AVRUPA BĠRLĠĞĠ MÜKTESEBATININ KKTC NDE ASKIYA ALINMASININ YARATTIĞI VEYA YARATACAĞI SORUNLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BĠRLĠĞĠ MÜKTESEBATININ KKTC NDE ASKIYA ALINMASININ YARATTIĞI VEYA YARATACAĞI SORUNLAR"

Transkript

1 AVRUPA BĠRLĠĞĠ MÜKTESEBATININ KKTC NDE ASKIYA ALINMASININ YARATTIĞI VEYA YARATACAĞI SORUNLAR KONUŞMACI: Prof.Dr.Kamuran REÇBER Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Devletler Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

2 GİRİŞ 1 Kıbrıs-Avrupa Topluluğu/Birliği ilişkileri Kıbrıs Cumhuriyeti nin kuruluşunun hemen sonrasına rastlamaktadır yılında Kıbrıs Cumhuriyeti ile İngiltere arasında Tercihli Ticaret Anlaşması imzalanmıştır. Belirli mallar üzerindeki gümrük vergilerinin indirilmesini amaçlayan Anlaşma ile İngiltere, Kıbrıs tan ihraç edilen ürünler için önemli bir pazar durumuna gelmiştir. İngiltere nin Topluluğa tam üye olmak için tarihinde başvuruda bulunması üzerine Kıbrıs Cumhuriyeti, toplam ihraç ürünlerinin %72 sini oluşturan en önemli ihraç pazarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle, Kıbrıs Cumhuriyeti nin de Topluluğa tam üyelik başvurusunda bulunması gündeme gelmiştir. Başvuruya Kıbrıs Türkleri de olumlu yaklaşmıştır yılında Kıbrıs Cumhuriyeti Topluluğa ortaklık anlaşması yapılması gayesiyle başvuruda bulunmuştur yılında iki toplum arasında yaşanan sorun nedeniyle, bu tarihten itibaren Topluluk ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında yapılan müzakerelere Türk toplumunun katılması mümkün olamamıştır.

3 GİRİŞ 2 Rumların tek başına Topluluk ile yaptığı müzakereler sonucunda, Topluluk ile Kıbrıs Arasında Bir Ortaklık Kuran Anlaşma, tarihinde Brüksel de imzalanmış ve Anlaşma tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşma ile gümrük birliğine ulaşmak için gümrük tarifelerinin ve diğer sınırlamaların kademeli olarak kaldırılması öngörülmektedir. Yapılan çeşitli yardımlar ve geçilen dönemlerin ardından tarihinde Kıbrıs ile Topluluk arasında Gümrük Birliği tesis edilmiş ve tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur tarihinde Kıbrıs Rum Yönetimi, bütün Kıbrıs adına Topluluğa tam üyelik için başvuruda bulunmuştur. Kıbrıs Türk tarafı, yapılan başvurunun hukuka uygun olmadığı yönünde yoğun itiraz ve eleştiriler getirmiş ve başvurunun reddedilmesi gerektiğini savunmuştur. Bu itiraz ve eleştirilere karşın, Komisyon, Haziran-1993 tarihinde Konsey e vermiş olduğu görüş ile başvuruyu uygun bulmuştur tarihlerinde Yunanistan da yapılan Korfu Zirvesi nde Kıbrıs ın başvurusu ile ilgili gelişmelerin değerlendirilmesi ve AB ne kabul edilmesi için müzakerelerin hızlandırılması yönünde karar alınmıştır tarihinde Almanya da gerçekleştirilen Essen Zirvesi nde ise yapılacak ilk genişlemenin Kıbrıs ı da içereceği vurgulanmıştır tarihli Lüksemburg Zirvesi nde ise Kıbrıs ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılması yönünde karar alınmıştır. Alınan karar üzerine, tarihinde AB-Kıbrıs arasında tam üyelik müzakereleri başlamıştır. Yapılan müzakereler sonucunda tarihi itibarıyla Kıbrıs, AB ne tam üye olmuştur.

4 GİRİŞ AB nin tarihinde genişlemesi ve Kıbrıs Rum Kesimi (KRK) nin üyeliği; Ortaklık mevzuatının bu devletlere teşmil edilmesi.

5 AB Müktesebatının KKTC nde Askıya Alınması tarihilerinde Kopenhag ta toplanan AB Konseyi Zirvesi Sonuç Bildirgesi nin 10, 11 ve 12 No lu Prg. ları Kıbrıs sorununa veya Kıbrıs ın AB ne tam üyeliğine ilişkindir. Kopenhag Zirvesi Sonuç Bildirgesi nin 10 No lu Prg. ı, AB tarafından Kıbrıs Rum Yönetimi muhatap alınarak Kıbrıs ın AB ne tam üye olarak alınmasına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

6 AB Müktesebatının KKTC nde Askıya Alınması 2 Kopenhag Zirvesi Sonuç Bildirgesi nin 10 No lu Prg. ında, Kıbrıs Rum Yönetimi muhatap alınarak Kıbrıs ile katılım müzakerelerinin tamamlanması ile birlikte, Kıbrıs ın (Kıbrıs Rum Kesimi nin) AB ne yeni bir üye devlet olarak kabul edileceği benimsenmiştir. Böyle olmakla birlikte, birleşik bir Kıbrıs ın (veya sorunun çözümlenmiş haliyle bir Kıbrıs ın), AB ne tam üye olarak katılmasının AB tarafından tercih edildiği vurgulanmıştır. Bu anlamda, AB Konseyi, BM Genel Sekreteri nin önerileri temelinde, Kıbrıs sorununun tarihine kadar taraflar arasında yapılacak kapsamlı görüşmeler çerçevesinde çözümlenmesinin gerektiğini belirtmiştir. Bu çerçevede de sorunun çözümüne yönelik taraflar arasındaki görüşmelerin somut bir sonuç çıkarabilecek şekilde kararlılıkla sürdürülmesinin gerektiği vurgulanmıştır.

7 AB Müktesebatının KKTC nde Askıya Alınması 3 Kopenhag Zirvesi Sonuç Bildirgesi nin 11 No lu Prg. ında ise, AB Konseyi, Kıbrıs sorununun AB nin temel kuruluş ilkelerine uygun olarak çözümlenmesini ve bu çözüm koşullarının AB ile yapılacak Katılım Andlaşması nda yer almasını arzuladığını belirtmiştir. Kıbrıs sorununun çözümlenmesi halinde, Komisyon un önerileri temelinde, AB Bakanlar Konseyi, Kıbrıs Türk Kesimi nin de durumunu göz önünde bulundurarak, Kıbrıs ın AB ne adapte edilmesi konusundaki kararını oybirliği ile tesis edeceğini vurgulamıştır. Kopenhag Zirvesi Sonuç Bildirgesi nin 12 No lu Prg. ında ise, Kıbrıs sorununa ilişkin taraflar arasında bir çözümün bulunamaması halinde, Kıbrıs Rum Yönetimi muhatap alınarak Kıbrıs ın AB ne tam üye olarak alınmasının şekil ve şartları düzenlenmiştir. AB Konseyi, Kıbrıs sorununa ilişkin çözümün sağlanamaması halinde, Komisyon un önerisi temelinde oybirliği ile aksini kararlaştırmadıkça, AB müktesebatının Ada nın kuzey kısmına (yani KKTC devlet ülkesine) uygulanmasını askıya aldığını karara bağlamıştır. Bu bağlamda, AB Bakanlar Konseyi, Komisyon u Kıbrıs Hükümeti ile danışma halinde, Kıbrıs ın kuzey kısmının ekonomik kalkınmasının desteklenmesinin ve AB ne yakınlaştırılmasının yol ve yöntemlerini incelemeye davet etmiştir.

8 KIBRIS RUM KESĠMĠ NĠN AB NE TAM ÜYE OLARAK ALINMASI 1 KRK, tarihinde imzalanan Katılım Andlaşması gereğince AB ne tam üye olmuştur tarihinde imzalanan ve üye devletler ile on üye adayı devlet tarafından iç hukuklarının gerektirdiği prosedüre göre onaylanan Katılım Andlaşması na ekli 10 No lu Protokol de Kıbrıs a ilişkin çeşitli düzenlemeler benimsenmiştir. Bunları şu şekilde aktarabiliriz: Akit Taraflar, BM Genel Sekreteri nin göstermiş olduğu çabayı desteklediklerini ve bu doğrultuda konuya ilişkin olarak BM Güvenlik Konseyi tarafından tesis edilen kararlara uygun olarak, Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulmasını tekrar teyit ederek; Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti nin kontrol sağlayamadığı bölgelerde müktesebatın uygulanmasının askıya alındığını belirterek; Kıbrıs sorununda bir çözüm bulunur bulunmaz bu askıya alma durumuna derhal son verileceğini vurgulayarak; AB nin, temel aldığı ilkelere uygun olarak, soruna yönelik bir çözüm bulma konusunda yardıma hazır olduğunu belirterek; Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti nin efektif kontrol sağlayacağı bölgelerin belirlenmesinin gerekliliğini vurgulayarak; Kıbrıs ın AB ne tam üyeliğinden tüm Kıbrıslıların yararlanacağını belirterek ( ) aşağıdaki maddelerde uyuşmuşlardır:

9 KIBRIS RUM KESĠMĠ NĠN AB NE TAM ÜYE OLARAK ALINMASI 2 1. Md.: 1. Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti nin efektif kontrol sağlayamadığı Kıbrıs Cumhuriyeti bölgelerinde müktesebat askıya alınmıştır Prg. ta belirtilen askıya alma durumunu, Komisyon un önerisi üzerine, Konsey oybirliği ile kaldırmaya karar verir. 2. Md.: Konsey, Komisyon un önerisi üzerine, oybirliği ile, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti nin efektif kontrol sağladığı bölgeler ile 1. Md. de belirtilen bölgeler arasına sınır çekmede AB hukuku düzenlemelerinin hangi koşullarda uygulanacağını belirler Md. ye uygun olarak müktesebatın uygulanmasının askıya alınması süresince, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda nın egemenlik bölgeleri ile ilgili Protokol ün ekinin IV No lu kısmının uygulanmasında, 1. Md. de belirtilen bölgelerle Birleşik Krallık ın doğu egemenlik bölgeleri arasındaki sınır, Birleşik Krallık ın egemenlik bölgelerinin dış sınırlarının bir parçasını oluşturur nitelikte kabul edilecektir. 3. Md.: 1. İşbu Protokol deki hiçbir şey, 1. Md. de belirtilen bölgelerdeki ekonomik kalkınmayı sağlayacak önlemlerin alınmasına engel oluşturmaz. 2. Bu tür önlemler, Katılım Andlaşması nda benimsenen koşullarda, Kıbrıs Cumhuriyeti nin diğer tüm kesimlerinde, müktesebatın uygulanmasına engel oluşturamazlar. 4. Md.: Çözüm halinde, Konsey, Komisyon un önerisi üzerine oybirliği ile hareket ederek, Kıbrıs Türk Toplumu nu göz önünde bulundurarak, Kıbrıs ın AB ne katılımı ile ilgili uyum koşullarına karar verir.

10 KIBRIS RUM KESĠMĠ NĠN AB NE TAM ÜYE OLARAK ALINMASI 3 Türkiye KRK nin AB üyeliğine itiraz etmiştir. Kullanılan Argümanlar (Zürih-Londra Andlaşmaları ve Kıbrıs Anayasası); 1959 Londra ve Zürih Andlaşmaları : Kıbrıs Cumhuriyeti nin Temel Yapısı; Md. 8: Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısının, Türkiye ve Yunanistan ın birlikte katıldığı ittifaklara ve uluslararası kurumlara Kıbrıs Cumhuriyeti nin de katılması dışında, EK- 1 de belirtilen savunma, güvenlik konuları ve dış işleriyle ilgili herhangi bir yasa veya karara karşı, ayrı ayrı veya birlikte kullanılmak üzere nihai veto hakları olacaktır Garanti Andlaşması : Md. 1: Kıbrıs Cumhuriyeti, her ne şekilde olursa olsun herhangi bir devletle kısmen veya bütün olarak siyasi veya ekonomik bir birliğe girmemeyi taahhüt eder. Md. 2: Yunanistan, İngiltere ve Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti nin diğer herhangi bir devlet ile gerek birleşmesini gerek Ada nın taksimini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak gerçekleştirmeye yardım ve teşvik edici bir amacı olan tüm hareketleri kendi yetki ve ilgileri oranında önlemeyi üstlenirler Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası: Md (a): Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Muavini, Temsilciler Meclisi nin aşağıdaki konular ile ilgili herhangi bir kanun veya kararına veya onun herhangi bir kısmına karşı kesin veto hakkına, ayrı ayrı veya müştereken, sahiptirler: Yunanistan Krallığı nın ve Türkiye Cumhuriyeti nin ikisinin birden katıldığı milletlerarası teşekküller ve ittifak anlaşmalarına Cumhuriyetin katılması müstesna olmak üzere, dışişleri..

11 Kıbrıs ta Referandum Kıbrıs sorununun çözümü için Annan Planı doğrultusunda tarihinde yapılan referandumda KRK nde olumsuz KKTC de olumlu sonuç çıkmıştır. Bu konuda AB nin tutumu? Kıbrıs Tüzüğü

12 KIBRIS TÜZÜĞÜ 1 AB Bakanlar Konseyi tarafından, KKTC ni de kısmen izolasyondan kurtaracak nitelikte bir Kıbrıs Tüzüğü benimsenmiştir. Bu Tüzükte öngörülen düzenlemeler ve uygulamaya konulacak önlemler tam anlamıyla işletilememiştir yılı itibarıyla mali konulara ilişkin KKTC ne yardımların yapılması öngörülmesine rağmen, özellikle tarihinde ABAD tarafından alınan önkarar gereğince Güney Kıbrıs Rum Kesimi tarafından tasdik edilmiş belgelere dayanmayan KKTC menşeli tarım ürünlerinin KKTC nden AB üyesi devletlerin ülkelerine doğrudan ticaret mahiyetinde engellenmesiyle, KKTC ekonomik olarak olumsuz bir duruma düşmüştür. Konuya ilişkin olarak, tarihinde Annan Planı nın yapılan referandum sonucunda Güney Kıbrıs Rum Kesimi tarafından reddedilmesi neticesinde, KKTC nin izolasyonuna son vermek ve ekonomik kalkınmasını teşvik etmek gayesiyle, dönemi için 259 milyon euro luk bir mali yardım paketi AB Komisyonu tarafından önerilmiştir yılının Haziran ayında gündeme getirilen bu paketin, KKTC ile AB üyeleri arasında doğrudan ticarete izin veren bir tüzük ile birlikte kabul edilmesi öngörülmüştür.

13 KIBRIS TÜZÜĞÜ 2 Böyle olmakla birlikte, özellikle Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Yunanistan ın yoğun çabalarıyla tarihinde, AB üyesi devletlerin dışişleri bakanlarının katıldığı Genel İşler Konseyi, KKTC ne yönelik mali yardım tüzüğünü, doğrudan ticaret tüzüğünden ayrı bir şekilde onaylamayı tercih etmiştir. Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı AB Bakanlar Konseyi Tüzüğü nü değiştiren tarihli ve 389/2006 sayılı AB Bakanlar Konseyi Tüzüğü, kısmen de olsa KKTC nin ekonomik durumuna olumlu etki oluşturmuştur. Ancak, yukarıda belirttiğimiz gibi AB Bakanlar Konseyi nin KKTC ne ilişkin doğrudan ticaret tüzüğü henüz kabul edilmemiştir. Bu Tüzüğün kabulüne ilişkin AB bünyesinde yapılan çalışmalar 2010 yılı itibarıyla henüz sonuçlanmamıştır.

14 KIBRIS TÜZÜĞÜ 3 Bu Tüzüğün kabul edilmemesi konusunda Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi AB bünyesinde muhalif bir tutum sergilemeyi sürdüreceklerdir. Lizbon Andlaşması düzenlemeleri ile kabul edilen AB nin İşleyişine İlişkin Andlaşma nın ilgili düzenlemelerine istinaden türeme norm mahiyetindeki bu Tüzüğün kabul edilmesi beklenmektedir (Ancak AP Hukuk Komisyonu nda tarihinde yapılan görüşmede bu tüzük için olumsuz bir karar çıkmıştır). Özelikle Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye nin liman ve havaalanlarını ortaklık mevzuatı kapsamında Ek Protokol e istinaden kendisine yönelik açması halinde, KKTC ile AB arasında doğrudan ticaret yapılması hususuna muhalefet etmeyeceğini belirtmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, Ek Protokol ün Türkiye tarafından yürürlüğe konulması halinde, KKTC açısından AB üyesi devletlerin ülkelerine doğrudan ticareti öngören tüzüğün AB hukuk düzeninde mutlaka kabul edileceği anlamına gelmemektedir. Bu durumda öncelikle bu tüzüğün AB tarafından benimsenmesi beklenmelidir.

15 AB Müktesebatının Askıya Alınmasının Sonuçlanması Bu husus Kıbrıs sorununun çözümüne bağlıdır. Türkiye tarafından Ek Protokol ün onaylanmaması müktesebatın askıya alınmasına son vermeye engel midir?

16 Ek Protokol e Neden Ġhtiyaç Duyulmaktadır? 1 Ortaklık mevzuatını AB nin yeni üyelerine teşmil etmek gayesiyle Ek Protokollerin yapılması ve usulüne göre yürürlüğe konulması gerekmektedir. Fakat, tarihi itibarıyla AB nin kabul ettiği isimle Kıbrıs Cumhuriyeti AB ne üye olunca, akdedilecek Ek Protokol e Kıbrıs Cumhuriyeti nin (bizim açımızdan Güney Kıbrıs Rum Kesimi nin) de taraf olması gündeme gelmiştir. Bu husus da aşağıda irdeleyeceğimiz gibi Türkiye tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti nin tanınması sorununu gündeme getirmiş ve KKTC nin konumuna ilişkin de tartışmalara yol açmıştır.

17 Ek Protokol e Neden Ġhtiyaç Duyulmaktadır? 2 AB, Türkiye den Güney Kıbrıs Rum Kesimi (AB ne göre Kıbrıs Cumhuriyeti) de dâhil olmak üzere AB üyesi devletler arasındaki ikili ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde ilerleme kaydetmesini istemektedir. Aslında, bu husus AB tarafından sıkça gündeme getirilmektedir. Konuya ilişkin olarak, tarihli AB Konseyi Brüksel Zirvesi Sonuç Bildirgesi nin 19 No lu Prg. ı, Türkiye açısından son derece önemli bir düzenlemeyi içermektedir. Bu paragrafta AB Konseyi, Türkiye nin, yeni AB üyesi devletlerin katılımını dikkate alarak, Ankara Anlaşması nın uyarlanmasına dair protokolü imzalamak yönündeki kararını memnuniyetle karşıladığını belirtmiştir. Brüksel Zirvesi nin yapıldığı esnada Türkiye, Ankara Anlaşması nın AB nin yeni üyelerine uyarlanması konusunda bir deklarasyon yayımlamıştır. Bu deklarasyonun bir kısmını AB Konseyi, Brüksel Zirvesi nin 19 No lu Prg. na şu şekilde almıştır: Türk hükümeti, Ankara Anlaşması nın uyarlanmasına ilişkin Protokol ü AB nin mevcut kompozisyonu açısından gerekli olan uyarlamalardan sonra ve katılım müzakerelerinin fiilen başlamasından önce imzalamaya hazır olduğunu teyit eder.

18 Ek Protokol e Neden Ġhtiyaç Duyulmaktadır? 2 Aslında, bu deklarasyon yalın haliyle dikkate alındığında ve hiçbir olguya veya soruna bağlanmadığında, deklarasyonun problem yaratıcı nitelikte olduğu iddia edilemez. Ancak AB nin, tarihinde Güney Kıbrıs Rum Kesimi ni muhatap alarak Kıbrıs ı Kıbrıs Cumhuriyeti ismiyle tam üye olarak kendi bünyesine alması, bu deklarasyonun ilgili düzenlemelerini sorgulamayı gerektirmektedir. Öyle ki, Ankara Anlaşması nın uyarlanmasına ilişkin Protokol ün taslağında imzacı veya akit taraf olarak Kıbrıs Cumhuriyeti de yer almaktadır.

19 Ek Protokol ün Türkiye Tarafından Yürürlüğe Konulması veya Onaylanması Zorunluluğu Var mıdır? 1 Ek Protokol ün Türkiye tarafından yürürlüğe konulması ortaklık mevzuatının bir gereği olmaktadır. Zira yukarıda vurguladığımız gibi AB nin her genişleme sonrası ortaklık mevzuatına taraf kılınabilmesi için bu tür Protokollere ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, burada asıl sorgulanması gereken husus, Ek Protokol ün iç hukukumuz gereğince onaylanmasının zorunlu olup olmadığıdır. Çünkü 1982 Anayasası nın 90. Md. si ve 244 sayılı yasa, bazı uluslararası andlaşmaların veya genel tabirle işlemlerin iç hukukumuz itibarıyla uygun bulma yasası gerekmeksizin yürürlüğe konulmasına imkân tanımaktadır. Bu anlamda, Ek Protokol ün iç hukukumuz itibarıyla yürürlüğe konulmasında uygun bulma yasasının gerekli olmadığı görüşünü savunmaktayız.

20 Ek Protokol ün Türkiye Tarafından Yürürlüğe Konulması veya Onaylanması Zorunluluğu Var mıdır? 2 Zira, 1982 Anayasası nın uluslararası andlaşmaları uygun bulma kenar başlığını taşıyan 90. Md. sinin 1. Prg. ı, her ne kadar prensip olarak Türkiye nin uluslararası hukuk süjeleriyle akdettiği uluslararası hukuk işlemlerinin (andlaşma, protokol vb.) iç hukuk itibarıyla (Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından uygun bulma yasası ile onaylanması) onaylanmasını öngörse de bu maddenin 3. Prg. ı dikkate alındığında Ek Protokol için bu türden bir prosedürün gerekli olmadığı tespit edilebilecektir. Bahsi geçen maddenin 3. Prg. ı itibarıyla, uluslararası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticarî, teknik veya idarî andlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından uygun bulunması zorunluluğu bulunmamaktadır.

21 Ek Protokol ü Yürürlüğe Koymak Kıbrıs Cumhuriyeti ni Tanıma Anlamına mı Gelir? 1 Ek Protokol, eğer, gerekli prosedürler ve akit tarafların iç hukuklarının öngördüğü aşamalar tamamlandıktan sonra yürürlük kazanacaktır. Burada sorgulanması gereken husus şudur: akit taraflardan birisi Kıbrıs Cumhuriyeti olduğuna göre, Türkiye nin bu Protokol ü iç hukukunun öngördüğü prosedüre göre onaylaması ve onay belgesini uluslararası hukuk kurallarına göre tevdii etmesinin neticesinde, Kıbrıs Cumhuriyeti ni tanımış olur mu? Bu soruyu uluslararası hukuk açısından cevaplamak gerekir. Bu anlamda uluslararası hukukta tanımaya ilişkin benimsenen kuralları kısaca hatırlatmakta ve bu kuralların konumuzla ilintili olanları incelemekte yarar vardır. Uluslararası tanıma konusu geniş ve karmaşıktır. Bu nedenle konuyu dağıtmamak gayesiyle sadece konuyla ilgili kuralları ele almaya çalışacağız.

22 Ek Protokol ü Yürürlüğe Koymak Kıbrıs Cumhuriyeti ni Tanıma Anlamına mı Gelir? 2 AB Dönem Başkanı İngiltere Ek Protokol ü Temmuz 2005 te imzalayarak bir mektupla birlikte Türk tarafına iletmiş ve Türkiye de, Ek Protokol ü tarihinde imzaladıktan sonra, Kıbrıs Cumhuriyeti ni tanımadığını beyan eden bir deklarasyon da ekleyerek aynı şekilde mektup yoluyla Protokol ü AB Dönem Başkanlığına göndermiştir. Ek Protokol ün imzalı haliyle gönderilen deklarasyon Türkiye tarafından tek taraflı olarak tesis edilmiştir. Bu nedenle, bu deklarasyon tek taraflı bir işlemdir. Diğer taraflarca bu deklarasyon benimsenmediği için Ek Protokol ün bir parçası/bütünleyeni sayılamaz. AB Bakanlar Konseyi de tarihinde benimsediği karşı deklarasyon ile bunu kamuoyuna açıklamıştır. Sorun bu haliyle uluslararası hukuk açısından de jure ve de facto bir devleti tanımanın ötesinde, üstü örtülü bir biçimde tanıma iradesinin gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgilidir.

23 Ek Protokol ü Yürürlüğe Koymak Kıbrıs Cumhuriyeti ni Tanıma Anlamına mı Gelir? 3 Bir devletin diğer uluslararası hukuk süjesini tanıma iradesini açıklama biçimi iki şekilde olabilir. Birincisi açık tanıma, ikincisi ise üstü örtülü tanımadır. Türkiye, Ek Protokol de yer alan Kıbrıs Cumhuriyeti terimini benimsemediğini beyan etmektedir. Bu durumda, açık bir tanıma söz konusu olmayacaktır. Asıl sorun, Ek Protokol de yer alan Kıbrıs Cumhuriyeti terimi ile Türkiye nin üstü örtülü bir tanımayı gerçekleştirip gerçekleştirmediği ile ilgilidir. Bu anlamda, üstü örtülü tanımada, açıkça bir deklarasyon yapılmamakla birlikte, tanıma konusunda kuşku yaratmayacak şekilde tanıyan devlet ile tanınan devlet arasında bir eylem gerçekleştirilmekte veya bir işlemin tesis edilmektedir. Uygulamada üstü örtülü tanıma olarak benimsenen yöntemler, aksi öngörülmediği sürece, genellikle şunlar olmaktadır:

24 Ek Protokol ü Yürürlüğe Koymak Kıbrıs Cumhuriyeti ni Tanıma Anlamına mı Gelir? 4 1. Herhangi bir çekince konulmadan ikili andlaşma yapılması; 2. Diplomasi ilişkileri kurulması; 3. Yeni devletin Konsolosuna exequatur (özel buyrultu) verilmesi; 4. Bağımsızlık törenlerine resmi temsilci gönderilmesi; 5. Yeni devletin yalnızca devletleri üye olarak kabul eden bir uluslararası örgüte üyeliği veya temsili için olumlu oy kullanması. Ayrıca şu hususların da üstü örtülü bir tanıma olmayacağı uluslararası hukukta genel olarak kabul görmektedir: 1. Aynı uluslararası konferansa katılma; 2. Çok taraflı bir andlaşmaya taraf olma; 3. Tanıma konusunda görüşmeler yapılması; 4. Diplomasi temsilcileri dışındaki temsilciler aracılığıyla temas kurulması; 5. Ticari ilişkiler kurulması. Burada belirttiğimiz bu hususlardan bazılarının tanımayı gerektirdiği veya tanımayı sağladığı da ileri sürülebilir. Bu konuya ilişkin tartışma veya görüşlere girmeden, asıl sorunu irdelemek yerinde olacaktır.

25 Ek Protokol ü Yürürlüğe Koymak Kıbrıs Cumhuriyeti ni Tanıma Anlamına mı Gelir? 5 Üstü örtülü tanımayı gerektirebilecek olgulardan birisi olarak sunduğumuz herhangi bir çekince konulmadan ikili andlaşma yapılması hususunun, konuyla ilintili olduğu iddia edilebilir. Ancak, Ankara Anlaşması nın uyarlanmasına ilişkin Protokol ü tam anlamıyla ikili bir andlaşma kategorisine koyamayacağımız gibi, çok taraflı bir andlaşma olarak da benimseyemeyiz. Zira, akit taraflardan biri Türkiye olmasına rağmen, diğer akit tarafların tekliğinden bahsetmek mümkün gözükmemektedir. Ek Protokol bu haliyle tam anlamıyla iki taraflı bir akit olamamaktadır. Ek Protokol ü, aynen Ankara Anlaşması ve Katma Protokol gibi karma nitelikte bir uluslararası hukuk işlemi olarak kabul etmek gerekir. Zira, Ek Protokol e bir yandan Türkiye diğer yandan AB adına AB Bakanlar Konseyi ve üye devletler taraf olmaktadır. Ek Protokol ü iki veya çok taraflı bir uluslararası hukuk işlemi değil de karma nitelikte bir uluslararası hukuk işlemi olarak benimsediğimize göre, yukarıda genel olarak verdiğimiz olgular veya durumlar incelemeye çalıştığımız tanıma sorununa tam anlamıyla cevap oluşturamamaktadır.

26 Ek Protokol ü Yürürlüğe Koymamanın KKTC Açısından Doğurabileceği Sonuçlar 1 Türkiye, her ne kadar Kıbrıs Rum Kesimi ni muhatap alarak Kıbrıs Cumhuriyeti itibarıyla fiili anlamda bir takım eylemler veya işlemler gerçekleştirmese de (temsilcilik açmama, mümkün olduğunca ticaret yapmama vb.), ortaklık mevzuatının kaynaklık ettiği veya yarattığı Gümrük Birliği olgusu nedeniyle bazı yükümlülükleri de yerine getirme durumuyla karşı karşıya bulunmaktadır. Örneğin, AB üyesi devletlerden birinin ortaklık mevzuatının kaynaklık ettiği 1/95 sayılı Gümrük Birliği kararında öngörülen usul ve şartlara uygun olarak Türkiye ye mallarını deniz yoluyla (hava veya kara yolu da olabilir) ve Rum bandıralı (AB üyesi Devletlere göre Kıbrıs Cumhuriyeti bandıralı) bir gemi aracılığıyla gönderdiğini varsayacak olursak, Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti ni tanımaması nedeniyle limanlarını bu gemiye kapatabilir mi? Bu tür bir eylem karşısında Türkiye, Gümrük Birliği Kararı nda öngörülen düzenlemeleri ihlal durumuyla karşı karşıya kalmaz mı?

27 Ek Protokol ü Yürürlüğe Koymamanın KKTC Açısından Doğurabileceği Sonuçlar 2 Bu soruların cevabı aslında Gümrük Birliği Kararı nın ilgili düzenlemelerinde mevcuttur. Hatta soruların cevabını üstü örtülü olarak Tam Üyelik Müzakere Çerçeve Belgesi nin 6 No lu Prg. ının son bendinde bile bulmak mümkündür. Bahsi geçen bentte, Türkiye nin ortaklık mevzuatına istinaden tesis ettiği Gümrük Birliği Kararı ndaki yükümlülükler ile Ortaklık Anlaşması nın yani Ankara Anlaşması nın tüm yeni AB üyesi devletlere genişleten Ek Protokol den kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmesi istenmektedir. Bunun anlamı, AB nin yeni on üyesini Ankara Anlaşması na dahil eden Ek Protokol ün ivedilikle Türkiye nin iç hukuk düzenlemelerinin öngördüğü prosedüre göre yürürlüğünün sağlanmasının hedeflenmesidir. Diğer yandan, ortaklık mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler kapsamında, Türkiye tarafından diğer üye devletlere tanınan hakların aynısının Kıbrıs Rum Kesimi ne de (AB ne göre Kıbrıs Cumhuriyeti) tanınması AB tarafından istenmektedir.

28 Ek Protokol ü Yürürlüğe Koymamanın KKTC Açısından Doğurabileceği Sonuçlar 3 Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği, Ortaklık Konseyi nin 1/95 sayılı Kararı ile tesis edilmiş ve tarafların hakları ile yükümlülükleri bu Karar da belirgin olarak hüküm altına alınmıştır. Tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemeleri veya taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin uygulanabilecek hükümler de Gümrük Birliği Kararı nın son kısımlarında düzenlenmiştir. Taraflarca şekil ve şartların yerine getirilmesi kaydıyla, Gümrük Birliği Kararı nın 61 ve 62. Md. lerinde öngörülen hakemlik yöntemi uyuşmazlıkların çözümüne uygulanabilmektedir. Bu anlamda, daha ziyade AB mallarının serbest dolaşım politikasını tamamlayan veya bu politika ile uyumlu olarak hazırlanan Gümrük Birliği Kararı nda, taraflarca yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ortaklık mevzuatının, dolayısıyla AB hukukunun ihlali olarak değerlendirilebilir. Gümrük Birliği Kararı nda, hukuka uyarlı kuraldışılıklar saklı kalmak kaydıyla, taraflar arasında öngörülen ticareti kısıtlayıcı ve herhangi eş etkili önlemin alınması bir yükümlülük ihlali niteliğindedir. Bu konuda, AB hukukuna yönelik hukuk yaratma yetkisi de olan AB Adalet Divanı (ABAD), tesis ettiği kimi kararlarında hukuka uyarlı olmayan doğrudan veya dolaylı olarak alınan ticari önlemleri, AB bünyesindeki malların serbest dolaşımı politikasına aykırı bulmaktadır.

29 Ek Protokol ü Yürürlüğe Koymamanın KKTC Açısından Doğurabileceği Sonuçlar 4 Bu bağlamda AB nin, Gümrük Birliği kapsamında, Türkiye nin Kıbrıs Rum Kesimi ne yönelik ticareti engelleyici mahiyette alacağı önemleri olumlu karşılamayacağı ve bu konuda tam üyelik müzakere sürecini de kullanarak Türkiye üzerinde baskı kuracağı açıktır. Bu hususu AB, tam üyelikle ilgili iradesini yansıttığı her türlü belgede dile getirmektedir. Ancak, AB nin de KKTC ne yönelik izolasyonu kaldırıcı mahiyetteki politikaları uygulamaya koyması gerekmektedir. Zira, AB, 2002 Kopenhag Zirvesi Sonuç Bildirgesi nde vurguladığı gibi AB müktesebatını KKTC ne yönelik (AB ne göre Ada nın kuzeyine, yani Rum Kesimi nin efektif kontrolü olmayan bölgeye) askıya almıştır. Ancak, daha sonra AB Bakanlar Konseyi tarafından, KKTC ni de kısmen izolasyondan kurtaracak nitelikte bir Kıbrıs Tüzüğü benimsenmiştir. Bu Tüzükte öngörülen düzenlemeler ve uygulamaya konulacak önlemler tam anlamıyla işletilememiştir yılı itibarıyla mali konulara ilişkin KKTC ne yardımların yapılması öngörülmesine rağmen, özellikle tarihinde ABAD tarafından alınan önkarar gereğince Güney Kıbrıs Rum Kesimi tarafından tasdik edilmiş belgelere dayanmayan KKTC menşeli tarım ürünlerinin KKTC nden AB üyesi devletlerin ülkelerine doğrudan ticaret mahiyetinde engellenmesiyle, KKTC ekonomik olarak olumsuz bir duruma düşmüştür. Konuya ilişkin olarak, tarihinde Annan Planı nın yapılan referandum sonucunda Güney Kıbrıs Rum Kesimi tarafından reddedilmesi neticesinde, KKTC nin izolasyonuna son vermek ve ekonomik kalkınmasını teşvik etmek gayesiyle, dönemi için 259 milyon euro luk bir mali yardım paketi AB Komisyonu tarafından önerilmiştir yılının Haziran ayında gündeme getirilen bu paketin, KKTC ile AB üyeleri arasında doğrudan ticarete izin veren bir tüzük ile birlikte kabul edilmesi öngörülmüştür.

30 Ek Protokol ü Yürürlüğe Koymamanın KKTC Açısından Doğurabileceği Sonuçlar 5 Böyle olmakla birlikte, özellikle Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Yunanistan ın yoğun çabalarıyla tarihinde, AB üyesi devletlerin dışişleri bakanlarının katıldığı Genel İşler Konseyi, KKTC ne yönelik mali yardım tüzüğünü, doğrudan ticaret tüzüğünden ayrı bir şekilde onaylamayı tercih etmiştir. Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı AB Bakanlar Konseyi Tüzüğü nü değiştiren tarihli ve 389/2006 sayılı AB Bakanlar Konseyi Tüzüğü, kısmen de olsa KKTC nin ekonomik durumuna olumlu etki oluşturmuştur. Ancak, yukarıda belirttiğimiz gibi AB Bakanlar Konseyi nin KKTC ne ilişkin doğrudan ticaret tüzüğü henüz kabul edilmemiştir. Bu Tüzüğün kabulüne ilişkin AB bünyesinde yapılan çalışmalar 2010 yılı itibarıyla henüz sonuçlanmamıştır.

31 Ek Protokol ü Yürürlüğe Koymamanın KKTC Açısından Doğurabileceği Sonuçlar 6 Bu Tüzüğün kabul edilmemesi konusunda Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi AB bünyesinde muhalif bir tutum sergilemeyi sürdüreceklerdir. Lizbon Andlaşması düzenlemeleri ile kabul edilen AB nin İşleyişine İlişkin Andlaşma nın ilgili düzenlemelerine istinaden türeme norm mahiyetindeki bu Tüzüğün kabul edilmesi beklenmektedir. Özelikle Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye nin liman ve havaalanlarını ortaklık mevzuatı kapsamında Ek Protokol e istinaden kendisine yönelik açması halinde, KKTC ile AB arasında doğrudan ticaret yapılması hususuna muhalefet etmeyeceğini belirtmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, Ek Protokol ün Türkiye tarafından yürürlüğe konulması halinde, KKTC açısından AB üyesi devletlerin ülkelerine doğrudan ticareti öngören tüzüğün AB hukuk düzeninde mutlaka kabul edileceği anlamına gelmemektedir. Bu durumda öncelikle bu tüzüğün AB tarafından benimsenmesi beklenmelidir.

32 SONUÇ 1 Yukarıda genel ve soyut olarak ele aldığımız hususlar itibarıyla denilebilir ki, Türkiye nin Ek Protokol ü iç hukuku itibarıyla yürürlüğe koyması halinde, AB nin KKTC ne yönelik takındığı tutumda bir değişikliğin olması mümkün gözükmemektedir. Diğer bir ifadeyle, Ek Protokol ün yürürlüğe konulması, KKTC nin AB tarafından tanınmasını sağlamayacaktır. Ayrıca, Ek Protokol ün yürürlüğe konulması ile birlikte AB nin KKTC ne uygulamayı sürdürdüğü doğrudan ticaret yasağı politikasında derhal bir değişmenin olması da beklenmemelidir. Zira, yukarıda belirttiğimiz gibi genel tabirle nitelendirilen doğrudan ticaret tüzüğünün AB hukuk düzeninde 2010 yılı itibarıyla kabul edilmesi beklenirken, bu konuda henüz olumlu bir gelişme sağlanamamıştır. Konuya yönelik olarak, Ek Protokol ün yürürlüğe konulması halinde, AB nin 2006 yılının sonunda sekiz başlıkta askıya aldığı tam üyelik müzakereleri hususundaki kararını revize etmesi söz konusu olabilecektir. Ancak, bu tür bir kararın doğrudan KKTC açısından sonuç doğurması mümkün olamayacaktır.

33 SONUÇ 2 Aslında, tarihilerinde Kopenhag da toplanan AB Konseyi, tesis etmiş olduğu Zirve Sonuç Bildirgesi nin 12 No lu Prg. ında, Kıbrıs sorununa ilişkin taraflar arasında bir çözümün bulunamaması halinde, Komisyon un önerisi temelinde oybirliği ile aksini kararlaştırmadıkça, AB müktesebatının Ada nın kuzey kısmına (yani KKTC devlet ülkesine) uygulanmasını askıya aldığını karara bağlamıştır. Bu bağlamda, AB Bakanlar Konseyi, Komisyon u Kıbrıs Hükümeti ile danışma halinde, Kıbrıs ın kuzey kısmının ekonomik kalkınmasının desteklenmesinin ve AB ne yakınlaştırılmasının yol ve yöntemlerini incelemeye davet etmiştir. Ancak, yukarıda belirttiğimiz gibi, sınırlı mahiyetteki bir takım mali yardımlar dışında, KKTC ne yönelik ekonomik kalkınma politikaları AB tarafından devreye sokulamamıştır. Bu anlamda vurgulamak gerekir ki AB nin Türkiye ye ve KKTC ne yönelik belirli durumlarda üzerine düşen görevleri veya yükümlülükleri yerine getirmemekte veya getirememektedir. Türkiye ve KKTC tarafından, AB nin yerine getirmesi gereken yükümlülüklerin her platformda hatırlatılması da bizim ulusal çıkarımızın bir gereğidir.

34 DEKLARASYONLAR 1 Türkiye nin Kıbrıs ile ilgili Deklarasyon metni şu şekildedir: 1. Türkiye, Kıbrıs sorununa siyasi bir çözüm bulunması yönündeki kararlılığını muhafaza etmektedir ve bu yöndeki tutumunu da açıkça ortaya koymuştur. Bu doğrultuda Türkiye, BM Genel Sekreteri nin iki kesimli yeni bir ortaklık devleti kurulmasını hedefleyen kapsamlı çözüme ulaşma yönündeki çabalarını desteklemeyi sürdürecektir. Adil ve kalıcı bir çözüm, bölgede barışa, istikrara ve uyumlu ilişkilerin tesisine önemli bir katkıda bulunacaktır. 2. İşbu protokolde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuriyeti, 1960 ta kurulan asıl ortaklık devleti değildir. 3. Türkiye bu nedenle, Kıbrıs Rum makamlarının, hali hazırda olduğu gibi, Kıbrıs ta sadece ara bölgenin güneyinde otorite, denetim ve yetki icra ettiği ve Kıbrıs Türk halkını temsil etmediği şeklindeki tutumunu sürdürecek ve anılan makamların tasarruflarını buna göre muameleye tâbi tutacaktır. 4. Türkiye bu protokolün imzalanması, onaylanması ve uygulanmasının, protokolde atıfta bulunulan 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin herhangi bir biçimde tanınması anlamına gelmediğini ve Türkiye'nin 1960 Garanti, İttifak ve Kuruluş Anlaşmalarından kaynaklanan hak ve mükellefiyetlerini haleldar etmediğini beyan eder. 5. Türkiye, işbu protokole taraf olmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile mevcut ilişkilerini değiştirmeyeceğini teyit eder. 6. Kapsamlı bir çözüm bulununcaya değin, Türkiye'nin Kıbrıs a ilişkin tutumu değişmeyecektir. Türkiye, Kıbrıs ta kapsamlı bir çözüm sonucunda oluşacak yeni ortaklık devleti ile ilişkiler tesis etmeye hazır olduğunu beyan eder.

35 DEKLARASYONLAR 2 Diğer yandan, AB Bakanlar Konseyi, tarihinde şu karşı Deklarasyonu benimsemiştir : Ankara Anlaşması Ek Protokolü nün tarihindeki imzası esnasında Türkiye tarafından yapılan Deklarasyon un ardından, bugün(*) aşağıdaki Deklarasyon AT ve üye devletleri tarafından benimsenmiştir: 1. AT ve üye devletleri, Aralık 2004 tarihli AB Konseyi Zirve Sonuç Bildirgesi ne uygun olarak, bir tarafta AT ve üye devletleri diğer tarafta Türkiye arasında ortaklık ilişkisi kuran Anlaşma ya ilişkin Ek Protokol ün Türkiye tarafından imzalanmasını not ederler. AT ve üye devletleri, Türkiye nin, Protokol ün imza aşamasında Kıbrıs Cumhuriyeti ne ilişkin bir deklarasyon yayınlamaya gerek görmesini esefle karşılarlar. 2. AT ve üye devletleri işbu Deklarasyonun tek taraflı olduğunu, Protokol ün bir parçası olmadığını ve bu Protokol gereğince Türkiye ye düşen yükümlülükler üzerinde hukuki bir etkisi bulunmadığını belirtirler. 3. AT ve üye devletleri, Ek Protokol ün eksiksiz ve ayrımcılık yapmaksızın uygulanmasını ve ulaştırma araçlarına getirilen sınırlamalar da dâhil olmak üzere malların serbest dolaşımına ilişkin tüm engellerin kaldırılmasını beklerler. Türkiye, AB üyesi devletlerin bütününe Protokol ü çekincesiz olarak uygulamalıdır. AB, durumu dikkatle takip edecek ve 2006 yılında Protokol ün bütünüyle uygulanıp uygulanmadığını takdir etmek gayesiyle bir değerlendirme yapacaktır. AT ve üye devletleri, ilgili başlıklarda müzakerelerin başlamasının, tüm üye devletlere karşı Türkiye nin kendi akdi yükümlülüklerine uymasına bağlı olduğunu vurgularlar. Yükümlülüklerin bütününe Türkiye tarafından uyulmaması, müzakerelerin genel seyrini etkileyecektir. 4. AT ve üye devletleri, Kıbrıs Cumhuriyeti nin tarihinde AB üyesi olduğunu hatırlatırlar. Uluslararası hukuk kişisi olarak sadece Kıbrıs Cumhuriyeti ni tanıdıklarını belirtirler. 5. Tüm üye devletlerin tanınması katılım sürecinin gerekli bir parçasıdır. Buna uygun olarak AB, Türkiye ve tüm AB üyesi devletler arasındaki ilişkilerin mümkün olduğu kadar çabuk olarak normalleşmesine verdiği önemi ısrarla vurgular. 6. AB Bakanlar Konseyi, 2006 yılında, belirtilen konuların tümüyle ilgili gerçekleştirilen ilerlemelerin takibini temin edecektir. 7. İşbu Deklarasyon çerçevesinde, AT ve üye devletleri, BM Güvenlik Konseyi nin ilgili kararlarına ve AB nin üzerine kurulu olduğu ilkelere uygun olarak, BM Genel Sekreteri nin Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm getirme yolundaki çabalarına destek vermeyi ve adil ve kalıcı bir çözümün bölgede barışa, istikrara ve uyumlu ilişkilerin kurulmasına katkıda bulunacağını ümit etmede uyuşmuşlardır.

36 ASKIYA ALINAN MÜZAKERE BAŞLIKLARI AB Bakanlar Konseyi, tarihli Komisyon un kendisine sunmuş olduğu tavsiyeyi olumlu olarak değerlendirmiş ve Türkiye nin Ek Protokol gereğince üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiği Komisyon tarafından tespit edilinceye kadar, Türkiye nin Kıbrıs Cumhuriyeti ne yönelik gerçekleştirdiği kısıtlamaları ilgilendiren politika alanları ile ilgili olan başlıklarda, üye devletlerin hükümetlerarası konferansta tam üyelik müzakerelerini açmamaya karar vermelerini istemiştir. Bu başlıklar şunlardır: başlık 1: malların serbest dolaşımı; başlık 3: yerleşim hakkı ve hizmet sunma serbestîsi; başlık 9: mali hizmetler; başlık 11: tarım ve kırsal kalkınma; başlık 13: balıkçılık; başlık 14: ulaştırma politikası; başlık 29: gümrük birliği; başlık 30: dış ilişkiler.

2011 de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fırsatlar ve Tehditler

2011 de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fırsatlar ve Tehditler 2011 de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fırsatlar ve Tehditler Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK (Editör) K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı Katkılarıyla İÇİNDEKİLER SUNUŞ Hikmet EREN...1 2011 Yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Detaylı

Türkiye nin Avrupa Birliği ne Katılım Müzakerelerinde Son Durum

Türkiye nin Avrupa Birliği ne Katılım Müzakerelerinde Son Durum Türkiye nin Avrupa Birliği ne Katılım Müzakerelerinde Son Durum Şu ana kadar AB ile katılım müzakerelerinde on üç fasıl müzakereye açılmış ancak sadece bir fasıl, bilim ve araştırma, geçici olarak kapatılmıştır.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA YÜKSELEN DEĞER OLARAK BURSA

AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA YÜKSELEN DEĞER OLARAK BURSA AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA YÜKSELEN DEĞER OLARAK BURSA AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA YÜKSELEN DEĞER OLARAK BURSA 01 İÇİNDEKİLER Sunuş... Giriş... 1. Bursa yı Tanıyalım... 2. Bursa nın İlkleri... 3. Türkiye-Avrupa

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE TAM ÜYELİK YOLUNDA TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİNE TAM ÜYELİK YOLUNDA TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİNE TAM ÜYELİK YOLUNDA TÜRKİYE Dr. M. Akif ÖZER Giriş Bugün Avrupa Birliği, dünyada bütünleşmelerin hızlı bir şekilde yaşandığı değişim ortamında, özellikle gelişmekte olan ülkelerin dikkatini

Detaylı

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI AB Genel Müdürlüğü TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi 16-17 Aralık 2004

Detaylı

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İçindekiler I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 1) AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHÇESİ... 2 2) AVRUPA BİRLİĞİNİN KURUMLARI... 6 3) AVRUPA BİRLİĞİNDE YASAMA VE KARAR ALMA

Detaylı

İç Kontrol Bülteni AB MÜZAKERELERİNDE MALİ KONTROL FASLI. Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı nihal@bumko.gov.tr

İç Kontrol Bülteni AB MÜZAKERELERİNDE MALİ KONTROL FASLI. Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı nihal@bumko.gov.tr AB MÜZAKERELERİNDE MALİ KONTROL FASLI Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı nihal@bumko.gov.tr 1. GİRİŞ Dünya tarihindeki en ileri iktisadi bütünleşme modeli olarak değerlendirebileceğimiz Avrupa

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 31 Şubat 2011 İKV DEĞERLENDİRME NOTU 15 inci Yılında Türkiye-AB Gümrük Birliği ve Yaşanan Temel Sorunlar Feridun KARAKEÇELİ İKTİSADİ KALKINMA VAKFI [Metni yazın] www.ikv.org.tr 15 İNCİ YILINDA TÜRKİYE-AB

Detaylı

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai)

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai) GAYRI RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU (COM(2005) 561 nihai) 1 A. GİRİŞ...3 1. ÖNSÖZ...3 2. AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...4 B. ÜYELİK

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SERBEST DOLAŞIM

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 15, Sayı: 1, Sayfa: 347-367, ELAZIĞ-2005 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU The Problem Of Cyprus

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRK GÜMRÜK İDARESİ BU SÜRECİN YÖNETİMİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRK GÜMRÜK İDARESİ BU SÜRECİN YÖNETİMİ T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRK GÜMRÜK İDARESİ ve BU SÜRECİN YÖNETİMİ Uzmanlık Tezi Hazırlayan Murat ERSOY AB Uzman Yardımcısı

Detaylı

KIBRIS VE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ-II

KIBRIS VE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ-II KIBRIS VE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ-II Soyalp TAMÇELİK Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü III. KIBRIS İLE AB ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GÜNÜMÜZE YANSIMASI: 1. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi nin Avrupa

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

The New Institutional Structure of EU after the Lisbon Treaty

The New Institutional Structure of EU after the Lisbon Treaty MPRA Munich Personal RePEc Archive The New Institutional Structure of EU after the Lisbon Treaty Ozgur CALISKAN Ankara University 21. January 2011 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/56591/ MPRA Paper

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Kronoloji - Andlaşmalar - Kanaatler

Avrupa Birliği ve Türkiye Kronoloji - Andlaşmalar - Kanaatler Avrupa Birliği ve Türkiye Kronoloji - Andlaşmalar - Kanaatler 1. Avrupa Birliği (AB) nin Organik Oluşumu ve Tarihçe 1946 yılında; Zürih te bir konuşma yapan Đngiliz Devlet adamı Winston Churchill Avrupa

Detaylı

KIBRIS SORUNU ÜZERİNE AİHM CEPHESİNDE YENİ BİR AÇILIM. Ümit Ertuğ KUMCUOĞLU 106612013

KIBRIS SORUNU ÜZERİNE AİHM CEPHESİNDE YENİ BİR AÇILIM. Ümit Ertuğ KUMCUOĞLU 106612013 KIBRIS SORUNU ÜZERİNE AİHM CEPHESİNDE YENİ BİR AÇILIM Ümit Ertuğ KUMCUOĞLU 106612013 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNSAN HAKLARI HUKUKU) Prof. Dr.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA İNSAN HAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA İNSAN HAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA İNSAN HAKLARI Hilal Sanİoğlu* Bİrİncİ Bölüm AB Hukukunun Temel Çerçevesİ ve İnsan Haklarının Normatİf Kaynakları I. Genel Olarak İnsan Hakları A. İnsan Hakları Kavramı Bütün insanlar

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ Harf Eğitim Yayıncılığı: 52 Akademik: 6 * Editörler (alfabetik sırayla) Semih AKTEKİN Penelope HARNETT Mustafa ÖZTÜRK Dean SMART * Birinci

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ SİYASİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ (1951-2005) YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ SİYASİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ (1951-2005) YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ SİYASİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ (1951-2005) YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat Kılıç Tez Danışmanı Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI AB SÜRECİNDE İÇİŞLERİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NDA YENİDEN YAPILANMA Samet ERCOŞKUN YÜKSEK

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL SÜRECİ ve SON GELİŞMELER

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL SÜRECİ ve SON GELİŞMELER Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (1) 2001, 140-153 TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL SÜRECİ ve SON GELİŞMELER HISTORICAL EVOLUTION of TURKEY EUROPEAN UNION RELATIONS and RECENT DEVELOPMENTS Ceren UYSAL

Detaylı

Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukuku Kapsamında Vize Uygulaması: Hukuki Durum Saptaması ve Öneriler

Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukuku Kapsamında Vize Uygulaması: Hukuki Durum Saptaması ve Öneriler AB Çalışmaları Mayıs 2009 Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukuku Kapsamında Vize Uygulaması: Sanem Baykal * İçindekiler Önsöz Ankara Anlaşması ve Katma Protokol Çerçevesinde Yerleşme (İş Kurma) ve Hizmet

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI makaleler Gülnur ERDOĞAN AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI Gülnur ERDOĞAN * I. GİRİŞ Avrupa Konseyi üyesi devletlerin ve Şartın İmzacı Tarafları nın uymayı kabul ve taahhüt ettikleri

Detaylı

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım 2001 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ

Detaylı

yönünde belirlediği AB tam üyelik hedefi çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerine yönelik bir kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır.

yönünde belirlediği AB tam üyelik hedefi çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerine yönelik bir kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır. GİRİŞ Bu çalışmamız, 1958 tarihinde Roma Antlaşması nın yürürlüğe girmesi ve AET nin kurulmasından günümüze kadar geçen 40 yılı aşkın sürede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin nasıl geliştiğini

Detaylı

4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 89 4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler. 90 4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 91 4.32.

4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 89 4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler. 90 4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 91 4.32. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler... 3 2. SİYASİ KRİTERLER VE GÜÇLENDİRİLMİŞ SİYASİ DİYALOG... 6 2.1. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü...

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı