Cumhuriyet Bayramı CoĢkusu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cumhuriyet Bayramı CoĢkusu"

Transkript

1 ES T E D E SK İ ŞEHİ R K OLEJİ ÖĞREN Cİ G A ZETESİ K a sı m S a yı : 2 Fi y a t ı : 1 G N K Cumhuriyet Bayramı CoĢkusu İLK CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI Cumhuriyetimizin ilanının 85. yıldönümünü coşkuyla kutladık... Kurucularımız, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz, TED Eskişehir Koleji Okullarında ilk kez bir cumhuriyet bayramı kutlamanın mutluluğunu yaşadılar. BU SAYIDA 2023 e Mektuplar Projesi tamamlandı. 2 Cumhuriyetimizin 85. yıldönümü okulumuzda coģkuyla kutlandı. 29 Ekim 2008 ÇarĢamba günü 9.30 da, TED EskiĢehir Koleji Ġlköğretim Okulu atriyumunda baģlayan töreni, tüm okul öğrencileriyle veliler büyük bir ilgiyle izlediler. Okulumuzun Sosyal Bilgiler Öğretmeni Oğuz Turan, günün anlamına iliģkin bir konuģma yaptı. TED EskiĢehir Koleji Proje Koordinatörlüğü tarafından 29 Ekim 2008 Cumhuriyetimizin 85. kuruluģ yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2023 e Mektuplar konulu projeye mektubuyla katılan 6. Sınıf öğrencisi Ozan Buğur, mektubunu okudu. 6. Sınıf öğrencilerinin topluca seslendirdikleri Dağ BaĢını Duman AlmıĢ adlı Ģiiri ile Ġngilizce sunulan cumhuriyet etkinlikleri, büyük beğeni topladı. 5. Sınıf öğrencilerinin Çocuk Gözüyle Cumhuriyet konulu sunusu, izleyen herkesi duygulandırdı. Koronun seslendirdiği marģlarla renklenen tören, Cumhuriyet Sevgisi konulu resim yarıģması ve Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası ödüllerinin dağıtılmasıyla son buldu. Ünlü TED liler: Filiz Akın Fotoğraflarla TED Eskişehir Kolejinde Bu Ay Öğrenci Yazıları 6 Prof Dr. Servet Özdemir ile Röportaj 8-10 Bir Sinan Alağaç Vardı Cumhuriyetimizin 80 inci kuruluģ yıldönümü onuruna yakıģan bir kutlama ile bu tören, tüm izleyenlerde derin izler bıraktı. YAġASIN CUMHURĠYET!

2 ETKİNLİK Sayfa e Mektuplar Projesi Tamamlandı TED EskiĢehir Koleji Proje Koordinatörlüğü tarafından 29 Ekim 2008 Cumhuriyetimizin 85. kuruluģ yıldönümü etkinlikleri kapsamında 2023 e Mektuplar konulu bir proje düzenlendi. Tüm okul öğrencileri, velilerimiz, yönetici ve öğretmenlerimiz mektuplarıyla bu projeye katıldı. Mektupların içeriğinin 2023 yılında nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye, nasıl bir okul ve nasıl bir siz hayal ediyorsunuz? sorularının yanıtlarını kapsayacak Ģekilde yazılması istendi. Mektup zarfları, özel olarak tasarlandı. Üzerinde Atatürk portresiyle mektupları yazanların tüm iletiģim bilgilerini not edebilecekleri bölümler yer aldı. Mektuplar, 2023 yılında alıcılara gönderilmek üzere okul kasasında saklanacak. Ekim ayı içinde okulumuzu ziyaret eden araģtırmacı yazar Sayın Turgut Özakman ve Çocuk kitapları yazarı Sayın Mavisel Yener de değerli mektuplarıyla projemize katıldı. Proje, arkadaģlarımız arasında olduğu gibi veli ve öğretmenlerimiz arasında da büyük heyecan yarattı. 29 Ekim 2023 te açılacak bu mektuplarda neler yazıldığı büyük merak konusu oldu.

3 Hazırlayan Elif Nazlı ÖZTÜRK ÜNLÜ TEDLİLER FĠLĠZ AKIN Asıl adı Suna Akın olan Filiz Akın, 2 ġubat 1943' te Ankara'da doğdu. Ġlköğretim ve lise hayatını TED Ankara Kolejinde geçirdi. Üniversitede ise Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde Arkeoloji bölümünde okudu. 1962'de artist mecmuası yarıģmasını kazandı ve böylece oyunculuk hayatı baģladı.ġlk filmi "Akasyalar Açarken"dir. Kolejli Kız,Yankesici Kız gibi kızlı filmlerde ünlendi. Sinemada ise özellikle kentli, romantik ve batılı kız rollerini canlandırırdı. Ünlü film yapımcısı Türker Ġnanoğlu'yla evlendi. Bir oğulları oldu. Ġsmi Ġlker Ġnanoğlu Yumurcak adlı seri filmlerinin baģrol çocuk oyuncusu olarak yerini aldı. Ġlker Ġnanoğlu hala oyunculuğa devam ediyor ve Arka Sokaklar adlı dizide oynuyor. 70 lerin ikinci yarısında sinemayı bırakan Akın, bir Fransız ile evlenip Paris e yerleģti. 80 lerin sonunda boģanıp Türkiye ye döndü ve bir TRT dizisi olan GeçmiĢ Bahar Mimozaları nda rol aldı ve setlere döndü. Eski MĠT Müste- Ģarı Sönmez Köksel ile evlenen Filiz Akın, eģinin tayini nedeniyle bir dönem Türkiye'nin Paris sefiresi de oldu yılında talihsizce yakalandığı çene kanseri hastalığını yendi. Kansere karģı destek amaçlı "sarı bilezik", "mavi bilezik" gibi kampanyalar baģlattı ve yürüttü. Bu kampanya çok baģarılı olmuģtu. Son olarak, Starkey ĠĢitme Vakfı onursal baģkanı olarak "Türkiye'de ĠĢitmeyen Kalmasın" adlı bir kampanya baģlatıp yürüttü ve sosyal güvencesi olmayan 2000 civarı çocuğu iģitme cihazı sahibi yaptı. Filiz Akın Hayat dergisinin kapağında 2004 yılında Bircan Silan Usallı, Filiz Akın, Türkan ġoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik'in yaģam öykülerinin yanı sıra kapsamlı röportajlar da içeren "Dört Yapraklı Yonca" adlı bir kitap yazdı yılında Pınar Çekirge tarafından yazılan "BaĢrolde Filiz Akın" adlı kitap da Türk Sineması'nda ikonografik ve toplumbilimsel bir değer olarak Filiz Akın olgusunu ele alan bir çalıģmadır.filiz Akın'ın bilinen en sadık ve en bağımlı hayranı olarak da nitelendirilebilecek Pınar Çekirge, Filiz Akın ismi etrafında bir dönemi ustaca aktarmıģtır.1971'de Antalya Altın Portakal Film Festivali, En Ġyi Kadın Oyuncu Ödülü aldı. OKUL-AĠLE BĠRLĠĞĠMĠZ KURULDU Okulumuzda günü gerçekleģtirilen toplantısında yapılan seçim sonucunda Okul Aile Birliğinde görev alacak velilerimiz belirlendi. Buna göre üç kiģi okul müdiremiz ve iki öğretmen, dört kiģi de velilerimizden olmak üzere yedi kiģiden oluģması gereken Okul Aile Birliğimizin yönetim kurulu Ģu isimlerden oluģtu: Okul Müdürü Emel Acar TEKAÜT, Md. Yard. Oğuz TURAN, Matematik Öğretmeni Benek TOK KARAKAġ, Sedef KARIK, Nilüfer APAYDIN, Berrin KANAGÖL YEġĠLYURT, Sedat ÖNCEL. Böylece okulumuzda kurulan ilk Okul-Aile Birliği, PerĢembe günü ilk toplantısını yaparak faaliyetlerine baģlamıģ oldu. Hepimize hayırlı olsun... EDĠTORYAL AÇIKLAMA Okuduğunuz bu gazete TED EskiĢehir Koleji Özel Ġlköğretim Okulu ikinci kademe öğrencileri tarafından hazırlanmaktadır. Bizler sadece redaksiyon ve dizgi aģamasında Ģimdilik öğrencilerimize yardımcı oluyoruz. Her ne kadar belli bir fiyatı olmasa da bu gazeteden elde edilecek gelir, kardeģ okulumuz olan Ahmet Olcay Ġlköğretim Okuluna eğitsel yardım için kullanılacaktır. Rehber Öğretmenler Saime TĠMURÇĠN Oğuz TURAN

4 OKULUMUZDA GEÇEN AY TED-ES in ilk sayısına ilgi büyüktü Gazetemizin satıģından elde edilecek gelirle kardeģ okulumuza eğitim yardımı yapılacak. Resimlerde gazetemizi alan Kurucu Temsilcisi Banu Kurt ve Doç Dr. Erol Ġpekli bağıģ anında görünüyor. 11 Ekim 2008 Cumartesi günü TED EskiĢehir Koleji Anaokulunda Okul Öncesi Eğitimde Son GeliĢmeler konulu bir toplantı düzenlendi. Toplantıya katılan MEB Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürü Remzi ĠNANLI, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ramazan ARI ve Dr. Esra DERELĠ, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TED Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Servet ÖZ- DEMĠR, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Adnan BO- YACI TeftiĢ Kurulu BaĢkanı, Hacı AKSOY, EskiĢehir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Üzmez ve EskiĢehir Milli Eğitim ġube Müdürü Mehmet ġenkul, birer konuģma yaptılar. Türk Eğitim Derneği Okulları Genel BaĢkanı Selçuk Pehlivanlıoğlu 15 Ekim 2008 tarihinde okulumuzu ziyaret etti ve öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle ve velilerimizle söyleģiler yaptı.

5 OKULUMUZDA GEÇEN AY KurtuluĢ ve Cumhuriyet filmlerinin senaryo yazarı, ġu Çılgın Türkler ve DiriliĢ romanlarıyla geniģ kitlelerin sevgisini kazanan, tiyatro ve edebiyat dünyamızın efsane yazarı Turgut Özakman 21 Ekim 2008 de okulumuzdaydı. Kısa bir söylesi yapan ve kitaplarını imzalayan Turgut Özakman a öğretmen ve öğrencilerimizin ilgisi çok büyüktü. Çocuk edebiyatının usta yazarı Mavisel Yener okulumuzu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet edip, öykülerini okuduktan sonra yazarımız kitaplarını imzaladı. 22 Ekim2008 Ekim ayının sonunda okulumuzda öğrenci konseyi baģkanlığı seçimleri yaģandı. Propaganda süresi iki hafta sürdü. Adayların yaptığı mitingler son derece heyecanlı geçti. 5 Kasım da yapılan seçimlerde 6/ B sınıfı öğrencisi Cem Özgen öğrenci konseyi baģkanı seçildi.

6 2023 E BİR MEKTUP 6/B Sınıfı öğrencisi Ozan Buğur un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde okuduğu dokunaklı mektubunu özgün haliyle yayınlıyoruz.

7 YORUM Sayfa 7 SÜNDĠKEN E GĠDELĠM Can Dündar ın yazıp yönettiği Mustafa filmi 29 Ekim de gösterime girdi ve beklendiği gibi olağanüstü ilgi gördü. Bu filmin resmi tarihin ürettiği rozetleģmiģ, heykelleģmiģ ve adeta gerçeküstü hale gelmiģ Atatürk Ģablonlarından sıyrılıp, hatasıyla sevabıyla insan Mustafa Kemal in ulusumuz tarafından öğrenilebilmesi açısından çok faydalı ve baģarılı bir çalıģma olduğunu düģünüyorum. Filme gösterilen ilgi ve beğeni, ulusumuzun ortalama olgunluk düzeyinin de yükseldiğini göstermesi açısından da ayrıca sevindirici bir durum. Can Dündar ın filmin senaryosunu yazarken dünyaca ünlü Kıbrıslı psikanalist Namık Volkan- ın kitabından epey bir ilham aldığını öğrenince geldiğimiz bu aģamaya daha da seviniyorum. Seviniyorum, çünkü ilk kez psikanalitik yöntemlerle Atatürk ün yaģamöyküsünü anlatmayı deneyen bu kitap yirmi yıl önce cahilce bir gerekçeyle Türkiye de yasaklanmıģtı. Yazımızın esas konusu filmin baģarısı değil; Atatürk ün son anlarında yaģanan ve EskiĢehirleri ilgilendiren bazı diyalogların senaryoya konmamıģ olması. Ġlk sahnede Atatürk ün Afet Ġnan la geçirdiği koma öncesi son saatler canlandırılıyor. Yatak odasındaki orman manzaralı Dört Mevsim adlı tabloya bakan Mustafa Kemal, çocukluğunun geçtiği Manastır dağlarını anımsıyor. Böylece Mustafa Kemal in çocukluğuna flashback yapılarak film baģlatılıyor. Oysa Mustafa Kemal in geniģ kapsamlı ilk biyografisi sayılan üç ciltlik Tek Adam kitabını yazan ġevket Süreyya Aydemir, onun Afet Ġnan la geçirdiği son saatleri biraz daha farklı ve ayrıntılı anlatıyor. Üçüncü cildin sonlarındaki Orman Hasreti adlı bölümü aynen aktarıyorum: O günlerde tek hayali, bir dağda ve bir orman kenarında, basit bir evde sakin bir hayat yaşayabilmektir. Her şeyi terk edecektir. Cumhur reisliğinden de siyasi işlerden de çekilecektir. Tam bir köy evinde yerle beraber bir ocak önünde bağdaş kurup ateşi seyredecektir. Hasta yattığı odanın duvarında evvelce ona hediye edilen bir tablo vardır. Engin bir orman ve bir akarsu. Hepsi o kadar. Gözlerini sık sık tabloya diker. Afet İnan ı karşısına oturtur. Güçlükle ama içten taşan bir hasretle konuşur: - Gidelim Afet, bir orman kenarına gidelim. Her şeyi bırakalım. Şöyle basit bir ev. Ocaklı bir oda Memleketimizde güzel ormanlık yerle de var. Söyle bakalım senin bildiğin yerler var mı? - Sündiken ormanları Paşam Aman ne güzeldi. Ben küçükken babam Afet İnan ın babası eski bir ormancıdır. Sündiken ormanları Mihalıççık tarafına düşer. Afet İnan henüz bir çocukken babası Mihalıççık orman memurudur. Babasının yanına giderken, Sündiken ormanlarından geçmişlerdir. Çocukluk hatıraları arasında o zaman ona bir deniz kadar uçsuz bucaksız görünen ve şimdi belki de bir kırık orman artığı haline gelen Sündiken in o zamanki azametli enginliği, Afet İnan ın hayalinde hala olduğu gibi yaşar Atatürk ün gözleri duvardaki levhada hatta gözleri yarı kapalı, Afet İnan ın anlattıklarını iç geçirerek dinler: - Evet, hemen çekip gidelim ormanlara. Hele ben bir iyi olayım da Ama iyi olmayı gene bir taraftan bekleyebilir. En iyisi Sündiken ormanlarına hemen adamlar göndermeli, bir münasip yer aratmalarıdır. Yakında kurulacak o basit, beyaz, dağ evi için. Derhal emirler verilir, memurlar bile yola çıkar Ama o kadar mı ya? Hele Sündiken e gitmeden önce şimdilik belki İstanbul taraflarından da bir yer bulunur. Doktorlarla da konuşur. Doktorlar Alemdağı nı salık verirler. İstanbul valisi ile bir heyet derhal Alemdağı na koşarlar. Orada sultan Aziz in biraz harapça bir av köşkü de vardır. Ama yer güzeldir ve köşk hemen tamir edilebilir Alemdağı nı keşfe gidenler, dönünce Atatürk onları dikkatle dinler.ortaya bir Alemdağ haritası da serilir. Anlatırlar. O inceden inceye yeri anlamak ister Evet güzel. Sündiken e yerleşmeden önce Alemdağı na niçin gidilmesin?... Ama herkes bilir ki Atatürk son yolculuğun eşiğindedir. Hastalık her gün biraz daha ilerler. Hasta 26 Eylülde ilk komaya girer Gözlerini açtığı zaman sorduğu soru şudur: - Bana ne oldu? Bana bir şey oldu!... Yanında başkası yokken de Afet İnan a halsizce fısıldar: - Ölüm, demek böyle olacak kızım Evet ölümün artık sesi gelmektedir (ġevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt no: III, Remzi Kitabevi, sayfa 526) ĠĢte ġevket Süreyya Aydemir, Mustafa Kemal in Afet Ġnan la geçirdiği son saatleri böyle anlatıyor. Çocukluğu Mihalıççık a bağlı Sündiken Dağları eteklerindeki Kayı Köyü nde geçen bir EskiĢehirli olarak filmdeki son derece normal sayılabilecek bu atlamayı anlatmak boynumun borcudur diye düģündüm. Yine de ellerine sağlık Can Dündar Oğuz TURAN TED EskiĢehir Koleji Sosyal Bilgiler Öğretmeni

8 AYIN RÖPORTAJI Sayfa 8 ÜÇ ÇILGIN TÜRK OZAN, EFE & BUĞRAHAN Merhaba ArkadaĢlar; Bu ayki röportajı yapmak bize düģtü. Röportaj konuğumuz. Okulumuzun danıģmanı, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Servet Özdemir. Kendisinden okulumuzun geleceği, eğitim dünyası ve ülkemizin sorunlarıyla ilgili faydalı bilgiler aldık. Keyifle okuyun... TED Eskişehir Koleji Türkiye nin en iyi okullarından biri olacak OZAN: Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? S.Ö.: Ben Prof. Dr. Servet Özdemir. Ankaralıyım. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesini bitirdim. Mezun olduktan sonra bir süre ĠçiĢleri Bakanlığında çalıģtım. Daha sonra Selçuk Üniversitesinde öğretim görevlisi oldum ve yüksek okul müdürlüğü yaptım. Gazi Üniversitesine geçtikten sonra bir yıl Ohio State Univesity de misafir öğretim üyeliği yaptım. Türkiye ye döndüm ve 1995 yılında doçent oldum yılında Kırgızistan a gittim, Türkiye Manas Üniversitesinde üniversite sekreterliği ve dekanlık yaptım de Türkiye ye döndüm ve aynı yıl profesör oldum. Bir süre Milli Eğitim Bakanlığında Ġlköğretim Genel Müdürlüğü ve Eğitim Akademisi baģkanlığı yaptım. Bunları yaparken bir yandan Gazi Üniversitesinde öğretim üyeliğine devam ettim. Sağlık Bakanlığı, ÇalıĢma Bakanlığı gibi çeģitli kamu kurumlarında danıģmanlık yaptım. Hâlen TED Bilim Kurulu üyeliği yapmaktayım. Amacımız Türkiye ye çağdaģ eğitim kurumları kazandırmak ve bunları sürdürebilir hale getirmek. Öğrencinin meslek sahibi olduğu, yabancı dil öğrendiği, kendi kültürünü tanıyabildiği bir okul kültürü oluģturmaya çalıģıyoruz. Bu amaçla Türk Eğitim Derneğine de destek veriyoruz. Dediğim gibi bir yandan Gazi Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıģmaya devam ediyorum. Bu arada evliyim ve üç çocuğum var. Kızlarım üniversitede okuyor, oğlum ise ilköğretim yedinci sınıfta. Yani sizin yaģınızda EFE: Sizi okulumuzdaki törenlerde ve bazı çalıģmalarda görüyoruz. Buradaki göreviniz nedir? S.Ö.: TED Bilim Kurulunun görevlerinden biri de TED okullarını geliģtirmektir. Ben de EskiĢehir deki okuldan sorumluyum. Buraya danıģmanlık yapıyorum. Ġhtiyaç analizi, öğretmenlerin yetiģtirilmesi gibi konularda hem buraya hem de Türk Eğitim Derneğine raporlar yazıyorum. BUĞRAHAN: Üniversitede hoca olmak nasıl bir duygu? S.Ö.: HoĢ bir duygu. Ben seviyorum üniversitede hoca olmayı. BaĢka kurumlarda da yöneticilik yaptım ama üniversitede hoca olmak baģka bir Ģey... Daha özgürsünüz; gençlerle berabersiniz; kendiniz sürekli yenileyebiliyorsunuz; sürekli okumak ve bilimsel yayınları takip etmek zorundasınız Hem okuyorsunuz hem de geçiminiz sağlıyorsunuz. Hem danıģmanlıklar uygulamanın içindesiniz hem de araģtırma yapabiliyorsunuz. Mesela Ģu sıralar okul terki konusunda TÜBĠTAK la birlikte bir araģtırma yapıyorum. Maalesef ülkemizdeki tüm çocuklar sizin kadar Ģanslı değil. Bazı çocuklar ilköğretimi tamamlayamadan bırakıyor. Türkiye de hâlâ bir milyon civarında çocuk okula gidemiyor. Bunların nedenlerini bulmak istiyorum. Ben öğretim üyeliğini seçtiğim için memnunum. BaĢka bir iģ seçseydim mutlu olur muydum bilemiyorum? Çok idari görevlerde de bulundum ben. Ġdari görevler bana biraz sıkıcı geliyor. Kendinizi geçekleģtirmek için iyi bir meslek size de tavsiye ederim. En azından mastır ve doktora yapın ki, baģka iģlerle uğraģsanız bile ileride üniversite hocalığına geçebilmek için elinizde bir seçenek olsun Bir de Ģunları eklemek istiyorum, bu iģte yurt dıģı imkânlarınız da var. BaĢka kültürleri tanıyabiliyorsunuz, baģka ülkeler alanınızda ne yapıyor görebiliyorsunuz. Statik bir meslek değil, dinamik bir meslek, hep hayatın içindesiniz ve en güzeli sürekli okumak zorundasınız. Aslında her insan okumak zorunda Ama biz iģ icabı da okumak zorundayız. Öğrencilerime daima yeni bir kitaptan, yeni bir araģtırmada söz etmek zorundayım. Dolayısıyla bu durum bizi geliģtiriyor

9 AYIN RÖPORTAJI Sayfa 9 EFE: Kendi çocukluğunuzda ve öğrenciliğinizde söz edebilir misiniz? S.Ö.: Ben ilkokulu Ankara nın bir köyünde okudum. Daha sonra Ankara merkezinde öğrenimime devam ettim. Derken Ankara Üniversitesinde yüksek öğrenim gördüm. ÇalıĢkan bir öğrenciydim. Tarihi çok severdim. GeçmiĢteki tarihi olaylara üzülürdüm. Yahu nasıl olur da Ģu tarihi sorunu çözememiģiz diye hayıflanırdım. Ben olsaydım çözerdim diye düģünürdüm. ġimdi çözemediğimiz bir sürü sorun oluyor ama o zaman çocuk kafasıyla her Ģeyi çözebileceğimi sanıyordum. Okuldaki sosyal çalıģmalarda, mesela piyeslerde rol alırdım. Sanıyorum her zaman fark edilen bir öğrenciydim. Okul birincisi olmasam da çeģitli özelliklerimle fark edilen bir öğrenciydim. Hep sosyal bilimci olmak istedim. Sosyoloji, tarih ve edebiyat sevdiğim derslerdi ve o derslere yönelik bir meslek seçtim. Çok iyi öğretmenlerim oldu. Ġlkokul öğretmenimi hala unutamam. Çok aradım ama bulamadım kendisini. Türkiye nin her tarafında aradım. Kayıtlara baktım, bulamadım. Hala arıyorum. Bizim zamanımızda öğretmenlik farklıydı. Daha otoriter bir eğitim anlayıģı vardı. Biz sizin gibi saçlarımızı uzatamazdık. Öğretmenlerle konuģma bugünkü kadar rahat değildi. ġimdiki çocuklar kendilerini daha rahat ifade ediyorlar. Belki de bu rahatlık sizin uluslararası boyutlarda olmanıza katkı sağlayacak. Farklı kültürlerle iliģki kuracaksınız. Kendinizi bizden daha rahat ifade edeceksiniz. Ama yine de ben mutlu bir çocukluk geçirdiğimizi düģünüyorum. Ailemden destek ve teģvik aldım. Sizin de iyi bir çocukluk geçirdiğinizi düģünüyorum. EFE: O yıllara ait bir anınızı anlatabilir misiniz? S.Ö: Anlatayım. Mesela; ilkokul öğretmenimizin bize ilk üç sınıfı okuttuktan sonra tayini çıkmıģtı. Günlerce ağlamıģtım. Ben o öğretmen olmazsa okula devam etmem diyordum. Fakat hayat devam ediyor. Yerine gelen öğretmeni de çok sevdik ama yine de o sınıf öğretmenim için günlerce ağlamıģtım. BUĞRAHAN: TED EskiĢehir Kolejinin geleceği hakkında neler düģünüyorsunuz? S.Ö: TED EskiĢehir Kolejinin Türkiye nin en iyi okullarından biri olacağını düģünüyorum. Gerek öğretmeni gerek fiziki kapasitesi gerekse öğrencileri açısından çok iyi bir okul olacak. Biliyorsunuz öğrencileri ve öğretmenleri seçerek alıyoruz. Öğretmenleri sürekli eğitimde geçiriyoruz. Dünyayı takip ediyoruz. Kulüp çalıģmalarıyla çocuklarımıza farklı donanımlar sağlıyoruz. Bunlar bizim çocuklarımız. Ġnsanlar bu çocuklar iyi yetiģmiģler, dünyayı tanıyorlar desin istiyoruz. Dediğim gibi TED EskiĢehir Kolejinin Türkiye nin en iyi okullarından biri olacağını düģünüyorum. Sadece kendisiyle yarıģan, öğrendiklerini diğer okullarla paylaģan bir okul olacak. Biliyorsunuz burada yaptığımız her bilimsel toplantıya diğer okul öğretmenlerini de çağırıyoruz. Mesela geçenlerde Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürü geldi okulumuza. Bu toplantıya EskiĢehir deki bütün anaokulu öğretmenlerini davet ettik. Bilgimizi ve tecrübemizi çevremizdeki okullarla paylaģmayı ilke edindik. Bu okulun çok iyi öğrenciler yetiģtireceğini, Türkiye nin sayılı okullarından biri olacağını, buradan mezun olan öğrencilerin diğer TED okullarından mezun olanlarla birlikte bir baskı grubu oluģturacağını ve Türkiye yi çok ileriye götüreceklerini düģünüyorum. Tüm bu oluģumu sağladıkları için Sürel ailesine teģekkür ediyorum. Bu kriz ortamında paralarını farklı bir Ģekilde değerlendirebilirlerdi. Bunu eğitim ortamında değerlendirmek büyük bir özveri gerektiriyordu. Onun için bu giriģimi çok anlamlı buluyorum. Buradan yetiģmiģ bir çocuğun dünya çağında iģler baģarabileceğinin hayalini kuruyorum. Mesela dünya çapında bir mimari projeyi gerçekleģtirdiğini, uluslararası bir folklor yarıģmasında derece alacağını hayal ediyorum. Biraz da sizleri kıskanıyorum açıkçası Türkiye deki tüm çocukların sizler gibi eğitim almasını istiyorum. Benim bir hedefim de bunu sağlamak... Bunun oluģması için araģtırma yapmak, araģtırmalarımı kamuoyu ile paylaģmak istiyorum. Sizlerin gerçekten Ģanslı çocuklar olduğunuzu düģünüyorum. EFE: Okulumuzun bizden beklentileri nelerdir? S.Ö: Okulumuzun sizden beklentisi öncelikle kendinize güvenmenizdir. Kendine güvenmeyen bir insan, bir takım bilgilere sahip olsa bile bu bilgiler hiçbir iģe yaramaz. Bence eğitim insana öncelikle dik durmayı, hayata farklı açılardan bakmayı, sorgulamayı ve kendi fikirlerinin arkasında durmayı öğretmeli. AraĢtırma becerisi kazandırmalı, öğrenmeyi öğretmeli ve merak duygusunu geliģtirmeli. Gerek öğretmeni gerek fiziki kapasitesi gerekse öğrencileri açısından TED Eskişehir Koleji çok iyi bir okul olacak. Biliyorsunuz öğrencileri ve öğretmenleri seçerek alıyoruz. Öğretmenleri sürekli eğitimde geçiriyoruz. Dünyayı takip ediyoruz. Kulüp çalışmalarıyla çocuklarımıza farklı donanımlar sağlıyoruz. Bunlar bizim çocuklarımız. İnsanlar bu çocuklar iyi yetişmişler, dünyayı tanıyorlar desin istiyoruz.

10 AYIN RÖPORTAJI Sayfa 10 Bilgi sonsuz. Bütün bilgileri okulda öğrenemeyiz. Bu mümkün değil. Ama bilginin nasıl üretildiğini ve bilgiye nasıl ulaģılacağını öğretmek lazım. Bildiğinizi gibi yeni müfredatla birlikte uygulamaya konan yapılandırmacı bir anlayıģ var. Yapılandırmacı anlayıģ, öğrenciye bilgiyi öğretmekten ziyade ona bilgiyi keģfetmeyi öğretmeyi gerektiriyor. TED öğrencileri bu anlayıģı ne kadar benimserse hayatta o kadar baģarılı olacaklarını düģünüyorum. Okul sınırlı bir çevredir. Hayat demek değildir. Önemli olan burada öğrendiklerinizi hayatta kullanabilmektir. Çocukların okulda öğrendikleri bilgiyi hayatta kullanma becerisini geliģtirmek ve okul-toplum iliģkisini güçlendirmek gerekiyor. Okulun sosyal kulüplerini geliģtirerek ve sosyal sorumluluk projeleri oluģturarak bizim gibi olmayan insanlara karģı bir empati duygusu oluģturmamız gerekiyor. Hepimiz aynı geminin yolcularıyız, hepimiz aynı ülkenin çocuklarıyız. az önce söylediğim gibi TED Koleji soru sormayı bilen, sporla, sanatla, kültürel etkinliklerle uğraģan, hobileri olan, zevk sahibi insanlar yetiģtirmeyi amaçlıyor. Tüm bunları yaparken de okuma alıģkanlığı geliģmiģ, bilgi edinme konusunda kendine güvenen, öğrenebilen, sorabilen, özür dilemesini bilen, gerektiği zaman kendi haklarını savunabilecek kadar dik durabilen insanlar olmalarını istiyoruz. Böyle insanların hem ülkelerine hem de insanlığa daha iyi hizmet edebileceğini düģünüyorum. Özür dilemesini bilen ifadesini biraz açmak istiyorum. Hem hatasını kabullenebilmesi açısından hem de otoritenin her dediğinin doğru olmayabileceğini farkında olması açısından önemli bir özelliktir. Öğrenci Özür dilerim; ama bu benim görüģüm diyebilmeli. Öğrencinin hayalleri olmalı. Martin Luther King in bir Amerika hayalim var sözünde dediği gibi yüksel idealleri hayal edebilmeli.mesela: EskiĢehir Valisi ya da BüyükĢehir Belediye BaĢkanı olunca Ģunları yapacağım. diye hayal etmeli. Rektör olursam ne yaparım, turizmci olursam ne yaparım, bir müzisyen olursam ne yaparım, bir mimar olursam ne yaparım? gibi hayalleri olan, hayallerinin peģinde koģan, güçlüklerden yılmayan öğrenciler yetiģtirmek istiyoruz. Hayatta her Ģey yolunda gitmeyebilir.mesela Atatürk, yılmazlığın en iyi örneklerinden biridir. 38 yaģında idama mahkûm edilmiģtir ama 42 yaģında da devlet baģkanı olmuģtur. Bıkmamak, yılmamak, hak bildiğin yolda yürümek gerekiyor. Bunu yaparken de eleģtirel düģünceyi, sorgulamayı ihmal etmemek gerekiyor. BaĢkaları da haklı olabilir, biz de yanılmıģ olabiliriz. O nedenle karģı görüģlerde mantık aramalıyız. Bizden daha Ģanslı- Ġmkânlarınız, bizim neslin hayal bile edemeyeceği imkânlardır. Biz üniversitede okurken bir hocamız bir mikro fiģ göstermiģti. Mikro fiģ dediğim cd gibi değil, plastik bir Ģey. Onu bir makineye takıyordunuz. Kitap özetleri vardı içinde. Birkaç kitap özetini o plastik karta sığdırmıģlar. Biz demiģtik ki, Vay canına, bu ne buluģ! ġimdi ise cebimizdeki küçücük bir flaģ belleğe dünyalar sığıyor. Artık çok fazla bilgi elimizin altında ama o bilgiyi kendimize mâl etmezsek hiçbir anlamı olmuyor. Benim en önem verdiğim Ģey, çocukların okulda öğrendiğim Ģey okulda kalıyor diye düģünmemesidir. Diyelim okulda bir Ģiir okuduysa çocuk, eve gittiği zaman da Ģiir okumalı. Kitap okuma alıģkanlığı oluģmalı. Her kitap ayrı bir dünyadır. Bu dünyaya ortak olmamız lazım. Bütün tecrübeleri kendimiz yaģayamayız. BaĢkalarının tecrübelerinden yararlanmamız lazım. Kitapların en önemli özelliği budur. Farklı insanların tecrübelerini size aktarır. Kültürü gelecek kuģaklara taģır. Geçmi- Ģin birikimini bize sunar. KuĢlar bin yıldır aynı yuvayı yapıyor. Ama biz bin yıldır aynı evlerde yaģamıyoruz. Sürekli geliģtiriliyor. Çünkü geçmiģteki bilgiler öğrenilip aktarılıyor. BUĞRAHAN: Geçen hafta cumhuriyetin ilanının 85. yılını kutladık. Cumhuriyetle ilgili neler söylemek istersiniz.? S.Ö.: Cumhuriyet bize Atatürk ün armağanı. Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla, cumhuriyete inanmıģ insanlarla yaģatmamız gerekiyor. Cumhuriyet demek, üretici insanlar demek. Eğer biz daha çok üretirsek, fert baģına milli geliri bin dolarlara çıkartırsak, Türk mallarını dünyanın her yerinde satabilirsek, sürdürülebilir kalkınmayı sağlarsak cumhuriyetimizi yaģatmıģ oluruz. Sürdürülebilir kalkınma, çevreyi ve insanı tahrip etmeden kalkınmak demek. BaĢta Atatürk ve silah arkadaģları olmak üzere bize cumhuriyeti armağan edenleri ve bu ülkeye hizmet edenleri Ģükranla anıyorum. Bu bir bayrak yarıģı Onlar tren yapmıģlar, biz hızlı tren yapalım. Sivrihisar a giderken sağ tarafta KurtuluĢ SavaĢı nda kullanılan bir uçağın maketi vardır. Bize düģen, çağın en geliģmiģ uçaklarını yapmak. Tarihi dokumuzu korumak, çevreyi tahrip etmeden yaģamasını öğrenmek ve onları gelecek kuģaklara bırakmak MeĢhur Kızılderili atasözünde dendiği gibi Biz dünyayı atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan ödünç aldık Bence insanlığın geliģtirdiği en iyi rejim cumhuriyet... Çünkü insanların eģitliği ilkesine dayanıyor. Bunu tüm yönleriyle geliģtirelim. Cumhuriyeti payidar kılmamız için onu hep geliģtirmeliyiz. Atatürk ü sevmek demek, onun yaptıklarını daha ileriye götürmek demek. Bu anlamda hepiniz birer Atatürk sünüz. OZAN: Okulumuzdaki 2023 e Mektuplar projesine katıldığınızı biliyoruz ile ilgili en büyük hayaliniz nedir? S.Ö.: 2023 duygusu beni biraz tedirgin ediyor. YaĢım ilerliyor O zaman altmıģlı yaģlarda olacağım. Çocuklarım üniversiteyi bitirmiģ olacak. Nasıl iģleri olacak, kimlerle evlenecekler, nasıl bir hayatları olacak, Türkiye de mi yoksa baģka ülkelerde mi yaģayacaklar? Bunları çok merak ediyorum. Türkiye nin ekonomik seviyesinin 2023 te ne olacağını merak ediyorum. Türkiye de kaç üniversite olacağını merak ediyorum yılında Türkiye de okula gitmeyen çocuk kalmasın istiyorum te üreten ve paylaģan, mutlu insanların yaģadığı bir Türkiye olsun istiyorum. Bir yandan gençliğim geçiyor diye hayıflanıyorum, bir yandan da çocuklarım büyüyor diye gururlanıyorum. Eğer yaģarsam, 2023 yılında torunlarım olacak belki... Bu da beni heyecanlandırıyor. Oğluma kızlarıma hafiften baskı yapıyorum, oğlunuz olursa adını Servet koyun diye bana bunları düģündürtüyor EFE: Bize zaman ayırdığınız için çok te- Ģekkür ederiz.

