AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)"

Transkript

1 AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARI DURUMUNU TAM VE DOORU OLARAK YANSITTIOINI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN FAALIYETLERI ILE MALI VE HUKUKI DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN EDECEoINI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHOT EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOORULUdUNDAN ARACI KURUM YONETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AcIKLANMASI, FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFOLO ANLAMINA GELMEZ. 24/07/2015 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve sayih Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 sayili Araci Kurulu; larin Kamuyu Aydinlatma Esaslarina Ili;kin Tebli6inin 5 Ind maddesinin ikinci fikrasimn (b) bendi uyarinca 24/07/ 2015 tarihinde Ak Yatirim Menkul De erler A.$. tarafindan duzenlenmi;tir / Sh. 1 Taahhut

2 ICINDEKILER TAAHHUTNAME A. TANITICI BILGILER Tablo I Merkez Disi OrgUtlere (Sube, Irtibat BUrosu, Acente)Iliskin Bilgiler Tablo II /a Yetki Bel elerine lli kin BiI iler ^^ _ Tablo II/b Borsa Uvelik Tarihi ve Borsa Istanbul'da Faaliyet Gosterilen Pazar/Pivasalara Iliskin Bilgiler Tablo III Ortaklik VaDisi Tablo IV/a. Tablo_N1b. Yonetim Kurulu Uyeleri ve Gene[ MOdUr Sermave Pivasasi Faalivetleri Ile Ilaili Imza Yetkisine SahiD Sahislar Tablo V Kurucusu ve/ve a Yoneticisi lunan Yatirim Fonu/Fonlari B. HUKUKI - DURUMA ILI KIN BILGILER --- Ak Yatirim Menkul De erlera.. ve Ak Yatmm Menkul De erler A..'nin Ortaklan Yoneticileri Tablo VI/a. ve Calisanlan Hakkinda SPK, Borsa Istanbul ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yil Zarfinda U ulanan Idari Para Cezalan Tabi VI/b. Tablo VII Tablo VIII C. Tablo IX Tablo X _ Tablo XI Tablo XII Ak Yatirim Menkul De4erler A.S.'ne Borsa Istanbul ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yil Zarfinda Uvaulanan Di4er DisiDlin Cezalan Cari Ozsermavenin %5'ini Asan Davalara Iliskin Bilgiler Sermave Pivasasi Kurulu Tarafindan Ak Yatmm Menkul De4erler AS. ve Ak Yatirim Menkul Dederler A S'nin Ortaklari Yoneticileri ve Calisanlari Alevhine Son Iki Yil Zarfinda Acilan Ceza Davalara MALI DURUMA ILI KIN BILGILER 30/06/2015 Tarihli Mali Tablolara Iliskin Badimsiz Denetci GorUSU 3 0/ Tarihli Bilanco ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana HesaD GruDlarl L/ 2015 Tarihli Sermaye Yeterlilidi Tablolanna Iliskin Badimsiz Denetci Gorosu Ak Yatirim Menkul Dederler A S 'nin 15/07/2015 Tarihli Sermave Yeterlili4i Tablolara Temel YUkUmiUlUkleri Karsisindaki Durumu Tablo XIII D. Ak Yatirim Menkul De erler A..'nin Temel Serma a Yeterlili i Verilerinin Tebli He On orolen YUkUmlUlokler Karsisindaki Durumunun Degerlendirilmesi AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A S'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAKACIKLANMASINI ISTEDIGI DICER HUSUSLAR BEYAN VE IMZA / Sh.2

3 1. Araci Kurumun Ticaret Unvam AK YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$. 2. Kurulu; Tarihi Ticaret Siciline Tescil Edllldi ji Yer. Istanbul Ticaret Sicil No Merkez Adresi Sabana Center Kule 2 4. Levent /ISTANBUL 4. Ileti;im Bilgileri, Telefon No Faks No ca9ru Merkezi Internet Adresi. 'www.akyatirim.com.tr 6. E-poste Adresi 7. Kayith Olunan Vergi Dairesi Bo7azigi Kurumlar Vergi Dairesi / Sh.3 anitici Bilgiler

4 8. Merkez D.;i Orautlere ($ube, irtibat Burosu, Acente ) tli;kin Biigiler: Tablo I - Merkez Di6i O utlere Ili kin Bil iler Faaliyete Mudur/ Sorumlunun Telefon Faks Merkez Dig OrgOt Adi 1; Ili;lun izin Tarihi na Adres I Adi ve Soyadr Numarasi Numarasi Bagdat Caddesi $ubesi Bagdat Caddesi Nc 350/C Kit Sevim Serter Kadikoy/ISTANBUL Cevizlik Mahallesi, Istanbul Caddesi, No: 81/A Bakirkoy 5ubesi Bakirkoy/ISTANBUL Berna Akdag Barbaros Mahallesi, Halk Cad si, zta n. Plaza Bata Ata5ehir $ubesi ^ 69/A-69/B Ata;ehir/ISTANBUL Kutsal Ayy.ld.z ab u n met fulatiallest, o igon! Caddesi, No: 8/B Daire :1 Buyaka 2 Sitesi 2. Blok BuYaka $ubesi Umraniye/ISTANBUL Emin Altan Biket Nuruosman iye Ca esi, No:40 Kat: Nuruosmaniye $ubesi Fatih/ISTANBUL Mehmet Ertan Bilginoglu Istik al Caddesi, No:135 Kat: Taksim $ubesi Beyoglu/ISTANBUL Etem Deniz Kiyici Cmadi Mahallesi Ataturk Caddesi No: 17 8 Adana $ubesi Seyhan/ADANA Sedat Hasar '- ^ Ataturk Bulvan No: 68 A Kat: Ankara 5ubesi Cankaya/ANKARA Gazanfer Seyhan Fethiye Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvan, Bursa $ubesi No:185/A-B-C Kat: Nilufer/BURSA Kadir Girit Akdeniz Mahallesi, Fevzi Pala Bulvan No: 33/A Izmir 5ubesi Kat: Konak/iZMIR Serdar Soyuerel Ca layan Maha esi Bulent Ecevit Bulvan No: Antalya $ubesi /A Muratpa a/antalya Cemil Erten Tosun Acentelik sozle;mesi yapilan girket AKBANK T.A.$: dir. Sh.4. e ez isi rgu er

5 9. Sahip Olunan Yetki Belgesi/Belgeleri ve Borsa istanbul 'da Faaliyet Gosterilen Pazar/ Piyasalar : TABLO II/a-Yetki Bel 9 el Brine li^kin Bi^iler _ Sahip Olunan Yetki Belgeleri verilis Tarihi Sayisi Ahm Satima Aracdik Yetki Belgesi 20/04/ Halka Arza Aracilik Yetki Belgesi 20/04/ Portfoy Yetki Belgesi 20/04/ Yabrim Danu manli^i Yetki Belgesi 20/04/ Sermaye Piyasasi Araglammn Kredili Ahm, ASioa Sate; ve Odung Alma ve Verme I;lemleri Belgesi 20/04/ TUrev Araglann Alim Satimina Aracilik Yetki Belgesi Vadeli I;lem ve Opsiyon Borsasi A.5.'de Yu-rtdi5i P4yasalarda lglem Goren TUrev Araglarin Ahm Satimna Aracihk 19/03/2013 ARK/TAASA-217 (Dayandi i Varlik veya Gosterge Dikkate Almdi*inda IMKB Endekslerine veya IMKB'de I;lem Goren Menkul Kiymetlere Dayah Ti rev Araglar Harig) Kaldiragh Alim Satim I;lemleri Yetki Belgesi (Piyasa Yapicisi) 28/06/2013 ARKIKAS-26 Tablo 11/b - Borsa Uyelik Tarihi ve Borsa Istanbul 'da Faaliyet Gosterilen Pazar/Plasalara Ili;kin Bilgiler Borsa Oyes! Olunmasma Ili;kin Borsa Istanbul Yonetlm Kurulu' nun Karar Tarihi 06/01/1997 Fillen Faallyet Gosterilen Pazar ve Piyasalar Pay Piyasast Geligen I;letmeler Piyasasi Borglanma Araglan Piyasasi Kesin Alim Satim Pazan BorSlanmaAraglan Piyasasi Repo - Ters Repo Pazan vad-eliiii;lem ve Opsiyon Piyasasi / Sh.5 `Yelki Belgeleri ve Pazar-Piyasa

6 10. Ortakhk, Yonetim Yapisi ve Araci Kurumda Sermaye Piyasasl Faaliyetleri Ile Ilgili Olarak Imza Yetkisine Sahip $ahislara Ili;kin Bilgiler: Tablo III - Ortakllk Ya Isl Oita m Ticaret _ Unvam/AdL Soyadi Pay Tutan(TL) Oran AKBANK T.A , % Tolam ,00 100% Tabloya Iii;kin Agiklama: Tablo III/a - Araci Kurum Sermayesinin Doorudan veya Dolayll Olarak % 10'undan Fazlaslna Sahip Olan TUzel Ki;i Ortaklarln Ortaklik Yapisl 1. Tiizel Will Oita m Ticaret Unvam : AKBANK T.A.. Orta in Ticaret Unvam/Adi Soyadi Pay Tutan TL Oran H.O. Sabanci Ho_Idin9 A _ Di er , ,16 40,75052% 59,24948% Tolam % 2. Tuzel Ki i Orta m Ticaret Unvam : Orta m Ticaret Unvam/Ads Soyadi P^Tutan L) I Oran o/ Toplam _ 0,00 0% 3. TUzel Ki;i Orta to Ticaret Unvam : Orta^m Ticaret Unvam/Adi Soyadi Pay Tutan TL Oran To lam ^ / Sh.6

7 Tablo IV /a - Ybnetim Kurulu U eleri ve Genel MiidUr Adr ve "oath orevi Levent^ELEBIOGLU Ytlnetlm Kurulu rkam Cenk KaanGu GUR Ytlnebir Kurui yesi E ENGIN netlm Kurulu U I Ahmet Fuat AYLA YCnetim Kurulu esi Orkun UZ YOnebm Kurulu V'resi Didem Yasemin BA RIAOIK Yonetim Kumlues i Volkan ARSLAN Yonetim Kurulu U esi rut DOGMU$ Genel MUdUr Tabloya II kin A rklama : YOnetim Kurulu elerinln Atanmasina li kin Genel Kurul Karen Tesdl Tarihl TTSG1*) Ian Tarim TTSG Sayisi Tablo IV/ b - Sermaye Piyasasi Faaliyetleri tie tlgili tmza Yetkisine Sahi p hislar Ad^ve So radr _ GUrevl Haluk TURK O LM EZ ^'-- ^^' Genel MUdUr Yardimcisi Mehmet HAKIG TAMAN Genel ffodur YYardimcisi AI han -Gene! MUdUr Yardimcsi Nihan DZENss igenel - MUdur Yardimcrsi Yamann SEMIZZOOLU Denetlm Grubu Baskani Ahmet Kemal ATASOY B6I0mBa1kam SUIe man CENG Z - B610m Ba;kani Pinar AY SE ARAS -^- -- BOIUm 8a5kam Hayatl 2TORNACI BOIOm B kam Koran ABALI B6IOm BWkam Mert ULKER _ BOlUm Ba ni g Canan MertoI^ZDEMIR lum Ba m Esra GOlsOm^ZTUNA --- _ B Um Ba k^ani -^ Selahattirr Cem gl02 LU _ BOIUm ro _ Tolon Can Iat AYDOS m Ba kam Umit G LTEIdN- MUdur Erhan EIDER MUdUr Avn1 GOkhan KARAMEHMET - tmudur Em Mn YEGUL MUdUr Zeynep CANER _ MUdur Nesligul_ONYEDf6 LT MUdUr Mehmet ILGEN MOdUrrt All Sunay YETI._ MUdur U*ur SZER MUdur Korhan Tunay YAIAVA^_ i MOdOr Ebru SARI MUdur Bu in ERKMEN _ MUdur Uy4 r KURTO^LU TMOd_r_ Gazanfer SEYNAN ube MUdOrU Bema AKDA("i ube MUdOrU Kutsal AYYILDIZ. $ube MUdOrU _ Kadir GfRtr 1 $ube MUdUrU Sedat HASAR ube MOdOrii SerdarSOYUEREL ube MUdOrU Sevim SERTER 1 5ube MUdOrO Mehmet Erhan RILGINMLU - Aube 1dOrO M EmTn ltan- KMCI ube MOdUrU Emin Allan B KET be MUdUrQ Cemil Erten TOSUN ube MOduru ahinoncel YOnetici - SevimSALIK Onur _ Dtkf YOnetici YOnetici GOkge Sate AKIR F YOnetlcl Erhan MIKDAN Yonetlcl Nan- CO KUN Yonetlcl Ferha[ DEM Yonetld SUnduz AYDEM ftnetic USur KAYMN Ydnetld Erhami KUTLU YOnetld Ayhan BEYAZAY Yonetlci Burcin SIRTMS 1YOnedd_ N epeiin ZZMEN ( YOnetltl_ - _ Nur ERTUG YOnetld Fatma De a LIM YOnetid Yrd Tablo a II kin rklama: mza Slrkulerinin Tesdl ve lani mza Slrkulednin TesdITadhl T_TSG an Tarlhil _ TT_SG Sayrai T (*) TTSG: TUrklye Ticaret Sidli Gazetesi AK YATIRI E. DEd 24.07,2015 / Sh.7 Yonetim Yapisi - Imza Yetkisi

8 I 11. Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/ Fonlarma Ili;kin Bilgiler: Tablo V - Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/Fonlart YaGnm Fonunun Unvam F on K AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A urucusunun Unvam Fon Yoneticisini n.s. B TIPI Unvam DEGI$KEN FON AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.!AK PORTFOY YONETIMI A.S / Sh.8 Yatirim Fonlari

9 B. HUKUKI DURUMA ILI$KiN BILGILER 1. Son Iki Yd Zarfinda SPK, Borsa Istanbul ve Turkiye Sermaye Piyasasi Araci Kurulu;lari Birligi (TSPAKB) Tarafindan Ak Yatirim Menkul De*erler A.$.'ne ve Ak Yatirim Menkul De*erler A.$.'nin Ortakiari, Yoneticileri ve cali ;anlanna Uygulanan Idari Para Cezalan He Borsa Istanbul ve TSPAKB Tarafindan Ak Yatinm Menkul Degerier A.$.'ne Uygulanan Diger Disiplin Cezalan Tablo VI/ a - Ak Yatinm Menkul Deyerler A.S. ve Ak Yatinm Menkul De7erler A.$.'nin Ortaklan, Yoneticileri ve Cali anlan Hakkmda SPK, Borsa Istanbul ve TSPAKB Tarafindan Son lid Yd Zarfinda Uygulanan Idari Para Cezalan Uygulayan Kurum SPK Uygulanan Gersek/Tiizel A Yabnm Menkul D erler A.. -_- ere 5e ve an Para si Uygulanmasma Iii;kin Karar Tarihi / _- Idari Para Cezasi Tutan (TL) Son Dunima ili;kin Aciklama dari Para cezasi indirimli olardk odenmi Tablo VI/b - Ak Yatinm Menkul Deyerler A,!5.'ne Borsa Istanbul ve TSPAKB Tarafmdan Son Iki Yii Zarfinda Uygulanan Differ Disiplin Cezalan Uygulayan Kurum YOKTUR Konusu Disiplin Cezas. Uygu lanmasina Ili;kin Karar Tarihi SPK N in a Idraz Edilip Edilmedi i Nihai Karar / Sh.9 Hukuki Durum (1)

10 2.Ak Yatlrlm Menkul De*erler A.$.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara Ili;kin Bilgiler Tablo VII - Carl Ozsermayenin %5'ini Aran Davalara Ill;kin Bilgiler Ak Yabnm Menkul Qe erler A.$.'nin Davadaki Durumu Dave Konusu (Degeri lie birlikte) (Davah/ Davaa) Dava Asrlma Tarihi Davada Gelinen Son Yoktur ^" - - A;amamn Ozetlenmesi _,_ Yoktur Yoktur Tabloya Iligicin Asrklama $irketimizin car! Ozsermayesinin %5'ini a;mayan davalardan; a) Davah oldugu davalann sayisi 8'dir ve bunlann toplam de eri : TL dir. b) Davaa oldugu davalann sayisi l'dir ve bunlann toplam degeri TL dir. 3. Son Iki YiI Zarflnda Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan Ak Yatirim Menkul Degerler A.$. ve Ak Yatlrlm Menkul Deoerler A.$.'nin Ortaklan, YSneticileri ve cali anlarl Aleyhine A5ilan Ceza Davaaan Tablo VIII - Sermaye Piyasasr Kurulu Tarafindan Ak Yabnm Menkul De erler A.$. ve Ak Yabnm Menkul De erler A.$.'nin Ortaklan, YSneticileri ve Cah;anlan Aleyhine Son iki Yd Zarfinda Aldan Ceza Davaian Hakkmda Sus Duyurusunda Bulunulan Gersek/Tiizel Ki;i Yoktur Hakkrnda Sus Duyurusunda Bulunulan Gersek/T0zel Kl;inin Aran Kurumla Olan Ili;kisi Yoktur Sus Duyurusuna Konu Fill Yoktur Davada Gelinen Son A;amanrn Kurul Karar Tarihi Ozetlenmesi Yoktur Yoktur i -^ / Sh. 10 Hukuki Durum (2)

11 C. MALI DURUMA ILI$KIN BILGILER 1. BaOimslz DenetSi GorU leri ve Bilango ve Gelir Tablosuna Ili;kin Ana Hesap Gruplarl /06/2015 Tarihli Mali Tablolara tii;kin Ba tmstz Denet;i GorUsU Tablo IX - 30/06/2015 Tarihll Mali Tablolara tll;kin Ba tmstz Denetgi Goro;O tmsu n me onu Edlien-- 19laWTablolann - Hang Tebli e/tebli lere Gore Hazirlandi9r. Titrkire Muhasebe Standartalan Ba tmstz Denetimi Yapan Kurulu un Ticaret Onvant: Gone Ba tmstz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mil Ba Imsa Denetcl Corosti _ 1 Ocak - 30 Haziran 2015 Ara Donem Finansal Bilgilere tii;kin -- -" Smite Denetm Raporu Ak Yabnm Menkul DeJerler Anonim $irked Yonetim Kurulu'na Girl; Ak Yabnm Menkul Deoerler Anonim $irkeb'nin ($Irket) 30 Haziran 2015 tarihli iii;ikteki finansal durum tablosunun ve ayni tarihte sona eren alb aylik donemine alt Or veya zarar ve dioer kapsamli gelir tablosunun, ozkaynaklar de(ilim tablosunun ve nakit aki; ta blosu Ile onemli muhasebe politikalannin ozednin ve dloer agiklayici dipnodannin sinirli denetlmini yorotmu; bulunuyoruz. $Irket yonedmi, soz konusu are donem finansal bilgilerin Turkiye Muhasebe Standardanna uygun olarak hazirlanmasindan ve gergeoe uygun bir blgimde sunumundan sorumludur. Sorumluluoumuz, yapboima siniti denedme dayanarak sdz konusu are donem finansal bilgilere III;kin bir sonug bildlrmekdr. Smith Denetimin Kapsami Yapboimrz sinus denetlm, Sinus Baoimsiz Denetim Standardi (SBDS) 2410 "Ara Donem Fnansal Bilgilerin, I;lebnenln Yilhk Finansal Tablolannin Baoimsiz Denedmini Yuruten Denetgi Tarafindan Sinirli Ba imsiz Denetlmi"ne uygun olarak yorotolmu;tiir. Are donem finansal bilgilere III;kin smti denetim, ba$ta finans ve muhasebe konulanndan sorumlu kl$iler olmak uzere Ilgili ki;ilerin sorgulanmasi ve analltik prosedorler Ile diner sinus denetim prosedurlerinin uygulanmasindan olu;ur. Ara donem finansal bilgilerin snits denedminln kapsamr Ba imsiz Denetim Standardanna uygun olarak yapilan ve amao finansal tablolar hakkmda bir goro; blldirmek plan baoimsz denetimin kapsamina kiyasla onemli olcode dardir. Sonug olarak are donem flnansal bilgilern slits denedmi, denetim;irketinin, bir baoimsiz denetlmde belltenebilecek turn onemli hususlara v5kif olabileceolne III;kin bir govence saolamamaktadir. Bu sebeple, bir baoimsiz denedm goti;o blldlrmemekteyiz. Sonug Siniti denedmimize gore ill;ikteki are donem finansal bilgilern, tum onemli yonleriyle, TMS We uygun olarak hazirlanmadioi kanaadne varmamiza sebep olacak herhangl bir husus dikkatimizl gekmemi;tir. GUney Baoimsiz Denetm ve Serbest Muhasebed Mall Muavitik Anonim $irketl A member firm of Ernst & Young Global Limited Seta Hacioolu, SMMM Sorumlu Ortak, Ba denetgi 24 Tammuz 2015 Tabloya tli;kin AStklama: / 06/ 2015 Tarihli Bilan;o ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hall Gruplan Tablo X'da yer alan bilanso ve gelir tablosu verileri Uluslararasl Finansal Raporlama hukumlerine gore dozenlenen mall tablolar esas almmak suretiyle hazlrlanml$tlr. Tablo X - 30/06/2015 Tarihli Bilanyo ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hall Gruplari Ba tmstz Denetimden Ana He Hall Grubu Adt Ba tmstz Denetimden Geymem Gesmt; Tutart Tutan TI. I. DONEN VARLIKLAR II. DURAN VARLIKLAR III. AKTIF TOPLAMI IV. KISA VADELI BOR&LAR V. UZUN VADELt BO_RsC_LAR VI Z SERMAYE VIA. PAStF TOPIAMI VIII. DONEM KARL IX. NETD NEM 11-KARI Tabloya tli;kin AStklama: tarihli tablolar, mali tablolarln Sermaye Piyasasl Mevzuati uyannca Kurula gbnde suretiyle, forma intikal ettirilmi$tir. AK YATIRIM MEN NI

12 2. Temel Yt kumlulokler Itibarl lie 15 / 07/2015 Tarihli Sermaye Yeterli1l9i Tablolarl /07/2015 Tarihli Sermaye YeterliIi i Tablolanna ill;kin Baormsiz Denet {I GorU;U Tablo XI - 15/07/2015 Tarihli Sermaye Yeter lll$i Tablolanna Ii;kin Ba jrmsiz Denetp GSrI1 0 BA9Tw%Denatlmi Yepan Kurul un Tiwret Onvanr:GUn ea_irmsrz Denetlmve Serbert Muhaseberl Ba rmslz Dene GtlrU U Mall MU>avirlik A. : Tabloya Ili;kin Ac.klama: 2.2. Ak Yabnm Menkul Delierler A.$.'nin 15 /07/2015 Tarihli Sennaye YeterliliQi Tablolan Temel YUkumIUlOkleri Karpsmdaki Durumu SERMAYE YETERLILIOt TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABILECESit ;E$ITLI RISKLERI SERt :V, N0 :34 SAYILI "ARACI KURUMLARIN SERMAYELERINE VE SERMAYE YETERLILIOINE tlt$kin ESASLAR TEBLUOI" OLfcOTLERI CERSEVESINDE VE BELLY VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SERMAYE YETERLILIOY UYGULAMASI SERMAYE PIYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RISKINI TESPIT VE TAKIP ETMEKTE KULLANDI6I ARAGLARDAN SADECE BIRISINI TE$KIL ETMEKTEDIR. TABLODAKI VERILERIN BELLI SIR TARtHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMESI ARACI KURUM FAALIYETLERININ RISK tcermedioi ANLAMINA GELMEMEKTEDIR. SOZ KONUSU VERILERIN BELLI BIR TARIHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMEMESI ISE ARACI KURUMUN MALI DURUMUNDA SADECE TEBLIO OLSOTLERI GERcEVESINDE BIR SIHHATSIZLIK OLDU(iU ANLAMINA GELMEKTEDIR. Tablo XII - Ak Yabnm Menkul Deijerler A.$.'nin 15 /07/2015 Tarihli Sermaye Yeterliii i Tablolan Temel YUkOmIUlUkleri Kar;lsmdaki Durumu (2) T_uta)_ya d_a Mevzuata Uygunluk A.Sermaye Yetedili i LL Tabani FazlaslfU _Oran^Wa] Uygundur _ B, marl (hsermayg( ) FazlasLL_ undur C, Genel Bo anma Smin 1 % ) 130% Uygundur ^----(- ) _ -._- 154% Uygundur E. enmi Serma a Fazlasl L Woundur Tabloya tli;kin Agrklama: (2) Sermaye yeterliii l tablolan temel yukumiuluklerine III;kin detaylr asrklamalar "Arad Kurumlar Tarabndan DUzenlenecek Kamuyu Aydinlabna Formu" nun "Sennaye Yeterlill}I Tablolan Temel YUkUmIUlUklerine Ili;kin Acuklamalar " bdlumunde yer almaktadlr. (3) 15/07/ 2015 tarihi itiban Ile $irketlmlzin sahip oldu $u yetkl belgelerine karphk gelen Carl asgarl oz'lermjq tan [y060. L'dir / Sh.12/ AK YATIRIIdJ im Sermaye Yetediligi Tablosu (1)

13 Tablo XIII - Ak Yatnrm Menkul DEQjerler A.$.'nin Temel Sermaye Yeterlili*i Verilerinin TebliO lie ngorolen YUkQmIUflkler Kar;ismdakl Durumunun De*eriendir lmesi A. Araci Kurumun Temel Sennaye Yeterlili}i Verilerinin Tamamen/gsmen Tebli6Ile 8ngorulen; Tamamen Uygundur YUkOrniOlUklere Tamamen Kismen Uyyun plop 9!T ad r. B. Tebha ie Onaarulen Yukumiuluklere Ay kmh A km iklar Olusmussa; B3] HangI Yukumlulu2Se Aylunh m Orta a ikb i ve A kmh in nanly ada Orani_{"kZ khan YUkumlulu a A_ fi m Ortaya ikb Tugs L _ya da Orarn 62)AnhkjAykmhklann Ortaya sikmasmdaki Neden Nedenler: C,. AykmhklAylynhklann Giderilmesi Igin Alinan Tedbirler. Tabloya fli;kin Aciklama: SERMAYE YETER TABLOLARITEMELY K ML LUKLE NE tlt$ktn A;IKLAMALAR A;a}ida yer alan agklamalar Araci Kurumlar Tarafindan Duzenlenecek Kamuyu Aydinlatma Formunun C 2.2. Bolumunde yer alan Tablo XII'deki sermaye yeterlili}i sonuslannin daha iyi anlasdabilmesini teminen verilmektedir. 1) Sermaye Yeterllliol Tabanr: Seri:V, No:34 saydi Araci Kurumlann Sermayelerine ve Sermaye Yeterlili}ine Ili$kin Esaslar Teblityi uyarinca sermaye yeterlilit)i tabani, ozsermayeden duran varhklar ve III;kill ki;i ve kurumiardan olan alacaklann indirlimesl suretiyle bulunan tutan ifade eder. Ayni Tebli}ln 8 inci maddest uyannca araci kurumlann sermaye yeteriili ji tabanlan; sahip olduklan yetki belgelerine tekabul eden asgari ozsermayelerl, risk karsddji toplami ve dei)erleme gununden anceki son us ayda olu;an faaliyet giderleri kalemierinin herhangi birinden az olamaz. 2) Asgarl Ozsermaye : Ozsermaye, Seri:V, No:34 saydi Teblio uyannca, adenmi; sermaye, emisyon primi, yeniden de*erleme deer arts fonu, yasal yedekler, state yedekleri, ozel yedekler, ola anusto yedekler, dicer yedekler ve net donem kan/zaran kalemleri toplammdan gesmi; ydlar zarannin dusulmesi suretiyle hesaplanan tutan fade eder. Asgarl ozsermaye yukumiulucu, araci kurumlann sahip olduklan yetki belgelerine gore sahip olmak zorunda olduklan ozsermayenin asgari tutanni ifade eder. Anilan tutar Serl:V, No:34 saydi Tebli61n 7 ind maddesi uyannca her yd Kurul tarafindan belidenir. Asgari 6zsermaye fazlasi ise, araci kurumun ozsermayesinin asgari 6zsermaye tutarini a;an kismini ifade eder. 3) Genel Borslanma Srnrn : Seri:V, No:34 sayih Tebli jln 9 uncu maddesi uyannca, araa kurumlarin bilansoda yer alan turn kisa ve uzun vadeli borslan toplami, sermaye yeteriilii)i tabanlannin 15 kabni a;amaz. 4) Llkidite YUkOmiUiU*U: Seri:V, No:34 saydi Tebli ln 10 uncu maddesi uyarinca, araa kurumlar en az kisa vadeli borglan kadar danen varlik bulundurmak zorunda olup, likidite orani donen varliklann kisa vadeli borslara bolunmesi suretiyle elde edilir. Anilan oran 1'den kusuk olamaz. 5) Asgarl Odenml; Sermaye: Seri:V, No:34 sayih Teblioln 7 nd maddest uyarinca araa kurumlann asgari 6zsermaye tutannin en az %251 kadar adenml5 veya pkanlmi; sermayeye sahip olmalan zorunluluiunu ifade eder / Sh.13 lj Sermaye Yeterliligi Tablosu (2)

14 D. AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.' NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDIt`I DIdER HUSUSLAR Bulunmamaktadir / Sh.14 I / r Ek Acikiamalar

15 MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHILINDE BU FORMDA YER ALAN BILGlLERIN GER4,EdE UYGUN OLDUdUNU VE FORMUN $IRKETIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA IL!$KIN CAR! DURUMUNU TAM VE DO6RU OLARAK YANSITTIOINI BEYAN EDERIZ. Yetkili Imzalar Ak Yatirim Menkul De jerler A.$. YSnetim Kurulu Uyesi Ak Yatirim Menkul De jerler A.$. Genel MUdUr0 Adi Soyadi EyUp ENGIN Adi Soyadi Mert ERDO6MU$ Gorevi IYonetim Kurulu Uyesi GSrevi Genel MOdiir Imza AK IM L 4N Unvan Yonetim Kurulu Uy Ci r van Genel MUdur Adres Sabana Center Kule 2 4. Levent 34330/Istanbul Adres Sabana Center Kule 2 4. Levent 34330/Istanbul / Sh.15 Beyan ve Imza

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 )

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI

Detaylı

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) (*) NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BU NUN İLAN TARİHİ İTİBARİ İLE NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE IHRACAT KREDi BANKASI (TURK EXIMBANK) A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EXIMBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN D(1ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN D(1ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN D(1ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BAHAR MENKUL DEGERLER TIC.A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 06/07/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı

09/10/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

09/10/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) zc JPMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus, Ohio - Istanbul TUrkiye $ubesi'nin 09/10/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) 3PMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus,

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu Şirket Genel Bilgi Formu İletişim Bilgileri İşletme Adı Merkez Adresi İnternet Adresi AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Detaylı

30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI (TURK EXIMBANK) A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EXIMBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$. YdNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI TTIBARI ILE

Detaylı

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ARAP TURK SANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN FLAN TARIHf ITIBARI ILE

Detaylı

30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) AKTIF YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA AKTIF YATIRIM BANKASI A S FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ACAR MENKUL DE(ERLER A.$ YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURIQYE HALK BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

REFERANS MENKUL DEdERLER A.S.'NiN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

REFERANS MENKUL DEdERLER A.S.'NiN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) REFERANS MENKUL DEdERLER A.S.'NiN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) REFERANS MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI

Detaylı

TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 29/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 29/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 29/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2016 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2016 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2016 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.4. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ALKHAIR CAPITAL MENKUL DE(ERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

EURO FINANS MENKUL DE (`,ERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

EURO FINANS MENKUL DE (`,ERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) EURO FINANS MENKUL DE (`,ERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) EURO FINANS MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

5EKERBANK T.A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

5EKERBANK T.A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) 5EKERBANK T.A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) $EKERBANK T.A.$. YONETiM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHi ITIBARI ILE $EKERBANK T.A.$.'NIN

Detaylı

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAYILGAN MENKUL DEaERLER TICARETI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

X TRADE BROKERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

X TRADE BROKERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) X TRADE BROKERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) X TRADE BROKERS MENKUL DEOERLER FORMUNUN A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

OSMANLI MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) OSMANLI MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) OSMANLI MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI

Detaylı

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'NIN 25/06/2015 TARIHLII ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 'YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

INVEST-AZ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O.'NUN 31/01/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O.'NUN 31/01/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O.'NUN 31/01/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) KATILIM BANKASI AS. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE KATILIM

Detaylı

$EKERBANK T.A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

$EKERBANK T.A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) $EKERBANK T.A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) $EKERBANK T.A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI 1TIBARI ILE $EKERBANK T.A.$.'NIN

Detaylı

SARDIS MENKUL DE(ERLER A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

SARDIS MENKUL DE(ERLER A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SARDIS MENKUL DE(ERLER A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SARDIS MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI

Detaylı

CAMI$ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 07/05/ 2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

CAMI$ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 07/05/ 2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CAMI$ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 07/05/ 2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CAMI$ MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 31/03/2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

GSD YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 31/03/2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 31/03/2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ilan TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

PASHA YATIRIM BANKASI A.$. 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

PASHA YATIRIM BANKASI A.$. 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) PASHA YATIRIM BANKASI A.$. 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) PASHA YATIRIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARSHI itibari ILE

Detaylı

BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NiN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NiN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NiN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEdsERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEdsERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEdsERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU

Detaylı

PASHA YATIRIM BANKASI A.$.

PASHA YATIRIM BANKASI A.$. PASHA YATIRIM BANKASI A.$. 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) PASHA YATIRIM BANKASI AS. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI itibari ILE PASHA

Detaylı

ASYA YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ASYA YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ASYA YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ASYA YATIRIM MENKUL DSERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

GLOBAL MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI

GLOBAL MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI GLOBAL MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOGRULUGUNDAN ARACI KURUM YONETIM KURULU

Detaylı

ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INFO YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INFO YATIRIM A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE INFO YATIRIM

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN 31/03 / 2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN 31/03 / 2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN 31/03 / 2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

02.06.2016 / Sh.1 Taahhut

02.06.2016 / Sh.1 Taahhut YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 31/03/2016 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER. A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN I LAN TARIHI

Detaylı

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ALE DEUTSCHE BANK

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) OYAK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

CM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

CM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CM MENKUL DEGERLER A.S. YdNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN 30.09.2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN 30.09.2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN 30.09.2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) BAHAR MENKUL DEGERLER TIC.A., 4. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) CITIBANK A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) CITIBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE CITIBANK A.$.'N!N SERMAYE

Detaylı

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

ASYA YATIRIM MENKUL DEdaERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARINLI

ASYA YATIRIM MENKUL DEdaERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARINLI ASYA YATIRIM MENKUL DEdaERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARINLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ASYA YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

RABOBANK A.S.'NIN 11/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DI)ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

RABOBANK A.S.'NIN 11/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DI)ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) RABOBANK A.S.'NIN 11/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DI)ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) RABOBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ttibari ILE RABOBANK A.$.'NIN SERMAYE

Detaylı

30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

30/09/ 2017 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

30/09/ 2017 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) SOCIETE GENERALE (SA) PARIS, MERKEZI FRANSA,ISTANBUL TURKIYE MERKEZ $UBESI'NIN 30/09/ 2017 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) SOCIETE GENERALE (SA) PARIS, MERKEZI FRANSA,

Detaylı

31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T.C. ZIRAAT BANKASI A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T.C. ZIRAAT BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$.'NIN 17/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$.'NIN 17/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$.'NIN 17/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

WESTLB AG MERKEZI DUSSELDORF ISTANBUL MERKEZ SUBESI'NIN 30/06/ 2012 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

WESTLB AG MERKEZI DUSSELDORF ISTANBUL MERKEZ SUBESI'NIN 30/06/ 2012 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) WESTLB AG MERKEZI DUSSELDORF ISTANBUL MERKEZ SUBESI'NIN 30/06/ 2012 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) WESTLB AG MERKEZI DUSSELDORFISTANBUL MERKEZ $UBESI YUNETIM KURULU

Detaylı

TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 02.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 02.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 02.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 17/07/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 17/07/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 17/07/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ilan TARIHI

Detaylı

BGC PARTNERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 23/01/ 2016 TARIHLI

BGC PARTNERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 23/01/ 2016 TARIHLI BGC PARTNERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 23/01/ 2016 TARIHLI 1 RACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BGC PARTNERS MENKUL DEaERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

BURGAN YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BURGAN YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BURGAN YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BA$KENT MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 30/09/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 30/09/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 30/09/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

PRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI

PRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI PRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) PRIM MENKUL DEGERLER A..$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI I

Detaylı

TURK EKONOMI BANKASI A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURK EKONOMI BANKASI A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EKONOMI BANKASI A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EKONOMI BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

TAIB YATIRIMBANK A.$.'NIN 31/12/2014 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TAIB YATIRIMBANK A.$.'NIN 31/12/2014 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TAIB YATIRIMBANK A.$.'NIN 31/12/2014 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TATS YATIRIMBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHi ITIBARI ALE TAIB

Detaylı

ULUKARTAL KAPITAL MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 15 / 01 / 2015 TARIHLI

ULUKARTAL KAPITAL MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 15 / 01 / 2015 TARIHLI ULUKARTAL KAPITAL MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 15 / 01 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ULUKARTAL KAPITAL MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EKONOMI BANKASI A.S. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ilan TARIHI ITIBARI

Detaylı

TURKIYE HALK BANKASI A.$.' NIN 30/09/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE HALK BANKASI A.$.' NIN 30/09/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE HALK BANKASI A.$.' NIN 30/09/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE HALK BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) ARAP TURK BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI!LE ARAP

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) T.C. ZIRAAT BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

20/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

20/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TASFIYE HALINDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 20/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TASFIYE HALINDE THE ROYAL BANK

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.$.'NIN 02/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ALTERNATIFBANK A.$.'NIN 02/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) 'NIN 02/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) YONETiM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI ATIBARI ile 'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ile SINIRLI

Detaylı

$EKER YATIRIM MENKUL DE(`,ERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

$EKER YATIRIM MENKUL DE(`,ERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) $EKER YATIRIM MENKUL DE(`,ERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) $EKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 07/10/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı

TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 31/03/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 31/03/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 31/03/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EKONOMI BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

ANADOLUBANK A.$.'NIN 31/03/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ANADOLUBANK A.$.'NIN 31/03/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ANADOLUBANK A.$.'NIN 31/03/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ANADOLUBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE ANADOLUBANK A.$.'NIN

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN 30.09.2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ltibari ILE

Detaylı

YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2015 TARIHLI

YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2015 TARIHLI YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.!. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SANKO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SANKO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

ING BANK A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ING BANK A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ING BANK A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ING BANK A.$. YUNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI ITIBARI ALE ING BANK A.!$.'NIN

Detaylı

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.5.'NIN 30/09/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.5.'NIN 30/09/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.5.'NIN 30/09/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

TURKISH BANK A.$.' NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

TURKISH BANK A.$.' NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) TURKISH BANK A.$.' NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) TURKISH BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN FLAN TARIHI ITIBARI tle TURKISH BANK

Detaylı

BURGAN BANK A.$.'NIN 30/09/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

BURGAN BANK A.$.'NIN 30/09/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BURGAN BANK A.$.'NIN 30/09/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BURGAN BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHS STIBARI ILE BURGAN BANK A.$.'NSN

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu Şirket Genel Bilgi Formu Contact Information Title Head Office Address Web-site AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SABANCI

Detaylı

DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 31 / 12 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 31 / 12 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 31 / 12 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA TURKIYE is BANKASI FORMUNUN ilan TARIHI ITIBARI ILE TURKIYE

A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA TURKIYE is BANKASI FORMUNUN ilan TARIHI ITIBARI ILE TURKIYE N TURKIYE i$ BANKASI A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA TURKIYE is BANKASI FORMUNUN ilan TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

HEDEF MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/2009 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

HEDEF MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/2009 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) HEDEF MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/2009 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) HEDEF MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARiHi

Detaylı

TEKSTIL BANKASI A.$.'NIN

TEKSTIL BANKASI A.$.'NIN 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE TEKSTiL BANKASI A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU WWW.referansmenkul.com.tr www.primetrade.com.tr Referans Menkul Değerler AŞ. Tescilli Markası İÇİNDEKİLER: A-

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) METRO YATIRIM MENKUL DES,ERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. Giriş ING Portföy Yönetimi A.Ş., 12 Haziran 1997 tarihli, 4309 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilerek kurulmuştur.

Detaylı

EURO FINANS MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

EURO FINANS MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) EURO FINANS MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) EURO FiNANS MENKUL DEaERLER A.$. YONETiM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TAKSIM YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI

TAKSIM YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI TAKSIM YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) TAKSIM YATIRIM A.S. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI MBARI ILE TAKSIM

Detaylı

RABOBANK A.S.'NIN 02/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

RABOBANK A.S.'NIN 02/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) RABOBANK A.S.'NIN 02/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) RABOBANK A.S. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE RABOBANK A.$.'NIN SERMAYE

Detaylı