GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI"

Transkript

1 2013 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/8/2013

2 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.20 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Çıkış İşlemlerinde Seri / Lot Hareketleri Seçim Sırası Çıkış işlemleri sırasında seri / lot takibi yapılan malzemelere otomatik çıkış hareketi oluşturulurken seri / lot hareketlerinin hangi sıraya göre oluşturulacağını belirlemek amacıyla Stok Çalışma Bilgileri'ne "Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri / Lot Hareketleri Seçim Sırası" parametre satırı eklenmiştir. Parametre'de yapılacak seçime göre malzeme çıkış işlemlerinde seri ya da lot hareketleri "Fiş Tarihine Göre", "Seri / Lot Son Kullanma Tarihine Göre" veya "Seri / Lot Kod Bilgisine Göre" oluşturulabilecektir. 2. Kullanıcıya Sadece "İncele" Yetkisinin Verilmesi Bir kullanıcıya tüm işlemler için geçerli olmak üzere sadece "İncele" yetkisinin verilmesi mümkün hale gelmiştir. Bunun için İşlem Yetkileri üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Yetki Ver (İncele)" seçeneği kullanılır. 3. Kayıt Revizyon Takibi - Kasa İşlemleri Kayıt revizyon takibinin Kasa İşlemleri için de yapılması sağlanmıştır. Kayıt revizyon parametrelerine "Kasa işlemleri" seçeneği eklenmiştir. Kasa işlemleri üzerinden silinen kayıtlara ulaşmak ve kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını izlemek amacıyla kasa işlemleri f9/sağ fare düğmesi menüsüne "Silinen Kayıtlar" ve "Değişiklik Tarihçesi" seçenekleri eklenmiştir. 4. Cari Hesabın Yalnızca Bir Satış Elemanıyla İlişkilendirilmesi Bir cari hesabın birden fazla satış elemanına bağlanıp bağlanmayacağını belirlemek için Finans Çalışma Bilgileri'ne "Bir Cari Hesap Sadece Bir Satış Elemanına Bağlanabilsin" parametre satırı eklenmiştir. Parametre'de "Evet" seçimi yapıldığında, programda tanımlı bir cari hesap yalnızca bir satış elemanına bağlanabilir. 5. Sabit Kıymet Fonksiyon Artırıcı ve Ömür Uzatıcı Gider Atamasının Devir Fişi ve Sayım Fazlası Fişi İle Yapılması Sabit kıymet kayıtlarına fonksiyon artırıcı ya da ömür uzatıcı gider atamasının devir fişi ve sayım fazlası fişi ile de yapılması sağlanmıştır. 6. Kredi Kartı İle Yapılan Alım / Satış İşlemlerinde ve Kredi Kartı Fişlerinde Öndeğer Geri Ödeme Planı Kredi kartı ile yapılan alım / satış işlemlerinde ve kredi kartı fişlerinde öndeğer olarak kullanılacak geri ödeme planını belirtmek için Geri Ödeme Planı kartlarına "Öndeğer" alanı eklenmiştir. 7. Excel'den Malzeme Kartı Aktarımlarında "Malzeme Açıklaması 2" Alanı Excel'den malzeme kartı aktarımında, "Malzeme Açıklaması 2" alanının da aktarılabilmesi sağlanmıştır. 8. Yetkilendirme Düzenlemeleri 2

3 "Birim Fiyat Girişi Yalnızca Listeden Seçilerek Yapılsın" ve "Skonsol2 İşlemlerinde Ürün Seçilemesin (Sadece Barkod ile Giriş)" yetkisi ile ilgili düzenleme yapılmıştır. İşlem yetkilerinde, kullanıcıya ya da gruba tam yetki verildiğinde, ilgili yetkilerin (-) olarak tanımlanması sağlanmıştır. Bu durumda kullanıcı manuel fiyat girişi ve ürün seçimi yapabilecektir. 9. Muhasebe Fişleri - Ters Kayıt Oluşturma Muhasebe fişleri için ters kayıt oluşturma işleminde düzenleme yapılmıştır. Bundan böyle, muhasebe fişleri menüsünden "Ters Kayıt Oluştur" seçeneği kullanıldığında Tahsil fişi için Tediye; Tediye fişi için Tahsil fişi oluşturulacaktır. 10. Nakit Tahsilat ve Ödeme Kasası Muhasebe Bağlantı Kodlarına "Banka Hesap Kodu" Filtre Seçeneği Nakit Tahsilat ve Ödeme Kasası Muhasebe Bağlantı Kodlarına "Banka Hesap Kodu" filtre seçeneği eklenmiştir. 11. Sabit Kıymet Kayıtlarının İşyerleri Arası Transferi Sabit kıymet kayıtlarının ambar transfer fişleri ile işyerleri arası transfer işleminin yapılabilmesi ve transfer edilen tarih sonrası için ilgili işyerinde amortisman hesaplamasının yapılabilmesi sağlanmıştır. 12. Malzemeler Listesinde Birimli Barkod / Barkod Bilgisine Göre Arama Malzeme Browserı "CTRL+F" seçeneklerine "Birim Barkodu.Barkod" seçeneği eklenerek malzeme kartı Birimler sekmesinde girilmiş olan Barkod ve Birimli Barkod bilgisine göre arama yapılabilmesi sağlanmıştır. 13. Muhasebe Fişleri Listelenirken ve Toplu Olarak Yazdırılırken Fişlerin Kaynak Fiş Türüne Göre Filtrelenmesi Muhasebeleşen kaydın modül bilgisinin muhasebe fişleri listesinde görüntülenmesi ve muhasebe fişleri toplu olarak yazdırılırken fişlerin modül bilgisine göre filtrelenebilmesi sağlandı. Bu doğrultuda, muhasebe fişleri listesine ve toplu basım filtre seçeneklerine "Kaynak Fiş Türü" alanı eklendi. 14. Sabit Kıymet Kayıtlarının Ambar Transfer Fişinde Toplu Olarak Seçilmesi Ambar transfer fişinde, sabit kıymet kayıtlarının toplu olarak seçilebilmesi sağlanmıştır. 15. Ödeme / Tahsilat Planı - Açıklama Alanında Karakter Sayısı Artışı Ödeme / Tahsilat Planları'nda "Açıklama" alanının karakter sayısı 200'e çıkarılmıştır. 16. Cari Hesap Kartında Tanımlanan Kasa Kodu'nun "Ödeme Hareketleri" Penceresine Öndeğer Olarak Aktarılması Sipariş ve/veya fatura ödeme planında "Nakit" ödeme işlemi olması durumunda, "Ödeme Hareketleri (Parçalı / Ortalama)" penceresine ilgili cari hesap kartında belirtilen Kasa Kodu'nun öndeğer olarak aktarılması sağlanmıştır. 17. Masraf Merkezi ve Muhasebe Hesabı Kontrollerinin Fiş Türlerine Göre Ayrı Yapılabilmesi 3

4 Masraf merkezi ve muhasebe hesabı kontrollerinin fiş türlerine göre ayrı ayrı yapılabilmesi sağlanmıştır. Kontrollerin ne şekilde yapılacağını ve bu kontrollerin hangi işlemler için geçerli olacağını belirlemek amacıyla Diğer İşlemler / Çalışma Bilgileri menüsüne Muhasebeleştirme Kontrol Parametreleri seçeneği eklenmiştir. 18. Çalışma Tarihinin Sabitlenmesi İşleminin Yetkiye Bağlanması Programda, "Çalışma Tarihi Sabitle" işlemi yetkiye bağlanmıştır. Firma / İşlem Yetkileri altındaki Genel Tanımlar menüsüne "Çalışma Tarihi Değiştirilebilsin" seçeneği eklenmiştir. 19. Satınalma / Satış İrsaliyeleri Faturalanırken Listelenen İrsaliyelerin İçerik Bilgisine Ulaşım Faturanın içerisinden faturaya irsaliye aktarımında listelenen irsaliyenin içeriğini görüntülemek için "Aktarılacak İrsaliye Listesi" penceresine "İncele" düğmesi eklenmiştir." İncele" seçeneği ile irsaliyenin tüm bilgilerine ulaşmak mümkündür. 20. Fiş ve Kayıtlarda "Kolona Göre Sıralama" Özelliğinin Aktif Hale Getirilmesi Fiş ve kayıtlarda kolona göre sıralama özelliğinin kullanılması parametrik olmuştur. Bu özelliği aktif hale getirmek için "İzle" menüsünden ulaşılan Kullanıcı Seçenekleri penceresinde "Fiş Satırları İstenilen Veriye Göre Sıralanabilsin" satırı işaretlenmelidir. 21. Tanımlı Satış ve Tanımlı Satınalma İrsaliyeleri'nin Risk Uyarısının Dışında Tutulması Finans Çalışma Bilgileri'nde "Risk Uyarısı Yapılmayacak Fiş Türleri" seçeneklerine Tanımlı Satış ve Tanımlı Satınalma İrsaliyeleri eklenerek, belirlenen fiş türleri için uyarının engellenmesi sağlanmıştır. 22. Cari Hesap Özel Fişi'nin Borç Takibi Etkilemesi Cari hesap özel fişlerinin borç takip penceresinde listelenip, borç kapama işlemlerinde kullanılıp kullanılmayacağını belirlemek için Finans Çalışma Bilgileri'ne "Cari Hesap Özel Fişi Borç Takibini Etkilesin" parametre satırı eklenmiştir. "Evet" seçiminde, özel fişler ilgili cari hesap veya ilgili fiş üzerinden açılan borç takip ekranında listelenir ve borç kapama işlemlerinde kullanılır. 23. Malzeme Kartı Kopyalandığında Kopyalanmayacak Alanlar Malzeme kartı kopyalanırken ilgili malzeme için daha önce tanımlanan bazı bilgilerin yeni malzeme kartı için de geçerli olup olmayacağını belirlemek için Stok Çalışma Bilgileri'ne "Malzeme Kartı Kopyalandığında Kopyalanmayacak Alanlar" parametre satırı eklenmiştir. "Muhasebe Kodları", "KDV Oranlar", "Tevkifat Oranları" seçeneklerini içerir. 24. Hızlı Üretim Fişleri İhtiyaç Listesinde Toplam Miktarın Tek Satırda Listelenmesi Hızlı Üretim Fişleri - İhtiyaç Listesi'nde aynı malzeme birden fazla satırda kullanılmışsa, toplam miktarın tek satırda listelenmesi sağlanmıştır. 25. İşlemlerin "Ekleyen" / "Son Değiştiren" Kullanıcı Bilgisine Göre Muhasebeleştirilmesi İşlemlerin, ilgili kaydı ekleyen ve son değiştiren kullanıcı bazında muhasebeleştirilmesi için Muhasebeleştirme modülünde yer alan Muhasebeleştirme işlemi filtre seçeneklerine "Ekleyen" ve "Son Değiştiren" filtreleri eklenmiştir. 26. Muhasebe Bağlantı Kodlarının Satış / Satınalma Tevkifat Oranlarına Göre Tanımlanması 4

5 Muhasebe Bağlantı Kodları \ KDV Muhasebe Kodları "Satınalma Tevkifat KDV Kodları" ve "Ödeme Tevkifat KDV Kodları" filtre seçeneklerine "Tevkifat Oranı Pay" ve "Tevkifat Oranı Payda" alanları eklenerek muhasebe bağlantı kodlarının tevkifat oranlarına göre tanımlanabilmesi sağlanmıştır. 27. Malzeme (Sınıfı) Listesi Raporu'nda Barkod Numarasına Göre Filtreleme Malzeme (Sınıfı) Listesi Raporu'na "Barkod Numarası" filtre seçeneği eklenmiştir. 28. Ek Vergi'nin Beyannameye Yansıtılmaması Alış ve Satış Bildirimi Beyannamelerinde (Form BA Form BS) listelenen kayıtlarda ek verginin tutara dahil edilmemesi mümkün hale gelmiştir. Bunun için Ticari İşlem Grubu kartlarında yer alan "Ek Vergi Beyannameye Yansıtılmayacak" seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. 29. Kasa - Cari Hesap İşlemleri ve Kasa - Banka İşlemlerinde Doküman Bağlantısı KETS Doküman Yönetimi ile, Kasa İşlemleri altındaki Cari Hesap İşlemleri ve Banka İşlemleri'nde doküman bağlantısı yapılabilmesi sağlanmıştır. 30. Standart Hizmet Kartları Firma tanımlanırken, taşıma, taşıt, kırtasiye, telefon, kira vb. giderler için standart hizmet kartlarının program tarafından otomatik olarak oluşturulması sağlanmıştır. Bunun için, sistem işletmeni tarafında yeni firma eklerken ekrana gelen "Standart hizmet kartları oluşturmak istiyor musunuz?" mesajının onaylanması gerekmektedir. 31. Sektöre Göre Hesap Planı Muhasebe hesap planlarının sektörlere göre oluşturulması sağlanmıştır. Yeni firma kaydedilirken hesap planı oluşturma safhasında belirtilecek sektöre göre hesap planları alt hesaplarla birlikte otomatik olarak Hesap Planı listesine kaydedilir. 32. Çince Dil Seçeneği Logo ürünlerine Çince dil seçeneği eklenmiştir. 33. Kur Farkı Hesaplama İşleminde Tahsil Edilmiş Çekler İçin Hesaplama Kuru Dövizli çekler tahsil edildikten sonra kur farkı işlemi çalıştırıldığında hesaplamanın hangi tarihteki kur bilgisine göre yapılacağını belirlemek için Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama filtrelerine "Tahsil Edilmiş Çekler İçin Hesaplama Kuru" seçeneği eklenmiştir. "Tahsil Kuru" ve "Hesaplama Tarihindeki Kur" seçeneklerini içerir. 34. Maliyet Dağıtım / Satış Provizyon Dağıtım Fişlerinde Dağıtım Tipi Seçenekleri Maliyet Dağıtım ve Satış Provizyon Dağıtım Fişleri'nde alınan ya da verilen hizmet tutarının malzemelere ne şekilde dağıtılacağının belirlendiği "Dağıtım Tipi" alanına "Net Ağırlık" ve "Net Hacim" seçenekleri eklenmiştir. 35. Maliyetlendirme Servisinin Kullanımda ya da Kullanımda Olmayan Malzemeler Kapsamında Çalıştırılması 5

6 Maliyetlendirme servisinin kullanımda ya da kullanımda olmayan malzemeler kapsamında çalıştırılması için Maliyetlendirme Servisi filtre seçeneklerine "Malzeme Statüsü" filtresi eklenmiştir. 36. Maliyetlendirme Servisinin Malzeme Özel Kod 2 / 3 / 4 / 5 Bilgisi Kapsamında Çalıştırılması Maliyetlendirme servisinin Malzeme Özel Kodu 2 / 3 / 4 / 5 kapsamında çalıştırılması için Maliyetlendirme Servisi filtre seçeneklerine "Malzeme Özel Kodu 2 / 3 / 4 / 5" filtreleri eklenmiştir. 37. Maliyetlendirme İşlemlerinde Lock Kontrollerinin Kaldırılması Maliyetlendirme işleminin aynı anda farklı kullanıcılar tarafından çalıştırılabilmesi için Stok Çalışma Bilgileri'ne "Maliyetlendirme İşlemlerinde Lock Kontrollerini Kaldır" parametre satırı eklenmiştir. 38. Muhtasar Beyanname - Ödemeler Sekmesinde "Veri Al" Seçeneği Muhtasar beyannamede, Ödemeler tabında, F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Veri Al" seçeneği kullanılarak, Genel Bilgiler tabında belirtilen ay ve yıl'a uygun olan serbest meslek makbuzlarının ve gider pusulalarının satırlara otomatik olarak aktarılması sağlanmıştır. 39. Adres Numarasının Cari Hesap Kartından Muhtasar Beyannameye Aktarılması Cari Hesap Kartı / İletişim Bilgileri sekmesine "Adres No" alanı eklenmiştir. Bu alana girilen adres bilgisi muhtasar beyannamede ödemeler tabındaki "Adres No" kolonuna otomatik olarak aktarılır. 40. KDV Beyannamesi - Ekler Sekmesinde "Veri Al" Seçeneği KDV beyannamesinde, Ekler sekmesinde "Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim" bölümünde, F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Veri Al" seçeneği kullanılarak, satış faturaları ve verilen hizmet faturalarının tevkifatlı olanlarının satırlarda listelenmesi sağlanmıştır. 41. Beyannamelerdeki Alanlarda İstenilen Matrah Rakamlarına KDV ve Tevkifat Tutarlarından Ulaşılabilmesi Beyannamelerdeki bazı alanlarda istenilen matrah rakamlarına KDV ve Tevkifat tutarlarından ulaşılabilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda, beyannamede ilgili alanlara Matrah Türü kolonu eklenmiştir; Tutar ve KDV olmak üzere iki adet hesaplama seçeneği içermektedir. 42. Malzeme Sınıfına Bağlı Alt Malzemenin Birim Katsayısının Değiştirilmesi Malzeme sınıfına bağlı alt malzemenin birim çevrim katsayılarının değiştirilip değiştirilmeyeceğini belirlemek için Stok Çalışma Bilgileri'ne "Malzeme Sınıfına Bağlı Alt Malzemenin Birim Katsayısı Değiştirilsin" parametre satırı eklenmiştir. "Evet" seçimi yapıldığında, ve malzeme sınıfına bağlı alt malzemenin birim çevrim katsayıları değiştirildiğinde, program hiçbir uyarı vermeden değişime izin verir. Alt malzemede yapılan çevrim katsayısı değişikliği malzeme sınıfını; malzeme sınıfında yapılan birim çevrim katsayısı değişikliği ise alt malzemeyi etkilemez. 43. Ticari Sistem Bağlantı Kontrolü muhasebe çift yönlü denetim sisteminin uygulanıp uygulanmayacağını belirtmek amacıyla Muhasebe Çalışma Bilgileri'ne "Ticari Sistem Bağlantı Kontrolü" parametre satırı eklenmiştir. 44. Kayıt Numaralama Şablonları - Seri - Lot Kayıtları 6

7 Kayıt Numaralama Şablonlarına Seri - Lot Kayıtları seçeneği eklenmiştir. Bu şablonun kullanılabilmesini sağlamak amacıyla Stok ve Fatura Çalışma Bilgileri'nde genel lot numarası kullanım seçenekleri yer almaktadır. İlk Versiyon No ve Tarih GENEL Eklendiği Versiyon GO GO PLUS /09/10 Maksimum Kullanıcı Sayısı Firma Sayısı Veritabanı MS SQL MS SQL Aktif Çalışma Tarihi Seçme ve Sabitleme Talep Yönetimi Tanımlı ve Zorunlu Alanlar için Karakter Sayısı Kontrolü Parametre Yönetim Ekranı Özel Kodların Türlerine Göre Gruplandırılması Browserdan ulaşılan kartlara ileri - geri tuş özelliği "Hızlı Veri Girişi" Menü Seçeneği STOK YÖNETİMİ Kıst alternatif amortismanın ay üzerinden hesaplanabilmesi Fatura Bağlantıları Farklı Çek/Senet Form Kullanımı Malzeme Virmanı Satış Provizyon Dağıtım Fişleri ÖTV Tutarlarının Kampanya Kartlarında Formüllerde Kullanımı Kampanya Uygulama Sayısı Sınırı Ambarlar için giriş/çıkış kontrollerinin ayrı yapılması Varyant Bazında Müşteri/Tedarikçi Tanımlama Ambar Fişlerinin Onaylanması Siparişler için Kullanıcı Tanımlı Durum Bilgileri Ambar Maliyet Grubu Bazında Negatif Seviye Kontrolü Dönem Sonunda Elde Kalan Malzemelere Fiyat Farkının Yansıtılması Ambar Sayım Fişinde Excel den Kopyalama Özelliği Hizmet Faturaları için Fiyat Farkları SKonsol2 de Sevkiyat Hesapları Sipariş Kontrollü Onaylama İşleminin Her Sipariş Kaydetme Sonrası Otomatik Yapılması Çıkış Hareketlerinin Karekod Barkod ile Okutulması Siparişler Listesi nden (browser) Sipariş Sevk Bilgilerinin İzlenmesi

8 Sipariş Fişinde Tevkifat Girişi Tevkifatlı faturalarda limit kontrolü Fişlede barkod yazımındaki filtre ekleri Malzeme kartlarında kilitleme işlemi Faturalarda malzeme ve hizmetler için farklı tevkifat oranlarının kullanılabilmesi Emanet devir işlemleri düzenlemeleri Karma Koli Boz İşlemi Satınalma faturaları üzerinden maliyet dağıtım fişlerinin oluşturulması Faturaların toplu basımında yazıcı seçilebilmesi Skonsol2 de direkt barkod koduna göre malzeme seçimi Firma tanımlanırken, sektörlere göre öndeğer hesap planının oluşturulması Firma tanımı yapılırken alınan hizmet kartlarının otomatik oluşturulması Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri/Lot Hareketleri Seçim Sırası=Fiş Tarihine Göre / Son Kullanma Tarihine Göre / Koduna Göre özelliği ÜRETİM ve MALİYET MUHASEBESİ: Hızlı Üretim FİNANS Cari Hesap Bazında Tekil Belge Numara Kontrolü Farklı Çek/Senet Form Kullanımı Firma Kredi Kartı Takibi TC Kimlik No Kontrolü Banka İşlem Türleri için Farklı Form Tanımları DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) Açık Hesap Risk Takibinde Müşteri Çek/Senetleri ile Ciro Çek/Senetlerin Ayrı Ayrı İzlenmesi Borç Takip Penceresinde Kapatılmamış İşlemlerin Ortalama Vadesi Bankadan Serbest Meslek Makbuzu Girişi Bağlantı takibi Finansal Hatırlatıcı Günlük kur girişlerinde onaylama Banka işlemleri için kayıt revizyon takibi Cari hesap bazında vade takibi özelliği. (Ortalama vadesi tanımlı günü geçen cari hesaplar için işlem yapılmasının engellenmesi) Cari hesaplar arası hareket aktarımı Kasa işlemleri için kayıt revizyon takibi MUHASEBE İndirilecek/Yüklenilecek KDV Listeleri

9 Elektronik Defter E- Beyannamelerin onay mekanizması içerisinde toplu paketlenip https://ebeyanname.gib.gov.tr adresine otomatik gönderimi Güncel e-defter düzenlemeleri Güncel e-fatura düzenlemeleri Katma değer vergisi beyannamesi2 ve kdv tevkifatı beyannamelerinde yer alan Kesinti yapılan Satıcılar başlığında tevkifatlı faturaların girişi ile ilgili bölümlerin faturalardan veri al mantığı ile aktarımının yapılabilmesi tarihli Yevmiye defteri düzenlemeleri KDV Beyannamesinde Ekler tabında yer alan Kısmi Tevkifat başlığında listelenen bilgilerin F9-Veri Al seçeneği ile sistemden aktarımı Muhtasar Beyannamede yer alan ödemeler tabına verilerin otomatik gelmesi için F9-Veri Al seçeneği Masraf merkezi, muhasebe hesabı ve proje kodu kontrolünün fiş türlerine göre ayrı ayrı yapılabilmesi İŞ AKIŞI İş/Onay Akışı-Mesajlaşma Reddedilen İş Tanımının Diğer İş Tanımlarından Ayrıştırılması Banka Virman Fişinde İşyerinin Satırda Girilebilmesi MODÜLLER ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Duran Varlık Yönetimi Turkcell Servisleri Enflasyon Muhasebesi e-fatura e-defter Docplace Starter Doküman Yönetimi Entegrasyonu

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 9/23/2013 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.21 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. İşyeri Bazında Mahsup Fişleri İşyerleri farklı olan ambarlar arasında kesilen

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/25/2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.22 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Cari Hesap Kartında Girilen "Taşıyıcı Kodu" Bilgisinin İrsaliye Formuna

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 5/12/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.25 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Talep Fişlerindeki Detaylı Bilgi Alanının Diğer Fişlere Aktarılması

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 5/12/2014 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 2.25 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Talep Fişlerindeki Detaylı Bilgi Alanının Diğer Fişlere

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Defter - i Kebir Raporunda Borç Bakiye ve Alacak Bakiye Alanları Defter-i

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Cari Hesap Ekstresi Rapor Tasarımlarında İşlem Dövizi Borç, İşlem Dövizi

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 2.14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Cari Hesap Ekstresi Rapor Tasarımlarında İşlem Dövizi Borç,

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 2.12 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 5/12/2014 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.25 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Talep Fişlerindeki Detaylı Bilgi Alanının Diğer Fişlere Aktarılması Detaylı

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/28/2011 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.10 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Sipariş Listeleri nden (browser) sevk durumu takibi Satış ve Satınalma Sipariş

Detaylı

SÜREKLİ GELİŞEN YAZILIM VE FONKSİYONLAR

SÜREKLİ GELİŞEN YAZILIM VE FONKSİYONLAR 2012 SÜREKLİ GELİŞEN YAZILIM VE FONKSİYONLAR LEM ile Yazılımınız Her Zaman Güncel... Sürekli gelişen yazılım ve yeni fonksiyonlar Sadece fonksiyonlarda değil, yasal mevzuatta da sürekli değişiklikler LEM

Detaylı

SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR

SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR 2011 SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR LEM ile Yazılımınız Her Zaman Güncel... Sürekli gelişen yazılım ve yeni fonksiyonlar Sadece fonksiyonalitede değil, yasal mevzuatta da sürekli değişiklikler

Detaylı

SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR

SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR 2011 SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR LEM ile Yazılımınız Her Zaman Güncel... Sürekli gelişen yazılım ve yeni fonksiyonlar Sadece fonksiyonalitede değil, yasal mevzuatta da sürekli değişiklikler

Detaylı

GO Plus Stok LOGO Kasım 2014

GO Plus Stok LOGO Kasım 2014 GO Plus Stok LOGO Kasım 2014 İçindekiler Stok Takibi... 5 Stok İşlemleri... 6 Sipariş Fişi ve İrsaliye Bilgileri... 6 Sipariş Fişi, İrsaliye Başlık Bilgileri... 7 Cari Hesap Bilgileri... 8 Sipariş, İrsaliye

Detaylı

GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2

GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2 GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2 13 Kasım 2009 da üretime yüklenecek olan GO Ek Özellik Paketi 2, 1.90 versiyonu ile kullanıma sunulmaktadır. Mevcut GO kullanıcılarımızın bu özelliklerden yararlanması için 1.90

Detaylı

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan geleceğin liderlerine özel bir ERP Dünyanın 30 dan fazla ülkesine yazılım ihracatı gerçekleştiren, Türkiye

Detaylı

ERP 16 Mart 2015 Sürümü. Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama

ERP 16 Mart 2015 Sürümü. Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama ERP 16 Mart 2015 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 44756 Ana Kayıtlar - ler Özellik Değeri satırlarına Açıklama2 veya Özel Kod alanı eklenmeli. özellik değeri satırlarına "Açıklama 2" alanı eklenmiştir.

Detaylı

Browserdan Ulaşılan Kartlarda İleri-Geri Tuş Özelliği Olsun.

Browserdan Ulaşılan Kartlarda İleri-Geri Tuş Özelliği Olsun. ERP 26 Kasım 2012 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler 1 9642 Malzeme kartı kopyalama işleminde fabrika ambar parametrelerinin kopyalanması parametrik yapılabilsin.

Detaylı

Ticari Sistem LOGO Ocak 2011

Ticari Sistem LOGO Ocak 2011 Ticari Sistem LOGO Ocak 2011 İçindekiler Ticari Sistem Yönetimi... 3 Tanımlar... 3 Malzeme Yönetimi Parametreleri... 3 Duran Varlık Yönetimi Parametreleri... 16 Talep Yönetimi Parametreleri... 18 Satınalma

Detaylı

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri... 11 Bağlantılar/Kontroller... 13 Finansal Tablolar... 15 Muhasebe Hesabı

Detaylı

GO Plus Fatura LOGO Kasım 2012

GO Plus Fatura LOGO Kasım 2012 GO Plus Fatura LOGO Kasım 2012 İçindekiler Fatura... 5 Satınalma ve Satış Faturaları... 6 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 9 Fatura Bilgileri... 10 Fatura Başlık Bilgileri... 11 Fatura Satır Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Fatura LOGO Kasım 2014

GO Plus Fatura LOGO Kasım 2014 GO Plus Fatura LOGO Kasım 2014 İçindekiler Fatura... 5 Satınalma ve Satış Faturaları... 6 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 9 Fatura Bilgileri... 10 Fatura Başlık Bilgileri... 11 Fatura Satır Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Fatura LOGO Mart 2012

GO Plus Fatura LOGO Mart 2012 GO Plus Fatura LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Fatura... 5 Satınalma ve Satış Faturaları... 6 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 10 Fatura Bilgileri... 11 Fatura Başlık Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları

Detaylı

2011 LKS2 - GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

2011 LKS2 - GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 LKS2 - GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 9/3/2011 LKS2 - GO PLUS Ürün Özellik Farkları Genel Özellikler 1. Yönetici Konsolu Yönetici konsolu, firma ile ilgili genel bilgilere kolay erişim sağlar. O anki

Detaylı

Tiger2 EK ÖZELLĐK PAKETĐ 2

Tiger2 EK ÖZELLĐK PAKETĐ 2 Tiger2 EK ÖZELLĐK PAKETĐ 2 23 Kasım 2009 da üretime yüklenecek olan Tiger2 Ek Özellik Paketi 2, 1.90 versiyonu ile kullanıma sunulmaktadır. Mevcut Tiger2 kullanıcılarımızın bu özelliklerden yararlanması

Detaylı

Stok LOGO Haziran 2008

Stok LOGO Haziran 2008 Stok LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO - GO Stok Takibi...6 Malzemeler...7 Alış Fiyatları...7 Malzeme Kayıt Türleri...10 Malzemeler...11 Malzeme Genel Bilgileri...12 Malzeme Birim Bilgileri...14 Malzeme

Detaylı

Finans LOGO Ocak 2011

Finans LOGO Ocak 2011 Finans LOGO Ocak 2011 İçindekiler Finans... 9 Finans Parametreleri... 11 Ana Kayıtlar... 29 Cari Hesaplar... 30 Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri... 33 Cari Hesap Kayıt Türleri... 34 Cari Hesap

Detaylı