AVRUPA BĠRLĠĞĠ MÜKTESEBATININ KKTC NDE ASKIYA ALINMASININ YARATTIĞI VEYA YARATACAĞI SORUNLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BĠRLĠĞĠ MÜKTESEBATININ KKTC NDE ASKIYA ALINMASININ YARATTIĞI VEYA YARATACAĞI SORUNLAR"

Transkript

1 AVRUPA BĠRLĠĞĠ MÜKTESEBATININ KKTC NDE ASKIYA ALINMASININ YARATTIĞI VEYA YARATACAĞI SORUNLAR KONUŞMACI: Prof.Dr.Kamuran REÇBER Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Devletler Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

2 GİRİŞ 1 Kıbrıs-Avrupa Topluluğu/Birliği ilişkileri Kıbrıs Cumhuriyeti nin kuruluşunun hemen sonrasına rastlamaktadır yılında Kıbrıs Cumhuriyeti ile İngiltere arasında Tercihli Ticaret Anlaşması imzalanmıştır. Belirli mallar üzerindeki gümrük vergilerinin indirilmesini amaçlayan Anlaşma ile İngiltere, Kıbrıs tan ihraç edilen ürünler için önemli bir pazar durumuna gelmiştir. İngiltere nin Topluluğa tam üye olmak için tarihinde başvuruda bulunması üzerine Kıbrıs Cumhuriyeti, toplam ihraç ürünlerinin %72 sini oluşturan en önemli ihraç pazarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle, Kıbrıs Cumhuriyeti nin de Topluluğa tam üyelik başvurusunda bulunması gündeme gelmiştir. Başvuruya Kıbrıs Türkleri de olumlu yaklaşmıştır yılında Kıbrıs Cumhuriyeti Topluluğa ortaklık anlaşması yapılması gayesiyle başvuruda bulunmuştur yılında iki toplum arasında yaşanan sorun nedeniyle, bu tarihten itibaren Topluluk ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında yapılan müzakerelere Türk toplumunun katılması mümkün olamamıştır.

3 GİRİŞ 2 Rumların tek başına Topluluk ile yaptığı müzakereler sonucunda, Topluluk ile Kıbrıs Arasında Bir Ortaklık Kuran Anlaşma, tarihinde Brüksel de imzalanmış ve Anlaşma tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşma ile gümrük birliğine ulaşmak için gümrük tarifelerinin ve diğer sınırlamaların kademeli olarak kaldırılması öngörülmektedir. Yapılan çeşitli yardımlar ve geçilen dönemlerin ardından tarihinde Kıbrıs ile Topluluk arasında Gümrük Birliği tesis edilmiş ve tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur tarihinde Kıbrıs Rum Yönetimi, bütün Kıbrıs adına Topluluğa tam üyelik için başvuruda bulunmuştur. Kıbrıs Türk tarafı, yapılan başvurunun hukuka uygun olmadığı yönünde yoğun itiraz ve eleştiriler getirmiş ve başvurunun reddedilmesi gerektiğini savunmuştur. Bu itiraz ve eleştirilere karşın, Komisyon, Haziran-1993 tarihinde Konsey e vermiş olduğu görüş ile başvuruyu uygun bulmuştur tarihlerinde Yunanistan da yapılan Korfu Zirvesi nde Kıbrıs ın başvurusu ile ilgili gelişmelerin değerlendirilmesi ve AB ne kabul edilmesi için müzakerelerin hızlandırılması yönünde karar alınmıştır tarihinde Almanya da gerçekleştirilen Essen Zirvesi nde ise yapılacak ilk genişlemenin Kıbrıs ı da içereceği vurgulanmıştır tarihli Lüksemburg Zirvesi nde ise Kıbrıs ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılması yönünde karar alınmıştır. Alınan karar üzerine, tarihinde AB-Kıbrıs arasında tam üyelik müzakereleri başlamıştır. Yapılan müzakereler sonucunda tarihi itibarıyla Kıbrıs, AB ne tam üye olmuştur.

4 GİRİŞ AB nin tarihinde genişlemesi ve Kıbrıs Rum Kesimi (KRK) nin üyeliği; Ortaklık mevzuatının bu devletlere teşmil edilmesi.

5 AB Müktesebatının KKTC nde Askıya Alınması tarihilerinde Kopenhag ta toplanan AB Konseyi Zirvesi Sonuç Bildirgesi nin 10, 11 ve 12 No lu Prg. ları Kıbrıs sorununa veya Kıbrıs ın AB ne tam üyeliğine ilişkindir. Kopenhag Zirvesi Sonuç Bildirgesi nin 10 No lu Prg. ı, AB tarafından Kıbrıs Rum Yönetimi muhatap alınarak Kıbrıs ın AB ne tam üye olarak alınmasına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

6 AB Müktesebatının KKTC nde Askıya Alınması 2 Kopenhag Zirvesi Sonuç Bildirgesi nin 10 No lu Prg. ında, Kıbrıs Rum Yönetimi muhatap alınarak Kıbrıs ile katılım müzakerelerinin tamamlanması ile birlikte, Kıbrıs ın (Kıbrıs Rum Kesimi nin) AB ne yeni bir üye devlet olarak kabul edileceği benimsenmiştir. Böyle olmakla birlikte, birleşik bir Kıbrıs ın (veya sorunun çözümlenmiş haliyle bir Kıbrıs ın), AB ne tam üye olarak katılmasının AB tarafından tercih edildiği vurgulanmıştır. Bu anlamda, AB Konseyi, BM Genel Sekreteri nin önerileri temelinde, Kıbrıs sorununun tarihine kadar taraflar arasında yapılacak kapsamlı görüşmeler çerçevesinde çözümlenmesinin gerektiğini belirtmiştir. Bu çerçevede de sorunun çözümüne yönelik taraflar arasındaki görüşmelerin somut bir sonuç çıkarabilecek şekilde kararlılıkla sürdürülmesinin gerektiği vurgulanmıştır.

7 AB Müktesebatının KKTC nde Askıya Alınması 3 Kopenhag Zirvesi Sonuç Bildirgesi nin 11 No lu Prg. ında ise, AB Konseyi, Kıbrıs sorununun AB nin temel kuruluş ilkelerine uygun olarak çözümlenmesini ve bu çözüm koşullarının AB ile yapılacak Katılım Andlaşması nda yer almasını arzuladığını belirtmiştir. Kıbrıs sorununun çözümlenmesi halinde, Komisyon un önerileri temelinde, AB Bakanlar Konseyi, Kıbrıs Türk Kesimi nin de durumunu göz önünde bulundurarak, Kıbrıs ın AB ne adapte edilmesi konusundaki kararını oybirliği ile tesis edeceğini vurgulamıştır. Kopenhag Zirvesi Sonuç Bildirgesi nin 12 No lu Prg. ında ise, Kıbrıs sorununa ilişkin taraflar arasında bir çözümün bulunamaması halinde, Kıbrıs Rum Yönetimi muhatap alınarak Kıbrıs ın AB ne tam üye olarak alınmasının şekil ve şartları düzenlenmiştir. AB Konseyi, Kıbrıs sorununa ilişkin çözümün sağlanamaması halinde, Komisyon un önerisi temelinde oybirliği ile aksini kararlaştırmadıkça, AB müktesebatının Ada nın kuzey kısmına (yani KKTC devlet ülkesine) uygulanmasını askıya aldığını karara bağlamıştır. Bu bağlamda, AB Bakanlar Konseyi, Komisyon u Kıbrıs Hükümeti ile danışma halinde, Kıbrıs ın kuzey kısmının ekonomik kalkınmasının desteklenmesinin ve AB ne yakınlaştırılmasının yol ve yöntemlerini incelemeye davet etmiştir.

8 KIBRIS RUM KESĠMĠ NĠN AB NE TAM ÜYE OLARAK ALINMASI 1 KRK, tarihinde imzalanan Katılım Andlaşması gereğince AB ne tam üye olmuştur tarihinde imzalanan ve üye devletler ile on üye adayı devlet tarafından iç hukuklarının gerektirdiği prosedüre göre onaylanan Katılım Andlaşması na ekli 10 No lu Protokol de Kıbrıs a ilişkin çeşitli düzenlemeler benimsenmiştir. Bunları şu şekilde aktarabiliriz: Akit Taraflar, BM Genel Sekreteri nin göstermiş olduğu çabayı desteklediklerini ve bu doğrultuda konuya ilişkin olarak BM Güvenlik Konseyi tarafından tesis edilen kararlara uygun olarak, Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulmasını tekrar teyit ederek; Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti nin kontrol sağlayamadığı bölgelerde müktesebatın uygulanmasının askıya alındığını belirterek; Kıbrıs sorununda bir çözüm bulunur bulunmaz bu askıya alma durumuna derhal son verileceğini vurgulayarak; AB nin, temel aldığı ilkelere uygun olarak, soruna yönelik bir çözüm bulma konusunda yardıma hazır olduğunu belirterek; Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti nin efektif kontrol sağlayacağı bölgelerin belirlenmesinin gerekliliğini vurgulayarak; Kıbrıs ın AB ne tam üyeliğinden tüm Kıbrıslıların yararlanacağını belirterek ( ) aşağıdaki maddelerde uyuşmuşlardır:

9 KIBRIS RUM KESĠMĠ NĠN AB NE TAM ÜYE OLARAK ALINMASI 2 1. Md.: 1. Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti nin efektif kontrol sağlayamadığı Kıbrıs Cumhuriyeti bölgelerinde müktesebat askıya alınmıştır Prg. ta belirtilen askıya alma durumunu, Komisyon un önerisi üzerine, Konsey oybirliği ile kaldırmaya karar verir. 2. Md.: Konsey, Komisyon un önerisi üzerine, oybirliği ile, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti nin efektif kontrol sağladığı bölgeler ile 1. Md. de belirtilen bölgeler arasına sınır çekmede AB hukuku düzenlemelerinin hangi koşullarda uygulanacağını belirler Md. ye uygun olarak müktesebatın uygulanmasının askıya alınması süresince, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda nın egemenlik bölgeleri ile ilgili Protokol ün ekinin IV No lu kısmının uygulanmasında, 1. Md. de belirtilen bölgelerle Birleşik Krallık ın doğu egemenlik bölgeleri arasındaki sınır, Birleşik Krallık ın egemenlik bölgelerinin dış sınırlarının bir parçasını oluşturur nitelikte kabul edilecektir. 3. Md.: 1. İşbu Protokol deki hiçbir şey, 1. Md. de belirtilen bölgelerdeki ekonomik kalkınmayı sağlayacak önlemlerin alınmasına engel oluşturmaz. 2. Bu tür önlemler, Katılım Andlaşması nda benimsenen koşullarda, Kıbrıs Cumhuriyeti nin diğer tüm kesimlerinde, müktesebatın uygulanmasına engel oluşturamazlar. 4. Md.: Çözüm halinde, Konsey, Komisyon un önerisi üzerine oybirliği ile hareket ederek, Kıbrıs Türk Toplumu nu göz önünde bulundurarak, Kıbrıs ın AB ne katılımı ile ilgili uyum koşullarına karar verir.

10 KIBRIS RUM KESĠMĠ NĠN AB NE TAM ÜYE OLARAK ALINMASI 3 Türkiye KRK nin AB üyeliğine itiraz etmiştir. Kullanılan Argümanlar (Zürih-Londra Andlaşmaları ve Kıbrıs Anayasası); 1959 Londra ve Zürih Andlaşmaları : Kıbrıs Cumhuriyeti nin Temel Yapısı; Md. 8: Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısının, Türkiye ve Yunanistan ın birlikte katıldığı ittifaklara ve uluslararası kurumlara Kıbrıs Cumhuriyeti nin de katılması dışında, EK- 1 de belirtilen savunma, güvenlik konuları ve dış işleriyle ilgili herhangi bir yasa veya karara karşı, ayrı ayrı veya birlikte kullanılmak üzere nihai veto hakları olacaktır Garanti Andlaşması : Md. 1: Kıbrıs Cumhuriyeti, her ne şekilde olursa olsun herhangi bir devletle kısmen veya bütün olarak siyasi veya ekonomik bir birliğe girmemeyi taahhüt eder. Md. 2: Yunanistan, İngiltere ve Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti nin diğer herhangi bir devlet ile gerek birleşmesini gerek Ada nın taksimini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak gerçekleştirmeye yardım ve teşvik edici bir amacı olan tüm hareketleri kendi yetki ve ilgileri oranında önlemeyi üstlenirler Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası: Md (a): Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Muavini, Temsilciler Meclisi nin aşağıdaki konular ile ilgili herhangi bir kanun veya kararına veya onun herhangi bir kısmına karşı kesin veto hakkına, ayrı ayrı veya müştereken, sahiptirler: Yunanistan Krallığı nın ve Türkiye Cumhuriyeti nin ikisinin birden katıldığı milletlerarası teşekküller ve ittifak anlaşmalarına Cumhuriyetin katılması müstesna olmak üzere, dışişleri..

11 Kıbrıs ta Referandum Kıbrıs sorununun çözümü için Annan Planı doğrultusunda tarihinde yapılan referandumda KRK nde olumsuz KKTC de olumlu sonuç çıkmıştır. Bu konuda AB nin tutumu? Kıbrıs Tüzüğü

12 KIBRIS TÜZÜĞÜ 1 AB Bakanlar Konseyi tarafından, KKTC ni de kısmen izolasyondan kurtaracak nitelikte bir Kıbrıs Tüzüğü benimsenmiştir. Bu Tüzükte öngörülen düzenlemeler ve uygulamaya konulacak önlemler tam anlamıyla işletilememiştir yılı itibarıyla mali konulara ilişkin KKTC ne yardımların yapılması öngörülmesine rağmen, özellikle tarihinde ABAD tarafından alınan önkarar gereğince Güney Kıbrıs Rum Kesimi tarafından tasdik edilmiş belgelere dayanmayan KKTC menşeli tarım ürünlerinin KKTC nden AB üyesi devletlerin ülkelerine doğrudan ticaret mahiyetinde engellenmesiyle, KKTC ekonomik olarak olumsuz bir duruma düşmüştür. Konuya ilişkin olarak, tarihinde Annan Planı nın yapılan referandum sonucunda Güney Kıbrıs Rum Kesimi tarafından reddedilmesi neticesinde, KKTC nin izolasyonuna son vermek ve ekonomik kalkınmasını teşvik etmek gayesiyle, dönemi için 259 milyon euro luk bir mali yardım paketi AB Komisyonu tarafından önerilmiştir yılının Haziran ayında gündeme getirilen bu paketin, KKTC ile AB üyeleri arasında doğrudan ticarete izin veren bir tüzük ile birlikte kabul edilmesi öngörülmüştür.

13 KIBRIS TÜZÜĞÜ 2 Böyle olmakla birlikte, özellikle Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Yunanistan ın yoğun çabalarıyla tarihinde, AB üyesi devletlerin dışişleri bakanlarının katıldığı Genel İşler Konseyi, KKTC ne yönelik mali yardım tüzüğünü, doğrudan ticaret tüzüğünden ayrı bir şekilde onaylamayı tercih etmiştir. Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı AB Bakanlar Konseyi Tüzüğü nü değiştiren tarihli ve 389/2006 sayılı AB Bakanlar Konseyi Tüzüğü, kısmen de olsa KKTC nin ekonomik durumuna olumlu etki oluşturmuştur. Ancak, yukarıda belirttiğimiz gibi AB Bakanlar Konseyi nin KKTC ne ilişkin doğrudan ticaret tüzüğü henüz kabul edilmemiştir. Bu Tüzüğün kabulüne ilişkin AB bünyesinde yapılan çalışmalar 2010 yılı itibarıyla henüz sonuçlanmamıştır.

14 KIBRIS TÜZÜĞÜ 3 Bu Tüzüğün kabul edilmemesi konusunda Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi AB bünyesinde muhalif bir tutum sergilemeyi sürdüreceklerdir. Lizbon Andlaşması düzenlemeleri ile kabul edilen AB nin İşleyişine İlişkin Andlaşma nın ilgili düzenlemelerine istinaden türeme norm mahiyetindeki bu Tüzüğün kabul edilmesi beklenmektedir (Ancak AP Hukuk Komisyonu nda tarihinde yapılan görüşmede bu tüzük için olumsuz bir karar çıkmıştır). Özelikle Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye nin liman ve havaalanlarını ortaklık mevzuatı kapsamında Ek Protokol e istinaden kendisine yönelik açması halinde, KKTC ile AB arasında doğrudan ticaret yapılması hususuna muhalefet etmeyeceğini belirtmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, Ek Protokol ün Türkiye tarafından yürürlüğe konulması halinde, KKTC açısından AB üyesi devletlerin ülkelerine doğrudan ticareti öngören tüzüğün AB hukuk düzeninde mutlaka kabul edileceği anlamına gelmemektedir. Bu durumda öncelikle bu tüzüğün AB tarafından benimsenmesi beklenmelidir.

15 AB Müktesebatının Askıya Alınmasının Sonuçlanması Bu husus Kıbrıs sorununun çözümüne bağlıdır. Türkiye tarafından Ek Protokol ün onaylanmaması müktesebatın askıya alınmasına son vermeye engel midir?

16 Ek Protokol e Neden Ġhtiyaç Duyulmaktadır? 1 Ortaklık mevzuatını AB nin yeni üyelerine teşmil etmek gayesiyle Ek Protokollerin yapılması ve usulüne göre yürürlüğe konulması gerekmektedir. Fakat, tarihi itibarıyla AB nin kabul ettiği isimle Kıbrıs Cumhuriyeti AB ne üye olunca, akdedilecek Ek Protokol e Kıbrıs Cumhuriyeti nin (bizim açımızdan Güney Kıbrıs Rum Kesimi nin) de taraf olması gündeme gelmiştir. Bu husus da aşağıda irdeleyeceğimiz gibi Türkiye tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti nin tanınması sorununu gündeme getirmiş ve KKTC nin konumuna ilişkin de tartışmalara yol açmıştır.

17 Ek Protokol e Neden Ġhtiyaç Duyulmaktadır? 2 AB, Türkiye den Güney Kıbrıs Rum Kesimi (AB ne göre Kıbrıs Cumhuriyeti) de dâhil olmak üzere AB üyesi devletler arasındaki ikili ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde ilerleme kaydetmesini istemektedir. Aslında, bu husus AB tarafından sıkça gündeme getirilmektedir. Konuya ilişkin olarak, tarihli AB Konseyi Brüksel Zirvesi Sonuç Bildirgesi nin 19 No lu Prg. ı, Türkiye açısından son derece önemli bir düzenlemeyi içermektedir. Bu paragrafta AB Konseyi, Türkiye nin, yeni AB üyesi devletlerin katılımını dikkate alarak, Ankara Anlaşması nın uyarlanmasına dair protokolü imzalamak yönündeki kararını memnuniyetle karşıladığını belirtmiştir. Brüksel Zirvesi nin yapıldığı esnada Türkiye, Ankara Anlaşması nın AB nin yeni üyelerine uyarlanması konusunda bir deklarasyon yayımlamıştır. Bu deklarasyonun bir kısmını AB Konseyi, Brüksel Zirvesi nin 19 No lu Prg. na şu şekilde almıştır: Türk hükümeti, Ankara Anlaşması nın uyarlanmasına ilişkin Protokol ü AB nin mevcut kompozisyonu açısından gerekli olan uyarlamalardan sonra ve katılım müzakerelerinin fiilen başlamasından önce imzalamaya hazır olduğunu teyit eder.

18 Ek Protokol e Neden Ġhtiyaç Duyulmaktadır? 2 Aslında, bu deklarasyon yalın haliyle dikkate alındığında ve hiçbir olguya veya soruna bağlanmadığında, deklarasyonun problem yaratıcı nitelikte olduğu iddia edilemez. Ancak AB nin, tarihinde Güney Kıbrıs Rum Kesimi ni muhatap alarak Kıbrıs ı Kıbrıs Cumhuriyeti ismiyle tam üye olarak kendi bünyesine alması, bu deklarasyonun ilgili düzenlemelerini sorgulamayı gerektirmektedir. Öyle ki, Ankara Anlaşması nın uyarlanmasına ilişkin Protokol ün taslağında imzacı veya akit taraf olarak Kıbrıs Cumhuriyeti de yer almaktadır.

19 Ek Protokol ün Türkiye Tarafından Yürürlüğe Konulması veya Onaylanması Zorunluluğu Var mıdır? 1 Ek Protokol ün Türkiye tarafından yürürlüğe konulması ortaklık mevzuatının bir gereği olmaktadır. Zira yukarıda vurguladığımız gibi AB nin her genişleme sonrası ortaklık mevzuatına taraf kılınabilmesi için bu tür Protokollere ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, burada asıl sorgulanması gereken husus, Ek Protokol ün iç hukukumuz gereğince onaylanmasının zorunlu olup olmadığıdır. Çünkü 1982 Anayasası nın 90. Md. si ve 244 sayılı yasa, bazı uluslararası andlaşmaların veya genel tabirle işlemlerin iç hukukumuz itibarıyla uygun bulma yasası gerekmeksizin yürürlüğe konulmasına imkân tanımaktadır. Bu anlamda, Ek Protokol ün iç hukukumuz itibarıyla yürürlüğe konulmasında uygun bulma yasasının gerekli olmadığı görüşünü savunmaktayız.

20 Ek Protokol ün Türkiye Tarafından Yürürlüğe Konulması veya Onaylanması Zorunluluğu Var mıdır? 2 Zira, 1982 Anayasası nın uluslararası andlaşmaları uygun bulma kenar başlığını taşıyan 90. Md. sinin 1. Prg. ı, her ne kadar prensip olarak Türkiye nin uluslararası hukuk süjeleriyle akdettiği uluslararası hukuk işlemlerinin (andlaşma, protokol vb.) iç hukuk itibarıyla (Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından uygun bulma yasası ile onaylanması) onaylanmasını öngörse de bu maddenin 3. Prg. ı dikkate alındığında Ek Protokol için bu türden bir prosedürün gerekli olmadığı tespit edilebilecektir. Bahsi geçen maddenin 3. Prg. ı itibarıyla, uluslararası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticarî, teknik veya idarî andlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından uygun bulunması zorunluluğu bulunmamaktadır.

21 Ek Protokol ü Yürürlüğe Koymak Kıbrıs Cumhuriyeti ni Tanıma Anlamına mı Gelir? 1 Ek Protokol, eğer, gerekli prosedürler ve akit tarafların iç hukuklarının öngördüğü aşamalar tamamlandıktan sonra yürürlük kazanacaktır. Burada sorgulanması gereken husus şudur: akit taraflardan birisi Kıbrıs Cumhuriyeti olduğuna göre, Türkiye nin bu Protokol ü iç hukukunun öngördüğü prosedüre göre onaylaması ve onay belgesini uluslararası hukuk kurallarına göre tevdii etmesinin neticesinde, Kıbrıs Cumhuriyeti ni tanımış olur mu? Bu soruyu uluslararası hukuk açısından cevaplamak gerekir. Bu anlamda uluslararası hukukta tanımaya ilişkin benimsenen kuralları kısaca hatırlatmakta ve bu kuralların konumuzla ilintili olanları incelemekte yarar vardır. Uluslararası tanıma konusu geniş ve karmaşıktır. Bu nedenle konuyu dağıtmamak gayesiyle sadece konuyla ilgili kuralları ele almaya çalışacağız.

22 Ek Protokol ü Yürürlüğe Koymak Kıbrıs Cumhuriyeti ni Tanıma Anlamına mı Gelir? 2 AB Dönem Başkanı İngiltere Ek Protokol ü Temmuz 2005 te imzalayarak bir mektupla birlikte Türk tarafına iletmiş ve Türkiye de, Ek Protokol ü tarihinde imzaladıktan sonra, Kıbrıs Cumhuriyeti ni tanımadığını beyan eden bir deklarasyon da ekleyerek aynı şekilde mektup yoluyla Protokol ü AB Dönem Başkanlığına göndermiştir. Ek Protokol ün imzalı haliyle gönderilen deklarasyon Türkiye tarafından tek taraflı olarak tesis edilmiştir. Bu nedenle, bu deklarasyon tek taraflı bir işlemdir. Diğer taraflarca bu deklarasyon benimsenmediği için Ek Protokol ün bir parçası/bütünleyeni sayılamaz. AB Bakanlar Konseyi de tarihinde benimsediği karşı deklarasyon ile bunu kamuoyuna açıklamıştır. Sorun bu haliyle uluslararası hukuk açısından de jure ve de facto bir devleti tanımanın ötesinde, üstü örtülü bir biçimde tanıma iradesinin gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgilidir.

23 Ek Protokol ü Yürürlüğe Koymak Kıbrıs Cumhuriyeti ni Tanıma Anlamına mı Gelir? 3 Bir devletin diğer uluslararası hukuk süjesini tanıma iradesini açıklama biçimi iki şekilde olabilir. Birincisi açık tanıma, ikincisi ise üstü örtülü tanımadır. Türkiye, Ek Protokol de yer alan Kıbrıs Cumhuriyeti terimini benimsemediğini beyan etmektedir. Bu durumda, açık bir tanıma söz konusu olmayacaktır. Asıl sorun, Ek Protokol de yer alan Kıbrıs Cumhuriyeti terimi ile Türkiye nin üstü örtülü bir tanımayı gerçekleştirip gerçekleştirmediği ile ilgilidir. Bu anlamda, üstü örtülü tanımada, açıkça bir deklarasyon yapılmamakla birlikte, tanıma konusunda kuşku yaratmayacak şekilde tanıyan devlet ile tanınan devlet arasında bir eylem gerçekleştirilmekte veya bir işlemin tesis edilmektedir. Uygulamada üstü örtülü tanıma olarak benimsenen yöntemler, aksi öngörülmediği sürece, genellikle şunlar olmaktadır:

24 Ek Protokol ü Yürürlüğe Koymak Kıbrıs Cumhuriyeti ni Tanıma Anlamına mı Gelir? 4 1. Herhangi bir çekince konulmadan ikili andlaşma yapılması; 2. Diplomasi ilişkileri kurulması; 3. Yeni devletin Konsolosuna exequatur (özel buyrultu) verilmesi; 4. Bağımsızlık törenlerine resmi temsilci gönderilmesi; 5. Yeni devletin yalnızca devletleri üye olarak kabul eden bir uluslararası örgüte üyeliği veya temsili için olumlu oy kullanması. Ayrıca şu hususların da üstü örtülü bir tanıma olmayacağı uluslararası hukukta genel olarak kabul görmektedir: 1. Aynı uluslararası konferansa katılma; 2. Çok taraflı bir andlaşmaya taraf olma; 3. Tanıma konusunda görüşmeler yapılması; 4. Diplomasi temsilcileri dışındaki temsilciler aracılığıyla temas kurulması; 5. Ticari ilişkiler kurulması. Burada belirttiğimiz bu hususlardan bazılarının tanımayı gerektirdiği veya tanımayı sağladığı da ileri sürülebilir. Bu konuya ilişkin tartışma veya görüşlere girmeden, asıl sorunu irdelemek yerinde olacaktır.

25 Ek Protokol ü Yürürlüğe Koymak Kıbrıs Cumhuriyeti ni Tanıma Anlamına mı Gelir? 5 Üstü örtülü tanımayı gerektirebilecek olgulardan birisi olarak sunduğumuz herhangi bir çekince konulmadan ikili andlaşma yapılması hususunun, konuyla ilintili olduğu iddia edilebilir. Ancak, Ankara Anlaşması nın uyarlanmasına ilişkin Protokol ü tam anlamıyla ikili bir andlaşma kategorisine koyamayacağımız gibi, çok taraflı bir andlaşma olarak da benimseyemeyiz. Zira, akit taraflardan biri Türkiye olmasına rağmen, diğer akit tarafların tekliğinden bahsetmek mümkün gözükmemektedir. Ek Protokol bu haliyle tam anlamıyla iki taraflı bir akit olamamaktadır. Ek Protokol ü, aynen Ankara Anlaşması ve Katma Protokol gibi karma nitelikte bir uluslararası hukuk işlemi olarak kabul etmek gerekir. Zira, Ek Protokol e bir yandan Türkiye diğer yandan AB adına AB Bakanlar Konseyi ve üye devletler taraf olmaktadır. Ek Protokol ü iki veya çok taraflı bir uluslararası hukuk işlemi değil de karma nitelikte bir uluslararası hukuk işlemi olarak benimsediğimize göre, yukarıda genel olarak verdiğimiz olgular veya durumlar incelemeye çalıştığımız tanıma sorununa tam anlamıyla cevap oluşturamamaktadır.

26 Ek Protokol ü Yürürlüğe Koymamanın KKTC Açısından Doğurabileceği Sonuçlar 1 Türkiye, her ne kadar Kıbrıs Rum Kesimi ni muhatap alarak Kıbrıs Cumhuriyeti itibarıyla fiili anlamda bir takım eylemler veya işlemler gerçekleştirmese de (temsilcilik açmama, mümkün olduğunca ticaret yapmama vb.), ortaklık mevzuatının kaynaklık ettiği veya yarattığı Gümrük Birliği olgusu nedeniyle bazı yükümlülükleri de yerine getirme durumuyla karşı karşıya bulunmaktadır. Örneğin, AB üyesi devletlerden birinin ortaklık mevzuatının kaynaklık ettiği 1/95 sayılı Gümrük Birliği kararında öngörülen usul ve şartlara uygun olarak Türkiye ye mallarını deniz yoluyla (hava veya kara yolu da olabilir) ve Rum bandıralı (AB üyesi Devletlere göre Kıbrıs Cumhuriyeti bandıralı) bir gemi aracılığıyla gönderdiğini varsayacak olursak, Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti ni tanımaması nedeniyle limanlarını bu gemiye kapatabilir mi? Bu tür bir eylem karşısında Türkiye, Gümrük Birliği Kararı nda öngörülen düzenlemeleri ihlal durumuyla karşı karşıya kalmaz mı?

27 Ek Protokol ü Yürürlüğe Koymamanın KKTC Açısından Doğurabileceği Sonuçlar 2 Bu soruların cevabı aslında Gümrük Birliği Kararı nın ilgili düzenlemelerinde mevcuttur. Hatta soruların cevabını üstü örtülü olarak Tam Üyelik Müzakere Çerçeve Belgesi nin 6 No lu Prg. ının son bendinde bile bulmak mümkündür. Bahsi geçen bentte, Türkiye nin ortaklık mevzuatına istinaden tesis ettiği Gümrük Birliği Kararı ndaki yükümlülükler ile Ortaklık Anlaşması nın yani Ankara Anlaşması nın tüm yeni AB üyesi devletlere genişleten Ek Protokol den kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmesi istenmektedir. Bunun anlamı, AB nin yeni on üyesini Ankara Anlaşması na dahil eden Ek Protokol ün ivedilikle Türkiye nin iç hukuk düzenlemelerinin öngördüğü prosedüre göre yürürlüğünün sağlanmasının hedeflenmesidir. Diğer yandan, ortaklık mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler kapsamında, Türkiye tarafından diğer üye devletlere tanınan hakların aynısının Kıbrıs Rum Kesimi ne de (AB ne göre Kıbrıs Cumhuriyeti) tanınması AB tarafından istenmektedir.

28 Ek Protokol ü Yürürlüğe Koymamanın KKTC Açısından Doğurabileceği Sonuçlar 3 Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği, Ortaklık Konseyi nin 1/95 sayılı Kararı ile tesis edilmiş ve tarafların hakları ile yükümlülükleri bu Karar da belirgin olarak hüküm altına alınmıştır. Tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemeleri veya taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin uygulanabilecek hükümler de Gümrük Birliği Kararı nın son kısımlarında düzenlenmiştir. Taraflarca şekil ve şartların yerine getirilmesi kaydıyla, Gümrük Birliği Kararı nın 61 ve 62. Md. lerinde öngörülen hakemlik yöntemi uyuşmazlıkların çözümüne uygulanabilmektedir. Bu anlamda, daha ziyade AB mallarının serbest dolaşım politikasını tamamlayan veya bu politika ile uyumlu olarak hazırlanan Gümrük Birliği Kararı nda, taraflarca yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ortaklık mevzuatının, dolayısıyla AB hukukunun ihlali olarak değerlendirilebilir. Gümrük Birliği Kararı nda, hukuka uyarlı kuraldışılıklar saklı kalmak kaydıyla, taraflar arasında öngörülen ticareti kısıtlayıcı ve herhangi eş etkili önlemin alınması bir yükümlülük ihlali niteliğindedir. Bu konuda, AB hukukuna yönelik hukuk yaratma yetkisi de olan AB Adalet Divanı (ABAD), tesis ettiği kimi kararlarında hukuka uyarlı olmayan doğrudan veya dolaylı olarak alınan ticari önlemleri, AB bünyesindeki malların serbest dolaşımı politikasına aykırı bulmaktadır.

29 Ek Protokol ü Yürürlüğe Koymamanın KKTC Açısından Doğurabileceği Sonuçlar 4 Bu bağlamda AB nin, Gümrük Birliği kapsamında, Türkiye nin Kıbrıs Rum Kesimi ne yönelik ticareti engelleyici mahiyette alacağı önemleri olumlu karşılamayacağı ve bu konuda tam üyelik müzakere sürecini de kullanarak Türkiye üzerinde baskı kuracağı açıktır. Bu hususu AB, tam üyelikle ilgili iradesini yansıttığı her türlü belgede dile getirmektedir. Ancak, AB nin de KKTC ne yönelik izolasyonu kaldırıcı mahiyetteki politikaları uygulamaya koyması gerekmektedir. Zira, AB, 2002 Kopenhag Zirvesi Sonuç Bildirgesi nde vurguladığı gibi AB müktesebatını KKTC ne yönelik (AB ne göre Ada nın kuzeyine, yani Rum Kesimi nin efektif kontrolü olmayan bölgeye) askıya almıştır. Ancak, daha sonra AB Bakanlar Konseyi tarafından, KKTC ni de kısmen izolasyondan kurtaracak nitelikte bir Kıbrıs Tüzüğü benimsenmiştir. Bu Tüzükte öngörülen düzenlemeler ve uygulamaya konulacak önlemler tam anlamıyla işletilememiştir yılı itibarıyla mali konulara ilişkin KKTC ne yardımların yapılması öngörülmesine rağmen, özellikle tarihinde ABAD tarafından alınan önkarar gereğince Güney Kıbrıs Rum Kesimi tarafından tasdik edilmiş belgelere dayanmayan KKTC menşeli tarım ürünlerinin KKTC nden AB üyesi devletlerin ülkelerine doğrudan ticaret mahiyetinde engellenmesiyle, KKTC ekonomik olarak olumsuz bir duruma düşmüştür. Konuya ilişkin olarak, tarihinde Annan Planı nın yapılan referandum sonucunda Güney Kıbrıs Rum Kesimi tarafından reddedilmesi neticesinde, KKTC nin izolasyonuna son vermek ve ekonomik kalkınmasını teşvik etmek gayesiyle, dönemi için 259 milyon euro luk bir mali yardım paketi AB Komisyonu tarafından önerilmiştir yılının Haziran ayında gündeme getirilen bu paketin, KKTC ile AB üyeleri arasında doğrudan ticarete izin veren bir tüzük ile birlikte kabul edilmesi öngörülmüştür.

30 Ek Protokol ü Yürürlüğe Koymamanın KKTC Açısından Doğurabileceği Sonuçlar 5 Böyle olmakla birlikte, özellikle Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Yunanistan ın yoğun çabalarıyla tarihinde, AB üyesi devletlerin dışişleri bakanlarının katıldığı Genel İşler Konseyi, KKTC ne yönelik mali yardım tüzüğünü, doğrudan ticaret tüzüğünden ayrı bir şekilde onaylamayı tercih etmiştir. Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı AB Bakanlar Konseyi Tüzüğü nü değiştiren tarihli ve 389/2006 sayılı AB Bakanlar Konseyi Tüzüğü, kısmen de olsa KKTC nin ekonomik durumuna olumlu etki oluşturmuştur. Ancak, yukarıda belirttiğimiz gibi AB Bakanlar Konseyi nin KKTC ne ilişkin doğrudan ticaret tüzüğü henüz kabul edilmemiştir. Bu Tüzüğün kabulüne ilişkin AB bünyesinde yapılan çalışmalar 2010 yılı itibarıyla henüz sonuçlanmamıştır.

31 Ek Protokol ü Yürürlüğe Koymamanın KKTC Açısından Doğurabileceği Sonuçlar 6 Bu Tüzüğün kabul edilmemesi konusunda Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi AB bünyesinde muhalif bir tutum sergilemeyi sürdüreceklerdir. Lizbon Andlaşması düzenlemeleri ile kabul edilen AB nin İşleyişine İlişkin Andlaşma nın ilgili düzenlemelerine istinaden türeme norm mahiyetindeki bu Tüzüğün kabul edilmesi beklenmektedir. Özelikle Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye nin liman ve havaalanlarını ortaklık mevzuatı kapsamında Ek Protokol e istinaden kendisine yönelik açması halinde, KKTC ile AB arasında doğrudan ticaret yapılması hususuna muhalefet etmeyeceğini belirtmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, Ek Protokol ün Türkiye tarafından yürürlüğe konulması halinde, KKTC açısından AB üyesi devletlerin ülkelerine doğrudan ticareti öngören tüzüğün AB hukuk düzeninde mutlaka kabul edileceği anlamına gelmemektedir. Bu durumda öncelikle bu tüzüğün AB tarafından benimsenmesi beklenmelidir.

32 SONUÇ 1 Yukarıda genel ve soyut olarak ele aldığımız hususlar itibarıyla denilebilir ki, Türkiye nin Ek Protokol ü iç hukuku itibarıyla yürürlüğe koyması halinde, AB nin KKTC ne yönelik takındığı tutumda bir değişikliğin olması mümkün gözükmemektedir. Diğer bir ifadeyle, Ek Protokol ün yürürlüğe konulması, KKTC nin AB tarafından tanınmasını sağlamayacaktır. Ayrıca, Ek Protokol ün yürürlüğe konulması ile birlikte AB nin KKTC ne uygulamayı sürdürdüğü doğrudan ticaret yasağı politikasında derhal bir değişmenin olması da beklenmemelidir. Zira, yukarıda belirttiğimiz gibi genel tabirle nitelendirilen doğrudan ticaret tüzüğünün AB hukuk düzeninde 2010 yılı itibarıyla kabul edilmesi beklenirken, bu konuda henüz olumlu bir gelişme sağlanamamıştır. Konuya yönelik olarak, Ek Protokol ün yürürlüğe konulması halinde, AB nin 2006 yılının sonunda sekiz başlıkta askıya aldığı tam üyelik müzakereleri hususundaki kararını revize etmesi söz konusu olabilecektir. Ancak, bu tür bir kararın doğrudan KKTC açısından sonuç doğurması mümkün olamayacaktır.

33 SONUÇ 2 Aslında, tarihilerinde Kopenhag da toplanan AB Konseyi, tesis etmiş olduğu Zirve Sonuç Bildirgesi nin 12 No lu Prg. ında, Kıbrıs sorununa ilişkin taraflar arasında bir çözümün bulunamaması halinde, Komisyon un önerisi temelinde oybirliği ile aksini kararlaştırmadıkça, AB müktesebatının Ada nın kuzey kısmına (yani KKTC devlet ülkesine) uygulanmasını askıya aldığını karara bağlamıştır. Bu bağlamda, AB Bakanlar Konseyi, Komisyon u Kıbrıs Hükümeti ile danışma halinde, Kıbrıs ın kuzey kısmının ekonomik kalkınmasının desteklenmesinin ve AB ne yakınlaştırılmasının yol ve yöntemlerini incelemeye davet etmiştir. Ancak, yukarıda belirttiğimiz gibi, sınırlı mahiyetteki bir takım mali yardımlar dışında, KKTC ne yönelik ekonomik kalkınma politikaları AB tarafından devreye sokulamamıştır. Bu anlamda vurgulamak gerekir ki AB nin Türkiye ye ve KKTC ne yönelik belirli durumlarda üzerine düşen görevleri veya yükümlülükleri yerine getirmemekte veya getirememektedir. Türkiye ve KKTC tarafından, AB nin yerine getirmesi gereken yükümlülüklerin her platformda hatırlatılması da bizim ulusal çıkarımızın bir gereğidir.

34 DEKLARASYONLAR 1 Türkiye nin Kıbrıs ile ilgili Deklarasyon metni şu şekildedir: 1. Türkiye, Kıbrıs sorununa siyasi bir çözüm bulunması yönündeki kararlılığını muhafaza etmektedir ve bu yöndeki tutumunu da açıkça ortaya koymuştur. Bu doğrultuda Türkiye, BM Genel Sekreteri nin iki kesimli yeni bir ortaklık devleti kurulmasını hedefleyen kapsamlı çözüme ulaşma yönündeki çabalarını desteklemeyi sürdürecektir. Adil ve kalıcı bir çözüm, bölgede barışa, istikrara ve uyumlu ilişkilerin tesisine önemli bir katkıda bulunacaktır. 2. İşbu protokolde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuriyeti, 1960 ta kurulan asıl ortaklık devleti değildir. 3. Türkiye bu nedenle, Kıbrıs Rum makamlarının, hali hazırda olduğu gibi, Kıbrıs ta sadece ara bölgenin güneyinde otorite, denetim ve yetki icra ettiği ve Kıbrıs Türk halkını temsil etmediği şeklindeki tutumunu sürdürecek ve anılan makamların tasarruflarını buna göre muameleye tâbi tutacaktır. 4. Türkiye bu protokolün imzalanması, onaylanması ve uygulanmasının, protokolde atıfta bulunulan 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin herhangi bir biçimde tanınması anlamına gelmediğini ve Türkiye'nin 1960 Garanti, İttifak ve Kuruluş Anlaşmalarından kaynaklanan hak ve mükellefiyetlerini haleldar etmediğini beyan eder. 5. Türkiye, işbu protokole taraf olmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile mevcut ilişkilerini değiştirmeyeceğini teyit eder. 6. Kapsamlı bir çözüm bulununcaya değin, Türkiye'nin Kıbrıs a ilişkin tutumu değişmeyecektir. Türkiye, Kıbrıs ta kapsamlı bir çözüm sonucunda oluşacak yeni ortaklık devleti ile ilişkiler tesis etmeye hazır olduğunu beyan eder.

35 DEKLARASYONLAR 2 Diğer yandan, AB Bakanlar Konseyi, tarihinde şu karşı Deklarasyonu benimsemiştir : Ankara Anlaşması Ek Protokolü nün tarihindeki imzası esnasında Türkiye tarafından yapılan Deklarasyon un ardından, bugün(*) aşağıdaki Deklarasyon AT ve üye devletleri tarafından benimsenmiştir: 1. AT ve üye devletleri, Aralık 2004 tarihli AB Konseyi Zirve Sonuç Bildirgesi ne uygun olarak, bir tarafta AT ve üye devletleri diğer tarafta Türkiye arasında ortaklık ilişkisi kuran Anlaşma ya ilişkin Ek Protokol ün Türkiye tarafından imzalanmasını not ederler. AT ve üye devletleri, Türkiye nin, Protokol ün imza aşamasında Kıbrıs Cumhuriyeti ne ilişkin bir deklarasyon yayınlamaya gerek görmesini esefle karşılarlar. 2. AT ve üye devletleri işbu Deklarasyonun tek taraflı olduğunu, Protokol ün bir parçası olmadığını ve bu Protokol gereğince Türkiye ye düşen yükümlülükler üzerinde hukuki bir etkisi bulunmadığını belirtirler. 3. AT ve üye devletleri, Ek Protokol ün eksiksiz ve ayrımcılık yapmaksızın uygulanmasını ve ulaştırma araçlarına getirilen sınırlamalar da dâhil olmak üzere malların serbest dolaşımına ilişkin tüm engellerin kaldırılmasını beklerler. Türkiye, AB üyesi devletlerin bütününe Protokol ü çekincesiz olarak uygulamalıdır. AB, durumu dikkatle takip edecek ve 2006 yılında Protokol ün bütünüyle uygulanıp uygulanmadığını takdir etmek gayesiyle bir değerlendirme yapacaktır. AT ve üye devletleri, ilgili başlıklarda müzakerelerin başlamasının, tüm üye devletlere karşı Türkiye nin kendi akdi yükümlülüklerine uymasına bağlı olduğunu vurgularlar. Yükümlülüklerin bütününe Türkiye tarafından uyulmaması, müzakerelerin genel seyrini etkileyecektir. 4. AT ve üye devletleri, Kıbrıs Cumhuriyeti nin tarihinde AB üyesi olduğunu hatırlatırlar. Uluslararası hukuk kişisi olarak sadece Kıbrıs Cumhuriyeti ni tanıdıklarını belirtirler. 5. Tüm üye devletlerin tanınması katılım sürecinin gerekli bir parçasıdır. Buna uygun olarak AB, Türkiye ve tüm AB üyesi devletler arasındaki ilişkilerin mümkün olduğu kadar çabuk olarak normalleşmesine verdiği önemi ısrarla vurgular. 6. AB Bakanlar Konseyi, 2006 yılında, belirtilen konuların tümüyle ilgili gerçekleştirilen ilerlemelerin takibini temin edecektir. 7. İşbu Deklarasyon çerçevesinde, AT ve üye devletleri, BM Güvenlik Konseyi nin ilgili kararlarına ve AB nin üzerine kurulu olduğu ilkelere uygun olarak, BM Genel Sekreteri nin Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm getirme yolundaki çabalarına destek vermeyi ve adil ve kalıcı bir çözümün bölgede barışa, istikrara ve uyumlu ilişkilerin kurulmasına katkıda bulunacağını ümit etmede uyuşmuşlardır.

36 ASKIYA ALINAN MÜZAKERE BAŞLIKLARI AB Bakanlar Konseyi, tarihli Komisyon un kendisine sunmuş olduğu tavsiyeyi olumlu olarak değerlendirmiş ve Türkiye nin Ek Protokol gereğince üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiği Komisyon tarafından tespit edilinceye kadar, Türkiye nin Kıbrıs Cumhuriyeti ne yönelik gerçekleştirdiği kısıtlamaları ilgilendiren politika alanları ile ilgili olan başlıklarda, üye devletlerin hükümetlerarası konferansta tam üyelik müzakerelerini açmamaya karar vermelerini istemiştir. Bu başlıklar şunlardır: başlık 1: malların serbest dolaşımı; başlık 3: yerleşim hakkı ve hizmet sunma serbestîsi; başlık 9: mali hizmetler; başlık 11: tarım ve kırsal kalkınma; başlık 13: balıkçılık; başlık 14: ulaştırma politikası; başlık 29: gümrük birliği; başlık 30: dış ilişkiler.

Türkiye nin Avrupa Birliği ne Katılım Müzakerelerinde Son Durum

Türkiye nin Avrupa Birliği ne Katılım Müzakerelerinde Son Durum Türkiye nin Avrupa Birliği ne Katılım Müzakerelerinde Son Durum Şu ana kadar AB ile katılım müzakerelerinde on üç fasıl müzakereye açılmış ancak sadece bir fasıl, bilim ve araştırma, geçici olarak kapatılmıştır.

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

2011 de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fırsatlar ve Tehditler

2011 de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fırsatlar ve Tehditler 2011 de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fırsatlar ve Tehditler Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK (Editör) K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı Katkılarıyla İÇİNDEKİLER SUNUŞ Hikmet EREN...1 2011 Yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI AB Genel Müdürlüğü TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi 16-17 Aralık 2004

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nü değiştiren 27 Şubat 2006 tarihli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME

Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME 2009 yılı, Türkiye-AB ilişkileri için son derece önemli bir dönüm noktasıdır. 2008 yılı AB açısından verimli

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ Hazırlayan: Berna Özşar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği AB, Mevzuat ve Projeler Birimi Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ TSRŞB Yayın

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 113 Şubat 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ TÜRKİYE Deniz SERVANTIE İKV Uzman Yardımcısı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜM AB VATANDAŞLARI

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949 698, ^ New - York'ta Lake Success'te imzalanan (Kadın ve Çocuk Ticaretinin kaldırılması) ve (Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırılması) hakkındaki Protokollerin onanmasına dair Kanun (Resmî

Detaylı

Havuz Teorisi: Yunanistan 1 ay önde; Denge arayışı; Havuzun boş olduğunu bilseniz dahi, Yunanistan atlıyorsa siz de atlayınız

Havuz Teorisi: Yunanistan 1 ay önde; Denge arayışı; Havuzun boş olduğunu bilseniz dahi, Yunanistan atlıyorsa siz de atlayınız Türkiye nin AET e Ortak Üyelik Başvurusu Yıl 1959... Türkiye de DP iktidardadır. Yunanistan 1959 Nisan ayında AET na ortak olmak için resmî başvuruda bulunuyor. Türk dış politikasının en önemli anlarından

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından günümüze kadar Avrupa Birliğinin Kişilerin Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatına doğrudan uyum amacıyla

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür.

4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ĐLO) Ü EŞĐT DEĞERDE ĐŞ ĐÇĐ ERKEK VE KADI ĐŞÇĐLER ARASI DA ÜCRET EŞĐTLĐĞĐ HAKKI DAKĐ 1951 TARĐHLĐ 100 SAYILI SÖZLEŞMESĐ Đ O AYLA MASI I UYGU BULU MASI A ĐLĐŞKĐ YASA Sayı: 22/1993

Detaylı

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Tarihçe:

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Tarihçe: Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Tarihçe: Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkiler, Avrupa Topluluğu (AT) ile 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan ve 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe giren Ankara

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

A R A Þ. G Ö R. B A H A D I R B U M Ý N Ö Z A R S L A N

A R A Þ. G Ö R. B A H A D I R B U M Ý N Ö Z A R S L A N Kýbrýs A R A Þ. G Ö R. B A H A D I R B U M Ý N Ö Z A R S L A N Katýlým Ortaklýðý Belgelerinde ve Ulusal Programlarda Kýbrýs Sorunu Araþ. Gör. Bahadýr Bumin Özarslan (*) Giriþ Türkiye-Avrupa Birliði(AB)

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir.

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir. 269 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında Değişildik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 21JJ993

Detaylı

ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU

ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU 3 Aralık 2009 ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU 2006/123/AT 1 sayılı Hizmetler Direktifi ne Đlişkin Đktisadi Kalkınma Vakfı (ĐKV) Görüşü Damla Cihangir ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI [Metni yazın] www.ikv.org.tr 2006/123/AT

Detaylı

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi 13 Ekim 1962 Karar Sayısı: 6/1011 Strazburg da 14/9/1962 tarihinde imzalanan ilişik Avrupa

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ADAYLIK SÜRECİNDE YAŞANAN GELİŞMELER Helsinki Zirvesi 10-11 Aralık 1999 tarihinde Helsinki de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirve toplantısı Türkiye-AB ilişkileri bakımından

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL Strazburg, 15.III. 1978 Bu Protokol ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 7 Haziran 1968 tarihinde Londra da imzaya

Detaylı

Avrupa Topluluğu Adalet Divanı Kararları Işığında Kıbrıs Sorunu

Avrupa Topluluğu Adalet Divanı Kararları Işığında Kıbrıs Sorunu Avrupa Topluluğu Adalet Divanı Kararları Işığında Kıbrıs Sorunu Kıbrıs-Avrupa Topluluğu/Birliği ilişkileri Kıbrıs Cumhuriyeti nin kuruluşunun hemen sonrasına rastlamaktadır. 1961 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti

Detaylı

ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN)

ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 30.0007.1.01 3. Ülkelerle

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

Ve Nihayet Elektronik İmza Sermaye Piyasasına da Girdi

Ve Nihayet Elektronik İmza Sermaye Piyasasına da Girdi Ve Nihayet Elektronik İmza Sermaye Piyasasına da Girdi Elektronik imza kullanımı toplumumuzda da giderek yaygınlaşıyor. Tabi, bu yaygınlaşmadaki temel etkenlerden bir tanesi de çeşitli kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) tarafından 20 Aralık 1996 tarihinde kabul

Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) tarafından 20 Aralık 1996 tarihinde kabul WIPO TELİF HAKLARI ANDLAŞMASI (1996) Resmi Gazete Tarihi: 14.05.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26876 Karar Sayısı : 2008/13597 edilen; Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) tarafından 20 Aralık 1996 tarihinde

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü Amaç Denetimden Sorumlu Komitenin amacı, Yönetim Kurulunun (1) şirketin mali tablolarının doğruluğu, (2) şirketin yasal şartlara ve mevzuat şartlarına

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü

Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü İNSAN HAKLARININ VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İLE BU SÖZLEŞME'YE EK BİRİNCİ PROTOKOL'DA TANINMIŞ BULUNAN HAKLARDAN VE ÖZGÜRLÜKLERDEN BAŞKA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER TANIYAN Protokol No:

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

RAPOR TPS-OIC TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ (TMK) GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI. (Ankara, 17-19 Haziran 2008)

RAPOR TPS-OIC TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ (TMK) GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI. (Ankara, 17-19 Haziran 2008) Aslı: İngilizce RAPOR TPS-OIC TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ (TMK) GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI (Ankara, 17-19 Haziran 2008) 1. TMK Gözden Geçirme Toplantısı 17-19 Haziran 2008 tarihleri arasında Ankara da

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

Konu: 2003 tarihli Katılım Antlaşması nın 10. no lu Protokolü nün 2. maddesinin öngördüğü usule dair Konsey Tüzüğü

Konu: 2003 tarihli Katılım Antlaşması nın 10. no lu Protokolü nün 2. maddesinin öngördüğü usule dair Konsey Tüzüğü AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ Brüksel, 29 Nisan 2004 8208/04 YASAL MEVZUAT VE DİĞER BELGELER Konu: 2003 tarihli Katılım Antlaşması nın 10. no lu Protokolü nün 2. maddesinin öngördüğü usule dair Konsey Tüzüğü

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU FEDERAL GÜMRÜK SERVİSİ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ

RUSYA FEDERASYONU FEDERAL GÜMRÜK SERVİSİ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ RUSYA FEDERASYONU FEDERAL GÜMRÜK SERVİSİ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ TC. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sn. Hasan Köseoğlu Konu:ÖN BİLGİLENDİRME DÜZENİ HAKKINDA DUYURU Sayın Hasan

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar) Amaç MADDE 1: Lisans öğrencilerimiz için çeşitli kamu/özel kurum

Detaylı

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler.

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler. EK-8 İDARİ KOMİTE VE TIR YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI / VE İÇ TÜZÜĞÜ İDARİ KOMİTENİN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI VE İÇ TÜZÜĞÜ (06/06/1999 tarihli ve 23717 sayılı Resmi

Detaylı

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER 28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER I. 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde alınan kararlarla, Türkiye nin Avrupa

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 5 Ağustos 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26250 MİLLETLERARASI SÖZLEŞME Karar Sayısı : 2006/10692 3 Şubat 2004 tarihinde New York da imzalanan, 1/3/2006 tarihli ve 5468 sayılı Kanunla onaylanması uygun

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

TİCARET GEMİLERİNDE ÇALIŞAN KAPTANLAR VE GEMİ ZABİTLERİNİN MESLEKÎ YETERLİLİKLERİNİN ASGARİ İCAPLARINA İLİŞKİN 53 SAYILI SÖZLEŞME

TİCARET GEMİLERİNDE ÇALIŞAN KAPTANLAR VE GEMİ ZABİTLERİNİN MESLEKÎ YETERLİLİKLERİNİN ASGARİ İCAPLARINA İLİŞKİN 53 SAYILI SÖZLEŞME TİCARET GEMİLERİNDE ÇALIŞAN KAPTANLAR VE GEMİ ZABİTLERİNİN MESLEKÎ YETERLİLİKLERİNİN ASGARİ İCAPLARINA İLİŞKİN 53 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 6 Ekim 1936 Kanun Tarih ve Sayısı: 25.6.2003 / 4906 Uluslararası

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

Tüketicilere sunulan ürünlerin fiyatlarının belirtilmesine ilişkin olarak tüketicinin korunması hakkında. 16 Şubat 1998 tarihli ve

Tüketicilere sunulan ürünlerin fiyatlarının belirtilmesine ilişkin olarak tüketicinin korunması hakkında. 16 Şubat 1998 tarihli ve Tüketicilere sunulan ürünlerin fiyatlarının belirtilmesine ilişkin olarak tüketicinin korunması hakkında 16 Şubat 1998 tarihli ve 98/6/AT sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ AVRUPA PARLAMENTOSU

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) :

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

NEC hakkında gerekli bilgi

NEC hakkında gerekli bilgi NEC hakkında gerekli bilgi TR 2008 IB-EN-02 1 Kaynak: CCE İçerik NEC Çerçevesi & Yasal Uyumlaştırma Envanter & Projeksiyonlar Ulusal Program (Eylem Planı & Yol Haritası) 2 NEC Çerçevesi (1): Tek Direktif

Detaylı

KONU : Taslak Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Hakkında TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği Görüşü T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NA

KONU : Taslak Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Hakkında TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği Görüşü T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NA 28/05/2014 KONU : Taslak Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Hakkında TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği Görüşü T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NA Sayın Bakanlığınız tarafından hazırlanan Taslak Satış

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ Đnternete erişime ilişkin yasaklamalara sınırlama getiren ve muhtemel bir kötüye kullanma durumuna karşı hukuki kontrol güvencesi sunan katı bir yasal çerçevede alınmayan

Detaylı

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1.

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1. 2119/98/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı çerçevesinde bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için erken uyarı ve yanıt sistemi hakkında 22 Aralık 1999 tarihli KOMİSYON KARARI [C(1999)

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

Türkiye istediğini aldı. Üyeliğe İlişkin Hazırlıklar. 16-17 Aralık 2004 Brüksel Zirvesi. Zirve Kararları Müzakere Süreci Sonrası

Türkiye istediğini aldı. Üyeliğe İlişkin Hazırlıklar. 16-17 Aralık 2004 Brüksel Zirvesi. Zirve Kararları Müzakere Süreci Sonrası 16-17 Aralık 2004 Brüksel Zirvesi Zirve Kararları Müzakere Süreci Sonrası 362 Türkiye istediğini aldı Avrupa Birliği liderler zirvesi, iki gün boyunca çehn pazarlıklara sahne oldu. Zaman zaman iplerin

Detaylı

b) Ciddi risk: Etkileri kısa vadede ortaya çıkmayanlar da dahil olmak üzere, yetkili kuruluşların ivedi müdahalesini gerektiren her türlü riski,

b) Ciddi risk: Etkileri kısa vadede ortaya çıkmayanlar da dahil olmak üzere, yetkili kuruluşların ivedi müdahalesini gerektiren her türlü riski, TÜRKSAN GRUP MEVZUAT SERVİSİ Karar Sayısı : 2013/4284 Ekli Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 20/12/2012 tarihli ve 86802 sayılı yazısı üzerine, 29/6/2001 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE DE AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE OPTİSYENLİK MESLEĞİ

TÜRKİYE DE AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE OPTİSYENLİK MESLEĞİ TÜRKİYE DE AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE OPTİSYENLİK MESLEĞİ Dr. Arslan Ümit GİRAY Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı Türkiye 1. Uluslararası Optik Forumu 17 18 Haziran 2006,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

ÖZEL TIBBİ TEDAVİ VE TERMO - KLİMATİK KAYNAKLAR ALANINDA KARŞILIKLI YARDIMLAŞMAYA DAİR AVRUPA ANDLAŞMASI

ÖZEL TIBBİ TEDAVİ VE TERMO - KLİMATİK KAYNAKLAR ALANINDA KARŞILIKLI YARDIMLAŞMAYA DAİR AVRUPA ANDLAŞMASI 1035 Özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik kaynaklar alanında karşılıklı yardımlaşmaya dair Avrupa Andlaşmasmın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 11.5 1964 - Sayı

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK VE TEKNİK İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI Serbest Ticaret Anlaşmaları Bilgi Notu 5 Mart 2014 1 GİRİŞ Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Temel Konular Pınar TANLAK Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler Bakanlığımızda

Detaylı

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360)

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360) -1470- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Can Mindek Kıdemli Uzman, İktisadi Kalkınma Vakfı

Can Mindek Kıdemli Uzman, İktisadi Kalkınma Vakfı AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE UZUN İNCE BİR YOL Can Mindek Kıdemli Uzman, İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkileri tarihinde neler var? Ankara Anlaşması ve ilişkilerin başlaması Gümrük Birliği ne ilerlerken

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESİ TÜRKİYE İÇİN MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESİ ve İlgili Diğer Belgeler DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından tercüme edilmiştir. Ekim 2005 TÜRKİYE İÇİN

Detaylı

SON SENEDİ. (Brüksel, 8 Ekim 2002)

SON SENEDİ. (Brüksel, 8 Ekim 2002) 1260 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - türkische Schlußakte+Bprot. (Normativer Teil) 1 von 9 AVRUPA TOPLULUĞUNUN, MÜTEADDİT DEFALAR DEĞİŞTİRİLMİŞ VE 27 HAZİRAN 1997 TARİHLİ PROTOKOL İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ GAZİ ERÇEL BAŞKAN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 6. Uluslararası Finans ve Ekonomi Forumu VİYANA, 9 KASIM 2000 Euro ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak üzere, bu

Detaylı

TARİH : 11 Nisan 2013

TARİH : 11 Nisan 2013 BİLGİ NOT U TARİH : 11 Nisan 2013 KONU : Libya da faaliyet gösteren Türk inşaat firmalarının sözleşmesel yükümlülüklerinin ifasına devam etmesi hususununda hukuki değerlendirme Bu bilgi notu, 2011 yılı

Detaylı

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ NE EK ÖLÜM CEZASININ HER KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOL

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ NE EK ÖLÜM CEZASININ HER KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOL Avrupa Sözleşmeleri Külliyatı - No. 187 İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ NE EK ÖLÜM CEZASININ HER KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOL Vilnius, 3.V.2002 2 ETS 187 Ölüm Cezasının

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ ILO Kabul Tarihi: 7 Haziran 1985 Kanun Tarih ve Sayısı: 07.01.2004 / 5039 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 13.01.2004 / 25345 Uluslararası

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU ( TASLAK VİZYON BELGESİ ) 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, Titanic Business Hotel Europe,

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 61) (30/5/2009 tarihli ve 27243 sayılı

Detaylı