11 Berk ONRAT yazıyor NBA BAġLADI!!! ESKĠġEHĠRSPOR-GALATASARAY MAÇI EskiĢehirspor-Galatasaray maçında tarih yazıldı. Tam tamına 24 yıl önce Galatasaray ı yenebilen EskiĢehirspor geri geldi. Maçı 4-2 koparan EskiĢehirspor Galatasaraylılara Ģok yaģattı. Maçın favorisi gösterilen Galatasaray, kaybetti. Sonuçta top yuvarlaktır. Galatasaraylı futbolcular skor 2-2 olunca patladılar. Bir sürü sarı kart yendi ve maç bittikten sonra ilk golün sahibi Ayhan Akman kırmızı kart gördü. Burada Galatasaray kötü oynamadı. EskiĢehirspor çok iyi oynadı.galatasaray rakibini ciddiye almadı ve cezasını 3 puan kaybederek gördü.galatasaray a ders oldu bu maç.tabi EskiĢehirspor u tebrik etmek lazım. NBA in start alması ile birlikte, NBA severler sabah (24:00 05:00 da maçlar baģlar) NBA TV den, NTV ve NTV Spor dan maçları izleyebilirler. Bu seneye damgasını vurmasını beklediğimiz takımların baģında New Orleans Hornets, Boston Celtics, Los Angeles Lakers baģta olmak üzere birkaç takım var Bence bu seneki en iyi Draft ı (takımların çaylak oyuncuları satın alması) yapan takım Chicago Bulls tu. Bulls, bu sezon renklerine en iyi çaylaklardan olarak nitelendirilen en iyi üçlüde yer alan ( Mike Beasley (Miami Heat) Derrick Rose (Chicago Bulls) Oj Mayo (Memphis Grizzlies)) Derrick Rose u seçti. Doğrusu ilk maçımı kendim izledim ve bu sene ki Bulls tan umutluyum. Johacim Noah, Kirk Hinrich, Gooden, Deng gibi oyunculara katkısı çok fazla olan bir oyun kurucu Celtics sezona hiç iyi baģlamadı; Ģu anda üçte iki gidiyorlar ve o iki maçı da zar zor sanki kazanmasak da olur mu acaba? diyerek oynadılar. Mükemmel üçlüden bu sezon kopan olmasa da Hosey in gitmesi biraz takımda canları sıktı... Sezonun flaģ takımı olması beklenen Houston Rockets ta biraz heyecan var gibi.tracy McGrady ve arkadaģları bu sezon iģte bizim farkımız! diyemezlerse, Rockets in tüm teknik heyeti adına üzülürüm doğrusu Ligin Ģu anki en eğlenceli ve birinci takımı olan LA Lakers bu sene Ariza yı kadrosuna katınca Pau Gasol, Ariza ve Lamar Odom un yardımlarıyla Kobe Braynt in iģi azaldı. Takımın rahatlayıp bir düzene girdiğini fark ettim Aslında ben, bu sene için bütün takımlardan umutluyum. Herkes sürpriz yaratabilir. Her an her Ģey olabilir bu ligde bu sezon en iyisini sezonun sonunda göreceğiz sonuçta Cem ÖZGEN yazıyor

12 PDR den REHBERLİK BÜLTENİ SESLENĠġ: Değerli öğrencilerimiz ve velilerimiz; bültenimizin ilk sayısında sizlere Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinin işleyişinden söz etmek istedik. Biz öğrencilerimizin kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak için hizmet veriyoruz. Bunları göz önüne alarak tüm çalışmalarımızın sizlerin de iş birliği ile çocuklarımıza daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Tüm öğrencilerimizi daha yakından tanıyabilmek, anlayabilmek, onlara gelişimleri sürecinde yardımcı olabilmek ve onlarla sağlıklı iletişim kurabilmek için sizleri iş birliğine davet ediyoruz. BĠZ NE YAPIYORUZ? Biz öğrencilerimizin kendilerini anlamalarına, problemlerini çözmelerine, gerçekçi kararlar almalarına, kapasitelerini geliştirmelerine, çevrelerine sağlıklı ve dengeli uyum sağlamalarına ve böylece kendilerini gerçekleştirebilmelerine yardımcı oluyoruz. GĠZLĠLĠĞE, GÖNÜLLÜLÜĞE, BĠLĠMSELLĠĞE, DEMOKRATĠKLĠĞE, SÜREKLĠLĠĞE önem veriyor ve farklılıklara saygı duyuyoruz. Çocuğunuz ve onunla ilişkilerinizde karşılaştığınız güçlükleri ve paylaşılmasında yarar gördüğünüz konuları iletmenizi bekliyoruz. SUNULAN HĠZMETLER Bireysel rehberlik, Grup rehberliği, Eğitsel rehberlik, Mesleki rehberlik, Oryantasyon hizmetleri, Müşavirlik hizmetleri. YaĢamınızın kalitesini, iletiģim kaliteniz belirler UNUTMAYIN! Biz onların hayatındaki engelleri kaldırmıyoruz; yalnızca engelleri aģabilecekleri gücün, kendilerinde var olduğunu fark etmelerine yardımcı oluyoruz.. Her şeyin başlangıcı küçüktür. İyiliğe gücün yetmezse kötülük etme. Korkunun kaynağı bilgisizliktir. CICERO ARİSTO EMERSON İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. V. HUGO

13 PDR den REHBERLĠK SERVĠSĠNDEN HANGĠ KONU- LARDA VE NASIL YARARLANABĠLĠRSĠNĠZ? Kendinizi tanımak ve geliştirmek İstiyorsanız Aile içi sorunlarınız varsa Arkadaş ilişkilerinde problem yaşıyorsanız Duygusal ilişkilerde sıkıntı yaşıyorsanız Gelecek konusunda endişeniz varsa Bir konuda karar vermekte zorlanıyorsanız Eğitim öğretim konusunda endişe duyuyorsanız Sağlığınızla ilgili kaygılarınız varsa Değer yargılar ile ilgili problemlerinizde Stresle başa çıkamıyorsanız Sınav kaygısı yaşıyorsanız İletişim becerilerini geliştirmek istiyorsanız Ergenlik Gelişimi hakkında bilgi almak istiyorsanız Verimli ders çalışma alışkanlığı hakkında bilgi almak istiyorsanız BİZ BURDAYIZ. PDR servisine gelebilirsiniz. SĠZ HANGĠSĠSĠNĠZ? Hayatınızdan AMA ve KEŞKELERİ Çıkarın... Gelin sorulara hep birlikte cevap bulalım.. Bir babayla kızı dertleģiyorlarmıģ. Kızı babasına hayatında çok sıkıntı yaģadığından ve bunlarla nasıl baģ edeceğini bilemediğinden bahsetmiģ. Problemler ardı arkasına devam ediyormuģ hayatında. Babası kızını dinlemiģ ve; Gel sana bir Ģey göstereceğim diye mutfağa götürmüģ. Baba, ocağın üstüne üç tane eģit büyüklükte kap yerleģtirmiģ. Üçüne de eģit miktarda su koymuģ ve üçünün de altını eģit miktarda yakmıģ. Birinci kaba bir havuç, diğerine bir adet yumurta, öbürüne de bir avuç çekilmemiģ kahve çekirdeği koymuģ. HaĢlanmıĢ havucu ve yumurtayı birer tabağa, kahveli suyu da bardağa koyup kızına sormuģ; Ne görüyorsun? Havuç, yumurta ve kahve görüyorum demiģ. Kızını elinden tutup masaya yaklaģtırmıģ ve daha yakından bakıp eliyle hissetmesini istemiģ. HaĢlanmıĢ yumuģak bir havuç, içi katılaģmıģ bir yumurta ve bir bardak kahve. Ardından kızı; Baba bunları bana neden gösteriyorsun? diye sormuģ. Bak demiģ baba, hepsi aynı sıcaklıkta ve aynı sürede piģti fakat; hepsi bu etkiye farklı tepki verdi. Havuç ilk baģta sertti, güçlüydü ama kaynatılınca yumuģadı, güçsüzleģti. Yumurta çok kırılgandı ama kaynatılınca sertleģti. Bir avuç kahve sertti ama ısıtılınca gevģedi ve suya dağıldı, yayıldıkça suya koku ve tat verdi. ġimdi söyle bakalım: SEN HANGĠSĠSĠN? Peki siz hangisisiniz? Havuç gibi önce sert olup problemler yaşanınca yumuşayan ve güçsüzleşen misiniz, yoksa yumurta gibi kırılgan ama sonradan problem yaşayınca katılaşan mısınız? Yoksa kahve çekirdeği gibi problemler yaşanınca bile çevrenize güzel koku ve tatlar veren misiniz? Elbette güzel koku ve tatlar veren olmalıyız. Bunu hepimiz başarabiliriz... editör: meltem bilgici :)

14 Bir Sinan Alağaç Vardı... ANI Çocukluğun belki de en güzel yanı kahramanların gerçekten var olduğuna inanmak ve onlar gibi olmayı hayal etmek Kahramanlara inanarak gelecekte baģarılı, gururlu, mutlu, heyecanlı ve Ģöhretli bir hayat arzulanır. Günümüzde çoğunlukla pop starlar ve büyük sporcular, çocukların hayallerini süslüyor. Çocukken ben de farklı değildim. Benim ilk çocukluk kahramanım Fenerbahçe nin o yıllardaki kaptanı Cemil Turan dı. Aslında onunla aynı soyadını taģıdığım için seviyordum ve onun takımı olduğu için Fenerbahçe yi tutuyordum. Babam ve tüm kuzenlerim EskiĢehirsporluydu. Babamın beni EskiĢehirsporlu yapmak için epey uğraģtığını ve bana 70 li yılların baģındaki Es-Es fırtınasını sürekli anlattığını hatırlıyorum. Hele ağzından hiç düģürmediği Fethi, Nihat, Enter; filelere gönder tekerlemesini hiç unutmamam. Hep Trabzonspor un Ģampiyon olduğu o yıllarda Fenerbahçe çok baģarılı bir performans göstermiyordu ama yine EskiĢehirspor dan daha baģarılı bir takımdı. Neden EskiĢehirspor u tutayım diye düģünüyordum. Cemil in futbolu bıraktığı 1980 yılından sonra, heyecanım biraz azalsa da Fenerbahçeli olmayı sürdürdüm. Yıl EskiĢehirspor la oynadığı son maçtan sonra, hakem Talat Tokat- ın olaylar yüzünden maçı erken bitirme kararıyla hükmen galip ilan edilen BeĢiktaĢ, on dört yıl aradan sonra Ģampiyon olmuģ, Anadolu efsanesi EskiĢehirspor ikinci lige düģmüģtü Eve döndüğümde kırk iki yaģındaki (Ģimdi Sinan la cennette komģu olduğuna inandığım) babamı ilk kez ağlarken gördüm O gün EskiĢehirsporlu oldum O zamana kadar birinci lig maçına gitmemiģ olan ben artık ikinci ligi takip ediyordum. Es-es nerde ben orda Celalettinler, Burhanettinler, Salahattinler, Zaferler, ġenollar Hepsini çok seviyordum. Ama bir futbolcu vardı ki, o benim yeni çocukluk kahramanımdı Adı Sinan dı. O zaman için (Trabzonsporlu ġenol misali) yaygın görülen tipik karayağız ve tıknaz Türk kalecilerine benzemiyordu. Son derece atletik, biraz sarıģın ve bana Avrupai gelen yakıģıklı bir fiziği vardı. Çok genç ve çok iyi bir kaleciydi. Tribünlerde EskiĢehirspor un ünlü taraftar gurubu Ayderlilerden duyardım. Sinan aynı zamanda maden mühendisiymiģ. Çok kültürlü ve çok efendiymiģ. Küçüklüğünde atletizmle uğraģmıģ. Yüksek atlamacıymıģ. Toplara iyi plonjon yapmasından belli oluyordu zaten Bir gün dünya çapında bir kaleci olacağına inanıyorduk. ĠĢte benim adamım derdim. Tribünlerde maç baģlamadan, hep Sinan Sinan diye bağırır, lakin sesimi hiç duyuramazdım. Sinan beni görüp de bir selam çaksa, ne güzel olurdu Yıl Ġkinci ligdeki misafirliğinin ikinci yılında Sinan iki kere ümit milli olmuģ ve hatta A Milli Takıma çağrılmıģtı. Türkiye-Federal Almanya maçında yanılmıyorsam kaleci YaĢar ın yedeği olacaktı. Ġkinci ligde oynayan bir kalecinin A Milli takıma çağrılması bizim için inanılmaz bir gurur nedeniydi. Rahmetli babam bu maçı renkli izleyelim diye beni bir kahvehaneye götürdü. Kahvehaneci abartılı bir tedirginlikle çocuk olduğum için beni içeri almak istemedi. Ama babam adamı razı etti. O maçta YaĢar beģ gol yedi. Bir ara, saha kenarında bir kaleci ısınmaya baģladı. Ben iģte Sinan maça giriyor diye birden yerimden fırladım ve kahvehane sahibinin hıģmına uğradım. Meğer Alman yedek kaleci ısınıyormuģ. Hayal kırıklığıyla yerime oturdum. Kahveciden yediğimiz fırça da cabası Sonradan öğrendik ki, kahvehanecinin aslında iģletme ruhsatı yokmuģ ve bir çocuğu mekânına almaktan bu yüzden çok korkmuģ

15

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN 6.Spor ġenlikleri kapsamında gerçekleģtirilen Futbol Turnuvası Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun zaferi ile sona erdi. Yapılan maçlar sonucunda Ünye ĠĠBF

Detaylı

Başarıda İç Disiplin. Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.

Başarıda İç Disiplin. Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez. Başarıda İç Disiplin Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez. İÇ DİSİPLİN NEDİR? Her zaman yaptığınız veya yapmak zorunda olduğunuz işleri iki şekilde yaparsınız:

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Jamie Foxx J

Jamie Foxx J Jamie Foxx J - - - - - - - - - - - - - 62 Corinne Foxx 63 Biz müzik ve sinemayı bir araya getiren bir aileyiz. Babam hem eğitimli bir müzisyen hem de bir oyuncu. Gerçekten çok şanslıyım! Corinne Foxx Jamie

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Geçtiğimiz hafta sonunda 2-6.sınıflardaki öğrencilerimizin

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Haftalı NİSAN Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!

Haftalı NİSAN Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! K A Y I O K U L L A R I Haftalı 17-21 NİSAN 2017 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı coşkuyla kutladık. Yarının aydınlık geleceği olan

Detaylı

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır.

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR En Kıymetlim, Sonsuz AĢkım Gözlerinde sevdayı bulduğum, ellerinde

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ

BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ 2015-2016 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Faaliyetlerimiz Okulumuz 1967 yılında Büyükçekmece Lisesi adı ile açılmıģtır. Ġstanbul un önemli okullarından biri olmakla övünmektedir.

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR Bodrum a 3 günlük şirket etkinliğine gelen çalışanlar deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Otomotiv sanayinin köklü firmalarından Farplas, çalışanları için

Detaylı

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz ve Özellikle Canım Annem 1 Üniversite tercihlerini yaptığımız zaman,

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı:

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: YAŞAM ÖYKÜSÜ ADI: TARĠH: Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: Mesleği: Sağlığı: Eğer vefat etmiģse ölüm yaģı: O zaman siz kaç yaģındaydınız: Ölüm Nedeni: Anne: Adı: YaĢı: Mesleği:

Detaylı

RIDVAN DİLMEN BODRUMSPOR U ZİYARET ETTİ

RIDVAN DİLMEN BODRUMSPOR U ZİYARET ETTİ RIDVAN DİLMEN BODRUMSPOR U ZİYARET ETTİ Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bodrum Belediyesi Bodrumspor u ziyaret etti. Yeni sezon öncesi ilk hazırlık dönemini Yalı Çiftlik

Detaylı

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ 3.Sınıflar olarak Kayseri Bilim Merkezi ne düzenlediğimiz gezide Dünyamız ve Uzay, Maddenin Halleri gibi konularla ilgili bilgiler edindik. Eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğimiz

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW Okul Öncesi öğrencilerimiz, velileriyle birlikte tasarladıkları birbirinden çılgın giysileri sergiledikleri defilede hem çok eğlendiler hem de öğrendikleri İngilizce yapıları

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ Değerli Velimiz, 10 Kasım Atatürk ü Anma Günü töreni hazırlıkları, ortaokul öğrencilerimizin 1. deneme

Detaylı

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ REHBERLİK SERVİSİ NEDİR? Öğrencilerin gelişim süreci içerisinde karşılaştıkları güçlükleri, problem

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

Rehberlik Servisi Tanıtımı

Rehberlik Servisi Tanıtımı Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine

Detaylı

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin Bir bahar günü. Doğa en canlı renklerine büründü bürünecek. Coşku görülmeye değer. Baharda okul bahçesi daha bir görülmeye değer. Kıpır kıpır hareketlilik sanki çocukların ruhundan dağılıyor çevreye. Biz

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 23. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 23. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 23. VELİ BÜLTENİ 5 Mart 2014 Çarşamba günü anaokulu Satürn ve Jüpiter sınıfındaki öğrenci velilerimize yönelik İlkokul

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL OKAN İLKOKULU 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. Sayın Velilerimiz merhabalar, Okan Koleji İlkokulu olarak; Mayıs ve Haziran aylarında planlanan konuları işldik ve belirlenen etkinlikleri gerçekleştirdik.

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Sevgili ATAM; Minik kalplerimizde çoşku, Gözlerimizde ışıltı, dilimizde verilen içten bir söz; GELECEK BANA EMANET, ATAM SEN RAHAT UYU!... Ekim Ayı nı geride bıraktık.

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni Sayı:1 Nisan 2015 1 KİTAP VE KÜTÜPHANENİN ÖNEMİ 3 2014-2015 KÜTÜPHANE ORYANTASYONUMUZ 5 KÜTÜPHANEMİZ 8 OKUMA ŞENLİĞİMİZ 10 BRITANNICA ONLINE 12 SEVİM AK

Detaylı

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ Geleceğe ışık tutan, Başöğretmen Atatürk ün emanetine sahip çıkıp, eserinin üzerine imza atan, bilgiyi öğretmekten

Detaylı

2015/2016 yabancidiller.ksu.edu.tr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

2015/2016 yabancidiller.ksu.edu.tr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015/2016 yabancidiller.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünün Mesajı Yabancı Diller Yüksekokulu kurulduğu 02.01.2012 tarihinden

Detaylı

Rutinler temamız kapsamında sabah sporu yaptık, grup sohbetleri ile paylaşımlarda bulunduk. Sabah sporunda reçel yaptık, hayali reçellerimizi

Rutinler temamız kapsamında sabah sporu yaptık, grup sohbetleri ile paylaşımlarda bulunduk. Sabah sporunda reçel yaptık, hayali reçellerimizi Rutinler temamız kapsamında sabah sporu yaptık, grup sohbetleri ile paylaşımlarda bulunduk. Sabah sporunda reçel yaptık, hayali reçellerimizi pişirdik. Topla tanışma oyunları oynadık. Heykel ol, adını

Detaylı

SOSYALLEŞEBİLEN ÖĞRENCİNİN İLETİŞİMİ DE GÜÇLÜ OLUYOR

SOSYALLEŞEBİLEN ÖĞRENCİNİN İLETİŞİMİ DE GÜÇLÜ OLUYOR 2007 yılında Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü nden birincilikle mezun olan, ayrıca Uluslararası Ticaret Bölümümüzde çift ana dal yapan, 2010 yılında da İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı ndan mezun

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PDR ÖĞRENCİSİ AHMET İSA SOYLAMIŞ RECEP YAZICIOĞLU BENİM İÇİN ÖRNEK ŞAHSİYETTİR

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PDR ÖĞRENCİSİ AHMET İSA SOYLAMIŞ RECEP YAZICIOĞLU BENİM İÇİN ÖRNEK ŞAHSİYETTİR GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PDR ÖĞRENCİSİ AHMET İSA SOYLAMIŞ RECEP YAZICIOĞLU BENİM İÇİN ÖRNEK ŞAHSİYETTİR.YAPTIĞIN İŞİ ADAM GİBİ YAPMAYI VE GELİŞİMİN ÖNEMİNİ ONUN HAYATINDA ÖĞRENDİM SORU-Bize kısaca kendinizi

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW Okul Öncesi öğrencilerimiz, velileriyle birlikte tasarladıkları birbirinden çılgın giysileri sergiledikleri defilede hem çok eğlendiler hem de öğrendikleri İngilizce yapıları

Detaylı

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer Prof. Dr. Ersin Tan 1959 yılında Ankara da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiş ve 1982 yılında mezun olmuştur. 1982-1984

Detaylı

GELECEGIN MUCITLERI ROBOT YAPMAYI ÖGRENIYOR

GELECEGIN MUCITLERI ROBOT YAPMAYI ÖGRENIYOR GELECEGIN MUCITLERI ROBOT YAPMAYI ÖGRENIYOR Portal : www.haberinozu.com İçeriği : Gündem Tarih : 03.01.2016 Adres : http://www.haberinozu.com/genel/gelecegin-mucitleri-robot-yapmayi-ogreniyor-h303269.html

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir?

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? 1. SINIF OKULA YARDIMCI VE SINAVLARA HAZIRLIK A TEMASI: OKUL HEYECANIM TEST-1 1. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? A) Okula gitmemiz

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Eğitim, Hayatboyu Öğrenme ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri

Detaylı

ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU :

ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU : ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU : II. ANNENİN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : UYRUĞU : MEDENĠ

Detaylı

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 21 NİSAN 2017

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 21 NİSAN 2017 HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 21 NİSAN 2017 Değerli Velilerimiz, 23 Nisan Pazar günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenimiz saat 10:30-11:30 arasında çok amaçlı salonda 2.ve 3. sınıf öğrencilerimizin hazırladığı

Detaylı

MEZUNLARIMIZIN OKULUMUZ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

MEZUNLARIMIZIN OKULUMUZ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ MEZUNLARIMIZIN OKULUMUZ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ Onur BİÇER Yüksekokulumuza 2006 yılında görevime başlamış olup 2008 yılında kazanmış olduğum muhasebe ve vergi uygulamaları (İÖ) Programını okuyup 2010 yılında

Detaylı

Takımımız Namağlup Şampiyon

Takımımız Namağlup Şampiyon Ortaokul Yıldız Erkek Takımımız Namağlup Şampiyon 2016-2017 Öğretim yılı okullar arası basketbol maçlarında mücadele eden ortaokul yıldız erkek takımımız oynadığı maçları namağlup kazanarak şampiyon oldu.

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com ÇOCUKLA VE ERGENLE ĠLETĠġĠM (Anababa eğitim semineri) Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Onursal Başkanı

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ÖZEL SAYISI

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ÖZEL SAYISI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ÖZEL SAYISI 1 Değerli Velimiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, okulumuzda yönetici,

Detaylı

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un davetiyle Bodrum a gelen Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor. Van Mustafa Cengiz Ortaokulu Mor Menekşeler

Detaylı

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR!.. SERIS.INDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

SORU-Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hangi okullarda okudunuz bugüne kadar?

SORU-Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hangi okullarda okudunuz bugüne kadar? CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İİBF ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ FURKAN AKYÜZ KİŞİSEL GELİŞİMİ ÖNEMSEYEREK KİŞİSEL GELİŞİM DERGİ VE KİTAPLARI OKUYARAK ÖZGÜVEN SORUNUMU AŞTIM VE ÖNYARGILARIMDAN

Detaylı

KAYI OKULLARI. Haftalı NİSAN Her çocuk bir fidan; hepimiz bir orman!

KAYI OKULLARI. Haftalı NİSAN Her çocuk bir fidan; hepimiz bir orman! KAYI OKULLARI Haftalı 10-14 NİSAN 2017 Her çocuk bir fidan; hepimiz bir orman! Her çocuk bir fidan; hepimiz bir orman! KAYI Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesi öğrencilerimiz, KAYI Okulları

Detaylı

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02.

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02. KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ Akademik Unvanı : OKUTMAN Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.0.975 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel : (53)

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ Kariyer Günleri kapsamında lise öğrencilerimize 14.05.2014 Salı günü tıp fakültesi tanıtımı yapıldı. Tanıtıma,TED Kayseri Koleji Vakfı yönetim kurulu üyesi Sayın Op. Dr. Suat

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI İZMİR OKULLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI İZMİR OKULLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI İZMİR OKULLARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.VELİ BÜLTENİ ANAOKULU SINIF ETKİNLİKLERİ MERKÜR Fen ve Doğa Etkinliği dersinde büyüteçlerle bire bir gözlem yaparak etkinliği tamamladılar.

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI 2016-2017 Öğretim Yılı Birinci Dönem Karne ve Ödül Töreni, 20 Ocak 2017 Cuma günü, okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin

Detaylı

TED OKULLARI İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ BÖLGESEL EĞİTİMLERİ

TED OKULLARI İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ BÖLGESEL EĞİTİMLERİ TED OKULLARI ÖĞRETMENLERİ EĞİTİMLERİ İNGİLİZCE BÖLGESEL 10.01.2015 tarihinde TED okullarında görev yapan İngilizce öğretmenlerimizin mesleki yeterliliklerini arttırmak amacıyla TED Samsun Koleji nde Bölgesel

Detaylı

SULTANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

SULTANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ SULTANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ A. AMACIMIZ Öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

Defne Öztürk: Atatürk ün herkes mutlu ve özgür olsun diye hediye ettiği bayramdır.

Defne Öztürk: Atatürk ün herkes mutlu ve özgür olsun diye hediye ettiği bayramdır. 30.10.2015 DENİZATI ndan Herkese Merhaba! Haftanın ilk günü sohbet saatimizde herkes hafta sonu neler yaptığını anlattı. Duvarda asılı olan Atatürk resimlerine dikkat çeken öğretmenimiz onu neden asmış

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάθημα: Σοσρκικά

Detaylı

EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU HAZİRAN AYI BÜLTENİ EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK KELEBEK-UĞURBÖCEĞİ GRUPLARI Değerli Velilerimiz ve Sevgili Çocuklarımız, Başlangıçlar güzeldir, bitişler zor Tanışmalar heyecanlı

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 15. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 15. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 15. VELİ BÜLTENİ Değerli Velimiz, Bir haftayı daha geride bıraktık. Öğrencilerimiz hafta boyunca sınıf çalışmalarının

Detaylı

Öğretmenleri Bilgi Paylaşım Seminerleri

Öğretmenleri Bilgi Paylaşım Seminerleri TED-MEB İngilizce Öğretmenleri Bilgi Paylaşım Seminerleri TED Genel Merkezimiz ve MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 21 Ekim 2014 tarafından imzalanan protokol kapsamında,

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

Kobe: Beşiktaş ile Görüştüm

Kobe: Beşiktaş ile Görüştüm On5yirmi5.com Kobe: Beşiktaş ile Görüştüm Amerikalı NBA yıldızı Kobe Bryant, koşullar uygun olduğu takdirde Türkiye'de ya da başka bir ülkede oynayabileceğini belirtti. Yayın Tarihi : 1 Ağustos 2011 Pazartesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...9 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...38 3 2. BÖLÜM ÖNCÜLER Necip Fazıl Kısakürek ve

Detaylı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Nejat İşler in başkanı olduğu Gümüşlükspor Kulübü Futbol Yaz Okulu nun açılışına, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yanı sıra ünlü teknik direktör Aykut Kocaman da

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 8.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 8.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 8.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, İnsan yetiştirmek başka hiç bir canlıyı yetiştirmeye benzemez.

Detaylı

AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE

AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE Portal Adres AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE : www.gorelesol.com İçeriği : Gündem Tarih : 06.10.2014 : http://www.gorelesol.com/haber/haber_detay.asp?haberid=19336 1/3 AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE 2/3 AHMET ÖNERBAY

Detaylı

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ MAYIS -2012 ÇOCUK VE KİTAP "EĞİTİM YAŞAM İÇİNDİR" 2 ÇOCUK VE KİTAP Önceleri çocuk için kitap bir oyuncaktır.

Detaylı

Karakaya: İnanmayanlar ile Bizim İşimiz Yok

Karakaya: İnanmayanlar ile Bizim İşimiz Yok Karakaya: İnanmayanlar ile Bizim İşimiz Yok Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulüp binasında, futbol şubesinde yapılan değişikler ile ilgili bir basın açıklaması düzenlendi. Düzenlenen basın açıklamasına Bodrumspor

Detaylı

BASKAN TOPRAK ISTANBUL ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ PROF. DR. YUNUS SÖ...

BASKAN TOPRAK ISTANBUL ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ PROF. DR. YUNUS SÖ... BASKAN TOPRAK ISTANBUL ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ PROF. DR. YUNUS SÖ... Portal : www.habermrt.com İçeriği : Gündem Adres : http://www.habermrt.com/3-bolge/avcilar/baskan-toprak-istanbul-universitesi-rektoru-prof-dr-yunus-soyleti-agir

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI İZMİR NESAN YERLEŞKESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI İZMİR NESAN YERLEŞKESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI İZMİR NESAN YERLEŞKESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. VELİ BÜLTENİ ARILAR OKULDA! REHBERLİK Oryantasyon haftasında anaokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak:

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 31.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 31.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 31.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Sene sonu yaklaşıyor. Aylar süren eğitim ve öğretim maratonunun

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 29.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 29.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 29.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Geçtiğimiz hafta cumartesi gününden itibaren etkinlikler

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

Benim en büyük şansım Adnan Turani gibi hem iyi bir sanatçı hem de iyi bir eğitimci atölye hocamın olmasıydı.

Benim en büyük şansım Adnan Turani gibi hem iyi bir sanatçı hem de iyi bir eğitimci atölye hocamın olmasıydı. Mehmet Güler Türkiye de yetişen resim sanatının önemli isimlerinden Mehmet Güler ile Malatya dan Almanya ya uzanan yolculuğunu, resim kariyerinde rol oynayan isimleri, Almanya yı tercih etmesinde etkili

Detaylı

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ 3.Sınıflar olarak Kayseri Bilim Merkezi ne düzenlediğimiz gezide Dünyamız ve Uzay, Maddenin Halleri gibi konularla ilgili bilgiler edindik. Eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğimiz

Detaylı

xxxxxxx ÖĞRENME RİSK FAKTÖRLERİ RAPORU

xxxxxxx ÖĞRENME RİSK FAKTÖRLERİ RAPORU xxxxxxx ÖĞRENME RİSK FAKTÖRLERİ RAPORU Test, Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın tarafından geliştirilmiştir. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve kullanılamaz. OKUL EV VE AİLE KİŞİSEL ÖĞRENME

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. VELİ BÜLTENİ ANAOKULU İLKOKUL ORTAOKUL Bu yıl, ortaokul binasının 3 ve 4. katları da dahil olmak üzere yerleşkemizin

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -ÇalıĢma takviminde yapılacak olan değiģiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalıģma

Detaylı

RÜġTÜ AKIN VAKFI BAġKANLIĞI NA ;

RÜġTÜ AKIN VAKFI BAġKANLIĞI NA ; RÜġTÜ AKIN VAKFI BAġKANLIĞI NA ; RÜġTÜ AKIN VAKFI tarafından, maddi desteğe muhtaç, baģarılı Türk gençlerine eğitimde fırsat ve imkan eģitliği vermek ve onların kabiliyetleri ölçüsünde en üst düzeyde yetiģmelerine

Detaylı

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya MOTİVASYON Nilüfer ALÇALAR 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya Motivayon nedir? Motivasyon kaynaklarımız Motivasyon engelleri İşimizde motivasyon

Detaylı