Entegre Planlama ve Kurum Performans Yönetimi 7 Aralık 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Entegre Planlama ve Kurum Performans Yönetimi 7 Aralık 2010"

Transkript

1 IX. Çözüm OrtaklığıPlatformu Entegre Planlama ve Kurum Performans Yönetimi 7 Aralık 2010

2 Sunum Planı Stratejik Planlama Nedir ve Neden Önemlidir? Bütçe Süreçlerinde İBirimlerinin Koordinasyonu 2

3 Stratejik Planlama Nedir ve Neden Önemlidir? 3

4 Stratejik planlama neden önemlidir? Planlama, baarının anahtarıdır... Yapılan Son Aratırmalara Göre: Stratejik Planlama rekabet avantajısağlamanın en önemli yöntemlerinden biridir da stratejinin hayata geçirilme baarısı%10-15 arasındaydı - %60 bütçe ile stratejisi arasında bir iliki yoktu - Çalıanların %95 i stratejiyi bilmiyor veya anlamıyordu - Tevik sistemlerinin %70 inin strateji ile bir iliki yoktu - Yönetim ekipleri %85 i stratejiyi tartımak için ayda en fazla bir saat harcıyordu Son yapılan aratırmaya göre stratejinin hayata geçirilme baarısı, gerçek bir stratejik planlama süreci olan firmalar için %70 e çıktı Halen resmi olmayan ekillerde planlama yapan firmalar için bu oran %27 dir. 4

5 Stratejik planlama neden önemlidir? Vizyon: 2015 te nerede olmak istiyoruz? HEDEFLER Hedef Misyon: Neden bu ii yapıyoruz? 2015 Nereye Gidiyoruz? Strateji: Hedefe nasıl ulaırız? Nasıl ulaacağız? 2010 İlkeler: Prensiplerimiz nelerdir? Belirlediğimiz hedeflere ulatık mı? Zaman 5

6 Stratejik planlama bütünsel bakıaçısınıgelitirir Tedarikçi Nakliye Üretici Nakliye Satı Kanalı Organizasy on içerisinde İbirliği Satı noktası Aynıhedefe koan ve ibirliği içerisinde olan birimler Nakliye Silolar halinde yönetim > Silolar halinde ölçüm Stratejinin hayata geçirilmesi Müteri Organizasyonun ana hedefinin net ve tüm paydalar tarafından hemfikir kalınarak gelitirilmesi Gerçekçi ve ölçülebilir hedeflerin, belirlenen zaman diliminde gelitirilmesi Paydaların ve çalıanlar arasında sahiplik duygusunun gelitirilmesi Kaynakların, önceliklere göre dağıtılmasıve en etkin ekilde kullanılabilmesi Üst düzey yönetim ile çalıanlar arasında kuvvetli bağların kurulabilmesi Organizasyon içerisinde koordinasyonu artırır 6

7 Stratejik planlama, departmanlar arası çelikilerin çözüm ortamıdır Stokların azaltılması Müteri memnuniyetini n artırılması Teslim süresinin azaltılması Taıma maliyetlerinin azaltılması Müteri memnuniyet Müteri servis seviyelerinin farklılatırılması Kapasite kullanım oranı Ürün çeitliliğinin artırılması 7

8 Strateji tüm organizasyon içerisinde akmalıve kii hedeflerine kadar indirgenmelidir Ölçüm den Ödül e Ölçüm den Ödül e süreci çalıanlara sunulan faydalarıstratejinin baarısıile ilikilendirerek doğru motivasyonu sağlamayıamaçlar. Bu süreç her türlü çalıan değerlendirme mekanizmalarınıkapsayarak stratejinin hayata geçirilmesi için gerekli davranı ekillerini tevik eder. Değer Strateji den Plan a Strateji den Plan a süreci stratejik ve uzun vadeli hedeflerin hayata geçirilebilmesi için finansal ve opesayonel hedeflerin organizasyonun tüm birimlerine anlaılabilir bir dille aktarılmasıdır. Analiz den Tahmin e Analiz den Tahmin e süreci gerçekleen sonuçların toplanması, konsolidasyonu, analizi ve raporlanmasıile uzun vadeli stratejinin uygulanıınıtakip eder. Raporlama içeriği, Strateji den Plan a sürecinde belirlenen finansal ve finansal olmayan göstergeler ile örtümelidir. Fiili sonuçların analizi sonucunda planlar güncellenerek Tahmin ler oluturulur. 8

