222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili Görüş ve Öneriler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili Görüş ve Öneriler"

Transkript

1 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili Görüş ve Öneriler Bu yazı; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi nin okul öncesi eğitimle ile ilgili bölümleri konusunda aşağıda isimleri yer alan AÇEV Erken Çocukluk Eğitimi Danışma Kurulu Üyeleri nin görüş ve önerilerini de kapsamaktadır. AÇEV Erken Çocukluk EğitimiDanışma Kurulu Üyeleri: Prof. Dr. Berrin Akman Prof. Dr. Sevda Bekman Prof. Dr. Sibel Güneysu Prof. Dr. Tanju Gürkan Prof. Dr. Nergis M. Güven Prof. Dr. Gelengül Haktanır Prof. Dr. Ayla Oktay Prof. Dr. Belma Tuğrul Prof. Dr. Fulya Temel Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Başkent Üniversitesi Eğitim fakültesi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi (e) Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü (e) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı (e)) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi 1. Okul öncesi eğitim tüm çocukların eşit fırsatla okula başlaması için çok önemlidir. Nöröbilim, ekonomi ve davranışsal bilimlerde yapılan son araştırmalar sonucunda çocuğun gelişiminde 0-6 yaş döneminin en kritik dönem olduğu konusunda hemfikir olunmuştur. Erken yaşlarda beyin gelişiminin deneyimlere dayalı olduğu ve bu deneyimlerin insanın yaşamı boyunca sağlığını, öğrenmesini ve davranışlarını belirlediği saptanmıştır. PISA 2009 a Türkiye den katılan 15 yaşındaki öğrenciler arasında bir yıl ya da daha az okul öncesi eğitim alanların ortalama puanı, hiç okul öncesi eğitim almayanlara göre 42 puan daha yüksektir.türkiye de okul öncesi eğitim alan çocukların okula her anlamda daha hazır başladıkları için daha uzun süre eğitim ortamında kaldığı, çoğunun üniversiteye gittiği ve daha yüksek statülü işlerde çalıştığı araştırmalarla saptanmıştır 1. Okul öncesi eğitimin maliyetleri ile yararlarını karşılaştıran bir başka çalışmaya göre ise, okul öncesi eğitimin yararları maliyetinin 6-7 katıdır. Türkiye de çocuklara bir yıllık okul öncesi eğitim sunulmasının aile gelirlerini 8% artıracağı, yoksul aile sayılarını %11 düşüreceği ve kadın istihdamının %9 artmasında etkili olacağı hesaplanmıştır. 2 Okul öncesi eğitimin tüm çağ nüfusuna zorunlu 1 Kağıtcıbaşı, Sunar, Bekman, Cemalcılar, Erken Müdahalenin Erişkinlikte Süren Etkileri, Dünya Bankası, Türkiye: Gelecek Nesiller için Fırsatların Çoğaltılması, Türkiye de Kadınların İşgücüne Katılımı,2010 1

2 olarak sağlanamaması, okullaşma süreçlerine hazırlık açısından alt sosyo-ekonomik düzeyden gelen çocukların aleyhine, onarılması güç eşitsizlikler oluşturmaktadır. 2. Dünyada okul öncesi eğitimin zorunlu olduğu birçok ülke bulunmaktadır. Avrupa da Polonya, Lüksemburg, Macaristan, Letonya, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Bulgaristan da okul öncesi eğitim zorunludur. 3 İsviçre de kantonların yarısından çoğunda okul öncesi eğitim iki sene için zorunludur. 4 Ayrıca Avrupa daki pek çok ülkede okul öncesi eğitimde okullulaşma oranları% 90 ların üstündedir. 5 Orta ve Güney Amerika da Arjantin, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Meksika, Panama, Peru, Uruguay ve Venezüella da okul öncesi eğitim zorunludur. 6 UNESCO bu ülkeleri örnek göstererek zorunlu okul öncesi eğitimin okullaşmaya katkıda bulunacağının altını çizmektedir. 7 Ayrıca, Avustralya nın Batı Avustralya eyaleti de 2013 ten itibaren zorunlu okul öncesi eğitimi uygulamaya koymaktadır Türkiye de neden okul öncesi eğitim zorunlu eğitim kapsamına alınmalıdır? Okul öncesi eğitim zorunlu eğitim kapsamında olmadığı için MEB e bağlı anaokulları ve anasınıfları giderlerini karşılayabilmek için ailelerden TL arasında değişen aylık ücret alınmaktadır. Okul öncesi eğitimin ücretli olması en fazla ihtiyaç duyan kitlelerin bu eğitimden yararlanmasını engellemekte ve bu durum da toplumda fırsat eşitliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ve AÇEV in yılları arasında yürüttüğü Okul Öncesi Eğitimde Beslenme Projesi kapsamında; 21 ilde Milli Eğitim Müdürlükleri ile birlikte ihtiyaçlar doğrultusunda tespit edilen okullardaki ana sınıflarında 45,000 çocuğa beslenme desteği verilmiş ve ailelerden ücret alınmamıştır. Bu illerde okul öncesi eğitime katılımda ortalama olarak %17,8 oranında artış olduğu görülmüş, bu artış bazı illerde %60 oranlarına yükselmiştir. Bu konuda hazırlanan rapor yetkililere sunulmuştur. Öte yandan, okul öncesi eğitim zorunlu eğitim kapsamına alınmadığı sürece hizmetin devamlılığı garanti altına alınamamakta, eğitim politikalarında ve yatırımlarında önceliklendirilmeme riski taşımaktadır. Şu anda okul öncesi eğitim sisteminde 32,516 kadrolu ve 15,814 sözleşmeli öğretmen bulunmaktadır. Okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınmaması, yeni eğitim yatırımları ile beraber özellikle sözleşmeli öğretmenler için kaynak ayrılmasını engelleyebilir ve bu durumda okul öncesi eğitimden yararlanan çocuk sayısı düşebilir. Bu nedenlerden dolayı son beş yıldır önemli kazanımlar elde ettiğimiz okul öncesi eğitim politikasında sürekliliği sağlayacak ve ilköğretim politikaları ile eşgüdümlü olacak düzenlemelerin faydalı olacağına inanmaktayız. 3 Eurydice, Key Data on Education in Europe, 2012, sayfa TheSwissEducation Server, 5 Eurydice, Key Data on Education in Europe, 2012, sayfa UNESCO, PolicyBrief on EarlyChildhood, March UNESCO, Makinfthe Case For A Year of CompulsoryPre-PrimaryEducationForAllChildren 8 Batı Avustralya Eğitim Bakanlığı, 7/?page=1&tab=Main#toc1 2

3 4. Dünyada 209 ülke arasında sadece 31 ülkede çocuklar 5 yaşında okula başlamaktadır. 9 Geri kalan 178 ülkede ise çocuklar okula 6 ya da 7 yaşında gitmektedir.bu ülkeler arasında Avrupa dan sadece İngiltere ve İrlanda bulunmaktadır. İlköğretime başlama yaşı 5 olan gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde 3-4 yaş çocuklarının okul öncesi eğitimden yararlanma oranları %80 in üzerindedir. Çocukların erken yaşlarda okula başladığı ülkelerde örneğin İngiltere de programlar, sınıf ortamları ve öğretmenlerin kullandıkları yöntemler çocuğun zorlanmadan 1-2 yıl içerisinde okuma yazmayı öğrenmesine fırsat verecek şekilde önceden düzenlenmiş ve öğretmenler buna uygun olarak eğitim almışlardır. Bireysel eğitim ön plandadır. Çocuğun öğrenirken herhangi bir örselenmeye uğramasını önlemek için gerekli hazırlıklar yapılmış ve esnek yaklaşımlar benimsenmiştir. Okula başlama kriterlerine bakıldığında ise ülkelerin nüfus yapısına, ekonomik durumuna, iklim ve coğrafi koşullarına, çocuğa verilen değere, çocuğun özelliklerine göre değiştiği görülmektedir. 5. Çocukların 5 yaşında (60-72 ay) ilköğretime başlaması pedagojik açıdan sakıncalıdır. Çocuklar gelişimsel olarak ilköğretime hazır olduklarında okula başlamalıdırlar. İlköğretime hazırlık önemli bir kavramdır. Bunun için çocuklar okula başlamadan önce en az bir yıl okul öncesi eğitim almalıdırlar. 5 yaşındaki çocukların büyük bir oranı henüz ilköğretime hazır ya da okuma-yazma becerilerini edinebilecek durumda değillerdir. Ayrıca ülkemizde bu yaş grubundaki çocuklardan çok azı okul öncesi eğitim almış durumdadır. Anaokuluna ya da anasınıfına gitmeden ilköğretime başlayacak çocuklar ise risk altında bulunmaktadır. Okul öncesinde özellikle bilişsel becerilerin desteklenmesi ve ilköğretim yıllarında okuma yazma öğrenmek matematiksel işlemleri yapabilmek için gerekli olan sözel ve sayısal becerilerin çocuklara kazandırılması hedeflenmektedir. Çocukların sayısal becerilerinin, rakamları tanıma, yön kavrama, sıralama, eşleme, hikayeyi anlama ve kurgusuna göre sıralama becerilerinin kendi yaşlarına uygun bir eğitimle desteklenmesi önemlidir. Tüm bunlar çocuğun ilköğretime başladığında okula ve uygulanacak müfredata uyumunu, çabuk öğrenme becerisini ve akademik başarısını sağlayacaktır. Gerekli becerileri edinerek okula hazır başlayan çocuklar okul ortamındaki beklentileri daha kolay karşılayacaklardır. İlköğretim yıllarında okumayı ve yazmayı öğrenmek ve matematiksel işlemleri yapabilmek için gerekli sözel ve sayısal becerilerin çocuklara kazandırılması ancak okul öncesi eğitimle gerçekleşir. Ayrıca, çocukların giyinme - soyunma, tuvalet, temizlik, yemek gibi özbakım becerilerinin gelişmesi için de bu dönemde destek verilmektedir. Beş yaşında çocuklar, henüz somut işlemler dönemine geçmedikleri için 1 inci sınıfta onlardan beklenen okuma-yazma, basit sayısal değerlendirme ve işlemleri yapabilme gibi temel becerileri kazanabilecek bilişsel düzeyde değillerdir. Müfredatı değiştirmek çözüm gibi düşünülse de bunu yapmak ilköğretimin 1 inci sınıfına ait olmayan okul öncesi eğitim becerilerini 1. sınıfa taşıma ve 1. sınıfta etkinlikle kazandırabildiğimiz becerileri ise bir yıl erteleme durumunu ortaya çıkaracaktır. Ayrıca, içerik açısından model haline 9 Australia, Cook Islands, Myanmar,New Zealand, Niue, Samoa,Tokelau,Tonga, Anguilla, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados,Belize, Bermuda,British Virgin Islands, Cayman Islands, Dominica, Grenada, Montserrat,Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago,Gibraltar, Ireland, Malta, United Kingdom, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Mauritius (UNESCO, 2011) 3

4 gelecektir. Böyle bir sistem, bilimsel açıdan sakıncalı ve anlaşılmaz bir bölünmeyi de oluşturacaktır. 6. Okul öncesi eğitim zorunlu olursa köy ve mezrada yaşayan çocukları da okul öncesi eğitim kapsamına almak mümkün olabilecektir. Alt komisyonun özellikle köy ve mezrada altyapı yetersizliği sebebiyle kanun kapsamına almadığı okul öncesi eğitimin, alternatif modellerin uygulanması ile tüm çocuklara verilmesi mümkündür. Milli Eğitim Bakanlığı nın UNICEF ve Avrupa Birliği desteğiyle 2009 yılından bu yana yürüttüğü 16,8 milyon bütçesi olan 36 aylık Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi, özellikle dezavantajlı bölgelerde, farklı koşullara sahip ailelerin çocuklarının erişebileceği, alternatif okulöncesi eğitim modelleri oluşturmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda 1995 yılından itibaren Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile AÇEV işbirliğinde uygulanan Anne Çocuk Eğitim Programı, annelerin eğitim almasını sağlayarak ev-merkezli bir okulöncesi eğitim programını başarıyla hayata geçirerek anne ve çocuk ikilisinin eğitim almasını sağlamıştır. Bu modelin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hızla yaygınlaştırılması sağlanabilir. Burada önemli olan eşit fırsatı sağlamak adına okul öncesi eğitimi tüm çocuk ve ailelere ücretsiz sağlamaktır. 7. Okul öncesi eğitim ve ilköğretim arasında öğretmen, sınıf düzeni ve müfredat açısından çok önemli farklar bulunmaktadır. Anaokulları ya da anasınıflarında uygulanan öğretim programları, öğretmenlerin aldıkları eğitim, fiziksel ortam ve kullanılan eğitim materyalleri ilköğretimden farklıdır. Anaokulları çocukları ilköğretime hazırlamaktadır ve çocukların okul hayatına kolay geçişleri için çok önemli bir kademe oluşturmaktadır. Çocuğun beş yaşında okula başlatılması halinde mevcut koşulların değiştirilmesi,çocuğun başarılı olması için gerekli düzenlemelerin yapılması önemlidir.bu düzenlemeler, okul programlarının yenilenmesini, okul ve sınıf ortamlarının bu çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmesini, öğretimin küçük grup veya bireysel yapıya dönüşmesini,bununla birlikte öğretmenlerin bu yaş çocuklarının özellikleri hakkında bilgilendirilmelerini dolayısı ile öğretmen eğitimi programlarının da değişmesini gerekli kılmaktadır. Aynı zamanda sınıf sayılarının 25 i aşması halinde mutlaka yardımcı öğretmen atanması ve ailelere eğitim verilerek aile katılımının eğitim sürecinin bir parçası haline getirilmesi de gerekmektedir. Bunlar eğitim uzmanları ile yapılması gereken,uzun süreli ve kapsamlı çalışmalardır. Hatırlanacak olursa, Türkiye geçmişte de böyle bir uygulamayı kısa zamanda gerçekleştirmeyi denemiş ancak uygulamalar başarılı olmamıştır. O dönemde Altı Yaş Uygulaması olarak adlandırılan, aylık çocukları ilkokula başlatan bu uygulamada aileler, okullar, öğretmenler ve çocuklar için yeterli hazırlık yapılamamış, yeni ders programları ancak II. Yarı yıldan sonra hazırlanabilmiş ve bu sırada pek çok aile çareyi çocuklarını okuldan almakta bulmuştur. Bu uygulamadan ne yazık ki en çok o yıl okula erken başlatılan yani aylık çocuklar zarar görmüştür. 4

5 8. İlköğretim yaşı 5 yaşa indirilmek isteniyorsa önce 4 yaş (48-60 ay) grubunda okul öncesi eğitimde okullaşma oranını %100 e çıkarmak gerekmektedir. Yasanın bu haliyle yürürlüğe girmesi halinde 2006 doğumlu ve 2007 doğumlu yaklaşık 2.5 milyon çocuk ilköğretime başlayacaktır. Bu çocuklardan yaklaşık 1.5 milyonunun herhangi bir okul öncesi eğitim almadan diğer bir deyişle okula hazır olmadan okula başlayacak olmaları aileleri açısından büyük endişe kaynağıteşkil etmektedir. Çünkü bu 1,5 milyon çocuğun okulda başarısız olma riskleri yüksektir. Bu risk çocukların tüm eğitim hayatı boyunca devam edecek ve yükseköğretime geçişlerinde ve yetişkin hayatlarında etkili olabilecektir. Okul öncesi eğitime %100 ulaşma hedefinde gecikme yaşanması her yıl ne yazık ki yüzbinlerce çocuğun akranlarından dezavantajlı bir konumda hayata başlaması anlamına gelmektedir. Yukarıda sıraladığımız tüm bilgiler ışığında Türkiye de 5 yaş grubu (60-72 ay) için okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınmasının ve bu şekilde en ihtiyaç sahibi kitlelerin de ücretsiz olarak bu eğitime ulaşma teminatına erişmesinin Türkiye deki eğitim kalitesini de olumlu yönde etkileyeceğini düşünmekteyiz. Bilimsel verilerin bize göstermiş olduğu tüm gerçekler ışığında ve dünyada gelişen erken yaşlarda eğitime yatırım yapma eğilimleri doğrultusunda Türkiye nin de aynı şekilde bir yöntem benimsemesi ve okul öncesi eğitime yatırım yapması önemlidir ve önceliklendirilmelidir. Bu nedenle, Bakanlığın son 5 yılda üzerinde önemle durduğu okul öncesi eğitimde %100 okullaşma hedefinin yaş grubu daha da aşağıya çekilerek 4 yaş için de benimsenmesi düşünülmelidir. Bu konuda sürekliliği sağlamak açısından aynı tür bir politika ile erken yaşlara gidilmesi orta ve uzun vadede toplumsal ve ekonomik gelişme açısından çok faydalı olacaktır. 5

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ VE 4+4+4 DÜZENLEMESİ

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ VE 4+4+4 DÜZENLEMESİ POLİTİKA RAPORU GİRİŞ 4 ERİŞİLEBİLİRLİK 5 ÖDENEBİLİRLİK 14 NİTELİK 18 4+4+4 DÜZENLEMESİ VE OKULÖNCESİ EĞİTİME ERİŞİM 27 4+4+4 DÜZENLEMESİ VE OKULÖNCESİ EĞİTİMDE NİTELİK 29 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM:

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ VE 4+4+4 DÜZENLEMESİ

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ VE 4+4+4 DÜZENLEMESİ POLİTİKA RAPORU ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ VE 4+4+4 DÜZENLEMESİ Eğitimin ilk basamağını oluşturan okulöncesi eğitim gömleğin ilk düğmesidir ve kamunun eşitlikçi ve nitelikli eğitim sağlayabilmesi için bu ilk

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

Neden 60 ayını dolduran çocuklar ilköğretim 1. Sınıfa başlatılmamalıdır?

Neden 60 ayını dolduran çocuklar ilköğretim 1. Sınıfa başlatılmamalıdır? 5.1.1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında ODTÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Görüşü Yasa tasarısında ülkemizde

Detaylı

Bölüm II - Erken Çocukluk Eğitimi

Bölüm II - Erken Çocukluk Eğitimi 8 Türkiye de Temel Eğitimde Kalite ve Eşitliğin Geliştirilmesi: Zorluklar ve Seçenekler Bölüm II - Erken Çocukluk Eğitimi A. Giriş 18. Erken çocukluk gelişimi (EÇG) politikaları kavramının bir parçası

Detaylı

Politika Belgesi. Erken Yaşlarda Çocuk Refahı ve Kadın İstihdamı MOLSS T.R. MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY

Politika Belgesi. Erken Yaşlarda Çocuk Refahı ve Kadın İstihdamı MOLSS T.R. MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY Erken Yaşlarda Çocuk Refahı ve Kadın İstihdamı Politika Belgesi T.R. MINISTRY OF FAMILY AND SOCIAL POLICIES MOLSS T.R. MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY T.R. MINISTRY OF FAMILY AND SOCIAL POLICIES

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Editörler: Prof. Dr. Servet Özdemir Prof. Dr. Hasan Bacanlı Murat Sözer TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ

Detaylı

RAPOR. seta YAPISAL SORUNLAR VE ÖNERİLER. Bekir S. Gür - Zafer Çelik TÜRKİYE DE MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ

RAPOR. seta YAPISAL SORUNLAR VE ÖNERİLER. Bekir S. Gür - Zafer Çelik TÜRKİYE DE MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ TÜRKİYE DE MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ seta RAPOR SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Ekim 2009 TÜRKİYE DE Millî Eğitim Sistemi YAPISAL SORUNLAR VE ÖNERİLER Bekir S. Gür - Zafer

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN

Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ DERSİ ÖDEVİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN AMAÇLARI, YAPISI,

Detaylı

2010-2011 Faaliyet Raporu

2010-2011 Faaliyet Raporu 2010-2011 Faaliyet Raporu İçindekiler 1 - Kısaca AÇEV 2 - Amacımız, Strateji ve Eğitim Yaklaşımımız, Hedeflerimiz 4 - AÇEV in Programlarının Uygulandığı İllerimiz ve Yabancı Ülkeler 6 - Başkan ın Mesajı

Detaylı

Erken Çocukluk Bakım ve Eğitim Hizmetleri Paneli

Erken Çocukluk Bakım ve Eğitim Hizmetleri Paneli Erken Çocukluk Bakım ve Eğitim Hizmetleri Paneli 20 Nisan 2015, İstanbul Destekleyen Kurum: ERKEN ÇOCUKLUK BAKIM VE KEİG Yayınları Dizisi: Derleme ERKEN ÇOCUKLUK BAKIM VE İSTANBUL, 20 NİSAN 2015 Hazırlayan:

Detaylı

ERG RAPORLARI. eğitim izleme raporu 2013

ERG RAPORLARI. eğitim izleme raporu 2013 ERG RAPORLARI eğitim izleme raporu 2013 e itim izleme raporu 2013 Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çalışmalarını iki öncelikli amaç doğrultusunda sürdürüyor. Bunlardan ilki, kız ve erkek tüm çocukların hakları

Detaylı

Eğitim Sektörü Raporu. Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr

Eğitim Sektörü Raporu. Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr Eğitim Sektörü Raporu Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr Haziran 2014 Eğitim sektörünün analizi amacıyla hazırlanmış olan bu rapor, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin uzman kadrosunca

Detaylı

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME TÜRKÇE SÖZLEŞMENİN 44. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR İLK İLERLEME RAPORUNUN EK RAPORU TÜRKİYE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ULUSAL İLK

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu 2010 Yılı Faaliyet Raporu Mart 2011 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamuda denetimin esas fonksiyonu; hataları önlemek, risk ve zayıflıkları belirlemek, iyi

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÖNERİ: MAHALLE KREŞLERİ 1 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Mart 2009 1 Bu araştırma Açık Toplum Vakfı'nın desteği ile kamuoyuna

Detaylı

ERG RAPORLARI. türkiye eğitim sisteminde eşitlik ve akademik başarı araştırma raporu ve analiz

ERG RAPORLARI. türkiye eğitim sisteminde eşitlik ve akademik başarı araştırma raporu ve analiz ERG RAPORLARI türkiye eğitim sisteminde eşitlik ve akademik başarı araştırma raporu ve analiz türkiye eğitim sisteminde eşitlik ve akademik başarı araştırma raporu ve analiz ERG, Anne Çocuk Eğitim Vakfı,

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-6-2 1. Basım, Kasım 2009 Copyright 2009, TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Bu kitabın

Detaylı

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

ÖNSÖZ Nimet ÇUBUKÇU Millî Eğitim Bakanı

ÖNSÖZ Nimet ÇUBUKÇU Millî Eğitim Bakanı 2009 2009 ÖNSÖZ Teknolojik, ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanan hızlı değişim ve dönüşümlerle ifade edilen küreselleşme süreci; bireyleri, kurumları, ülkeleri derinden etkilemeye

Detaylı

eğitim izleme raporu 2012

eğitim izleme raporu 2012 eğitim izleme raporu 2012 e itim izleme raporu 2012 Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çalışmalarını iki öncelikli amaç doğrultusunda sürdürüyor. Bunlardan ilki, kız ve erkek tüm çocukların hakları olan kaliteli

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Eğitim ve Kültür

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Eğitim ve Kültür Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Eğitim ve Kültür Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bu politika notu, TEPAV EPRI, AB Çalışma Grubu Koordinatörü Derya Sevinç in başkanlığında, araştırmacılar

Detaylı

The Effect of Mother-Child Education Program which is One of the Early Childhood Education Programs on Cognitive Development of Six Age Children *

The Effect of Mother-Child Education Program which is One of the Early Childhood Education Programs on Cognitive Development of Six Age Children * Elementary Education Online, 6(2), 234-248, 2007. İlköğretim Online, 6(2), 234-248, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Mother-Child Education Program which is One of the Early

Detaylı

Herkes İçin Eğitim (EFA) Küresel İzleme Raporu. Dünya Rayında mı?

Herkes İçin Eğitim (EFA) Küresel İzleme Raporu. Dünya Rayında mı? Herkes İçin Eğitim (EFA) Küresel İzleme Raporu 2002 Dünya Rayında mı? İzleme Raporu (Sf. 12-13) Özet Bu rapor öğrenme fırsatları hakkındadır. Raporun başlıca amacı, eğitimle ilgili avantajların çocuklar,

Detaylı

2. Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi

2. Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi 1. Giriş Toplumumuza sunulan eğitim hizmetleri, eğitim gereksinimlerinin çoğunlukla gerisinde kalmaktadır. Sonuçları resmi olarak açıklanan en son nüfus bilgilerine göre yaş ortalaması 28,3 olan ülkemizde,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRK EĞİTİM VE KÜLTÜR SİSTEMİNİN LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRK EĞİTİM VE KÜLTÜR SİSTEMİNİN LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRK EĞİTİM VE KÜLTÜR SİSTEMİNİN LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Nazan Çiydem ŞADİOĞLU 1 ÖZ Türk eğitim sektörü son yıllarda bazı standartları oluşturmak adına gelişim

Detaylı

Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi

Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi ALL CHILDREN IN SCHOOL BY 2015 Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi TÜRKİYE ÜLKE RAPORU Mart 2012 Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi Bu rapor Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti UNICEF 2011-2015 Ülke

Detaylı

PISA 2012 ULUSAL ÖN RAPORU

PISA 2012 ULUSAL ÖN RAPORU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 1 S a y f a PISA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME PROGRAMI HAZIRLAYANLAR HÜSEYİN HÜSNÜ YILDIRIM SELDA YILDIRIM MEHMET İKBAL

Detaylı