F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER"

Transkript

1 F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

2 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun bir daha yaşanmaması için çeşitli siyasi örgütler kurulmuştur. İlk olarak I. Dünya Savaşı ndan sonra Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) kurulmuş fakat bu cemiyet II. Dünya Savaşının yaşanmasına engel olamamıştır.ii. Dünya Savaşı ndan sonra başta BM olmak üzere birçok uluslararası siyasi, askerî ve ekonomik Örgüt kurulmuştur.

3 BM (Birleşmiş Milletler) 24 ekim 1945 te kurulmuştur. Kuruluş amacı, dünyada barış ve güvenliği korumak ve ulusların kendi kaderlerini belirlemelerini sağlamaktır. Ülkeler arasında dostluk ilişkilerini geliştirmek, ekonomik, kültürel ve toplumsal sorunları çözmek için uluslar arası iş birliğini sağlamak örgütün amaçları arasındadır.

4 Merkezi ABD nin New York şehrinde olan Birleşmiş Milletlerin başlangıçta 51 olan üye sayısı günümüzde 192 ye çıkmıştır. Türkiye bu örgütün kurucu üyelerindendir. Üye ülkelerden ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere alınan kararları veto hakkına sahiptir. Bu ülkelerin onaylamadığı kanunlar yürürlüğe girmemektedir.

5 Birleşmiş milletler üyeliğinden ayrılmak isteyen ülkeler, bu isteklerini üç yıl önceden bildirerek ayrılabilmektedirler. Örgüte üyelik koşullarını yerine getirmeyen ülkeler, genel kurul kararı ile üyelikten çıkarılabilmektedir. Türkiye, 1945 te BM ye kurucu üye olarak katılmıştır. Üye olduktan sonra alınan bütün kararlara uymuştur. Bu kararlar doğrultusunda Kore, Somali ve Bosna-Hersek e asker göndermiştir. Günümüzde BM ye götürülen sorunlar içinde Türkiye yi en çok ilgilendiren Kıbrıs sorunudur.

6 NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı) NATO, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine karşı 9 nisan 1949 da kurulmuş askeri bir örgüttür. Örgüt; ABD, Kanada, Belçika, Hollanda, Fransa, İngiltere, Danimarka, İtalya, Norveç, Portekiz, İzlanda ve Lüksemburg tarafından kuruldu. Yunanistan, İspanya, Almanya ve Türkiye bu örgüte sonradan katılmışlardır.

7 NATO nun asıl amacı, sosyalist bloktan gelecek olan bir saldırıya ortak cevap verebilmektir. Bu örgüte üye ülkelerden herhangi birine yapılacak saldırı, diğer ülkelere de yapılmış sayılacak ve bütün üye ülkeler saldırıya karşılık verecektir.

8 OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) OPEC,Suudi Arabistan, İran, Kuveyt, Irak ve Venezuela tarafından 14 Eylül 1960 tarihinde Bağdat ta kurulmuştur. Katar (1961), Libya (1962), Endonezya (1962), Ekvator ( ), Birleşik Arap Emirlikleri (1967), Cezayir (1969), Nijerya (1971), Gabon ( ) ve Angola (2007) kuruluşa sonradan katılan ülkelerdir.

9 OPEC, petrol üreten ülkeler arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla kurulmuş ekonomik bir örgüttür. Kuruluş, petrol üretim miktarı ve petrol fiyatlarının belirlenmesi konusunda iş birliği yapmaktadır. Örgütün, alınan kararlara uymayı zorlayacak yaptırım gücü yoktur.

10 IMF (Uluslar Arası Para Fonu) IMF, 1944 yılında 44 ülkenin katılımıyla kurulması kararlaştırılmış ve 1947 yılında çalışmalarına başlamış ekonomik bir kuruluştur. Merkezi Washington da olan kuruluş üye sayısı 185 tir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları nda birçok ülke ekonomik bakımdan kriz yaşamıştır. Bu dönemde ABD nin ekonomik koşulları diğer ülkelere göre daha iyiydi. Bu nedenle ABD, zor durumda olan ülkelere kredi vermek amacıyla bir kuruluş kurulmasını istedi. IMF, borçların ödemesinde kısa süreli sıkıntı çeken ülkelere kredi vermek ve uluslararası ticareti canlandırmak amacıyla kurulmuştur.

11 Kuruluşun sermayesinin önemli bir kısmı ABD tarafından karşılanmıştır. Üye ülkelerin büyüme hızını artırmak ve devalüasyonları önlemek de bu kuruluşun amaçlarındandır. IMF nin en yetkili kurumu Guvernörler Heyeti dir. Bu heyette her ülke sabit bir oy kullanma hakkının yanı sıra hissesi oranında oya sahiptir. Bu nedenle payı en yüksek olan ABD nin oy sayısı en fazladır

12 OECD (Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü) OEDC, 3 Nisan 1948 de Paris de imzalanan bir anlaşmayla Türkiye nin de içinde yer aldığı16 ülke tarafından kuruldu. Kuruluşun hedefi; Avrupa nın ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla Avrupa Kalkınma Planı nı (Marshall Planı) uygulamaktı. OECD nin en önemli işlevi; ülkeler arasındaki ticareti kolaylaştırmak, sınırlı kaynakları paylaştırmak ve İkinci Dünya Savaşı nda büyük yıkıma uğramış ekonomiyi canlandırmaktı.

13 de ABD ve Kanada nın da katılmasıyla örgüt genişledi ve Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) adını aldı. Sonraki yıllarda teşkilata Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda da katıldı. 30 üyesi bulunan OECD, danışma ve dayanışma örgütüdür. Bu nedenle kararları bağlayıcı değildir.

14 AB (Avrupa Birliği) Avrupa Birliği nin tarihi, 1949 yılında kurulan Avrupa Konseyi ne dayanmaktadır. Avrupa Konseyi nden sonra Avrupa daki demir ve kömür gibi yer altı kaynaklarını daha verimli şekilde işletmek amacıyla 18 Nisan 1951 de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olarak kuruldu. Bu birliği kuran ülkeler; Almanya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya dır de ise Avrupa nın birleşmesi için başlatılan çalışmalar sonucunda Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kuruldu. AET, sonraki süreçte Avrupa Birliği (AB) adını alarak ekonominin yanı sıra siyasi bütünleşmeyi de içeren bir kuruluş oldu.

15 . Avrupa Birliği ne üye ülkeler şunlardır: Fransa, İtalya, Lüksemburg, Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere, Danimarka, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Portekiz, Avusturya, Finlandiya, İsveç, Slovenya, Slovakya, Malta, Estonya, Litvanya, Letonya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Bulgaristan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi. Avrupa Birliği nin temel amacı; üye ülkeler arasında gümrük birliği ve bu ülkelerin ekonomi politikalarında birlik oluşturmaktır.

16

17 Anlaşmanın başlıca maddeleri şunlardır: Üye ülkeler, kendi aralarındaki gümrük vergilerini ve kısıtlamaları kaldıracaklardır. Üye ülkeler, üçüncü ülkelere karşı, ortak bir gümrük tarifesi uygulayacaklardır. Üye ülkeler arasında sermaye ve iş gücü dolaşımı serbest olacaktır. Üye ülkelerin ödeme bilançolarındaki dengesizlikleri gidermek için önlemler alınacaktır. İşçilerin çalışma olanaklarını artırmak ve yaşam düzeylerini yükseltmek için Avrupa Sosyal Fonu kurulacaktır. Ticareti artırmak için denizaşırı ülkelerin topluluğa katılması sağlanacaktır. Ekonomik gelişmeyi hızlandırmak için Avrupa Yatırım Bankası kurulacaktır. Avrupa Birliği ne üye ülkeler, 1968 den sonra üçüncü ülkelere ortak gümrük tarifesi uygulamaya başlamış, 1979 dan sonra üye ülkeler arasında kullanılmak üzere "Avrupa Para Birimi" (ECU) kabul edilmiştir.

18 NAFTA (Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Antlaşması) NAFTA, Kanada, ABD ve Meksika tarafından 1 Ocak 1994 te imzalanarak yürürlüğe giren bir antlaşmadır. ABD ve Kanada arasındaki ticari engellerin kaldırılması için Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasını imzalamışlardır. ABD aynı süreçte Meksika ile de ticaret anlaşmaları imzalamıştır. ABD nin bir yandan Kanada bir yandan da Meksika ile imzaladığı anlaşmalar, bu üç ülke arasında Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması nı (NAFTA) gündeme getirmiştir.

19 NAFTA ya göre bu üç ülke, kendi aralarındaki ticari engelleri kaldıracak, üçüncü ülkelere karşı tarifelerini sürdüreceklerdir. Anlaşmada ilk sırayı sanayi ve tarım ürünleri almaktadır. Anlaşmanın kapsamı sonradan genişletilmiştir. Ayrıca anlaşmaya göre bir süre sonra gümrük vergileri sıfırlanacaktır.

20 KEİ (Karadeniz Ekonomik İş Birliği) 25 Haziran 1992 günü İstanbul da düzenlenen zirve ile imzalanan Karadeniz çevresindeki ülkelerin ekonomik iş birliği projesidir. Kurucu üyeler; Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan dır. Sırbistan, sonradan üye olmuş, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Karadağ ın başvuruları kabul edilmemiştir. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Beyaz Rusya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hırvatistan,İsrail, İtalya, Mısır, Polonya, Slovakya ve Tunus gözlemci ülkelerdir

21 Birliğin amaçları arasında üye ülkelerin ticari, ekonomik ve teknolojik iş birliği içinde olmaları ve bu doğrultudaki çalışmaları geliştirmeleri yer almaktadır. Karadeniz çevresinin barış, refah ve iş birliği bölgesi haline getirilmesi de birliğin hedeflerindendir. Bu amaçla üye ülkeler arasındaki ticaretin artırılması kabul edilmiştir. Üye ülkeler arasında kişi, mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımı ise birliğin uzun vadeli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu amaçla ortak bir serbest ticaret bölgesinin kurulması kararlaştırılmıştır.

22 Karadeniz Ekonomik İş Birliği, aşağıdaki konularda ortak projelerin geliştirilmesi ve bu projelerin gerçekleştirilmesi için çalışmalar hedeflenmiştir: Bilim ve teknoloji Konusunda iş birliği Bankacılık ve finans İstatistik veri ve ekonomik bilgi değişimi Ulaştırma Ticaret ve endüstriyel iş birliği İletişim Çevre koruma Turizm alanında iş birliği Tarım ve tarımsal sanayi Yasalara ilişkin bilgi Enerji Bilişim Ürünlerin standardizasyonu ve sertifikasyonu Madencilik ve ham minerallerin işlenmesi Sağlık ve eczacılık

23 İKO (İslam Konferans Örgütü) İslam Konferans Örgütü, 1971 yılında Cidde (Suudi Arabistan) şehrinde kurulmuştur. Bu örgüte üye olmak için bir ülke vatandaşlarının tümünün ya da bir bölümünün Müslüman olması gerekir. İslam ülkeleri arasında iş birliğinin sağlanması, Müslüman halkların haklarını korumak ve güvenliğini sağlamak, üye ülkeler arasında sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel alanlarda iş birliği sağlamak bu örgütün başlıca amaçlarındandır.

24

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 5 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KONULAR : İN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ A. HÜKÛMETLER ARASI 1. Askerî Örgütler 2. Siyasi Örgütler 3. Ekonomik Örgütler B. HÜKÛMET DIŞI BU SONUNDA AŞAĞIDAKİLERİ YAPABİLİRSİNİZ.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ TMMOB

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ TMMOB TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE TMMOB Nisan 2005 1 ISBN 975-395-852-8 Kapakve Sayfa Tasarımı Dijle Konuk Baskı Ümit Ofset Tel: (0312) 384 17 07 Baskı Tarihi

Detaylı

ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI

ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI AVRUPA DA BARIŞ??? SAVAŞ SONRASI AVRUPASI ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI 1870-1945 yılları arasında Fransa ve Almanya üç kez savaştılar. AVRUPA NIN EKONOMİK KALKINMA SORUNLARI 1 Savaş sonrasında kurulan örgütler

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ KRONOLOJĠSĠ

AVRUPA BĠRLĠĞĠ KRONOLOJĠSĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ KRONOLOJĠSĠ 1947 14 Mayıs 5 Haziran Winston Churchill in öncülük ettiği Birleşik Avrupa Hareketi hayata geçirildi. Uluslar üstü kurumlara karşı olan bu hareket, hükümetlerarası işbirliğinden

Detaylı

ULUSLARASI İLİŞKİLER DERS NOTLARI

ULUSLARASI İLİŞKİLER DERS NOTLARI ULUSLARASI İLİŞKİLER DERS NOTLARI TALHA DAL Adana Ticaret Borsası Lisesi - 2011 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ A- ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEMEL KAVRAMLAR Uluslararası: Bu kavram ilk defa 18. Yüzyılın

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ORTADOĞU BARIŞINDA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ MODELİ ARAYIŞLARI YÜKSEK

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİHUKUK BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİHUKUK BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİHUKUK BİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NDE GÜMRÜK BİRLİĞİVE TÜRKİYE UYGULAMASI, TÜRKİYE YE ETKİLERİ Yüksek Lisans Tezi AYŞEGÜL KAKICI

Detaylı

TÜRKİYE- AB GÜMRÜK BİRLİĞİ ANTLAŞMASI ve ANTLAŞMANIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ. Dr. Mustafa Hatipler

TÜRKİYE- AB GÜMRÜK BİRLİĞİ ANTLAŞMASI ve ANTLAŞMANIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ. Dr. Mustafa Hatipler TÜRKİYE- AB GÜMRÜK BİRLİĞİ ANTLAŞMASI ve ANTLAŞMANIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ ÖZ Dr. Mustafa Hatipler Gümrük Birliği, uluslar arası boyutu olan bir entegrasyon organizasyonunun en önemli mihenk taşlarından

Detaylı

Sihirli Değnek Serisi Eğitimin sihirli değneği tekrardır"

Sihirli Değnek Serisi Eğitimin sihirli değneği tekrardır www.koyunluluibrahimkose.com 1.Türkiye de enflasyonla mücadele eden ve banknot çıkarma yetkisine sahip olan kurum aşağıdakilerden A) TBMM B) T.C. Merkez Bankası C) Bakanlar Kurulu D) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

www.izmirkpsskursu.net

www.izmirkpsskursu.net 1 KURULUŞLAR Genelkurmay Başkanı Necdet ÖZEL TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK KKTC Başkanı Derviş EROĞLU TMSF Başkanı Şakir Ercan GÜL TÜBİTAK BAŞKANI Yücel ALTINBAŞAK TRT Genel Müdürü İbrahim ŞAHİN Anayasa Mah.

Detaylı

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İçindekiler I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 1) AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHÇESİ... 2 2) AVRUPA BİRLİĞİNİN KURUMLARI... 6 3) AVRUPA BİRLİĞİNDE YASAMA VE KARAR ALMA

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK VERGİ ÖDEMEK VE GÜMRÜK BİRLİĞİNDEN İSTİFADE ETMEK

ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK VERGİ ÖDEMEK VE GÜMRÜK BİRLİĞİNDEN İSTİFADE ETMEK AB-Türkiye Odalar Forumu (ETCF) projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir Türk İş Dünyası İçİn AB Mevzuatı 1 2 3 4 5 6 Ortak Pazarda TicareT ETKİN REKABET ETMEK ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK

Detaylı

EKONOMİK BİRLEŞME TÜRLERİ

EKONOMİK BİRLEŞME TÜRLERİ Türkiye nin, 31 Temmuz 1959 tarihinde Avrupa Birliği ne ilk başvurusunu yapmasıyla birlikte başlayan tam üyelik süreci, zaman zaman kesintilere uğramla birlikte günümüze kadar gelmiştir. Türkiye nin, Gümrük

Detaylı

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım 2001 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Avrupa Birliği bütçesi - fonları ve Türkiye'nin tam üyeliği Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü Ağustos 1998 İÇİNDEKİLER SAYFA NO KISALTMALAR....

Detaylı

Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası

Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası İçindekiler Sorumluluk ve Vizyon - 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası Komşu ve Yakın Havzalarla İlişkiler Yüksek Düzeyli İşbirliği Mekanizmaları

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley)

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley) ROMANYA ÜLKE PROFİLİ Temel Sosyal Ve Ekonomik Göstergeler Nüfus 22 355 551 (Temmuz 2004 tahmini) Dil Romence. Ayrıca yaygın olarak İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca Din Ortodoks (%87), Protestan

Detaylı

FEYZA KPSS KURSLARI FEYZA KPSS KURSLARI 2013 GÜNCEL OLAYLAR

FEYZA KPSS KURSLARI FEYZA KPSS KURSLARI 2013 GÜNCEL OLAYLAR 2013 DÜNYA GÜNDEMİ ABD de yapılan Boston Maratonu nda 2 ayrı patlama meydana geldi. İran da ve Çin in Sıçuan eyaletinde şiddetli depremler meydana geldi. Meksika da Popocatepeti Yanardağı harekete geçti.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

Gümrük Birliği Üyeliğinden Günümüze Türkiye nin Diş Ticareti Üzerine Bir İnceleme

Gümrük Birliği Üyeliğinden Günümüze Türkiye nin Diş Ticareti Üzerine Bir İnceleme Gümrük Birliği Üyeliğinden Günümüze Türkiye nin Diş Ticareti Üzerine Bir İnceleme Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞENTÜRK a Özet Türkiye, 1996 yılında Gümrük Birliği ne dâhil olmuş ve bu dönemden itibaren Avrupa

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE M. Akif ÖZER Bu çalışmada; Avrupa Birliği nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2606 - ÖİK: 617 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ENERJİ HAMMADDELERİ ALT KOMİSYONU PETROL-DOĞALGAZ ÇALIŞMA GRUBU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2826-5 (basılı

Detaylı

ÖZET. Süleyman Demirel Üniversitesi, Maliye Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 207 Sayfa, Nisan 2006

ÖZET. Süleyman Demirel Üniversitesi, Maliye Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 207 Sayfa, Nisan 2006 i ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ YARDIMLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE YE YAPILAN YARDIMLAR: ISPARTA KİLİMCİLİK EĞİTİM DESTEK VE PAZARLAMA PROJESİ ÖRNEĞİ G. Selin ÖZCANLI Süleyman Demirel Üniversitesi, Maliye Bölümü Yüksek

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye. - Genel bilgi

Avrupa Birliği ve Türkiye. - Genel bilgi Avrupa Birliği ve Türkiye - Genel bilgi Baskı Bilgileri: Bu el kitabın ın ilk baskı Europa Zentrum Baden Württemberg tarafından hazırlanmıştır (2010) Hazırlayan: Dr. rer.pol. Levent Güneṣ, M.A., Europa

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ ENES ÖZKAN Tez Danışmanı: Doç.

Detaylı

KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR

KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İLE İŞBİRLİĞİ OLAN KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR NİSAN 2013-ANKARA AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derleme/Review Article Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derya Çamur*, Songül A. Vaizoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Ankara *Derya Çamur, Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı