadeli çözümler yerine uzun vadede toplumun geneline fayda sağlayacak projelere öncelik vermelidir. Kentlerde hiçbir mimari özelliği olmayan çok katlı konutlar, her mütahitin kendi zevkine göre bozan tabela ve panoların ve bina sağır duvarlarının düzenlenmesi amacıyla yapılan çalışmalara hız verilmelidir. Ciddi bir şehircilik sorunu olarak karşımıza çıkan harabe binaların yaptırılması çalışmalarına da başlanmalıdır. Asılan firma bayrakları ve afişler görüntü kirliliğine neden olurken İnşaat temellerinden çıkarılan hafriyat topraklarının bazı alanlara dökülmesi bu alanda kısa sürede toprak dağlar oluşturması sonucunda görüntü kirliliğinin oluşmasına neden olmaktadır. Güneş enerjileri Mersin de yaygın olarak kullanılmaktadır ve bunların oluşturduğu görüntü kirliliğinin önüne geçilmeli ve bundan sonra yapılacak güneş enerjilerinin görüntü kirliliği oluşturmayacak şekilde üretilmesi konusunda çalışmalar yapılmalıdır. MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 27 27

29 LİMAN FAALİYETLERİ Deniz ticaretinin yoğun olduğu Doğu Akdeniz Bölgesinde; bu yoğunluk 21 adet rıhtımı m2 deniz alanı ve m2 kara alanına sahip olan Mersin Limanında çevre kirliliği yönünden önemli bir yükü de beraberinde getirmektedir. Özellikle dökme emtiaların yükleme/boşaltma işlemleri sırasında gerekli tedbirlerin alınmaması, rıhtıma dökülen emtianın temizlenmemesi durumu çevre kirliliğine neden olmaktadır. Özellikle hububat, klinker, kömür, boksit madeni, çinko, gübre vb. gibi dökme olarak yüklenen emtiaların yükleme/boşaltma işlemi sırasında yüklenen/boşalan emtianın tozlaşmaması ve çevre kirliliğine neden olabilmektedir. Tüm ülkede olduğu gibi denetimsizlik ve çevre politikalarımızın düzgün olamaması Mersin limanında da karşımıza çıkmakta. Yaklaşık 2 yıl once Plastik Polietilen cinsi eşya adı altında Mersin Limanı'na getirilen ancak içerisinde kimyasal atık olduğu anlaşılan 58 konteyner atık hala liman alanında bulunmakta ve geri iade edilemediği gibi çevreye zarar vermesini engelleyecek herhangi bir önlemde alınmamaktadır. PETROL DOLUM TESİSLERİ, LPG DOLUM TESİSLERİ VE BORU HATLARI İlde özellikle Karaduvar Mahallesi, Karacailyas, Kazanlı ve Adanalıoğlu Belediyelerinde yoğunlaşmış olan Petrol Dolum Tesisleri, LPG dolum tesisleri ve boru hatları büyük çevre problemlerine neden olmaktadır. Karaduvar Mahallesinde yaşayan yaklaşık 20 bin insan geçimini tarım ve balıkçılıktan sağlamaktadır. Bu bölgede yer alan çok sayıda petrol dolum ve sanayi tesisleri ile açıktaki gemilere akaryakıt transfer eden iletim hatlarındaki sızıntılar nedeniyle ortaya çıkan çevre kirliliği, tarım ve balıkçılığı olumsuz yönde etkilemektedir. Mersin Tabip Odası'nın Karavudar'a ilişkin hazırladığı raporda, son yıllarda bölgede yaşayan çocuklardaki hastalık vakalarında artış kaydedildiği ve Karaduvar olmak üzere dolum tesislerinin olduğu Karacailyas ve Kazanlı beldesinde çocuklar ve yaşlılarda görülen alarjik cilt hastalıkları ve solunum sistemi rahatsızlıklarında ciddi bir artış olduğu kaydedilmiştir. Mersin Valiliği'nin yaptığı denetimlerde TUTA, Enerji Petrol Ürünlmeri, Balpet, Siyam, Alpet, Shell, GS Petrolcülük, Aytemiz gibi şirketlerin yangına karşı eksiklikleri olduğu tespit edilmiştir. Olası bir yangında bölgede büyük bir facia yaşanacaktır. MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 28 28

30 KENTSEL DÖNÜŞÜM Bugün yaşadığımız kentlerin mekansal ve çevresel olarak sağlıksız, yaşam açısından güvensizliğinin ardında; sosyal, kültürel yapının yozlaşması, gelir dağılımında ortaya çıkan uçurumlar, yoksulluk, yasadışı kazanç alanlarının egemenliği vardır. Kentler, gerek kentsel gelişim sürecine özgü sanayileşme, göç gibi nedenlerle gerekse savaş, afetler gibi olağandışı nedenlerle dönüşüme uğramaktadırlar. Hemen her ölçekte ve bölgede kullanılmaya başlanan dönüşüm kavramı, kent ve peyzaj değerlerinin belirlediği anlamdan çok finansal olarak "arazi geliştirme" anlamında kullanılmaya başlanmış ve özellikle ülkemiz peyzaj alanları olan bölgelere saldırıları artmıştır. Ülke yararını göz ardı edenler, tüm değerlerimizi görmezden gelerek "kentsel dönüşüm projeleri" adı altında çağdaş kentleşme ve kalkınma politikaları yerine, siyasal ve kişisel çıkarlar uğruna, kentsel ve bölgesel rant yağmasına dayanan politikaları benimsemişler ve finans çevrelerinin yönlendirdiği kentsel projeler ile karşımıza çıkmışlardır. Mersin de de Çay, Çilek ve Özgürlük mahallelerini kapsayan Kentsel Dönüşüm Projesi Mersin Valiliği,TOKİ ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından görüşülmüş bu topraklarda yaşayan insanların protestoları altında toplantılar yapılmış ve dönüşüm konusunda karar alınmıştır. Henüz onaylanmamış 1/ lik Mersin-Karaman Çevre Düzeni Planında bu dönüşüm planına yer verilmiştir. Mevcut yaşam alanları bu planda sanayi gelişme alanı olarak işaretlenmiş ve bu üç mahalle şehrin daha kuzeyinde merkezden daha uzak bir alana sıkıştırılmıştır. Ülkemiz de Kentsel Dönüşüm Projelerinin çoğu fiziki mekanın dönüştürülmesine indirgenmiş, yenilemenin sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları göz ardı edilmiştir. Kentlerin içinde bulundukları sürekli dönüşüm sürecini, Kentsel dönüşüm sadece fiziki yenilemeyi değil, kapsamlı bir sosyokültürel programı, yerel kalkınma programını da içermeli, kapsamlı bir dönüşüm programının parçası olarak katılımcı yaklaşımlara olanak verecek biçimde hayata geçirilmedir. Sağlıksız koşullar altında yaşayan yoksul kesimlerin barınma sorunlarını çözmeye yönelik yeni araçlar devreye girmeli, gerekirse belediyeler bu görev lerini yeni kaynaklar yaratarak kendileri çözmelidirler. Çözüm, asla kendi coğrafyalarında yaşayanları kendi yerlerinden ederek, rantçı girişim odaklarına yeni pazar alanı sağlayacak çözümler şeklinde olmamalıdır. MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 29 29

31 DİĞER SORUNLAR GÖKSU DELTASI Deniz kaplumbağalarının önemli bir konaklama alanı olan, 332 kuş türünün yanında 6 sı endemik, 38 i de kırmızı listede olan önemli bitki türlerini barındıran Uluslar arası Ramsar Sözleşmesi ile korunan Göksu Deltasında hemen hemen heryıl çıkan yangınlar sonucunda kuş cennetinde sazlıklar içinde yaşayan hayvanlar zarar görmektedir. Çıkan yangınla büyük zarar gören deltayı tarımsal, kentsel, endüstriyel ve evsel atıklar kaynaklı kirlilik, erozyon, kaçak kum alımı, kaçak avcılık, yazlık konut inşaatları tehdit etmektedir. DOĞAL AFETLER a)yanginlar Ülkenin birçok yerinde olduğu gibi Mersin de de özellikle yaz aylarında meydana gelen yangınlar hektarlarca ormanı yok etmektedir. 8 Temmuz 2008 tarihinde Mersin in Gülnar İlçesinde yaklaşık 4 bin hektar ormanlık alan yok olmuştur. Hemen hemen her yıl tekrarlanan yangınların önlenmesi için; Yangın mıntıkalarına, yol kenarlarına, köylerin etraflarına yangına hassas olmayan ağaç türleri dikilmeli, Orman köylüsünün ekonomik durumunu iyileştirilmeli, ormanların geliştirilmesi ve korunmasını sağlayacak her türlü faaliyet desteklenmelidir. MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 30 30

32 b) SELLER ve GÖKSU NEHRİTAŞKINLARI 2001 yılında Mersin de altyapı eksikliğinden kaynaklı yaşanan sel baskını, 2004 yılında Mersin in Silifke İlçesin de yaşanan Göksu Nehri taşkını ve hemen hemen her yıl tekrarlanan su baskınları büyük maddi kayıplara neden olmaktadır. BALIK ÇİFTLİKLERİ SORUNU Balık çiftliklerinin denetimsizliğinden dolayı Ege Kıyılarının düştüğü durum ortada iken Mersin kıyılarında kurulmak istenen çiftliklere, henüz ÇED Raporlarının alınması aşamasında bile tonaj haddi nedeniyle ÇED e tabi olmamak için aynı gruba ait değişik firmalar adı altında proje tanıtım dosyası hazırlatılması söz konusu firmaların ilk günden itibaren ne tür oyunlar içinde olduğunun göstergesidir. Akdeniz in Kirlenmeye Karşı Korunması na ait Barselona Sözleşmesine taraf bir ülke olmamıza rağmen Ege kıyılarımıza bilinçsizce yerleştirilen, deniz kirliliğine neden olan balık çiftlikleri şimdi de Mersin e getirilmek istenmektedir ların başlarında ilk balık çiftliklerinin ruhsatlandırılması yapılırken turizm ve balıkçılık bölgeleri diye bir sınıflandırma yapılmadığı için en temiz denizler, en kapalı koylar bu çiftliklere plansızca tahsis edilmiştir. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2872 Sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde hazırlanan Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Adı geçen tebliğ ile alakalı olarak, Danıştay 6. Dairesi tarafından tarih ve 2007/1447 esas numarası ile yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Söz konusu karar, Danıştay İdari Dava Dairelerinin tarih ve 2007/521 sayılı karar ile kaldırılmış olup, hali hazırda tebliğ yürürlüktedir. Balık çiftlikleri 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bahse konu tebliğ hükümlerine tabi olup, tebliğ şartlarına uymayan yerlerin tamamen kaldırılacağı bildirilmiştir. Ancak bu tebliğe uymayan Mersin in en güzel koylarına yerleştirilmiş çiftliklere hiçbir uygulama yapılmamaktadır. Bu alanlarda yer alan çiftliklerin bir ana önce kaldırılması, yeni alanların açılmasının engellenmesi gerekmektedir. 31 MERSİN ÇEVRE DURUM RAPORU 31

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Giriş Sanayi devriminin gerçekleşmesi ile birlikte; üretimde enerji talebi artmış, sermaye sınıfı

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELE İLŞİKİN MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYETLERİ : T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Başvuruları (30.06.2013) İlimizde faaliyet gösteren işletmeler kuruluş aşamasında Müdürlüğümüze ÇED Yönetmeliği kapsamında başvuru yapmaktadır.

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Tıbbi Teknolog Sait ŞEN Uzman Biyolog Zinnet OĞUZ Çevre Sağlık Teknisyeni Barış HALİÇ Yüksek Gıda Mühendisi Figen ERBİL NAZ Dr. Dilek DİKMEN Giriş ve Amaç Avrupa Birliği Komisyonu tarafından

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLANMASI

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLANMASI ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLANMASI Barış BAŞEREN İnşaat Müh. Temel tasarım faktörleri; Başlangıç ve tasarım yılları Tesisin hizmet alanı Tesis yeri seçimi Tasarım nüfusu İlgili mevzuat ve deşarj standartları

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR»

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI «MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA İLİ Muğla Muğla, 895.000 kişilik nüfusu ve 12.975 km 2

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ VE İZİN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE DENETİM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE YÖNETİMİ VE İZİN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE DENETİM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİMİ VE İZİN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE DENETİM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLİMİZİN BAŞLICA SORUNLARI -Hava Kirliliği -Katı Atıkların Toplanması ve Depolanması -Su ve Toprak

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU TMMOB YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU ARALIK-2016 FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Ekim

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, 20442 20443, 20447 ADALAR İLE 20434 ADA 14-15 PARSELLERE İLİŞKİN 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 1. PLANLAMA ALANI

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum 6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum Su kalitesi istatistikleri konusunda, halen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 25 havzada nehir ve göl suyu kalitesi izleme çalışmaları

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI EK-1a ORTAK GÖSTERİMLER ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI MÜCAVİR ALAN SINIRI 1 PLANLAMA SINIRLARI PLAN ONAMA SINIRI

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU Temmuz 2014 OZON NEDİR Ozon (O 3 ) üç tane oksijen atomunun birleşmesi ile oluşmaktadır. Ozon, atmosferde

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2].

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2]. KATI ATIK YÖNETİMİ: ERZURUM ÖRNEĞİ Katı Atık Nedir? Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken her türlü katı malzemeye katı atık denir. Katı atıklar evde, okulda, hastanede,

Detaylı

Kentsel Atıksu Yönetimi

Kentsel Atıksu Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK K BAKANLIĞI Kentsel Atıksu Yönetimi Buğçe e DOĞAN ÇİMENTEPE Çevre ve Şehircilik Uzmanı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü 07-10 Haziran 2012 - İstanbul Sunumun İçeriği Bakanlığımızın

Detaylı

MERSİN-ADANA PLANLAMA BÖLGESİ

MERSİN-ADANA PLANLAMA BÖLGESİ T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MERSİN-ADANA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU MERSİN - ADANA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Akıllı Büyüme Eğitime, bilgiye

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Gaziantep 2014 It is a general warming effect felt on Earth s surface, produced by greenhouse gases. Küresel ısınma nedir? Atmosfere verilen gazların sera etkisi

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10.1. İstanbul da Çevresel Konular 3.10.1.1. Hava Kalitesi İstanbul un nüfusunun hızlı artışı ve kalitesiz yakıt kullanımı nedeniyle 1985 li yıllardan itibaren

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI

SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI Kuvvetli Yönler: 1.) Eskişehir in iki adet üniversiteye sahip olması (eğitimin kuvvetli olması çevreye dinamizm getirir) 2.) Genç nüfusun fazla olması

Detaylı

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31 İçerik Dünyadaki su potansiyeline bakış Türkiye deki su potansiyeline bakış Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Görevleri Mevzuat Çalışmaları Yapılan Faaliyetler Su Tasarrufu Eylem Planı Su Ayakizi Çalışmaları

Detaylı

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir?

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye çöp gazı (LFG) belediye katı atıklarının (MSW) çözünmesinin yan ürünüdür. LFG: ~ 50% metan gazı (CH 4 ) ~ 50% karbondioksit (CO 2 )

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

Çankaya/Alacaatlı da Konut Yapısı Ada 1 Parsel ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Çankaya/Alacaatlı da Konut Yapısı Ada 1 Parsel ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU Çankaya Belediyesi 64451 Ada 1 parsel için hazırlanan 57490.82 m 2 inşaat alanına sahip konut projesi, Projenin Adı : 64451 / 1 de Konut Yapısı Yeri : Çankaya / Alacaatlı Parsel Alanı : 18190 m 2 Emsal

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

İSTANBUL UN YENİ SU KAYNAĞI SAKARYA NEHRİ VE SU ALMA YAPISI TEKNİK TESPİT GÖRÜŞÜ

İSTANBUL UN YENİ SU KAYNAĞI SAKARYA NEHRİ VE SU ALMA YAPISI TEKNİK TESPİT GÖRÜŞÜ TEKNİK TESPİT RAPORU 2014 İSTANBUL UN YENİ SU KAYNAĞI SAKARYA NEHRİ VE SU ALMA YAPISI TEKNİK TESPİT GÖRÜŞÜ [TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ] 30 AĞUSTOS 2014 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Detaylı

DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ

DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ Hasan GÜVEN Çevre Yüksek Mühendisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürü DÜZCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Hava: Dünya atmosferini meydana getiren gaz karışımı. Ancak, atmosferin halk

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Konunun önemi Belediyelerin enerji kaynakları; Hidrolik Bio kütle Bu kaynaklardan belediyeler nasıl yararlanabilir, Yenilenebilir enerji

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İL NÜFUSU: 4.061.074 KİŞİ 2009-2014: 21 İlçe (3,35 milyon kişi) Nisan 2014 itibariyle 30 İlçe ATIK YÖNETİMİNDE YASAL

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU KARAR 1. Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele edilmeli, etkilenen alanların ıslahı ve sürdürülebilir yönetimi sağlanmalıdır. a) Çölleşme ve erozyon kontrolü çalışmaları

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ:

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ: ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA TEMATİK PANELİ Cezmi Neyim ÇEVKO Vakfı TÜRKİYE DE EVSEL NİTELİKLİ KATI ATIKLAR GİRİŞ : Son Yıllarda Katı Atıklardan kaynaklanan problemler ülkemizin en önemli çevre sorunlarındandır.

Detaylı

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 Đçerik 1 1-Planlama Alanının Tanımı 2 1-1 Alanın Coğrafi Konumu 2 1-2 Alanın Fiziki Yapısı 3 1-3 Alanın Uydu Görüntüsü 3 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 2-1-Üst Ölçekli Plan Durumu 3 2-2-Mevcut

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA ) PROJELERİ Bilgisayar destekli Tasarım Programı olan NetCAD 6.0 Müdürlüğümüz personellerine Teknik Destek Faaliyet Programı

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

Planlama Alanı Antalya İli, Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Kızıllı Köyünde yer almaktadır. (Şekil1).

Planlama Alanı Antalya İli, Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Kızıllı Köyünde yer almaktadır. (Şekil1). ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KEPEZ İLÇESİ KIZILLI KÖYÜ KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ ALANINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama Alanı

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Grafik 16 - Yıllara Göre Çevre ve Çevresel Harcamaların GSYH deki Payları (%)

Grafik 16 - Yıllara Göre Çevre ve Çevresel Harcamaların GSYH deki Payları (%) ÇEVRE Çevreye ayrılan harcamaların payı giderek artmaktadır. Grafik 16 da sunulan 2008-2010 yılları arasındaki göstergelere göre yapılan çevre ve çevresel harcamaların GSYH içindeki payının 2008 de %1,09

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

Sorun Analizi (Sorunların Sektörlere Ayrılarak Belirlenmesi)

Sorun Analizi (Sorunların Sektörlere Ayrılarak Belirlenmesi) 1.1 Sorun Analizi I. Beş Yıllık Yönetim planı sürecinde oluşturulan sorun analizi, II. Beş Yıllık Yönetim Planı sürecinde gerçekleştirilen anket ve saha çalışmaları, ayrıca yönetim planı hazırlama sürecinde

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü GÜNDEM Büyük Melen Havzası nın Konumu ve Önemi Büyük Melen Havzası ndan İstanbul a Su Temini Projesi

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP0?()16 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 U 2 > ~ GU02/2015 Konu: Manavgat 215 ada 1 parsel, 216 ada 1

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 1/15 GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 2/15 Gediz Havza Koruma Eylem Planı (2008) Gediz Havza Koruma Revize Eylem Planı

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü Nisan 2010 Ankara ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre ve Orman Bakanlığı : Politika ve prensipleri belirleme, Mevzuat

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı