ARÇELİK YURT İÇİ TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN ARAÇ SEVKİYAT VE ROTALAMA SİSTEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARÇELİK YURT İÇİ TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN ARAÇ SEVKİYAT VE ROTALAMA SİSTEMİ"

Transkript

1 Endüstr Mühendslð Dergs Clt: 0 Sayý: 3 Sayfa: (-38) Mana Mühendsler Odası ARÇELİK YURT İÇİ TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN ARAÇ SEVKİYAT VE ROTALAMA SİSTEMİ Barbaros TANSEL*, Fatma DAŞYÜREK, Semh EREN, Özge KAYA, Göhan SEZGİN, Ebru ŞAHİNOĞLU Blent Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, Blent, Anara ÖZET Bu çalışmada tedarçlerden gelen malzemelern Arçel Bulaşı Manes İşletmes ne taşınması çn ullanılaca rotaların ve taşıyıcıların hareet çzelgelernn optmal veya optmale yaın bulunması amacıyla br arar deste sstem oluşturulmuştur. Sstem matematsel model, benzetm model ve arayüz olma üzere üç ana öğeden oluşmatadır. Tedarç ümesnde veya tedarç taleplernde olablece olası üçü değşmlere arşı önerlen çözümler benzetm model yoluyla hızlı br şelde değerlendrleblmete, büyü değşmler olduğunda se matemat model yenden çözülere yen optmal çözüm elde edlmetedr. Arayüz programı, her modeln ten blglere sahp olunmasa ble daha olay ullanılmasını sağlamatadır. Anahtar Kelmeler: Arçel, tedar zncr, mlrun, araç rotalama, araç sevyat çzelgeler SCHEDULING AND ROUTING OF TRUCKS FOR ARÇELİK S DOMESTIC SUPPLY CHAIN ABSTRACT In ths study, a decson support system s desgned to optmally determne the set of routes and shpment schedules to be used for collectng materals from domestc supplers to be delvered to Arçel Dshwasher Company. The system conssts of three man components: A mathematcal model, a smulaton model, and an nterface program. In case of mnor changes n demands or n the current set of supplers, the smulaton model s used to evaluate solutons that are proposed n response to changes. For major changes, the mathematcal model s solved relatve to the new stuaton and a new optmum s obtaned. The nterface program allows to use both models wth ease and wthout havng to rely on techncal nowledge. Keywords: Arçel, supply chan, ml-run, vehcle routng, vehcle shpment schedules * İletşm yazarı Blent Ünverstes tarafından düzenlenen 9. Yöneylem Araştırması ve Endüstr Mühendslğ Ulusal Kongres Öğrenc Bldrler Yarışması'nda ncl ödülü azanan çalışmanın lgl öğretm üyelernn atılarıyla düzenlenmş haln EM Dergs yayın poltası doğrultusunda yayımlıyoruz.

2 Arçel Yurt İç Tedar Zncr İçn Araç Sevyat ve Rotalama Sstem. İŞLETME TANITIMI 99 yılında Anara Sncan Organze Sanay Bölges nde urulan Arçel Bulaşı Manes İşletmes, 993 yılında üretme başlamıştır. Şret şu anda ç pazar harç, beş farlı ıtada 60 a yaın üleye hracat yapmatadır. Anara da 09 bn m l tesste üretm yapan Arçel A.Ş. ürün gamına anastre ürünler de eleyere şletme üretm altesn uluslararası alte standartlarına taşımıştır. Mevcutta 600 farlı model le far yaratmaya devam etmetedr. Türye Patent Ensttüsü tarafından 005 ten bu yana her yıl düzenlenen yarışmada Patent Şampyonu olan Arçel A.Ş., beyaz eşya setöründe yen br dönem başlatan Te Tuş bulaşı manes gb buluşlarıyla bu ddasını orumatadır. Arçel A.Ş., 00 yılına adar dünyanın te çatı altında en büyü bulaşı manes üretcs olmayı hedeflemetedr.. PROBLEM TANIMI Arçel n mevcut yurt ç tedarç sstemnde 7 tedarç vardır. Haftalı talepler arşılayaca şelde malzemeler tedarçlerden amyon veya tırlarla toplanara Arçel Bulaşı Manes İşletmes (BMİ) ne ulaştırılmatadır. 006 öncesnde tedarçler end taşıyıcıları le malzemelern BMİ ye ulaştırıren, 006 yılı tbarıyla Arçel tedarçler te br toplama ağında brleştrmş ve mlrun sstem le malzemeler toplamaya başlamıştır. Mlrun sstemnde her taşıyıcıya belrl br rota tahss edlmete, taşıyıcılar endlerıne tahss edlen rotalar üzernde tedarçlere uğrayara malzemeler toplamata ve BMİ ye ulaştırmatadır. Bu sstem, daha önce ullanılan ve her tedarçnn end taşıyıcısını planladığı ssteme göre belrl performans yleştrmeler sağlamıştır. İyleştrmeler daha ço atedlen toplam mesafe, taşıma dolulu oranları ve taşıma sırasında oluşan hasar ve ayıplar açısından gerçeleşmştr. Ayrıca toplam sevyat süresnde % 67, malzemenn stota alış süresnde se % 0 oranında azalma olmuştur. Bu yleştrmeler nedenyle, mlrun sstemnden sorumlu olan brm, mlrun sstemn en verml şelde ullanablme arayışı çne grmştr. Mevcut mlrun sstemnde bazı sııntılar mevcuttur. Mevcut uygulamada rotaların ve araç sevyatlarının belrlenmes elle yapılmata, bu da fazla ş gücü ve zaman geresnmlerne yol açmatadır. Tedarçler ümesnde elemeler veya çıartmalar yapılması söz onusu olduğunda, yen rotalar hızlı br şelde belrlenememete, sstemn değşllere adapte olması stenldğ adar hızlı olamamatadır. Ayrıca, ullanılmata olan rotaların bütün olası rota alternatfler arasında ne derece y veya ötü olduğunu belrleyeblece br yöntem olmaması nedenyle, mevcut veya önerleblece rotaların optmumdan ne adar uza olduları estrlememetedr. Te br taşıyıcı ble olsa, 7 tedarçy 7! (=3,56 x 0 4 ) alternatf rota le zyaret etme mümündür. Bu ço büyü br sayıdır ve bu adar rota arasında toplam mesafey enüçüleyenn hangs olduğunu estrme bast hesaplarla yapılablr br ş değldr. Te taşıyıcının apastesnn yetmedğ durumlarda, veya daha fazla taşıyıcı arasında tedarçlern paylaştırılması gerer aç taşıyıcı olacağı, tedarçlern bunlar arasında nasıl paylaştırılacağı, her taşıyıcının hang rotaya göre tedarçlerden toplama şlemlern gerçeleştreceğ gb sorular blmsel esaslara göre probleme yalaşılmasını zorunlu ılmatadır. Mevcut sstemde ara depolar olmamala brlte, frma, bazı tedarçlere at malzemelern ön toplamayla ara depoya getrlmesn, BMİ ye sevyatın bu tedarçler çn ara depolar yoluyla yapılmasını da alternatf br sstem olara değerlendreblmey stemetedr. Bunun dışında, oluşturulaca rotalarda amyonların veya tırların tedarç rampa özellleryle uyumlu olmaları, malzeme toplama saatlernn tedarçnn vardya saatleryle uyumlu olması, boğaz öprüsünden geçşlern amyon geçşne zn verlen saatlere den getrlmes, sürücüler çn yolda geçen sürelern anunlarla belrlenmş sınırlar çnde olması, amyon dolulu oranlarının olabldğnce yüse olması gb ço sayıda ısıtın da date alınması geremetedr. Tasarlanaca sstem çn üç performans ölçütü belrlenmştr. Bunlar, atedlen toplam mesafe, araç dolulu oranları ve her rota üzernde geçen yol süresdr (yüleme/boşaltma ve beleme süreler dahl). 3

3 Barbaros Tansel, Fatma Daşyüre, Semh Eren, Özge Kaya, Göhan Sezgn, Ebru Şahnoğlu Arçel lerde çalışacağı tedarç sayısını artırmayı planladığı çn sstem yen tedarçlern elenmesne elverşl olmalıdır. Ayrıca, bazı tedarçlerle çalışma verml olmatan çıtığı zaman, bu tedarçlern sstemden düşürülmes geremetedr. Tedarç eleme veya çıarma, depo eleme veya çıarma, talep değşller ve rampa tpnde değşller söz onusu olduğunda sstemn bu değşllere çabu adapte olması stenmetedr. 3. ANALİZ 3. Mevcut Sstemn Analz İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa, Çerezöy, Bolu ve Bursa olma üzere beş bölgeye ayrılmış olara toplama yapan mevcut mlrun sstem, 7 tedarç, depo ve on farlı rotadan oluşmatadır. Mevcut rotalar E de verlmştr. Mevcut mlrun sstemnde, her br rota çn haftanın belrl günlernde tedarçlerden malzeme alınmasına yönel toplama planları oluşturulmuştur. 000 aşın malzeme çeşd, 8 amyon ve 9 tırla toplanmatadır. Kamyonlar (,45)x(8,00)x(,85) m 3 ebatlarında, tırlar (,45)x(3,60)x(,85) m 3 ebatlarındadır. Malzemeler en ve boyları aynı olan (80x0 cm), yüseller se 60cm le 80cm arasında değşen altı farlı tpte arton utu ambalaj le taşınmatadır. 3. Lteratür Taraması ve İnternet Araştırmaları Mlrun sstem çn oluşturulaca toplama rotaları genel olara Araç Rotalama Problemler (ARP) sınıfı çndedr. ARP de br veya daha fazla taşıyıcı, br depodan çıış yapara endlerne tahss edlen talep notalarına belrl br sıraya (rotaya) göre uğrar, uğradığı son talep notasından sonra depoya ger döner. Buna göre her taşıyıcı depoda başlayan ve depoda sonlanan br tur üzernde hareet eder. Talep notaları turlar arasında hçbr talep notası turlar dışında almayaca ve brden fazla taşıyıcıdan hzmet almayaca şelde paylaştırılır. Bu paylaşımların nasıl yapılacağı ve turların ne olacağı ana arar problemdr. ARP Dantzg ve Ramser (959) tarafından lteratüre tanıtılmış, aynı maalede l matemat model ve çözüm algortması verlmş, braç yıl sonra Clare ve Wrght (964) tarafından önerlen br sezgsel algortma le çözüm altes gelştrlmştr. ARP le lgl genş blg Desrochers, Lenstra ve Savelsbergh (990), Laporte ve Nobert (987), Laporte (99), Desrochers, Desrosers ve Solomon (99), Fsher (995) ve Toth ve Vgo (998) maalelernde bulunablr. Arçel mlrun sstemnde ele alınan problem, ana yapı olara ARP ye benzerl göstermele beraber ço sayıda e ısıtı da çerdğ çn daha omples br yapıya sahptr. Mlrun sstemnde rotalar br tedarçden başlayıp depoda sonlandığı çn açı uçludur. Bu özellğ nedenyle mlrun araç rotaları apalı değl, açı turlar oluşturur. Açı Turlu ARP problem Sarls ve Powell (000) tarafından l ez tanımlanmıştır ve NP-Zor problemler sınıfına dahldr (Repousss, Tarantls ve Ioannou 006). Brden fazla araç olması durumunda, açı araç turları br ağaç serm oluştururlar. Araçların rota üzernde hareet, tedarç çalışma saatler ve Boğaz öprüsü geçş saatlerne uyumlu olma zorunda olduğu çn Zaman Pencerel ARP model olara ele alınması daha uygundur. Ayrıca her aracın yüleme apastes belrl olduğu çn Kapaste Kısıtlı ARP olara ele alınması zorunludur. Yol sürelernn anunen belrlenmş sürelern üzerne çımasına zn verlmemes nedenyle Mesafe Kısıtlı ARP olara ele alınması uygundur. Ssteme bazı ara depolarının açılması ve toplamaların ısmen veya tamamen ara depolar yoluyla yapılması se lteratürde bldğmz herhang br ARP varyasyonuyla örtüşmemetedr. E olara, tedarçlerden toplanaca haftalı malzemelern te br seferde alınması yerne, haftanın farlı günlernde farlı mtarlarda alınması (haftalı toplamı sağlayaca şelde) söz onusudur. Bu da problemn Peryod ARP olara ele alınmasına yol açar. Farlı taşıyıcı tpler ullanılması nedenyle Heterojen ARP olara ele alınması geremetedr. Bütün bu yapısal özelller, ele alınan problemn, ara depolar harç, Zaman 4

4 Arçel Yurt İç Tedar Zncr İçn Araç Sevyat ve Rotalama Sstem Pencerel, Mesafe ve Kapaste Kısıtlı, Heterojen flolu, Peryod, Açı Rotalı ARP olmasına yol açar, bu özelllern tamamını te br yapı çnde barındıran br matematsel model ARP lteratüründe bzm blgmz dahlnde bulunmamatadır. Yuarıda sayılan nedenlerle, ele alınan problem lteratürde modellere dayandırma yerne, tamamen özgün br yapıda modellemey seçt. Özgün modeln ana yapısı Tansel (009) tarafından oluşturulmuş, bu yapıya Mller, Tucer ve Zemln (960) ısıtları elenere modele son şel verlmştr. Benzetm modelmz gelştrren nternette yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda Almanya merezl SAT Smulatons and Automatons Technologes AG sml br danışmanlı şretnn hazırlamış olduğu anmasyonlardan faydalandı. Bu şrette çalışan Dr. Thomas Arzt ın göndermş olduğu örne tedar zncr benzetm modellern de end modelmz gelştrren ullandı. 4. ÖNERİLEN YÖNTEM Arçel n ana problem uygulanmata olan rotaların atedlen toplam mesafe, araç dolulu oranı ve her br rotayı tamamlama süres baımından vermllğnn şret çn tatmn edc olmaması, olası değşllere hızlı adapte olamamasıydı. Yapılan çalışmada rotaların daha ısa sürede bulunması çn yen br metot gelştrme ve bulunaca rotaların performans ölçütlerne göre enyleştrlmes hedeflend. Frmanın belrledğ ısıtlar göz önünde bulundurulara özgün br matematsel model oluşturuldu. Bu model GAMS.3 arayüzünde CPLEX yazılımı ullanılara çözdürüldü. Çıan sonuçları değerlendrme amacıyla br benzetm model oluşturuldu. Arena de hazırladığımız bu model sayesnde matematsel modeln sonucu olara elde edlen rotaları gerçe hayatta uygulamaya geçmeden önce br laboratuvar ortamında deneme fırsatı bulundu. Ayrıca ullanıcı tarafından belrlenece herhang br rota da benzetm model ullanılara değerlendrleblr. Matematsel modeln ve benzetm modelnn daha olay ullanımı sağlama çn se br arayüz hazırlandı. 4. Matematsel Model Matematsel model, grdler arayüz yoluyla almata ve olurlu mlrun rotalarını toplam mesafey enüçüleyece şelde bulmatadır. Tedarç sayısı n olara alındığında, model n mertebesnde ısıt ve değşen çermetedr. Mevcut sstemde 7 tedarç çn ısıt sayısı 6.300, değşen sayısı se.600 dür (Tablo ). NP-zor olan bu problem, GAMS yazılımının arayüzünde CPLEX çözücüsü ullanılara çözülmetedr. 6 saatl çözüm süres sınırı çnde genellle model optmalden en fazla % sapma gösteren br çözüm bulmatadır. Mevcut sstemde ullanılmata olan rotaların optmalden sapmaları blnmedğ çn, matemat model optmal veya optmale yaın çözümler bulara mevcut ssteme göre öneml br lerleme sağlamıştır. Tablo. Matematsel Modelde n=7 İçn Kısıt ve Değşen Sayıları Mertebe n=7 Kst O(n ) Deen O(n ).600 0/ Deen O(n ) Sürel Deen O(n ) Matematsel Modeln Grdler ve Çıtıları E de gelştrlen matematsel modeln tamamı verlmştr. Modeln grdler aşağıda gbdr: Tedarç blgler Her br tedarçnn brbrlerne ve BMİ ye olan uzalıları Tedarçde bulunan rampa tp Tedarç vardya saatler Her br tedarçnn br günde sev edebleceğ masmum ambalaj mtarı Ambalaj tp ve sayısı cnsnden haftalı toplam talep Taşıyıcı tp, apaste ve hızları Taşıyıcı tpler arasında ullanım malyet farını yansıtma çn ullanılaca atsayılar 5

5 Barbaros Tansel, Fatma Daşyüre, Semh Eren, Özge Kaya, Göhan Sezgn, Ebru Şahnoğlu Depo blgler Depo yerler Her br depoya atanan tedarçlern lstes Bu grdler ullanılara tedar zncrn oluşturan rotalar bulunmatadır. Her br rotada hang tedarçden hang ambalaj tpnden ne adar mal alınacağı, alım şlemnn hang gün ve saatte yapılacağı ve hang taşıyıcı tpnn ullanılacağı blgs modeln çıtısını oluşturmatadır. 4.. Matematsel Modeln Kısıtları İl olara hçbr tedarçnn toplama ağı dışında almaması ısıtı onulara urulan modele frma tarafından stenen aşağıda ısıtlar elend: Kapaste ısıtı: Taşıyıcıların end apastelern aşmayaca şelde taşıma yapmasını sağlayaca ısıtlar elend. Taşınaca ambalaj sayısıyla lgl ambalajın hacm çarpılara taşınan mal hacm bulundu. Modeln ambalaj hacmlern sıvı hacm olara şlemesnden dolayı gerçete taşıyıcıya parçalamadan sığdırılamayaca ambalajları oymasını engelleme çn taşıyıcı apastes den üçü br nomnal atsayıyla çarpılara modele grld. Bu atsayı amyonun taşıyableceğ masmum toplam ambalaj hacm taşıyıcı hacmne bölünere hesaplandı. Rampa tp ısıtı: Sadece amyonların yüleme / boşaltma yapableceğ türde rampaya sahp olan tedarçler br üme çersnde tanımlandı ve bu tedarçlerden tırla mal alımı yapılması engellend. Vardya saat ısıtı: Taşıyıcıların tedarçlere yalnızca vardya saatler çersnde uğramasını sağlama çn Mller, Tucer ve Zemln (960) ısıtları ullanıldı. Köprü geçş ısıtı: Avrupa-Asya arası geçşlerde 6:00-:00 arası öprü geçş yasağı uygulandığı çn taşıyıcıların bu yasağa taılmasını engelleyece ısıtlar elend. Köprü, taleb sıfır olan br tedarç olara tanımlandı ve Avrupa da yer alan tedarçlerden çıan taşıyıcıların bu tedarçye uğraması sağlandı. Tedarç günlü sevyat apastes: Her br tedarçnn br günde sev edebleceğ masmum ambalaj sayısı belrlend ve taşıyıcıların gün çersnde bu sayıdan fazla alım yapması engellend Depoyu Modele Dahl Etme Kullanılaca olası depoların yerler frma tarafından önceden belrlend. Aşağıda bahsedlen arayüz yardımıyla ullanılma stenen depoya uzalığı azam 00 m ve haftalı taleb sez ambalajın altında olan tedarçler lstelend. Anca ullanıcının söz onusu depoya atanaca tedarçler, lstelenenlern ve alan tedarçlern arasından end belrlemesne man sağlandı. Matematsel model, ana toplama notası olara BMİ yerne depoyu oyara ve yalnızca o depoya atanan tedarçler modele grlere çözdürüldü. Depoya taşınaca malzemeler haftanın l braç gününde amyonetle toplatıldı, alan günlerde se var olan taşıyıcılar ullanılara depoda malzemeler BMİ ye getrld. BMİ ye malzeme taşıma çn ullanılaca rotalar belrlenren depo br tedarç gb tanımlanara alan tedarçler ve ana toplama notası olara BMİ le brlte model çözdürüldü Matematsel Model Çıtı Analz Taşıyıcı apastes olara her ne adar nomnal apaste ullanılsa da model gerçete taşınamayaca bazı ambalajları taşıyıcılara atamatadır. Bunun sebeb modeln aslında üç boyutlu atı csmler olan ambalajları sıvı farz edere hacm hesaplaması yapmasıdır. Br amyon, m yüselğe adar her brnn yüselğ 00 cm olan 40 tane ambalaj le doldurulmuş olsun. Bu ambalajların toplam hacm 4,4 m 3, amyonun nomnal apastes se 46,75 m 3 tür. Gerçete bu taşınan ambalajlara e olara 80 cm yüselğnde başa br ambalaj amyonda taşınamayacaen model alan 4,5 m 3 lü boş hacme heps 3,84 m 3 yer aplayan beş tane daha 80 cm yüselğe sahp ambalaj yerleştrmetedr. Taşınmata olan 40 paletn üstünde 65 cm l boşlu aldığı çn buraya 80 cm yüselğnde bu ambalajlardan onulamamatadır. Bu tp 6

6 Arçel Yurt İç Tedar Zncr İçn Araç Sevyat ve Rotalama Sstem durumlarda taşınamayaca olan bu beş ambalaj malzeme mümünse başa br rotaya atarılmalı ya da bunların taşınması çn yen br rota elenmeldr. Bu artçı düzenleme şlem tahmn olara 0-5 daa sürmetedr. 4. Benzetm Model Matematsel model ullanara bulmuş olduğumuz sonuçları ve ullanıcının deneme stedğ rotaları atedlen toplam mesafe, rota süreler, malyet ve araç dolulu oranlarını hesaplayara gerçeç br ortamda değerlendreblme çn Arena bazlı br benzetm model oluşturuldu (E 3). Buna laveten tedar zncrnde yapılablece m değşller hayata geçrlmeden benzetm model yardımıyla görsel olara değerlendrleblmetedr. Bu değşller talep mtarlarında, tedarç ombnasyonlarında, tedarç vardya saatlernde ve rota ç sıralamalarda gerçeleşeblr. Söz onusu değşllern matematsel modele yansıtılıp çözdürülmes belenmeden Arena da olduça hızlı br şelde değerlendrme yapılablr. Ayrıca alternatf depo yerler değerlendrlme stendğnde bu depoya atanaca tedarçler ullanıcı tarafından belrlenere ullanılaca rotalar benzetm model yardımıyla hızlıca değerlendrlp maul rotalar depoya malzeme toplamada ullanılablr. Benzetm modelnn grdler aşağıda gbdr: Tedarç blgler Tedarçlern brbrlerne ve BMİ ye olan uzalıları Tedarç vardya saatler Tedarçde yüleme / boşaltma süreler Tedarçlern ambalaj tp cnsnden talep mtarları Depo yerler ve tedarçlere olan uzalıları Köprü geçş saatler Taşıyıcı tp, apaste ve hızları Rotalar ve başlangıç zamanları Benzetm modelnn çıtıları aşağıda gbdr (E 4): Toplam atedlen mesafe Rota süreler Toplam malyet (eğer taşıma malyetler frma tarafından sağlanırsa) Araç dolulu oranları Model uruluren 8 ln brbrlerne en ısa yol uzalıları göz önüne alınara tüm tedarçlern ve mevcut sstemde deponun yer aldığı br ağ oluşturuldu (E 5). Yen br tedarç ssteme tanıtılma stendğnde o tedarçnn bulunduğu ln merezne ve o lde dğer tedarçlere olan uzalıları grlere tedarç ağa dahl edld. Ağda yer alan her br nota Enter-Process- Leave (Grş-İşleme-Çıış) modüller ullanılara modellend. Enter ve Leave modüller taşıyıcının çağrılması ve bıraılmasını, Process modülü yüleme / boşaltma zamanlarının ssteme tanıtılmasını ve bu modül çnde Resource (Kayna) tedarç vardya saatlernn ssteme grlmesn sağladı. Rotalar Sequence (Dz) olara modellend, lerde artablece rota sayısı göz önünde bulundurulara Excel üzernden grş yapmaya man sağlayan boş Sequence ver modüller tanımlandı. Ayrıca yen tedarçlern ssteme olaylıla eleneblmes çn halhazırda ullanılmayan boş tedarçler ağa yerleştrld. Yuarıda bahsedlen grdlern tamamının modele müdahale etmeden Excel üzernden alınması sağlandı. 4.3 Arayüz Matematsel modele ve benzetm modelne ullanıcı tarafından asgar düzeyde müdahale edlmesn sağlayaca ullanıcı dostu Excel tabanlı br arayüz (E 6) ve ullanım ılavuzu hazırlanmıştır (E 7). Arayüzün şlevler aşağıda gbdr: Tedarç eleme / çıarma: Ssteme yen br tedarç elenren o tedarçnn sm, bulunduğu şehrn merezne ve o şehrde dğer tedarç ve depolara olan uzalığı, Avrupa ya da Asya da bulunma durumu, rampa tp, vardya saatler, ullandığı ambalaj tp(ler) ve br günde sev edebleceğ masmum ambalaj mtarı 7

7 Barbaros Tansel, Fatma Daşyüre, Semh Eren, Özge Kaya, Göhan Sezgn, Ebru Şahnoğlu blglernn grlmes geremetedr. Sstem elenen tedarçnn var olan dğer tüm tedarçlere olan uzalığını ends hesaplamatadır. Tedarç blgs değştrme: Halhazırda tanımlı olan tedarçlern rampa tp, ullandığı ambalaj tp, br günde sev edebleceğ masmum ambalaj mtarı ve vardya saatler değştrleblmetedr. Talep eleme / çıarma / değştrme: Tedarç ve gün seçldten sonra yen talep blgs grlmetedr. Ambalaj tp eleme / çıarma: Yen br ambalaj tp ssteme elenren lgl ambalajın en, boy ve yüsel blgs cm bazında grlmetedr. Depo eleme: Ssteme br depo elenren o deponun sm, bulunduğu şehrn merezne ve o şehrde dğer depo ve tedarçlere olan uzalığı, lgl depoya atanaca tedarçlern sm blgler grlmeldr. Depo atfleştrme / pasfleştrme: Ssteme frma tarafından önceden belrlenen altı olası depo yer tanımlandı. Br depo ullanıcı tarafından atf hâle getrlme stendğnde, bu depoya azam uzalığı 00 m ve haftalı talep mtarı sez ambalajdan az olan tedarçler arayüzde lstelenr. Anca ullanıcı bu depoya atama stedğ tedarçler, hem lstelenenlern ve hem de alan tedarçlern arasından seçeblmetedr. Taşıyıcı tp eleme / çıarma: Ssteme yen br taşıyıcı elenren o taşıyıcının türü ve apastes (dm 3 ) sstemde tanımlanır. Gün değştrme: Tedarçlerden malzeme toplanaca günler belrleme çn ullanılmatadır. 5. SONUÇLAR 5. Sstem Performansı CPLEX ullanılara çözdürülen matematsel model, mlrun sstemnde mevcut tedarçler ve talep mtarlarıyla yalaşı olara 6 saatte en y alt sınırdan % uzalıta br çözüm vermetedr. Mevcut sstemde rotaların elle oluşturulması yalaşı gün sürüyor ve bu rotaların optmale göre nasıl onuşlandıları ölçülemyordu. Tasarlanan arar aracı sayesnde ullanıcı braç saat çersnde ölçüleblr verml rotaları elde edeblmetedr. 5. Proje Kazanımları Mevcut tedarç ümesne göre frmanın ullandığı rota sstemyle arar aracımızın sonucunda bulmuş olduğumuz çözümün performans ölçüt değerler Tablo de gösterlmştr. Proje çıtılarının Mayıs 009 tbarıyla uygulanmasıyla atedlen toplam mesafede %30 azalma, ortalama taşıyıcı dolulu oranında %4 artış ve tedar zncrnde meydana geleblece değşllere yanıt verme süresnde se %94 azalma elde edlmştr. Projenn başında hedeflenen tüm alemlerde yleştrme elde edlmesne laveten mevcut durumda taşınan malzemelern aslında daha az taşıyıcı ullanılara BMİ ye getrlebleceğ tespt edlmş böylece yıllı Tablo. Kullanılmata Olan Tedarçler Bazında Mevcut Sstem ve Önerlen Sstemn Performans Ölçüt Değerler Katedlen Toplam Mesafe (m) Ortalama Teor Araç Dolulu Oran (%) Ortalama Nomnal Araç Dolulu Oran (%) Mevcut sstem Önerlen sstem yletrme (%) ,50 64,50 73,40 3,80 75,88 86,35 3,80 8

8 Arçel Yurt İç Tedar Zncr İçn Araç Sevyat ve Rotalama Sstem malzeme ulaşım malyetnde % dğer br fadeyle TL yleşme sağlanmıştır. 6. UYGULAMA PLANI Matematsel modeln çalıştırılması çn GAMS.3 arayüzünü ullanan CPLEX, benzetm modelnn çalıştırılması çnse Arena yazılımlarının ullanıcının blgsayarında yülü olması geremetedr. Projemzn çıtılarından memnun olan Arçel bu yazılımları satın almayı planlamatadır. Ayrıca bu modeln grdlernn yazılımlar tarafından ounablmes ve parametrelernn ullanıcı tarafından değştrleblmes çn Mcrosoft Excel ullanılmatadır. İl olara, çalıştırılması gereen matematsel modeln grdler arayüz yoluyla Excel e grlecetr. Modeln vereceğ sonuçların ullanıcı tarafından ounması ve bu sonuçları hayata geçreblme çn artçı düzenleme yapılmasının ardından sonuçlar Arena nın Tablo 3. Proje Kazanımları 7. GENEL DEĞERLENDİRME Gelştrmş olduğumuz matematsel modeln çıtıları benzetm modelne atarılara test edlmştr. Bu test aşamasında oluşablece sorunlar önceden tespt edlmş ve şrette uygulanmaya başlamadan önce gerel düzenlemeler yapılmıştır. Arena platformunda tedarç eleme ve yen rota yaratmada sorunlarla arşılaşılmaması adına önceden yaratılan boş tedarç ve rotalar, sstemn ullanım olaylığını arttırmıştır. Projenn öngörülen azanımları Tablo 3 te verlmştr. Gelştrlen arar aracı, arayüz ullanılara sstem parametrelernn rahatlıla değştrleblmes de göz önüne alındığında, sadece Arçel te değl, montaj setöründe faalyet gösteren herhang br frmada ullanılablr nteltedr. Karar aracının br dğer öneml özellğ se, te seferl ullanılaca br çözüm Mevcut Sstem Öngörülen Sstem Öngörülen Kazanım Elle rota bulma Performans ölçütlern elle hesaplama Matematsel Model Benzetm Model gücü tasarrufu ve rota vermll art gücü tasarrufu ve zaman azanc Dan verler Arayüz Blg yönetm grd olara ullandığı br başa Excel dosyasına atarılacatır. Benzetm modelnde oşturulan sonuçların atedlen toplam mesafe ve araç dolulu oranı gb performans ölçütler hesaplanacatır. Kullanıcının ararını verren bu ölçütlern değerlern date alması belenmetedr. Kurulan sstem frmada uygulanmaya başlamadan önce sstem ullanaca olanlara tanıtılmıştır. Kullanıcıya çıtıların nasıl yorumlanması geretğ uygulamalı olara anlatılmış ve alınan çıtıların artçı düzenleme yapılara gelştrlmes, gereen durumlarda se bunun nasıl yapılacağı ayrıntılı br şelde atarılmıştır. üretme yerne tedarç ümes, haftalı toplanaca malzeme mtarları veya ara depolar değştğnde, yen optmum rotaları olaylıla bulablmesdr. Bu özellğ le, tasarlanan sstem değşen oşullarda ble uzun yıllar boyunca ullanılablr nteltedr. TEŞEKKÜR Bu projenn gerçeleşmesnde ayırdıları zaman, verdler blg ve yönlendrmeler çn, Arçel Bulaşı Manes İşletmes Üretm Planlama Yönetcs Sn. N. Tanzer Tunçalp ve yardımcısı Sn. İlem Demet Şensoy a teşeürlermz sunarız. 9

9 Barbaros Tansel, Fatma Daşyüre, Semh Eren, Özge Kaya, Göhan Sezgn, Ebru Şahnoğlu KAYNAKÇA. Clare, G. ve Wrght, J. V Schedulng of Vehcles From a Central Depot to a Number of Delvery Ponts, Operatons Research,, Dantzg, G.B. ve Ramser, J.H The Truc Dspatchng Problem, Management Scence, 6, Desrochers, M., Desrosers, J. ve Solomon, M. A. 99. A New Optmzaton Algorthm for the Vehcle Routng Problem wth Tme Wndows, Operatons Research, 40, Desrochers, M., Lenstra, J.K. ve Savelsbergh, M.W.P A Classfcaton Scheme for Vehcle Routng and Schedulng Problems, Journal of Operatonal Research Socety, 46, Fsher, M.L Vehcle Routng, Handboo n Operatons Research and Management Scence 8: Networ Routng, North-Holland, Amsterdam. Edtörler: Ball, M.O., Magnant, T.L., Monma, C.L. ve Nemhauser, G.L., Bölüm, Laporte, G. ve Nobert, Y Exact algorthms for the Vehcle Routng Problem, Annals of Dscrete Mathematcs, 3, Laporte, G. 99. The Vehcle Routng Problem, An Overvew of Exact and Approxmate Algorthms, European Journal of Operatonal Research, 59, Mller, C., Tucer, A. ve Zemln, R Integer Programmng Formulaton of Travellng Salesman Problems, Journal of the ACM, 7, Repousss, P.P., Tarantls, C.D. ve Ioannou, G The Open Vehcle Routng Problem wth Tme Wndows, Journal of the Operatonal Research Socety, AOR //06 do 0.057/palgrave.jors Sarls, D. ve Powell, S A Heurstc Method for the Open Vehcle Routng Problem, Journal of the Operatonal Research Socety, 5, Tansel, B.Ç Mathematcal Programmng Models for the Ml-run Problem, Araştırma Notları, Blent Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, Blent, Anara.. Toth, P. ve Vgo, D Exact Soluton of the Vehcle Routng Problem, Fleet Management and Logstcs, Kluwer, Boston, MA. Edtörler: Cranc, T. ve Laporte, G. Bölüm, -3. EKLER E. Mevcut Rota Blgler Rota No Rota Bölges stanbul Anadolu stanbul Anadolu stanbul Avrupa stanbul Avrupa Çerez öy Bolu Bolu Bolu Bursa Bolu Tayc Tp Kamyon Kamyon Kamyon Kamyon Tr Kamyon Kamyon Kamyon Kamyon Tr Matel Kalte Matel Telform Dana Gmsan Dana Gmsan tes Arçel Motor Balorman Alp Plast Alp Plast Tansel Feran Plastform Balorman Uranlan Tedarç Sras Telform Dea Dea TMC Dea Aplas Ejot Dea Rehau Aplas Aplas Telform Aplas Telform Haftal Spar Sl Katedlen Mesafe (m)

10 Arçel Yurt İç Tedar Zncr İçn Araç Sevyat ve Rotalama Sstem E. Matematsel Model Kümeler N : tüm tedarçler ve ana toplama (0) notas () N : tüm tedarçler F : ana toplama (0) notas () T : günler K : tayc tpler KRT : amyon rampal tedarçler AVR : stanbul Avrupa yaasnda tedarçler ANA : stanbul Anadolu yaasnda tedarçler Parametreler l j : ve j tedarçler aras uzal W : tedarçsnden alnaca hacm cnsnden haftal malzeme mtar toplam W : tüm tedarçlerden alnaca hacm cnsnden haftal malzeme mtar toplam 0 v : tedarçsnn ulland ambalaj tpnn hacm C : tayc tpnn apastes : tayc tp çn malyet atsays n : tayc tp çn nomnal apaste atsays h : tayc tpnn ortalama hz e : tedarçsnn vardya balangç saat l : tedarçsnn vardya bt saat p : tedarçsnn ambalaj yüleme/boaltma süres m : tedarçsnn br günde sev edeblece masmum ambalaj mtar Deenler x : tedarçsnden j tedarçsne tp aracn t gününde götürdüü hacm cnsnden toplam malzeme mtar x : tedarçsnden j tedarçsne t gününde gden tp araç says, tedarçs balangç notas se y t 0, der w : tedarçsnden araç tpyle t gününde alnan hacm cnsnden toplam malzeme mtar t W : tüm tedarçlerden araç tpyle t gününde alnan hacm cnsnden toplam malzeme mtar t, den j ye araç tp t gününde gdyor se z 0, der t : araç tpnn t gününde tedarçsne var saat t 3

11 Barbaros Tansel, Fatma Daşyüre, Semh Eren, Özge Kaya, Göhan Sezgn, Ebru Şahnoğlu Model enüçüle z l j t j x j x x j jt y t N, j x 0 jt x j0t Wt 0 j j x jt x j v w t 0 N, W 0 W t t W v w t t W N w t t x N, j N, x x n C x N, j N, w 0 KRT, " TIR" t wt m N, x M z N, j N, z N, j N, x p t j t t jt M z lj M z h N, j N, t N, t e t N, t l z z " KÖPRÜ " t ANA, j AVR, z KÖPRÜ " t z" KÖPRÜ " jt " ANA, j AVR, z 0 j AVR, j" KÖPRÜ" t x 0 N, j N, x 0 ve tam say N, j N, y 0, N w 0 ve tam say N, t z 0, N, j N, t 0 N, t 3

12 Arçel Yurt İç Tedar Zncr İçn Araç Sevyat ve Rotalama Sstem E 3. Benzetm Model Anmasyonu 33

13 Barbaros Tansel, Fatma Daşyüre, Semh Eren, Özge Kaya, Göhan Sezgn, Ebru Şahnoğlu E 4. Benzetm Model Performans Analz Çıtıları 34

14 Arçel Yurt İç Tedar Zncr İçn Araç Sevyat ve Rotalama Sstem E 5. 8 İln Yer Aldığı Arena Ağı 35

15 Barbaros Tansel, Fatma Daşyüre, Semh Eren, Özge Kaya, Göhan Sezgn, Ebru Şahnoğlu E 6. Arayüz 36

16 37 Arçel Yurt İç Tedar Zncr İçn Araç Sevyat ve Rotalama Sstem

17 Barbaros Tansel, Fatma Daşyüre, Semh Eren, Özge Kaya, Göhan Sezgn, Ebru Şahnoğlu E 7. Kullanım Kılavuzundan Br Örne.6 Taşıyıcı Tp Eleme Yen br taşıyıcı tp ssteme elenme stendğnden bu taşıyıcının smn Araç Tp utucuğuna, apastesn se dm3 cnsnden Kapaste (dm3) utucuğuna grnz. Kapaste değern greren nomnal apaste ullanınız. (Örneğn amyonun hacm dm3 en taşıyableceğ azam yü hacm dm3 se amyon apastes olara dm3 değern ullanınız.) Taşıyıcı tpnn amyona göre belrlenen malyet atsayısını lgl utucuğa eleynz. (Örneğn amyonun malyet 00 YTL, tırın malyet 60 YTL se amyon çn olara belrlenen malyet atsayısı tır çn.6 olara ssteme grlmeldr.) Elenece taşıyıcı tpnn saatte ortalama hızını lgl utucuğa grnz. NOT: Malyet atsayısına esrl sayılar grlme stendğnde ondalı sayı vrgülle değl notayla ayrılmalıdır. 38

AJANDA LİTERATÜR TARAMASI

AJANDA LİTERATÜR TARAMASI AJANDA İSTANBUL DAKİ HASTANELERDEN TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI İÇİN ARA TESİSE UĞRAMALI BİR ARAÇ ROTALAMA MODELİ Denz Asen Koç Ünverstes İtsad ve İdar Blmler Faültes Müge Güçlü Koç Ünverstes Endüstr Mühendslğ

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri Düşü Hacml Üretmde İstatstsel Proses Kontrolü: Kontrol Grafler A. Sermet Anagün ÖZET İstatstsel Proses Kontrolu (İPK) apsamında, proses(ler)de çeştl nedenlerden aynalanan değşenlğn belrlenere ölçülmes,

Detaylı

Heterojen Araç Filolu Zaman Pencereli Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemleri: Matematiksel Model

Heterojen Araç Filolu Zaman Pencereli Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemleri: Matematiksel Model Internatonal Journal of Research and Development, Vol.3, No.1, January 2011 19 Heteroen Araç Flolu Zaman Pencerel Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemler: Matematksel Model Suna ÇETİN, Cevrye

Detaylı

SABİT-KUTUP YAKLAŞIMI KULLANILARAK TELEKONFERANSTA ODA AKUSTİK EKO YOK ETME

SABİT-KUTUP YAKLAŞIMI KULLANILARAK TELEKONFERANSTA ODA AKUSTİK EKO YOK ETME SABİ-KUUP YAKLAŞIMI KULLAILARAK ELEKOFERASA ODA AKUSİK EKO YOK EME uğba Özge ÖZDİÇ Rıfat HACIOĞLU Eletr-Eletron Mühendslğ Bölümü Mühendsl Faültes Zongulda Karaelmas Ünverstes, 671, Zongulda ozdnc_ozge@hotmal.com

Detaylı

UÇAK ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN KARINCA KOLONİLERİ OPTİMİZASYONU İLE ÇÖZÜMÜ

UÇAK ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN KARINCA KOLONİLERİ OPTİMİZASYONU İLE ÇÖZÜMÜ Uça Çzelgeleme roblemnn Karınca Kolonler Optmzasyonu le Çözümü HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2005 CİLT 2 SAYI 1 (87-95) UÇAK ÇİZELGELEME ROBLEMİNİN KARINCA KOLONİLERİ OTİMİZASYONU İLE ÇÖZÜMÜ

Detaylı

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design)

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design) ANOVA CRD (Completely Randomzed Desgn) Örne Problem: Kalte le blgnn, ortalama olara, br urumun üç farlı şehrde çalışanları tarafından eşt olara algılanıp algılanmadığını test etme amacıyla, bu üç şehrde

Detaylı

Güvenlik Stokları. Tedarik Zincirlerinde Belirsizlik Yönetimi: Güvenlik Stokları. Güvenlik Stokları Belirlenirken Sorulması gereken sorular

Güvenlik Stokları. Tedarik Zincirlerinde Belirsizlik Yönetimi: Güvenlik Stokları. Güvenlik Stokları Belirlenirken Sorulması gereken sorular Güvenl Stoları Tedar Zncrlernde Belrszl Yönetm: Güvenl Stoları Güvenl Stoğu: Herhang br dönemde, talebn tahmn edlen mtarın üzernde gerçeleşen mtarını arşılama çn elde bulundurulan sto mtarıdır Q Çevrm

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ- KARE TESTLERİ Doç.Dr. Al Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIAY Populasyonun nceledğmz br özellğnn dağılışı blenen dağılışlardan brsne, Normal Dağılış, t Dağılışı,

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNDE KLASİK VE ESNEK HESAPLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNDE KLASİK VE ESNEK HESAPLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TMMOB Harta ve Kadastro Mühendsler Odası, 15. Türye Harta Blmsel ve Ten Kurultayı, 5 8 Mart 015, Anara. SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNDE KLASİK VE ESNEK HESAPLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Leyla ÇAKIR*

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

RAF ÖMRÜ KISITLI EKONOMİK PARTİ PROGRAMLAMA PROBLEMİNE TEMEL PERİYOT YAKLAŞIMI

RAF ÖMRÜ KISITLI EKONOMİK PARTİ PROGRAMLAMA PROBLEMİNE TEMEL PERİYOT YAKLAŞIMI .C İSANBUL ÜNİERSİESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİÜSÜ İŞLEME ANABİLİM DALI ÜREİM BİLİM ADI YÜKSEK LİSANS EZİ RAF ÖMRÜ KISILI EKONOMİK PARİ PROGRAMLAMA PROBLEMİNE EMEL PERİYO YAKLAŞIMI ŞULE BOZDOĞAN 5098096 EZ

Detaylı

Zaman pencereli çok araçlı dağıtım toplamalı rotalama problemi için gerçek değerli genetik algoritma yaklaşımı

Zaman pencereli çok araçlı dağıtım toplamalı rotalama problemi için gerçek değerli genetik algoritma yaklaşımı İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Clt/Vol:43, Sayı/No:2, 2014, 391-403 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Zaman pencerel çok araçlı dağıtım toplamalı

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY BİR İŞLETMEDE KİTLESEL ÖZEL ÜRETİME YÖNELİK HEDEF PROGRAMLAMA TABANLI ÜRETİM PLANLAMA PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY ESRA AKBAL Başkent Ünverstes Lsansüstü

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 25-27 Kasım 25 BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ Feyzan ARIKAN Gaz

Detaylı

ERS-2 Raw Datası için Dönüşüme Dayalı Sıkıştırma

ERS-2 Raw Datası için Dönüşüme Dayalı Sıkıştırma ERS- Raw Datası çn Dönüşüme Dayalı Sııştırma. Göhan. KASAPOĞLU, İrahm. PAPİLA, Bngül YAZGA, Sedef KET İstanul Ten Ünverstes, Eletr-Eletron Faültes, Eletron ve Haerleşme Mühendslğ, 066, Masla, İstanul Tel:

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi: 2008-2014

Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi: 2008-2014 Uluslararası Aya İşletme Faültes Dergs Yıl:26, C:8, S:, s.-2 Internatonal Journal of Aya Faulty of Busness Year:26, Vol:8, No: s.-2 Tür Baılı Setöründe Etnl Analz: 28-24 Effeny Analyss n Tursh Bng Setor:

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk akültes Makna Mühendslğ Bölümü Mukavemet I Vze Sınavı () dı Soyadı : 18 Kasım 013 Sınıfı : No : SORU 1: Şeklde verlen levhalar aralarında açısı 10 o la 0 o arasında olacak

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

HİDROJEN-METAN KARIŞIM YANMASINDA YANMA MODEL SABİTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HİDROJEN-METAN KARIŞIM YANMASINDA YANMA MODEL SABİTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Isı Blm ve Tenğ Dergs, 3, 1, 45-57, 21 J. of Thermal Scence and Technology 21 TIBTD Prnted n Turey ISSN 13-3615 HİDROJEN-METAN KARIŞIM YANMASINDA YANMA MODEL SABİTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İler YILMAZ *,

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt 22, No 4, 855-862, 2007 Vol 22, No 4, 855-862, 2007 BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA İzzettn TEMİZ ve

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu GİRİŞİMCİLİK Bölüm 6. Üretm Sstemnn Tasarımı http://sceb.ktu.edu.tr Üretm/Hzmet Sstemlernn Tasarımı ve Kuruluşu 1. Organzasyon yapısı 2. Tess yer seçm 3. Kapaste planlaması 4. Malzeme gereksnm planlaması

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU ÇAPRAZ TABLOLARDA LOGARİTMİK DOĞRUSAL ANALİZ: ÇOCUK İŞGÜCÜ DEĞİŞKENLERİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLER

ÜÇ BOYUTLU ÇAPRAZ TABLOLARDA LOGARİTMİK DOĞRUSAL ANALİZ: ÇOCUK İŞGÜCÜ DEĞİŞKENLERİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLER Uludağ Ünverstes İtsad ve İdar lmler Faültes Dergs lt XXV, ayı, 006, s. 41-70 ÜÇ OYUTLU ÇPRZ TLOLRD LOGRİTMİK DOĞRUL NLİZ: ÇOUK İŞGÜÜ DEĞİŞKENLERİ RINDKİ ETKİLEŞİMLER erpl ÜLÜL * Özet Kategor verlerde

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

Yaklaşık İdeal Talep Analizi Yöntemi. ve Fiyat Esnekliklerinin Tahmini

Yaklaşık İdeal Talep Analizi Yöntemi. ve Fiyat Esnekliklerinin Tahmini Yalaşı İdeal Talep Analz Yöntem le Harcama ve Fyat Esnellernn Tahmn Mehmet Arf ŞAHİNLİ İstatstç, Türye İstatst Kurumu, Ulusal Hesaplar ve Eonom Göstergeler Dare Başanlığı arfsahnl@tu.gov.tr Yalaşı İdeal

Detaylı

En Küçük Etkili Doz Düzeyini Belirleme Yöntemlerinin Karşılaştırmaları

En Küçük Etkili Doz Düzeyini Belirleme Yöntemlerinin Karşılaştırmaları S Ü Fen Fa Fen Derg Sayı 36 () 83-94, KONYA En Küçü Etl Doz Düzeyn Belrleme Yöntemlernn Karşılaştırmaları Murat HÜSREVOĞLU, Hamza GAMGAM * Gaz Ünverstes, Fen Edebyat Faültes, İstatst Bölümü, Tenoullar,

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE EEG İŞARETLERİNDEN ÇIKARILAN ÖZNİTELİK VEKTÖRLERİ ÜZERİNDE İSTATİSTİKSEL İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE EEG İŞARETLERİNDEN ÇIKARILAN ÖZNİTELİK VEKTÖRLERİ ÜZERİNDE İSTATİSTİKSEL İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DALGACI DÖNÜŞÜMÜ İLE EEG İŞARETLERİNDEN ÇIARILAN ÖZNİTELİ VETÖRLERİ ÜZERİNDE İSTATİSTİSEL İŞLEMLERİN GERÇELEŞTİRİLMESİ Elf Derya ÜBEYLİ İnan GÜLER TOBB Eonom ve Tenoloj Ünverstes, Mühendsl Faültes, Eletr-Eletron

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME (JOB SHOP SCHEDULING WITH KRILL HERD ALGORITHM) İlker GÖLCÜK

Detaylı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı Byomedkal Amaçlı Basınç Ölçüm Chazı Tasarımı Barış Çoruh 1 Onur Koçak 2 Arf Koçoğlu 3 İ. Cengz Koçum 4 1 Ayra Medkal Yatırımlar Ltd. Şt, Ankara 2,4 Byomedkal Mühendslğ Bölümü, Başkent Ünverstes, Ankara,

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

Emrah 70 Ekim 2011. kat edilen mesafenin en. mizasyonu (PSO) sezgisel. (PSO), Genetik Algoritma (GA), Optimizasyon, Meta-Sezgisel

Emrah 70 Ekim 2011. kat edilen mesafenin en. mizasyonu (PSO) sezgisel. (PSO), Genetik Algoritma (GA), Optimizasyon, Meta-Sezgisel METAplam kat edlen mesafenn en mzasyonu (PSO) sezgsel k (PSO), Genetk Algortma (GA), Optmzasyon, Meta-Sezgsel 74 OPTIMIZATION OF MULTI- PROBLEM OF ISTANBUL HALK EKMEK A.S. (IHE) BY USING META-HEURISTIC

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TAŞIYICI SİSTEMLERİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ANALİZİ

ENDÜSTRİYEL TAŞIYICI SİSTEMLERİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ANALİZİ ENDÜSTRİYEL TAŞIYICI SİSTEMLERİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ANALİZİ İlyas KACAR Mana Mühendslğ Bölümü Mühendsl-Mmarlı Faültes Nğde Ünverstes, 500, Nğde e-posta: acar@gmal.com Anahtar sözcüler: Endüstryel Taşıyıcı

Detaylı

Genetik Algoritma ile İki Boyutlu Şekil Yerleştirme ÖZET

Genetik Algoritma ile İki Boyutlu Şekil Yerleştirme ÖZET Genetk Algortma le İk Boyutlu Şekl Yerleştrme Metn Özşahn 1 ve Mustafa Oral 2 1) Çukurova Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Endüstr Mühendslğ Bölümü, Adana, Turkey 2 Çukurova Ünverstes Blgsayar Mühendslğ Bölümü,

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres 11-12 Kasım 21- Balıkesr GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ Esra YILMAZ*, Ferhat GÜNGÖR** *ylmazesraa@gmal.com

Detaylı

ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME

ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME Pamukkale Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez Endüstr Mühendslğ Anablm Dalı Elf ÖZGÖRMÜŞ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özcan MUTLU Ağustos, 2007 DENİZLİ

Detaylı

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 0.0.00 Clt:, Sayı: 4, Yıl: 00, Sayfa: -74 Yayına Kabul Tarh: 7.0.0 ISSN: 0-84 ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Enerj Pyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No: 5398-1 Karar Tarh: 30/12/2014 Enerj Pyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2014 tarhl

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

BÖLÜM CROSS METODU (HARDY CROSS-1932)

BÖLÜM CROSS METODU (HARDY CROSS-1932) Bölüm Cross Yöntem 5.1. CROSS ETODU (HARDY CROSS-193) BÖÜ 5 Hperstat sstemlern çözümünde ullanılan cross yöntem açı yöntemnn özel br hal olup moment dağıtma (terasyon) metodu olara da ullanılmatadır. Açı

Detaylı

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır?

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır? . Br torbada 6 syah, 4 beyaz top vardır. Bu torbadan yerne koyarak top seçlyor. A İSTATİSTİK KPSS/-AB-PÖ/006. Normal dağılıma sahp br rasgele (random) değşkenn varyansı 00 dür. Seçlen topların ksnn de

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9 2. Đçndekler,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

MODERN İŞLETME YÖNETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME TEKNİĞİ: Yönetici Kararlarında Tamsayılı Doğrusal Programlama Modelinin Kullanımı

MODERN İŞLETME YÖNETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME TEKNİĞİ: Yönetici Kararlarında Tamsayılı Doğrusal Programlama Modelinin Kullanımı Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl/Volume: 3, Sayı/Issue: 5, 2007, 164-178 MODERN İŞLETME YÖNETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME TEKNİĞİ: Yönetc Kararlarında Tamsayılı Doğrusal Programlama

Detaylı

Eskşehr Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskşehr Osmangaz Unversty, Vol..XX, No2, 2007 Makalenn Gelş Tarh.2.2006 Makalenn Kabul Tarh 08.06.2007 YENİDEN ÜRETİM SİSTEMLERİNDE

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

Kamuflaj Tespiti için Hiperspektral Görüntüleme Hyperspectral Imaging for Camouflage Detection

Kamuflaj Tespiti için Hiperspektral Görüntüleme Hyperspectral Imaging for Camouflage Detection Karaca A. C., Ertürk A., Güllü M. K., Elmas M., Ertürk S., Kamuflaj Tespt çn Hperspektral Görüntüleme, Clt 3, Sayı 5, Syf 35-39, Hazran 2013 SAVTEK Makales Kamuflaj Tespt çn Hperspektral Görüntüleme Hyperspectral

Detaylı

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi 43 Türkye dek Bnalara Yönelk Soğutma Yükü Hesabı çn Web Tabanlı Yazılım Gelştrlmes Development of a Web-Based Software For Buldng Coolng Load Calculatons n Turkey Yrd. Doç. Dr. M. Azm AKTACİR / Yrd. Doç.

Detaylı

MAK 212 - TERMODİNAMİK 19.04.2010 (CRN: 22594, 22599, 22603, 22608 ) 2009-2010 BAHAR YARIYILI ARA SINAV-2

MAK 212 - TERMODİNAMİK 19.04.2010 (CRN: 22594, 22599, 22603, 22608 ) 2009-2010 BAHAR YARIYILI ARA SINAV-2 MAK - ERMODİNAMİK 9.04.00 (CRN: 594, 599, 60, 608 ) 009-00 BAAR YARIYII ARA SINAV- Sru -) Br ısı pmpası sstem ışın br evn ısıtılmasında, yazın sğutulmasında ullanılacatır. Evn ç sıcalığının (ışın ve yazın)

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

Tuğla Duvardaki ve Tesisattaki Isı Kaybının Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi

Tuğla Duvardaki ve Tesisattaki Isı Kaybının Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. Der. Scence and Eng. J of Fırat Unv. 18 (1), 133-141, 2006 18 (1), 133-141, 2006 Tuğla Duvardak ve Tessattak Isı Kaybının Yapay Snr Ağları İle Belrlenmes Ömer KELEŞOĞLU ve Adem

Detaylı

30 %30iskonto oranı bulunur.

30 %30iskonto oranı bulunur. Örne 9: 900 TL re eğerl ve 80 gün vael br senen peşn eğer, ç soo üzernen 8000 TL olara hesaplanığına göre uygulanan soo oranı ner? çözü:.yol: =900 TL n=80 gün P 8000TL t=? P..900 8000 80t 8000( 80t).900

Detaylı

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASI DENGELEME VE UZLAġTIRMA YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü ZKÜ Müendslk Fakültes - Makne Müendslğ Bölümü Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değştrge Deney Föyü Şekl. Sudan suya türbülanslı akış ısı değştrge (H950 Deneyn adı : Boru çnde sudan suya türbülanslı akışta

Detaylı

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε Farlı Malzemelerin Dieletri Sabiti maç Bu deneyde, ondansatörün plaalarına uygulanan gerilim U ile plaalarda birien yü Q arasındai ilişiyi bulma, bu ilişiyi ullanara luğun eletri geçirgenli sabiti ı belirleme,

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 4, 2006, ss. 123 145. DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

ÇOKLU KALİTE BAŞARIM ÖZELLİKLERİNİN HEDEF PROGRAMLAMA VE TAGUCHİ YÖNTEMİ KULLANILARAK ENİYİLENMESİ

ÇOKLU KALİTE BAŞARIM ÖZELLİKLERİNİN HEDEF PROGRAMLAMA VE TAGUCHİ YÖNTEMİ KULLANILARAK ENİYİLENMESİ V Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 57 Kasım 005 ÇOKLU KALİTE BAŞARIM ÖZELLİKLERİNİN HEDEF PROGRAMLAMA VE TAGUCHİ YÖNTEMİ KULLANILARAK ENİYİLENMESİ Kasım BAYNAL Kocael Ünverstes

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ

OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 2 : 269-277

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNİN YERİNİN GUSTAFSON-KESSEL ALGORİTMASI-KONVEKS PROGRAMLAMA MELEZ MODELİ TABANLI SİMÜLASYON İLE BELİRLENMESİ

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNİN YERİNİN GUSTAFSON-KESSEL ALGORİTMASI-KONVEKS PROGRAMLAMA MELEZ MODELİ TABANLI SİMÜLASYON İLE BELİRLENMESİ İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl:7 Sayı:13 Bahar 2008/1 s.1-20 GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNİN YERİNİN GUSTAFSON-KESSEL ALGORİTMASI-KONVEKS PROGRAMLAMA MELEZ MODELİ TABANLI SİMÜLASYON İLE BELİRLENMESİ

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat 2008 Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9

Detaylı

2. STEGANOGRAFİ 1. GİRİŞ

2. STEGANOGRAFİ 1. GİRİŞ 1. GİRİŞ Bu çalışmada, steganograf sstemnn FPGA üzernde tasarımı ve gerçeklenmes sağlanmıştır. Esk Yunancada gzlenmş yazı anlamına gelen steganograf, blgnn görünürlüğünü gzleme blmne verlen smdr. Günümüzde

Detaylı

SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI

SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: 22 Güz 2012 s. 1-18 SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI Muhammet GÜL

Detaylı

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi Metn Madenclğ le Soru Cevaplama Sstem Sevnç İlhan 1, Nevchan Duru 2, Şenol Karagöz 3, Merve Sağır 4 1 Mühendslk Fakültes Blgsayar Mühendslğ Bölümü Kocael Ünverstes slhan@kocael.edu.tr, nduru@kocael.edu.tr,

Detaylı

Piyasa şartları, üretim yapan firmaları daha ucuz, daha

Piyasa şartları, üretim yapan firmaları daha ucuz, daha MKLE Mehmet İlterş Sarıgeçl, İbrahm Denz çalı KRNK-İYEL MEKNİZMSIND ÇIK KUET KONTROLÜ Mehmet İlterş Sarıgeçl Yrd. Doç. Dr., Çuurova Ünverstes, Mühendsl - Mmarlı Faültes, Mane Mühendslğ ölümü, dana msargecl@cu.edu.tr

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı. Sürüm no 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı. Sürüm no 1.2 Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.2 Tekrdağ, Ocak İçndekler lsteler 2 3. Sunuş... 5 4. Grş... 6 5. Yönetc Özet... 9 6. Kurumsal Değerlendrme

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler.

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. ! " # $ % % & & ' . ÖZEL DAR ARTNAME A. N TANIMI,...projelernde gösterlen elektrk lernn özel teknk artnamesnde anlatıldıı eklde, verlen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksksz, fen ve sanat kurallarına

Detaylı

MAK354 Isı Mühendisliği Genel Sınav Soru ve Cevapları Mustafa Eyriboyun

MAK354 Isı Mühendisliği Genel Sınav Soru ve Cevapları Mustafa Eyriboyun 1) Br yoğuşturucunun 25,4 çapında nce cdarlı boruları çnden 1.2 /s hızla su aatadır. Boru yüzey sıcalığı 350 K de sabt tutulatadır. Su grş sıcalığı 17 C ve borular 5 uzunlutadır. Buna göre suyun çıış sıcalığı

Detaylı