NEDEN DRENAJ YAPMALIYIZ..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NEDEN DRENAJ YAPMALIYIZ.."

Transkript

1

2 DRENAJ NEDİR? Yapılarda Drenaj, topraktaki fazla suyun tahliye edilmesi işlemidirtopraktaki su tahliye edilmedikçe yapı üzerine hidrostatik basınç uygular Bu basıncın etkisiyle yapı su ve nemin etkilerine maruz kalır Yapı taşıyıcı sistemi etkileyen su ve nem kolon içlerinde korozyona sebep olur Korozyona uğrayan donatı kesiti genişler ve üzerindeki betona baskı uygular Zamanla beton dökülmeleri ve donatı dökülmeleri oluşur Dolayısıyla yapının tüm statik durumu bozulur Deprem etkilerine karşı dayanımı zayıflar tarımsal alanda da drene edilmeyen su, ürün verimini düşürür, ağaç ve bitkilerin ömrünü kısaltır Topraktaki fazla su bitkilerin gelişimini engelleyip köklerini çürütmektedir Tarımsal arazilerde su toprağın tuz oranını artırarak geçirimsiz ve verimsiz bir hale getirmektedir NEDEN DRENAJ YAPMALIYIZ Neden Temel Drenajı yapmalıyız : Yapı ömrü ve dayanıklılığı açısından en büyük tehdit su dur Yapıya sızan su; yapıların taşıyıcı kısımlarındaki donatıları korozyona uğratarak, kesitlerinin azalmasına ve yük taşıma kapasitesinin ciddi miktarlarda düşmesine neden olur Ayrıca yapı bileşeni içerisinde su, soğuk mevsimlerde donarak, sıcak mevsimlerde ise buharlaşarak beton bütünlüğünün bozulmasına ve çatlakların oluşmasına yol açar Bunun dışında zemin rutubeti veya zemin suyu içerisinde bulunan sülfatlar, temel betonuyla kimyasal reaksiyonlara girerek beton kompozisyonunun bozulmasına neden olur Bu da yapı ömrünü ve dayanımını olumsuz yönde etkiler Su ayrıca, binalarda insan sağlığı açısından zararlı küf, mantar vb organik maddelerin oluşumuna da yol açar Bu nedenle toprak altındaki yapıyı zemin suyunun zararlı etkilerinden korumak için çalışan bir drenaj sistemi vardır Neden Tarımsal Drenaj yapmalıyız : Bitkisel üretkenliği ve toprağın verimliliğini artırmak amacıyla, bitki kök gelişimi için arazide bir üst toprak tabakası oluşturmak amacıyla arazideki fazla suyun yüzey üstünden veya yüzey altından veya yüzey altından hızlı ve kontrollü bir şekilde arazi dışarısına atılması gerekir Neden Karayolu Drenajı yapmalıyız : Yol inşaatı çalışmalarında zeminde suyun bulunması birçok olumsuz sonucu beraberinde getirir Kışın oluşabilecek don etkisi sonucunda zemin içine sıkışmış su, donduktan sonra hacim değiştirerek yol üst ve alt yapısına zarar verebilmektedir Ayrıca su ile karşılaştığında fiziksel değişim gösteren malzemelerin varlığı (örnek: kil su alınca şişer) yol üst ve alt yapısına ciddi zararlar verir Zemin boşlukları arasına dolan su, boşluk suyu basıncının doğmasına da neden olabilir Neden Bahçe Drenajı yapmalıyız : Drenaj, Toprağa intikal eden fazla suyun boşaltılmasının yanı sıra toprak içinde bulunan fazla tuzlarında yıkanarak sistem dışına atılmasına olanak sağlar Toprak, bitkilerin kökleri ile tutunduğu, gelişip büyümesi için gerekli su ve besin maddeleri, faydalı ve zararlı birçok mikroorganizmada içeren canlı bir ortamdır Bahçelerimizde oluşturulan suni bitki toplumları çoğunlukla organik ve inorganik gübre desteğine gereksinim duyarlar Bitkinin faydalanacağı kadarını kullandığı sodyum ve fosfor tuzlarının bir kısmı toprakta kalır Bu tuzlar suyla yıkanarak cm derinliğe kadar iner ve evaporasyon ( topraktaki suyun buharlaşması) ile tekrar yüzeye çıkarlar Toprak içinde yapmış oldukları bu dikey dolaşım sürecinde, topraktaki canlı mikroorganizmaları da öldürürler Bir süre sonra toprağımız fiziksel olarak toprak görünümünde cansız bir sistem halini alır Bu nedenledir ki çalışan bir drenaj sistemi fazla tuzların yıkanarak sistem dışına atılmasını ve toprağımızın canlılığının devamını da sağlar wwwakillidrenajcom Tahliye etmek yalıtmaktan iyidir

3 AKILLI DRENAJ NEDİR? Eski Yöntem Geleneksel toprakaltı drenaj çözümleri panel drenajlar, Fransız drenajı ve delikli borular kullanılarak yapılmaktadır Tüm bu sistemler aynı prensipte çalışmaktadır, su drenaja bir filtre elemanından geçerek veya çakıl taşları arasından geçerek girmekte ve yer çekimi etkisi ile ilerlemektedir Bu drenaj metotları kısa vadede etkilidir, ancak birçok dezavantaja sahiptirler Geleneksel Yöntemlerin Dezavantajları Tıkanma yüzünden sınırlı kullanım ömrü Taşıma ve depolama problemleri Pahalı montaj materyalleri gerekliliği; Çakıl taşı, adaptörler, filtreler, vb Hassas yapıları yüzünden montaj anında veya daha sonra ağır yükler sebebi ile kırılabilirler Hızla akan su, partikülleri ve toprak parçalarını bir bölgeye yığar ve tıkanmalara sebep olur Fransız Drenajı birkaç ay içinde toprak tarafından tıkanmış Tamamen Fransız!! YENİ ÇÖZÜM : Akıllı Drenaj Sistemi eski yöntemi tamamen değiştirerek drenaj problemlerini çözüme kavuşturmuştur Akıllı Drenaj sifon ve kılcal damar etkilerini suyu çok çabuk etkili bir şekilde tahliye etmekte kullanır Suyun drenaja girmesini beklemek yerine Akıllı Drenaj Sistemi suyu topraktan sifon etkisi ile kendisi çeker Kılcal damar etkisi ile su kontrol altına alınarak, hızlı ve verimli bir şekilde türbülanslar oluşturmasına izin vermeden tahliye edilmesi sağlanır Akıllı Drenaj Sistemi filtrelere veya çakıl taşı katmanlarına ihtiyaç duymaz Tüm gereken Kapifon Akıllı Drenaj, pvc boru ve kum dur Akıllı Drenaj Sistemi çok etkili ve uzun ömürlü bir drenaj sistemidir AKILLI DRENAJ SİSTEMİ MİKRO KAPİLER VE SİFON ETKİLİ!!! EN İYİ BULUŞ ÖDÜLLÜ wwwakillidrenajcom ÖMÜR BOYU TIKANMAZ SAĞLAM YÜKSEK VERİM Tahliye etmek yalıtmaktan iyidir

4 NASIL ÇALIŞIR? Kılcal Damar ve Sifon Akıllı Drenaj Sistemi suyu tamamen yeni bir yöntemle uzaklaştırır Bunu suyu Etkisi topraktan sifon ve kılcal damar etkisiyle çekerek başarır Bu iki özellik sistemin patentli özellikleridir Sistemin bir tarafı tamamen düzken, diğer yüzey mikro kanallara açılan ince yarıklardan oluşmaktadır Kapifon Akıllı Drenaj bu yarıklı yüzeyi altta kalacak şekilde yere serilir Su Kapifon Akıllı Drenaj'a ulaştığında kılcal Kılcal damar damar etkisi suyu sistemin içerisine çeker Su kapifon a girdiğinde küçük eğim sayesinde Kapifon Akıllı Drenaj boyunca yol alır etkisi Sistemin sonunda montaj sırasında yerleştirilen PVC toplama borusuna gelir Bu Sifon etkisi noktaya gelen su sifon etkisi sayesinde hızını artırır ve arkasındaki suyu kemer Maddeler Ayrıştırılır boyunca (yatayda en fazla 6 metre) çeker Bu sifon etkisi kılcal damar etkisi ile birlikte suyu aktif olarak topraktan çeker Kapifon Akıllı Drenaj çok fazla mikro kanala (20cm de 132 adet) sahip olduğundan dolayı, diğer tüm geleneksel drenaj sistemlerinden Kapilarite (kılcallık) daha çok suyu topraktan çeker Mikro kanal giriş yarık açıklığının kemer yüzeyine Akışkanların kılcal boşluklara oranı %20'den fazladır Bu oran geleneksel delikli drenaj borularında doğru hareketidir Yüzey gerilimi ve moleküler hareket %2-5' dir Bu yüksek oran ve lineer su akışı sayesinde efektif ve çabuk su drenajı sayesinde su kılcal olarak ağırlığının verdiği izin sağlar Akıllı Drenaj Sistemi'nin tasarımı toplama kanallarına ince bir levha halinde doğrultusunda yukarı doğru çıkar su akışı sağlar Bunun manası su akışının çok düzgün olması ve suyun tıkanmalara sebep olabilecek girdaplar oluşturmamasıdır Geleneksel sistemlerde, toprak altındaki su basıncın etkisiyle boru yada panel levhaya büyük bir hızla girer bu etki sonucu oluşan girdaplar neticesinde madde birikintileri ve tıkanmalar oluşur Akıllı Drenaj Sistemi bu eşsiz karakteri sayesinde düzenli ve verimli ve ömür boyu drenaj sağlar Kapifon Akıllı Drenaj Kum %1 eğim (%2-3 eğim önerilir) PVC toplama borusu wwwakillidrenajcom Sifon etkisi burada başlar Tahliye etmek yalıtmaktan iyidir

5 DİKEY UYGULAMA Akıllı Drenaj Sistemi mikro k a p i l e r v e sifon etkisini kullanan tek drenaj sistemidir ve onu dikey olarak kullanmak verimini daha da artırır Dikey pozisyonda, sifon etkisi en yüksek değere ulaşır, suyu maksimum hızda tahliye ederken aynı zamanda düzgün levha şeklinde akış sağlar Bu temellerde ve istinat duvarlarının drenajlarında büyük avantaj sağlar Ne kadar yüksek olur ise Akıllı Drenaj Sistemi o kadar hızlı çalışır En az evin ömrü kadar ömürlü Temel Drenajı Yoğun yağış sırasındaki drenaj suyu Su hariç hiçbir şey tahliye edilmiyor Akıllı Drenaj Sisteminin dikey yayılabilmesi aynı zamanda eğim stabilizasyonunda ve köprü ayaklarının drenajında büyük avantaj sağlar Uzun ömürlü ve verimli yapısı yapının ömrü kadar dayanabilecek drenaj sistemine olan ihtiyacınızı karşılar Filtreli sistemler zaman içerisinde suyu drenaj kanalına alabilmek için daha çok su basıncına ihtiyaç duyar Bu ihtiyaç filtre katmanlarını ve delikli boruların girişlerini tıkayan ufak parçacıkların sistem etrafında kalıplaşması neticesinde oluşur Kaçınılmaz sonuç tüm drenaj sisteminin verimli tahliye yapamayacak derecede iptal olmasıdır Filtreli sistemler drenaj kapasitelerinin büyük bir kısmını ilk 90 gün içerisinde yitirebilirler Akıllı Drenaj Sistemi suyu filtre etmek yerine tortudan ayırdığı için bu ufak parçacıklardan etkilenmez Çoğu mikro parçacıklar AkıllıDrenaj Sistemi içerisine giremezler, girecek kadar ufak olanlar sasu giriş yarıklarından daha geniş olan su kanalına girdiklerinde su ile beraber akıp giderler wwwakillidrenajcom Tahliye etmek yalıtmaktan iyidir

6 AKILLI DRENAJ BORUSU Akıllı Drenaj boru şekline de gelebilmektedir Bir PVC borunun etrafına sarıldığında yatay drenajlar için mükemmeldir Öndeki kemerden gelen suyun arkadaki borunun merkezine inmesini sağlayan özel bir birleştirici ara parça sayesinde, Akıllı Drenaj Borusu mevcut istinat duvarlarına montaj edilebilir veya eğim stabilizasyon projelerinde kullanılabilir Bu drenaj borusu kazı işleminin çok pahalı ya da imkansız olduğu işlerde mükemmel bir çözümdür AkıllıDrenaj Borusu diğer tüm dikey drenaj sistemlerinden daha uzun süre çalışacaktır Suya sağladığı levha akış şekli ve kılcal damar etkisi sayesinde, tortuları taşımaksızın yüksek miktarlarda ve uzun süreli su tahliyesi gerçekleştirir Su topraktan ayrılır ve orta boruya girmeden önce kontrol altına alınır Delikli boru sistemlerinde su direkolarak b o r u y a girer ve beraberindeki tıkanmalara ve su akışını yavaşlatan tortularıda birlikte getirir Akıllı Drenajın aynı zamanda demir oksid kirliliği gibi kimyasal tıkanmalara da eşsiz bir direnci vardır Bu geleneksel drenaj sistemleri için ölüm manasına gelir ancak Akıllı Drenaj bu şartlar altında dahi çalışır Sağ alttaki resim; Burada Akıllı Drenaj Borusu delikli PVC boru ile karşılaştırılıyor Akıllı Drenaj Borusu 3 PVC delikli drenaj borusu arasına konulmuş 1 yıl sonraki bu görüntü açıkça hangi sistemin hala çalıştığını gösteriyor İş ne olur ise olsun Akıllı Drenaj zaman içinde kendini her zaman kanıtlar Tıkanmış Delikli Boru Akıllı Drenaj Borusu hala çalışıyor!!! wwwakillidrenajcom Tahliye etmek yalıtmaktan iyidir

7 UYGULAMALAR TEMEL DRENAJ TARIMSAL DRENAJ TERAS BAHÇE- BAHÇE ÇATI GOLF SAHASI İSTİNAT DUVARI wwwakillidrenajcom FUTBOL SAHASI Tahliye etmek yalıtmaktan iyidir

8 BURAYI BU HALE GETİRİR! wwwakillidrenajcom Tahliye etmek yalıtmaktan iyidir