TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI"

Transkript

1 2013 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/8/2013

2 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 2.20 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Çıkış İşlemlerinde Seri / Lot Hareketleri Seçim Sırası Çıkış işlemleri sırasında seri / lot takibi yapılan malzemelere otomatik çıkış hareketi oluşturulurken seri / lot hareketlerinin hangi sıraya göre oluşturulacağını belirlemek amacıyla Malzeme Yönetimi Parametreleri'ne "Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri / Lot Hareketleri Seçim Sırası" parametre satırı eklenmiştir. Parametre'de yapılacak seçime göre malzeme çıkış işlemlerinde seri ya da lot hareketleri "Fiş Tarihine Göre", "Seri / Lot Son Kullanma Tarihine Göre" veya "Seri / Lot Kod Bilgisine Göre" oluşturulabilecektir. 2. Kullanıcıya Sadece "İncele" Yetkisinin Verilmesi Bir kullanıcıya tüm işlemler için geçerli olmak üzere sadece "İncele" yetkisinin verilmesi mümkün hale gelmiştir. Bunun için İşlem Yetkileri üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Yetki Ver (İncele)" seçeneği kullanılır. 3. Leasing İşlemleri Programda, Leasing işlemlerinin kaydı ve takibi sağlanmıştır. 4. Kayıt Revizyon Takibi - Kasa İşlemleri Kayıt revizyon takibinin Kasa İşlemleri için de yapılması sağlanmıştır. Kayıt revizyon parametrelerine "Kasa işlemleri" seçeneği eklenmiştir. Kasa işlemleri üzerinden silinen kayıtlara ulaşmak ve kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını izlemek amacıyla kasa işlemleri f9/sağ fare düğmesi menüsüne "Silinen Kayıtlar" ve "Değişiklik Tarihçesi" seçenekleri eklenmiştir. 5. Üretim Emri Kayıtlarının Varyant Kod ve Açıklama Bilgisine Göre Filtrelenmesi Üretim emri kayıtlarının Varyant Kodu ve Açıklaması bilgilerine göre filtrelenmesi sağlanmıştır. 6. Üretim Emri Kayıtları - Ön İzleme Üretim emirleri listesinde "F7" tuşuna basıldığında, üretim emri ön izleme penceresinin açılması sağlanmıştır. Bu pencerede girdi ve çıktılara ait detay bilgiler gösterilmektedir. 7. Cari Hesabın Yalnızca Bir Satış Elemanıyla İlişkilendirilmesi Bir cari hesabın birden fazla satış elemanına bağlanıp bağlanmayacağını belirlemek için Finans Parametreleri'ne "Bir Cari Hesap Sadece Bir Satış Elemanına Bağlanabilsin" parametre satırı eklenmiştir. Parametre'de "Evet" seçimi yapıldığında, programda tanımlı bir cari hesap yalnızca bir satış elemanına bağlanabilir. 8. Sabit Kıymet Fonksiyon Artırıcı ve Ömür Uzatıcı Gider Atamasının Devir Fişi ve Sayım Fazlası Fişi İle Yapılması Sabit kıymet kayıtlarına fonksiyon artırıcı ya da ömür uzatıcı gider atamasının devir fişi ve sayım fazlası fişi ile de yapılması sağlanmıştır. 2

3 9. Kredi Kartı İle Yapılan Alım / Satış İşlemlerinde ve Kredi Kartı Fişlerinde Öndeğer Geri Ödeme Planı Kredi kartı ile yapılan alım / satış işlemlerinde ve kredi kartı fişlerinde öndeğer olarak kullanılacak geri ödeme planını belirtmek için Geri Ödeme Planı kartlarına "Öndeğer" alanı eklenmiştir. 10. Excel'den Malzeme Kartı Aktarımlarında "Malzeme Açıklaması 2" Alanı Excel'den malzeme kartı aktarımında, "Malzeme Açıklaması 2" alanının da aktarılabilmesi sağlanmıştır. 11. Yetkilendirme Düzenlemeleri "Birim Fiyat Girişi Yalnızca Listeden Seçilerek Yapılsın" ve "Skonsol2 İşlemlerinde Ürün Seçilemesin (Sadece Barkod ile Giriş)" yetkisi ile ilgili düzenleme yapılmıştır. İşlem yetkilerinde, kullanıcıya ya da gruba tam yetki verildiğinde, ilgili yetkilerin (-) olarak tanımlanması sağlanmıştır. Bu durumda kullanıcı manuel fiyat girişi ve ürün seçimi yapabilecektir. 12. Muhasebe Fişleri - Ters Kayıt Oluşturma Muhasebe fişleri için ters kayıt oluşturma işleminde düzenleme yapılmıştır. Bundan böyle, muhasebe fişleri menüsünden "Ters Kayıt Oluştur" seçeneği kullanıldığında Tahsil fişi için Tediye; Tediye fişi için Tahsil fişi oluşturulacaktır. 13. Nakit Tahsilat ve Ödeme Kasası Muhasebe Bağlantı Kodlarına "Banka Hesap Kodu" Filtre Seçeneği Nakit Tahsilat ve Ödeme Kasası Muhasebe Bağlantı Kodlarına " Banka Hesap Kodu" filtre seçeneği eklenmiştir. 14. Sabit Kıymet Kayıtlarının İşyerleri Arası Transferi Sabit kıymet kayıtlarının ambar transfer fişleri ile işyerleri arası transfer işleminin yapılabilmesi ve transfer edilen tarih sonrası için ilgili işyerinde amortisman hesaplamasının yapılabilmesi sağlanmıştır. 15. Malzemeler Listesinde Birimli Barkod / Barkod Bilgisine Göre Arama Malzeme Browserı "CTRL+F" seçeneklerine "Birim Barkodu.Barkod" seçeneği eklenerek malzeme kartı Birimler sekmesinde girilmiş olan Barkod ve Birimli Barkod bilgisine göre arama yapılabilmesi sağlanmıştır. 16. Muhasebe Fişleri Listelenirken ve Toplu Olarak Yazdırılırken Fişlerin Kaynak Fiş Türüne Göre Filtrelenmesi Muhasebeleşen kaydın modül bilgisinin muhasebe fişleri listesinde görüntülenmesi ve muhasebe fişleri toplu olarak yazdırılırken fişlerin modül bilgisine göre filtrelenebilmesi sağlandı. Bu doğrultuda, muhasebe fişleri listesine ve toplu basım filtre seçeneklerine "Kaynak Fiş Türü" alanı eklendi. 17. Sabit Kıymet Kayıtlarının Ambar Transfer Fişinde Toplu Olarak Seçilmesi Ambar transfer fişinde, sabit kıymet kayıtlarının toplu olarak seçilebilmesi sağlanmıştır. 18. Ödeme / Tahsilat Planı - Açıklama Alanında Karakter Sayısı Artışı Ödeme / Tahsilat Planları'nda "Açıklama" alanının karakter sayısı 200'e çıkarılmıştır. 3

4 19. Cari Hesap Kartında Tanımlanan Kasa Kodu'nun "Ödeme Hareketleri" Penceresine Öndeğer Olarak Aktarılması Sipariş ve/veya fatura ödeme planında "Nakit" ödeme işlemi olması durumunda, "Ödeme Hareketleri (Parçalı / Ortalama)" penceresine ilgili cari hesap kartında belirtilen Kasa Kodu'nun öndeğer olarak aktarılması sağlanmıştır. 20. Masraf Merkezi / Muhasebe Hesabı ve Proje Kodu Kontrollerinin Fiş Türlerine Göre Ayrı Yapılabilmesi Masraf merkezi, muhasebe hesabı ve proje kodu kontrollerinin fiş türlerine göre ayrı ayrı yapılabilmesi sağlanmıştır. Kontrollerin ne şekilde yapılacağını ve bu kontrollerin hangi işlemler için geçerli olacağını belirlemek amacıyla Ticari Sistem Yönetimi / Tanımlar menüsüne Muhasebeleştirme Kontrol Parametreleri seçeneği eklenmiştir. 21. Çalışma Tarihinin Sabitlenmesi İşleminin Yetkiye Bağlanması Programda, "Çalışma Tarihi Sabitle" işlemi yetkiye bağlanmıştır. Firma / İşlem Yetkileri altındaki Genel Tanımlar menüsüne "Çalışma Tarihi Değiştirilebilsin" seçeneği eklenmiştir. 22. "Orijinal Miktar", "Orijinal Birim Fiyat" ve "Orijinal Teslim Tarihi" Alanlarının Kullanıcı Yetkisine Bağlanması Kullanıcı işlem yetkilerine, "Orijinal Miktar", "Orijinal Birim Fiyat" ve "Orijinal Teslim Tarihi" alanları eklenmiş ve bu alanlara bilgi girişinin kullanıcı yetkisine bağlı olarak yapılabilmesi sağlanmıştır. 23. Satınalma / Satış İrsaliyeleri Faturalanırken Listelenen İrsaliyelerin İçerik Bilgisine Ulaşım Faturanın içerisinden faturaya irsaliye aktarımında listelenen irsaliyenin içeriğini görüntülemek için "Aktarılacak İrsaliye Listesi" penceresine "İncele" düğmesi eklenmiştir." İncele" seçeneği ile irsaliyenin tüm bilgilerine ulaşmak mümkündür. 24. Fiş ve Kayıtlarda "Kolona Göre Sıralama" Özelliğinin Aktif Hale Getirilmesi Fiş ve kayıtlarda kolona göre sıralama özelliğinin kullanılması parametrik olmuştur. Bu özelliği aktif hale getirmek için "İzle" menüsünden ulaşılan Kullanıcı Seçenekleri penceresinde "Fiş Satırları İstenilen Veriye Göre Sıralanabilsin" satırı işaretlenmelidir. 25. Tanımlı Satış ve Tanımlı Satınalma İrsaliyeleri'nin Risk Uyarısının Dışında Tutulması Finans Parametreleri'nde "Risk Uyarısı Yapılmayacak Fiş Türleri" seçeneklerine Tanımlı Satış ve Tanımlı Satınalma İrsaliyeleri eklenerek, belirlenen fiş türleri için uyarının engellenmesi sağlanmıştır. 26. Cari Hesap Özel Fişi'nin Borç Takibi Etkilemesi Cari hesap özel fişlerinin borç takip penceresinde listelenip, borç kapama işlemlerinde kullanılıp kullanılmayacağını belirlemek için Finans Parametreleri'ne "Cari Hesap Özel Fişi Borç Takibini Etkilesin" parametre satırı eklenmiştir. "Evet" seçiminde, özel fişler ilgili cari hesap veya ilgili fiş üzerinden açılan borç takip ekranında listelenir ve borç kapama işlemlerinde kullanılır. 27. Malzeme Kartı Kopyalandığında Kopyalanmayacak Alanlar Malzeme kartı kopyalanırken ilgili malzeme için daha önce tanımlanan bazı bilgilerin yeni malzeme kartı için de geçerli olup olmayacağını belirlemek için Malzeme Yönetimi Parametreleri'ne "Malzeme 4

5 Kartı Kopyalandığında Kopyalanmayacak Alanlar" parametre satırı eklenmiştir. "Muhasebe Kodları", "KDV Oranlar", "Tevkifat Oranları" seçeneklerini içerir. 28. Satınalma Teklif Fişlerinde Yalnızca Onaylanmış Fişler İçin Sipariş Eklenebilmesi Satınalma emri, teklif fişi ve satınalma sözleşmesi, ilgili fiş üzerinden "Sipariş Ekle" seçeneği ile sipariş fişine aktarılırken, teklif fişlerinin onay durumlarını kontrol etmek ve yapılacak seçime göre onaylanmamış ve onay bekleyen teklif fişlerinin sipariş fişine aktarılıp aktarılmayacağını belirlemek için Satınalma Parametreleri'ne "Satınalma Teklif Fişlerinde Yalnızca Onaylanmış Fişler İçin Sipariş Eklenebilsin" parametre satırı eklenmiştir. 29. Hızlı Üretim Fişleri İhtiyaç Listesinde Toplam Miktarın Tek Satırda Listelenmesi Hızlı Üretim Fişleri - İhtiyaç Listesi'nde aynı malzeme birden fazla satırda kullanılmışsa, toplam miktarın tek satırda listelenmesi sağlanmıştır. 30. İşlemlerin "Ekleyen" / "Son Değiştiren" Kullanıcı Bilgisine Göre Muhasebeleştirilmesi İşlemlerin, ilgili kaydı ekleyen ve son değiştiren kullanıcı bazında muhasebeleştirilmesi için Muhasebe \ İşlemler menüsü altındaki Muhasebeleştirme işlemi filtre seçeneklerine "Ekleyen" ve "Son Değiştiren" filtreleri eklenmiştir. 31. Muhasebe Bağlantı Kodlarının Satış / Satınalma Tevkifat Oranlarına Göre Tanımlanması Muhasebe Bağlantı Kodları \ KDV Muhasebe Kodları "Satınalma Tevkifat KDV Kodları" ve "Ödeme Tevkifat KDV Kodları" filtre seçeneklerine "Tevkifat Oranı Pay" ve "Tevkifat Oranı Payda" alanları eklenerek muhasebe bağlantı kodlarının tevkifat oranlarına göre tanımlanabilmesi sağlanmıştır. 32. Malzeme (Sınıfı) Listesi Raporu'nda Barkod Numarasına Göre Filtreleme Malzeme (Sınıfı) Listesi Raporu'na "Barkod Numarası" filtre seçeneği eklenmiştir. 33. Gerçekleşen Miktar Girişinde Yapılacak Malzeme Seviye Kontrolleri Gerçekleşen miktar girişlerinde malzeme seviye kontrolü yapılacaksa bu kontrolün malzemenin hangi stok seviyesine göre yapılacağını belirlemek amacıyla Üretim Kontrol Parametreleri'ne "Gerçekleşen Miktar Girişinde Yapılacak Malzeme Seviye Kontrolleri" parametre satırı eklenmiştir. "Azami / Asgari / Güvenli / Negatif Stok Seviyesi Kontrolü" seçeneklerini içerir. 34. Ürün Reçeteleri Listesinde Ana Ürün Kodu ve Ana Ürün Açıklamasına Göre Sıralama Ürün reçeteleri listesinde, Ana Ürün Kodu ve Ana Ürün Açıklaması'na göre sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır. 35. Ek Vergi'nin Beyannameye Yansıtılmaması Alış ve Satış Bildirimi Beyannamelerinde (Form BA Form BS) listelenen kayıtlarda ek verginin tutara dahil edilmemesi mümkün hale gelmiştir. Bunun için Ticari İşlem Grubu kartlarında yer alan "Ek Vergi Beyannameye Yansıtılmayacak" seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. 36. Kasa - Cari Hesap İşlemleri ve Kasa - Banka İşlemlerinde Doküman Bağlantısı KETS Doküman Yönetimi ile, Kasa İşlemleri altındaki Cari Hesap İşlemleri ve Banka İşlemleri'nde doküman bağlantısı yapılabilmesi sağlanmıştır. 5

6 37. Fatura Kaydedilirken Faturaya Bağlı İrsaliyelerin Bölüm Bilgisinin Güncellenmesi İrsaliye(ler) faturaya aktarıldığında, ilgili irsaliye veya irsaliyelerin bölüm bilgisinin faturadaki bölüm bilgisi doğrultusunda güncellenip güncellenmeyeceğini belirlemek için Satınalma ve Satış / Dağıtım Parametreleri'ne "Fatura Kaydedilirken Faturaya Bağlı İrsaliyelerin Bölüm Bilgisini Güncelleme" parametre satırı eklenmiştir. 38. Standart Hizmet Kartları Firma tanımlanırken, taşıma, taşıt, kırtasiye, telefon, kira vb. giderler için standart hizmet kartlarının program tarafından otomatik olarak oluşturulması sağlanmıştır. Bunun için, sistem işletmeni tarafında yeni firma eklerken ekrana gelen "Standart hizmet kartları oluşturmak istiyor musunuz?" mesajının onaylanması gerekmektedir. 39. Sektöre Göre Hesap Planı Muhasebe hesap planlarının sektörlere göre oluşturulması sağlanmıştır. Yeni firma kaydedilirken hesap planı oluşturma safhasında belirtilecek sektöre göre hesap planları alt hesaplarla birlikte otomatik olarak Hesap Planı listesine kaydedilir. 40. Çince Dil Seçeneği Logo ürünlerine Çince dil seçeneği eklenmiştir. 41. Kur Farkı Hesaplama İşleminde Tahsil Edilmiş Çekler İçin Hesaplama Kuru Dövizli çekler tahsil edildikten sonra kur farkı işlemi çalıştırıldığında hesaplamanın hangi tarihteki kur bilgisine göre yapılacağını belirlemek için Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama filtrelerine "Tahsil Edilmiş Çekler İçin Hesaplama Kuru" seçeneği eklenmiştir. "Tahsil Kuru" ve "Hesaplama Tarihindeki Kur" seçeneklerini içerir. 42. Maliyet Dağıtım / Satış Provizyon Dağıtım Fişlerinde Dağıtım Tipi Seçenekleri Maliyet Dağıtım ve Satış Provizyon Dağıtım Fişleri'nde alınan ya da verilen hizmet tutarının malzemelere ne şekilde dağıtılacağının belirlendiği "Dağıtım Tipi" alanına "Net Ağırlık" ve "Net Hacim" seçenekleri eklenmiştir. 43. Maliyetlendirme Servisinin Kullanımda ya da Kullanımda Olmayan Malzemeler Kapsamında Çalıştırılması Maliyetlendirme servisinin kullanımda ya da kullanımda olmayan malzemeler kapsamında çalıştırılması için Maliyetlendirme Servisi filtre seçeneklerine "Malzeme Statüsü" filtresi eklenmiştir. 44. Maliyetlendirme Servisinin Malzeme Özel Kod 2 / 3 / 4 / 5 Bilgisi Kapsamında Çalıştırılması Maliyetlendirme servisinin Malzeme Özel Kodu 2 / 3 / 4 / 5 kapsamında çalıştırılması için Maliyetlendirme Servisi filtre seçeneklerine "Malzeme Özel Kodu 2 / 3 / 4 / 5" filtreleri eklenmiştir. 45. Maliyetlendirme İşlemlerinde Lock Kontrollerinin Kaldırılması Maliyetlendirme işleminin aynı anda farklı kullanıcılar tarafından çalıştırılabilmesi için Malzeme Yönetimi Parametreleri'ne "Maliyetlendirme İşlemlerinde Lock Kontrollerini Kaldır" parametre satırı eklenmiştir. 46. Muhtasar Beyanname - Ödemeler Sekmesinde "Veri Al" Seçeneği 6

7 Muhtasar beyannamede, Ödemeler tabında, F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Veri Al" seçeneği kullanılarak, Genel Bilgiler tabında belirtilen ay ve yıl'a uygun olan serbest meslek makbuzlarının ve gider pusulalarının satırlara otomatik olarak aktarılması sağlanmıştır. 47. Adres Numarasının Cari Hesap Kartından Muhtasar Beyannameye Aktarılması Cari Hesap Kartı / İletişim Bilgileri sekmesine "Adres No" alanı eklenmiştir. Bu alana girilen adres bilgisi muhtasar beyannamede ödemeler tabındaki "Adres No" kolonuna otomatik olarak aktarılır. 48. KDV Beyannamesi - Ekler Sekmesinde "Veri Al" Seçeneği KDV beyannamesinde, Ekler sekmesinde "Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim" bölümünde, F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Veri Al" seçeneği kullanılarak, satış faturaları ve verilen hizmet faturalarının tevkifatlı olanlarının satırlarda listelenmesi sağlanmıştır. 49. Beyannamelerdeki Alanlarda İstenilen Matrah Rakamlarına KDV ve Tevkifat Tutarlarından Ulaşılabilmesi Beyannamelerdeki bazı alanlarda istenilen matrah rakamlarına KDV ve Tevkifat tutarlarından ulaşılabilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda, beyannamede ilgili alanlara Matrah Türü kolonu eklenmiştir; Tutar ve KDV olmak üzere iki adet hesaplama seçeneği içermektedir. 50. Malzeme Sınıfına Bağlı Alt Malzemenin Birim Katsayısının Değiştirilmesi Malzeme sınıfına bağlı alt malzemenin birim çevrim katsayılarının değiştirilip değiştirilmeyeceğini belirlemek için Malzeme Yönetimi Parametreleri'ne "Malzeme Sınıfına Bağlı Alt Malzemenin Birim Katsayısı Değiştirilsin" parametre satırı eklenmiştir. "Evet" seçimi yapıldığında, ve malzeme sınıfına bağlı alt malzemenin birim çevrim katsayıları değiştirildiğinde, program hiçbir uyarı vermeden değişime izin verir. Alt malzemede yapılan çevrim katsayısı değişikliği malzeme sınıfını; malzeme sınıfında yapılan birim çevrim katsayısı değişikliği ise alt malzemeyi etkilemez. Eklendiği Versiyon Unity 2 Tiger ENTERPRISE İlk Versiyon No ve Tarih /09/10 GENEL Maksimum Kullanıcı Sayısı Firma Sayısı Veritabanı Siparişlerde Planlama Öncesi Orijinal Teslim Tarihi Alanı İndirilecek/Yüklenilecek KDV Listeleri Kıst alternatif amortismanın ay üzerinden hesaplanabilmesi Cari Hesap Bazında Tekil Belge Numara Kontrolü Fatura Bağlantıları Farklı Çek/Senet Form Kullanımı Banka İşlem Türleri için Farklı Form Kullanımı Aktif Çalışma Tarihi Seçme ve Sabitleme Tanımlı ve Zorunlu Alanlar için Karakter Sayısı Kontrolü Parametre Yönetim Ekranı Özel Kodların Türlerine Göre Gruplandırılması MS SQL, Oracle MS SQL, Oracle 7

8 Dış Ticaret için Tanımlı ve Zorunlu Alanlar Reddedilen İş Tanımının Diğerlerinden Ayrıştırılması Tüm Ticari Sistem Parametrelerinin Tek Ekranda Gösterilmesi Çıkış Hareketlerinin Karekod Barkod ile Okutulabilmesi Tekivafatlı faturalarda limit kontrolü Fişlede barkod yazımındaki filtre ekleri Akreditif Takibi Emanet devir işlemleri düzenlemeleri E-Beyannamelerin onay mekanizması içerisinde toplu paketlenip https://ebeyanname.gib.gov.tr adresine otomatik gönderimi Browserdan Ulaşılan Kartlarda İleri Geri Tuş Özelliği Docplace Doküman Yönetimi Starter Paket Toplu basımlarda yazıcı seçimi özelliği eklendi Hızlı veri girişi özelliği Kısayol tanımlarının sayısının arttırılması Sistem işletmeninde yapılan işlemlerin kullanıcı bazında loglarının tutulması Navigator smart ile 64 Bit Office'lerde navigator fonksiyonlarının kullanımı Program üst menüsünün kullanıcı bazında düzenlenebilmesi Firma tanımlanırken, sektörlere göre öndeğer hesap planının oluşturulması sağlanmıştır Firma tanımı yapılırken alınan hizmet kartlarının otomatik oluşturulması sağlandı MALZEME YÖNETİMİ Malzeme Virmanı Satış Provizyon Dağıtım Fişleri ÖTV Tutarlarının Kampanya Kartlarında Formüllerde Kullanımı Kampanya Uygulama Sayısı Sınırı Ambarlar için Giriş/Çıkış Kontrollerinin Ayrı Ayrı Yapılması Varyant Bazında Müşteri/Tedarikçi Tanımlama Ambar Fişlerinin Onaylanması Satınalma Emirlerinin Talep Karşılama ile Oluşturulması Satınalma ve Satış Teklif Hareketleri Siparişler için Kullanıcı Tanımlı Durum Bilgileri Dağıtım Araçlarına Ambar Bazında Sevkiyat Başlangıç-Bitiş Zamanı Girişi Dağıtım Araçlarına Cari Hesap Bazında Sevkiyat Başlangıç-Bitiş Zamanı Girişi Ambar Maliyet Grubu Bazında Negatif Seviye Kontrolü Dönem Sonunda Elde Kalan Malzemelere Fiyat Farkının Yansıtılması Ambar Sayım İşleminde Excel den Kopyalama Hizmet Faturaları için Fiyat Farkları SKonsol2 de Sevkiyat Hesapları Otomatik Kontrollü Sipariş Onaylama Dağıtım Emri Üzerinden Toplu Faturalama İşleminde İrsaliye ve Belge Numaraları Siparişler Listesi nden (Browser) Sevk Bilgilerinin İzlenmesi Sipariş Fişinde Tevkifat Girişi Satış Teklif fişinde ek indirimler penceresi ( ) 8

9 Malzeme kartlarında kilitleme işlemi ( ) Faturalarda malzeme ve hizmetler için farklı tevkifat oranlarının kullanılabilmesi ( ) Karma Koli Boz İşlemi Alınan ve verilen hizmet faturaları kayıt edildiğinde parametrik olarak maliyet dağıtım fişinin oluşturulması Skonsol2 de direkt barkod koduna göre malzeme seçimi Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri/Lot Hareketleri Seçim Sırası=Fiş Tarihine Göre / Son Kullanma Tarihine Göre / Koduna Göre özelliği eklenmiştir ÜRETİM ve MALİYET MUHASEBESİ Vardiyalarda Satırda Maliyet Katsayısı Çalışanlar için Toplu İstisnai Durum Değişikliği Reçete Ağacı Üzerinden Varyant Girişi Reçetelerde Satırda Ambar Girişi Malzeme, işçilik ve genel giderlerin ayrıştırılarak raporlanması ( ) FİNANS Firma Kredi Kartı Takibi TC Kimlik No Kontrolü DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) Açık Hesap Risk Takibinde Müşteri Çek/Senetleri ile Ciro Çek Senetlerin ayrı ayrı izlenmesi Borç Takip Penceresinde Kapatılmamış İşlemlerin Ortalama Vadesi Bankadan Serbest Meslek Makbuzu Girişi Cari Hesap Kartları Üzerinden Bağlantı Takibi Banka Virman Fişinde İşyerinin Satırda Girilebilmesi Kur Farkı Fişlerinin İthalat Operasyon Fişi ile İlişkilendirilmesi Fifo ya göre borç kapamada döviz türü seçeneği Günlük kur girişlerinde onaylama Banka işlemleri için kayıt revizyon takibi Cari hesap bazında vade takibi özelliği Cari hesaplar arası hareket aktarımı Kasa işlemleri için kayıt revizyon takibi Leasing modülü kullanıma sunulmuştur MUHASEBE Form Ba-Bs yasal değişikliklerin eklenmesi Güncel e-defter düzenlemeleri Güncel e-fatura düzenlemeleri Katma değer vergisi beyannamesi2 ve kdv tevkifatı beyannamelerinde yer alan kesinti yapılan satıcılar başlığında tevkifatlı faturaların girişi ile ilgili bölümlerin faturalardan veri al mantığı ile aktarımının yapılabilmesi tarihli Yevmiye defteri düzenlemeleri KDV Beyannamesinde Ekler tabında yer alan Kısmi Tevkifat başlığında listelenen bilgilerin F9-Veri Al seçeneği ile sistemden aktarılması sağlanmıştır. Satış faturaları ve Verilen Hizmet faturalarının tevkifatlı olanları bu bölümde listelenmektedir Muhtasar Beyannamede yer alan ödemeler tabına verilerin otomatik gelmesi için F9-Veri Al seçeneği eklenmiştir. Serbest meslek makbuzlarından ve gider pusulasından veri okuyacak şekilde fişler listelenmektedir Masraf merkezi, muhasebe hesabı ve proje kodu kontrolünün fiş türlerine göre ayrı ayrı yapılabilmesi sağlanmıştır

10 RAPORLAMA Rapor Üretici İle Eklenen Raporlar Browser Üzerinden Çalıştırılabilmesi Navigator ENTEGRASYON Bordro Plus MODÜLLER ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Sevkiyat Yönetimi (Dağıtım) Sevkiyat Yönetimi (Paketleme) Duran Varlık Yönetimi Konfigürasyon Yönetimi Mobile Turkcell Servisleri Enflasyon Muhasebesi E-Defter Docplace Doküman Yönetimi Basic Paket Docplace Doküman Yönetimi Pro Paket Var X Yok Modül 10

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 5/12/2014 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 2.25 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Talep Fişlerindeki Detaylı Bilgi Alanının Diğer Fişlere

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/25/2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.22 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Cari Hesap Kartında Girilen "Taşıyıcı Kodu" Bilgisinin İrsaliye Formuna

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 5/12/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.25 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Talep Fişlerindeki Detaylı Bilgi Alanının Diğer Fişlere Aktarılması

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 9/23/2013 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.21 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. İşyeri Bazında Mahsup Fişleri İşyerleri farklı olan ambarlar arasında kesilen

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 2.14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Cari Hesap Ekstresi Rapor Tasarımlarında İşlem Dövizi Borç,

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 2.12 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 5/12/2014 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.25 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Talep Fişlerindeki Detaylı Bilgi Alanının Diğer Fişlere Aktarılması Detaylı

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Cari Hesap Ekstresi Rapor Tasarımlarında İşlem Dövizi Borç, İşlem Dövizi

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Defter - i Kebir Raporunda Borç Bakiye ve Alacak Bakiye Alanları Defter-i

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

SÜREKLİ GELİŞEN YAZILIM VE FONKSİYONLAR

SÜREKLİ GELİŞEN YAZILIM VE FONKSİYONLAR 2012 SÜREKLİ GELİŞEN YAZILIM VE FONKSİYONLAR LEM ile Yazılımınız Her Zaman Güncel... Sürekli gelişen yazılım ve yeni fonksiyonlar Sadece fonksiyonlarda değil, yasal mevzuatta da sürekli değişiklikler LEM

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/28/2011 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.10 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Sipariş Listeleri nden (browser) sevk durumu takibi Satış ve Satınalma Sipariş

Detaylı

SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR

SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR 2011 SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR LEM ile Yazılımınız Her Zaman Güncel... Sürekli gelişen yazılım ve yeni fonksiyonlar Sadece fonksiyonalitede değil, yasal mevzuatta da sürekli değişiklikler

Detaylı

SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR

SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR 2011 SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR LEM ile Yazılımınız Her Zaman Güncel... Sürekli gelişen yazılım ve yeni fonksiyonlar Sadece fonksiyonalitede değil, yasal mevzuatta da sürekli değişiklikler

Detaylı

Browserdan Ulaşılan Kartlarda İleri-Geri Tuş Özelliği Olsun.

Browserdan Ulaşılan Kartlarda İleri-Geri Tuş Özelliği Olsun. ERP 26 Kasım 2012 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler 1 9642 Malzeme kartı kopyalama işleminde fabrika ambar parametrelerinin kopyalanması parametrik yapılabilsin.

Detaylı

ERP 16 Mart 2015 Sürümü. Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama

ERP 16 Mart 2015 Sürümü. Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama ERP 16 Mart 2015 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 44756 Ana Kayıtlar - ler Özellik Değeri satırlarına Açıklama2 veya Özel Kod alanı eklenmeli. özellik değeri satırlarına "Açıklama 2" alanı eklenmiştir.

Detaylı

GO Plus Stok LOGO Kasım 2014

GO Plus Stok LOGO Kasım 2014 GO Plus Stok LOGO Kasım 2014 İçindekiler Stok Takibi... 5 Stok İşlemleri... 6 Sipariş Fişi ve İrsaliye Bilgileri... 6 Sipariş Fişi, İrsaliye Başlık Bilgileri... 7 Cari Hesap Bilgileri... 8 Sipariş, İrsaliye

Detaylı

Ticari Sistem LOGO Ocak 2011

Ticari Sistem LOGO Ocak 2011 Ticari Sistem LOGO Ocak 2011 İçindekiler Ticari Sistem Yönetimi... 3 Tanımlar... 3 Malzeme Yönetimi Parametreleri... 3 Duran Varlık Yönetimi Parametreleri... 16 Talep Yönetimi Parametreleri... 18 Satınalma

Detaylı

2.18.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

2.18.00.00 ERP Sürüm Duyurusu 2.18.00.00 ERP Sürüm Duyurusu 18 Mart 2013 tarihi itibari ile ERP ürünleri için 2.18.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına

Detaylı

Önemli Uyarı : Genel Uyarılar:

Önemli Uyarı : Genel Uyarılar: Önemli Uyarı : Sql2005 ile birlikte gelen schema binding özellikli view'lar 2.14.00 sürümü ile kullanıma başlanmıştır.muhasebe toplam taboları yerini bu view'lara bırakmıştır. Bu sebeple SQL server 2000

Detaylı

ERP 23 Ocak 2012 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama

ERP 23 Ocak 2012 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama ERP 23 Ocak 2012 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-26598 2 WINERP-25137 3 WINERP-14941 4 WINERP-27403 5 WINERP-12710 6 WINERP-9738 7 WINERP-24130 8 WINERP-27286 9 WINERP-22562 Ana Kayıtlar

Detaylı

Tiger2 EK ÖZELLĐK PAKETĐ 2

Tiger2 EK ÖZELLĐK PAKETĐ 2 Tiger2 EK ÖZELLĐK PAKETĐ 2 23 Kasım 2009 da üretime yüklenecek olan Tiger2 Ek Özellik Paketi 2, 1.90 versiyonu ile kullanıma sunulmaktadır. Mevcut Tiger2 kullanıcılarımızın bu özelliklerden yararlanması

Detaylı

ÇÖZÜMMARKET BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE DANIŞMANLIK. 2.28.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ÇÖZÜMMARKET BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE DANIŞMANLIK. 2.28.00.00 ERP Sürüm Duyurusu 2.28.00.00 ERP Sürüm Duyurusu Sayın ilgili, ERP ürünleri için 2.28.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden

Detaylı

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri... 11 Bağlantılar/Kontroller... 13 Finansal Tablolar... 15 Muhasebe Hesabı

Detaylı

GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2

GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2 GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2 13 Kasım 2009 da üretime yüklenecek olan GO Ek Özellik Paketi 2, 1.90 versiyonu ile kullanıma sunulmaktadır. Mevcut GO kullanıcılarımızın bu özelliklerden yararlanması için 1.90

Detaylı

ÇÖZÜMMARKET BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE DANIŞMANLIK. 2.16.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ÇÖZÜMMARKET BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE DANIŞMANLIK. 2.16.00.00 ERP Sürüm Duyurusu 2.16.00.00 ERP Sürüm Duyurusu 26 Kasım 2012 tarihi itibari ile ERP ürünleri için 2.16.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına

Detaylı

Stok LOGO Haziran 2008

Stok LOGO Haziran 2008 Stok LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO - GO Stok Takibi...6 Malzemeler...7 Alış Fiyatları...7 Malzeme Kayıt Türleri...10 Malzemeler...11 Malzeme Genel Bilgileri...12 Malzeme Birim Bilgileri...14 Malzeme

Detaylı

GO Plus Fatura LOGO Kasım 2012

GO Plus Fatura LOGO Kasım 2012 GO Plus Fatura LOGO Kasım 2012 İçindekiler Fatura... 5 Satınalma ve Satış Faturaları... 6 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 9 Fatura Bilgileri... 10 Fatura Başlık Bilgileri... 11 Fatura Satır Bilgileri...

Detaylı

2.13.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

2.13.00.00 ERP Sürüm Duyurusu 2.13.00.00 ERP Sürüm Duyurusu 21 Mayıs Mart 2012 tarihi itibari ile ERP ürünleri için 2.13.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm

Detaylı