Cumhuriyet Bayramı CoĢkusu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cumhuriyet Bayramı CoĢkusu"

Transkript

1 ES T E D E SK İ ŞEHİ R K OLEJİ ÖĞREN Cİ G A ZETESİ K a sı m S a yı : 2 Fi y a t ı : 1 G N K Cumhuriyet Bayramı CoĢkusu İLK CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI Cumhuriyetimizin ilanının 85. yıldönümünü coşkuyla kutladık... Kurucularımız, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz, TED Eskişehir Koleji Okullarında ilk kez bir cumhuriyet bayramı kutlamanın mutluluğunu yaşadılar. BU SAYIDA 2023 e Mektuplar Projesi tamamlandı. 2 Cumhuriyetimizin 85. yıldönümü okulumuzda coģkuyla kutlandı. 29 Ekim 2008 ÇarĢamba günü 9.30 da, TED EskiĢehir Koleji Ġlköğretim Okulu atriyumunda baģlayan töreni, tüm okul öğrencileriyle veliler büyük bir ilgiyle izlediler. Okulumuzun Sosyal Bilgiler Öğretmeni Oğuz Turan, günün anlamına iliģkin bir konuģma yaptı. TED EskiĢehir Koleji Proje Koordinatörlüğü tarafından 29 Ekim 2008 Cumhuriyetimizin 85. kuruluģ yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2023 e Mektuplar konulu projeye mektubuyla katılan 6. Sınıf öğrencisi Ozan Buğur, mektubunu okudu. 6. Sınıf öğrencilerinin topluca seslendirdikleri Dağ BaĢını Duman AlmıĢ adlı Ģiiri ile Ġngilizce sunulan cumhuriyet etkinlikleri, büyük beğeni topladı. 5. Sınıf öğrencilerinin Çocuk Gözüyle Cumhuriyet konulu sunusu, izleyen herkesi duygulandırdı. Koronun seslendirdiği marģlarla renklenen tören, Cumhuriyet Sevgisi konulu resim yarıģması ve Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası ödüllerinin dağıtılmasıyla son buldu. Ünlü TED liler: Filiz Akın Fotoğraflarla TED Eskişehir Kolejinde Bu Ay Öğrenci Yazıları 6 Prof Dr. Servet Özdemir ile Röportaj 8-10 Bir Sinan Alağaç Vardı Cumhuriyetimizin 80 inci kuruluģ yıldönümü onuruna yakıģan bir kutlama ile bu tören, tüm izleyenlerde derin izler bıraktı. YAġASIN CUMHURĠYET!

2 ETKİNLİK Sayfa e Mektuplar Projesi Tamamlandı TED EskiĢehir Koleji Proje Koordinatörlüğü tarafından 29 Ekim 2008 Cumhuriyetimizin 85. kuruluģ yıldönümü etkinlikleri kapsamında 2023 e Mektuplar konulu bir proje düzenlendi. Tüm okul öğrencileri, velilerimiz, yönetici ve öğretmenlerimiz mektuplarıyla bu projeye katıldı. Mektupların içeriğinin 2023 yılında nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye, nasıl bir okul ve nasıl bir siz hayal ediyorsunuz? sorularının yanıtlarını kapsayacak Ģekilde yazılması istendi. Mektup zarfları, özel olarak tasarlandı. Üzerinde Atatürk portresiyle mektupları yazanların tüm iletiģim bilgilerini not edebilecekleri bölümler yer aldı. Mektuplar, 2023 yılında alıcılara gönderilmek üzere okul kasasında saklanacak. Ekim ayı içinde okulumuzu ziyaret eden araģtırmacı yazar Sayın Turgut Özakman ve Çocuk kitapları yazarı Sayın Mavisel Yener de değerli mektuplarıyla projemize katıldı. Proje, arkadaģlarımız arasında olduğu gibi veli ve öğretmenlerimiz arasında da büyük heyecan yarattı. 29 Ekim 2023 te açılacak bu mektuplarda neler yazıldığı büyük merak konusu oldu.

3 Hazırlayan Elif Nazlı ÖZTÜRK ÜNLÜ TEDLİLER FĠLĠZ AKIN Asıl adı Suna Akın olan Filiz Akın, 2 ġubat 1943' te Ankara'da doğdu. Ġlköğretim ve lise hayatını TED Ankara Kolejinde geçirdi. Üniversitede ise Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde Arkeoloji bölümünde okudu. 1962'de artist mecmuası yarıģmasını kazandı ve böylece oyunculuk hayatı baģladı.ġlk filmi "Akasyalar Açarken"dir. Kolejli Kız,Yankesici Kız gibi kızlı filmlerde ünlendi. Sinemada ise özellikle kentli, romantik ve batılı kız rollerini canlandırırdı. Ünlü film yapımcısı Türker Ġnanoğlu'yla evlendi. Bir oğulları oldu. Ġsmi Ġlker Ġnanoğlu Yumurcak adlı seri filmlerinin baģrol çocuk oyuncusu olarak yerini aldı. Ġlker Ġnanoğlu hala oyunculuğa devam ediyor ve Arka Sokaklar adlı dizide oynuyor. 70 lerin ikinci yarısında sinemayı bırakan Akın, bir Fransız ile evlenip Paris e yerleģti. 80 lerin sonunda boģanıp Türkiye ye döndü ve bir TRT dizisi olan GeçmiĢ Bahar Mimozaları nda rol aldı ve setlere döndü. Eski MĠT Müste- Ģarı Sönmez Köksel ile evlenen Filiz Akın, eģinin tayini nedeniyle bir dönem Türkiye'nin Paris sefiresi de oldu yılında talihsizce yakalandığı çene kanseri hastalığını yendi. Kansere karģı destek amaçlı "sarı bilezik", "mavi bilezik" gibi kampanyalar baģlattı ve yürüttü. Bu kampanya çok baģarılı olmuģtu. Son olarak, Starkey ĠĢitme Vakfı onursal baģkanı olarak "Türkiye'de ĠĢitmeyen Kalmasın" adlı bir kampanya baģlatıp yürüttü ve sosyal güvencesi olmayan 2000 civarı çocuğu iģitme cihazı sahibi yaptı. Filiz Akın Hayat dergisinin kapağında 2004 yılında Bircan Silan Usallı, Filiz Akın, Türkan ġoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik'in yaģam öykülerinin yanı sıra kapsamlı röportajlar da içeren "Dört Yapraklı Yonca" adlı bir kitap yazdı yılında Pınar Çekirge tarafından yazılan "BaĢrolde Filiz Akın" adlı kitap da Türk Sineması'nda ikonografik ve toplumbilimsel bir değer olarak Filiz Akın olgusunu ele alan bir çalıģmadır.filiz Akın'ın bilinen en sadık ve en bağımlı hayranı olarak da nitelendirilebilecek Pınar Çekirge, Filiz Akın ismi etrafında bir dönemi ustaca aktarmıģtır.1971'de Antalya Altın Portakal Film Festivali, En Ġyi Kadın Oyuncu Ödülü aldı. OKUL-AĠLE BĠRLĠĞĠMĠZ KURULDU Okulumuzda günü gerçekleģtirilen toplantısında yapılan seçim sonucunda Okul Aile Birliğinde görev alacak velilerimiz belirlendi. Buna göre üç kiģi okul müdiremiz ve iki öğretmen, dört kiģi de velilerimizden olmak üzere yedi kiģiden oluģması gereken Okul Aile Birliğimizin yönetim kurulu Ģu isimlerden oluģtu: Okul Müdürü Emel Acar TEKAÜT, Md. Yard. Oğuz TURAN, Matematik Öğretmeni Benek TOK KARAKAġ, Sedef KARIK, Nilüfer APAYDIN, Berrin KANAGÖL YEġĠLYURT, Sedat ÖNCEL. Böylece okulumuzda kurulan ilk Okul-Aile Birliği, PerĢembe günü ilk toplantısını yaparak faaliyetlerine baģlamıģ oldu. Hepimize hayırlı olsun... EDĠTORYAL AÇIKLAMA Okuduğunuz bu gazete TED EskiĢehir Koleji Özel Ġlköğretim Okulu ikinci kademe öğrencileri tarafından hazırlanmaktadır. Bizler sadece redaksiyon ve dizgi aģamasında Ģimdilik öğrencilerimize yardımcı oluyoruz. Her ne kadar belli bir fiyatı olmasa da bu gazeteden elde edilecek gelir, kardeģ okulumuz olan Ahmet Olcay Ġlköğretim Okuluna eğitsel yardım için kullanılacaktır. Rehber Öğretmenler Saime TĠMURÇĠN Oğuz TURAN

4 OKULUMUZDA GEÇEN AY TED-ES in ilk sayısına ilgi büyüktü Gazetemizin satıģından elde edilecek gelirle kardeģ okulumuza eğitim yardımı yapılacak. Resimlerde gazetemizi alan Kurucu Temsilcisi Banu Kurt ve Doç Dr. Erol Ġpekli bağıģ anında görünüyor. 11 Ekim 2008 Cumartesi günü TED EskiĢehir Koleji Anaokulunda Okul Öncesi Eğitimde Son GeliĢmeler konulu bir toplantı düzenlendi. Toplantıya katılan MEB Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürü Remzi ĠNANLI, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ramazan ARI ve Dr. Esra DERELĠ, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TED Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Servet ÖZ- DEMĠR, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Adnan BO- YACI TeftiĢ Kurulu BaĢkanı, Hacı AKSOY, EskiĢehir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Üzmez ve EskiĢehir Milli Eğitim ġube Müdürü Mehmet ġenkul, birer konuģma yaptılar. Türk Eğitim Derneği Okulları Genel BaĢkanı Selçuk Pehlivanlıoğlu 15 Ekim 2008 tarihinde okulumuzu ziyaret etti ve öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle ve velilerimizle söyleģiler yaptı.

5 OKULUMUZDA GEÇEN AY KurtuluĢ ve Cumhuriyet filmlerinin senaryo yazarı, ġu Çılgın Türkler ve DiriliĢ romanlarıyla geniģ kitlelerin sevgisini kazanan, tiyatro ve edebiyat dünyamızın efsane yazarı Turgut Özakman 21 Ekim 2008 de okulumuzdaydı. Kısa bir söylesi yapan ve kitaplarını imzalayan Turgut Özakman a öğretmen ve öğrencilerimizin ilgisi çok büyüktü. Çocuk edebiyatının usta yazarı Mavisel Yener okulumuzu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet edip, öykülerini okuduktan sonra yazarımız kitaplarını imzaladı. 22 Ekim2008 Ekim ayının sonunda okulumuzda öğrenci konseyi baģkanlığı seçimleri yaģandı. Propaganda süresi iki hafta sürdü. Adayların yaptığı mitingler son derece heyecanlı geçti. 5 Kasım da yapılan seçimlerde 6/ B sınıfı öğrencisi Cem Özgen öğrenci konseyi baģkanı seçildi.

6 2023 E BİR MEKTUP 6/B Sınıfı öğrencisi Ozan Buğur un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde okuduğu dokunaklı mektubunu özgün haliyle yayınlıyoruz.

7 YORUM Sayfa 7 SÜNDĠKEN E GĠDELĠM Can Dündar ın yazıp yönettiği Mustafa filmi 29 Ekim de gösterime girdi ve beklendiği gibi olağanüstü ilgi gördü. Bu filmin resmi tarihin ürettiği rozetleģmiģ, heykelleģmiģ ve adeta gerçeküstü hale gelmiģ Atatürk Ģablonlarından sıyrılıp, hatasıyla sevabıyla insan Mustafa Kemal in ulusumuz tarafından öğrenilebilmesi açısından çok faydalı ve baģarılı bir çalıģma olduğunu düģünüyorum. Filme gösterilen ilgi ve beğeni, ulusumuzun ortalama olgunluk düzeyinin de yükseldiğini göstermesi açısından da ayrıca sevindirici bir durum. Can Dündar ın filmin senaryosunu yazarken dünyaca ünlü Kıbrıslı psikanalist Namık Volkan- ın kitabından epey bir ilham aldığını öğrenince geldiğimiz bu aģamaya daha da seviniyorum. Seviniyorum, çünkü ilk kez psikanalitik yöntemlerle Atatürk ün yaģamöyküsünü anlatmayı deneyen bu kitap yirmi yıl önce cahilce bir gerekçeyle Türkiye de yasaklanmıģtı. Yazımızın esas konusu filmin baģarısı değil; Atatürk ün son anlarında yaģanan ve EskiĢehirleri ilgilendiren bazı diyalogların senaryoya konmamıģ olması. Ġlk sahnede Atatürk ün Afet Ġnan la geçirdiği koma öncesi son saatler canlandırılıyor. Yatak odasındaki orman manzaralı Dört Mevsim adlı tabloya bakan Mustafa Kemal, çocukluğunun geçtiği Manastır dağlarını anımsıyor. Böylece Mustafa Kemal in çocukluğuna flashback yapılarak film baģlatılıyor. Oysa Mustafa Kemal in geniģ kapsamlı ilk biyografisi sayılan üç ciltlik Tek Adam kitabını yazan ġevket Süreyya Aydemir, onun Afet Ġnan la geçirdiği son saatleri biraz daha farklı ve ayrıntılı anlatıyor. Üçüncü cildin sonlarındaki Orman Hasreti adlı bölümü aynen aktarıyorum: O günlerde tek hayali, bir dağda ve bir orman kenarında, basit bir evde sakin bir hayat yaşayabilmektir. Her şeyi terk edecektir. Cumhur reisliğinden de siyasi işlerden de çekilecektir. Tam bir köy evinde yerle beraber bir ocak önünde bağdaş kurup ateşi seyredecektir. Hasta yattığı odanın duvarında evvelce ona hediye edilen bir tablo vardır. Engin bir orman ve bir akarsu. Hepsi o kadar. Gözlerini sık sık tabloya diker. Afet İnan ı karşısına oturtur. Güçlükle ama içten taşan bir hasretle konuşur: - Gidelim Afet, bir orman kenarına gidelim. Her şeyi bırakalım. Şöyle basit bir ev. Ocaklı bir oda Memleketimizde güzel ormanlık yerle de var. Söyle bakalım senin bildiğin yerler var mı? - Sündiken ormanları Paşam Aman ne güzeldi. Ben küçükken babam Afet İnan ın babası eski bir ormancıdır. Sündiken ormanları Mihalıççık tarafına düşer. Afet İnan henüz bir çocukken babası Mihalıççık orman memurudur. Babasının yanına giderken, Sündiken ormanlarından geçmişlerdir. Çocukluk hatıraları arasında o zaman ona bir deniz kadar uçsuz bucaksız görünen ve şimdi belki de bir kırık orman artığı haline gelen Sündiken in o zamanki azametli enginliği, Afet İnan ın hayalinde hala olduğu gibi yaşar Atatürk ün gözleri duvardaki levhada hatta gözleri yarı kapalı, Afet İnan ın anlattıklarını iç geçirerek dinler: - Evet, hemen çekip gidelim ormanlara. Hele ben bir iyi olayım da Ama iyi olmayı gene bir taraftan bekleyebilir. En iyisi Sündiken ormanlarına hemen adamlar göndermeli, bir münasip yer aratmalarıdır. Yakında kurulacak o basit, beyaz, dağ evi için. Derhal emirler verilir, memurlar bile yola çıkar Ama o kadar mı ya? Hele Sündiken e gitmeden önce şimdilik belki İstanbul taraflarından da bir yer bulunur. Doktorlarla da konuşur. Doktorlar Alemdağı nı salık verirler. İstanbul valisi ile bir heyet derhal Alemdağı na koşarlar. Orada sultan Aziz in biraz harapça bir av köşkü de vardır. Ama yer güzeldir ve köşk hemen tamir edilebilir Alemdağı nı keşfe gidenler, dönünce Atatürk onları dikkatle dinler.ortaya bir Alemdağ haritası da serilir. Anlatırlar. O inceden inceye yeri anlamak ister Evet güzel. Sündiken e yerleşmeden önce Alemdağı na niçin gidilmesin?... Ama herkes bilir ki Atatürk son yolculuğun eşiğindedir. Hastalık her gün biraz daha ilerler. Hasta 26 Eylülde ilk komaya girer Gözlerini açtığı zaman sorduğu soru şudur: - Bana ne oldu? Bana bir şey oldu!... Yanında başkası yokken de Afet İnan a halsizce fısıldar: - Ölüm, demek böyle olacak kızım Evet ölümün artık sesi gelmektedir (ġevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt no: III, Remzi Kitabevi, sayfa 526) ĠĢte ġevket Süreyya Aydemir, Mustafa Kemal in Afet Ġnan la geçirdiği son saatleri böyle anlatıyor. Çocukluğu Mihalıççık a bağlı Sündiken Dağları eteklerindeki Kayı Köyü nde geçen bir EskiĢehirli olarak filmdeki son derece normal sayılabilecek bu atlamayı anlatmak boynumun borcudur diye düģündüm. Yine de ellerine sağlık Can Dündar Oğuz TURAN TED EskiĢehir Koleji Sosyal Bilgiler Öğretmeni

8 AYIN RÖPORTAJI Sayfa 8 ÜÇ ÇILGIN TÜRK OZAN, EFE & BUĞRAHAN Merhaba ArkadaĢlar; Bu ayki röportajı yapmak bize düģtü. Röportaj konuğumuz. Okulumuzun danıģmanı, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Servet Özdemir. Kendisinden okulumuzun geleceği, eğitim dünyası ve ülkemizin sorunlarıyla ilgili faydalı bilgiler aldık. Keyifle okuyun... TED Eskişehir Koleji Türkiye nin en iyi okullarından biri olacak OZAN: Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? S.Ö.: Ben Prof. Dr. Servet Özdemir. Ankaralıyım. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesini bitirdim. Mezun olduktan sonra bir süre ĠçiĢleri Bakanlığında çalıģtım. Daha sonra Selçuk Üniversitesinde öğretim görevlisi oldum ve yüksek okul müdürlüğü yaptım. Gazi Üniversitesine geçtikten sonra bir yıl Ohio State Univesity de misafir öğretim üyeliği yaptım. Türkiye ye döndüm ve 1995 yılında doçent oldum yılında Kırgızistan a gittim, Türkiye Manas Üniversitesinde üniversite sekreterliği ve dekanlık yaptım de Türkiye ye döndüm ve aynı yıl profesör oldum. Bir süre Milli Eğitim Bakanlığında Ġlköğretim Genel Müdürlüğü ve Eğitim Akademisi baģkanlığı yaptım. Bunları yaparken bir yandan Gazi Üniversitesinde öğretim üyeliğine devam ettim. Sağlık Bakanlığı, ÇalıĢma Bakanlığı gibi çeģitli kamu kurumlarında danıģmanlık yaptım. Hâlen TED Bilim Kurulu üyeliği yapmaktayım. Amacımız Türkiye ye çağdaģ eğitim kurumları kazandırmak ve bunları sürdürebilir hale getirmek. Öğrencinin meslek sahibi olduğu, yabancı dil öğrendiği, kendi kültürünü tanıyabildiği bir okul kültürü oluģturmaya çalıģıyoruz. Bu amaçla Türk Eğitim Derneğine de destek veriyoruz. Dediğim gibi bir yandan Gazi Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıģmaya devam ediyorum. Bu arada evliyim ve üç çocuğum var. Kızlarım üniversitede okuyor, oğlum ise ilköğretim yedinci sınıfta. Yani sizin yaģınızda EFE: Sizi okulumuzdaki törenlerde ve bazı çalıģmalarda görüyoruz. Buradaki göreviniz nedir? S.Ö.: TED Bilim Kurulunun görevlerinden biri de TED okullarını geliģtirmektir. Ben de EskiĢehir deki okuldan sorumluyum. Buraya danıģmanlık yapıyorum. Ġhtiyaç analizi, öğretmenlerin yetiģtirilmesi gibi konularda hem buraya hem de Türk Eğitim Derneğine raporlar yazıyorum. BUĞRAHAN: Üniversitede hoca olmak nasıl bir duygu? S.Ö.: HoĢ bir duygu. Ben seviyorum üniversitede hoca olmayı. BaĢka kurumlarda da yöneticilik yaptım ama üniversitede hoca olmak baģka bir Ģey... Daha özgürsünüz; gençlerle berabersiniz; kendiniz sürekli yenileyebiliyorsunuz; sürekli okumak ve bilimsel yayınları takip etmek zorundasınız Hem okuyorsunuz hem de geçiminiz sağlıyorsunuz. Hem danıģmanlıklar uygulamanın içindesiniz hem de araģtırma yapabiliyorsunuz. Mesela Ģu sıralar okul terki konusunda TÜBĠTAK la birlikte bir araģtırma yapıyorum. Maalesef ülkemizdeki tüm çocuklar sizin kadar Ģanslı değil. Bazı çocuklar ilköğretimi tamamlayamadan bırakıyor. Türkiye de hâlâ bir milyon civarında çocuk okula gidemiyor. Bunların nedenlerini bulmak istiyorum. Ben öğretim üyeliğini seçtiğim için memnunum. BaĢka bir iģ seçseydim mutlu olur muydum bilemiyorum? Çok idari görevlerde de bulundum ben. Ġdari görevler bana biraz sıkıcı geliyor. Kendinizi geçekleģtirmek için iyi bir meslek size de tavsiye ederim. En azından mastır ve doktora yapın ki, baģka iģlerle uğraģsanız bile ileride üniversite hocalığına geçebilmek için elinizde bir seçenek olsun Bir de Ģunları eklemek istiyorum, bu iģte yurt dıģı imkânlarınız da var. BaĢka kültürleri tanıyabiliyorsunuz, baģka ülkeler alanınızda ne yapıyor görebiliyorsunuz. Statik bir meslek değil, dinamik bir meslek, hep hayatın içindesiniz ve en güzeli sürekli okumak zorundasınız. Aslında her insan okumak zorunda Ama biz iģ icabı da okumak zorundayız. Öğrencilerime daima yeni bir kitaptan, yeni bir araģtırmada söz etmek zorundayım. Dolayısıyla bu durum bizi geliģtiriyor

9 AYIN RÖPORTAJI Sayfa 9 EFE: Kendi çocukluğunuzda ve öğrenciliğinizde söz edebilir misiniz? S.Ö.: Ben ilkokulu Ankara nın bir köyünde okudum. Daha sonra Ankara merkezinde öğrenimime devam ettim. Derken Ankara Üniversitesinde yüksek öğrenim gördüm. ÇalıĢkan bir öğrenciydim. Tarihi çok severdim. GeçmiĢteki tarihi olaylara üzülürdüm. Yahu nasıl olur da Ģu tarihi sorunu çözememiģiz diye hayıflanırdım. Ben olsaydım çözerdim diye düģünürdüm. ġimdi çözemediğimiz bir sürü sorun oluyor ama o zaman çocuk kafasıyla her Ģeyi çözebileceğimi sanıyordum. Okuldaki sosyal çalıģmalarda, mesela piyeslerde rol alırdım. Sanıyorum her zaman fark edilen bir öğrenciydim. Okul birincisi olmasam da çeģitli özelliklerimle fark edilen bir öğrenciydim. Hep sosyal bilimci olmak istedim. Sosyoloji, tarih ve edebiyat sevdiğim derslerdi ve o derslere yönelik bir meslek seçtim. Çok iyi öğretmenlerim oldu. Ġlkokul öğretmenimi hala unutamam. Çok aradım ama bulamadım kendisini. Türkiye nin her tarafında aradım. Kayıtlara baktım, bulamadım. Hala arıyorum. Bizim zamanımızda öğretmenlik farklıydı. Daha otoriter bir eğitim anlayıģı vardı. Biz sizin gibi saçlarımızı uzatamazdık. Öğretmenlerle konuģma bugünkü kadar rahat değildi. ġimdiki çocuklar kendilerini daha rahat ifade ediyorlar. Belki de bu rahatlık sizin uluslararası boyutlarda olmanıza katkı sağlayacak. Farklı kültürlerle iliģki kuracaksınız. Kendinizi bizden daha rahat ifade edeceksiniz. Ama yine de ben mutlu bir çocukluk geçirdiğimizi düģünüyorum. Ailemden destek ve teģvik aldım. Sizin de iyi bir çocukluk geçirdiğinizi düģünüyorum. EFE: O yıllara ait bir anınızı anlatabilir misiniz? S.Ö: Anlatayım. Mesela; ilkokul öğretmenimizin bize ilk üç sınıfı okuttuktan sonra tayini çıkmıģtı. Günlerce ağlamıģtım. Ben o öğretmen olmazsa okula devam etmem diyordum. Fakat hayat devam ediyor. Yerine gelen öğretmeni de çok sevdik ama yine de o sınıf öğretmenim için günlerce ağlamıģtım. BUĞRAHAN: TED EskiĢehir Kolejinin geleceği hakkında neler düģünüyorsunuz? S.Ö: TED EskiĢehir Kolejinin Türkiye nin en iyi okullarından biri olacağını düģünüyorum. Gerek öğretmeni gerek fiziki kapasitesi gerekse öğrencileri açısından çok iyi bir okul olacak. Biliyorsunuz öğrencileri ve öğretmenleri seçerek alıyoruz. Öğretmenleri sürekli eğitimde geçiriyoruz. Dünyayı takip ediyoruz. Kulüp çalıģmalarıyla çocuklarımıza farklı donanımlar sağlıyoruz. Bunlar bizim çocuklarımız. Ġnsanlar bu çocuklar iyi yetiģmiģler, dünyayı tanıyorlar desin istiyoruz. Dediğim gibi TED EskiĢehir Kolejinin Türkiye nin en iyi okullarından biri olacağını düģünüyorum. Sadece kendisiyle yarıģan, öğrendiklerini diğer okullarla paylaģan bir okul olacak. Biliyorsunuz burada yaptığımız her bilimsel toplantıya diğer okul öğretmenlerini de çağırıyoruz. Mesela geçenlerde Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürü geldi okulumuza. Bu toplantıya EskiĢehir deki bütün anaokulu öğretmenlerini davet ettik. Bilgimizi ve tecrübemizi çevremizdeki okullarla paylaģmayı ilke edindik. Bu okulun çok iyi öğrenciler yetiģtireceğini, Türkiye nin sayılı okullarından biri olacağını, buradan mezun olan öğrencilerin diğer TED okullarından mezun olanlarla birlikte bir baskı grubu oluģturacağını ve Türkiye yi çok ileriye götüreceklerini düģünüyorum. Tüm bu oluģumu sağladıkları için Sürel ailesine teģekkür ediyorum. Bu kriz ortamında paralarını farklı bir Ģekilde değerlendirebilirlerdi. Bunu eğitim ortamında değerlendirmek büyük bir özveri gerektiriyordu. Onun için bu giriģimi çok anlamlı buluyorum. Buradan yetiģmiģ bir çocuğun dünya çağında iģler baģarabileceğinin hayalini kuruyorum. Mesela dünya çapında bir mimari projeyi gerçekleģtirdiğini, uluslararası bir folklor yarıģmasında derece alacağını hayal ediyorum. Biraz da sizleri kıskanıyorum açıkçası Türkiye deki tüm çocukların sizler gibi eğitim almasını istiyorum. Benim bir hedefim de bunu sağlamak... Bunun oluģması için araģtırma yapmak, araģtırmalarımı kamuoyu ile paylaģmak istiyorum. Sizlerin gerçekten Ģanslı çocuklar olduğunuzu düģünüyorum. EFE: Okulumuzun bizden beklentileri nelerdir? S.Ö: Okulumuzun sizden beklentisi öncelikle kendinize güvenmenizdir. Kendine güvenmeyen bir insan, bir takım bilgilere sahip olsa bile bu bilgiler hiçbir iģe yaramaz. Bence eğitim insana öncelikle dik durmayı, hayata farklı açılardan bakmayı, sorgulamayı ve kendi fikirlerinin arkasında durmayı öğretmeli. AraĢtırma becerisi kazandırmalı, öğrenmeyi öğretmeli ve merak duygusunu geliģtirmeli. Gerek öğretmeni gerek fiziki kapasitesi gerekse öğrencileri açısından TED Eskişehir Koleji çok iyi bir okul olacak. Biliyorsunuz öğrencileri ve öğretmenleri seçerek alıyoruz. Öğretmenleri sürekli eğitimde geçiriyoruz. Dünyayı takip ediyoruz. Kulüp çalışmalarıyla çocuklarımıza farklı donanımlar sağlıyoruz. Bunlar bizim çocuklarımız. İnsanlar bu çocuklar iyi yetişmişler, dünyayı tanıyorlar desin istiyoruz.

10 AYIN RÖPORTAJI Sayfa 10 Bilgi sonsuz. Bütün bilgileri okulda öğrenemeyiz. Bu mümkün değil. Ama bilginin nasıl üretildiğini ve bilgiye nasıl ulaģılacağını öğretmek lazım. Bildiğinizi gibi yeni müfredatla birlikte uygulamaya konan yapılandırmacı bir anlayıģ var. Yapılandırmacı anlayıģ, öğrenciye bilgiyi öğretmekten ziyade ona bilgiyi keģfetmeyi öğretmeyi gerektiriyor. TED öğrencileri bu anlayıģı ne kadar benimserse hayatta o kadar baģarılı olacaklarını düģünüyorum. Okul sınırlı bir çevredir. Hayat demek değildir. Önemli olan burada öğrendiklerinizi hayatta kullanabilmektir. Çocukların okulda öğrendikleri bilgiyi hayatta kullanma becerisini geliģtirmek ve okul-toplum iliģkisini güçlendirmek gerekiyor. Okulun sosyal kulüplerini geliģtirerek ve sosyal sorumluluk projeleri oluģturarak bizim gibi olmayan insanlara karģı bir empati duygusu oluģturmamız gerekiyor. Hepimiz aynı geminin yolcularıyız, hepimiz aynı ülkenin çocuklarıyız. az önce söylediğim gibi TED Koleji soru sormayı bilen, sporla, sanatla, kültürel etkinliklerle uğraģan, hobileri olan, zevk sahibi insanlar yetiģtirmeyi amaçlıyor. Tüm bunları yaparken de okuma alıģkanlığı geliģmiģ, bilgi edinme konusunda kendine güvenen, öğrenebilen, sorabilen, özür dilemesini bilen, gerektiği zaman kendi haklarını savunabilecek kadar dik durabilen insanlar olmalarını istiyoruz. Böyle insanların hem ülkelerine hem de insanlığa daha iyi hizmet edebileceğini düģünüyorum. Özür dilemesini bilen ifadesini biraz açmak istiyorum. Hem hatasını kabullenebilmesi açısından hem de otoritenin her dediğinin doğru olmayabileceğini farkında olması açısından önemli bir özelliktir. Öğrenci Özür dilerim; ama bu benim görüģüm diyebilmeli. Öğrencinin hayalleri olmalı. Martin Luther King in bir Amerika hayalim var sözünde dediği gibi yüksel idealleri hayal edebilmeli.mesela: EskiĢehir Valisi ya da BüyükĢehir Belediye BaĢkanı olunca Ģunları yapacağım. diye hayal etmeli. Rektör olursam ne yaparım, turizmci olursam ne yaparım, bir müzisyen olursam ne yaparım, bir mimar olursam ne yaparım? gibi hayalleri olan, hayallerinin peģinde koģan, güçlüklerden yılmayan öğrenciler yetiģtirmek istiyoruz. Hayatta her Ģey yolunda gitmeyebilir.mesela Atatürk, yılmazlığın en iyi örneklerinden biridir. 38 yaģında idama mahkûm edilmiģtir ama 42 yaģında da devlet baģkanı olmuģtur. Bıkmamak, yılmamak, hak bildiğin yolda yürümek gerekiyor. Bunu yaparken de eleģtirel düģünceyi, sorgulamayı ihmal etmemek gerekiyor. BaĢkaları da haklı olabilir, biz de yanılmıģ olabiliriz. O nedenle karģı görüģlerde mantık aramalıyız. Bizden daha Ģanslı- Ġmkânlarınız, bizim neslin hayal bile edemeyeceği imkânlardır. Biz üniversitede okurken bir hocamız bir mikro fiģ göstermiģti. Mikro fiģ dediğim cd gibi değil, plastik bir Ģey. Onu bir makineye takıyordunuz. Kitap özetleri vardı içinde. Birkaç kitap özetini o plastik karta sığdırmıģlar. Biz demiģtik ki, Vay canına, bu ne buluģ! ġimdi ise cebimizdeki küçücük bir flaģ belleğe dünyalar sığıyor. Artık çok fazla bilgi elimizin altında ama o bilgiyi kendimize mâl etmezsek hiçbir anlamı olmuyor. Benim en önem verdiğim Ģey, çocukların okulda öğrendiğim Ģey okulda kalıyor diye düģünmemesidir. Diyelim okulda bir Ģiir okuduysa çocuk, eve gittiği zaman da Ģiir okumalı. Kitap okuma alıģkanlığı oluģmalı. Her kitap ayrı bir dünyadır. Bu dünyaya ortak olmamız lazım. Bütün tecrübeleri kendimiz yaģayamayız. BaĢkalarının tecrübelerinden yararlanmamız lazım. Kitapların en önemli özelliği budur. Farklı insanların tecrübelerini size aktarır. Kültürü gelecek kuģaklara taģır. Geçmi- Ģin birikimini bize sunar. KuĢlar bin yıldır aynı yuvayı yapıyor. Ama biz bin yıldır aynı evlerde yaģamıyoruz. Sürekli geliģtiriliyor. Çünkü geçmiģteki bilgiler öğrenilip aktarılıyor. BUĞRAHAN: Geçen hafta cumhuriyetin ilanının 85. yılını kutladık. Cumhuriyetle ilgili neler söylemek istersiniz.? S.Ö.: Cumhuriyet bize Atatürk ün armağanı. Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla, cumhuriyete inanmıģ insanlarla yaģatmamız gerekiyor. Cumhuriyet demek, üretici insanlar demek. Eğer biz daha çok üretirsek, fert baģına milli geliri bin dolarlara çıkartırsak, Türk mallarını dünyanın her yerinde satabilirsek, sürdürülebilir kalkınmayı sağlarsak cumhuriyetimizi yaģatmıģ oluruz. Sürdürülebilir kalkınma, çevreyi ve insanı tahrip etmeden kalkınmak demek. BaĢta Atatürk ve silah arkadaģları olmak üzere bize cumhuriyeti armağan edenleri ve bu ülkeye hizmet edenleri Ģükranla anıyorum. Bu bir bayrak yarıģı Onlar tren yapmıģlar, biz hızlı tren yapalım. Sivrihisar a giderken sağ tarafta KurtuluĢ SavaĢı nda kullanılan bir uçağın maketi vardır. Bize düģen, çağın en geliģmiģ uçaklarını yapmak. Tarihi dokumuzu korumak, çevreyi tahrip etmeden yaģamasını öğrenmek ve onları gelecek kuģaklara bırakmak MeĢhur Kızılderili atasözünde dendiği gibi Biz dünyayı atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan ödünç aldık Bence insanlığın geliģtirdiği en iyi rejim cumhuriyet... Çünkü insanların eģitliği ilkesine dayanıyor. Bunu tüm yönleriyle geliģtirelim. Cumhuriyeti payidar kılmamız için onu hep geliģtirmeliyiz. Atatürk ü sevmek demek, onun yaptıklarını daha ileriye götürmek demek. Bu anlamda hepiniz birer Atatürk sünüz. OZAN: Okulumuzdaki 2023 e Mektuplar projesine katıldığınızı biliyoruz ile ilgili en büyük hayaliniz nedir? S.Ö.: 2023 duygusu beni biraz tedirgin ediyor. YaĢım ilerliyor O zaman altmıģlı yaģlarda olacağım. Çocuklarım üniversiteyi bitirmiģ olacak. Nasıl iģleri olacak, kimlerle evlenecekler, nasıl bir hayatları olacak, Türkiye de mi yoksa baģka ülkelerde mi yaģayacaklar? Bunları çok merak ediyorum. Türkiye nin ekonomik seviyesinin 2023 te ne olacağını merak ediyorum. Türkiye de kaç üniversite olacağını merak ediyorum yılında Türkiye de okula gitmeyen çocuk kalmasın istiyorum te üreten ve paylaģan, mutlu insanların yaģadığı bir Türkiye olsun istiyorum. Bir yandan gençliğim geçiyor diye hayıflanıyorum, bir yandan da çocuklarım büyüyor diye gururlanıyorum. Eğer yaģarsam, 2023 yılında torunlarım olacak belki... Bu da beni heyecanlandırıyor. Oğluma kızlarıma hafiften baskı yapıyorum, oğlunuz olursa adını Servet koyun diye bana bunları düģündürtüyor EFE: Bize zaman ayırdığınız için çok te- Ģekkür ederiz.

11 Berk ONRAT yazıyor NBA BAġLADI!!! ESKĠġEHĠRSPOR-GALATASARAY MAÇI EskiĢehirspor-Galatasaray maçında tarih yazıldı. Tam tamına 24 yıl önce Galatasaray ı yenebilen EskiĢehirspor geri geldi. Maçı 4-2 koparan EskiĢehirspor Galatasaraylılara Ģok yaģattı. Maçın favorisi gösterilen Galatasaray, kaybetti. Sonuçta top yuvarlaktır. Galatasaraylı futbolcular skor 2-2 olunca patladılar. Bir sürü sarı kart yendi ve maç bittikten sonra ilk golün sahibi Ayhan Akman kırmızı kart gördü. Burada Galatasaray kötü oynamadı. EskiĢehirspor çok iyi oynadı.galatasaray rakibini ciddiye almadı ve cezasını 3 puan kaybederek gördü.galatasaray a ders oldu bu maç.tabi EskiĢehirspor u tebrik etmek lazım. NBA in start alması ile birlikte, NBA severler sabah (24:00 05:00 da maçlar baģlar) NBA TV den, NTV ve NTV Spor dan maçları izleyebilirler. Bu seneye damgasını vurmasını beklediğimiz takımların baģında New Orleans Hornets, Boston Celtics, Los Angeles Lakers baģta olmak üzere birkaç takım var Bence bu seneki en iyi Draft ı (takımların çaylak oyuncuları satın alması) yapan takım Chicago Bulls tu. Bulls, bu sezon renklerine en iyi çaylaklardan olarak nitelendirilen en iyi üçlüde yer alan ( Mike Beasley (Miami Heat) Derrick Rose (Chicago Bulls) Oj Mayo (Memphis Grizzlies)) Derrick Rose u seçti. Doğrusu ilk maçımı kendim izledim ve bu sene ki Bulls tan umutluyum. Johacim Noah, Kirk Hinrich, Gooden, Deng gibi oyunculara katkısı çok fazla olan bir oyun kurucu Celtics sezona hiç iyi baģlamadı; Ģu anda üçte iki gidiyorlar ve o iki maçı da zar zor sanki kazanmasak da olur mu acaba? diyerek oynadılar. Mükemmel üçlüden bu sezon kopan olmasa da Hosey in gitmesi biraz takımda canları sıktı... Sezonun flaģ takımı olması beklenen Houston Rockets ta biraz heyecan var gibi.tracy McGrady ve arkadaģları bu sezon iģte bizim farkımız! diyemezlerse, Rockets in tüm teknik heyeti adına üzülürüm doğrusu Ligin Ģu anki en eğlenceli ve birinci takımı olan LA Lakers bu sene Ariza yı kadrosuna katınca Pau Gasol, Ariza ve Lamar Odom un yardımlarıyla Kobe Braynt in iģi azaldı. Takımın rahatlayıp bir düzene girdiğini fark ettim Aslında ben, bu sene için bütün takımlardan umutluyum. Herkes sürpriz yaratabilir. Her an her Ģey olabilir bu ligde bu sezon en iyisini sezonun sonunda göreceğiz sonuçta Cem ÖZGEN yazıyor

12 PDR den REHBERLİK BÜLTENİ SESLENĠġ: Değerli öğrencilerimiz ve velilerimiz; bültenimizin ilk sayısında sizlere Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinin işleyişinden söz etmek istedik. Biz öğrencilerimizin kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak için hizmet veriyoruz. Bunları göz önüne alarak tüm çalışmalarımızın sizlerin de iş birliği ile çocuklarımıza daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Tüm öğrencilerimizi daha yakından tanıyabilmek, anlayabilmek, onlara gelişimleri sürecinde yardımcı olabilmek ve onlarla sağlıklı iletişim kurabilmek için sizleri iş birliğine davet ediyoruz. BĠZ NE YAPIYORUZ? Biz öğrencilerimizin kendilerini anlamalarına, problemlerini çözmelerine, gerçekçi kararlar almalarına, kapasitelerini geliştirmelerine, çevrelerine sağlıklı ve dengeli uyum sağlamalarına ve böylece kendilerini gerçekleştirebilmelerine yardımcı oluyoruz. GĠZLĠLĠĞE, GÖNÜLLÜLÜĞE, BĠLĠMSELLĠĞE, DEMOKRATĠKLĠĞE, SÜREKLĠLĠĞE önem veriyor ve farklılıklara saygı duyuyoruz. Çocuğunuz ve onunla ilişkilerinizde karşılaştığınız güçlükleri ve paylaşılmasında yarar gördüğünüz konuları iletmenizi bekliyoruz. SUNULAN HĠZMETLER Bireysel rehberlik, Grup rehberliği, Eğitsel rehberlik, Mesleki rehberlik, Oryantasyon hizmetleri, Müşavirlik hizmetleri. YaĢamınızın kalitesini, iletiģim kaliteniz belirler UNUTMAYIN! Biz onların hayatındaki engelleri kaldırmıyoruz; yalnızca engelleri aģabilecekleri gücün, kendilerinde var olduğunu fark etmelerine yardımcı oluyoruz.. Her şeyin başlangıcı küçüktür. İyiliğe gücün yetmezse kötülük etme. Korkunun kaynağı bilgisizliktir. CICERO ARİSTO EMERSON İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. V. HUGO

13 PDR den REHBERLĠK SERVĠSĠNDEN HANGĠ KONU- LARDA VE NASIL YARARLANABĠLĠRSĠNĠZ? Kendinizi tanımak ve geliştirmek İstiyorsanız Aile içi sorunlarınız varsa Arkadaş ilişkilerinde problem yaşıyorsanız Duygusal ilişkilerde sıkıntı yaşıyorsanız Gelecek konusunda endişeniz varsa Bir konuda karar vermekte zorlanıyorsanız Eğitim öğretim konusunda endişe duyuyorsanız Sağlığınızla ilgili kaygılarınız varsa Değer yargılar ile ilgili problemlerinizde Stresle başa çıkamıyorsanız Sınav kaygısı yaşıyorsanız İletişim becerilerini geliştirmek istiyorsanız Ergenlik Gelişimi hakkında bilgi almak istiyorsanız Verimli ders çalışma alışkanlığı hakkında bilgi almak istiyorsanız BİZ BURDAYIZ. PDR servisine gelebilirsiniz. SĠZ HANGĠSĠSĠNĠZ? Hayatınızdan AMA ve KEŞKELERİ Çıkarın... Gelin sorulara hep birlikte cevap bulalım.. Bir babayla kızı dertleģiyorlarmıģ. Kızı babasına hayatında çok sıkıntı yaģadığından ve bunlarla nasıl baģ edeceğini bilemediğinden bahsetmiģ. Problemler ardı arkasına devam ediyormuģ hayatında. Babası kızını dinlemiģ ve; Gel sana bir Ģey göstereceğim diye mutfağa götürmüģ. Baba, ocağın üstüne üç tane eģit büyüklükte kap yerleģtirmiģ. Üçüne de eģit miktarda su koymuģ ve üçünün de altını eģit miktarda yakmıģ. Birinci kaba bir havuç, diğerine bir adet yumurta, öbürüne de bir avuç çekilmemiģ kahve çekirdeği koymuģ. HaĢlanmıĢ havucu ve yumurtayı birer tabağa, kahveli suyu da bardağa koyup kızına sormuģ; Ne görüyorsun? Havuç, yumurta ve kahve görüyorum demiģ. Kızını elinden tutup masaya yaklaģtırmıģ ve daha yakından bakıp eliyle hissetmesini istemiģ. HaĢlanmıĢ yumuģak bir havuç, içi katılaģmıģ bir yumurta ve bir bardak kahve. Ardından kızı; Baba bunları bana neden gösteriyorsun? diye sormuģ. Bak demiģ baba, hepsi aynı sıcaklıkta ve aynı sürede piģti fakat; hepsi bu etkiye farklı tepki verdi. Havuç ilk baģta sertti, güçlüydü ama kaynatılınca yumuģadı, güçsüzleģti. Yumurta çok kırılgandı ama kaynatılınca sertleģti. Bir avuç kahve sertti ama ısıtılınca gevģedi ve suya dağıldı, yayıldıkça suya koku ve tat verdi. ġimdi söyle bakalım: SEN HANGĠSĠSĠN? Peki siz hangisisiniz? Havuç gibi önce sert olup problemler yaşanınca yumuşayan ve güçsüzleşen misiniz, yoksa yumurta gibi kırılgan ama sonradan problem yaşayınca katılaşan mısınız? Yoksa kahve çekirdeği gibi problemler yaşanınca bile çevrenize güzel koku ve tatlar veren misiniz? Elbette güzel koku ve tatlar veren olmalıyız. Bunu hepimiz başarabiliriz... editör: meltem bilgici :)

14 Bir Sinan Alağaç Vardı... ANI Çocukluğun belki de en güzel yanı kahramanların gerçekten var olduğuna inanmak ve onlar gibi olmayı hayal etmek Kahramanlara inanarak gelecekte baģarılı, gururlu, mutlu, heyecanlı ve Ģöhretli bir hayat arzulanır. Günümüzde çoğunlukla pop starlar ve büyük sporcular, çocukların hayallerini süslüyor. Çocukken ben de farklı değildim. Benim ilk çocukluk kahramanım Fenerbahçe nin o yıllardaki kaptanı Cemil Turan dı. Aslında onunla aynı soyadını taģıdığım için seviyordum ve onun takımı olduğu için Fenerbahçe yi tutuyordum. Babam ve tüm kuzenlerim EskiĢehirsporluydu. Babamın beni EskiĢehirsporlu yapmak için epey uğraģtığını ve bana 70 li yılların baģındaki Es-Es fırtınasını sürekli anlattığını hatırlıyorum. Hele ağzından hiç düģürmediği Fethi, Nihat, Enter; filelere gönder tekerlemesini hiç unutmamam. Hep Trabzonspor un Ģampiyon olduğu o yıllarda Fenerbahçe çok baģarılı bir performans göstermiyordu ama yine EskiĢehirspor dan daha baģarılı bir takımdı. Neden EskiĢehirspor u tutayım diye düģünüyordum. Cemil in futbolu bıraktığı 1980 yılından sonra, heyecanım biraz azalsa da Fenerbahçeli olmayı sürdürdüm. Yıl EskiĢehirspor la oynadığı son maçtan sonra, hakem Talat Tokat- ın olaylar yüzünden maçı erken bitirme kararıyla hükmen galip ilan edilen BeĢiktaĢ, on dört yıl aradan sonra Ģampiyon olmuģ, Anadolu efsanesi EskiĢehirspor ikinci lige düģmüģtü Eve döndüğümde kırk iki yaģındaki (Ģimdi Sinan la cennette komģu olduğuna inandığım) babamı ilk kez ağlarken gördüm O gün EskiĢehirsporlu oldum O zamana kadar birinci lig maçına gitmemiģ olan ben artık ikinci ligi takip ediyordum. Es-es nerde ben orda Celalettinler, Burhanettinler, Salahattinler, Zaferler, ġenollar Hepsini çok seviyordum. Ama bir futbolcu vardı ki, o benim yeni çocukluk kahramanımdı Adı Sinan dı. O zaman için (Trabzonsporlu ġenol misali) yaygın görülen tipik karayağız ve tıknaz Türk kalecilerine benzemiyordu. Son derece atletik, biraz sarıģın ve bana Avrupai gelen yakıģıklı bir fiziği vardı. Çok genç ve çok iyi bir kaleciydi. Tribünlerde EskiĢehirspor un ünlü taraftar gurubu Ayderlilerden duyardım. Sinan aynı zamanda maden mühendisiymiģ. Çok kültürlü ve çok efendiymiģ. Küçüklüğünde atletizmle uğraģmıģ. Yüksek atlamacıymıģ. Toplara iyi plonjon yapmasından belli oluyordu zaten Bir gün dünya çapında bir kaleci olacağına inanıyorduk. ĠĢte benim adamım derdim. Tribünlerde maç baģlamadan, hep Sinan Sinan diye bağırır, lakin sesimi hiç duyuramazdım. Sinan beni görüp de bir selam çaksa, ne güzel olurdu Yıl Ġkinci ligdeki misafirliğinin ikinci yılında Sinan iki kere ümit milli olmuģ ve hatta A Milli Takıma çağrılmıģtı. Türkiye-Federal Almanya maçında yanılmıyorsam kaleci YaĢar ın yedeği olacaktı. Ġkinci ligde oynayan bir kalecinin A Milli takıma çağrılması bizim için inanılmaz bir gurur nedeniydi. Rahmetli babam bu maçı renkli izleyelim diye beni bir kahvehaneye götürdü. Kahvehaneci abartılı bir tedirginlikle çocuk olduğum için beni içeri almak istemedi. Ama babam adamı razı etti. O maçta YaĢar beģ gol yedi. Bir ara, saha kenarında bir kaleci ısınmaya baģladı. Ben iģte Sinan maça giriyor diye birden yerimden fırladım ve kahvehane sahibinin hıģmına uğradım. Meğer Alman yedek kaleci ısınıyormuģ. Hayal kırıklığıyla yerime oturdum. Kahveciden yediğimiz fırça da cabası Sonradan öğrendik ki, kahvehanecinin aslında iģletme ruhsatı yokmuģ ve bir çocuğu mekânına almaktan bu yüzden çok korkmuģ

15