9 Stratejik Planlama Nasıl Yapılır 9

10 Stratejik planlama süreci Misyon Vizyon Birim entegrasyonu Performans Takibi Operasyonel Finansal Plan Entegrasyonu 3 5 Yıllık? Hedefler Önceliklendirme,İnisiyatifler Stratejik Planlama Nedir, Neden Önemlidir? Ne Zaman Yapılmalıdır? SorumlularıKimdir? Girdileri Nelerdir? Nasıl Analiz Edilir? Nasıl Takip Edilir? 10

11 Stratejik planlama için tek bir reçete yoktur. Stratejik planın yapılıekli aağıdaki faktörlere göre farklılık gösterir: Organizasyonunun kültürü Liderin yönetim ekli Dıfaktörler Organizasyonun büyüklüğü ve ömrü Planlama ekibinin organizasyon içerisindeki yeri ve uzmanlığı 11

12 Stratejik Planlama yaklaımı- örnek Stratejik Planlama Ekibinin Kurulması DıAnaliz (örn: PESTEL) Vizyon & Hedef Şu an neredeyiz? Misyon İlkeler Nerede olmak istiyoruz? Stratejik Yönelim İç Analiz (örn: SWOT analizi) Kaynaklar & Kısıtlar Hazırlık Şu an neredeyiz ve neyi temsil ediyoruz? Geleceğe nasıl bakmalıyız? Strateji Haritaları Nasıl ulaırız? Kaynaklar & Kısıtlar Olmak istediğimiz yere nasıl ulaırız? Strateji Gelitirme Program / Aktiviteler Yol Haritası& Değerlendirme Anahtar Performans Kriterleri Hedefler Gelimemizi nasıl ölçeriz ve performansınasıl iyiletiririz? Stratejiyi Hayata Geçirme 12

13 Stratejik planlama süreç değil insan yönetimidir Stratejik Planlama Ekibinin Kurulması Hazırlık Stratejik planlama, bir planlama takımıtarafından gerçekletirilmelidir Yönetim kurulu üyesi veya üst düzey yönetici bu ekibe sürecin belirli bölümlerinde dahil olmalıdır Tüm takımın rol ve sorumluluklarıve ayırmalarıgereken zaman net bir ekilde tanımlanmalıdır Stratejik karar verme yetkisine sahip bir kii bu takıma dahil olmalıdır 13

14 Stratejik planlama sürecinde, igelitirme ve stratejik planlama ekibi hem iç hem de dıfaktörleri eit olarak değerlendirmelidir DıAnaliz (örn: PESTEL) Mevcut durum Analizi Misyon İlkeler İç Analiz (örn: SWOT analizi) Şu an neredeyiz ve neyi temsil ediyoruz? Stratejik Planlama Sürecinde Kullanılan Veri Kaynakları İçerik İç Faktörler DıFaktörler Rekabet Bilgisi Analizi Finansal Planlama ve Analiz Öz değerlendirme (Güçlü ve kuvvetli yönler) Gelecekteki Trendlerin Analizi Gelecekteki risklerin analizi Endüstri Analizi (Politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, çevresel ve hukuki) Pazar Aratırması/Süreç Bilgisi Müteri Geribildirimleri Hissedar geri bildirimleri 14

15 Organizasyon dört ana balıkta hemfikir olmalıdır Vizyon: 2015 te nerede olmak istiyoruz? Stratejik Hedefler ve Önceliklendirme Misyon: Neden bu ii yapıyoruz? Hedef İlkeler: Prensiplerimiz nelerdir? Strateji: Hedefe nasıl ulaırız? Organizasyonun var olma sebebi, hedefleri, ilkeleri ve kime hizmet ettiği tüm birimler arasında aynıekilde anlaılmalıve üzerinde hemfikir kalınmalıdır. Zaman 15

16 Stratejinin gerçekletirilmesi, odaklanma ve tüm organizasyona yayılmasınıgerektirir. Misyon Vizyon Strateji Hedefler ve Önceliklendirme Strateji Haritaları İyi bir strateji haritası, gelitirilen stratejinin hikayesini anlatır: Dört perspektifte yer alan amaçlarısebep ve sonuç ilikisiyle birbirine bağlar. Dört perspektife yer alan amaçların aynı doğrultuda olmasıkendi içinde tutarlı, odaklanmıbir stratejiye sahip olmada anahtar rol oynamaktadır. Vizyon Vizyonumuza ulamak için hangi finansal hedeflere odaklanmalıyız? Vizyonumuzu ve finansal&müteri hedeflerimizi gerçekletirmek için hangi süreçlere bakmalıyız? Vizyonumuzu ve finansal hedeflerimizi gerçekletirmek için hangi müteri hedeflerine odaklanmalıyız? Vizyonumuza ulaırken ve finansal, müteri ve süreç hedeflerimizi gerçekletirirken çalıanlarımız için doğru çalıma ortamınınasıl yaratırız? Sürdürülebilir değiim nasıl sağlanır ve iyiletirilir? Dört perspektif, stratejinin hayata geçirilebilmesini sağlayan ölçülebilen ve değer yaratan faktörlerdir. 16

17 ÖRNEK Havayolu yer hizmetleri veren firmanın yönetim kurulu, aağıdaki misyon ve hedefler doğrultusunda bir karara varmıtır Misyon Havayolu Taımacılığınıdaha ucuz hale getiriyoruz Hedef1 %10 Karlılık Artıı Hedef2 Operasyonel Liderlik En kısa uçak hazırlık süresini mümkün kılıyoruz Hedef3 Maliyet Liderliği Maliyetlerimiz, en yakın rakibimizin maliyetlerinin yüzde 50 sinden azdır 17

18 Firma Yönetim Kurulu ile yapılan görümeler sonucunda aağıdaki değer listesi üzerinde durulmutur Yüzde 10 Karlılık Artıı Operasyonel Liderlik En kısa hazırlık süresini mümkün kılıyoruz ÖRNEK Maliyet Liderliği Maliyetlerimiz, en yakın rakibimizin maliyetlerinin yüzde 50 sinden azdır 1. Fiyatların en yüksek seviyeye çıkarılması 2. Müterilerin ihtiyaçlarına cevap verilmesi 3. Pazarlama aktivitelerini artırma 4. Müteri ilikileri yönetimi 5. Net iletme sermayesinin en aza indirilmesi 6. Bilginin ulaılabilir olması 7.İnisiyatifi ele alma 8.Eğitimler düzenleme 9.En iyileri ie alınması 10.Sonuçlarımızıdaha etkin ölçmek 11.Yeniliklerle ilgili inisiyatiflerde çalıanların da dahil olması 12.Kendimizin ve müteri süreçlerinin daha iyi anlaılması 13.En iyi malzeme ve hammadde ile çalıma 14. Varlıkların etkin kullanılması 15. Karlılığa dönüüm zamanının en aza indirilmesi 16. Hastalık izninin azaltılması 17. Birim baına maliyetlerin azaltılması 18. Yönetim giderlerinin azaltılması 19. Süreç optimizasyonunda müterilerle birlikte çalıılması 20. Maliyetli süreç aamalarının daha az maliyetli olanlarla değitirilmesi 18

19 ÖRNEK Potansiyel değerler belirlendikten sonra, ana değeri belirlemek amacıyla bir önceliklendirme matriksi oluturulur Etki Bu faktör stratejik hedeflere ulamada ne derece etkili? Yüksek Düük Önemli Faktörler Organizasyon içinde özellikle üst seviyede önemli olması muhtemel olan faktörler Dikkat Dağıtıcı Faktörler Daha fazla üzerinde durulmamasıgereken faktörler Ana Faktörler Strateji Haritasıiçin kullanılmasıgereken değerler Taktiksel Faktörler Organizasyon içinde daha çok alt seviyede önemli olması muhtemel olan faktörler Düük Yüksek Yönetilebilirlik Bu faktörü ne derece yönetebiliriz? 19

20 ÖRNEK Örnek: Bir uçak bakım irketi için Strateji Haritası Karlılıklarda %10 Artı Operasyonel Liderlik: En kısa uçak hazırlık süresini mümkün kılıyoruz Maliyet Liderliği: Maliyetlerimiz, en yakın rakibimizin maliyetlerinin yüzde 95 inden azdır Finans Müteriler Müterilerinİhtiyaçlarını Karılama Müteri memnuniyeti Şikayet sayıları Şikayetlerin efektif bir ekilde halledilmesi Net İletme Sermayesinin en aza indirilmesi Koltuk baına iletme sermayesi Birim baına düen maliyetlerin en aza indirilmesi Koltuk baına düen maliyet Yolcu baına düen maliyet İç Süreçler Uçak hazırlık süresinin en aza indirilmesi Ortalama hazırlık süresi Süreç optimizasyonunda müterilerle çalıma Yer hizmetleri nedeniyle geciken uçak sayısı Süreç maliyetlerinin azaltılması Düük maliyetli alternatifle değimesi beklenen proje adımları Etkin varlık kullanımı Varlık kullanımı Öğrenme ve Büyüme Yeniliklerle ilgili inisiyatiflerde çalıanların da dahil olması Hayata geçirilen çalıan önerileri (%) En iyilerle çalıılması Rakiplerin en iyi çalıanlarıyla anlama sağlanması(%) Eğitimler Eğitim programınıtamamlayan çalıan % si Firma ve müteri süreçlerinin detaylı olarak anlaılması Bir veya birden fazla yer hizmetleri iyiletirme çalıtaylarına katılan müteri sayısı Enterprise Performance Management 20

21 Odaklanmanın gerçekletirilmesi ve takip edilmesi Misyon Vizyon Strateji İplanlarının stratejilerle olan ilikisinin kurulabilmesi için stratejik değerlerin plan ve bütçelere dönütürülmesi Planlama & Bütçe Hedef Belirleme, Planlama & Bütçe Tahminleme Misyon, vizyon, strateji, değerler, iç ve dıanalizler strateji haritalarına çevrilir böylece stratejik planlama sürecinin yönetilebilmesi için nelere odaklanılacağı belirlenmiolur. Hedefler ve önceliklendirme Strateji Haritaları Raporlamanın strateji ile ilikilendirilebilmesi için organizasyonun birçok seviyesinde stratejik perspektiflerin APG lere çevrilmesi Sonuçların analizi ve değerlendirilmesi Anahtar Performans Göstergeleri (APG) Planlama & tahminlemenin yeniden düzenlenmesi Dashboard (Karne ) Uygulamaları 21

22 Örnek: Strateji takip mekanizması Trafik ııkları sıklıkla yöneticilerin dikkatini çekmek için kullanılır: Acil çözüm üretilmesi gereklidir. İnceleme ve mümkün olan faaliyet gereklidir Performans iyi gitmektedir. Trafik ıığı toleransları faaliyeti doğru zamanda tetikleyecek ekilde belirlenmelidir. Trafik ııklarıaynızamanda trend göstergelerini de içerir. Örnek olarak: Belirlenen kriter hedefe uygun olabilir, ama performans kötüye gitmektedir. 22

23 ÖRNEK Örnek: Bir uçak bakı m irketi için Strateji Takip Haritası Karlı lı klarda %10 Artı Operasyonel Liderlik: Maliyet Liderliği: En kı sa uçak hazı rlı k süresini mümkün kı lı yoruz Maliyetlerimiz, en yakı n rakibimizin maliyetlerinin yüzde 95 inden azdı r Net İ letme Sermayesinin en aza indirilmesi Finans Müteriler İ ç Süreçler Öğrenme ve Büyüme Birim ba ı na düen maliyetlerin en aza indirilmesi Koltuk ba ı na i letme sermayesi Koltuk ba ı na dü en maliyet Yolcu ba ı na dü en maliyet Müterilerinİ htiyaçları nı Karı lama Mü teri memnuniyeti Şikayet sayı ları Şikayetlerin efektif bir ekilde halledilmesi Uçak hazı rlı k süresinin en aza indirilmesi Ortalama haz ı rlı k süresi Yeniliklerle ilgili inisiyatiflerde çalı anları n da dahil olması Hayata geçirilen çalı an önerileri (%) Enterprise Performance Management Süreç optimizasyonunda müterilerle çalı ma Süreç maliyetlerinin azaltı lması Yer hizmetleri nedeniyle geciken uçak sayı sı Dü ük maliyetli alternatifle deği mesi beklenen proje adı mları En iyilerle çalı ı lması Rakiplerin en iyi çalı anları yla anla ma sağlanması(%) Eğitimler Etkin varlı k kullanı mı Varlı k kullanı mı Firma ve mü teri süreçlerinin detaylı olarak anla ı lması Bir veya birden fazla yer hizmetleri iyiletirme çalı tayları na katı lan mü teri sayı sı Eğitim programı nıtamamlayan çalı an % si 23

24 Entegre Planlama İ birimlerinin koordinasyonu 24

25 CFO Aratı rması Bütçe Planlama %91 1 Operasyonel birimlerin sürece dahil olmasıve koordinasyonu 2 Stratejik ve operasyonel planlama süreçleri ile entegrasyon 3 Bütçenin kurum içinde etkin payla ı mı 4 Sorumlulukları n açı kça belirli olması %79 %77 %88 %78 %87 %79 %87 5 Bütçenin hazı rlanması nda otomasyon düzeyi 6 Bütçe planlama detay seviyesi 7 Düzenli olarak tahmin yapı lmasıve varsayı mlara göre modelleme 8 Sürecin hı zı 9 Çoklu senaryo analizi %90 %77 %85 %81 %84 %76 %83 %73 Öncelik %78 %65 Memnuniyet 26 Ekim

26 Entegre Planlama Stratejik Hedefler Pazarlama Planı Promosyon Planı Sevkiyat Planı Satı Tonajı Satı Planı Üretim Tonajı Üretim Planı İnsan Kaynakları Planı Yönetim Raporlaması Nakit Yönetimi Yatırım Planı Finansal Plan Ödemeler Tahsilatlar Faiz Gideri İçilik İhtiyacı 26

27 Klasik bütçe süreçlerindeki sorunlar Bütçe, mali i ler bünyesine hapsolmu tur. Strateji, finansal bütçe ve operasyonel planlama arası ndaki bağ zayı ftı r. İ birimleri bütçe sürecine girdi sağlar ama süreci ve çı ktı sı nı sahiplenmez. Bütçe gelecek yı lı n taktik planı ndan çok maksimum harcama limiti gibi algı lanı r. Departmanlar arasımutabakat sorunlarıvardı r. Örneğ in: Satı, pazarlama, üretim, sevkiyat ve finans departmanlarıfarklı döviz kurlarıve hatta farklı satı hedefleri kullanı yor olabilir. 27

28 Entegre Planlamanı n Hayata Geçirilmesi Ortak Tanı mlar Masraf yerleri, mü teri segmentleri gibi yapı lar ve temel varsayı mlar (döviz kuru) merkezi olarak yönetilmeli ve ilgili ibirimlerine gerekli olan tüm detaylarıile- sunulmalı dı r. Değ i ikler payda ları n dahil olduğ u onay süreçleri ardı ndan hayata geçirilmelidir. Yalı n Süreç Merkezi Sistem Operasyonel planlama süreçleri analiz edilerek, farklı ibirimleri arası ndaki bağ ı mlı lı klar belirlenmelidir. Ortak tanı mlar ve yalı n süreç üzerine internet tabanlımerkezi planlama sistemi kurulmalı dı r. Sağ lı klı raporlama ve güvenilir tahmin yapı labilmesi için zorunlu olan en az detay seviyesi kullanı lmalı dı r. Manuel süreçler kaldı rı larak, departman planları arası ndaki bilgi akı ı optimize edilmelidir. Sorumluluklar ve roller netle tirilerek tekrarlar engellenmelidir. Süreç yönetimi kullanı larak departmanlar arası ndaki koordinasyon sağ lanmalı dı r.

29 Ortak Tanı mlar İ yapı larıveriyi tanı mlayan tüm özellikleri içerir: Ürün ağacı, Hesap ağacı, Masraf yerleri, Mü teri listesi Bu yapı lar merkezi birim tarafı ndan yönetilmelidir Ortak iyapı ları nı n tanı mlanması, farklıbirimler (ve sistemler) arası ndaki ileti im, veri transferi, mutabakat sorunları nı n çözülmesine yardı mcıolacaktı r. Varsayı mlar hazı rlanan planı n temel aldı ğıdeği kenlerdir: Döviz kuru tahmini Enflasyon oranı Maazam oranı Kı sacasıherkes aynıdili konu malı dı r. 29

30 Ortak Tanı mlar İ Yapı ları Üretim ürün ağacı Pazarlama ürün ağacı Gazlıİ çecekler Genç Markası Genç Portakal Enfes Kola Genç Mandalina Diet Kola Genç Karı ı k Genç Portakal Genç Limon Genç Mandalina Sağlı ğı m Markası Meyve Suları Sağlı ğı m Nar Sağlı ğı m Üzüm Sağlı ğı m Üzüm Sağlı ğı m Nar Kola Genç Karı ı k Enfes Kola Genç Limon Diet Kola En alt seviyedeki ürünler aynıolmalı. 30

31 Yalı n Süreç Analiz ve Tasarı m Tüm planlama süreçleri analiz edilerek: Doğru detay seviyesi, Birimler arası ndaki bağı mlı lı klar, Her çı ktı nı n sahibi (kaynağı ) ve hesaplanı ekli belirlenmelidir Manuel süreçler ve tekrarlar ortadan kaldı rı lmalı dı r. Hedeflerin ve bütçenin kurum içinde payla ı mıtanı mlanmalı dı r. Sorumluluklar ve kontroller ilgili departmanlara verilmelidir. Kı sacasıibirimlerinin planlama süreçlerini sahiplenmesi sağlanmalı dı r. 31

32 Yalı n Süreç Finansal Tablolar Operasyonel Planları n Sonucudur Satı lar İ skontolar İ adeler Net Satı lar Hammadde İ çilik Enerji SMM Reklam Giderleri Nakliye Giderleri İ dari Personel Satı Primleri Faaliyet Giderleri Finansman Gideri -30 Net Kar Üretim Planı Pazarlama Planı Sevkiyat Planı Verimlilik programı çerçevesinde hedeflenen KPI lar kullanı larak hesaplanı r. Pazarlama strateji doğrultusunda TV, İ nternet ve yazı lıbası nda verilmesi planlanan reklam adetleri sonucu hesaplanı r. Personel Planı Nakit Yönetimi 20 32

33 Merkezi Sistem MS Excel TabanlıSüreçler 9 aya kadar varabilen uzun planlama süreçleri. En İ yi Uygulamalar Teknolojik Yenilikler Süreç büyük irketler/holdingler Birimler arasıileti im, süreç için- 2 aydan kı sa sürede yönetimini ve otomasyonu tamamlanı r. sağlayan olgun çözümler. Verimsiz kaynak kullanı mı Hesaplamalar, veri aktarı mlarıve dü ük katma değerli i lerde zaman modeller arasıentegrasyonlar harcanı r. otomatik yapı lmaktadı r. Güçlü hesaplama modelleri ve entegrasyon araçları. Tutarsı z veri, uzun süren fark analizleri ve manuel raporlama süreçleri. Tüm ibirimlerinde gerçeğin tek versiyonu raporlanı r Merkezi veri tabanı, veri entegrasyonu, web tabanlı raporlama araçları. Organizyonel deği iklikler büyük sorunlara yol açar. Deği iklikler yönetilir. Eski yapı lar Raporlama ile ilgili tüm i saklanı rken, yeni raporlar hı zla yapı ları nı n merkezi yönetimi üretilir. sağlayan araçlar. Bütçe finans departmanı nı n süreci İ birimleri operasyonel planları nı Süreç yönetimi, internet tabanlı olarak görülür ve ibirimlerince yaratı r ve sorumluluğunu ta ı r. yapı, esnek güvenlik yapı sı. sahiplenilmez. Kı sacasıgüncel teknolojiler kullanı larak süreç hı zlandı rı lmalı dı r. 33

34 Merkezi Sistem Yazı lı m Çözümleri

35 Bütçe Planlama BaarıHikayesi

36 Müterimiz Hakkı nda 1961 kurulmu tur. Yakla ı k 50 marka altı nda gı da ürünleri üretmektedir. Uygulamamı zdan bazıistatistikler: Hesaplar: ~900 Masraf Yerleri: ~500 Ürünler: ~300 Yurtdı ımü teriler: ~150 36

37 Proje Hedefleri Bütçe planlama süreçlerinin hı zlandı rı lmasıve etkinliğinin arttı rı lması. Farklıibirimleri arası ndaki koordinasyonun arttı rı lması. Yı lı n herhangi bir ayı nda tahmin (forecast) yapı labilmesi. Tüm ibirimlerinin kendi bütçe, tahmin ve fiili bilgilerini takip edebilmesi. 37

38 Bütçe Süreci Bütçe Takvimi Temel Varsayı mlar Stratejik Hedefler Brüt kâr planlama Ürün Tonajı Fiyatlar Masraf ve yatı rı m planlama Genel masraflar Transfer fiyatları Konsolide Gelir Tablosu Hesaplama Giri Üretime bağlıgiderler İ Birimleri Mali İ ler İ skonto & iade % Mali İ ler Personel giderleri Mali İ ler İ nsan Kaynakları Üretim Konsolide Nakit Akı mı Çalı an statüsü bazı nda Nakit akı mı KDV Vade Finansman gideri

39 Proje Çı ktı ları Satı, üretim, sevkiyat ve insan kaynaklarıdepartmanlarıiçin parametrik bütçe modelleri Ortak tanı mlar: hesap ağacı, masraf yerleri, ürünler Stratejik hedeflerin masraf girisürecine entegrasyonu Tahmin (forecasting) yeteneği (örn 7+5) İ nsan kaynaklarıiçin bağı msı z versiyon çalı ma özelliği Merkezi raporlama: Ürün bazı nda konsolide gelir tablosu Otomatik nakit akı m tabloları Masraf yeri ve gider bazı nda Bütçe/Tahmin/Fiili mukayese raporu Bölge/Kanal/Kategori bazı nda tonaj ve ciro raporları Detaylıinsan kaynaklarıraporları 39

40 BaarıFaktörleri Üst yönetimin desteği ve katı lı mı İ ç kaynak kullanı mıve yetkin ki ilerin projede sürekli olarak görev alması Deneyimli ve uzman bir ekiple i birliği Proje nin içine ilgili departmanlardan katı lı mcı lar da dahil edilerek, projenin irket çapı nda sahiplenilmesinin sağlanması Günlük detayda proje adı mları nı n ve bütçesinin takip edilmesi Şirket içindeki deği imin (ürün yapı sı, organizasyon) yönetilerek, sistemler ve süreçler arası ndaki entegrasyonun sağlamasıve proje üzerindeki maliyetlerin yönetilmesi. 40

41 Bütçe ve Planlama / Ba arıhikayesi Proje Planı Faz1 Proje, Risk & Değiim Yönetimi KPY Yol Haritası Balama Tanı mlama & Planlama Tasarı m Süreç Tasarı m Program Hedefleri Etap Kapanı >>> Gelitirme 7. Ay Kullanı cı Kabulü Doğrulama Süreçler Etap Kapan ı >>> Etap Kapanı >>> Canlı ya Geçi Uygulama Eğitimi Parallel Koma Süreç Eğitimi Canlı ya Geçi Etap Kapanı >>> Etap Kapanı >>> Operasyon Testi Entegrasyon & Arayüzler Teknik Tasarı m Eğitim İ htiyaç Testi Veri Dönüümü Planlama Etap Kapanı >>> Veri Aktarı mı Uygulama İ htiyaç Analizi Sistem Tasarı m Fizibilite Analizi 6. Ay Teknik Destek 2. Ay Performans Testi Etap Kapanı >>> Etap Kapanı >>> Bilgi Mimarisi 41

42 İ letiim bilgilerimiz: Orhan Cem Esra Kiper - Meftun Özten -

Entegre Planlama ve Kurum Performans Yönetimi 7 Aralık 2010

Entegre Planlama ve Kurum Performans Yönetimi 7 Aralık 2010 www.pwc.com/tr IX. Çözüm Ortaklığı Platformu Entegre Planlama ve Kurum Performans Yönetimi 7 Aralık 2010 Sunum Planı Stratejik Planlama Nedir ve Neden Önemlidir? Bütçe Süreçlerinde İş Birimlerinin Koordinasyonu

Detaylı

VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu

VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Bütçeleme ve Raporlama 22 PwC Business School 1 İçerik 1 PwC Kurumsal Performans Yönetim Yaklaşımı 2 Bütçe ve Planlama 3 Konsolidasyon ve Raporlama 2 İçerik 1 PwC Kurumsal

Detaylı

CEO, CFO dan ne bekliyor?

CEO, CFO dan ne bekliyor? www.pwc.com/tr CEO, CFO dan ne bekliyor? Türkiye'de Mali İşler ve Finans Birimi Etkinliği Araştırması Aralık 2010 Yönetim Danışmanlığı İçindekiler Giriş 1 Araştırma Hakkında 2 Mali İşler ve Finans Birimi

Detaylı

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 2000 li yılların en belirgin özelliklerinden

Detaylı

Stratejik CFO rolü ve başarı faktörleri

Stratejik CFO rolü ve başarı faktörleri www.pwc.com.tr Stratejik CFO rolü ve başarı faktörleri. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Sunum Gündemi 1. Finans Birimlerinin Geleceği 2. Geleceği Birlikte Şekillendirelim 3. Kurumsal Performans Yönetimi

Detaylı

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform Hedefiṁiż Kurumsal Dönüşüm Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli sağlayıcılarından olan verimlilik artışının yaratılmasında anahtar rol oynayan, bilgi ve iletişim teknolojileridir.

Detaylı

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim Eğitimlerimiz Bilgi Yönetimi Mühendislik BiYMED BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI

SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI YRD. DOÇ. DR. T. ERMAN ERKAN PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 25-26 KASIM 2010 1 SUNUM

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

KPMG 05 Gündem. Risk Yönetiminin Evrimi. Gündem dekiler: KPMG Gündem / Ocak - Mart 2011. Türk Ticaret Hayatının DNA sı Yeniden Kodlanıyor

KPMG 05 Gündem. Risk Yönetiminin Evrimi. Gündem dekiler: KPMG Gündem / Ocak - Mart 2011. Türk Ticaret Hayatının DNA sı Yeniden Kodlanıyor KPMG 05 Gündem Sayı 5 / Ocak - Mart 2011 KPMG Gündem / Ocak - Mart 2011 Gündem dekiler: Türk Ticaret Hayatının DNA sı Yeniden Kodlanıyor Türk Ticaret Kanunu ndaki yeni düzenlemeler, Türkiye nin ticaret

Detaylı

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. Daha iyi, iyinin düşmanıdır Kapak Tasarım Reklama Ajans Mizanpaj ve Baskı Reklama Ajans Copyright 2004, Standart Belgelendirme Ltd.Şti. Bu kitabın tüm yayın hakları Standart Belgelendirme Ltd.Şti. ne ait

Detaylı

SAİ 490 SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM. Doç. Dr. HACER ÖZGEN

SAİ 490 SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM. Doç. Dr. HACER ÖZGEN SAİ 490 SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM Doç. Dr. HACER ÖZGEN DERSİN İÇERİĞİ BÖLÜM I. I. BÖLÜM II. II. BÖLÜM III. BÖLÜM IV. STRATEJİK YÖNETİME GİRİŞ DURUMSAL ANALİZ Dış çevre analizi İç İççevre analizi

Detaylı

PAZARLAMA STRATEJİLERİ, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ ve İLETİŞİMİ YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

PAZARLAMA STRATEJİLERİ, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ ve İLETİŞİMİ YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 PAZARLAMA STRATEJİLERİ, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ ve İLETİŞİMİ YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar PAZARI ARAŞTIR, BEKLENTİLERİ ÖĞREN PAYDAŞLARINI OLUŞTUR

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ Rekabet kurallarının her gün yeniden yazıldığı bir iklimde, uyum gösteremeyenin silindiği, sıradan olanın yarına kalamadığı, ama ödülün büyük olduğu bir dünyadasınız.

Detaylı

ULUSLARARASILAŞMA, İŞ, İŞ PLANI NETİMİ

ULUSLARARASILAŞMA, İŞ, İŞ PLANI NETİMİ ULUSLARARASILAŞMA, İHRACATA GİRİŞG İŞ, İŞ PLANI HAZIRLAMA VE İHRACAT YÖNETY NETİMİ Bu proje Avrupa Birliği i tarafından finanse edilmekte, Ulusal Ajans tarafından takip edilmekte ve Makro tarafından yürütülmektedir.

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması SPP. Gürcan Banger 21 Mayıs - 17 Haziran 2012

Stratejik Pazarlama Planlaması SPP. Gürcan Banger 21 Mayıs - 17 Haziran 2012 Stratejik Pazarlama Planlaması SPP Gürcan Banger 21 Mayıs - 17 Haziran 2012 İşletme ve değişen pazar fırsatları arasında stratejik uyum nasıl geliştirilir ve korunur? İşletmenin sürdürülebilir büyümesi

Detaylı

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri Giriş Türkiye deki enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörlerinin görünümü önemli ölçüde değişiyor.

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ Rekabet kurallarının her gün yeniden yazıldığı bir iklimde, uyum gösteremeyenin silindiği, sıradan olanın yarına kalamadığı, ama ödülün büyük olduğu bir dünyadasınız.

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 2013 II. Dönem Eğitimin Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Toplam Süresi Eğitim Yeri Bedeli Finansal Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat Titanic

Detaylı

Netsis Yazılım. Giriş. Finans Uygulamaları

Netsis Yazılım. Giriş. Finans Uygulamaları 1 1 2 Giriş Neden ERP? Netsis Enterprise ve Standard 16 Finans Uygulamaları Muhasebe - Enflasyon ya da Döviz Muhasebesi ve TTK - Maliyet Muhasebesi - Demirbaş Yönetimi - Leasing, Yatırım, Teşvik, Zimmet

Detaylı

Logo Platform Tailor (LPT) j-guar için Modern Uyarlama Aracı. Temel Seviye 1.0.0

Logo Platform Tailor (LPT) j-guar için Modern Uyarlama Aracı. Temel Seviye 1.0.0 Logo Platform Tailor (LPT) j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye 1.0.0 Genel Bilgi Bu eğitim kitabında j-guar uyarlama aracı ve ilişkili konularda Temel seviye eğitim içerikleri sunulacaktır.

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

Türkiye de E-Satınalma

Türkiye de E-Satınalma Satınalma Yıl: 1 Sayı: 8 Ağustos 2013 Satınalma ve Tedarik Zinciri Yöneticilerinin Dergisi www.satinalmadergisi.com Satınalma Profesyonellerine İlişkin Ulusal Meslek Standartları Türkiye de E-Satınalma

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (Total Quality Management)

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (Total Quality Management) TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (Total Quality Management) TKY KAVRAMINI İLK OLARAK KULLANAN KİŞİ : FEIGENBAUM TOPLAM KALİTE KONTROL KİTABI (1961) TKY Nedir Klasik yönetim anlayışının alternatifi olarak doğan,

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Plantumweb Satınalma Sözleşmeleri fonksiyonalitesi, yapılan anlaşmaların tüm detay bilgilerini sisteme girilebilmesini, takibini, bu anlaşmalara ait satınalma süreçlerini

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı